ABOUT THE SPEAKER
Shah Rukh Khan - Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India.

Why you should listen

One of the world's biggest movie stars, Bollywood star Shah Rukh Khan is also an entrepreneur and inspired philanthropist. He heads the film production company Red Chillies Entertainments, whose Chennai Express was the highest-grossing film of 2013, and his recent film Raees also topped the box office in India. He's also the proud co-owner of two cricket franchises, the Kolkata Knight Riders and the Trinbago Knight Riders.

In the fall, he will host TED's brand-new TV series in Hindi for Star Plus, titled TED Talks India: Nayi Soch, which translates to "new thinking."

As a philanthropist and spokesperson, Khan stands up for causes ranging from the environment and water-supply issues to rural solar power. Khan's nonprofit Meer Foundation, named for his father, focuses on supporting victims of acid attacks through a 360-degree approach that helps with medical treatment, legal aid, rehabilitation and livelihood support.

More profile about the speaker
Shah Rukh Khan | Speaker | TED.com
TED2017

Shah Rukh Khan: Thoughts on humanity, fame and love

Shah Rukh Khan: Zamyšlení nad lidstvem, slávou a láskou

Filmed:
9,440,856 views

"Prodávám sny a lásku milionům lidí," říká Shah Rukh Khan, největší hvězda Bollywoodu. V této okouzlující, vtipné řeči, Khan prochází svůj život, předvádí své nejznámější taneční pohyby a sdílí těžko nabitou moudrost života stráveného v záři reflektorů.
- Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
NamaskarNamaskar.
0
3651
1200
Namaskar.
00:17
I'm a moviefilm starhvězda, I'm 51 yearsroky of agestáří,
1
5810
2480
Jsem filmová hvězda, je mi 51 let
00:21
and I don't use BotoxBotox as yetdosud.
2
9588
2256
a ještě nemám botox.
00:23
(LaughterSmích)
3
11868
1216
(Smích)
00:25
So I'm cleančistý, but I do behavechovat se like you saw
like a 21-year-old-let starý in my moviesfilmy.
4
13108
4200
Jsem bez úprav, ale jak jste viděli,
ve filmech se chovám na 21.
00:30
Yeah, I do that.
5
18468
1216
Jo, dělám to.
00:31
I sellprodat dreamssny, and I peddlerozprodávat love
to millionsmiliony of people back home in IndiaIndie
6
19708
4896
Prodávám sny a lásku milionům lidí
doma v Indii,
00:36
who assumepřevzít that I'm
the bestnejlepší lovermilovník in the worldsvět.
7
24628
2256
kteří mne považují
za nejlepšího milovníka na světě.
00:38
(LaughterSmích)
8
26908
2200
(Smích)
00:42
If you don't tell anyonekdokoliv,
I'm going to tell you I'm not,
9
30068
2656
Pokud to nepovíte tak vám řeknu,
že jím nejsem,
00:44
but I never let that assumptionpředpoklad go away.
10
32748
1936
ale nikdy se té pověsti nevzdám.
00:46
(LaughterSmích)
11
34708
1016
(Smích)
00:47
I've alsotaké been madevyrobeno to understandrozumět
12
35748
1616
Řekli mi,
00:49
there are lots of you here
who haven'tnemáte seenviděno my work,
13
37388
2456
že hodně z vás tady
nevidělo moji práci
00:51
and I feel really sadsmutný for you.
14
39868
1456
a za vás mi je hodně smutno.
00:53
(LaughterSmích)
15
41348
2416
(Smích)
00:55
(ApplausePotlesk)
16
43788
2680
(Potlesk)
Ale to nevylučuje fakt,
že jsem sebou naprosto posedlý,
01:00
That doesn't take away from the factskutečnost
that I'm completelyzcela self-obsessedself-posedlý,
17
48828
3336
jak by filmová hvězda měla být.
01:04
as a moviefilm starhvězda should be.
18
52188
1256
01:05
(LaughterSmích)
19
53468
1056
(Smích)
01:06
That's when my friendspřátelé,
ChrisChris and JulietJuliet calledvolal me here
20
54548
3616
To mi moji přátelé
Chris a Juliet zrovna zavolali,
abych zde mluvil o budoucích "vás".
01:10
to speakmluvit about the futurebudoucnost "you."
21
58188
1566
01:11
NaturallyPřirozeně, it followsnásleduje I'm going
to speakmluvit about the presentsoučasnost, dárek me.
22
59778
2936
Samozřejmě z toho plyne,
že budu hovořit o současném "já".
01:14
(LaughterSmích)
23
62738
2320
(Smích)
01:19
Because I trulyopravdu believe
that humanitylidstvo is a lot like me.
24
67268
2776
Protože opravdu věřím,
že lidstvo je hodně jako já.
01:22
(LaughterSmích)
25
70068
1216
(Smích)
01:23
It is. It is.
26
71308
1376
To je. To je.
01:24
It's an agingstárnutí moviefilm starhvězda,
27
72708
1520
Je to stárnoucí filmová hvězda,
01:27
grapplingukotvení with all
the newnessnovost around itselfsám,
28
75428
2576
potýkající se se všemi
novotami okolo,
01:30
wonderingpřemýšlel whetherzda
it got it right in the first placemísto,
29
78028
2656
přemýšlí, zda to zvládne na poprvé
01:32
and still tryingzkoušet to find a way
30
80708
2016
a stále se snaží najít způsob,
01:34
to keep on shiningzářící regardlessbez ohledu na.
31
82748
2080
jak bez ohledu na to stále zářit.
01:37
I was bornnarozený in a refugeeuprchlík colonykolonie
in the capitalhlavní město cityměsto of IndiaIndie, NewNové DelhiDillí.
32
85708
3360
Narodil jsem se v uprchlické kolonii
v hlavním městě Indie, Dillí.
01:41
And my fatherotec was a freedomsvoboda fighterstíhací letoun.
33
89948
2496
Můj otec byl bojovník za svobodu.
01:44
My mothermatka was, well,
just a fighterstíhací letoun like mothersmatek are.
34
92468
3030
Moje matka byla, no,
bojovnice jako matky bývají.
01:49
And much like the originaloriginál homohomo sapienssapiens,
35
97548
3016
Podobně jako původní homo sapiens,
01:52
we struggledbojoval to survivepřežít.
36
100588
1640
jsme se snažili přežít.
01:54
When I was in my earlybrzy 20s,
37
102908
2136
Brzy po dvaceti
01:57
I lostztracený bothoba my parentsrodiče,
38
105068
1736
jsem ztratil oba rodiče,
01:58
whichkterý I mustmusí admitpřipustit
seemszdá se a bitbit carelessneopatrný of me now,
39
106828
3336
což musím přiznat,
se mi dnes zdá trochu neopatrné,
02:02
but --
40
110188
1296
ale --
02:03
(LaughterSmích)
41
111508
3000
(Smích)
02:09
I do rememberpamatovat the night my fatherotec diedzemřel,
42
117028
1896
pamatuji si noc, kdy zemřel otec
02:10
and I rememberpamatovat the driverŘidič of a neighborsoused
who was drivingřízení us to the hospitalNEMOCNICE.
43
118948
4896
a pamatuji si řidiče, souseda,
který nás vezl do nemocnice.
02:15
He mumbledzamumlal something
about "deadmrtví people don't tiptip so well"
44
123868
2816
Zamumlal něco,
že "mrtví lidé nedávají dobré spropitné"
02:18
and walkedchodil away into the darktemný.
45
126708
1440
a odešel do tmy.
02:20
And I was only 14 then,
46
128988
1896
Bylo mi jen 14.
02:22
and I put my father'sotce deadmrtví bodytělo
in the back seatsedadlo of the carauto,
47
130908
3456
Dal jsem mrtvé tělo mého otce
na zadní sedadlo,
moje matka seděla vedle mne.
02:26
and my mothermatka besideskromě me,
48
134388
1216
02:27
I startedzačal drivingřízení back
from the hospitalNEMOCNICE to the houseDům.
49
135628
2576
Rozjel jsem se od nemocnice k domovu.
02:30
And in the middlestřední of her quietklid cryingpláč,
my mothermatka lookedpodíval se at me and she said,
50
138228
3616
Uprostřed tichého pláče,
se moje matka na mě podívala a řekla:
02:33
"SonA syn, when did you learnUčit se to driveřídit?"
51
141868
1800
"Synu, kdy ses naučil řídit?"
02:38
And I thought about it
and realizeduvědomil, and I said to my mommaminka,
52
146028
3256
Přemýšlel jsem o tom,
uvědomil si to a řekl matce,
02:41
"Just now, MomMáma."
53
149308
1296
"Právě teď, mami."
02:42
(LaughterSmích)
54
150628
2256
(Smích)
02:44
So from that night onwardsroku,
55
152908
1536
Od té noci,
02:46
much akinPavel to humanitylidstvo in its adolescencedospívání,
56
154468
2696
hodně podobný lidstvu v jeho dospívání,
02:49
I learnednaučil se the crudesurový toolsnástroje of survivalpřežití.
57
157188
3320
jsem se naučil drsným způsobům přežití.
02:53
And the frameworkrámec of life was
very, very simplejednoduchý then, to be honestupřímný.
58
161148
3656
A rámec života byl velmi,
velmi jednoduchý, abych byl upřímný.
02:56
You know, you just atejedli what you got
59
164828
2976
Víte, jíte, co zrovna máte,
02:59
and did whateverTo je jedno you were told to do.
60
167828
1816
děláte, co vám řeknou.
03:01
I thought celiacceliakie was a vegetablezeleniny,
61
169668
3336
Myslel jsem si, že celiakie je zelenina.
03:05
and veganVeganská, of coursechod, was MrMr. Spock'sSpockův
lostztracený comradeSoudruhu in "StarHvězda TrekTrek."
62
173028
4536
Vegan byl samozřejmě ztracený kamarád
pana Spocka ze "Star Treku".
03:09
(LaughterSmích)
63
177588
1096
(Smích)
03:10
You marriedženatý the first girldívka that you dateddatováno,
64
178708
2976
Berete si první děvče,
se kterým randíte.
03:13
and you were a techietechie if you could fixopravit
the carburetorkarburátor in your carauto.
65
181708
3840
Jste technik, pokud opravíte
karburátor v autě.
03:19
I really thought that gaygay was
a sophisticatedsofistikovaný EnglishAngličtina wordslovo for happyšťastný.
66
187108
3480
Opravdu jsem si myslel, že gay je
sofistikované anglické slovo pro radost.
03:23
And Lesbianlesbička, of coursechod, was the capitalhlavní město
of PortugalPortugalsko, as you all know.
67
191828
3256
A lesba, jak všichni jistě víte,
hlavní město Portugalska.
03:27
(LaughterSmích)
68
195108
1256
(Smích)
03:28
Where was I?
69
196388
1200
Kde jsem to jen byl?
03:32
We reliedspoléhal on systemssystémy
70
200708
2336
Spoléhali jsme na systémy,
03:35
createdvytvořeno throughpřes the toildřiny and sacrificeoběť
of generationsgenerací before
71
203068
3696
vytvořené díky dřině a obětím
předchozích generací,
03:38
to protectchránit us,
72
206788
1456
aby nás chránily.
03:40
and we feltcítil that governmentsvlád
actuallyvlastně workedpracoval for our bettermentzlepšení.
73
208268
3656
Cítili jsme, že vlády skutečně
pracovaly pro naše dobro.
03:43
ScienceVěda was simplejednoduchý and logicallogický,
74
211948
1936
Věda byla jednoduchá a logická,
03:45
AppleJablko was still then just a fruitovoce
75
213908
2320
jablko (Apple) bylo stále jen ovoce,
ve vlastnictví nejprve Evy a pak Newtona,
03:49
ownedvlastní by EveEve first and then NewtonNewton,
76
217308
1936
03:51
not by SteveSteve JobsPracovní místa, untilaž do then.
77
219268
2336
ne Steva Jobse, to až pak.
03:53
And "EurekaHeuréka!" was what you screamedvykřikl
78
221628
1696
A "Heuréka!" jste křičeli,
03:55
when you wanted
to runběh nakednahý on the streetsulicích.
79
223348
2200
když jste chtěli běžet nazí po ulici.
03:58
You wentšel whereverkdekoli life tookvzal you for work,
80
226228
3616
Šli jste kamkoliv za prací
04:01
and people were mostlyvětšinou welcomingVítání of you.
81
229868
2080
a lidé vás převážně vítali.
04:04
MigrationMigrace was a termobdobí then
82
232588
1976
Migrace byl termín
04:06
still reservedvyhrazena for SiberianSibiřská cranesJeřáby,
not humančlověk beingsbytosti.
83
234588
2560
pro sibiřské jeřáby,
ne pro lidské bytosti.
04:09
MostVětšina importantlydůležité, you were who you were
84
237988
2856
Nejdůležitější bylo,
že jste byli tím, čím jste byli
04:12
and you said what you thought.
85
240868
1840
a říkali jste, co si myslíte.
Když mi bylo hodně přes dvacet,
04:15
Then in my latepozdě 20s,
86
243388
1256
04:16
I shiftedposunuté to the sprawlingrozléhající se
metropolismetropole of MumbaiBombaj,
87
244668
3736
přesunul jsem se do rozlehlé
metropole Bombaje
04:20
and my frameworkrámec,
88
248428
1336
a můj životní rámec,
04:21
like the newlynově industrializedindustrializované
aspirationalzáměr humanitylidstvo,
89
249788
3296
jako počáteční ambice
průmyslového lidstva,
04:25
beganzačalo to alterzměnit.
90
253108
1200
se začal měnit.
04:26
In the urbanměstský rushspěch for a newNový,
more embellishednazdobený survivalpřežití,
91
254948
2600
V městském spěchu za novým,
více přikrášleným přežitím,
04:30
things startedzačal to look a little differentodlišný.
92
258387
2017
začaly věci vypadat trochu jinak.
04:32
I metse setkal people who had descendedsestoupila
from all over the worldsvět,
93
260428
2800
Poznal jsem lidi z celého světa,
04:36
facestváře, raceszávody, genderspohlaví, money-lenderspůjčovatelé peněz.
94
264148
3216
tváře, rasy, pohlaví, věřitele.
04:39
DefinitionsDefinice becamestal se more and more fluidkapalina.
95
267388
2120
Vyhraněnost se začínala stírat.
04:42
Work beganzačalo to definedefinovat you at that time
96
270268
2360
Definovala vás práce,
04:45
in an overwhelminglypřevážně equalizingvyrovnávací mannerzpůsob,
97
273388
2656
drtivě jasným způsobem
04:48
and all the systemssystémy
startedzačal to feel lessméně reliablespolehlivý to me,
98
276068
2856
a všechny systémy
se mi začaly zdát méně spolehlivé,
04:50
almosttéměř too thicktlustý to holddržet on
99
278948
3136
až příliš nejasné, aby ustály
04:54
to the diversityrozmanitost of mankindlidstvo
100
282108
1976
rozmanitost lidstva
04:56
and the humančlověk need to progresspokrok and growrůst.
101
284108
2040
a člověk potřebuje růst a rozvoj.
04:59
IdeasMyšlenky were flowingtekoucí
with more freedomsvoboda and speedRychlost.
102
287508
2920
Myšlenky proudily
s větší svobodou a rychlostí.
05:03
And I experiencedzkušený the miraclezázrak
of humančlověk innovationinovace and cooperationspolupráce,
103
291388
5336
A já zažíval zázrak lidské inovace
a spolupráce
05:08
and my ownvlastní creativitytvořivost,
104
296748
1416
a mojí vlastní tvořivosti,
05:10
when supportedpodporovány by the resourcefulnessvynalézavost
of this collectivekolektivní endeavorúsilí,
105
298188
4496
byl jsem podporován důvtipným
kolektivním úsilím,
05:14
catapultedkatapultoval me into superstardomsuperhvězdy.
106
302708
1840
to mne katapultovalo na superstar.
05:17
I startedzačal to feel that I had arrivedpřišel,
107
305148
2416
Cítil jsem se jako zrozený,
05:19
and generallyobvykle, by the time I was 40,
I was really, really flyingletící.
108
307588
3496
vlastně mi v té době bylo už 40,
skutečně jsem se vznášel.
05:23
I was all over the placemísto.
109
311108
1256
Byl jsem ve všude.
05:24
You know? I'd doneHotovo 50 filmsfilmy by then
110
312388
2016
Víte? Do té doby jsem udělal 50 filmů
05:26
and 200 songspísně,
111
314428
1600
a 200 písní
05:28
and I'd been knightedpasován na rytíře by the MalaysiansMalaysians.
112
316788
2256
a byl jsem pasován na rytíře v Malaysii.
05:31
I had been givendané the highestnejvyšší civilcivilní honorčest
by the FrenchFrancouzština governmentvláda,
113
319068
3296
Bylo mi dáno nejvyšší občanské vyznamenání
francouzskou vládou,
05:34
the titletitul of whichkterý for the life of me
I can't pronouncevyslovit even untilaž do now.
114
322388
3336
titul, který nejsem dodnes
schopný vyslovit.
05:37
(LaughterSmích)
115
325748
1056
(Smích)
05:38
I'm sorry, FranceFrancie, and thank you,
FranceFrancie, for doing that.
116
326828
3416
Omlouvám se Francii a děkuji ti Francie,
že jsem ho dostal.
05:42
But much biggervětší than that,
I got to meetsetkat AngelinaAngelina JolieJolie --
117
330268
3336
Ale mnohem více než toto je,
že jsem potkal Angelinu Jolie --
05:45
(LaughterSmích)
118
333628
2736
(Smích)
05:48
for two and a halfpolovina secondssekundy.
119
336388
1496
na 2,5 sekundy.
05:49
(LaughterSmích)
120
337908
1296
(Smích)
05:51
And I'm sure she alsotaké rememberssi pamatuje
that encountersetkání somewhereněkde.
121
339228
2696
Jsem si jistý, že si to i ona pamatuje.
05:53
OK, maybe not.
122
341948
1216
Dobrá, možná ne.
05:55
And I satsat nextdalší to HannahHannah MontanaMontana
on a roundkolo dinnervečeře tablestůl
123
343188
3536
A seděl jsem vedle Hannah Montany
u kulatého stolu při večeři,
05:58
with her back towardsvůči me mostvětšina of the time.
124
346748
2040
po většinu času seděla ke mně zády.
06:01
Like I said, I was flyingletící,
from MileyMiley to JolieJolie,
125
349588
2240
Jak jsem řekl, letěl jsem,
od Miley k Jolie
06:04
and humanitylidstvo was soaringprudce stoupá with me.
126
352748
3256
a lidstvo stoupalo se mnou.
06:08
We were bothoba prettydosti much
flyingletící off the handleRukojeť, actuallyvlastně.
127
356028
2680
Oba jsme se trochu utrhli ze řetězu.
06:11
And then you all know what happenedStalo.
128
359268
1720
A všichni víte, co se stalo potom.
06:13
The internetInternet happenedStalo.
129
361508
1240
Stal se internet.
06:15
I was in my latepozdě 40s,
130
363748
1936
Bylo mi hodně přes 40
06:17
and I startedzačal tweetingTweeting
like a canarykanárek in a birdcageptačí klec
131
365708
2640
a začínal jsem tweetovat,
jako kanárek v kleci
06:21
and assumingza předpokladu that, you know,
people who peeredvykoukl into my worldsvět
132
369268
2976
a předpokládal jsem, že lidé,
co nahlíželi do mého světa,
06:24
would admireobdivovat it
133
372268
1256
to budou obdivovat
06:25
for the miraclezázrak I believedvěřil it to be.
134
373548
2096
jako já věřil v ten zázrak.
06:27
But something elsejiný
awaitedočekávaný me and humanitylidstvo.
135
375668
2200
Ale čekalo na mne a lidstvo něco jiného.
06:30
You know, we had expectedočekávaný
an expansionexpanze of ideasnápady and dreamssny
136
378748
4896
Očekávali jsme šíření myšlenek a snů
06:35
with the enhancedrozšířené
connectivitypřipojení of the worldsvět.
137
383668
2600
s vylepšeným propojením po světě.
06:39
We had not bargainedočekávali
for the village-likevesnice jako enclosureOhrada of thought,
138
387028
6480
Nevyjednali jsme si
venkovsky omezené myšlení,
06:46
of judgmentrozsudek, of definitiondefinice
139
394708
2016
posuzování, vyhraněnost,
06:48
that flowedtekl from the samestejný placemísto
140
396748
2136
která pramenila ze stejného místa
06:50
that freedomsvoboda and revolutionrevoluce
was takingpřijmout placemísto in.
141
398908
2240
jako svoboda a revoluce.
06:54
Everything I said tookvzal a newNový meaningvýznam.
142
402508
1762
Všechno co jsem řekl, dostalo nový význam.
Vše, co jsem udělal --
dobré, špatné, ošklivé --
06:56
Everything I did -- good, badšpatný, uglyškaredý --
143
404908
1960
06:59
was there for the worldsvět
to commentkomentář uponna and judgesoudce.
144
407828
3336
bylo světu ke komentování a odsouzení.
07:03
As a matterhmota of factskutečnost,
everything I didn't say or do alsotaké
145
411188
2600
Vlastně vše, co jsem neřekl
nebo neudělal,
07:06
metse setkal with the samestejný fateosud.
146
414588
1200
mělo stejný osud.
07:08
FourČtyři yearsroky agopřed,
147
416708
1200
Před 4 roky
07:10
my lovelypůvabný wifemanželka GauriGauri and me
decidedrozhodl to have a thirdTřetí childdítě.
148
418948
3960
jsme se s mojí milou ženou Gauri
rozhodli mít třetí dítě.
07:15
It was claimedtvrdili on the netsíť
149
423988
1680
Na netu se tvrdilo,
07:18
that he was the love childdítě
150
426788
2096
že byl plodem lásky
07:20
of our first childdítě
151
428908
1200
našeho prvního dítěte,
07:22
who was 15 yearsroky oldstarý.
152
430708
1280
kterému bylo 15.
07:24
ApparentlyZjevně, he had sownzaseto
his wilddivoký oatsoves with a girldívka
153
432788
3096
Prý měl zasévat
své divoké sémě s dívkou,
07:27
while drivingřízení her carauto in RomaniaRumunsko.
154
435908
2200
zatímco řídil její auto v Rumunsku.
07:30
And yeah, there was
a fakefalešný videovideo to go with it.
155
438988
2200
A bylo k tomu připnuté falešné video.
Byli jsme jako rodina velmi znepokojeni.
07:33
And we were so disturbednarušen as a familyrodina.
156
441628
1816
07:35
My sonsyn, who is 19 now,
157
443468
1256
Můj syn, je mu teď 19,
07:36
even now when you say "helloAhoj" to him,
158
444748
1816
ještě dnes, když se mu řekne "ahoj"
07:38
he just turnsotočí around and saysříká,
159
446588
1456
otočí se a řekne,
07:40
"But brobro, I didn't even have
a EuropeanEvropská drivingřízení licenselicence."
160
448068
2696
"Ale kámo, ani jsem neměl
evropský řidičák."
07:42
(LaughterSmích)
161
450788
2456
(Smích)
07:45
Yeah.
162
453268
1280
Jo.
07:47
In this newNový worldsvět,
163
455028
1696
V tomto novém světě
07:48
slowlypomalu, realityrealita becamestal se virtualvirtuální
and virtualvirtuální becamestal se realnemovitý,
164
456748
3376
se pomalu realita stávala virtuální
a virtuální se stávala skutečností
07:52
and I startedzačal to feel
165
460148
1656
a já začal cítit,
07:53
that I could not be who I wanted to be
or say what I actuallyvlastně thought,
166
461828
3536
že jsem nemohl být, kým jsem chtěl být,
nebo říkat, co si myslím
07:57
and humanitylidstvo at this time
167
465388
1800
a lidstvo se v té době
08:00
completelyzcela identifiedidentifikovány with me.
168
468308
1936
se mnou úplně ztotožnilo.
08:02
I think bothoba of us
were going throughpřes our midlifestředního věku crisiskrize,
169
470268
3000
Myslím, že jsme si oba procházeli
krizí středního věku
08:06
and humanitylidstvo, like me,
was becomingstát se an overexposedpřeexponované primaPrima donnadonna.
170
474308
4096
a lidstvo jako já,
se stalo přeexponovanou prima donou.
08:10
I startedzačal to sellprodat everything,
171
478428
1696
Začal jsem prodávat všechno,
08:12
from hairvlasy oilolej to dieselmotorová nafta generatorsgenerátory.
172
480148
2896
od vlasového oleje k dieselovým motorům.
08:15
HumanityLidstvo was buyingnákup everything
173
483068
2016
Lidstvo kupovalo všechno,
08:17
from crudesurový oilolej to nuclearjaderné reactorsreaktory.
174
485108
2376
od surové ropy po jaderné reaktory.
08:19
You know, I even triedpokusil se
to get into a skintightPřiléhavý superherosuperhrdina suitoblek
175
487508
3976
Víte, dokonce jsem se zkusil nacpat
do přiléhavého obleku superhrdiny,
08:23
to reinventpřebudovat myselfmoje maličkost.
176
491508
2040
abych se oživil.
08:26
I mustmusí admitpřipustit I failedselhalo miserablybídně.
177
494268
1960
Musím přiznat, že jsem žalostně propadl.
08:29
And just an asidestranou I want to say
on behalfjménem of all the BatmenBatmen, Spider-MenSpider muži
178
497028
5016
Mimochodem chci říci za všechny
batmany, spidermany
08:34
and SupermenSupermani of the worldsvět,
179
502068
2096
a supermany světa,
08:36
you have to commendChválím them,
180
504188
1856
že si jich musíme považovat,
08:38
because it really hurtsbolí in the crotchrozkrok,
that superherosuperhrdina suitoblek.
181
506068
2776
protože z toho obleku superhrdinů
skutečně bolí v rozkroku.
08:40
(LaughterSmích)
182
508868
1056
(Smích)
08:41
Yeah, I'm beingbytost honestupřímný.
I need to tell you this here.
183
509948
2480
Ano, chci být upřímný.
Musel jsem vám to říci.
08:45
Really.
184
513948
1216
Skutečně.
08:47
And accidentallynáhodně, I happenedStalo
to even inventvymyslet a newNový dancetanec formformulář
185
515188
3536
A úplně náhodou jsem
vymyslel novou taneční formu,
08:50
whichkterý I didn't realizerealizovat,
and it becamestal se a ragevztek.
186
518748
2135
což jsem si neuvědomil
a stalo se to hitem.
08:52
So if it's all right,
187
520907
1216
Pokud je to v pořádku
08:54
and you've seenviděno a bitbit of me,
so I'm quitedocela shamelessNestyda, I'll showshow you.
188
522147
3177
a už jste mne trochu poznali,
vůbec se nestydím a ukáži vám to.
Jmenuje se to Lungi tanec.
08:57
It was calledvolal the LungiLungi dancetanec.
189
525348
1456
08:58
So if it's all right, I'll just showshow you.
I'm talentedtalentovaný otherwisev opačném případě.
190
526828
3096
Pokud souhlasíte, ukáži vám to.
Jsem talentovaný.
09:01
(CheersZdravím)
191
529948
1216
(Povzbuzování)
09:03
So it wentšel something like this.
192
531188
2080
Bylo to nějak takto.
09:05
LungiLungi dancetanec. LungiLungi dancetanec.
LungiLungi dancetanec. LungiLungi dancetanec.
193
533868
2416
Lungi dance. Lungi dance.
Lungi dance. Lungi dance.
09:08
LungiLungi dancetanec. LungiLungi dancetanec.
LungiLungi dancetanec. LungiLungi dancetanec.
194
536308
2416
Lungi dance. Lungi dance.
Lungi dance. Lungi dance.
09:10
LungiLungi dancetanec. LungiLungi dancetanec.
LungiLungi dancetanec. LungiLungi.
195
538748
2656
Lungi dance. Lungi dance.
Lungi dance. Lungi.
09:13
That's it. It becamestal se a ragevztek.
196
541428
1656
To je ono. Stalo se to hitem.
09:15
(CheersZdravím)
197
543108
1296
(Potlesk)
09:16
It really did.
198
544428
1200
Skutečně jsem to vymyslel.
09:19
Like you noticeoznámení, nobodynikdo could make
any sensesmysl of what was happeninghappening exceptaž na me,
199
547948
3656
Jak jste si všimli, nikdo neviděl
smysl v tom, co se dělo, kromě mě
09:23
and I didn't give a damnsakra, really,
200
551628
1616
a bylo mi to jedno, skutečně,
09:25
because the wholeCelý worldsvět,
and wholeCelý humanitylidstvo,
201
553268
2216
protože celý svět a celé lidstvo,
se zdálo zmatené a ztracené,
stejně jako já.
09:27
seemedzdálo se as confusedzmatený and lostztracený as I was.
202
555508
1920
Ale nevzdal jsem to.
09:30
I didn't give up then.
203
558548
1256
Dokonce jsem zkusil opravit
svojí identitu na sociálních sítích,
09:31
I even triedpokusil se to reconstructrekonstrukce
my identityidentita on the socialsociální mediamédia
204
559828
2776
09:34
like everyonekaždý elsejiný does.
205
562628
1256
jako to dělá každý.
09:35
I thought if I put on
philosophicalfilozofický tweetstweety out there
206
563908
2736
Myslel jsem, že když vložím pár
filozofických příspěvků,
lidé si budou myslet,
že s tím souzním,
09:38
people will think I'm with it,
207
566668
1576
09:40
but some of the responsesreakce I got
from those tweetstweety
208
568268
2576
ale některé odpovědi z těch tweetů,
09:42
were extremelyvelmi confusingmatoucí acronymszkratky
whichkterý I didn't understandrozumět. You know?
209
570868
3336
byly extrémně matoucí zkratky,
kterým jsem nerozuměl.
09:46
ROFLROFL, LOLCha.
210
574228
2056
ROFL, LOL.
09:48
"AdidasAdidas," somebodyněkdo wrotenapsal back
to one of my more thought-provokingmyslel provokativní tweetstweety
211
576308
4296
"Adidas," mi někdo napsal na tweety
provokující k myšlení
09:52
and I was wonderingpřemýšlel
why would you namenázev a sneakertenisky,
212
580628
2336
a já se divil, proč píše o botách?
09:54
I mean, why would you writenapsat back
the namenázev of a sneakertenisky to me?
213
582988
2896
Chci říci, proč mi odpovídá značkou bot?
09:57
And I askedzeptal se my 16-year-old-let starý daughterdcera,
and she enlightenedosvícený me.
214
585908
2856
Zeptal jsem se své 16leté dcery
a ta mi to osvětlila.
10:00
"AdidasAdidas" now meansprostředek
"All day I dreamsen about sexsex."
215
588788
2960
"Adidas" nyní znamená
"Celý den sním o sexu."
10:04
(LaughterSmích)
216
592308
2256
(Smích)
10:06
Really.
217
594588
1296
Opravdu.
10:07
I didn't know if you know that.
218
595908
1496
Nevím, zda o tom víte.
10:09
So I wrotenapsal back,
"WTFWTF" in boldtučně to MrMr. AdidasAdidas,
219
597428
4576
Odpověděl jsem:
tučně "WTF" panu Adidas,
10:14
thankingpoděkování secretlytajně that some acronymszkratky
and things won'tzvyklý changezměna at all.
220
602028
4440
s díky, že se některé zkratky a věci
nikdy nemění.
10:19
WTFWTF.
221
607188
1200
WTF.
10:22
But here we are.
222
610188
1320
Ale jsme u toho.
10:24
I am 51 yearsroky oldstarý, like I told you,
223
612388
1696
Je mi 51, jak jsem řekl,
10:26
and mind-numbingmysl znecitlivující acronymszkratky notwithstandingbez ohledu na to,
224
614108
3576
navzdory mysl otupujícím zkratkám
10:29
I just want to tell you
225
617708
1296
vám chci říci,
10:31
if there has been a momentouszávažné time
for humanitylidstvo to existexistovat,
226
619028
3216
pokud je nějaký významný čas
pro existenci lidstva,
10:34
it is now,
227
622268
1616
je to teď,
10:35
because the presentsoučasnost, dárek you is bravestatečný.
228
623908
2240
protože přítomné já je statečné.
10:39
The presentsoučasnost, dárek you is hopefulnadějný.
229
627308
1336
Současné já je plné nadějí.
10:40
The presentsoučasnost, dárek you
is innovativeinovační and resourcefulvynalézavý,
230
628668
3296
Současné já je inovativní a plné nápadů,
10:43
and of coursechod, the presentsoučasnost, dárek you
is annoyinglynechutně indefinablenedefinovatelné.
231
631988
3240
a samozřejmě, současné já je
protivně neurčité.
10:48
And in this spell-bindingSpell vázání,
232
636308
1640
A v tomto fascinujícím
10:50
imperfectnedokonalý momentmoment of existenceexistence,
233
638788
1936
nedokonalém okamžiku existence,
10:52
feelingpocit a little bravestatečný
just before I camepřišel here,
234
640748
2576
když jsem se cítil trochu statečně
než jsem vešel,
10:55
I decidedrozhodl to take
a good, hardtvrdý look at my facetvář.
235
643348
3000
rozhodl jsem se na sebe pořádně podívat.
10:59
And I realizeduvědomil that I'm beginningzačátek
to look more and more
236
647668
3656
A uvědomil jsem si, že začínám vypadat
více a více,
11:03
like the waxvosk statuesocha of me
at MadameMadame Tussaud'sTussaud.
237
651348
2416
jako moje vosková figurína
u Madame Tussaud.
11:05
(LaughterSmích)
238
653788
2256
(Smích)
11:08
Yeah, and in that momentmoment of realizationrealizace,
239
656068
2496
Ano, v momentě, kdy jsem si to uvědomil,
11:10
I askedzeptal se the mostvětšina centralcentrální
and pertinentrelevantní questionotázka to humanitylidstvo and me:
240
658588
4240
položil jsem na to zásadní otázku
sobě a lidstvu:
11:16
Do I need to fixopravit my facetvář?
241
664268
1880
Potřebuji si nechat spravit obličej?
11:19
Really. I'm an actorherec, like I told you,
242
667388
3336
Skutečně. Jsem herec, jak jsem řekl,
11:22
a modernmoderní expressionvýraz of humančlověk creativitytvořivost.
243
670748
3376
moderní vyjádření lidské tvořivosti.
11:26
The landpřistát I come from
244
674148
1536
Země, ze které pocházím,
11:27
is the sourcezdroj of inexplicablenevysvětlitelné
but very simplejednoduchý spiritualityduchovno.
245
675708
4960
je zdrojem nevysvětlitelné,
ale velmi silné spirituality.
11:33
In its immenseobrovský generosityvelkorysost,
246
681868
1680
Ve své obrovské štědrosti,
11:36
IndiaIndie decidedrozhodl somehowNějak
247
684388
2736
se Indie jaksi rozhodla,
11:39
that I, the MuslimMuslimské sonsyn
of a brokerozbil freedomsvoboda fighterstíhací letoun
248
687148
3976
že já, muslimský syn zlomeného
bojovníka za svobodu,
11:43
who accidentallynáhodně venturedodvážil
into the businesspodnikání of sellingprodejní dreamssny,
249
691148
3840
který se náhodou dostal
do obchodu se sny,
11:47
should becomestát its kingkrál of romanceromantika,
250
695908
3920
by se měl stát jejím králem romantiky,
11:52
the "BadhshahBadhshah of BollywoodBollywood,"
251
700828
2360
"Badhshah Bollywoodu,"
11:55
the greatestnejvětší lovermilovník
the countryzemě has ever seenviděno ...
252
703868
2760
největší milovník, jakého země kdy měla...
11:59
with this facetvář.
253
707508
1200
s touhle tváří.
12:01
Yeah.
254
709228
1216
Ano.
12:02
(LaughterSmích)
255
710468
1096
(Smích)
12:03
WhichKterý has alternatelystřídavě
been describedpopsáno as uglyškaredý, unconventionalnekonvenční,
256
711588
2896
Která byla střídavě popisována,
jako ošklivá, nekonvenční
12:06
and strangelyzvláštně, not chocolateyČokolatey enoughdost.
257
714508
1816
a překvapivě nedostatečně čokoládová.
12:08
(LaughterSmích)
258
716348
2880
(Smích)
12:13
The people of this ancientstarověký landpřistát
259
721668
2336
Lidé této starověké země,
12:16
embracedobjímaný me in theirjejich limitlessneomezené love,
260
724028
2416
mne zahrnují bezmeznou láskou
12:18
and I've learnednaučil se from these people
261
726468
1680
a já se od nich naučil,
12:21
that neitherani powerNapájení norani povertychudoba
262
729028
2360
že ani moc, ani chudoba,
nemůže učinit váš život více magickým
12:24
can make your life more magicalmagický
263
732228
1696
12:25
or lessméně tortuousklikatý.
264
733948
1280
nebo méně složitým.
12:27
I've learnednaučil se from the people of my countryzemě
265
735948
2616
Naučil jsem se od lidí mojí země,
12:30
that the dignitydůstojnost of a life,
266
738588
2096
že důstojnost života,
12:32
a humančlověk beingbytost, a culturekultura,
a religionnáboženství, a countryzemě
267
740708
3600
lidské bytosti, kultury,
náboženství, země,
12:37
actuallyvlastně residesje umístěn in its abilityschopnost
268
745348
1880
vlastně spočívá ve schopnosti
12:40
for graceGrace and compassionsoucit.
269
748388
1440
milosrdenství a soucitu.
12:42
I've learnednaučil se that whateverTo je jedno movespohybuje se you,
270
750508
2080
Naučil jsem se, že cokoliv vás pohání,
12:45
whateverTo je jedno urgesnaléhá na you to createvytvořit, to buildstavět,
271
753268
2696
cokoliv vás nutí tvořit, růst,
12:47
whateverTo je jedno keepsudržuje you from failingselhání,
272
755988
1656
cokoliv vás drží před pádem,
12:49
whateverTo je jedno helpspomáhá you survivepřežít,
273
757668
2256
cokoliv vám pomáhá přežít,
12:51
is perhapsmožná the oldestnejstarší and the simplestnejjednodušší
emotionemoce knownznámý to mankindlidstvo,
274
759948
4376
je možná nejstarší a nejzákladnější emocí,
co lidstvo zná,
12:56
and that is love.
275
764348
1880
a to je láska.
12:59
A mysticMystic poetbásník from my landpřistát famouslyskvěle wrotenapsal,
276
767508
2896
Mystický básník z mé země napsal,
13:02
(RecitesRecituje poembáseň in HindiHindština)
277
770428
1166
(Recitace básně v Hindi)
13:13
(PoemBáseň endskončí)
278
781108
1656
(Konec básně)
13:14
WhichKterý looselyvolně translatespřekládá
into that whateverTo je jedno --
279
782788
2576
Volný překlad je asi tento --
13:17
yeah, if you know HindiHindština,
please claptleskat, yeah.
280
785388
2076
pokud umíte Hindi, můžete tleskat.
13:19
(ApplausePotlesk)
281
787488
1436
(Potlesk)
13:20
It's very difficultobtížný to rememberpamatovat.
282
788948
1524
Zapomínám na to.
13:23
WhichKterý looselyvolně translatespřekládá
into actuallyvlastně sayingrčení
283
791428
2576
Volně přeloženo
13:26
that all the booksknihy of knowledgeznalost
that you mightmohl readčíst
284
794028
2456
i když byste možná četli
všechny moudré knihy
13:28
and then go aheadvpřed
and impartrozšiřovat your knowledgeznalost
285
796508
2896
a pak pokračovali
přidáním svých znalostí,
13:31
throughpřes innovationinovace,
throughpřes creativitytvořivost, throughpřes technologytechnika,
286
799428
3336
inovací, tvořivostí, technologií,
13:34
but mankindlidstvo will never be
the wisermoudřejší about its futurebudoucnost
287
802788
3136
přesto by lidstvo nebylo moudřejší
ohledně svojí budoucnosti,
13:37
unlesspokud není it is coupledve spojení with a sensesmysl of love
and compassionsoucit for theirjejich fellowchlapík beingsbytosti.
288
805948
6120
dokud se nespojí s láskou
a soucitem s dalšími bytostmi.
13:44
The two and a halfpolovina alphabetsabecedy
whichkterý formformulář the wordslovo "प्रेम,"
289
812708
3576
Dva a půl znaků tvoří slovo "प्रेम,"
13:48
whichkterý meansprostředek "love,"
290
816308
1416
znamená to "láska,"
13:49
if you are ableschopný to understandrozumět that
291
817748
1896
pokud jste schopní tomu rozumět
13:51
and practicepraxe it,
292
819668
1576
a vyznávat ji,
13:53
that itselfsám is enoughdost
to enlightenPouč mankindlidstvo.
293
821268
3200
pak to samo o sobě stačí
k osvícení lidstva.
13:57
So I trulyopravdu believe the futurebudoucnost "you"
294
825308
1880
Proto skutečně věřím v budoucí "vy",
14:00
has to be a you that lovesmiluje.
295
828148
1680
bude to vy, které miluje.
14:02
OtherwiseJinak it will ceaseukončit to flourishvzkvétat.
296
830628
2040
Jinak přestane vzkvétat.
14:05
It will perishzahynout in its ownvlastní self-absorptionzahledění do sebe.
297
833628
3360
Zahyne v zahledění do sebe.
14:10
So you maysmět use your powerNapájení
298
838508
1440
Můžete použít vaši sílu
14:12
to buildstavět wallsstěny
299
840668
1696
ke stavění zdí
14:14
and keep people outsidemimo,
300
842388
1440
a oddělování lidi,
14:17
or you maysmět use it to breakPřestávka barriersbariéry
and welcomeVítejte them in.
301
845148
3800
nebo ji můžete použít k boření bariér
a přivítat je u sebe.
14:22
You maysmět use your faithvíra
302
850028
1776
Můžete využít vaši víru,
14:23
to make people afraidstrach
303
851828
1440
aby se lidé báli
14:26
and terrifyzděšený them into submissionpodání,
304
854348
1760
a děsit je k poslušnosti,
14:29
or you can use it
to give courageodvaha to people
305
857228
2456
nebo díky ní můžete dát lidem odvahu,
14:31
so they risevzestup to the greatestnejvětší
heightsvýšky of enlightenmentosvícení.
306
859708
3736
aby mohli stoupat k nejvyššímu osvícení.
14:35
You can use your energyenergie
307
863468
1936
Můžete využít vaší energie
14:37
to buildstavět nuclearjaderné bombsbomby
and spreadrozpětí the darknesstma of destructionzničení,
308
865428
3336
k výrobě jaderných bomb
a šíření temné destrukce
14:40
or you can use it to spreadrozpětí
the joyradost of lightsvětlo to millionsmiliony.
309
868788
3760
nebo ji použijete k šíření světla
pro miliony lidí.
14:45
You maysmět filthyšpinavý up the oceansoceány callouslybezcitně
and cutstřih down all the forestslesy.
310
873548
4016
Můžete bezcitně špinit oceány
a pokácet všechny pralesy.
14:49
You can destroyzničit the ecologyekologie,
311
877588
2416
Můžete zničit ekologii,
14:52
or turnotočit se to them with love
312
880028
2176
nebo se k nim obracet s láskou
14:54
and regenerateregenerovat life
from the watersvody and treesstromy.
313
882228
2240
a obnovovat život vodstva a stromů.
14:57
You maysmět landpřistát on MarsMars
314
885468
1776
Můžete přistát na Marsu
14:59
and buildstavět armedozbrojení citadelscitadely,
315
887268
1760
a postavit ozbrojené pevnosti,
15:02
or you maysmět look for life-formsformy života and speciesdruh
to learnUčit se from and respectrespekt.
316
890668
4920
nebo můžete hledat životní formy a druhy
a učit se od nich a respektovat je.
15:08
And you can use
all the moneyspeníze we all have earnedzískal
317
896428
3736
A můžete použít všechny peníze,
co jsme všichni vydělali,
15:12
to wagemzda futilemarné warsválky
318
900188
1560
k vedení marných válek
15:15
and give gunszbraně in the handsruce
of little childrenděti
319
903108
2896
a dávat zbraně do rukou malých dětí,
15:18
to killzabít eachkaždý other with,
320
906028
1360
aby se navzájem zabíjely,
15:20
or you can use it
321
908468
1200
nebo je můžete použít,
15:22
to make more foodjídlo
322
910428
1736
k zajištění více jídla
15:24
to fillvyplnit theirjejich stomachsžaludky with.
323
912188
1400
a naplnit tím jejich žaludky.
15:26
My countryzemě has taughtvyučován me
324
914668
1656
Moje země mne naučila,
15:28
the capacitykapacita for a humančlověk beingbytost to love
is akinPavel to godlinesszbožnost.
325
916348
4360
že schopnost lidské bytosti pro lásku
se blíží té božské.
15:33
It shinessvítí forthdále in a worldsvět
326
921748
4456
Září do světa,
15:38
whichkterý civilizationcivilizace, I think,
alreadyjiž has tamperedmanipulováno too much with.
327
926228
5080
který civilizace, podle mne,
už příliš ovlivňovala.
15:44
In the last fewpár daysdnů,
the talksrozhovory here, the wonderfulBáječné people
328
932668
2736
Za poslední dny těchto proslovů,
sem chodí skvělí lidé
15:47
comingpříchod and showingzobrazování theirjejich talenttalent,
329
935428
1736
a předvádí své talenty,
15:49
talkingmluvící about individualindividuální achievementsúspěchy,
the innovationinovace, the technologytechnika,
330
937188
3336
mluví o dílčích úspěších,
inovacích, technologiích,
15:52
the sciencesvědy, the knowledgeznalost
we are gainingzískání by beingbytost here
331
940548
3336
o vědách, znalostech,
které získáváme přítomností
15:55
in the presencepřítomnost of TEDTED TalksRozhovory
and all of you
332
943908
2776
na TED Talks
a všichni z vás
15:58
are reasonsdůvodů enoughdost
for us to celebrateslavit the futurebudoucnost "us."
333
946708
3016
jsou dostatečným důvodem
oslavit budoucí "nás."
16:01
But withinv rámci that celebrationOslava
334
949748
1480
Ale v rámci té oslavy
16:04
the questQuest to cultivatekultivovat
our capacitykapacita for love and compassionsoucit
335
952388
3560
snaha po rozvíjení naší kapacity
pro lásku a soucit
16:09
has to assertuplatnit itselfsám,
has to assertuplatnit itselfsám,
336
957388
3040
se musí uplatnit sama o sobě
16:13
just as equallystejně.
337
961148
1840
a zcela rovnocenně.
16:15
So I believe the futurebudoucnost "you"
338
963948
2240
Věřím, že budoucí "vy"
16:19
is an infinitenekonečný you.
339
967028
1280
je nekonečné vy.
16:21
It's calledvolal a chakračakra
in IndiaIndie, like a circlekruh.
340
969228
2560
V Indii se tomu říká čakra jako kolo.
16:24
It endskončí where it beginszačíná from
to completekompletní itselfsám.
341
972828
2840
Končí tam, kde začíná,
aby se uzavřelo.
16:29
A you that perceivesvnímá
time and spaceprostor differentlyjinak
342
977068
3696
Vy, co vnímáte čas a prostor odlišně,
16:32
understandschápe bothoba
343
980788
1320
chápete obojí,
16:36
your unimaginablenepředstavitelné
344
984868
3320
vaši nepředstavitelnou
16:41
and fantasticfantastický importancedůležitost
345
989508
2416
a fantastickou důležitost
16:43
and your completekompletní unimportancenevýznamnost
in the largervětší contextkontext of the universevesmír.
346
991948
5600
a vaši úplnou nedůležitost
v širším pojetí univerza.
16:50
A you that returnsvrátí se back
347
998668
1480
Vy, co se vracíte zpět
16:52
to the originaloriginál innocencenevinnost of humanitylidstvo,
348
1000948
1856
k původní nevinnosti lidstva,
16:54
whichkterý lovesmiluje from the purityčistota of heartsrdce,
349
1002828
2080
kteří milujete z čistoty srdce,
16:57
whichkterý seesvidí from the eyesoči of truthpravda,
350
1005748
2320
kteří vidíte očima pravdy,
17:01
whichkterý dreamssny from the clarityjasnost
of an untamperedpravdivé mindmysl.
351
1009308
5600
kteří sníte z čistoty jasné mysli.
Vaše budoucí "vy" musí být,
17:08
The futurebudoucnost "you" has to be
352
1016268
1320
17:10
like an agingstárnutí moviefilm starhvězda
353
1018548
1560
jako stárnoucí fimová hvězda,
17:13
who has been madevyrobeno to believe
that there is a possibilitymožnost
354
1021068
2936
která uvěřila, že je možný svět,
17:16
of a worldsvět whichkterý is completelyzcela,
355
1024028
2775
který je naprosto,
17:18
whollyzcela, self-obsessivelyself-obsessively
356
1026828
3016
úplně, sebestředně
17:21
in love with itselfsám.
357
1029868
1200
zamilovaný do sebe.
17:23
A worldsvět -- really, it has to be a you
358
1031947
3297
Svět -- vlastně to musíte být vy,
17:27
to createvytvořit a worldsvět
359
1035268
1936
k vytvoření světa,
17:29
whichkterý is its ownvlastní bestnejlepší lovermilovník.
360
1037227
1801
který je svým nejlepším milencem.
A já věřím, dámy a pánové,
17:32
That I believe, ladiesdámy and gentlemenPánové,
361
1040028
1816
že by to mělo být vaše budoucí "vy."
17:33
should be the futurebudoucnost "you."
362
1041868
1536
17:35
Thank you very much.
363
1043427
1457
Velmi vám děkuji.
17:36
ShukriyaSi Magda.
364
1044908
1216
Shukriya.
17:38
(ApplausePotlesk)
365
1046148
2135
(Potlesk)
17:40
Thank you.
366
1048308
1215
Děkuji.
17:41
(ApplausePotlesk)
367
1049548
2936
(Potlesk)
17:44
Thank you.
368
1052508
1256
Děkuji.
17:45
(ApplausePotlesk)
369
1053788
2600
(Potlesk)
Translated by Petra Balíková
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Shah Rukh Khan - Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India.

Why you should listen

One of the world's biggest movie stars, Bollywood star Shah Rukh Khan is also an entrepreneur and inspired philanthropist. He heads the film production company Red Chillies Entertainments, whose Chennai Express was the highest-grossing film of 2013, and his recent film Raees also topped the box office in India. He's also the proud co-owner of two cricket franchises, the Kolkata Knight Riders and the Trinbago Knight Riders.

In the fall, he will host TED's brand-new TV series in Hindi for Star Plus, titled TED Talks India: Nayi Soch, which translates to "new thinking."

As a philanthropist and spokesperson, Khan stands up for causes ranging from the environment and water-supply issues to rural solar power. Khan's nonprofit Meer Foundation, named for his father, focuses on supporting victims of acid attacks through a 360-degree approach that helps with medical treatment, legal aid, rehabilitation and livelihood support.

More profile about the speaker
Shah Rukh Khan | Speaker | TED.com