ABOUT THE SPEAKER
Shah Rukh Khan - Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India.

Why you should listen

One of the world's biggest movie stars, Bollywood star Shah Rukh Khan is also an entrepreneur and inspired philanthropist. He heads the film production company Red Chillies Entertainments, whose Chennai Express was the highest-grossing film of 2013, and his recent film Raees also topped the box office in India. He's also the proud co-owner of two cricket franchises, the Kolkata Knight Riders and the Trinbago Knight Riders.

In the fall, he will host TED's brand-new TV series in Hindi for Star Plus, titled TED Talks India: Nayi Soch, which translates to "new thinking."

As a philanthropist and spokesperson, Khan stands up for causes ranging from the environment and water-supply issues to rural solar power. Khan's nonprofit Meer Foundation, named for his father, focuses on supporting victims of acid attacks through a 360-degree approach that helps with medical treatment, legal aid, rehabilitation and livelihood support.

More profile about the speaker
Shah Rukh Khan | Speaker | TED.com
TED2017

Shah Rukh Khan: Thoughts on humanity, fame and love

Shah Rukh Khan: Mintys apie žmoniją, šlovę ir meilę

Filmed:
9,440,856 views

„Aš parduodu svajones, ir prekiauju meile milijonams žmonių“ sako didžiausia Bolivudo žvaigždė Shah Rukh Khan. Savo žavingoje, juokingoje kalboje Khan aptaria savo gyvenimą, parodo keletą savo žymiausių šokio judesių ir dalijasi sunkiai įgyta išmintimi iš gyvenimo scenos prožektorių šviesoje.
- Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
NamaskarNamaskar.
0
3651
1200
Namaskar.
00:17
I'm a moviefilmas staržvaigždė, I'm 51 yearsmetai of ageamžius,
1
5810
2480
Aš esu filmų žvaigždė, man 51 metai,
00:21
and I don't use BotoxBotox as yetvis dar.
2
9588
2256
ir kol kas dar nenaudoju botokso.
00:23
(LaughterJuokas)
3
11868
1216
(Juokas.)
00:25
So I'm cleanšvarus, but I do behaveelgtis like you saw
like a 21-year-old-Metų senumo in my moviesfilmai.
4
13108
4200
Taigi, aš „švarus“, bet aš tikrai elgiuosi
kaip tas 21-metis mano filmuose.
00:30
Yeah, I do that.
5
18468
1216
Taip, tikrai.
00:31
I sellparduoti dreamssvajones, and I peddleNiekoties love
to millionsmilijonai of people back home in IndiaIndija
6
19708
4896
Aš parduodu svajones ir meilę milijonams
žmonių gimtojoje šalyje, Indijoje,
00:36
who assumeprisiimkite that I'm
the bestgeriausia lovermeilužis in the worldpasaulis.
7
24628
2256
ir jų manymu, esu geriausias meilužis
pasaulyje.
00:38
(LaughterJuokas)
8
26908
2200
(Juokas.)
00:42
If you don't tell anyonekas nors,
I'm going to tell you I'm not,
9
30068
2656
Prisipažinsiu, kad toks nesu,
jei pažadate niekam nesakyti,
00:44
but I never let that assumptionprielaida go away.
10
32748
1936
bet aš niekad neleidžiu tam įsitikinimui
išnykti.
00:46
(LaughterJuokas)
11
34708
1016
(Juokas.)
00:47
I've alsotaip pat been madepagamintas to understandsuprasti
12
35748
1616
Man taip pat teko suvokti,
00:49
there are lots of you here
who haven'tne seenmatė my work,
13
37388
2456
kad yra daug žmonių,
kurie nėra matę mano darbų,
00:51
and I feel really sadliūdnas for you.
14
39868
1456
ir dėl to man jų labai gaila.
00:53
(LaughterJuokas)
15
41348
2416
(Juokas.)
00:55
(ApplausePlojimai)
16
43788
2680
(Plojimai.)
01:00
That doesn't take away from the factfaktas
that I'm completelyvisiškai self-obsessedsavarankiškai apsėstas,
17
48828
3336
Nepaisant to, aš esu visiškas savimyla,
kaip ir pridera filmų žvaigždei.
01:04
as a moviefilmas staržvaigždė should be.
18
52188
1256
01:05
(LaughterJuokas)
19
53468
1056
(Juokas.)
01:06
That's when my friendsdraugai,
ChrisChris and JulietDžuljeta calledvadinamas me here
20
54548
3616
Ir tada mano draugai,
Krisas ir Džiuljeta, pakvietė mane čia
01:10
to speakkalbėk about the futureateitis "you."
21
58188
1566
pakalbėti apie ateities „jus“.
01:11
NaturallyNatūraliai, it followstaip I'm going
to speakkalbėk about the presentpateikti me.
22
59778
2936
Savaime suprantama,
aš kalbėsiu apie dabartinį „save“.
01:14
(LaughterJuokas)
23
62738
2320
(Juokas.)
01:19
Because I trulynuoširdžiai believe
that humanityžmonija is a lot like me.
24
67268
2776
Esu įsitikinęs, kad žmonija
labai daug kuo panaši į mane.
01:22
(LaughterJuokas)
25
70068
1216
(Juokas.)
01:23
It is. It is.
26
71308
1376
Betgi tikrai.
01:24
It's an agingsenėjimas moviefilmas staržvaigždė,
27
72708
1520
Žmonija – tai senstanti filmų žvaigždė,
01:27
grapplingkovoja with all
the newnessNaujumas around itselfpats,
28
75428
2576
bandanti susitaikyti
su visu naujumu aplink save,
01:30
wonderingįdomu whetherar
it got it right in the first placevieta,
29
78028
2656
neįsitikinusi, ar nuo pat pradžių
teisingai viską suprato,
01:32
and still tryingbandau to find a way
30
80708
2016
bet nepaisant to
vis dar ieškanti būdo toliau šviesti.
01:34
to keep on shiningspindi regardlessnepriklausomai.
31
82748
2080
01:37
I was borngimęs in a refugeepabėgėlis colonykolonija
in the capitalkapitalas citymiestas of IndiaIndija, NewNaujas DelhiDelis.
32
85708
3360
Aš gimiau pabėgėlių kolonijoje,
Indijos sostinėje, Naujajame Delyje.
01:41
And my fathertėvas was a freedomlaisvė fighterkovotojas.
33
89948
2496
Mano tėvas buvo kovotojas už laisvę.
01:44
My mothermotina was, well,
just a fighterkovotojas like mothersmotinos are.
34
92468
3030
Mano motina buvo
kovotoja, kaip ir visos mamos.
01:49
And much like the originaloriginalus homohomo sapienssapiens,
35
97548
3016
Ir, labai panašiai kaip
pirmasis homo sapiens,
01:52
we struggledkovojo to surviveišgyventi.
36
100588
1640
mes kovojome už išgyvenimą.
01:54
When I was in my earlyanksti 20s,
37
102908
2136
Kai man buvo šiek tiek virš 20,
01:57
I lostprarastas bothabu my parentstėvai,
38
105068
1736
praradau abu tėvus,
01:58
whichkuris I mustprivalo admitpripažinti
seemsatrodo a bitšiek tiek carelessneatsargus of me now,
39
106828
3336
kas iš mano pusės išties
buvo šiek tiek nerūpestinga,
02:02
but --
40
110188
1296
bet –
02:03
(LaughterJuokas)
41
111508
3000
(Juokas.)
02:09
I do rememberPrisiminti the night my fathertėvas diedmirė,
42
117028
1896
Tebepamenu naktį, kai mirė mano tėvas,
02:10
and I rememberPrisiminti the drivervairuotojas of a neighborkaimynas
who was drivingvairuoja us to the hospitalligoninė.
43
118948
4896
ir kaimyno vairuotoją, kuris vežė mus
į ligoninę.
02:15
He mumbledmumbled something
about "deadmiręs people don't tippatarimas so well"
44
123868
2816
Jis sumurmėjo kažką panašaus į
„negyvėliai šykšti arbatpinigių“
02:18
and walkedvaikščiojo away into the darktamsi.
45
126708
1440
ir pradingo tamsoje.
02:20
And I was only 14 then,
46
128988
1896
O man tada tebuvo 14 metų,
02:22
and I put my father'stėvas deadmiręs bodykūnas
in the back seatsėdynė of the carautomobilis,
47
130908
3456
ir aš paguldžiau savo tėvo lavoną
ant mašinos galinės sėdynės,
02:26
and my mothermotina besidesbe to me,
48
134388
1216
motina atsisėdo priekyje,
šalia manęs
02:27
I startedprasidėjo drivingvairuoja back
from the hospitalligoninė to the housenamas.
49
135628
2576
Aš pradėjau važiuoti iš ligoninės
atgal namo.
02:30
And in the middleviduryje of her quiettylus cryingverkti,
my mothermotina lookedatrodė at me and she said,
50
138228
3616
Mama staiga nustojo tyliai verkti,
pažiūrėjo į mane ir paklausė,
02:33
"SonSūnus, when did you learnmokytis to drivevairuoti?"
51
141868
1800
„Sūnau, kada tu išmokai vairuoti?“
02:38
And I thought about it
and realizedsupratau, and I said to my mommama,
52
146028
3256
Aš susivokiau, ir atsakiau jai,
02:41
"Just now, MomMama."
53
149308
1296
„Ką tik, mama.“
02:42
(LaughterJuokas)
54
150628
2256
(Juokas.)
02:44
So from that night onwardsm,
55
152908
1536
Ir nuo tos nakties,
02:46
much akinUgnius to humanityžmonija in its adolescencepaauglystėje,
56
154468
2696
panašiai kaip žmonija pačioje pradžioje,
02:49
I learnedišmoko the crudežalios toolsįrankiai of survivališgyvenimas.
57
157188
3320
aš įvaldžiau primityvius
išgyvenimo įrankius.
02:53
And the frameworksistema of life was
very, very simplepaprasta then, to be honestnuoširdus.
58
161148
3656
Ir, tiesą sakant, gyvenimo rėmai nuo tada
patapo gana lengvai suvokiami.
02:56
You know, you just atevalgė what you got
59
164828
2976
Žinote, tiesiog valgai tą, ką turi,
02:59
and did whateverNesvarbu you were told to do.
60
167828
1816
ir darai ką lieptas.
03:01
I thought celiacSaulės rezginys was a vegetabledaržovių,
61
169668
3336
Aš maniau, kad celiakija – tai daržovė,
03:05
and veganvegan, of coursežinoma, was MrJ.. Spock'sSpock's
lostprarastas comradegausūs in "StarŽvaigždė TrekŽygį."
62
173028
4536
O veganas, žinoma, buvo pono Spocko iš
„Žvaigždžių Kelio“ seniai dingęs draugas.
03:09
(LaughterJuokas)
63
177588
1096
(Juokas.)
03:10
You marriedVedęs the first girlmergaitė that you dateddata,
64
178708
2976
Vesdavai pirmą merginą, su kuria
pavyko užmegzti ilgesnę pažintį
03:13
and you were a techietechniką if you could fixpataisyti
the carburetorkarbiuratorius in your carautomobilis.
65
181708
3840
ir buvai tikras technikas, jeigu mokėjai
susitaisyti karbiuratorių mašinoje.
03:19
I really thought that gaygėjų was
a sophisticatedrafinuotas EnglishAnglų wordžodis for happylaimingas.
66
187108
3480
Aš buvau tikras, kad „gay“ buvo įmantrus
angliškas žodis reiškiantis „laimingą“.
03:23
And Lesbianlesbietė, of coursežinoma, was the capitalkapitalas
of PortugalPortugalija, as you all know.
67
191828
3256
O „lesbietė“, kaip žinote,
buvo Portugalijos sostinė.
03:27
(LaughterJuokas)
68
195108
1256
(Juokas.)
03:28
Where was I?
69
196388
1200
Ką norėjau pasakyti...
03:32
We reliedrėmėsi on systemssistemos
70
200708
2336
Mes priklausėme nuo ankstesnių kartų
per kančias ir triūsą sukurtų sistemų,
03:35
createdsukurta throughper the toilvargo and sacrificeauka
of generationskartos before
71
203068
3696
03:38
to protectapsaugoti us,
72
206788
1456
kurios turėjo mus apginti,
ir manėme, kad valdžia dirbo mūsų labui.
03:40
and we feltjaučiamas that governmentsvyriausybės
actuallyiš tikrųjų workeddirbo for our bettermenttaisymas.
73
208268
3656
03:43
ScienceMokslas was simplepaprasta and logicallogiškas,
74
211948
1936
Mokslas buvo paprastas ir logiškas.
03:45
AppleApple was still then just a fruitvaisių
75
213908
2320
Obuolys tada dar tebuvo vaisius,
03:49
ownedpriklausanti by EveIeva first and then NewtonNewton,
76
217308
1936
priklausęs pirmiausia Ievai,
tada Niutonui, o ne Steve'ui Jobs'ui.
03:51
not by SteveSteve JobsDarbo vietų, untiliki then.
77
219268
2336
03:53
And "EurekaTeherano konferencija!" was what you screamedšaukė
78
221628
1696
Ir „Eureka!“ šaukdavai tada,
03:55
when you wanted
to runpaleisti nakednuogas on the streetsgatvėse.
79
223348
2200
kai norėdavai gatvėse palakstyti nuogas.
03:58
You wentnuėjo whereverbet kur life tookpaėmė you for work,
80
226228
3616
Keliaudavai ten, kur gyvenimas
nešė dėl darbo,
04:01
and people were mostlydaugiausia welcomingSveikindamas of you.
81
229868
2080
ir žmonės dažniausiai
tave sutikdavo maloniai.
04:04
MigrationMigracijos was a termterminas then
82
232588
1976
Migracija tais laikais buvo terminas
04:06
still reservedsaugomos for SiberianSibiro craneskranai,
not humanžmogus beingsbūtybės.
83
234588
2560
skirtas sibirietiškoms gervėms,
o ne žmonėms.
04:09
MostDauguma importantlysvarbiausia, you were who you were
84
237988
2856
Svarbiausia – buvai, kas buvai,
04:12
and you said what you thought.
85
240868
1840
ir sakei, ką galvojai.
04:15
Then in my latevėlai 20s,
86
243388
1256
Tuomet, kai man jau buvo gerokai virš 20,
04:16
I shiftedpasikeitė to the sprawlingZamaszysty
metropolismetropolis of MumbaiMumbajus,
87
244668
3736
gyvenimas nunešė į didžiulį
Mumbajaus metropolį,
04:20
and my frameworksistema,
88
248428
1336
ir mano gyvenimo rėmai,
04:21
like the newlynaujai industrializedindustrializuota
aspirationalsiekiamybė humanityžmonija,
89
249788
3296
tarsi įkvėpta žmonija,
naujai atradusi industralizaciją,
04:25
beganprasidėjo to alterpakeisti.
90
253108
1200
ėmė keistis.
04:26
In the urbanmiesto rushskubėti for a newnaujas,
more embellishedpapuoštas survivališgyvenimas,
91
254948
2600
Miestietiškose lenktynėse dėl
naujo, pagražinto išgyvenimo
04:30
things startedprasidėjo to look a little differentskiriasi.
92
258387
2017
viskas pradėjo atrodyti šiek tiek kitaip.
04:32
I metsusitiko people who had descendednusileido
from all over the worldpasaulis,
93
260428
2800
Sutikau žmonių iš viso pasaulio šalių,
04:36
facesveidus, raceslenktynės, gendersgiminės, money-lenderspinigψ skolintojams.
94
264148
3216
visokių veidų, rasių, lyčių, skolintojų.
04:39
DefinitionsSąvokų apibrėžimai becametapo more and more fluidskystis.
95
267388
2120
Apibrėžimai tapo vis labiau lankstūs.
04:42
Work beganprasidėjo to defineapibrėžti you at that time
96
270268
2360
Maždaug tuo metu
darbas ėmė apibrėžti žmogų
04:45
in an overwhelminglydaugiausia equalizingišlyginti mannerbūdas,
97
273388
2656
triuškinančiai sulyginančiu
ir palyginančiu būdu.
04:48
and all the systemssistemos
startedprasidėjo to feel lessmažiau reliablepatikimas to me,
98
276068
2856
Pradėjau jausti, kad visos sistemos
man tapo nepatikimesnės,
04:50
almostbeveik too thickstoras to holdlaikykite on
99
278948
3136
kone per sudėtingos išlaikyti
04:54
to the diversityįvairovė of mankindžmonijos
100
282108
1976
žmonijos įvairovę
04:56
and the humanžmogus need to progressprogresas and growaugti.
101
284108
2040
ir žmogišką poreikį progresuoti ir augti.
04:59
IdeasIdėjos were flowingtekantis
with more freedomlaisvė and speedgreitis.
102
287508
2920
Idėjos liejosi vis greičiau ir laisviau.
05:03
And I experiencedPatyręs the miraclestebuklas
of humanžmogus innovationnaujovės and cooperationbendradarbiavimas,
103
291388
5336
Tuomet aš pažinau žmonių
išradingumo ir kooperacijos stebuklą
05:08
and my ownsavo creativitykūrybiškumas,
104
296748
1416
ir savo kūrybingumą.
05:10
when supportedpalaikoma by the resourcefulnessišradingumas
of this collectivekolektyvas endeavorstengiasi,
105
298188
4496
Remiamas šio kolektyvinio išradingumo,
05:14
catapultedcatapulted me into superstardomišsiskyrė.
106
302708
1840
aš iškilau į žvaigždes.
05:17
I startedprasidėjo to feel that I had arrivedatvyko,
107
305148
2416
Pagaliau ėmiau jaustis
pasiekęs kelionės tikslą.
05:19
and generallyapskritai, by the time I was 40,
I was really, really flyingskraidantis.
108
307588
3496
ir, būdamas maždaug 40-ies,
aš tikrai gyvenau kaip ant sparnų.
05:23
I was all over the placevieta.
109
311108
1256
Aš buvau visur.
05:24
You know? I'd donepadaryta 50 filmsfilmai by then
110
312388
2016
Žinote, tuo metu buvau
suvaidinęs 50-yje filmų,
05:26
and 200 songsdainos,
111
314428
1600
sukūręs 200 dainų,
05:28
and I'd been knightedriterius by the MalaysiansMalaysians.
112
316788
2256
malaizieičių įšventintas į riterius...
05:31
I had been givenpateiktas the highestaukščiausias civilcivilinis honorgarbė
by the FrenchPrancūzų governmentvyriausybė,
113
319068
3296
Prancūzų vyriausybė įteikė man
garbingiausią piliečio apdovanojimą,
05:34
the titlepavadinimas of whichkuris for the life of me
I can't pronounceištarti even untiliki now.
114
322388
3336
kurio pavadinimo, nors užmušk,
po šiai dienai negaliu ištarti.
05:37
(LaughterJuokas)
115
325748
1056
(Juokas.)
05:38
I'm sorry, FrancePrancūzija, and thank you,
FrancePrancūzija, for doing that.
116
326828
3416
Ačiū, Prancūzija, ir atsiprašau.
05:42
But much biggerdidesnis than that,
I got to meetsusitikti AngelinaAngelina JolieA. Jolie --
117
330268
3336
Bet tai niekis, palyginus su tuo,
kad teko pažinti Angeliną Jolie
05:45
(LaughterJuokas)
118
333628
2736
(Juokas.)
05:48
for two and a halfpusė secondssekundes.
119
336388
1496
visas dvi su puse sekundės.
05:49
(LaughterJuokas)
120
337908
1296
(Juokas.)
05:51
And I'm sure she alsotaip pat remembersprisimena
that encountersusitikimas somewherekažkur.
121
339228
2696
Ir aš tikras, ji irgi kažkiek prisimena
tą susitikimą. O gal ir ne.
05:53
OK, maybe not.
122
341948
1216
05:55
And I satsat nextKitas to HannahHannah MontanaMontana
on a roundapvalus dinnervakarienė tablestalas
123
343188
3536
Aš sėdėjau prie Hanna'os Montana'os
prie apvalaus pietų stalo
05:58
with her back towardslink me mostlabiausiai of the time.
124
346748
2040
bet didžiumą laiko
mačiau tik jos nugarą.
06:01
Like I said, I was flyingskraidantis,
from MileyMiley to JolieA. Jolie,
125
349588
2240
Kaip ir sakiau, aš tarsi skriejau,
nuo Miley iki Jolie,
06:04
and humanityžmonija was soaringSklandymas with me.
126
352748
3256
ir žmonija skriejo su manimi.
06:08
We were bothabu prettygana much
flyingskraidantis off the handlerankena, actuallyiš tikrųjų.
127
356028
2680
Mes abu skridome
visiškai nekontroliuojamai.
06:11
And then you all know what happenedįvyko.
128
359268
1720
O jūs žinote, kas nutiko tada.
06:13
The internetinternetas happenedįvyko.
129
361508
1240
Tada atsirado internetas.
06:15
I was in my latevėlai 40s,
130
363748
1936
Man buvo jau gerokai virš 40,
06:17
and I startedprasidėjo tweetingtweeting
like a canarykanarėlė in a birdcagenarvelis
131
365708
2640
ir aš ėmiausi čirenti
kaip kanarėlė narvelyje,
06:21
and assumingdarant prielaidą that, you know,
people who peeredžiūrėjo into my worldpasaulis
132
369268
2976
įsitikinęs, kad žmonės,
kurie gavo pažvelgti į mano gyvenimą,
06:24
would admiregrožėtis it
133
372268
1256
juo žavėsis kaip stebuklu
06:25
for the miraclestebuklas I believedtikėjo it to be.
134
373548
2096
kokiu savo gyvenimą laikiau aš pats.
06:27
But something elseKitas
awaitedlaukiama me and humanityžmonija.
135
375668
2200
Bet manęs ir žmonijos,
laukė kai kas kitko.
06:30
You know, we had expectedtikimasi
an expansionplėtra of ideasidėjos and dreamssvajones
136
378748
4896
Visi tikėjomės, kad pasaulis,
gavęs progą susijungti,
06:35
with the enhancedsustiprintas
connectivityjungtis of the worldpasaulis.
137
383668
2600
ims dar aktyviau dalintis
idėjomis ir svajonėmis.
06:39
We had not bargainedlūkesčius
for the village-likekaimas-kaip enclosuregaubtas of thought,
138
387028
6480
Niekas neprašė
primityvių pančių minties,
06:46
of judgmentteismo sprendimas, of definitionapibrėžimas
139
394708
2016
savų įvertinimų, apibrėžimų laisvei,
06:48
that flowedtekėjo from the sametas pats placevieta
140
396748
2136
o ši priespauda liejosi iš ten pat
06:50
that freedomlaisvė and revolutionrevoliucija
was takingpasiimti placevieta in.
141
398908
2240
kur tuo pat metu
vešėjo laisvė ir revoliucija.
06:54
Everything I said tookpaėmė a newnaujas meaningprasme.
142
402508
1762
VIsi mano žodžiai
įgavo naują reikšmę.
06:56
Everything I did -- good, badblogai, uglynegraži --
143
404908
1960
Visi mano darbai – geri, blogi, negražūs,
06:59
was there for the worldpasaulis
to commentkomentuoti uponpo and judgeteisėjas.
144
407828
3336
tapo vieši pasaulio komentarams
ir teismui.
07:03
As a matterklausimas of factfaktas,
everything I didn't say or do alsotaip pat
145
411188
2600
Tiesą sakant,
toks likimas ištiko net ir tai,
07:06
metsusitiko with the sametas pats fatelikimas.
146
414588
1200
ko aš nesakiau.
07:08
FourKeturi yearsmetai agoprieš,
147
416708
1200
Prieš ketverius metus
07:10
my lovelymielas wifežmona GauriČeslovas and me
decidednusprendė to have a thirdtrečias childvaikas.
148
418948
3960
su mano mieląja žmona Gauri
nusprendėme susilaukti trečio vaiko.
07:15
It was claimedteigė on the netneto
149
423988
1680
Internete kažkas pareiškė,
07:18
that he was the love childvaikas
150
426788
2096
kad tai buvo mano pirmojo sūnaus,
tuo laiku 15-mečio, nesantuokinis vaikas.
07:20
of our first childvaikas
151
428908
1200
07:22
who was 15 yearsmetai oldsenas.
152
430708
1280
07:24
ApparentlyMatyt, he had sownsėjami
his wildlaukinis oatsavižos with a girlmergaitė
153
432788
3096
Pasirodo, jis paišdykavo su mergina,
07:27
while drivingvairuoja her carautomobilis in RomaniaRumunija.
154
435908
2200
vairuodamas jos automobilį Rumunijoje.
07:30
And yeah, there was
a fakenetikrą videovideo to go with it.
155
438988
2200
Kažkas apie tai netgi sukurpė
netikrą video įrašą.
07:33
And we were so disturbedsutrikdyta as a familyšeima.
156
441628
1816
Mūsų šeima buvo taip sukrėsta.
07:35
My sonsūnus, who is 19 now,
157
443468
1256
Mano sūnus – jam dabar 19 –
07:36
even now when you say "helloSveiki" to him,
158
444748
1816
iki šiol, kai su juo pasisveikini,
apsisuka ir atsako,
07:38
he just turnspasisuka around and sayssako,
159
446588
1456
„Žmogau, aš net neturiu
europietiško vairuotojo pažymėjimo.“
07:40
"But broBro, I didn't even have
a EuropeanEuropos drivingvairuoja licenselicencija."
160
448068
2696
(Juokas.)
07:42
(LaughterJuokas)
161
450788
2456
07:45
Yeah.
162
453268
1280
Tai va.
07:47
In this newnaujas worldpasaulis,
163
455028
1696
Šiame naujame pasaulyje
07:48
slowlylėtai, realitytikrovė becametapo virtualvirtualus
and virtualvirtualus becametapo realrealus,
164
456748
3376
realybė pamažu tapo virtuali,
o virtualybė – reali.
07:52
and I startedprasidėjo to feel
165
460148
1656
Aš pasijutau, tarsi nebegalėčiau būti kuo
noriu, ar sakyti tai, ką išties galvojau,
07:53
that I could not be who I wanted to be
or say what I actuallyiš tikrųjų thought,
166
461828
3536
07:57
and humanityžmonija at this time
167
465388
1800
ir žmonija šiuo laikotarpiu
08:00
completelyvisiškai identifiedidentifikuotas with me.
168
468308
1936
visiškai tapatinosi su manimi.
08:02
I think bothabu of us
were going throughper our midlifeMidlife crisiskrizė,
169
470268
3000
Manau, tuo metu mes abu patyrėme
vidurinio amžiaus krizę,
08:06
and humanityžmonija, like me,
was becomingtampa an overexposedelementui primaPrima donnadonna.
170
474308
4096
ir žmonija, kaip ir aš,
tapo pernelyg paviešinta primadona.
08:10
I startedprasidėjo to sellparduoti everything,
171
478428
1696
Aš ėmiau pardavinėti viską,
08:12
from hairplaukai oilaliejus to dieseldyzelinas generatorsgeneratoriai.
172
480148
2896
nuo plaukų aliejaus
iki dyzelio generatorių.
08:15
HumanityŽmonija was buyingpirkti everything
173
483068
2016
O žmonija pirko viską,
08:17
from crudežalios oilaliejus to nuclearbranduolinis reactorsreaktorių.
174
485108
2376
nuo grynos naftos iki atominių reaktorių.
08:19
You know, I even triedbandė
to get into a skintightskintight superherosuperherojus suitkostiumas
175
487508
3976
Žinote, aš net pabandžiau
įlįsti į ankštą superherojaus kostiumą
08:23
to reinventišradinėti myselfsave.
176
491508
2040
ir iš naujo atrasti save.
08:26
I mustprivalo admitpripažinti I failednepavyko miserablyapgailėtinai.
177
494268
1960
Pripažįstu, tai man visiškai nepavyko.
08:29
And just an asideatmesti I want to say
on behalfvardu of all the BatmenBatmen, Spider-MenŽmogus-voras-vyrai
178
497028
5016
Ir visų Betmenų, Žmonių Vorų
ir Supermenų vardu
08:34
and SupermenSupermen of the worldpasaulis,
179
502068
2096
norėčiau pasakyti
08:36
you have to commendpagirti them,
180
504188
1856
kad juos reikia pagirti,
08:38
because it really hurtsskauda in the crotchtarpkojo,
that superherosuperherojus suitkostiumas.
181
506068
2776
nes tas superherojaus kostiumas
labai jau spaudžia klyną.
08:40
(LaughterJuokas)
182
508868
1056
(Juokas.)
Kalbu atvirai, jūs tiesiog turėjote
šiandien čia tai sužinoti.
08:41
Yeah, I'm beingesamas honestnuoširdus.
I need to tell you this here.
183
509948
2480
08:45
Really.
184
513948
1216
Tikrai.
08:47
And accidentallynetyčia, I happenedįvyko
to even inventišrasti a newnaujas dancešokis formforma
185
515188
3536
Aš netgi netyčia atradau
naują šokio formą.
08:50
whichkuris I didn't realizesuvokti,
and it becametapo a ragepyktis.
186
518748
2135
Pats apie tai nepagalvojau,
bet šokis išpopuliarėjo.
08:52
So if it's all right,
187
520907
1216
Tad jei jūs neprieš,
08:54
and you've seenmatė a bitšiek tiek of me,
so I'm quitegana shamelessbegėdis, I'll showRodyti you.
188
522147
3177
jūs mane jau šiek tiek matėte,
tad man negėda. Leiskite, parodysiu.
Jis vadinosi „lungio šokis“.
08:57
It was calledvadinamas the LungiLungis dancešokis.
189
525348
1456
Tad jei jūs ne prieš, aš jį parodysiu.
Aš šiaip talentingas.
08:58
So if it's all right, I'll just showRodyti you.
I'm talentedtalentingas otherwisekitaip.
190
526828
3096
(Palaikantys aplodismentai.)
09:01
(CheersIki)
191
529948
1216
09:03
So it wentnuėjo something like this.
192
531188
2080
Tai buvo kažkas panašaus į šitai.
09:05
LungiLungis dancešokis. LungiLungis dancešokis.
LungiLungis dancešokis. LungiLungis dancešokis.
193
533868
2416
Lungio šokis, lungio šokis,
lungio šokis...
09:08
LungiLungis dancešokis. LungiLungis dancešokis.
LungiLungis dancešokis. LungiLungis dancešokis.
194
536308
2416
Lungio šokis, lungio šokis,
lungio šokis...
09:10
LungiLungis dancešokis. LungiLungis dancešokis.
LungiLungis dancešokis. LungiLungis.
195
538748
2656
Lungio šokis, lungio šokis,
lungio šokis...
09:13
That's it. It becametapo a ragepyktis.
196
541428
1656
Ir šitai išpopuliarėjo.
09:15
(CheersIki)
197
543108
1296
(Plojimai.)
09:16
It really did.
198
544428
1200
Rimtai.
09:19
Like you noticepastebėti, nobodyniekas could make
any senseprasme of what was happeningvyksta exceptišskyrus me,
199
547948
3656
Niekas nesuprato, kas dedasi,
išskyrus mane patį,
09:23
and I didn't give a damnprakeiktas, really,
200
551628
1616
o aš buvau visiškai be skrupulų,
09:25
because the wholevisa worldpasaulis,
and wholevisa humanityžmonija,
201
553268
2216
nes tuokart visas pasaulis
ir visa žmonija
09:27
seemedatrodo as confusedsupainioti and lostprarastas as I was.
202
555508
1920
atrodė tokie pat pasimetę kaip ir aš.
09:30
I didn't give up then.
203
558548
1256
Tąkart aš nepasidaviau.
09:31
I even triedbandė to reconstructrekonstruoti
my identitytapatybė on the socialsocialinis mediažiniasklaida
204
559828
2776
Aš net pabandžiau atkurti savo
virtualų identitetą, taip kaip visi kiti.
09:34
like everyoneVisi elseKitas does.
205
562628
1256
09:35
I thought if I put on
philosophicalfilosofinis tweetsTweets out there
206
563908
2736
Galvojau, jeigu „Twitter“ pasidalinsiu
filosofinėmis mintimis,
09:38
people will think I'm with it,
207
566668
1576
žmonės apie mane pagalvos geriau,
09:40
but some of the responsesatsakymai I got
from those tweetsTweets
208
568268
2576
bet kai kurios reakcijos į tuos įrašus
09:42
were extremelylabai confusingpaini acronymssantrumpos
whichkuris I didn't understandsuprasti. You know?
209
570868
3336
buvo kažkokios keistos santrumpos
kurių aš nesupratau, gal jūs žinote,
09:46
ROFLROFL, LOLcha.
210
574228
2056
„ROFL“, „LOL“.
09:48
"AdidasAdidas," somebodykažkas wroteparašė back
to one of my more thought-provokingsusimąstyti tweetsTweets
211
576308
4296
Kažkas į mano mąstyti skatinantį įrašą
atrašė „ADIDAS“, ir aš laužiau galvą,
09:52
and I was wonderingįdomu
why would you namevardas a sneakersportiniai bateliai,
212
580628
2336
kurių galų kas nors
parašytų man apie sportbatį?
09:54
I mean, why would you writeparašyk back
the namevardas of a sneakersportiniai bateliai to me?
213
582988
2896
Kam, atsakant į mano įrašą,
parašyti sportbačių pavadinimą?
Paklausiau savo 16-metės dukters,
ir ji mane apšvietė.
09:57
And I askedpaklausė my 16-year-old-Metų senumo daughterdukra,
and she enlightenedšviesus me.
214
585908
2856
„ADIDAS“ šiais laikais reiškia
„aš visą dieną svajoju apie seksą“.
10:00
"AdidasAdidas" now meansreiškia
"All day I dreamsvajoti about sexseksas."
215
588788
2960
10:04
(LaughterJuokas)
216
592308
2256
(Juokas.)
10:06
Really.
217
594588
1296
Garbės žodis.
10:07
I didn't know if you know that.
218
595908
1496
Nežinau, ar jūs tai žinojote.
10:09
So I wroteparašė back,
"WTFWTF" in bolddrąsus to MrJ.. AdidasAdidas,
219
597428
4576
Todėl tamstai ADIDUI
aš paryškintomis raidėmis atrašiau „WTF“.
10:14
thankingPadėka secretlyslapta that some acronymssantrumpos
and things won'tnebus changekeisti at all.
220
602028
4440
tylomis džiaugdamasis, kad kai kurios
santrumpos laikui bėgant nesikeičia.
10:19
WTFWTF.
221
607188
1200
„WTF“
10:22
But here we are.
222
610188
1320
Bet štai ir mes.
10:24
I am 51 yearsmetai oldsenas, like I told you,
223
612388
1696
Kaip minėjau, man 51 metai,
10:26
and mind-numbingproto-numbing acronymssantrumpos notwithstandingnepaisant to,
224
614108
3576
ir be visų tų
galvos skausmą keliančių santrumpų
10:29
I just want to tell you
225
617708
1296
tiesiog norėčiau jums pasakyti,
10:31
if there has been a momentousįsimintinas time
for humanityžmonija to existegzistuoja,
226
619028
3216
kad jeigu žmonijai būtų
idealus metas egzistuoti,
10:34
it is now,
227
622268
1616
tas metas būtų dabar,
10:35
because the presentpateikti you is bravedrąsus.
228
623908
2240
nes dabarties „jūs“ esate drąsus.
10:39
The presentpateikti you is hopefulviltis.
229
627308
1336
Dabarties „jūs“ esate viltingas.
10:40
The presentpateikti you
is innovativenovatoriškas and resourcefulišradingas,
230
628668
3296
Dabarties „jūs“ esate išradingas
ir lankstus,
10:43
and of coursežinoma, the presentpateikti you
is annoyinglyannoyingly indefinableneapibrėžti.
231
631988
3240
ir, žinoma, neįmanomai sudėtingas
įsprausti į apibrėžimų rėmus.
10:48
And in this spell-bindingrašybos privalomas,
232
636308
1640
Ir šiame žavingame,
10:50
imperfectnetobulas momentmomentas of existenceegzistavimas,
233
638788
1936
netobulame egzistencijos akimirksnyje,
10:52
feelingjausmas a little bravedrąsus
just before I cameatėjo here,
234
640748
2576
aš pasijutau truputį drąsus,
ir prieš atvykdamas čia,
10:55
I decidednusprendė to take
a good, hardsunku look at my faceveidas.
235
643348
3000
nusprendžiau įdėmiai,
nuodugniai pažvelgti į savo veidą.
10:59
And I realizedsupratau that I'm beginningpradedant
to look more and more
236
647668
3656
Supratau, kad pradedu atrodyti
vis labiau ir labiau panašus į
11:03
like the waxvaškas statuestatula of me
at MadameMadame Tussaud'sTussaud.
237
651348
2416
sano paties vaškinę skulptūrą
Madam Tiuso muziejuje.
11:05
(LaughterJuokas)
238
653788
2256
(Juokas.)
11:08
Yeah, and in that momentmomentas of realizationrealizavimas,
239
656068
2496
Taigi, tą suvokimo akimirką,
11:10
I askedpaklausė the mostlabiausiai centralcentrinis
and pertinentsusiję questionklausimas to humanityžmonija and me:
240
658588
4240
aš paklausiau savęs pagrindinio
ir svarbiausio man ir žmonijai klausimo:
11:16
Do I need to fixpataisyti my faceveidas?
241
664268
1880
„Ar man reikia susitvarkyti veidą?“
11:19
Really. I'm an actoraktorius, like I told you,
242
667388
3336
Kaip minėjau anksčiau, esu aktorius,
11:22
a modernmodernus expressionišraiška of humanžmogus creativitykūrybiškumas.
243
670748
3376
moderni žmonijos kūrybingumo apraiška.
11:26
The landžemė I come from
244
674148
1536
Šalis, iš kurios esu kilęs
11:27
is the sourcešaltinis of inexplicablenepaaiškinama
but very simplepaprasta spiritualitydvasingumas.
245
675708
4960
yra nepaaiškinamo, bet
labai paprasto dvasingumo šaltinis.
11:33
In its immensedidžiulis generositydosnumas,
246
681868
1680
Didžiulio dosnumo akimirką
11:36
IndiaIndija decidednusprendė somehowkažkaip
247
684388
2736
Indija kažkaip nusprendė,
11:39
that I, the MuslimMusulmonų sonsūnus
of a brokesumušė freedomlaisvė fighterkovotojas
248
687148
3976
kad aš, islamo išpažinėjas,
beturčio laisvės kovotojo sūnus,
11:43
who accidentallynetyčia venturedrizikavo
into the businessverslas of sellingparduoti dreamssvajones,
249
691148
3840
kuris atsitiktinai atklydo
į svajonių pardavimo verslą,
11:47
should becometapti its kingkaralius of romanceromantika,
250
695908
3920
turėtų tapti jo romantikos valdovu,
11:52
the "BadhshahBadhshah of BollywoodBolivudas,"
251
700828
2360
Bolivudo karaliumi,
11:55
the greatestdidžiausias lovermeilužis
the countryŠalis has ever seenmatė ...
252
703868
2760
ir geriausiu meilužiu,
kokį šalis kada matė,
11:59
with this faceveidas.
253
707508
1200
su tokiu veidu.
12:01
Yeah.
254
709228
1216
Tai va.
(Juokas.)
12:02
(LaughterJuokas)
255
710468
1096
Veidu, kurį žmonės įvardijo kaip
negražų, neįprastą,
12:03
WhichKuri has alternatelypakaitomis
been describedaprašyta as uglynegraži, unconventionalnetradicinis,
256
711588
2896
12:06
and strangelykeistai, not chocolateychocolatey enoughpakankamai.
257
714508
1816
ir, keista, nepakankamai šokoladinį.
12:08
(LaughterJuokas)
258
716348
2880
(Juokas.)
12:13
The people of this ancientsenovės landžemė
259
721668
2336
Šios senos šalies žmonės
12:16
embracedapėmė me in their limitlessNeribotas love,
260
724028
2416
apgaubė mane begaline meile,
12:18
and I've learnedišmoko from these people
261
726468
1680
ir iš tų žmonių aš išmokau,
12:21
that neithertaip pat ne powergalia norne povertyskurdas
262
729028
2360
kad nei galia, nei skurdas
12:24
can make your life more magicalstebuklinga
263
732228
1696
gali gyvenimą padaryti labiau magišką
12:25
or lessmažiau tortuousVingiuotos.
264
733948
1280
ar mažiau nenuspėjamą.
12:27
I've learnedišmoko from the people of my countryŠalis
265
735948
2616
Iš savo šalies žmonių aš išmokau,
12:30
that the dignityorumas of a life,
266
738588
2096
kad gyvenimo garbė,
12:32
a humanžmogus beingesamas, a culturekultūra,
a religionreligija, a countryŠalis
267
740708
3600
žmogaus, kultūros, religijos, šalies garbė
12:37
actuallyiš tikrųjų residesgyvena in its abilitygebėjimas
268
745348
1880
iš tikrųjų slypi jų geroje valioje
ir empatijoje.
12:40
for graceMalonė and compassionužuojauta.
269
748388
1440
12:42
I've learnedišmoko that whateverNesvarbu movesjuda you,
270
750508
2080
Aš suvokiau, kad tai, kas žmogų sujaudina,
12:45
whateverNesvarbu urgesragina you to createsukurti, to buildstatyti,
271
753268
2696
skatina kurti, statyti,
12:47
whateverNesvarbu keepsišlaiko you from failingnesėkmingai,
272
755988
1656
kas jam padeda nesuklupti,
12:49
whateverNesvarbu helpspadeda you surviveišgyventi,
273
757668
2256
kas jam padeda išgyventi,
12:51
is perhapsgalbūt the oldestseniausias and the simplestpaprasčiausias
emotionemocija knownžinomas to mankindžmonijos,
274
759948
4376
yra galbūt seniausias ir paprasčiausias
žmonijai žinomas jausmas.
12:56
and that is love.
275
764348
1880
Ir tas jausmas yra meilė.
12:59
A mysticmistikas poetpoetas from my landžemė famouslyžinoma wroteparašė,
276
767508
2896
Paslaptingas iš mano šalies kilęs poetas
kartą žymiai rašė,
13:02
(RecitesDeklamuje poemeilėraštis in HindiHindi)
277
770428
1166
(cituoja eilėraštį hindi kalba)
13:13
(PoemEilėraštis endsbaigiasi)
278
781108
1656
(eilėraščio pabaiga)
13:14
WhichKuri looselylaisvai translatesverčia
into that whateverNesvarbu --
279
782788
2576
Tai būtų galima išversti kaip daugmaž –
13:17
yeah, if you know HindiHindi,
please clapploti, yeah.
280
785388
2076
A, jei mokate hindi kalbą.
taip, prašom, paplokite.
13:19
(ApplausePlojimai)
281
787488
1436
(Plojimai.)
13:20
It's very difficultsunku to rememberPrisiminti.
282
788948
1524
Labai sunku prisiminti reikšmę.
13:23
WhichKuri looselylaisvai translatesverčia
into actuallyiš tikrųjų sayingsakydamas
283
791428
2576
Eilėraštį galima išversti maždaug taip.
13:26
that all the booksknygos of knowledgežinios
that you mightgali readskaityti
284
794028
2456
Gali perskaityti visas žinių knygas
13:28
and then go aheadpriekyje
and impartskleisti your knowledgežinios
285
796508
2896
ir tuomet didžiai skleisti tas žinias
13:31
throughper innovationnaujovės,
throughper creativitykūrybiškumas, throughper technologytechnologija,
286
799428
3336
per išradingumą, kūrybingumą,
per technologiją,
13:34
but mankindžmonijos will never be
the wiserprotingiau about its futureateitis
287
802788
3136
bet žmonija niekuomet
nepaprotingės savo ateities atžvilgiu,
13:37
unlessnebent it is coupledkartu with a senseprasme of love
and compassionužuojauta for their fellowkolega beingsbūtybės.
288
805948
6120
jeigu tos žinios nebus apgaubtos meile
ir empatija visiems kitiems tvariniams.
13:44
The two and a halfpusė alphabetsabėcėlės
whichkuris formforma the wordžodis "प्रेम,"
289
812708
3576
Žodis „priin“ sudarytas
iš pustrečios abėcėles.
13:48
whichkuris meansreiškia "love,"
290
816308
1416
Jis reiškia „meilė“,
13:49
if you are ablegalingas to understandsuprasti that
291
817748
1896
ir, jeigu jūs sugebėsite ją suprasti
13:51
and practicepraktika it,
292
819668
1576
ir ją skleisti savo kasdienybėje,
13:53
that itselfpats is enoughpakankamai
to enlightenapšviesti mankindžmonijos.
293
821268
3200
to užteks apšviesti žmonijai.
13:57
So I trulynuoširdžiai believe the futureateitis "you"
294
825308
1880
Todėl aš nuoširdžiai tikiu,
kad ateities „jūs“
14:00
has to be a you that lovesmyli.
295
828148
1680
turi būti mylintis ir kupinas meilės.
14:02
OtherwiseKitaip it will ceasenutraukti to flourishklestėti.
296
830628
2040
Kitaip „jūs“ liausitės klestėti.
14:05
It will perishgesti in its ownsavo self-absorptionsavarankiškai absorbcija.
297
833628
3360
Pražūsite savo pačių savimeilėje.
14:10
So you mayGegužė use your powergalia
298
838508
1440
Galite savo galias panaudoti
14:12
to buildstatyti wallssienos
299
840668
1696
pastatyti aukščiausioms sienoms
14:14
and keep people outsidelauke,
300
842388
1440
ir palikti žmones už durų,
14:17
or you mayGegužė use it to breakpertrauka barrierskliūtys
and welcomeSveiki atvykę them in.
301
845148
3800
arba galite sugriauti užkardas
ir maloniai pakviesti tuos žmones į vidų.
14:22
You mayGegužė use your faithtikėjimas
302
850028
1776
Galite panaudoti savo tikėjimą
14:23
to make people afraidišsigandęs
303
851828
1440
žmonėms įbauginti
14:26
and terrifyprzerazić them into submissionpateikimo,
304
854348
1760
ir priversti žmones paklusti iš baimės,
14:29
or you can use it
to give couragedrąsos to people
305
857228
2456
arba galite suteikti žmonėms drąsos,
14:31
so they risepakilti to the greatestdidžiausias
heightsaukštumos of enlightenmentapšvietimas.
306
859708
3736
kad jie pasiektų
didžiausius nušvitimo aukščius.
14:35
You can use your energyenergija
307
863468
1936
Galite panaudoti savo energiją
14:37
to buildstatyti nuclearbranduolinis bombsbombos
and spreadskleisti the darknesstamsa of destructionsunaikinimas,
308
865428
3336
pagaminti atominėms bomboms
ir skleisti destrukcijos tamsumas,
14:40
or you can use it to spreadskleisti
the joydžiaugsmas of lightšviesa to millionsmilijonai.
309
868788
3760
arba galite
nešti šviesos džiaugsmą milijonams.
14:45
You mayGegužė filthypurvinas up the oceansvandenynai callouslycallously
and cutsupjaustyti down all the forestsmiškai.
310
873548
4016
Galite užteršti vandenynus
ir iškirsti visus miškus.
14:49
You can destroysunaikinti the ecologyekologija,
311
877588
2416
Galite sunaikinti visą ekosistemą,
14:52
or turnpasukti to them with love
312
880028
2176
arba atsigręžti į ją su meile
14:54
and regenerateatgaivinti life
from the watersvandenyse and treesmedžiai.
313
882228
2240
ir atkurti gyvybę vandenyje ir medžiuose.
14:57
You mayGegužė landžemė on MarsMars
314
885468
1776
Galite nusileisti Marse
14:59
and buildstatyti armedginkluotųjų citadelscitadelė,
315
887268
1760
ir apsistatyti ginkluotomis tvirtovėmis,
15:02
or you mayGegužė look for life-formsgyvybės formų and speciesrūšis
to learnmokytis from and respectpagarba.
316
890668
4920
bet galite ieškoti gyvybės formų ir rūšių,
kurias gerbtumėte ir iš kurių mokytumėtės.
15:08
And you can use
all the moneysfonde we all have earneduždirbo
317
896428
3736
Galite visus
mūsų uždirbtus pinigus panaudoti
15:12
to wagedarbo užmokestis futilebeprasmiška warskarai
318
900188
1560
kurstyti beprasmius karus
15:15
and give gunsginklai in the handsrankos
of little childrenvaikai
319
903108
2896
ir įspausti ginklus į mažų vaikų rankas,
15:18
to killnužudyti eachkiekvienas other with,
320
906028
1360
15:20
or you can use it
321
908468
1200
bet galite skirti tuos pinigus
15:22
to make more foodmaistas
322
910428
1736
užauginti daugiau maisto,
kad tie vaikai nebūtų alkani.
15:24
to fillužpildyti their stomachsskrandžiai with.
323
912188
1400
15:26
My countryŠalis has taughtmokė me
324
914668
1656
Mano šalis mane išmokė,
15:28
the capacitypajėgumas for a humanžmogus beingesamas to love
is akinUgnius to godlinesspobożnością.
325
916348
4360
kad žmogaus sugebėjimas mylėti
yra panašus į dieviškumą.
15:33
It shinesšviečia forthpirmyn in a worldpasaulis
326
921748
4456
Jis švieste šviečia pasaulyje,
15:38
whichkuris civilizationcivilizacija, I think,
alreadyjau has tamperedpakeistas too much with.
327
926228
5080
kurį, mano manymu,
civilizacija ir taip jau per daug paveikė.
15:44
In the last fewnedaug daysdienos,
the talksderybos here, the wonderfulnuostabus people
328
932668
2736
Pastarąsias kelias dienas čia lankėsi
nuostabūs žmonės.
15:47
comingartėja and showingparodyti their talenttalentas,
329
935428
1736
Girdėjome jų kalbas, matėme jų talentą.
15:49
talkingkalbėti about individualindividualus achievementspasiekimai,
the innovationnaujovės, the technologytechnologija,
330
937188
3336
Jie kalbėjo apie savo pasiekimus,
išradingumą, technologijas, mokslus.
15:52
the sciencesmokslai, the knowledgežinios
we are gainingįgyti by beingesamas here
331
940548
3336
Žinios, kurias gauname dalyvaudami čia,
15:55
in the presencebuvimas of TEDTED TalksDerybos
and all of you
332
943908
2776
TED kalbose, ir visi čia esantys
tuo besidomintys,
15:58
are reasonsmotyvai enoughpakankamai
for us to celebrateŠvęsti the futureateitis "us."
333
946708
3016
yra priežastis švęsti ateities „mus“.
16:01
But withinper that celebrationšventė
334
949748
1480
Bet tame šventime
16:04
the questieškojimas to cultivateugdyti
our capacitypajėgumas for love and compassionužuojauta
335
952388
3560
mūsų žygis atverti
savo širdis meilei ir empatijai
16:09
has to assertteigti itselfpats,
has to assertteigti itselfpats,
336
957388
3040
turėtų būti lygiai toks pat svarbus.
16:13
just as equallylygiai taip pat.
337
961148
1840
16:15
So I believe the futureateitis "you"
338
963948
2240
Todėl aš tikiu, kad ateities „jūs“
16:19
is an infinitebegalinis you.
339
967028
1280
yra neišsemiamas „jūs“.
16:21
It's calledvadinamas a chakračakra
in IndiaIndija, like a circleratas.
340
969228
2560
Indijoje tai vadinama čakra,
ji lyg apskritimas.
16:24
It endsbaigiasi where it beginsprasideda from
to completebaigti itselfpats.
341
972828
2840
Ji baigiasi ten, kur prasideda,
ji yra savęs pradžia ir pabaiga.
16:29
A you that perceivessuvokia
time and spaceerdvė differentlyskirtingai
342
977068
3696
Ateities „jūs“, kitaip suprantantis
laiką ir erdvę,
16:32
understandssupranta bothabu
343
980788
1320
supranta abu dalykus:
16:36
your unimaginableneįsivaizduojamas
344
984868
3320
jūsų neįsivaizduojamą
16:41
and fantasticfantastinis importancesvarba
345
989508
2416
ir fantastišką svarbą,
16:43
and your completebaigti unimportanceunimportance
in the largerdidesnis contextkontekstas of the universevisata.
346
991948
5600
bet kartu ir jūsų visišką nereikšmingumą
didesniame Visatos kontekste.
16:50
A you that returnsgrąžina back
347
998668
1480
Ateities „jūs“, kuris grįžta
16:52
to the originaloriginalus innocencenekaltumas of humanityžmonija,
348
1000948
1856
į pradinį žmonijos nekaltumą,
16:54
whichkuris lovesmyli from the puritygrynumas of heartširdis,
349
1002828
2080
mylintis iš tyros širdies,
16:57
whichkuris seesmato from the eyesakys of truthtiesa,
350
1005748
2320
žvelgiantis per tiesos prizmę,
17:01
whichkuris dreamssvajones from the clarityaiškumas
of an untampereduntampered mindprotas.
351
1009308
5600
svajojantis šviesiu,
nepaliestu ir nepakeistu protu.
17:08
The futureateitis "you" has to be
352
1016268
1320
Ateities „jūs“ turėtumėt būti
17:10
like an agingsenėjimas moviefilmas staržvaigždė
353
1018548
1560
kaip senstanti filmų žvaigždė,
17:13
who has been madepagamintas to believe
that there is a possibilitygalimybė
354
1021068
2936
kuri tiki, kad egzistuoja pasaulis,
17:16
of a worldpasaulis whichkuris is completelyvisiškai,
355
1024028
2775
kuris visiškai,
17:18
whollyvisiškai, self-obsessivelySelf-obsessively
356
1026828
3016
besąlygiškai, egocentriškai
17:21
in love with itselfpats.
357
1029868
1200
myli save.
17:23
A worldpasaulis -- really, it has to be a you
358
1031947
3297
Pasaulis... Išties, tai turi
būti jūsų vaidmuo:
17:27
to createsukurti a worldpasaulis
359
1035268
1936
sukurti pasaulį,
17:29
whichkuris is its ownsavo bestgeriausia lovermeilužis.
360
1037227
1801
kuris yra
savo paties geriausias mylėtojas.
17:32
That I believe, ladiesponios and gentlemenponai,
361
1040028
1816
Toks, mieli damos ir ponai,
mano manymu, turėtų būti ateities „jūs“.
17:33
should be the futureateitis "you."
362
1041868
1536
17:35
Thank you very much.
363
1043427
1457
Dėkoju už dėmesį.
17:36
ShukriyaShukriya.
364
1044908
1216
(Dėkoja indiškai.)
17:38
(ApplausePlojimai)
365
1046148
2135
(Plojimai.)
17:40
Thank you.
366
1048308
1215
Ačiū.
17:41
(ApplausePlojimai)
367
1049548
2936
(Plojimai.)
17:44
Thank you.
368
1052508
1256
Ačiū jums.
17:45
(ApplausePlojimai)
369
1053788
2600
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Shah Rukh Khan - Actor, producer, activist
With a fan following that runs into multi-millions, Shah Rukh Khan is at forefront of the Indian film industry and continues to rule at the box office in India.

Why you should listen

One of the world's biggest movie stars, Bollywood star Shah Rukh Khan is also an entrepreneur and inspired philanthropist. He heads the film production company Red Chillies Entertainments, whose Chennai Express was the highest-grossing film of 2013, and his recent film Raees also topped the box office in India. He's also the proud co-owner of two cricket franchises, the Kolkata Knight Riders and the Trinbago Knight Riders.

In the fall, he will host TED's brand-new TV series in Hindi for Star Plus, titled TED Talks India: Nayi Soch, which translates to "new thinking."

As a philanthropist and spokesperson, Khan stands up for causes ranging from the environment and water-supply issues to rural solar power. Khan's nonprofit Meer Foundation, named for his father, focuses on supporting victims of acid attacks through a 360-degree approach that helps with medical treatment, legal aid, rehabilitation and livelihood support.

More profile about the speaker
Shah Rukh Khan | Speaker | TED.com