English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Τίμοθι Πρεστέρο: Σχεδιασμός για τον άνθρωπο, όχι για βραβεία.

Filmed:
1,053,447 views

Ο Τίμοθι Πρεστέρο: νόμιζε ότι είχε σχεδιάσει την τέλεια θερμοκοιτίδα για τα νεογνά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά ο ίδιος και η ομάδα του πήραν ένα σκληρό μάθημα όταν το προϊόν δεν βγήκε ποτέ στην παραγωγή. Ένα μανιφέστο για τη σημασία του σχεδιασμού προϊόντων για πραγματική χρήση στον κόσμο παρά για την απόκτηση βραβείων . (Βίντεο από TEDxBoston)

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great ideaιδέα that's going to changeαλλαγή the worldκόσμος.
Εχω μια εξαιρετική ιδέα που θα αλλάξει τον κόσμο.
00:16
It's fantasticφανταστικός, it's going to blowπλήγμα your mindμυαλό.
Είναι φανταστικό, θα σας καταπλήξει.
00:18
It's my beautifulπανεμορφη babyμωρό.
Είναι το όμορφο μωρό μου.
00:20
Here'sΕδώ είναι the thing, everybodyόλοι lovesαγαπά a beautifulπανεμορφη babyμωρό.
Βλέπετε, όλοι αγαπούν ένα όμορφο μωρό.
00:22
I mean, I was a beautifulπανεμορφη babyμωρό.
Εννοώ, κι εγώ ήμουν ένα όμορφο μωρό.
00:24
Here'sΕδώ είναι me and my dadΜπαμπάς a coupleζευγάρι daysημέρες after I was bornγεννημένος.
Εδώ είμαστε εγώ κι ο πατέρας μου μερικές μέρες μετά τη γέννηση μου.
00:26
So in the worldκόσμος of productπροϊόν designσχέδιο,
Λοιπόν, στον κόσμο του βιομηχανικού σχεδιασμού
00:28
the beautifulπανεμορφη baby'sτου μωρού like the conceptέννοια carαυτοκίνητο.
ένα όμορφο μωρό είναι κάτι σαν ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο.
00:30
It's the knock-outνοκ-άουτ.
Είναι η χαριστική βολή.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buyαγορά that in a secondδεύτερος!"
Το βλέπεις και λες: "Ω Θεέ μου, θα το αγόραζα επί τόπου!'
00:34
So why is it that this year'sέτος newνέος carsαυτοκίνητα
Γιατί λοιπόν συμβαίνει τα φετινά καινούρια αυτοκίνητα
00:37
look prettyαρκετά much exactlyακριβώς like last year'sέτος newνέος carsαυτοκίνητα?
να δείχνουν λίγο-πολύ ακριβώς τα ίδια με τα περσινά καινούρια αυτοκίνητα;
00:40
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
00:44
What wentπήγε wrongλανθασμένος betweenμεταξύ the designσχέδιο studioΣτούντιο and the factoryεργοστάσιο?
Τι πήγε στραβά στο σχεδιαστήριο και στην παραγωγή;
00:45
TodayΣήμερα I don't want to talk about beautifulπανεμορφη babiesμωρά,
Σήμερα δε θέλω να μιλήσω για όμορφα μωρά,
00:48
I want to talk about the awkwardαμήχανη adolescenceη εφηβεία of designσχέδιο --
θέλω να μιλήσω για τη δύσκολη εφηβεία του σχεδιασμού-
00:51
those sortείδος of dorkydorky teenageέφηβος yearsχρόνια
εκείνα τα κατά κάποιο τρόπο ανόητα εφηβικά χρόνια
00:54
where you're tryingπροσπαθεί to figureεικόνα out how the worldκόσμος worksεργοστάσιο.
όπου προσπαθείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο κόσμος.
00:58
I'm going to startαρχή with an exampleπαράδειγμα from some work that we did on newbornνεογέννητο healthυγεία.
Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα μιας έρευνας που πραγματοποιήσαμε σχετικά με την υγεία των νεογνών.
01:01
So here'sεδώ είναι a problemπρόβλημα:
Λοιπόν ορίστε ένα πρόβλημα:
01:05
FourΤέσσερις millionεκατομμύριο babiesμωρά around the worldκόσμος,
4εκατομμύρια μωρά σε όλο τον κόσμο,
01:07
mostlyως επί το πλείστον in developingανάπτυξη countriesχώρες,
κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,
01:10
dieκαλούπι everyκάθε yearέτος before theirδικα τους first birthdayγενέθλια,
πεθαίνουν κάθε χρόνο πριν τα πρώτα τους γενέθλια,
01:11
even before theirδικα τους first monthμήνας of life.
ακόμα και πριν κλείσουν τον πρώτο μήνα ζωής τους.
01:14
It turnsστροφές out halfΉμισυ of those kidsπαιδιά, or about 1.8 millionεκατομμύριο newbornsτα νεογνά around the worldκόσμος,
Αποδεικνύεται ότι τα μισά από αυτά τα παιδιά, περίπου 1,8 εκατομμύρια νεογέννητα σε όλο τον κόσμο,
01:16
would make it if you could just keep them warmζεστός
θα επιζούσαν αν μπορούσαμε απλά να τα κρατήσουμε ζεστά
01:19
for the first threeτρία daysημέρες, maybe the first weekεβδομάδα.
τις πρώτες τρεις μέρες της ζωής τους, ίσως την πρώτη εβδομάδα.
01:22
So this is a newbornνεογέννητο intensiveεντατικός careΦροντίδα unitμονάδα in KathmanduΚατμαντού, NepalΝεπάλ.
Αυτή είναι μια μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στην Κατμαντού, στο Νεπάλ.
01:25
All of these kidsπαιδιά in blanketsκουβέρτες belongανήκω in incubatorsΕκκολαπτηρία --
Όλα αυτά τα παιδιά στις κουβέρτες θα έπρεπε να βρίσκονται σε θερμοκοιτίδες-
01:29
something like this. So this is a donatedδωρεά JapaneseΙαπωνικά AtomAtom incubatorθερμοκοιτίδα
κάτι σαν αυτό. Αυτή λοιπόν είναι μια ιαπωνική θερμοκοιτίδα Atom η οποία έγινε δωρεά
01:32
that we foundβρέθηκαν in a NICUNICU in KathmanduΚατμαντού.
και την οποία βρήκαμε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στην Κατμαντού.
01:36
This is what we want.
Αυτή χρειαζόμαστε.
01:38
ProbablyΠιθανώς what happenedσυνέβη is a hospitalνοσοκομείο in JapanΙαπωνία upgradedαναβάθμιση theirδικα τους equipmentεξοπλισμός
Αυτό που πιθανώς συνέβη είναι ότι κάποιο νοσοκομείο στην Ιαπωνία αναβάθμισε τον εξοπλισμό του
01:41
and donatedδωρεά theirδικα τους oldπαλαιός stuffυλικό to NepalΝεπάλ.
και δώρισε τον παλιό του εξοπλισμό στο Νεπάλ.
01:43
The problemπρόβλημα is, withoutχωρίς techniciansτεχνικοί, withoutχωρίς spareεφεδρικός partsεξαρτήματα,
Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι χωρίς τεχνικούς, χωρίς ανταλλακτικά,
01:47
donationsδωρεές like this very quicklyγρήγορα turnστροφή into junkσκουπίδι.
τέτοιου είδους δωρεές πολύ σύντομα καταλήγουν άχρηστες.
01:51
So this seemedφαινόταν like a problemπρόβλημα that we could do something about.
Αυτό λοιπόν υπήρξε ένα πρόβλημα για το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.
01:54
KeepingΚρατώντας a babyμωρό warmζεστός for a weekεβδομάδα,
Το να κρατήσεις ένα μωρό ζεστό για μια εβδομάδα,
01:57
that's not rocketρουκέτα scienceεπιστήμη.
δεν είναι πυρηνική φυσική.
02:00
So we got startedξεκίνησε.
Κι έτσι ξεκινήσαμε.
02:02
We partneredσυνεργάζεται with a leadingκύριος medicalιατρικός researchέρευνα institutionΊδρυμα here in BostonΒοστώνη.
Συνεργαστήκαμε με ένα πρωτοπόρο ίδρυμα ιατρικών ερευνών εδώ στη Βοστώνη.
02:04
We conductedδιεξαχθεί monthsμήνες of userχρήστης researchέρευνα overseasστο εξωτερικό,
Πραγματοποιήσαμε για μήνες έρευνες χρηστών στο εξωτερικό,
02:07
tryingπροσπαθεί to think like designersσχεδιαστές, human-centeredανθρώπινος-κεντροθετημένη designσχέδιο.
προσπαθώντας να σκεφτούμε σαν σχεδιαστές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.
02:10
Let's figureεικόνα out what people want.
Να καταλάβουμε τι θέλουν οι άνθρωποι.
02:13
We killedσκοτώθηκαν thousandsχιλιάδες of Post-itPost-it notesσημειώσεις.
Θυσιάσαμε χιλιάδες post-it χαρτάκια.
02:16
We madeέκανε dozensντουζίνες of prototypesπρωτότυπα to get to this.
Φτιάξαμε δεκάδες πρωτότυπα για να καταλήξουμε σε αυτό.
02:18
So this is the NeoNurtureNeoNurture InfantΒρέφος IncubatorΘερμοκοιτίδα,
Αυτή λοιπόν είναι η θερμοκοιτίδα NeoNurture Infant Incubator,
02:21
and this has a lot of smartssmarts builtχτισμένο into it. And we feltένιωσα great.
η οποία έχει πολλά έξυπνα πράγματα ενσωματωμένα. Και νιώσαμε υπέροχα.
02:24
So the ideaιδέα here is, unlikeδιαφορετικός the conceptέννοια carαυτοκίνητο,
Η ιδέα εδώ είναι, αντίθετα με το πρωτότυπο αυτοκίνητο,
02:28
we want to marryπαντρεύω something beautifulπανεμορφη
να συνδυάσουμε κάτι αισθητικά όμορφο
02:30
with something that actuallyπράγματι worksεργοστάσιο.
με κάτι που είναι πραγματικά λειτουργικό.
02:32
And our ideaιδέα is that this designσχέδιο
Και η ιδέα μας είναι ότι αυτού του είδους ο σχεδιασμός
02:35
would inspireεμπνέω manufacturersκατασκευαστές and other people of influenceεπιρροή
θα εμπνεύσει κατασκευαστές και άλλους ανθρώπους που ασκούν επιρροή
02:37
to take this modelμοντέλο and runτρέξιμο with it.
ώστε να το λανσάρουν στην αγορά.
02:41
Here'sΕδώ είναι the badκακό newsΝέα:
Τα άσχημα νέα:
02:43
The only babyμωρό ever actuallyπράγματι put insideμέσα the NeoNurtureNeoNurture IncubatorΘερμοκοιτίδα
Το μοναδικό μωρό που τοποθετήθηκε στην πραγματικότητα στην NeoNurture Incubator
02:47
was this kidπαιδί duringστη διάρκεια a Time magazineπεριοδικό photoφωτογραφία shootβλαστός.
ήταν αυτό το παιδί κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για το περιοδικό Time.
02:50
So recognitionαναγνώριση is fantasticφανταστικός.
Η αναγνώριση είναι καταπληκτική.
02:54
We want designσχέδιο to get out for people to see it.
Θέλουμε να προβάλλεται ο σχεδιασμός ώστε να τον βλέπουν οι άνθρωποι.
02:56
It wonΚέρδισε lots of awardsβραβεία.
Κέρδισε πολλά βραβεία.
02:59
But it feltένιωσα like a boobyμπούφος prizeβραβείο.
Αλλά νιώσαμε σαν να κερδίσαμε το βραβείο του χαμένου.
03:01
We wanted to make beautifulπανεμορφη things that are going to make the worldκόσμος a better placeθέση,
Θέλαμε να φτιάξουμε όμορφα πράγματα που θα κάνουν το κόσμο καλύτερο,
03:03
and I don't think this kidπαιδί was even in it long enoughαρκετά to get warmζεστός.
αλλά δε νομίζω ότι ακόμα κι αυτό το παιδί έμεινε μέσα αρκετό χρόνο ώστε να ζεσταθεί.
03:09
So it turnsστροφές out that designσχέδιο for inspirationέμπνευση
Απ' ό,τι φαίνεται, ο σχεδιασμός για την έμπνευση
03:13
doesn't really --
στην πραγματικότητα δεν..
03:15
I guessεικασία what I would say is, for us, for what I want to do,
αυτό που θέλω να πω είναι ότι για εμάς, γι'αυτό που εγώ θέλω να κάνω,
03:18
it's eitherείτε too slowαργός or it just doesn't work, it's ineffectiveαναποτελεσματική.
είναι είτε πολύ αργός ή πολύ απλά δε λειτουργεί: είναι αναποτελεσματικός.
03:22
So really I want to designσχέδιο for outcomesαποτελέσματα.
Θέλω πραγματικά να σχεδιάσω για αποτελέσματα.
03:26
I don't want to make beautifulπανεμορφη stuffυλικό.
Δε θέλω να φτιάχνω όμορφα πράγματα.
03:28
I want to make the worldκόσμος a better placeθέση.
Θέλω να κάνω τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.
03:30
So when we were designingσχέδιο NeoNurtureNeoNurture,
Έτσι, όταν σχεδιάζαμε το NeoNurture,
03:32
we paidεπί πληρωμή a lot of attentionπροσοχή to the people who are going to use this thing --
δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που θα το χρησιμοποιήσουν,
03:34
for exampleπαράδειγμα, poorΦτωχός familiesοικογένειες, ruralαγροτικός doctorsτους γιατρούς,
για παράδειγμα, τις φτωχές οικογένειες, τους γιατρούς επαρχίας,
03:37
overloadedυπερφορτωμένο nursesνοσοκόμες, even repairεπισκευή techniciansτεχνικοί.
τις νοσοκόμες και τον φόρτο εργασίας τους, ακόμα και τους τεχνικούς επισκευής.
03:39
We thought we had all our basesβάσεις coveredσκεπαστός, we'dνυμφεύω doneΈγινε everything right.
Νομίζαμε ότι καλύψαμε όλα τα πεδία, ότι τα κάναμε όλα σωστά.
03:43
Well it turnsστροφές out there's this wholeολόκληρος constellationστον αστερισμό of people
Όμως απ' ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένας ολόκληρος αστερισμός ανθρώπων
03:46
who have to be involvedεμπλεγμένος in a productπροϊόν for it to be successfulεπιτυχής:
οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα προϊόν ώστε να είναι πετυχημένο:
03:49
manufacturingβιομηχανοποίηση, financingχρηματοδότηση, distributionδιανομή, regulationκανονισμός λειτουργίας.
η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η διανομή, ο κανονισμός.
03:52
MichaelΜιχαήλ FreeΔωρεάν at PATHΔΙΑΔΡΟΜΉ saysλέει you have to figureεικόνα out who will "chooseεπιλέγω, use and payπληρωμή the duesτα τέλη"
Ο Μάικλ Φρι από το PATH λέει ότι πρέπει να λύσεις το θέμα του ποιος θα επιλέξει, ποιος θα χρησιμοποιήσει και ποιος θα πληρώσει τις οφειλές
03:55
for a productπροϊόν like this.
για ένα τέτοιο προϊόν.
03:59
And I have to askπαρακαλώ the questionερώτηση --
Κι εγώ οφείλω να θέσω την ερώτηση:
04:01
VC'sVC always askπαρακαλώ, "SirΟ Sir, what is your businessεπιχείρηση, and who is your customerπελάτης?"
Οι επενδυτές διαρκώς ρωτούν "Κύριε, τι είδους είναι η επιχείρησή σας και ποιοι είναι οι πελάτες σας;"
04:03
Who is our customerπελάτης? Well here'sεδώ είναι an exampleπαράδειγμα.
Ποιοι είναι οι πελάτες μας; Να ένα παράδειγμα:
04:06
This is a BangladeshiΜπαγκλαντές hospitalνοσοκομείο directorδιευθυντής outsideεξω απο his facilityευκολία.
Αυτός είναι ένας διευθυντής νοσοκομείου στο Μπανγκλαντές έξω από το νοσοκομειακό κτήριο.
04:10
It turnsστροφές out he doesn't buyαγορά any of his equipmentεξοπλισμός.
Ο ίδιος, δεν αγοράζει τον εξοπλισμό του.
04:13
Those decisionsαποφάσεων are madeέκανε by the MinistryΥπουργείο of HealthΥγεία
Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από το Υπουργείο Υγείας,
04:15
or by foreignξένο donorsΧορηγοί,
ή από εξωτερικούς δωρητές
04:18
and it just kindείδος of showsδείχνει up.
και καταφθάνει στον ίδιο με αυτόν τον τρόπο.
04:20
SimilarlyΟμοίως, here'sεδώ είναι a multinationalπολυεθνικός medicalιατρικός deviceσυσκευή manufacturerκατασκευαστής.
Παρομοίως, ορίστε κι ένας πολυεθνικός κατασκευαστής ιατρικών συσκευών.
04:21
It turnsστροφές out they'veέχουν got to fishψάρι where the fishψάρι are.
Απ 'ό,τι φαίνεται, πρέπει να ψαρέψει εκεί που υπάρχουν ψάρια.
04:25
So it turnsστροφές out that in emergingαναδυόμενες marketsαγορές, where the fishψάρι are,
Στις αναπτυσσσόμενες αγορές, εκεί που υπάρχουν ψάρια,
04:27
are the emergingαναδυόμενες middleΜέσης classτάξη of these countriesχώρες --
είναι εκεί που βρίσκεται η αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη αυτών των χωρών..
04:31
diseasesασθένειες of affluenceαφθονία: heartκαρδιά diseaseασθένεια, infertilityΥπογονιμότητα.
οι ασθένειες της ευμάρειας: καρδιακές παθήσεις, στειρότητα.
04:34
So it turnsστροφές out that designσχέδιο for outcomesαποτελέσματα in one aspectάποψη
Έτσι το να σχεδιάζεις για το αποτέλεσμα, κατά μια άποψη
04:38
really meansπου σημαίνει thinkingσκέψη about designσχέδιο for manufactureκατασκευή and distributionδιανομή.
σημαίνει στην πραγματικότητα, να σχεδιάζεις σκεπτόμενος την παραγωγή και τη διανομή.
04:43
Okay, that was an importantσπουδαίος lessonμάθημα.
Εντάξει, αυτό ήταν ένα σημαντικό μάθημα.
04:46
SecondΔεύτερη, we tookπήρε that lessonμάθημα and triedδοκιμασμένος to pushΣπρώξτε it into our nextεπόμενος projectέργο.
Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το μάθημα στο επόμενο πρότζεκτ.
04:48
So we startedξεκίνησε by findingεύρεση a manufacturerκατασκευαστής,
Ξεκινήσαμε από την εύρεση κατασκευαστή,
04:53
an organizationοργάνωση calledπου ονομάζεται MTTSΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ in VietnamΒιετνάμ,
έναν οργανισμό που ονομάζεται MTTS στο Βιετνάμ,
04:55
that manufacturesκατασκευάζει newbornνεογέννητο careΦροντίδα technologiesτεχνολογίες for SoutheastΝοτιοανατολικά AsiaΑσία.
ο οποίος κατασκευάζει τεχνολογία για την νοσηλεία νεογνών στη Νοτιοδυτική Ασία.
04:57
Our other partnerεταίρος is EastΑνατολή MeetsΣυναντά WestΔύση.
Ένας ακόμα συνέταιρος μας είναι η East Meets West.
05:00
This is an AmericanΑμερικανική foundationθεμέλιο that distributesδιανέμει that technologyτεχνολογία
Πρόκειται για ένα αμερικάνικο ίδρυμα που διανέμει αυτή τεχνολογία
05:02
to poorΦτωχός hospitalsνοσοκομεία around that regionπεριοχή.
σε φτωχά νοσοκομεία στην περιοχή.
05:05
So we startedξεκίνησε with them sayingρητό, "Well what do you want?
Ξεκινήσαμε τη συνεργασία ρωτώντας τους: ''Τι θέλετε;
05:08
What's a problemπρόβλημα you want to solveλύσει?"
Ποιό πρόβλημα θέλετε να λύσετε;''
05:11
And they said, "Well let's work on newbornνεογέννητο jaundiceίκτερος."
Κι εκείνοι απάντησαν: ''Ας δουλέψουμε πάνω στο νεογνικό ίκτερο.''
05:12
So this is anotherαλλο one of these mind-bogglingμυαλό-boggling globalπαγκόσμια problemsπροβλήματα.
Αυτό είναι ένα ακόμα δυσεπίλυτο παγκόσμιο πρόβλημα.
05:15
So jaundiceίκτερος affectsεπηρεάζει two-thirdsδυο τριτα of newbornsτα νεογνά around the worldκόσμος.
Ο ίκτερος προσβάλλει τα δύο τρίτα των νεογέννητων σε όλο τον κόσμο.
05:18
Of those newbornsτα νεογνά, one in 10 roughlyχονδρικά,
Σε περίπου ένα στα δέκα από αυτά τα νεογνά,
05:22
if it's not treatedαντιμετωπίζεται, the jaundiceίκτερος getsπαίρνει so severeαυστηρός
αν δε θεραπευτεί, ο ίκτερος γίνεται τόσο σοβαρός
05:27
that it leadsοδηγεί to eitherείτε a life-longδια βίου disabilityαναπηρία,
που οδηγεί είτε σε δια βίου αναπηρία,
05:30
or the kidsπαιδιά could even dieκαλούπι.
ή ακόμα και σε θάνατο των παιδιών.
05:33
There's one way to treatκέρασμα jaundiceίκτερος,
Υπάρχει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ίκτερος,
05:35
and that's what's calledπου ονομάζεται an exchangeανταλλαγή transfusionμετάγγιση.
αυτός ο τρόπος ονομάζεται αφαιμαξομετάγγιση,
05:37
So as you can imagineφαντάζομαι, that's expensiveακριβός and a little bitκομμάτι dangerousεπικίνδυνος.
Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτός ο τρόπος είναι ακριβός και λίγο επικίνδυνος.
05:39
There is anotherαλλο cureθεραπεία.
Υπάρχει μια ακόμα θεραπεία.
05:43
It's very technologicalτεχνολογικός, it's very complexσυγκρότημα, a little dauntingαποθαρρυντικό.
Είναι πολύ τεχνολογική, πολύ πολύπλοκη και λίγο τρομακτική.
05:45
You've got to shineλάμψη blueμπλε lightφως on the kidπαιδί --
Χρειάζεται να εκπέμψετε ένα μπλε φώς στο παιδί..
05:51
brightΛΑΜΠΡΌΣ blueμπλε lightφως on as much of the skinδέρμα as you can coverκάλυμμα.
ένα ανοιχτό μπλε φώς, σε όσο περισσότερη επιφάνεια δέρματος μπορείτε να καλύψετε.
05:54
How is this a hardσκληρά problemπρόβλημα?
Γιατί αυτό αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα;
05:58
So I wentπήγε to MITMIT,
Πήγα λοιπόν στο ΜΙΤ,
06:00
Okay, we'llΚαλά figureεικόνα that out. (LaughterΤο γέλιο)
λοιπόν θα το λύσουμε. (Γέλια)
06:04
So here'sεδώ είναι an exampleπαράδειγμα. This is an overheadεπιβάρυνση phototherapyΦωτοθεραπεία deviceσυσκευή
Ένα παράδειγμα. Αυτή είναι μια συσκευή φωτοθεραπείας
06:07
that's designedσχεδιασμένο for AmericanΑμερικανική hospitalsνοσοκομεία.
η οποία σχεδιάστηκε για τα αμερικάνικα νοσοκομεία.
06:10
And here'sεδώ είναι how it's supposedυποτιθεμένος to be used.
Και ορίστε πώς υποτίθεται ότι πρέπει να χρησιμοποιείται.
06:13
So it's over the babyμωρό, illuminatingφωτιστικός a singleμονόκλινο patientυπομονετικος.
Πάνω απο το μωρό, εκπέμποντας σε ένα μόνο ασθενή.
06:15
Take it out of an AmericanΑμερικανική hospitalνοσοκομείο,
Βγάλτε το από ένα αμερικάνικο νοσοκομείο,
06:18
sendστείλετε it overseasστο εξωτερικό to a crowdedγεματο κοσμο facilityευκολία in AsiaΑσία,
στείλτε το στο εξωτερικό σε ένα συνωστισμένο νοσοκομείο στην Ασία,
06:21
here'sεδώ είναι how it's actuallyπράγματι used.
και ορίστε πως χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα.
06:23
The effectivenessαποτελεσματικότητα of phototherapyΦωτοθεραπεία is a functionλειτουργία of lightφως intensityένταση.
Η αποτελεσματικότητα της φωτοθεραπείας είναι ανάλογη της έντασης του φωτός.
06:24
So these darkσκοτάδι blueμπλε squaresτετράγωνα showπροβολή you where it's effectiveαποτελεσματικός phototherapyΦωτοθεραπεία.
Τα σκούρα μπλε τετράγωνα δείχνουν που υπάρχει αποτελεσματική φωτοθεραπεία.
06:28
Here'sΕδώ είναι what it looksφαίνεται like underκάτω από actualπραγματικός use.
Και να τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
06:31
So those kidsπαιδιά on the edgesάκρα
Τα παιδιά που βρίσκονται στις άκρες
06:34
aren'tδεν είναι actuallyπράγματι receivingλήψη effectiveαποτελεσματικός phototherapyΦωτοθεραπεία.
δεν λαμβάνουν αποτελεσματική φωτοθεραπεία.
06:35
But withoutχωρίς trainingεκπαίδευση, withoutχωρίς some kindείδος of lightφως meterμετρητής,
Αλλά χωρίς εκπαίδευση, χωρίς κάποιου είδους φωτόμετρο,
06:37
how would you know?
πώς το γνωρίζεις;
06:40
We see other examplesπαραδείγματα of problemsπροβλήματα like this.
Βλέπουμε άλλα παραδείγματα παρόμοιων προβλημάτων.
06:42
So here'sεδώ είναι a neonatalνεογνική intensiveεντατικός careΦροντίδα unitμονάδα
Να μια μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών
06:44
where momsmoms come in to visitεπίσκεψη theirδικα τους babiesμωρά.
όπου οι μητέρες επισκέπτονται τα μωρά τους.
06:46
And keep in mindμυαλό, MomΜαμά maybe just had a C-sectionΚαισαρική τομή,
Λάβετε υπόψη ότι η μητέρα μόλις υπεβλήθη σε καισαρική τομή,
06:48
so that's alreadyήδη kindείδος of a bummerΚρίμα.
κι αυτό κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ήδη ένα πρόβλημα.
06:51
Mom'sΜαμά & 's visitingεπίσκεψη her kidπαιδί.
Η μητέρα επισκέπτεται το παιδί της.
06:53
She seesβλέπει her babyμωρό nakedγυμνός, lyingξαπλωμένη underκάτω από some blueμπλε lightsφώτα,
Βλέπει το μωρό της γυμνό, ξαπλωμένο κάτω από ένα μπλε φως,
06:54
looking kindείδος of vulnerableευάλωτα.
να φαίνεται ευάλωτο.
06:57
It's not uncommonόχι συχνές for MomΜαμά to put a blanketκουβέρτα over the babyμωρό.
Δεν είναι ασυνήθιστο η μητέρα να σκεπάζει το μωρό της.
06:59
From a phototherapyΦωτοθεραπεία standpointάποψη, maybe not the bestκαλύτερος behaviorη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.
Όσον αφορά τη φωτοθεραπεία, μάλλον δεν είναι και η καλύτερη δυνατή αντίδραση.
07:02
In factγεγονός that soundsήχους kindείδος of dumbχαζός.
Στην πραγματικότητα, είναι κάπως ανόητη.
07:06
ExceptΕκτός από, what we'veέχουμε learnedέμαθα
Μόνο που αυτό που μάθαμε,
07:09
is that there's no suchτέτοιος thing as a dumbχαζός userχρήστης -- really is what we'veέχουμε learnedέμαθα.
είναι ότι δεν υπάρχει ανόητος χρήστης -πραγματικά αυτό μάθαμε.
07:12
There are only dumbχαζός productsπροϊόντα.
Υπάρχουν μόνο ανόητα προϊόντα.
07:15
We have to think like existentialistsυπαρξιστές.
Πρέπει να σκεφτόμαστε σαν υπαρξιστές.
07:17
It's not the paintingζωγραφική we would have paintedζωγραφισμένο,
Δεν είναι ο πίνακας που θα είχαμε ζωγραφίσει,
07:19
it's the paintingζωγραφική that we actuallyπράγματι paintedζωγραφισμένο.
είναι ο πίνακας που πραγματικά ζωγραφίσαμε.
07:20
It's the use -- designedσχεδιασμένο for actualπραγματικός use.
Είναι η χρήση, σχεδιάσαμε για πραγματική χρήση.
07:22
How are people actuallyπράγματι going to use this?
Πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι στην πραγματικότητα;
07:25
So similarlyομοίως, when we think about our partnerεταίρος MTTSΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ,
Κατ' αυτό τον τρόπο, σκεφτόμαστε τους συνεταίρους μας την MTTS,
07:27
they'veέχουν madeέκανε some amazingφοβερο technologiesτεχνολογίες for treatingθεραπεία newbornνεογέννητο illnessesασθένειες.
που κατασκεύσαν καταπληκτικές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση ασθενειών των νεογνών.
07:31
So here'sεδώ είναι an overheadεπιβάρυνση warmerθερμότερο and a CPAPCPAP.
Ορίστε λοιπόν μια λάμπα φωτοθεραπείας και μια συσκευή CPAP (συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης στους αεραγωγούς)
07:34
They're inexpensiveφτηνός, really ruggedτραχιά.
Είναι χαμηλού κόστους ,πραγματικά ανθεκτικές συσκευές.
07:36
They'veΘα έχουμε treatedαντιμετωπίζεται 50,000 kidsπαιδιά in VietnamΒιετνάμ with this technologyτεχνολογία.
Έχουν θεραπεύτει 50.000 παιδιά στο Βιετνάμ με αυτού του είδους την τεχνολογία.
07:39
But here'sεδώ είναι the problemπρόβλημα:
Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα:
07:42
EveryΚάθε doctorγιατρός in the worldκόσμος, everyκάθε hospitalνοσοκομείο administratorδιαχειριστής,
Οποιοσδήποτε γιατρός στον κόσμο, οποιοσδήποτε διαχειριστής νοσοκομείου,
07:43
has seenείδα TVΤΗΛΕΌΡΑΣΗ -- curseκατάρα those "E.R." rerunsεπαναλήψεις.
έχει παρακολουθήσει αυτές τις αναθεματισμένες επαναλήψεις του ''Στην Εντατική''
07:46
TurnsΣτροφές out they all know what a medicalιατρικός deviceσυσκευή is supposedυποτιθεμένος to look like.
Απ' ο,τι φαίνεται όλοι γνωρίζουν πώς πρέπει να μοιάζει μια ιατρική συσκευή.
07:51
They want BuckBuck RogersRogers, they don't want effectiveαποτελεσματικός.
Θέλουν τον Μπακ Ρότζερς, δε θέλουν αποτελεσματικότητα.
07:55
It soundsήχους crazyτρελός, it soundsήχους dumbχαζός,
Ακούγεται τρελό, ακούγεται ανόητο,
07:59
but there are actuallyπράγματι hospitalsνοσοκομεία who would ratherμάλλον have no equipmentεξοπλισμός
αλλά υπάρχουν στ'αλήθεια νοσοκομεία, που προτιμούν να μην έχουν καθόλου εξοπλισμό
08:01
than something that looksφαίνεται cheapφτηνός and crummyταλαιπωρημένος.
από το να έχουν κάτι που δείχνει φθηνό και ταλαιπωρημένο.
08:04
So again, if we want people to trustεμπιστοσύνη a deviceσυσκευή,
Για άλλη μια φορά, αν θέλουμε να εμπιστευτούν οι άνθρωποι μια συσκευή,
08:06
it has to look trustworthyαξιόπιστο.
πρέπει η συσκευή να δείχνει αξιόπιστη.
08:10
So thinkingσκέψη about outcomesαποτελέσματα,
Για ακόμα μια φορά, σκεπτόμενοι με βάση το αποτέλεσμα,
08:11
it turnsστροφές out appearancesεμφανίσεις matterύλη.
προκύπτει ότι η εμφάνιση μετράει.
08:13
So we tookπήρε all that informationπληροφορίες togetherμαζί.
Συγκεντρώσαμε λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες,
08:15
We triedδοκιμασμένος, this time, to get it right.
προσπαθήσαμε αυτή τη φορά να κάνουμε τα πράγματα σωστά.
08:17
And here'sεδώ είναι what we developedαναπτηγμένος.
Και να τι καταφέραμε.
08:20
So this is the FireflyFirefly PhototherapyΦωτοθεραπεία DeviceΣυσκευή,
Αυτή λοιπόν είναι η συκευή φωτοθεραπείας Firefly Phototherapy,
08:21
exceptεκτός this time we didn't stop at the conceptέννοια carαυτοκίνητο.
μόνο που αυτή τη φορά δε σταθήκαμε στην ιδέα του πρωτότυπου αυτοκινήτου.
08:23
So from the very beginningαρχή we startedξεκίνησε by talkingομιλία to manufacturersκατασκευαστές.
Από την αρχή ξεκινήσαμε τις επαφές με κατασκευαστές,
08:26
Our goalστόχος is to make a state-of-the-artτελευταίας τεχνολογίας productπροϊόν
ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα προϊόν τελευταίας τεχνολογίας,
08:30
that our partnerεταίρος MTTSΤΟΥΡΝΟΥΆ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΡΑΠΕΖΙΏΝ can actuallyπράγματι manufactureκατασκευή.
το οποίο ο συνέταιρος μας, η MTTS, να μπορεί να κατασκευάσει.
08:33
So our goalστόχος is to studyμελέτη how they work, the resourcesπόροι they have accessπρόσβαση to,
Ο στόχος μας είναι να μελετήσουμε με ποιο τρόπο δουλεύουν, σε τι πόρους έχουν πρόσβαση,
08:36
so that they can make this productπροϊόν.
ώστε να πραγματοποιήσουν αυτό το προϊόν.
08:40
So that's the designσχέδιο for manufactureκατασκευή questionερώτηση.
Αυτό λοιπόν είναι το θέμα του σχεδιασμού για παραγωγή.
08:42
When we think about actualπραγματικός use,
Στην θέμα της πραγματικής χρήσης,
08:45
you'llθα το κάνετε noticeειδοποίηση that FireflyFirefly has a singleμονόκλινο bassinetΒρεφικό κρεβάτι.
θα προσέξετε ότι η Firefly έχει μια μοναδική λεκάνη.
08:47
It only fitsταιριάζει a singleμονόκλινο babyμωρό.
Χωράει μόνο ένα μωρό.
08:49
And the ideaιδέα here is it's obviousφανερός how you oughtπρέπει to use this deviceσυσκευή.
Και η ιδέα εδώ είναι, ότι είναι προφανές πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
08:51
If you try to put more than one kidπαιδί in,
Αν προσπαθήσετε να βάλετε μέσα , πάνω από ένα παιδί,
08:56
you're stackingστοίβαγμα them on topμπλουζα of eachκαθε other.
τα στοιβάζετε το ένα πάνω στο άλλο.
08:57
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
08:59
So the ideaιδέα here is we say, you want to make it hardσκληρά to use wrongλανθασμένος.
Εδώ η ιδέα είναι, ότι θέλουμε να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί λάθος.
09:00
In other wordsλόγια, you want to make the right way to use it
Με άλλα λόγια, θέλουμε ο σωστός τρόπος χρήσης
09:04
the easiestπιο εύκολη way to use it.
να είναι ο ευκολότερος τρόπος χρήσης.
09:06
AnotherΈνα άλλο exampleπαράδειγμα: Again, sillyανόητος momμαμά.
Ένα άλλο παράδειγμα : Και πάλι, η ανόητη μαμά.
09:08
SillyΑνόητο momμαμά thinksσκέφτεται her babyμωρό looksφαίνεται coldκρύο, wants to put a blanketκουβέρτα over the babyμωρό.
Η ανόητη μαμά πιστεύει ότι το μωρό της κρυώνει, θέλει να το σκεπάσει.
09:11
Well that's why we have lightsφώτα aboveπανω and belowπαρακάτω the babyμωρό in FireflyFirefly.
Γι' αυτό λοιπόν στη Firefly υπάρχουν φώτα πάνω αλλά και κάτω από το μωρό.
09:14
So if momμαμά does put a blanketκουβέρτα over the babyμωρό,
Αν λοιπόν η μαμά σκεπάσει το μωρό,
09:17
it's still receivingλήψη effectiveαποτελεσματικός phototherapyΦωτοθεραπεία from belowπαρακάτω.
εκείνο εξακολουθεί να λαμβάνει αποτελεσματική θεραπεία από κάτω.
09:20
Last storyιστορία here:
Τελευταία ιστορία:
09:23
I've got a friendφίλος in IndiaΙνδία who told me
Έχω μια φίλη στην Ινδία, που μου είπε
09:25
that you haven'tδεν έχουν really testedδοκιμαστεί a pieceκομμάτι of electronicηλεκτρονικός technologyτεχνολογία
ότι δεν έχεις πραγματικά δοκιμάσει μια συσκευή ηλεκτρονικής τεχνολογίας
09:27
for distributionδιανομή in AsiaΑσία
προορισμένη για διανομή στην Ασία,
09:30
untilμέχρις ότου you've trainedεκπαιδευμένο a cockroachκατσαρίδα to climbαναρρίχηση in
αν δεν έχεις εκπαιδεύσει μια κατσαρίδα να σκαρφαλώσει σε αυτή
09:32
and peeκατούρημα on everyκάθε singleμονόκλινο little componentσυστατικό on the insideμέσα.
και να ουρήσει σε κάθε εξάρτημα στο εσωτερικό της.
09:35
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
09:37
You think it's funnyαστείος.
Το βρίσκετε αστείο.
09:38
I had a laptopΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ in the PeaceΕιρήνη CorpsΣώμα Πεζοναυτών,
Είχα ένα φορητό υπολογιστή στο Ειρηνευτικό Σώμα,
09:40
and the screenοθόνη had all these deadνεκρός pixelsεικονοστοιχεία on it.
και στην οθόνη υπήρχαν όλα αυτά τα ''νεκρά'' πίξελ.
09:42
And one day I lookedκοίταξε in, they were all deadνεκρός antsτα μυρμήγκια
Και μια μέρα κοίταξα μέσα, ήταν όλα νεκρά μυρμήγκια
09:45
that had gottenπήρε into my laptopΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ and perishedχάθηκαν --
που είχαν μπει στο λαπτοπ μου και είχαν πεθάνει..
09:47
those poorΦτωχός antsτα μυρμήγκια!
τα κακόμοιρα τα μυρμήγκια!
09:49
So with FireflyFirefly, what we did is --
Στην περίπτωση του Firefly, αυτό που κάναμε είναι-
09:51
the problemπρόβλημα is electronicsΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ get hotζεστό
το πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές συσκευές είναι ότι ζεσταίνονται
09:54
and you have to put in ventsαεραγωγοί or fansανεμιστήρες to keep them coolδροσερός --
και πρέπει να τοποθετήσεις ανεμιστήρες ώστε να τις διατηρείς ψυχρές-
09:56
in mostπλέον productsπροϊόντα.
στα περισσότερα προϊόντα.
09:59
We decidedαποφασισμένος that I can't put a "do not enterεισαγω" signσημάδι nextεπόμενος to the ventεξαερισμού.
Αποφασίσαμε ότι δε μπορούμε να βάλουμε μια ταμπέλα ''απαγορεύεται η είσοδος'' δίπλα στον εξαερισμό.
10:00
We actuallyπράγματι got ridαπαλλάσσω of all of that stuffυλικό.
Τα ξεφορτωθήκαμε όλα αυτά τα πράγματα.
10:04
So Firefly'sΤου Firefly totallyεντελώς sealedσφραγισμένο.
Το Firefly είναι σφραγισμένο.
10:06
These are the kindsείδη of lessonsμαθήματα --
Αυτού του είδους τα μαθήματα..
10:08
as awkwardαμήχανη as it was to be a prettyαρκετά goofyΓκούφυ teenagerνεαρός,
όσο κι αν ήταν περίεργο να είναι κανείς ένας ανόητος έφηβος,
10:10
much worseχειρότερος to be a frustratedαπογοητευμένοι designerσχεδιαστής.
πολύ χειρότερο να είναι ένας απογοητευμένος σχεδιαστής.
10:12
So I was thinkingσκέψη about, what I really want to do is changeαλλαγή the worldκόσμος.
Αυτό που σκεφτόμουν είναι, ότι αυτό που πραγματικά θέλω είναι να αλλάξω τον κόσμο.
10:15
I have to payπληρωμή attentionπροσοχή to manufacturingβιομηχανοποίηση and distributionδιανομή.
Πρέπει να δώσω προσοχή στην κατασκευή και τη διανομή.
10:18
I have to payπληρωμή attentionπροσοχή to how people are actuallyπράγματι going to use a deviceσυσκευή.
Πρέπει να δώσω προσοχή στο πώς οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν μια συσκευή.
10:20
I actuallyπράγματι have to payπληρωμή attentionπροσοχή. Really, there's no excuseδικαιολογία for failureαποτυχία.
Πραγματικά πρέπει να προσέξω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αποτυχία.
10:24
I have to think like an existentialistυπαρξιστής.
Πρέπει να σκέφτομαι σαν υπαρξιστής.
10:28
I have to acceptαποδέχομαι that there are no dumbχαζός usersχρήστες,
Πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν υπάρχουν ανόητοι χρήστες,
10:29
that there's only dumbχαζός productsπροϊόντα.
υπάρχουν μόνο ανόητα προϊόντα.
10:31
We have to askπαρακαλώ ourselvesεμείς οι ίδιοι hardσκληρά questionsερωτήσεις.
Θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας δύσκολες ερωτήσεις.
10:33
Are we designingσχέδιο for the worldκόσμος that we want?
Σχεδιάζουμε με βάση τον κόσμο που θέλουμε;
10:35
Are we designingσχέδιο for the worldκόσμος that we have?
Σχεδιάζουμε με βάση τον κόσμο που έχουμε;
10:39
Are we designingσχέδιο for the worldκόσμος that's comingερχομός,
Σχεδιάζουμε για τον κόσμο που έρχεται,
10:41
whetherκατά πόσο we're readyέτοιμος or not?
ανεξάρτητα αν είμαστε έτοιμοι ή όχι;
10:43
I got into this businessεπιχείρηση designingσχέδιο productsπροϊόντα.
Μπήκα σε αυτό το χώρο σχεδιάζοντας προϊόντα.
10:44
I've sinceΑπό learnedέμαθα that if you really want to make a differenceδιαφορά in the worldκόσμος,
Από τότε μέχρι σήμερα έμαθα, ότι αν θέλεις πραγματικά να κάνεις τη διαφορά στον κόσμο,
10:48
you have to designσχέδιο outcomesαποτελέσματα.
πρέπει να σχεδιάζεις σκεπτόμενος το αποτέλεσμα.
10:51
And that's designσχέδιο that mattersθέματα.
Και αυτός είναι σχεδιασμός που μετράει.
10:53
Thank you.
Ευχαριστώ.
10:55
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
10:56
Translated by Elli Papadopoulou
Reviewed by Vasiliki Fragkoulidou

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com