English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Timothy Prestero: Dizajn za ljude, a ne nagrade

Filmed:
1,053,447 views

Timothy Prestero mislio je da je dizajnirao savršeni inkubator za novorođenčad za svijet u razvoju -- ali njegov je tim naučio tešku lekciju kad se nije uspio probiti u proizvodnju. Ovo je manifest o važnosti dizajniranja za svijet stavrne upotrebe, radije nego za nagrade. (Snimljeno na TEDxBoston).

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great ideaideja that's going to changepromijeniti the worldsvijet.
Imam odličnu ideju koja će promijeniti svijet.
00:16
It's fantasticfantastičan, it's going to blowudarac your mindum.
Fantastična je i oduševit će vas.
00:18
It's my beautifullijep babydijete.
To je moje lijepo dijete.
00:20
Here'sOvdje je the thing, everybodysvi lovesvoli a beautifullijep babydijete.
Svi vole lijepu djecu.
00:22
I mean, I was a beautifullijep babydijete.
I ja sam bio lijepo dijete.
00:24
Here'sOvdje je me and my dadtata a couplepar daysdana after I was bornrođen.
Ovo smo moj tata i ja
nekoliko dana nakon mog rođenja.
00:26
So in the worldsvijet of productproizvod designdizajn,
U svijetu industrijskog dizajna,
00:28
the beautifullijep baby'sbebe like the conceptkoncept carautomobil.
lijepo dijete je kao prototip automobila.
00:30
It's the knock-outnokaut.
To je nešto izuzetno lijepo.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buykupiti that in a seconddrugi!"
Vidite ga i pomislite:
"Moj Bože. Odmah bih to kupio."
00:34
So why is it that this year'sgodine newnovi carsautomobili
Dakle, zašto ovogodišnji novi automobili
00:37
look prettyprilično much exactlytočno like last year'sgodine newnovi carsautomobili?
izgledaju gotovo jednako kao
prošlogodišnji novi automobili?
00:40
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:44
What wentotišao wrongpogrešno betweenizmeđu the designdizajn studiostudio and the factorytvornica?
Dakle, što se dogodilo između
dizajnerskog ateljea i tvornice?
00:45
TodayDanas I don't want to talk about beautifullijep babiesbebe,
Danas ne želim govoriti o lijepoj djeci,
00:48
I want to talk about the awkwardneugodno adolescenceAdolescencija of designdizajn --
želim govoriti o neugodnom pubertetu dizajna,
00:51
those sortvrsta of dorkyblesavi teenagetinejdžerski yearsgodina
onim šmokljanskim tinejdžerskim godinama
00:54
where you're tryingtežak to figurelik out how the worldsvijet worksdjela.
kad pokušavate shvatiti kako svijet funkcionira.
00:58
I'm going to startpočetak with an exampleprimjer from some work that we did on newbornnovorođenče healthzdravlje.
Započet ću s primjerom iz istraživanja
koje smo radili na zdravlju novorođenčadi.
01:01
So here'sevo a problemproblem:
Evo problema:
01:05
FourČetiri millionmilijuna babiesbebe around the worldsvijet,
četiri milijuna djece diljem svijeta,
01:07
mostlyuglavnom in developingrazvoju countrieszemlje,
najviše u zemljama u razvoju,
01:10
dieumrijeti everysvaki yeargodina before theirnjihov first birthdayrođendan,
umire prije svog prvog rođendana,
01:11
even before theirnjihov first monthmjesec of life.
čak i prije prvog mjeseca života.
01:14
It turnsokreti out halfpola of those kidsdjeca, or about 1.8 millionmilijuna newbornsnovorođenčadi around the worldsvijet,
Ispostavilo se da bi polovica te djece,
oko 1.8 milijun novorođenčadi diljem svijeta,
01:16
would make it if you could just keep them warmtoplo
preživjela kad bismo im mogli održavati toplinu
01:19
for the first threetri daysdana, maybe the first weektjedan.
prva tri dana, možda prvih tjedan dana.
01:22
So this is a newbornnovorođenče intensiveintenzivan carebriga unitjedinica in KathmanduKathmandu, NepalNepal.
Dakle, ovo je jedinica za intenzivnu njegu
novorođenčadi u Katmanduu, u Nepalu.
01:25
All of these kidsdjeca in blanketsdeke belongpripadati in incubatorsinkubatora --
Sva ova djeca u dekicama trebala bi biti u inkubatorima --
01:29
something like this. So this is a donateddonirao Japanesejapanski AtomAtom incubatorinkubator
nečemu poput ovoga. Ovo je
donirani japanski inkubator Atom
01:32
that we foundpronađeno in a NICUNICU in KathmanduKathmandu.
koji smo pronašli
na odjelu neonatalne skrbi u Katmanduu.
01:36
This is what we want.
To je ono što želimo.
01:38
ProbablyVjerojatno what happeneddogodilo is a hospitalbolnica in JapanJapan upgradedažurirati na theirnjihov equipmentoprema
Vjerojatno je bolnica u Japanu
poboljšala svoju opremu,
01:41
and donateddonirao theirnjihov oldstar stuffstvari to NepalNepal.
a staru donirala Nepalu.
01:43
The problemproblem is, withoutbez techniciansTehničari, withoutbez sparerezervni partsdijelovi,
Problem je da se bez tehničara i rezervnih dijelova
01:47
donationsdonacije like this very quicklybrzo turnskretanje into junkstarudija.
donacije poput ove vrlo brzo pretvore u smeće.
01:51
So this seemedčinilo se like a problemproblem that we could do something about.
Dakle, ovo se činilo kao problem koji možemo riješiti.
01:54
KeepingČuvanje a babydijete warmtoplo for a weektjedan,
Držati djecu na toplom tjedan dana,
01:57
that's not rocketraketa scienceznanost.
nije kvantna fizika.
02:00
So we got startedpočeo.
Pa smo započeli.
02:02
We partneredsudionik with a leadingvodeći medicalmedicinski researchistraživanje institutioninstitucija here in BostonBoston.
Postali smo partneri s vodećim institutom
za medicinska istraživanja ovdje u Bostonu.
02:04
We conductedprovedena monthsmjeseci of userkorisnik researchistraživanje overseasu inozemstvo,
Mjesecima smo provodili istraživanja
na korisnicima u inozemstvu,
02:07
tryingtežak to think like designersdizajneri, human-centeredčovjek u središtu designdizajn.
pokušavajući razmišljati kao dizajneri,
dizajn sa čovjekom u središtu.
02:10
Let's figurelik out what people want.
Pokušajmo shvatiti što ljudi žele.
02:13
We killedubijen thousandstisuća of Post-itPost-it notesbilješke.
Potrošili smo tisuće ljepljivih papirića.
02:16
We madenapravljen dozensdesetine of prototypesprototipova to get to this.
Napravili smo desetke prototipa da bi došli do ovoga.
02:18
So this is the NeoNurtureNeoNurture InfantDijete IncubatorInkubator,
Dakle, ovo je NeoNurture Infant inkubator,
02:21
and this has a lot of smartspamet builtizgrađen into it. And we feltosjećala great.
u koji je ugrađeno dosta pameti.
I osjećali smo se odlično.
02:24
So the ideaideja here is, unlikeza razliku od the conceptkoncept carautomobil,
Dakle, ideja je da za razliku od prototipa automobila,
02:28
we want to marryoženiti something beautifullijep
želimo spojiti nešto lijepo
02:30
with something that actuallyzapravo worksdjela.
s nečime što uistinu radi.
02:32
And our ideaideja is that this designdizajn
Naša ideja je da taj dizajn
02:35
would inspirenadahnuti manufacturersproizvođači and other people of influenceutjecaj
inspirira proizvođače i druge utjecajne ljude
02:37
to take this modelmodel and runtrčanje with it.
da uzmu taj model i pokrenu ga.
02:41
Here'sOvdje je the badloše newsvijesti:
Postoji i loša vijest:
02:43
The only babydijete ever actuallyzapravo put insideiznutra the NeoNurtureNeoNurture IncubatorInkubator
Jedino dijete koje je zaista stavljeno u NeoNurture inkubator
02:47
was this kiddijete duringza vrijeme a Time magazinečasopis photofoto shootpucati.
bio je ovaj klinac,
tijekom fotografiranja za časopis Time.
02:50
So recognitionpriznanje is fantasticfantastičan.
Priznanje je odlično.
02:54
We want designdizajn to get out for people to see it.
Želimo da dizajn izađe van da bi ga ljudi vidjeli.
02:56
It wonwon lots of awardsnagrade.
Osvojio je mnogo nagrada.
02:59
But it feltosjećala like a boobysiku prizenagrada.
No, djelovale su kao utješna nagrada.
03:01
We wanted to make beautifullijep things that are going to make the worldsvijet a better placemjesto,
Željeli smo napraviti lijepe stvari
koje će svijet učiniti boljim mjestom,
03:03
and I don't think this kiddijete was even in it long enoughdovoljno to get warmtoplo.
a mislim da ovo dijete nije niti bilo
dovoljno dugo unutra da bi se zagrijalo.
03:09
So it turnsokreti out that designdizajn for inspirationinspiracija
Čini se da dizajn za inspiraciju,
03:13
doesn't really --
zapravo --
03:15
I guessnagađati what I would say is, for us, for what I want to do,
Želim reći da je, za nas, za ono što želim raditi,
03:18
it's eitherili too slowusporiti or it just doesn't work, it's ineffectiveneučinkovit.
ili presporo ili ne funkcionira, nedjelotvorno je.
03:22
So really I want to designdizajn for outcomesrezultati.
Dakle, zapravo želim dizajnirati za rezultate.
03:26
I don't want to make beautifullijep stuffstvari.
Ne želim stvarati lijepe stvari.
03:28
I want to make the worldsvijet a better placemjesto.
Želim učiniti svijet boljim.
03:30
So when we were designingprojektiranje NeoNurtureNeoNurture,
Dakle, kad smo dizajnirali NeoNurture,
03:32
we paidplaćen a lot of attentionpažnja to the people who are going to use this thing --
posvetili smo puno pažnje
ljudima koji će ga koristiti --
03:34
for exampleprimjer, poorsiromašan familiesobitelji, ruralruralna doctorsliječnici,
na primjer, siromašne obitelji,
liječnici u ruralnim područjima,
03:37
overloadedpreopterećeni nursesmedicinske sestre, even repairpopravak techniciansTehničari.
preopterećene medicinske sestre,
čak i tehničari za popravke.
03:39
We thought we had all our basesbaze coveredpokriven, we'dmi bismo doneučinio everything right.
Mislili smo da smo na sve mislili,
da smo sve dobro napravili.
03:43
Well it turnsokreti out there's this wholečitav constellationkonstelacija of people
Međutim, ispalo je da postoji cijela gomila ljudi
03:46
who have to be involvedumiješan in a productproizvod for it to be successfuluspješan:
koja treba biti uključena u proizvod
da bi bio uspješan:
03:49
manufacturingproizvodnja, financingfinanciranje, distributiondistribucija, regulationregulacija.
proizvodnja, financiranje, distribucija, propisi.
03:52
MichaelMichael FreeBesplatno at PATHPUT sayskaže you have to figurelik out who will "chooseizabrati, use and payplatiti the duesčlanarina"
Michael Free u PATH-u kaže da trebaš shvatiti
tko će "odabrati, koristiti i platiti pristojbu"
03:55
for a productproizvod like this.
za ovakav proizvod.
03:59
And I have to askpitati the questionpitanje --
Moram postaviti pitanje --
04:01
VC'sVC je always askpitati, "SirGospodine, what is your businessPoslovni, and who is your customerkupac?"
Predsjednici odbora uvijek pitaju:
"Gospodine, koji je Vaš posao, tko su Vaši klijenti?"
04:03
Who is our customerkupac? Well here'sevo an exampleprimjer.
Tko je naš klijent? Evo primjera.
04:06
This is a BangladeshiBangladeški hospitalbolnica directordirektor outsideizvan his facilitypostrojenja.
Ovo je ravnatelj bangladeške bolnice
izvan svoje ustanove.
04:10
It turnsokreti out he doesn't buykupiti any of his equipmentoprema.
Ispada da on zapravo ne kupuje
ništa od opreme.
04:13
Those decisionsodluke are madenapravljen by the MinistryMinistarstvo of HealthZdravlje
Te odluke donosi Ministarstvo zdravstva
04:15
or by foreignstrana donorsdonatori,
ili strani donatori,
04:18
and it just kindljubazan of showspokazuje up.
i oprema se samo stvori ondje.
04:20
SimilarlyNa sličan način, here'sevo a multinationalmultinacionalna medicalmedicinski deviceuređaj manufacturerproizvođač.
Slično tome, ovo je međunarodni
proizvođač medicinske opreme.
04:21
It turnsokreti out they'vešto ga do got to fishriba where the fishriba are.
Čini se da su pecali na pravom mjestu.
04:25
So it turnsokreti out that in emergingu nastajanju marketstržišta, where the fishriba are,
Dakle, čini se da je na novim tržištima, gdje ima "ribe",
04:27
are the emergingu nastajanju middlesrednji classklasa of these countrieszemlje --
i nova srednja klasa tih zemalja --
04:31
diseasesoboljenja of affluencebogatstvo: heartsrce diseasebolest, infertilityneplodnost.
bolesti bogatstva: srčane bolesti, neplodnost.
04:34
So it turnsokreti out that designdizajn for outcomesrezultati in one aspectaspekt
Dakle, ispada da dizajniranje
za rezultate u jednom pogledu
04:38
really meanssredstva thinkingmišljenje about designdizajn for manufactureproizvodnja and distributiondistribucija.
zapravo znači razmišljati o dizajnu
za proizvodnju i distribuciju.
04:43
Okay, that was an importantvažno lessonlekcija.
To je važna lekcija.
04:46
SecondDrugi, we tookuzeo that lessonlekcija and triedpokušala to pushgurnuti it into our nextSljedeći projectprojekt.
Drugo, uzeli smo tu lekciju
i pokušali je ugraditi u novi projekt.
04:48
So we startedpočeo by findingnalaz a manufacturerproizvođač,
Započeli smo s traženjem proizvođača,
04:53
an organizationorganizacija calledzvao MTTSMTT in VietnamVijetnam,
organizacije MTTS u Vijetnamu
04:55
that manufacturesproizvodi newbornnovorođenče carebriga technologiestehnologije for SoutheastJugoistočne AsiaAsia.
koja proizvodi tehnologiju za njegu novorođenčadi
u Jugoistočnoj Aziji.
04:57
Our other partnerpartner is EastIstok MeetsZadovoljava WestZapad.
Naš drugi partner je East Meets West.
05:00
This is an AmericanAmerički foundationtemelj that distributesdistribuira that technologytehnologija
To je američka zaklada koja
distribuira tu vrstu tehnologije
05:02
to poorsiromašan hospitalsbolnice around that regionregija.
siromašnim bolnicama oko te regije.
05:05
So we startedpočeo with them sayingizreka, "Well what do you want?
Započeli smo s njima i rekli: "Što biste vi željeli?
05:08
What's a problemproblem you want to solveriješiti?"
Koji problem želite riješiti?"
05:11
And they said, "Well let's work on newbornnovorođenče jaundicežutica."
Oni su rekli: "Poradimo na žutici kod novorođenčadi".
05:12
So this is anotherjoš one of these mind-bogglingfantastičnih globalglobalno problemsproblemi.
To je još jedan uznemirujući globalni problem.
05:15
So jaundicežutica affectsutječe two-thirdsdvije trećine of newbornsnovorođenčadi around the worldsvijet.
Dakle, od žutice obolijeva dvije trećine
novorođenčadi diljem svijeta.
05:18
Of those newbornsnovorođenčadi, one in 10 roughlygrubo,
Kod jednog od njih 10,
05:22
if it's not treatedliječi, the jaundicežutica getsdobiva so severeozbiljan
ako se ne liječi, žutica postaje toliko teška
05:27
that it leadsvodi to eitherili a life-longcjeloživotno disabilityosobe s invaliditetom,
da dovodi do doživotnih poteškoća
05:30
or the kidsdjeca could even dieumrijeti.
ili dijete može čak umrijeti.
05:33
There's one way to treatliječiti jaundicežutica,
Postoji jedan način liječenja žutice,
05:35
and that's what's calledzvao an exchangerazmjena transfusiontransfuzija.
a zove se "izmjena krvi transfuzijom".
05:37
So as you can imaginezamisliti, that's expensiveskup and a little bitbit dangerousopasno.
Kao što možete zamisliti,
to je skupo i pomalo opasno.
05:39
There is anotherjoš curelijek.
Postoji i drugi lijek.
05:43
It's very technologicaltehnološki, it's very complexkompleks, a little dauntingobeshrabljujući.
Dosta je tehnološki, vrlo složen
i pomalo obeshrabrujuć.
05:45
You've got to shinesjaj blueplava lightsvjetlo on the kiddijete --
Trebate obasjati dijete plavim svjetlom --
05:51
brightsvijetao blueplava lightsvjetlo on as much of the skinkoža as you can coverpokriti.
jarko plavim svjetlom treba se obuhvatiti
što više kože.
05:54
How is this a hardteško problemproblem?
Zašto je to velik problem?
05:58
So I wentotišao to MITMIT,
Otišao sam na MIT misleći:
06:00
Okay, we'lldobro figurelik that out. (LaughterSmijeh)
"U redu, riješit ćemo to". (Smijeh)
06:04
So here'sevo an exampleprimjer. This is an overheadnad glavom phototherapyfototerapija deviceuređaj
Evo primjera. Ovo je uređaj
za fototerapiju za iznad glave,
06:07
that's designedkonstruiran for AmericanAmerički hospitalsbolnice.
dizajniran za američke bolnice.
06:10
And here'sevo how it's supposedtrebala to be used.
Ovako bi se trebao koristiti.
06:13
So it's over the babydijete, illuminatingosvjetljavajući a singlesingl patientpacijent.
Treba se nalaziti preko djeteta,
osvjetljavajući jednog pacijenta
06:15
Take it out of an AmericanAmerički hospitalbolnica,
Izađite iz američke bolnice,
06:18
sendposlati it overseasu inozemstvo to a crowdedprometan facilitypostrojenja in AsiaAsia,
pošaljite ga u inozemstvo,
u krcate bolnice u Aziji,
06:21
here'sevo how it's actuallyzapravo used.
i ovako se zapravo koristi.
06:23
The effectivenessefikasnost of phototherapyfototerapija is a functionfunkcija of lightsvjetlo intensityintenzitet.
Učinkovitost fototerapije ovisi o intenzitetu svjetla.
06:24
So these darkmrak blueplava squarestrgovi showpokazati you where it's effectivedjelotvoran phototherapyfototerapija.
Ovi tamni plavi kvadrati pokazuju
gdje je fototerapija učinkovita.
06:28
Here'sOvdje je what it looksizgled like underpod actualstvaran use.
Ovako to izgleda pri stvarnoj upotrebi.
06:31
So those kidsdjeca on the edgesrubovi
Dakle, djeca na rubovima
06:34
aren'tnisu actuallyzapravo receivingprimanje effectivedjelotvoran phototherapyfototerapija.
zapravo ne dobivaju učinkovitu fototerapiju.
06:35
But withoutbez trainingtrening, withoutbez some kindljubazan of lightsvjetlo metermetar,
Ali bez vježbe, bez neke vrste mjerila svjetla,
06:37
how would you know?
kako biste to znali?
06:40
We see other examplesprimjeri of problemsproblemi like this.
Postoje i drugi problemi slični ovom.
06:42
So here'sevo a neonatalneonatalna intensiveintenzivan carebriga unitjedinica
Ovo je jedinica za neonatalnu intenzivnu njegu,
06:44
where momsmame come in to visitposjetiti theirnjihov babiesbebe.
gdje mame dolaze posjetiti svoje bebe.
06:46
And keep in mindum, MomMama maybe just had a C-sectionCarski rez,
Imajte na umu da su mame
možda upravo imale carski rez
06:48
so that's alreadyveć kindljubazan of a bummernešto neprijatno.
pa je to već nešto neugodno.
06:51
Mom'sMama je visitinggostujući her kiddijete.
Mama posjećuje svoje dijete.
06:53
She seesvidi her babydijete nakedgo, lyinglaganje underpod some blueplava lightssvjetla,
Vidi svoje dijete golo, kako leži
ispod nekakvog plavog svjetla
06:54
looking kindljubazan of vulnerableranjiv.
i izgleda ranjivo.
06:57
It's not uncommonmanje često for MomMama to put a blanketdeka over the babydijete.
Nije neuobičajeno da mame
djecu pokrivaju dekicama.
06:59
From a phototherapyfototerapija standpointstanovište, maybe not the bestnajbolje behaviorponašanje.
Sa stajališta fototerapije,
to možda i nije najbolje ponašanje.
07:02
In factčinjenica that soundszvukovi kindljubazan of dumbglup.
To zapravo zvuči nekako glupo.
07:06
ExceptOsim, what we'veimamo learnednaučeno
No, naučili smo
07:09
is that there's no suchtakav thing as a dumbglup userkorisnik -- really is what we'veimamo learnednaučeno.
da ne postoji glupi korisnik -- to smo naučili.
07:12
There are only dumbglup productsproizvodi.
Postoje samo glupi proizvodi.
07:15
We have to think like existentialistsegzistencijalisti.
Trebamo razmišljati poput egzistencijalista.
07:17
It's not the paintingslika we would have paintedobojen,
Nije slika koju bismo naslikali,
07:19
it's the paintingslika that we actuallyzapravo paintedobojen.
već slika koju smo zaista naslikali.
07:20
It's the use -- designedkonstruiran for actualstvaran use.
To je upotreba -- dizajnirano je za stvarnu upotrebu.
07:22
How are people actuallyzapravo going to use this?
Kako će ljudi to zapravo koristiti?
07:25
So similarlyslično, when we think about our partnerpartner MTTSMTT,
Slično tome, kad razmislimo
o našem partneru MTTS-u
07:27
they'vešto ga do madenapravljen some amazingnevjerojatan technologiestehnologije for treatingtretiranje newbornnovorođenče illnessesbolesti.
oni su napravili odlične tehnologiju
za liječenje bolesti novorođenčadi.
07:31
So here'sevo an overheadnad glavom warmertoplije and a CPAPCPAP.
Ovo je grijač iznad glave i CPAP
(uređaj za potpomognuto disanje).
07:34
They're inexpensivejeftin, really ruggedhrapav.
Nisu skupi, stvarno robusni.
07:36
They'veSu treatedliječi 50,000 kidsdjeca in VietnamVijetnam with this technologytehnologija.
50 tisuća djece u Vijetnamu
liječeno je tom tehnologijom.
07:39
But here'sevo the problemproblem:
Ali evo problema:
07:42
EverySvaki doctorliječnik in the worldsvijet, everysvaki hospitalbolnica administratoradministrator,
svaki liječnik na svijetu, svaki upravitelj bolnice,
07:43
has seenvidio TVTV -- cursekletva those "E.R." rerunsreprize.
gledao je televiziju -- proklete reprize Hitne službe.
07:46
TurnsPretvara out they all know what a medicalmedicinski deviceuređaj is supposedtrebala to look like.
Ispostavilo se da svi znaju
kako bi medicinski uređaj trebao izgledati.
07:51
They want BuckMužjak RogersRogers, they don't want effectivedjelotvoran.
Oni žele Bucka Rogersa, ne žele biti učinkoviti.
07:55
It soundszvukovi crazylud, it soundszvukovi dumbglup,
Zvuči ludo, zvuči glupo,
07:59
but there are actuallyzapravo hospitalsbolnice who would ratherradije have no equipmentoprema
ali postoje bolnice koje
radije ne bi uopće imale opremu,
08:01
than something that looksizgled cheapjeftino and crummybijedan.
nego onu koja izgleda jeftino i bijedno.
08:04
So again, if we want people to trustpovjerenje a deviceuređaj,
Ako želimo da ljudi vjeruju uređaju,
08:06
it has to look trustworthypouzdan.
on mora izgledati pouzdano.
08:10
So thinkingmišljenje about outcomesrezultati,
Razmišljajući o rezultatima,
08:11
it turnsokreti out appearancesnastupa matterstvar.
ispostavilo se da je izgled važan.
08:13
So we tookuzeo all that informationinformacija togetherzajedno.
Stavili smo sve te informacije zajedno.
08:15
We triedpokušala, this time, to get it right.
Pokušali smo to ovaj put učiniti kako treba.
08:17
And here'sevo what we developedrazvijen.
Ovo je ono što smo razvili.
08:20
So this is the FireflyKrijesnice PhototherapyFototerapija DeviceUređaj,
Ovo je Firefly fototerapijski uređaj,
08:21
exceptosim this time we didn't stop at the conceptkoncept carautomobil.
no ovaj put nismo stali na prototipu automobila.
08:23
So from the very beginningpočetak we startedpočeo by talkingkoji govori to manufacturersproizvođači.
Od samog početka razgovarali smo s proizvođačima.
08:26
Our goalcilj is to make a state-of-the-artstanje-of-the-art productproizvod
Naš cilj je bio napraviti vrhunski proizvod,
08:30
that our partnerpartner MTTSMTT can actuallyzapravo manufactureproizvodnja.
koji će naš partner MTTS zaista moći proizvesti.
08:33
So our goalcilj is to studystudija how they work, the resourcesresursi they have accesspristup to,
Naš je cilj proučiti kako oni rade,
sredstva kojima imaju pristup
08:36
so that they can make this productproizvod.
tako da mogu napraviti taj proizvod.
08:40
So that's the designdizajn for manufactureproizvodnja questionpitanje.
To je dizajn za pitanje proizvodnje.
08:42
When we think about actualstvaran use,
Što se tiče stvarne upotrebe,
08:45
you'llvi ćete noticeobavijest that FireflyKrijesnice has a singlesingl bassinetbassinet.
primjetit ćete da Firefly ima samo jedan krevetac.
08:47
It only fitsodgovara a singlesingl babydijete.
Unutra stane samo jedno dijete.
08:49
And the ideaideja here is it's obviousočigledan how you oughttreba to use this deviceuređaj.
Očito je kako se uređaj treba koristiti.
08:51
If you try to put more than one kiddijete in,
Ako pokušate staviti više od jednog djeteta,
08:56
you're stackingslaganje them on topvrh of eachsvaki other.
slažete ih jedno na drugo.
08:57
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:59
So the ideaideja here is we say, you want to make it hardteško to use wrongpogrešno.
Ideja je da želimo otežati pogrešnu upotrebu.
09:00
In other wordsriječi, you want to make the right way to use it
Drugim riječima, želimo učiniti pravilnu upotrebu
09:04
the easiestnajlakši way to use it.
najlakšim načinom upotrebe.
09:06
AnotherJoš jedan exampleprimjer: Again, sillyglup mommama.
Drugi primjer: Opet, luckaste mame.
09:08
SillyGlup mommama thinksmisli her babydijete looksizgled coldhladno, wants to put a blanketdeka over the babydijete.
Luckaste mame pomisle da je djetetu hladno
i žele ga pokriti dekicom.
09:11
Well that's why we have lightssvjetla aboveiznad and belowispod the babydijete in FireflyKrijesnice.
Zbog toga imamo svjetla iznad
i ispod djeteta u Firefly-u.
09:14
So if mommama does put a blanketdeka over the babydijete,
Ako mama i stavi dekicu preko bebe,
09:17
it's still receivingprimanje effectivedjelotvoran phototherapyfototerapija from belowispod.
još uvijek prima učinkovitu fototerapiju ispod.
09:20
Last storypriča here:
Posljednja priča:
09:23
I've got a friendprijatelj in IndiaIndija who told me
Imam prijatelja u Indiji koji mi je rekao
09:25
that you haven'tnisu really testedtestiran a piecekomad of electronicelektronička technologytehnologija
da nova elektronička tehnologija
zapravo nije testirana
09:27
for distributiondistribucija in AsiaAsia
za distribuciju u Aziji,
09:30
untildo you've trainedobučen a cockroachžohar to climbpopeti se in
dok ne istreniramo žohara da se uvuče
09:32
and peepiškiti on everysvaki singlesingl little componentsastavni dio on the insideiznutra.
i popiški na svaku malu komponentu u unutrašnjosti.
09:35
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:37
You think it's funnysmiješno.
Mislite da je to smiješno.
09:38
I had a laptoplaptop in the PeaceMira CorpsKorpusa,
Imao sam laptop u Mirovnim snagama,
09:40
and the screenzaslon had all these deadmrtav pixelspiksela on it.
a ekran je imao mnogo mrtvih piksela po sebi.
09:42
And one day I lookedgledao in, they were all deadmrtav antsmravi
Jednog dana sam povirio unutra,
sve su to bili mrtvi mravi
09:45
that had gottendobivši into my laptoplaptop and perishedsu stradali --
koji su ušli u moj laptop i uginuli --
09:47
those poorsiromašan antsmravi!
jadni mravi!
09:49
So with FireflyKrijesnice, what we did is --
Kod Firefly-a --
09:51
the problemproblem is electronicselektronika get hotvruće
problem je što se elektronika zagrije
09:54
and you have to put in ventsotvore or fansfanovi to keep them coolsvjež --
i morate staviti ventilatore da ih održite hladnima --
09:56
in mostnajviše productsproizvodi.
kod većine proizvoda.
09:59
We decidedodlučio that I can't put a "do not enterUnesi" signznak nextSljedeći to the ventotvor.
Odlučili smo da ne možemo staviti
znak "ne ulazite" kraj ventilatora.
10:00
We actuallyzapravo got ridosloboditi of all of that stuffstvari.
Zapravo smo se riješili svih tih stvari.
10:04
So Firefly'sVatreni je totallypotpuno sealedzapečaćena.
Tako da je Firefly potpuno zapečaćen.
10:06
These are the kindsvrste of lessonslekcije --
To su lekcije --
10:08
as awkwardneugodno as it was to be a prettyprilično goofyglup teenagertinejdžer,
koliko je nespretno biti šašavi tinejdžer,
10:10
much worsegore to be a frustratedfrustriran designerdizajner.
toliko je gore biti frustrirani dizajner.
10:12
So I was thinkingmišljenje about, what I really want to do is changepromijeniti the worldsvijet.
Ono što zapravo želim jest promijeniti svijet.
10:15
I have to payplatiti attentionpažnja to manufacturingproizvodnja and distributiondistribucija.
Trebam obratiti pažnju na proizvodnju i distribuciju.
10:18
I have to payplatiti attentionpažnja to how people are actuallyzapravo going to use a deviceuređaj.
Trebam obratiti pažnju na to
kako će ljudi zaista koristiti uređaj.
10:20
I actuallyzapravo have to payplatiti attentionpažnja. Really, there's no excuseizgovor for failureneuspjeh.
Zbilja moram obratiti pažnju.
Ne postoji isprika za neuspjeh.
10:24
I have to think like an existentialistateist.
Trebam razmišljati poput egzistencijalista.
10:28
I have to acceptprihvatiti that there are no dumbglup usersKorisnici,
Trebam prihvatiti da ne postoje glupi korisnici,
10:29
that there's only dumbglup productsproizvodi.
već samo glupi proizvodi.
10:31
We have to askpitati ourselvessebe hardteško questionspitanja.
Moramo si postaviti teško pitanje.
10:33
Are we designingprojektiranje for the worldsvijet that we want?
Dizajniramo li za svijet koji želimo?
10:35
Are we designingprojektiranje for the worldsvijet that we have?
Dizajniramo li za svijet koji imamo?
10:39
Are we designingprojektiranje for the worldsvijet that's comingdolazak,
Dizajniramo li za svijet koji dolazi,
10:41
whetherda li we're readyspreman or not?
bez obzira na to jesmo li spremni?
10:43
I got into this businessPoslovni designingprojektiranje productsproizvodi.
Ušao sam u ovaj posao dizajnirajući proizvode.
10:44
I've sinceod learnednaučeno that if you really want to make a differencerazlika in the worldsvijet,
Otada sam naučio da ako
zaista želite promjeniti u svijet,
10:48
you have to designdizajn outcomesrezultati.
morate dizajnirati rezultate.
10:51
And that's designdizajn that matterspitanja.
I to je dizajn koji je važan.
10:53
Thank you.
Hvala.
10:55
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
10:56
Translated by Tanja Komarac
Reviewed by Suzana Barić

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com