English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Timothy Prestero: Dizajn za ljude, a ne nagrade

Filmed
Views 1,033,911

Timothy Prestero mislio je da je dizajnirao savršeni inkubator za novorođenčad za svijet u razvoju -- ali njegov je tim naučio tešku lekciju kad se nije uspio probiti u proizvodnju. Ovo je manifest o važnosti dizajniranja za svijet stavrne upotrebe, radije nego za nagrade. (Snimljeno na TEDxBoston).

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great idea that's going to change the world.
Imam odličnu ideju koja će promijeniti svijet.
00:16
It's fantastic, it's going to blow your mind.
Fantastična je i oduševit će vas.
00:18
It's my beautiful baby.
To je moje lijepo dijete.
00:20
Here's the thing, everybody loves a beautiful baby.
Svi vole lijepu djecu.
00:22
I mean, I was a beautiful baby.
I ja sam bio lijepo dijete.
00:24
Here's me and my dad a couple days after I was born.
Ovo smo moj tata i ja
nekoliko dana nakon mog rođenja.
00:26
So in the world of product design,
U svijetu industrijskog dizajna,
00:28
the beautiful baby's like the concept car.
lijepo dijete je kao prototip automobila.
00:30
It's the knock-out.
To je nešto izuzetno lijepo.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buy that in a second!"
Vidite ga i pomislite:
"Moj Bože. Odmah bih to kupio."
00:34
So why is it that this year's new cars
Dakle, zašto ovogodišnji novi automobili
00:37
look pretty much exactly like last year's new cars?
izgledaju gotovo jednako kao
prošlogodišnji novi automobili?
00:40
(Laughter)
(Smijeh)
00:44
What went wrong between the design studio and the factory?
Dakle, što se dogodilo između
dizajnerskog ateljea i tvornice?
00:45
Today I don't want to talk about beautiful babies,
Danas ne želim govoriti o lijepoj djeci,
00:48
I want to talk about the awkward adolescence of design --
želim govoriti o neugodnom pubertetu dizajna,
00:51
those sort of dorky teenage years
onim šmokljanskim tinejdžerskim godinama
00:54
where you're trying to figure out how the world works.
kad pokušavate shvatiti kako svijet funkcionira.
00:58
I'm going to start with an example from some work that we did on newborn health.
Započet ću s primjerom iz istraživanja
koje smo radili na zdravlju novorođenčadi.
01:01
So here's a problem:
Evo problema:
01:05
Four million babies around the world,
četiri milijuna djece diljem svijeta,
01:07
mostly in developing countries,
najviše u zemljama u razvoju,
01:10
die every year before their first birthday,
umire prije svog prvog rođendana,
01:11
even before their first month of life.
čak i prije prvog mjeseca života.
01:14
It turns out half of those kids, or about 1.8 million newborns around the world,
Ispostavilo se da bi polovica te djece,
oko 1.8 milijun novorođenčadi diljem svijeta,
01:16
would make it if you could just keep them warm
preživjela kad bismo im mogli održavati toplinu
01:19
for the first three days, maybe the first week.
prva tri dana, možda prvih tjedan dana.
01:22
So this is a newborn intensive care unit in Kathmandu, Nepal.
Dakle, ovo je jedinica za intenzivnu njegu
novorođenčadi u Katmanduu, u Nepalu.
01:25
All of these kids in blankets belong in incubators --
Sva ova djeca u dekicama trebala bi biti u inkubatorima --
01:29
something like this. So this is a donated Japanese Atom incubator
nečemu poput ovoga. Ovo je
donirani japanski inkubator Atom
01:32
that we found in a NICU in Kathmandu.
koji smo pronašli
na odjelu neonatalne skrbi u Katmanduu.
01:36
This is what we want.
To je ono što želimo.
01:38
Probably what happened is a hospital in Japan upgraded their equipment
Vjerojatno je bolnica u Japanu
poboljšala svoju opremu,
01:41
and donated their old stuff to Nepal.
a staru donirala Nepalu.
01:43
The problem is, without technicians, without spare parts,
Problem je da se bez tehničara i rezervnih dijelova
01:47
donations like this very quickly turn into junk.
donacije poput ove vrlo brzo pretvore u smeće.
01:51
So this seemed like a problem that we could do something about.
Dakle, ovo se činilo kao problem koji možemo riješiti.
01:54
Keeping a baby warm for a week,
Držati djecu na toplom tjedan dana,
01:57
that's not rocket science.
nije kvantna fizika.
02:00
So we got started.
Pa smo započeli.
02:02
We partnered with a leading medical research institution here in Boston.
Postali smo partneri s vodećim institutom
za medicinska istraživanja ovdje u Bostonu.
02:04
We conducted months of user research overseas,
Mjesecima smo provodili istraživanja
na korisnicima u inozemstvu,
02:07
trying to think like designers, human-centered design.
pokušavajući razmišljati kao dizajneri,
dizajn sa čovjekom u središtu.
02:10
Let's figure out what people want.
Pokušajmo shvatiti što ljudi žele.
02:13
We killed thousands of Post-it notes.
Potrošili smo tisuće ljepljivih papirića.
02:16
We made dozens of prototypes to get to this.
Napravili smo desetke prototipa da bi došli do ovoga.
02:18
So this is the NeoNurture Infant Incubator,
Dakle, ovo je NeoNurture Infant inkubator,
02:21
and this has a lot of smarts built into it. And we felt great.
u koji je ugrađeno dosta pameti.
I osjećali smo se odlično.
02:24
So the idea here is, unlike the concept car,
Dakle, ideja je da za razliku od prototipa automobila,
02:28
we want to marry something beautiful
želimo spojiti nešto lijepo
02:30
with something that actually works.
s nečime što uistinu radi.
02:32
And our idea is that this design
Naša ideja je da taj dizajn
02:35
would inspire manufacturers and other people of influence
inspirira proizvođače i druge utjecajne ljude
02:37
to take this model and run with it.
da uzmu taj model i pokrenu ga.
02:41
Here's the bad news:
Postoji i loša vijest:
02:43
The only baby ever actually put inside the NeoNurture Incubator
Jedino dijete koje je zaista stavljeno u NeoNurture inkubator
02:47
was this kid during a Time magazine photo shoot.
bio je ovaj klinac,
tijekom fotografiranja za časopis Time.
02:50
So recognition is fantastic.
Priznanje je odlično.
02:54
We want design to get out for people to see it.
Želimo da dizajn izađe van da bi ga ljudi vidjeli.
02:56
It won lots of awards.
Osvojio je mnogo nagrada.
02:59
But it felt like a booby prize.
No, djelovale su kao utješna nagrada.
03:01
We wanted to make beautiful things that are going to make the world a better place,
Željeli smo napraviti lijepe stvari
koje će svijet učiniti boljim mjestom,
03:03
and I don't think this kid was even in it long enough to get warm.
a mislim da ovo dijete nije niti bilo
dovoljno dugo unutra da bi se zagrijalo.
03:09
So it turns out that design for inspiration
Čini se da dizajn za inspiraciju,
03:13
doesn't really --
zapravo --
03:15
I guess what I would say is, for us, for what I want to do,
Želim reći da je, za nas, za ono što želim raditi,
03:18
it's either too slow or it just doesn't work, it's ineffective.
ili presporo ili ne funkcionira, nedjelotvorno je.
03:22
So really I want to design for outcomes.
Dakle, zapravo želim dizajnirati za rezultate.
03:26
I don't want to make beautiful stuff.
Ne želim stvarati lijepe stvari.
03:28
I want to make the world a better place.
Želim učiniti svijet boljim.
03:30
So when we were designing NeoNurture,
Dakle, kad smo dizajnirali NeoNurture,
03:32
we paid a lot of attention to the people who are going to use this thing --
posvetili smo puno pažnje
ljudima koji će ga koristiti --
03:34
for example, poor families, rural doctors,
na primjer, siromašne obitelji,
liječnici u ruralnim područjima,
03:37
overloaded nurses, even repair technicians.
preopterećene medicinske sestre,
čak i tehničari za popravke.
03:39
We thought we had all our bases covered, we'd done everything right.
Mislili smo da smo na sve mislili,
da smo sve dobro napravili.
03:43
Well it turns out there's this whole constellation of people
Međutim, ispalo je da postoji cijela gomila ljudi
03:46
who have to be involved in a product for it to be successful:
koja treba biti uključena u proizvod
da bi bio uspješan:
03:49
manufacturing, financing, distribution, regulation.
proizvodnja, financiranje, distribucija, propisi.
03:52
Michael Free at PATH says you have to figure out who will "choose, use and pay the dues"
Michael Free u PATH-u kaže da trebaš shvatiti
tko će "odabrati, koristiti i platiti pristojbu"
03:55
for a product like this.
za ovakav proizvod.
03:59
And I have to ask the question --
Moram postaviti pitanje --
04:01
VC's always ask, "Sir, what is your business, and who is your customer?"
Predsjednici odbora uvijek pitaju:
"Gospodine, koji je Vaš posao, tko su Vaši klijenti?"
04:03
Who is our customer? Well here's an example.
Tko je naš klijent? Evo primjera.
04:06
This is a Bangladeshi hospital director outside his facility.
Ovo je ravnatelj bangladeške bolnice
izvan svoje ustanove.
04:10
It turns out he doesn't buy any of his equipment.
Ispada da on zapravo ne kupuje
ništa od opreme.
04:13
Those decisions are made by the Ministry of Health
Te odluke donosi Ministarstvo zdravstva
04:15
or by foreign donors,
ili strani donatori,
04:18
and it just kind of shows up.
i oprema se samo stvori ondje.
04:20
Similarly, here's a multinational medical device manufacturer.
Slično tome, ovo je međunarodni
proizvođač medicinske opreme.
04:21
It turns out they've got to fish where the fish are.
Čini se da su pecali na pravom mjestu.
04:25
So it turns out that in emerging markets, where the fish are,
Dakle, čini se da je na novim tržištima, gdje ima "ribe",
04:27
are the emerging middle class of these countries --
i nova srednja klasa tih zemalja --
04:31
diseases of affluence: heart disease, infertility.
bolesti bogatstva: srčane bolesti, neplodnost.
04:34
So it turns out that design for outcomes in one aspect
Dakle, ispada da dizajniranje
za rezultate u jednom pogledu
04:38
really means thinking about design for manufacture and distribution.
zapravo znači razmišljati o dizajnu
za proizvodnju i distribuciju.
04:43
Okay, that was an important lesson.
To je važna lekcija.
04:46
Second, we took that lesson and tried to push it into our next project.
Drugo, uzeli smo tu lekciju
i pokušali je ugraditi u novi projekt.
04:48
So we started by finding a manufacturer,
Započeli smo s traženjem proizvođača,
04:53
an organization called MTTS in Vietnam,
organizacije MTTS u Vijetnamu
04:55
that manufactures newborn care technologies for Southeast Asia.
koja proizvodi tehnologiju za njegu novorođenčadi
u Jugoistočnoj Aziji.
04:57
Our other partner is East Meets West.
Naš drugi partner je East Meets West.
05:00
This is an American foundation that distributes that technology
To je američka zaklada koja
distribuira tu vrstu tehnologije
05:02
to poor hospitals around that region.
siromašnim bolnicama oko te regije.
05:05
So we started with them saying, "Well what do you want?
Započeli smo s njima i rekli: "Što biste vi željeli?
05:08
What's a problem you want to solve?"
Koji problem želite riješiti?"
05:11
And they said, "Well let's work on newborn jaundice."
Oni su rekli: "Poradimo na žutici kod novorođenčadi".
05:12
So this is another one of these mind-boggling global problems.
To je još jedan uznemirujući globalni problem.
05:15
So jaundice affects two-thirds of newborns around the world.
Dakle, od žutice obolijeva dvije trećine
novorođenčadi diljem svijeta.
05:18
Of those newborns, one in 10 roughly,
Kod jednog od njih 10,
05:22
if it's not treated, the jaundice gets so severe
ako se ne liječi, žutica postaje toliko teška
05:27
that it leads to either a life-long disability,
da dovodi do doživotnih poteškoća
05:30
or the kids could even die.
ili dijete može čak umrijeti.
05:33
There's one way to treat jaundice,
Postoji jedan način liječenja žutice,
05:35
and that's what's called an exchange transfusion.
a zove se "izmjena krvi transfuzijom".
05:37
So as you can imagine, that's expensive and a little bit dangerous.
Kao što možete zamisliti,
to je skupo i pomalo opasno.
05:39
There is another cure.
Postoji i drugi lijek.
05:43
It's very technological, it's very complex, a little daunting.
Dosta je tehnološki, vrlo složen
i pomalo obeshrabrujuć.
05:45
You've got to shine blue light on the kid --
Trebate obasjati dijete plavim svjetlom --
05:51
bright blue light on as much of the skin as you can cover.
jarko plavim svjetlom treba se obuhvatiti
što više kože.
05:54
How is this a hard problem?
Zašto je to velik problem?
05:58
So I went to MIT,
Otišao sam na MIT misleći:
06:00
Okay, we'll figure that out. (Laughter)
"U redu, riješit ćemo to". (Smijeh)
06:04
So here's an example. This is an overhead phototherapy device
Evo primjera. Ovo je uređaj
za fototerapiju za iznad glave,
06:07
that's designed for American hospitals.
dizajniran za američke bolnice.
06:10
And here's how it's supposed to be used.
Ovako bi se trebao koristiti.
06:13
So it's over the baby, illuminating a single patient.
Treba se nalaziti preko djeteta,
osvjetljavajući jednog pacijenta
06:15
Take it out of an American hospital,
Izađite iz američke bolnice,
06:18
send it overseas to a crowded facility in Asia,
pošaljite ga u inozemstvo,
u krcate bolnice u Aziji,
06:21
here's how it's actually used.
i ovako se zapravo koristi.
06:23
The effectiveness of phototherapy is a function of light intensity.
Učinkovitost fototerapije ovisi o intenzitetu svjetla.
06:24
So these dark blue squares show you where it's effective phototherapy.
Ovi tamni plavi kvadrati pokazuju
gdje je fototerapija učinkovita.
06:28
Here's what it looks like under actual use.
Ovako to izgleda pri stvarnoj upotrebi.
06:31
So those kids on the edges
Dakle, djeca na rubovima
06:34
aren't actually receiving effective phototherapy.
zapravo ne dobivaju učinkovitu fototerapiju.
06:35
But without training, without some kind of light meter,
Ali bez vježbe, bez neke vrste mjerila svjetla,
06:37
how would you know?
kako biste to znali?
06:40
We see other examples of problems like this.
Postoje i drugi problemi slični ovom.
06:42
So here's a neonatal intensive care unit
Ovo je jedinica za neonatalnu intenzivnu njegu,
06:44
where moms come in to visit their babies.
gdje mame dolaze posjetiti svoje bebe.
06:46
And keep in mind, Mom maybe just had a C-section,
Imajte na umu da su mame
možda upravo imale carski rez
06:48
so that's already kind of a bummer.
pa je to već nešto neugodno.
06:51
Mom's visiting her kid.
Mama posjećuje svoje dijete.
06:53
She sees her baby naked, lying under some blue lights,
Vidi svoje dijete golo, kako leži
ispod nekakvog plavog svjetla
06:54
looking kind of vulnerable.
i izgleda ranjivo.
06:57
It's not uncommon for Mom to put a blanket over the baby.
Nije neuobičajeno da mame
djecu pokrivaju dekicama.
06:59
From a phototherapy standpoint, maybe not the best behavior.
Sa stajališta fototerapije,
to možda i nije najbolje ponašanje.
07:02
In fact that sounds kind of dumb.
To zapravo zvuči nekako glupo.
07:06
Except, what we've learned
No, naučili smo
07:09
is that there's no such thing as a dumb user -- really is what we've learned.
da ne postoji glupi korisnik -- to smo naučili.
07:12
There are only dumb products.
Postoje samo glupi proizvodi.
07:15
We have to think like existentialists.
Trebamo razmišljati poput egzistencijalista.
07:17
It's not the painting we would have painted,
Nije slika koju bismo naslikali,
07:19
it's the painting that we actually painted.
već slika koju smo zaista naslikali.
07:20
It's the use -- designed for actual use.
To je upotreba -- dizajnirano je za stvarnu upotrebu.
07:22
How are people actually going to use this?
Kako će ljudi to zapravo koristiti?
07:25
So similarly, when we think about our partner MTTS,
Slično tome, kad razmislimo
o našem partneru MTTS-u
07:27
they've made some amazing technologies for treating newborn illnesses.
oni su napravili odlične tehnologiju
za liječenje bolesti novorođenčadi.
07:31
So here's an overhead warmer and a CPAP.
Ovo je grijač iznad glave i CPAP
(uređaj za potpomognuto disanje).
07:34
They're inexpensive, really rugged.
Nisu skupi, stvarno robusni.
07:36
They've treated 50,000 kids in Vietnam with this technology.
50 tisuća djece u Vijetnamu
liječeno je tom tehnologijom.
07:39
But here's the problem:
Ali evo problema:
07:42
Every doctor in the world, every hospital administrator,
svaki liječnik na svijetu, svaki upravitelj bolnice,
07:43
has seen TV -- curse those "E.R." reruns.
gledao je televiziju -- proklete reprize Hitne službe.
07:46
Turns out they all know what a medical device is supposed to look like.
Ispostavilo se da svi znaju
kako bi medicinski uređaj trebao izgledati.
07:51
They want Buck Rogers, they don't want effective.
Oni žele Bucka Rogersa, ne žele biti učinkoviti.
07:55
It sounds crazy, it sounds dumb,
Zvuči ludo, zvuči glupo,
07:59
but there are actually hospitals who would rather have no equipment
ali postoje bolnice koje
radije ne bi uopće imale opremu,
08:01
than something that looks cheap and crummy.
nego onu koja izgleda jeftino i bijedno.
08:04
So again, if we want people to trust a device,
Ako želimo da ljudi vjeruju uređaju,
08:06
it has to look trustworthy.
on mora izgledati pouzdano.
08:10
So thinking about outcomes,
Razmišljajući o rezultatima,
08:11
it turns out appearances matter.
ispostavilo se da je izgled važan.
08:13
So we took all that information together.
Stavili smo sve te informacije zajedno.
08:15
We tried, this time, to get it right.
Pokušali smo to ovaj put učiniti kako treba.
08:17
And here's what we developed.
Ovo je ono što smo razvili.
08:20
So this is the Firefly Phototherapy Device,
Ovo je Firefly fototerapijski uređaj,
08:21
except this time we didn't stop at the concept car.
no ovaj put nismo stali na prototipu automobila.
08:23
So from the very beginning we started by talking to manufacturers.
Od samog početka razgovarali smo s proizvođačima.
08:26
Our goal is to make a state-of-the-art product
Naš cilj je bio napraviti vrhunski proizvod,
08:30
that our partner MTTS can actually manufacture.
koji će naš partner MTTS zaista moći proizvesti.
08:33
So our goal is to study how they work, the resources they have access to,
Naš je cilj proučiti kako oni rade,
sredstva kojima imaju pristup
08:36
so that they can make this product.
tako da mogu napraviti taj proizvod.
08:40
So that's the design for manufacture question.
To je dizajn za pitanje proizvodnje.
08:42
When we think about actual use,
Što se tiče stvarne upotrebe,
08:45
you'll notice that Firefly has a single bassinet.
primjetit ćete da Firefly ima samo jedan krevetac.
08:47
It only fits a single baby.
Unutra stane samo jedno dijete.
08:49
And the idea here is it's obvious how you ought to use this device.
Očito je kako se uređaj treba koristiti.
08:51
If you try to put more than one kid in,
Ako pokušate staviti više od jednog djeteta,
08:56
you're stacking them on top of each other.
slažete ih jedno na drugo.
08:57
(Laughter)
(Smijeh)
08:59
So the idea here is we say, you want to make it hard to use wrong.
Ideja je da želimo otežati pogrešnu upotrebu.
09:00
In other words, you want to make the right way to use it
Drugim riječima, želimo učiniti pravilnu upotrebu
09:04
the easiest way to use it.
najlakšim načinom upotrebe.
09:06
Another example: Again, silly mom.
Drugi primjer: Opet, luckaste mame.
09:08
Silly mom thinks her baby looks cold, wants to put a blanket over the baby.
Luckaste mame pomisle da je djetetu hladno
i žele ga pokriti dekicom.
09:11
Well that's why we have lights above and below the baby in Firefly.
Zbog toga imamo svjetla iznad
i ispod djeteta u Firefly-u.
09:14
So if mom does put a blanket over the baby,
Ako mama i stavi dekicu preko bebe,
09:17
it's still receiving effective phototherapy from below.
još uvijek prima učinkovitu fototerapiju ispod.
09:20
Last story here:
Posljednja priča:
09:23
I've got a friend in India who told me
Imam prijatelja u Indiji koji mi je rekao
09:25
that you haven't really tested a piece of electronic technology
da nova elektronička tehnologija
zapravo nije testirana
09:27
for distribution in Asia
za distribuciju u Aziji,
09:30
until you've trained a cockroach to climb in
dok ne istreniramo žohara da se uvuče
09:32
and pee on every single little component on the inside.
i popiški na svaku malu komponentu u unutrašnjosti.
09:35
(Laughter)
(Smijeh)
09:37
You think it's funny.
Mislite da je to smiješno.
09:38
I had a laptop in the Peace Corps,
Imao sam laptop u Mirovnim snagama,
09:40
and the screen had all these dead pixels on it.
a ekran je imao mnogo mrtvih piksela po sebi.
09:42
And one day I looked in, they were all dead ants
Jednog dana sam povirio unutra,
sve su to bili mrtvi mravi
09:45
that had gotten into my laptop and perished --
koji su ušli u moj laptop i uginuli --
09:47
those poor ants!
jadni mravi!
09:49
So with Firefly, what we did is --
Kod Firefly-a --
09:51
the problem is electronics get hot
problem je što se elektronika zagrije
09:54
and you have to put in vents or fans to keep them cool --
i morate staviti ventilatore da ih održite hladnima --
09:56
in most products.
kod većine proizvoda.
09:59
We decided that I can't put a "do not enter" sign next to the vent.
Odlučili smo da ne možemo staviti
znak "ne ulazite" kraj ventilatora.
10:00
We actually got rid of all of that stuff.
Zapravo smo se riješili svih tih stvari.
10:04
So Firefly's totally sealed.
Tako da je Firefly potpuno zapečaćen.
10:06
These are the kinds of lessons --
To su lekcije --
10:08
as awkward as it was to be a pretty goofy teenager,
koliko je nespretno biti šašavi tinejdžer,
10:10
much worse to be a frustrated designer.
toliko je gore biti frustrirani dizajner.
10:12
So I was thinking about, what I really want to do is change the world.
Ono što zapravo želim jest promijeniti svijet.
10:15
I have to pay attention to manufacturing and distribution.
Trebam obratiti pažnju na proizvodnju i distribuciju.
10:18
I have to pay attention to how people are actually going to use a device.
Trebam obratiti pažnju na to
kako će ljudi zaista koristiti uređaj.
10:20
I actually have to pay attention. Really, there's no excuse for failure.
Zbilja moram obratiti pažnju.
Ne postoji isprika za neuspjeh.
10:24
I have to think like an existentialist.
Trebam razmišljati poput egzistencijalista.
10:28
I have to accept that there are no dumb users,
Trebam prihvatiti da ne postoje glupi korisnici,
10:29
that there's only dumb products.
već samo glupi proizvodi.
10:31
We have to ask ourselves hard questions.
Moramo si postaviti teško pitanje.
10:33
Are we designing for the world that we want?
Dizajniramo li za svijet koji želimo?
10:35
Are we designing for the world that we have?
Dizajniramo li za svijet koji imamo?
10:39
Are we designing for the world that's coming,
Dizajniramo li za svijet koji dolazi,
10:41
whether we're ready or not?
bez obzira na to jesmo li spremni?
10:43
I got into this business designing products.
Ušao sam u ovaj posao dizajnirajući proizvode.
10:44
I've since learned that if you really want to make a difference in the world,
Otada sam naučio da ako
zaista želite promjeniti u svijet,
10:48
you have to design outcomes.
morate dizajnirati rezultate.
10:51
And that's design that matters.
I to je dizajn koji je važan.
10:53
Thank you.
Hvala.
10:55
(Applause)
(Pljesak)
10:56
Translated by Tanja Komarac
Reviewed by Suzana Barić

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com