English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Timothy Prestero: Ontwerp voor mensen, niet voor prijzen

Filmed:
1,053,447 views

Timothy Prestero dacht dat hij de perfecte couveuse voor pasgeborenen in ontwikkelingslanden had ontworpen. Zijn team leerde een harde les toen ze de productie niet haalde. Een manifest over het belang van ontwerpen voor daadwerkelijk gebruik in plaats van voor onderscheidingen.(Gefilmd in TEDxBoston.)

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great ideaidee that's going to changeverandering the worldwereld-.
Ik heb een geweldig idee
dat de wereld zal veranderen.
00:16
It's fantasticfantastisch, it's going to blowblazen your mindgeest.
Het zal je verbazen.
00:18
It's my beautifulmooi babybaby.
Het is mijn mooie baby.
00:20
Here'sHier is the thing, everybodyiedereen loveshoudt a beautifulmooi babybaby.
Iedereen houdt van mooie baby's.
00:22
I mean, I was a beautifulmooi babybaby.
Ik bedoel: ik was een mooie baby.
00:24
Here'sHier is me and my dadpa a couplepaar daysdagen after I was borngeboren.
Dit ben ik vlak na mijn geboorte met mijn vader.
00:26
So in the worldwereld- of productartikel designontwerp,
In de wereld van productontwerp,
00:28
the beautifulmooi baby'sbaby's like the conceptconcept carauto.
is een mooie baby net als een conceptauto.
00:30
It's the knock-outknock-out.
Hij blaast je van je sokken.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buykopen that in a secondtweede!"
Je ziet hem en je wilt hem meteen kopen.
00:34
So why is it that this year'sjaar newnieuwe carsauto's
Waarom lijken nieuwe auto's van dit jaar
00:37
look prettymooi much exactlyprecies like last year'sjaar newnieuwe carsauto's?
dan zoveel op die van vorig jaar?
00:40
(LaughterGelach)
(Gelach)
00:44
What wentgegaan wrongfout betweentussen the designontwerp studiostudio and the factoryfabriek?
Wat ging er fout
tussen het ontwerpproces en de fabriek?
00:45
TodayVandaag I don't want to talk about beautifulmooi babiesbabies,
Ik wil vandaag niet praten over mooie baby's.
00:48
I want to talk about the awkwardonhandig adolescenceadolescentie of designontwerp --
Ik wil het hebben
over de onhandige adolescentie van ontwerpen--
00:51
those sortsoort of dorkydorky teenagetiener- yearsjaar
de nogal sullige tienerjaren
00:54
where you're tryingproberen to figurefiguur out how the worldwereld- workswerken.
waarin je aan het uitzoeken bent
hoe de wereld in elkaar zit.
00:58
I'm going to startbegin with an examplevoorbeeld from some work that we did on newbornpasgeboren healthGezondheid.
Wij deden iets
voor de gezondheid van pasgeboren kinderen.
01:01
So here'shier is a problemprobleem:
Het probleem:
01:05
FourVier millionmiljoen babiesbabies around the worldwereld-,
vier miljoen baby's op de wereld,
01:07
mostlymeestal in developingontwikkelen countrieslanden,
meestal in ontwikkelingslanden,
01:10
diedood gaan everyelk yearjaar before theirhun first birthdayverjaardag,
sterven elk jaar voor hun eerste verjaardag,
01:11
even before theirhun first monthmaand of life.
zelfs voordat ze een maand oud zijn.
01:14
It turnsbochten out halfvoor de helft of those kidskinderen, or about 1.8 millionmiljoen newbornspasgeborenen around the worldwereld-,
De helft van die kinderen,
ongeveer 1,8 miljoen,
01:16
would make it if you could just keep them warmwarm
blijven leven als je ze warm houdt
01:19
for the first threedrie daysdagen, maybe the first weekweek.
tijdens de eerste drie dagen of de eerste week.
01:22
So this is a newbornpasgeboren intensiveintensief carezorg uniteenheid in KathmanduKathmandu, NepalNepal.
Dit is een afdeling intensieve
voor pasgeborenen in Kathmandu, Nepal.
01:25
All of these kidskinderen in blanketsdekens belongbehoren in incubatorsincubators --
Al deze kinderen in dekens
horen thuis in couveuses -- zoiets.
01:29
something like this. So this is a donatedgedoneerd JapaneseJapans AtomAtoom incubatorIncubator
Atom uit Japan schonk deze.
01:32
that we foundgevonden in a NICUNICU in KathmanduKathmandu.
We vonden ze in Kathmandu.
01:36
This is what we want.
Dit is wat we willen.
01:38
ProbablyWaarschijnlijk what happenedgebeurd is a hospitalziekenhuis in JapanJapan upgradedupgrade theirhun equipmentuitrusting
Waarschijnlijk moderniseerde
een Japans ziekenhuis zijn apparatuur
01:41
and donatedgedoneerd theirhun oldoud stuffspul to NepalNepal.
en schonk zijn oud spul aan Nepal.
01:43
The problemprobleem is, withoutzonder technicianstechnici, withoutzonder spareReserve partsonderdelen,
Het probleem is, zonder technici,
zonder reserveonderdelen,
01:47
donationsdonaties like this very quicklysnel turnbeurt into junkrommel.
worden schenkingen zoals deze
heel snel rommel.
01:51
So this seemedscheen like a problemprobleem that we could do something about.
Een probleem dat we wel dachten aan te kunnen.
01:54
KeepingHouden van a babybaby warmwarm for a weekweek,
Een baby warmhouden voor een week:
01:57
that's not rocketraket sciencewetenschap.
hoe moeilijk kon het zijn.
02:00
So we got startedbegonnen.
We staken de handen uit de mouwen.
02:02
We partneredeen partnership with a leadingleidend medicalmedisch researchOnderzoek institutioninstelling here in BostonBoston.
We werden partners van een
belangrijke medische onderzoeksinstelling in Boston.
02:04
We conducteduitgevoerd monthsmaanden of usergebruiker researchOnderzoek overseasoverzee,
We voerden maandenlang onderzoek
op overzeese gebruikers en
02:07
tryingproberen to think like designersontwerpers, human-centeredmensgerichte designontwerp.
probeerden te denken als ontwerpers,
voor mensgerichte ontwerpen.
02:10
Let's figurefiguur out what people want.
Wat willen mensen?
02:13
We killedgedood thousandsduizenden of Post-itPost-it notesaantekeningen.
We gebruikten duizenden Post-it blaadjes.
02:16
We madegemaakt dozenstientallen of prototypesprototypes to get to this.
We maakten dozijnen prototypes
met dit als resultaat.
02:18
So this is the NeoNurtureNeoNurture InfantBaby IncubatorIncubator,
Dit is de 'NeoNurture Infant Incubator',
02:21
and this has a lot of smartssmarts builtgebouwd into it. And we feltvoelde great.
met veel ingebouwde intelligentie.
We voelden ons geweldig.
02:24
So the ideaidee here is, unlikeanders the conceptconcept carauto,
In tegenstelling tot de conceptauto,
02:28
we want to marrytrouwen something beautifulmooi
wilden we iets moois combineren
02:30
with something that actuallywerkelijk workswerken.
met iets dat écht werkte.
02:32
And our ideaidee is that this designontwerp
Ons ontwerp zou fabrikanten inspireren
en invloedrijke mensen zouden dit model bouwen.
02:35
would inspireinspireren manufacturersfabrikanten and other people of influenceinvloed
Ons ontwerp zou fabrikanten inspireren
en invloedrijke mensen zouden dit model bouwen.
02:37
to take this modelmodel- and runrennen with it.
Ons ontwerp zou fabrikanten inspireren
en invloedrijke mensen zouden dit model bouwen.
02:41
Here'sHier is the badslecht newsnieuws:
Het slechte nieuws:
02:43
The only babybaby ever actuallywerkelijk put insidebinnen the NeoNurtureNeoNurture IncubatorIncubator
de enige baby die ooit
in de NeoNurture Incubator lag,
02:47
was this kidkind duringgedurende a Time magazinetijdschrift photofoto shootschieten.
was dit kind tijdens een fotosessie
van Time magazine.
02:50
So recognitionerkenning is fantasticfantastisch.
Erkenning is fantastisch.
02:54
We want designontwerp to get out for people to see it.
Wij wilden onze ontwerpen naar buiten brengen.
02:56
It wonwon lots of awardsawards.
Ons ontwerp won vele prijzen.
02:59
But it feltvoelde like a boobybooby prizeprijs.
Het voelde echter aan als een poedelprijs.
03:01
We wanted to make beautifulmooi things that are going to make the worldwereld- a better placeplaats,
Wij wilden mooie dingen maken
die de wereld verbeterden.
03:03
and I don't think this kidkind was even in it long enoughgenoeg to get warmwarm.
Dit kind lag niet lang genoeg
in de couveuse om warm te worden.
03:09
So it turnsbochten out that designontwerp for inspirationinspiratie
Het komt erop neer dat ontwerpen voor inspiratie
03:13
doesn't really --
niet echt ...
03:15
I guessraden what I would say is, for us, for what I want to do,
Voor wat ik wilde doen,
03:18
it's eithereen van beide too slowlangzaam or it just doesn't work, it's ineffectiveineffectief.
was het of te langzaam of het werkte niet.
Het is ineffectief.
03:22
So really I want to designontwerp for outcomesuitkomsten.
Ik wil echter ontwerpen voor het resultaat.
03:26
I don't want to make beautifulmooi stuffspul.
Ik wil geen mooie dingen maken.
03:28
I want to make the worldwereld- a better placeplaats.
Ik wil de wereld verbeteren.
03:30
So when we were designingontwerpen NeoNurtureNeoNurture,
Bij het ontwerp van NeoNurture
03:32
we paidbetaald a lot of attentionaandacht to the people who are going to use this thing --
was onze focus gericht op de mensen
die het ontwerp zouden gebruiken:
03:34
for examplevoorbeeld, poorarm familiesgezinnen, rurallandelijk doctorsartsen,
arme families, plattelandsdokters,
03:37
overloadedoverbelast nursesverpleegkundigen, even repairreparatie technicianstechnici.
overbelaste verpleegsters, zelfs herstellers.
03:39
We thought we had all our basesbases coveredbedekt, we'dwij hadden donegedaan everything right.
We dachten dat we alles onder controle hadden.
03:43
Well it turnsbochten out there's this wholegeheel constellationsterrenbeeld of people
Het blijkt echter dat er een hoop mensen
03:46
who have to be involvedbetrokken in a productartikel for it to be successfulgeslaagd:
betrokken moeten worden bij een succesvol product:
03:49
manufacturingfabricage, financingfinanciering, distributiondistributie, regulationregulatie.
productie, financiën, distributie, regelgevers.
03:52
MichaelMichael FreeGratis at PATHPAD sayszegt you have to figurefiguur out who will "chooseKiezen, use and paybetalen the duescontributie"
Michael Free van PATH zegt dat je moet uitzoeken
wie zal '‘kiezen, gebruiken en betalen'
03:55
for a productartikel like this.
voor een product als dit.
03:59
And I have to askvragen the questionvraag --
Ik stel dezelfde vraag als de durfkapitalisten:
04:01
VC'sVC's always askvragen, "SirSir, what is your businessbedrijf, and who is your customerklant?"
"Wat is je bedrijf en wie zijn jouw klanten?"
04:03
Who is our customerklant? Well here'shier is an examplevoorbeeld.
Wie zijn onze klanten? Een voorbeeld.
04:06
This is a BangladeshiBangladesh hospitalziekenhuis directorregisseur outsidebuiten his facilityfaciliteit.
Dit is een Bangladese directeur
voor zijn ziekenhuis.
04:10
It turnsbochten out he doesn't buykopen any of his equipmentuitrusting.
Hij koopt geen enkel apparaat.
04:13
Those decisionsbeslissingen are madegemaakt by the MinistryMinisterie of HealthGezondheid
Dat beslist het Ministerie van Gezondheid
04:15
or by foreignbuitenlands donorsdonoren,
of buitenlandse schenkers
04:18
and it just kindsoort of showsshows up.
en het verschijnt gewoon.
04:20
SimilarlyOp dezelfde manier, here'shier is a multinationalmultinationaal medicalmedisch deviceapparaat manufacturerfabrikant.
Hier is een multinational,
fabrikant van medische apparaten.
04:21
It turnsbochten out they'veze hebben got to fishvis where the fishvis are.
Ze moeten vissen waar er vissen zijn.
04:25
So it turnsbochten out that in emergingopkomende marketsmarkten, where the fishvis are,
In opkomende markten zijn de vissen
04:27
are the emergingopkomende middlemidden- classklasse of these countrieslanden --
bij de opkomende middenklasse
04:31
diseasesziekten of affluencerijkdom: hearthart- diseaseziekte, infertilityonvruchtbaarheid.
met rijkeluisziekten zoals hartziekten
en onvruchtbaarheid.
04:34
So it turnsbochten out that designontwerp for outcomesuitkomsten in one aspectaspect
Ontwerpen voor resultaten
04:38
really meansmiddelen thinkinghet denken about designontwerp for manufacturevervaardiging and distributiondistributie.
is de productie en distributie in gedachten houden.
04:43
Okay, that was an importantbelangrijk lessonles.
Dat was een belangrijke les.
04:46
SecondTweede, we tooknam that lessonles and triedbeproefd to pushDuwen it into our nextvolgende projectproject.
We pasten deze les toe op ons volgend project.
04:48
So we startedbegonnen by findingbevinding a manufacturerfabrikant,
We zochten eerst een producent,
04:53
an organizationorganisatie calledriep MTTSMTT 'S in VietnamVietnam,
‘MTTS, een organisatie in Vietnam.
04:55
that manufacturesproduceert newbornpasgeboren carezorg technologiestechnologieën for SoutheastZuidoosten AsiaAsia.
Zij produceren zorgtechnologie
voor pasgeboren kinderen in Zuidoost Azië.
04:57
Our other partnerpartner is EastEast MeetsVoldoet aan WestWest.
Een andere partner is ‘East Meets West’:
05:00
This is an AmericanAmerikaanse foundationfundament that distributesdistribueert that technologytechnologie
een Amerikaanse stichting
die deze technologie distribueert
05:02
to poorarm hospitalsziekenhuizen around that regionregio.
naar arme ziekenhuizen in die regio.
05:05
So we startedbegonnen with them sayinggezegde, "Well what do you want?
We begonnen met hen te werken en vroegen:
"Wat willen jullie?
05:08
What's a problemprobleem you want to solveoplossen?"
Welk probleem willen jullie oplossen?"
05:11
And they said, "Well let's work on newbornpasgeboren jaundicegeelzucht."
Ze zeiden:
"Geelzucht bij pasgeborenen."
05:12
So this is anothereen ander one of these mind-bogglingverbijsterend globalglobaal problemsproblemen.
Dit is een van de
verbijsterende wereldwijde problemen.
05:15
So jaundicegeelzucht affectsbeïnvloedt two-thirdstweederde of newbornspasgeborenen around the worldwereld-.
Geelzucht beïnvloedt tweederde
van de pasgeborenen rondom de wereld.
05:18
Of those newbornspasgeborenen, one in 10 roughlyongeveer,
Van de onbehandelde pasgeborenen,
ongeveer 1 op 10,
05:22
if it's not treatedbehandelde, the jaundicegeelzucht getskrijgt so severeerge, ernstige
wordt de geelzucht zo ernstig
05:27
that it leadsleads to eithereen van beide a life-longlevenslang disabilityhandicap,
dat het leidt tot een levenslange handicap,
05:30
or the kidskinderen could even diedood gaan.
of de dood.
05:33
There's one way to treattraktatie jaundicegeelzucht,
Geelzucht kan behandeld worden
05:35
and that's what's calledriep an exchangeuitwisseling transfusiontransfusie.
met een wisseltransfusie.
05:37
So as you can imaginestel je voor, that's expensiveduur and a little bitbeetje dangerousgevaarlijk.
Dat is duur en soms gevaarlijk.
05:39
There is anothereen ander curegenezen.
Er is een andere oplossing.
05:43
It's very technologicaltechnologisch, it's very complexcomplex, a little dauntingontmoedigend.
Ze is technologisch, heel complex
en een beetje ontmoedigend.
05:45
You've got to shineschijnen blueblauw lightlicht on the kidkind --
Je moet blauw licht op het kind schijnen,
05:51
brighthelder blueblauw lightlicht on as much of the skinhuid as you can coverdeksel.
fel blauw licht op zoveel mogelijk huid.
05:54
How is this a hardhard problemprobleem?
Waarom is dit een moeilijk probleem?
05:58
So I wentgegaan to MITMIT,
Ik stapte naar MIT en
06:00
Okay, we'llgoed figurefiguur that out. (LaughterGelach)
we zochten het uit.
(Gelach)
06:04
So here'shier is an examplevoorbeeld. This is an overheadoverhead phototherapyFototherapie deviceapparaat
Dit is een overhangend apparaat voor fototherapie
06:07
that's designedontworpen for AmericanAmerikaanse hospitalsziekenhuizen.
ontworpen voor Amerikaanse ziekenhuizen.
06:10
And here'shier is how it's supposedvermeend to be used.
Zo moet het gebruikt worden.
06:13
So it's over the babybaby, illuminatingverlichtings- a singlesingle patientgeduldig.
Het licht boven de baby op één enkele patiënt.
06:15
Take it out of an AmericanAmerikaanse hospitalziekenhuis,
Haal het uit een Amerikaans ziekenhuis,
06:18
sendsturen it overseasoverzee to a crowdeddruk facilityfaciliteit in AsiaAsia,
stuur het overzee
naar een overvol ziekenhuis in Azië.
06:21
here'shier is how it's actuallywerkelijk used.
Zo wordt het daar gebruikt.
06:23
The effectivenesseffectiviteit of phototherapyFototherapie is a functionfunctie of lightlicht intensityintensiteit.
De effectiviteit van fototherapie
is afhankelijk van de lichtintensiteit.
06:24
So these darkdonker blueblauw squarespleinen showtonen you where it's effectiveeffectief phototherapyFototherapie.
De donkerblauwe vierkanten tonen
waar de fototherapie effect heeft.
06:28
Here'sHier is what it lookslooks like underonder actualwerkelijk use.
Wat blijkt nu.
06:31
So those kidskinderen on the edgesranden
Deze kinderen aan de zijkant
06:34
aren'tzijn niet actuallywerkelijk receivingontvangende effectiveeffectief phototherapyFototherapie.
krijgen geen effectieve fototherapie.
06:35
But withoutzonder trainingopleiding, withoutzonder some kindsoort of lightlicht metermeter,
Zonder opleiding en zonder de juiste lichtmeter,
06:37
how would you know?
hoe zou je het weten?
06:40
We see other examplesvoorbeelden of problemsproblemen like this.
We zien nog gelijkaardige dingen.
06:42
So here'shier is a neonatalneonatale intensiveintensief carezorg uniteenheid
Dit is een neonatale intensive care afdeling
06:44
where momsmoeders come in to visitbezoek theirhun babiesbabies.
waar moeders binnenkomen
om hun baby's te bezoeken.
06:46
And keep in mindgeest, MomMoeder maybe just had a C-sectionC-section,
Misschien heeft moeder een keizersnede ondergaan,
06:48
so that's alreadynu al kindsoort of a bummerBummer.
een beetje een spelbreker.
06:51
Mom'sMama 's visitingbezoekende her kidkind.
Moeder bezoekt haar kind.
06:53
She seesziet her babybaby nakednaakt, lyingaan het liegen underonder some blueblauw lightslichten,
Ze ziet haar baby liggen,
naakt onder de blauwe lampen.
06:54
looking kindsoort of vulnerablekwetsbaar.
Dat ziet er heel kwetsbaar uit.
06:57
It's not uncommonongewoon for MomMoeder to put a blanketdeken over the babybaby.
Het gebeurt soms dat moeder
een deken over de baby legt.
06:59
From a phototherapyFototherapie standpointstandpunt, maybe not the bestbeste behaviorgedrag.
Vanuit een fototherapie-standpunt:
niet de beste handeling.
07:02
In factfeit that soundsklanken kindsoort of dumbstom.
Het lijkt nogal dom.
07:06
ExceptBehalve, what we'vewij hebben learnedgeleerd
Wij hebben geleerd
07:09
is that there's no suchzodanig thing as a dumbstom usergebruiker -- really is what we'vewij hebben learnedgeleerd.
dat er geen domme gebruikers bestaan.
07:12
There are only dumbstom productsproducten.
Er bestaan alleen maar domme producten.
07:15
We have to think like existentialistsexistentialisten.
We moeten als existentialisten denken.
07:17
It's not the paintingschilderij we would have paintedgeschilderd,
Het is niet het schilderij
dat we geschilderd zouden hebben,
07:19
it's the paintingschilderij that we actuallywerkelijk paintedgeschilderd.
het is het schilderij dat we echt schilderden.
07:20
It's the use -- designedontworpen for actualwerkelijk use.
Ontwerpen voor daadwerkelijk gebruik.
07:22
How are people actuallywerkelijk going to use this?
Hoe zullen mensen het in werkelijkheid gebruiken?
07:25
So similarlyevenzo, when we think about our partnerpartner MTTSMTT 'S,
Hetzelfde, als we denken aan onze partner MTTS.
07:27
they'veze hebben madegemaakt some amazingverbazingwekkend technologiestechnologieën for treatingbehandelen newbornpasgeboren illnessesziekten.
Zij maken geweldige technologie
voor het behandelen van ziekten van pasgeborenen.
07:31
So here'shier is an overheadoverhead warmerwarmer and a CPAPCPAP.
Dit is een overhangende verwarmer en een CPAP.
07:34
They're inexpensivegoedkoop, really ruggedruige.
Die zijn niet duur en heel robuust.
07:36
They'veZe hebben treatedbehandelde 50,000 kidskinderen in VietnamVietnam with this technologytechnologie.
Ze hebben 50.000 kinderen behandeld
in Vietnam met deze technologie.
07:39
But here'shier is the problemprobleem:
Maar het probleem:
07:42
EveryElke doctordoctor in the worldwereld-, everyelk hospitalziekenhuis administratorbeheerder,
elke dokter in de wereld,
iedere ziekenhuisbeheerder
07:43
has seengezien TVTV -- cursevloek those "E.R." rerunsherhalingen.
kijkt naar tv en vervloekt
de herhalingen van ‘E.R’.
07:46
TurnsBochten out they all know what a medicalmedisch deviceapparaat is supposedvermeend to look like.
We weten allemaal
hoe een medisch apparaat eruit moet zien.
07:51
They want BuckBuck RogersRogers, they don't want effectiveeffectief.
Ze willen Buck Rogers,
geen effectiviteit.
07:55
It soundsklanken crazygek, it soundsklanken dumbstom,
Het klinkt gekt, het klinkt dom,
07:59
but there are actuallywerkelijk hospitalsziekenhuizen who would ratherliever have no equipmentuitrusting
maar er zijn ziekenhuizen
die nog liever geen apparatuur hebben
08:01
than something that lookslooks cheapgoedkoop and crummyCrummy.
dan iets dat er goedkoop en waardeloos uitziet.
08:04
So again, if we want people to trustvertrouwen a deviceapparaat,
Als we willen dat mensen een apparaat vertrouwen,
08:06
it has to look trustworthybetrouwbaar.
moet het er betrouwbaar uitzien.
08:10
So thinkinghet denken about outcomesuitkomsten,
Denk aan de resultaten:
08:11
it turnsbochten out appearancesoptredens matterer toe doen.
uiterlijke eigenschappen zijn blijkbaar belangrijk.
08:13
So we tooknam all that informationinformatie togethersamen.
We namen al die informatie en
08:15
We triedbeproefd, this time, to get it right.
probeerden het deze keer goed te doen.
08:17
And here'shier is what we developedontwikkelde.
Dit is ons ontwerp:
08:20
So this is the FireflyFirefly PhototherapyFototherapie DeviceApparaat,
het fototherapie-apparaat ‘Firefly.
08:21
exceptbehalve this time we didn't stop at the conceptconcept carauto.
Deze keer gingen we verder dan de conceptauto.
08:23
So from the very beginningbegin we startedbegonnen by talkingpratend to manufacturersfabrikanten.
Vanaf het prille begin spraken we met producenten.
08:26
Our goaldoel is to make a state-of-the-arthet nieuwste van het nieuwste productartikel
We wilden een perfect product
08:30
that our partnerpartner MTTSMTT 'S can actuallywerkelijk manufacturevervaardiging.
dat onze partner MTTS kon produceren.
08:33
So our goaldoel is to studystudie how they work, the resourcesmiddelen they have accesstoegang to,
Wij bestudeerden hoe zij werken
en welke hulpbronnen zij beschikbaar hebben,
08:36
so that they can make this productartikel.
zodat ze dit product kunnen maken.
08:40
So that's the designontwerp for manufacturevervaardiging questionvraag.
Dat is ontwerpen voor het productievraagstuk.
08:42
When we think about actualwerkelijk use,
Als we denken aan het dagelijkse gebruik:
08:45
you'llje zult noticekennisgeving that FireflyFirefly has a singlesingle bassinetwandelwagen.
de Firefly heeft één wiegje,
08:47
It only fitspast bij a singlesingle babybaby.
geschikt voor maar één baby.
08:49
And the ideaidee here is it's obviousduidelijk how you oughtmoeten to use this deviceapparaat.
Het is onmiddellijk duidelijk
hoe je dit apparaat moet gebruiken.
08:51
If you try to put more than one kidkind in,
Als je er meer dan één kind probeert in te krijgen,
08:56
you're stackingstapelen them on toptop of eachelk other.
moet je ze op elkaar stapelen.
08:57
(LaughterGelach)
(Gelach)
08:59
So the ideaidee here is we say, you want to make it hardhard to use wrongfout.
Het moet moeite kosten
om het apparaat verkeerd te gebruiken.
09:00
In other wordstekst, you want to make the right way to use it
We wilden dat de juiste manier van gebruik
09:04
the easiestgemakkelijkst way to use it.
de gemakkelijkste manier was.
09:06
AnotherEen ander examplevoorbeeld: Again, sillydwaas mommam.
Nog een voorbeeld van een dwaze moeder.
09:08
SillyDom mommam thinksdenkt her babybaby lookslooks coldkoude, wants to put a blanketdeken over the babybaby.
Dwaze moeder denkt dat haar baby kou heeft,
en wil een deken over de baby leggen.
09:11
Well that's why we have lightslichten abovebovenstaand and belowbeneden the babybaby in FireflyFirefly.
De Firefly heeft lichten boven én onder de baby.
09:14
So if mommam does put a blanketdeken over the babybaby,
Als moeder een deken over de baby legt,
09:17
it's still receivingontvangende effectiveeffectief phototherapyFototherapie from belowbeneden.
krijgt de baby nog steeds
effectieve fototherapie onderaan.
09:20
Last storyverhaal here:
Nog een slotverhaal.
09:23
I've got a friendvriend in IndiaIndia who told me
Ik heb een vriend in India die me zei
09:25
that you haven'thebben niet really testedgetest a piecestuk of electronicelektronisch technologytechnologie
dat je niet echt
een elektronisch apparaat hebt getest
09:27
for distributiondistributie in AsiaAsia
voor distributie in Azië
09:30
untiltot you've trainedgetraind a cockroachkakkerlak to climbbeklimmen in
tot je een kakkerlak leert om erin te klimmen
09:32
and peeplas on everyelk singlesingle little componentbestanddeel on the insidebinnen.
en te plassen op elk klein onderdeel
aan de binnenzijde.
09:35
(LaughterGelach)
(Gelach)
09:37
You think it's funnygrappig.
Je denkt dat het grappig is.
09:38
I had a laptoplaptop in the PeaceVrede CorpsKorps,
Ik had een laptop in het Peace Corps,
09:40
and the screenscherm had all these deaddood pixelspixels on it.
het scherm zat vol dode pixels.
09:42
And one day I lookedkeek in, they were all deaddood antsmieren
Op een dag ontdekte ik
dat het allemaal dode mieren waren.
09:45
that had gottengekregen into my laptoplaptop and perishedomgekomen --
Op een dag ontdekte ik
dat het allemaal dode mieren waren.
09:47
those poorarm antsmieren!
Arme mieren!
09:49
So with FireflyFirefly, what we did is --
Wat deden we met Firefly?
09:51
the problemprobleem is electronicselektronica get hotwarm
Het probleem is dat elektronica heet wordt.
09:54
and you have to put in ventsopeningen or fansfans to keep them coolkoel --
Je moet ventilatieopeningen of ventilatoren
gebruiken voor verkoeling.
09:56
in mostmeest productsproducten.
Je moet ventilatieopeningen of ventilatoren
gebruiken voor verkoeling.
09:59
We decidedbeslist that I can't put a "do not enterinvoeren" signteken nextvolgende to the ventvent.
We konden geen 'niet betreden'-bord zetten
naast de ventilatieopening.
10:00
We actuallywerkelijk got ridbevrijden of all of that stuffspul.
We haalden dus alle dingen weg en
10:04
So Firefly'sFirefly's totallyhelemaal sealedverzegeld.
sloten Firefly volledig af.
10:06
These are the kindssoorten of lessonservaring --
Dit zijn enkele van de lessen--
10:08
as awkwardonhandig as it was to be a prettymooi goofyGoofy teenagertiener,
hoe onhandig het ook was
om een gekke tiener te zijn,
10:10
much worseerger to be a frustratedgefrustreerd designerontwerper.
het is veel erger
om een gefrustreerde ontwerper te zijn.
10:12
So I was thinkinghet denken about, what I really want to do is changeverandering the worldwereld-.
Ik wil écht de wereld veranderen.
10:15
I have to paybetalen attentionaandacht to manufacturingfabricage and distributiondistributie.
Ik moet aandacht geven aan productie en distributie.
10:18
I have to paybetalen attentionaandacht to how people are actuallywerkelijk going to use a deviceapparaat.
Ik moet aandacht geven aan
hoe mensen het apparaat zullen gebruiken.
10:20
I actuallywerkelijk have to paybetalen attentionaandacht. Really, there's no excuseexcuus for failuremislukking.
Ik moet het echt al mijn aandacht geven.
Er is geen excuus voor mislukking.
10:24
I have to think like an existentialistmerry_abandon.
Ik moet denken als een existentialist.
10:28
I have to acceptaccepteren that there are no dumbstom usersgebruikers,
Ik moet accepteren
dat er geen domme gebruikers zijn,
10:29
that there's only dumbstom productsproducten.
dat er alleen maar domme producten zijn.
10:31
We have to askvragen ourselvesonszelf hardhard questionsvragen.
We moeten deze moeilijke vragen stellen.
10:33
Are we designingontwerpen for the worldwereld- that we want?
Zijn we aan het ontwerpen voor de wereld
die we willen hebben?
10:35
Are we designingontwerpen for the worldwereld- that we have?
Zijn we aan het ontwerpen voor de wereld
die we al hebben?
10:39
Are we designingontwerpen for the worldwereld- that's comingkomt eraan,
Zijn we aan het ontwerpen voor de wereld
van de toekomst,
10:41
whetherof we're readyklaar or not?
of we er nu klaar voor zijn of niet?
10:43
I got into this businessbedrijf designingontwerpen productsproducten.
Ik kwam in deze business
door het ontwerpen van producten.
10:44
I've sincesinds learnedgeleerd that if you really want to make a differenceverschil in the worldwereld-,
Ik leerde dat als je echt een verschil
wilt maken in de wereld,
10:48
you have to designontwerp outcomesuitkomsten.
je moet ontwerpen voor de resultaten.
10:51
And that's designontwerp that mattersaangelegenheden.
Dat is van belang.
10:53
Thank you.
Dank je.
10:55
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
10:56
Translated by Christel Foncke
Reviewed by Rik Delaet

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com