English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Timothy Prestero: Projekty dla ludzi, nie dla nagród

Filmed:
1,053,447 views

Timothy Prestero myślał, że wymyślił idealny inkubator dla noworodków w krajach rozwijających się. Dostał jednak lekcję, gdy urządzenia nie zaczęto produkować. Przedstawia manifest o wyższości projektowania dla użytkowników, nad projektowaniem dla zdobycia poklasku. (Nagrano na TEDXBoston.)

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great ideapomysł that's going to changezmiana the worldświat.
Mam świetny pomysł, który zmieni świat.
00:16
It's fantasticfantastyczny, it's going to blowcios your mindumysł.
Padniecie z wrażenia.
00:18
It's my beautifulpiękny babydziecko.
To moje ukochane dziecko.
00:20
Here'sTutaj jest the thing, everybodywszyscy loveskocha a beautifulpiękny babydziecko.
Wszyscy kochamy dzieci.
00:22
I mean, I was a beautifulpiękny babydziecko.
Też kiedyś byłem ślicznym dzieckiem.
00:24
Here'sTutaj jest me and my dadtata a couplepara daysdni after I was bornurodzony.
To ja i tata, kiedy miałem kilka dni.
00:26
So in the worldświat of productprodukt designprojekt,
W projektowaniu przemysłowym
00:28
the beautifulpiękny baby'sdziecka like the conceptpojęcie carsamochód.
dziecko jest jak prototyp samochodu.
00:30
It's the knock-outKnock-out.
Zwala z nóg.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buykupować that in a seconddruga!"
Reakcją jest: "Boże, kupuję to".
00:34
So why is it that this year'srok newNowy carssamochody
Tylko dlaczego samochody z bieżącego roku
00:37
look prettyładny much exactlydokładnie like last year'srok newNowy carssamochody?
wyglądają prawie tak samo jak te z poprzedniego?
00:40
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
00:44
What wentposzedł wrongźle betweenpomiędzy the designprojekt studiostudio and the factoryfabryka?
Coś poszło nie tak?
00:45
TodayDzisiaj I don't want to talk about beautifulpiękny babiesdzieci,
Dzisiaj nie będę mówił o dzieciach.
00:48
I want to talk about the awkwardniewygodne adolescenceokres dojrzewania of designprojekt --
Opowiem o okresie dojrzewania designu,
00:51
those sortsortować of dorkydorky teenagenastoletni yearslat
młodzieńczych latach zagubienia,
00:54
where you're tryingpróbować to figurepostać out how the worldświat worksPrace.
kiedy próbuje się zrozumieć, jak działa świat.
00:58
I'm going to startpoczątek with an exampleprzykład from some work that we did on newbornnoworodka healthzdrowie.
Oto przykład: praca nad zdrowiem noworodków.
01:01
So here'soto jest a problemproblem:
Problem jest taki:
01:05
FourCztery millionmilion babiesdzieci around the worldświat,
cztery miliony dzieci rocznie,
01:07
mostlyprzeważnie in developingrozwijanie countrieskraje,
głównie w krajach rozwijających się,
01:10
dieumierać everykażdy yearrok before theirich first birthdayurodziny,
umiera przed ukończeniem pierwszego roku życia,
01:11
even before theirich first monthmiesiąc of life.
a nawet pierwszego miesiąca.
01:14
It turnsskręca out halfpół of those kidsdzieciaki, or about 1.8 millionmilion newbornsnoworodków around the worldświat,
Połowa tych dzieci, około 1,8 mln noworodków
01:16
would make it if you could just keep them warmciepły
przeżyłoby, gdyby przez pierwsze kilka dni,
01:19
for the first threetrzy daysdni, maybe the first weektydzień.
udało się je po prostu ogrzać.
01:22
So this is a newbornnoworodka intensiveintensywny careopieka unitjednostka in KathmanduKathmandu, NepalNepal.
To oddział intensywnej terapii
dla noworodków w Katmandu, w Nepalu.
01:25
All of these kidsdzieciaki in blanketskoce belongnależeć in incubatorsInkubatory --
Wszystkie dzieci w kocach powinny być w inkubatorach.
01:29
something like this. So this is a donatedprzekazał JapaneseJapoński AtomAtom incubatorInkubator
Oto "Atom", japoński inkubator
01:32
that we founduznany in a NICUNICU in KathmanduKathmandu.
darowany temu oddziałowi w Katmandu.
01:36
This is what we want.
Tego nam potrzeba.
01:38
ProbablyPrawdopodobnie what happenedstało się is a hospitalszpital in JapanJaponia upgradeduaktualniony theirich equipmentsprzęt
Jakiś szpital w Japonii wymieniał sprzęt
01:41
and donatedprzekazał theirich oldstary stuffrzeczy to NepalNepal.
i podarował stary Nepalczykom.
01:43
The problemproblem is, withoutbez technicianstechnicy, withoutbez sparezapasowy partsCzęści,
Bez wsparcia technicznego i części zamiennych
01:47
donationsdarowizny like this very quicklyszybko turnskręcać into junkdżonka.
takie darowizny zamieniają się w złom.
01:51
So this seemedwydawało się like a problemproblem that we could do something about.
Wydawało się, że problem można rozwiązać,
01:54
KeepingUtrzymanie a babydziecko warmciepły for a weektydzień,
przecież ogrzanie dziecka przez tydzień,
01:57
that's not rocketrakieta sciencenauka.
nie jest bardzo trudne.
02:00
So we got startedRozpoczęty.
Więc zaczęliśmy.
02:02
We partneredwspólnik with a leadingprowadzący medicalmedyczny researchBadania institutioninstytucja here in BostonBoston.
Wraz z jedną z czołowych instytucji badań medycznych,
02:04
We conductedprowadzona monthsmiesiące of userużytkownik researchBadania overseasza granicą,
przeprowadziliśmy badania
dotyczące użytkowników naszych produktów.
02:07
tryingpróbować to think like designersprojektanci, human-centeredhumanistycznej designprojekt.
Skupialiśmy się na człowieku.
02:10
Let's figurepostać out what people want.
Zastanówmy się, czego chcą ludzie.
02:13
We killedzabity thousandstysiące of Post-itPost-it notesnotatki.
Tysiące karteczek z notatkami,
02:16
We madezrobiony dozensdziesiątki of prototypesprototypy to get to this.
tuziny prototypów, aż w końcu powstał
02:18
So this is the NeoNurtureNeoNurture InfantNiemowlę IncubatorInkubator,
inkubator "NeoNurture",
02:21
and this has a lot of smartsmądrość builtwybudowany into it. And we feltczułem great.
pełen udogodnień.
02:24
So the ideapomysł here is, unlikew odróżnieniu the conceptpojęcie carsamochód,
Zamiast skupiać się tylko na wyglądzie,
02:28
we want to marryżenić się something beautifulpiękny
chcieliśmy połączyć coś pięknego
02:30
with something that actuallytak właściwie worksPrace.
z czymś funkcjonalnym.
02:32
And our ideapomysł is that this designprojekt
Chcieliśmy, by ten projekt zainspirował producentów
02:35
would inspireinspirować manufacturersproducenci and other people of influencewpływ
i inne wysoko postawione osoby
02:37
to take this modelModel and runbiegać with it.
do wykorzystania tego modelu.
02:41
Here'sTutaj jest the badzły newsAktualności:
Mam jednak złą wiadomość:
02:43
The only babydziecko ever actuallytak właściwie put insidewewnątrz the NeoNurtureNeoNurture IncubatorInkubator
Jedyne dziecko w tym inkubatorze
02:47
was this kiddziecko duringpodczas a Time magazineczasopismo photozdjęcie shootstrzelać.
włożono tam na czas sesji zdjęciowej dla magazynu "Time".
02:50
So recognitionuznanie is fantasticfantastyczny.
Jesteśmy znani.
02:54
We want designprojekt to get out for people to see it.
Chcieliśmy, by projekt stał się widoczny.
02:56
It wonwygrał lots of awardsnagrody.
Zdobył wiele nagród.
02:59
But it feltczułem like a boobyGłuptak prizenagroda.
Dla nas były to nagrody pocieszenia.
03:01
We wanted to make beautifulpiękny things that are going to make the worldświat a better placemiejsce,
Chcieliśmy ulepszyć świat naszymi pięknymi projektami,
03:03
and I don't think this kiddziecko was even in it long enoughdość to get warmciepły.
a nie sądzę, żeby to dziecko zdążyło się w nim ogrzać.
03:09
So it turnsskręca out that designprojekt for inspirationInspiracja
Inspirujące projektowanie
03:13
doesn't really --
jest według mnie
03:15
I guessodgadnąć what I would say is, for us, for what I want to do,
i na moje potrzeby
03:18
it's eitherzarówno too slowpowolny or it just doesn't work, it's ineffectivenieskuteczne.
albo zbyt wolne, albo po prostu nieefektywne.
03:22
So really I want to designprojekt for outcomeswyniki.
Chcę by moje projekty przynosiły rezultaty.
03:26
I don't want to make beautifulpiękny stuffrzeczy.
Nie chcę projektować tylko rzeczy pięknych.
03:28
I want to make the worldświat a better placemiejsce.
Chcę uczynić świat lepszym.
03:30
So when we were designingprojektowanie NeoNurtureNeoNurture,
Projektując inkubator braliśmy pod uwagę
03:32
we paidpłatny a lot of attentionUwaga to the people who are going to use this thing --
jego przyszłych użytkowników,
03:34
for exampleprzykład, poorubogi familiesrodziny, ruralwiejski doctorslekarze,
biedne rodziny, wiejskich lekarzy,
03:37
overloadedprzeciążony nursespielęgniarki, even repairnaprawa technicianstechnicy.
przepracowane pielęgniarki, serwisantów.
03:39
We thought we had all our basespodstawy coveredpokryty, we'dpoślubić doneGotowe everything right.
Wydawało się, że pomyśleliśmy o wszystkich.
03:43
Well it turnsskręca out there's this wholecały constellationkonstelacji of people
Okazuje się, że jest cała plejada ludzi,
03:46
who have to be involvedzaangażowany in a productprodukt for it to be successfuludany:
którzy muszą odegrać rolę, aby produkt odniósł sukces.
03:49
manufacturingprodukcja, financingfinansowanie, distributiondystrybucja, regulationregulacja.
Wytwórcy, księgowość, dystrybutorzy, kontrolerzy.
03:52
MichaelMichael FreeDarmowe at PATHŚCIEŻKA saysmówi you have to figurepostać out who will "choosewybierać, use and payzapłacić the duesskładki"
Według Micheala Free z PATH trzeba ustalić,
03:55
for a productprodukt like this.
kto decyduje, używa i płaci.
03:59
And I have to askzapytać the questionpytanie --
Inwestorzy zawsze pytają:
04:01
VC'sVC always askzapytać, "SirSir, what is your businessbiznes, and who is your customerklient?"
"Na czym polega ten biznes i kim są klienci?"
04:03
Who is our customerklient? Well here'soto jest an exampleprzykład.
Klienci? Oto przykład.
04:06
This is a BangladeshiBangladeszu hospitalszpital directordyrektor outsidena zewnątrz his facilityobiekt.
Oto dyrektor szpitala w Bangladeszu.
04:10
It turnsskręca out he doesn't buykupować any of his equipmentsprzęt.
On nie kupuje sprzętu do szpitala,
04:13
Those decisionsdecyzje are madezrobiony by the MinistryMinisterstwo of HealthZdrowie
robi to Ministerstwo Zdrowia
04:15
or by foreignobcy donorsdawców,
albo zagraniczni darczyńcy,
04:18
and it just kinduprzejmy of showsprzedstawia up.
i to widać.
04:20
SimilarlyPodobnie, here'soto jest a multinationalwielonarodowy medicalmedyczny deviceurządzenie manufacturerproducent.
Oto międzynarodowy producent sprzętu medycznego.
04:21
It turnsskręca out they'veoni got to fishryba where the fishryba are.
Musi sprzedawać tam, gdzie znajdzie klientów,
04:25
So it turnsskręca out that in emergingwyłaniający się marketsrynki, where the fishryba are,
czyli na rynkach wschodzących,
04:27
are the emergingwyłaniający się middleśrodkowy classklasa of these countrieskraje --
tam gdzie rodzi się klasa średnia
04:31
diseaseschoroby of affluencezamożności: heartserce diseasechoroba, infertilityNiepłodność.
i tak zwane choroby dostatku:
choroby serca czy bezpłodność.
04:34
So it turnsskręca out that designprojekt for outcomeswyniki in one aspectaspekt
Design dla wyników to pod jednym względem
04:38
really meansznaczy thinkingmyślący about designprojekt for manufactureprodukcja and distributiondystrybucja.
projektowanie z myślą o produkcji i dystrybucji.
04:43
Okay, that was an importantważny lessonlekcja.
To była ważna lekcja.
04:46
SecondDrugi, we tookwziął that lessonlekcja and triedwypróbowany to pushPchać it into our nextNastępny projectprojekt.
Postanowiliśmy wykorzystać ją w następnym projekcie.
04:48
So we startedRozpoczęty by findingodkrycie a manufacturerproducent,
Zaczęliśmy od znalezienia producenta,
04:53
an organizationorganizacja callednazywa MTTSMTT in VietnamWietnam,
wietnamskiej organizacji MTTS,
04:55
that manufacturesprodukuje newbornnoworodka careopieka technologiestechnologie for SoutheastPołudniowo-wschodniej AsiaAsia.
produkującej sprzęt do opieki nad noworodkami
na Azję południowo-wschodnią.
04:57
Our other partnerpartner is EastWschód MeetsSpełnia WestWest.
Kolejnym partnerem jest "East Meets West",
05:00
This is an AmericanAmerykański foundationfundacja that distributesrozprowadza that technologytechnologia
amerykańska fundacja rozprowadzająca sprzęt
05:02
to poorubogi hospitalsszpitale around that regionregion.
do biednych szpitali w tym regionie.
05:05
So we startedRozpoczęty with them sayingpowiedzenie, "Well what do you want?
Najpierw spytaliśmy: "Jaki problem
05:08
What's a problemproblem you want to solverozwiązać?"
chcielibyście rozwiązać?"
05:11
And they said, "Well let's work on newbornnoworodka jaundiceżółtaczka."
Odpowiedzieli: "Żółtaczkę noworodków".
05:12
So this is anotherinne one of these mind-bogglingzadziwiające globalświatowy problemsproblemy.
To kolejny globalny problem.
05:15
So jaundiceżółtaczka affectsma wpływ two-thirdsdwie trzecie of newbornsnoworodków around the worldświat.
Żółtaczka dotyka 2/3 noworodków na świecie.
05:18
Of those newbornsnoworodków, one in 10 roughlyw przybliżeniu,
Średnio u jednego na dziesięć
05:22
if it's not treatedleczony, the jaundiceżółtaczka getsdostaje so severesilny
nieleczona żółtaczka staje się tak poważna,
05:27
that it leadswskazówki to eitherzarówno a life-longprzez całe życie disabilityniepełnosprawność,
że powoduje niepełnosprawność do końca życia,
05:30
or the kidsdzieciaki could even dieumierać.
albo nawet śmierć.
05:33
There's one way to treatleczyć jaundiceżółtaczka,
Jeden sposób leczenia żółtaczki
05:35
and that's what's callednazywa an exchangeWymieniać się transfusiontransfuzji.
to "transfuzja wymiany".
05:37
So as you can imaginewyobrażać sobie, that's expensivedrogi and a little bitkawałek dangerousniebezpieczny.
Droga i raczej niebezpieczna.
05:39
There is anotherinne curelekarstwo.
Druga metoda leczenia
05:43
It's very technologicaltechniczny, it's very complexzłożony, a little dauntingzniechęcające.
jest technicznie skomplikowana i trochę zniechęcająca.
05:45
You've got to shineblask blueniebieski lightlekki on the kiddziecko --
Trzeba oświetlać jak największą powierzchnię skóry dziecka
05:51
brightjasny blueniebieski lightlekki on as much of the skinskóra as you can coverpokrywa.
jasnym, niebieskim światłem.
05:54
How is this a hardciężko problemproblem?
Czy to takie trudne?
05:58
So I wentposzedł to MITMIT,
Poszedłem do MIT.
06:00
Okay, we'lldobrze figurepostać that out. (LaughterŚmiech)
Dobra, coś wymyślimy. (Śmiech)
06:04
So here'soto jest an exampleprzykład. This is an overheadobciążenie phototherapyFototerapia deviceurządzenie
To urządzenie do fototerapii,
06:07
that's designedzaprojektowany for AmericanAmerykański hospitalsszpitale.
zaprojektowane dla amerykańskich szpitali.
06:10
And here'soto jest how it's supposeddomniemany to be used.
Tak powinno być używane.
06:13
So it's over the babydziecko, illuminatingświetlny a singlepojedynczy patientcierpliwy.
Nad dzieckiem, oświetlając jednego pacjenta.
06:15
Take it out of an AmericanAmerykański hospitalszpital,
A teraz przenieśmy je
06:18
sendwysłać it overseasza granicą to a crowdedzatłoczony facilityobiekt in AsiaAsia,
do zatłoczonego szpitala w Azji.
06:21
here'soto jest how it's actuallytak właściwie used.
Tak się go tam używa.
06:23
The effectivenessskuteczność of phototherapyFototerapia is a functionfunkcjonować of lightlekki intensityintensywność.
Efektywność fototerapii zależy od stopnia nasilenia światła.
06:24
So these darkciemny blueniebieski squareskwadraty showpokazać you where it's effectiveefektywny phototherapyFototerapia.
Kwadraty to tam, gdzie najlepiej działa.
06:28
Here'sTutaj jest what it lookswygląda like underpod actualrzeczywisty use.
Tu widać jak to wygląda w praktyce.
06:31
So those kidsdzieciaki on the edgeskrawędzie
Dzieci na obrzeżach
06:34
aren'tnie są actuallytak właściwie receivingodbieranie effectiveefektywny phototherapyFototerapia.
nie są poddawane efektywnej fototerapii.
06:35
But withoutbez trainingtrening, withoutbez some kinduprzejmy of lightlekki metermetr,
Jednak bez czujnika intensywności światła
06:37
how would you know?
trudno jest to ocenić.
06:40
We see other examplesprzykłady of problemsproblemy like this.
Jest wiele podobnych problemów.
06:42
So here'soto jest a neonatalnoworodków intensiveintensywny careopieka unitjednostka
To oddział intensywnej terapii noworodków.
06:44
where momsmamusie come in to visitodwiedzić theirich babiesdzieci.
Mamy odwiedzają tu swoje dzieci.
06:46
And keep in mindumysł, MomMama maybe just had a C-sectionC-punkt,
Mama może być po cesarskim cięciu,
06:48
so that's alreadyjuż kinduprzejmy of a bummerBummer.
nie czuje się najlepiej.
06:51
Mom'sMama 's visitingprzyjezdny her kiddziecko.
Przychodzi
06:53
She seeswidzi her babydziecko nakednagi, lyingkłamstwo underpod some blueniebieski lightsświatła,
i widzi nagie dziecko pod jakimś niebieskim światłem,
06:54
looking kinduprzejmy of vulnerablewrażliwy.
wygląda dosyć wątło.
06:57
It's not uncommonNiezbyt często for MomMama to put a blanketkoc over the babydziecko.
Często mama przykrywa dziecko.
06:59
From a phototherapyFototerapia standpointpunkt widzenia, maybe not the bestNajlepiej behaviorzachowanie.
Dla fototerapii nie jest to dobre,
07:02
In factfakt that soundsDźwięki kinduprzejmy of dumbgłupi.
wręcz głupie.
07:06
ExceptZ wyjątkiem, what we'vemamy learnednauczyli
Stwierdziliśmy jednak,
07:09
is that there's no suchtaki thing as a dumbgłupi userużytkownik -- really is what we'vemamy learnednauczyli.
że nie ma głupich użytkowników.
07:12
There are only dumbgłupi productsprodukty.
Są tylko głupie produkty,
07:15
We have to think like existentialistsWędrowiec nad morzem mgły.
Jak u egzystencjalistów,
07:17
It's not the paintingobraz we would have paintednamalowany,
liczy się nie to, co chcieliśmy namalować,
07:19
it's the paintingobraz that we actuallytak właściwie paintednamalowany.
ale to, co naprawdę powstało.
07:20
It's the use -- designedzaprojektowany for actualrzeczywisty use.
Wykorzystanie.
07:22
How are people actuallytak właściwie going to use this?
Jak ludzie tego użyją?
07:25
So similarlypodobnie, when we think about our partnerpartner MTTSMTT,
Weźmy MTTS. Stworzyliśmy niezwykłe sposoby
07:27
they'veoni madezrobiony some amazingniesamowity technologiestechnologie for treatingleczenie newbornnoworodka illnesseschoroby.
leczenia chorób u noworodków.
07:31
So here'soto jest an overheadobciążenie warmercieplej and a CPAPCPAP.
Ogrzewanie nad głową - CPAP.
07:34
They're inexpensiveniedrogi, really ruggedWytrzymała.
Niedrogie.
07:36
They'veThey've treatedleczony 50,000 kidsdzieciaki in VietnamWietnam with this technologytechnologia.
W Wietnamie wyleczyliśmy już tak 50 tys.dzieci.
07:39
But here'soto jest the problemproblem:
Problem w tym,
07:42
EveryKażdy doctorlekarz in the worldświat, everykażdy hospitalszpital administratoradministrator,
że każdy lekarz widział
07:43
has seenwidziany TVTELEWIZOR -- curseprzekleństwo those "E.R." rerunspowtórki.
ten przeklęty "Ostry dyżur"
07:46
TurnsWłącza out they all know what a medicalmedyczny deviceurządzenie is supposeddomniemany to look like.
i wydaje mu się, że wie jak powinny wyglądać maszyny.
07:51
They want BuckBuck RogersRogers, they don't want effectiveefektywny.
Chcą Rambo, a nie czegoś efektywnego.
07:55
It soundsDźwięki crazyzwariowany, it soundsDźwięki dumbgłupi,
To śmieszne, głupie,
07:59
but there are actuallytak właściwie hospitalsszpitale who would ratherraczej have no equipmentsprzęt
ale są szpitale, które wolą nie mieć nic,
08:01
than something that lookswygląda cheaptani and crummyforsą.
niż coś, co wygląda jak chłam.
08:04
So again, if we want people to trustzaufanie a deviceurządzenie,
Jeśli więc chcemy, by ktoś tego używał,
08:06
it has to look trustworthygodne zaufania.
musi to wyglądać solidnie.
08:10
So thinkingmyślący about outcomeswyniki,
Chcąc osiągnąć rezultaty,
08:11
it turnsskręca out appearancesWyglądy mattermateria.
trzeba przemyśleć wygląd.
08:13
So we tookwziął all that informationInformacja togetherRazem.
Zebraliśmy to do kupy.
08:15
We triedwypróbowany, this time, to get it right.
Tym razem chcieliśmy, by się udało.
08:17
And here'soto jest what we developedrozwinięty.
Oto na co wpadliśmy.
08:20
So this is the FireflyFirefly PhototherapyFototerapia DeviceUrządzenia,
Oto "Ważka", urządzenie do fototerapii
08:21
exceptz wyjątkiem this time we didn't stop at the conceptpojęcie carsamochód.
i tym razem nie zatrzymaliśmy się na projekcie.
08:23
So from the very beginningpoczątek we startedRozpoczęty by talkingmówić to manufacturersproducenci.
Od początku myśleliśmy o producentach.
08:26
Our goalcel is to make a state-of-the-artstate-of-the-art productprodukt
Celem było stworzenie gotowego produktu,
08:30
that our partnerpartner MTTSMTT can actuallytak właściwie manufactureprodukcja.
który MTTS mogłoby wyprodukować.
08:33
So our goalcel is to studybadanie how they work, the resourceszasoby they have accessdostęp to,
Celem jest zbadać jak działają,
08:36
so that they can make this productprodukt.
do jakich materiałów mają dostęp.
08:40
So that's the designprojekt for manufactureprodukcja questionpytanie.
To kwestia projektowania dla producentów.
08:42
When we think about actualrzeczywisty use,
Jeśli chodzi o użycie,
08:45
you'llTy będziesz noticeogłoszenie that FireflyFirefly has a singlepojedynczy bassinetgondoli.
Ważka ma łóżeczko,
08:47
It only fitspasuje a singlepojedynczy babydziecko.
tylko dla jednego dziecka.
08:49
And the ideapomysł here is it's obviousoczywisty how you oughtpowinni to use this deviceurządzenie.
Jasne więc jest, jak jej należy używać.
08:51
If you try to put more than one kiddziecko in,
Żeby wcisnąć więcej
08:56
you're stackingukładania them on topTop of eachkażdy other.
trzebaby je ułożyć jedno na drugim.
08:57
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
08:59
So the ideapomysł here is we say, you want to make it hardciężko to use wrongźle.
Chodzi o to, by utrudnić złe użycie.
09:00
In other wordssłowa, you want to make the right way to use it
Czyli by prawidłowe użycie,
09:04
the easiestnajłatwiejszy way to use it.
było tym najprostszym.
09:06
AnotherInnym exampleprzykład: Again, sillygłupi mommama.
Kolejny przykład: Śmieszna mama.
09:08
SillyGłupie mommama thinksmyśli her babydziecko lookswygląda coldzimno, wants to put a blanketkoc over the babydziecko.
Myśli, że dziecku jest zimno, chce je okryć.
09:11
Well that's why we have lightsświatła abovepowyżej and belowponiżej the babydziecko in FireflyFirefly.
"Ważka" ma światła zarówno nad jak i pod dzieckiem.
09:14
So if mommama does put a blanketkoc over the babydziecko,
Jeśli mama je przykryje,
09:17
it's still receivingodbieranie effectiveefektywny phototherapyFototerapia from belowponiżej.
terapia nadal działa - od spodu.
09:20
Last storyfabuła here:
Ostatnia opowieść.
09:23
I've got a friendprzyjaciel in IndiaIndie who told me
Mój znajomy z Indii powiedział,
09:25
that you haven'tnie mam really testedprzetestowany a piecekawałek of electronicelektroniczny technologytechnologia
że w prawdziwym teście elektroniki
09:27
for distributiondystrybucja in AsiaAsia
przeznaczonej do użytku w Azji,
09:30
untilaż do you've trainedprzeszkolony a cockroachkaraluch to climbwspinać się in
wszystkie części
09:32
and peerobić siku on everykażdy singlepojedynczy little componentskładnik on the insidewewnątrz.
musi najpierw obsikać karaluch.
09:35
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
09:37
You think it's funnyzabawny.
Śmieszne?
09:38
I had a laptopkomputer przenośny in the PeacePokoju CorpsKorpus,
W Korpusie Pokoju miałem laptopa.
09:40
and the screenekran had all these deadnie żyje pixelspikseli on it.
Masa pikseli przestała działać.
09:42
And one day I lookedspojrzał in, they were all deadnie żyje antsmrówki
Pewnego dnia odkryłem,
09:45
that had gottenzdobyć into my laptopkomputer przenośny and perishedzginęli --
że to mrówki, które tam zdechły.
09:47
those poorubogi antsmrówki!
Biedne mrówki!
09:49
So with FireflyFirefly, what we did is --
Maszyny się nagrzewają
09:51
the problemproblem is electronicselektronika get hotgorąco
i w większości produktów
09:54
and you have to put in ventsotwory wentylacyjne or fansWentylatory to keep them coolchłodny --
trzeba montować wiatraki
09:56
in mostwiększość productsprodukty.
w celu chłodzenia.
09:59
We decidedzdecydowany that I can't put a "do not enterwchodzić" signznak nextNastępny to the ventVent.
Nie można nigdzie napisać "Nie wchodzić".
10:00
We actuallytak właściwie got ridpozbyć się of all of that stuffrzeczy.
Pozbyliśmy się więc tego.
10:04
So Firefly'sFirmy Firefly totallycałkowicie sealeduszczelnione.
"Ważka" jest całkiem szczelna.
10:06
These are the kindsrodzaje of lessonsLekcje --
Oto czego się nauczyliśmy.
10:08
as awkwardniewygodne as it was to be a prettyładny goofyGoofy teenagernastolatek,
Nie było fajne być nastolatkiem,
10:10
much worsegorzej to be a frustratedsfrustrowany designerprojektant.
ale gorzej być sfrustrowanym projektantem,
10:12
So I was thinkingmyślący about, what I really want to do is changezmiana the worldświat.
Jeśli chcę zmienić świat,
10:15
I have to payzapłacić attentionUwaga to manufacturingprodukcja and distributiondystrybucja.
trzeba skupić się na budowie i dystrybucji,
10:18
I have to payzapłacić attentionUwaga to how people are actuallytak właściwie going to use a deviceurządzenie.
faktycznym wykorzystaniu urządzeń.
10:20
I actuallytak właściwie have to payzapłacić attentionUwaga. Really, there's no excusepretekst for failureniepowodzenie.
Nie ma żadnych wymówek.
10:24
I have to think like an existentialistegzystencjalista.
Trzeba myśleć jak egzystencjalista.
10:28
I have to acceptzaakceptować that there are no dumbgłupi usersużytkowników,
Zrozumieć, że nie ma głupich użytkowników,
10:29
that there's only dumbgłupi productsprodukty.
tylko głupie produkty.
10:31
We have to askzapytać ourselvesmy sami hardciężko questionspytania.
Trzeba zadać trudne pytania.
10:33
Are we designingprojektowanie for the worldświat that we want?
Czy projektujemy dla wymyślonego świata?
10:35
Are we designingprojektowanie for the worldświat that we have?
Dla świata, który istnieje?
10:39
Are we designingprojektowanie for the worldświat that's comingprzyjście,
Czy dla świata przyszłości, bez względu na to,
10:41
whetherczy we're readygotowy or not?
czy jesteśmy gotowi?
10:43
I got into this businessbiznes designingprojektowanie productsprodukty.
Odkąd zacząłem projektować,
10:44
I've sinceod learnednauczyli that if you really want to make a differenceróżnica in the worldświat,
nauczyłem się, że jeśli chce się zmienić świat,
10:48
you have to designprojekt outcomeswyniki.
trzeba zaprojektować rezultaty.
10:51
And that's designprojekt that matterssprawy.
To jest to, co się liczy.
10:53
Thank you.
Dziękuję.
10:55
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
10:56
Translated by Michal Lada
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com