English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxWarwick

Derek Paravicini and Adam Ockelford: In the key of genius

Ντέρεκ Παραβιτσίνι και Άνταμ Όκελφορντ: Στο Πλήκτρο της Ιδιοφυίας

Filmed
Views 1,481,399

Γεννημένος 3,5 μήνες πρόωρα, ο Ντέρεκ Παραβιτσίνι είναι τυφλός και πάσχει από σοβαρό αυτισμό. Ωστόσο, με απόλυτο αυτί, έμφυτο ταλέντο και πολλή εξάσκηση, έγινε ένας καταξιωμένος πιανίστας από την ηλικία των 10. Ο από πολλά χρόνια δάσκαλος του πιάνου, Άνταμ Όκελφορντ, εξηγεί τη μοναδική σχέση του μαθητή του με τη μουσική, ενώ ο Παραβιτσίνι δείχνει πώς έσκισε το βιβλίο με κανόνες «Chopsticks". (Βιντεοσκοπημένο στο TEDxWarwick.)

- Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can. Full bio

- Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music. Full bio

AdamΑδάμ OckelfordOckelford: I promiseυπόσχεση there won'tσυνηθισμένος be too much
Άνταμ Όκελφορντ: Σας υπόσχομαι ότι
00:12
of me talkingομιλία, and a lot of DerekDerek playingπαιχνίδι,
δε θα μιλάω πολύ
και ο Ντέρεκ θα παίζει περισσότερο
00:13
but I thought it would just be niceόμορφη to recapRecap
αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό
να ανακεφαλαιώσουμε
00:16
on how DerekDerek got to where he is todayσήμερα.
πώς ο Ντέρεκ έφτασε εκεί όπου είναι σήμερα.
00:18
It's amazingφοβερο now, because he's so much biggerμεγαλύτερος than me,
Τώρα είναι απίστευτο,
επειδή είναι πιο μεγαλόσωμος από μένα,
00:22
but when DerekDerek was bornγεννημένος,
αλλά όταν γεννήθηκε,
00:25
he could have fittedεγκατασταθεί on the palmπαλάμη of your handχέρι.
ο Ντερεκ χωρούσε στην παλάμη του χεριού σας.
00:26
He was bornγεννημένος threeτρία and a halfΉμισυ monthsμήνες prematureπρόωρος,
Γεννήθηκε 3,5 μήνες πρόωρα,
00:29
and really it was a fantasticφανταστικός fightπάλη for him to surviveεπιζώ.
και πραγματικά πάλεψε για την επιβίωση του.
00:32
He had to have a lot of oxygenοξυγόνο,
Έπρεπε να παίρνει πολύ οξυγόνο,
00:37
and that affectedεπηρεάζονται your eyesμάτια, DerekDerek,
και αυτό επηρεάσε τα μάτια σου, Ντέρεκ,
00:38
and alsoεπίσης the way you understandκαταλαβαίνουν languageΓλώσσα
και επίσης τον τρόπο που
καταλαβαίνεις την γλώσσα
00:40
and the way you understandκαταλαβαίνουν the worldκόσμος.
και τον κόσμο.
00:42
But that was the endτέλος of the badκακό newsΝέα,
Αλλά δεν ήλθαν άλλες κακές ειδήσεις,
00:45
because when DerekDerek cameήρθε home from the hospitalνοσοκομείο,
επειδή, όταν ο Ντέρεκ γύρισε σπίτι
από το νοσοκομείο,
00:47
his familyοικογένεια decidedαποφασισμένος to employχρησιμοποιώ the redoubtableτρομερός nannyνταντά
η οικογένειά του αποφάσισε
να προσλάβει την τρομερή νταντά
00:50
who was going to look after you, DerekDerek,
που θα σε φρόντιζε, Ντέρεκ,
00:53
really for the restυπόλοιπο of your childhoodΠαιδική ηλικία.
για το υπόλοιπο της παιδικής ηλικίας σου.
00:56
And Nanny'sΠαραμάνα great insightδιορατικότητα, really,
Και η νταντά ήταν τόσο διορατική
00:58
was to think, here'sεδώ είναι a childπαιδί who can't see.
που σκέφτηκε ότι πρόκειται
για ένα παιδί που δεν μπορεί να δει.
01:01
MusicΜουσική mustπρέπει be the thing for DerekDerek.
Η μουσική είναι μάλλον η κατάλληλη ασχολία
για τον Ντέρεκ.
01:04
And sure enoughαρκετά, she sangτραγούδησε, or as DerekDerek calledπου ονομάζεται it, warbledwarbled,
Και φυσικά του τραγουδούσε,
ή, όπως έλεγε ο Ντέρεκ, "κελαηδούσε",
01:07
to him for his first fewλίγοι yearsχρόνια of life.
τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
01:11
And I think it was that excitementενθουσιασμός with hearingακρόαση her voiceφωνή
Νομίζω ότι ήταν ο ενθουσιασμός
στη φωνή της
01:14
hourώρα after hourώρα everyκάθε day that madeέκανε him think
κάθε μέρα, συνέχεια,
που τον έκανε να σκέφτεται,
01:18
maybe, you know, in his brainεγκέφαλος something was stirringανακατεύοντας,
ότι κάτι υπήρχε στο μυαλό του,
01:21
some sortείδος of musicalμιούζικαλ giftδώρο.
κάποιο είδος μουσικού ταλέντου.
01:24
Here'sΕδώ είναι a little pictureεικόνα of DerekDerek going up now,
Εδώ τώρα βλέπουμε
μια φωτογραφία του Ντέρεκ...
01:27
when you were with your nannyνταντά.
με τη νταντά του.
01:30
Now Nanny'sΠαραμάνα great other insightδιορατικότητα was to think,
Ακόμα μία σπουδαία διορατικότητα
της νταντάς, ήταν η σκέψη...
01:33
perhapsίσως we should get DerekDerek something to playπαίζω,
ότι ο Ντέρεκ θα πρέπει να παίξει κάτι.
01:37
and sure enoughαρκετά, she draggedσύρθηκε this little keyboardπληκτρολόγιο
Και φυσικά, κατέβασε το μικρό
ηλεκτρικό πιάνο
01:40
out of the loftσοφίτα, never thinkingσκέψη really
από το πατάρι,
χωρίς να σκεφτεί...
01:44
that anything much would come of it.
ότι θα συμβεί κάτι ιδιαίτερο.
01:46
But DerekDerek, your tinyμικροσκοπικός handχέρι mustπρέπει have goneχαμένος out to that thing
Αλλά, Ντέρεκ, το μικροσκοπικό σου χέρι
έφτασε σε αυτό...
01:49
and actuallyπράγματι bashedbashed it,
και το κοπάνησε δυνατά.
01:52
bashedbashed it so hardσκληρά they thought it was going to breakΔιακοπή.
Το κοπάνησες τόσο δυνατά
που νόμιζαν ότι θα έσπαγε.
01:53
But out of all the bashingbashing, after a fewλίγοι monthsμήνες,
Αλλά, μετά από λίγους μήνες
από αυτό το χτύπημα,
01:56
emergedπροέκυψε the mostπλέον fantasticφανταστικός musicΜΟΥΣΙΚΗ,
προέκυψε η πιο φανταστική μουσική.
02:00
and I think there was just a miracleθαύμα momentστιγμή, really, DerekDerek,
Και νομίζω ότι υπήρχε μια μαγική στιγμή,
02:03
when you realizedσυνειδητοποίησα that all the soundsήχους you hearακούω in the worldκόσμος
όταν συνειδητοποίησες ότι όλους τους ήχους
που ακούς στον κόσμο...
02:07
out there is something that you can copyαντιγραφή on the keyboardπληκτρολόγιο.
μπορείς να τους αντιγράψεις στα πλήκτρα.
02:11
That was the great eurekaΕΥΡΗΚΑ momentστιγμή.
Αυτή ήταν μία σπουδαία ανακάλυψη.
02:15
Now, not beingνα εισαι ableικανός to see meantσήμαινε, of courseσειρά μαθημάτων,
Βέβαια το μην μπορείς να δείς, σήμαινε...
02:17
that you taughtδιδακτός yourselfσύ ο ίδιος.
ότι ήσουν αυτοδίδακτος.
02:20
DerekDerek ParaviciniParavicini: I taughtδιδακτός myselfεγώ ο ίδιος to playπαίζω.
Ντέρεκ Παραβιτσίνι: Δίδαξα τον εαυτό μου να παίζει.
02:21
AOΑΟ: You did teachδιδάσκω yourselfσύ ο ίδιος to playπαίζω,
Διδάξες τον εαυτό σου να παίζει...
02:22
and as a consequenceσυνέπεια,
και ως εκ τούτου,
02:24
playingπαιχνίδι the pianoπιάνο for you, DerekDerek,
έπαιζες πιάνο, Ντέρεκ,
02:26
was a lot of knucklesαρθρώσεις and karateΚαράτε chopsΠαϊδάκια αρνίσια,
με πολλά χτυπήματα και καρατιές,
02:27
and even a bitκομμάτι of noseμύτη going on in there.
και ακόμη και λιγάκι με τη μύτη.
02:30
And now, here'sεδώ είναι what NannyΝταντά did alsoεπίσης do
Και κάτι ακόμα που έκανε η νταντά...
02:32
was to pressτύπος the recordΡεκόρ buttonκουμπί on one of those little
ήταν να ηχογραφήσει
σε ένα από αυτά...
02:36
earlyνωρίς tapeκολλητική ταινία recordersσυσκευές εγγραφής that they had,
τα παλιά μαγνητοφωνάκια που είχαν.
02:39
and this is a wonderfulεκπληκτικός tapeκολλητική ταινία, now, of DerekDerek playingπαιχνίδι
Αυτή είναι μια θαυμάσια κασέτα,
με τον Ντέρεκ να παίζει...
02:41
when you were fourτέσσερα yearsχρόνια oldπαλαιός.
όταν ήταν τεσσάρων ετών.
02:44
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "MollyMolly MaloneMalone (CocklesΚυδώνια and MusselsΜύδια)."
«Μόλλυ Μαλόουν (κυδώνια και μύδια)».
02:45
AOΑΟ: It wasn'tδεν ήταν actuallyπράγματι "CocklesΚυδώνια and MusselsΜύδια."
Δεν ήταν στην πραγματικότητα «Κυδώνια και μύδια».
02:48
This one is "EnglishΑγγλικά CountryΧώρα GardenΚήπος."
Αυτό είναι "Αγγλικός Κήπος στην εξοχή".
02:49
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "EnglishΑγγλικά CountryΧώρα GardenΚήπος."
«Αγγλικός Κήπος στην εξοχή.»
02:51
(MusicΜουσική: "EnglishΑγγλικά CountryΧώρα GardenΚήπος")
[Μουσική: «Αγγλικός Κήπος στην εξοχή»]
02:53
AOΑΟ: There you are.
Αυτό ήταν.
03:30
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
03:32
I think that's just fantasticφανταστικός.
Νομίζω ότι είναι φανταστικό.
03:39
You know, there's this little childπαιδί who can't see,
Ξέρετε, αυτό το μικρό παιδί
που δεν μπορεί να δει...
03:41
can't really understandκαταλαβαίνουν much about the worldκόσμος,
δεν μπορεί να καταλάβει πολλά για τον κόσμο...
03:43
has no one in the familyοικογένεια who playsπαίζει an instrumentόργανο,
δεν έχει κανέναν στην οικογένεια
που να παίζει όργανο...
03:45
and yetΑκόμη he taughtδιδακτός himselfο ίδιος to playπαίζω that.
και όμως έμαθε να παίζει μόνο του.
03:48
And as you can see from the pictureεικόνα,
Όπως μπορείτε να δείτε από την φωτογραφία...
03:50
there was quiteαρκετά a lot of bodyσώμα actionδράση going on
υπήρχε πολλή σωματική δράση...
03:51
while you were playingπαιχνίδι, DerekDerek.
καθώς έπαιζες, Ντέρεκ.
03:53
Now, alongκατά μήκος -- DerekDerek and I metσυνάντησε when he was fourτέσσερα and a halfΉμισυ yearsχρόνια oldπαλαιός,
Ο Ντέρεκ κι εγώ γνωριστήκαμε
όταν ήταν 4,5 ετών...
03:55
and at first, DerekDerek, I thought you were madτρελός, to be honestτίμιος,
και στην αρχή νόμιζα ότι ήσουν τρελός,
για να είμαι ειλικρινής...
04:00
because when you playedέπαιξε the pianoπιάνο,
επειδή όταν έπαιζες στο πιάνο...
04:04
you seemedφαινόταν to want to playπαίζω everyκάθε singleμονόκλινο noteΣημείωση on the keyboardπληκτρολόγιο,
φαινόταν σαν να ήθελες να παίξεις όλες τις νότες,
04:05
and alsoεπίσης you had this little habitσυνήθεια
και συνήθιζες να με διώχνεις
04:08
of hittingνα χτυπήσει me out of the way.
ή να με χτυπάς για να φύγω.
04:10
So as soonσύντομα as I triedδοκιμασμένος to get nearκοντά the pianoπιάνο,
Έτσι, μόλις προσπαθούσα να πάω κοντά στο πιάνο,
04:12
I was firmlyσταθερά shovedώθησε off.
Με έσπρωχνες δυνατά.
04:14
And havingέχοντας said to your dadΜπαμπάς, NicNIC,
Και αφού είχα πει στον μπαμπά σου, Νικ,
04:16
that I would try to teachδιδάσκω you, I was then slightlyελαφρώς confusedταραγμένος
ότι θα προσπαθήσω να σε διδάξω,
ήμουν λίγο μπερδεμένος
04:19
as to how I mightθα μπορούσε go about that
ως προς το πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό
04:21
if I wasn'tδεν ήταν allowedεπιτρέπεται nearκοντά the pianoπιάνο.
αν δεν με άφηνες να πάω κοντά το πιάνο.
04:23
But after a while, I thought, well, the only way
Αλλά μετά από λίγο, σκέφτηκα,
λοιπόν, ο μόνος τρόπος
04:25
is to just pickδιαλέγω you up, shoveσπρώχνω DerekDerek over to the other sideπλευρά of the roomδωμάτιο,
είναι απλά, να σε σηκώσω, να σπρώξω το Ντέρεκ
στην άλλη πλευρά του δωματίου,
04:27
and in the 10 secondsδευτερολέπτων that I got before DerekDerek cameήρθε back,
και στα 10 δευτερόλεπτα που είχα
να πάω εκεί πριν από το Ντέρεκ
04:31
I could just playπαίζω something very quicklyγρήγορα
Θα μπορούσα να παίξω κάτι πολύ γρήγορα
04:34
for him to learnμαθαίνω.
για να το μάθει.
04:37
And in the endτέλος, DerekDerek, I think you agreedσύμφωνος
Και στο τέλος, Ντέρεκ, νομίζω ότι συμφωνήσες
04:39
that we could actuallyπράγματι have some funδιασκέδαση playingπαιχνίδι the pianoπιάνο togetherμαζί.
ότι θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε
παίζοντας πιάνο μαζί.
04:40
As you can see, there's me in my earlyνωρίς,
Όπως μπορείτε να δείτε, αυτός είμαι εγώ,
04:44
pre-marriageπρο-γάμος daysημέρες with a brownκαφέ beardγενειάδα,
πριν παντρευτώ, με καφέ μούσι,
04:47
and little DerekDerek concentratingσυγκέντρωση there.
και ο μικρός Ντέρεκ να συγκεντρώνεται εκεί.
04:49
I just realizedσυνειδητοποίησα this is going to be recordedέχει καταγραφεί, isn't it? Right. Okay.
Μόλις συνειδητοποίησα ότι θα βιντεοσκοπηθεί,
σωστά; Καλά. Εντάξει.
04:53
(LaughterΤο γέλιο)
[Γέλια]
04:55
Now then, by the ageηλικία of 10, DerekDerek really
Τώρα, όταν ο Ντέρεκ έφτασε τα 10
04:57
had takenληφθεί the worldκόσμος by stormκαταιγίδα.
είχε πραγματικά συνεπάρει τον κόσμο.
05:01
This is a photoφωτογραφία of you, DerekDerek, playingπαιχνίδι at the BarbicanBarbican
Αυτή είναι μια φωτογραφία σου, Ντέρεκ,
να παίζεις στο Μπάρμπικαν
05:03
with the RoyalΒασιλική PhilharmonicΦιλαρμονική PopsΣκάει.
με την Βασιλική Φιλαρμονική Ποπς.
05:06
BasicallyΒασικά it was just an excitingσυναρπαστικός journeyταξίδι, really.
Ήταν ένα συναρπαστικό ταξίδι, πραγματικά.
05:08
And in those daysημέρες, DerekDerek, you didn't speakμιλώ very much,
Και εκείνες τις ημέρες, Ντέρεκ,
δεν μιλούσες πολύ,
05:12
and so there was always a momentστιγμή of tensionένταση
και έτσι υπήρχε πάντα μια στιγμή έντασης
05:14
as to whetherκατά πόσο you'dεσείς actuallyπράγματι understoodκατανοητή what it was we were going to playπαίζω
για το εάν θα καταλάβαινες
τι ήταν αυτό που θα παίζαμε
05:17
and whetherκατά πόσο you'dεσείς playπαίζω the right pieceκομμάτι in the right keyκλειδί,
κι εάν θα έπαιζες το σωστό κομμάτι
στη σωστή νότα,
05:20
and all that kindείδος of thing.
και τέτοια πράγματα.
05:22
But the orchestraΟρχήστρα were wowedεντυπωσίασε as well,
Αλλά και η ορχήστρα εντυπωσιάστηκε
05:24
and the pressτύπος of the worldκόσμος were fascinatedγοητευμένος by your abilityικανότητα
και ο παγκόσμιος τύπος γοητεύτηκε
από την ικανότητά σου
05:26
to playπαίζω these fantasticφανταστικός piecesκομμάτια.
να παίζεις αυτά τα φανταστικά κομμάτια.
05:30
Now the questionερώτηση is, how do you do it, DerekDerek?
Τώρα το ερώτημα είναι, πώς το κάνεις αυτό, Ντέρεκ;
05:34
And hopefullyελπίζω we can showπροβολή the audienceακροατήριο now
Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να δείξουμε στο κοινό
05:37
how it is you do what you do.
πώς κάνεις αυτό που κάνεις.
05:39
I think that one of the first things that happenedσυνέβη
Νομίζω ότι ένα από
τα πρώτα πράγματα που συνέβη
05:42
when you were very little, DerekDerek,
όταν ήσουν πολύ μικρός, Ντέρεκ,
05:44
was that by the time you were two,
ήταν ότι, από τα 2 σου χρόνια,
05:45
your musicalμιούζικαλ earαυτί had alreadyήδη outstrippedξεπέρασε that of mostπλέον adultsενήλικες.
το μουσικό σου αυτί είχε ήδη ξεπεράσει
τους περισσότερους ενήλικες.
05:48
And so wheneverΟποτεδήποτε you heardακούσει any noteΣημείωση at all --
Και κάθε φορά που έχετε άκουγες
οποιαδήποτε νότα --
05:53
if I just playπαίζω a randomτυχαίος noteΣημείωση --
εάν παίξω μία τυχαία νότα --
05:55
(PianoΠιάνο notesσημειώσεις) --
[Νότες πιάνου] --
05:57
you knewήξερε instantlyστη στιγμή what it was,
ήξερες αμέσως ποια ήταν,
06:00
and you'dεσείς got the abilityικανότητα as well to find that noteΣημείωση on the pianoπιάνο.
και μπορούσες να βρεις
αυτήν τη νότα στο πιάνο.
06:02
Now that's calledπου ονομάζεται perfectτέλειος pitchπίσσα,
Αυτό λέγεται "ο τέλειος τόνος",
06:06
and some people have perfectτέλειος pitchπίσσα for a fewλίγοι whiteάσπρο notesσημειώσεις
και μερικοί άνθρωποι έχουν τέλειο αυτί
για μερικά λευκά πλήκτρα
06:08
in the middleΜέσης of the pianoπιάνο.
στο κέντρο του πιάνου.
06:11
(PianoΠιάνο notesσημειώσεις)
[Νότες πιάνου]
06:12
You can see how -- you get a senseέννοια of playingπαιχνίδι with DerekDerek.
Μπορείτε να δείτε πώς -- μπορείτε να πάρετε μια αίσθηση του παιχνιδιού με τον Ντέρεκ.
06:18
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
06:21
But DerekDerek, your earαυτί is so much more than that.
Όμως, Ντέρεκ, το αυτί σου είναι
πολύ περισσότερα από αυτό.
06:25
If I just put the microphoneμικρόφωνο down for a bitκομμάτι,
Εάν αφήσω το μικρόφωνο για λίγο,
06:28
I'm going to playπαίζω a clusterσύμπλεγμα of notesσημειώσεις.
θα παίξω μερικές νότες.
06:29
Those of you who can see will know how manyΠολλά notesσημειώσεις,
Όσοι από εσάς, που μπορείτε να δείτε,
θα γνωρίζουν πόσες νότες,
06:32
but DerekDerek, of courseσειρά μαθημάτων, can't.
αλλά ο Ντέρεκ, φυσικά, δεν μπορεί.
06:34
Not only can you say how manyΠολλά notesσημειώσεις,
Όχι μόνο μπορείτε να πείτε πόσες νότες,
06:35
it's beingνα εισαι ableικανός to playπαίζω them all at the sameίδιο time. Here we are.
αλλά το να είσαι σε θέση να τις παίξεις
όλες ταυτόχρονα. Εδώ είμαστε.
06:38
(ChordsΧορδές)
[Συγχορδίες]
06:44
Well, forgetξεχνάμε the terminologyορολογία, DerekDerek. FantasticΦανταστική.
Λοιπόν, ξέχνα την ορολογία, Ντέρεκ. Φανταστικό.
06:54
And it's that abilityικανότητα, that abilityικανότητα to hearακούω simultaneousταυτόχρονη soundsήχους,
Και είναι αυτή η ικανότητα, αυτή η ικανότητα
να ακούς ταυτόχρονους ήχους,
06:56
not only just singleμονόκλινο soundsήχους, but when a wholeολόκληρος orchestraΟρχήστρα is playingπαιχνίδι,
όχι μόνο ξεχωριστούς ήχους,
αλλά όταν παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα,
07:01
DerekDerek, you can hearακούω everyκάθε noteΣημείωση,
Ντέρεκ, μπορείς να ακούσεις κάθε νότα,
07:04
and instantlyστη στιγμή, throughδιά μέσου all those hoursώρες and hoursώρες of practiceπρακτική,
και αμέσως, μέσα από όλες αυτές τις ώρες πρακτικής,
07:06
reproduceαναπαράγω those on the keyboardπληκτρολόγιο,
μπορείς να τις αναπαράγεις στα πλήκτρα,
07:09
that makesκάνει you, I think, is the basisβάση of all your abilityικανότητα.
και αυτό σε κάνει, νομίζω,
είναι η βάση όλης της ικανότητάς σου.
07:11
Now then.
Συνεχίζουμε.
07:15
It's no use havingέχοντας that kindείδος of rawακατέργαστος abilityικανότητα
Δεν υπάρχει λόγος να έχεις
αυτό το είδος της ακατέργαστης ικανότητας
07:18
withoutχωρίς the techniqueτεχνική,
χωρίς την τεχνική,
07:21
and luckilyευτυχώς, DerekDerek, you decidedαποφασισμένος that,
και ευτυχώς, Ντέρεκ, αποφασίσες ότι,
07:23
onceμια φορά we did startαρχή learningμάθηση, you'dεσείς let me help you
μόλις αρχίσαμε να μαθαίνουμε,
με άφησες να σε βοηθήσω
07:25
learnμαθαίνω all the scaleκλίμακα fingeringsfingerings.
να μάθεις όλες τις κλίμακες.
07:28
So for exampleπαράδειγμα usingχρησιμοποιώντας your thumbαντίχειρας underκάτω από with C majorμείζων.
Έτσι, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα σου
στο ντο δίεση.
07:29
(PianoΠιάνο notesσημειώσεις)
[Νότες πιάνου]
07:32
EtcΚλπ.
Κ.λ.π.
07:37
And in the endτέλος, you got so quickγρήγορα,
Και στο τέλος, ήσουν τόσο γρήγορος,
07:44
that things like "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα"
όπου πράγματα όπως η «Πτήση της Μέλισσας»
07:47
were no problemπρόβλημα, were they?
δεν ήταν κανένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι;
07:49
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: No.
ΝΠ: Όχι
07:50
AOΑΟ: Right. So here, by the ageηλικία of 11,
AO: Σωστά. Εδώ, στην ηλικία των 11,
07:51
DerekDerek was playingπαιχνίδι things like this.
ο Ντέρεκ έπαιζε τα πράγματα όπως αυτό.
07:54
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: This.
ΝΠ: Αυτό.
07:56
(MusicΜουσική: "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα")
[Μουσική: «Πτήση της Μέλισσας»]
07:59
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
09:07
AOΑΟ: DerekDerek, let's have a bowτόξο.
AO: Ντέρεκ, ας κάνουμε μία υπόκλιση.
09:09
Well doneΈγινε.
Πολύ καλά.
09:23
Now the trulyστα αληθεια amazingφοβερο thing was, with all those scalesΖυγός, DerekDerek,
Τώρα ήταν πραγματικά εκπληκτικό,
με όλες αυτές τις κλίμακες, Ντέρεκ,
09:27
you could not only playπαίζω "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα"
δεν μπορούσες να παίξεις μόνο
την «Πτήση της Μέλισσας»
09:31
in the usualσυνήθης keyκλειδί, but any noteΣημείωση I playπαίζω,
στο συνηθισμένο κλειδί,
αλλά οποιαδήποτε νότα παίζω,
09:33
DerekDerek can playπαίζω it on.
ο Ντέρεκ μπορεί να παίξει στη νότα αυτήν.
09:36
So if I just chooseεπιλέγω a noteΣημείωση at randomτυχαίος, like that one.
Έτσι αν απλά επιλέξω μια τυχαία νότα, όπως αυτή.
09:38
(PianoΠιάνο notesσημειώσεις)
[Νότες στο πιάνο]
09:40
Can you playπαίζω "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα" on that noteΣημείωση?
Μπορείς να παίξεις την "Πτήση της Μέλισσας"
σε αυτή τη νότα;
09:42
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα" on that noteΣημείωση.
ΝΠ: "Πτήση της Μέλισσας" σε αυτήν τη νότα.
09:44
(MusicΜουσική: "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα")
[Μουσική: «Πτήση της Μέλισσας»]
09:46
AOΑΟ: Or anotherαλλο one? How about in G minorανήλικος?
AO: Ή μία άλλη; Τι θα έλεγες για σολ ύφεση;
09:52
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: G minorανήλικος.
DP: Σολ ύφεση.
09:56
(MusicΜουσική: "FlightΠτήση of the BumblebeeΜέλισσα")
[Μουσική: «Πτήση της Μέλισσας»]
09:58
AOΑΟ: FantasticΦανταστική. Well doneΈγινε, DerekDerek.
AO: Φανταστικό. Μπράβο, Ντέρεκ.
10:03
So you see, in your brainεγκέφαλος, DerekDerek, is this amazingφοβερο musicalμιούζικαλ computerυπολογιστή
Βλέπεις, στον εγκέφαλό σου, Ντέρεκ,
είναι ένας εκπληκτικός μουσικός υπολογιστής
10:06
that can instantlyστη στιγμή recalibrateΒαθμονομήστε, recalculateΝέος υπολογισμός,
που μπορεί άμεσα να υπολογίζει
ξανά και ξανά,
10:09
all the piecesκομμάτια in the worldκόσμος that are out there.
όλα τα κομμάτια στον κόσμο.
10:13
MostΠερισσότερα pianistsπιανίστες would have a heartκαρδιά attackεπίθεση if you said,
Οι περισσότεροι πιανίστες
θα πάθαιναν καρδιακή προσβολή, αν τους έλεγες,
10:15
"Sorry, do you mindμυαλό playingπαιχνίδι 'Flight«Πτήση of the Bumblebee'Μέλισσα»
«Συγγνώμη, μπορείς να παίξεις
την «Πτήση της Μέλισσας»
10:18
in B minorανήλικος insteadαντι αυτου of A minorανήλικος?" as we wentπήγε on.
σε σι ύφεση, αντί για ντο δίεση;» καθώς συνεχίζαμε.
10:20
In factγεγονός, the first time, DerekDerek, you playedέπαιξε that with an orchestraΟρχήστρα,
Στην πραγματικότητα, η πρώτη φορά, Ντέρεκ,
που έπαιξες με μια ορχήστρα,
10:23
you'dεσείς learnedέμαθα the versionεκδοχή that you'dεσείς learnedέμαθα,
είχες μάθει την έκδοση που είχες μάθει,
10:26
and then the orchestraΟρχήστρα, in factγεγονός, did have a differentδιαφορετικός versionεκδοχή,
και στη συνέχεια η ορχήστρα,
όντως είχε μια διαφορετική εκδοχή,
10:28
so while we were waitingαναμονή in the two hoursώρες
έτσι, ενώ περιμέναμε για 2 ώρες
10:30
before the rehearsalπρόβα and the concertσυναυλία,
πριν από την πρόβα και τη συναυλία,
10:33
DerekDerek listenedακούσει to the differentδιαφορετικός versionεκδοχή and learnedέμαθα it quicklyγρήγορα
ο Ντέρεκ άκουσε τη διαφορετική εκδοχή
και την έμαθε γρήγορα
10:35
and then was ableικανός to playπαίζω it with the orchestraΟρχήστρα.
και μπόρεσε να παίξει με την ορχήστρα.
10:37
FantasticΦανταστική chapCHAP.
Φανταστικός τύπος.
10:40
The other wonderfulεκπληκτικός thing about you is memoryμνήμη.
Το άλλο θαυμάσιο πράγμα σε σένα είναι η μνήμη.
10:41
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: MemoryΜνήμη.
AOΑΟ: Your memoryμνήμη is trulyστα αληθεια amazingφοβερο, and everyκάθε concertσυναυλία we do,
ΝΠ: Μνήμη.
AO: Η μνήμη σου είναι πραγματικά εκπληκτική,
10:45
we askπαρακαλώ the audienceακροατήριο to participateσυμμετέχω, of courseσειρά μαθημάτων,
και κάθε συναυλία που κάνουμε
καλούμε το κοινό να συμμετάσχει, φυσικά,
10:48
by suggestingπροτείνοντας a pieceκομμάτι DerekDerek mightθα μπορούσε like to playπαίζω.
προτείνοντας ένα κομμάτι
που θα μπορούσε να παίξει ο Ντέρεκ.
10:51
And people say, "Well, that's terriblyτρομερά braveγενναίος
Και λένε, «Αυτό είναι πολύ γενναίο
10:55
because what happensσυμβαίνει if DerekDerek doesn't know it?"
επειδή, τι θα συμβεί εάν ο Ντέρεκ δεν το ξέρει;»
10:57
And I say, "No, it's not braveγενναίος at all,
Και λέω, «Όχι, δεν είναι καθόλου γενναίο,
10:59
because if you askπαρακαλώ for something that DerekDerek doesn't know,
γιατί αν ζητήσετε κάτι που δεν γνωρίζει ο Ντέρεκ,
11:00
you're invitedκαλεσμένος to come and singτραγουδώ it first,
σας προσκαλούμε να έρθετε
και να το τραγουδήσετε πρώτα,
11:02
and then he'llκόλαση pickδιαλέγω it up." (LaughterΤο γέλιο)
και τότε αυτός θα το πιάσει».
[Γέλια]
11:04
So just be thoughtfulπροσεκτικός before you suggestπροτείνω something too outlandishαλλόκοτα.
Απλά να το σκεφτείτε λιγάκι
πριν προτείνετε κάτι υπερβολικά αλλόκοτα.
11:07
But seriouslyσοβαρά, would anyoneο καθενας like to chooseεπιλέγω a pieceκομμάτι?
Αλλά σοβαρά, θα ήθελε κάποιος
να επιλέξει ένα κομμάτι;
11:11
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: ChooseΕπιλέξτε a pieceκομμάτι. ChooseΕπιλέξτε, chooseεπιλέγω, would you like to chooseεπιλέγω?
AOΑΟ: Because it's quiteαρκετά darkσκοτάδι. You'llΘα σας just have to shoutκραυγή out.
ΝΠ: Επιλέξτε ένα κομμάτι. Θα θέλατε να επιλέξετε;
AO: Είναι αρκετά σκοτεινά. Θα πρέπει να φωνάξετε.
11:15
Would you like to hearακούω me playπαίζω?
Θα θέλατε να με ακούσετε να παίζω;
11:19
(AudienceΤο κοινό: "ThemeΘέμα of PaganiniΠαγκανίνι.")
[Κοινό: "Θέμα του Παγκανίνι"]
11:22
AOΑΟ: PaganiniΠαγκανίνι.
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "The ThemeΘέμα of PaganiniΠαγκανίνι."
AO: Παγκανίνι.
DP: "Το θέμα του Παγκανίνι".
11:23
(LaughterΤο γέλιο)
[Γέλια]
11:26
(MusicΜουσική: "ThemeΘέμα of PaganiniΠαγκανίνι")
[Μουσική: «Το θέμα του Παγκανίνι»]
11:28
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
13:03
AOΑΟ: Well doneΈγινε.
AO: Πολύ καλά.
13:14
Derek'sDerek going to L.A. soonσύντομα,
Ο Ντέρεκ θα πάει στο Λος Άντζελες σύντομα,
13:20
and it's a milestoneορόσημο, because it meansπου σημαίνει that DerekDerek and I
και αποτελεί ορόσημο,
διότι σημαίνει ότι Ντέρεκ κι εγώ
13:22
will have spentξόδεψε over 100 hoursώρες on long-haulμεγάλων αποστάσεων flightsπτήσεις togetherμαζί,
θα έχουμε περάσει πάνω από 100 ώρες πτήσης
διανύοντας μεγάλες αποστάσεις μαζί,
13:26
whichοι οποίες is quiteαρκετά interestingενδιαφέρων, isn't it DerekDerek?
που είναι αρκετά ενδιαφέρον, δεν είναι Ντέρεκ;
13:29
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: Very interestingενδιαφέρων, AdamΑδάμ, yes. Long-haulΜεγάλων αποστάσεων flightsπτήσεις. Yes.
ΝΠ: Πολύ ενδιαφέρον, Άνταμ!
Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Ναι.
13:32
AOΑΟ: You mayενδέχεται think 13 hoursώρες is a long time to keep talkingομιλία,
AO: Μπορείτε να σκεφτείτε ότι 13 ώρες είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να μιλάμε,
13:35
but DerekDerek does it effortlesslyαβίαστα. Now then.
αλλά ο Ντέρεκ το κάνει αυτό άκοπα.
Συνεχίζουμε.
13:37
(LaughterΤο γέλιο)
[Γέλια]
13:40
But in AmericaΑμερική, they'veέχουν coinedπλάθεται this termόρος,
Αλλά στην Αμερική, σκέφτηκαν αυτόν τον όρο,
13:42
"the humanο άνθρωπος iPodiPod" for DerekDerek,
για τον Ντέρεκ «ο άνθρωπος iPod»,
13:44
whichοι οποίες I think is just missingλείπει the pointσημείο, really,
που νομίζω ότι απλά χάνει το νόημα, πραγματικά,
13:46
because DerekDerek, you're so much more than an iPodiPod.
επειδή Ντέρεκ, είσαι τόσο
πολύ περισσότερα από ένα iPod.
13:48
You're a fantasticφανταστικός, creativeδημιουργικός musicianμουσικός,
Είσαι ένα φανταστικός, δημιουργικός μουσικός,
13:51
and I think that was nowhereπουθενά clearerσαφέστερη to see, really,
και νομίζω ότι το έβλεπες πεντακαθαρά
13:54
than when we wentπήγε to SloveniaΣλοβενία,
όταν πήγαμε στη Σλοβενία,
13:57
and someoneκάποιος -- in a longerμακρύτερα concertσυναυλία we tendτείνω to get people joiningενώνει in,
και κάποιος -- σε μια μεγαλύτερη συναυλία
τείνουμε να βάζουμε κόσμο να συμμετέχει,
13:59
and this personπρόσωπο, very, very nervouslyνευρικά cameήρθε ontoεπάνω σε the stageστάδιο.
και κάποιος, πολύ νευρικά
ήρθε επάνω στη σκηνή.
14:04
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: He playedέπαιξε "ChopsticksΤσοπ στικς."
AOΑΟ: And playedέπαιξε "ChopsticksΤσοπ στικς."
ΝΠ: Έπαιξε το "Chopsticks".
AO: Και έπαιξε το "Chopsticks".
14:08
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "ChopsticksΤσοπ στικς."
ΝΠ: "Chopsticks"
14:10
AOΑΟ: A bitκομμάτι like this.
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: Like this. Yes.
AO: Κάπως έτσι.
ΝΠ: Κάπως έτσι. Ναι.
14:12
(PianoΠιάνο notesσημειώσεις)
[Νότες πιάνου]
14:15
AOΑΟ: I should really get Derek'sDerek managerδιευθυντής to come and playπαίζω it.
AO: Πραγματικά θα έπρεπε να φέρω
τον μάνατζερ του Ντέρεκ να το παίξει.
14:16
He's sittingσυνεδρίαση there.
Κάθεται εκεί.
14:18
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: SomebodyΚάποιος playedέπαιξε "ChopsticksΤσοπ στικς" like this.
AOΑΟ: Just teasingπειράγματα, right? Here we go.
ΝΠ: Κάποιος έπαιξε το "Chopsticks" έτσι.
AO: Απλά κάνουμε πλάκα, έτσι; Πάμε.
14:19
(MusicΜουσική: "ChopsticksΤσοπ στικς")
[Μουσική: «Chopsticks»]
14:22
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: Let DerekDerek playπαίζω it.
ΝΠ: Άσε τον Ντέρεκ να το παίξει.
14:24
AOΑΟ: What did you do with it, DerekDerek?
AO: Τι έκανες με αυτό, Ντέρεκ;
14:26
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: I got to improviseαυτοσχεδιάζω with it, AdamΑδάμ.
ΝΠ: Αυτοσχεδίασα με αυτό, Άνταμ.
14:28
AOΑΟ: This is DerekDerek the musicianμουσικός.
AO: Αυτό είναι ο Ντέρεκ, ο μουσικός.
14:29
(MusicΜουσική: "ChopsticksΤσοπ στικς" improvisationαυτοσχεδίαση)
[Μουσική: αυτοσχεδιασμός "Chopsticks"]
14:33
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
15:29
(MusicΜουσική) (ClappingΠαλαμάκια)
[Μουσική] [Χειροκροτήματα]
15:31
Keep up with DerekDerek.
Συμβάδιζε με τον Ντέρεκ.
15:35
(MusicΜουσική)
[Μουσική]
15:37
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
16:32
The TEDTED people will killσκοτώνω me,
Οι άνθρωποι του TED θα με σκοτώσουν,
16:55
but perhapsίσως there's time for one encoreπρόσκληση.
αλλά ίσως υπάρχει χρόνος
για άλλο ένα κομμάτι.
16:56
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: For one encoreπρόσκληση.
AOΑΟ: One encoreπρόσκληση, yes.
ΝΠ: Για άλλο ένα κομμάτι.
AO: Ένα κομμάτι, ναι.
16:58
So this is one of Derek'sDerek heroesήρωες.
Αυτός είναι ένας από τους ήρωες του Ντέρεκ.
17:02
It's the great ArtΤέχνη TatumTatum --
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: ArtΤέχνη TatumTatum.
Είναι ο σπουδαίος Αρτ Τέητουμ --
ΝΠ: Αρτ Τέητουμ.
17:04
AOΑΟ: -- who alsoεπίσης was a pianistπιανίστας who couldn'tδεν μπορούσε see,
AO:--που ήταν και αυτός ένας πιανίστας
που δεν μπορούσε να δει,
17:06
and alsoεπίσης, I think, like DerekDerek,
και επίσης, νομίζω, όπως ο Ντέρεκ,
17:08
thought that all the worldκόσμος was a pianoπιάνο,
νόμιζε ότι όλος ο κόσμος ήταν ένα πιάνο,
17:09
so wheneverΟποτεδήποτε ArtΤέχνη TatumTatum playsπαίζει something,
έτσι, κάθε φορά που ο Αρτ Τέητουμ παίζει κάτι,
17:11
it soundsήχους like there's threeτρία pianosπιάνα in the roomδωμάτιο.
ακούγεται σα να υπάρχουν τρία πιάνα στο δωμάτιο.
17:13
And here is Derek'sDerek take on ArtΤέχνη Tatum'sTatum take on "TigerΤίγρης RagΚουρέλι."
Αυτή είναι του η εκδοχή του Ντέρεκ
της εκδοχής του Αρτ Τάτουμ του «Τίγρη Κουρέλι».
17:15
DPΔΙΠΛΉ ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ: "TigerΤίγρης RagΚουρέλι."
ΝΠ: «Tίγρη Κουρέλι».
17:21
(MusicΜουσική: "TigerΤίγρης RagΚουρέλι")
[Μουσική: «Τίγρη Κουρέλι»]
17:25
(ApplauseΧειροκροτήματα)
[Χειροκροτήματα]
19:15
Translated by Chryssa Rapessi
Reviewed by Stellina Giannitsi

▲Back to top

About the speakers:

Derek Paravicini - Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can.

Why you should listen

Derek Paravicini weighed half a kilogram when he was born, prematurely at just 25 weeks. Growing up blind and with severe autism, Paravicini had trouble communicating, but was fascinated by sound. He began teaching himself how to play the piano and, by 4-years-old, had taught himself an incredible catalogue of songs that he played with unusual technique. Soon, Paravicini began studying with Adam Ockelford, a teacher at the Linden Lodge School for the Blind in London, who saw in him the marks of a highly inventive musician. Paravicini gave his first concert at age 7 and, two years later, played the Barbican Hall.

Now in his thirties, Paravicini has continued to grow as a performer, with the ability to reimagine complex pieces of music even after only hearing them once. He was featured in the series Extraordinary People in the United Kingdom and, in the United States, on Stan Lee's Superhumans, which verified his musical ability and confirmed his savantism. Paravicini has also worked with composer Matthew King. The two have played improvised pieces on BBC Radio and collaborated on Blue, the first concerto ever composed for someone with learning impairment.

More profile about the speaker
Derek Paravicini | Speaker | TED.com
Adam Ockelford - Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music.

Why you should listen

In the 1970s, Adam Ockelford began teaching music at the Linden Lodge School for the Blind in London. He was excited to find that many of his students showed tremendous talent for music. The experience drove a deep interest in how people intuitively understand music, and how this understanding is different for people with disabilities.

Ockelford is now a Professor of Music at the University of Roehampton, the Chair of Soundabout -- a charity which supports music education for children -- and founder of the AMBER Trust, which supports visually impaired children in their pursuit of music. He is also Secretary of the Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE).

Ockelford has one student who he has taught since the 1980s—pianist Derek Paravicini, who gave his first concert at age 7. Now in his 30s, Paravicini stll regularly thrills audiences with his piano talents, with his mentor Ockelford at his side.

More profile about the speaker
Adam Ockelford | Speaker | TED.com