English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxWarwick

Derek Paravicini and Adam Ockelford: In the key of genius

Derek Paravicini and Adam Ockelford: Registrul unui geniu

Filmed
Views 1,481,399

Născut cu trei luni și jumătate înainte de termen, Derek Paravicini e orb și are un autism sever. Dar cu ureche muzicală perfectă, un talent înnăscut și foarte mult exercițiu, el devine un pianist renumit la vârsta de 10 ani. Aici, vechiul său profesor de pian, Adam Ockelford, explică relația particulară a elevului său cu muzica, în timp ce Paravicini ne demonstrează cum se face ferfeliță partitura „Chopsticks”. (Filmat la TEDxWarwick.)

- Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can. Full bio

- Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music. Full bio

Adam Ockelford: I promise there won't be too much
Adam Ockelford: Promit că nu voi vorbi prea mult,
00:12
of me talking, and a lot of Derek playing,
în schimb Derek va cânta mult la pian.
00:13
but I thought it would just be nice to recap
M-am gândit că ar fi bine
00:16
on how Derek got to where he is today.
să recapitulăm cum a ajuns Derek unde e acum.
00:18
It's amazing now, because he's so much bigger than me,
E uimitor, e cu mult mai mare decât mine,
00:22
but when Derek was born,
dar la naștere,
00:25
he could have fitted on the palm of your hand.
Derek a fost doar cât palma.
00:26
He was born three and a half months premature,
S-a născut cu trei luni jumătate înainte de termen
00:29
and really it was a fantastic fight for him to survive.
și a fost o luptă fantastică pentru a rămâne în viață.
00:32
He had to have a lot of oxygen,
A trebuit să fie oxigenat puternic.
00:37
and that affected your eyes, Derek,
Și asta ți-a afectat ochii, Derek,
00:38
and also the way you understand language
de-asemenea modul de percepție a limbajului
00:40
and the way you understand the world.
și a lumii.
00:42
But that was the end of the bad news,
Dar ăsta a fost sfârșitul veștilor proaste
00:45
because when Derek came home from the hospital,
pentru că atunci când Derek
a fost adus acasă de la spital,
00:47
his family decided to employ the redoubtable nanny
familia a decis să angajeze o bonă redutabilă
00:50
who was going to look after you, Derek,
care să aibă grijă de tine, Derek,
00:53
really for the rest of your childhood.
tot restul copilăriei.
00:56
And Nanny's great insight, really,
Și marea înțelepciune a bonei
00:58
was to think, here's a child who can't see.
a fost că s-a gândit așa: „Copilul nu vede.
01:01
Music must be the thing for Derek.
Muzica trebuie să se potrivească pentru Derek.”
01:04
And sure enough, she sang, or as Derek called it, warbled,
Și, sigură pe ea, cânta sau, cum zicea Derek,
01:07
to him for his first few years of life.
i-a ciripit în primii ani de viață.
01:11
And I think it was that excitement with hearing her voice
Posibil că entuziasmul ce-l trăia
01:14
hour after hour every day that made him think
auzind-o cântând ore în șir, zi-de-zi,
l-a făcut să gândească...
01:18
maybe, you know, in his brain something was stirring,
Poate în creierul său se cocea ceva,
01:21
some sort of musical gift.
un fel de talent muzical.
01:24
Here's a little picture of Derek going up now,
Aici e o poză a lui Derek, deja mare,
01:27
when you were with your nanny.
în care ești tu cu bona.
01:30
Now Nanny's great other insight was to think,
Cealaltă idee mare a bonei a fost să zică:
01:33
perhaps we should get Derek something to play,
„Poate ar trebui să-i dăm lui Derek un instrument”.
01:37
and sure enough, she dragged this little keyboard
Și, sigură pe ea, a adus acest micuț pian
01:40
out of the loft, never thinking really
din pod, fără a se gândi
01:44
that anything much would come of it.
că se vor întâmpla prea multe.
01:46
But Derek, your tiny hand must have gone out to that thing
Dar Derek, mânuța a apucat acel obiect,
01:49
and actually bashed it,
de fapt îl loveai,
01:52
bashed it so hard they thought it was going to break.
îl loveai așa de tare încât credeau că se va destrăma.
01:53
But out of all the bashing, after a few months,
Dar din acele lovituri, după câteva luni,
01:56
emerged the most fantastic music,
s-a născut cea mai fantastică muzică
02:00
and I think there was just a miracle moment, really, Derek,
și cred că a fost un moment miraculos, Derek,
02:03
when you realized that all the sounds you hear in the world
când ți-ai dat seama că orice sunet de pe lume
02:07
out there is something that you can copy on the keyboard.
îl poți copia pe claviatură.
02:11
That was the great eureka moment.
A fost marele moment eureka.
02:15
Now, not being able to see meant, of course,
Nevăzând,
02:17
that you taught yourself.
desigur că ai învățat singur.
02:20
Derek Paravicini: I taught myself to play.
Derek Paravicini: Am învățat singur să cânt.
02:21
AO: You did teach yourself to play,
AO: Ai învățat singur să cânți
02:22
and as a consequence,
și, în consecință,
02:24
playing the piano for you, Derek,
pentru tine, Derek, a cânta la pian
02:26
was a lot of knuckles and karate chops,
însemna de multe ori apăsat cu încheietura degetelor
și lovituri de karate,
02:27
and even a bit of nose going on in there.
chiar și un pic de nas implicat.
02:30
And now, here's what Nanny did also do
Iată ce-a mai făcut bona...
02:32
was to press the record button on one of those little
a apăsat pe butonul de înregistrare
al acelui mic casetofon străvechi
02:36
early tape recorders that they had,
pe care îl aveau
02:39
and this is a wonderful tape, now, of Derek playing
și acum e o casetă minunată asta,
cu Derek cântând...
02:41
when you were four years old.
când aveai patru ani.
02:44
DP: "Molly Malone (Cockles and Mussels)."
DP: „Molly Malone (Cockles and Mussels).”
02:45
AO: It wasn't actually "Cockles and Mussels."
AQ: De fapt nu e „Cockles and Mussels”.
02:48
This one is "English Country Garden."
Aceasta e „English Country Garden”.
02:49
DP: "English Country Garden."
DP: „English Country Garden”.
02:51
(Music: "English Country Garden")
(Muzică: „English Country Garden”)
02:53
AO: There you are.
AO: Iată.
03:30
(Applause)
(Aplauze)
03:32
I think that's just fantastic.
Cred că e fantastic.
03:39
You know, there's this little child who can't see,
Avem aici un copilaș nevăzător
03:41
can't really understand much about the world,
care nu înțelege multe din lumea asta,
03:43
has no one in the family who plays an instrument,
nu are pe nimeni în familie care să cânte
la vreun instrument,
03:45
and yet he taught himself to play that.
totuși, a învățat singur să cânte.
03:48
And as you can see from the picture,
După cum vedeți în poză,
03:50
there was quite a lot of body action going on
era destul de multă acțiune fizică
03:51
while you were playing, Derek.
în timp ce cântai, Derek.
03:53
Now, along -- Derek and I met when he was four and a half years old,
Mai departe... M-am întâlnit cu Derek
când avea patru ani și jumătate
03:55
and at first, Derek, I thought you were mad, to be honest,
și, la început, Derek, credeam că ești nebun
04:00
because when you played the piano,
pentru că atunci când cântai la pian,
04:04
you seemed to want to play every single note on the keyboard,
păreai că vrei să cânți fiecare notă de pe claviatură,
04:05
and also you had this little habit
de asemenea, aveai micul obicei
04:08
of hitting me out of the way.
de a mă da la o parte.
04:10
So as soon as I tried to get near the piano,
Cum încercam să mă apropii de pian,
04:12
I was firmly shoved off.
eram îmbrâncit cu fermitate.
04:14
And having said to your dad, Nic,
Și fiindcă i-am spus tatălui tău, Nick,
04:16
that I would try to teach you, I was then slightly confused
că aș încerca să te învăț, eram un pic derutat
04:19
as to how I might go about that
în legătură cu modul în care voi face asta
04:21
if I wasn't allowed near the piano.
dacă nu eram lăsat să mă apropii de pian.
04:23
But after a while, I thought, well, the only way
Dar după un timp m-am gândit că singura soluție
04:25
is to just pick you up, shove Derek over to the other side of the room,
e să te iau de acolo, să-l împing pe Derek
în cealaltă parte a camerei
04:27
and in the 10 seconds that I got before Derek came back,
și, în cele 10 secunde pe care le aveam
până se întorcea Derek,
04:31
I could just play something very quickly
puteam să cânt ceva foarte rapid
04:34
for him to learn.
pentru a-l învăța.
04:37
And in the end, Derek, I think you agreed
Și în final, Derek, cred că ești de acord
04:39
that we could actually have some fun playing the piano together.
că puteam chiar să ne distrăm
cântând la pian împreună.
04:40
As you can see, there's me in my early,
După cum vedeți, sunt eu în anii timpurii,
04:44
pre-marriage days with a brown beard,
pre-maritali, cu barba brună,
04:47
and little Derek concentrating there.
și micuțul Derek, concentrându-ne.
04:49
I just realized this is going to be recorded, isn't it? Right. Okay.
Tocmai am realizat că asta va fi înregistrat, așa-i?
Da. Okay.
04:53
(Laughter)
(Râsete)
04:55
Now then, by the age of 10, Derek really
Pe la vârsta de 10 ani,
04:57
had taken the world by storm.
Derek a bulversat lumea.
05:01
This is a photo of you, Derek, playing at the Barbican
E o poză cu tine, Derek, cântând la Barbican
05:03
with the Royal Philharmonic Pops.
cu Royal Philharmonic Pops.
05:06
Basically it was just an exciting journey, really.
De fapt a fost o călătorie captivantă.
05:08
And in those days, Derek, you didn't speak very much,
În acea perioadă, Derek, nu vorbeai prea mult
05:12
and so there was always a moment of tension
așa că era tot timpul o tensiune
05:14
as to whether you'd actually understood what it was we were going to play
în sensul că înțelegeai oare ce vom interpreta,
05:17
and whether you'd play the right piece in the right key,
vei interpreta piesa adecvată în registrul potrivit
05:20
and all that kind of thing.
și tot felul de astfel de lucruri.
05:22
But the orchestra were wowed as well,
Dar orchestra era uimită
05:24
and the press of the world were fascinated by your ability
și presa din toată lumea fascinată
de capacitatea ta
05:26
to play these fantastic pieces.
de a interpreta aceste piese fantastice.
05:30
Now the question is, how do you do it, Derek?
Întrebarea e, cum faci asta, Derek?
05:34
And hopefully we can show the audience now
Sper că putem arăta spectatorilor
05:37
how it is you do what you do.
cum faci ceea ce faci.
05:39
I think that one of the first things that happened
Cred că unul din primele lucruri
05:42
when you were very little, Derek,
ce s-au întâmplat când erai foarte mic, Derek,
05:44
was that by the time you were two,
e fost că, pe la vârsta de doi ani,
05:45
your musical ear had already outstripped that of most adults.
urechea ta muzicală a depășit-o
pe cea a majorității adulților.
05:48
And so whenever you heard any note at all --
Astfel că, auzind oricare notă...
05:53
if I just play a random note --
dacă cânt o notă la întâmplare...
05:55
(Piano notes) --
(Note la pian)...
05:57
you knew instantly what it was,
știai pe loc care era
06:00
and you'd got the ability as well to find that note on the piano.
și puteai și să găsești acea notă pe pian.
06:02
Now that's called perfect pitch,
Asta se numește auz muzical perfect
06:06
and some people have perfect pitch for a few white notes
și unii au un astfel de auz pentru câteva note albe
06:08
in the middle of the piano.
de la mijlocul pianului.
06:11
(Piano notes)
(Note la pian)
06:12
You can see how -- you get a sense of playing with Derek.
Puteți înțelege acum...
puteți înțelege cum e să cânți cu Derek.
06:18
(Applause)
(Aplauze)
06:21
But Derek, your ear is so much more than that.
Dar Derek, urechile tale știu mult mai mult de atât.
06:25
If I just put the microphone down for a bit,
Pun jos microfonul un pic
06:28
I'm going to play a cluster of notes.
și interpretez mai multe note.
06:29
Those of you who can see will know how many notes,
Cei care vedeți veți ști câte note,
06:32
but Derek, of course, can't.
dar Derek, sigur, nu poate vedea.
06:34
Not only can you say how many notes,
Nu doar că vă poate spune câte note sunt,
06:35
it's being able to play them all at the same time. Here we are.
poate să le și interpreteze, toate deodată. Iată.
06:38
(Chords)
(Note)
06:44
Well, forget the terminology, Derek. Fantastic.
Uită terminologia, Derek. Fantastic.
06:54
And it's that ability, that ability to hear simultaneous sounds,
E vorba de abilitatea de a auzi note simultane,
06:56
not only just single sounds, but when a whole orchestra is playing,
nu doar o singură notă, ci,
când interpretează orchestra,
07:01
Derek, you can hear every note,
Derek, tu auzi fiecare notă
07:04
and instantly, through all those hours and hours of practice,
și, instantantaneu, datorită orelor de exersare,
07:06
reproduce those on the keyboard,
le poți reproduce pe claviatură,
07:09
that makes you, I think, is the basis of all your ability.
ceea ce, cred, stă la baza abilităților tale.
07:11
Now then.
Mai departe.
07:15
It's no use having that kind of raw ability
Această capacitate brută nu are niciun sens
07:18
without the technique,
fără a avea tehnică
07:21
and luckily, Derek, you decided that,
și, din fericire, Derek, ai decis
07:23
once we did start learning, you'd let me help you
că odată ce am început să învățăm,
mă vei lăsa să te ajut
07:25
learn all the scale fingerings.
să înveți toate modalitățile de utilizare a degetelor.
07:28
So for example using your thumb under with C major.
De exemplu, cum să-ți folosești degetul mare
în Do Major.
07:29
(Piano notes)
(Note la pian)
07:32
Etc.
Etc.
07:37
And in the end, you got so quick,
Și în cele din urmă, erai atât de rapid
07:44
that things like "Flight of the Bumblebee"
încât piese ca „Zborul bondarului”
07:47
were no problem, were they?
nu erau o problemă, nu?
07:49
DP: No.
DP: Nu.
07:50
AO: Right. So here, by the age of 11,
AO: Da. Deci, pe la vârsta de 11 ani,
07:51
Derek was playing things like this.
Derek interpreta piese ca aceasta.
07:54
DP: This.
DP: Aceasta.
07:56
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Muzică: „Zborul bondarului”)
07:59
(Applause)
(Aplauze)
09:07
AO: Derek, let's have a bow.
AO: Derek, să facem o plecăciune.
09:09
Well done.
Bravo.
09:23
Now the truly amazing thing was, with all those scales, Derek,
Lucrul cu adevărat uimitor era
cu toate aceste scale, Derek,
09:27
you could not only play "Flight of the Bumblebee"
că nu numai că puteai interpreta „Zborul bondarului”
09:31
in the usual key, but any note I play,
în registrul obișnuit, ci orice notă aș cânta,
09:33
Derek can play it on.
Derek poate să continue.
09:36
So if I just choose a note at random, like that one.
Dacă aleg o notă la întâmplare, ca asta.
09:38
(Piano notes)
(Note la pian)
09:40
Can you play "Flight of the Bumblebee" on that note?
Poți cânta „Zborul bondarului” pe această notă?
09:42
DP: "Flight of the Bumblebee" on that note.
DP: „Zborul bondarului” pe această notă.
09:44
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Muzică: „Zborul bondarului”)
09:46
AO: Or another one? How about in G minor?
AO: Sau alta? În Sol Minor?
09:52
DP: G minor.
DP: Sol Minor.
09:56
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Muzică: „Zborul bondarului”)
09:58
AO: Fantastic. Well done, Derek.
AO: Fantastic. Bravo, Derek.
10:03
So you see, in your brain, Derek, is this amazing musical computer
În creierul tău, Derek, există
un uimitor computer muzical
10:06
that can instantly recalibrate, recalculate,
ce poate recalibra și recalcula pe loc
10:09
all the pieces in the world that are out there.
toate piesele muzicale din lume.
10:13
Most pianists would have a heart attack if you said,
Majoritatea pianiștilor ar face infarct dacă le-ai zice:
10:15
"Sorry, do you mind playing 'Flight of the Bumblebee'
„Scuze, ați putea interpreta „Zborul bondarului”
10:18
in B minor instead of A minor?" as we went on.
în Si bemol în loc de La Minor?”, cum am făcut-o noi.
10:20
In fact, the first time, Derek, you played that with an orchestra,
De fapt, Derek, prima dată
ai interpretat asta cu orchestră.
10:23
you'd learned the version that you'd learned,
Ai învățat o versiune,
10:26
and then the orchestra, in fact, did have a different version,
iar orchestra avea o versiune diferită.
10:28
so while we were waiting in the two hours
Astfel, așteptând două ore
10:30
before the rehearsal and the concert,
înainte de repetiție și concert,
10:33
Derek listened to the different version and learned it quickly
Derek a ascultat versiunea diferită
și a învățat-o repede,
10:35
and then was able to play it with the orchestra.
putând apoi să o interpreteze cu orchestra.
10:37
Fantastic chap.
Un tip fantastic.
10:40
The other wonderful thing about you is memory.
Celălalt lucru minunat pe care îl posezi e memoria.
10:41
DP: Memory.
AO: Your memory is truly amazing, and every concert we do,
DP: Memoria.
AO: Ai o memorie uimitoare, la fiecare concert
10:45
we ask the audience to participate, of course,
invităm spectatorii să participe, sigur,
10:48
by suggesting a piece Derek might like to play.
sugerând o piesă pe care să o interpreteze Derek.
10:51
And people say, "Well, that's terribly brave
Lumea zice: „Foarte îndrăzneț,
10:55
because what happens if Derek doesn't know it?"
ce se întâmplă dacă Derek nu cunoaște piesa?”
10:57
And I say, "No, it's not brave at all,
Eu le spun: „Ba nu e deloc îndrăzneț
10:59
because if you ask for something that Derek doesn't know,
pentru că dacă cereți ceva necunoscut pentru Derek,
11:00
you're invited to come and sing it first,
sunteți invitați să veniți să cântați piesa la început,
11:02
and then he'll pick it up." (Laughter)
apoi el o va însuși.” (Râsete)
11:04
So just be thoughtful before you suggest something too outlandish.
Deci gândiți-vă bine înainte de a sugera
ceva prea extravagant.
11:07
But seriously, would anyone like to choose a piece?
Serios acum, dorește cineva să aleagă o piesă?
11:11
DP: Choose a piece. Choose, choose, would you like to choose?
AO: Because it's quite dark. You'll just have to shout out.
DP: Să aleagă o piesă. Alegeți, ați dori să alegeți?
AO: E destul de întuneric, strigați doar numele ei.
11:15
Would you like to hear me play?
DP: Doriți să auziți cum cânt?
11:19
(Audience: "Theme of Paganini.")
(Publicul: „Tema lui Paganini”.)
11:22
AO: Paganini.
DP: "The Theme of Paganini."
AO: Paganini.
DP: „Tema lui Paganini”.
11:23
(Laughter)
(Râsete)
11:26
(Music: "Theme of Paganini")
(Muzică: „Tema lui Paganini”)
11:28
(Applause)
(Aplauze)
13:03
AO: Well done.
AO: Bravo.
13:14
Derek's going to L.A. soon,
Derek a fost în L.A. de curând,
13:20
and it's a milestone, because it means that Derek and I
un adevărat record,
pentru că Derek și cu mine
13:22
will have spent over 100 hours on long-haul flights together,
am petrecut peste 100 de ore de zbor pe distanțe mari
13:26
which is quite interesting, isn't it Derek?
ceea ce a fost destul de interesant, nu-i așa, Derek?
13:29
DP: Very interesting, Adam, yes. Long-haul flights. Yes.
DP: Foarte interesant, Adam, da.
Zbor pe distanțe mari. Da.
13:32
AO: You may think 13 hours is a long time to keep talking,
AO: Ați crede că e mult să vorbești 13 ore continuu,
13:35
but Derek does it effortlessly. Now then.
dar Derek o poate face fără niciun efort.
13:37
(Laughter)
(Râsete)
13:40
But in America, they've coined this term,
În America au inventat pentru Derek
13:42
"the human iPod" for Derek,
termenul de „iPod uman”,
13:44
which I think is just missing the point, really,
ceea ce cred că nu e corect
13:46
because Derek, you're so much more than an iPod.
pentru că, Derek, ești mult mai mult decât un iPod.
13:48
You're a fantastic, creative musician,
Ești un muzician extraordinar de creativ
13:51
and I think that was nowhere clearer to see, really,
și cred că asta nu s-a arătat niciunde mai clar
13:54
than when we went to Slovenia,
decât în Slovenia,
13:57
and someone -- in a longer concert we tend to get people joining in,
unde cineva, într-un concert mai lung
în care am invitat lumea să ni se alăture...
13:59
and this person, very, very nervously came onto the stage.
O persoană extrem de emoționată a venit pe scenă.
14:04
DP: He played "Chopsticks."
AO: And played "Chopsticks."
DP: A cântat „Chopsticks”.
AO: Și a cântat „Chopsticks”.
14:08
DP: "Chopsticks."
DP: „Chopsticks”.
14:10
AO: A bit like this.
DP: Like this. Yes.
AO: Ceva de genul.
DP: De genul, da.
14:12
(Piano notes)
(Note la pian)
14:15
AO: I should really get Derek's manager to come and play it.
AO: Ar trebui să chem pe impresarul lui Derek
să-l interpreteze.
14:16
He's sitting there.
Stă acolo.
14:18
DP: Somebody played "Chopsticks" like this.
AO: Just teasing, right? Here we go.
DP: Cineva a cântat „Chopsticks” așa.
AO: Numai să ne necăjească, da? Așa stăm.
14:19
(Music: "Chopsticks")
(Muzică: „Chopsticks”)
14:22
DP: Let Derek play it.
DP: Hai să-l cânte Derek.
14:24
AO: What did you do with it, Derek?
AO: Și tu ce ai făcut atunci, Derek?
14:26
DP: I got to improvise with it, Adam.
DP: A trebuit să improvizez atunci, Adam.
14:28
AO: This is Derek the musician.
AO: Acesta e muzicianul Derek.
14:29
(Music: "Chopsticks" improvisation)
(Muzică: „Chopsticks” - improvizație)
14:33
(Applause)
(Aplauze)
15:29
(Music) (Clapping)
(Muzică) (Bate din palme)
15:31
Keep up with Derek.
Țineți ritmul cu Derek.
15:35
(Music)
(Muzică)
15:37
(Applause)
(Aplauze)
16:32
The TED people will kill me,
Cei de la TED mă vor ucide,
16:55
but perhaps there's time for one encore.
dar poate mai avem timp de un bis.
16:56
DP: For one encore.
AO: One encore, yes.
DP: Un bis.
AO: Un bis, da.
16:58
So this is one of Derek's heroes.
Unul dintre eroii lui Derek.
17:02
It's the great Art Tatum --
DP: Art Tatum.
Marele Art Tatum...
DP: Art Tatum.
17:04
AO: -- who also was a pianist who couldn't see,
AO: ... care era de-asemenea nevăzător
17:06
and also, I think, like Derek,
și cred că, asemenea lui Derek,
17:08
thought that all the world was a piano,
credea că toată lumea e un pian,
17:09
so whenever Art Tatum plays something,
așa că, de câte ori Art Tatum interpretează ceva,
17:11
it sounds like there's three pianos in the room.
sună de parcă ar fi trei piane în sală.
17:13
And here is Derek's take on Art Tatum's take on "Tiger Rag."
Iată varianta lui Derek a piesei interpretate
de Art Tatum, „Tiger Rag”.
17:15
DP: "Tiger Rag."
DP: „Tiger Rag”.
17:21
(Music: "Tiger Rag")
(Muzică: „Tiger Rag”)
17:25
(Applause)
(Aplauze)
19:15
Translated by Emil-Lorant Cocian
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speakers:

Derek Paravicini - Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can.

Why you should listen

Derek Paravicini weighed half a kilogram when he was born, prematurely at just 25 weeks. Growing up blind and with severe autism, Paravicini had trouble communicating, but was fascinated by sound. He began teaching himself how to play the piano and, by 4-years-old, had taught himself an incredible catalogue of songs that he played with unusual technique. Soon, Paravicini began studying with Adam Ockelford, a teacher at the Linden Lodge School for the Blind in London, who saw in him the marks of a highly inventive musician. Paravicini gave his first concert at age 7 and, two years later, played the Barbican Hall.

Now in his thirties, Paravicini has continued to grow as a performer, with the ability to reimagine complex pieces of music even after only hearing them once. He was featured in the series Extraordinary People in the United Kingdom and, in the United States, on Stan Lee's Superhumans, which verified his musical ability and confirmed his savantism. Paravicini has also worked with composer Matthew King. The two have played improvised pieces on BBC Radio and collaborated on Blue, the first concerto ever composed for someone with learning impairment.

More profile about the speaker
Derek Paravicini | Speaker | TED.com
Adam Ockelford - Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music.

Why you should listen

In the 1970s, Adam Ockelford began teaching music at the Linden Lodge School for the Blind in London. He was excited to find that many of his students showed tremendous talent for music. The experience drove a deep interest in how people intuitively understand music, and how this understanding is different for people with disabilities.

Ockelford is now a Professor of Music at the University of Roehampton, the Chair of Soundabout -- a charity which supports music education for children -- and founder of the AMBER Trust, which supports visually impaired children in their pursuit of music. He is also Secretary of the Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE).

Ockelford has one student who he has taught since the 1980s—pianist Derek Paravicini, who gave his first concert at age 7. Now in his 30s, Paravicini stll regularly thrills audiences with his piano talents, with his mentor Ockelford at his side.

More profile about the speaker
Adam Ockelford | Speaker | TED.com