English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxWarwick

Derek Paravicini and Adam Ockelford: In the key of genius

דרק פרויצ'יני ואדם אוקלפורד: מפתח הגאונות

Filmed
Views 1,481,399

הוא נולד שלושה וחצי חודשים לפני הזמן, דרק פָּרָוִיצִ'ינִי, עיוור וסובל מאוטיזם קשה. אבל עם שמיעה אבסולוטית, כשרון מולד והמון תרגול, הוא הפך לפסנתרן ראוי לשבח בקונצרטים כבר בגיל 10. כאן, המורה שלו לפסנתר במשך השנים, אדם אוקלפורד, מסביר את מערכת היחסים המיוחדת של תלמידו עם המוזיקה, בזמן שפרויצ'יני מראה איך הוא קורע לגזרים את ספר הכללים של ״המקלות הסיניים״. (צולם ב-TEDx וורוויק).

- Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can. Full bio

- Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music. Full bio

Adamאדם OckelfordOckelford: I promiseהַבטָחָה there won'tרָגִיל be too much
אדם אוקלפורד: אני מבטיח שלא יהיה יותר מדי
00:12
of me talkingשִׂיחָה, and a lot of Derekדרק playingמשחק,
דיבורים, והרבה מדרק מנגן,
00:13
but I thought it would just be niceנֶחְמָד to recapלסכם
אבל אני חשבתי שזה יהיה נחמד להיזכר
00:16
on how Derekדרק got to where he is todayהיום.
באיך דרק הגיע לאן שהוא נמצא היום.
00:18
It's amazingמדהים now, because he's so much biggerגדול יותר than me,
זה מדהים, כי הוא הרבה יותר גדול ממני,
00:22
but when Derekדרק was bornנוֹלָד,
אבל כשדרק נולד,
00:25
he could have fittedמְצוּיָד on the palmכַּף הַיָד of your handיד.
הוא היה יכול להתאים לכף היד שלכם.
00:26
He was bornנוֹלָד threeשְׁלוֹשָׁה and a halfחֲצִי monthsחודשים prematureמוקדם מדי,
הוא נולד שלושה וחצי חודשים לפני הזמן
00:29
and really it was a fantasticפַנטַסטִי fightמַאֲבָק for him to surviveלִשְׂרוֹד.
וזה באמת היה קרב עצום בשבילו לשרוד.
00:32
He had to have a lot of oxygenחַמצָן,
הוא היה צריך לקבל הרבה חמצן
00:37
and that affectedמושפעים your eyesעיניים, Derekדרק,
וזה השפיע על העיניים שלך, דרק,
00:38
and alsoגַם the way you understandמבין languageשפה
וגם על האופן שבו אתה מבין שפה
00:40
and the way you understandמבין the worldעוֹלָם.
והאופן שבו אתה מבין את העולם.
00:42
But that was the endסוֹף of the badרַע newsחֲדָשׁוֹת,
אבל זה היה הסוף של החדשות הרעות,
00:45
because when Derekדרק cameבא home from the hospitalבית חולים,
כי כשדרק הגיע הביתה מבית החולים
00:47
his familyמִשׁפָּחָה decidedהחליט to employלְהַעֲסִיק the redoubtableמֵטִיל אֵימָה nannyמְטַפֶּלֶת
המשפחה שלו החליטה להעסיק את המטפלת האימתנית
00:50
who was going to look after you, Derekדרק,
שבאה לדאוג לך, דרק
00:53
really for the restמנוחה of your childhoodיַלדוּת.
לאורך כל הילדות שלך.
00:56
And Nanny'sשל נאני great insightתוֹבָנָה, really,
והתובנה הגדולה של המטפלת
00:58
was to think, here'sהנה a childיֶלֶד who can't see.
הייתה לחשוב - "הנה ילד שלא יכול לראות
01:01
Musicמוּסִיקָה mustצריך be the thing for Derekדרק.
מוזיקה היא בטח הדבר בשביל דרק".
01:04
And sure enoughמספיק, she sangשרה, or as Derekדרק calledשקוראים לו it, warbledטרוד,
וכמובן, היא שרה, או כמו שדרק קורא לזה "סילסלה" לו
01:07
to him for his first fewמְעַטִים yearsשנים of life.
במשך השנים הראשונות של החיים שלו.
01:11
And I think it was that excitementהתרגשות with hearingשמיעה her voiceקוֹל
ואני חושב שזו הייתה ההתרגשות הזו של לשמוע את הקול שלה
01:14
hourשָׁעָה after hourשָׁעָה everyכֹּל day that madeעָשׂוּי him think
שעה אחרי שעה, כל יום, גרמה לו לחשוב
01:18
maybe, you know, in his brainמוֹחַ something was stirringבְּחִישָׁה,
אולי, אתם יודעים, משהו במוח שלהו התניע
01:21
some sortסוג of musicalמוּסִיקָלִי giftמתנה.
איזה כישרון מוזיקלי.
01:24
Here'sהנה a little pictureתְמוּנָה of Derekדרק going up now,
הנה תמונה של דרק עולה עכשיו על המסך,
01:27
when you were with your nannyמְטַפֶּלֶת.
כשהיית עם המטפלת שלך.
01:30
Now Nanny'sשל נאני great other insightתוֹבָנָה was to think,
עכשיו, המחשבה הגדולה שנייה של המטפלת הייתה
01:33
perhapsאוּלַי we should get Derekדרק something to playלְשַׂחֵק,
אולי אנחנו צריכים לארגן לדרק כלי לנגן עליו
01:37
and sure enoughמספיק, she draggedנִגרָר this little keyboardמקלדת
וכמובן, היא גררה את האורגן הקטן הזה
01:40
out of the loftעֲלִיַת גַג, never thinkingחושב really
מעליית הגג, בלי לחשוב באמת
01:44
that anything much would come of it.
שמשהו יכול לצאת מזה.
01:46
But Derekדרק, your tinyזָעִיר handיד mustצריך have goneנעלם out to that thing
אבל דרק, היד הקטנה שלך יצאה אל הדבר הזה
01:49
and actuallyלמעשה bashedמבושם it,
ופשוט הכתה בו,
01:52
bashedמבושם it so hardקָשֶׁה they thought it was going to breakלשבור.
הכתה בזה כל כך חזק שהם חשבו שזה הולך להישבר.
01:53
But out of all the bashingהתנגשות, after a fewמְעַטִים monthsחודשים,
אבל מכל המכות האלו, אחרי כמה חודשים,
01:56
emergedיצא the mostרוב fantasticפַנטַסטִי musicמוּסִיקָה,
הופיעה המנגינה הנפלאה ביותר,
02:00
and I think there was just a miracleנֵס momentרֶגַע, really, Derekדרק,
ואני חושב שהיה איזה רגע של נס, באמת דרק,
02:03
when you realizedהבין that all the soundsקולות you hearלִשְׁמוֹעַ in the worldעוֹלָם
כשהבנת שאת כל הצלילים שאתה שומע בעולם,
02:07
out there is something that you can copyעותק on the keyboardמקלדת.
שם בחוץ, זה משהו שאתה יכול להעתיק למקלדת.
02:11
That was the great eurekaיוריקה momentרֶגַע.
זה היה רגע של התגלות מדהימה.
02:15
Now, not beingלהיות ableיכול to see meantהתכוון, of courseקוּרס,
עכשיו, חוסר היכולת לראות אמר, כמובן,
02:17
that you taughtלימד yourselfעַצמְךָ.
שלימדת את עצמך.
02:20
Derekדרק Paraviciniפאראוויצ'יני: I taughtלימד myselfעצמי to playלְשַׂחֵק.
דרק פאראוינצ'י: לימדתי את עצמי לנגן.
02:21
AOAO: You did teachלְלַמֵד yourselfעַצמְךָ to playלְשַׂחֵק,
אדם: אתה באמת לימדת את עצמך לנגן,
02:22
and as a consequenceתוֹצָאָה,
וכתוצאה מכך,
02:24
playingמשחק the pianoפְּסַנְתֵר for you, Derekדרק,
בשבילך, לנגן על הפסנתר, דרק,
02:26
was a lot of knucklesפרקי אצבעות and karateקָרָטֵה chopsצלעות,
היה כרוך בהרבה מכות בפרקי האצבעות, מכות קראטה
02:27
and even a bitbit of noseאף going on in there.
ואפילו קצת האף היה שם.
02:30
And now, here'sהנה what Nannyמְטַפֶּלֶת did alsoגַם do
ועכשיו, הנה מה שהמטפלת עוד עשתה
02:32
was to pressללחוץ the recordתקליט buttonלַחְצָן on one of those little
היא לחצה על כפתור ההקלטה באחד מאותם
02:36
earlyמוקדם tapeסרט הדבקה recordersמקליטים that they had,
מכשירי ההקלטה הקטנים המוקדמים שהיו להם,
02:39
and this is a wonderfulנִפלָא tapeסרט הדבקה, now, of Derekדרק playingמשחק
וזו הקלטה נהדרת של דרק מנגן
02:41
when you were fourארבעה yearsשנים oldישן.
כשהיית בן ארבע.
02:44
DPDP: "Mollyמולי Maloneמאלון (CocklesCockles and Musselsמולים)."
דרק: "מולי מאלון (צדפות ומולים)."
02:45
AOAO: It wasn'tלא היה actuallyלמעשה "CocklesCockles and Musselsמולים."
אדם: "זה לא באמת היה "צדפות ומולים."
02:48
This one is "Englishאנגלית Countryמדינה Gardenגן."
זה בעצם "גינה כפרית אנגלייה."
02:49
DPDP: "Englishאנגלית Countryמדינה Gardenגן."
דרק: "גינה כפרית אנגלייה" ("English Country Garden")
02:51
(Musicמוּסִיקָה: "Englishאנגלית Countryמדינה Gardenגן")
(מוזיקה: "גינה כפרית אנגלייה.")
02:53
AOAO: There you are.
אדם: הנה אתה.
03:30
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
03:32
I think that's just fantasticפַנטַסטִי.
אני חושב שזה פשוט מדהים.
03:39
You know, there's this little childיֶלֶד who can't see,
אתם יודעים, הנה ילד קטן שלא רואה,
03:41
can't really understandמבין much about the worldעוֹלָם,
לא ממש יכול להבין הרבה על העולם,
03:43
has no one in the familyמִשׁפָּחָה who playsמחזות an instrumentכלי,
אף אחד במשפחה שלו לא מנגן על כלי נגינה,
03:45
and yetעדיין he taughtלימד himselfעַצמוֹ to playלְשַׂחֵק that.
ועדיין הוא לימד את עצמו לנגן את זה.
03:48
And as you can see from the pictureתְמוּנָה,
וכמו שאתם יכולים לראות מהתמונות
03:50
there was quiteדַי a lot of bodyגוּף actionפעולה going on
היו שם הרבה תנועות גוף מעורבות
03:51
while you were playingמשחק, Derekדרק.
בזמן שניגנת, דרק.
03:53
Now, alongלְאוֹרֶך -- Derekדרק and I metנפגש when he was fourארבעה and a halfחֲצִי yearsשנים oldישן,
עכשיו, ביחד -- דרק ואני נפגשנו כשהוא היה בן ארבע וחצי,
03:55
and at first, Derekדרק, I thought you were madמְטוּרָף, to be honestיָשָׁר,
ובהתחלה, דרק, אני חשבתי שאתה משוגע, אם לומר את האמת,
04:00
because when you playedשיחק the pianoפְּסַנְתֵר,
מפני שכשנגנת בפסנתר,
04:04
you seemedנראה to want to playלְשַׂחֵק everyכֹּל singleיחיד noteהערה on the keyboardמקלדת,
היה נראה שאתה רוצה לנגן כל תו בודד על המקלדת,
04:05
and alsoגַם you had this little habitהֶרגֵל
ובנוסף, היה לך את המנהג הקטן הזה
04:08
of hittingלהכות me out of the way.
של להרביץ לי ולהזיז אותי מהדרך שלך.
04:10
So as soonבקרוב as I triedניסה to get nearליד the pianoפְּסַנְתֵר,
אז כשניסיתי להתקרב לפסנתר,
04:12
I was firmlyבְּתוֹקֶף shovedדחף off.
אני נדחפתי בחוזקה.
04:14
And havingשיש said to your dadאַבָּא, Nicניק,
ומכיוון שאמרתי לאביך, ניק,
04:16
that I would try to teachלְלַמֵד you, I was then slightlyמְעַט confusedמְבוּלבָּל
שאני אנסה ללמד אותך, נהייתי קצת מבולבל
04:19
as to how I mightאולי go about that
איך אני אעשה את זה
04:21
if I wasn'tלא היה allowedמוּתָר nearליד the pianoפְּסַנְתֵר.
אם אני לא מורשה להיות ליד הפסנתר.
04:23
But after a while, I thought, well, the only way
אבל אחרי כמה זמן חשבתי - "טוב, הדרך היחידה
04:25
is to just pickלִבחוֹר you up, shoveדְחִיפָה Derekדרק over to the other sideצַד of the roomחֶדֶר,
היא פשוט להרים אותך", להזיז את דרק לצד השני של החדר,
04:27
and in the 10 secondsשניות that I got before Derekדרק cameבא back,
וב-10 השניות שהיו לי לפני שדרק חזר,
04:31
I could just playלְשַׂחֵק something very quicklyבִּמְהִירוּת
יכולתי פשוט לנגן משהו מאוד מהר
04:34
for him to learnלִלמוֹד.
שהוא ילמד.
04:37
And in the endסוֹף, Derekדרק, I think you agreedמוסכם
ובסופו של דבר, דרק, אני חושב שהסכמת
04:39
that we could actuallyלמעשה have some funכֵּיף playingמשחק the pianoפְּסַנְתֵר togetherיַחַד.
שאנחנו באמת יכולים ליהנות מהנגינה יחד על הפסנתר.
04:40
As you can see, there's me in my earlyמוקדם,
כמו שאתם רואים, הנה אני בימי המוקדמים,
04:44
pre-marriageטרום נישואין daysימים with a brownחום beardזָקָן,
לפני הנישואין, עם זקן חום,
04:47
and little Derekדרק concentratingריכוז there.
ודרק הקטן מתרכז שם.
04:49
I just realizedהבין this is going to be recordedמוּקלָט, isn't it? Right. Okay.
רק עכשיו קלטתי שזה הולך להיות מוקלט, נכון?
נכון, בסדר.
04:53
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:55
Now then, by the ageגיל of 10, Derekדרק really
עכשיו, כשהגיע לגיל 10, דרק באמת
04:57
had takenנלקח the worldעוֹלָם by stormסערה.
כבש את העולם בסערה.
05:01
This is a photoתמונה of you, Derekדרק, playingמשחק at the Barbicanברביקן
זו תמונה שלך, דרק, מנגן ב"ברביקאן"
05:03
with the Royalמלכותי Philharmonicפילהרמונית Popsפופס.
עם הפילהרמונית המלכותית.
05:06
Basicallyבעיקרון it was just an excitingמְרַגֵשׁ journeyמסע, really.
בעיקרו של דבר זה היה מסע מרגש, באמת.
05:08
And in those daysימים, Derekדרק, you didn't speakלְדַבֵּר very much,
ובימים ההם, דרק, לא דיברת הרבה,
05:12
and so there was always a momentרֶגַע of tensionמתח
כך שתמיד היה רגע של מתח
05:14
as to whetherהאם you'dהיית רוצה actuallyלמעשה understoodהבין what it was we were going to playלְשַׂחֵק
האם אתה באמת הבנת מה אנחנו עומדים לנגן
05:17
and whetherהאם you'dהיית רוצה playלְשַׂחֵק the right pieceלְחַבֵּר in the right keyמַפְתֵחַ,
ואם תנגן את היצירה הנכונה במפתח הנכון,
05:20
and all that kindסוג of thing.
וכל הדברים האלה.
05:22
But the orchestraתִזמוֹרֶת were wowedמבוהלת as well,
אבל התזמורת גם היתה בהלם,
05:24
and the pressללחוץ of the worldעוֹלָם were fascinatedמוּקסָם by your abilityיְכוֹלֶת
והעיתונים בעולם היו מרותקים מהיכולת שלך
05:26
to playלְשַׂחֵק these fantasticפַנטַסטִי piecesחתיכות.
לנגן את היצירות הנפלאות האלו.
05:30
Now the questionשְׁאֵלָה is, how do you do it, Derekדרק?
עכשיו השאלה היא, איך אתה עושה את זה, דרק?
05:34
And hopefullyבתקווה we can showלְהַצִיג the audienceקהל now
ובתקווה רבה שנוכל להראות לקהל עכשיו
05:37
how it is you do what you do.
איך אתה עושה את מה שאתה עושה.
05:39
I think that one of the first things that happenedקרה
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שקרו
05:42
when you were very little, Derekדרק,
כשהיית קטן מאוד, דרק,
05:44
was that by the time you were two,
הוא שעד גיל שנתיים,
05:45
your musicalמוּסִיקָלִי earאֹזֶן had alreadyכְּבָר outstrippedאקסטרה that of mostרוב adultsמבוגרים.
השמיעה המוזיקלית שלך עקפה את זאת של רוב המבוגרים.
05:48
And so wheneverבְּכָל פַּעַם you heardשמע any noteהערה at all --
כך שכששמעת איזשהו תו בכלל,
05:53
if I just playלְשַׂחֵק a randomאַקרַאִי noteהערה --
אם אני פשוט אנגן תו אקראי
05:55
(Pianoפְּסַנְתֵר notesהערות) --
(צלילי פסנתר)
05:57
you knewידע instantlyבאופן מיידי what it was,
ידעת מיד מה הוא היה,
06:00
and you'dהיית רוצה got the abilityיְכוֹלֶת as well to find that noteהערה on the pianoפְּסַנְתֵר.
ובנוסף, יש לך את היכולת למצוא את התו על הפסנתר.
06:02
Now that's calledשקוראים לו perfectמושלם pitchגובה הצליל,
עכשיו זה נקרא שמיעה אבסולוטית,
06:06
and some people have perfectמושלם pitchגובה הצליל for a fewמְעַטִים whiteלבן notesהערות
לחלק מהאנשים יש שמיעה אבסולוטית לכמה תווים לבנים
06:08
in the middleאֶמצַע of the pianoפְּסַנְתֵר.
במרכז הפסנתר.
06:11
(Pianoפְּסַנְתֵר notesהערות)
(צלילי פסנתר)
06:12
You can see how -- you get a senseלָחוּשׁ of playingמשחק with Derekדרק.
אתם יכולים לראות איך -- אתם מקבלים איזשהו מושג איך זה לנגן עם דרק.
06:18
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:21
But Derekדרק, your earאֹזֶן is so much more than that.
אבל דרק, האוזן שלך היא כל כך הרבה יותר מזה.
06:25
If I just put the microphoneמִיקרוֹפוֹן down for a bitbit,
אם אני פשוט אניח לרגע את המיקרופון,
06:28
I'm going to playלְשַׂחֵק a clusterאֶשׁכּוֹל of notesהערות.
אני הולך לנגן מקבץ של תווים.
06:29
Those of you who can see will know how manyרב notesהערות,
אלה מכם שיכולים לראות יידעו כמה תווים,
06:32
but Derekדרק, of courseקוּרס, can't.
אבל דרק, כמובן, לא יכול לראות.
06:34
Not only can you say how manyרב notesהערות,
לא רק שאתה יכול לומר כמה תווים,
06:35
it's beingלהיות ableיכול to playלְשַׂחֵק them all at the sameאותו time. Here we are.
זה גם היכולת לנגן את כולם באותו הזמן.
הנה זה בא.
06:38
(Chordsאקורדים)
(אקורדים)
06:44
Well, forgetלשכוח the terminologyטרמינולוגיה, Derekדרק. Fantasticפַנטַסטִי.
טוב, שכח מהמינוח, דרק, נפלא.
06:54
And it's that abilityיְכוֹלֶת, that abilityיְכוֹלֶת to hearלִשְׁמוֹעַ simultaneousסִימוּלטָנִי soundsקולות,
וזו היכולת הזו, היכולת הזו לשמוע צלילים בו זמנית,
06:56
not only just singleיחיד soundsקולות, but when a wholeכֹּל orchestraתִזמוֹרֶת is playingמשחק,
לא רק צלילים בודדים, אלא גם כשתזמורת שלמה מנגנת,
07:01
Derekדרק, you can hearלִשְׁמוֹעַ everyכֹּל noteהערה,
דרק, אתה יכול לשמוע כל תו,
07:04
and instantlyבאופן מיידי, throughדרך all those hoursשעות and hoursשעות of practiceלְתַרְגֵל,
ומיד, אחרי כל השעות האלו של אימון,
07:06
reproduceלְשַׁחְזֵר those on the keyboardמקלדת,
לייצר אותם על הקלידים.
07:09
that makesעושה you, I think, is the basisבָּסִיס of all your abilityיְכוֹלֶת.
זה הופך אותך, לדעתי, זה הבסיס של כל היכולת שלך.
07:11
Now then.
עכשיו,
07:15
It's no use havingשיש that kindסוג of rawגלם abilityיְכוֹלֶת
אין טעם ביכולת ראשונית כל כך
07:18
withoutלְלֹא the techniqueטֶכנִיקָה,
בלי הטכניקה.
07:21
and luckilyלְמַרְבֶּה הַמַזָל, Derekדרק, you decidedהחליט that,
למרבה המזל, דרק, אתה החלטת,
07:23
onceפַּעַם we did startהַתחָלָה learningלְמִידָה, you'dהיית רוצה let me help you
ברגע שהתחלנו ללמוד, לתת לי לעזור לך
07:25
learnלִלמוֹד all the scaleסוּלָם fingeringsאצבעות.
ללמוד את האיצבוע של כל הסולמות.
07:28
So for exampleדוגמא usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני your thumbאֲגוּדָל underתַחַת with C majorגדול.
לדוגמה, להשתמש באגודל שלך מתחת לסי מג׳ור.
07:29
(Pianoפְּסַנְתֵר notesהערות)
(צלילי פסנתר)
07:32
Etcוכו.
וכדומה.
07:37
And in the endסוֹף, you got so quickמָהִיר,
ולסוף, הפכת להיות כל כך מהיר,
07:44
that things like "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה"
שדברים כמו ״מעוף הדבורה״
07:47
were no problemבְּעָיָה, were they?
לא היוו בעיה, נכון?
07:49
DPDP: No.
דרק: לא.
07:50
AOAO: Right. So here, by the ageגיל of 11,
אדם: נכון. אז כאן , בגיל 11,
07:51
Derekדרק was playingמשחק things like this.
דרק ניגן דברים כאלה.
07:54
DPDP: This.
דרק: כאלה.
07:56
(Musicמוּסִיקָה: "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה")
(מוזיקה: ״מעוף הדבורה״)
07:59
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפים)
09:07
AOAO: Derekדרק, let's have a bowקשת.
אדם: דרק בוא נקוד קידה.
09:09
Well doneבוצע.
כל הכבוד.
09:23
Now the trulyבֶּאֱמֶת amazingמדהים thing was, with all those scalesמאזניים, Derekדרק,
עכשיו, הדבר המדהים באמת, היה עם כל הסולמות האלו, דרק,
09:27
you could not only playלְשַׂחֵק "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה"
שלא רק שיכולת לנגן את ״מעוף הדבורה״
09:31
in the usualרָגִיל keyמַפְתֵחַ, but any noteהערה I playלְשַׂחֵק,
בסולם הרגיל, אלא בכל תו שניגנתי,
09:33
Derekדרק can playלְשַׂחֵק it on.
דרק יכול להמשיך ולנגן אותו.
09:36
So if I just chooseבחר a noteהערה at randomאַקרַאִי, like that one.
אז אם אני אבחר תו, באופן אקראי, כמו זה.
09:38
(Pianoפְּסַנְתֵר notesהערות)
(צלילי פסנתר)
09:40
Can you playלְשַׂחֵק "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה" on that noteהערה?
האם אתה יכול לנגן את ״מעוף הדבורה״ מהצליל הזה?
09:42
DPDP: "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה" on that noteהערה.
דרק: ״מעוף הדבורה״ בסולם הזה.
09:44
(Musicמוּסִיקָה: "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה")
(מוזיקה:״ מעוף הדבורה״)
09:46
AOAO: Or anotherאַחֵר one? How about in G minorקַטִין?
אדם: אולי באחר? מה לגבי סול מינור?
09:52
DPDP: G minorקַטִין.
דרק: סול מינור.
09:56
(Musicמוּסִיקָה: "Flightטִיסָה of the Bumblebeeדבורה")
(מוזיקה: "מעוף הדבורה")
09:58
AOAO: Fantasticפַנטַסטִי. Well doneבוצע, Derekדרק.
אדם: נפלא, כל הכבוד, דרק.
10:03
So you see, in your brainמוֹחַ, Derekדרק, is this amazingמדהים musicalמוּסִיקָלִי computerמַחשֵׁב
אז אתה רואה, במוח שלך, דרק, יש מחשב מוזיקלי מדהים
10:06
that can instantlyבאופן מיידי recalibrateלכייל מחדש, recalculateלחשב מחדש,
שיכול להתאים מחדש, לחשב מחדש,
10:09
all the piecesחתיכות in the worldעוֹלָם that are out there.
את כל היצירות שנמצאות בעולם.
10:13
Mostרוב pianistsפסנתרנים would have a heartלֵב attackלִתְקוֹף if you said,
רוב הפסנתרנים יחטפו התקף לב אם תאמר,
10:15
"Sorry, do you mindאכפת playingמשחק 'Flight'טִיסָה of the Bumblebee'Bumblebee '
סליחה, אכפת לך לנגן את ״מעוף הדבורה״
10:18
in B minorקַטִין insteadבמקום זאת of A minorקַטִין?" as we wentהלך on.
"בסי מינור במקום בלה מינור?" כמו שעשינו עכשיו.
10:20
In factעוּבדָה, the first time, Derekדרק, you playedשיחק that with an orchestraתִזמוֹרֶת,
בעצם, בפעם הראשונה, דרק, כשניגנת את זה עם תזמורת,
10:23
you'dהיית רוצה learnedמְלוּמָד the versionגִרְסָה that you'dהיית רוצה learnedמְלוּמָד,
למדת את הגרסה שלמדת,
10:26
and then the orchestraתִזמוֹרֶת, in factעוּבדָה, did have a differentשונה versionגִרְסָה,
והתזמורת, למעשה, ביצעה את זה בגרסה אחרת,
10:28
so while we were waitingהַמתָנָה in the two hoursשעות
אז בשעתיים המתנה, בהן חיכינו
10:30
before the rehearsalחֲזָרָה and the concertקוֹנצֶרט,
לפני החזרה והקונצרט,
10:33
Derekדרק listenedהקשבתי to the differentשונה versionגִרְסָה and learnedמְלוּמָד it quicklyבִּמְהִירוּת
דרק הקשיב לגרסה השונה ולמד אותה במהירות
10:35
and then was ableיכול to playלְשַׂחֵק it with the orchestraתִזמוֹרֶת.
ואז יכול היה לנגן אותה עם התזמורת.
10:37
Fantasticפַנטַסטִי chapבָּחוּר.
בחור כארז.
10:40
The other wonderfulנִפלָא thing about you is memoryזיכרון.
הדבר הנפלא הנוסף אצלך הוא הזיכרון.
10:41
DPDP: Memoryזיכרון.
AOAO: Your memoryזיכרון is trulyבֶּאֱמֶת amazingמדהים, and everyכֹּל concertקוֹנצֶרט we do,
דרק: זכרון
אדם: הזכרון שלך באמת מדהים, ובכל קונצרט שאנחנו עושים,
10:45
we askלִשְׁאוֹל the audienceקהל to participateלְהִשְׂתַתֵף, of courseקוּרס,
אנחנו מבקשים מהקהל להשתתף, כמובן,
10:48
by suggestingמציע a pieceלְחַבֵּר Derekדרק mightאולי like to playלְשַׂחֵק.
בכך שהם מציעים יצירה שדרק אולי ירצה לנגן.
10:51
And people say, "Well, that's terriblyנוֹרָא braveאַמִיץ
והאנשים אומרים: "טוב, זה מאד אמיץ
10:55
because what happensקורה if Derekדרק doesn't know it?"
כי מה יקרה אם דרק לא ידע את זה?"
10:57
And I say, "No, it's not braveאַמִיץ at all,
ואני אומר: "לא, זה בכלל לא אומץ,
10:59
because if you askלִשְׁאוֹל for something that Derekדרק doesn't know,
מאחר ואם תבקשו משהו שדרק לא יודע לנגן,
11:00
you're invitedמוזמן to come and singלָשִׁיר it first,
אתה תוזמן לשיר את זה תחילה,
11:02
and then he'llגֵיהִנוֹם pickלִבחוֹר it up." (Laughterצחוק)
ואז הוא יקלוט." (צחוק)
11:04
So just be thoughtfulמִתחַשֵׁב before you suggestלְהַצִיעַ something too outlandishתִמהוֹנִי.
אז תתחשבו לפני שאתם מציעים משהו מופרך מדי?
11:07
But seriouslyברצינות, would anyoneכֹּל אֶחָד like to chooseבחר a pieceלְחַבֵּר?
אבל ברצינות, האם מישהו ירצה לבחור יצירה?
11:11
DPDP: Chooseבחר a pieceלְחַבֵּר. Chooseבחר, chooseבחר, would you like to chooseבחר?
AOAO: Because it's quiteדַי darkאפל. You'llללא שם: תוכל just have to shoutצעקה out.
דרק: תבחרו, תבחרו יצירה, האם אתם מוכנים לבחור?
אדם: בגלל שדי חשוך כאן באולם. תיאלצו פשוט לצעוק.
11:15
Would you like to hearלִשְׁמוֹעַ me playלְשַׂחֵק?
האם תרצו לשמוע אותי מנגן?
11:19
(Audienceקהל: "Themeנושא of Paganiniפגניני.")
(קהל: "התמה של פגניני".)
11:22
AOAO: Paganiniפגניני.
DPDP: "The Themeנושא of Paganiniפגניני."
אדם: פגניני.
דרק: "התמה של פגניני".
11:23
(Laughterצחוק)
(צחוק)
11:26
(Musicמוּסִיקָה: "Themeנושא of Paganiniפגניני")
(מוזיקה: "התמה של פגניני")
11:28
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
13:03
AOAO: Well doneבוצע.
אדם: כל הכבוד.
13:14
Derek'sשל דרק going to L.A. soonבקרוב,
דרק נוסע ללוס אנג׳לס בקרוב,
13:20
and it's a milestoneאבן דרך, because it meansאומר that Derekדרק and I
וזו אבן דרך, מאחר וזה אומר שדרק ואני
13:22
will have spentמוּתַשׁ over 100 hoursשעות on long-haulזמן רב flightsטיסות togetherיַחַד,
נצטרך לבלות מסע מפרך של מעל 100 שעות טיסה ביחד,
13:26
whichאיזה is quiteדַי interestingמעניין, isn't it Derekדרק?
שזה די מעניין, נכון דרק?
13:29
DPDP: Very interestingמעניין, Adamאדם, yes. Long-haulזמן רב flightsטיסות. Yes.
דרק: מאוד מעניין, אדם, כן טיסות ארוכות. כן.
13:32
AOAO: You mayמאי think 13 hoursשעות is a long time to keep talkingשִׂיחָה,
אדם: אפשר לחשוב ששלוש-עשרה שעות זה הרבה זמן לדבר,
13:35
but Derekדרק does it effortlesslyללא מאמץ. Now then.
אבל דרק עושה זאת ללא מאמץ. עכשיו.
13:37
(Laughterצחוק)
(צחוק)
13:40
But in Americaאמריקה, they'veהם כבר coinedטָבוּעַ this termטווח,
באמריקה, הם מצאו ביטוי לעניין,
13:42
"the humanבן אנוש iPodiPod" for Derekדרק,
״האייפוד האנושי״ עבור דרק,
13:44
whichאיזה I think is just missingחָסֵר the pointנְקוּדָה, really,
אני חושב שזה מפספס את הנקודה, באמת,
13:46
because Derekדרק, you're so much more than an iPodiPod.
בגלל שדרק, אתה הרבה יותר מסתם אייפוד.
13:48
You're a fantasticפַנטַסטִי, creativeיְצִירָתִי musicianמוּסִיקָאִי,
אתה מוזיקאי יצירתי ויוצא דופן,
13:51
and I think that was nowhereלְשׁוּם מָקוֹם clearerיותר ברור to see, really,
ואני חושב שהיה מקום לראות ברור יותר, באמת,
13:54
than when we wentהלך to Sloveniaסלובניה,
מאשר כשנסענו לסלובניה,
13:57
and someoneמִישֶׁהוּ -- in a longerארוך יותר concertקוֹנצֶרט we tendנוטה to get people joiningהִצטָרְפוּת in,
ומישהו -- בקונצרט ארוך יותר אנחנו נוטים לתת לאנשים להצטרף,
13:59
and this personאדם, very, very nervouslyבעצבנות cameבא ontoעַל גַבֵּי the stageשלב.
והאדם הזה, בעצבנות רבה הגיע לבמה.
14:04
DPDP: He playedשיחק "Chopsticksמקלות אכילה."
AOAO: And playedשיחק "Chopsticksמקלות אכילה."
דרק: הוא ניגן "מקלות סיניים".
אדם: וניגן "מקלות סיניים".
14:08
DPDP: "Chopsticksמקלות אכילה."
דרק: "מקלות סיניים".
14:10
AOAO: A bitbit like this.
DPDP: Like this. Yes.
אדם: קצת כמו זה.
דרק: כמו זה. כן.
14:12
(Pianoפְּסַנְתֵר notesהערות)
(צלילי פסנתר)
14:15
AOAO: I should really get Derek'sשל דרק managerמנהל to come and playלְשַׂחֵק it.
אדם: אני באמת צריך לקרוא למנהל של דרק לבוא ולנגן את זה.
14:16
He's sittingיְשִׁיבָה there.
הוא יושב שם.
14:18
DPDP: Somebodyמִישֶׁהוּ playedשיחק "Chopsticksמקלות אכילה" like this.
AOAO: Just teasingמתגרה, right? Here we go.
דרק: מישהו ניגן ״מקלות סיניים״ ככה.
אדם: רק כדי להתגרות, נכון? הנה מתחילים.
14:19
(Musicמוּסִיקָה: "Chopsticksמקלות אכילה")
(מוזיקה:״מקלות סיניים״)
14:22
DPDP: Let Derekדרק playלְשַׂחֵק it.
דרק: תן לדרק לנגן את זה.
14:24
AOAO: What did you do with it, Derekדרק?
אדם: מה עשית עם זה, דרק?
14:26
DPDP: I got to improviseלְאַלתֵר with it, Adamאדם.
דרק: הצלחתי לאלתר עם זה, אדם.
14:28
AOAO: This is Derekדרק the musicianמוּסִיקָאִי.
אדם: זה דרק המוזיקאי.
14:29
(Musicמוּסִיקָה: "Chopsticksמקלות אכילה" improvisationאִלתוּר)
(מוזיקה:״מקלות סיניים״ אלתור)
14:33
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
15:29
(Musicמוּסִיקָה) (Clappingמחא כפיים)
(מוזיקה) (מחיאות כפיים)
15:31
Keep up with Derekדרק.
תעמדו בקצב של דרק.
15:35
(Musicמוּסִיקָה)
(מוזיקה)
15:37
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
16:32
The TEDTED people will killלַהֲרוֹג me,
הצוות של טד יהרגו אותי,
16:55
but perhapsאוּלַי there's time for one encoreהַדרָן.
אבל אולי יש זמן להדרן אחד.
16:56
DPDP: For one encoreהַדרָן.
AOAO: One encoreהַדרָן, yes.
דרק: להדרן אחד.
אדם: הדרן אחד, כן.
16:58
So this is one of Derek'sשל דרק heroesגיבורים.
אז זה אחד מהגיבורים של דרק.
17:02
It's the great Artאומנות Tatumטאטום --
DPDP: Artאומנות Tatumטאטום.
זה ארט טייטום הגדול --
דרק: ארט טייטום.
17:04
AOAO: -- who alsoגַם was a pianistפְּסַנְתְרָן who couldn'tלא יכול see,
אדם: -- גם הוא פסנתרן שלא יכול היה לראות,
17:06
and alsoגַם, I think, like Derekדרק,
וגם, אני חושב, כמו דרק,
17:08
thought that all the worldעוֹלָם was a pianoפְּסַנְתֵר,
חשב שכל העולם הוא פסנתר,
17:09
so wheneverבְּכָל פַּעַם Artאומנות Tatumטאטום playsמחזות something,
אז מתי שארט טייטום מנגן משהו,
17:11
it soundsקולות like there's threeשְׁלוֹשָׁה pianosפסנתרים in the roomחֶדֶר.
זה נשמע כאילו יש שלושה פסנתרים בחדר.
17:13
And here is Derek'sשל דרק take on Artאומנות Tatum'sטאטום take on "Tigerנָמֵר Ragסְמַרטוּט."
והנה דרק לוקח על עצמו לנגן וריאציה על ארט טייטום ״נמר סמרטוט״.
17:15
DPDP: "Tigerנָמֵר Ragסְמַרטוּט."
דרק:״נמר סמרטוט״.
17:21
(Musicמוּסִיקָה: "Tigerנָמֵר Ragסְמַרטוּט")
(מוזיקה:״נמר סמרטוט״).
17:25
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
19:15
Translated by kety eliav
Reviewed by Michal Shargil Ben Sira

▲Back to top

About the speakers:

Derek Paravicini - Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can.

Why you should listen

Derek Paravicini weighed half a kilogram when he was born, prematurely at just 25 weeks. Growing up blind and with severe autism, Paravicini had trouble communicating, but was fascinated by sound. He began teaching himself how to play the piano and, by 4-years-old, had taught himself an incredible catalogue of songs that he played with unusual technique. Soon, Paravicini began studying with Adam Ockelford, a teacher at the Linden Lodge School for the Blind in London, who saw in him the marks of a highly inventive musician. Paravicini gave his first concert at age 7 and, two years later, played the Barbican Hall.

Now in his thirties, Paravicini has continued to grow as a performer, with the ability to reimagine complex pieces of music even after only hearing them once. He was featured in the series Extraordinary People in the United Kingdom and, in the United States, on Stan Lee's Superhumans, which verified his musical ability and confirmed his savantism. Paravicini has also worked with composer Matthew King. The two have played improvised pieces on BBC Radio and collaborated on Blue, the first concerto ever composed for someone with learning impairment.

More profile about the speaker
Derek Paravicini | Speaker | TED.com
Adam Ockelford - Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music.

Why you should listen

In the 1970s, Adam Ockelford began teaching music at the Linden Lodge School for the Blind in London. He was excited to find that many of his students showed tremendous talent for music. The experience drove a deep interest in how people intuitively understand music, and how this understanding is different for people with disabilities.

Ockelford is now a Professor of Music at the University of Roehampton, the Chair of Soundabout -- a charity which supports music education for children -- and founder of the AMBER Trust, which supports visually impaired children in their pursuit of music. He is also Secretary of the Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE).

Ockelford has one student who he has taught since the 1980s—pianist Derek Paravicini, who gave his first concert at age 7. Now in his 30s, Paravicini stll regularly thrills audiences with his piano talents, with his mentor Ockelford at his side.

More profile about the speaker
Adam Ockelford | Speaker | TED.com