ABOUT THE SPEAKER
Derek Sivers - Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people.

Why you should listen

Derek Sivers is best known as the founder of CD Baby. A professional musician since 1987, he started CD Baby by accident in 1998 when he was selling his own CD on his website, and friends asked if he could sell theirs, too. CD Baby was the largest seller of independent music on the web, with over $100M in sales for over 150,000 musician clients.

In 2008, Sivers sold CD Baby to focus on his new ventures to benefit musicians, including his new company, MuckWork, where teams of efficient assistants help musicians do their "uncreative dirty work."

More profile about the speaker
Derek Sivers | Speaker | TED.com
TED2010

Derek Sivers: How to start a movement

Derek Sivers: kuidas alustada uut liikumist

Filmed:
7,907,427 views

Üllatava videolindistuse abil seletab Derek Sivers, kuidas liikumised tegelikult alguse saavad. (Vihje: selleks läheb vaja kaht inimest.)
- Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
So, ladiesdaamid and gentlemenhärrased, at TEDTED
0
0
2000
Daamid ja härrad,
00:17
we talk a lot about leadershipjuhtimine and how to make a movementliikumine.
1
2000
3000
TEDis me räägime palju juhtimisest ja liikumiste algatamisest.
00:20
So let's watch a movementliikumine happenjuhtuda, startalusta to finishlõpetama, in underalla threekolm minutesminutit
2
5000
3000
Vaatame, kuidas käib ühe liikumise sünd vähem kui 3 minuti jooksul,
00:23
and dissectlahkama some lessonsõppetunnid from it.
3
8000
3000
ja tuletame sellest mõned õppetunnid.
00:26
First, of coursemuidugi you know, a leaderliider needsvajadustele the gutssoolestikud
4
11000
2000
Esiteks, nagu te muidugi teate, on liidril vaja julgust,
00:28
to standseisma out and be ridiculedteleekraanil.
5
13000
3000
et silma paista ja ennast naeruväärseks teha.
00:32
But what he's doing is so easylihtne to followjärgige.
6
17000
2000
Aga seda, mida ta teeb, on lihtne järele teha.
00:34
So here'ssiin on his first followerjärgija with a crucialoluline rolerolli;
7
19000
3000
Siin ongi tema esimene järgija, kellel on otsustav roll.
00:37
he's going to shownäidata everyonekõik elsemuidu how to followjärgige.
8
22000
2000
Ta näitab kõigile teistele, kuidas järgida.
00:39
Now, noticeteate that the leaderliider embraceskaasab him as an equalvõrdsed.
9
24000
2000
Nüüd pange tähele, liider võtab ta omaks kui võrdse.
00:41
So, now it's not about the leaderliider anymoreenam;
10
26000
2000
Enam pole asi liidris,
00:43
it's about them, pluralmitmuse.
11
28000
2000
asi on neis, mitmuses.
00:45
Now, there he is callingkutsudes to his friendssõbrad.
12
30000
2000
Nüüd kutsub ta oma sõpru.
00:47
Now, if you noticeteate that the first followerjärgija
13
32000
2000
Kui märkate, siis esimene järgija
00:49
is actuallytegelikult an underestimatedalahinnatud formvormis of leadershipjuhtimine in itselfise.
14
34000
4000
on tegelikult ka omamoodi liider, kelle rolli sageli alahinnatakse.
00:53
It takes gutssoolestikud to standseisma out like that.
15
38000
2000
Niimoodi esileastumiseks on vaja palju julgust.
00:55
The first followerjärgija is what transformsmuudab
16
40000
3000
Esimene järgija on see, kelle tõttu
00:58
a loneüksi nutpähkel into a leaderliider.
17
43000
2000
üksikust hullumeelsest saab liider.
01:00
(LaughterNaer)
18
45000
2000
(Naer)
01:02
(ApplauseAplaus)
19
47000
3000
(Aplaus)
01:05
And here comestuleb a secondteine followerjärgija.
20
50000
2000
Ja siit tuleb teine järgija.
01:07
Now it's not a loneüksi nutpähkel, it's not two nutspähklid --
21
52000
2000
Nüüd ei ole see enam üksik hullumeelne ega kaks hullumeelset,
01:09
threekolm is a crowdrahvahulk, and a crowdrahvahulk is newsuudised.
22
54000
3000
kolm on seltskond ja seltskond on uudis.
01:12
So a movementliikumine mustpeab be publicavalik.
23
57000
2000
Niisiis, liikumine peab olema avalik.
01:14
It's importantoluline to shownäidata not just to shownäidata the leaderliider, but the followersjärgijaid,
24
59000
3000
Lisaks liidrile on tähtis näidata ka järgijaid,
01:17
because you find that newuus followersjärgijaid
25
62000
2000
sest nagu näete, uued järgijad
01:19
emulatejäljendada the followersjärgijaid, not the leaderliider.
26
64000
3000
imiteerivad järgijaid, mitte liidrit.
01:22
Now, here come two more people, and immediatelykohe after,
27
67000
2000
Nüüd tuleb veel kaks inimest ja kohe nende järel
01:24
threekolm more people.
28
69000
2000
veel kolm.
01:26
Now we'veme oleme got momentumhoogu. This is the tippingkallutamine pointpunkt.
29
71000
2000
Nüüd on saavutatud kriitiline mass ja see on pöördepunkt.
01:28
Now we'veme oleme got a movementliikumine.
30
73000
3000
Nüüd on see juba liikumine.
01:32
So, noticeteate that, as more people joinliitu in,
31
77000
2000
Pange tähele, mida rohkem inimesi liitub,
01:34
it's lessvähem riskyriskantne.
32
79000
2000
seda vähem riskantseks see muutub.
01:36
So those that were sittingistudes on the fencetara before, now have no reasonpõhjus not to.
33
81000
3000
Neil, kes enne kõhklesid, pole enam mingit põhjust mitte liituda.
01:39
They won'tei ole standseisma out,
34
84000
2000
Nad ei torka silma.
01:41
they won'tei ole be ridiculedteleekraanil,
35
86000
2000
Nad ei tee end lolliks.
01:43
but they will be partosaliselt of the in-crowdrahvas if they hurrykiirusta.
36
88000
2000
Aga kui nad kiirustavad, saavad ka nendest insaiderid.
01:45
(LaughterNaer)
37
90000
3000
(Naer)
01:48
So, over the nextjärgmine minuteminut,
38
93000
2000
Järgmise minuti jooksul näete,
01:50
you'llsa saad see all of those that prefereelistavad to stickkleepige with the crowdrahvahulk
39
95000
2000
kuidas kõik eelistavad rahvasummaga liituda,
01:52
because eventuallylõpuks they would be ridiculedteleekraanil
40
97000
2000
sest lõpuks naeruvääristataks neid,
01:54
for not joiningliitumine in.
41
99000
2000
kes ei ühinenud,
01:56
And that's how you make a movementliikumine.
42
101000
2000
ja nii algatataksegi uus liikumine.
01:58
But let's recapSulgege some lessonsõppetunnid from this.
43
103000
2000
Teeme sellest siis õpetliku kokkuvõtte.
02:00
So first, if you are the typetüüp,
44
105000
3000
Esiteks, kui te olete selline,
02:03
like the shirtlessshirtless dancingtantsimine guy that is standingseisab aloneüksi,
45
108000
3000
nagu see särgita tantsiv üksik noormees,
02:06
remembermäleta the importancetähtsus of nurturingkasvatamine
46
111000
2000
pidage meeles, kui tähtis on esimesed järgijad
02:08
your first fewvähe followersjärgijaid as equalsvõrdub
47
113000
2000
võrdsetena oma tiiva alla võtta,
02:10
so it's clearlyselgelt about the movementliikumine, not you.
48
115000
3000
näidates, et tähtis on liikumine, mitte sinu isiksus.
02:13
Okay, but we mightvõib-olla have missedvastamata the realreaalne lessonõppetund here.
49
118000
3000
Okei, aga tõeline õppetund võis meil märkamata jääda.
02:16
The biggestsuurim lessonõppetund, if you noticedmärkasin --
50
121000
2000
Suurim õppetund, kui juba taipasite,
02:18
did you catchsaak it? -- is that leadershipjuhtimine
51
123000
2000
on see, et liidriks olemine
02:20
is over-glorifiedüle ülistatud.
52
125000
2000
on ületähtsustatud.
02:22
That, yes, it was the shirtlessshirtless guy who was first,
53
127000
2000
Jah, särgita kutt oli esimene
02:24
and he'llta läheb get all the creditkrediit,
54
129000
2000
ja tema saab kogu au endale,
02:26
but it was really the first followerjärgija
55
131000
2000
aga tegelikult oli see esimene järgija,
02:28
that transformedmuundatud the loneüksi nutpähkel into a leaderliider.
56
133000
3000
kes muutis üksiku hullumeelse liidriks.
02:31
So, as we're told that we should all be leadersjuhid,
57
136000
2000
Nii et kui meile öeldakse, et me kõik peaks liidrid olema,
02:33
that would be really ineffectiveebaefektiivne.
58
138000
2000
siis oleks see väga ebaefektiivne.
02:35
If you really carehooli about startingalustades a movementliikumine,
59
140000
2000
Kui te tõesti tahate liikumist alustada,
02:37
have the couragejulgust to followjärgige
60
142000
2000
võtke julgus kokku ja järgige
02:39
and shownäidata othersteised how to followjärgige.
61
144000
2000
ja näidake teistele, kuidas järgida.
02:41
And when you find a loneüksi nutpähkel doing something great,
62
146000
2000
Ja kui te näete mõnd üksikut hullumeelset midagi suurepärast tegemas,
02:43
have the gutssoolestikud to be the first one
63
148000
2000
olge piisavalt vapper, et olla esimene,
02:45
to standseisma up and joinliitu in.
64
150000
2000
kes püsti tõuseb ja temaga liitub.
02:47
And what a perfecttäiuslik placekoht to do that, at TEDTED.
65
152000
2000
Ja suurepärane koht selle tegemiseks on TED.
02:49
ThanksTänud.
66
154000
2000
Aitäh.
02:51
(ApplauseAplaus)
67
156000
11000
(Aplaus)
Translated by Anna-Liisa Ševeljova
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Derek Sivers - Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people.

Why you should listen

Derek Sivers is best known as the founder of CD Baby. A professional musician since 1987, he started CD Baby by accident in 1998 when he was selling his own CD on his website, and friends asked if he could sell theirs, too. CD Baby was the largest seller of independent music on the web, with over $100M in sales for over 150,000 musician clients.

In 2008, Sivers sold CD Baby to focus on his new ventures to benefit musicians, including his new company, MuckWork, where teams of efficient assistants help musicians do their "uncreative dirty work."

More profile about the speaker
Derek Sivers | Speaker | TED.com