English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Derek Sivers: How to start a movement

Derek Sivers: kuidas alustada uut liikumist

Filmed:
7,589,795 views

Üllatava videolindistuse abil seletab Derek Sivers, kuidas liikumised tegelikult alguse saavad. (Vihje: selleks läheb vaja kaht inimest.)

- Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people. Full bio

So, ladiesdaamid and gentlemenhärrased, at TEDTED
Daamid ja härrad,
00:15
we talk a lot about leadershipjuhtimine and how to make a movementliikumine.
TEDis me räägime palju juhtimisest ja liikumiste algatamisest.
00:17
So let's watch a movementliikumine happenjuhtuda, startalusta to finishlõpetama, in underalla threekolm minutesminutit
Vaatame, kuidas käib ühe liikumise sünd vähem kui 3 minuti jooksul,
00:20
and dissectlahkama some lessonsõppetunnid from it.
ja tuletame sellest mõned õppetunnid.
00:23
First, of coursemuidugi you know, a leaderliider needsvajadustele the gutssoolestikud
Esiteks, nagu te muidugi teate, on liidril vaja julgust,
00:26
to standseisma out and be ridiculedteleekraanil.
et silma paista ja ennast naeruväärseks teha.
00:28
But what he's doing is so easylihtne to followjärgige.
Aga seda, mida ta teeb, on lihtne järele teha.
00:32
So here'ssiin on his first followerjärgija with a crucialoluline rolerolli;
Siin ongi tema esimene järgija, kellel on otsustav roll.
00:34
he's going to shownäidata everyonekõik elsemuidu how to followjärgige.
Ta näitab kõigile teistele, kuidas järgida.
00:37
Now, noticeteate that the leaderliider embraceskaasab him as an equalvõrdsed.
Nüüd pange tähele, liider võtab ta omaks kui võrdse.
00:39
So, now it's not about the leaderliider anymoreenam;
Enam pole asi liidris,
00:41
it's about them, pluralmitmuse.
asi on neis, mitmuses.
00:43
Now, there he is callingkutsudes to his friendssõbrad.
Nüüd kutsub ta oma sõpru.
00:45
Now, if you noticeteate that the first followerjärgija
Kui märkate, siis esimene järgija
00:47
is actuallytegelikult an underestimatedalahinnatud formvormis of leadershipjuhtimine in itselfise.
on tegelikult ka omamoodi liider, kelle rolli sageli alahinnatakse.
00:49
It takes gutssoolestikud to standseisma out like that.
Niimoodi esileastumiseks on vaja palju julgust.
00:53
The first followerjärgija is what transformsmuudab
Esimene järgija on see, kelle tõttu
00:55
a loneüksi nutpähkel into a leaderliider.
üksikust hullumeelsest saab liider.
00:58
(LaughterNaer)
(Naer)
01:00
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
01:02
And here comestuleb a secondteine followerjärgija.
Ja siit tuleb teine järgija.
01:05
Now it's not a loneüksi nutpähkel, it's not two nutspähklid --
Nüüd ei ole see enam üksik hullumeelne ega kaks hullumeelset,
01:07
threekolm is a crowdrahvahulk, and a crowdrahvahulk is newsuudised.
kolm on seltskond ja seltskond on uudis.
01:09
So a movementliikumine mustpeab be publicavalik.
Niisiis, liikumine peab olema avalik.
01:12
It's importantoluline to shownäidata not just to shownäidata the leaderliider, but the followersjärgijaid,
Lisaks liidrile on tähtis näidata ka järgijaid,
01:14
because you find that newuus followersjärgijaid
sest nagu näete, uued järgijad
01:17
emulatejäljendada the followersjärgijaid, not the leaderliider.
imiteerivad järgijaid, mitte liidrit.
01:19
Now, here come two more people, and immediatelykohe after,
Nüüd tuleb veel kaks inimest ja kohe nende järel
01:22
threekolm more people.
veel kolm.
01:24
Now we'veme oleme got momentumhoogu. This is the tippingkallutamine pointpunkt.
Nüüd on saavutatud kriitiline mass ja see on pöördepunkt.
01:26
Now we'veme oleme got a movementliikumine.
Nüüd on see juba liikumine.
01:28
So, noticeteate that, as more people joinliitu in,
Pange tähele, mida rohkem inimesi liitub,
01:32
it's lessvähem riskyriskantne.
seda vähem riskantseks see muutub.
01:34
So those that were sittingistudes on the fencetara before, now have no reasonpõhjus not to.
Neil, kes enne kõhklesid, pole enam mingit põhjust mitte liituda.
01:36
They won'tei ole standseisma out,
Nad ei torka silma.
01:39
they won'tei ole be ridiculedteleekraanil,
Nad ei tee end lolliks.
01:41
but they will be partosaliselt of the in-crowdrahvas if they hurrykiirusta.
Aga kui nad kiirustavad, saavad ka nendest insaiderid.
01:43
(LaughterNaer)
(Naer)
01:45
So, over the nextjärgmine minuteminut,
Järgmise minuti jooksul näete,
01:48
you'llsa saad see all of those that prefereelistavad to stickkleepige with the crowdrahvahulk
kuidas kõik eelistavad rahvasummaga liituda,
01:50
because eventuallylõpuks they would be ridiculedteleekraanil
sest lõpuks naeruvääristataks neid,
01:52
for not joiningliitumine in.
kes ei ühinenud,
01:54
And that's how you make a movementliikumine.
ja nii algatataksegi uus liikumine.
01:56
But let's recapSulgege some lessonsõppetunnid from this.
Teeme sellest siis õpetliku kokkuvõtte.
01:58
So first, if you are the typetüüp,
Esiteks, kui te olete selline,
02:00
like the shirtlessshirtless dancingtantsimine guy that is standingseisab aloneüksi,
nagu see särgita tantsiv üksik noormees,
02:03
remembermäleta the importancetähtsus of nurturingkasvatamine
pidage meeles, kui tähtis on esimesed järgijad
02:06
your first fewvähe followersjärgijaid as equalsvõrdub
võrdsetena oma tiiva alla võtta,
02:08
so it's clearlyselgelt about the movementliikumine, not you.
näidates, et tähtis on liikumine, mitte sinu isiksus.
02:10
Okay, but we mightvõib-olla have missedvastamata the realreaalne lessonõppetund here.
Okei, aga tõeline õppetund võis meil märkamata jääda.
02:13
The biggestsuurim lessonõppetund, if you noticedmärkasin --
Suurim õppetund, kui juba taipasite,
02:16
did you catchsaak it? -- is that leadershipjuhtimine
on see, et liidriks olemine
02:18
is over-glorifiedüle ülistatud.
on ületähtsustatud.
02:20
That, yes, it was the shirtlessshirtless guy who was first,
Jah, särgita kutt oli esimene
02:22
and he'llta läheb get all the creditkrediit,
ja tema saab kogu au endale,
02:24
but it was really the first followerjärgija
aga tegelikult oli see esimene järgija,
02:26
that transformedmuundatud the loneüksi nutpähkel into a leaderliider.
kes muutis üksiku hullumeelse liidriks.
02:28
So, as we're told that we should all be leadersjuhid,
Nii et kui meile öeldakse, et me kõik peaks liidrid olema,
02:31
that would be really ineffectiveebaefektiivne.
siis oleks see väga ebaefektiivne.
02:33
If you really carehooli about startingalustades a movementliikumine,
Kui te tõesti tahate liikumist alustada,
02:35
have the couragejulgust to followjärgige
võtke julgus kokku ja järgige
02:37
and shownäidata othersteised how to followjärgige.
ja näidake teistele, kuidas järgida.
02:39
And when you find a loneüksi nutpähkel doing something great,
Ja kui te näete mõnd üksikut hullumeelset midagi suurepärast tegemas,
02:41
have the gutssoolestikud to be the first one
olge piisavalt vapper, et olla esimene,
02:43
to standseisma up and joinliitu in.
kes püsti tõuseb ja temaga liitub.
02:45
And what a perfecttäiuslik placekoht to do that, at TEDTED.
Ja suurepärane koht selle tegemiseks on TED.
02:47
ThanksTänud.
Aitäh.
02:49
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
02:51
Translated by Anna-Liisa Ševeljova
Reviewed by Mailis Laos

▲Back to top

About the speaker:

Derek Sivers - Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people.

Why you should listen

Derek Sivers is best known as the founder of CD Baby. A professional musician since 1987, he started CD Baby by accident in 1998 when he was selling his own CD on his website, and friends asked if he could sell theirs, too. CD Baby was the largest seller of independent music on the web, with over $100M in sales for over 150,000 musician clients.

In 2008, Sivers sold CD Baby to focus on his new ventures to benefit musicians, including his new company, MuckWork, where teams of efficient assistants help musicians do their "uncreative dirty work."

More profile about the speaker
Derek Sivers | Speaker | TED.com