ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Karissa Sanbonmatsu: The biology of gender, from DNA to the brain

Karissa Sanbonmatsu: Sukupuolen biologia, DNA:sta aivoihin

Filmed:
2,235,281 views

Miten sukupuoli toimii? Kyse ei ole vain kromosomeistamme, sanoo biologi Karissa Sanbonmatsu. Uraauurtavassa puheessaan hän jakaa uusia löydöksiä epigenetiikassa. Uudella tutkimusalalla, joka tutkii miten DNA:n toiminta voi pysyvästi muuttua sosiaalisten tekijöiden, kuten trauman tai ruokavalion seurauksena. Opi miten elämänkokemukset muovaavat tapaa, jolla geenit ilmentyvät -- ja mitä se merkitsee ymmärryksellemme sukupuolesta.
- Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
So what does it mean to be a womannainen?
0
2595
3546
Mitä merkitsee olla nainen?
00:19
We all have XXXx chromosomeskromosomit, right?
1
7341
2480
Meillä kaikilla on XX
kromosomit, eikö niin?
00:22
ActuallyItse asiassa, that's not truetotta.
2
10496
1520
Oikeastaan se ei ole totta.
Joillakin naisilla geneettinen
alkuperä on erilainen.
00:25
Some womennaiset are mosaicsmosaiikki.
3
13016
1736
00:26
They have a mixsekoittaa of chromosomekromosomi typestyypit
with X, with XYXy or with XXXXXX.
4
14776
5400
Heillä on erilainen x-kromosomi
yhdistelmä, XY tai XXX.
00:33
If it's not just
about our chromosomeskromosomit,
5
21056
2416
Jos ei ole kysymys vain kromosomeista,
00:35
then what is beingollessa a womannainen about?
6
23496
2240
niin mitä sitten on olla nainen?
00:38
BeingOn femininenaisellinen?
7
26496
1536
Olla naisellinen?
00:40
GettingSaada marriednaimisissa?
8
28056
1456
Mennä naimisiin?
00:41
HavingOttaa kidsLasten?
9
29536
1200
Saada lapsia?
00:43
You don't have to look farpitkälle
to find fantasticfantastinen exceptionspoikkeukset
10
31553
3678
Sinun ei tarvitse mennä kauas
löytääksesi poikkeuksia
00:47
to these rulessäännöt,
11
35256
1616
näistä säännöistä,
00:48
but we all shareJaa something
that makesmerkit us womennaiset.
12
36896
3640
mutta meillä kaikilla on jotain yhteistä,
mikä tekee meistä naisia.
00:53
Maybe that something is in our brainsäly.
13
41536
2800
Ehkä se jokin on aivoissamme.
00:57
You mightmahti have heardkuuli theoriesteoriat
from last centuryvuosisata
14
45376
3096
Olet ehkä kuullut teorioita
viime vuosisadalta,
01:00
about how menmiehet are better
at mathmatematiikka than womennaiset
15
48496
2856
siitä kuinka miehet ovat naisia
parempia matematiikassa,
01:03
because they have biggersuurempi brainsäly.
16
51376
1560
koska heillä on isommat aivot.
01:05
These theoriesteoriat have been debunkeddebunked.
17
53656
2256
Nämä teoriat on kumottu.
01:07
The averagekeskiverto man has a brainaivot
about threekolme timesajat smallerpienempi
18
55937
2894
Keskivertomiehellä on noin
kolme kertaa pienemmät
01:10
than the averagekeskiverto elephantnorsu,
19
58856
1776
aivot kuin elefantilla,
01:12
but that doesn't mean
20
60656
1256
mutta eihän se tarkoita,
että keskivertomies olisi kolme kertaa
tyhmempi kuin elefantti ...
01:13
the averagekeskiverto man is threekolme timesajat
dumberDumber than an elephantnorsu ...
21
61936
2736
01:16
or does it?
22
64696
1216
vai tarkoittaako?
01:17
(LaughterNaurua)
23
65935
2537
(Naurua)
01:20
There's a newUusi waveAalto
of femaleNainen neuroscientistsNeurotieteilijät
24
68496
5176
Neurotieteilijöiden joukossa
on uusi naistutkijoiden aalto,
01:25
that are findinghavainto importanttärkeä differenceserot
betweenvälillä femaleNainen and maleUros brainsäly
25
73696
3976
jotka ovat löytäneet tärkeitä eroja
naisten ja miesten aivojen väliltä
01:29
in neuronneuroni connectivityliitettävyys,
26
77696
1736
hermosolujen kytkennöistä,
01:31
in brainaivot structurerakenne, in brainaivot activityaktiviteetti.
27
79456
2760
aivojen rakenteesta,
aivojen toiminnasta.
01:34
They're findinghavainto that the brainaivot
is like a patchworktilkkutäkki mosaicmosaiikki --
28
82936
3816
He havaitsivat, että aivot
ovat kuin tilkkutäkki mosaiikki --
01:38
a mixtureseos.
29
86776
1296
sekoitus.
01:40
WomenNaisten have mostlyenimmäkseen femaleNainen patcheslaastaria
and a fewharvat maleUros patcheslaastaria.
30
88096
3640
Naisilla on enimmäkseen naistilkkuja
ja muutama miestilkku.
01:44
With all this newUusi datadata,
what does it mean to be a womannainen?
31
92776
3480
Mitä tämän uuden tiedon valossa
merkitsee olla nainen?
01:49
This is something that I've been
thinkingajattelu about almostmelkein my entirekoko life.
32
97296
3560
Tämä on jotain, mitä olen ajatellut
melkein läpi elämäni.
01:53
When people learnoppia that I'm a womannainen
who happenstapahtuu to be transgendertranssukupuolinen,
33
101896
3856
Kun ihmiset oppivat, että olen nainen,
joka sattuu olemaan transsukupuolinen,
01:57
they always askkysyä,
34
105776
1496
he kysyvät aina,
01:59
"How do you know you're a womannainen?"
35
107296
1600
"Mistä tiedät, että olet nainen?"
02:02
As a scientisttiedemies, I'm searchingtutkiva
for a biologicalbiologinen basisperusta of gendersukupuoli.
36
110056
5416
Tutkijana etsin sukupuolen
biologista perustaa.
02:07
I want to understandymmärtää what makesmerkit me me.
37
115496
3280
Haluan tietää miksi olen minä.
02:12
NewUusi discoverieslöydöt
at the frontetuosa edgereuna of sciencetiede
38
120656
2976
Uudet löydöt tieteen eturintamalla
02:15
are sheddingirtoaminen lightvalo
on the biomarkersbiomarkkerit that definemääritellä gendersukupuoli.
39
123656
4256
valottavat biomarkkereiden merkitystä
sukupuolen määrittymisessä.
02:19
My colleaguestyötovereiden and I in geneticsgenetiikka,
neuroscienceneurotiede, physiologyfysiologia and psychologyPsykologia,
40
127936
6136
Minä ja kollegani genetiikassa,
neurotieteessä, fysiologiassa ja
psykologiassa, yritämme selvittää miten
sukupuoli tarkalleen toimii.
02:26
we're tryingyrittää to figurekuva out
exactlytarkalleen how gendersukupuoli worksteokset.
41
134096
3056
02:29
These vastlyvaltavasti differenteri fieldskenttiä
shareJaa a commonyhteinen connectionyhteys --
42
137176
3856
Näillä täysin erilaisilla kentillä
on yhteys --
02:33
epigeneticsEpigeneettinen periytyminen.
43
141056
1360
epigenetiikka.
02:35
In epigeneticsEpigeneettinen periytyminen,
we're studyingopiskelu how DNADNA activityaktiviteetti
44
143576
6096
Epigenetiikassa tutkimme
miten DNA-aktiivisuus
02:41
can actuallyitse asiassa radicallyradikaalisti
and permanentlypysyvästi changemuuttaa,
45
149696
2976
voi todella radikaalisti
ja pysyvästi muuttua,
02:44
even thoughvaikka the sequencejakso stayspysyy the samesama.
46
152696
2480
vaikka sekvenssi pysyy samana.
02:48
DNADNA is the long, string-likeString kaltainen moleculemolekyyli
that windstuulet up insidesisällä our cellssolut.
47
156216
5487
DNA on pitkä, nauhamainen molekyyli,
joka on kiertyneenä solujemme sisällä.
DNA:ta on niin paljon,
02:53
There's so much DNADNA
48
161728
1036
02:54
that it actuallyitse asiassa getssaa tangledTakkuinen
into these knot-likesolmu kaltainen things --
49
162789
2890
että se itse asiassa sotkeutuu
ikään kuin solmulle --
me kutsumme niitä
yksinkertaisesti solmuiksi.
02:57
we'llhyvin just call them knotsknots.
50
165704
1320
03:00
So externalulkoinen factorstekijät changemuuttaa
how those DNADNA knotsknots are formedmuodostettu.
51
168201
5040
Ulkoiset tekijät muuttuvat sen mukaan,
miten nämä DNA solmut ovat muotoutuneet.
03:06
You can think of it like this:
52
174941
1456
Voit ajatella sitä näin:
03:08
insidesisällä our cellssolut, there's differenteri
contraptionsContraptions buildingrakennus things,
53
176421
5608
solujemme sisällä on erilaisia
härveleitä, rakennusaineita,
03:14
connectingyhdistävät circuitspiirit,
54
182077
1696
yhdysvirtapiirejä
03:15
doing all the things they need
to make life happentapahtua.
55
183797
2760
tekemässä kaiken sen, mitä
elämä edellyttää.
03:19
Here'sTässä on one that's sortjärjestellä of readinglukeminen
the DNADNA and makingtehdä RNARna.
56
187797
4520
Tässä on tavallaan DNA:n luenta
ja RNA:n muodostuminen.
03:25
And then this one is carryingkuljettaa
a hugevaltava sacSAC of neurotransmittersvälittäjäaineiden
57
193477
3616
Ja tämä kantaa valtavaa
neurotransmitteri-säkkiä
03:29
from one endpää of the brainaivot cellsolu
58
197117
1816
aivosolun päästä
03:30
to the other.
59
198957
1376
toiseen.
03:32
Don't they get hazardvaara paymaksaa
for this kindkiltti of work?
60
200357
2256
Maksetaankohan niille riskilisää
tällaisesta työstä?
03:34
(LaughterNaurua)
61
202637
1200
(Naurua)
Tässä on kokonainen molekyylitehdas --
03:36
This one is an entirekoko molecularmolekyyli- factorytehdas --
62
204757
2136
elämän salaisuudeksikin kutsuttu.
03:38
some say it's the secretsalaisuus to life.
63
206917
1776
03:40
It's call the ribosomeribosomien.
64
208717
1376
Sitä sanotaan ribosomiksi.
03:42
I've been studyingopiskelu this sincesiitä asti kun 2001.
65
210117
2440
Olen opiskellut tätä vuodesta 2001.
03:46
One of the stunningupeita
things about our cellssolut
66
214237
3216
Yksi upea asia soluissamme on,
03:49
is that the componentskomponentit insidesisällä them
are actuallyitse asiassa biodegradablebiologisesti hajoava.
67
217477
4256
että kaikki rakenneosat niiden sisällä
ovat itse asiassa biohajoavia.
03:53
They dissolveliueta,
68
221757
1256
Ne hajoavat,
03:55
and then they're rebuiltuudelleen eachkukin day,
69
223037
2336
ja sitten ne rakennetaan
uudelleen joka päivä,
03:57
kindkiltti of like a travelingmatkustaminen carnivalCarnival
70
225397
2536
kuin kiertävä tivoli,
03:59
where the ridesratsastaa are takenotettu down
and then rebuiltuudelleen everyjoka singleyksittäinen day.
71
227957
3720
jossa laitteet puretaan ja
rakennetaan uudestaan joka päivä.
04:04
A bigiso differenceero betweenvälillä our cellssolut
and the travelingmatkustaminen carnivalCarnival
72
232917
3296
Suuri ero solujemme ja kiertävän
tivolin välillä on se,
04:08
is that in the carnivalCarnival,
73
236237
2175
että tivolissa
04:10
there are skilledtaitava craftsmenKäsityöläisten
that rebuilduudistaa the ridesratsastaa eachkukin day.
74
238436
3801
ammattimiehet kasaavat
laitteet joka päivä.
Soluissamme ei ole tuollaisia
ammattilaisia,
04:15
In our cellssolut, there are
no suchsellainen skilledtaitava craftsmenKäsityöläisten,
75
243197
2616
vain tyhmiä rakentajakoneita,
04:17
only dumbtyhmä builderrakentaja machineskoneet
76
245837
1536
jotka rakentavat mitä tahansa,
mitä suunnitelmaan on kirjoitettu,
04:19
that buildrakentaa whatever'sMikä on
writtenkirjallinen in the planssuunnitelmat,
77
247397
2296
04:21
no matterasia what those planssuunnitelmat say.
78
249717
1600
riippumatta siitä, mitä nuo
suunnitelmat sisältävät.
04:24
Those planssuunnitelmat are the DNADNA.
79
252437
2816
nuo suunnitelmat ovat DNA.
04:27
The instructionsohjeet for everyjoka
nookNook and crannyKolo insidesisällä our cellssolut.
80
255277
3560
Ohjeet joka sopukkaan
solujemme sisällä.
04:32
If everything in, say,
our brainaivot cellssolut
81
260197
2856
Jos kaikki aivosoluissamme
04:35
dissolvesliukenee almostmelkein everyjoka day,
82
263077
2096
hajoaa melkein joka päivä,
04:37
then how can the brainaivot remembermuistaa
anything pastmenneisyys one day?
83
265197
2840
niin miten aivot muistavat mitään
edellisestä päivästä.
04:40
That's where DNADNA comestulee in.
84
268917
1976
Juuri tässä DNA astuu kuvaan.
04:42
DNADNA is one of the those things
that does not dissolveliueta.
85
270917
3256
DNA on yksi niistä asioista,
joka ei häviä.
04:46
But for DNADNA to remembermuistaa
that something happenedtapahtunut,
86
274197
2696
Mutta muistaakseen, että
jotain tapahtui,
04:48
it has to changemuuttaa somehowjollakin tavalla.
87
276917
1600
DNA:n on jotenkin muututtava.
Me tiedämme, ettei muutos
voi olla sekvenssissä;
04:51
We know the changemuuttaa
can't be in the sequencejakso;
88
279477
2096
04:53
if it changedmuutettu sequencejakso all the time,
89
281597
2096
jos sekvenssi muuttuisi koko ajan,
04:55
then we mightmahti be growingkasvaa like, a newUusi earkorva
or a newUusi eyeballSilmämuna everyjoka singleyksittäinen day.
90
283717
4896
silloin saattaisimme kasvattaa vaikka
uuden korvan tai silmämunan joka päivä.
05:00
(LaughterNaurua)
91
288637
1016
(Naurua)
Niinpä se sen sijaan
muuttaa muotoaan,
05:01
So, insteadsen sijaan it changesmuutokset shapemuoto,
92
289677
1976
05:03
and that's where those DNADNA knotsknots come in.
93
291677
1976
ja tässä vaiheessa nuo DNA
solmut tulevat mukaan.
05:05
You can think of them like DNADNA memorymuisti.
94
293677
1960
Voit ajatella niitä ikään kuin
DNA:n muistina.
05:09
When something bigiso
in our life happenstapahtuu,
95
297317
2296
Kun elämässämme tapahtuu
jotain suurta,
05:11
like a traumatictraumaattinen childhoodlapsuus eventtapahtuma,
96
299637
2496
kuten lapsuuden traumaattinen tapahtuma,
05:14
stressstressi hormoneshormonit floodtulva our brainaivot.
97
302157
1880
stressihormoneja tulvii aivoihimme.
05:16
The stressstressi hormoneshormonit
don't affectvaikuttaa the sequencejakso of DNADNA,
98
304877
2896
Stressihormonit eivät vaikuta
DNA-sekvensseihin,
05:19
but they do changemuuttaa the shapemuoto.
99
307797
2136
mutta ne muuttavat muotoa.
05:21
They affectvaikuttaa that partosa of DNADNA
100
309957
2336
Ne vaikuttavat siihen DNA:n osaan
05:24
with the instructionsohjeet for molecularmolekyyli-
machineskoneet that reducevähentää stressstressi.
101
312317
3760
missä on ohjeet molekyylikoneille,
jotka vähentävät stressiä.
05:28
That piecepala of DNADNA
getssaa woundhaava up into a knotsolmu,
102
316797
2376
Tuo DNA:n osa saa
haavan solmuunsa,
05:31
and now the dumbtyhmä builderrakentaja machineskoneet
can't readlukea the planssuunnitelmat they need
103
319197
3936
ja nyt nuo tyhmät rakentajakoneet eivät
pysty lukemaan tarvittavaa suunnitelmaa
05:35
to buildrakentaa the machineskoneet that reducevähentää stressstressi.
104
323157
2080
rakentaakseen stressiä vähentäviä koneita.
Sanahirviö, mutta noin
mikrotasolla tapahtuu.
05:38
That's a mouthfulsuupala, but it's
what's happeninghappening on the microscalemikro-asteikko.
105
326037
2976
05:41
On the macroscalesuositukset, you practicallykäytännössä losemenettää
the abilitykyky to dealsopimus with stressstressi,
106
329037
3416
Makrotasolla menetät käytännössä
kykysi käsitellä stressiä,
05:44
and that's badhuono.
107
332477
1536
ja se on huono asia.
05:46
And that's how DNADNA can remembermuistaa
what happenstapahtuu in the pastmenneisyys.
108
334037
3200
Näin DNA voi muistaa mitä
menneisyydessä tapahtui.
Ajattelen, että näin
minulle tapahtui,
05:51
This is what I think
was happeninghappening to me
109
339357
2576
05:53
when I first startedaloitti my gendersukupuoli transitionsiirtyminen.
110
341957
2080
kun aloitin sukupuolenvaihdon.
05:57
I knewtunsi I was a womannainen on the insidesisällä,
111
345277
2216
Tiesin, että olen sisäpuolelta nainen,
05:59
and I worekäytti women'snaisten- clothesvaatteet on the outsideulkopuolella,
112
347517
2976
ja puin ulkopuolen naisten vaatteisiin,
06:02
but everyonejokainen saw me as a man in a dresspukeutua.
113
350517
2920
mutta kaikki näkivät minut
miehenä mekossa.
06:07
I felttunsi olonsa like no matterasia
how manymonet things I try,
114
355117
5016
Minusta tuntui, että yritinpä
mitä tahansa,
kukaan ei kuitenkaan koskaan
todella näkisi minua naisena.
06:12
no one would ever
really see me as a womannainen.
115
360157
2616
06:14
In sciencetiede, your credibilityuskottavuus
is everything,
116
362797
3056
Tieteessä uskottavuustesi
merkitsee kaikkea,
06:17
and people were
snickeringsnickering in the hallwaysKäytävillä,
117
365877
3240
ja ihmiset tirskuivat
käytävillä,
06:21
givingantaminen me starestuijottaa,
118
369997
1456
ja tuijottivat minua,
06:23
looksulkonäkö of disgustinhoa --
119
371477
1816
inho katseessaan --
06:25
afraidpeloissaan to be nearlähellä me.
120
373317
1640
peläten olla lähelläni.
06:28
I remembermuistaa my first bigiso talk
after transitionsiirtyminen.
121
376197
2936
Muistan ensimmäisen ison
puheeni vaihdoksen jälkeen.
06:31
It was in ItalyItalia.
122
379157
1216
Se oli Italiassa.
06:32
I'd giventietty prestigiousarvostetun talksneuvottelut before,
123
380397
2416
Olin pitänyt aiemminkin
arvovaltaisia puheita,
06:34
but this one, I was terrifiedkauhuissaan.
124
382837
2816
mutta sillä kertaa olin kauhuissani.
06:37
I lookedkatsoin out into the audienceyleisö,
125
385677
1776
Katsoin yleisöön,
06:39
and the whisperskuiskaa startedaloitti --
126
387477
2856
ja kuiskuttelu alkoi --
06:42
the starestuijottaa,
127
390357
1376
tuijotukset,
06:43
the smirkssmirks, the chucklesNaurahtaa.
128
391757
1920
omahyväiset virneet, tirskunta.
06:46
To this day, I still have socialsosiaalinen anxietyahdistus
around my experiencekokea eightkahdeksan yearsvuotta agositten.
129
394677
5360
Yhä koen sosiaalista ahdistusta liittyen
kokemukseeni kahdeksan vuotta sitten.
Menetin toivoni.
06:53
I lostmenetetty hopetoivoa.
130
401917
1200
06:56
Don't worryhuoli,
I've had therapyterapia so I'm OK --
131
404877
2896
Älä huoli, olen käynyt
terapiassa, joten olen ok --
06:59
I'm OK now.
132
407797
1216
voin hyvin nyt.
07:01
(LaughterNaurua)
133
409037
1816
(Naurua)
07:02
(CheersKippis)
134
410877
1816
(Kannustushuutoja)
07:04
(ApplauseSuosionosoitukset)
135
412717
4136
(Suosionosoituksia)
Mutta olin saanut tarpeekseni:
07:08
But I felttunsi olonsa enoughtarpeeksi is enoughtarpeeksi:
136
416877
1896
olen tiedemies,
07:10
I'm a scientisttiedemies,
137
418797
1616
minulla on tohtorinarvo
astrofysiikassa,
07:12
I have a doctoratetohtorinarvo in astrophysicsastrofysiikka,
138
420437
1856
olen julkaissut arvostetuimmissa
tiedejulkaisuissa
07:14
I've publishedjulkaistu in the topYlin journalskirjauskansiot,
139
422317
1696
07:16
in wave-particleAalto-hiukkanen interactionsvuorovaikutukset,
spacetila physicsfysiikka,
140
424037
2656
aaltopartikkeleiden vuorovaikutuksesta,
avaruusfysiikasta,
07:18
nucleicnukleiinihapon osoittaminen acidhappo biochemistrybiokemia.
141
426717
2096
nukleiinihapon biokemiasta.
07:20
I've actuallyitse asiassa been trainedkoulutettu
to get to the bottompohja of things, so --
142
428837
3096
Olen todella koulutettu asioiden
ytimeen pääsemisessä, joten --
07:23
(LaughterNaurua)
143
431957
1096
(Naurua)
07:25
I wentmeni onlineverkossa --
144
433077
1256
Menin verkkoon --
07:26
(ApplauseSuosionosoitukset)
145
434357
4320
(Suosionosoituksia)
07:31
So I wentmeni onlineverkossa, and I foundlöydetty
fascinatinglumoava researchtutkimus paperspaperit.
146
439437
3816
Menin verkkoon ja löysin
kiehtovia tutkimuksia.
07:35
I learnedoppinut that these DNADNA knotsolmu things
are not always badhuono.
147
443277
3296
Opin, etteivät nämä DNA-solmut
olekaan aina pahasta.
07:38
ActuallyItse asiassa, the knottingSolmitaan and unknottingei knotting --
148
446597
2336
Solmia ja avata solmuja --
07:40
it's like a complicatedmonimutkainen computertietokone languageKieli.
149
448957
2336
se on kuin monimutkainen
ohjelmointikieli.
07:43
It programsohjelmat our bodieselinten
with exquisitehieno precisiontarkkuus.
150
451317
2960
Se ohjelmoi kehomme
erittäin tarkasti.
07:47
So when we get pregnantraskaana,
151
455477
1856
Kun tulemme raskaaksi,
07:49
our fertilizedHedelmöittynyt eggsmunat growkasvaa
into newbornvastasyntynyt babiesvauvat.
152
457357
3080
hedelmöityneet munasolumme
kasvavat vastasyntyneissä vauvoissa.
07:53
This processkäsitellä asiaa requiresvaatii
thousandstuhansia of DNADNA decisionspäätökset to happentapahtua.
153
461317
4056
Tämä prosessi vaatii tuhansia
DNA-päätöksiä.
07:57
Should an embryoalkio cellsolu becometulla a bloodveri cellsolu?
154
465397
2736
Pitäisikö alkion solusta tulla verisolu?
08:00
A heartsydän cellsolu? A brainaivot cellsolu?
155
468157
1880
Sydänsolu? Aivosolu?
08:02
And the decisionspäätökset happentapahtua
at differenteri timesajat duringaikana pregnancyRaskaus.
156
470877
3216
Päätökset tapahtuvat eri
vaiheissa raskautta.
08:06
Some in the first trimesterraskauskolmanneksen,
some in the secondtoinen trimesterraskauskolmanneksen
157
474117
3176
Jotkut ensimmäisellä kolmanneksella,
jotkut toisella kolmanneksella
08:09
and some in the thirdkolmas trimesterraskauskolmanneksen.
158
477317
1560
ja jotkut viimeisellä kolmanneksella.
08:14
To trulytodella understandymmärtää
DNADNA decision-makingpäätöksenteko,
159
482277
3056
Ymmärtääksemme todella
DNA-päätöksentekoa,
08:17
we need to see the processkäsitellä asiaa
of knotsolmu formationmuodostus in atomicatomi- detailyksityiskohta.
160
485357
3760
meidän on nähtävä solmujen
muodostumisprosessi atomin tarkkuudella.
08:21
Even the mostsuurin osa powerfulvoimakas
microscopesMikroskoopit can't see this.
161
489877
2720
Tehokkaimmatkaan mikroskoopit
eivät voi nähdä sitä.
08:26
What if we triedyritti
to simulatesimuloida these on a computertietokone?
162
494196
2721
Entä jos yritämme simuloida
näitä tietokoneella?
08:29
For that we'dlyhennys muodosta 'we had' need
a millionmiljoona computerstietokoneet to do that.
163
497716
3480
Siihen tarvitsisimme
miljoona tietokonetta.
08:34
That's exactlytarkalleen what we have
at LosLos AlamosAlamos LabsLabs --
164
502037
3256
Juuri näin meillä on
Los Alamosin laboratoriossa --
08:37
a millionmiljoona computerstietokoneet
connectedkytketty in a giantjättiläinen warehousevarasto.
165
505317
3120
miljoona tietokonetta
toisiinsa yhdistettynä.
08:42
So here we're showingosoittavat the DNADNA
makingtehdä up an entirekoko genegeeni
166
510237
4016
Tässä näkyy DNA:n muodostama
kokonainen geeni
08:46
foldedtaitettu into very specificerityinen shapesmuodot of knotsknots.
167
514277
3465
taittuneena tarkoin
määrittyneisiin solmuihin.
08:50
For the first time,
168
518517
1336
Ensimmäistä kertaa
08:51
my teamtiimi has simulatedsimuloitu
an entirekoko genegeeni of DNADNA --
169
519877
3696
tutkijaryhmäni on simuloinut
kokonaisen DNA geenin --
08:55
the largestsuurin biomolecularbiomolecular simulationsimulointi
performedsuoritettu to dateTreffi.
170
523597
3040
se on tähän mennessä
suurin biomolekyylinen simulaatio.
09:00
For the first time, we're beginningalku
to understandymmärtää the unsolvedratkaisematon problemongelma
171
528477
3456
Ensimmäistä kertaa alamme
ymmärtää ratkaisematonta ongelmaa,
09:03
of how hormoneshormonit triggerlaukaista
the formationmuodostus of these knotsknots.
172
531957
3320
kuinka hormonit laukaisevat
näiden solmujen muodostumisen.
09:09
DNADNA knotsolmu formationmuodostus
can be seennähdään beautifullykauniisti in calicoCalico catskissat.
173
537557
4576
DNA-solmujen muodostuminen näkyy
kauniisti kilpikonnakuvioisissa kissoissa.
09:14
The decisionpäätös betweenvälillä orangeoranssi and blackmusta
174
542157
2576
Päätös oranssin ja mustan välillä
09:16
happenstapahtuu earlyaikaisin on in the wombkohtu,
175
544757
1760
tapahtuu varhaisessa
vaiheessa kohdussa niin,
09:19
so that orange-and-blackoranssi-ja-musta patchyhajanaista patternkuvio,
176
547070
2776
että oranssi-mustat laikut
09:21
it's an exacttarkka readoutLukema of what happenedtapahtunut
177
549870
2296
näyttävät täsmälleen sen, mitä tapahtui
09:24
when that catkissa was
just a tinypikkuruinen little kittenKissanpentu embryoalkio
178
552190
2376
kun kissa oli vain pienen pieni
kissanpentu alkio
09:26
insidesisällä her mom'säidin wombkohtu.
179
554590
1440
äitinsä kohdussa.
09:28
And the patchyhajanaista patternkuvio actuallyitse asiassa happenstapahtuu
in our brainsäly and in cancersyöpä.
180
556795
5296
Epätasaista kuviointia todella
tapahtuu aivoissamme ja syövässä.
09:34
It's directlysuoraan relatedliittyvä to intellectualälyllinen
disabilityVammaisuus and breastrinta cancersyöpä.
181
562115
3480
Se liittyy suoraan kehitysvammaisuuteen
ja rintasyöpään.
09:39
These DNADNA decisionspäätökset
alsomyös happentapahtua in other partsosat of the bodyruumis.
182
567955
4176
Näitä DNA-päätöksiä tapahtuu
myös kehon muissa osissa.
09:44
It turnsvuorotellen out that the precursoredeltäjä genitalsSukupuolielimissä
transformmuuttaa into eitherjompikumpi femaleNainen or maleUros
183
572155
5016
Sukuelinten esiasteet muuntuvat
joko naisen tai miehen sukuelimiksi
09:49
duringaikana the first trimesterraskauskolmanneksen of pregnancyRaskaus.
184
577195
1920
raskauden ensimmäisellä kolmanneksella.
09:51
The precursoredeltäjä brainsäly, on the other handkäsi,
185
579795
2256
Aivojen esiaste puolestaan
muuntuu
09:54
transformmuuttaa into femaleNainen or maleUros
duringaikana the secondtoinen trimesterraskauskolmanneksen of pregnancyRaskaus.
186
582075
3480
naisen tai miehen aivoiksi
raskauden toisella kolmanneksella.
09:58
So the currentnykyinen workingtyöskentely modelmalli-
187
586675
2056
Tämänhetkinen toimintamallini
10:00
is that a uniqueainutlaatuinen mixsekoittaa in my mom'säidin wombkohtu
188
588755
3856
on se, että ainutlaatuinen sekoitus
äitini kohdussa
10:04
causedaiheutti the precursoredeltäjä genitalsSukupuolielimissä
to transformmuuttaa one way,
189
592635
3536
sai sukuelimeni kehittymään
tietyllä tavalla,
10:08
but the precursoredeltäjä brainaivot
to transformmuuttaa the other way.
190
596195
2760
mutta aivoni taas muotoutuivat
toisella tavalla.
Suurin osa epigeneettisestä
tutkimuksesta
10:15
MostUseimmat of epigeneticepigeneettiset researchtutkimus
191
603035
1976
on keskittynyt stressiin,
ahdistukseen, depressioon --
10:17
has really focusedKohdennettu
on stressstressi, anxietyahdistus, depressionmasennus --
192
605035
3376
jonkinlaisiin masentaviin juttuihin,
10:20
kindkiltti of a downerDowner,
193
608435
1456
jonkinlaisiin pahoihin asioihin.
10:21
kindkiltti of badhuono things.
194
609915
1216
10:23
(LaughterNaurua)
195
611155
1016
(Naurua)
10:24
But nowadaysnykyään --
196
612195
1576
Mutta nykyisin --
10:25
the latestuusin stuffjutut --
197
613795
1216
uusin juttu --
10:27
people are looking at relaxationrentoutuminen.
198
615035
1616
ihmiset etsivät rentoutumista.
10:28
Can that have a positivepositiivinen
effectvaikutus on your DNADNA?
199
616675
2240
Voiko sillä olla postiivista
vaikutusta DNA:hasi?
10:32
Right now we're missingpuuttuva
keyavain datadata from micehiiret modelsmallit.
200
620195
3120
Meiltä puuttuu vielä
keskeiset tiedot hiirimalleista.
Me tiedämme, että hiiret
rentoutuvat,
10:36
We know that micehiiret relaxrentoutua,
201
624675
1416
10:38
but could they meditatemietiskellä
like the DalaiDalai LamaLama?
202
626115
3976
mutta voisivatko ne meditoida
kuten Dalai Lama?
10:42
AchieveSaavuttaa enlightenmentvalistus?
203
630115
1776
Saavuttaa valaistumisen?
10:43
Could they moveliikkua stoneskivet with theirheidän mindmieli
like JediJedi MasterMaster YodaYoda?
204
631915
3696
Voisivatko ne siirtää kiviä ajatuksillaan
kuten Jedi-mestari Yoda?
10:47
(YodaYoda voiceääni): HmHM, a JediJedi mousehiiri
muston pakko feel the forcepakottaa flowvirtaus, hmHm.
205
635635
3856
(Yodan äänellä): Hm, Jedi-hiiren
täytyy tuntea voiman virtaavan, hm.
10:51
(LaughterNaurua)
206
639515
1936
(Naurua)
10:53
(ApplauseSuosionosoitukset)
207
641475
3080
(Suosionosoituksia)
10:57
I wonderihme if the supporttuki I've had
sincesiitä asti kun that talk back in ItalyItalia
208
645755
3656
Olisinkohan ilman tukea,
sen Italian puheeni jälkeen,
11:01
has triedyritti to unwindRentoutua my DNADNA.
209
649435
2000
yrittänyt kiertää DNA:ni auki.
11:04
HavingOttaa a great circleympyrä of friendsystävät,
supportivetukeva parentsvanhemmat
210
652635
2856
Suurenmoinen ystäväpiirini,
vanhempieni tuki
11:07
and beingollessa in a lovingrakastava relationshipyhteys
211
655515
1976
ja rakastava parisuhde
11:09
has actuallyitse asiassa giventietty me strengthvahvuus
and hopetoivoa to help otherstoiset.
212
657515
3400
ovat antaneet minulle vahvuutta
ja toivoa auttaakseni muita.
11:13
At work I wearpitää yllään a rainbowRainbow braceletRannekoru.
213
661875
2536
Työssä käytän sateenkaariranneketta.
11:16
SometimesJoskus it raiseskorotusten eyebrowsKulmakarvat,
but it alsomyös raiseskorotusten awarenesstietoisuus.
214
664435
3360
Joskus se nostattaa kulmakarvoja,
mutta se nostattaa myös tietoisuutta.
11:20
There's so manymonet transgendertranssukupuolinen people --
215
668355
2296
Transsukupuolisia ihmisiä
on niin paljon --
11:22
especiallyerityisesti womennaiset of colorväri- --
216
670675
1896
varsinkin värillisiä naisia --
11:24
that are just one demeaningAlentavaa commentkommentti
away from takingottaen theirheidän ownoma liveselämää.
217
672595
4840
jotka ovat vain yhden alentavan
kommentin päässä itsemurhasta.
11:31
FortyNeljäkymmentä percentprosentti of us attemptyrittää suicideitsemurha.
218
679195
2440
Neljäkymmentä prosenttia meistä
yrittää itsemurhaa.
11:35
If you're listeningkuuntelee and you feel
like you have no other optionvaihtoehto,
219
683235
5096
Jos kuuntelet ja tunnet, ettei
sinulla ole muuta vaihtoehtoa,
11:40
try to call a friendystävä,
220
688355
1776
yritä soittaa ystävälle,
11:42
go onlineverkossa or try to get
in a supporttuki groupryhmä.
221
690155
2120
etsi apua netistä tai yritä
päästä tukiryhmään.
11:45
If you're a womannainen who'skuka not transgendertranssukupuolinen
but you know painkipu of isolationeristäminen,
222
693755
5176
Jos olet nainen, joka ei ole
transsukupuolinen, mutta tunnet
erillisyyden tuskaa,
seksuaalista väkivaltaa --
11:50
of sexualseksuaalinen assaulthyökkäys --
223
698955
1616
11:52
reachsaavuttaa out.
224
700595
1200
pyydä apua.
11:56
So what does it mean to be a womannainen?
225
704795
2760
Mitä siis merkitsee olla nainen?
12:00
The latestuusin researchtutkimus is showingosoittavat
226
708715
1776
Viimeaikaisin tutkimus osoittaa,
12:02
that femaleNainen and maleUros brainsäly
do developkehittää differentlyeri tavalla in the wombkohtu,
227
710515
4096
että naisen ja miehen aivot
kehittyvät eri tavalla kohdussa,
12:06
possiblymahdollisesti givingantaminen us femalesnaisilla
this innateluontainen sensetunne of beingollessa a womannainen.
228
714635
3760
mahdollisesti antaen naisille
luontaisen tunteen naisena olemisesta.
12:11
On the other handkäsi,
229
719395
1256
Toisaalta ehkäpä se on
12:12
maybe it's our sharedyhteinen sensetunne
of commonalityYhteisiä that makesmerkit us womennaiset.
230
720675
4400
jakamamme tunne samankaltaisuudesta,
mikä tekee meistä naisia.
12:18
We come in so manymonet differenteri
shapesmuodot and sizeskoot
231
726195
2336
Olemme niin eri muotoisia
ja kokoisia,
12:20
that askingpyytäminen what it meansvälineet to be a womannainen
maysaattaa not be the right questionkysymys.
232
728555
4416
ettei ehkä ole oikein kysyä,
mitä on olla nainen.
Sama kuin kysyisi kilpikonnakuvioiselta
kissalta, mitä on olla kipikonnakuvioinen.
12:24
It's like askingpyytäminen a calicoCalico catkissa
what it meansvälineet to be a calicoCalico catkissa.
233
732995
3720
12:29
Maybe becomingtulossa a womannainen
meansvälineet acceptinghyväksyminen ourselvesitse
234
737622
4829
Ehkä naiseksi tuleminen
merkitsee itsemme hyväksymistä
12:34
for who we really are
235
742475
1816
sellaisena kuin todella olemme
12:36
and acknowledgingtunnustaa the samesama in eachkukin other.
236
744315
2560
ja sen saman tunnistamista toisissa.
12:39
I see you.
237
747875
1736
Näen sinut.
12:41
And you've just seennähdään me.
238
749635
2120
Ja sinä olet juuri nähnyt minut.
12:44
(ApplauseSuosionosoitukset and cheersKippis)
239
752635
5240
(Suosionosoituksia)
Translated by Anita Rivander
Reviewed by Ulla Vainio

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com