ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Karissa Sanbonmatsu: The biology of gender, from DNA to the brain

Karissa Sanbonmatsu: Biologia genului, de la ADN la creier

Filmed:
2,235,281 views

Cum funcționează exact genul? Nu este vorba doar despre cromozomii noștri, spune biologul Karissa Sanbonmatsu. Într-o discuție vizionară, ea împărtășește noile descoperiri din epigenetică, studiul emergent al modului în care activitatea ADN-ului se poate schimba permanent pe baza factorilor sociali, precum trauma sau dieta. Aflați cum experiențele de viață modelează modul în care se exprimă genele - și ce înseamnă asta pentru înțelegerea noastră despre gen.
- Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
So what does it mean to be a womanfemeie?
0
2595
3546
Deci, ce înseamnă să fii femeie?
00:19
We all have XXXX chromosomescromozomi, right?
1
7341
2480
Toate avem doi cromozomi X, corect?
00:22
ActuallyDe fapt, that's not trueAdevărat.
2
10496
1520
De fapt, asta nu este adevărat.
00:25
Some womenfemei are mosaicsmozaic.
3
13016
1736
Unele femei sunt un mozaic.
00:26
They have a mixamesteca of chromosomecromozom typestipuri
with X, with XYXY or with XXXXXX.
4
14776
5400
Ele au un amestec de cromozomi
X, XY sau XXX.
00:33
If it's not just
about our chromosomescromozomi,
5
21056
2416
Dacă nu este vorba
doar despre cromozomi,
00:35
then what is beingfiind a womanfemeie about?
6
23496
2240
atunci ce te definește ca femeie?
00:38
BeingFiind femininefeminin?
7
26496
1536
A fi feminină?
00:40
GettingNoţiuni de bază marriedcăsătorit?
8
28056
1456
A te mărita?
00:41
HavingAvând kidscopii?
9
29536
1200
A avea copii?
00:43
You don't have to look fardeparte
to find fantasticfantastic exceptionsexcepţii
10
31553
3678
Nu trebuie să căutăm departe
pentru a găsi excepții fantastice
00:47
to these rulesnorme,
11
35256
1616
la aceste reguli,
00:48
but we all shareacțiune something
that makesmărci us womenfemei.
12
36896
3640
dar noi toate împărtășim ceva
care ne face femei.
00:53
Maybe that something is in our brainscreier.
13
41536
2800
Poate că acest ceva
este în creierul nostru.
00:57
You mightar putea have heardauzit theoriesteorii
from last centurysecol
14
45376
3096
Poate ați auzit teorii din secolul trecut,
01:00
about how menbărbați are better
at mathmatematica than womenfemei
15
48496
2856
despre cum bărbații sunt mai buni
la matematică decât femeile,
01:03
because they have biggermai mare brainscreier.
16
51376
1560
deoarece ei au creiere mai mari.
01:05
These theoriesteorii have been debunkeddemascat.
17
53656
2256
Aceste teorii au fost infirmate.
01:07
The averagein medie man has a braincreier
about threeTrei timesori smallermai mic
18
55937
2894
Un bărbat are un creier
de aproximativ trei ori mai mic
01:10
than the averagein medie elephantelefant,
19
58856
1776
decât un elefant,
01:12
but that doesn't mean
20
60656
1256
dar asta nu înseamnă
01:13
the averagein medie man is threeTrei timesori
dumberdumber than an elephantelefant ...
21
61936
2736
că bărbatul este de trei ori
mai prost decât un elefant...
01:16
or does it?
22
64696
1216
sau este?
01:17
(LaughterRâs)
23
65935
2537
(Râsete)
01:20
There's a newnou waveval
of femaleFemeie neuroscientistsNeurologii
24
68496
5176
Există un nou val de femei
specialiste în neuroștiințe,
01:25
that are findingdescoperire importantimportant differencesdiferențele
betweenîntre femaleFemeie and malemasculin brainscreier
25
73696
3976
care descoperă diferențe importante
între creierele femeilor și bărbaților,
01:29
in neuronneuron connectivityconectivitatea,
26
77696
1736
în conectivitatea neuronală,
01:31
in braincreier structurestructura, in braincreier activityactivitate.
27
79456
2760
în structura creierului,
în activitatea acestuia.
01:34
They're findingdescoperire that the braincreier
is like a patchworkmozaic mosaicmozaic --
28
82936
3816
Ele au descoperit că creierul
este ca un mozaic peticit,
01:38
a mixtureamestec.
29
86776
1296
un amestec.
01:40
WomenFemei have mostlyMai ales femaleFemeie patchespatch-uri
and a fewpuțini malemasculin patchespatch-uri.
30
88096
3640
Femeile au predominant zone feminine,
și doar câteva zone masculine.
01:44
With all this newnou datadate,
what does it mean to be a womanfemeie?
31
92776
3480
Cu aceste noi date,
ce înseamnă să fii o femeie?
01:49
This is something that I've been
thinkinggândire about almostaproape my entireîntreg life.
32
97296
3560
Asta este ceva la care m-am gândit
aproape întreaga mea viață.
01:53
When people learnînvăța that I'm a womanfemeie
who happensse întâmplă to be transgendertransgen,
33
101896
3856
Când oamenii află că sunt o femeie,
care se întâmplă să fie transgender,
01:57
they always askcere,
34
105776
1496
mă întreabă mereu:
01:59
"How do you know you're a womanfemeie?"
35
107296
1600
„De unde știi că ești femeie?”
02:02
As a scientistom de stiinta, I'm searchingin cautarea
for a biologicalbiologic basisbază of gendergen.
36
110056
5416
Ca om de știință,
eu caut o bază biologică a genului.
02:07
I want to understanda intelege what makesmărci me me.
37
115496
3280
Vreau să înțeleg
ceea ce mă face să fiu eu.
02:12
NewNoi discoveriesdescoperiri
at the frontfață edgemargine of scienceştiinţă
38
120656
2976
Noi descoperiri științifice de ultimă oră
02:15
are sheddingpurtători de lightușoară
on the biomarkersbiomarkeri that definedefini gendergen.
39
123656
4256
au descoperit markerii biologici
care definesc genul.
02:19
My colleaguescolegii and I in geneticsgenetică,
neuroscienceneurostiintele, physiologyfiziologie and psychologyPsihologie,
40
127936
6136
Eu și colegii mei din genetică,
neuroștiință, fiziologie și psihologie,
02:26
we're tryingîncercat to figurefigura out
exactlyexact how gendergen workslucrări.
41
134096
3056
încercăm să descoperim exact
cum funcționează genul.
02:29
These vastlygrozav differentdiferit fieldscâmpuri
shareacțiune a commoncomun connectionconexiune --
42
137176
3856
Aceste domenii vaste au un numitor comun:
02:33
epigeneticsepigenetica.
43
141056
1360
epigenetica.
02:35
In epigeneticsepigenetica,
we're studyingstudiu how DNAADN-UL activityactivitate
44
143576
6096
În epigenetică studiem
cum activitatea ADN-ului
02:41
can actuallyde fapt radicallyradical
and permanentlypermanent changeSchimbare,
45
149696
2976
se poate schimba
în mod permanent și radical,
02:44
even thoughdeşi the sequencesecvenţă stayssejururi the samela fel.
46
152696
2480
chiar dacă acesta rămâne neschimbat.
02:48
DNAADN-UL is the long, string-likeșir-cum ar fi moleculemoleculă
that windsvânturi up insideinterior our cellscelulele.
47
156216
5487
ADN-ul este un șir lung de molecule,
care este înfășurat în celulele noastre.
02:53
There's so much DNAADN-UL
48
161728
1036
Există atât de mult ADN
02:54
that it actuallyde fapt getsdevine tangledTangled
into these knot-likenod-like things --
49
162789
2890
încât e împletit ca niște noduri,
02:57
we'llbine just call them knotsnoduri.
50
165704
1320
pe care chiar așa le vom numi.
03:00
So externalextern factorsfactori changeSchimbare
how those DNAADN-UL knotsnoduri are formedformat.
51
168201
5040
Deci, factorii externi schimbă modul
în care sunt formate aceste noduri ADN.
03:06
You can think of it like this:
52
174941
1456
Vă puteți gândi la ele așa:
03:08
insideinterior our cellscelulele, there's differentdiferit
contraptionsinvenţii buildingclădire things,
53
176421
5608
în interiorul celulelor noastre
există mașinării care creează lucruri,
03:14
connectingconectarea circuitscircuite,
54
182077
1696
circuite de legătură,
03:15
doing all the things they need
to make life happenîntâmpla.
55
183797
2760
care fac toate cele necesare
pentru a face viața posibilă.
03:19
Here'sAici este one that's sortfel of readingcitind
the DNAADN-UL and makingluare RNAARN.
56
187797
4520
Există un lucru care citește
ADN-ul și creează ARN-ul.
03:25
And then this one is carryingpurtător
a hugeimens sacsac of neurotransmittersneurotransmitatori
57
193477
3616
Apoi acesta transportă
o cantitate uriașă de neurotransmițători,
03:29
from one endSfârşit of the braincreier cellcelulă
58
197117
1816
de la un capăt al neuronului,
03:30
to the other.
59
198957
1376
la celălalt.
03:32
Don't they get hazardpericol paya plati
for this kinddrăguț of work?
60
200357
2256
Primesc oare spor pentru muncă
în condiții periculoase?
03:34
(LaughterRâs)
61
202637
1200
(Râsete)
03:36
This one is an entireîntreg molecularmolecular factoryfabrică --
62
204757
2136
Acesta e o întreagă fabrică de molecule,
03:38
some say it's the secretsecret to life.
63
206917
1776
unii spun că reprezintă secretul vieții.
03:40
It's call the ribosomeribozomului.
64
208717
1376
Este numit ribozom.
03:42
I've been studyingstudiu this sincede cand 2001.
65
210117
2440
Îl studiez încă din 2001.
03:46
One of the stunninguluitor
things about our cellscelulele
66
214237
3216
Unul dintre lucrurile uluitoare
despre celulele noastre
03:49
is that the componentscomponente insideinterior them
are actuallyde fapt biodegradablebiodegradabile.
67
217477
4256
e că componentele din interiorul lor
sunt biodegradabile.
03:53
They dissolvedizolva,
68
221757
1256
Ele se dizolvă
03:55
and then they're rebuiltreconstruit eachfiecare day,
69
223037
2336
și sunt reconstruite în fiecare zi,
03:57
kinddrăguț of like a travelingcălător carnivalcarnaval
70
225397
2536
ca un fel de caravană
03:59
where the ridesplimbari are takenluate down
and then rebuiltreconstruit everyfiecare singlesingur day.
71
227957
3720
în care aparatele sunt demontate
și apoi reconstruite în fiecare zi.
04:04
A bigmare differencediferență betweenîntre our cellscelulele
and the travelingcălător carnivalcarnaval
72
232917
3296
O diferență majoră
între celulele noastre și o caravană
04:08
is that in the carnivalcarnaval,
73
236237
2175
este că o caravană
04:10
there are skilledcalificat craftsmenmeşteşugari
that rebuildreconstrui the ridesplimbari eachfiecare day.
74
238436
3801
implică meșteșugari pricepuți
care reconstruiesc zilnic aceste aparate.
În celulele noastre nu există
asemenea meșteșugari pricepuți,
04:15
In our cellscelulele, there are
no suchastfel de skilledcalificat craftsmenmeşteşugari,
75
243197
2616
04:17
only dumbprost builderconstructor machinesmaşini
76
245837
1536
doar mașini de construit,
04:19
that buildconstrui whatever'soricare ar fi pe
writtenscris in the plansplanuri,
77
247397
2296
ce construiesc orice e scris în planuri,
04:21
no mattermaterie what those plansplanuri say.
78
249717
1600
indiferent de conținutul acestora.
04:24
Those plansplanuri are the DNAADN-UL.
79
252437
2816
Aceste planuri sunt ADN-ul.
04:27
The instructionsinstrucțiuni for everyfiecare
nookcolţ and crannyBeciul insideinterior our cellscelulele.
80
255277
3560
Instrucțiuni pentru fiecare părticică
din interiorul celulelor noastre.
04:32
If everything in, say,
our braincreier cellscelulele
81
260197
2856
Dacă totul din creierul nostru
04:35
dissolvesse dizolvă almostaproape everyfiecare day,
82
263077
2096
se dizolvă aproape în fiecare zi,
04:37
then how can the braincreier remembertine minte
anything pasttrecut one day?
83
265197
2840
atunci cum își poate creierul aminti
informațiile din ziua precedentă?
04:40
That's where DNAADN-UL comesvine in.
84
268917
1976
Aici intră în acțiune ADN-ul.
04:42
DNAADN-UL is one of the those things
that does not dissolvedizolva.
85
270917
3256
ADN-ul este unul din acele lucruri
care nu se dizolvă.
Dar pentru ca ADN-ul să-și amintească
că ceva s-a întâmplat,
04:46
But for DNAADN-UL to remembertine minte
that something happeneds-a întâmplat,
86
274197
2696
04:48
it has to changeSchimbare somehowoarecum.
87
276917
1600
el trebuie să se schimbe cumva.
Știm că schimbarea
nu are loc în secvența acestuia,
04:51
We know the changeSchimbare
can't be in the sequencesecvenţă;
88
279477
2096
04:53
if it changedschimbat sequencesecvenţă all the time,
89
281597
2096
deoarece dacă s-ar schimba mereu,
04:55
then we mightar putea be growingcreştere like, a newnou earureche
or a newnou eyeballglobul ocular everyfiecare singlesingur day.
90
283717
4896
atunci ne-ar crește o nouă ureche
sau un nou ochi, în fiecare zi.
05:00
(LaughterRâs)
91
288637
1016
(Râsete)
05:01
So, insteadin schimb it changesschimbări shapeformă,
92
289677
1976
În schimb, își schimbă forma,
05:03
and that's where those DNAADN-UL knotsnoduri come in.
93
291677
1976
și aici intră în acțiune nodurile ADN.
05:05
You can think of them like DNAADN-UL memorymemorie.
94
293677
1960
Vă puteți gândi la ele
ca la o memorie ADN.
05:09
When something bigmare
in our life happensse întâmplă,
95
297317
2296
Când are loc
ceva important în viața noastră,
05:11
like a traumatictraumatic childhoodcopilărie eventeveniment,
96
299637
2496
precum o traumă în copilărie,
05:14
stressstres hormoneshormoni floodpotop our braincreier.
97
302157
1880
hormonii de stres ne inundă creierul.
05:16
The stressstres hormoneshormoni
don't affecta afecta the sequencesecvenţă of DNAADN-UL,
98
304877
2896
Hormonii de stres
nu afectează secvența ADN-ului,
05:19
but they do changeSchimbare the shapeformă.
99
307797
2136
ci îi schimbă forma.
05:21
They affecta afecta that partparte of DNAADN-UL
100
309957
2336
Ei afectează acea parte a ADN-ului
05:24
with the instructionsinstrucțiuni for molecularmolecular
machinesmaşini that reducereduce stressstres.
101
312317
3760
ce are instrucțiunile mașinăriilor
moleculare ce reduc stresul.
05:28
That piecebucată of DNAADN-UL
getsdevine woundrăni up into a knotnod,
102
316797
2376
Acea parte de ADN
se încolăcește într-un nod,
05:31
and now the dumbprost builderconstructor machinesmaşini
can't readcitit the plansplanuri they need
103
319197
3936
iar acum mașinăriile
nu mai pot citi planurile necesare
05:35
to buildconstrui the machinesmaşini that reducereduce stressstres.
104
323157
2080
pentru a construi mașinăriile
care reduc stresul.
05:38
That's a mouthfulîmbucătură, but it's
what's happeninglucru on the microscalemicroscale.
105
326037
2976
Este ceva complicat,
dar asta se întâmplă la nivel micro.
05:41
On the macroscalemacroscale, you practicallypractic losepierde
the abilityabilitate to dealafacere with stressstres,
106
329037
3416
La nivel macro pierdeți
abilitatea de a gestiona stresul,
05:44
and that's badrău.
107
332477
1536
și asta nu este bine.
05:46
And that's how DNAADN-UL can remembertine minte
what happensse întâmplă in the pasttrecut.
108
334037
3200
Și astfel ADN-ul își poate aminti
ce s-a întâmplat în trecut.
05:51
This is what I think
was happeninglucru to me
109
339357
2576
Asta cred că mi s-a întâmplat și mie
05:53
when I first starteda început my gendergen transitiontranziție.
110
341957
2080
când am început tranziția de gen.
05:57
I knewștiut I was a womanfemeie on the insideinterior,
111
345277
2216
Știam că eram femeie pe interior
05:59
and I worepurtau women'sFemei clotheshaine on the outsidein afara,
112
347517
2976
și că purtam haine pentru femei
la exterior,
06:02
but everyonetoata lumea saw me as a man in a dressrochie.
113
350517
2920
dar toți mă vedeau
ca pe un bărbat în rochie.
06:07
I feltsimțit like no mattermaterie
how manymulți things I try,
114
355117
5016
Am simțit că nu contează
câte lucruri aș încerca,
06:12
no one would ever
really see me as a womanfemeie.
115
360157
2616
nimeni nu mă va vedea vreodată
ca pe o femeie.
06:14
In scienceştiinţă, your credibilitycredibilitate
is everything,
116
362797
3056
În știință, credibilitatea este totul,
06:17
and people were
snickeringSnickering in the hallwaysholuri,
117
365877
3240
iar oamenii chicoteau pe holuri,
06:21
givingoferindu- me staresse uită,
118
369997
1456
aruncându-mi priviri,
06:23
looksarată of disgustdezgust --
119
371477
1816
uitându-se cu dezgust,
06:25
afraidsperiat to be nearaproape me.
120
373317
1640
temându-se să fie în apropierea mea.
06:28
I remembertine minte my first bigmare talk
after transitiontranziție.
121
376197
2936
Îmi amintesc primul meu discurs
de după tranziție.
06:31
It was in ItalyItalia.
122
379157
1216
A fost în Italia.
06:32
I'd givendat prestigiousprestigiu talkstratative before,
123
380397
2416
Mai susținusem discursuri înainte,
06:34
but this one, I was terrifiedîngrozit.
124
382837
2816
dar acesta a fost terifiant.
06:37
I lookedprivit out into the audiencepublic,
125
385677
1776
M-am uitat la public,
06:39
and the whispersşoapte starteda început --
126
387477
2856
iar șoaptele au început...
06:42
the staresse uită,
127
390357
1376
privirile holbate,
06:43
the smirkssmirks, the chucklesChuckles.
128
391757
1920
zâmbetele, chicotelile.
06:46
To this day, I still have socialsocial anxietyanxietate
around my experienceexperienţă eightopt yearsani agoîn urmă.
129
394677
5360
Chiar și astăzi am o anxietate socială
în urma acelei experiențe de acum opt ani.
06:53
I lostpierdut hopesperanţă.
130
401917
1200
Mi-am pierdut speranța.
06:56
Don't worryface griji,
I've had therapyterapie so I'm OK --
131
404877
2896
Nu vă faceți griji,
am făcut terapie, deci sunt bine,
06:59
I'm OK now.
132
407797
1216
sunt bine acum.
07:01
(LaughterRâs)
133
409037
1816
(Râsete)
07:02
(CheersNoroc)
134
410877
1816
(Urale)
07:04
(ApplauseAplauze)
135
412717
4136
(Aplauze)
07:08
But I feltsimțit enoughdestul is enoughdestul:
136
416877
1896
Dar am simțit că este de ajuns:
07:10
I'm a scientistom de stiinta,
137
418797
1616
sunt un om de știință,
07:12
I have a doctoratedoctorat in astrophysicsastrofizică,
138
420437
1856
am un doctorat în astrofizică,
07:14
I've publishedpublicat in the toptop journalsreviste,
139
422317
1696
am publicat în jurnale de top
despre interacțiunile undă-particulă,
despre fizica spațiului,
07:16
in wave-particleVal-particule interactionsinteracțiuni,
spacespaţiu physicsfizică,
140
424037
2656
07:18
nucleicnucleic acidacid biochemistrybiochimie.
141
426717
2096
despre biochimia acidului nucleic.
07:20
I've actuallyde fapt been traineddresat
to get to the bottomfund of things, so --
142
428837
3096
Am fost pregătită să pornesc
de la baza lucrurilor, deci...
07:23
(LaughterRâs)
143
431957
1096
(Râsete)
07:25
I wenta mers onlinepe net --
144
433077
1256
Am intrat pe internet...
07:26
(ApplauseAplauze)
145
434357
4320
(Aplauze)
07:31
So I wenta mers onlinepe net, and I foundgăsite
fascinatingfascinant researchcercetare papershârtii.
146
439437
3816
Am intrat pe internet și am găsit
articole de cercetare fascinante.
07:35
I learnedînvățat that these DNAADN-UL knotnod things
are not always badrău.
147
443277
3296
Am învățat că aceste noduri ADN
nu sunt întotdeauna ceva rău.
07:38
ActuallyDe fapt, the knottingNoduri and unknottingdeznodare --
148
446597
2336
Înnodarea și deznodarea
07:40
it's like a complicatedcomplicat computercomputer languagelimba.
149
448957
2336
— este ca un limbaj complicat
de calculator —
07:43
It programsprograme our bodiesorganisme
with exquisiterafinat precisionprecizie.
150
451317
2960
ne programează corpurile
cu precizie înaltă.
07:47
So when we get pregnantgravidă,
151
455477
1856
Deci, când devenim însărcinate,
07:49
our fertilizedfecundat eggsouă growcrește
into newbornnou-născutului babiescopii.
152
457357
3080
ovulele noastre fertilizate
se dezvoltă în nou-născuți.
07:53
This processproces requiresnecesită
thousandsmii of DNAADN-UL decisionsdeciziile to happenîntâmpla.
153
461317
4056
Pentru acest proces este necesar
ca mii de decizii ADN să aibă loc.
Ar trebui ca o celulă embrionară
să devină o celulă sanguină?
07:57
Should an embryoembrion cellcelulă becomedeveni a bloodsânge cellcelulă?
154
465397
2736
08:00
A heartinimă cellcelulă? A braincreier cellcelulă?
155
468157
1880
O celulă cardiacă? Un neuron?
08:02
And the decisionsdeciziile happenîntâmpla
at differentdiferit timesori duringpe parcursul pregnancysarcina.
156
470877
3216
Iar deciziile se iau în perioade diferite
pe durata sarcinii.
08:06
Some in the first trimestertrimestru,
some in the secondal doilea trimestertrimestru
157
474117
3176
Unele în primul trimestru,
altele în cel de-al doilea,
08:09
and some in the thirdal treilea trimestertrimestru.
158
477317
1560
iar altele în cel de-al treilea.
08:14
To trulycu adevărat understanda intelege
DNAADN-UL decision-makingluarea deciziilor,
159
482277
3056
Pentru a se înțelege cu adevărat
sistemul decizional al ADN-ului,
08:17
we need to see the processproces
of knotnod formationformare in atomicatomic detaildetaliu.
160
485357
3760
trebuie să vedem procesul
de formare a nodurilor la nivel atomic.
08:21
Even the mostcel mai powerfulputernic
microscopesMicroscoape can't see this.
161
489877
2720
Dar nici cel mai bun microscop
nu poate vedea asta.
08:26
What if we triedîncercat
to simulatesimula these on a computercomputer?
162
494196
2721
Dar cum ar fi dacă am încerca
să simulăm asta pe calculator?
08:29
For that we'dne-am need
a millionmilion computerscalculatoare to do that.
163
497716
3480
Pentru asta, am avea nevoie
de un milion de calculatoare.
08:34
That's exactlyexact what we have
at LosLos AlamosAlamos LabsLaboratoare --
164
502037
3256
Asta este exact ceea ce avem
la Laboratoarele Los Alamos:
08:37
a millionmilion computerscalculatoare
connectedconectat in a giantgigant warehousedepozit.
165
505317
3120
un milion de calculatoare,
conectate într-o rețea imensă.
08:42
So here we're showingarătând the DNAADN-UL
makingluare up an entireîntreg genegenă
166
510237
4016
Deci, aici prezentăm ADN-ul
care formează o genă întreagă,
08:46
foldedpliat into very specificspecific shapesforme of knotsnoduri.
167
514277
3465
împăturită în forme specifice nodurilor.
08:50
For the first time,
168
518517
1336
Pentru prima dată,
08:51
my teamechipă has simulatedsimulat
an entireîntreg genegenă of DNAADN-UL --
169
519877
3696
echipa mea a simulat
o întreagă genă ADN,
08:55
the largestcea mai mare biomolecularbiomoleculară simulationsimulare
performedefectuat to dateData.
170
523597
3040
cea mai mare simulare biomoleculară
realizată vreodată.
09:00
For the first time, we're beginningînceput
to understanda intelege the unsolvednerezolvate problemproblemă
171
528477
3456
Pentru prima dată, începem să înțelegem
problema nerezolvată
09:03
of how hormoneshormoni triggertrăgaci
the formationformare of these knotsnoduri.
172
531957
3320
a modului în care hormonii
declanșează formarea acestor noduri.
09:09
DNAADN-UL knotnod formationformare
can be seenvăzut beautifullyfrumos in calicoStambă catspisici.
173
537557
4576
Formarea nodului ADN
poate fi văzută clar la pisicile calico.
09:14
The decisiondecizie betweenîntre orangeportocale and blacknegru
174
542157
2576
Decizia între portocaliu și negru
are loc mai devreme în pântec,
09:16
happensse întâmplă earlydin timp on in the wombpântec,
175
544757
1760
09:19
so that orange-and-blackportocaliu-și-negru patchyneuniform patternmodel,
176
547070
2776
astfel că modelul zonelor
portocaliu-negru
09:21
it's an exactcorect readoutcitire of what happeneds-a întâmplat
177
549870
2296
reprezintă o copie exactă
a ceea ce s-a întâmplat,
09:24
when that catpisică was
just a tinyminuscul little kittenpisoi embryoembrion
178
552190
2376
când acea pisică a fost
doar un mic embrion,
09:26
insideinterior her mom'smama lui wombpântec.
179
554590
1440
în interiorul pântecului mamei ei.
09:28
And the patchyneuniform patternmodel actuallyde fapt happensse întâmplă
in our brainscreier and in cancercancer.
180
556795
5296
Iar tiparul peticit e prezent
și în creierul nostru și în cancer.
09:34
It's directlydirect relatedlegate de to intellectualintelectual
disabilitypentru persoanele cu handicap and breastsân cancercancer.
181
562115
3480
Are legătură directă cu dizabilitățile
intelectuale și cu cancerul de sân.
09:39
These DNAADN-UL decisionsdeciziile
alsode asemenea happenîntâmpla in other partspărți of the bodycorp.
182
567955
4176
Aceste decizii ale ADN-ului au loc
și în alte părți ale corpului.
09:44
It turnstransformă out that the precursorprecursor genitalsorganele genitale
transformtransforma into eitherfie femaleFemeie or malemasculin
183
572155
5016
Se pare că organele genitale precursoare
se transformă în feminine sau masculine
09:49
duringpe parcursul the first trimestertrimestru of pregnancysarcina.
184
577195
1920
pe durata primului trimestru al sarcinii.
09:51
The precursorprecursor brainscreier, on the other handmână,
185
579795
2256
Precursorul creierului, pe de altă parte,
09:54
transformtransforma into femaleFemeie or malemasculin
duringpe parcursul the secondal doilea trimestertrimestru of pregnancysarcina.
186
582075
3480
se transformă în feminin sau masculin
pe durata celui de-al doilea trimestru.
09:58
So the currentactual workinglucru modelmodel
187
586675
2056
Deci, modelul funcțional actual
10:00
is that a uniqueunic mixamesteca in my mom'smama lui wombpântec
188
588755
3856
este că un amestec unic
din pântecul mamei
10:04
causedcauzate the precursorprecursor genitalsorganele genitale
to transformtransforma one way,
189
592635
3536
face ca precursorul organelor genitale
să se transforme într-un fel,
10:08
but the precursorprecursor braincreier
to transformtransforma the other way.
190
596195
2760
dar precursorul creierului
să se transforme diferit.
10:15
MostCele mai multe of epigeneticepigenetice researchcercetare
191
603035
1976
Majoritatea cercetărilor epigenetice
10:17
has really focusedconcentrat
on stressstres, anxietyanxietate, depressiondepresiune --
192
605035
3376
s-au axat asupra stresului,
anxietății, depresiei,
10:20
kinddrăguț of a downerDowner,
193
608435
1456
a lucrurilor rele,
10:21
kinddrăguț of badrău things.
194
609915
1216
negative.
10:23
(LaughterRâs)
195
611155
1016
(Râsete)
10:24
But nowadaysin zilele de azi --
196
612195
1576
Dar în zilele noastre,
10:25
the latestcele mai recente stuffchestie --
197
613795
1216
mai nou,
10:27
people are looking at relaxationrelaxare.
198
615035
1616
oamenii cercetează relaxare.
10:28
Can that have a positivepozitiv
effectefect on your DNAADN-UL?
199
616675
2240
Poate asta avea un efect pozitiv
asupra ADN-ului?
10:32
Right now we're missingdispărut
keycheie datadate from micesoareci modelsmodele.
200
620195
3120
Momentan, ne lipsesc date cheie
de la modelele pe șoareci.
10:36
We know that micesoareci relaxRelaxaţi-vă,
201
624675
1416
Știm că șoarecii se relaxează,
10:38
but could they meditatemedita
like the DalaiDavid LamaLupu?
202
626115
3976
dar pot ei medita ca Dalai Lama?
10:42
AchieveAtinge enlightenmentiluminism?
203
630115
1776
Pot atinge iluminarea?
10:43
Could they movemișcare stonespietre with theiral lor mindminte
like JediJedi MasterMaster YodaYoda?
204
631915
3696
Pot ei să mute pietre cu mintea lor,
ca Maestrul Jedi Yoda?
10:47
(YodaYoda voicevoce): HmHm, a JediJedi mousemouse
musttrebuie sa feel the forceforta flowcurgere, hmHm.
205
635635
3856
(Vocea lui Yoda): Hm, un șoricel Jedi
trebuie să simtă curgerea forței.
(Râsete)
10:51
(LaughterRâs)
206
639515
1936
10:53
(ApplauseAplauze)
207
641475
3080
(Aplauze)
10:57
I wondermirare if the supporta sustine I've had
sincede cand that talk back in ItalyItalia
208
645755
3656
Mă întreb dacă sprijinul pe care l-am
primit după acea prezentare din Italia
11:01
has triedîncercat to unwindRelaxaţi-vă my DNAADN-UL.
209
649435
2000
a încercat să-mi modifice ADN-ul.
11:04
HavingAvând a great circlecerc of friendsprieteni,
supportivede susținere parentspărinţi
210
652635
2856
Având un mare cerc de prieteni,
părinți care mă sprijină,
11:07
and beingfiind in a lovingiubitor relationshiprelaţie
211
655515
1976
și aflându-mă într-o relație de dragoste,
11:09
has actuallyde fapt givendat me strengthputere
and hopesperanţă to help othersalții.
212
657515
3400
mi-a dat putere și speranță
pentru a-i ajuta pe alții.
11:13
At work I wearpurta a rainbowcurcubeu braceletbratara.
213
661875
2536
La muncă port o brățară
în culorile curcubeului,
11:16
SometimesUneori it raisesridică eyebrowssprancene,
but it alsode asemenea raisesridică awarenessconștientizare.
214
664435
3360
Uneori provoacă ridicări din sprâncene,
dar de asemenea ridică conștientizarea.
11:20
There's so manymulți transgendertransgen people --
215
668355
2296
Există atât de mulți oameni transsexuali,
în special femei de culoare
11:22
especiallyin mod deosebit womenfemei of colorculoare --
216
670675
1896
cărora nu le mai lipsește
decât un comentariu înjositor
11:24
that are just one demeaningumilitoare commentcometariu
away from takingluare theiral lor ownpropriu livesvieți.
217
672595
4840
pentru a-și lua viața.
11:31
FortyPatruzeci percentla sută of us attemptatentat, încercare suicidesinucidere.
218
679195
2440
40% dintre noi au tentative de sinucidere.
11:35
If you're listeningascultare and you feel
like you have no other optionopțiune,
219
683235
5096
Dacă ascultați și simțiți
că nu aveți altă opțiune,
11:40
try to call a friendprieten,
220
688355
1776
încercați să sunați un prieten,
11:42
go onlinepe net or try to get
in a supporta sustine groupgrup.
221
690155
2120
intrați pe internet sau încercați
să găsiți un grup de sprijin.
11:45
If you're a womanfemeie who'scine not transgendertransgen
but you know paindurere of isolationizolarea,
222
693755
5176
Dacă sunteți femeie, dar nu transgender,
însă cunoașteți durerea izolării,
11:50
of sexualsexual assaultasalt --
223
698955
1616
a asaltului sexual,
11:52
reacha ajunge out.
224
700595
1200
cereți ajutor.
11:56
So what does it mean to be a womanfemeie?
225
704795
2760
Deci, ce înseamnă să fii femeie?
12:00
The latestcele mai recente researchcercetare is showingarătând
226
708715
1776
Ultimele cercetări arată
că creierul femeilor și al bărbaților
se dezvoltă diferit în pântec,
12:02
that femaleFemeie and malemasculin brainscreier
do developdezvolta differentlydiferit in the wombpântec,
227
710515
4096
12:06
possiblyeventual givingoferindu- us femalesfemele
this innateînnăscută sensesens of beingfiind a womanfemeie.
228
714635
3760
probabil dându-ne nouă, femeilor,
acest sentiment înnăscut de a fi femeie.
12:11
On the other handmână,
229
719395
1256
Pe de altă parte,
poate este simțul nostru comun,
al comuniunii, cel care ne face femei.
12:12
maybe it's our sharedimpartit sensesens
of commonalitysimilitudine that makesmărci us womenfemei.
230
720675
4400
12:18
We come in so manymulți differentdiferit
shapesforme and sizesdimensiuni
231
726195
2336
Suntem atât de diferite,
12:20
that askingcer what it meansmijloace to be a womanfemeie
mayMai not be the right questionîntrebare.
232
728555
4416
încât a întreba ce înseamnă să fii femeie
poate nu e cea mai potrivită întrebare.
12:24
It's like askingcer a calicoStambă catpisică
what it meansmijloace to be a calicoStambă catpisică.
233
732995
3720
Este ca și cum ai întreba o pisică calico,
ce înseamnă să fii pisică calico?
Poate că a deveni femeie
înseamnă să ne acceptăm pe noi înșine,
12:29
Maybe becomingdevenire a womanfemeie
meansmijloace acceptingacceptarea ourselvesnoi insine
234
737622
4829
12:34
for who we really are
235
742475
1816
pentru ceea ce suntem cu adevărat,
12:36
and acknowledgingrecunoscând the samela fel in eachfiecare other.
236
744315
2560
și să recunoaștem asta
la fel în ceilalți.
12:39
I see you.
237
747875
1736
Vă văd.
12:41
And you've just seenvăzut me.
238
749635
2120
Iar voi tocmai m-ați văzut.
12:44
(ApplauseAplauze and cheersNoroc)
239
752635
5240
(Aplauze și urale)
Translated by Danut Vornicu
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com