ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Karissa Sanbonmatsu: The biology of gender, from DNA to the brain

Karissa Sanbonmatsu: Biologie genderu, od DNA až po mozek

Filmed:
2,235,281 views

Jak přesně funguje gender? Není to jenom o chromozomech, říká bioložka Karissa Sanbonmatsu. Ve vizionářské přednášce vypráví o nových objevech v epigenetice, o vznikající studii o tom, jak se může aktivita DNA neustále měnit na základě společenských faktorů jako jsou traumata nebo diety. Dozvíte se, jak životní zážitky ovlivňují tvar genů – a co to znamená pro naše chápání genderu.
- Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Co znamená být ženou?
00:14
So what does it mean to be a womanžena?
0
2595
3546
00:19
We all have XXXX chromosomeschromozómy, right?
1
7341
2480
Všechny máme chromozomy XX, že?
00:22
ActuallyVe skutečnosti, that's not trueskutečný.
2
10496
1520
Ve skutečnosti to není pravda.
00:25
Some womenženy are mosaicsmozaiky.
3
13016
1736
Některé ženy jsou mozaikou.
00:26
They have a mixsměs of chromosomechromozóm typestypy
with X, with XYXY or with XXXXXX.
4
14776
5400
Mají mix chromozomů
skládající se z typů X, XY a XXX.
00:33
If it's not just
about our chromosomeschromozómy,
5
21056
2416
Jestli to není jen našimi chromozomy,
00:35
then what is beingbytost a womanžena about?
6
23496
2240
tak co tedy znamená být ženou?
00:38
BeingBytost feminineženský?
7
26496
1536
Že se chováme žensky?
00:40
GettingZískávání marriedženatý?
8
28056
1456
Že se vdáme?
00:41
HavingS kidsděti?
9
29536
1200
Že máme děti?
00:43
You don't have to look fardaleko
to find fantasticfantastický exceptionsvýjimky
10
31553
3678
Nemusíte ani příliš bádat a hledat
výstřední výjimky z těchto norem,
00:47
to these rulespravidel,
11
35256
1616
00:48
but we all sharepodíl something
that makesdělá us womenženy.
12
36896
3640
ale my všechny máme něco společného,
co z nás dělá ženy.
00:53
Maybe that something is in our brainsmozky.
13
41536
2800
To něco je možná v našich mozcích.
00:57
You mightmohl have heardslyšel theoriesteorie
from last centurystoletí
14
45376
3096
Už jste asi slyšeli teorie
z minulého století o tom,
01:00
about how menmuži are better
at mathmatematika than womenženy
15
48496
2856
že muži jsou lepší v matematice,
01:03
because they have biggervětší brainsmozky.
16
51376
1560
protože mají větší mozek.
01:05
These theoriesteorie have been debunkedodhalena.
17
53656
2256
Tyhle mýty byly zbořeny.
01:07
The averageprůměrný man has a brainmozek
about threetři timesčasy smallermenší
18
55937
2894
Průměrný muž má mozek asi třikrát menší
01:10
than the averageprůměrný elephantslon,
19
58856
1776
než průměrný slon,
01:12
but that doesn't mean
20
60656
1256
ale to neznamená,
že je třikrát hloupější než slon...
01:13
the averageprůměrný man is threetři timesčasy
dumberhloupost than an elephantslon ...
21
61936
2736
nebo snad ano?
01:16
or does it?
22
64696
1216
01:17
(LaughterSmích)
23
65935
2537
(smích)
01:20
There's a newNový wavevlna
of femaleženský neuroscientistsneurovědci
24
68496
5176
Objevila se nová vlna neurovědkyň,
01:25
that are findingnález importantdůležité differencesrozdíly
betweenmezi femaleženský and malemužský brainsmozky
25
73696
3976
které hledají důležité rozdíly
mezi ženským a mužským mozkem
01:29
in neuronneuron connectivitypřipojení,
26
77696
1736
v propojení mezi neurony,
01:31
in brainmozek structurestruktura, in brainmozek activityaktivita.
27
79456
2760
ve struktuře mozku, v mozkové aktivitě.
01:34
They're findingnález that the brainmozek
is like a patchworkpatchwork mosaicmozaika --
28
82936
3816
Zjišťují, že mozek vypadá jako
patchworková mozaika – taková směsice.
01:38
a mixturesměs.
29
86776
1296
01:40
WomenŽeny have mostlyvětšinou femaleženský patchesnáplasti
and a fewpár malemužský patchesnáplasti.
30
88096
3640
Ženy ji mají většinou
z ženských látek a z mála mužských.
01:44
With all this newNový datadata,
what does it mean to be a womanžena?
31
92776
3480
Když máme všechna ta nová data,
co tedy znamená být ženou?
01:49
This is something that I've been
thinkingmyslící about almosttéměř my entirecelý life.
32
97296
3560
Tohle je něco, nad čím přemýšlím
téměř celý svůj život.
01:53
When people learnUčit se that I'm a womanžena
who happensse děje to be transgendertransgender,
33
101896
3856
Když se lidé dozví, že jsem žena,
které se přihodilo, že je transgender,
01:57
they always askdotázat se,
34
105776
1496
vždycky se ptají: „Jak víš, že jsi žena?“
01:59
"How do you know you're a womanžena?"
35
107296
1600
02:02
As a scientistvědec, I'm searchingvyhledávání
for a biologicalbiologický basiszáklad of genderpohlaví.
36
110056
5416
Jako vědkyně hledám
biologické základy genderu.
02:07
I want to understandrozumět what makesdělá me me.
37
115496
3280
Chci pochopit, co mě dělá – mnou.
02:12
NewNové discoveriesobjevy
at the frontpřední edgeokraj of scienceVěda
38
120656
2976
Nové objevy ve špičkové vědě
02:15
are sheddingubývání lightsvětlo
on the biomarkersbiomarkerů that definedefinovat genderpohlaví.
39
123656
4256
osvětlují biomarkery,
které gender definují.
02:19
My colleagueskolegy and I in geneticsgenetika,
neuroscienceneurovědy, physiologyfyziologie and psychologypsychologie,
40
127936
6136
Já a mí kolegové v genetice,
neurovědě, fyziologii a psychologii
02:26
we're tryingzkoušet to figurepostava out
exactlypřesně how genderpohlaví workspráce.
41
134096
3056
zkoušíme přijít na to,
jak přesně gender funguje.
02:29
These vastlyobrovsky differentodlišný fieldspole
sharepodíl a commonběžný connectionspojení --
42
137176
3856
Tyto nesmírně odlišné obory
jsou společně propojeny –
02:33
epigeneticsepigenetika.
43
141056
1360
epigenetikou.
02:35
In epigeneticsepigenetika,
we're studyingstudovat how DNADNA activityaktivita
44
143576
6096
V epigenetice studujeme,
jak se aktivita DNA
02:41
can actuallyvlastně radicallyradikálně
and permanentlytrvale changezměna,
45
149696
2976
ve skutečnosti dokáže
radikálně a neustále měnit,
02:44
even thoughačkoli the sequencesekvence stayspobyty the samestejný.
46
152696
2480
dokonce i když sekvence zůstává stejná.
02:48
DNADNA is the long, string-likepodobný řetězec moleculemolekula
that windsvětry up insideuvnitř our cellsbuněk.
47
156216
5487
DNA je dlouhá, řetězovitá molekula,
která se stáčí uvnitř našich buněk.
02:53
There's so much DNADNA
48
161728
1036
Máme tolik DNA, že se zamotává
do spletenců – říkáme jim prostě uzly.
02:54
that it actuallyvlastně getsdostane tangledspletité
into these knot-likepodobný uzel things --
49
162789
2890
02:57
we'lldobře just call them knotsuzly.
50
165704
1320
03:00
So externalexterní factorsfaktory changezměna
how those DNADNA knotsuzly are formedvytvořen.
51
168201
5040
Vnější faktory mají vliv na to,
jak se uzly DNA formují.
03:06
You can think of it like this:
52
174941
1456
Představte si to takto:
03:08
insideuvnitř our cellsbuněk, there's differentodlišný
contraptionschytrosti buildingbudova things,
53
176421
5608
uvnitř našich buněk máme různé
pomůcky ke stavění věcí,
03:14
connectingspojovací circuitsobvodů,
54
182077
1696
propojování okruhů,
03:15
doing all the things they need
to make life happenpřihodit se.
55
183797
2760
které dělají všechny potřebné věci,
aby mohl vzniknout život.
03:19
Here'sTady je one that's sorttřídění of readingčtení
the DNADNA and makingtvorba RNARNA.
56
187797
4520
Tady máme jednu,
která čte DNA a vyrábí RNA.
03:25
And then this one is carryingnesoucí
a hugeobrovský sacKonzola SAC of neurotransmittersneurotransmiterů
57
193477
3616
A tady zase jedna převáží
obří balík neurotransmiterů
03:29
from one endkonec of the brainmozek cellbuňka
58
197117
1816
z jednoho konce mozkové buňky na druhý.
03:30
to the other.
59
198957
1376
Neměly by za to
dostávat rizikový příplatek?
03:32
Don't they get hazardnebezpečí payplatit
for this kinddruh of work?
60
200357
2256
03:34
(LaughterSmích)
61
202637
1200
(smích)
03:36
This one is an entirecelý molecularmolekulární factorytovárna --
62
204757
2136
Tahle je celou továrnou na molekuly –
prý představuje tajemství života.
03:38
some say it's the secrettajný to life.
63
206917
1776
03:40
It's call the ribosomeribosom.
64
208717
1376
Nazývá se ribozom.
Tohle studuji od roku 2001.
03:42
I've been studyingstudovat this sinceod té doby 2001.
65
210117
2440
03:46
One of the stunningohromující
things about our cellsbuněk
66
214237
3216
Na našich buňkách je senzační,
03:49
is that the componentskomponenty insideuvnitř them
are actuallyvlastně biodegradablebiologicky rozložitelné.
67
217477
4256
že komponenty uvnitř nich
jsou biologicky odbouratelné.
03:53
They dissolverozpustit,
68
221757
1256
Každý den se rozloží a znovu sestaví,
03:55
and then they're rebuiltpřestavěn eachkaždý day,
69
223037
2336
03:57
kinddruh of like a travelingcestování carnivalKarneval
70
225397
2536
jako pouťové atrakce,
03:59
where the ridesjízd are takenpřijat down
and then rebuiltpřestavěn everykaždý singlesingl day.
71
227957
3720
které se každý den na noc složí
a pak zase postaví.
04:04
A bigvelký differencerozdíl betweenmezi our cellsbuněk
and the travelingcestování carnivalKarneval
72
232917
3296
Velký rozdíl mezi našimi buňkami
a pouťovými atrakcemi
04:08
is that in the carnivalKarneval,
73
236237
2175
spočívá v tom,
04:10
there are skilledkvalifikovaní craftsmenřemeslníci
that rebuildobnovit the ridesjízd eachkaždý day.
74
238436
3801
že kolotoče staví zkušení řemeslníci,
kteří to dělají každý den.
04:15
In our cellsbuněk, there are
no suchtakový skilledkvalifikovaní craftsmenřemeslníci,
75
243197
2616
Naše buňky takové
zkušené řemeslníky nemají,
04:17
only dumbněmý builderTvůrce machinesstrojů
76
245837
1536
jen jednoduché stavební stroje,
04:19
that buildstavět whatever'sAť si
writtenpsaný in the plansplány,
77
247397
2296
které postaví cokoliv, co stojí v plánech,
a je jedno, co ty plány říkají.
04:21
no matterhmota what those plansplány say.
78
249717
1600
04:24
Those plansplány are the DNADNA.
79
252437
2816
Tím plánem je DNA.
04:27
The instructionsinstrukce for everykaždý
nookkout and crannyskulina insideuvnitř our cellsbuněk.
80
255277
3560
Stavební postupy pro každičký
koutek našich buněk.
04:32
If everything in, say,
our brainmozek cellsbuněk
81
260197
2856
Pokud se v našich mozkových buňkách
04:35
dissolvesrozpouští se almosttéměř everykaždý day,
82
263077
2096
všechno rozloží téměř každý den,
04:37
then how can the brainmozek rememberpamatovat
anything pastminulost one day?
83
265197
2840
jak si můžeme pamatovat cokoliv,
co je starší než jeden den?
04:40
That's where DNADNA comespřijde in.
84
268917
1976
Tady přichází na řadu DNA.
04:42
DNADNA is one of the those things
that does not dissolverozpustit.
85
270917
3256
DNA je jedna z těch věcí,
které se nerozkládají.
04:46
But for DNADNA to rememberpamatovat
that something happenedStalo,
86
274197
2696
Ale když si má DNA zapamatovat,
že se něco stalo, musí se nějak změnit.
04:48
it has to changezměna somehowNějak.
87
276917
1600
04:51
We know the changezměna
can't be in the sequencesekvence;
88
279477
2096
Víme, že změny nemůžou nastat v sekvenci;
04:53
if it changedzměněna sequencesekvence all the time,
89
281597
2096
kdyby se sekvence pořád měnily,
04:55
then we mightmohl be growingrostoucí like, a newNový earucho
or a newNový eyeballoční bulvy everykaždý singlesingl day.
90
283717
4896
vyrostlo by nám každý den
třeba nové ucho nebo oko.
05:00
(LaughterSmích)
91
288637
1016
05:01
So, insteadmísto toho it changesZměny shapetvar,
92
289677
1976
Místo toho mění DNA tvar
a tady přichází ke slovu ony uzly.
05:03
and that's where those DNADNA knotsuzly come in.
93
291677
1976
05:05
You can think of them like DNADNA memoryPaměť.
94
293677
1960
Můžeme je nazývat třeba pamětí DNA.
05:09
When something bigvelký
in our life happensse děje,
95
297317
2296
Když se v našem životě něco velkého uděje,
05:11
like a traumatictraumatický childhooddětství eventudálost,
96
299637
2496
například traumatický zážitek v dětství,
05:14
stressstres hormoneshormonů floodzaplavit our brainmozek.
97
302157
1880
zaplaví náš mozek stresové hormony.
05:16
The stressstres hormoneshormonů
don't affectpostihnout the sequencesekvence of DNADNA,
98
304877
2896
Stresové hormony neovlivňují
sekvenci v DNA, ale změní její tvar.
05:19
but they do changezměna the shapetvar.
99
307797
2136
05:21
They affectpostihnout that partčást of DNADNA
100
309957
2336
Působí na tu část DNA,
05:24
with the instructionsinstrukce for molecularmolekulární
machinesstrojů that reducesnížit stressstres.
101
312317
3760
kde jsou instrukce pro molekulární stroje,
které potlačují stres.
05:28
That piecekus of DNADNA
getsdostane woundrána up into a knotuzel,
102
316797
2376
Tato část DNA se stočí do uzlu
05:31
and now the dumbněmý builderTvůrce machinesstrojů
can't readčíst the plansplány they need
103
319197
3936
a hloupé stavební stroje
nedokážou číst z plánů,
které potřebují ke stavbě
strojů potlačujících stres.
05:35
to buildstavět the machinesstrojů that reducesnížit stressstres.
104
323157
2080
05:38
That's a mouthfulsousto, but it's
what's happeninghappening on the microscaleMicroscale.
105
326037
2976
Zní to složitě, ale tohle se děje
na mikroskopické úrovni.
05:41
On the macroscaleměření v makroměřítku, you practicallyprakticky loseprohrát
the abilityschopnost to dealobchod with stressstres,
106
329037
3416
Na makroskopické úrovni se pak nedokážeme
vyrovnat se stresem, a to je zlé.
05:44
and that's badšpatný.
107
332477
1536
05:46
And that's how DNADNA can rememberpamatovat
what happensse děje in the pastminulost.
108
334037
3200
Tak si může DNA pamatovat,
co se stalo v minulosti.
05:51
This is what I think
was happeninghappening to me
109
339357
2576
Myslím si, že tohle se mi stalo,
05:53
when I first startedzačal my genderpohlaví transitionpřechod.
110
341957
2080
když u mě započala genderová proměna.
05:57
I knewvěděl I was a womanžena on the insideuvnitř,
111
345277
2216
Věděla jsem, že uvnitř jsem ženou
05:59
and I worenosil women'sženy clothesoblečení on the outsidemimo,
112
347517
2976
a navenek se to projevilo
ženským oblečením,
06:02
but everyonekaždý saw me as a man in a dressšaty.
113
350517
2920
ale každý mě vnímal jako chlapa v šatech.
06:07
I feltcítil like no matterhmota
how manymnoho things I try,
114
355117
5016
Cítila jsem, že i kdybych
vyzkoušela milion věcí,
06:12
no one would ever
really see me as a womanžena.
115
360157
2616
nikdy mě nikdo nebude
opravdu považovat za ženu.
06:14
In scienceVěda, your credibilitydůvěryhodnost
is everything,
116
362797
3056
Ve vědě znamená důvěryhodnost všechno
06:17
and people were
snickeringnevychechtal in the hallwayschodby,
117
365877
3240
a lidé se na chodbách pohihňávali,
06:21
givingposkytující me stareszírá,
118
369997
1456
vnímala jsem jejich pohledy,
projevy znechucení –
06:23
looksvzhled of disgusthnus --
119
371477
1816
06:25
afraidstrach to be nearu me.
120
373317
1640
báli se být v mé blízkosti.
06:28
I rememberpamatovat my first bigvelký talk
after transitionpřechod.
121
376197
2936
Vzpomínám si na svůj první
významný projev po přeměně.
06:31
It was in ItalyItálie.
122
379157
1216
Bylo to v Itálii.
06:32
I'd givendané prestigiousprestižní talksrozhovory before,
123
380397
2416
Už jsem přednášela na prestižních akcích,
06:34
but this one, I was terrifiedvyděšený.
124
382837
2816
ale tahle mě naplňovala hrůzou.
06:37
I lookedpodíval se out into the audiencepublikum,
125
385677
1776
Vykoukla jsem na lidi v publiku
06:39
and the whispersšeptání startedzačal --
126
387477
2856
a začala šuškanda –
06:42
the stareszírá,
127
390357
1376
významné pohledy, úšklebky, chichotání.
06:43
the smirksulizuje, the chucklesSmích.
128
391757
1920
06:46
To this day, I still have socialsociální anxietyúzkost
around my experienceZkusenosti eightosm yearsroky agopřed.
129
394677
5360
Do dneška mám pořád ze zážitku
před osmi lety společenské mindráky.
06:53
I lostztracený hopenaděje.
130
401917
1200
Ztratila jsem naději.
06:56
Don't worrytrápit se,
I've had therapyterapie so I'm OK --
131
404877
2896
Nemějte obavy, prodělala jsem
terapii a jsem v pořádku – teď je mi fajn.
06:59
I'm OK now.
132
407797
1216
07:01
(LaughterSmích)
133
409037
1816
(smích)
07:02
(CheersZdravím)
134
410877
1816
(povzbuzení)
07:04
(ApplausePotlesk)
135
412717
4136
(potlesk)
07:08
But I feltcítil enoughdost is enoughdost:
136
416877
1896
Ale už jsem toho měla dost:
07:10
I'm a scientistvědec,
137
418797
1616
Jsem vědkyně, mám doktorát z astrofyziky,
07:12
I have a doctoratedoktorát in astrophysicsastrofyzika,
138
420437
1856
07:14
I've publishedpublikováno in the tophorní journalsDeníky,
139
422317
1696
publikovala jsem v časopisech,
o vlnově-částicových interakcích,
07:16
in wave-particlevlnový proud interactionsinterakcí,
spaceprostor physicsfyzika,
140
424037
2656
o fyzice vesmíru,
o biochemii nukleových kyselin.
07:18
nucleicnukleové acidkyselina biochemistrybiochemie.
141
426717
2096
07:20
I've actuallyvlastně been trainedvyškolení
to get to the bottomdno of things, so --
142
428837
3096
Vlastně mě učili,
abych se věcem dostala na kloub, takže –
07:23
(LaughterSmích)
143
431957
1096
(smích)
07:25
I wentšel onlineonline --
144
433077
1256
jsem šla na internet...
07:26
(ApplausePotlesk)
145
434357
4320
(potlesk)
07:31
So I wentšel onlineonline, and I foundnalezeno
fascinatingfascinující researchvýzkum papersdoklady.
146
439437
3816
Takže jsem šla na internet a našla jsem
fascinující výzkumné práce.
07:35
I learnednaučil se that these DNADNA knotuzel things
are not always badšpatný.
147
443277
3296
Dozvěděla jsem se, že zauzlení DNA
není vždycky na škodu.
07:38
ActuallyVe skutečnosti, the knottingPodvázal and unknottingbez vázanení --
148
446597
2336
Zauzlení a rozpletení –
07:40
it's like a complicatedsložitý computerpočítač languageJazyk.
149
448957
2336
je jako složitý programovací jazyk.
07:43
It programsprogramy our bodiestěla
with exquisitevynikající precisionpřesnost.
150
451317
2960
Programuje naše těla
s dokonalou přesností.
07:47
So when we get pregnanttěhotná,
151
455477
1856
Když otěhotníme,
07:49
our fertilizedoplození eggsvejce growrůst
into newbornnovorozence babiesděti.
152
457357
3080
z našich oplodněných vajíček
vyrostou novorozeňata.
07:53
This processproces requiresvyžaduje
thousandstisíce of DNADNA decisionsrozhodnutí to happenpřihodit se.
153
461317
4056
Tento proces od DNA vyžaduje,
aby provedla tisíce rozhodnutí.
07:57
Should an embryoembryo cellbuňka becomestát a bloodkrev cellbuňka?
154
465397
2736
Má se zárodečná buňka stát krevní buňkou?
08:00
A heartsrdce cellbuňka? A brainmozek cellbuňka?
155
468157
1880
Buňkou v srdci? V mozku?
08:02
And the decisionsrozhodnutí happenpřihodit se
at differentodlišný timesčasy duringběhem pregnancytěhotenství.
156
470877
3216
A ta rozhodnutí se odehrávají
v různých obdobích těhotenství.
08:06
Some in the first trimestertrimestru,
some in the seconddruhý trimestertrimestru
157
474117
3176
Některá v prvním trimestru,
některá v druhém trimestru
a některá ve třetím trimestru.
08:09
and some in the thirdTřetí trimestertrimestru.
158
477317
1560
08:14
To trulyopravdu understandrozumět
DNADNA decision-makingrozhodování,
159
482277
3056
Abychom plně pochopili,
jak se DNA rozhoduje,
08:17
we need to see the processproces
of knotuzel formationformace in atomicatomový detaildetail.
160
485357
3760
potřebujeme vidět proces
formování uzlů na atomární úrovni.
08:21
Even the mostvětšina powerfulsilný
microscopesmikroskopy can't see this.
161
489877
2720
Ani nejsilnější mikroskopy
tohle nedokážou vidět.
08:26
What if we triedpokusil se
to simulatesimulovat these on a computerpočítač?
162
494196
2721
Co kdybychom je nasimulovali na počítači?
08:29
For that we'dmy jsme need
a millionmilión computerspočítačů to do that.
163
497716
3480
Abychom to dokázali,
potřebovali bychom milion počítačů.
08:34
That's exactlypřesně what we have
at LosLos AlamosAlamos LabsLaboratoře --
164
502037
3256
Přesně tolik jich máme
v laboratořích v Los Alamos –
08:37
a millionmilión computerspočítačů
connectedpřipojeno in a giantobří warehousesklad.
165
505317
3120
milion počítačů propojených
do obřího warehousu.
08:42
So here we're showingzobrazování the DNADNA
makingtvorba up an entirecelý genegen
166
510237
4016
Tady je vidět, jak DNA
dává dohromady celý gen,
08:46
foldedsložené into very specificcharakteristický shapestvary of knotsuzly.
167
514277
3465
s uzly stočenými
do velmi specifických tvarů.
08:50
For the first time,
168
518517
1336
Můj tým poprvé
nasimuloval celý gen DNA –
08:51
my teamtým has simulatedsimulované
an entirecelý genegen of DNADNA --
169
519877
3696
08:55
the largestnejvětší biomolecularbiomolekul simulationsimulace
performedprovedeno to datedatum.
170
523597
3040
v největší biomolekulární
simulaci všech dob.
09:00
For the first time, we're beginningzačátek
to understandrozumět the unsolvednevyřešený problemproblém
171
528477
3456
Poprvé začínáme chápat nevyřešený problém,
09:03
of how hormoneshormonů triggerspoušť
the formationformace of these knotsuzly.
172
531957
3320
jak hormony spouští formování uzlů.
09:09
DNADNA knotuzel formationformace
can be seenviděno beautifullykrásně in calicoKaliko catskočky.
173
537557
4576
Formování uzlů DNA se dá krásně
demonstrovat na tříbarevných kočkách.
09:14
The decisionrozhodnutí betweenmezi orangeoranžový and blackČerná
174
542157
2576
Rozhodování mezi oranžovou a černou
probíhá v ranné fázi v děloze,
09:16
happensse děje earlybrzy on in the womblůno,
175
544757
1760
09:19
so that orange-and-blackoranžová a černá patchynerovnoměrný patternvzor,
176
547070
2776
ten oranžovo-černý strakatý vzor
09:21
it's an exactpřesný readoutodečet of what happenedStalo
177
549870
2296
je přesným výstupem toho, co se odehrálo,
09:24
when that catkočka was
just a tinydrobný little kittenkotě embryoembryo
178
552190
2376
když byla kočka ještě malinkým embryem
uvnitř máminy dělohy.
09:26
insideuvnitř her mom'smáma womblůno.
179
554590
1440
09:28
And the patchynerovnoměrný patternvzor actuallyvlastně happensse děje
in our brainsmozky and in cancerrakovina.
180
556795
5296
A ten strakatý vzor máme vlastně
i v našem mozku a je i u rakoviny.
09:34
It's directlypřímo relatedpříbuzný to intellectualintelektuální
disabilitypostižení and breastprsa cancerrakovina.
181
562115
3480
Má přímý vztah k intelektuální
nezpůsobilosti a rakovině prsu.
09:39
These DNADNA decisionsrozhodnutí
alsotaké happenpřihodit se in other partsčásti of the bodytělo.
182
567955
4176
Tohle rozhodování DNA
probíhá také u jiných částí těla.
09:44
It turnsotočí out that the precursorpředchůdce genitalsgenitálie
transformpřeměnit into eitherbuď femaleženský or malemužský
183
572155
5016
Znamená to, že se prekurzory genitálií
přeměňují buď na ženské nebo mužské
09:49
duringběhem the first trimestertrimestru of pregnancytěhotenství.
184
577195
1920
během prvního trimestru těhotenství.
09:51
The precursorpředchůdce brainsmozky, on the other handruka,
185
579795
2256
Na druhou stranu, prekurzory mozků
09:54
transformpřeměnit into femaleženský or malemužský
duringběhem the seconddruhý trimestertrimestru of pregnancytěhotenství.
186
582075
3480
se přeměňují na ženské nebo mužské
během druhého trimestru.
09:58
So the currentaktuální workingpracovní modelmodel
187
586675
2056
Takže aktuální funkční model ukazuje,
10:00
is that a uniqueunikátní mixsměs in my mom'smáma womblůno
188
588755
3856
že unikátní mix v děloze mé mámy způsobil,
10:04
causedzpůsobené the precursorpředchůdce genitalsgenitálie
to transformpřeměnit one way,
189
592635
3536
že se prekurzor genitálií
přeměnil jedním směrem,
10:08
but the precursorpředchůdce brainmozek
to transformpřeměnit the other way.
190
596195
2760
ale prekurzor mozku
se přeměnil druhým směrem.
10:15
MostVětšina of epigeneticepigenetická researchvýzkum
191
603035
1976
Epigenetický výzkum se zatím většinou
10:17
has really focusedzaměřen
on stressstres, anxietyúzkost, depressionDeprese --
192
605035
3376
soustředil jen na stres, úzkost, depresi –
10:20
kinddruh of a downerDowner,
193
608435
1456
na takové ty deprimující zážitky,
na špatné věci.
10:21
kinddruh of badšpatný things.
194
609915
1216
10:23
(LaughterSmích)
195
611155
1016
10:24
But nowadaysdnes --
196
612195
1576
Ale v dnešní době –
v nejnovějších pracích –
10:25
the latestnejnovější stuffvěci --
197
613795
1216
se lidé zaměřují na odpočinek.
10:27
people are looking at relaxationrelaxace.
198
615035
1616
10:28
Can that have a positivepozitivní
effectúčinek on your DNADNA?
199
616675
2240
Může mít pozitivní účinky na vaši DNA?
10:32
Right now we're missingchybějící
keyklíč datadata from micemyši modelsmodely.
200
620195
3120
V tomto okamžiku nám chybí
klíčová data z modelů myší.
10:36
We know that micemyši relaxodpočinek,
201
624675
1416
Víme, že myši odpočívají,
10:38
but could they meditatemeditovat
like the DalaiDalajlama LamaLama?
202
626115
3976
ale dokázaly by meditovat jako Dalajláma?
10:42
AchieveDosáhnout enlightenmentosvícení?
203
630115
1776
Dosáhnout stavu osvícení?
10:43
Could they movehýbat se stoneskameny with theirjejich mindmysl
like JediJedi MasterHlavní YodaYoda?
204
631915
3696
Dokázaly by přemístit kameny
silou mysli jako Yoda, mistr řádu Jedi?
10:47
(YodaYoda voicehlas): HmHm, a JediJedi mousemyš
mustmusí feel the forceplatnost flowtok, hmHm.
205
635635
3856
(hlasem Yody)
Hm, myš Jedi musí cítit proudění síly, hm.
10:51
(LaughterSmích)
206
639515
1936
(smích)
10:53
(ApplausePotlesk)
207
641475
3080
(potlesk)
10:57
I wonderdivit se if the supportPodpěra, podpora I've had
sinceod té doby that talk back in ItalyItálie
208
645755
3656
Jsem zvědavá, jestli podpora,
které se mi dostalo po přednášce v Itálii,
11:01
has triedpokusil se to unwindodpočinout si my DNADNA.
209
649435
2000
zkusila rozmotat mou DNA.
11:04
HavingS a great circlekruh of friendspřátelé,
supportivepodporující parentsrodiče
210
652635
2856
Okruh skvělých přátel, podpora rodičů
11:07
and beingbytost in a lovingmilující relationshipvztah
211
655515
1976
a láskyplný vztah
11:09
has actuallyvlastně givendané me strengthsíla
and hopenaděje to help othersostatní.
212
657515
3400
mi ve skutečnosti daly sílu a naději,
abych pomáhala druhým.
11:13
At work I wearmít na sobě a rainbowDuha braceletnáramek.
213
661875
2536
V práci nosím duhový náramek.
11:16
SometimesNěkdy it raiseszvyšuje eyebrowsobočí,
but it alsotaké raiseszvyšuje awarenesspovědomí.
214
664435
3360
Někdy si vyslouží zdvižená obočí,
ale také rozšiřuje povědomí.
11:20
There's so manymnoho transgendertransgender people --
215
668355
2296
Na světě je mnoho transgender lidí –
11:22
especiallyzvláště womenženy of colorbarva --
216
670675
1896
zvláště žen jiné barvy pleti –
11:24
that are just one demeaningponižující commentkomentář
away from takingpřijmout theirjejich ownvlastní livesživoty.
217
672595
4840
které může jediná ponižující poznámka
dělit od toho, aby si vzaly život.
11:31
FortyČtyřicet percentprocent of us attemptpokus suicidesebevražda.
218
679195
2440
Čtyřicet procent z nás
se pokouší o sebevraždu.
11:35
If you're listeningNaslouchání and you feel
like you have no other optionvolba,
219
683235
5096
Jestliže teď posloucháte a cítíte,
že nemáte jinou možnost,
11:40
try to call a friendpřítel,
220
688355
1776
zkuste zavolat kamarádovi,
11:42
go onlineonline or try to get
in a supportPodpěra, podpora groupskupina.
221
690155
2120
jděte na web nebo najděte
podpůrnou skupinu.
11:45
If you're a womanžena who'skdo je not transgendertransgender
but you know painbolest of isolationizolace,
222
693755
5176
Pokud nejste transgender žena
ale znáte bolest z odloučení,
11:50
of sexualsexuální assaultútok --
223
698955
1616
ze sexuálního napadení –
snažte se pomoci druhým.
11:52
reachdosáhnout out.
224
700595
1200
11:56
So what does it mean to be a womanžena?
225
704795
2760
Takže, co znamená být ženou?
12:00
The latestnejnovější researchvýzkum is showingzobrazování
226
708715
1776
Poslední výzkumy ukazují,
12:02
that femaleženský and malemužský brainsmozky
do developrozvíjet differentlyjinak in the womblůno,
227
710515
4096
že se ženský a mužský mozek
vyvíjí v děloze rozdílně,
12:06
possiblymožná givingposkytující us femalessamice
this innatevrozený sensesmysl of beingbytost a womanžena.
228
714635
3760
a tak nám možná připadá přirozené,
že se cítíme být ženami.
12:11
On the other handruka,
229
719395
1256
Na druhou stranu,
12:12
maybe it's our sharedsdílené sensesmysl
of commonalityspolečné rysy that makesdělá us womenženy.
230
720675
4400
možná že ženami nás dělá
sdílený pocit společných vlastností.
12:18
We come in so manymnoho differentodlišný
shapestvary and sizesvelikosti
231
726195
2336
Rodíme se v tolika různých
podobách a velikostech,
12:20
that askingptát se what it meansprostředek to be a womanžena
maysmět not be the right questionotázka.
232
728555
4416
že ptát se, co znamená být ženou,
možná není ta správná otázka.
12:24
It's like askingptát se a calicoKaliko catkočka
what it meansprostředek to be a calicoKaliko catkočka.
233
732995
3720
Je to jako ptát se tříbarevné kočky,
proč je tříbarevná.
12:29
Maybe becomingstát se a womanžena
meansprostředek acceptingpřijetí ourselvessebe
234
737622
4829
Stát se ženou možná znamená
přijímat sebe samu takovou,
12:34
for who we really are
235
742475
1816
jaká skutečně jsem
12:36
and acknowledginguznává the samestejný in eachkaždý other.
236
744315
2560
a připustit si tu samou možnost navzájem.
12:39
I see you.
237
747875
1736
Já chápu vás.
12:41
And you've just seenviděno me.
238
749635
2120
A vy teď chápete mě.
12:44
(ApplausePotlesk and cheersZdravím)
239
752635
5240
(potlesk a povzbuzení)
Translated by Vladimír Harašta
Reviewed by Tereza Vesselá

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com