ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com
TEDWomen 2018

Karissa Sanbonmatsu: The biology of gender, from DNA to the brain

Karissa Sanbonmatsu: A gender biológiája, a DNS-től az agyig

Filmed:
2,235,281 views

Hogyan működnek valójában a nemek? Nemcsak a kromoszómák műve az egész – mondja Karissa Sanbonmatsu biológus. Látnoki erejű előadásában beszél az epigenetika legújabb felfedezéseiről – az új kutatásokról, amelyek azt vizsgálják, hogyan változhat meg a DNS-tevékenység társadalmi okok, mint pl. traumák vagy a táplálkozás hatására. Ismerjük meg, hogyan hatnak az életesemények a gének kifejeződésére, és hogyan hat mindez a gender megértésére.
- Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:14
So what does it mean to be a woman?
0
2595
3546
Mit is jelent nőnek lenni?
00:19
We all have XXXX chromosomeskromoszómák, right?
1
7341
2480
Minden nőnek két X-kromoszómája van, igaz?
00:22
ActuallyValójában, that's not trueigaz.
2
10496
1520
Ami azt illeti, ez nem igaz.
00:25
Some womennők are mosaicsmozaik.
3
13016
1736
Vannak mozaik-nők,
00:26
They have a mixkeverd össze of chromosomekromoszóma typestípusok
with X, with XYXY or with XXXXXX.
4
14776
5400
X, XY vagy XXX kromoszómatípusok
keverékével.
00:33
If it's not just
about our chromosomeskromoszómák,
5
21056
2416
Ha pedig nem csak a kromoszómánktól függ,
00:35
then what is beinglény a woman about?
6
23496
2240
mégis mitől lesz nő valaki?
00:38
BeingHogy femininenőies?
7
26496
1536
Attól, hogy nőies?
00:40
GettingSzerzés marriedházas?
8
28056
1456
Hogy férjhez megy?
00:41
HavingMiután kidsgyerekek?
9
29536
1200
Gyereket szül?
00:43
You don't have to look farmessze
to find fantasticfantasztikus exceptionskivételek
10
31553
3678
Nem kell messzire mennünk,
hogy e szabályok alól
látványos kivételeket találjunk,
00:47
to these rulesszabályok,
11
35256
1616
00:48
but we all shareOssza meg something
that makesgyártmányú us womennők.
12
36896
3640
ám mindannyiunkban van
valami közös, amitől nők vagyunk.
00:53
Maybe that something is in our brainsagyvelő.
13
41536
2800
Lehet, hogy e valami az agyunkban rejlik.
00:57
You mightesetleg have heardhallott theorieselméletek
from last centuryszázad
14
45376
3096
Talán hallottak múlt századi
elméleteket arról,
01:00
about how menférfiak are better
at mathmatematikai than womennők
15
48496
2856
hogy a férfiak jobbak
a matekban, mint a nők,
01:03
because they have biggernagyobb brainsagyvelő.
16
51376
1560
mert nagyobb az agytérfogatuk.
01:05
These theorieselméletek have been debunkeddebunked.
17
53656
2256
E teóriákat azóta megcáfolták.
01:07
The averageátlagos man has a brainagy
about threehárom timesalkalommal smallerkisebb
18
55937
2894
Az átlagos férfi agya harmad akkora,
01:10
than the averageátlagos elephantelefánt,
19
58856
1776
mint egy átlagos elefánté,
01:12
but that doesn't mean
20
60656
1256
ám ez nem jelenti azt,
01:13
the averageátlagos man is threehárom timesalkalommal
dumberdumber than an elephantelefánt ...
21
61936
2736
hogy az átlagos férfi háromszor
butább, mint egy elefánt.
01:16
or does it?
22
64696
1216
Vagy mégis?
01:17
(LaughterNevetés)
23
65935
2537
(Nevetés)
01:20
There's a newúj wavehullám
of femalenői neuroscientistsidegtudósok
24
68496
5176
Női idegtudósok új hulláma
01:25
that are findinglelet importantfontos differenceskülönbségek
betweenközött femalenői and maleférfi brainsagyvelő
25
73696
3976
fontos különbségeket fedez fel
a férfi és női agy között
01:29
in neuronidegsejt connectivitykapcsolat,
26
77696
1736
az idegkapcsolódások,
01:31
in brainagy structureszerkezet, in brainagy activitytevékenység.
27
79456
2760
agyi struktúrák és agyműködés területén.
01:34
They're findinglelet that the brainagy
is like a patchworkPatchwork mosaicmozaik --
28
82936
3816
Arra jutnak, hogy az agy olyan,
mint egy foltokból álló mozaik –
01:38
a mixturekeverék.
29
86776
1296
keverék.
01:40
WomenNők have mostlytöbbnyire femalenői patchestapaszok
and a fewkevés maleférfi patchestapaszok.
30
88096
3640
A nőknek főleg női foltjaik
és néhány férfifoltjuk van.
01:44
With all this newúj dataadat,
what does it mean to be a woman?
31
92776
3480
Figyelembe véve az új adatokat,
mit jelent nőnek lenni?
01:49
This is something that I've been
thinkinggondolkodás about almostmajdnem my entireteljes life.
32
97296
3560
Jóformán egész életemben
ezen gondolkodtam.
01:53
When people learntanul that I'm a woman
who happensmegtörténik to be transgendertransznemű,
33
101896
3856
Amikor az emberek megtudják,
hogy transznemű nő vagyok,
01:57
they always askkérdez,
34
105776
1496
mindig megkérdik:
01:59
"How do you know you're a woman?"
35
107296
1600
"Honnan tudod, hogy nő vagy?"
02:02
As a scientisttudós, I'm searchingkutató
for a biologicalbiológiai basisbázis of gendernem.
36
110056
5416
Tudósként a gender
biológiai alapját keresem.
02:07
I want to understandmegért what makesgyártmányú me me.
37
115496
3280
Meg akarom érteni, mitől vagyok én – én.
02:12
NewÚj discoveriesfelfedezések
at the frontelülső edgeél of sciencetudomány
38
120656
2976
A legmodernebb tudomány felfedezései
02:15
are sheddingvedlés lightfény
on the biomarkersbiomarkerek that definemeghatározzák gendernem.
39
123656
4256
fényt derítenek a gendert
meghatározó biológiai markerekre.
02:19
My colleagueskollégák and I in geneticsgenetika,
neuroscienceidegtudomány, physiologyfiziológia and psychologypszichológia,
40
127936
6136
A genetika, idegtudomány, élettan és
pszichológia terén dolgozó munkatársaimmal
02:26
we're tryingmegpróbálja to figureábra out
exactlypontosan how gendernem worksművek.
41
134096
3056
a gender működését próbáljuk felderíteni.
02:29
These vastlymérhetetlenül differentkülönböző fieldsmezők
shareOssza meg a commonközös connectionkapcsolat --
42
137176
3856
Ezeket az eltérő tudományterületeket
mind összeköti valami –
02:33
epigeneticsEpigenetics.
43
141056
1360
az epigenetika.
02:35
In epigeneticsEpigenetics,
we're studyingtanul how DNADNS activitytevékenység
44
143576
6096
Az epigenetika azt kutatja,
hogyan változhat meg
02:41
can actuallytulajdonképpen radicallyradikálisan
and permanentlytartósan changeváltozás,
45
149696
2976
gyökeresen és tartósan a DNS-tevékenység
02:44
even thoughbár the sequencesorrend staystartózkodás the sameazonos.
46
152696
2480
annak ellenére, hogy a DNS-lánc
ugyanolyan marad.
02:48
DNADNS is the long, string-likestring-szerű moleculemolekula
that windsszelek up insidebelül our cellssejteket.
47
156216
5487
A DNS hosszú, fonalszerű molekula,
amely sejtjeink belsejében tekeredik.
02:53
There's so much DNADNS
48
161728
1036
Olyan sok DNS van,
02:54
that it actuallytulajdonképpen getsjelentkeznek tangledkusza
into these knot-likecsomó-szerű things --
49
162789
2890
hogy tényleg efféle bogokba csavarodik –
02:57
we'lljól just call them knotscsomó.
50
165704
1320
hívjuk őket csak csomóknak.
03:00
So externalkülső factorstényezők changeváltozás
how those DNADNS knotscsomó are formedalakított.
51
168201
5040
Külső tényezők befolyásolják
a DNS-csomók formálódását.
03:06
You can think of it like this:
52
174941
1456
Elképzelhetik úgy is,
03:08
insidebelül our cellssejteket, there's differentkülönböző
contraptionsContraptions buildingépület things,
53
176421
5608
hogy sejtjeinkben különféle
szerkentyűk építkeznek,
03:14
connectingösszekötő circuitsáramkörök,
54
182077
1696
kapcsolóáramköröket hoznak létre,
03:15
doing all the things they need
to make life happentörténik.
55
183797
2760
az élethez kellő mindenfélét tesznek.
03:19
Here'sItt van one that's sortfajta of readingolvasás
the DNADNS and makinggyártás RNARNS.
56
187797
4520
Itt van egy, ami a DNS-t olvassa,
és RNS-t épít.
03:25
And then this one is carryingszállítás
a hugehatalmas sacSAC of neurotransmittersneurotranszmitterek
57
193477
3616
Ez itt nagy adag ingerületátvivőt cipel
03:29
from one endvég of the brainagy cellsejt
58
197117
1816
az agysejt egyik sarkából
03:30
to the other.
59
198957
1376
a másikba.
03:32
Don't they get hazardveszély payfizetés
for this kindkedves of work?
60
200357
2256
Nem kapnak veszélyességi pótlékot ezért?
03:34
(LaughterNevetés)
61
202637
1200
(Nevetés)
03:36
This one is an entireteljes molecularmolekuláris factorygyár --
62
204757
2136
Ez itt egy egész molekulagyár –
03:38
some say it's the secrettitok to life.
63
206917
1776
egyesek szerint az élet titka.
03:40
It's call the ribosomeriboszóma.
64
208717
1376
Ez a riboszóma.
03:42
I've been studyingtanul this sincemivel 2001.
65
210117
2440
2001 óta tanulmányozom.
03:46
One of the stunninglenyűgöző
things about our cellssejteket
66
214237
3216
Sejtjeink egyik káprázatos tulajdonsága,
03:49
is that the componentsalkatrészek insidebelül them
are actuallytulajdonképpen biodegradablebiológiailag lebontható.
67
217477
4256
hogy a bennük rejlő összetevők
biológiailag lebomlanak.
03:53
They dissolvefeloldódik,
68
221757
1256
Lebomlanak,
03:55
and then they're rebuiltújjá eachminden egyes day,
69
223037
2336
majd napról napra újraépülnek,
03:57
kindkedves of like a travelingutazó carnivalKarnevál
70
225397
2536
mint egy utazó cirkusz,
03:59
where the ridestúrák are takentett down
and then rebuiltújjá everyminden singleegyetlen day.
71
227957
3720
ahol a körhintákat minden egyes nap
szétszerelik, majd újraépítik.
04:04
A bignagy differencekülönbség betweenközött our cellssejteket
and the travelingutazó carnivalKarnevál
72
232917
3296
Sejtjeink és az utazó cirkusz között
az a nagy különbség,
04:08
is that in the carnivalKarnevál,
73
236237
2175
hogy a cirkusz esetében
04:10
there are skilledszakképzett craftsmenkézművesek
that rebuildújjáépíteni the ridestúrák eachminden egyes day.
74
238436
3801
képzett mesteremberek építik
naponta újra a körhintákat.
04:15
In our cellssejteket, there are
no suchilyen skilledszakképzett craftsmenkézművesek,
75
243197
2616
Sejtjeinkben nincsenek
képzett mesteremberek,
04:17
only dumbnéma builderépítő machinesgépek
76
245837
1536
csak egyszerű építő gépezetek,
04:19
that buildépít whatever'sBármi legyen is
writtenírott in the planstervek,
77
247397
2296
amelyek felépítik,
ami a tervekben szerepel,
04:21
no matterügy what those planstervek say.
78
249717
1600
bármi álljon is bennük.
04:24
Those planstervek are the DNADNS.
79
252437
2816
A terv pedig nem más, mint a DNS.
04:27
The instructionsutasítás for everyminden
nookZug and crannyhasadék insidebelül our cellssejteket.
80
255277
3560
Az utasítás sejtjeink minden
egyes zeg-zugára vonatkozik.
04:32
If everything in, say,
our brainagy cellssejteket
81
260197
2856
Ha pl. minden, ami az agysejtjeinkben van,
04:35
dissolvesfeloldódik almostmajdnem everyminden day,
82
263077
2096
szinte naponta lebomlik,
04:37
then how can the brainagy rememberemlékezik
anything pastmúlt one day?
83
265197
2840
mégis hogyan emlékszik az agy
bármire is egy napnál tovább?
04:40
That's where DNADNS comesjön in.
84
268917
1976
Itt jön be a képbe a DNS.
04:42
DNADNS is one of the those things
that does not dissolvefeloldódik.
85
270917
3256
A DNS nem bomlik le.
04:46
But for DNADNS to rememberemlékezik
that something happenedtörtént,
86
274197
2696
Ám ahhoz, hogy a DNS emlékezzen,
hogy valami megtörtént,
04:48
it has to changeváltozás somehowvalahogy.
87
276917
1600
valahogy meg kell változnia.
04:51
We know the changeváltozás
can't be in the sequencesorrend;
88
279477
2096
A változás nem lehet
a DNS-szekvenciában;
04:53
if it changedmegváltozott sequencesorrend all the time,
89
281597
2096
ha ez folyton megváltozna,
04:55
then we mightesetleg be growingnövekvő like, a newúj earfül
or a newúj eyeballszemgolyó everyminden singleegyetlen day.
90
283717
4896
lehet, hogy naponta új fület
vagy szemet növesztenénk.
05:00
(LaughterNevetés)
91
288637
1016
(Nevetés)
05:01
So, insteadhelyette it changesváltoztatások shapealak,
92
289677
1976
A DNS ehelyett az alakját változtatja,
05:03
and that's where those DNADNS knotscsomó come in.
93
291677
1976
és itt kapnak szerepet a DNS-csomók.
05:05
You can think of them like DNADNS memorymemória.
94
293677
1960
DNS-emlékezetként is elképzelhetik őket.
05:09
When something bignagy
in our life happensmegtörténik,
95
297317
2296
Ha valami nagy dolog történik életünkben,
05:11
like a traumatictraumás childhoodgyermekkor eventesemény,
96
299637
2496
pl. egy megrázó gyerekkori élmény,
05:14
stressfeszültség hormoneshormonok floodárvíz our brainagy.
97
302157
1880
stresszhormonok árasztják el agyunkat.
05:16
The stressfeszültség hormoneshormonok
don't affectérint the sequencesorrend of DNADNS,
98
304877
2896
A stresszhormonok nem
a DNS-szekvenciára hatnak,
05:19
but they do changeváltozás the shapealak.
99
307797
2136
hanem a DNS alakját változtatják meg.
05:21
They affectérint that partrész of DNADNS
100
309957
2336
A DNS azon részére hatnak,
05:24
with the instructionsutasítás for molecularmolekuláris
machinesgépek that reducecsökkentésére stressfeszültség.
101
312317
3760
amely a stressz csökkentésére
utasítja a molekulagyárat.
05:28
That piecedarab of DNADNS
getsjelentkeznek woundseb up into a knotcsomó,
102
316797
2376
A DNS ezen része csomóba tekeredik,
05:31
and now the dumbnéma builderépítő machinesgépek
can't readolvas the planstervek they need
103
319197
3936
és a buta gépek többé nem tudják
elolvasni az utasításokat,
05:35
to buildépít the machinesgépek that reducecsökkentésére stressfeszültség.
104
323157
2080
hogy stresszt csökkentő gépeket építsenek.
05:38
That's a mouthfulfalat, but it's
what's happeningesemény on the microscalekisléptékű.
105
326037
2976
Bonyolultan hangzik,
de ez történik mikroszkopikus szinten.
05:41
On the macroscalenagyléptékű, you practicallygyakorlatilag loseelveszít
the abilityképesség to dealüzlet with stressfeszültség,
106
329037
3416
Makroszinten pedig elveszítjük
képességünket, hogy a stresszt kezeljük,
05:44
and that's badrossz.
107
332477
1536
és ez rossz.
05:46
And that's how DNADNS can rememberemlékezik
what happensmegtörténik in the pastmúlt.
108
334037
3200
Így emlékszik a DNS a múltban történtekre.
05:51
This is what I think
was happeningesemény to me
109
339357
2576
Azt hiszem, ez történt velem is,
05:53
when I first startedindult my gendernem transitionátmenet.
110
341957
2080
amikor nemváltásba kezdtem.
05:57
I knewtudta I was a woman on the insidebelül,
111
345277
2216
Tudtam, hogy belül nő vagyok,
05:59
and I woreviselt women'snői clothesruhák on the outsidekívül,
112
347517
2976
női ruhákat viseltem,
06:02
but everyonemindenki saw me as a man in a dressruha.
113
350517
2920
de mindenki női ruhát viselő
férfinak látott.
06:07
I feltfilc like no matterügy
how manysok things I try,
114
355117
5016
Úgy éreztem, bármit teszek is,
06:12
no one would ever
really see me as a woman.
115
360157
2616
senki sem fog valóban nőnek látni.
06:14
In sciencetudomány, your credibilityhitelesség
is everything,
116
362797
3056
A tudományban a hitelesség a legfontosabb,
06:17
and people were
snickeringsnickering in the hallwayselőszobák,
117
365877
3240
az emberek pedig folyton
kuncogtak a folyosókon,
06:21
givingígy me staresbámul,
118
369997
1456
megbámultak,
06:23
looksúgy néz ki, of disgustundor --
119
371477
1816
undorodva néztek rám –
06:25
afraidfélnek to be nearközel me.
120
373317
1640
féltek a közelemben lenni.
06:28
I rememberemlékezik my first bignagy talk
after transitionátmenet.
121
376197
2936
Emlékszem első nagy előadásomra
a nemváltás után.
06:31
It was in ItalyOlaszország.
122
379157
1216
Olaszországban tartottam.
06:32
I'd givenadott prestigiousrangos talksbeszél before,
123
380397
2416
Korábban is tartottam fontos előadásokat,
06:34
but this one, I was terrifiedrémült.
124
382837
2816
ám ezúttal meg voltam rettenve.
06:37
I lookednézett out into the audienceközönség,
125
385677
1776
A közönségre pillantottam,
06:39
and the whisperssuttogva startedindult --
126
387477
2856
és elkezdődött a sugdosás,
06:42
the staresbámul,
127
390357
1376
a bámulás,
06:43
the smirksvigyorog, the chucklesKuncog.
128
391757
1920
a kuncogás és vihogás.
06:46
To this day, I still have socialtársadalmi anxietyszorongás
around my experiencetapasztalat eightnyolc yearsévek agoezelőtt.
129
394677
5360
Nyolc évvel korábbi élményem
a mai napig szorongással tölt el.
06:53
I lostelveszett hoperemény.
130
401917
1200
Elvesztettem a reményt.
06:56
Don't worryaggodalom,
I've had therapyterápia so I'm OK --
131
404877
2896
Nyugi, jártam terápiára,
úgyhogy jól vagyok –
06:59
I'm OK now.
132
407797
1216
már jól vagyok.
07:01
(LaughterNevetés)
133
409037
1816
(Nevetés)
07:02
(CheersÜdv)
134
410877
1816
(Éljenzés)
07:04
(ApplauseTaps)
135
412717
4136
(Taps)
07:08
But I feltfilc enoughelég is enoughelég:
136
416877
1896
De úgy éreztem, ami sok, az sok:
07:10
I'm a scientisttudós,
137
418797
1616
tudós vagyok,
07:12
I have a doctoratedoktorátus in astrophysicsAsztrofizika,
138
420437
1856
az asztrofizika doktora,
07:14
I've publishedközzétett in the topfelső journalsnaplók,
139
422317
1696
rangos folyóiratokban publikáltam,
07:16
in wave-particlehullám-részecske interactionskölcsönhatások,
spacehely physicsfizika,
140
424037
2656
a hullám-részecske
interakciók, az űrfizika,
07:18
nucleicnukleinsav acidsav biochemistrybiokémia.
141
426717
2096
a nukleinsav-biokémia témáiban.
07:20
I've actuallytulajdonképpen been trainedkiképzett
to get to the bottomalsó of things, so --
142
428837
3096
Azt tanultam, hogy járjak
a dolgok végére, úgyhogy...
07:23
(LaughterNevetés)
143
431957
1096
(Nevetés)
07:25
I wentment onlineonline --
144
433077
1256
felmentem a netre.
07:26
(ApplauseTaps)
145
434357
4320
(Taps)
07:31
So I wentment onlineonline, and I foundtalál
fascinatingelbűvölő researchkutatás paperspapírok.
146
439437
3816
Netezni kezdtem, és lenyűgöző
kutatásokra bukkantam.
07:35
I learnedtanult that these DNADNS knotcsomó things
are not always badrossz.
147
443277
3296
Megtanultam, hogy ezek a DNS-csomók
nem feltétlenül rossz dolgok.
07:38
ActuallyValójában, the knottingCsomózás and unknottingunknotting --
148
446597
2336
Valójában a csomók képződése
és felbomlása olyan,
07:40
it's like a complicatedbonyolult computerszámítógép languagenyelv.
149
448957
2336
mint egy bonyolult programnyelv.
07:43
It programsprogramok our bodiestestületek
with exquisitegyönyörű precisionpontosság.
150
451317
2960
Csodálatos pontossággal
programozza testünket.
07:47
So when we get pregnantterhes,
151
455477
1856
Ha teherbe esünk,
07:49
our fertilizedmegtermékenyített eggstojás grow
into newbornújszülött babiesbabák.
152
457357
3080
megtermékenyített petesejtjeink
újszülött babává nőnek.
07:53
This processfolyamat requiresigényel
thousandsTöbb ezer of DNADNS decisionsdöntések to happentörténik.
153
461317
4056
E folyamat ezernyi
DNS-döntést követel meg.
07:57
Should an embryoembrió cellsejt becomeválik a bloodvér cellsejt?
154
465397
2736
Vérsejt alakuljon ki egy magzati sejtből?
08:00
A heartszív cellsejt? A brainagy cellsejt?
155
468157
1880
Szívsejt? Agysejt?
08:02
And the decisionsdöntések happentörténik
at differentkülönböző timesalkalommal duringalatt pregnancyterhesség.
156
470877
3216
E kérdések a terhesség különböző
szakaszaiban dőlnek el.
08:06
Some in the first trimestertrimeszterben,
some in the secondmásodik trimestertrimeszterben
157
474117
3176
Néhány az első trimeszterben,
néhány a másodikban,
08:09
and some in the thirdharmadik trimestertrimeszterben.
158
477317
1560
néhány pedig a harmadikban.
08:14
To trulyvalóban understandmegért
DNADNS decision-makingDöntéshozatal,
159
482277
3056
Hogy igazán megértsük
a DNS döntéshozó folyamatát,
08:17
we need to see the processfolyamat
of knotcsomó formationképződés in atomicatom detailRészlet.
160
485357
3760
atomi szinten kell látnunk
a csomóképződést.
08:21
Even the mosta legtöbb powerfulerős
microscopesmikroszkópok can't see this.
161
489877
2720
A legerősebb mikroszkópok sem látják.
08:26
What if we triedmegpróbálta
to simulateszimulálni these on a computerszámítógép?
162
494196
2721
Mi lenne, ha számítógépen
próbálnánk szimulálni?
08:29
For that we'dHázasodik need
a millionmillió computersszámítógépek to do that.
163
497716
3480
Milliónyi számítógépre volna
ehhez szükségünk.
08:34
That's exactlypontosan what we have
at LosLos AlamosAlamos LabsLabs --
164
502037
3256
Épp van is milliónyi számítógépünk
Los Alamos-i laborunkban,
08:37
a millionmillió computersszámítógépek
connectedcsatlakoztatva in a giantóriás warehouseraktár.
165
505317
3120
amelyek hatalmas raktárban
vannak egymáshoz kapcsolva.
08:42
So here we're showingkiállítás the DNADNS
makinggyártás up an entireteljes genegén
166
510237
4016
Itt a DNS-t látjuk,
amely egy egész gént alkot,
08:46
foldedhajtogatott into very specifickülönleges shapesalakzatok of knotscsomó.
167
514277
3465
egyedi csomómintázatokba rendeződve.
08:50
For the first time,
168
518517
1336
Most először
08:51
my teamcsapat has simulatedszimulált
an entireteljes genegén of DNADNS --
169
519877
3696
csapatom egy egész DNS génjét szimulálta,
08:55
the largestlegnagyobb biomolecularbiomolekuláris simulationtettetés
performedteljesített to datedátum.
170
523597
3040
ami a mai napig a legnagyobb
biomolekuláris szimuláció.
09:00
For the first time, we're beginningkezdet
to understandmegért the unsolvedmegoldatlan problemprobléma
171
528477
3456
Most először kezdjük megérteni
az eddig megoldatlan kérdést,
09:03
of how hormoneshormonok triggerravasz
the formationképződés of these knotscsomó.
172
531957
3320
hogy a hormonok hogyan hatnak
e csomók formálódására.
09:09
DNADNS knotcsomó formationképződés
can be seenlátott beautifullyszépen in calicoCalico catsmacskák.
173
537557
4576
A DNS-csomók formálódása gyönyörűen
megfigyelhető a kalikó macskákon.
09:14
The decisiondöntés betweenközött orangenarancs and blackfekete
174
542157
2576
A narancs és fekete szín közötti választás
09:16
happensmegtörténik earlykorai on in the wombméh,
175
544757
1760
még a méhben eldől,
09:19
so that orange-and-blacknarancs és fekete patchyfoltos patternminta,
176
547070
2776
úgyhogy a narancs
és fekete foltok mintázata
09:21
it's an exactpontos readoutkiolvasás of what happenedtörtént
177
549870
2296
pontosan mutatja, mi történt,
09:24
when that catmacska was
just a tinyapró little kittencica embryoembrió
178
552190
2376
amikor a macska még csak
aprócska embrió volt
09:26
insidebelül her mom'sanyáé wombméh.
179
554590
1440
az anyaméhben.
09:28
And the patchyfoltos patternminta actuallytulajdonképpen happensmegtörténik
in our brainsagyvelő and in cancerrák.
180
556795
5296
Ez a foltos mintázat megjelenik
az agyunkban és a rákbetegségben is.
09:34
It's directlyközvetlenül relatedösszefüggő to intellectualszellemi
disabilityfogyatékosság and breastmell cancerrák.
181
562115
3480
Közvetlenül összefügg az értelmi
fogyatékossággal és az emlőrákkal.
09:39
These DNADNS decisionsdöntések
alsois happentörténik in other partsalkatrészek of the bodytest.
182
567955
4176
Hasonló DNS-választások
testünk más részeiben is eldőlnek.
09:44
It turnsmenetek out that the precursorprekurzor genitalsnemi szervek
transformátalakít into eitherbármelyik femalenői or maleférfi
183
572155
5016
Kiderült, hogy a kezdetleges nemi szervek
a terhesség első trimeszterében alakulnak
09:49
duringalatt the first trimestertrimeszterben of pregnancyterhesség.
184
577195
1920
női vagy férfi nemi szervvé.
09:51
The precursorprekurzor brainsagyvelő, on the other handkéz,
185
579795
2256
A kezdetleges agy viszont
09:54
transformátalakít into femalenői or maleférfi
duringalatt the secondmásodik trimestertrimeszterben of pregnancyterhesség.
186
582075
3480
csak a második trimeszterben
alakul női vagy férfiaggyá.
09:58
So the currentjelenlegi workingdolgozó modelmodell
187
586675
2056
A jelenlegi modell szerint
10:00
is that a uniqueegyedi mixkeverd össze in my mom'sanyáé wombméh
188
588755
3856
az anyaméh egyedi összetétele okozza
10:04
causedokozott the precursorprekurzor genitalsnemi szervek
to transformátalakít one way,
189
592635
3536
a kezdetleges nemi szervek
valamivé alakulását,
10:08
but the precursorprekurzor brainagy
to transformátalakít the other way.
190
596195
2760
miközben a kezdetleges agy
más módon alakul át.
10:15
MostA legtöbb of epigeneticepigenetikus researchkutatás
191
603035
1976
A legtöbb epigenetikai kutatás
10:17
has really focusedösszpontosított
on stressfeszültség, anxietyszorongás, depressiondepresszió --
192
605035
3376
főleg a stresszre, szorongásra,
depresszióra összpontosít –
10:20
kindkedves of a downerDowner,
193
608435
1456
nyomasztó,
10:21
kindkedves of badrossz things.
194
609915
1216
rossz dolgokra.
10:23
(LaughterNevetés)
195
611155
1016
(Nevetés)
10:24
But nowadaysManapság --
196
612195
1576
Ám manapság –
10:25
the latestlegújabb stuffdolog --
197
613795
1216
a legújabb kutatások –
10:27
people are looking at relaxationkikapcsolódás.
198
615035
1616
a pihenésre koncentrálnak.
10:28
Can that have a positivepozitív
effecthatás on your DNADNS?
199
616675
2240
Lehet pozitív hatása a DNS-ünkre?
10:32
Right now we're missinghiányzó
keykulcs dataadat from miceegerek modelsmodellek.
200
620195
3120
Az egereken végzett kísérletek
adatai még nem teljesek.
10:36
We know that miceegerek relaxRelax,
201
624675
1416
Tudjuk: az egerek pihennek,
10:38
but could they meditatemeditálni
like the DalaiDalai LamaLáma?
202
626115
3976
de meditálnak-e vajon, mint a dalai láma?
10:42
AchieveElérni enlightenmentfelvilágosodás?
203
630115
1776
Elérik-e a megvilágosodást?
10:43
Could they movemozog stoneskövek with theirazok mindelme
like JediJedik MasterMester YodaYoda?
204
631915
3696
Tudnak-e köveket mozgatni tudatukkal,
mint Yoda, a jedimester?
10:47
(YodaYoda voicehang): HmHM, a JediJedik mouseegér
mustkell feel the forceerő flowfolyam, hmHm.
205
635635
3856
(Yoda hangja) Hm, egy jedi egér
biztosan érzi az erőt, hm.
10:51
(LaughterNevetés)
206
639515
1936
(Nevetés)
10:53
(ApplauseTaps)
207
641475
3080
(Taps)
10:57
I wondercsoda if the supporttámogatás I've had
sincemivel that talk back in ItalyOlaszország
208
645755
3656
Vajon a támogatás, amit az akkori
olaszországi beszédem óta kaptam,
11:01
has triedmegpróbálta to unwindLazítson my DNADNS.
209
649435
2000
megpróbálta kicsomózni a DNS-emet?
11:04
HavingMiután a great circlekör of friendsbarátok,
supportivetámogató parentsszülők
210
652635
2856
Csodálatos barátaim vannak,
támogató szüleim,
11:07
and beinglény in a lovingszerető relationshipkapcsolat
211
655515
1976
és szerető kapcsolatban élek;
11:09
has actuallytulajdonképpen givenadott me strengtherő
and hoperemény to help othersmások.
212
657515
3400
mindez erőt és reményt adott ahhoz,
hogy másoknak segítsek.
11:13
At work I wearviselet a rainbowszivárvány braceletkarkötő.
213
661875
2536
Munkahelyemen szivárványszínű
karkötőt viselek.
11:16
SometimesNéha it raisesemelés eyebrowsszemöldök,
but it alsois raisesemelés awarenesstudatosság.
214
664435
3360
Néhányan felvonják a szemöldöküket,
ám ez a tudatosságot is erősíti.
11:20
There's so manysok transgendertransznemű people --
215
668355
2296
Rengeteg transznemű embert –
11:22
especiallykülönösen womennők of colorszín --
216
670675
1896
főleg színes bőrű nőket –
11:24
that are just one demeaningmegalázó commentmegjegyzés
away from takingbevétel theirazok ownsaját liveséletét.
217
672595
4840
még egy megalázó megjegyzés is
öngyilkosságba kergetne.
11:31
FortyNegyven percentszázalék of us attemptkísérlet suicideöngyilkosság.
218
679195
2440
40%-unk kísérel meg öngyilkosságot.
11:35
If you're listeningkihallgatás and you feel
like you have no other optionválasztási lehetőség,
219
683235
5096
Ha ezt hallják, és úgy érzik,
nincs más esélyük,
11:40
try to call a friendbarát,
220
688355
1776
hívják fel egy barátjukat,
11:42
go onlineonline or try to get
in a supporttámogatás groupcsoport.
221
690155
2120
próbáljanak egy segítő csoportba
bekerülni!
11:45
If you're a woman who'saki not transgendertransznemű
but you know painfájdalom of isolationszigetelés,
222
693755
5176
Ha önök nem is transznemű nők,
de ismerik az elszigeteltség fájdalmát
11:50
of sexualszexuális assaulttámadás --
223
698955
1616
vagy a szexuális támadásokét –
11:52
reachelér out.
224
700595
1200
kérjenek segítséget!
11:56
So what does it mean to be a woman?
225
704795
2760
Mit jelent hát nőnek lenni?
12:00
The latestlegújabb researchkutatás is showingkiállítás
226
708715
1776
A legújabb kutatások azt mutatják,
12:02
that femalenői and maleférfi brainsagyvelő
do developfejleszt differentlyeltérően in the wombméh,
227
710515
4096
a női és férfiagy valóban
másként fejlődik az anyaméhben,
12:06
possiblyesetleg givingígy us femalesa nőstények
this innateveleszületett senseérzék of beinglény a woman.
228
714635
3760
s talán ez adja nekünk, nőknek,
a nőiség velünk született érzését.
12:11
On the other handkéz,
229
719395
1256
Másrészt viszont
12:12
maybe it's our sharedmegosztott senseérzék
of commonalityköltségviselés that makesgyártmányú us womennők.
230
720675
4400
talán a hasonlóság érzése
tesz minket nővé.
12:18
We come in so manysok differentkülönböző
shapesalakzatok and sizesméretek
231
726195
2336
Olyan sokféle nő létezik,
12:20
that askingkérve what it meanseszközök to be a woman
maylehet not be the right questionkérdés.
232
728555
4416
hogy a kérdés, mit jelent nőnek lenni,
talán nem is a legjobb kérdés.
12:24
It's like askingkérve a calicoCalico catmacska
what it meanseszközök to be a calicoCalico catmacska.
233
732995
3720
Olyan, mint egy kalikó macskát kérdezni,
mit jelent kalikó macskának lenni.
12:29
Maybe becomingegyre a woman
meanseszközök acceptingelfogadása ourselvesminket
234
737622
4829
Nővé válni talán azt jelenti,
hogy annak fogadjuk el magunkat,
12:34
for who we really are
235
742475
1816
akik valóban vagyunk,
12:36
and acknowledgingelismerve the sameazonos in eachminden egyes other.
236
744315
2560
és felismerjük a hasonlóságot egymásban.
12:39
I see you.
237
747875
1736
Látom magukat.
12:41
And you've just seenlátott me.
238
749635
2120
És most láttak engem.
12:44
(ApplauseTaps and cheersÜdv)
239
752635
5240
(Taps és éljenzés)
Translated by Beatrix Turán
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Karissa Sanbonmatsu - Structural biologist
Karissa Sanbonmatsu investigates how DNA allows cells in our body to remember events that take place.

Why you should listen

Dr. Karissa Sanbonmatsu is a principal investigator at Los Alamos National Laboratory and the New Mexico Consortium, funded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation. 

As a principal investigator, Sanbonmatsu has advanced our understanding of the mechanism of the ribosome, antibiotics and riboswitches. She published some of the first structural studies of epigenetic long non-coding RNAs and is currently studying the mechanism of epigenetic effects involving chromatin architecture. She uses a combination of wetlab biochemistry, supercomputers and cryogenic electron microscopy to investigate mechanism in atomistic detail. She is on the board of Equality New Mexico and the Gender Identity Center and is an advocate for LGBT people in the sciences.

More profile about the speaker
Karissa Sanbonmatsu | Speaker | TED.com