English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Rose George: Let's talk crap. Seriously.

רוז ג'ורג: בואו נדבר על חרא. ברצינות.

Filmed
Views 1,647,965

אנו עומדים בשנת 2013, ול-2.5 מיליארד בני-אדם בעולם אין גישה לשירותים ברמת תברואה בסיסית. וכשאין בית-כיסא, איפה מתיישבים? ברחוב, אולי ליד מקורות המים והמזון - מה שגורם לתמותה ומחלות שלא מדברים עליהן. התכוננו להרצאה בוטה, משעשעת ורבת-עוצמה מפי העיתונאית רוז ג'ורג', על בעיה שפעם היה הס מלהזכירה.

- Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene. Full bio

Let's talk dirtyמְלוּכלָך.
בואו נדבר מלוכלך.
00:12
A fewמְעַטִים yearsשנים agoלִפנֵי, oddlyבְּאֹפֶן מוּזַר enoughמספיק,
לפני כמה שנים,
באופן מוזר למדי,
00:16
I neededנָחוּץ the bathroomחדר אמבטיה,
הייתי צריכה לשירותים,
00:19
and I foundמצאתי one, a publicפּוּמְבֵּי bathroomחדר אמבטיה,
ומצאתי שרותים ציבוריים,
00:22
and I wentהלך into the stallדוּכָן,
נכנסתי לתא,
00:25
and I preparedמוּכָן to do what I'd doneבוצע mostרוב of my life:
והתכוננתי לעשות מה שאני עושה
רוב חיי:
00:27
use the toiletשֵׁרוּתִים, flushסומק the toiletשֵׁרוּתִים, forgetלשכוח about the toiletשֵׁרוּתִים.
להשתמש בשירותים, להדיח אותם,
ולשכוח מהם.
00:31
And for some reasonסיבה that day, insteadבמקום זאת,
אבל באותו יום, משום-מה,
00:35
I askedשאל myselfעצמי a questionשְׁאֵלָה,
שאלתי את עצמי שאלה,
00:37
and it was, where does this stuffדברים go?
והשאלה היתה:
לאן המוצרים האלה הולכים?
00:39
And with that questionשְׁאֵלָה, I foundמצאתי myselfעצמי plungedצלל
ובעקבות השאלה הזו,
מצאתי את עצמי שוקעת
00:43
into the worldעוֹלָם of sanitationתַבְרוּאָה --
בעולם התברואה--
00:47
there's more comingמגיע -- (Laughterצחוק) —
יש עוד-- [צחוק]--
00:51
sanitationתַבְרוּאָה, toiletsשֵׁרוּתִים and poopקקי,
תברואה, אסלות וקקי,
00:53
and I have yetעדיין to emergeלָצֵאת.
אני עוד אעלה משם.
00:57
And that's because it's suchכגון an enragingמרגיז,
וזה משום שזה מקום
01:00
yetעדיין engagingמרתק placeמקום to be.
כל-כך מרגיז אבל מעניין.
01:03
To go back to that toiletשֵׁרוּתִים,
אם לחזור לאותם שירותים,
01:06
it wasn'tלא היה a particularlyבִּמְיוּחָד fancyלְחַבֵּב toiletשֵׁרוּתִים,
אלו לא היו שירותים
יפים במיוחד,
01:09
it wasn'tלא היה as niceנֶחְמָד as this one
לא יפים כמו זה,
01:12
from the Worldעוֹלָם Toiletשֵׁרוּתִים Organizationאִרגוּן.
מ"ארגון השירותים העולמי".
01:13
That's the other WTOארגון הסחר העולמי. (Laughterצחוק)
או אש"ע.
[צחוק]
01:16
But it had a lockableניתן לנעול doorדלת, it had privacyפְּרָטִיוּת, it had waterמַיִם,
אבל היתה שם דלת עם מנעול,
היתה פרטיות, היו מים,
01:21
it had soapסַבּוֹן so I could washלִשְׁטוֹף my handsידיים,
היה שם סבון
כדי שאוכל לרחוץ ידיים,
01:24
and I did because I'm a womanאִשָׁה, and we do that.
וכך עשיתי, כי אני אשה,
ואנחנו עושות זאת.
01:27
(Laughterצחוק) (Applauseתְשׁוּאוֹת)
[צחוק]
[מחיאות כפיים]
01:30
But that day, when I askedשאל that questionשְׁאֵלָה,
אבל באותו יום, כששאלתי את עצמי
את אותה שאלה,
01:35
I learnedמְלוּמָד something, and that was that I'd grownמְגוּדָל up thinkingחושב
למדתי משהו, וזה היה
שהתרגלתי לחשוב
01:38
that a toiletשֵׁרוּתִים like that was my right,
שזכותי לשירותים כאלה,
01:40
when in factעוּבדָה it's a privilegeזְכוּת.
בעוד שלמעשה מדובר בזכות-יתר.
01:43
2.5 billionמיליארד people worldwideעוֹלָמִי have no adequateנאות toiletשֵׁרוּתִים.
ל-2.5 מיליארד בני-אדם בעולם
אין שירותים נאותים.
01:46
They don't have a bucketדְלִי or a boxקופסא.
אין להם אפילו דלי או ארגז.
01:51
Fortyארבעים percentאָחוּז of the worldעוֹלָם with no adequateנאות toiletשֵׁרוּתִים.
ל-40% מהעולם אין שירותים נאותים.
01:55
And they have to do what this little boyיֶלֶד is doing
ועליהם לעשות מה שעושה
הילד הקטן הזה
01:59
by the sideצַד of the Mumbaiמומבאי Airportנמל תעופה expresswayכְּבִישׁ יָשִׁיר,
לצד הכביש המהיר
של נמל התעופה במומבאי,
02:02
whichאיזה is calledשקוראים לו openלִפְתוֹחַ defecationציווי,
וזה מכונה
"עשיית צרכים תחת כיפת השמיים",
02:05
or poo-pooingpoo-pooing in the openלִפְתוֹחַ.
או "חירבון בשטח".
02:07
And he does that everyכֹּל day,
והוא עושה זאת מידי יום,
02:11
and everyכֹּל day, probablyכנראה, that guy in the pictureתְמוּנָה
וכנראה שמידי יום
גם הבחור שבתמונה
02:13
walksהולך on by,
חולף לידו,
02:15
because he seesרואה that little boyיֶלֶד, but he doesn't see him.
כי הוא רואה את הילד הקטן,
אבל לא רואה אותו.
02:17
But he should, because the problemבְּעָיָה
אבל מן הדין שיראה,
כי הבעיה
02:21
with all that poopקקי lyingשֶׁקֶר around
עם כל הקקי שמפוזר בשטח,
02:23
is that poopקקי carriesנושא passengersנוסעים.
הוא שלקקי יש טרמפיסטים.
02:25
Fiftyחמישים communicableמתקשר diseasesמחלות like to travelלִנְסוֹעַ in humanבן אנוש shitלְחַרְבֵּן.
50 מחלות מידבקות אוהבות
לעבור בחרא האנושי.
02:28
All those things, the eggsביצים, the cystsציסטות,
כל הדברים האלה,
הביצים, השלחופות,
02:32
the bacteriaבַּקטֶרִיָה, the virusesוירוסים, all those can travelלִנְסוֹעַ
החיידקים, הנגיפים,
כל אלה יכולים לעבור
02:35
in one gramגְרַם of humanבן אנוש fecesצוֹאָה.
בגרם אחד של צואה אנושית.
02:38
How? Well, that little boyיֶלֶד will not have washedרָחוּץ his handsידיים.
איך? ובכן, הילד הקטן
לא ירחץ ידיים.
02:41
He's barefootיָחֵף. He'llגֵיהִנוֹם runלָרוּץ back into his houseבַּיִת,
הוא יחף.
הוא ירוץ בחזרה הביתה,
02:45
and he will contaminateלְזַהֵם his drinkingשְׁתִיָה waterמַיִם and his foodמזון
ויזהם את מי השתיה שלו,
את מזונו
02:47
and his environmentסביבה
ואת סביבתו
02:51
with whateverמה שתגיד diseasesמחלות he mayמאי be carryingנְשִׂיאָה
עם כל מחלה שהוא אולי נושא
02:52
by fecalצואה particlesחלקיקים that are on his fingersאצבעות and feetרגל.
בחלקיקי צואה שנותרו
על אצבעותיו וכפות רגליו.
02:55
In what I call the flushed-and-plumbedסמוקות ופלומות worldעוֹלָם
במה שאני מכנה
"עולם הניאגרה והצנרת",
03:00
that mostרוב of us in this roomחֶדֶר are luckyבַּר מַזָל to liveלחיות in,
שלמרביתנו התמזל המזל לחיות בו,
03:03
the mostרוב commonמשותף symptomsהסימפטומים associatedהמשויך with those diseasesמחלות,
התסמין הנפוץ ביותר הקשור במחלות אלה,
03:05
diarrheaשִׁלשׁוּל, is now a bitbit of a jokeבדיחה.
השלשול,
משמש נושא לבדיחות,
03:08
It's the runsרץ, the Hersheyהרשי squirtsילדונים, the squitsסקוטי.
מכנים אותו "ישיבה לעניינים שוטפים"
וכינויים נוספים
03:11
Where I come from, we call it Delhiדלהי bellyבֶּטֶן,
במקום ממנו אני באה,
אנו קוראים לזה "בטן דלהי",
03:15
as a legacyמוֹרֶשֶׁת of empireאימפריה.
בתור מורשת האימפריה.
03:17
But if you searchחפש for a stockהמניה photoתמונה of diarrheaשִׁלשׁוּל
אבל אם תחפשו באינטרנט
תמונה של שלשול,
03:19
in a leadingמוֹבִיל photoתמונה imageתמונה agencyסוֹכְנוּת,
במאגר של סוכנות צילומים מובילה,
03:23
this is the pictureתְמוּנָה that you come up with.
זו התמונה שתמצאו.
03:26
(Laughterצחוק)
[צחוק]
03:28
Still not sure about the bikiniבִּיקִינִי.
ואני לא בטוחה מה משמעות הביקיני.
03:30
And here'sהנה anotherאַחֵר imageתמונה of diarrheaשִׁלשׁוּל.
הנה עוד תמונה של שלשול.
03:35
This is Marieמארי SayleeSaylee, nineתֵשַׁע monthsחודשים oldישן.
זאת מארי סיילי,
בת 9 חודשים.
03:37
You can't see her, because she's buriedקבור
אתם לא רואים אותה,
כי היא קבורה
03:41
underתַחַת that greenירוק grassדֶשֶׁא in a little villageכְּפָר in Liberiaליבריה,
מתחת לעשב הירוק הזה,
בכפר קטן בליבריה,
03:42
because she diedמת in threeשְׁלוֹשָׁה daysימים from diarrheaשִׁלשׁוּל --
כי היא מתה
תוך 3 ימים משלשול
03:46
the Hersheyהרשי squirtsילדונים, the runsרץ, a jokeבדיחה.
או כל כינוי מבדח שרוצים.
03:49
And that's her dadאַבָּא.
וזה אביה.
03:53
But she wasn'tלא היה aloneלבד that day,
אבל היא לא היתה לבד
באותו יום,
03:55
because 4,000 other childrenיְלָדִים diedמת of diarrheaשִׁלשׁוּל,
כי עוד 4,000 ילדים מתו משלשול,
03:57
and they do everyכֹּל day.
וזה נמשך כך מידי יום.
04:01
Diarrheaשִׁלשׁוּל is the secondשְׁנִיָה biggestהגדול ביותר killerרוֹצֵחַ of childrenיְלָדִים worldwideעוֹלָמִי,
שלשול הוא רוצח הילדים
השני במעלה בעולם,
04:03
and you've probablyכנראה been askedשאל to careלְטַפֵּל about things
ואתם ודאי נדרשתם להיזהר
מדברים כגון
04:08
like HIVHIV/AIDSאיידס or T.B. or measlesחַצֶבֶת,
איידס, שחפת או חצבת,
04:11
but diarrheaשִׁלשׁוּל killsהורג more childrenיְלָדִים
אבל השלשול הורג יותר ילדים
04:14
than all those threeשְׁלוֹשָׁה things put togetherיַחַד.
מכל אלה גם יחד.
04:16
It's a very potentחָזָק weaponנֶשֶׁק of massמסה destructionהֶרֶס.
זהו נשק השמדה המוני
יעיל ביותר.
04:19
And the costעֲלוּת to the worldעוֹלָם is immenseעצום:
והמחיר העולמי שלו הוא עצום:
04:24
260 billionמיליארד dollarsדולר lostאבד everyכֹּל yearשָׁנָה
הפסדים בסך 260 מיליארד דולר בשנה
04:27
on the lossesאֲבֵדוֹת to poorעני sanitationתַבְרוּאָה.
בגלל תברואה גרועה.
04:29
These are choleraכּוֹלֵרָה bedsמיטות in Haitiהאיטי.
אלה הן מיטות
של חולי כולרה בהאיטי.
04:32
You'llללא שם: תוכל have heardשמע of choleraכּוֹלֵרָה, but we don't hearלִשְׁמוֹעַ about diarrheaשִׁלשׁוּל.
ודאי שמעתם על הכולרה,
אבל אנו לא שומעים על השלשול.
04:34
It getsמקבל a fractionשבריר of the attentionתשומת הלב and fundingמימון
הוא זוכה לשבריר
מתשומת הלב והמימון
04:37
givenנָתוּן to any of those other diseasesמחלות.
שמוקדשים לכל אחת מהמחלות האלה.
04:40
But we know how to fixלתקן this.
אבל אנו יודעים איך לתקן
את הבעיה הזו.
04:43
We know, because in the mid-בֵּינוֹנִי-19thה centuryמֵאָה,
אנו יודעים,
כי באמצע המאה ה-19,
04:46
wonderfulנִפלָא Victorianויקטוריאני engineersמהנדסים
מהנדסים ויקטוריאניים נפלאים
04:49
installedמוּתקָן systemsמערכות of sewersביוב and wastewaterשפכים treatmentיַחַס
התקינו מערכות ביוב וטיהור שפכים
04:52
and the flushסומק toiletשֵׁרוּתִים, and diseaseמַחֲלָה droppedירד dramaticallyבאופן דרמטי.
ואת האסלה הניתנת להדחה,
והמחלות פחתו פלאים.
04:54
Childיֶלֶד mortalityתמותה droppedירד by the mostרוב
תמותת הילדים פחתה הכי הרבה
04:59
it had ever droppedירד in historyהִיסטוֹרִיָה.
מאשר בכל תקופה בהיסטוריה.
05:01
The flushסומק toiletשֵׁרוּתִים was votedהצביעו the bestהטוב ביותר medicalרְפוּאִי advanceלְקַדֵם
אסלת ההדחה הוכרזה
כפיתוח הרפואי הטוב ביותר
05:03
of the last 200 yearsשנים by the readersהקוראים of the Britishבריטי Medicalרְפוּאִי Journalכתב עת,
מזה 200 שנה, בהצבעה של קוראי
כתב העת הרפואי הבריטי.
05:06
and they were choosingבְּחִירָה over the Pillכַּדוּר, anesthesiaהַרדָמָה,
והמועמדים הנוספים היו הגלולה, ההרדמה
05:09
and surgeryכִּירוּרגִיָה.
והניתוח.
05:12
It's a wonderfulנִפלָא wasteמבזבז disposalרְשׁוּת deviceהתקן.
זהו מתקן נפלא להיפטרות מפסולת.
05:14
But I think that it's so good — it doesn't smellרֵיחַ,
אך לדעתי היא כה טובה--
היא לא מסריחה,
05:16
we can put it in our houseבַּיִת, we can lockלנעול it behindמֵאָחוֹר a doorדלת
אנו יכולים להתקין אותה בבית,
לסגור עליה דלת--
05:20
and I think we'veיש לנו lockedנָעוּל it out of conversationשִׂיחָה too.
ולדעתי גם סגרנו אותה
מחוץ לשיח שלנו.
05:23
We don't have a neutralניטראלי wordמִלָה for it.
אין לנו מילה נייטרלית לזה.
05:26
Poop'sשל פופ not particularlyבִּמְיוּחָד adequateנאות.
"קקי" היא לא מילה נאותה במיוחד.
05:27
Shitלְחַרְבֵּן offendsמעליב people. Fecesצוֹאָה is too medicalרְפוּאִי.
"חרא" היא מילה פוגענית.
"צואה" - רפואית מדי.
05:29
Because I can't explainלהסביר otherwiseאחרת,
כי אחרת אני לא יכולה להסביר,
05:33
when I look at the figuresדמויות, what's going on.
כשאני מביטה במספרים,
מה קורה.
05:36
We know how to solveלִפְתוֹר diarrheaשִׁלשׁוּל and sanitationתַבְרוּאָה,
אנו יודעים איך לפתור
את בעיות השלשול והתברואה,
05:39
but if you look at the budgetsתקציבים of countriesמדינות,
אבל אם רואים
תקציבים של מדינות
05:42
developingמתפתח and developedמפותח,
מתפתחות ומפותחות,
05:44
you'llאתה think there's something wrongלא בסדר with the mathמתמטיקה,
אפשר לחשוב שמשהו בחישוב
לא בסדר,
05:46
because you'llאתה expectלְצַפּוֹת absurditiesאבסורדיות like
כי הציפיה היא לדברים מגוחכים,
כמו למשל,
05:49
Pakistanפקיסטן spendingההוצאה 47 timesפִּי more on its militaryצבאי
שפקיסטן מוציאה פי 47 יותר
על הצבא שלה
05:52
than it does on waterמַיִם and sanitationתַבְרוּאָה,
מאשר על מים ותברואה,
05:55
even thoughאם כי 150,000 childrenיְלָדִים dieלָמוּת of diarrheaשִׁלשׁוּל
חרף העובדה ש-150,000 ילדים
מתים משלשול
05:57
in Pakistanפקיסטן everyכֹּל yearשָׁנָה.
בפקיסטן בכל שנה.
06:00
But then you look at that alreadyכְּבָר minusculeזָעִיר
אבל אז מסתכלים על התקציב
הזעיר ממילא
06:02
waterמַיִם and sanitationתַבְרוּאָה budgetתַקצִיב,
של המים והתברואה,
06:04
and 75 to 90 percentאָחוּז of it will go on cleanלְנַקוֹת waterמַיִם supplyלְסַפֵּק,
70-90% ממנו הולכים
לאספקת מים זכים,
06:06
whichאיזה is great; we all need waterמַיִם.
וזה מצוין; כולנו זקוקים למים.
06:09
No one'sיחידות going to refuseמסרב cleanלְנַקוֹת waterמַיִם.
איש לא יסרב למים זכים.
06:11
But the humbleצנוע latrineמַחֲרָאָה, or flushסומק toiletשֵׁרוּתִים,
אבל המחראה הצנועה,
או אסלת ההדחה,
06:13
reducesמפחית diseaseמַחֲלָה by twiceפעמיים as much
מפחיתה מחלות כפליים
06:16
as just puttingלשים in cleanלְנַקוֹת waterמַיִם.
מהבאת מים נקיים.
06:19
Think about it. That little boyיֶלֶד
חישבו על זה.
אותו ילד קטן
06:21
who'sמי זה runningרץ back into his houseבַּיִת,
שרץ בחזרה הביתה,
06:22
he mayמאי have a niceנֶחְמָד, cleanלְנַקוֹת freshטָרִי waterמַיִם supplyלְסַפֵּק,
אולי יש לו שם אספקה נחמדה
של מים זכים וטריים,
06:24
but he's got dirtyמְלוּכלָך handsידיים that he's going to contaminateלְזַהֵם his waterמַיִם supplyלְסַפֵּק with.
אבל יש לו ידיים מלוכלכות והוא
יזהם בהן את אספקת המים שלו.
06:26
And I think that the realאמיתי wasteמבזבז of humanבן אנוש wasteמבזבז
ולדעתי, הבזבוז האמיתי
של הפסולת האנושית
06:31
is that we are wastingמְבַזבֵּז it as a resourceמַשׁאָב
היא שאנו מבזבזים אותה כמשאב
06:34
and as an incredibleמדהים triggerהדק for developmentהתפתחות,
וכמניע מדהים של פיתוח,
06:37
because these are a fewמְעַטִים things that toiletsשֵׁרוּתִים
כי אלה כמה דברים שבתי-שימוש
06:41
and poopקקי itselfעצמה can do for us.
והקקי עצמו יכולים לעשות למעננו.
06:43
So a toiletשֵׁרוּתִים can put a girlילדה back in schoolבית ספר.
למשל, בית-שימוש יכול
להחזיר ילדה ללימודים.
06:46
Twenty-fiveעשרים וחמש percentאָחוּז of girlsבנות in Indiaהוֹדוּ dropיְרִידָה out of schoolבית ספר
25% מהילדות בהודו
נושרות מהלימודים
06:49
because they have no adequateנאות sanitationתַבְרוּאָה.
כי אין להן תברואה נאותה.
06:52
They'veהם עשו זאת been used to sittingיְשִׁיבָה throughדרך lessonsשיעורים
הן התרגלו לשבת בשיעורים
06:55
for yearsשנים and yearsשנים holdingהַחזָקָה it in.
ולהתאפק, במשך שנים
על גבי שנים.
06:57
We'veללא שם: יש לנו all doneבוצע that, but they do it everyכֹּל day,
כולנו נהגנו כך, אבל הן
עושות זאת מידי יום ביומו,
07:00
and when they hitמכה pubertyגיל ההתבגרות and they startהַתחָלָה menstruatingהווסת,
וכשהן מגיעות לבגרות מינית
ומקבלות את הוסת,
07:03
it just getsמקבל too much.
זה כבר יותר מדי עבורן.
07:05
And I understandמבין that. Who can blameאשמה them?
ואני מבינה את זה.
מי יכול להאשים אותן?
07:08
So if you metנפגש an educationalistחינוכית and said,
אז אם תפגשו איש-חינוך
ותאמרו לו,
07:11
"I can improveלְשַׁפֵּר educationהַשׂכָּלָה attendanceנוֹכְחוּת ratesתעריפים by 25 percentאָחוּז
"אני יכול לשפר
את הנוכחות בשיעורים ב-25%
07:13
with just one simpleפָּשׁוּט thing,"
בעזרת דבר קטן אחד."
07:16
you'dהיית רוצה make a lot of friendsחברים in educationהַשׂכָּלָה.
תרכשו המון חברים
בעולם החינוך.
07:18
That's not the only thing it can do for you.
זה איננו הדבר היחיד
שהוא יכול לעשות עבורכם.
07:21
Poopקקי can cookלְבַשֵׁל your dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב.
הקקי יכול לבשל את ארוחתכם.
07:24
It's got nutrientsחומרים מזינים in it.
יש בו חומרים מזינים.
07:27
We ingestלְהֵבָּלַע nutrientsחומרים מזינים. We excreteלְהַפְרִישׁ צוֹאָה nutrientsחומרים מזינים as well.
אנו בולעים חומרים מזינים.
אנו גם מפרישים חומרים מזינים.
07:28
We don't keep them all.
אנו לא שומרים את כולם אצלנו.
07:31
In Rwandaרואנדה, they are now gettingמקבל
ברואנדה משיגים היום
07:33
75 percentאָחוּז of theirשֶׁלָהֶם cookingבישול fuelלתדלק in theirשֶׁלָהֶם prisonבית כלא systemמערכת
75% מדלק הבישול שלהם
במערכת בתי הסוהר
07:35
from the contentsתוכן of prisoners'אסירים bowelsמעיים.
מתכולת מעיהם של האסירים.
07:38
So these are a bunchצְרוֹר of inmatesאסירים in a prisonבית כלא in Butareאבל.
זו קבוצת אסירים בכלא בבוטארה.
07:41
They're genocidalרצח עם inmatesאסירים, mostרוב of them,
הם כלואים באשמת רצח-עם, רובם,
07:45
and they're stirringבְּחִישָׁה the contentsתוכן of theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ latrinesבית מרחץ,
והם מערבבים את תכולת
המחראות שלהם,
07:47
because if you put poopקקי in a sealedאָטוּם environmentסביבה, in a tankטַנק,
כי אם שמים קקי
בסביבה אטומה, במיכל,
07:51
prettyיפה much like a stomachבֶּטֶן,
מאד בדומה לקיבה,
07:54
then, prettyיפה much like a stomachבֶּטֶן, it givesנותן off gasגַז,
אז מאד בדומה לקיבה,
היא מפיקה גז,
07:56
and you can cookלְבַשֵׁל with it.
ואפשר לבשל בעזרתו.
07:59
And you mightאולי think it's just good karmaקארמה
אולי תחשבו שזו פשוט
קארמה טובה
08:01
to see these guys stirringבְּחִישָׁה shitלְחַרְבֵּן,
לראות שהחבר'ה האלה
מערבבים חרא,
08:03
but it's alsoגַם good economicכַּלְכָּלִי senseלָחוּשׁ,
אבל יש כאן גם חוש כלכלי טוב,
08:06
because they're savingחִסָכוֹן a millionמִילִיוֹן dollarsדולר a yearשָׁנָה.
כי הם חוסכים מיליון דולר בשנה.
08:08
They're cuttingגְזִירָה down on deforestationבירוא יערות,
הם עוזרים לצמצם
את בירוא היערות,
08:10
and they'veהם כבר foundמצאתי a fuelלתדלק supplyלְסַפֵּק that is inexhaustibleלֹא אַכזָב,
והם גילו מקור דלק בלתי-נדלה,
08:12
infiniteאֵינְסוֹף and freeחופשי at the pointנְקוּדָה of productionהפקה.
אינסופי וחינמי, מאתר הייצור.
08:15
It's not just in the poorעני worldעוֹלָם that poopקקי can saveלשמור livesחיים.
הקקי יכול להציל חיים
לא רק בעולם העני.
08:20
Here'sהנה a womanאִשָׁה who'sמי זה about to get a doseמָנָה
הנה אשה שעומדת לקבל מנה
08:23
of the brownחום stuffדברים in those syringesמזרקים,
מהחומר החום הזה שבמזרקים,
08:25
whichאיזה is what you think it is,
וזה מה שאתם חושבים שזה,
08:27
exceptמלבד not quiteדַי, because it's actuallyלמעשה donatedנתרם.
אבל לא בדיוק,
משום שזו תרומה.
08:29
There is now a newחָדָשׁ careerקריירה pathנָתִיב calledשקוראים לו stoolשְׁרַפרַף donorתוֹרֵם.
יש היום מסלול קריירה חדש
בשם "תרומת צואה".
08:32
It's like the newחָדָשׁ spermזֶרַע donorתוֹרֵם.
זה כמו תרומת זרע.
08:35
Because she has been sufferingסֵבֶל from a superbugsuperbug calledשקוראים לו C. diffהבדל,
כי היא סובלת מחיידק-על
בשם קלוסטרידיום דיפיסיל,
08:36
and it's resistantעָמִיד בִּפְנֵי to antibioticsאַנְטִיבִּיוֹטִיקָה in manyרב casesבמקרים.
והוא עמיד לאנטיביוטיקה
אצל מרבית החולים.
08:39
She's been sufferingסֵבֶל for yearsשנים.
היא סובלת כבר שנים.
08:43
She getsמקבל a doseמָנָה of healthyבָּרִיא humanבן אנוש fecesצוֹאָה,
היא מקבלת מנה של
צואה אנושית בריאה,
08:44
and the cureריפוי rateציון for this procedureתהליך is 94 percentאָחוּז.
ושיעור ההחלמה בנוהל הזה
הוא 94%.
08:48
It's astonishingמַפתִיעַ, but hardlyבְּקוֹשִׁי anyoneכֹּל אֶחָד is still doing it.
זה מדהים,
אבל כבר כמעט לא עושים זאת.
08:52
Maybe it's the ickick factorגורם.
אולי זה בגלל מקדם האיכסה.
08:56
That's okay, because there's a teamקְבוּצָה of researchמחקר scientistsמדענים
זה בסדר, כי יש צוות
של מדעני מחקר
08:58
in Canadaקנדה who have now createdשנוצר a stoolשְׁרַפרַף sampleלִטעוֹם,
בקנדה, שיצרו לאחרונה
דגימת צואה,
09:01
a fakeמְזוּיָף stoolשְׁרַפרַף sampleלִטעוֹם whichאיזה is calledשקוראים לו RePOOPulateRePOOPulate.
דגימת צואה מזויפת
שנקראת "ריפופיולייט".
09:04
So you'dהיית רוצה be thinkingחושב by now, okay, the solution'sפתרונות simpleפָּשׁוּט,
אז אולי חשבתם
שהפתרון עכשיו פשוט,
09:07
we give everyoneכל אחד a toiletשֵׁרוּתִים.
ניתן לכולם בתי-שימוש.
09:09
And this is where it getsמקבל really interestingמעניין,
וכאן זה נעשה באמת מעניין,
09:11
because it's not that simpleפָּשׁוּט, because we are not simpleפָּשׁוּט.
כי זה לא כל-כך פשוט,
כי אנחנו לא פשוטים.
09:13
So the really interestingמעניין, excitingמְרַגֵשׁ work --
אז העבודה המעניינת והמלהיבה באמת--
09:16
this is the engagingמרתק bitbit -- in sanitationתַבְרוּאָה is that
וזה החלק המרתק-- בתברואה,
09:20
we need to understandמבין humanבן אנוש psychologyפְּסִיכוֹלוֹגִיָה.
היא שעלינו להבין
את הפסיכולוגיה האנושית.
09:23
We need to understandמבין softwareתוֹכנָה
עלינו להתמצא בתוכנה
09:26
as well as just givingמַתָן someoneמִישֶׁהוּ hardwareחוּמרָה.
נוסף על זה שנותנים
את החומרה.
09:28
They'veהם עשו זאת foundמצאתי in manyרב developingמתפתח countriesמדינות that
גילו בהרבה ארצות מתפתחות,
09:30
governmentsממשלות have goneנעלם in and givenנָתוּן out freeחופשי latrinesבית מרחץ
שבהן הממשלות התערבו
וסיפקו בתי-שימוש חופשיים,
09:32
and goneנעלם back a fewמְעַטִים yearsשנים laterיותר מאוחר and foundמצאתי that they'veהם כבר
ואחרי כמה שנים
הם חזרו וגילו
09:35
got lots of newחָדָשׁ goatעֵז shedsסככות or templesמקדשים or spareנוֹסָף roomsחדרים
שיש להם הרבה דירי עזים
ומקדשים חדשים או חדרים נוספים
09:37
with theirשֶׁלָהֶם ownersהבעלים happilyבשמחה walkingהליכה pastעבר them
כשהבעלים חולפים לידם בשמחה
09:41
and going over to the openלִפְתוֹחַ defecatingצרכנות groundקרקע, אדמה.
ועושים את צרכיהם בשטח הפתוח.
09:44
So the ideaרַעְיוֹן is to manipulateלְתַפְעֵל humanבן אנוש emotionרֶגֶשׁ.
אז הרעיון הוא לשנות
את הרגש האנושי.
09:47
It's been doneבוצע for decadesעשרות שנים. The soapסַבּוֹן companiesחברות did it
זה נעשה כבר עשרות שנים.
חברות הסבונים עשו זאת
09:50
in the earlyמוקדם 20thה centuryמֵאָה.
בתחילת המאה ה-20.
09:53
They triedניסה sellingמוכר soapסַבּוֹן as healthyבָּרִיא. No one boughtקנה it.
הן ניסו למכור סבון
בתור משהו בריא. לא קנו אותו.
09:55
They triedניסה sellingמוכר it as sexyסֶקסִי. Everyoneכל אחד boughtקנה it.
הם ניסו למכור אותו כמשהו סקסי.
כולם קנו אותו.
09:58
In Indiaהוֹדוּ now there's a campaignקמפיין
בהודו מתנהל עכשיו מסע פרסום
10:02
whichאיזה persuadesמשכנע youngצָעִיר bridesכלות
שמשכנע כלות צעירות
10:03
not to marryלְהִתְחַתֵן into familiesמשפחות that don't have a toiletשֵׁרוּתִים.
לא להינשא למשפחות
שאין להן שירותים.
10:06
It's calledשקוראים לו "No Looלוּ, No I Do."
זה נקרא:
"אין שירותים - אין נישואין"
10:09
(Laughterצחוק)
[צחוק]
10:11
And in caseמקרה you think that poster'sכרזה just propagandaתַעֲמוּלָה,
ואם נראה לכם שהכרזה הזו
היא רק תעמולה,
10:14
here'sהנה Priyankaפרייאנקה, 23 yearsשנים oldישן.
הנה פריאנקה, בת ה-23,
10:16
I metנפגש her last Octoberאוֹקְטוֹבֶּר in Indiaהוֹדוּ,
פגשתי אותה בהודו
באוקטובר האחרון,
10:18
and she grewגדל up in a conservativeשמרני environmentסביבה.
היא גדלה בסביבה שמרנית.
10:20
She grewגדל up in a ruralכַּפרִי villageכְּפָר in a poorעני areaאֵזוֹר of Indiaהוֹדוּ,
היא גדלה בכפר,
באזור עני בהודו,
10:23
and she was engagedמְאוּרָס at 14, and then at 21 or so,
והיא התארסה בגיל 14,
ובגיל 21 בערך
10:26
she movedנִרגָשׁ into her in-law'sשל גיסה houseבַּיִת.
היא עברה לגור
בביתם של מחותניה.
10:30
And she was horrifiedמזועזע to get there and find
ולאימתה הרבה,
כשהגיעה לשם היא מצאה
10:32
that they didn't have a toiletשֵׁרוּתִים.
שאין להם שירותים.
10:34
She'dלִשְׁפּוֹך grownמְגוּדָל up with a latrineמַחֲרָאָה.
היא גדלה בבית עם מחראה.
10:35
It was no bigגָדוֹל dealעִסקָה, but it was a latrineמַחֲרָאָה.
לא משהו מיוחד,
אבל בכל זאת, מחראה.
10:37
And the first night she was there, she was told
ובלילה הראשון שלה שם,
נאמר לה
10:39
that at 4 o'clockהשעה in the morningשַׁחַר --
זה היה ב-4 לפנות בוקר--
10:41
her mother-in-lawחותנת got her up, told her to go outsideבחוץ
החותנת שלה באה אליה,
אמרה לה לצאת החוצה
10:42
and go and do it in the darkאפל in the openלִפְתוֹחַ.
ולעשות את זה בחושך
בשטח הפתוח.
10:45
And she was scaredמפוחד. She was scaredמפוחד of drunksשיכורים hangingתְלִיָה around.
היא היתה מבוהלת.
היא פחדה משיכורים שהסתובבו שם.
10:48
She was scaredמפוחד of snakesנחשים. She was scaredמפוחד of rapeלֶאֱנוֹס.
היא פחדה מנחשים,
היא פחדה מאונס.
10:50
After threeשְׁלוֹשָׁה daysימים, she did an unthinkableלא יעלה על הדעת thing.
אחרי 3 ימים,
היא עשתה מעשה שלא ייעשה.
10:53
She left.
היא הסתלקה.
10:55
And if you know anything about ruralכַּפרִי Indiaהוֹדוּ,
ואם אם יודעים משהו
על הודו הכפרית,
10:57
you'llאתה know that's an unspeakablyללא דופי courageousאַמִיץ thing to do.
ברור לכם שזה מעשה אמיץ
בצורה שלא תתואר.
10:58
But not just that.
אבל לא רק זה.
11:02
She got her toiletשֵׁרוּתִים, and now she goesהולך around
היא השיגה את השירותים שלה,
וכעת היא מסתובבת
11:03
all the other villagesכפרים in Indiaהוֹדוּ
בכל יתר הכפרים בהודו
11:05
persuadingלשכנע other womenנשים to do the sameאותו thing.
ומשכנעת נשים נוספות
לנהוג כמוה.
11:07
It's what I call socialחֶברָתִי contagionהַדבָּקָה, and it's really powerfulחָזָק
אני קוראת לכך "הדבקה חברתית",
ויש לזה באמת המון עוצמה
11:09
and really excitingמְרַגֵשׁ.
וזה באמת מלהיב.
11:12
Anotherאַחֵר versionגִרְסָה of this, anotherאַחֵר villageכְּפָר in Indiaהוֹדוּ
בגירסה אחרת,
כפר אחר בהודו
11:14
nearליד where Priyankaפרייאנקה livesחיים
ליד מקום מגוריה של פריאנקה,
11:16
is this villageכְּפָר, calledשקוראים לו Lakaraלקארה, and about a yearשָׁנָה agoלִפנֵי,
בכפר הזה, ששמו לאקארה,
לפני כשנה,
11:18
it had no toiletsשֵׁרוּתִים whatsoeverכָּלשֶׁהוּ.
לא היו בכלל שירותים.
11:22
Kidsילדים were dyingגְסִיסָה of diarrheaשִׁלשׁוּל and choleraכּוֹלֵרָה.
ילדים מתו משלשול וכולרה.
11:24
Some visitorsמבקרים cameבא, usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני variousשׁוֹנִים behavioralהתנהגותי changeשינוי tricksטריקים
הגיעו כמה אורחים, והפעילו
שיטות ותכסיסים לשינוי התנהגות
11:26
like puttingלשים out a plateצַלַחַת of foodמזון and a plateצַלַחַת of shitלְחַרְבֵּן
כמו להניח צלחת מזון
וצלחת חרא,
11:30
and watchingצופה the fliesזבובים go one to the other.
ושיראו איך הזבובים עוברים ביניהן.
11:33
Somehowאיכשהו, people who'dמי היה been thinkingחושב
משום-מה, אנשים שחשבו
11:35
that what they were doing was not disgustingמגעיל at all
שמה שהם עשו עד אז
בכלל לא מגעיל
11:38
suddenlyפִּתְאוֹם thought, "Oopsאופס."
חשבו פתאום, "אופס!"
11:39
Not only that, but they were ingestingלבלוע theirשֶׁלָהֶם neighbors'שכנים' shitלְחַרְבֵּן.
ולא רק זה, אלא גם העובדה
שהם אכלו את החרא של השכנים,
11:41
That's what really madeעָשׂוּי them changeשינוי theirשֶׁלָהֶם behaviorהִתְנַהֲגוּת.
זה מה שבאמת גרם להם
לשנות את התנהגותם.
11:44
So this womanאִשָׁה, this boy'sשל הילד motherאִמָא
אז האשה הזו,
אימו של הנער הזה,
11:47
installedמוּתקָן this latrineמַחֲרָאָה in a fewמְעַטִים hoursשעות.
התקינה את המחראה הזו
תוך כמה שעות.
11:49
Her entireשלם life, she'dלִשְׁפּוֹך been usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני the bananaבננה fieldשדה behindמֵאָחוֹר,
כל חייה היא השתמשה
במטע הבננות שמאחור,
11:52
but she installedמוּתקָן the latrineמַחֲרָאָה in a fewמְעַטִים hoursשעות.
אבל היא התקינה את המחראה
תוך כמה שעות.
11:54
It costעֲלוּת nothing. It's going to saveלשמור that boy'sשל הילד life.
זה לא עלה לה כלום.
זה יציל את חיי בנה.
11:56
So when I get despondentמְדוּכדָך about the stateמדינה of sanitationתַבְרוּאָה,
אז כשאני נעשית מדוכדכת
בגלל מצב התברואה,
11:59
even thoughאם כי these are prettyיפה excitingמְרַגֵשׁ timesפִּי
אפילו שאלה זמנים יפים ומרגשים,
12:03
because we'veיש לנו got the Billשטר כסף and Melindaמלינדה Gatesשערים Foundationקרן
כי כעת קיימת
"קרן ביל ומלינדה גייטס"
12:05
reinventingלהמציא מחדש the toiletשֵׁרוּתִים, whichאיזה is great,
שממציאה מחדש את רעיון השירותים,
וזה נפלא,
12:07
we'veיש לנו got Mattמאט Damonדיימון going on bathroomחדר אמבטיה strikeלְהַכּוֹת,
ישנו מאט דיימון,
שעושה שביתת שירותים,
12:09
whichאיזה is great for humanityאֶנוֹשִׁיוּת, very badרַע for his colonהמעי הגס.
שזה נהדר לאנושות,
אבל גרוע למעיים שלו.
12:12
But there are things to worryדאגה about.
אבל יש דברים
שצריך לטפל בהם.
12:16
It's the mostרוב off-trackמחוץ למסלול Millenniumאֶלֶף שָׁנָה Developmentהתפתחות Goalמטרה.
זהו יעד הפיתוח הכי מעוכב
של האלף הנוכחי.
12:17
It's about 50 or so yearsשנים off trackמַסלוּל.
זה מעוכב ב-50 שנה בערך.
12:20
We're not going to meetלִפְגוֹשׁ targetsמטרות,
אנו לא נשיג את המטרות,
12:23
providingמתן people with sanitationתַבְרוּאָה at this rateציון.
לספק לאנשים תברואה, בקצב הזה.
12:24
So when I get sadעָצוּב about sanitationתַבְרוּאָה,
אז כשאני נעצבת בקשר לתברואה,
12:27
I think of Japanיפן, because Japanיפן 70 yearsשנים agoלִפנֵי
אני חושבת על יפן,
כי יפן, לפני 70 שנה,
12:31
was a nationאוּמָה of people who used pitבּוֹר latrinesבית מרחץ
היתה אומה של אנשים
שהשתמשו במחראות כריעה,
12:34
and wipedניגב with sticksמקלות,
וניגבו עם מקלות,
12:37
and now it's a nationאוּמָה of what are calledשקוראים לו Woshurettosוושורטו,
וכעת זו אומה של מה שקרוי
"שירותי שטיפה",
12:39
washlet- toiletsשֵׁרוּתִים.
שירותים עם מערכות בידה.
12:42
They have in-builtבנוי bidetבידה nozzlesחרירי for a lovelyיָפֶה,
יש להם מתזי בידה מוכללים
שמעניקים
12:43
hands-freeללא ידיים cleaningלנקות experienceניסיון,
חוויית נקיון נחמדה
ללא מגע ידיים,
12:46
and they have variousשׁוֹנִים other featuresמאפיינים
וגם להם כל מיני תוספות
12:49
like a heatedמְחוּמָם seatמושב and an automaticאוֹטוֹמָטִי lid-raisingהמכסה deviceהתקן
כמו מושבים מחוממים
ומתקני הרמה אוטומטית של מושבי האסלה
12:51
whichאיזה is knownידוע as the "marriage-saverשומר הנישואין."
מה שמוכר כ"מציל הנישואין".
12:54
(Laughterצחוק)
[צחוק]
12:56
But mostרוב importantlyחשוב, what they have doneבוצע in Japanיפן,
אבל חשוב יותר,
מה שהם עשו ביפן,
12:58
whichאיזה I find so inspirationalמעוררת השראה,
שאני רואה בו מקור השראה,
13:00
is they'veהם כבר broughtהביא the toiletשֵׁרוּתִים out from behindמֵאָחוֹר the lockedנָעוּל doorדלת.
הוא שהם הוציאו את השירותים האלה
מאחורי הדלתות הנעולות.
13:01
They'veהם עשו זאת madeעָשׂוּי it conversationalשיחה.
הם הפכו את זה
לנושא לשיח ציבורי.
13:04
People go out and upgradeלשדרג theirשֶׁלָהֶם toiletשֵׁרוּתִים.
אנשים משדרגים את השירותים שלהם.
13:05
They talk about it. They'veהם עשו זאת sanitizedמחוטא it.
הם מדברים על זה.
הם הפכו את זה למקובל.
13:09
I hopeלְקַווֹת that we can do that. It's not a difficultקָשֶׁה thing to do.
אני מקווה שגם אנו נוכל.
זה לא קשה
13:13
All we really need to do
כל מה שעלינו באמת לעשות
13:18
is look at this issueנושא
הוא לראות סוגיה זו
כמות שהיא:
13:20
as the urgentדחוף, shamefulמֵבִּישׁ issueנושא that it is.
סוגיה דחופה וכרוכה בהמון בושה.
13:22
And don't think that it's just in the poorעני worldעוֹלָם that things are wrongלא בסדר.
ולא נראה לי שרק בעולם העני
הדברים משובשים.
13:26
Our sewersביוב are crumblingהִתפּוֹרְרוּת.
מערכות הביוב שלנו קורסות.
13:29
Things are going wrongלא בסדר here too.
הדברים משתבשים גם פה.
13:31
The solutionפִּתָרוֹן to all of this is prettyיפה easyקַל.
הפתרון לכל זה הוא קל למדי.
13:33
I'm going to make your livesחיים easyקַל this afternoonאחרי הצהריים
הערב אקל על חייכם
13:36
and just askלִשְׁאוֹל you to do one thing,
ואבקש מכם לעשות
רק דבר אחד,
13:38
and that's to go out, protestלמחות,
והוא לצאת החוצה ולמחות,
13:40
speakלְדַבֵּר about the unspeakableלא ייאמן,
לדבר על מה שהשתיקה יפה לו,
13:43
and talk shitלְחַרְבֵּן.
לדבר על חרא.
13:46
Thank you.
תודה רבה.
13:47
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
[מחיאות כפיים]
13:49
Translated by Shlomo Adam
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Rose George - Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene.

Why you should listen

Rose George thinks, researches, writes and talks about the hidden, the undiscussed. Among the everyone-does-it-no-one-talks-about-it issues she's explored in books and articles: sanitation (and poop in general). Diarrhea is a weapon of mass destruction, says the UK-based journalist and author, and a lack of access to toilets is at the root of our biggest public health crisis. In 2012, two out of five of the world’s population had nowhere sanitary to go.

The key to turning around this problem, says George: Let’s drop the pretense of “water-related diseases” and call out the cause of myriad afflictions around the world as what they are -- “poop-related diseases” that are preventable with a basic toilet. George explores the problem in her book The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters and in a fabulous special issue of Colors magazine called "Shit: A Survival Guide." Read a sample chapter of The Big Necessity >>

Her latest book, on an equally hidden world that touches almost everything we do, is Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, Food on Your Plate. Read a review >> 

 In the UK and elsewhere, you'll find the book titled Deep Sea and Foreign Going: Inside Shipping, the Invisible Industry the Brings You 90% of Everything.

More profile about the speaker
Rose George | Speaker | TED.com