English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Rose George: Let's talk crap. Seriously.

Роза Джордж: Давайте поговоримо про лайно. Серйозно.

Filmed
Views 1,647,965

Це 2013 рік, все ще 2,5 мільярди людей у ​​світі не мають доступу до звичайного туалету. А коли немає туалету, де ви це робите? На вулиці, ймовірно, поряд з водою і їжею, і це може спричинити смерть і хворобу. Приготуйтеся до безпардонної, смішної, потужної розмови з журналісткою Розою Джордж про проблему, яка колись вважалась непристойною.

- Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene. Full bio

Let's talk dirty.
Поговорімо про непристойне.
00:12
A few years ago, oddly enough,
Декілька років тому, як не дивно,
00:16
I needed the bathroom,
мені був потрібен туалет,
00:19
and I found one, a public bathroom,
і я знайшла один, громадський туалет,
00:22
and I went into the stall,
і я зайшла в кабінку,
00:25
and I prepared to do what I'd done most of my life:
і приготувалася зробити те, що я роблю більшу частину свого життя:
00:27
use the toilet, flush the toilet, forget about the toilet.
сходити в туалет, спустити воду, і забути про це.
00:31
And for some reason that day, instead,
І з певних причин того самого дня, натомість,
00:35
I asked myself a question,
Я спитала сама себе,
00:37
and it was, where does this stuff go?
а куди це все дівається?
00:39
And with that question, I found myself plunged
І з цим питанням, я занурилася
00:43
into the world of sanitation --
у світ санітарії -
00:47
there's more coming -- (Laughter) —
це ще не все - (Сміх)
00:51
sanitation, toilets and poop,
каналізації, туалетів та екскриментів,
00:53
and I have yet to emerge.
і я до сих пір це з'ясовую.
00:57
And that's because it's such an enraging,
Тому що це злить,
01:00
yet engaging place to be.
але без цього не обійтись.
01:03
To go back to that toilet,
Повернемося до того туалету,
01:06
it wasn't a particularly fancy toilet,
він не був особливо вишуканим,
01:09
it wasn't as nice as this one
він не був таким гарний як цей,
01:12
from the World Toilet Organization.
від Організації Туалету Світу.
01:13
That's the other WTO. (Laughter)
Це інша СОТ. (Сміх)
01:16
But it had a lockable door, it had privacy, it had water,
Але у ньому були двері на замок, можна було зачинитись, там була вода,
01:21
it had soap so I could wash my hands,
там було мило для того щоб помити руки,
01:24
and I did because I'm a woman, and we do that.
і я це зробила, тому що я жінка, а ми це робимо.
01:27
(Laughter) (Applause)
(Сміх) (Оплески)
01:30
But that day, when I asked that question,
Проте в той день, коли я поставила це питання,
01:35
I learned something, and that was that I'd grown up thinking
я зросла в думці до того, що
01:38
that a toilet like that was my right,
користуватись таким туалетом - моє право,
01:40
when in fact it's a privilege.
та насправді це - привілей.
01:43
2.5 billion people worldwide have no adequate toilet.
2,5 мільярди людей у всьому світі не мають нормальних туалетів.
01:46
They don't have a bucket or a box.
Вони не мають відра чи окремої кабінки.
01:51
Forty percent of the world with no adequate toilet.
Сорок відсотків населення світу не має нормальних туалетів.
01:55
And they have to do what this little boy is doing
І вони змушені робити те, що робить цей маленький хлопчик
01:59
by the side of the Mumbai Airport expressway,
на узбіччі швидкісної автомагістралі аеропорту Мумбаї,
02:02
which is called open defecation,
і це зветься відкритою дефекацією,
02:05
or poo-pooing in the open.
або лайно-дефекацією під відкритим небом.
02:07
And he does that every day,
І він це робить кожного дня,
02:11
and every day, probably, that guy in the picture
і кожного дня, можливо, цей хлопець з фото
02:13
walks on by,
ходить повз,
02:15
because he sees that little boy, but he doesn't see him.
тому що він бачить того маленького хлопчика, але не звертає на нього уваги.
02:17
But he should, because the problem
Йому слід це робити, адже проблема
02:21
with all that poop lying around
з усіма цими ексриментами навколо
02:23
is that poop carries passengers.
полягає в тому, що ексриментах знаходяться мандрівники.
02:25
Fifty communicable diseases like to travel in human shit.
П'ятдесят інфекційних захворювань полюбляють мандрувати в людському лайні.
02:28
All those things, the eggs, the cysts,
Всі ці речі: яйця, кісти,
02:32
the bacteria, the viruses, all those can travel
бактерії, віруси, все те може переміщатися
02:35
in one gram of human feces.
в одному грамі фекалій людини.
02:38
How? Well, that little boy will not have washed his hands.
Яким чином? Ну, той маленький хлопчик не помиє рук.
02:41
He's barefoot. He'll run back into his house,
Він босий. Він побіжить назад у свій будинок,
02:45
and he will contaminate his drinking water and his food
і забруднить свою питну воду, і їжу
02:47
and his environment
і оточення
02:51
with whatever diseases he may be carrying
будь-якими захворюваннями, які він може перенести
02:52
by fecal particles that are on his fingers and feet.
з фекальними частками, які знаходяться на його пальцях і ногах.
02:55
In what I call the flushed-and-plumbed world
У світі, який я називаю де-все-можна-змити-в-каналізацію,
03:00
that most of us in this room are lucky to live in,
в якому більшість із нас у цій кімнаті, на щастя, живемо,
03:03
the most common symptoms associated with those diseases,
найбільш поширені симптоми пов'язані з цими захворюваннями,
03:05
diarrhea, is now a bit of a joke.
є діарея, що тепер є приводом для жартів.
03:08
It's the runs, the Hershey squirts, the squits.
Це понос, прискорена дефекація, срачка.
03:11
Where I come from, we call it Delhi belly,
Там, звідки я родом, ми називаємо це синдромом живота Делі,
03:15
as a legacy of empire.
як спадщина імперії.
03:17
But if you search for a stock photo of diarrhea
Але якщо ви спробуєте знайти фото діареї
03:19
in a leading photo image agency,
у провідному фото агенстві зображень,
03:23
this is the picture that you come up with.
це фото з'явиться першим.
03:26
(Laughter)
(Сміх)
03:28
Still not sure about the bikini.
Й досі не розумію до чого тут бікіні.
03:30
And here's another image of diarrhea.
А ось ще одне фото діареї.
03:35
This is Marie Saylee, nine months old.
Це Марі Сайлі, дев'ять місяців.
03:37
You can't see her, because she's buried
Ви не бачите її, бо вона похована
03:41
under that green grass in a little village in Liberia,
під цією зеленою травою в невеликому селі в Ліберії,
03:42
because she died in three days from diarrhea --
бо за три дні вона померла від діареї -
03:46
the Hershey squirts, the runs, a joke.
понос, срачка, вже не жарт.
03:49
And that's her dad.
І це її батько.
03:53
But she wasn't alone that day,
Проте того дня це трапилось не тільки з нею,
03:55
because 4,000 other children died of diarrhea,
тому що 4 000 інших дітей померли від діареї,
03:57
and they do every day.
і це стається кожного дня.
04:01
Diarrhea is the second biggest killer of children worldwide,
Діарея є другою основною причиною смерті дітей по всьому світу,
04:03
and you've probably been asked to care about things
і вас, ймовірно, проінформували про серйозність захворбвань
04:08
like HIV/AIDS or T.B. or measles,
ВІЛ / СНІДу, туберкульозу або кіру,
04:11
but diarrhea kills more children
але діарея вбиває більше дітей,
04:14
than all those three things put together.
ніж всі ці три недуги разом взяті.
04:16
It's a very potent weapon of mass destruction.
Це дуже потужна зброя масового знищення.
04:19
And the cost to the world is immense:
І витрати світу безмежні:
04:24
260 billion dollars lost every year
щорічно витрачають 260 мільярдів доларів
04:27
on the losses to poor sanitation.
на боротьбу з поганими санітарними умовами.
04:29
These are cholera beds in Haiti.
Це ліжка хворих на холеру на Гаїті.
04:32
You'll have heard of cholera, but we don't hear about diarrhea.
Ви чули про холеру, але нам не говорять про діарею.
04:34
It gets a fraction of the attention and funding
На неї звертають стільки ж уваги та виділяють стільки ж коштів,
04:37
given to any of those other diseases.
як і на будь-яке з інших захворювань.
04:40
But we know how to fix this.
Але ми знаємо як це виправити.
04:43
We know, because in the mid-19th century,
Ми знаємо, тому що в середині 19-го століття,
04:46
wonderful Victorian engineers
дивовижні вікторіанські інженери
04:49
installed systems of sewers and wastewater treatment
встановили системи каналізації та очистки стічних вод
04:52
and the flush toilet, and disease dropped dramatically.
і туалет зі зливом, і кількість хвороб різко скоротилася.
04:54
Child mortality dropped by the most
Дитяча смертність знизилася до найнижчого показника
04:59
it had ever dropped in history.
за всю історію.
05:01
The flush toilet was voted the best medical advance
Туалет зі зливом визнали найбільшим досягненням медицини
05:03
of the last 200 years by the readers of the British Medical Journal,
за останні 200 років за версією читачів Британського Медичного Журналу,
05:06
and they were choosing over the Pill, anesthesia,
і вони перевершили таблетки, анестезію,
05:09
and surgery.
та хірургію.
05:12
It's a wonderful waste disposal device.
Це чудовий пристрій знищення відходів.
05:14
But I think that it's so good — it doesn't smell,
Але я думаю, що це дуже добре - воно не пахне,
05:16
we can put it in our house, we can lock it behind a door —
залишаємо його вдома, зачиняємо за дверима -
05:20
and I think we've locked it out of conversation too.
і думаю, що в своє мовлення ми його теж не впускаємо з-за зачинених дверей .
05:23
We don't have a neutral word for it.
У нас немає нейтрального слова для цього.
05:26
Poop's not particularly adequate.
"Какашки" - не зовсім підходяще.
05:27
Shit offends people. Feces is too medical.
Лайно ображає людей. Слово "фекалії" - занадто медичне.
05:29
Because I can't explain otherwise,
По-іншому я не можу пояснити,
05:33
when I look at the figures, what's going on.
коли я дивлюся на статистику і на те, що відбувається.
05:36
We know how to solve diarrhea and sanitation,
Ми знаємо, як справитись із діареєю та санітарією,
05:39
but if you look at the budgets of countries,
але якщо ви подивитеся на бюджети розвинених країн,
05:42
developing and developed,
і тих, що розвиваються,
05:44
you'll think there's something wrong with the math,
ви подумаєте що щось негаразд з математикою,
05:46
because you'll expect absurdities like
тому що ви будете чекати нісенітниць, як, наприклад,
05:49
Pakistan spending 47 times more on its military
Пакистан витрачає в 47 разів більше на свою військову силу,
05:52
than it does on water and sanitation,
ніж на воду і санітарію,
05:55
even though 150,000 children die of diarrhea
хоча 150 000 дітей помирають від діареї
05:57
in Pakistan every year.
в Пакистані кожного року.
06:00
But then you look at that already minuscule
Але тоді подивіться на ці незначні
06:02
water and sanitation budget,
цифри, що виділяють на водопостачання та санітарію.
06:04
and 75 to 90 percent of it will go on clean water supply,
І від 75 до 90 відсотків від нього підуть на постачання чистої води,
06:06
which is great; we all need water.
і це дивовижно; нам всім потрібна вода.
06:09
No one's going to refuse clean water.
Ніхто не збирається відмовлятися від чистої води.
06:11
But the humble latrine, or flush toilet,
Але скромна вбиральня або туалет зі зливом
06:13
reduces disease by twice as much
вдвічі зменшує ризик захворювання,
06:16
as just putting in clean water.
ніж просто вкладання грошей в чисту воду.
06:19
Think about it. That little boy
Подумайте про це. Цей маленький хлопчик,
06:21
who's running back into his house,
який повернувся назад у свій будинок,
06:22
he may have a nice, clean fresh water supply,
у нього може бути постачання хорошої, чистої води,
06:24
but he's got dirty hands that he's going to contaminate his water supply with.
але у нього брудні руки, якими він збирається забруднити чисту воду.
06:26
And I think that the real waste of human waste
І я думаю, що реальна розтрата людських відходів
06:31
is that we are wasting it as a resource
полянає в тому, що ми витрачаємо їх в якості ресурсу
06:34
and as an incredible trigger for development,
і як неймовірний пусковий пристрій для розвитку,
06:37
because these are a few things that toilets
тому що ці кілька речей, які туалети
06:41
and poop itself can do for us.
і какашки самі по собі можуть зробити для нас.
06:43
So a toilet can put a girl back in school.
Так що туалети можуть повернути дівчину до школи.
06:46
Twenty-five percent of girls in India drop out of school
Двадцять п'ять відсотків дівчаток в Індії кидають школу,
06:49
because they have no adequate sanitation.
тому що у них немає нормальних санітарних умов.
06:52
They've been used to sitting through lessons
Вони звикли сидіти впродовж всіх уроків
06:55
for years and years holding it in.
протягом багатьох років і терпіти.
06:57
We've all done that, but they do it every day,
Ми усі так робимо, але вони це роблять щодня.
07:00
and when they hit puberty and they start menstruating,
А коли вони статево дозрівають і у них починаються менструації,
07:03
it just gets too much.
це вже стає просто занадто.
07:05
And I understand that. Who can blame them?
І я це розумію. Хто може їх звинуватити?
07:08
So if you met an educationalist and said,
Так що якщо ви зустріли педагога і сказали:
07:11
"I can improve education attendance rates by 25 percent
"Я можу збільшити рейтинг учнівської відвідуваності на 25 відсотків
07:13
with just one simple thing,"
тільки завдяки одній простій речі",
07:16
you'd make a lot of friends in education.
ви заробите багато друзів у сфері освіти.
07:18
That's not the only thing it can do for you.
Це не єдина річ, яку можна зробити для вас.
07:21
Poop can cook your dinner.
Какашки можуть приготувати вечерю.
07:24
It's got nutrients in it.
У них є поживні речовини.
07:27
We ingest nutrients. We excrete nutrients as well.
Ми всмоктуємо поживні речовини. Ми виділяємо поживні речовини також.
07:28
We don't keep them all.
Ми не зберігаємо їх усіх.
07:31
In Rwanda, they are now getting
У Руанді, сьогодні вони отримують
07:33
75 percent of their cooking fuel in their prison system
75 відсотків палива для приготування їжі в їх тюремній системі
07:35
from the contents of prisoners' bowels.
з вмісту кишечників ув'язнених.
07:38
So these are a bunch of inmates in a prison in Butare.
Так от це група ув'язнених у Бутаре.
07:41
They're genocidal inmates, most of them,
Більшість цих ув'язнені сидять за масові вбивства,
07:45
and they're stirring the contents of their own latrines,
і вони перемішують вміст своїх туалетів,
07:47
because if you put poop in a sealed environment, in a tank,
тому що якщо ви покладете какашки в замкнутий простір, в бак,
07:51
pretty much like a stomach,
це буде схоже на шлунок,
07:54
then, pretty much like a stomach, it gives off gas,
тоді, це буде схоже на шлунок, він випускає газ,
07:56
and you can cook with it.
і ви можете приготувати на цьому.
07:59
And you might think it's just good karma
І ви думаєте, що це просто хороша карма
08:01
to see these guys stirring shit,
побачити цих хлопців за перемішуванням лайна,
08:03
but it's also good economic sense,
але в цьому є також великий економічний сенс,
08:06
because they're saving a million dollars a year.
тому що вони економлять мільйони доларів на рік.
08:08
They're cutting down on deforestation,
Вони скорочують вирубку лісу,
08:10
and they've found a fuel supply that is inexhaustible,
і вони винайшли, що джерело палива невичерпне,
08:12
infinite and free at the point of production.
нескінченне та безкоштовне на місці виробництва.
08:15
It's not just in the poor world that poop can save lives.
Не тільки в бідному світі какашки можуть рятувати життя.
08:20
Here's a woman who's about to get a dose
Ось жінка, яка збирається отримати порцію
08:23
of the brown stuff in those syringes,
коричневої речовини в шприці,
08:25
which is what you think it is,
в якому є те про що ви подумали,
08:27
except not quite, because it's actually donated.
хоча не зовсім, тому що це насправді пожертва.
08:29
There is now a new career path called stool donor.
Сьогодні існує новий шлях кар'єри, який називають донор випорожнень.
08:32
It's like the new sperm donor.
Це ніби новий вид донора сперми.
08:35
Because she has been suffering from a superbug called C. diff,
Тому що вона страждає від бактерії, яка називається C. diff,
08:36
and it's resistant to antibiotics in many cases.
і вона стійка до антибіотиків у більшості випадків.
08:39
She's been suffering for years.
Жінка страждає через це впродовж багатьох років.
08:43
She gets a dose of healthy human feces,
Вона отримує дозу здорового людського калу,
08:44
and the cure rate for this procedure is 94 percent.
і показник ефективності лікування цієї процедури становить 94 відсотків.
08:48
It's astonishing, but hardly anyone is still doing it.
Це дивовижно, та навряд чи хтось раніше робив це.
08:52
Maybe it's the ick factor.
Можливо це гидко.
08:56
That's okay, because there's a team of research scientists
Та все добре, тому що є команда вчених-дослідників
08:58
in Canada who have now created a stool sample,
в Канаді, які створили зразок випорожнень,
09:01
a fake stool sample which is called RePOOPulate.
фальшивий зразок випорожнень, який називається RePOOPulate (рекомбінація калу).
09:04
So you'd be thinking by now, okay, the solution's simple,
Отже ви будете думати певний час, гаразд, рішення дуже просте,
09:07
we give everyone a toilet.
ми надамо кожному туалет.
09:09
And this is where it gets really interesting,
І це саме те, де стає дійсно цікаво,
09:11
because it's not that simple, because we are not simple.
тому що це не так просто, тому що ми не прості.
09:13
So the really interesting, exciting work --
Отже насправді цікава та захоплююча робота -
09:16
this is the engaging bit -- in sanitation is that
в області санітарії -
09:20
we need to understand human psychology.
це наша потреба зрозуміти людську психологію.
09:23
We need to understand software
Нам потрібно розуміти програмне забезпечення
09:26
as well as just giving someone hardware.
настільки добре, як розуміємо технічне обладнання.
09:28
They've found in many developing countries that
Вони виявили в багатьох країнах, що розвиваються, що
09:30
governments have gone in and given out free latrines
уряди забезпечують безкоштовні туалети
09:32
and gone back a few years later and found that they've
і повернувшись через кілька років виявляють, що поблизу з'явилось
09:35
got lots of new goat sheds or temples or spare rooms
багато нових сараїв для кіз чи храмів або вільних кімнат
09:37
with their owners happily walking past them
і їх власники щасливо проходили повз них
09:41
and going over to the open defecating ground.
в напрямку до безкоштовних дефекаційних місць.
09:44
So the idea is to manipulate human emotion.
Отже ідея полягає в маніпуляції людськими емоціями.
09:47
It's been done for decades. The soap companies did it
Це робилося протягом десятиліть. "Мильні" компанії робили це
09:50
in the early 20th century.
на початку 20 століття.
09:53
They tried selling soap as healthy. No one bought it.
Вони рекламували мило як ключ до здоров'я. Ніхто не купив.
09:55
They tried selling it as sexy. Everyone bought it.
Вони спробували показати його ключем до привабливості. Усі його купили.
09:58
In India now there's a campaign
В Індії зараз проводиться кампанія,
10:02
which persuades young brides
яка переконує молодих наречених
10:03
not to marry into families that don't have a toilet.
не виходити заміж у сім'ї, які не мають туалету.
10:06
It's called "No Loo, No I Do."
Вона називається "Немає вбиральні, моя відповідь - ні."
10:09
(Laughter)
(Сміх)
10:11
And in case you think that poster's just propaganda,
А у випадку, якщо ви думаєте, що ця реклама є просто пропагандою,
10:14
here's Priyanka, 23 years old.
ось Пріянка, їй 23 роки.
10:16
I met her last October in India,
Я познайомилася з нею в жовтні минулого року в Індії,
10:18
and she grew up in a conservative environment.
вона виросла в консервативному середовищі.
10:20
She grew up in a rural village in a poor area of India,
Вона виросла в селі в бідному районі Індії,
10:23
and she was engaged at 14, and then at 21 or so,
і вона була заручена в 14 років, а потім приблизно в 21
10:26
she moved into her in-law's house.
вона переїхала в будинок батьків чоловіка.
10:30
And she was horrified to get there and find
Вона була шокована, коли прибула туди і виявила,
10:32
that they didn't have a toilet.
що у них не було туалету.
10:34
She'd grown up with a latrine.
Вона виросла в домі з вбиральнею.
10:35
It was no big deal, but it was a latrine.
Це не було великою розкішшю, але це була вбиральня.
10:37
And the first night she was there, she was told
І першої ночі, яку вона там провела, їй сказали,
10:39
that at 4 o'clock in the morning --
що в 4 годині ранку
10:41
her mother-in-law got her up, told her to go outside
свекруха розбудить її, скаже їй вийти на вулицю
10:42
and go and do it in the dark in the open.
і зробити це в темряві під відкритим небом.
10:45
And she was scared. She was scared of drunks hanging around.
І вона налякалась. Вона боялась п'яниць, що тиняються неподалік.
10:48
She was scared of snakes. She was scared of rape.
Вона боялася змій. Вона боялася, що її згвалтують.
10:50
After three days, she did an unthinkable thing.
Через три дні вона скоїла немислиме.
10:53
She left.
Вона пішла геть.
10:55
And if you know anything about rural India,
І якщо ви знаєте хоча б щось про сільську місцевість Індії,
10:57
you'll know that's an unspeakably courageous thing to do.
ви знатимете, що це невимовно мужній вчинок.
10:58
But not just that.
Але й не тільки це мужньо.
11:02
She got her toilet, and now she goes around
Вона отримала свій туалет, і тепер вона відвідує
11:03
all the other villages in India
всі інші села в Індії,
11:05
persuading other women to do the same thing.
переконуючи інших жінок зробити те ж саме.
11:07
It's what I call social contagion, and it's really powerful
Це те, що я називаю соціальною інфекцією, і вона має силу впливу
11:09
and really exciting.
і це дійсно захоплює.
11:12
Another version of this, another village in India
Інша версія цієї ситуації, інше село в Індії
11:14
near where Priyanka lives
поблизу місця, де живе Пріянка.
11:16
is this village, called Lakara, and about a year ago,
Це село Лакара, і близько року тому,
11:18
it had no toilets whatsoever.
у ньому не було туалетів взагалі.
11:22
Kids were dying of diarrhea and cholera.
Діти вмирали від діареї та холери.
11:24
Some visitors came, using various behavioral change tricks
Деякі відвідувачі приїздили, і проробляли різні експерименти, слідкуючи за зміною поведінки.
11:26
like putting out a plate of food and a plate of shit
Наприклад, клали поблизу тарілку їжі і тарілку лайна
11:30
and watching the flies go one to the other.
і спостерігали за мухами, які перелітають з однієї до іншої.
11:33
Somehow, people who'd been thinking
Якимось чином, люди, які зовсім не думали,
11:35
that what they were doing was not disgusting at all
що те, що вони робили, було гидким
11:38
suddenly thought, "Oops."
раптом думали: "Ой".
11:39
Not only that, but they were ingesting their neighbors' shit.
Не тільки так, але вони ковтали лайно своїх сусідів.
11:41
That's what really made them change their behavior.
Це те, що дійсно змусило їх змінити свою поведінку.
11:44
So this woman, this boy's mother
Отже ця жінка, матір цього хлопчика
11:47
installed this latrine in a few hours.
встановила цей туалет за кілька годин.
11:49
Her entire life, she'd been using the banana field behind,
Все її життя, вона б могла використовувати бананове поле позаду,
11:52
but she installed the latrine in a few hours.
але встановила туалет за кілька годин.
11:54
It cost nothing. It's going to save that boy's life.
Це нічого не коштує. Це врятує життя того хлопчика.
11:56
So when I get despondent about the state of sanitation,
Коли я пригнічена станом санітарії,
11:59
even though these are pretty exciting times
хоча це досить захоплюючий час,
12:03
because we've got the Bill and Melinda Gates Foundation
тому що у нас є Фонд Білла і Мелінди Гейтс,
12:05
reinventing the toilet, which is great,
які винайшли туалет, і це здорово,
12:07
we've got Matt Damon going on bathroom strike,
у нас є Метт Деймон, завдяки якому відбувався санітарний протест,
12:09
which is great for humanity, very bad for his colon.
що є дивовижним для людства, та дуже погано для його товстої кишки.
12:12
But there are things to worry about.
Але є речі, про які треба турбуватися.
12:16
It's the most off-track Millennium Development Goal.
Це найбільш відсторонені Цілі Розвитку Тисячоліття.
12:17
It's about 50 or so years off track.
Це близько 50 років відсторонення.
12:20
We're not going to meet targets,
Ми не збираємося досягати цілей,
12:23
providing people with sanitation at this rate.
забезпечуючи людей санітарією таким чином.
12:24
So when I get sad about sanitation,
Тому коли мені стає прикро від думок про санітарію,
12:27
I think of Japan, because Japan 70 years ago
я починаю думати про Японію, тому що Японія 70 років тому
12:31
was a nation of people who used pit latrines
була нацією людей, які використовували вигрібні ями,
12:34
and wiped with sticks,
і замітали гіллям,
12:37
and now it's a nation of what are called Woshurettos,
і тепер це нація туалетів Woshurettos,
12:39
washlet toilets.
туалетів біде.
12:42
They have in-built bidet nozzles for a lovely,
Вони мають вбудовані носики біде для чудового,
12:43
hands-free cleaning experience,
вільного для рук очищення,
12:46
and they have various other features
і у них є різні інші штуки,
12:49
like a heated seat and an automatic lid-raising device
такі як сидіння з підігрівом та автоматичний кришко-підйомний пристрій,
12:51
which is known as the "marriage-saver."
який відомий як "шлюбо-оберігач".
12:54
(Laughter)
(Сміх)
12:56
But most importantly, what they have done in Japan,
Але найголовніше, що вони зробили в Японії,
12:58
which I find so inspirational,
це те, що я для мене є просто натхненням,
13:00
is they've brought the toilet out from behind the locked door.
- вони винесли туалет з-за замкнутих дверей.
13:01
They've made it conversational.
Вони зробили їх діалоговими.
13:04
People go out and upgrade their toilet.
Люди виходять і покращують свій туалет.
13:05
They talk about it. They've sanitized it.
Вони говорять про нього. Вони дезінфікують його.
13:09
I hope that we can do that. It's not a difficult thing to do.
Я сподіваюся, що ми теж зможемо зробити це. Це не важко зробити.
13:13
All we really need to do
Все, що нам дійсно потрібно зробити,
13:18
is look at this issue
це подивитися на це
13:20
as the urgent, shameful issue that it is.
як на невідкладне і ганебне питання.
13:22
And don't think that it's just in the poor world that things are wrong.
І не думайте, що тільки в бідному світі це все неправильно.
13:26
Our sewers are crumbling.
Наші каналізаційні сітки руйнуються.
13:29
Things are going wrong here too.
Тут теж справи йдуть не так добре.
13:31
The solution to all of this is pretty easy.
Рішення всього цього є це досить простим.
13:33
I'm going to make your lives easy this afternoon
Я збираюся зробити ваше життя легшим в обід
13:36
and just ask you to do one thing,
і лише попрошу вас зробити одну річ,
13:38
and that's to go out, protest,
вийти, протестувати,
13:40
speak about the unspeakable,
говорити про огидне,
13:43
and talk shit.
і говорити про лайно.
13:46
Thank you.
Дякую.
13:47
(Applause)
(Оплески)
13:49
Translated by Mariya Udud
Reviewed by Victoria Horiachko

▲Back to top

About the speaker:

Rose George - Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene.

Why you should listen

Rose George thinks, researches, writes and talks about the hidden, the undiscussed. Among the everyone-does-it-no-one-talks-about-it issues she's explored in books and articles: sanitation (and poop in general). Diarrhea is a weapon of mass destruction, says the UK-based journalist and author, and a lack of access to toilets is at the root of our biggest public health crisis. In 2012, two out of five of the world’s population had nowhere sanitary to go.

The key to turning around this problem, says George: Let’s drop the pretense of “water-related diseases” and call out the cause of myriad afflictions around the world as what they are -- “poop-related diseases” that are preventable with a basic toilet. George explores the problem in her book The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters and in a fabulous special issue of Colors magazine called "Shit: A Survival Guide." Read a sample chapter of The Big Necessity >>

Her latest book, on an equally hidden world that touches almost everything we do, is Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, Food on Your Plate. Read a review >> 

 In the UK and elsewhere, you'll find the book titled Deep Sea and Foreign Going: Inside Shipping, the Invisible Industry the Brings You 90% of Everything.

More profile about the speaker
Rose George | Speaker | TED.com