English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBrighton

Colin Grant: How our stories cross over

קולין גראנט: בנו של אבא קשה

Filmed
Views 882,273

קולין גראנט בילה חיים שלמים בניווט בנוף הרגשי בין עולמו של אביו לבין עולמו שלו. נולד באנגליה להורים ג'אמייקנים, גראנט חולק סיפורים של התמודדות בתוך קהילת המהגרים שלו- ומהרהר על הדרך בה הצליח לסלוח לאביו שדחה אותו

- Author, historian
Colin Grant is an author and historian whose works focus on larger-than-life figures of the African diaspora. Full bio

This is a photographתַצלוּם
זוהי תמונתו
00:12
of a man whomמִי for manyרב yearsשנים
של האדם שלאורך שנים רבות
00:14
I plottedזממו to killלַהֲרוֹג.
תכננתי להרוג.
00:17
This is my fatherאַבָּא,
זהו אבי,
00:21
Clintonקלינטון Georgeג 'ורג' "BageyeBageye" Grantמענק.
קלינטון ג'ורג' 'עין שקית' גראנט.
00:24
He's calledשקוראים לו BageyeBageye because he has
קוראים לו 'עין שקית' מאחר ויש לו
00:27
permanentקבוע bagsתיקים underתַחַת his eyesעיניים.
כל הזמן שקיות מתחת לעיניים.
00:30
As a 10-year-old-גיל, alongלְאוֹרֶך with my siblingsאחים,
בתור ילד בן 10, יחד עם אחיי,
00:34
I dreamtחלמתי of scrapingגְרִידָה off the poisonרַעַל
חלמתי לגרד רעל
00:37
from fly-killerרוצח זבובים paperעיתון into his coffeeקָפֶה,
מנייר דביק נגד זבובים לתוך הקפה שלו,
00:41
groundedמקורקע down glassזכוכית and sprinklingהַתָזָה it
לטחון זכוכית ולפזר אותה
00:45
over his breakfastארוחת בוקר,
מעל ארוחת הבוקר שלו,
00:47
looseningהַתָרָה the carpetשָׁטִיחַ on the stairsמדרגות
לרופף את השטיח על המדרגות
00:50
so he would tripטיול and breakלשבור his neckעורף.
כך שהוא ימעד וישבור את צווארו.
00:51
But come the day, he would always
אך בבוא מועד הוא תמיד היה
00:55
skipלדלג that looseמְשׁוּחרָר stepשלב,
מדלג מעל המדרגה הרופפת ההיא,
00:57
he would always bowקשת out of the houseבַּיִת
היה תמיד עוזב את הבית
00:59
withoutלְלֹא so much as a swigלְגִימָה אֲרוּכָּה of coffeeקָפֶה
מבלי אפילו לקחת לגימה מהקפה
01:01
or a biteנְשִׁיכָה to eatלאכול.
או חתיכה מהאוכל.
01:03
And so for manyרב yearsשנים,
אם כך, לאורך שנים רבות,
01:05
I fearedפחד that my fatherאַבָּא would dieלָמוּת
פחדתי שאבי ימות
01:07
before I had a chanceהִזדַמְנוּת to killלַהֲרוֹג him.
לפני שתהיה לי אפשרות להרוג אותו.
01:09
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:11
Up untilעד our motherאִמָא askedשאל him to leaveלעזוב
עד שאמנו ביקשה ממנו לעזוב
01:15
and not come back,
ולא לחזור,
01:18
BageyeBageye had been a terrifyingמפחיד ogreמפלצת.
'עין השקית' היה מפלצת מזעזעת.
01:20
He teeteredמתנודד permanentlyלִצְמִיתוּת on the vergeלִגבּוֹל of rageזעם,
הוא כל הזמן היה על סף עצבים,
01:24
ratherבמקום like me, as you see.
ממש כמוני, כפי שאתם רואים.
01:28
He workedעבד nightsבלילות at Vauxhallווקסהול Motorsמנועים in Lutonלוטון
הוא היה עובד בלילות
ב-ווקסהול מוטורס בלוטון
01:31
and demandedדרש totalסה"כ silenceשתיקה throughoutבְּמֶשֶך the houseבַּיִת,
והיה דורש שקט מוחלט בכל רחבי הבית,
01:35
so that when we cameבא home from schoolבית ספר
כך שכאשר היינו חוזרים מבית הספר
01:38
at 3:30 in the afternoonאחרי הצהריים, we would huddleלְהִצְטוֹפֵף
ב-3:30 אחרי צהריים, היינו מצטופפים
01:40
besideלְיַד the TVטֵלֶוִיזִיָה, and ratherבמקום like safe-crackersקרקרים בטוחים,
ליד הטלוויזיה, כמעט כמו מפצחי כספות,
01:42
we would twiddleלְסוֹבֵב with the volumeכֶּרֶך controlלִשְׁלוֹט knobכַּפתוֹר
היינו מסובבים את ידית הווליום
01:46
on the TVטֵלֶוִיזִיָה so it was almostכִּמעַט inaudibleלא נשמע.
של הטלוויזיה עד שהיה אפשר בקושי לשמוע.
01:48
And at timesפִּי, when we were like this,
ולפעמים, כשהיינו כך,
01:51
so much "Shhhששש," so much "Shhhששש"
כל כך הרבה ש-ש-ש, כל כך הרבה ש-ש-ש
01:53
going on in the houseבַּיִת
היה בתוך הבית
01:56
that I imaginedדמיוני us to be like
שדמיינתי לעצמי שאנחנו
01:58
the Germanגֶרמָנִיָת crewצוות of a U-boatסירה
צוות גרמני על צוללת
02:00
creepingזְחִילָה alongלְאוֹרֶך the edgeקָצֶה of the oceanאוקיינוס
שמזדחלת לאורך קרקעית האוקיאנוס
02:03
whilstתוך up aboveמֵעַל, on the surfaceמשטח,
בעוד שלמעלה, על פני המים,
02:06
HMSHMS BageyeBageye patrolledפטרולים
אוניית הוד מלכותו 'עין שקית' עושה סיור
02:07
readyמוּכָן to dropיְרִידָה deathמוות chargesחיובים
מוכנה לפסוק דיני מוות
02:11
at the first soundנשמע of any disturbanceהפרעה.
בצליל ראשון שיטריד אותה.
02:13
So that lessonשיעור was the lessonשיעור that
אז זה היה השיעור
02:17
"Do not drawלצייר attentionתשומת הלב to yourselfעַצמְךָ
"לא למשוך תשומת לב לעצמך
02:20
eitherאוֹ in the home or outsideבחוץ of the home."
בין אם בבית ובין אם מחוצה לו".
02:22
Maybe it's a migrantמהגר lessonשיעור.
אולי זה היה שיעור של מהגרים.
02:24
We were to be belowלְהַלָן the radarמכ"ם,
היינו אמורים להיות תחת הרדאר,
02:27
so there was no communicationתִקשׁוֹרֶת, really,
כך שלא ממש הייתה תקשורת
02:30
betweenבֵּין BageyeBageye and us and us and BageyeBageye,
בין 'עין השקית' לביננו
וביננו לבין 'עין השקית',
02:31
and the soundנשמע that we mostרוב lookedהביט forwardקָדִימָה to,
והצליל שהכי היינו מצפים לו,
02:34
you know when you're a childיֶלֶד and you want
אתם יודעים כשאתה ילד ואתה רוצה
02:37
your fatherאַבָּא to come home
and it's all going to be happyשַׂמֵחַ
שהאבא שלך יבוא הביתה שיהיה לכולם שמח
02:39
and you're waitingהַמתָנָה for that soundנשמע of the doorדלת openingפְּתִיחָה.
ואתה מחכה לצליל הזה של דלת שנפתחת.
02:42
Well the soundנשמע that we lookedהביט forwardקָדִימָה to
אז הצליל שהיינו מצפים לו
02:44
was the clickנְקִישָׁה of the doorדלת closingסְגִירָה,
היה הצליל של הדלת שנסגרת,
02:45
whichאיזה meantהתכוון he'dהוא היה goneנעלם and would not come back.
מה שמשמעו היה שהוא הלך ולא יחזור.
02:47
So for threeשְׁלוֹשָׁה decadesעשרות שנים,
אז לאורך שלושה עשורים,
02:52
I never laidמוּנָח eyesעיניים on my fatherאַבָּא, norולא he on me.
אף פעם לא פגשתי את אבי ולא הוא אותי.
02:55
We never spokeדיבר to eachכל אחד other for threeשְׁלוֹשָׁה decadesעשרות שנים,
מעולם לא דיברנו לאורך שלושה עשורים,
02:58
and then a coupleזוּג of yearsשנים agoלִפנֵי, I decidedהחליט
ואז לפני כשנתיים החלטתי
03:00
to turnלפנות the spotlightזַרקוֹר on him.
להפנות עליו את הזרקור.
03:02
"You are beingלהיות watchedצפה.
"אתה תחת פיקוח.
03:06
Actuallyבעצם, you are.
באמת.
03:08
You are beingלהיות watchedצפה."
אתה תחת פיקוח".
03:10
That was his mantraמנטרה to us, his childrenיְלָדִים.
זו הייתה המנטרה שלו כלפינו, הילדים שלו.
03:12
Time and time again he would say this to us.
פעם אחר פעם הוא היה אומר לנו את זה.
03:15
And this was the 1970s, it was Lutonלוטון,
ואלו היו שנות ה-70, זה היה לוטון,
03:16
where he workedעבד at Vauxhallווקסהול Motorsמנועים,
שבה הוא עבד ב-ווקסהול מוטורס,
03:19
and he was a Jamaicanג'מייקני.
והוא היה ג'מייקני.
03:21
And what he meantהתכוון was,
וכוונתו הייתה,
03:23
you as a childיֶלֶד of a Jamaicanג'מייקני immigrantמְהַגֵר
שבתור ילד של מהגר ג'מייקני
03:24
are beingלהיות watchedצפה
הינך נמצא תחת פיקוח
03:26
to see whichאיזה way you turnלפנות, to see whetherהאם
כדי לראות לאן דרכך תפנה, לראות האם
03:28
you conformלהתאים to the hostמארח nation'sשל האומה stereotypeסטֵרֵאוֹטִיפּ of you,
תתאים לסטריאוטיפ של האומה שאירחה אותך,
03:30
of beingלהיות fecklessחסר מנוחה, work-shyביישן,
זה של היותך חלש, עצלן,
03:34
destinedמְיוּעָד for a life of crimeפֶּשַׁע.
שגורלך הוא חיי פשע.
03:36
You are beingלהיות watchedצפה,
אתה תחת פיקוח,
03:39
so confoundלְבַלבֵּל theirשֶׁלָהֶם expectationsציפיות of you.
אז תפתיע אותם.
03:41
To that endסוֹף, BageyeBageye and his friendsחברים,
לשם כך, 'עין השקית' וחבריו,
03:45
mostlyבעיקר Jamaicanג'מייקני,
בעיקר ג'מייקניים,
03:49
exhibitedהציג a kindסוג of Jamaicanג'מייקני bellaבלה figuraאיור:
הביאו לידי מימוש חוכמה ג'מייקנית אחת:
03:51
Turnלפנות your bestהטוב ביותר sideצַד to the worldעוֹלָם,
תפנה אל העולם עם הצד הכי טוב שלך,
03:55
showלְהַצִיג your bestהטוב ביותר faceפָּנִים to the worldעוֹלָם.
תראה לעולם את הפנים הכי יפות שלך.
03:57
If you have seenלראות some of the imagesתמונות
אם ראיתם תמונות
04:00
of the Caribbeanהקאריביים people arrivingהמגיעים
של אנשי הקריבים שהגיעו
04:01
in the '40s and '50s,
בשנות ה-40 וה-50,
04:03
you mightאולי have noticedשם לב that a lot of the menגברים
אתם בטח שמתם לב שגברים רבים
04:05
wearלִלבּוֹשׁ trilbiesטרילביס.
לבשו כובעי לבד.
04:07
Now, there was no traditionמָסוֹרֶת
of wearingלובש trilbiesטרילביס in Jamaicaג'מייקה.
עכשיו, לא הייתה מסורת של
חבישת כובעי לבד בג'מייקה.
04:08
They inventedבדוי that traditionמָסוֹרֶת for theirשֶׁלָהֶם arrivalהַגָעָה here.
הם המציאו את המסורת הזאת עם הגעתם לכאן.
04:12
They wanted to projectפּרוֹיֶקט themselvesעצמם in a way
הם רצו להקרין את עצמם במובן מסוים
04:15
that they wanted to be perceivedנתפס,
שהם רצו שיתפשו אותם,
04:17
so that the way they lookedהביט
כך שאיך שהם נראו
04:19
and the namesשמות that they gaveנתן themselvesעצמם
ואילו שמות הם מעניקים לעצמם
04:21
definedמוּגדָר them.
היו מגדירים את זהותם.
04:23
So BageyeBageye is baldקֵרֵחַ and has baggyשקית eyesעיניים.
אז 'עין השקית' הוא קרח
ובעל שקיות מתחת לעיניים.
04:25
Tidyמסודר Bootsמגפיים is very fussyמַקפִּיד בִּקְטָנוֹת about his footwearהַנעָלָה.
מגפיים מסודרות, היה קפדן
ביותר למצב הנעליים שלו.
04:31
Anxiousחָרֵד is always anxiousחָרֵד.
מודאג תמיד מודאג.
04:35
Clockשָׁעוֹן has one armזְרוֹעַ longerארוך יותר than the other.
לשעון יש יד אחת יותר ארוכה מהשנייה.
04:37
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:40
And my all-timeכל הזמן favoriteהכי אהוב was the
guy they calledשקוראים לו Summerwearבגדי קיץ.
והבחור שאהבתי יותר מכולם היה
הבחור שהם קראו לו 'בגדי-קיץ'.
04:44
When Summerwearבגדי קיץ cameבא to this countryמדינה
כש'בגדי-קיץ' הגיע לארץ הזאת
04:47
from Jamaicaג'מייקה in the earlyמוקדם '60s, he insistedהתעקש
מג'מייקה בשנות ה-60 המוקדמות, הוא התעקש
04:49
on wearingלובש lightאוֹר summerקַיִץ suitsחליפות,
ללבוש חליפות קיץ קלות,
04:51
no matterחוֹמֶר the weatherמזג אוויר,
בכל מזג אוויר,
04:53
and in the courseקוּרס of researchingמחקר theirשֶׁלָהֶם livesחיים,
ובמהלך חקירתי של חייהם,
04:55
I askedשאל my momאִמָא, "Whateverמה שתגיד
becameהפכתי of Summerwearבגדי קיץ?"
שאלתי את אמי, "מה קרה ל'בגדי-קיץ'?"
04:56
And she said, "He caughtנתפס a coldקַר and diedמת." (Laughterצחוק)
והיא אמרה "הוא הצטנן ומת."
(צחוק)
04:59
But menגברים like Summerwearבגדי קיץ
אך אנשים כמו 'בגדי-קיץ'
05:04
taughtלימד us the importanceחֲשִׁיבוּת of styleסִגְנוֹן.
לימדו מהי חשיבותו
של הסטייל.
05:06
Maybe they exaggeratedמוּגזָם theirשֶׁלָהֶם styleסִגְנוֹן
אולי הם הגזימו עם הסטייל שלהם
05:08
because they thought that they were not consideredנחשב
כי הם חשבו שהם לא נחשבים
05:10
to be quiteדַי civilizedמְתוּרבָּת,
לאנשים מתורבתים,
05:13
and they transferredהועבר that generationalדורי attitudeיַחַס
והם השליכו את היחס הזה של דורם
05:15
or anxietyחֲרָדָה ontoעַל גַבֵּי us, the nextהַבָּא generationדוֹר,
או את החרדות שלהם עלינו, הדור הבא,
05:18
so much so that when I was growingגָדֵל up,
עד כדי כך שבזמן שגדלתי,
05:20
if ever on the televisionטֵלֶוִיזִיָה newsחֲדָשׁוֹת or radioרָדִיוֹ
אם בחדשות טלוויזיה או רדיו
05:23
a reportלהגיש תלונה cameבא up about a blackשָׁחוֹר personאדם
דיווחו על אדם שחור
05:25
committingהַפקָדָה some crimeפֶּשַׁע
שעבר על החוק -
05:26
a muggingשׁוֹד, a murderרֶצַח, a burglaryפְּרִיצָה
שוד, רצח, פריצה -
05:28
we wincedנרתעתי alongלְאוֹרֶך with our parentsהורים,
התכווצנו יחד עם ההורים שלנו,
05:32
because they were lettingלתת the sideצַד down.
כי הם אכזבו את הצד שלנו.
05:35
You did not just representלְיַצֵג yourselfעַצמְךָ.
אתה לא יצגת רק את עצמך.
05:38
You representedמיוצג the groupקְבוּצָה,
יצגת את הקבוצה,
05:39
and it was a terrifyingמפחיד thing to come to termsמונחים with,
וזה היה דבר מזעזע לקבל אותו,
05:41
in a way, that maybe you were going
במובן מסוים, שאתה אולי היית
05:46
to be perceivedנתפס in the sameאותו lightאוֹר.
נתפס באותה צורה.
05:48
So that was what neededנָחוּץ to be challengedתיגר.
אז זה מה שהיה צריך להילחם נגדו.
05:52
Our fatherאַבָּא and manyרב of his colleaguesעמיתים
אבא שלנו והרבה מהקולגות שלו
05:56
exhibitedהציג a kindסוג of transmissionתִמסוֹרֶת but not receivingקבלה.
הפגינו מעין העברה אך לא קבלה.
06:00
They were builtבנוי to transmitלְהַעֲבִיר but not receiveלְקַבֵּל.
הם היו בנויים להעביר אך לא לקבל.
06:04
We were to keep quietשֶׁקֶט.
עלינו היה להיות בשקט.
06:06
When our fatherאַבָּא did speakלְדַבֵּר to us,
כשאבא טרח ודיבר איתנו,
06:09
it was from the pulpitדוּכָן of his mindאכפת.
זה היה מגובה תודעתו.
06:10
They clungדבק to certaintyוַדָאוּת in the beliefאמונה
הם דבקו בוודאות באמונתם
06:13
that doubtספק would undermineלַחתוֹר them.
שהספק יחתור תחתיהם.
06:15
But when I am workingעובד in my houseבַּיִת
אך כשאני עובד בבית שלי
06:19
and writingכְּתִיבָה, after a day'sיום writingכְּתִיבָה, I rushלְמַהֵר downstairsלְמַטָה
וכותב, אחרי יום של כתיבה, אני ממהר למטה
06:22
and I'm very excitedנִרגָשׁ to talk about
Marcusמרקוס Garveyגארווי or Bobבוב Marleyמארלי
ואני מאוד מתלהב לדבר על
מרקוס גארווי או בוב מארלי
06:26
and wordsמילים are trippingמעידה out of my mouthפֶּה like butterfliesפרפרים
ומילים מחליקות מפי כמו פרפרים
06:29
and I'm so excitedנִרגָשׁ that my childrenיְלָדִים stop me,
ואני כל כך מתלהב שהילדים שלי עוצרים אותי,
06:32
and they say, "Dadאַבָּא, nobodyאף אחד caresאכפת."
והם אומרים, "אבא, לאף אחד לאכפת."
06:35
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:38
But they do careלְטַפֵּל, actuallyלמעשה.
אבל האמת היא שכן אכפת להם.
06:42
They crossלַחֲצוֹת over.
הם חוצים את הגבול.
06:44
Somehowאיכשהו they find theirשֶׁלָהֶם way to you.
איכשהו הם מוצאים את דרכם אליך.
06:46
They shapeצוּרָה theirשֶׁלָהֶם livesחיים accordingלפי
to the narrativeנרטיב of your life,
הם מגבשים את חייהם
בהתאם לנרטיב של החיים שלך,
06:48
as I did with my fatherאַבָּא and my motherאִמָא, perhapsאוּלַי,
אולי איך שעשיתי את זה עם האבא והאמא שלי,
06:52
and maybe BageyeBageye did with his fatherאַבָּא.
ואולי איך ש'עין שקית' עשה עם אבא שלו.
06:56
And that was clearerיותר ברור to me
וזה היה לי יותר ברור
06:59
in the courseקוּרס of looking at his life
ככל שהתבוננתי בחיים שלו
07:00
and understandingהֲבָנָה, as they say,
ומבין, כמו שהם אומרים,
07:03
the Nativeיָלִיד Americansאמריקאים say,
כך אומרים האינדיאנים,
07:06
"Do not criticizeלְבַקֵר the man untilעד you can walkלָלֶכֶת
"אל תבקר אדם אחר עד שהלכת
07:08
in his moccasinsמוקסינים."
עם המוקסינים שלו."
07:09
But in conjuringמתרעם his life, it was okay
אך בהסתכלות על חייו, זה היה בסדר
07:12
and very straightforwardפָּשׁוּט to portrayלתאר
ומאוד פשוט להציג
07:14
a Caribbeanהקאריביים life in Englandאַנְגלִיָה in the 1970s
חיי קריבים באנגליה בשנות ה-70
07:18
with bowlsכַּדוֹרֶת of plasticפלסטי fruitפרי,
עם קערות עם פירות מפלסטיק,
07:21
polystyreneפוליסטירן ceilingתִקרָה tilesאריחים,
אריחי תקרה מפוליסטירן,
07:26
setteesמספות permanentlyלִצְמִיתוּת sheathedטבולה
ספות תמיד מכוסות
07:29
in theirשֶׁלָהֶם transparentשָׁקוּף coversכריכות
that they were deliveredנמסר in.
בכיסויים השקופים שאיתם הן הגיעו מהחנות.
07:31
But what's more difficultקָשֶׁה to navigateנווט
אבל מה שיותר קשה לנווט הוא
07:34
is the emotionalרִגשִׁי landscapeנוֹף
הנוף הרגשי
07:36
betweenבֵּין the generationsדורות,
בין הדורות,
07:38
and the oldישן adageפִּתגָם that with ageגיל comesבא wisdomחוכמה
והמשל הישן שעם גיל באה החוכמה
07:40
is not trueנָכוֹן.
אינו נכון.
07:45
With ageגיל comesבא the veneerעֵץ לִבּוּד of respectabilityהֲגִינוּת
עם גיל באות מסיכות הנכבדות
07:47
and a veneerעֵץ לִבּוּד of uncomfortableלא נוח truthsאמיתות.
והמסכות של אמיתות לא נוחות.
07:50
But what was trueנָכוֹן was that my parentsהורים,
אבל מה שהיה נכון לגבי ההורים שלי,
07:53
my motherאִמָא, and my fatherאַבָּא wentהלך alongלְאוֹרֶך with it,
אימי ואבי שלי הלכו עם זה,
07:56
did not trustאמון the stateמדינה to educateלְחַנֵך me.
הם לא סמכו על המדינה בנוגע לחינוך שלי.
07:59
So listen to how I soundנשמע.
אז תקשיבו איך אני נשמע.
08:01
They determinedנחוש בדעתו that they would
sendלִשְׁלוֹחַ me to a privateפְּרָטִי schoolבית ספר,
הם היו נחושים לשלוח אותי לבית ספר פרטי,
08:04
but my fatherאַבָּא workedעבד at Vauxhallווקסהול Motorsמנועים.
אבל אבא שלי עבד בווקסהול מוטורס.
08:08
It's quiteדַי difficultקָשֶׁה to fundקֶרֶן a privateפְּרָטִי schoolבית ספר educationהַשׂכָּלָה
זה קצת קשה לממן לימודים בבית ספר פרטי
08:10
and feedהזנה his armyצָבָא of childrenיְלָדִים.
ולהאכיל צבא של ילדים.
08:14
I rememberלִזכּוֹר going on to the schoolבית ספר
אני זוכר שניגשתי לבית הספר
08:16
for the entranceכְּנִיסָה examבְּחִינָה, and my fatherאַבָּא said
למבחן קבלה, ואבי אמר
08:18
to the priestכּוֹמֶר — it was a Catholicקָתוֹלִי schoolבית ספר
לכומר - זה היה בית ספר קתולי -
08:20
he wanted a better "heducationheducation" for the boyיֶלֶד,
הוא רצה 'חינוח' יותר טוב לילד שלו,
08:24
but alsoגַם, he, my fatherאַבָּא,
אבל באותו זמן הוא, האבא שלי,
08:28
never even managedמנוהל to passלַעֲבוֹר wormsתוֹלַעִים,
מעולם לא הצליח לעבור "וורמס",
08:31
never mindאכפת entranceכְּנִיסָה examsבחינות.
שלא לדבר על מבחני קבלה.
08:34
But in orderלהזמין to fundקֶרֶן my educationהַשׂכָּלָה,
אך בכדי לממן את הלימודים שלי,
08:36
he was going to have to do some dodgyמְסוּכָּן stuffדברים,
הוא היה צריך לעשות כמה עסקים מפוקפקים,
08:38
so my fatherאַבָּא would fundקֶרֶן my educationהַשׂכָּלָה
אז אבא שלי החליט לממן את הלימודים שלי
08:41
by tradingמִסְחָר in illicitלֹא חוּקִי goodsסְחוֹרוֹת from the back of his carאוטו,
באמצעות סחר לא חוקי מהבגז' של האוטו שלו,
08:44
and that was madeעָשׂוּי even more trickyערמומי because
וזה היה עוד יותר בעייתי בגלל
08:48
my fatherאַבָּא, that's not his carאוטו by the way.
שאבא שלי, זה לא היה האוטו שלו דרך אגב.
08:49
My fatherאַבָּא aspiredשאפתן to have a carאוטו like that,
האבא שלי שאף לאוטו כזה,
08:51
but my fatherאַבָּא had a beaten-upמוכה Miniמיני,
אבל לאבא שלי היה מיני מעוך,
08:53
and he never, beingלהיות a
Jamaicanג'מייקני comingמגיע to this countryמדינה,
ומעולם לא, בהיותו ג'מייקני
שהיגר למדינה הזאת,
08:55
he never had a drivingנְהִיגָה licenseרישיון,
מעולם לא היה לו רישיון נהיגה,
09:00
he never had any insuranceביטוח or roadכְּבִישׁ taxמַס or MOTMOT.
מעולם לא היה לו ביטוח או מס כבישים או טסט.
09:02
He thought, "I know how to driveנהיגה;
הוא חשב, "אני יודע לנהוג;
09:06
why do I need the state'sמדינות validationמַתַן תוֹקֵף?"
למה אני צריך אסמכתא של המדינה?"
09:08
But it becameהפכתי a little trickyערמומי when
we were stoppedעצר by the policeמִשׁטָרָה,
אבל העניינים הסתבכו כשהמשטרה
הייתה עוצרת
09:11
and we were stoppedעצר a lot by the policeמִשׁטָרָה,
והמשטרה הייתה עוצרת אותנו הרבה,
09:13
and I was impressedהתרשמנו by the way
והתלהבתי מהדרך שבה
09:15
that my fatherאַבָּא dealtעסק with the policeמִשׁטָרָה.
אבא שלי התמודד עם המשטרה.
09:16
He would promoteלקדם the policemanשׁוֹטֵר immediatelyמיד,
הוא באופן מיידי היה מקדם את השוטר,
09:18
so that P.C. Bloggsבלוגים becameהפכתי Detectiveבַּלָשׁ Inspectorמְפַקֵחַ Bloggsבלוגים
כך שהשוטר בלוגס היה הופך
לבלש חוקר בלוגס
09:21
in the courseקוּרס of the conversationשִׂיחָה
במהלכה של השיחה
09:25
and waveגַל us on merrilyבשמחה.
והיה מנופף לנו לשלום בשמחה.
09:26
So my fatherאַבָּא was exhibitingמציג what we in Jamaicaג'מייקה
אבי הציג אם כך למה שבג'מייקה
אנחנו
09:28
calledשקוראים לו "playingמשחק foolשׁוֹטֶה to catchלתפוס wiseחכם."
מכנים "לשחק אותה טיפש בכדי לתפוס חכם".
09:30
But it lentמוּשׁאָל alsoגַם an ideaרַעְיוֹן
אבל זה גם הוסיף לרעיון
09:34
that actuallyלמעשה he was beingלהיות diminishedמְמוּעָט
שבעצם הוא היה מתכופף
09:38
or belittledזלזל by the policemanשׁוֹטֵר
או מתגמד על ידי השוטר -
09:40
as a 10-year-old-גיל boyיֶלֶד, I saw that —
כילד בן 10, ראיתי את זה -
09:42
but alsoגַם there was an ambivalenceאמביוולנטיות towardsלִקרַאת authorityרָשׁוּת.
אך כמו כן הייתה אמביוולנטיות
לעבר סמכות.
09:44
So on the one handיד, there was
כך שמצד אחד, היה
09:46
a mockingלַעֲגָנִי of authorityרָשׁוּת,
לעג לסמכות,
09:48
but on the other handיד, there was a deferenceכָּבוֹד
אך מצד שני, היה כבוד
09:50
towardsלִקרַאת authorityרָשׁוּת,
לסמכות,
09:52
and these Caribbeanהקאריביים people
ולאנשים הללו מהקאריבים
09:54
had an overbearingשַׁחְצָן obedienceצִיוּת towardsלִקרַאת authorityרָשׁוּת,
הייתה צייתנות אדירה לסמכות,
09:56
whichאיזה is very strikingמהמם, very strangeמוּזָר in a way,
וזהו דבר מאוד בולט, מאוד
מוזר במובן מסויים,
10:00
because migrantsמהגרים are very courageousאַמִיץ people.
מכיוון ומהגרים הם אנשים מאוד אמיצים.
10:02
They leaveלעזוב theirשֶׁלָהֶם homesבתים. My fatherאַבָּא and my motherאִמָא
הם עוזבים את בתיהם. אבי ואימי
10:05
left Jamaicaג'מייקה and they traveledנסעתי 4,000 milesstomach,
עזבו את ג'מייקה ונסעו 6000 קילומטר,
10:08
and yetעדיין they were infantilizedתינוקות by travelלִנְסוֹעַ.
ועדיין, הם הפכו ילדותיים מהמסע.
10:12
They were timidנחבא אל הכלים,
הם היו ביישנים,
10:16
and somewhereאי שם alongלְאוֹרֶך the lineקַו,
ואיפשהו בדרך,
10:17
the naturalטִבעִי orderלהזמין was reversedהפוך.
הסדר הקבוע של הדברים התהפך.
10:19
The childrenיְלָדִים becameהפכתי the parentsהורים to the parentהוֹרֶה.
הילדים הפכו להורים.
10:21
The Caribbeanהקאריביים people cameבא to
this countryמדינה with a five-yearחמש שנים planלְתַכְנֵן:
אנשי הקאריביים הגיעו למדינה הזו
עם תכנית לחמש שנים:
10:26
they would work, some moneyכֶּסֶף, and then go back,
הם יעבדו, קצת כסף,
ואז יחזרו,
10:29
but the fiveחָמֵשׁ yearsשנים becameהפכתי 10, the 10 becameהפכתי 15,
אבל חמש שנים הפכו ל 10, 10 הפכו ל 15,
10:31
and before you know it,
you're changingמִשְׁתַנֶה the wallpaperטפט,
ולפני ששמו לב,
מחליפים את הטפטים,
10:33
and at that pointנְקוּדָה, you know you're here to stayשָׁהוּת.
ובנקודה הזו, אתה יודע שאתה כאן
בכדי להישאר.
10:36
Althoughלמרות ש there's still the kindסוג of temporarinessאֲרָעִיוּת
אפילו שישנה הרגשת מקריות שכזו
10:39
that our parentsהורים feltהרגיש about beingלהיות here,
שהורינו הרגישו לגבי להיות כאן,
10:42
but we childrenיְלָדִים knewידע that the gameמִשְׂחָק was up.
אבל אנחנו הילדים ידענו שזהו סוף המשחק.
10:44
I think there was a feelingמַרגִישׁ that
אני חושב שהייתה הרגשה
10:49
they would not be ableיכול to continueלְהַמשִׁיך with the idealsאידיאלים
שהם לא יוכלו להמשיך עם האידאלים
10:51
of the life that they expectedצָפוּי.
של החיים שלהם הם ציפו.
10:57
The realityמְצִיאוּת was very much differentשונה.
המציאות הייתה מאוד שונה.
10:59
And alsoגַם, that was trueנָכוֹן of the realityמְצִיאוּת
וזה היה גם נכון לגבי המציאות
11:01
of tryingמנסה to educateלְחַנֵך me.
הניסיון לחנך אותי.
11:03
Havingלאחר startedהתחיל the processתהליך,
my fatherאַבָּא did not continueלְהַמשִׁיך.
אחרי שהחל את התהליך,
אבי לא המשיך.
11:04
It was left to my motherאִמָא to educateלְחַנֵך me,
זה נשאר בידי אימי לחנך אותי,
11:08
and as Georgeג 'ורג' Lammingלמינג would say,
וכמו שג'ורג' לאמינג יגיד,
11:11
it was my motherאִמָא who fatheredהוליד me.
זו הייתה אימי שגידלה אותי.
11:14
Even in his absenceהֶעְדֵר, that oldישן mantraמנטרה remainedנשאר:
אפילו בהיעדרו, המנטרה הנושנת נשארה:
11:17
You are beingלהיות watchedצפה.
אתה נמצא תחת פיקוח.
11:20
But suchכגון ardentנִלהָב watchfulnessעֵרָנוּת can leadעוֹפֶרֶת to anxietyחֲרָדָה,
אבל מודעות קפדנית כל כך מרובה יכולה
להביא לחרדה,
11:21
so much so that yearsשנים laterיותר מאוחר, when I was investigatingחקירה
עד ששנים לאחר מכן, כשהייתי חוקר
11:25
why so manyרב youngצָעִיר blackשָׁחוֹר menגברים
למה כל כך הרבה גברים שחורים
11:27
were diagnosedאובחן with schizophreniaסכִיזוֹפרֶנִיָה,
אובחנו כחולים בסכיזופרניה,
11:28
sixשֵׁשׁ timesפִּי more than they oughtצריך to be,
פי שישה מאשר מה שמצופה,
11:30
I was not surprisedמוּפתָע to hearלִשְׁמוֹעַ the psychiatristפסיכיאטר say,
לא הופתעתי לשמוע את הפסיכיאטר אומר,
11:33
"Blackשָׁחוֹר people are schooledלמדו in paranoiaפָּרָנוֹיָה."
"אנשים שחורים הם מלומדים בפארנויה."
11:36
And I wonderפֶּלֶא what BageyeBageye would make of that.
ואני תוהה מה 'עין שקית' יסיק מכך.
11:41
Now I alsoגַם had a 10-year-old-גיל sonבֵּן,
ועכשיו, גם לי היה ילד בן 10,
11:44
and turnedפנה my attentionתשומת הלב to BageyeBageye
והסבתי את תשומת ליבי ל'עין שקית'
11:47
and I wentהלך in searchחפש of him.
והלכתי לחפש אותו.
11:50
He was back in Lutonלוטון, he was now 82,
הוא היה עדיין בלוטון, עכשיו כבר בן 82,
11:51
and I hadn'tלא seenלראות him for 30-odd-מוזר yearsשנים,
ולא ראיתי אותו כבר כ 30 שנה.
11:55
and when he openedנפתח the doorדלת,
וכשהוא פתח את הדלת,
11:58
I saw this tinyזָעִיר little man with lambentטמבל, smilingמחייך eyesעיניים,
ראיתי אדם כזה קטן, עם עיניים מחייכות,
12:00
and he was smilingמחייך, and I'd never seenלראות him smileחיוך.
והוא חייך, ומעולם לא ראיתי אותו מחייך.
12:04
I was very disconcertedמבולבל by that.
מאוד התבלבלתי מזה.
12:06
But we satישבה down, and he had
a Caribbeanהקאריביים friendחָבֵר with him,
אבל התישבנו, והיה עימו
חבר קריביאני,
12:09
talkingשִׂיחָה some oldישן time talk,
והם דיברו על דברים עברו,
12:12
and my fatherאַבָּא would look at me,
ואבי היה מסתכל עלי,
12:15
and he lookedהביט at me as if I would
והוא הסתכל עלי כאילו אני
12:17
miraculouslyבאורח פלא disappearלְהֵעָלֵם as I had arisenמתעורר.
אעלם באורך פלא כשם שהופעתי.
12:19
And he turnedפנה to his friendחָבֵר, and he said,
והוא פנה לחברו ואמר,
12:23
"This boyיֶלֶד and me have a deepעָמוֹק, deepעָמוֹק connectionחיבור,
"לילד הזה ולי יש חיבור עמוק, עמוק מאוד,
12:25
deepעָמוֹק, deepעָמוֹק connectionחיבור."
חיבור עמוק מאוד."
12:28
But I never feltהרגיש that connectionחיבור.
אבל אני מעולם לא הרגשתי אותו.
12:31
If there was a pulseדוֹפֶק, it was very weakחלש
אם היה דופק, הוא היה מאוד חלש
12:32
or hardlyבְּקוֹשִׁי at all.
או אפילו לא קיים.
12:35
And I almostכִּמעַט feltהרגיש in the courseקוּרס of that reunionאיחוד
וכמעט והרגשתי שבמהלך האיחוד הזה
12:38
that I was auditioningאודישן to be my father'sשל אבא sonבֵּן.
כמו נמצאתי באודישן לתפקיד הבן של אבי.
12:40
When the bookסֵפֶר cameבא out,
כשהספר יצא לאור,
12:44
it had fairהוֹגֶן reviewsביקורות in the nationalלאומי papersניירות,
הוא קיבל ביקורות יפות בעיתונים,
12:46
but the paperעיתון of choiceבְּחִירָה in Lutonלוטון is not The Guardianאַפּוֹטרוֹפּוֹס,
אבל העיתון הפופולרי
בלוטון הוא לא הגארדיאן,
12:48
it's the Lutonלוטון Newsחֲדָשׁוֹת,
אלא חדשות לוטון,
12:51
and the Lutonלוטון Newsחֲדָשׁוֹת ranרץ the headlineכּוֹתֶרֶת about the bookסֵפֶר,
וחדשות לוטון פרסם כותרת על הספר,
12:54
"The Bookסֵפֶר That Mayמאי Healלְרַפֵּא a 32-Year-Old-גיל Riftקֶרַע."
"הספר שאולי ירפא ניתוק בן 32 שנה."
12:57
And I understoodהבין that could alsoגַם representלְיַצֵג
והבנתי שזה עלול ליצג גם
13:03
the riftקֶרַע betweenבֵּין one generationדוֹר and the nextהַבָּא,
את הפער והנתק בין דור אחד לזה שבא אחריו,
13:06
betweenבֵּין people like me and my father'sשל אבא generationדוֹר,
בין אנשים כמוני לבין אלו מהדור של אבי,
13:08
but there's no traditionמָסוֹרֶת in Caribbeanהקאריביים life
אבל אין מסורת בחיים הקאריביים
13:12
of memoirsזיכרונות or biographiesביוגרפיות.
של ספרי זכרונות או ביוגרפיות.
13:14
It was a traditionמָסוֹרֶת that you didn't
chatלְשׂוֹחֵחַ about your businessעֵסֶק in publicפּוּמְבֵּי.
המסורת היא שאתה לא מדבר על עניינים
פרטיים בפומבי.
13:16
But I welcomedבברכה that titleכותרת, and I thought actuallyלמעשה, yes,
אבל אני שמחתי על הכותרת, דווקא חשבתי
לעצמי, כן,
13:20
there is a possibilityאפשרות that this
ישנה אפשרות שזה
13:25
will openלִפְתוֹחַ up conversationsשיחות
that we'dלהתחתן never had before.
יצית שיחות שלעולם לא ערכנו עד כה.
13:27
This will closeלִסְגוֹר the generationדוֹר gapפער, perhapsאוּלַי.
זה יסגור את פער הדורות, אולי.
13:31
This could be an instrumentכלי of repairלְתַקֵן.
זה יכול להיות הכלי לתיקון.
13:35
And I even beganהחל to feel that this bookסֵפֶר
ואפילו התחלתי להרגיש שהספר הזה
13:38
mayמאי be perceivedנתפס by my fatherאַבָּא
אולי יראה בעיני אבי
13:40
as an actפעולה of filialשֶׁל בֵּן devotionמְסִירוּת.
כמעשה של מסירות הבן.
13:43
Poorעני, deludedהשלו foolשׁוֹטֶה.
טיפש מסכן שמשלה את עצמו.
13:47
BageyeBageye was stungעקצוץ by what he perceivedנתפס to be
"שקית עין" הרגיש עקוץ ממה שהוא הרגיש
13:51
the publicפּוּמְבֵּי airingמשודר of his shortcomingsחסרונות.
כאוורור כל חסרונותיו לעיני הציבור.
13:55
He was stungעקצוץ by my betrayalבְּגִידָה,
הוא נעקץ מהבגידה שלי,
13:58
and he wentהלך to the newspapersעיתונים the nextהַבָּא day
והוא הלך לעיתונים יום אחרי
14:01
and demandedדרש a right of replyתשובה,
ודרש תגובה,
14:03
and he got it with the headlineכּוֹתֶרֶת
והוא קיבל אותה דרך הכותרת
14:04
"BageyeBageye Bitesנשיכות Back."
" 'עין שקית' נושך בחזרה."
14:06
And it was a coruscatingקורע accountחֶשְׁבּוֹן of my betrayalבְּגִידָה.
ומדובר היה בשיחזור מהבהב של הבגידה שלי.
14:09
I was no sonבֵּן of his.
לא הייתי בנו יותר.
14:12
He recognizedמוּכָּר in his mindאכפת that his colorsצבעים
הוא ראה זאת בדמיונו איך שמו
14:15
had been draggedנִגרָר throughדרך the
mudבּוֹץ, and he couldn'tלא יכול allowלהתיר that.
נגרר בבוץ, והוא לא היה מוכן להרשות זאת.
14:17
He had to restoreלשחזר his dignityכָּבוֹד, and he did so,
הוא היה חייב להחזיר את כבודו,
וזה מה שהוא עשה,
14:20
and initiallyבהתחלה, althoughלמרות ש I was disappointedמְאוּכזָב,
ובהתחלה, למרות שהייתי מאוכזב,
14:22
I grewגדל to admireלְהִתְפַּעֵל that stanceעֶמדָה.
גדלתי להעריץ את העמדה הזו.
14:25
There was still fireאֵשׁ bubblingפִּכפּוּך throughדרך his veinsורידים,
הייתה עדיין אש שזרמה בעורקיו,
14:26
even thoughאם כי he was 82 yearsשנים oldישן.
אפילו שהיה כבר בן 82.
14:30
And if it meantהתכוון that we would now returnלַחֲזוֹר
ואם המחיר היה שנחזור
14:33
to 30 yearsשנים of silenceשתיקה,
לעוד 30 שנה של שתיקה,
14:36
my fatherאַבָּא would say, "If it's so, then it's so."
כמו שאבי היה אומר, "אם כך, אז זה כך."
14:39
Jamaicansג'מייקנים will tell you that
there's no suchכגון thing as factsעובדות,
ג'אמייקנים יגידו לכם שאין דברים כאלו כמו
עובדות,
14:45
there are only versionsגרסאות.
יש רק גרסאות.
14:48
We all tell ourselvesבְּעָצמֵנוּ the versionsגרסאות of the storyכַּתָבָה
אנחנו נספר לעצמנו את הגרסא של הסיפור
14:50
that we can bestהטוב ביותר liveלחיות with.
שאיתה אנחנו מסוגלים לחיות הכי טוב.
14:53
Eachכל אחד generationדוֹר buildsבונה up an edificeבִּניָן
כל דור בונה אידיאל
14:56
whichאיזה they are reluctantמסרב or sometimesלִפְעָמִים unableלא מסוגל
שהוא אינו מעוניין או לפעמים אינו יכול
14:58
to disassembleלְפַרֵק,
לפרק,
15:00
but in the writingכְּתִיבָה, my versionגִרְסָה of the storyכַּתָבָה
אבל בכתיבת הגרסא שלי, הסיפור
15:03
beganהחל to changeשינוי,
החל להשתנות,
15:06
and it was detachedמְנוּתָק from me.
והוא היה מנותק ממני.
15:08
I lostאבד my hatredשנאה of my fatherאַבָּא.
איבדתי את שנאתי לאבי.
15:12
I did no longerארוך יותר want him to dieלָמוּת or to murderרֶצַח him,
כבר לא רציתי שהוא ימות או לרצוח אותו,
15:15
and I feltהרגיש freeחופשי,
והרגשתי חופשי,
15:20
much freerחופשי יותר than I'd ever feltהרגיש before.
הרבה יותר חופשי משהרגשתי אי פעם.
15:24
And I wonderפֶּלֶא whetherהאם that freednessחופש
ואני תוהה האם החופשיות הזו
15:29
could be transferredהועבר to him.
יכולה לעבור אליו.
15:31
In that initialהתחלתי reunionאיחוד,
באיחוד הראשוני ההוא,
15:36
I was struckהיכה by an ideaרַעְיוֹן that I had
היכה בי הרעיון שיש לי
15:40
very fewמְעַטִים photographsתמונות of myselfעצמי
מעט מאוד תמונות של עצמי
15:42
as a youngצָעִיר childיֶלֶד.
כילד צעיר.
15:46
This is a photographתַצלוּם of me,
זוהי תמונה שלי,
15:48
nineתֵשַׁע monthsחודשים oldישן.
בן תשעה חודשים.
15:50
In the originalמְקוֹרִי photographתַצלוּם,
בתמונה המקורית,
15:53
I'm beingלהיות heldמוּחזָק up by my fatherאַבָּא, BageyeBageye,
אני מורם על ידי אבי, 'עין שקית',
15:55
but when my parentsהורים separatedמופרד, my motherאִמָא
אך כשהורי נפרדו, אימי
15:58
excisedהוסר him from all aspectsהיבטים of our livesחיים.
הוקיעה אותו מכל נבכי חיינו.
16:00
She tookלקח a pairזוג of scissorsמספריים and cutגזירה
him out of everyכֹּל photographתַצלוּם,
היא לקחה זוג מספריים וחתכה
אותו מכל תמונה,
16:03
and for yearsשנים, I told myselfעצמי
the truthאֶמֶת of this photographתַצלוּם
ובמשך שנים, אמרתי לעצמי
שהאמת של התמונה הזו
16:07
was that you are aloneלבד,
היא שאתה לבד,
16:10
you are unsupportedאינו נתמך.
אתה חסר תמיכה.
16:13
But there's anotherאַחֵר way of looking at this photographתַצלוּם.
אבל ישנה דרך אחרת להסתכל על התמונה הזו.
16:16
This is a photographתַצלוּם that has the potentialפוטנציאל
זוהי תמונה שיש לה את הפוטנציאל
16:18
for a reunionאיחוד,
לאיחוד,
16:21
a potentialפוטנציאל to be reunitedהתאחדו with my fatherאַבָּא,
פוטנציאל להתאחד עם אבי,
16:23
and in my yearningגַעגוּעִים to be heldמוּחזָק up by my fatherאַבָּא,
ובכמיהתי להיות מוחזק על ידי אבי,
16:26
I heldמוּחזָק him up to the lightאוֹר.
אני החזקתי אותו לכיוון האור.
16:30
In that first reunionאיחוד,
באיחוד הראשוני ההוא,
16:33
it was very awkwardמוזר and tenseמָתוּחַ momentsרגעים,
היו רגעים מאוד מביכים ולחוצים,
16:36
and to lessenלְהַקְטִין the tensionמתח,
וכדי להפיג את המתח,
16:38
we decidedהחליט to go for a walkלָלֶכֶת.
החלטנו לצאת להליכה.
16:39
And as we walkedהלך, I was struckהיכה
ובזמן שהלכנו, היכה בי
16:43
that I had revertedחזרה to beingלהיות the childיֶלֶד
שאני שבתי להיות הילד
16:45
even thoughאם כי I was now toweringמִתנַשֵׂא aboveמֵעַל my fatherאַבָּא.
אפילו שעכשיו כבר הייתי יותר גבוה מאבי.
16:47
I was almostכִּמעַט a footכף רגל tallerגבוהה יותר than my fatherאַבָּא.
הייתי גבוה מאבי במעל ל 30 סנטימטרים.
16:50
He was still the bigגָדוֹל man,
הוא עדיין היה האיש הגדול,
16:53
and I triedניסה to matchהתאמה his stepשלב.
והשתדלתי להתאים את עצמי לצעדיו.
16:55
And I realizedהבין that he was walkingהליכה
והבנתי שהוא הולך
17:00
as if he was still underתַחַת observationתַצְפִּית,
כאילו הוא עדיין הינו תחת פיקוח,
17:02
but I admiredנערץ his walkלָלֶכֶת.
אבל הערצתי את הליכתו.
17:04
He walkedהלך like a man
הוא הלך כמו גבר
17:07
on the losingלאבד sideצַד of the F.A. Cupגָבִיעַ Finalסופי
הנמצא בצד המפסיד של גמר
גביע הפוטבול
17:10
mountingהַרכָּבָה the stepsצעדים to collectלאסוף his condolenceתַנחוּמִים medalמֵדַלִיָה.
העולה במדרגות כדי לאסוף
את מדליית ההשתתפות שלו.
17:13
There was dignityכָּבוֹד in defeatלִהַבִיס.
היה כבוד בתבוסה.
17:16
Thank you.
תודה רבה.
17:20
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
17:22
Translated by sagi nishri
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Colin Grant - Author, historian
Colin Grant is an author and historian whose works focus on larger-than-life figures of the African diaspora.

Why you should listen
Colin Grant is an English historian and son of black Jamaican immigrants who explores the legacy of slavery and its effect on modern generations of the African diaspora. In Negro with a Hat: The Rise and Fall of Marcus Garvey Grant chronicles the life of the controversial Jamaican politician and his obsession with a "redeemed" Africa; in I & I: The Natural Mystics, Marley, Tosh and Wailer he explores the struggles faced by now legendary Rastafarian reggae artists the Wailers; and in his most recent book, Bageye at the Wheel, Grant confronts his own father in a memoir about his lifelong inner conflict with the immigrant experience.
Grant is also an Associate Fellow in the Centre for Caribbean Studies at the University of Warwick and a producer for BBC Radio.
More profile about the speaker
Colin Grant | Speaker | TED.com