ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com
TEDxAtlanta

Sara Valencia Botto: When do kids start to care about other people's opinions?

Sara Botto: Kada djeca počinju brinuti o mišljenjima drugih ljudi?

Filmed:
570,031 views

Uzimajući podatke iz svog istraživanja o razvoju u ranom djetinjstvu, psihologinja Sara Valencia Botto ispituje kada (i kako) djeca počinju mijenjati svoje ponašanje u prisutnosti drugih -- i istražuje što to znači za vrijednosti koje prenosimo u dnevnim interakcijama. (Oprez, potkradaju se slatke snimke malenih).
- Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to take a momenttrenutak
0
262
1450
Željela bih da uzmete trenutak
00:13
and considerrazmotriti what
you are wearingnošenje right now.
1
1736
3000
i razmislite o onome
što trenutno nosite na sebi.
00:17
I have a deepduboko, philosophicalfilozofski
questionpitanje for you.
2
5675
2872
Imam duboko filozofsko pitanje za vas.
00:21
Why are we not all wearingnošenje
comfortableudobno pajamaspidžama right now?
3
9079
2682
Zašto sada svi ne nosimo
udobnu pidžamu?
00:23
(LaughterSmijeh)
4
11785
1000
(Smijeh)
00:24
Well, I'm a psychologistpsiholog
and not a mindum readerčitač,
5
12809
2538
Pa, ja sam psihologinja
a ne čitačica misli,
00:27
althoughiako manymnogi people think
that's the sameisti thing.
6
15371
2372
iako puno ljudi misli
ta je to dvoje ista stvar.
00:30
I can betkladiti se you that your responseodgovor
is somewherenegdje alonguz the lineslinije of,
7
18069
3667
Mogu se kladiti da vaš odgovor
glasi nešto kao,
00:33
"I'm expectedočekuje se to not wearnositi pj'sPJ-a in publicjavnost"
8
21760
2674
"Ne očekuje se da nosim
pidžamu u javnosti"
00:36
or "I don't want people
to think I am a slobmajmun."
9
24458
2548
ili "Ne želim da ljudi misle
da sam klošar".
00:39
EitherU svakom way, the factčinjenica that we all
choseizabrati to wearnositi businessPoslovni casualneformalan clothingodjeća,
10
27665
4051
U svakom slučaju, činjenica da smo svi
odlučili nositi poslovno neformalnu odjeću
00:43
as opposedZa razliku to our favoriteljubimac
pairpar of sweatpantsmajicu,
11
31740
2151
umjesto svoje omiljene trenirke,
00:45
is not a sillyglup coincidenceslučajnost.
12
33915
1800
nije puka slučajnost.
00:48
InsteadUmjesto toga, it revealsotkriva two
definingdefiniranje humanljudski characteristicskarakteristike.
13
36311
3897
Zapravo nam odaje dvije
definirajuće ljudske osobine.
00:52
The first is that we are cognizantvrlo tajno
of what other people valuevrijednost,
14
40704
3595
Prva je da spoznajemo
što drugi ljudi smatraju važnim,
00:56
like what they will approveodobriti
or disapproveNe odobravam of,
15
44323
2627
primjerice što će ili što
neće odobravati,
00:58
suchtakav as not wearingnošenje pj'sPJ-a
to these sortsvrste of settingspostavke.
16
46974
3016
poput nenošenja pidžame
u ovakvim okruženjima.
01:02
And two, we'veimamo readilyspremno used
this informationinformacija to guidevodič our behaviorponašanje.
17
50490
3714
Drugo, spremno koristimo te informacije
za upravljanje svojim ponašanjem.
01:07
UnlikeZa razliku od manymnogi other speciesvrsta,
18
55149
1699
Za razliku od mnogih drugih vrsta,
01:08
humansljudi are pronesklon to tailorkrojač theirnjihov behaviorponašanje
in the presenceprisutnost of othersdrugi
19
56872
4040
ljudi su podložni mijenjanju svog
ponašanja u prisutnosti drugih
01:12
to garnerGarner approvalodobrenje.
20
60936
1379
kako bi postigli odobravanje.
01:14
We spendprovesti valuablevrijedan time puttingstavljanje on make up,
21
62766
2318
Trošimo značajno vrijeme
na nanošenje šminke,
01:17
choosingOdabir the right pictureslika
and InstagramInstagram filterfilter,
22
65108
2904
biranje prave slike i Instagram filtera,
01:20
and composingsastavljanje ideasideje
that will undoubtedlybez sumnje changepromijeniti the worldsvijet
23
68036
2762
sastavljanje ideja koje će
nesumnjivo promijeniti svijet
01:22
in 140 characterslikovi or lessmanje.
24
70822
1733
u manje od 140 znakova.
01:25
ClearlyJasno, our concernbriga
with how other people will evaluateprocijeniti us
25
73561
3024
Očito, naša briga oko toga
kako nas drugi ljudi vrednuju
01:28
is a bigvelika partdio of beingbiće humanljudski.
26
76609
1933
je velik dio bivanja čovjekom.
01:31
DespiteUnatoč this beingbiće
a bigvelika humanljudski traitosobina, howevermeđutim,
27
79530
2690
Međutim, unatoč tome što je ovo
bitna ljudska osobina,
01:34
we know relativelyrelativno little
about when and how
28
82244
2770
znamo vrlo malo o tome kada i kako
01:37
we come to carebriga
about the opinionmišljenje of othersdrugi.
29
85038
2230
počnemo brinuti o tuđem mišljenju.
01:39
Now, this is a bigvelika questionpitanje
that requirestraži manymnogi studiesstudije.
30
87649
3200
To je veliko pitanje koje
traži puno proučavanja.
01:43
But the first stepkorak
to uncoveringotkrivanje this questionpitanje
31
91269
2301
Ali prvi korak ka
rasvjetljavanju ovog pitanja
01:45
is to investigateistraga when in developmentrazvoj
32
93594
2175
jest istražiti kada u našem razvoju
01:47
we becomepostati sensitiveosjetljiv
to others'drugi' evaluationsprocjene.
33
95793
2717
postanemo osjetljivi na tuđa vrednovanja.
01:51
I have spentpotrošen the pastprošlost fourčetiri yearsgodina
at EmoryEmory UniversitySveučilište
34
99245
2880
Protekle četiri godine provela
sam na Sveučilištu Emory
01:54
investigatingistražuje how an infantdječji,
35
102149
2087
ispitujući kako se malo dijete,
01:56
who has no problemproblem walkinghodanje
around the grocerytrgovine storedućan in her onesiejednodijelna,
36
104260
4286
kojemu nije problem šetati po
dućanu o svom kombinezonu,
02:00
developsrazvija into an adultodrasla osoba
that fearsstrahovi publicjavnost speakinggovor
37
108570
2851
razvije u odraslu osobu koja se
boji javnog govorenja
02:03
for fearstrah of beingbiće negativelynegativno judgedsudi.
38
111445
2101
zbog straha od negativnih prosudbi.
02:06
(LaughterSmijeh)
39
114472
1637
(Smijeh)
02:08
Now, this is usuallyobično a pointtočka
when people askpitati me,
40
116133
2341
Na ovoj točki me ljudi obično pitaju,
02:10
"How do you investigateistraga
this questionpitanje, exactlytočno?
41
118498
2579
"Kako točno istražujete ovo pitanje?
02:13
InfantsDojenčadi can't talk, right?"
42
121101
1800
Mala djeca ne znaju govoriti, zar ne?"
02:15
Well, if my husbandsuprug
were up here right now,
43
123530
2150
Ako bi moj suprug sada bio ovdje,
02:17
he would tell you that I interviewintervju babiesbebe,
44
125704
2667
rekao bi vam da intervjuiram bebe,
02:20
because he would ratherradije not say
that his wifežena experimentspokusi on childrendjeca.
45
128395
4432
jer nekako radije ne bi rekao da njegova
žena radi pokuse na djeci.
02:24
(LaughterSmijeh)
46
132851
2552
(Smijeh)
02:27
In realitystvarnost, I designdizajn
experimentspokusi for childrendjeca,
47
135427
3231
U stvarnosti, kreiram pokuse za djecu,
02:30
usuallyobično in the formoblik of gamesigre.
48
138682
1934
obično u vidu igara.
02:33
DevelopmentalRazvojne psychologistpsiholog
DrDr. PhilippePhilippe RochatRochat and I
49
141269
2745
Razvojni psiholog dr. Philippe Rochat i ja
02:36
designedkonstruiran a "gameigra" calledzvao "The RobotRobota TaskZadatak"
50
144038
3111
kreirali smo "igru" zvanu "Robot Task"
02:39
to exploreistražiti when childrendjeca
would beginpočeti to be sensitiveosjetljiv
51
147173
2643
da istražimo kada će djeca
postati osjetljiva
02:41
to the evaluationprocjena of othersdrugi.
52
149840
1867
na vrednovanje drugih.
02:44
SpecificallyPosebno, the robotrobot taskzadatak
capturesbilježi when childrendjeca, like adultsodrasli,
53
152442
4492
Specifično, Robot Task bilježi
kada djeca, poput odraslih,
02:48
strategicallyStrateški modifyizmijeniti theirnjihov behaviorponašanje
when othersdrugi are watchinggledanje.
54
156958
3135
strateški prilagođavaju svoje ponašanje
kada ih drugi promatraju.
02:53
To do this, we showedpokazala
14 to 24-month-old-mjesec-star infantsdjeca
55
161030
3214
Zato smo pokazali djeci
od 14 do 24 mjeseca starosti
02:56
how to activateaktiviranje a toyigračka robotrobot,
56
164268
2175
kako da uključe igračku robota,
02:58
and importantlyvažnije, we eitherili
assigneddodijeljena a positivepozitivan valuevrijednost,
57
166467
2483
i što je važno, dodijelili smo ili
pozitivnu vrijednost,
03:00
sayingizreka "WowSjajna osoba, isn't that great!"
58
168974
2246
govoreći "Nije li to sjajno!"
03:03
or a negativenegativan valuevrijednost, sayingizreka,
"Oh, oh. OopsUps, oh no,"
59
171244
2674
ili negativnu vrijednost,
govoreći "Jao, joj, ne!"
nakon pritiska na daljinski upravljač.
03:05
after pressingpritiskom the remotedaljinski.
60
173942
1734
03:08
FollowingNakon this toyigračka demonstrationdemonstracija,
61
176220
1577
Nakon ovog prikaza rada igračke,
03:09
we invitedpozvan the infantsdjeca
to playigrati with the remotedaljinski,
62
177821
2548
pozvali smo djecu da se igraju daljinskim,
03:12
and then eitherili watchedgledao them
63
180393
1422
i onda smo ih ili promatrali
03:13
or turnedokrenut around and pretendedPravila se
to readčitati a magazinečasopis.
64
181839
2817
ili smo se okrenuli i
pravili da čitamo časopis.
03:17
The ideaideja was that if by 24 monthsmjeseci,
65
185212
2429
Naša ideja bila je da, ako do 24. mjeseca
03:19
childrendjeca are indeeddoista sensitiveosjetljiv
to the evaluationprocjena of othersdrugi,
66
187665
3277
djeca doista postanu osjetljiva
na vrednovanje drugih,
03:22
then theirnjihov button-pressinggumb-pritiskanje behaviorponašanje
should be influencedpod utjecajem
67
190966
2675
onda bi na njihovo ponašanje u
pritiskanju daljinskog trebalo utjecati
03:25
not only by whetherda li or not
they're beingbiće watchedgledao
68
193665
2381
ne samo to jesu li promatrani,
03:28
but alsotakođer by the valuesvrijednosti
that the experimenterosoba koja vrši eksperimente expressedizrazio
69
196070
2690
nego i vrijednosti koje je
promatrač izrazio
03:30
towardsza pressingpritiskom the remotedaljinski.
70
198784
1625
prema pritiskanju daljinskog.
03:33
So for exampleprimjer,
71
201173
1206
Pa primjerice,
03:34
we would expectočekivati childrendjeca to playigrati with
the positivepozitivan remotedaljinski significantlyznačajno more
72
202403
3628
očekivali bismo da se djeca značajno
više igraju pozitivnim daljinskim
03:38
if they were beingbiće observedpromatranom
73
206055
1365
ako ih se promatra,
03:39
but then chooseizabrati to exploreistražiti
the negativenegativan remotedaljinski
74
207444
2143
ali da više istražuju negativni daljinski
03:41
oncejednom no one was watchinggledanje.
75
209611
1667
dok nitko ne gleda.
03:43
To really captureuhvatiti this phenomenonfenomen,
we did threetri variationsvarijacije of the studystudija.
76
211952
3460
Da bismo doista zabilježili ovaj fenomen,
napravili smo tri verzije istraživanja.
03:47
StudyStudija one exploredistražena how infantsdjeca
would engageangažirati with a novelroman toyigračka
77
215871
3349
Prva verzija istraživala je kako se
djeca igraju novom igračkom
03:51
if there were no valuesvrijednosti
or instructionsinstrukcije providedako.
78
219244
2603
ako im nisu unaprijed dane
vrijednosti ni upute.
03:53
So we simplyjednostavno showedpokazala infantsdjeca
how to activateaktiviranje the toyigračka robotrobot,
79
221871
2730
Pokazali smo djeci kako
uključiti igračku robota,
03:56
but didn't assigndodijeliti any valuesvrijednosti,
80
224625
1587
ali nismo joj dodijelili
nikakve vrijednosti,
03:58
and we alsotakođer didn't tell them
that they could playigrati with the remotedaljinski,
81
226236
3111
niti smo im rekli da se
mogu igrati daljinskim,
04:01
providingpružanje them with a really
ambiguousnejasan situationsituacija.
82
229371
2563
davajući im stvarno dvosmislenu situaciju.
04:03
In studystudija two,
83
231958
1183
U drugoj verziji,
04:05
we incorporatedinkorporiran the two valuesvrijednosti,
a positivepozitivan and a negativenegativan.
84
233165
4595
unijeli smo dvije vrijednosti,
pozitivnu i negativnu.
04:10
And in the last studystudija,
we had two experimenterseksperimente and one remotedaljinski.
85
238609
3269
A u posljednjoj verziji, imali smo
dva promatrača i jedan daljinski.
04:14
One experimenterosoba koja vrši eksperimente expressedizrazio a negativenegativan
valuevrijednost towardsza pressingpritiskom the remotedaljinski,
86
242196
3429
Jedan promatrač bi izrazio
negativan sud prema pritiskanju daljinskog,
govoreći "Fuj, igračka se pomakla",
04:17
sayingizreka, "YuckBljak, the toyigračka movedpomaknuto,"
87
245649
1507
04:19
while the other experimenterosoba koja vrši eksperimente
expressedizrazio a positivepozitivan valuevrijednost, sayingizreka,
88
247180
3017
dok bi drugi promatrač izrazio
pozitivan sud, govoreći
"Jupi, igračka se pomakla".
04:22
"YayJupi, the toyigračka movedpomaknuto."
89
250221
1400
04:23
And this is how the childrendjeca reactedreagirali su
to these threetri differentdrugačiji scenariosscenariji.
90
251927
3531
Ovako su djeca reagirala na
ova tri različita scenarija.
04:27
So in studystudija one, the ambiguousnejasan situationsituacija,
91
255482
2840
U prvoj verziji, dvosmislenoj situaciji,
04:30
I'm currentlytrenutno watchinggledanje the childdijete.
92
258346
2411
trenutno promatram dijete.
04:32
She doesn't seemčiniti se to be too interestedzainteresiran
in pressingpritiskom the remotedaljinski.
93
260781
2999
Ne izgleda pretjerano zainteresirana
da pritisne daljinski.
04:36
OnceJednom I turnedokrenut around --
94
264622
1669
Kada sam se okrenula --
04:39
now she's readyspreman to playigrati.
95
267061
1611
sada je spremna za igru.
04:40
(LaughterSmijeh)
96
268696
1150
(Smijeh)
04:43
CurrentlyTrenutno, I'm not watchinggledanje the childdijete.
97
271903
1910
Trenutno ne promatram dijete.
04:45
She's really focusedusmjerena.
98
273837
1151
Vrlo je usredotočena.
04:47
I turnskretanje around.
99
275012
1150
Okrećem se.
04:49
(LaughterSmijeh)
100
277588
1032
(Smijeh)
04:50
She wasn'tnije doing anything, right?
101
278644
2200
Nije ništa radila, zar ne?
04:55
In studystudija two, it's the two remotesDaljinaca,
102
283596
1751
U drugoj verziji su dva daljinska,
04:57
one with the positivepozitivan
and one with the negativenegativan valuevrijednost.
103
285371
2547
jedan s pozitivnom i jedan
s negativnom vrijednošću.
04:59
I'm currentlytrenutno observingpromatranje the childdijete.
104
287942
1667
Trenutno promatram dijete.
05:01
And the orangenarančasta remotedaljinski
is a negativenegativan remotedaljinski.
105
289633
2506
Narančasti daljinski je negativan.
05:05
She's just looking around,
looking at me, hangingvješanje out.
106
293259
2793
Samo gleda uokolo, gleda u mene, druži se.
05:08
Then I turnskretanje around ...
107
296494
1267
Kada se okrenem,
05:12
(LaughterSmijeh)
108
300081
1150
(Smijeh)
05:15
That's what she's going for.
109
303072
1867
To je odabrala.
05:19
I'm not watchinggledanje the childdijete.
110
307875
1537
Ne promatram dijete.
05:21
He wants the mommama to playigrati with it, right?
111
309436
2244
Želi se igrati s mamom, zar ne?
05:23
Take a safersigurniji routeput.
112
311704
1267
Odabrati sigurniji put.
05:25
I turnskretanje around ...
113
313736
1150
Okrenem se...
05:28
(LaughterSmijeh)
114
316093
1667
(Smijeh)
05:29
He wasn'tnije doing anything, eitherili.
115
317784
2200
Ni on ništa nije radio.
05:36
Yeah, he feelsosjeća awkwardneugodno.
116
324371
1532
Da, osjeća se nelagodno.
05:37
(LaughterSmijeh)
117
325927
1007
(Smijeh)
05:38
EveryoneSvi knowszna
that side-eyedbočni oči glancepogled, right?
118
326958
2119
Svatko prepoznaje taj kriomični
pogled sa strane, zar ne?
05:41
StudyStudija threetri, the two
experimenterseksperimente, one remotedaljinski.
119
329807
2461
Treća verzija, dvoje promatrača,
jedan daljinski.
05:44
The experimenterosoba koja vrši eksperimente that reactedreagirali su negativelynegativno
towardsza pressingpritiskom the remotedaljinski
120
332292
3261
Promatrač koji je negativno reagirao
na pritisak daljinskog
sada promatra dijete.
05:47
is watchinggledanje the childdijete right now.
121
335577
1627
05:49
She feelsosjeća a little awkwardneugodno,
doesn't know what to do, relyingoslanjajući se on MomMama.
122
337228
4174
Ona se osjeća pomalo nelagodno, ne zna
što da radi, naslanja se na mamu.
05:56
And then, she's going to turnskretanje around
123
344307
2421
A onda će se ona okrenuti
05:58
so that the experimenterosoba koja vrši eksperimente that expressedizrazio
a positivepozitivan responseodgovor is watchinggledanje.
124
346752
3467
tako da promatrač koji je izrazio
pozitivan sud sada promatra.
06:04
CoastObala is clearčisto -- now she's readyspreman to playigrati.
125
352109
2230
Put je čist -- sada je spremna za igru.
06:06
(LaughterSmijeh)
126
354363
1063
(Smijeh)
06:07
So, as the datapodaci suggestssugerira,
127
355450
1905
Kako nam podaci ukazuju,
06:09
we foundpronađeno that children'sdječji
button-pressinggumb-pritiskanje behaviorponašanje
128
357379
2333
otkrili smo da ponašanje djece
pri stiskanju daljinskog
06:11
was indeeddoista influencedpod utjecajem by the valuesvrijednosti
and the instructionsinstrukcije of the experimenterosoba koja vrši eksperimente.
129
359736
4809
doista ovisi o utjecaju vrijednosti
i uputa promatrača.
06:16
Because in studystudija one,
childrendjeca did not know
130
364934
2541
Jer u prvoj verziji, djeca nisu znala
06:19
what would be positivelypozitivno
or negativelynegativno evaluatedvrednovati,
131
367499
2888
što će biti pozitivno ili
negativno vrednovano,
06:22
they tendedobično to take the safestnajsigurniji routeput
132
370411
1944
pa su odlučila odabrati najsigurniji put
06:24
and wait untildo I turnedokrenut my back
to presstisak the remotedaljinski.
133
372379
2680
i čekati dok se ne okrenem kako
bi pritisnula daljinski.
06:27
ChildrenDjeca in studystudija two
134
375083
1388
Djeca u drugoj verziji
06:28
choseizabrati to presstisak the positivepozitivan remotedaljinski
significantlyznačajno more when I was watchinggledanje,
135
376495
3802
birala su pritisnuti pozitivni daljinski
značajno češće dok sam ih promatrala,
06:32
but then oncejednom I turnedokrenut my back,
136
380321
1571
ali kada bih okrenula leđa,
06:33
they immediatelyodmah tookuzeo the negativenegativan remotedaljinski
and startedpočeo playingigranje with it.
137
381916
3423
istog trena bi uzela negativni daljinski
i počela se igrati njime.
Najvažnije, u kontrolnom istraživanju,
06:37
ImportantlyVažnije, in a controlkontrolirati studystudija,
138
385363
1590
06:38
where we removedukloniti
the differentdrugačiji valuesvrijednosti of the remotesDaljinaca --
139
386977
2941
gdje smo odstranili različite
vrijednosti daljinskog,
06:41
so we simplyjednostavno said, "Oh, wowwow"
after pressingpritiskom eitherili of the remotesDaljinaca --
140
389942
3238
pa smo samo rekli "Oh, jao"
nakon pritiskanja bilo kojeg daljinskog --
06:45
children'sdječji button-pressinggumb-pritiskanje behaviorponašanje
no longerviše differedrazlikuju se acrosspreko conditionsUvjeti,
141
393204
3451
ponašanje djece u pritiskanju
više se nisu razlikovala u uvjetima,
06:48
suggestingsugerirajući that it was really
the valuesvrijednosti that we gavedali the two remotesDaljinaca
142
396679
3731
što nam je govorilo da su vrijednosti
koje smo pripisali daljinskima
06:52
that drovestado the behaviorponašanje
in the previousprijašnji studystudija.
143
400434
2730
bile pokretač ponašanja
u prethodnom istraživanju.
06:55
Last but not leastnajmanje,
144
403188
1168
Zadnje, ne manje važno,
06:56
childrendjeca in studystudija threetri choseizabrati to presstisak
a remotedaljinski significantlyznačajno more
145
404380
3800
djeca u trećoj verziji pritiskala su
daljinski značajno češće
07:00
when the experimenterosoba koja vrši eksperimente that expressedizrazio
a positivepozitivan valuevrijednost was watchinggledanje,
146
408204
3310
kada bi ih gledao promatrač
koji je izrazio pozitivan sud,
07:03
as opposedZa razliku to the experimenterosoba koja vrši eksperimente
that had expressedizrazio a negativenegativan valuevrijednost.
147
411538
3267
nasuprot promatraču koji je
izrazio negativan sud.
07:07
Not coincidentallyigrom slučaja,
148
415553
1278
Nije slučajno
07:08
it is alsotakođer around this agedob
that childrendjeca beginpočeti to showpokazati embarrassmentSram
149
416855
3643
da otprilike u istoj ovoj dobi
djeca počinju iskazivati sram
07:12
in situationssituacije that mightmoć elicitizazvati
a negativenegativan evaluationprocjena,
150
420522
2993
u situacijama koje bi mogle
izazvati negativno vrednovanje,
07:15
suchtakav as looking
at themselvesse in the mirrorogledalo
151
423539
2007
naprimjer gledanje u ogledalo
07:17
and noticingprimjećujući a markocjena on theirnjihov nosenos.
152
425570
1651
i primjećivanje mrlje na nosu.
07:19
The equivalentekvivalent of findingnalaz spinachšpinat
in your teethzubi, for adultsodrasli.
153
427245
2810
Isto kao kada odrasli
pronađu špinat među zubima.
07:22
(LaughterSmijeh)
154
430079
1174
(Smijeh)
07:23
So what can we say,
basedzasnovan on these findingsnalaza?
155
431277
3048
Što možemo zaključiti iz ovih rezultata?
07:26
BesidesOsim toga the factčinjenica that babiesbebe
are actuallyzapravo really, really sneakytajni.
156
434349
3452
Pored činjenice da djeca reagiraju
vrlo, vrlo kriomice.
07:29
(LaughterSmijeh)
157
437825
1056
(Smijeh)
07:30
From very earlyrano on, childrendjeca, like adultsodrasli,
158
438905
3293
Od vrlo rane dobi, djeca su,
kao i odrasli,
07:34
are sensitiveosjetljiv to the valuesvrijednosti
that we placemjesto on objectsobjekti and behaviorsponašanja.
159
442222
3727
osjetljiva na sudove koje donosimo
o predmetima i ponašanjima.
07:38
And importantlyvažnije, they use these valuesvrijednosti
to guidevodič theirnjihov behaviorponašanje.
160
446354
3277
Važno je da oni koriste ove sudove
kako bi navodili svoje ponašanje.
07:42
WhetherDa li we're awaresvjestan of it or not,
161
450425
1707
Bilo da smo toga svjesni ili nismo,
07:44
we're constantlykonstantno communicatingkomuniciranje valuesvrijednosti
to those around us.
162
452156
3010
neprestano komuniciramo
vrijednosne sudove na sve oko nas.
07:47
Now, I don't mean valuesvrijednosti like
"be kindljubazan" or "don't stealukrasti,"
163
455522
3484
Ne mislim na sudove poput
"budi ljubazan" ili "nemoj krasti",
07:51
althoughiako those are certainlysigurno valuesvrijednosti.
164
459030
2111
iako su i to svakako vrijednosni sudovi.
07:53
I mean that we are constantlykonstantno
showingpokazivanje othersdrugi, specificallyposebno our childrendjeca,
165
461450
3603
Mislim na to kako neprestano pokazujemo
drugima, a posebice našoj djeci,
07:57
what is likeablemio, valuablevrijedan
and praiseworthyhvalevrijedno, and what is not.
166
465077
3682
što je vrijedno sviđanja, vrednovanja
i hvaljenja, a što nije.
08:01
And a lot of the timesputa,
167
469307
1176
Često
08:02
we actuallyzapravo do this
withoutbez even noticingprimjećujući it.
168
470507
2436
to radimo a da i ne primijetimo.
08:05
PsychologistsPsiholozi studystudija behaviorponašanje
to exploreistražiti the contentssadržaj of the mindum,
169
473601
3848
Psiholozi istražuju ponašanje
da prouče sadržaj našeg uma,
08:09
because our behaviorponašanje
oftenčesto reflectsodražava our beliefsvjerovanja,
170
477473
2930
jer naše ponašanje često
odražava naša vjerovanja,
08:12
our valuesvrijednosti and our desiresželje.
171
480427
2385
vrijednosti i težnje.
08:15
Here in AtlantaAtlanta,
we all believe the sameisti thing.
172
483471
2658
Ovdje u Atlanti
svi vjerujemo u istu stvar.
08:18
That CokeKolu is better than PepsiPepsi.
173
486963
1738
Da je Coca Cola bolja od Pepsija.
08:20
(ApplausePljesak)
174
488725
1794
(Pljesak)
08:22
Now, this mightmoć have to do with the factčinjenica
that CokeKolu was inventedizumio in AtlantaAtlanta.
175
490543
4740
To može imati veze s činjenicom
da je Cola izumljena u Atlanti.
08:27
But regardlessbez obzira na,
176
495307
1174
Ali neovisno o tome,
08:28
this beliefvjerovanje is expressedizrazio in the factčinjenica
that mostnajviše people will choseizabrati to drinkpiće CokeKolu.
177
496505
4287
to vjerovanje izraženo je u činjenici
da će više ljudi odabrati popiti Colu.
08:33
In the sameisti way,
178
501323
1372
Na isti način,
08:34
we are communicatingkomuniciranje a valuevrijednost
179
502719
1868
komuniciramo vrijednost
08:36
when we mostlyuglavnom complementdopuna girlsdjevojke
180
504611
1523
kada djevojke uglavnom hvalimo
08:38
for theirnjihov prettyprilično hairdlaka
or theirnjihov prettyprilično dresshaljina,
181
506158
2506
zbog njihove lijepe kose
ili lijepe odjeće,
08:40
but boysdječaci, for theirnjihov intelligenceinteligencija.
182
508688
2389
a dječake zbog njihove pameti.
08:43
Or when we choseizabrati to offerponuda candybombon,
as opposedZa razliku to nutritioushranjiv foodhrana,
183
511101
3743
Ili kada im odaberemo dati slatkiše
umjesto hranjivih namirnica,
08:46
as a rewardnagrada for good behaviorponašanje.
184
514868
2030
kao nagradu za dobro ponašanje.
08:49
AdultsOdrasle osobe and childrendjeca
are incrediblynevjerojatno effectivedjelotvoran
185
517466
2742
Odrasli i djeca su nevjerojatno učinkoviti
08:52
at pickingbranje up valuesvrijednosti
from these subtlefin behaviorsponašanja.
186
520232
2495
u izvlačenju vrijednosti iz
ovih prikrivenih ponašanja.
08:55
And in turnskretanje, this endskrajevi up
shapingOblikovanje theirnjihov ownvlastiti behaviorponašanje.
187
523061
3505
Na kraju, sve to završi
oblikujući njihovo vlastito ponašanje.
08:59
The researchistraživanje I have sharedpodijeljen with you todaydanas
188
527196
2238
Istraživanje koje sam vam danas pokazala
09:01
suggestssugerira that this abilitysposobnost
emergesproizlazi very earlyrano in developmentrazvoj,
189
529458
3540
navodi nas na zaključak da ova sposobnost
nastaje vrlo rano u razvoju,
prije nego što možemo
izgovoriti cijelu rečenicu
09:05
before we can even utterizreći
a completepotpun sentencekazna
190
533022
2055
09:07
or are even potty-trainedobučeni.
191
535101
1541
ili prije nego što izađemo iz pelena.
09:09
And it becomespostaje an integralsastavni partdio
of who we growrasti up to be.
192
537014
3285
To postaje sastavnim dijelom
osobe u koju ćemo izrasti.
09:12
So before I go,
193
540942
1556
Prije nego završim,
09:14
I'd like to invitepozvati you
to contemplaterazmišljati on the valuesvrijednosti
194
542522
2873
želim vas pozvati
da promislite o vrijednostima
09:17
that we broadcastemitiranje
in day-to-daydan za danom interactionsinterakcije,
195
545419
2400
koje odašiljamo
u svakodnevnim interakcijama,
09:20
and how these valuesvrijednosti mightmoć be shapingOblikovanje
the behaviorponašanje of those around you.
196
548125
3628
i kako bi te vrijednosti mogle oblikovati
ponašanje ljudi koji vas okružuju.
09:24
For exampleprimjer, what valuevrijednost
is beingbiće broadcastedEmitiran
197
552222
3075
Primjerice, koju vrijednost odašiljamo
09:27
when we spendprovesti more time
smilingnasmijan at our phonetelefon
198
555321
2743
kada trošimo više vremena
smješkajući se u telefon
09:30
than smilingnasmijan with other people?
199
558088
1656
nego smješkajući se s drugim ljudima?
09:32
LikewiseIsto tako, considerrazmotriti how your ownvlastiti behaviorponašanje
has been shapedoblika by those around you,
200
560683
3955
Isto tako, razmislite kako su vaše
ponašanje oblikovali ljudi oko vas,
09:36
in waysnačine you mightmoć not
have consideredsmatra before.
201
564662
2398
na načine koji vam ranije nisu
padali na pamet.
09:39
To go back to our simplejednostavan illustrationilustracija,
202
567543
2087
Vratimo se na jednostavnu ilustraciju,
09:41
do you really preferradije CokeKolu over PepsiPepsi?
203
569654
2372
volite li stvarno više Colu od Pepsija?
09:44
Or was this preferencesklonost simplyjednostavno drivenupravljan
by what othersdrugi around you valuedcijenjena?
204
572050
3466
Ili je taj izbor bio potaknut
vrijednostima ljudi oko vas?
09:48
ParentsRoditelji and teachersučitelji
certainlysigurno have the privilegeprivilegija
205
576461
2754
Roditelji i učitelji zasigurno
imaju privilegiju
09:51
to shapeoblik children'sdječji behaviorponašanje.
206
579239
1934
oblikovati ponašanje djece.
09:53
But it is importantvažno to rememberzapamtiti
207
581977
2191
Ali važno je upamtiti
09:56
that throughkroz the valuesvrijednosti we conveyprenijeti
in simplejednostavan day-to-daydan za danom interactionsinterakcije,
208
584192
4259
da kroz vrijednosti koje prenosimo
u svakodnevnim interakcijama,
10:00
we all have the powervlast to shapeoblik
the behaviorponašanje of those around us.
209
588475
3404
svi imamo moć oblikovati
ponašanje ljudi koji nas okružuju.
10:04
Thank you.
210
592451
1151
Hvala.
10:05
(ApplausePljesak)
211
593626
4215
(Pljesak)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com