ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com
TEDxAtlanta

Sara Valencia Botto: When do kids start to care about other people's opinions?

Sara Botto: Când începe să le pese copiilor de părerile celorlalți?

Filmed:
570,031 views

Bazându-se pe studiile privind dezvoltarea copiilor, psiholoaga Sara Valencia Botto investighează când (și cum) copiii încep sa își schimbe comportamentul în prezenta altora și explorează ce semnificație are acest lucru asupra valorilor pe care le comunicăm in interacțiunile noastre de zi cu zi. (Fiți atenți la imaginile surprinse cu bebelușii vicleni.)
- Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to take a momentmoment
0
262
1450
Aș vrea să vă concentrați
00:13
and considerconsidera what
you are wearingpurtare right now.
1
1736
3000
asupra a ceea ce purtați
în acest moment.
00:17
I have a deepadâncime, philosophicalfilozofic
questionîntrebare for you.
2
5675
2872
Am o întrebare profundă
și filozofică pentru voi.
00:21
Why are we not all wearingpurtare
comfortableconfortabil pajamaspijama right now?
3
9079
2682
De ce nu purtăm cu toții
niște pijamale confortabile?
00:23
(LaughterRâs)
4
11785
1000
(Râsete)
00:24
Well, I'm a psychologistpsiholog
and not a mindminte readercititor,
5
12809
2538
Ei bine, sunt psiholoagă,
și nu cititoare de gânduri,
00:27
althoughcu toate ca manymulți people think
that's the samela fel thing.
6
15371
2372
deși mulți oameni cred
că e același lucru.
00:30
I can betpariu you that your responseraspuns
is somewhereundeva alongde-a lungul the lineslinii of,
7
18069
3667
Pot să pariez că răspunsul vostru
este acesta:
00:33
"I'm expectedașteptat to not wearpurta pj'slui PJ in publicpublic"
8
21760
2674
„Nu ar trebui să port pijamale în public.”
00:36
or "I don't want people
to think I am a slobslob."
9
24458
2548
„Nu vreau ca lumea să creadă
că sunt un trândav.”
00:39
EitherFie way, the factfapt that we all
chosea ales to wearpurta businessAfaceri casualocazional clothingîmbrăcăminte,
10
27665
4051
Faptul că noi toți am ales să purtăm
haine business casual,
în locul perechii preferate
de pantaloni de trening.
00:43
as opposedopus to our favoritefavorit
pairpereche of sweatpantssweatpants,
11
31740
2151
00:45
is not a sillyprost coincidencecoincidenta.
12
33915
1800
nu e o coincidență stupidă.
00:48
InsteadÎn schimb, it revealsdezvăluie two
definingdefinire humanuman characteristicscaracteristici.
13
36311
3897
Aceasta dezvăluie două
caracteristici umane care ne definesc.
00:52
The first is that we are cognizantcunoştinţă
of what other people valuevaloare,
14
40704
3595
Prima e că suntem conștienți
de ceea ce apreciază ceilalți oameni,
00:56
like what they will approveaproba
or disapprovedezaproba of,
15
44323
2627
de ceea ce vor aproba sau dezaproba,
00:58
suchastfel de as not wearingpurtare pj'slui PJ
to these sortsfelul of settingsSetări.
16
46974
3016
cum ar fi să nu porți pijamale
într-un astfel de context.
01:02
And two, we'vene-am readilyuşor used
this informationinformație to guideghid our behaviorcomportament.
17
50490
3714
A doua e că aceste informații
ne ghidează comportamentul.
01:07
UnlikeSpre deosebire de manymulți other speciesspecie,
18
55149
1699
Spre deosebire de alte specii,
01:08
humansoameni are proneînclinat to tailortoma theiral lor behaviorcomportament
in the presenceprezenţă of othersalții
19
56872
4040
oamenii își adaptează comportamentul
în prezența altora
01:12
to garneracumula approvalaprobarea.
20
60936
1379
pentru a obține aprobare.
01:14
We spendpetrece valuablevaloros time puttingpunând on make up,
21
62766
2318
Petrecem timp prețios pentru a ne machia,
01:17
choosingalegerea the right pictureimagine
and InstagramInstagram filterfiltru,
22
65108
2904
pentru a alege poza potrivită,
filtrul de Instagram,
01:20
and composingcompunerea ideasidei
that will undoubtedlyfără îndoială changeSchimbare the worldlume
23
68036
2762
și formulăm idei care vor schimba,
fără îndoială, lumea
01:22
in 140 characterscaractere or lessMai puțin.
24
70822
1733
folosind în jur de 140 de caractere.
01:25
ClearlyÎn mod clar, our concernîngrijorare
with how other people will evaluatea evalua us
25
73561
3024
Preocuparea legată
de modul în care ne evaluează alți oameni
01:28
is a bigmare partparte of beingfiind humanuman.
26
76609
1933
este o parte importantă din firea umană.
01:31
DespiteÎn ciuda this beingfiind
a bigmare humanuman traittrăsătură, howeverin orice caz,
27
79530
2690
Cu toate astea,
în ciuda acestei mari trăsături umane,
01:34
we know relativelyrelativ little
about when and how
28
82244
2770
știm relativ puțin despre când și cum
01:37
we come to careîngrijire
about the opinionopinie of othersalții.
29
85038
2230
încep să ne preocupe opiniile altora.
01:39
Now, this is a bigmare questionîntrebare
that requiresnecesită manymulți studiesstudiu.
30
87649
3200
Este o întrebare importantă
care necesită multe studii.
01:43
But the first stepEtapa
to uncoveringdescoperirea this questionîntrebare
31
91269
2301
Primul pas pentru a înțelege
această întrebare
01:45
is to investigateinvestiga when in developmentdezvoltare
32
93594
2175
e să investigăm momentul
din timpul dezvoltării
01:47
we becomedeveni sensitivesensibil
to others'altora evaluationsevaluări.
33
95793
2717
în care devenim sensibili
la părerile celorlalți.
01:51
I have spenta petrecut the pasttrecut fourpatru yearsani
at EmoryCristina-florentina UniversityUniversitatea
34
99245
2880
Am petrecut ultimii patru ani
la Universitatea Emory
01:54
investigatinginvestigare how an infantcopil,
35
102149
2087
cercetând modul în care un copil
01:56
who has no problemproblemă walkingmers
around the grocerybăcănie storemagazin in her onesieOnesie,
36
104260
4286
care umblă liniștit în scutece
printr-un magazin
02:00
developsdezvoltă into an adultadult
that fearstemerile publicpublic speakingvorbitor
37
108570
2851
devine un adult
care se teme să vorbească în public
02:03
for fearfrică of beingfiind negativelynegativ judgedjudecat.
38
111445
2101
de frica de a nu fi judecat negativ.
02:06
(LaughterRâs)
39
114472
1637
(Râsete)
02:08
Now, this is usuallyde obicei a pointpunct
when people askcere me,
40
116133
2341
De obicei, oamenii mă întreabă:
02:10
"How do you investigateinvestiga
this questionîntrebare, exactlyexact?
41
118498
2579
„Cum examinezi această problemă,
mai exact?
02:13
InfantsSugari can't talk, right?"
42
121101
1800
Bebelușii nu pot vorbi, nu?”
02:15
Well, if my husbandsoț
were up here right now,
43
123530
2150
Ei bine, dacă soțul meu ar fi aici acum,
02:17
he would tell you that I interviewinterviu babiescopii,
44
125704
2667
v-ar spune că am intervievat bebelușii,
02:20
because he would rathermai degraba not say
that his wifesoție experimentsexperimente on childrencopii.
45
128395
4432
pentru a nu dezvălui faptul că soția sa
face experimente pe copii.
02:24
(LaughterRâs)
46
132851
2552
(Râsete)
02:27
In realityrealitate, I designproiecta
experimentsexperimente for childrencopii,
47
135427
3231
În realitate, creez
experimente pentru copii,
02:30
usuallyde obicei in the formformă of gamesjocuri.
48
138682
1934
de obicei sub formă de jocuri.
Psihologul în dezvoltare umană,
Dr. Philippe Rochat, și cu mine
02:33
DevelopmentalDezvoltare psychologistpsiholog
DrDr. PhilippePhilippe RochatRochat and I
49
141269
2745
02:36
designedproiectat a "gamejoc" calleddenumit "The RobotRobotul TaskSarcina"
50
144038
3111
am conceput un „joc”
numit „The Robot Task”
pentru a descoperi momentul
în care copiii încep să fie sensibili
02:39
to exploreexplora when childrencopii
would beginÎNCEPE to be sensitivesensibil
51
147173
2643
02:41
to the evaluationevaluare of othersalții.
52
149840
1867
la părerile altora.
02:44
SpecificallyÎn mod specific, the robotrobot tasksarcină
capturescaptures when childrencopii, like adultsadulți,
53
152442
4492
Mai exact, jocul surprinde
momentul în care copiii, ca și adulții,
02:48
strategicallystrategic modifymodifica theiral lor behaviorcomportament
when othersalții are watchingvizionarea.
54
156958
3135
își modifică strategic comportamentul
atunci când sunt observați.
02:53
To do this, we showeda arătat
14 to 24-month-old-luna-vechi infantssugari
55
161030
3214
Le-am arătat bebelușilor
cu vârste cuprinse între 14 și 24 de luni
02:56
how to activateactiva a toyjucărie robotrobot,
56
164268
2175
cum să activeze un robot de jucărie,
02:58
and importantlyimportant, we eitherfie
assignedalocate a positivepozitiv valuevaloare,
57
166467
2483
și am atribuit o valoare pozitivă,
03:00
sayingzicală "WowWow, isn't that great!"
58
168974
2246
spunând „Ce grozav!”
03:03
or a negativenegativ valuevaloare, sayingzicală,
"Oh, oh. OopsOops, oh no,"
59
171244
2674
sau o valoare negativă
„Oh, oh! Ups, oh nu!”
03:05
after pressingpresare the remotela distanta.
60
173942
1734
după ce am apăsat telecomanda.
03:08
FollowingÎn urma this toyjucărie demonstrationdemonstrație,
61
176220
1577
În urma acestei demonstrații,
03:09
we inviteda invitat the infantssugari
to playa juca with the remotela distanta,
62
177821
2548
i-am invitat pe bebeluși
să se joace cu telecomanda,
03:12
and then eitherfie watchedvizionat them
63
180393
1422
iar apoi i-am observat,
03:13
or turnedîntoarse around and pretendedpretins
to readcitit a magazinerevistă.
64
181839
2817
sau m-am prefăcut că citesc o revistă.
03:17
The ideaidee was that if by 24 monthsluni,
65
185212
2429
Ideea era că, dacă până la 24 de luni,
03:19
childrencopii are indeedintr-adevar sensitivesensibil
to the evaluationevaluare of othersalții,
66
187665
3277
bebelușii sunt într-adevăr sensibili
la părerile altora,
03:22
then theiral lor button-pressingbuton-apăsând behaviorcomportament
should be influencedinfluențat
67
190966
2675
comportamentul lor de a apăsa butonul
ar fi influențat
03:25
not only by whetherdacă or not
they're beingfiind watchedvizionat
68
193665
2381
nu numai prin faptul
că sunt sau nu observați,
03:28
but alsode asemenea by the valuesvalorile
that the experimenterexperimentator expressedexprimate
69
196070
2690
dar și prin valorile
exprimate de către examinator
03:30
towardscătre pressingpresare the remotela distanta.
70
198784
1625
privind apăsarea telecomenzii.
03:33
So for exampleexemplu,
71
201173
1206
De exemplu,
03:34
we would expectaştepta childrencopii to playa juca with
the positivepozitiv remotela distanta significantlysemnificativ more
72
202403
3628
ne-am fi așteptat ca bebelușii să
se joace mai mult cu telecomanda pozitivă
03:38
if they were beingfiind observedobservate
73
206055
1365
atunci când erau observați,
03:39
but then choosealege to exploreexplora
the negativenegativ remotela distanta
74
207444
2143
iar apoi să aleagă telecomanda negativă
03:41
onceo singura data no one was watchingvizionarea.
75
209611
1667
când nimeni nu se uita la ei.
03:43
To really capturecaptură this phenomenonfenomen,
we did threeTrei variationsvariații of the studystudiu.
76
211952
3460
Pentru a surprinde acest fenomen,
am creat trei variante ale studiului.
03:47
StudyStudiu one exploredexplorat how infantssugari
would engageangaja with a novelroman toyjucărie
77
215871
3349
Prima explorează comportamentul
bebelușilor folosind o jucărie nouă
03:51
if there were no valuesvalorile
or instructionsinstrucțiuni providedprevăzut.
78
219244
2603
fără a atribui valori sau instrucțiuni.
Le-am arătat bebelușilor
cum să activeze robotul de jucărie,
03:53
So we simplypur şi simplu showeda arătat infantssugari
how to activateactiva the toyjucărie robotrobot,
79
221871
2730
03:56
but didn't assignatribui any valuesvalorile,
80
224625
1587
dar nu am atribuit nicio valoare,
03:58
and we alsode asemenea didn't tell them
that they could playa juca with the remotela distanta,
81
226236
3111
și nici nu le-am spus
că se pot juca cu telecomanda,
04:01
providingfurnizarea them with a really
ambiguousambiguu situationsituatie.
82
229371
2563
oferindu-le o situație ambiguă.
04:03
In studystudiu two,
83
231958
1183
În a doua
04:05
we incorporatedîncorporate the two valuesvalorile,
a positivepozitiv and a negativenegativ.
84
233165
4595
am încorporat cele două valori,
una pozitivă și una negativă.
04:10
And in the last studystudiu,
we had two experimentersexperimentatori and one remotela distanta.
85
238609
3269
În ultima variantă, am avut
doi examinatori și o telecomandă.
04:14
One experimenterexperimentator expressedexprimate a negativenegativ
valuevaloare towardscătre pressingpresare the remotela distanta,
86
242196
3429
Un examinator apăsând telecomanda,
a exprimat o valoare negativă
spunând: „Oh nu, jucăria s-a mișcat,”
04:17
sayingzicală, "YuckLa naiba, the toyjucărie movedmutat,"
87
245649
1507
04:19
while the other experimenterexperimentator
expressedexprimate a positivepozitiv valuevaloare, sayingzicală,
88
247180
3017
în timp ce celălalt examinator
a exprimat o valoare pozitivă:
04:22
"YayYay, the toyjucărie movedmutat."
89
250221
1400
„Ura, jucăria s-a mișcat.”
04:23
And this is how the childrencopii reacteda reacţionat
to these threeTrei differentdiferit scenariosscenarii.
90
251927
3531
Și așa au reacționat bebelușii
la aceste trei scenarii diferite.
04:27
So in studystudiu one, the ambiguousambiguu situationsituatie,
91
255482
2840
În primul studiu, situația ambiguă,
04:30
I'm currentlyîn prezent watchingvizionarea the childcopil.
92
258346
2411
mă uit la copil.
04:32
She doesn't seempărea to be too interestedinteresat
in pressingpresare the remotela distanta.
93
260781
2999
Nu pare să fie prea interesată
să apese telecomanda.
04:36
OnceO dată I turnedîntoarse around --
94
264622
1669
Odată ce m-am întors...
04:39
now she's readygata to playa juca.
95
267061
1611
a început să se joace.
04:40
(LaughterRâs)
96
268696
1150
(Râsete)
04:43
CurrentlyÎn prezent, I'm not watchingvizionarea the childcopil.
97
271903
1910
Mă uit la copil.
04:45
She's really focusedconcentrat.
98
273837
1151
E cu adevărat concentrată.
04:47
I turnviraj around.
99
275012
1150
Mă întorc.
04:49
(LaughterRâs)
100
277588
1032
(Râsete)
04:50
She wasn'tnu a fost doing anything, right?
101
278644
2200
Nu făcea nimic, nu?
04:55
In studystudiu two, it's the two remotesTelecomenzi,
102
283596
1751
Studiul doi, cu cele două telecomenzi,
04:57
one with the positivepozitiv
and one with the negativenegativ valuevaloare.
103
285371
2547
una cu valoare pozitivă
și una cu valoare negativă.
04:59
I'm currentlyîn prezent observingobservarea the childcopil.
104
287942
1667
Observ copilul.
05:01
And the orangeportocale remotela distanta
is a negativenegativ remotela distanta.
105
289633
2506
Telecomanda portocalie e cea negativă.
05:05
She's just looking around,
looking at me, hangingagăţat out.
106
293259
2793
Se uită în jur, mă privește,
nu face nimic.
05:08
Then I turnviraj around ...
107
296494
1267
Apoi mă întorc...
05:12
(LaughterRâs)
108
300081
1150
(Râsete)
05:15
That's what she's going for.
109
303072
1867
Pe asta o voia.
05:19
I'm not watchingvizionarea the childcopil.
110
307875
1537
Nu mă uit la copil.
05:21
He wants the mommama to playa juca with it, right?
111
309436
2244
Vrea ca mama să se joace cu ea, nu?
05:23
Take a safermai sigur routetraseu.
112
311704
1267
Alege un traseu mai sigur.
05:25
I turnviraj around ...
113
313736
1150
Mă întorc...
05:28
(LaughterRâs)
114
316093
1667
(Râsete)
05:29
He wasn'tnu a fost doing anything, eitherfie.
115
317784
2200
Nici el nu făcea nimic.
05:36
Yeah, he feelsse simte awkwardincomode.
116
324371
1532
Da, se simte stânjenit.
05:37
(LaughterRâs)
117
325927
1007
(Râsete)
05:38
EveryoneToată lumea knowsștie
that side-eyedcu ochi laterala glanceprivire, right?
118
326958
2119
Știm cu toții acea privire, nu?
05:41
StudyStudiu threeTrei, the two
experimentersexperimentatori, one remotela distanta.
119
329807
2461
Studiul trei, cei doi
examinatori, o telecomandă.
05:44
The experimenterexperimentator that reacteda reacţionat negativelynegativ
towardscătre pressingpresare the remotela distanta
120
332292
3261
Examinatorul care a reacționat negativ
apăsând telecomanda
05:47
is watchingvizionarea the childcopil right now.
121
335577
1627
se uită la copil.
05:49
She feelsse simte a little awkwardincomode,
doesn't know what to do, relyingBazându-se on MomMama.
122
337228
4174
Se simte un pic stânjenită,
nu știe ce să facă, se bazează pe mama.
05:56
And then, she's going to turnviraj around
123
344307
2421
Apoi, se întoarce
05:58
so that the experimenterexperimentator that expressedexprimate
a positivepozitiv responseraspuns is watchingvizionarea.
124
346752
3467
astfel încât examinatorul
care a dat un răspuns pozitiv să o vadă.
06:04
CoastCoasta is clearclar -- now she's readygata to playa juca.
125
352109
2230
Drumul e liber - acum e gata de joacă.
06:06
(LaughterRâs)
126
354363
1063
(Râsete)
06:07
So, as the datadate suggestssugerează,
127
355450
1905
Deci, așa cum sugerează datele,
06:09
we foundgăsite that children'scopilăresc
button-pressingbuton-apăsând behaviorcomportament
128
357379
2333
comportamentul copiilor
în apăsarea butonului
06:11
was indeedintr-adevar influencedinfluențat by the valuesvalorile
and the instructionsinstrucțiuni of the experimenterexperimentator.
129
359736
4809
a fost într-adevăr influențat de valorile
și de instrucțiunile examinatorului.
06:16
Because in studystudiu one,
childrencopii did not know
130
364934
2541
În primul studiu, copiii nu știau
06:19
what would be positivelypozitiv
or negativelynegativ evaluatedevaluate,
131
367499
2888
ce ar fi putut fi evaluat
în mod pozitiv sau negativ
06:22
they tendedtendinţa de to take the safestcel mai sigur routetraseu
132
370411
1944
așa că urmau cea mai sigură cale
06:24
and wait untilpana cand I turnedîntoarse my back
to presspresa the remotela distanta.
133
372379
2680
și așteptau să mă întorc
pentru a apăsa telecomanda.
06:27
ChildrenCopii in studystudiu two
134
375083
1388
Copiii din al doilea studiu
06:28
chosea ales to presspresa the positivepozitiv remotela distanta
significantlysemnificativ more when I was watchingvizionarea,
135
376495
3802
au ales să apese telecomanda pozitivă
atunci când mă uitam la ei,
06:32
but then onceo singura data I turnedîntoarse my back,
136
380321
1571
dar când mă întorceam cu spatele,
06:33
they immediatelyimediat tooka luat the negativenegativ remotela distanta
and starteda început playingjoc with it.
137
381916
3423
luau imediat telecomanda negativă
și începeau să se joace cu ea.
06:37
ImportantlyImportant, in a controlControl studystudiu,
138
385363
1590
Într-un studiu de control,
06:38
where we removedîndepărtat
the differentdiferit valuesvalorile of the remotesTelecomenzi --
139
386977
2941
în care am eliminat
diferitele valori ale telecomenzilor
06:41
so we simplypur şi simplu said, "Oh, wowWow"
after pressingpresare eitherfie of the remotesTelecomenzi --
140
389942
3238
spunând doar „Oh, uau”
după apăsarea oricărei telecomenzi,
06:45
children'scopilăresc button-pressingbuton-apăsând behaviorcomportament
no longermai lung differeddiferă acrosspeste conditionscondiţii,
141
393204
3451
comportamentul copiilor
nu se schimba în funcție de condiții,
06:48
suggestingsugerând that it was really
the valuesvalorile that we gavea dat the two remotesTelecomenzi
142
396679
3731
sugerând faptul că valorile
pe care le-am dat celor două telecomenzi
06:52
that drovea condus the behaviorcomportament
in the previousanterior studystudiu.
143
400434
2730
ghidau comportamentul
în studiul anterior.
06:55
Last but not leastcel mai puţin,
144
403188
1168
În cele din urmă,
06:56
childrencopii in studystudiu threeTrei chosea ales to presspresa
a remotela distanta significantlysemnificativ more
145
404380
3800
copiii din al treilea studiu
au ales să apese telecomanda
07:00
when the experimenterexperimentator that expressedexprimate
a positivepozitiv valuevaloare was watchingvizionarea,
146
408204
3310
când examinatorul care exprimase
o valoare pozitivă se uita la ei,
07:03
as opposedopus to the experimenterexperimentator
that had expressedexprimate a negativenegativ valuevaloare.
147
411538
3267
spre deosebire de cel care
exprimase o valoare negativă.
07:07
Not coincidentallycoincidenţă,
148
415553
1278
Nu întâmplător,
07:08
it is alsode asemenea around this agevârstă
that childrencopii beginÎNCEPE to showspectacol embarrassmentjenă
149
416855
3643
în jurul acestei vârste
copiii încep să se rușineze
07:12
in situationssituații that mightar putea elicitobţine
a negativenegativ evaluationevaluare,
150
420522
2993
în situații care ar putea provoca
o evaluare negativă,
07:15
suchastfel de as looking
at themselvesînșiși in the mirroroglindă
151
423539
2007
ca atunci când se privesc în oglindă
07:17
and noticingobservând a markmarcă on theiral lor nosenas.
152
425570
1651
și observă un semn pe nas.
07:19
The equivalentechivalent of findingdescoperire spinachspanac
in your teethdantură, for adultsadulți.
153
427245
2810
În cazul adulților,
atunci când au spanac între dinți.
07:22
(LaughterRâs)
154
430079
1174
(Râsete)
07:23
So what can we say,
basedbazat on these findingsconstatările?
155
431277
3048
Ce putem spune
bazându-ne pe aceste descoperiri?
07:26
BesidesIn plus the factfapt that babiescopii
are actuallyde fapt really, really sneakymascate.
156
434349
3452
Pe lângă faptul că bebelușii
sunt foarte, foarte vicleni.
07:29
(LaughterRâs)
157
437825
1056
(Râsete)
07:30
From very earlydin timp on, childrencopii, like adultsadulți,
158
438905
3293
Încă de la început, copiii, ca și adulții,
07:34
are sensitivesensibil to the valuesvalorile
that we placeloc on objectsobiecte and behaviorscomportamente.
159
442222
3727
sunt sensibili la valorile pe care le
atribuim obiectelor și comportamentelor.
07:38
And importantlyimportant, they use these valuesvalorile
to guideghid theiral lor behaviorcomportament.
160
446354
3277
Ei folosesc aceste valori
pentru a-și ghida comportamentul.
07:42
WhetherDacă we're awareconștient of it or not,
161
450425
1707
Fie că suntem conștienți sau nu,
07:44
we're constantlymereu communicatingcomunicarea valuesvalorile
to those around us.
162
452156
3010
în mod constant, comunicăm valori
celor din jurul nostru.
07:47
Now, I don't mean valuesvalorile like
"be kinddrăguț" or "don't stealfura,"
163
455522
3484
Acum, nu mă refer la valori de genul
„fii amabil” sau „nu fura”,
07:51
althoughcu toate ca those are certainlycu siguranță valuesvalorile.
164
459030
2111
deși acestea sunt cu siguranță valori.
07:53
I mean that we are constantlymereu
showingarătând othersalții, specificallyspecific our childrencopii,
165
461450
3603
Arătăm în mod constant celorlalți,
în special copiilor noștri,
07:57
what is likeablesimpatica, valuablevaloros
and praiseworthyLaudă, and what is not.
166
465077
3682
ceea ce este agreabil, valoros,
lăudabil și ceea ce nu este.
08:01
And a lot of the timesori,
167
469307
1176
Și de multe ori,
08:02
we actuallyde fapt do this
withoutfără even noticingobservând it.
168
470507
2436
facem asta fără să observăm.
08:05
PsychologistsPsihologi studystudiu behaviorcomportament
to exploreexplora the contentsconținut of the mindminte,
169
473601
3848
Psihologii studiază comportamentul
pentru a explora conținutul minții,
08:09
because our behaviorcomportament
oftende multe ori reflectsreflectă our beliefscredințe,
170
477473
2930
deoarece comportamentul nostru
reflectă adesea convingerile,
08:12
our valuesvalorile and our desiresdorințe.
171
480427
2385
valorile și dorințele noastre.
08:15
Here in AtlantaAtlanta,
we all believe the samela fel thing.
172
483471
2658
Aici, în Atlanta,
cu toții credem același lucru.
08:18
That CokeCoca Cola is better than PepsiPepsi.
173
486963
1738
Coca Cola este mai bună decât Pepsi.
08:20
(ApplauseAplauze)
174
488725
1794
(Aplauze)
08:22
Now, this mightar putea have to do with the factfapt
that CokeCoca Cola was inventedinventat in AtlantaAtlanta.
175
490543
4740
Asta ar putea avea legătură cu faptul
că Coca Cola a fost inventată în Atlanta.
08:27
But regardlessfără deosebire,
176
495307
1174
Dar în orice caz,
08:28
this beliefcredință is expressedexprimate in the factfapt
that mostcel mai people will chosea ales to drinkbăutură CokeCoca Cola.
177
496505
4287
acest lucru e exprimat prin faptul
că majoritatea va alege să bea Cola.
08:33
In the samela fel way,
178
501323
1372
În acelaşi fel,
08:34
we are communicatingcomunicarea a valuevaloare
179
502719
1868
comunicăm o valoare
08:36
when we mostlyMai ales complementcompletare girlsfete
180
504611
1523
atunci când complimentăm fetele
08:38
for theiral lor prettyfrumos hairpăr
or theiral lor prettyfrumos dressrochie,
181
506158
2506
pentru părul sau rochia lor drăguță,
08:40
but boysbăieți, for theiral lor intelligenceinteligență.
182
508688
2389
iar pe băieții, pentru inteligența lor.
08:43
Or when we chosea ales to offeroferi candybomboane,
as opposedopus to nutritioushranitoare foodalimente,
183
511101
3743
Sau când alegem să oferim bomboane,
spre deosebire de alimente hrănitoare,
08:46
as a rewardrecompensă for good behaviorcomportament.
184
514868
2030
ca recompensă pentru un comportament bun.
08:49
AdultsAdulti and childrencopii
are incrediblyincredibil effectiveefectiv
185
517466
2742
Adulții și copiii
sunt incredibil de eficienți
08:52
at pickingcules up valuesvalorile
from these subtlesubtil behaviorscomportamente.
186
520232
2495
la perceperea valorilor
din aceste comportamente subtile.
08:55
And in turnviraj, this endscapete up
shapingmodelarea theiral lor ownpropriu behaviorcomportament.
187
523061
3505
Și în cele din urma, acestea
le modelează comportamentul.
08:59
The researchcercetare I have sharedimpartit with you todayastăzi
188
527196
2238
Studiul pe care l-am împărtășit astăzi
09:01
suggestssugerează that this abilityabilitate
emergesapare very earlydin timp in developmentdezvoltare,
189
529458
3540
sugerează că această abilitate apare
foarte devreme în timpul dezvoltării,
înainte de a putea formula
o propoziție completă
09:05
before we can even utterrosti
a completecomplet sentenceteză
190
533022
2055
09:07
or are even potty-trainedoliță-instruit.
191
535101
1541
sau de a ști să facă la oliță.
09:09
And it becomesdevine an integralintegrantă partparte
of who we growcrește up to be.
192
537014
3285
Devine o parte integrantă
din cine alegem să fim.
09:12
So before I go,
193
540942
1556
Înainte să plec,
09:14
I'd like to invitea invita you
to contemplatecontempla on the valuesvalorile
194
542522
2873
aș dori să vă invit
să reflectați asupra valorilor
09:17
that we broadcastdifuzare
in day-to-dayzilnic interactionsinteracțiuni,
195
545419
2400
pe care le transmitem
în interacțiunile cotidiene,
09:20
and how these valuesvalorile mightar putea be shapingmodelarea
the behaviorcomportament of those around you.
196
548125
3628
și modul în care aceste valori pot modela
comportamentul celor din jur.
09:24
For exampleexemplu, what valuevaloare
is beingfiind broadcastedDifuzate
197
552222
3075
De exemplu, ce valoare e transmisă
09:27
when we spendpetrece more time
smilingzâmbitor at our phonetelefon
198
555321
2743
atunci când petrecem mai mult timp
zâmbind la telefon
09:30
than smilingzâmbitor with other people?
199
558088
1656
decât zâmbind celorlalți oameni?
09:32
LikewiseDe asemenea, considerconsidera how your ownpropriu behaviorcomportament
has been shapedprofilat by those around you,
200
560683
3955
Considerați modul în care comportamentul
vostru a fost modelat de cei din jur,
09:36
in waysmoduri you mightar putea not
have consideredluate în considerare before.
201
564662
2398
în feluri pe care nu le-ați
considerat până acum.
09:39
To go back to our simplesimplu illustrationilustrare,
202
567543
2087
Pentru a reveni la ilustrația noastră,
09:41
do you really preferprefera CokeCoca Cola over PepsiPepsi?
203
569654
2372
chiar preferați Coca Cola în loc de Pepsi?
09:44
Or was this preferencepreferinţă simplypur şi simplu drivencondus
by what othersalții around you valuedprețuit?
204
572050
3466
Sau această preferință depinde
de ceea ce apreciază cei din jurul vostru?
09:48
ParentsPărinţii and teachersprofesori
certainlycu siguranță have the privilegeprivilegiu
205
576461
2754
Părinții și profesorii
cu siguranță au privilegiul
09:51
to shapeformă children'scopilăresc behaviorcomportament.
206
579239
1934
de a modela comportamentul copiilor.
09:53
But it is importantimportant to remembertine minte
207
581977
2191
Este important să ne amintim
09:56
that throughprin the valuesvalorile we conveytransmite
in simplesimplu day-to-dayzilnic interactionsinteracțiuni,
208
584192
4259
că prin valorile pe care le transmitem
în interacțiuni simple de zi cu zi,
10:00
we all have the powerputere to shapeformă
the behaviorcomportament of those around us.
209
588475
3404
cu toții avem puterea de a modela
comportamentul celor din jurul nostru.
10:04
Thank you.
210
592451
1151
Mulțumesc.
10:05
(ApplauseAplauze)
211
593626
4215
(Aplauze)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com