ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com
TED2018

Penny Chisholm: The tiny creature that secretly powers the planet

Penny Chisholm: Egy apró lény, mely titokban táplálja a Földet

Filmed:
1,463,084 views

Penny Chisholm óceanográfus bemutat nekünk egy aprócska, fantasztikus lényt: a Prochlorococcust, a legnagyobb kiterjedésű fotoszintetizáló fajt a világon. Egy tengeri mikroba, mely már több millió éve jelen van, de az 1980-as évek közepéig nem fedezték fel - pedig ősi genetikai kódjuk talán elárulhatja, hogyan csökkenthetnénk a fosszilis energiától való függőségünket.
- Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like to introducebevezet you
to a tinyapró microorganismmikroorganizmus
0
760
2840
Szeretnék bemutatni önöknek
egy apró mikroorganizmust,
amiről valószínűleg
még nem hallottak korábban:
00:16
that you've probablyvalószínűleg never heardhallott of:
1
4880
1736
00:18
its namenév is ProchlorococcusProchlorococcus,
2
6640
1976
a neve Prochlorococcus,
00:20
and it's really an amazingelképesztő little beinglény.
3
8640
2200
és valóban fantasztikus kis lény.
00:23
For one thing, its ancestorselődök
4
11680
2896
Először is, az ősei formálták
oly módon a Földet,
ami lehetővé tette, hogy kifejlődjünk,
00:26
changedmegváltozott the earthföld in waysmódokon
that madekészült it possiblelehetséges for us to evolvefejlődik,
5
14600
3816
és a genetikai kódjukban
00:30
and hiddenrejtett in its geneticgenetikai codekód
6
18440
2056
00:32
is a blueprintBlueprint
7
20520
1776
el van rejtve egy leirat,
00:34
that maylehet inspireinspirál waysmódokon to reducecsökkentésére
our dependencyfüggőség on fossilkövület fuelüzemanyag.
8
22320
5280
amely új ötleteket adhat,
hogyan csökkentsük
fosszilisüzemanyag-felhasználásunkat.
00:40
But the mosta legtöbb amazingelképesztő thing
9
28480
1856
De a legfantasztikusabb dolog az,
hogy hárommilliárd milliárd milliárd
ilyen apró sejt van a Földön,
00:42
is that there are
threehárom billionmilliárd, ezermillió billionmilliárd, ezermillió billionmilliárd, ezermillió
10
30360
2616
00:45
of these tinyapró cellssejteket on the planetbolygó,
11
33000
1816
00:46
and we didn't know they existedlétezett
untilamíg 35 yearsévek agoezelőtt.
12
34840
3320
és 35 éve még nem is tudtunk
a létezésükről.
00:51
So to tell you theirazok storysztori,
13
39280
1456
Hogy megértsék a történetet,
00:52
I need to first take you way back,
14
40760
2240
először vissza kell vinnem önöket
négymilliárd évvel ezelőttre,
00:55
fournégy billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt, when the earthföld
mightesetleg have lookednézett something like this.
15
43800
3620
amikor a Föld még
valahogy így nézhetett ki.
01:00
There was no life on the planetbolygó,
16
48480
1856
Nem volt élet a bolygón,
01:02
there was no oxygenoxigén in the atmospherelégkör.
17
50360
2280
nem volt oxigén a légkörben.
01:05
So what happenedtörtént to changeváltozás that planetbolygó
into the one we enjoyélvez todayMa,
18
53320
5656
Mi történt hát, ami olyanná tette
a Földet, amilyennek most ismerjük:
01:11
teeminghemzsegnek with life,
19
59000
1816
élettel teli,
01:12
teeminghemzsegnek with plantsnövények and animalsállatok?
20
60840
1640
benépesülve növényekkel és állatokkal?
01:15
Well, in a wordszó, photosynthesisfotoszintézis.
21
63480
2280
Egy szóban: a fotoszintézis.
01:19
About two and a halffél billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt,
22
67080
2096
Kb. két és fél milliárd évvel ezelőtt
01:21
some of these ancientősi ancestorselődök
of ProchlorococcusProchlorococcus evolvedfejlődött
23
69200
3936
kifejlődött a Prochlorococcus néhány őse,
01:25
so that they could use solarnap- energyenergia
24
73160
2336
amelyek képesek voltak elnyelni
01:27
and absorbelnyel it
25
75520
1296
és felhasználni a napenergiát,
01:28
and splithasított watervíz into its componentösszetevő partsalkatrészek
of oxygenoxigén and hydrogenhidrogén.
26
76840
5016
és a vizet alkotóelemeire,
oxigénre és hidrogénre bontani.
Az így előállított kémiai energiát
pedig arra használták,
01:33
And they used the chemicalkémiai energyenergia producedelőállított
27
81880
2416
01:36
to drawhúz COCO2, carbonszén dioxidedioxid,
out of the atmospherelégkör
28
84320
3896
hogy CO₂-t vonjanak ki a légkörből,
01:40
and use it to buildépít sugarscukrok
and proteinsfehérjék and aminoamino acidssavak,
29
88240
3816
és annak segítségével cukrokat,
fehérjéket és aminosavakat építsenek,
01:44
all the things that life is madekészült of.
30
92080
2400
olyan komponenseket,
amelyekből az élet is felépül.
01:47
And as they evolvedfejlődött and grewnőtt more and more
31
95560
3096
Ahogy fejlődtek és nőttek
01:50
over millionsTöbb millió and millionsTöbb millió of yearsévek,
32
98680
2056
millió és millió éven keresztül,
01:52
that oxygenoxigén accumulatedfelgyülemlett in the atmospherelégkör.
33
100760
3080
az általuk kibocsátott oxigén
összegyűlt a légkörben.
01:57
Until-Ig about 500 millionmillió yearsévek agoezelőtt,
34
105480
2496
Kb. 500 millió évvel ezelőttre
02:00
there was enoughelég in the atmospherelégkör
that largernagyobb organismsszervezetek could evolvefejlődik.
35
108000
3696
nagyobb organizmusok kifejlődéséhez
elegendő gyűlt össze a légkörben.
Az életformák robbanásszerűen sokasodtak,
02:03
There was an explosionrobbanás of life-formséletforma,
36
111720
1936
02:05
and, ultimatelyvégül, we appearedmegjelent on the sceneszínhely.
37
113680
2560
és végül mi is megjelentünk.
02:09
While that was going on,
38
117000
1320
Amíg ez a folyamat zajlott,
02:11
some of those ancientősi
photosynthesizersfotoszintetizátorok diedmeghalt
39
119440
3216
az ősi fotoszintetizáló sejtekből
több elhalt,
02:14
and were compressedtömörített and buriedeltemetett,
40
122680
1680
összetömörödött, a föld alá került,
02:17
and becamelett fossilkövület fuelüzemanyag
41
125160
2096
és fosszilis üzemanyaggá vált,
02:19
with sunlightnapfény buriedeltemetett
in theirazok carbonszén bondskötvények.
42
127280
4136
a napfényt szénkötéseikben tárolva.
02:23
They're basicallyalapvetően buriedeltemetett sunlightnapfény
in the formforma of coalszén and oilolaj.
43
131440
4680
Ez alapvetően szén és kőolaj
formájában eltemetett napenergia.
A mai élőlények fotoszintetizáló
"motorjai"
02:29
Today'sA mai photosynthesizersfotoszintetizátorok,
44
137080
1576
02:30
theirazok enginesmotorok are descendedleszállt
from those ancientősi microbesmikrobák,
45
138680
5656
mind ezektől az ősi
baktériumoktól származnak,
02:36
and they feedtakarmány basicallyalapvetően
all of life on earthföld.
46
144360
3240
és gyakorlatilag a Föld
összes élőlényét táplálják.
02:40
Your heartszív is beatingverés
usinghasználva the solarnap- energyenergia
47
148440
3336
Szívünk a napenergia segítségével ver,
02:43
that some plantnövény processedfeldolgozott for you,
48
151800
2216
amitt növények állítottak elő nekünk,
02:46
and the stuffdolog your bodytest is madekészült out of
49
154040
2416
és az anyag, amiből a testünk áll,
02:48
is madekészült out of COCO2
50
156480
1616
szén-dioxidból van,
02:50
that some plantnövény processedfeldolgozott for you.
51
158120
2440
amit növények dolgoztak fel számunkra.
02:53
BasicallyAlapvetően, we're all madekészült
out of sunlightnapfény and carbonszén dioxidedioxid.
52
161480
4280
Tehát mindnyájan napenergiából
és szén-dioxidból állunk.
02:58
FundamentallyAlapvetően, we're just hotforró airlevegő.
53
166640
2056
Alapvetően csak forró levegők vagyunk.
03:00
(LaughterNevetés)
54
168720
2320
(Nevetés)
03:04
So as terrestrialföldi beingslények,
55
172560
1696
Mint földi lények,
03:06
we're very familiarismerős
with the plantsnövények on landföld:
56
174280
3056
a szárazföldön jól ismerjük a növényeket:
03:09
the treesfák, the grassesfüvek,
the pastureslegelők, the cropsnövények.
57
177360
4616
a fákat, füveket,
a legelőket, a gabonaféléket.
03:14
But the oceansóceánok are filledmegtöltött
with billionsmilliárdokat of tonstonna of animalsállatok.
58
182000
3816
De az óceánok tele vannak
milliárd tonnányi állattal.
03:17
Do you ever wondercsoda what's feedingetetés them?
59
185840
2360
Gondoltak már arra, mi táplálhatja őket?
03:21
Well there's an invisibleláthatatlan pasturelegelő
60
189400
2376
Nos, van egy láthatatlan legelő,
03:23
of microscopicmikroszkópos photosynthesizersfotoszintetizátorok
calledhívott phytoplanktonfitoplankton
61
191800
3776
a mikroszkópikus fotoszintetizáló
sejtekből álló, ú.n. fitoplankton,
03:27
that filltölt the upperfelső
200 metersméter of the oceanóceán,
62
195600
2640
amely megtölti az óceán
felső 200 méteres rétegét,
03:32
and they feedtakarmány the entireteljes
opennyisd ki oceanóceán ecosystemökoszisztéma.
63
200000
3416
és táplálja az egész nyílt óceán
ökoszisztémáját.
03:35
Some of the animalsállatok
liveélő amongközött them and eateszik them,
64
203440
2416
Néhány állat közöttük él,
és táplálkozik belőlük,
03:37
and othersmások swimúszás up
to feedtakarmány on them at night,
65
205880
2536
mások éjszaka úsznak fel,
és megeszik őket,
03:40
while othersmások sitül in the deepmély
and wait for them to diemeghal and settlerendezze down
66
208440
3976
megint mások a fenéken maradva várják,
hogy elpusztuljanak, lesüllyedjenek,
03:44
and then they chowChow down on them.
67
212440
1524
és megehessék őket.
03:47
So these tinyapró phytoplanktonfitoplankton,
68
215320
3096
Szóval ezek a kis planktonnövénykék
03:50
collectivelyegyüttesen, weighmérjünk lessKevésbé than
one percentszázalék of all the plantsnövények on landföld,
69
218440
4136
együttes tömege kisebb,
mint a szárazföldi növények 1%-a,
03:54
but annuallyévente they photosynthesizephotosynthesize
as much as all of the plantsnövények on landföld,
70
222600
4296
de évente annyit fotoszintetizálnak,
mint a szárazföldi növények együttesen,
03:58
includingbeleértve the AmazonAmazon rainforestesőerdő
71
226920
2416
beleértve az Amazon esőerdőit,
04:01
that we considerfontolgat the lungstüdő of the planetbolygó.
72
229360
2200
amelyet mi a bolygó tüdejének tartunk.
04:04
EveryMinden yearév, they fixerősít
50 billionmilliárd, ezermillió tonstonna of carbonszén
73
232280
3976
Minden évben 50 milliárd tonna
szenet kötnek meg
04:08
in the formforma of carbonszén dioxidedioxid
into theirazok bodiestestületek
74
236280
3256
szén-dioxid formájában a testükben,
04:11
that feedshírcsatornák the oceanóceán ecosystemökoszisztéma.
75
239560
2680
ami az óceán ökoszisztémáját táplálja.
04:15
How does this tinyapró amountösszeg of biomassbiomassza
76
243120
2576
Hogyan képes ez a kis mennyiségű biomassza
04:17
producegyárt as much as all the plantsnövények on landföld?
77
245720
2056
annyit termelni, mint a szárazföld
összes növénye?
04:19
Well, they don't have trunksbőrönd and stemsszár
78
247800
2536
Nos, nincsen törzsük és száruk,
04:22
and flowersvirágok and fruitsgyümölcsök
and all that to maintainfenntart.
79
250360
2936
viráguk és gyümölcsük,
amelyeket el kellene látniuk.
Csak növekedniük és osztódniuk,
növekedniük és osztódniuk kell.
04:25
All they have to do is grow and dividefeloszt
and grow and dividefeloszt.
80
253320
2816
04:28
They're really leansovány
little photosynthesisfotoszintézis machinesgépek.
81
256160
3600
Kicsi, szikár fotoszintetizáló gépek.
04:33
They really crankkurbli.
82
261519
1201
Igazán hajtanak!
04:39
So there are thousandsTöbb ezer
of differentkülönböző speciesfaj of phytoplanktonfitoplankton,
83
267400
3896
Több ezer különböző fajta
fitoplankton létezik,
04:43
come in all differentkülönböző shapesalakzatok and sizesméretek,
84
271320
2176
mindenféle formában és méretben,
04:45
all roughlynagyjából lessKevésbé than the widthszélesség
of a humanemberi hairhaj.
85
273520
3256
méretük kb. az emberi hajszál
vastagságához hasonló.
04:48
Here, I'm showingkiállítás you
some of the more beautifulszép onesazok,
86
276800
3576
Itt láthatnak párat a szebbek közül,
04:52
the textbooktankönyv versionsváltozatok.
87
280400
1480
a tankönyvi változatot.
04:54
I call them the charismatickarizmatikus
speciesfaj of phytoplanktonfitoplankton.
88
282640
3240
Én karizmatikus fitoplanktonnak hívom őket.
05:00
And here is ProchlorococcusProchlorococcus.
89
288120
3000
És itt van a Prochlorococcus.
05:04
I know,
90
292120
1536
Tudom, úgy néz ki,
mint egy kupac piszok
a mikroszkóplemezen.
05:05
it just looksúgy néz ki, like a bunchcsokor
of schmutzSchmutz eliminációja on a microscopeMikroszkóp slidecsúszik.
91
293680
2936
05:08
(LaughterNevetés)
92
296640
1576
(Nevetés)
05:10
But they're in there,
93
298240
1816
De ott vannak,
05:12
and I'm going to revealfelfed them
to you in a minuteperc.
94
300080
2760
és mindjárt fel is fedem őket önöknek.
05:15
But first I want to tell you
how they were discoveredfelfedezett.
95
303560
3560
De először hadd mondjam el,
hogyan fedezték fel őket:
05:20
About 38 yearsévek agoezelőtt,
96
308080
2136
Kb. 38 évvel ezelőtt a laborban
05:22
we were playingjátszik around with a technologytechnológia
in my lablabor calledhívott flowfolyam cytometrycitometriai
97
310240
4776
az áramlásos citometria nevű
eljárással játszadoztunk.
05:27
that was developedfejlett for biomedicalorvosbiológiai researchkutatás
for studyingtanul cellssejteket like cancerrák cellssejteket,
98
315040
4480
Ezt orvosbiológiai kutatásokhoz, pl. rákos
sejtek tanulmányozására fejlesztették ki,
05:33
but it turnsmenetek out we were usinghasználva it
for this off-labeloff-Label purposecélja
99
321080
3296
de úgy tűnik, nem rendeltetésszerű
célokra használtuk,
05:36
whichmelyik was to studytanulmány phytoplanktonfitoplankton,
and it was beautifullyszépen suitedalkalmas to do that.
100
324400
3960
ami a fitoplankton tanulmányozása volt,
de tökéletesen alkalmas volt arra is.
05:41
And here'sitt how it worksművek:
101
329480
1776
Így működik:
05:43
so you injectinjekciót a sampleminta
in this tinyapró little capillarykapilláris tubecső,
102
331280
3240
beinjekciózzuk a mintát
ebbe az apró kapilláriscsőbe,
05:47
and the cellssejteket go singleegyetlen filefájl by a laserlézer,
103
335840
3496
aztán a sejtek keresztülmennek
egy lézersugáron,
05:51
and as they do, they scatterszórás lightfény
accordingszerint to theirazok sizeméret
104
339360
4056
és eközben a méretüknek
megfelelő fényt szórnak szét,
05:55
and they emitbocsátanak ki lightfény accordingszerint
to whatevertök mindegy pigmentspigmentek they mightesetleg have,
105
343440
3656
és fényt bocsátanak ki, attól függően,
05:59
whetherakár they're naturaltermészetes
or whetherakár you stainfolt them.
106
347120
2616
akár természetesek,
akár általunk színezettek.
06:01
And the chlorophylklorofil of phytoplanktonfitoplankton,
107
349760
2360
A fitoplankton klorofillja,
06:05
whichmelyik is greenzöld,
108
353160
1336
amely zöld,
06:06
emitsbocsát ki redpiros lightfény
when you shineragyog bluekék lightfény on it.
109
354520
3736
piros fényt bocsát ki,
amikor kék fénnyel világítjuk meg.
06:10
And so we used this instrumenthangszer
for severalszámos yearsévek
110
358280
3216
Így használtuk ezt az eszközt jó pár évig
fitoplankton-kultúráink tanulmányozására,
06:13
to studytanulmány our phytoplanktonfitoplankton cultureskultúrák,
111
361520
1816
06:15
speciesfaj like those charismatickarizmatikus
onesazok that I showedkimutatta, you,
112
363360
3616
például a mutatott karizmatikus fajtákéra,
06:19
just studyingtanul theirazok basicalapvető cellsejt biologybiológia.
113
367000
2200
sejtbiológiájuk feltárására.
06:22
But all that time, we thought,
well wouldn'tnem it be really coolmenő
114
370160
2936
De végig azt gondoltuk,
hogy milyen fantasztikus lenne,
06:25
if we could take an instrumenthangszer
like this out on a shiphajó
115
373120
2816
ha kivihetnénk egy ilyen eszközt
egy hajón,
06:27
and just squirtSpricc seawatertengervíz throughkeresztül it
116
375960
1696
ha tengervizet spriccelhetnénk
keresztül rajta,
06:29
and see what all those diversitysokféleség
of phytoplanktonfitoplankton would look like.
117
377680
4736
és láthatnánk a fitoplankton sokféleségét.
06:34
So I managedsikerült to get my handskezek
118
382440
2096
Tehát szert tettem arra,
06:36
on what we call a bignagy rigruha
in flowfolyam cytometrycitometriai,
119
384560
3216
amit az áramlásos citometria
nagyágyújának hívunk:
06:39
a largenagy, powerfulerős laserlézer
120
387800
2440
egy hatalmas, erős lézerre,
06:43
with a money-backpénz-visszafizetési guaranteegarancia
from the companyvállalat
121
391240
2736
pénzvisszafizetési garanciával
arra az esetre,
06:46
that if it didn't work on a shiphajó,
they would take it back.
122
394000
2936
ha a hajón nem működne.
06:48
And so a youngfiatal scientisttudós
that I was workingdolgozó with at the time,
123
396960
3016
Így egy fiatal tudós,
akivel együtt dolgoztam akkor,
06:52
RobRob OlsonOlson, was ableképes
to take this thing aparteltekintve,
124
400000
2576
Rob Olson képes volt szétszedni,
06:54
put it on a shiphajó, put it back togetheregyütt
and take it off to seatenger.
125
402600
3856
feltenni egy hajóra, újra összerakni,
és kivinni a tengerre.
06:58
And it workeddolgozott like a charmmedál.
126
406480
1336
És álomszerűen működött.
06:59
We didn't think it would,
because we thought the ship'shajó vibrationsrezgések
127
407840
3136
Nem gondoltuk, hogy így lesz,
mert azt hittük,
a hajó vibrálása megakadályozza
majd a lézer fókuszálását,
07:03
would get in the way
of the focusingösszpontosítás of the laserlézer,
128
411000
2376
07:05
but it really workeddolgozott like a charmmedál.
129
413400
1656
de tényleg tökéletesen működött.
07:07
And so we mappedrendelve the phytoplanktonfitoplankton
distributionsdisztribúciók acrossát the oceanóceán.
130
415080
3496
És így feltérképeztük a fitoplankton
eloszlását az óceánban.
07:10
For the first time, you could look at them
one cellsejt at a time in realigazi time
131
418600
3616
Először tudtuk sejtenként
vizsgálni valós időben,
07:14
and see what was going on --
that was very excitingizgalmas.
132
422240
2816
és láthattuk, mi történik,
ami nagyon izgalmas volt.
07:17
But one day, RobRob noticedészrevette
some faintelájul signalsjelek
133
425080
3016
De egy nap Rob felfigyelt
egy gyenge jelzésre,
07:20
comingeljövetel out of the instrumenthangszer
134
428120
1496
amely az eszközből jött,
07:21
that we dismissedelutasította a as electronicelektronikus noisezaj
135
429640
3696
amit elektronikus zajnak tudtunk be
07:25
for probablyvalószínűleg a yearév
136
433360
2296
körülbelül egy évig,
07:27
before we realizedrealizált that it wasn'tnem volt
really behavingviselkedik like noisezaj.
137
435680
3336
amikor rájöttünk, hogy ez
nem igazán viselkedik zajként.
07:31
It had some regularszabályos patternsminták to it.
138
439040
2160
Rendszeresen ismétlődött.
07:34
To make a long storysztori shortrövid,
139
442440
1440
Röviden,
07:36
it was tinyapró, tinyapró little cellssejteket,
140
444640
2536
icipici sejtek voltak,
07:39
lessKevésbé than one-oneegy-egy hundredthszázadik
the widthszélesség of a humanemberi hairhaj
141
447200
3376
egy hajszál vastagságának
századánál is kisebbek,
07:42
that containtartalmaz chlorophylklorofil.
142
450600
1816
amelyek klorofillt tartalmaztak.
07:44
That was ProchlorococcusProchlorococcus.
143
452440
1360
Ez volt a Prochlorococcus.
07:47
So rememberemlékezik this slidecsúszik that I showedkimutatta, you?
144
455040
2760
Emlékeznek a lemezre,
amelyet mutattam önöknek?
07:50
If you shineragyog bluekék lightfény
on that sameazonos sampleminta,
145
458680
2616
Ha kék fénnyel világítjuk meg
ugyanazt a mintát,
07:53
this is what you see:
146
461320
1200
ezt látjuk:
07:55
two tinyapró little redpiros light-emittingvilágító cellssejteket.
147
463280
3856
két kis piros fényt kibocsátó sejtet.
07:59
Those are ProchlorococcusProchlorococcus.
148
467160
2120
Azok a Prochlorococcusok.
08:02
They are the smallestlegkisebb and mosta legtöbb abundantbőséges
photosynthetica fotoszintetikus cellsejt on the planetbolygó.
149
470760
4040
Ezek a legapróbb, legnagyobb számú
fotoszintetizáló sejtek a Földön.
08:09
At first, we didn't know what they were,
150
477071
1905
Először nem tudtuk, mik ezek,
ezért "kis zöldeknek" hívtuk őket.
08:11
so we calledhívott the "little greensZöldek."
151
479000
1776
08:12
It was a very affectionategyengéd namenév for them.
152
480800
1976
Nagyon aranyos név volt ez rájuk.
08:14
UltimatelyVégső soron, we knewtudta enoughelég about them
to give them the namenév ProchlorococcusProchlorococcus,
153
482800
3616
Végül elég információt
szereztünk róluk ahhoz,
hogy Prochlorococcusnak nevezzük át őket,
08:18
whichmelyik meanseszközök "primitiveprimitív greenzöld berrybogyó."
154
486440
2216
ami "primitív zöld bogyót" jelent.
08:20
And it was about that time
155
488680
1440
Akkortájt lettem annyira rabja
ezeknek a kis sejteknek,
08:23
that I becamelett so smittenrásújtott
by these little cellssejteket
156
491480
2776
08:26
that I redirectedátirányítva my entireteljes lablabor
to studytanulmány them and nothing elsemás,
157
494280
4120
hogy egész laboratóriumomat
kizárólag ezek kutatására állítottam át,
08:31
and my loyaltyhűség to them
has really paidfizetett off.
158
499760
3016
és a hűségem irántuk kifizetődött.
08:34
They'veŐk már givenadott me a tremendousborzasztó amountösszeg,
includingbeleértve bringingfűződő me here.
159
502800
3560
Nagyon sokat kaptam tőlük,
többek között azt is, hogy ma itt lehetek.
08:39
(ApplauseTaps)
160
507880
5360
(Taps)
08:45
So over the yearsévek,
we and othersmások, manysok othersmások,
161
513799
2976
Az évek alatt mi és mások, sokan mások
08:48
have studiedtanult ProchlorococcusProchlorococcus
acrossát the oceansóceánok
162
516799
3377
tanulmányoztuk a Prochlorococcust
az óceánokban,
08:52
and foundtalál that they're very abundantbőséges
over wideszéles, wideszéles rangestartományok
163
520200
4576
és felfedeztük, hogy bőségesen
jelen vannak, nagyon széles körben
08:56
in the opennyisd ki oceanóceán ecosystemökoszisztéma.
164
524800
1640
a nyílt óceán ökoszisztémájában.
08:59
They're particularlykülönösen abundantbőséges
in what are calledhívott the opennyisd ki oceanóceán gyresgyres.
165
527680
4096
Gyakorlatilag jelen vannak abban,
amit a nyílt óceáni áramlásoknak hívunk.
09:03
These are sometimesnéha referredemlített to
as the desertsmegérdemelt jutalom vagy büntetés of the oceansóceánok,
166
531800
3736
Ezeket néha óceáni sivatagokként
emlegetjük,
09:07
but they're not desertsmegérdemelt jutalom vagy büntetés at all.
167
535560
2016
de egyáltalán nem azok.
09:09
TheirA deepmély bluekék watervíz is teeminghemzsegnek
168
537600
2536
Mélykék vizükben
09:12
with a hundredszáz millionmillió
ProchlorococcusProchlorococcus cellssejteket perper literliter.
169
540160
3400
százmillió Prochlorococcus sejt
hemzseg literenként.
09:16
If you crowdtömeg them togetheregyütt
like we do in our cultureskultúrák,
170
544360
2616
Ha összetereljük őket,
mint mi a sejtkultúráinkban,
09:19
you can see theirazok beautifulszép
greenzöld chlorophylklorofil.
171
547000
3536
láthatjuk a gyönyörű
zöld klorofillt bennük.
09:22
One of those testteszt tubescsövek
has a billionmilliárd, ezermillió ProchlorococcusProchlorococcus in it,
172
550560
4616
Egy olyan kis tesztcsőben
egymilliárd Prochlorococcus van,
09:27
and as I told you earlierkorábban,
173
555200
1456
és ahogy korábban mondtam,
09:28
there are threehárom billionmilliárd, ezermillió billionmilliárd, ezermillió billionmilliárd, ezermillió
of them on the planetbolygó.
174
556680
3176
hárommilliárd milliárd milliárd
van belőlük a Földön.
09:31
That's threehárom octillionoktillion,
175
559880
2216
Az három kvadrilliárd,
09:34
if you caregondoskodás to convertalakítani.
176
562120
1680
ha ki szeretnék számolni.
09:36
(LaughterNevetés)
177
564480
1696
(Nevetés)
09:38
And collectivelyegyüttesen, they weighmérjünk
more than the humanemberi populationnépesség
178
566200
3896
És együttes tömegük nagyobb,
mint az emberiségé,
09:42
and they photosynthesizephotosynthesize
as much as all of the cropsnövények on landföld.
179
570120
3960
és annyit fotoszintetizálnak,
mint az összes gabona a földeken.
09:47
They're incrediblyhihetetlenül importantfontos
in the globalglobális oceanóceán.
180
575080
3440
Nagyon fontosak a világ óceánjaiban.
09:51
So over the yearsévek,
as we were studyingtanul them
181
579120
2496
Az évek alatt, míg tanulmányoztuk őket,
09:53
and foundtalál how abundantbőséges they were,
182
581640
2176
és felfedeztük, mennyi van belőlük,
09:55
we thought, hmmhmm, this is really strangefurcsa.
183
583840
1936
azt gondoltuk, hogy ez elég különös.
09:57
How can a singleegyetlen speciesfaj be so abundantbőséges
acrossát so manysok differentkülönböző habitatsélőhelyek?
184
585800
3840
Hogy képes egyetlen faj ekkora bőségben
jelen lenni ilyen sok különböző élőhelyen?
És ahogy egyre többet
különítettünk el kultúrákba,
10:02
And as we isolatedizolált more into culturekultúra,
185
590640
2016
10:04
we learnedtanult that they
are differentkülönböző ecotypesökotípusainak.
186
592680
2136
rájöttünk, hogy különböző ökotípusúak.
10:06
There are some that are adaptedigazítani
to the high-lightnagy fényviszonyok intensitiesintenzitás
187
594840
2896
Van, amelyik a nagy fényerősséghez szokott
10:09
in the surfacefelület watervíz,
188
597760
1256
a víz felszínén,
10:11
and there are some that are adaptedigazítani
to the lowalacsony lightfény in the deepmély oceanóceán.
189
599040
3576
és van, ami alacsony fényerősséghez
az óceán mélyén.
10:14
In facttény, those cellssejteket that liveélő
in the bottomalsó of the sunlitnapsütötte zonezóna
190
602640
3576
Ami azt illeti, azok a sejtek,
amelyek a napfényzóna alján élnek
10:18
are the mosta legtöbb efficienthatékony
photosynthesizersfotoszintetizátorok of any knownismert cellsejt.
191
606240
4776
az összes sejt közül
a leghatékonyabb fotoszintetizálók.
10:23
And then we learnedtanult
that there are some strainstörzsek
192
611040
2336
Felfedeztük azt is, hogy van néhány törzs,
10:25
that grow optimallyoptimálisan alongmentén the equatorEgyenlítő,
193
613400
3416
amely az Egyenlítő mentén él,
10:28
where there are highermagasabb temperatureshőmérsékletek,
194
616840
1736
ahol magasabb a hőmérséklet,
és van, amelyik jobban teljesít
alacsonyabb hőmérsékleten
10:30
and some that do better
at the coolerhűtő temperatureshőmérsékletek
195
618600
2376
10:33
as you go northészaki and southdéli.
196
621000
1256
észak és dél felé haladva.
10:34
So as we studiedtanult these more and more
and kepttartotta findinglelet more and more diversitysokféleség,
197
622280
3696
Tehát ahogy tovább tanulmányoztuk őket,
és egyre több fajt fedeztünk fel,
10:38
we thought, oh my God,
how diversekülönböző are these things?
198
626000
2440
azt gondoltuk, Úristen,
mennyi változatuk lehet?
10:41
And about that time, it becamelett
possiblelehetséges to sequencesorrend theirazok genomesgenomok
199
629040
3256
Ez idő tájt sikerült meghatároznunk
genomjaik sorrendjét,
10:44
and really look underalatt the hoodmotorháztető
and look at theirazok geneticgenetikai makeupsmink.
200
632320
3600
és végre ráláttunk
genetikai felépítésükre.
10:49
And we'vevoltunk been ableképes to sequencesorrend
the genomesgenomok of cultureskultúrák that we have,
201
637280
4416
Továbbá sikerült felállítanunk
sejtkultúráink genomszekvenciáit is,
és az áramlásos citometria segítségével
10:53
but alsois recentlymostanában, usinghasználva flowfolyam cytometrycitometriai,
202
641720
2376
el tudtuk különíteni az egyedi sejteket
a természetesektől,
10:56
we can isolateizolál
individualEgyedi cellssejteket from the wildvad
203
644120
2856
fel tudtuk térképezni
egyedi genomszekvenciájukat,
10:59
and sequencesorrend theirazok individualEgyedi genomesgenomok,
204
647000
2176
11:01
and now we'vevoltunk sequencedszekvenálták
hundredsszáz of ProchlorococcusProchlorococcus.
205
649200
2880
így mostanra már több száz
Prochlorococcust szekvenáltunk.
11:04
And althoughhabár eachminden egyes cellsejt
has roughlynagyjából 2,000 genesgének --
206
652840
3936
Habár minden sejt kb. 2000 génből áll -
11:08
that's one tenthtizedik the sizeméret
of the humanemberi genomegenom --
207
656800
3576
ez az emberi genom tizede -
ahogy egyre többet térképezünk fel,
11:12
as you sequencesorrend more and more,
208
660400
1456
11:13
you find that they only have
a thousandezer of those in commonközös
209
661880
4696
úgy jövünk rá, hogy ebből csak 1000 közös.
11:18
and the other thousandezer
for eachminden egyes individualEgyedi straindeformáció
210
666600
3096
A másik 1000 minden egyedi fajta esetén
11:21
is drawnhúzott from an enormoushatalmas genegén poolmedence,
211
669720
2576
egy hatalmas közös génkészletből ered,
11:24
and it reflectstükrözi the particularkülönös environmentkörnyezet
that the cellsejt mightesetleg have thrivedvirágzott in,
212
672320
6616
ami tükrözi azt az egyedi környezetet,
amiben a sejt szaporodhatott.
Nem csak az, hogy milyenek
a fényviszonyok vagy a hőmérséklet,
11:30
not just highmagas or lowalacsony lightfény
or highmagas or lowalacsony temperaturehőmérséklet,
213
678960
2976
11:33
but whetherakár there are
nutrientstápanyagok that limithatár them
214
681960
2776
de azt is, hogy mennyire bővelkedik
olyan tápanyagokban,
11:36
like nitrogennitrogén, phosphorusfoszfor or ironVas.
215
684760
2456
mint a nitrogén, foszfor vagy vas.
11:39
It reflectstükrözi the habitatélőhely
that they come from.
216
687240
2520
Tükrözik az élőhelyet, ahonnan származnak.
11:42
Think of it this way.
217
690400
1200
Gondoljanak csak bele:
11:45
If eachminden egyes cellsejt is a smartphonesmartphone
218
693040
3256
Ha minden sejt egy okostelefon,
11:48
and the appsalkalmazások are the genesgének,
219
696320
1920
és az alkalmazások a gének,
amikor megvesszük az okostelefont,
azokon beépített alkalmazások vannak.
11:51
when you get your smartphonesmartphone,
it comesjön with these built-inépít--ban appsalkalmazások.
220
699080
3456
Azok az alkalmazások, amiket nem lehet
kitörölni, ha iPhone-t használnak.
11:54
Those are the onesazok that you can't deletetöröl
if you're an iPhoneiPhone personszemély.
221
702560
3216
11:57
You pressnyomja meg on them and they don't jiggleugrál
and they don't have x'sx.
222
705800
3056
Ha rájuk nyomunk, nem ugrálnak,
és nem jelenik meg a kis x.
Még ha nem is akarják őket,
nem tudnak megszabadulni tőlük.
12:00
Even if you don't want them,
you can't get ridmegszabadít of them.
223
708880
2616
12:03
(LaughterNevetés)
224
711520
2576
(Nevetés)
12:06
Those are like the coremag genesgének
of ProchlorococcusProchlorococcus.
225
714120
3136
Olyanok, mint a Prochlorococcus
alapgénjei.
12:09
They're the essencelényeg of the phonetelefon.
226
717280
2056
Ezek a telefon alapelemei.
12:11
But you have a hugehatalmas poolmedence
of appsalkalmazások to drawhúz uponesetén
227
719360
4976
De van tengernyi letölthető alkalmazás,
12:16
to make your phonetelefon custom-designedegyedi tervezésű
for your particularkülönös lifestyleéletmód and habitatélőhely.
228
724360
5736
amivel telefonunkat saját életmódunkra
és környezetünkre szabhatjuk.
12:22
If you travelutazás a lot,
you'llazt is megtudhatod have a lot of travelutazás appsalkalmazások,
229
730120
3816
Ha sokat utazik,
sok utazós alkalmazása lesz.
12:25
if you're into financialpénzügyi things,
you mightesetleg have a lot of financialpénzügyi appsalkalmazások,
230
733960
4816
Ha a pénzügyi dolgok érdeklik,
akkor sok pénzügyi alkalmazása,
12:30
or if you're like me,
231
738800
1536
ha olyan, mint én,
akkor valószínűleg
sok időjárásos alkalmazása -
12:32
you probablyvalószínűleg have a lot of weatheridőjárás appsalkalmazások,
232
740360
1936
12:34
hopingremélve one of them will tell you
what you want to hearhall.
233
742320
2616
valamelyik csak azt mutatja majd,
amit látni szeretnénk.
12:36
(LaughterNevetés)
234
744960
1336
(Nevetés)
12:38
And I've learnedtanult the last
couplepárosít daysnapok in VancouverVancouver
235
746320
2376
De az elmúlt pár napban
Vancouverben megtanultam,
12:40
that you don't need a weatheridőjárás appapp --
you just need an umbrellaesernyő.
236
748720
2976
hogy nincs szükség időjárás-alkalmazásra -
csak egy esernyőre.
12:43
So --
237
751720
1216
Tehát....
12:44
(LaughterNevetés)
238
752960
2176
(Nevetés)
12:47
(ApplauseTaps)
239
755160
2696
(Taps)
12:49
So just as your smartphonesmartphone tellsmegmondja us
something about how you liveélő your life,
240
757880
5936
Ahogy a telefonunk is árulkodik arról,
hogyan éljük az életünket,
12:55
your lifestyleéletmód,
241
763840
1296
milyen az életmódunk,
12:57
readingolvasás the genomegenom
of a ProchlorococcusProchlorococcus cellsejt
242
765160
2616
a Prochlorococcus sejtek
genomjait tanulmányozva
12:59
tellsmegmondja us what the pressuresnyomás are
in its environmentkörnyezet.
243
767800
4040
megtudjuk, milyen természeti
körülmények között vannak.
13:04
It's like readingolvasás its diarynapló,
244
772680
1976
Mintha a naplójukat olvasnánk,
13:06
not only tellingsokatmondó us how it got
throughkeresztül its day or its weekhét,
245
774680
3776
nem csak azt mondják el,
hogyan telt a napjuk vagy hetük,
13:10
but even its evolutionaryevolúciós historytörténelem.
246
778480
2680
de a fejlődéstörténetüket is.
13:14
As we studiedtanult -- I said we'vevoltunk
sequencedszekvenálták hundredsszáz of these cellssejteket,
247
782200
3216
Ahogy mondtam, több száz
ilyen sejtet térképeztünk fel,
13:17
and we can now projectprogram
248
785440
1856
és most már következtetni tudunk
13:19
what is the totalteljes geneticgenetikai sizeméret --
249
787320
4136
a Prochlorococcus-szövetség -
ahogy mi hívjuk –
13:23
genegén poolmedence --
250
791480
1216
közös génkészletének
13:24
of the ProchlorococcusProchlorococcus
federationÖsszevonási, as we call it.
251
792720
3496
teljes méretére.
13:28
It's like a superorganismsuperorganism.
252
796240
1656
Olyan, mint egy szuperorganizmus.
13:29
And it turnsmenetek out that projectionselőrejelzések are
253
797920
2616
Becslésünk szerint
13:32
that the collectivekollektív has 80,000 genesgének.
254
800560
3016
a csoportnak 80 000 génje van.
13:35
That's fournégy timesalkalommal the sizeméret
of the humanemberi genomegenom.
255
803600
2936
Ez négyszeres az emberi genom méretének .
13:38
And it's that diversitysokféleség of genegén poolsmedencék
256
806560
4416
És a genetikai készlet
ilyen mértékű változatossága
13:43
that makesgyártmányú it possiblelehetséges for them
257
811000
2016
teszi lehetővé számukra,
13:45
to dominateuralkodik these largenagy
regionsrégiók of the oceansóceánok
258
813040
2256
hogy az óceán nagy részét uralják,
13:47
and maintainfenntart theirazok stabilitystabilitás
259
815320
1736
és fenntartsák stabilitásukat
13:49
yearév in and yearév out.
260
817080
1920
évről évre.
13:52
So when I daydreamlégvár about ProchlorococcusProchlorococcus,
261
820680
3176
Tehát amikor a Prochlorococcusról
álmodozok,
amit valószínűleg többször teszek,
mint az egészséges lenne...
13:55
whichmelyik I probablyvalószínűleg do more
than is healthyegészséges --
262
823880
2456
13:58
(LaughterNevetés)
263
826360
1696
(Nevetés)
14:00
I imagineKépzeld el them floatingúszó out there,
264
828080
3376
Azt képzelem, hogy ott lebegnek,
14:03
doing theirazok jobmunka,
265
831480
1296
teszik a dolgukat,
14:04
maintainingfenntartása the planetbolygó,
266
832800
1536
fenntartják a bolygót,
14:06
feedingetetés the animalsállatok.
267
834360
3176
etetik az állatokat.
14:09
But alsois I inevitablyelkerülhetetlenül endvég up
268
837560
2176
De elkerülhetetlenül eszembe jut az is,
14:11
thinkinggondolkodás about what
a masterpiecemestermű they are,
269
839760
3416
micsoda mesterművek,
14:15
finelyfinoman tunedhangolt by millionsTöbb millió
of yearsévek of evolutionevolúció.
270
843200
3896
amiket az evolúció
évmilliói finomhangoltak.
14:19
With 2,000 genesgének,
271
847120
2000
2000 génnel olyan dolgokat tehetnek,
amelyeknek az emberi találékonyság
14:21
they can do what
all of our humanemberi ingenuitytalálékonyság
272
849960
2456
14:24
has not figuredmintás out how to do yetmég.
273
852440
2256
még nem találta meg a módját.
14:26
They can take solarnap- energyenergia, COCO2
274
854720
2976
Képesek napenergiát és
szén-dioxidot felvenni,
14:29
and turnfordulat it into chemicalkémiai energyenergia
in the formforma of organicorganikus carbonszén,
275
857720
3496
és szerves szén formájában
kémiai energiává alakítani,
14:33
lockingzár that sunlightnapfény
in those carbonszén bondskötvények.
276
861240
3280
szénkötésekben kötve meg a napfényt.
14:37
If we could figureábra out
exactlypontosan how they do this,
277
865760
3536
Ha rájönnénk, hogy pontosan
hogyan is csinálják ezt,
14:41
it could inspireinspirál designsminták
278
869320
3016
az találmányokat inspirálhatna,
14:44
that could reducecsökkentésére
our dependencyfüggőség on fossilkövület fuelsüzemanyagok,
279
872360
2936
melyek csökkenthetnék függőségünket
a fosszilis üzemanyagtól,
14:47
whichmelyik bringshoz my storysztori fullteljes circlekör.
280
875320
2800
mellyel a történetem körbe is ért.
14:51
The fossilkövület fuelsüzemanyagok that are buriedeltemetett
that we're burningégő
281
879160
2896
Az eltemetett fosszilis üzemanyag,
amit elégetünk,
14:54
tookvett millionsTöbb millió of yearsévek
for the earthföld to buryeltemet those,
282
882080
4816
több millió év alatt
került a Föld mélyére,
14:58
includingbeleértve those ancestorselődök
of ProchlorococcusProchlorococcus,
283
886920
3016
a Prochlorococcusok őseinek köszönhetően,
15:01
and we're burningégő that now
in the blinkpislogás of an eyeszem
284
889960
2896
és mi most - geológiai időskálán -
15:04
on geologicalgeológiai timescaleshatáridők.
285
892880
1936
egy szempillantás alatt égetjük el.
15:06
CarbonSzén-dioxid- dioxidedioxid is increasingnövekvő
in the atmospherelégkör.
286
894840
2896
A szén-dioxid mennyisége
egyre növekszik a légkörben.
15:09
It's a greenhouseüvegház gasgáz.
287
897760
1576
Ez egy üvegházhatású gáz.
15:11
The oceansóceánok are startingkiindulási to warmmeleg.
288
899360
2096
Az óceánok kezdenek felmelegedni.
15:13
So the questionkérdés is,
what is that going to do
289
901480
2736
Tehát a kérdés az, mit fog ez tenni
15:16
for my ProchlorococcusProchlorococcus?
290
904240
2496
az én Prochlorococcusaimmal?
15:18
And I'm sure you're expectingvár me to say
that my belovedszeretett microbesmikrobák are doomedkudarcra ítélt,
291
906760
4936
Gondolom, azt várják, azt mondjam:
drága mikrobáim végveszélyben vannak,
15:23
but in facttény they're not.
292
911720
1320
de ami azt illeti, nincsenek.
15:25
ProjectionsElőrejelzések are that theirazok populationspopulációk
will expandkiterjed as the oceanóceán warmsmelegíti
293
913960
5656
Az előrejelzések szerint populációik
az óceánok felmelegedésével növekednek,
15:31
to 30 percentszázalék largernagyobb by the yearév 2100.
294
919640
3880
2100-ig több mint 30%-kal.
15:36
Does that make me happyboldog?
295
924000
1400
Ettől vajon boldogabb leszek?
15:38
Well, it makesgyártmányú me happyboldog
for ProchlorococcusProchlorococcus of coursetanfolyam --
296
926320
2656
Nos, a Prochlorococcusok miatt
nyilván igen ...
15:41
(LaughterNevetés)
297
929000
2296
(Nevetés)
15:43
but not for the planetbolygó.
298
931320
2400
de a bolygó miatt nem.
Vannak nyertesek és vesztesek
15:46
There are winnersnyertesek and losersvesztesek
299
934480
1376
15:47
in this globalglobális experimentkísérlet
that we'vevoltunk undertakenvállalt,
300
935880
3256
ebben a globális kísérletben,
amibe belekezdtünk,
15:51
and it's projectedkivetített that amongközött the losersvesztesek
301
939160
2976
és az előrejelzések alapján
a vesztesek között
15:54
will be some of those
largernagyobb phytoplanktonfitoplankton,
302
942160
2056
ott lesz néhány nagyobb fitoplankton,
15:56
those charismatickarizmatikus onesazok
303
944240
1296
azok a karizmatikus fajták,
15:57
whichmelyik are expectedvárt
to be reducedcsökkent in numbersszám,
304
945560
2816
amelyek száma valószínűleg csökkenni fog,
16:00
and they're the onesazok that feedtakarmány
the zooplanktonzooplankton that feedtakarmány the fishhal
305
948400
3496
de ezek etetik a zooplanktont,
a halak táplálékát,
16:03
that we like to harvestaratás.
306
951920
1400
azokat pedig mi szeretjük elfogyasztani.
16:08
So ProchlorococcusProchlorococcus has been
my musemúzsa for the pastmúlt 35 yearsévek,
307
956600
4456
A Prochlorococcus a múzsám már 35 éve,
16:13
but there are legionslégió
of other microbesmikrobák out there
308
961080
2376
de seregnyi más mikroba van még,
16:15
maintainingfenntartása our planetbolygó for us.
309
963480
2160
melyek fenntartják Földünket.
16:18
They're out there
310
966360
2056
Ott vannak,
16:20
readykész and waitingvárakozás for us to find them
so they can tell theirazok storiestörténetek, too.
311
968440
4256
arra várva, hogy felfedezzük őket,
és ők is elmesélhessék történetüket.
16:24
Thank you.
312
972720
1216
Köszönöm szépen!
16:25
(ApplauseTaps)
313
973960
5600
(Taps)
Translated by Skandera Dominika
Reviewed by Zsuzsa Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com