ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com
TED2018

Penny Chisholm: The tiny creature that secretly powers the planet

Penny Chisholm: Het kleine schepseltje dat in het geheim onze planeet aandrijft

Filmed:
1,463,084 views

Oceanograaf Penny Chisholm introduceert ons bij een geweldig, klein wezen: Prochlorococcus, de meest voorkomende fotosynthetische soort ter wereld. Het is een zeemicrobe die al miljarden jaren bestaat, maar Prochlorococcus werd pas in het midden van de jaren tachtig ontdekt. Haar oude genetische code kan aanwijzingen bevatten over hoe we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen.
- Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like to introducevoorstellen you
to a tinyklein microorganismmicroorganisme
0
760
2840
Ik wil jullie laten kennismaken
met een klein micro-organisme
waar je waarschijnlijk
nog nooit van gehoord hebt:
00:16
that you've probablywaarschijnlijk never heardgehoord of:
1
4880
1736
00:18
its namenaam is ProchlorococcusProchlorococcus,
2
6640
1976
Prochlorococcus.
00:20
and it's really an amazingverbazingwekkend little beingwezen.
3
8640
2200
Het is echt een geweldig klein ding.
00:23
For one thing, its ancestorsvoorvaders
4
11680
2896
Zijn voorouders veranderden de aarde
00:26
changedveranderd the earthaarde in waysmanieren
that madegemaakt it possiblemogelijk for us to evolveevolueren,
5
14600
3816
op een manier die het voor ons
mogelijk maakte om te evolueren
00:30
and hiddenverborgen in its geneticgenetisch codecode
6
18440
2056
en verborgen in zijn genetische code
00:32
is a blueprintblauwdruk
7
20520
1776
is een blauwdruk
00:34
that maymei inspireinspireren waysmanieren to reduceverminderen
our dependencyafhankelijkheid on fossilfossiel fuelbrandstof.
8
22320
5280
die ons van onze afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen zou kunnen afhelpen.
00:40
But the mostmeest amazingverbazingwekkend thing
9
28480
1856
Maar het meest verbazingwekkende
00:42
is that there are
threedrie billionmiljard billionmiljard billionmiljard
10
30360
2616
is dat er drie miljard miljard miljard
van deze kleine cellen zijn op de planeet,
00:45
of these tinyklein cellscellen on the planetplaneet,
11
33000
1816
00:46
and we didn't know they existedbestonden
untiltot 35 yearsjaar agogeleden.
12
34840
3320
en tot 35 jaar geleden wisten we
niet dat ze bestonden.
00:51
So to tell you theirhun storyverhaal,
13
39280
1456
Om jullie hun verhaal te vertellen,
00:52
I need to first take you way back,
14
40760
2240
moeten we eerst een heel eind terug.
00:55
fourvier billionmiljard yearsjaar agogeleden, when the earthaarde
mightmacht have lookedkeek something like this.
15
43800
3620
4 miljard jaar geleden had de aarde
er zo kunnen uitzien.
01:00
There was no life on the planetplaneet,
16
48480
1856
Er was geen leven op de planeet
01:02
there was no oxygenzuurstof in the atmosphereatmosfeer.
17
50360
2280
en geen zuurstof in de atmosfeer.
01:05
So what happenedgebeurd to changeverandering that planetplaneet
into the one we enjoygenieten todayvandaag,
18
53320
5656
Wat gebeurde er met die planeet
om hem te veranderen
in hoe hij er vandaag uitziet,
01:11
teemingvol with life,
19
59000
1816
vol met leven,
vol met planten en dieren?
01:12
teemingvol with plantsplanten and animalsdieren?
20
60840
1640
01:15
Well, in a wordwoord, photosynthesisfotosynthese.
21
63480
2280
In één woord: fotosynthese.
01:19
About two and a halfvoor de helft billionmiljard yearsjaar agogeleden,
22
67080
2096
Ongeveer twee
en een half miljard jaar geleden
01:21
some of these ancientoude ancestorsvoorvaders
of ProchlorococcusProchlorococcus evolvedgeëvolueerd
23
69200
3936
evolueerden sommige van deze vroege
voorouders van Prochlorococcus
01:25
so that they could use solarzonne- energyenergie
24
73160
2336
zodat ze zonne-energie konden gebruiken.
01:27
and absorbabsorberen it
25
75520
1296
Ze absorbeerden het
01:28
and splitspleet waterwater into its componentbestanddeel partsonderdelen
of oxygenzuurstof and hydrogenwaterstof.
26
76840
5016
om water te ontbinden in zijn
bestanddelen, zuurstof en waterstof.
01:33
And they used the chemicalchemisch energyenergie producedgeproduceerd
27
81880
2416
Ze gebruikten
de geproduceerde chemische energie
01:36
to drawtrek COCO2, carbonkoolstof dioxidedioxide,
out of the atmosphereatmosfeer
28
84320
3896
om CO2, kooldioxide,
aan de atmosfeer te onttrekken
01:40
and use it to buildbouwen sugarssuikers
and proteinseiwitten and aminoamino acidszuren,
29
88240
3816
en het te gebruiken om suikers,
eiwitten en aminozuren te bouwen;
01:44
all the things that life is madegemaakt of.
30
92080
2400
alle dingen waarvan het leven gemaakt is.
01:47
And as they evolvedgeëvolueerd and grewgroeide more and more
31
95560
3096
Terwijl ze evolueerden
en in aantal toenamen
01:50
over millionsmiljoenen and millionsmiljoenen of yearsjaar,
32
98680
2056
gedurende vele miljoenen jaren,
01:52
that oxygenzuurstof accumulatedgeaccumuleerde in the atmosphereatmosfeer.
33
100760
3080
hoopte die zuurstof
zich op in de atmosfeer.
01:57
UntilTot about 500 millionmiljoen yearsjaar agogeleden,
34
105480
2496
Tot ongeveer 500 miljoen jaar geleden
02:00
there was enoughgenoeg in the atmosphereatmosfeer
that largergrotere organismsorganismen could evolveevolueren.
35
108000
3696
er genoeg in de atmosfeer was om grotere
organismen te kunnen laten evolueren.
02:03
There was an explosionexplosie of life-formsleven-formulieren,
36
111720
1936
Er kwam een explosie van levensvormen
02:05
and, ultimatelytenslotte, we appearedverschenen on the scenetafereel.
37
113680
2560
en uiteindelijk verschenen
wij op het toneel.
02:09
While that was going on,
38
117000
1320
Terwijl dat gaande was,
02:11
some of those ancientoude
photosynthesizersphotosynthesizers diedging dood
39
119440
3216
gingen vele van die oude
fotosynthetiserende organismen dood,
02:14
and were compressedgecomprimeerde and buriedbegraven,
40
122680
1680
werden samengeperst en begraven,
02:17
and becamewerd fossilfossiel fuelbrandstof
41
125160
2096
en werden fossiele brandstoffen
02:19
with sunlightzonlicht buriedbegraven
in theirhun carbonkoolstof bondsobligaties.
42
127280
4136
met zonlicht vastgelegd
in hun koolstofbindingen.
02:23
They're basicallyeigenlijk buriedbegraven sunlightzonlicht
in the formformulier of coalsteenkool and oilolie-.
43
131440
4680
In feite is het begraven zonlicht
in de vorm van kolen en olie.
02:29
Today'sHedendaagse photosynthesizersphotosynthesizers,
44
137080
1576
De machinerie van de hedendaagse
fotosynthetiseerders
02:30
theirhun enginesmotoren are descendedafgedaald
from those ancientoude microbesmicroben,
45
138680
5656
ontstond uit die oude microben
02:36
and they feedeten geven basicallyeigenlijk
all of life on earthaarde.
46
144360
3240
en ze voedt in principe
al het leven op aarde.
02:40
Your hearthart- is beatingpak slaag
usinggebruik makend van the solarzonne- energyenergie
47
148440
3336
Je hart klopt dankzij de zonne-energie
02:43
that some plantfabriek processedverwerkt for you,
48
151800
2216
die een plant voor jou opsloeg,
02:46
and the stuffspul your bodylichaam is madegemaakt out of
49
154040
2416
en in feite is je lichaam gemaakt
02:48
is madegemaakt out of COCO2
50
156480
1616
van het CO2
02:50
that some plantfabriek processedverwerkt for you.
51
158120
2440
dat een plant voor jou verwerkte.
02:53
BasicallyIn principe, we're all madegemaakt
out of sunlightzonlicht and carbonkoolstof dioxidedioxide.
52
161480
4280
In principe zijn we allemaal gemaakt
van zonlicht en kooldioxide.
02:58
FundamentallyFundamenteel, we're just hotwarm airlucht.
53
166640
2056
In principe zijn we
gewoon gebakken lucht.
03:00
(LaughterGelach)
54
168720
2320
(Gelach)
03:04
So as terrestrialterrestrische beingswezens,
55
172560
1696
Als bewoners van het vasteland
03:06
we're very familiarvertrouwd
with the plantsplanten on landland-:
56
174280
3056
kennen we de landplanten zeer goed:
03:09
the treesbomen, the grassesgrassen,
the pasturesweilanden, the cropsgewassen.
57
177360
4616
de bomen, de grassen,
de weilanden, de gewassen.
03:14
But the oceansoceanen are filledgevulde
with billionsmiljarden of tonstons of animalsdieren.
58
182000
3816
Maar de oceanen bevatten
miljarden tonnen dieren.
03:17
Do you ever wonderwonder what's feedingvoeding them?
59
185840
2360
Heb je je wel eens afgevraagd wat ze eten?
03:21
Well there's an invisibleonzichtbaar pasturegrasland
60
189400
2376
Er is een onzichtbaar weiland
03:23
of microscopicmicroscopische photosynthesizersphotosynthesizers
calledriep phytoplanktonfytoplankton
61
191800
3776
van microscopisch
fotosynthetiserend fytoplankton
03:27
that fillvullen the upperbovenste
200 metersmeter of the oceanoceaan,
62
195600
2640
in de bovenste 200 meter van de oceaan.
03:32
and they feedeten geven the entiregeheel
openOpen oceanoceaan ecosystemecosysteem.
63
200000
3416
Ze voeden het gehele
ecosysteem van de open oceaan.
03:35
Some of the animalsdieren
liveleven amongtussen them and eateten them,
64
203440
2416
Sommige dieren leven tussen hen en eten ze
03:37
and othersanderen swimzwemmen up
to feedeten geven on them at night,
65
205880
2536
en anderen komen ’s nachts
omhoog om ervan te eten,
03:40
while othersanderen sitzitten in the deepdiep
and wait for them to diedood gaan and settleSettle down
66
208440
3976
terwijl anderen in de diepte zitten
afwachten tot ze sterven en neerzinken
03:44
and then they chowChow down on them.
67
212440
1524
om ze dan op te eten.
03:47
So these tinyklein phytoplanktonfytoplankton,
68
215320
3096
Dit kleine fytoplankton
03:50
collectivelycollectief, weighwegen lessminder than
one percentprocent of all the plantsplanten on landland-,
69
218440
4136
weegt samen minder dan 1%
van alle landplanten,
03:54
but annuallyjaarlijks they photosynthesizephotosynthesize
as much as all of the plantsplanten on landland-,
70
222600
4296
maar fotosynthetiseert jaarlijks zo veel
als alle planten op het land,
03:58
includinginclusief the AmazonAmazon rainforestregenwoud
71
226920
2416
met inbegrip van het Amazonewoud
dat we beschouwen als
de longen van de planeet.
04:01
that we consideroverwegen the lungslongen of the planetplaneet.
72
229360
2200
04:04
EveryElke yearjaar, they fixrepareren
50 billionmiljard tonstons of carbonkoolstof
73
232280
3976
Elk jaar nemen ze
50 miljard ton koolstof
04:08
in the formformulier of carbonkoolstof dioxidedioxide
into theirhun bodieslichamen
74
236280
3256
in de vorm van kooldioxide
op in hun lichaam.
04:11
that feedsfeeds the oceanoceaan ecosystemecosysteem.
75
239560
2680
Dat voedt het ecosysteem van de oceaan.
04:15
How does this tinyklein amountbedrag of biomassbiomassa
76
243120
2576
Hoe komt het dat deze kleine
hoeveelheid biomassa
net zo veel produceert
als alle planten op het land?
04:17
produceproduceren as much as all the plantsplanten on landland-?
77
245720
2056
04:19
Well, they don't have trunksTrunks and stemsstengels
78
247800
2536
Wel, ze hoeven geen stammen, stengels,
04:22
and flowersbloemen and fruitsvruchten
and all that to maintainin stand houden.
79
250360
2936
bloemen, vruchten enzovoort
te onderhouden.
04:25
All they have to do is growgroeien and divideverdelen
and growgroeien and divideverdelen.
80
253320
2816
Het enige wat ze moeten doen is
groeien en delen en groeien en delen.
04:28
They're really leanmager
little photosynthesisfotosynthese machinesmachines.
81
256160
3600
Het zijn kleine fotosynthesemachines
zonder toeters of bellen.
04:33
They really crankzwengel.
82
261519
1201
Ze gaan er vol voor.
04:39
So there are thousandsduizenden
of differentverschillend speciessoorten of phytoplanktonfytoplankton,
83
267400
3896
Er zijn duizenden verschillende
soorten fytoplankton
04:43
come in all differentverschillend shapesvormen and sizesmaten,
84
271320
2176
in allemaal verschillende vormen en maten,
04:45
all roughlyongeveer lessminder than the widthbreedte
of a humanmenselijk hairhaar-.
85
273520
3256
de meeste minder dan
de dikte van een mensenhaar.
04:48
Here, I'm showingtonen you
some of the more beautifulmooi onesdegenen,
86
276800
3576
Hier toon ik jullie enkele
van de mooiere exemplaren,
04:52
the textbookleerboek versionsversies.
87
280400
1480
de leerboekversies.
04:54
I call them the charismaticcharismatische
speciessoorten of phytoplanktonfytoplankton.
88
282640
3240
Ik noem ze de charismatische
fytoplanktonsoorten.
05:00
And here is ProchlorococcusProchlorococcus.
89
288120
3000
Hier is Prochlorococcus.
05:04
I know,
90
292120
1536
Ik weet het,
05:05
it just lookslooks like a bunchbos
of schmutzSchmutz on a microscopeMicroscoop slideglijbaan.
91
293680
2936
het ziet er uit als
een vuil microscoopglaasje.
05:08
(LaughterGelach)
92
296640
1576
(Gelach)
05:10
But they're in there,
93
298240
1816
Maar ze zijn er wel.
05:12
and I'm going to revealonthullen them
to you in a minuteminuut.
94
300080
2760
Ik ga ze jullie gelijk laten zien.
05:15
But first I want to tell you
how they were discoveredontdekt.
95
303560
3560
Maar eerst wil ik vertellen
hoe ze werden ontdekt.
05:20
About 38 yearsjaar agogeleden,
96
308080
2136
Ongeveer 38 jaar geleden
05:22
we were playingspelen around with a technologytechnologie
in my lablaboratorium calledriep flowstroom cytometryCytometry
97
310240
4776
experimenteerden we in mijn lab
met een technologie,
flowcytometrie geheten.
05:27
that was developedontwikkelde for biomedicalBiomedische researchOnderzoek
for studyingaan het studeren cellscellen like cancerkanker cellscellen,
98
315040
4480
Ze werd ontwikkeld
voor biomedisch onderzoek
voor het bestuderen
van cellen zoals kankercellen,
maar wij gebruikten ze voor
iets anders dan bedoeld
05:33
but it turnsbochten out we were usinggebruik makend van it
for this off-labeloff-label purposedoel
99
321080
3296
namelijk om fytoplankton te bestuderen.
05:36
whichwelke was to studystudie phytoplanktonfytoplankton,
and it was beautifullymooi suitedgeschikt to do that.
100
324400
3960
En daar was het erg geschikt voor.
05:41
And here'shier is how it workswerken:
101
329480
1776
Zo werkt het:
05:43
so you injectinjecteren a samplemonster
in this tinyklein little capillarycapillair tubebuis,
102
331280
3240
je injecteert een monster
in een piepkleine capillaire buis,
05:47
and the cellscellen go singlesingle filehet dossier by a laserlaser,
103
335840
3496
en de cellen gaan
één voor één langs een laser,
05:51
and as they do, they scatterScatter lightlicht
accordingvolgens to theirhun sizegrootte
104
339360
4056
waarbij ze volgens grootte
licht verstrooien
05:55
and they emituitstoten lightlicht accordingvolgens
to whateverwat dan ook pigmentspigmenten they mightmacht have,
105
343440
3656
en licht uitzenden
volgens de pigmenten die erin zitten,
05:59
whetherof they're naturalnatuurlijk
or whetherof you stainvlek them.
106
347120
2616
hetzij natuurlijke, hetzij kunstmatige.
06:01
And the chlorophylchlorophyl of phytoplanktonfytoplankton,
107
349760
2360
Het chlorofyl van fytoplankton
06:05
whichwelke is greengroen,
108
353160
1336
dat groen is,
06:06
emitsstoot redrood lightlicht
when you shineschijnen blueblauw lightlicht on it.
109
354520
3736
zendt rood licht uit als je er
blauw licht op laat schijnen.
06:10
And so we used this instrumentinstrument
for severalverscheidene yearsjaar
110
358280
3216
We gebruikten dit instrument
voor meerdere jaren
om onze fytoplanktonculturen
te bestuderen,
06:13
to studystudie our phytoplanktonfytoplankton culturesculturen,
111
361520
1816
06:15
speciessoorten like those charismaticcharismatische
onesdegenen that I showedtoonden you,
112
363360
3616
soorten zoals de charismatische
die heb ik laten zien,
06:19
just studyingaan het studeren theirhun basicbasis- cellcel biologybiologie.
113
367000
2200
om hun fundamentele
celbiologie te bestuderen.
06:22
But all that time, we thought,
well wouldn'tzou het niet it be really coolkoel
114
370160
2936
Maar al die tijd dachten we
dat het leuk kon zijn
06:25
if we could take an instrumentinstrument
like this out on a shipschip
115
373120
2816
als we een instrument als dit
konden meenemen op een schip,
06:27
and just squirtspuiten seawaterzeewater throughdoor it
116
375960
1696
er zeewater doorheen spuiten
06:29
and see what all those diversityverscheidenheid
of phytoplanktonfytoplankton would look like.
117
377680
4736
en zien hoe al die diversiteit
van fytoplankton eruit zou zien.
06:34
So I managedbeheerd to get my handshanden
118
382440
2096
Ik kon de hand leggen
op wat we in de flowcytometrie
een 'kolos' noemen,
06:36
on what we call a biggroot rigtuig
in flowstroom cytometryCytometry,
119
384560
3216
06:39
a largegroot, powerfulkrachtig laserlaser
120
387800
2440
een grote, krachtige laser
06:43
with a money-backgeld-terug guaranteegarantie
from the companybedrijf
121
391240
2736
met geld-terug-garantie van de firma
dat als het op een schip niet zou werken,
ze het zouden terugnemen.
06:46
that if it didn't work on a shipschip,
they would take it back.
122
394000
2936
06:48
And so a youngjong scientistwetenschapper
that I was workingwerkend with at the time,
123
396960
3016
Een jonge wetenschapper
met wie ik toen werkte,
06:52
RobRob OlsonOlson, was ablein staat
to take this thing apartdeel,
124
400000
2576
Rob Olson, kon het ding uit elkaar halen,
06:54
put it on a shipschip, put it back togethersamen
and take it off to seazee.
125
402600
3856
het op een schip zetten, het weer in
elkaar zetten en het meenemen naar zee.
06:58
And it workedwerkte like a charmcharme.
126
406480
1336
Het werkte als een fluitje.
06:59
We didn't think it would,
because we thought the ship'svan het schip vibrationstrillingen
127
407840
3136
We dachten dat het niet zou gaan,
omdat de trillingen van het schip
07:03
would get in the way
of the focusingscherpstellen of the laserlaser,
128
411000
2376
de laser zou beletten te focusseren,
maar het werkte echt als een fluitje.
07:05
but it really workedwerkte like a charmcharme.
129
413400
1656
07:07
And so we mappedtoegewezen the phytoplanktonfytoplankton
distributionsdistributies acrossaan de overkant the oceanoceaan.
130
415080
3496
Zo brachten we de fytoplanktondistributie
in de oceaan in kaart.
07:10
For the first time, you could look at them
one cellcel at a time in realecht time
131
418600
3616
Voor het eerst kon je het
cel per cel in real time bekijken
07:14
and see what was going on --
that was very excitingopwindend.
132
422240
2816
en zien wat er gaande was --
dat was erg spannend.
07:17
But one day, RobRob noticedmerkte
some faintflauw signalssignalen
133
425080
3016
Maar op een dag bemerkte Rob
wat zwakke signalen uit het instrument
07:20
comingkomt eraan out of the instrumentinstrument
134
428120
1496
07:21
that we dismissedontslagen as electronicelektronisch noiselawaai
135
429640
3696
die we hadden afgedaan
als elektronische ruis.
07:25
for probablywaarschijnlijk a yearjaar
136
433360
2296
Het duurde waarschijnlijk een jaar
07:27
before we realizedrealiseerde that it wasn'twas niet
really behavinggedragen like noiselawaai.
137
435680
3336
voordat we ons realiseerden dat ze
zich niet echt gedroegen als ruis.
07:31
It had some regularregelmatig patternspatronen to it.
138
439040
2160
Ze vertoonden regelmatige patronen.
Om een ​​lang verhaal kort te maken,
07:34
To make a long storyverhaal shortkort,
139
442440
1440
07:36
it was tinyklein, tinyklein little cellscellen,
140
444640
2536
het waren piepkleine cellen
07:39
lessminder than one-oneéén-één hundredthhonderdste
the widthbreedte of a humanmenselijk hairhaar-
141
447200
3376
-- minder dan een honderdste
van de breedte van een mensenhaar --
07:42
that containbevatten chlorophylchlorophyl.
142
450600
1816
met chlorofyl.
Dat was Prochlorococcus.
07:44
That was ProchlorococcusProchlorococcus.
143
452440
1360
07:47
So rememberonthouden this slideglijbaan that I showedtoonden you?
144
455040
2760
Herinner je je die dia nog?
07:50
If you shineschijnen blueblauw lightlicht
on that samedezelfde samplemonster,
145
458680
2616
Als je blauw licht laat schijnen
op datzelfde monster,
07:53
this is what you see:
146
461320
1200
zie je dit:
07:55
two tinyklein little redrood light-emittinglichtgevende cellscellen.
147
463280
3856
twee piepkleine, rood oplichtende cellen.
07:59
Those are ProchlorococcusProchlorococcus.
148
467160
2120
Dat zijn Prochlorococcuscellen.
08:02
They are the smallestkleinste and mostmeest abundantovervloedig
photosyntheticfotosynthetische cellcel on the planetplaneet.
149
470760
4040
Ze zijn de kleinste en meest voorkomende
fotosynthetische cel op de planeet.
08:09
At first, we didn't know what they were,
150
477071
1905
In het begin wisten we niet wat ze waren,
08:11
so we calledriep the "little greensGroenen."
151
479000
1776
dus noemden we ze ‘groentjes’.
08:12
It was a very affectionatehartelijk namenaam for them.
152
480800
1976
Een koosnaampje.
08:14
UltimatelyUiteindelijk, we knewwist enoughgenoeg about them
to give them the namenaam ProchlorococcusProchlorococcus,
153
482800
3616
Uiteindelijk wisten we er genoeg over
om ze de naam Prochlorococcus geven,
08:18
whichwelke meansmiddelen "primitiveprimitief greengroen berryBerry."
154
486440
2216
wat ‘primitieve groene bes’ betekent.
08:20
And it was about that time
155
488680
1440
Het was tegen die tijd
08:23
that I becamewerd so smittengeslagen
by these little cellscellen
156
491480
2776
dat ik zo gesteld raakte
op deze kleine cellen
08:26
that I redirectedDoorverwezen my entiregeheel lablaboratorium
to studystudie them and nothing elseanders,
157
494280
4120
dat ik mijn hele lab aan hen
en niets anders wijdde.
08:31
and my loyaltyloyaliteit to them
has really paidbetaald off.
158
499760
3016
En mijn toewijding aan ze
heeft zijn vruchten afgeworpen.
08:34
They'veZe hebben givengegeven me a tremendousenorme amountbedrag,
includinginclusief bringingbrengen me here.
159
502800
3560
Ze hebben mij heel wat gegeven,
met inbegrip van mij naar hier te brengen.
08:39
(ApplauseApplaus)
160
507880
5360
(Applaus)
08:45
So over the yearsjaar,
we and othersanderen, manyveel othersanderen,
161
513799
2976
Door de jaren heen hebben wij
en anderen, vele anderen,
08:48
have studiedbestudeerd ProchlorococcusProchlorococcus
acrossaan de overkant the oceansoceanen
162
516799
3377
Prochlorococcus bestudeerd in alle oceanen
08:52
and foundgevonden that they're very abundantovervloedig
over widebreed, widebreed rangesbereiken
163
520200
4576
en gevonden dat ze wijd verspreid
overvloedig voorkomen
in het ecosysteem van de open oceaan.
08:56
in the openOpen oceanoceaan ecosystemecosysteem.
164
524800
1640
08:59
They're particularlyvooral abundantovervloedig
in what are calledriep the openOpen oceanoceaan gyresgyres.
165
527680
4096
Ze zijn bijzonder overvloedig in
wat de ‘open oceaangyren’ worden genoemd.
09:03
These are sometimessoms referredgenoemd to
as the desertswoestijnen of the oceansoceanen,
166
531800
3736
Ze worden soms aangeduid
als de woestijnen van de oceanen,
09:07
but they're not desertswoestijnen at all.
167
535560
2016
maar het zijn helemaal geen woestijnen.
09:09
TheirHun deepdiep blueblauw waterwater is teemingvol
168
537600
2536
Hun diepblauwe water wemelt
09:12
with a hundredhonderd millionmiljoen
ProchlorococcusProchlorococcus cellscellen perper literliter.
169
540160
3400
van honderd miljoen
Prochlorococcus-cellen per liter.
09:16
If you crowdmenigte them togethersamen
like we do in our culturesculturen,
170
544360
2616
Als je ze samenbrengt
zoals in onze culturen
09:19
you can see theirhun beautifulmooi
greengroen chlorophylchlorophyl.
171
547000
3536
kan je hun mooie
groene chlorofyl bewonderen.
09:22
One of those testtest tubestubes
has a billionmiljard ProchlorococcusProchlorococcus in it,
172
550560
4616
Elk van die reageerbuizen bevat
een miljard Prochlorococcussen
09:27
and as I told you earliervroeger,
173
555200
1456
en, zoals ik jullie eerder vertelde,
09:28
there are threedrie billionmiljard billionmiljard billionmiljard
of them on the planetplaneet.
174
556680
3176
zijn er drie miljard miljard miljard
van hen op de planeet.
09:31
That's threedrie octillionoctillion,
175
559880
2216
Dat is drie octiljoen (10^48)
09:34
if you carezorg to convertconverteren.
176
562120
1680
als je het echt wil weten.
09:36
(LaughterGelach)
177
564480
1696
(Gelach)
09:38
And collectivelycollectief, they weighwegen
more than the humanmenselijk populationbevolking
178
566200
3896
Gezamenlijk wegen ze meer
dan de menselijke bevolking
09:42
and they photosynthesizephotosynthesize
as much as all of the cropsgewassen on landland-.
179
570120
3960
en ze fotosynthetiseren zo veel
als alle gewassen op het land.
09:47
They're incrediblyongelooflijk importantbelangrijk
in the globalglobaal oceanoceaan.
180
575080
3440
Ze zijn ongelooflijk belangrijk
in de wereldwijde oceaan.
09:51
So over the yearsjaar,
as we were studyingaan het studeren them
181
579120
2496
Door de jaren dat we ze bestudeerden
09:53
and foundgevonden how abundantovervloedig they were,
182
581640
2176
en ontdekten hoe overvloedig
ze voorkwamen,
09:55
we thought, hmmHmm, this is really strangevreemd.
183
583840
1936
dachten we: "Hm, eigenaardig.
09:57
How can a singlesingle speciessoorten be so abundantovervloedig
acrossaan de overkant so manyveel differentverschillend habitatshabitats?
184
585800
3840
Hoe kan een enkele soort zo overvloedig
in zo veel verschillende
habitats voorkomen?"
10:02
And as we isolatedgeïsoleerd more into culturecultuur,
185
590640
2016
Door er meer in cultuur te isoleren,
leerden we dat er
verschillende ecotypen zijn.
10:04
we learnedgeleerd that they
are differentverschillend ecotypesgeneeskrachtig.
186
592680
2136
10:06
There are some that are adaptedaangepast
to the high-lightHigh-licht intensitiesintensiteiten
187
594840
2896
Er zijn er die zijn aangepast
aan hoge lichtintensiteiten
10:09
in the surfaceoppervlak waterwater,
188
597760
1256
in het oppervlaktewater.
10:11
and there are some that are adaptedaangepast
to the lowlaag lightlicht in the deepdiep oceanoceaan.
189
599040
3576
Andere zijn aangepast
aan weinig licht in de diepe oceaan.
10:14
In factfeit, those cellscellen that liveleven
in the bottombodem of the sunlitzonovergoten zonezone
190
602640
3576
In feite zijn de cellen die onderaan
de zonovergoten zone leven
10:18
are the mostmeest efficientdoeltreffend
photosynthesizersphotosynthesizers of any knownbekend cellcel.
191
606240
4776
de meest efficiënte fotosynthetiserende
van alle bekende cellen.
10:23
And then we learnedgeleerd
that there are some strainsstammen
192
611040
2336
Ook leerden we dat een aantal stammen
10:25
that growgroeien optimallyoptimaal alonglangs the equatorevenaar,
193
613400
3416
optimaal groeien langs de evenaar
10:28
where there are higherhoger temperaturestemperaturen,
194
616840
1736
waar er hogere temperaturen zijn,
en andere die het beter doen
bij lagere temperaturen
10:30
and some that do better
at the coolerkoeler temperaturestemperaturen
195
618600
2376
10:33
as you go northnoorden and southzuiden.
196
621000
1256
noordwaarts of zuidwaarts.
10:34
So as we studiedbestudeerd these more and more
and keptgehouden findingbevinding more and more diversityverscheidenheid,
197
622280
3696
Terwijl we ze bestudeerden en meer
en meer diversiteit vonden,
10:38
we thought, oh my God,
how diverseverschillend are these things?
198
626000
2440
dachten we: "Oh mijn God,
hoe divers zijn deze dingen?"
10:41
And about that time, it becamewerd
possiblemogelijk to sequencevolgorde theirhun genomesgenomen
199
629040
3256
Rond die tijd werd het mogelijk
om hun genoomsequentie te bepalen
10:44
and really look underonder the hoodkap
and look at theirhun geneticgenetisch makeupbedenken.
200
632320
3600
en echt onder de motorkap te kijken
naar hun genetische samenstelling.
10:49
And we'vewij hebben been ablein staat to sequencevolgorde
the genomesgenomen of culturesculturen that we have,
201
637280
4416
We konden de genomen
van onze culturen bepalen,
10:53
but alsoook recentlykort geleden, usinggebruik makend van flowstroom cytometryCytometry,
202
641720
2376
maar met behulp van flowcytometrie
10:56
we can isolateisoleren
individualindividu cellscellen from the wildwild
203
644120
2856
kunnen we nu ook individuele cellen
uit de natuur isoleren
10:59
and sequencevolgorde theirhun individualindividu genomesgenomen,
204
647000
2176
en hun individuele
genoomsequentie bepalen.
11:01
and now we'vewij hebben sequencedgesequenced
hundredshonderden of ProchlorococcusProchlorococcus.
205
649200
2880
We hebben het genoom van honderden
Prochlorococcussen bepaald.
11:04
And althoughhoewel eachelk cellcel
has roughlyongeveer 2,000 genesgenen --
206
652840
3936
Hoewel elke cel
ongeveer 2.000 genen telt --
11:08
that's one tenthtiende the sizegrootte
of the humanmenselijk genomegenoom --
207
656800
3576
dat is een tiende van de grootte
van het menselijk genoom --
zie je, als je er meer en meer bepaalt,
11:12
as you sequencevolgorde more and more,
208
660400
1456
11:13
you find that they only have
a thousandduizend of those in commongemeenschappelijk
209
661880
4696
dat ze er slechts een duizendtal
met elkaar gemeen hebben
11:18
and the other thousandduizend
for eachelk individualindividu strainspanning
210
666600
3096
en de andere duizend
voor elke afzonderlijke stam
11:21
is drawngetrokken from an enormousenorm genegen poolzwembad,
211
669720
2576
van een enorme genenbank komt,
11:24
and it reflectsweerspiegelt the particularbijzonder environmentmilieu
that the cellcel mightmacht have thrivedbloeide in,
212
672320
6616
die de bijzondere omgeving weerspiegelt
waarin die cel tot ontwikkeling kwam,
11:30
not just highhoog or lowlaag lightlicht
or highhoog or lowlaag temperaturetemperatuur-,
213
678960
2976
niet alleen hoge of lage lichtsterkte
of hoge of lage temperatuur,
11:33
but whetherof there are
nutrientsvoedingsstoffen that limitbegrenzing them
214
681960
2776
maar ook bepalende voedingsstoffen
11:36
like nitrogenstikstof, phosphorusfosfor or ironijzer.
215
684760
2456
zoals stikstof, fosfor of ijzer.
11:39
It reflectsweerspiegelt the habitatleefgebied
that they come from.
216
687240
2520
Het weerspiegelt het leefgebied
waar ze vandaan komen.
Je kan het als volgt zien.
11:42
Think of it this way.
217
690400
1200
11:45
If eachelk cellcel is a smartphonesmartphone
218
693040
3256
Zie elke cel als een smartphone
11:48
and the appsapps are the genesgenen,
219
696320
1920
en de genen als apps.
11:51
when you get your smartphonesmartphone,
it comeskomt with these built-iningebouwde appsapps.
220
699080
3456
Wanneer je je smartphone krijgt,
heeft hij ingebouwde apps.
Die kun je niet
verwijderen van een iPhone.
11:54
Those are the onesdegenen that you can't deleteverwijderen
if you're an iPhoneiPhone personpersoon.
221
702560
3216
Aangeklikt waggelen ze niet
en ze hebben geen x-en.
11:57
You presspers on them and they don't jiggleschudden
and they don't have x'sx.
222
705800
3056
Zelfs als je ze niet wilt,
kun je je er niet ontdoen.
12:00
Even if you don't want them,
you can't get ridbevrijden of them.
223
708880
2616
(Gelach)
Die zijn net als
de kerngenen van Prochlorococcus.
12:03
(LaughterGelach)
224
711520
2576
12:06
Those are like the corekern genesgenen
of ProchlorococcusProchlorococcus.
225
714120
3136
12:09
They're the essenceessence of the phonetelefoon.
226
717280
2056
Ze zijn de essentie van de telefoon.
12:11
But you have a hugereusachtig poolzwembad
of appsapps to drawtrek uponop
227
719360
4976
Maar je hebt een enorme hoop
apps om uit te putten
12:16
to make your phonetelefoon custom-designedspeciaal ontworpen
for your particularbijzonder lifestylelevensstijl and habitatleefgebied.
228
724360
5736
om je telefoon aan te passen
aan je specifieke levensstijl en habitat.
12:22
If you travelreizen a lot,
you'llje zult have a lot of travelreizen appsapps,
229
730120
3816
Als je veel reist, heb je veel reis-apps,
12:25
if you're into financialfinancieel things,
you mightmacht have a lot of financialfinancieel appsapps,
230
733960
4816
is financiën je ding,
dan heb je veel financiële apps.
12:30
or if you're like me,
231
738800
1536
Ben je net als ik,
12:32
you probablywaarschijnlijk have a lot of weatherweer appsapps,
232
740360
1936
heb je waarschijnlijk veel weer-apps,
in de hoop dat een ervan je zal
vertellen wat je wil horen.
12:34
hopinghoop one of them will tell you
what you want to hearhoren.
233
742320
2616
12:36
(LaughterGelach)
234
744960
1336
(Gelach)
12:38
And I've learnedgeleerd the last
couplepaar daysdagen in VancouverVancouver
235
746320
2376
Ik heb de laatste paar dagen
in Vancouver geleerd
12:40
that you don't need a weatherweer appapp --
you just need an umbrellaparaplu.
236
748720
2976
dat je geen weer-app nodig hebt
-- je hebt gewoon een paraplu nodig.
12:43
So --
237
751720
1216
Dus --
12:44
(LaughterGelach)
238
752960
2176
(Gelach)
12:47
(ApplauseApplaus)
239
755160
2696
(Applaus)
12:49
So just as your smartphonesmartphone tellsvertelt us
something about how you liveleven your life,
240
757880
5936
Dus net zoals je smartphone iets zegt
over hoe je je leven leeft,
12:55
your lifestylelevensstijl,
241
763840
1296
over jouw levensstijl,
12:57
readinglezing the genomegenoom
of a ProchlorococcusProchlorococcus cellcel
242
765160
2616
vertelt het uitlezen van het genoom
van een Prochlorococcuscel
12:59
tellsvertelt us what the pressuresdruk are
in its environmentmilieu.
243
767800
4040
ons iets over zijn omgeving.
13:04
It's like readinglezing its diarydagboek,
244
772680
1976
Het is als het lezen van haar dagboek,
13:06
not only tellingvertellen us how it got
throughdoor its day or its weekweek,
245
774680
3776
het vertelt ons niet alleen
hoe haar dag of week was,
13:10
but even its evolutionaryevolutionaire historygeschiedenis.
246
778480
2680
maar ook haar evolutionaire geschiedenis.
Door ons onderzoek -- ik zei dat we
13:14
As we studiedbestudeerd -- I said we'vewij hebben
sequencedgesequenced hundredshonderden of these cellscellen,
247
782200
3216
honderden van deze cellen
hebben gesequenced,
13:17
and we can now projectproject
248
785440
1856
en we hebben nu een idee
13:19
what is the totaltotaal geneticgenetisch sizegrootte --
249
787320
4136
van de totale genetische omvang --
de genenpoel --
13:23
genegen poolzwembad --
250
791480
1216
13:24
of the ProchlorococcusProchlorococcus
federationFederatie, as we call it.
251
792720
3496
van de Prochlorococcus federatie,
zoals wij dat noemen.
13:28
It's like a superorganismsuperorganism.
252
796240
1656
Het is als een superorganisme.
13:29
And it turnsbochten out that projectionsprojecties are
253
797920
2616
Het blijkt dat we kunnen veronderstellen
13:32
that the collectivecollectief has 80,000 genesgenen.
254
800560
3016
dat het collectief 80.000 genen heeft.
13:35
That's fourvier timestijden the sizegrootte
of the humanmenselijk genomegenoom.
255
803600
2936
Dat is vier keer de grootte
van het menselijk genoom.
13:38
And it's that diversityverscheidenheid of genegen poolszwembaden
256
806560
4416
Het is die diversiteit van genenpoelen
13:43
that makesmerken it possiblemogelijk for them
257
811000
2016
die het hen mogelijk maakt
13:45
to dominateheersen these largegroot
regionsRegio's of the oceansoceanen
258
813040
2256
grote gebieden van de oceanen te domineren
13:47
and maintainin stand houden theirhun stabilitystabiliteit
259
815320
1736
en hun stabiliteit
13:49
yearjaar in and yearjaar out.
260
817080
1920
jaar in jaar uit te behouden.
13:52
So when I daydreamDaydream about ProchlorococcusProchlorococcus,
261
820680
3176
Als ik dus dagdroom over Prochlorococcus,
13:55
whichwelke I probablywaarschijnlijk do more
than is healthygezond --
262
823880
2456
wat ik waarschijnlijk
meer doe dan gezond is --
13:58
(LaughterGelach)
263
826360
1696
(Gelach)
14:00
I imaginestel je voor them floatingdrijvend out there,
264
828080
3376
dan zie ik ze daar ronddrijven,
14:03
doing theirhun jobbaan,
265
831480
1296
hun werk doen,
14:04
maintainingbehoud the planetplaneet,
266
832800
1536
de planeet onderhouden,
14:06
feedingvoeding the animalsdieren.
267
834360
3176
als voedsel dienen voor de dieren.
14:09
But alsoook I inevitablyonvermijdelijk endeinde up
268
837560
2176
Maar onvermijdelijk ga ik ook
14:11
thinkinghet denken about what
a masterpiecemeesterwerk they are,
269
839760
3416
nadenken over wat een meesterwerk ze zijn,
14:15
finelyfijn tunedtuned by millionsmiljoenen
of yearsjaar of evolutionevolutie.
270
843200
3896
fijn afgesteld door miljoenen
jaren van evolutie.
14:19
With 2,000 genesgenen,
271
847120
2000
Met 2.000 genen
kunnen ze doen wat wij allemaal
met al onze menselijke vindingrijkheid
14:21
they can do what
all of our humanmenselijk ingenuityvindingrijkheid
272
849960
2456
14:24
has not figuredbedacht out how to do yetnog.
273
852440
2256
nog niet hebben uitgeknobbeld.
14:26
They can take solarzonne- energyenergie, COCO2
274
854720
2976
Ze kunnen zonne-energie en CO2 opnemen
14:29
and turnbeurt it into chemicalchemisch energyenergie
in the formformulier of organicbiologisch carbonkoolstof,
275
857720
3496
en het omzetten in chemische energie
in de vorm van organische koolstof,
14:33
lockingvergrendeling that sunlightzonlicht
in those carbonkoolstof bondsobligaties.
276
861240
3280
en dat zonlicht opsluiten
in deze koolstofbindingen.
14:37
If we could figurefiguur out
exactlyprecies how they do this,
277
865760
3536
Als we kunnen achterhalen hoe ze dit doen,
14:41
it could inspireinspireren designsontwerpen
278
869320
3016
zou het ontwerpen kunnen inspireren
die onze afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen kunnen verminderen.
14:44
that could reduceverminderen
our dependencyafhankelijkheid on fossilfossiel fuelsbrandstoffen,
279
872360
2936
14:47
whichwelke bringsbrengt my storyverhaal fullvol circlecirkel.
280
875320
2800
Dat brengt me terug bij mijn uitgangspunt.
14:51
The fossilfossiel fuelsbrandstoffen that are buriedbegraven
that we're burningbrandend
281
879160
2896
De fossiele brandstoffen die we verbranden
14:54
tooknam millionsmiljoenen of yearsjaar
for the earthaarde to burybegraven those,
282
882080
4816
werden in de loop van miljoenen jaren
in de aarde opgeslagen,
14:58
includinginclusief those ancestorsvoorvaders
of ProchlorococcusProchlorococcus,
283
886920
3016
met inbegrip van die voorouders
van Prochlorococcus.
15:01
and we're burningbrandend that now
in the blinkknipperen of an eyeoog
284
889960
2896
En wij verbranden die nu
in een oogwenk op geologische tijdschaal.
15:04
on geologicalgeologisch timescalestermijnen.
285
892880
1936
15:06
CarbonKoolstof dioxidedioxide is increasingtoenemend
in the atmosphereatmosfeer.
286
894840
2896
Kooldioxide neemt toe in de atmosfeer.
15:09
It's a greenhousebroeikas gasgas-.
287
897760
1576
Het is een broeikasgas.
15:11
The oceansoceanen are startingbeginnend to warmwarm.
288
899360
2096
De oceanen beginnen op te warmen.
15:13
So the questionvraag is,
what is that going to do
289
901480
2736
De vraag is wat is dat gaat doen
met mijn Prochlorococcus?
15:16
for my ProchlorococcusProchlorococcus?
290
904240
2496
15:18
And I'm sure you're expectingervan uitgaand me to say
that my belovedgeliefd microbesmicroben are doomedverdoemde,
291
906760
4936
Ik ben er zeker van
dat je verwacht dat ik zou zeggen
dat mijn geliefde microben gedoemd zijn,
15:23
but in factfeit they're not.
292
911720
1320
maar in feite zijn ze dat niet.
15:25
ProjectionsProjecties are that theirhun populationspopulaties
will expanduitbreiden as the oceanoceaan warmsverwarmt
293
913960
5656
Prognoses zijn dat hun populatie
zal toenemen als de oceaan opwarmt
15:31
to 30 percentprocent largergrotere by the yearjaar 2100.
294
919640
3880
tot zelfs 30% groter in het jaar 2100.
15:36
Does that make me happygelukkig?
295
924000
1400
Maakt me dat gelukkig?
15:38
Well, it makesmerken me happygelukkig
for ProchlorococcusProchlorococcus of courseCursus --
296
926320
2656
Nou, het maakt me natuurlijk
blij voor Prochlorococcus --
15:41
(LaughterGelach)
297
929000
2296
(Gelach)
15:43
but not for the planetplaneet.
298
931320
2400
maar niet voor de planeet.
15:46
There are winnerswinnaars and losersverliezers
299
934480
1376
Er zijn winnaars en verliezers
15:47
in this globalglobaal experimentexperiment
that we'vewij hebben undertakenondernomen,
300
935880
3256
in dit wereldwijde experiment
dat we hebben opgezet.
15:51
and it's projectedgeprojecteerd that amongtussen the losersverliezers
301
939160
2976
We verwachten dat er onder de verliezers
een aantal van dat grotere
fytoplankton zullen zijn,
15:54
will be some of those
largergrotere phytoplanktonfytoplankton,
302
942160
2056
15:56
those charismaticcharismatische onesdegenen
303
944240
1296
dat charismatische.
15:57
whichwelke are expectedverwacht
to be reducedgereduceerd in numbersgetallen,
304
945560
2816
Die zullen naar verwachting gaan afnemen
16:00
and they're the onesdegenen that feedeten geven
the zooplanktonzoöplankton that feedeten geven the fishvis
305
948400
3496
en het zijn zij die
het zoöplankton voeden
dat tot voedsel dient
van de vissen die we willen vangen.
16:03
that we like to harvestoogst.
306
951920
1400
16:08
So ProchlorococcusProchlorococcus has been
my musemuze for the pastverleden 35 yearsjaar,
307
956600
4456
Prochlorococcus was in de laatste
35 jaar mijn muze,
16:13
but there are legionslegioenen
of other microbesmicroben out there
308
961080
2376
maar er zijn hopen andere microben
16:15
maintainingbehoud our planetplaneet for us.
309
963480
2160
die onze planeet voor ons onderhouden.
16:18
They're out there
310
966360
2056
Ze zijn daar
16:20
readyklaar and waitingaan het wachten for us to find them
so they can tell theirhun storiesverhalen, too.
311
968440
4256
klaar voor ons om ze te vinden, zodat ze
ook hun verhaal kunnen vertellen.
16:24
Thank you.
312
972720
1216
Dank je.
16:25
(ApplauseApplaus)
313
973960
5600
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com