English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Rives: Ketvirtos ryto muziejus

Filmed:
1,966,637 views

Atsargiai: Rives yra apkrėstas 4 valandos ryto manijos. 2007 metais TED konferencijoje, poetas pasidalijo, kas tuomet atrodė, nereikšmingu vis pasirodančiu laiko įsidėmėjimu. Bet po pristatymo, jį užplūdo elektroniniai laiškai su neaiškiomis ir juokingomis nuorodomis: nuo „Rankdarbių kraitelės“ viršelio iki pasikartojančių „Flinstounų“ ir „Džetsonų“. Ši kalba yra lyrinis žvilgtelėjimas į jo perpildytą lobiais, Ketvirtos ryto muziejų.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

00:13
The mostlabiausiai romanticromantiškas thing to ever happenatsitikti to me onlineprisijungęs
Romantiškiausias mano
nutikimas internetine
00:16
startedprasidėjo out the way mostlabiausiai things do:
nutiko labai paprastai,
00:18
withoutbe me, and not onlineprisijungęs.
be manęs ir ne internete.
1896 metų gruodžio 10,
žmogus ant medalio,
00:21
On DecemberGruodžio 10, 1896, the man on the medalmedalis,
Alfredas Nobelis, mirė.
00:24
AlfredAlfredas NobelNobelio, diedmirė.
Šimtą metų po to,
00:26
One hundredšimtas yearsmetai latervėliau, exactlytiksliai, actuallyiš tikrųjų,
o tiksliau, 1996 metų gruodžio 10,
00:28
DecemberGruodžio 10, 1996,
ši žavinga moteris, Wislawa Szymborska,
00:30
this charmingžavinga ladymoteris, WislawaWislawa SzymborskaSzymborska,
00:32
wonlaimėjo the NobelNobelio PrizePremija for literatureliteratūra.
gavo Nobelio literatūros premiją.
00:34
She's a PolishLenkų poetpoetas.
Ji yra lenkų poetė.
Ji akivaizdžiai yra labai svarbi,
00:36
She's a bigdidelis dealspręsti, obviouslyakivaizdu,
00:37
but back in '96, I thought I had never heardišgirdo of her,
bet 1996 metais, aš jos nepažinojau,
iki tol, kol nepradėjau ieškot jos darbų
00:40
and when I checkedpatikrinta out her work,
00:41
I foundrasta this sweetsaldus little poemeilėraštis,
ir neradau šio žaismingo eilėraščio.
00:43
"FourKeturi in the MorningRyte."
,,Ketvirta ryto".
,,Valanda iš nakties į dieną.
00:44
"The hourvalandą from night to day.
00:46
The hourvalandą from sidepusė to sidepusė.
Valanda nuo šono ant šono.
Valanda tiems virš trisdešimt..."
00:47
The hourvalandą for those pastpraeitis thirtytrisdešimt..."
Ir taip toliau, bet kai tik
aš jį perskaičiau
00:49
And it goeseina on, but as soonnetrukus as I readskaityti this poemeilėraštis,
00:51
I fellnukrito for it hardsunku,
supratau, kad pamečiau galvą.
00:53
so hardsunku, I suspectedįtariama we mustprivalo have metsusitiko
Atrodė, lyg jau būčiau tai kažkur matęs.
00:56
somewherekažkur before.
Ar mes susitikom lifte?
00:57
Had I sharedbendrai naudojamas an elevatorliftas ridevažiuoti with this poemeilėraštis?
Ar aš flirtavau su šiuo eilėraščiu
00:59
Did I flirtFlirtas with this poemeilėraštis
kokioje nors kavinėje?
01:01
in a coffeekava shopparduotuvė somewherekažkur?
Negalėjau prisiminti ir tai mane erzino,
01:02
I could not placevieta it, and it buggedBugged me,
01:04
and then in the comingartėja weeksavaitę or two,
Po keletos savaičių
aš žiūrėjau seną filmą
01:05
I would just be watchingžiūriu an oldsenas moviefilmas,
ir nutiko tai.
01:07
and this would happenatsitikti.
Groucho Marx: Čiarli,
turėjai ateiti į pirmąjį vakarėlį.
01:08
(VideoVideo) GrouchoGroucho MarxMarksas: CharlieCharlie, you
should have come to the first partyvakarėlis.
01:09
We didn't get home tilliki around fourketuri in the morningrytas.
Mes grįžom namo tik apie ketvirtą ryto.
01:12
RivesRives: My roommateskambariokai would have the TVTV on,
Rives: Mano kambariokai
žiūrėjo televizorių
01:14
and this would happenatsitikti.
ir tai nutikto.
(Muzika: Seinfeld'o tema)
01:16
(MusicMuzika: SeinfeldSeinfeld themetema)
George Costanza: Nieko sau,
aš nemiegojau iki ketvirtos ryto.
01:17
(VideoVideo) GeorgeGeorge CostanzaConstance: Oh boyberniukas,
I was up tilplyteles fourketuri in the morningrytas
01:19
watchingžiūriu that OmenPranašystė trilogytrilogija.
nes žiūrėjau tą ,,Ženklo" trilogiją.
01:22
RivesRives: I would be listeningklausytis to musicmuzika,
Rives: klausyčiausi muzikos, ir vėl
01:23
and this would happenatsitikti.
Elton John:
♪Jau ketvirta ryto, po velnių.♪
01:25
(VideoVideo) EltonElton JohnJohn: ♪ It's fourketuri o'clockvalandą
in the morningrytas, damnprakeiktas it. ♪
01:27
RivesRives: So you can see what was going on, right?
Rives: Suprantat dabar, kas vyko?
Aiškiai, kažkokie velniūkščiai
01:30
ObviouslyAkivaizdžiai, the demigodspusdievių of coincidencesutapimas
žaidė atsitiktinumais mano galvoje.
01:33
were just messingmaitinimu with me.
Kai kuriems žmonėms įstringa skaičiai,
01:34
Some people get a numbernumeris stuckįstrigo in their headgalva,
kai kuriems vardas ar melodija,
01:36
you mayGegužė recognizeatpažinti a certaintam tikras namevardas or a tunemelodija,
kai kuriems niekas neįstringa,
01:38
some people get nothing, but fourketuri in the morningrytas
bet ,,ketvirta ryto" dabar tūnojo manyje.
01:40
was in me now, but mildlyšvelniai,
Visai kaip kirkšnies patempimas.
01:43
like a groinkirkšnis injurysužalojimas.
Maniau, kad tai praeis savaime
01:46
I always assumeddaryti prielaidą it would just go away
01:47
on its ownsavo eventuallygaliausiai,
ir niekada su niekuo apie tai nekalbėjau.
01:49
and I never talkedkalbėjo about it with anybodykas nors,
01:50
but it did not, and I totallyvisiškai did.
Tačiau tai nepraėjo
ir aš visiems išpasakojau.
2007 metais aš gavau TED pakvietimą
01:54
In 2007, I was invitedpakviesti to speakkalbėk at TEDTED
jau antrąjį kartą,
01:56
for the secondantra time,
01:57
and sincenuo I was still an authorityinstitucija on nothing,
bet kadangi aš buvau „nieko“ žinovas.
Pamaniau, kodėl man nepadarius
01:59
I thought, what if I madepagamintas a multimediamultimedija presentationpristatymas
video prezentacijos
02:03
on a topictema so nichenišą
tema, kuri būtų tokia paprasta
02:04
it is actuallyiš tikrųjų inconsequentialnelogiškas
ir nereikšminga,
02:06
or actuallyiš tikrųjų cockamamiecockamamie.
ar net absurdiška.
02:07
So my talk had some of my
fourketuri in the morningrytas examplespavyzdžiai,
Mano pranešimas įtraukė
ne tik mano,
„ketvirtos ryto“ pavyzdžių,
02:11
but it alsotaip pat had examplespavyzdžiai
bet ir daugumos
02:12
from my fellowkolega TEDTED speakersgarsiakalbiai that yearmetai.
TED pranešėjų tais metais.
Aš radau „ketvirtos ryto“ pavyzdį
Izabel Allende romane.
02:14
I foundrasta fourketuri in the morningrytas in a novelromanas
02:16
by IsabelIsabel AllendeAllende.
Nuostabų pavyzdį radau
Bill'o Clinton'o autobiografijoje,
02:17
I foundrasta a really great one
02:18
in the autobiographyautobiografija of BillBill ClintonClinton.
Keleta radau Matt'o Groening'o darbuose.
02:20
I foundrasta a couplepora in the work of MattMatt GroeningGroening,
02:22
althoughnors MattMatt GroeningGroening told me latervėliau
Tačiau vėliau jis man pasakė,
02:24
that he could not make my talk
kad negalės atvykti į prezentaciją,
02:24
because it was a morningrytas sessionsesija
nes pranešimas turėjo būti ryte
02:26
and I gatherrinkti that he is not an earlyanksti riserstove.
ir aš įtariu, kad jis nėra vieversys.
02:29
HoweverTačiau, had MattMatt been there,
Tačiau jei Matt'as būtų buvęs ten,
jis būtų pamatęs
02:32
he would have seenmatė this mockišdidus conspiracysąmokslas theoryteorija
sąmokslo teorijos parodiją,
02:35
that was un-freaking-cannyJT freaking apdairus for me to assemblesurinkti.
kurią buvo labai sunku sumontuoti.
Tai buvo grynas prasimanymas
02:38
It was totallyvisiškai contrivedpuoselėja
02:39
just for that roomkambarys, just for that momentmomentas.
tik tame kambaryje, tik tai akimirkai.
Taip mes darėm
prieš pasirodant TED.com.
02:41
That's how we did it in the pre-TEDpasirengimo TED.comCom daysdienos.
Tai buvo linksma. Ir tiek.
02:43
It was funlinksma. That was prettygana much it.
Tačiau, kai grįžau namo
02:46
When I got home, thoughnors,
the emailselektroniniai laiškai startedprasidėjo comingartėja in
gavau krūvas žmonių laiškų,
02:49
from people who had seenmatė the talk livegyventi,
kurie matė pranešimą gyvai.
02:50
beginningpradedant with, and this is still my favoritemėgstamiausia,
Laiškai prasidėdavo maždaug taip,
šitas mano mėgstamiausias.
02:53
"Here'sČia yra anotherkitas one for your collectionkolekcija:
„Dar vienas tavo kolekcijai:
02:54
'It's the friendsdraugai you can call
up at 4 a.m. that matterklausimas.'"
'Tik tie draugai svarbiausi,
kuriems gali paskambint ketvirtą ryto'.“
02:57
The sentimentnuotaikos is MarleneMarlene DietrichDietrich.
Marlene Dietrich citata.
02:59
The emailelektroniniu paštu itselfpats was from anotherkitas very
Laiškas savo ruožtu buvo nuo kito
labai seksualaus europiečio,
03:02
sexyseksualus EuropeanEuropos typetipo,
TED kuratoriaus Chris'o Anderson'o.
03:04
TEDTED CuratorKuratorius ChrisChris AndersonAnderson.
(Juokas)
03:06
(LaughterJuokas)
03:08
ChrisChris foundrasta this quotecitata
Chris'as rado šią citatą
03:09
on a coffeekava cuppuodelis or something,
kažkur ant kavos puodelio.
03:11
and I'm thinkingmąstymas, this man is the TyphoidVidurių šiltinės MaryMarija
Aš pamaniau,
„jis yra idėjų
kuriomis verta dalintis pradininkas
03:13
of ideasidėjos worthverta spreadingskleisti, and I have infectedužsikrėtę him.
ir aš jį apkrėčiau.“
03:15
I am contagiousužkrečiama,
Aš užkrečiamas,
03:17
whichkuris was confirmedpatvirtintas lessmažiau than a weeksavaitę latervėliau
kas buvo patvirtinta maždaug po savaitės.
Kai Hallmark darbuotoja
03:20
when a HallmarkPožymis employeedarbuotojas scannednuskaitytas and sentišsiųstas
nuskaitė ir atsiuntė
03:22
an actualfaktinis greetingpasveikinimas cardkortelė
tikrą atvirutę,
03:23
with that sametas pats quotationcitata.
su lygiai tokia pačia citata.
03:24
As a bonuspremija, she hookedužsikabinęs me up
with a secondantra one they make.
Ir kaip priedą, ji man atsiuntė dar vieną.
„Žinojimas, kad galiu paskambinti,
03:27
It sayssako, "Just knowingžinant I can call you
ketvirtą ryto, jeigu reikia,
03:29
at fourketuri in the morningrytas if I need to
padaro, kad to visai nebereikia.“
03:30
makesdaro me not really need to,"
03:32
whichkuris I love, because togetherkartu these are like,
Kas man tikrai patiko,
nes kartu jos tarsi sako,
03:33
"HallmarkPožymis: When you carepriežiūra enoughpakankamai
„Hallmark: Kai tau taip rūpi,
03:35
to sendsiųsti the very bestgeriausia twicedu kartus,
jog nusiunti tą patį dukart.
03:37
phrasedsuformuluoti slightlyLengvai differentlyskirtingai."
Parašytą šiek tiek kitaip.
03:39
I was not surprisedsiurprizas at the TEDsterTEDster
Manęs nenustebino
TED interneto puslapio
03:43
and NewNaujas YorkerYorker magazinežurnalas overlappersidengia.
ir New Yorker žurnalo sutapimas.
03:45
A bunchkrūva of people sentišsiųstas me this when it cameatėjo out.
Krūvos žmonių man tai atsiuntė,
„Jau 4 ryto - galbūt miegotum geriau,
jei nusipirktum šiek tiek šlamšto.“
03:47
"It's 4 a.m.—maybe you'dtu nori sleepmiegoti
better if you boughtnusipirkau some crapšūdas."
03:50
I was surprisedsiurprizas at the TEDsterTEDster/"RugratsPelningiausių savaitgalio" overlappersidengia.
Mane nustebino TED aktyvuolio
ir „Pramuštgalvių“ sutapimas.
Nemažai žmonių man atsiuntė šitą.
03:53
More than one personasmuo sentišsiųstas me this.
03:55
(VideoVideo) DidiDidi PicklesMarinuoti agurkai: It's
fourketuri o'clockvalandą in the morningrytas.
Didi Pickles: Dabar
ketvirta valanda ryto.
03:57
Why on EarthŽemė are you makingpriėmimo chocolatešokoladas puddingpudingas?
Kodėl tu po galais,
gamini šokoladinį pudingą?
03:59
StuATM PicklesMarinuoti agurkai: Because I've lostprarastas controlkontrolė of my life.
Stu Pickles: Nes praradau
gyvenimo kontrolę.
04:01
(LaughterJuokas)
(Juokas)
Rives: Ir tada vienišas
TED aktyvuolis,
04:04
RivesRives: And then there was the lonevienišas TEDsterTEDster
04:05
who was disgruntlednepatenkintas I had overlookedpamiršta
kurį suerzino, kad aš žvilgtelėjau į tai,
04:07
what he considersmano to be a classicklasikinis.
ką jis mano, esant klasika.
Roy Neary: Kelkis, kelkis! Aš ne juokauju.
04:09
(VideoVideo) RoyRoy NearyNeary: Get up, get up! I'm not kiddingjuokaujate.
RonnieAndrius NearyNeary: Is there an accidentavarija?
Ronnie Neary: Ar kažkas atsitiko?
04:12
RoyRoy: No, it's not an accidentavarija. You
wanted to get out of the housenamas anywayvistiek, right?
Roy: Ne, nieko neatsitiko. Juk vis tiek norėjai išeiti iš namų, tiesa?
04:15
RonnieAndrius: Not at fourketuri o'clockvalandą in the morningrytas.
Ronnie: Tik ne ketvirtą ryto.
04:17
RivesRives: So that's "CloseUždaryti EncountersSusiduria su,"
Rives: Tai buvo
„Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“.
04:19
and the mainpagrindinis charactercharakteris is all workeddirbo up
04:20
because aliensužsieniečiai, momentouslymomentously,
Pagrindiniai herojai yra susijaudinę,
04:22
have chosenpasirinkta to showRodyti themselvespatys to earthlingsplanetos gyventojų
nes atėviai nusprendė aplankyti
žemės gyventojus
04:23
at fourketuri in the morningrytas,
04:24
whichkuris does make that a very solidtvirtas examplepavyzdys.
ketvirtą ryto.
Kas paverčia šią situaciją,
dar vienu pavyzdžiu.
04:26
Those were all really solidtvirtas examplespavyzdžiai.
Visi šie pavyzdžiai puikūs,
04:28
They did not get me any closerarčiau to understandingsuprasti
tačiau jie neatskleidė priežasties,
04:30
why I thought I recognizedpripažintas this one particularypač poemeilėraštis.
kodėl man atrodo,
kad kažkur esu tai girdėjęs.
04:32
But they followedsekė the patternmodelis. They playedgrojo alongkartu.
Tačiau jie visi atitiko vieną modelį.
04:34
Right? FourKeturi in the morningrytas as this scapegoatatpirkimo ožys hourvalandą
„Ketvirta ryto“ tapo atpirkimo ožiu
04:37
when all these dramaticdramatiškas occurrencesįvykiai
visiems dramatiškiems nutikimams,
kurie tariamai įvyko.
04:39
allegedlytariamai occuratsirasti.
Gal tai panašu į banalybę,
04:41
Maybe this was some kindmalonus of clichecliche
04:43
that had never been taxonomizedtaxonomized before.
kuri dar niekada nebuvo sistemuota.
04:45
Maybe I was on the trailtakas
O gal aš sekiau
naujo mėmo
atsiradimo keliu ar ką.
04:47
of a newnaujas memememe or something.
04:48
Just when things were gettinggauti prettygana interestingįdomus,
Kai viskas tapo gan įdomu.
04:51
things got really interestingįdomus.
Viskas tapo dar įdomiau.
Šiek tiek vėliau, tais metais
04:52
TEDTED.comCom launchedpaleistas, latervėliau that yearmetai,
TED.com įkėlė krūvas
praėjusių pranešimų vaizdo įrašų
04:54
with a bunchkrūva of videosvaizdo įrašai from pastpraeitis talksderybos,
04:56
includingįskaitant minemano,
įskaitant ir mano.
04:57
and I startedprasidėjo receivinggavimo "fourketuri in the morningrytas" citationsCitavimas
Nuo tada aš pradėjau gaudinėti
„ketvirtos ryto“ citatas.
05:00
from what seemedatrodo like everykiekvienas
time zonezona on the planetplaneta.
Kaip man atrodė,
iš kiekvienos pasaulio laiko juostos.
05:03
Much of it was contentturinys I never would have foundrasta
Daugumos pavyzdžių
aš niekada nebūčiau radęs,
05:05
on my ownsavo if I was looking for it,
net jei pats ieškočiau.
05:07
and I was not.
Aš nepažįstu nieko,
kas turėtų pirmojo tipo diabetą.
05:08
I don't know anybodykas nors with juvenilenepilnametis diabetesdiabetas.
05:10
I probablytikriausiai would have missedpraleistas the bookletknygelė,
Todėl, aš matyt,
būčiau pražiopsojęs lankstinkuką,
05:12
"GrilledAnt grotelių CheeseSūris at FourKeturi O'ClockO ' laikrodis in the MorningRyte."
„Skrudintas sūris ketvirtą valandą ryto.“
05:13
(LaughterJuokas)
(Juokas)
05:16
I do not subscribePrenumeruoti to CrochetNėrimo TodayŠiandien! magazinežurnalas,
Aš neprenumeruoju
„Rankdarbių kraitelės“,
05:19
althoughnors it looksatrodo delightfulpuikūs. (LaughterJuokas)
nors ir atrodo žavingai.
(Juokas)
Pažiūrėkit, kur yra strėlytės.
05:23
Take notepastaba of those clocklaikrodis endsbaigiasi.
05:25
This is a collegekolegija student'sstudento suggestionpasiūlymas
O štai, universiteto studento pasiūlymas
05:26
for what a "fourketuri in the morningrytas" ganggauja signpasirašyti
05:28
should look like.
kaip turėtų atrodyti
„ketvirtos ryto“ gaujos ženklas.
05:30
People sentišsiųstas me magazinežurnalas adsskelbimai.
Žmonės man siuntė žurnalų reklamas.
05:32
They tookpaėmė photographsnuotraukos in grocerybakalėja storesparduotuvėse.
Nuotraukas iš prekybos centrų.
05:34
I got a tonton of graphicGrafinis vaizdas novelsromanai and comicsKomiksai.
Aš jau turiu tūkstančius
iliustruotų knygų ir komiksų.
Taip pat labai kokybiškų
darbų, tokių kaip:
05:38
A lot of good qualitykokybė work, too:
05:39
"The SandmanSandman," "WatchmenSargas."
„Smelio žmogus“, „Stebėtojų lyga“.
05:41
There's a very cutemielas examplepavyzdys
here from "CalvinCalvin and HobbesHobbes."
Labai mielas pavyzdys
yra iš „Kalvino ir Hobso“.
05:44
In factfaktas, the oldestseniausias citationnurodomoji dalis anybodykas nors sentišsiųstas in
Seniausia citata, kurią esu gavęs
05:47
was from a cartoonanimacinis filmas from the StoneAkmuo AgeAmžiaus.
yra iš animacinio filmuko „Flinstounai“.
05:49
Take a look.
Pažiūrėkit.
Vilma Flinstone: Kaip anksti?
05:51
(VideoVideo) WilmaWilma FlintstoneFlintstone: Like how earlyanksti?
05:53
FredFred FlintstoneFlintstone: Like at 4 a.m., that's how earlyanksti.
Fred Flinstone: Ketvirtą ryto,
štai kaip anksti.
Rives: Persikelkim į kitą laiko juostą,
05:56
RivesRives: And the flipapversti sidepusė of the timelinelaiko juostos,
05:58
this is from the 31stst centuryamžius.
tai trisdešimt pirmas amžius.
05:59
A thousandtūkstantis yearsmetai from now,
Tūkstantis metų į priekį,
06:00
people are still doing this.
žmonės vis dar tai daro.
Pranešėjas: Laikas - ketvirta ryto.
06:03
(VideoVideo): AnnouncerDiktorius: The time is 4 a.m.
06:06
(LaughterJuokas)
(Juokas)
06:07
RivesRives: It showsparodos the spectrumspektras.
Rives: Koks platus spektras.
06:08
I receivedgavo so manydaug songsdainos, TVTV showsparodos, moviesfilmai,
Aš gavau daugybes dainų,
televizijos laidų, filmų.
06:12
like from dismalniūrus to famousgarsus,
Nuo nevykusių iki įžymių.
Aš galėčiau jums duoti
keturių valandų grojaraštį.
06:14
I could give you a four-hourketurių valandų playlistgrojaraštis.
Jei aš išrinkčiau
tik nūdienų vyrus, filmų žvaigždes,
06:16
If I just stickklijuoti to modernmodernus malePatinas moviefilmas starsžvaigždės,
06:18
I keep it to the lengthilgis
tai vaizdo įrašas būtų reklamos ilgumo.
06:19
of about a commercialkomercinis.
06:21
Here'sČia yra your samplermėginių ėmiklio.
Štai pavyzdys.
(Montažas „Ketvirta ryto“)
06:22
(MovieFilmas montagemontažas of "It's 4 a.m.")
Moteris: Mes turim grįžti ketvirtą,
jei iki keturių negrįšim.
O keturios, keturios ryto,
keturios valandos.
(Juokas)
06:49
(LaughterJuokas)
06:52
RivesRives: So somewherekažkur alongkartu the linelinija,
Rives: Kažkur pusiaukelėje aš supratau,
06:54
I realizedsupratau I have a hobbyhobis
kad turiu pomėgį.
06:56
I didn't know I wanted,
Nežinau ar jo norėjau.
06:58
and it is crowdsourcedcrowdsourced.
Mano pomėgio šaltinis - žmonės.
Bet aš pagalvojau,
ką jūs būtumėt pamanę.
07:00
But I was alsotaip pat thinkingmąstymas what you mightgali be thinkingmąstymas,
07:03
whichkuris is really, couldn'tnegalėjo you do this
Argi negalima to paties padaryti
07:04
with any hourvalandą of the day?
su bet kuria kita valanda?
07:06
First of all, you are not gettinggauti clipsklipai like that
Pirmiausia, jūs niekada
negautumėt tokių klipų
07:07
about fourketuri in the afternoonpo pietų.
apie ketvirtą dienos.
07:09
SecondlyAntra, I did a little researchtyrimai.
Visų antra, aš patyrinėjau.
07:10
You know, I was kindmalonus of interestedsuinteresuotas.
Žinot, mane tai sudomino.
07:12
If this is confirmationpatvirtinimas biasšališkumas,
Jei tai mano polinkio patvirtinimas,
07:14
there is so much confirmationpatvirtinimas, I am biasedšališkas.
tai aš jo gavau tiek,
kad esu šokiruotas.
Literatūra turbūt geriausias pavyzdys.
07:17
LiteratureLiteratūra probablytikriausiai showsparodos it bestgeriausia.
07:18
There are a couplepora threetrys in
the morningsRytais in ShakespeareShakespeare.
Keleta „trečios ryto“
galima rasti Šekspyre.
07:20
There's a fivepenki in the morningrytas.
Yra penkios ryto.
07:22
There are sevenseptyni fourketuri in the morningsRytais,
Yra septynios „ketvirtos ryto“,
07:23
and they're all very direskaudžių.
visi pavyzdžiai yra siaubingi.
07:24
In "MeasurePriemonė for MeasurePriemonė," it's
the call time for the executionerbudelis.
„Akyje už akį“ ketvirta ryto
yra egzekucijos metas.
07:27
TolstoyStoros givessuteikia NapoleonNapoleonas insomnianemiga
Tolstojus kankina Napoleoną nemiga
„Kare ir taikoje“
ketvirtą ryto, prieš mūšį.
07:30
at fourketuri in the morningrytas right before battlemūšis
07:32
in "WarKaro and PeaceTaikos."
07:34
CharlotteCharlotte BrontBrontë's's "JaneJane EyreEyre" has got kindmalonus of
Brontės „Džeinė Eir“ romane,
Šarlotės ketvirta ryto
07:35
a pivotallemiamas fourketuri in the morningrytas,
jai yra lemiama.
07:36
as does EmilyEmily BrontBrontë's's "WutheringWuthering HeightsAukščių."
Kaip ir Emily Brontės „Vėtrų kalne“.
07:40
"LolitaLolita" has as a creepyšliaužiantis fourketuri in the morningrytas.
„Lolitos“ ketvirta ryto yra baugi.
07:43
"HuckleberryMėlynės FinnFinn" has one in dialecttarmė.
„Hekelberio Fino“ skamba dialektu.
07:47
SomeoneKas nors sentišsiųstas in H.G. Wells'Wells "The InvisibleNematomas Man."
Kažkas man atsiuntė H.G.Velso
„Nematomą žmogų.“
07:50
SomeoneKas nors elseKitas sentišsiųstas in RalphRalph Ellison'sElisono 's "InvisibleNematomas Man."
O kažkas atsiuntė Ralfo Elisono
„Nematomą žmogų.“
07:53
"The Great GatsbyGatsby" spendsišleidžia the last
„Didysis Getsbis“ praleidžia paskutiniąją
07:55
fourketuri in the morningrytas of his life
ketvirtą ryto savo gyvenime
07:57
waitinglaukiu for a lovermeilužis who never showsparodos,
laukiant meilužės, kuri nepasirodo.
07:59
and the mostlabiausiai famousgarsus wake-upžadinimo in literatureliteratūra, perhapsgalbūt,
Ir matyt, žinomiausias
pasbudimas literatūroje;
„Metamorfozės.“
08:02
"The MetamorphosisMetamorfozė."
Pirmajame skyriuje, pagrindinis veikėjas
08:03
First paragraphdalies, the mainpagrindinis charactercharakteris wakesatsibunda up
pabunda pavirtęs milžinišku tarakonu,
08:05
transformedtransformuota into a giantmilžinas cockroachtarakonas,
08:07
but we alreadyjau know, cockroachtarakonas notwithstandingnepaisant to,
bet nepaisant tarakono
mes žinome,
kad kažkas su tuo vyruku negerai.
08:10
something is up with this guy.
Kodėl?
08:12
Why? His alarmsignalizacija is setnustatyti for fourketuri o'clockvalandą in the morningrytas.
Jo žadintuvas nustatytas ketvirtai ryto.
08:15
What kindmalonus of personasmuo would do that?
Kas taip daro?
Toks žmogus, kaip jis, tai daro.
08:19
This kindmalonus of personasmuo would do that.
(Muzika)
08:21
(MusicMuzika)
(Ketvirtos ryto žadintuvo montažas)
08:25
(4 a.m. alarmsignalizacija clocklaikrodis montagemontažas)
08:30
(VideoVideo) NewcasterNewcaster: TopViršų of the hourvalandą.
Time for the morningrytas newsnaujienos.
Pranešėjas: Lygiai keturios,
metas ryto žinioms.
08:33
But of coursežinoma, there is no newsnaujienos yetvis dar.
Žinoma, dar nėra jokių žinių,
08:34
Everyone'sKiekvieno žmogaus still asleepmiega in their comfyNežiūriu, comfyNežiūriu bedslovos.
nes visi dar miega
savo minkštose lovose.
08:37
RivesRives: ExactlyTiksliai.
Rives: Būtent.
08:39
So that's LucyLucy from the PeanutsŽemės riešutai,
Taigi Lucy iš „Peanuts“,
„Mommie Dearest“,
pirmoji Rokio treniruočių diena.
08:41
"MommieMommie DearestBrangiausia", RockyUolų, first day of trainingmokymas,
08:43
NelsonNelson MandelaMandela, first day in officebiuras,
Nelsono Mandelos pirmoji diena darbe.
08:45
and BartBart SimpsonSimpson, whichkuris combinedkartu with a cockroachtarakonas
Ir Bartas Simpsonas,
kuris sujungtas su tarakonu
08:48
would give you one hellpragaras of a dinnervakarienė partyvakarėlis
galėtų jums surengti
pašėlusią vakarienę.
Tačiau tai tik dar viena kategorija,
08:50
and givessuteikia me yetvis dar anotherkitas categoryKategorija,
08:52
people wakingbunda up, in my bigdidelis oldsenas databaseduomenų bazė.
„bundantys žmonės“,
kurie atsiduria mano duomenų bazėje.
08:55
Just imagineįsivaizduok that your friendsdraugai and your familyšeima
Įsivaizduokit, kad jūsų draugai ir šeima
08:57
have heardišgirdo that you collectrinkti, say, stuffedįdaryti polarpoliarinis bearsneša,
vieną dieną, sužino,
kad jūs renkat meškų iškamšas
09:00
and they sendsiųsti them to you.
ir pradeda jums jas siųsti.
09:02
Even if you don't really, at a certaintam tikras pointtaškas,
Net jei jūs dėl to abejojat.
Jūs dabar renkat meškų iškamšas.
09:05
you totallyvisiškai collectrinkti stuffedįdaryti polarpoliarinis bearsneša,
Ir turbūt jūsų kolekcija
ne iš kelmo spirta.
09:08
and your collectionkolekcija is probablytikriausiai prettygana kick-asssmūgis-Oslas.
Kai aš priėjau prie šios akimirkos,
09:10
And when I got to that pointtaškas, I embracedapėmė it.
aš jos nepaleidau.
09:12
I got my curatorkuratorius on. I startedprasidėjo factfaktas checkingpatikrinti,
Suradau savo kuratorių,
ėmiau ieškoti ir siųstis informaciją,
09:15
downloadingatsisiųsti, illegallynelegaliai screen-grabbingekrano akimirkos.
nelegaliai montuoti vaizdines medžiagas.
09:18
I startedprasidėjo archivingarchyvavimas.
Ir pradėjau archivuoti.
09:19
My hobbyhobis had becometapti a habitįprotis,
Mano pomėgis tapo įpročiu.
09:21
and my habitįprotis gavedavė me possiblygalbūt the world'spasaulis
Šis pomėgis suteikė man galimybę
turėti originaliausią pasaulyje
09:24
mostlabiausiai eclecticeklektiškas NetflixNetflix queueeilė.
Netflix kolekciją.
Kažkuriuo metu tai ėjo taip,
09:27
At one pointtaškas, it wentnuėjo, "Guys and DollsLėlės: The MusicalMuzikos,"
miuziklas „Vaikinai ir lėlės“,
„Paskutinis tango Paryžiuje“,
09:30
"Last TangoTango in ParisParyžius,"
„Nevykėlio dienoraštis“,
09:31
"DiaryDienoraštis of a WimpyWimpy KidVaikas,"
„Porno žvaigždė:
Rono Džeremio legenda“.
09:32
"PornPornografija StarŽvaigždė: LegendLegenda of RonRon JeremyJeremy."
09:34
Why "PornPornografija StarŽvaigždė: LegendLegenda of RonRon JeremyJeremy"?
Kodėl „Porno žvaigždė:
Rono Džeremio legenda“?
09:36
Because someonekas nors told me I
would find this clipklipas in there.
Nes kažkas man pasakė,
kad ten rasiu šitą.
09:39
(VideoVideo) RonRon JeremyJeremy: I was borngimęs
Ronas Džeremi: Aš gimiau
09:40
in FlushingVeido ir kaklo paraudimas, QueensQueens
Flushinge, Kvinso rajone,
09:42
on MarchKovas, 12, 1953,
1953 metų kovo 12 dieną
09:45
at fourketuri o'clockvalandą in the morningrytas.
ketvirtą valandą ryto.
Rives: Žinoma, kad taip.
09:47
RivesRives: Of coursežinoma he was. (LaughterJuokas) (ApplausePlojimai)
(Juokas) (Plojimai)
09:48
Yeah. Not only does it seematrodo to make senseprasme,
Jo. Atrodo, kad tai ne tik turi prasmę,
09:51
it alsotaip pat answersatsakymai the questionklausimas,
bet taip pat atsako į klausimą,
„Ką Ronas Džeremis ir
Simone de Beauvoir turi bendro?“
09:54
"What do RonRon JeremyJeremy and SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir
09:56
have in commonbendras?"
Simone de Beauvoir pradeda savo autobiografiją sakiniu,
09:58
SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir beginsprasideda her entirevisa autobiographyautobiografija
10:01
with the sentencesakinys, "I was borngimęs
at fourketuri o'clockvalandą in the morningrytas,"
„Aš gimiau ketvirtą valandą ryto.“
10:03
whichkuris I had because someonekas nors
elseKitas had emailedišsiųstas el. paštu it to me,
Aš žinau, nes kažkas man tai atsiuntė.
10:05
and when they did, I had anotherkitas bumpbump up
Ir tai mane dar kartą pritrenkė.
10:08
in my entryįrašas for this, because pornPornografija staržvaigždė RonRon JeremyJeremy
Tai mane pritrenkė, nes Ronas Džeremis
10:11
and feministfeministė SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir
ir feministė Simone de Beauvoir,
10:13
are not just differentskiriasi people.
ne tik yra visiškai skirtingi žmonės.
10:14
They are differentskiriasi people that
have this thing connectingjungiantis them,
Tai dvi skirtingos asmenybės,
kurias jungia šis vienas faktas.
10:17
and I did not know if that is triviasmulkmenos or knowledgežinios
Aš nežinau tai niekai ar žinios,
o gal netyčinis atsitikimas,
10:20
or inadvertentnetyčia expertisepatirtis, but I did wonderstebuklas,
bet aš klausiu savęs,
10:23
is there maybe a cooleraušintuvas way to do this?
ar yra kietesnis būdas tam padaryti?
10:25
So last OctoberSpalio, in gentlemandžentelmenis scholarmokslininkas traditiontradicija,
Todėl praėjusį spalį,
pagal mokslininkų džentelmenų tradiciją
10:29
I put the entirevisa collectionkolekcija onlineprisijungęs
aš įkėliau visą kolekciją į internetą,
10:31
as "MuseumMuziejus of FourKeturi in the MorningRyte."
pavadinimu
„Ketvirtos valandos muziejus“.
10:33
You can clickspustelėkite on that redraudona "refreshatnaujinti" buttonmygtukas.
Jūs galite paspausti ant
raudono „atnaujinimo“ mygtuko,
10:35
It will take you at randomatsitiktinis to one of
kuris jums parodys vieną
iš daugybės ištraukų.
10:37
hundredsšimtai of snippetsfragmentai that are in the collectionkolekcija.
10:40
Here is a knockoutnokautas poemeilėraštis
Štai nuostabus Bilio Collinso
eilėraštis, „Užmarštis“.
10:41
by BillyBilly CollinsCollins calledvadinamas "ForgetfulnessUžmaršumas."
Bilis Colinsas: Nenuostabu,
kad pakyli nakties vidury,
10:44
(VideoVideo) BillyBilly CollinsCollins: No wonderstebuklas you risepakilti
10:45
in the middleviduryje of the night
kad surastum
įžymaus mūšio datą knygoj.
10:47
to look up the datedata of a famousgarsus battlemūšis
10:49
in a bookknyga on warkaras.
10:51
No wonderstebuklas the moonmėnulis in the windowlangas
Nenuostabu, kad pro langą mėnulis
lyg iš poemos pakilęs,
10:54
seemsatrodo to have drifteddreifuotas out of a love poemeilėraštis
kurią žinojai mintinai.
10:56
that you used to know by heartširdis.
10:59
RivesRives: So the first hourvalandą of this projectprojektas
Rives: Taigi pirmoji šio projekto valanda
11:03
was satisfyingpatenkinti.
teikė pasitenkinimą.
11:04
A BollywoodBolivudas actoraktorius sangdainavo a linelinija on a DVDDVD in a cafekavinė.
Bolivudo aktorius per DVD
dainavo karaokę kavinėje.
Kitame pasaulio gale
11:08
HalfPusė a globegaublys away, a teenagerpaauglys
paauglys tą vaizdo įrašą
patalpino Instagrame
11:11
madepagamintas an InstagramInstagram videovideo of it and sentišsiųstas it to me,
ir atsiuntė man, nepažystamasis.
11:13
a strangersvetimas.
11:14
LessMažiau than a weeksavaitę latervėliau, thoughnors,
Nors po savaitės
11:16
I receivedgavo a little bitšiek tiek of graceMalonė.
aš gavau šiek tiek malonės.
11:19
I receivedgavo a poignantskvarbus tweetČivināt.
Twiteryje gavau karčią žinutę.
Ji buvo trumpa.
11:23
It was brieftrumpas.
„Primena senovinę įrašų kasetę.“
11:25
It just said, "RemindsPrimena me of an ancientsenovės mixsumaišyti tapejuosta."
Vardas buvo pseudonimas,
o gal pseudo-pseudonimas.
11:29
The namevardas was a pseudonympseudonimas,
actuallyiš tikrųjų, or a pseudo-pseudonympseudo-slapyvardį.
11:32
As soonnetrukus as I saw the initialsinicialai, and the profileVartotojo profilis picIPS,
Kai aš pamačiau inicialus
ir profilio nuotrauką,
11:35
I knewžinojau immediatelynedelsiant, my wholevisa bodykūnas knewžinojau
iškart žinojau, visas mano kūnas žinojo
11:37
immediatelynedelsiant who this was,
kas tai buvo.
Ir aš iškart žinojau
11:40
and I knewžinojau immediatelynedelsiant
apie kokią irašų kasetę ji kalba.
11:42
what mixsumaišyti tapejuosta she was talkingkalbėti about.
11:45
(MusicMuzika)
(Muzika)
L.D. buvo mano studijų laikų meilė.
11:48
L.D. was my collegekolegija romanceromantika.
11:51
This is in the earlyanksti '90s. I was an undegradundegrad.
Ansktyvaisiais 1990,
aš buvau bakalauro studentas,
11:53
She was a gradGrad studentstudentas in the
librarybiblioteka sciencesmokslai departmentdepartamentas.
Ji buvo bibliotekos mokslo
fakulteto magistrantė.
Ne ta bibliotekininkė,
kuri nusiima akinius,
11:57
Not the kindmalonus of librarianbibliotekininkas that takes her glassesakiniai off,
11:59
letsleidžia her hairplaukai down, suddenlystaiga she's smokingrūkymas hotkarštas.
pasileidžia plaukus ir staiga,
tampa be galo patrauklia.
12:01
She was alreadyjau smokingrūkymas hotkarštas,
Ji jau buvo be galo patraukli
12:03
she was supersuper dorkydorky,
ir labai moksliukiška,
12:04
and we had a December-MayGruodžio-gegužės romanceromantika,
ir mes turėjome 6 mėnesių romaną.
12:06
meaningprasme we startedprasidėjo datingpažintys in DecemberGruodžio,
Ta prasme,
kad mes pradėjom draugauti gruodį
12:08
and by MayGali, she had graduatedbaigė
ir gegužę, ji baigė universitetą.
12:11
and becametapo my one that got away.
Ji tapo ta, kuri nuo manęs pabėgo.
Tačiau jos įrašų kasetė
pasiliko su manim.
12:14
But her mixsumaišyti tapejuosta did not get away.
Aš laikiau ją dėžėje
12:18
I have keptlaikomas this mixsumaišyti tapejuosta in a boxdėžė
kartu su užrašais ir atvirutėm,
net tik nuo L.D.
12:21
with notesPastabos and postcardsatvirukai, not just from L.D.,
Viso mano gyvenimo, dešimtmečių.
12:24
from my life, but for decadesdešimtmečius.
Tai tokio tipo dėžė, kurią
stengiuosi slėpti
12:27
It's the kindmalonus of boxdėžė where,
12:28
if I have a girlfriendmergina, I tendlinkę to hidepaslėpti it from her,
nuo savo esamos merginos
12:30
and if I had a wifežmona, I'm sure I would sharepasidalinti it with her,
ir jei turėčiau žmoną,
esu tikras, kad su ja pasidalinčiau.
12:32
but the storyistorija — (LaughterJuokas) — with this mixsumaišyti tapejuosta
Bet šios - (Juokas)
- įrašų kasetės istorija
12:35
is there are sevenseptyni songsdainos per sidepusė,
prasideda septyniomis dainomis
ant kiekvienos pusės,
12:37
but no songdaina titlesantraštines dalis.
tik be jokių pavadinimų.
12:39
InsteadVietoj to, L.D. has used the U.S. LibraryBiblioteka of CongressKongresas
Vietoj to L.D. naudojo
JAV kongreso bibliotekos
klasifikacijos sistemą,
įskaitant puslapius.
12:42
classificationklasifikacija systemsistema, includingįskaitant pagepuslapis numbersnumeriai,
Mažytės užuominos man.
12:45
to leavepalikti me cluesužuominos.
12:47
When I got this mixsumaišyti tapejuosta,
Kai aš gavau šią įrašų kasetę,
12:49
I put it in my cassettekasetė playeržaidėjas,
aš įdėjau ją į grotuvą,
Nusinešiau jį į universiteto biblioteką.
12:50
I tookpaėmė it to the campusCampus librarybiblioteka, her librarybiblioteka,
Jos biblioteką.
Suradau 14 knygų.
12:54
I foundrasta 14 booksknygos on the shelveslentynos.
Pamenu, kaip teko jas nešti
12:56
I rememberPrisiminti bringingpareikšti them all
12:57
to my favoritemėgstamiausia cornerkampas tablestalas,
ant mano mėgstamo kampinio stalo.
12:59
and I readskaityti poemseilėraščiai pairedsuporuotas to songsdainos
Ir ėmiau skaityti eilėraščius
suporuotus su dainomis.
Kaip vynas parinktas prie maisto.
13:03
like foodmaistas to winevynas,
13:04
pairedsuporuotas, I can tell you,
Kaip pusbačiai parinkti
13:06
like saddlevilkikas shoesavalynė
prie senovinės mėlynos
medvilninės suknelės.
13:08
to a cobaltkobaltas bluemėlynas vintagederlius cottonmedvilnė dresssuknelė.
Praeitą spalį, aš dar kartą tai padariau.
13:11
I did this again last OctoberSpalio.
13:13
I'm sittingsėdi there, I got newnaujas earbudsAusinių antgaliai,
Sėdžiu ten su savo naujomis ausinėmis,
13:16
oldsenas Walkman"Walkman", I realizesuvokti this is just the kindmalonus
senuoju ausinuku,
savaime suprantama prabanga.
13:18
of extravaganceekstravagancija I used to take for grantedsuteiktas
Tuomet pamaniau, „Jam gerai.“
13:20
even when I was extravagantekstravagantiškas.
13:22
And then I thought, "Good for him."
„PG“ tai slavų literatūra.
13:26
"PGPG" is SlavicSlavų literatureliteratūra.
„7000“ lenkų literatūros serija.
13:29
"7000" seriesserija PolishLenkų literatureliteratūra.
Z9A24 tai 70 eilėraščių kolekcija.
13:32
Z9A24 is a collectionkolekcija of 70 poemseilėraščiai.
31 puslapis,
Wislawos Szymborskos eilėraštis
13:35
PagePuslapis 31 is WislawaWislawa Szymborska'sSzymborska's poemeilėraštis
parinktas prie Paul Simon
„Taika kaip upė.“
13:38
pairedsuporuotas with PaulPaulius Simon'sSimono "PeaceTaikos Like a RiverUpės."
13:40
(MusicMuzika: PaulPaulius SimonSimonas, "PeaceTaikos Like a RiverUpės")
(Muzika: Paul Simon,
„Taika kaip upė“)
♪ O, ketvirtą ryto ♪
13:44
(VideoVideo) PaulPaulius SimonSimonas: ♪ Oh, fourketuri in the morningrytas
13:45
♪ I wokeprabudau up from out of my dreamsvajoti
♪ Aš pabudau iš sapno ♪
13:51
RivesRives: Thank you. AppreciateVertiname it. (ApplausePlojimai)
Rives: Ačiū jums labai. (Plojimai)
Translated by Karolina Petrovskaja
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com