English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Рівз: Музей четвертої години ранку

Filmed:
1,966,637 views

Обережно: Рівз має заразну одержимість "4-ої ранку". На TED 2007 року поет поділився лиш незначною частиною прикладів, на які згодом почав натрапляти скрізь. Після розмови він почав отримувати листи з глибокими, веселими цитатами, починаючи від обкладинки журналу "Crochet Today!" і закінчуючи мультсеріалами "Флінтстоуни" і "Джетсони". Давайте заглянемо в його "Музей четвертої ранку", який переповнений скарбами.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

The mostнайбільше romanticромантичний thing to ever happenстатися to me onlineонлайн
Найромантичніша річ, яка колись
траплялася зі мною онлайн,
00:13
startedпочався out the way mostнайбільше things do:
почалася, як і більшість інших речей:
00:16
withoutбез me, and not onlineонлайн.
без мене і не в інтернеті.
00:18
On DecemberГрудень 10, 1896, the man on the medalМедаль,
10 грудня 1896 року
чоловік, зображений на медалі,
00:21
AlfredАльфред NobelНобелівський, diedпомер.
Альфред Нобель, помер.
00:24
One hundredсто yearsроків laterпізніше, exactlyточно, actuallyнасправді,
Рівно сто років потому,
00:26
DecemberГрудень 10, 1996,
10 грудня 1996 року,
00:28
this charmingчарівний ladyледі, WislawaWislawa SzymborskaШимборська,
ця чарівна дама Віслава Шимборська
00:30
wonвиграв the NobelНобелівський PrizeПремія for literatureлітература.
отримала Нобелівську премію з літератури.
00:32
She's a Polishпольська poetпоет.
Вона - польська поетеса.
00:34
She's a bigвеликий dealугода, obviouslyочевидно,
Звісно, зараз вона важлива особа,
00:36
but back in '96, I thought I had never heardпочув of her,
але в 96-му
я ніколи не чув про неї,
00:37
and when I checkedперевірено out her work,
і коли я познайомився
з її творчістю,
00:40
I foundзнайдено this sweetсолодкий little poemвірш,
я знайшов цей милий
невеликий вірш
00:41
"FourЧотири in the MorningРанок."
"Четверта ранку".
00:43
"The hourгодина from night to day.
"Час від ночі до дня.
00:44
The hourгодина from sideсторона to sideсторона.
Година з боку в бік.
00:46
The hourгодина for those pastминуле thirtyтридцять..."
Година для тридцятилітніх...".
00:47
And it goesйде on, but as soonскоро as I readчитати this poemвірш,
І так далі.
Як тільки я прочитав цей вірш,
00:49
I fellвпав for it hardважко,
він запав мені в душу так сильно,
00:51
so hardважко, I suspectedпідозрюваний we mustповинен have metзустрілися
що я став підозрювати,
що натрапляв на нього
00:53
somewhereдесь before.
десь раніше.
00:56
Had I sharedподілився an elevatorелеватор rideїздити with this poemвірш?
Чи натрапляв я на цей вірш у ліфті?
00:57
Did I flirtфлірт with this poemвірш
Можливо, я фліртував з ним
00:59
in a coffeeкава shopмагазин somewhereдесь?
в якійсь кав'ярні?
01:01
I could not placeмісце it, and it buggedпрослуховується me,
Я не міг згадати і це мене турбувало.
01:02
and then in the comingприходить weekтиждень or two,
А потім в найближчий тиждень чи два,
01:04
I would just be watchingдивитися an oldстарий movieфільм,
я просто дивився старий фільм,
01:05
and this would happenстатися.
і відбулося це.
01:07
(VideoВідео) GrouchoГраучо MarxМаркс: CharlieЧарлі, you
should have come to the first partyвечірка.
(Відео) Граучо Маркс: "Чарлі, ти
повинен прийти на першу вечірку.
01:08
We didn't get home tillдо around fourчотири in the morningранок.
Ми не повернемося додому
десь до четвертої ранку".
01:09
RivesRives: My roommatesсусіди по кімнаті would have the TVТЕЛЕВІЗОР on,
Рівз: "Мої сусіди по кімнаті
дивилися телебачення,
01:12
and this would happenстатися.
і це знову відбулося".
01:14
(MusicМузика: SeinfeldSeinfeld themeтема)
(Музика: Заставка "Сейнфельд")
01:16
(VideoВідео) GeorgeДжордж CostanzaКонстанції: Oh boyхлопчик,
I was up tilплитк fourчотири in the morningранок
(Відео) Джордж Констанца: "О, Боже,
я до четвертої ранку
01:17
watchingдивитися that OmenОзнакою trilogyТрилогія.
дивився трилогію "Омен"".
01:19
RivesRives: I would be listeningслухати to musicмузика,
Рівз: "Я просто слухав музику,
01:22
and this would happenстатися.
і це знову відбулося".
01:23
(VideoВідео) EltonЕлтон JohnДжон: ♪ It's fourчотири o'clockгодину
in the morningранок, damnчертовски it. ♪
(Відео) Елтон Джон: ♪ Четверта ранку,
чорт забирай. ♪
01:25
RivesRives: So you can see what was going on, right?
Рівз: Тепер ви розумієте, що відбувалося?
01:27
ObviouslyОчевидно, the demigodsНапівбоги of coincidenceзбіг
Очевидно, випадкові збіги
01:30
were just messingМессінг with me.
просто переслідували мене.
01:33
Some people get a numberномер stuckзастряг in theirїх headголова,
У деяких людей застрягає
число в голові,
01:34
you mayможе recognizeрозпізнати a certainпевний nameім'я or a tuneМелодія,
хтось не може позбутися імені або мелодії,
01:36
some people get nothing, but fourчотири in the morningранок
декому всеодно,
але "четверта година ранку"
01:38
was in me now, but mildlyм'яко,
засіла в мені, м'яко кажучи,
01:40
like a groinпах injuryтравми.
як скалка.
01:43
I always assumedпередбачається it would just go away
Я завжди припускав,
що воно просто піде
01:46
on its ownвласний eventuallyврешті-решт,
саме по собі в кінцевому підсумку,
01:47
and I never talkedговорив about it with anybodyніхто,
і я ніколи не говорив про це ні з ким,
01:49
but it did not, and I totallyповністю did.
але воно не відставало,
і я був змушений це зробити.
01:50
In 2007, I was invitedзапрошений to speakговорити at TEDТЕД
У 2007 році я був запрошений
виступити на конференцію TED
01:54
for the secondдругий time,
вдруге,
01:56
and sinceз I was still an authorityвлада on nothing,
але я ні в чому не спеціалізувався,
01:57
I thought, what if I madeзроблений a multimediaмультимедіа presentationпрезентація
і подумав, що, якщо я зроблю
мультимедійну презентацію
01:59
on a topicтема so nicheНіша
на таку вузьку тему,
02:03
it is actuallyнасправді inconsequentialнесуттєво
це буде недоречно
02:04
or actuallyнасправді cockamamieбезглузда.
або, власне, сміхотворно.
02:06
So my talk had some of my
fourчотири in the morningранок examplesприклади,
Моя розмова містила кілька прикладів
"четвертої ранку",
02:07
but it alsoтакож had examplesприклади
але я теж використав приклади
02:11
from my fellowтовариш TEDТЕД speakersдинаміки that yearрік.
промов моїх колег по TED того року.
02:12
I foundзнайдено fourчотири in the morningранок in a novelРоман
Я знайшов "четверту ранку"
в романі
02:14
by IsabelІзабель AllendeАльєнде.
Ізабель Альєнде.
02:16
I foundзнайдено a really great one
Я знайшов дійсно великий приклад
02:17
in the autobiographyавтобіографія of BillБілл ClintonКлінтон.
в автобіографії Білла Клінтона.
02:18
I foundзнайдено a coupleпара in the work of MattМетт GroeningҐрейнінґ,
Я знайшов пару в роботі Метта Гроунінга,
02:20
althoughхоча MattМетт GroeningҐрейнінґ told me laterпізніше
хоча Метт Гроунінг розповів мені потім,
02:22
that he could not make my talk
що він не міг приїхати на мій виступ,
02:24
because it was a morningранок sessionсесія
тому що це було рано-вранці
02:24
and I gatherзібрати that he is not an earlyрано riserСтояк.
і я розумію, що він не рання пташка.
02:26
HoweverОднак, had MattМетт been there,
Тим не менш, якби Метт був там,
02:29
he would have seenбачив this mockмахнути conspiracyзмова theoryтеорія
він би почув про цей штучний
макет теорії змови,
02:32
that was un-freaking-cannyUN-freaking-хитрий for me to assembleзібрати.
яку мені було важко скласти.
02:35
It was totallyповністю contrivedнадуманий
Вона була абсолютно надуманою
02:38
just for that roomкімната, just for that momentмомент.
безпосередньо для цієї аудиторії
і на той момент.
02:39
That's how we did it in the pre-TEDпопередньо Тед.comCom daysдні.
Ось так ми це робили в ті дні,
до появи TED.com.
02:41
It was funвесело. That was prettyкрасиво much it.
Це було весело.
Це було, в принципі, все.
02:43
When I got home, thoughхоча,
the emailsелектронні листи startedпочався comingприходить in
Коли я повернувся додому,
почали приходити електронні листи
02:46
from people who had seenбачив the talk liveжити,
від людей, які бачили виступ наживо.
02:49
beginningпочаток with, and this is still my favoriteулюблений,
Ось мій улюблений лист:
02:50
"Here'sОсь anotherінший one for your collectionколекція:
"Ось ще один приклад для вашої колекції:
02:53
'It's the friendsдрузі you can call
up at 4 a.m. that matterматерія.'"
"Друг - це той, кому ви можете
зателефонувати в 4-ій ранку".
02:54
The sentimentнастрої is MarleneМарлен DietrichДітріх.
Це цитата Марлен Дітріх.
02:57
The emailелектронна пошта itselfсама по собі was from anotherінший very
Електронний лист прийшов від одного
02:59
sexyсексуальний EuropeanЄвропейська typeтип,
дуже привабливого європейця,
03:02
TEDТЕД CuratorКуратор ChrisКріс AndersonАндерсон.
куратора TED Кріса Андерсона.
03:04
(LaughterСміх)
(Сміх)
03:06
ChrisКріс foundзнайдено this quoteцитата
Кріс знайшов цю цитату
03:08
on a coffeeкава cupчашка or something,
на чашці кави,
або щось таке.
03:09
and I'm thinkingмислення, this man is the TyphoidЧеревний MaryМері
Я думаю, він - людина, яка заражає інших
03:11
of ideasідеї worthварто spreadingрозповсюдження, and I have infectedінфікований him.
ідеями, які варто поширювати,
а я заразив його.
03:13
I am contagiousзаразних,
Я зміг заразити інших,
03:15
whichкотрий was confirmedпідтверджено lessменше than a weekтиждень laterпізніше
що було підтверджено менш,
ніж через тиждень,
03:17
when a HallmarkВідмінною рисою employeeпрацівник scannedвідскановані and sentнадісланий
коли працівник Hallmark відсканувала
і відправила мені
03:20
an actualфактичний greetingпривітання cardкарта
актуальну листівку
03:22
with that sameтой же quotationцитата.
з такою ж цитатою.
03:23
As a bonusбонус, she hookedпідключений me up
with a secondдругий one they make.
Як бонус, вона надіслала мені ще
одну листівку їхнього видавництва.
03:24
It saysкаже, "Just knowingзнаючи I can call you
На ній написано: "Я знаю, що можу
зателефонувати вам
03:27
at fourчотири in the morningранок if I need to
о четвертій ранку, якщо мені потрібно,
03:29
makesробить me not really need to,"
але саме тому я не роблю цього".
03:30
whichкотрий I love, because togetherразом these are like,
Я в захваті, бо це означає наступне:
03:32
"HallmarkВідмінною рисою: When you careтурбота enoughдостатньо
"Hallmark: Нам так подобається ця фраза,
03:33
to sendвідправити the very bestнайкраще twiceдвічі,
що ми друкуємо її двічі,
03:35
phrasedформулюванні slightlyтрохи differentlyінакше."
трохи перефразувавши".
03:37
I was not surprisedздивований at the TEDsterTEDер має
Я не був здивований, що TED
03:39
and NewНові YorkerЙорка magazineжурнал overlapперекриття.
і журнал New Yorker
у чомусь сходяться.
03:43
A bunchпучок of people sentнадісланий me this when it cameприйшов out.
Багато людей надіслали мені його,
коли він вийшов у продаж.
03:45
"It's 4 a.m.—maybe you'dти б sleepспати
better if you boughtкупив some crapлайно."
"Це 4 ранку, можливо, ви б спали
краще, якби купили трохи лайна".
03:47
I was surprisedздивований at the TEDsterTEDер має/"RugratsОх вже ці дітки" overlapперекриття.
Я був здивований, що TED і "Rugrats"
сходяться.
03:50
More than one personлюдина sentнадісланий me this.
Не одна людина надіслала мені це.
03:53
(VideoВідео) DidiДіді PicklesСоління: It's
fourчотири o'clockгодину in the morningранок.
(Відео) Діді Піклз:
Зараз 4 ранку.
03:55
Why on EarthЗемлі are you makingвиготовлення chocolateшоколад puddingпудинг?
Чому це раптом ви робите
шоколадний пудинг?
03:57
StuСтю PicklesСоління: Because I've lostзагублений controlКОНТРОЛЬ of my life.
Стю Піклз: Тому що я втратив
контроль над моїм життям.
03:59
(LaughterСміх)
(Сміх)
04:01
RivesRives: And then there was the loneсамотній TEDsterTEDер має
Рівз: І єдиний учасник TED був обурений,
04:04
who was disgruntledнезадоволений I had overlookedвипускати з уваги
тому що я прогледів
04:05
what he considersрозглядає to be a classicкласичний.
те, що він вважає класикою.
04:07
(VideoВідео) RoyРой NearyNeary: Get up, get up! I'm not kiddingжартуй.
RonnieРонні NearyNeary: Is there an accidentаварія?
(Відео) Рой Нері: Вставай, вставай! Я не жартую.
Ронні Нері: Що трапилося?
04:09
RoyРой: No, it's not an accidentаварія. You
wanted to get out of the houseбудинок anywayвсе одно, right?
Рой: Ні. Ти ж хотіла вийти з дому
в будь-якому випадку?
04:12
RonnieРонні: Not at fourчотири o'clockгодину in the morningранок.
Ронні: Але не в 4-ій ранку.
04:15
RivesRives: So that's "CloseЗакрити EncountersЗустрічі,"
Рівз: Це фільм "Близькі контакти",
04:17
and the mainосновний characterхарактер is all workedпрацював up
і головний герой схвильований,
04:19
because aliensіноземці, momentouslymomentously,
бо інопланетяни раптово
04:20
have chosenвибраний to showпоказати themselvesсамі to earthlingsЗемляни
вирішили показатися землянам
04:22
at fourчотири in the morningранок,
о четвертій ранку.
04:23
whichкотрий does make that a very solidтвердий exampleприклад.
Це дуже переконливий приклад.
04:24
Those were all really solidтвердий examplesприклади.
Всі ці приклади дійсно переконливі.
04:26
They did not get me any closerближче to understandingрозуміння
Вони аніскілечки не наблизили
мене до розуміння,
04:28
why I thought I recognizedвизнаний this one particularконкретно poemвірш.
що я відчував,
коли дізнався про цей конкретний вірш.
04:30
But they followedслідує the patternвізерунок. They playedзіграв alongразом.
Але всі вони складалися в спільну схему
і "грали" разом.
04:32
Right? FourЧотири in the morningранок as this scapegoatкозел відпущення hourгодина
Правильно? Четверта ранку -
це як таке собі відпущення,
04:34
when all these dramaticдраматичний occurrencesподії
коли всі ці драматичні випадки
04:37
allegedlyнібито occurвиникати.
нібито відбуваються.
04:39
Maybe this was some kindдоброзичливий of clicheкліше
Ймовірно, це було якесь кліше,
04:41
that had never been taxonomizedtaxonomized before.
якому не дали опису раніше.
04:43
Maybe I was on the trailстежка
Можливо, я був на стежці
до винайдення
04:45
of a newновий memeмеме or something.
нового мема або чогось такого.
04:47
Just when things were gettingотримувати prettyкрасиво interestingцікаво,
Просто, коли речі ставали
досить цікавими,
04:48
things got really interestingцікаво.
то було дійсно цікаво.
04:51
TEDТЕД.comCom launchedзапущений, laterпізніше that yearрік,
Пізніше того року було запущено TED.com,
04:52
with a bunchпучок of videosвідеоролики from pastминуле talksпереговори,
з купою минулих виступів,
04:54
includingв тому числі mineШахта,
у тому числі з моїм.
04:56
and I startedпочався receivingприйом "fourчотири in the morningранок" citationsцитати
З тих пір я почав отримувати
цитати з "четвертою ранку",
04:57
from what seemedздавалося like everyкожен
time zoneзона on the planetпланета.
здавалося, із кожного
часового поясу на планеті.
05:00
Much of it was contentзміст I never would have foundзнайдено
Багато що з цього,
я б ніколи не знайшов,
05:03
on my ownвласний if I was looking for it,
якби шукав самостійно,
05:05
and I was not.
а я й не шукав.
05:07
I don't know anybodyніхто with juvenileнеповнолітній diabetesдіабет.
Я не знаю нікого
з діабетом у юнацькому віці.
05:08
I probablyймовірно would have missedпропустив the bookletБуклет,
Я б, імовірно, не дізнався про буклет,
05:10
"GrilledНа грилі CheeseСир at FourЧотири O'ClockO ' in the MorningРанок."
"Смажений сир о 4 годині ранку".
05:12
(LaughterСміх)
(Сміх)
05:13
I do not subscribeПідписатися to CrochetВ'язання гачком TodayСьогодні! magazineжурнал,
Я не підписаний на журнал Crochet Today!,
05:16
althoughхоча it looksвиглядає delightfulчудовий. (LaughterСміх)
хоча він виглядає чудово.
(Сміх)
05:19
Take noteПримітка of those clockгодинник endsзакінчується.
Зверніть увагу на стрілки годинника.
05:23
This is a collegeколедж student'sстудента suggestionпропозиція
Один студент коледжу запропонував,
05:25
for what a "fourчотири in the morningранок" gangбанда signзнак
що жест "четверта ранку"
05:26
should look like.
має виглядати так.
05:28
People sentнадісланий me magazineжурнал adsреклама.
Люди надсилали мені
оголошення із журналів.
05:30
They tookвзяв photographsфотографії in groceryпродуктовий магазин storesмагазини.
Фотографували в продуктових магазинах.
05:32
I got a tonтонна of graphicграфіка novelsромани and comicsкомікси.
Я отримав масу графічних
романів і коміксів.
05:34
A lot of good qualityякість work, too:
Багато робіт хорошої якості:
05:38
"The SandmanSandman," "WatchmenХранителі."
"Пісочна людина", "Хранителі".
05:39
There's a very cuteСимпатичний exampleприклад
here from "CalvinКальвін and HobbesГоббс."
Також дуже милий приклад
із комікса "Кальвін і Гоббс."
05:41
In factфакт, the oldestнайстаріший citationцитування anybodyніхто sentнадісланий in
Насправді, найстаршою була цитата
05:44
was from a cartoonмультфільм from the StoneКамінь AgeВік.
з мультфільму про кам'яний вік.
05:47
Take a look.
Погляньте.
05:49
(VideoВідео) WilmaВільма FlintstoneКремінь: Like how earlyрано?
(Відео) Вільма Флінстоун:
Наскільки рано?
05:51
FredФред FlintstoneКремінь: Like at 4 a.m., that's how earlyрано.
Фред Флінстоун: В 4 годині ранку,
ось настільки.
05:53
RivesRives: And the flipперевернути sideсторона of the timelineЧасова шкала,
Рівз: Рухаємося по часовій шкалі
05:56
this is from the 31stвул centuryстоліття.
в майбутнє, в 31 століття.
05:58
A thousandтисяча yearsроків from now,
Тисячу років опісля
05:59
people are still doing this.
люди все ще робитимуть це.
06:00
(VideoВідео): AnnouncerДиктор: The time is 4 a.m.
(Відео): Диктор: 4 година ранку.
06:03
(LaughterСміх)
(Сміх)
06:06
RivesRives: It showsшоу the spectrumспектр.
Рівз: Це показує спектр.
06:07
I receivedотримано so manyбагато хто songsпісні, TVТЕЛЕВІЗОР showsшоу, moviesфільми,
Я отримав так багато пісень,
ТВ-шоу, фільмів,
06:08
like from dismalСумним to famousзнаменитий,
як від похмурих,
так і до багатьом відомих.
06:12
I could give you a four-hourчотири години playlistсписок відтворення.
Я міг би дати вам
чотирьохгодинний плей-лист.
06:14
If I just stickпалиця to modernсучасний maleчоловік movieфільм starsзірки,
Якщо я візьму
тільки сучасних кінозірок,
06:16
I keep it to the lengthдовжина
то отримаю ролик десь тривалістю
06:18
of about a commercialкомерційний.
як комерційний.
06:19
Here'sОсь your samplerПіпетка.
Ось вам приклад.
06:21
(MovieФільм montageфотомонтаж of "It's 4 a.m.")
(Відео монтаж: "Це 4-а ранку").
06:22
(LaughterСміх)
(Сміх)
06:49
RivesRives: So somewhereдесь alongразом the lineлінія,
Рівз: Десь так в процесі,
06:52
I realizedусвідомлено I have a hobbyхобі
я зрозумів, що у мене
з'явилося хобі,
06:54
I didn't know I wanted,
про яке я й не здогадувався,
06:56
and it is crowdsourcedcrowdsourced.
і в якому мені допомагають багато
людей.
06:58
But I was alsoтакож thinkingмислення what you mightможе be thinkingмислення,
Але я також думав про те,
про що ви могли б думати:
07:00
whichкотрий is really, couldn'tне міг you do this
чи можливо зробити це саме
07:03
with any hourгодина of the day?
з будь-якою іншою годиною дня?
07:04
First of all, you are not gettingотримувати clipsкліпи like that
Перш за все, ви не знайдете
схожих кліпів
07:06
about fourчотири in the afternoonвдень.
про четверту годину дня.
07:07
SecondlyПо-друге, I did a little researchдослідження.
По-друге, я зробив
невелике дослідження.
07:09
You know, I was kindдоброзичливий of interestedзацікавлений.
Ви знаєте, я був свого роду
заінтригований.
07:10
If this is confirmationпідтвердження biasупередження,
Якщо усьому винна
упередженість підтвердження,
07:12
there is so much confirmationпідтвердження, I am biasedупереджений.
то є так багато підтверджень,
що я й направду стаю упередженим.
07:14
LiteratureЛітература probablyймовірно showsшоу it bestнайкраще.
Література, ймовірно, показує це найкраще.
07:17
There are a coupleпара threeтри in
the morningsЩоранку для гостей сервірують in ShakespeareШекспір.
Є кілька згадувань "третьої ранку"
в Шекспіра.
07:18
There's a fiveп'ять in the morningранок.
Також і "п'ята ранку".
07:20
There are sevenсеми fourчотири in the morningsЩоранку для гостей сервірують,
Але "четверта ранку" зустрічалася
сім разів,
07:22
and they're all very direПохмурі.
і щоразу вона
передбачає нещастя.
07:23
In "MeasureМіра for MeasureМіра," it's
the call time for the executionerкат.
В "Міра за міру" це -
час виклику для ката.
07:24
TolstoyТолстой givesдає NapoleonНаполеон insomniaбезсоння
Толстой наділяє
Наполеона безсонням
07:27
at fourчотири in the morningранок right before battleбитва
о четвертій ранку прямо перед боєм
07:30
in "WarВійна and PeaceМиру."
в романі "Війна і мир".
07:32
CharlotteШарлотта BrontБронтë'sс "JaneДжейн EyreЕйр" has got kindдоброзичливий of
Ключовий момент в "Джейн Ейр"
Шарлотти Бронте
07:34
a pivotalстрижневі fourчотири in the morningранок,
відбувається о четвертій годині ранку,
07:35
as does EmilyЕмілі BrontБронтë'sс "WutheringWuthering HeightsВисот."
як і в "Грозовому перевалі"
Емілі Бронте.
07:36
"LolitaЛоліта" has as a creepyплазуни fourчотири in the morningранок.
В "Лоліті" четверта ранку була моторошною.
07:40
"HuckleberryГекльберрі FinnФінн" has one in dialectдіалект.
В "Гекльберрі Фінні" є одне згадування
на діалекті.
07:43
SomeoneХтось sentнадісланий in H.G. Wells'Уеллса "The InvisibleНевидимий Man."
Хтось прислав "Людину-невидимку"
Г.Дж.Уельса.
07:47
SomeoneХтось elseінакше sentнадісланий in RalphРальф Ellison'sЕллісон "InvisibleНевидимий Man."
Хтось послав «Людину-невидимку»
Ральфа Еллісона.
07:50
"The Great GatsbyГетсбі" spendsвитрачає the last
"Великий Гетсбі" провів останні
07:53
fourчотири in the morningранок of his life
чотири години ранку в своєму житті
07:55
waitingочікування for a loverкоханець who never showsшоу,
очікуючи кохану, яка так і не прийшла.
07:57
and the mostнайбільше famousзнаменитий wake-upпробудження in literatureлітература, perhapsможе бути,
Найвідоміше пробудження
в літературі, мабуть,
07:59
"The MetamorphosisМетаморфози."
в "Метаморфозах".
08:02
First paragraphАбзац, the mainосновний characterхарактер wakesпрокидається up
На початку книжки
головний герой прокидається,
08:03
transformedтрансформується into a giantгігант cockroachтарган,
перетворюється на гігантського таргана,
08:05
but we alreadyвже know, cockroachтарган notwithstandingнезважаючи на це,
але ми вже знаємо,
що справа далеко не в таргані,
08:07
something is up with this guy.
а в самому хлопцеві.
08:10
Why? His alarmтривога is setвстановити for fourчотири o'clockгодину in the morningранок.
Чому? Його будильник встановлено
на четверту годину ранку.
08:12
What kindдоброзичливий of personлюдина would do that?
Яка нормальна людина
зробить це?
08:15
This kindдоброзичливий of personлюдина would do that.
Тільки така людина
робить подібне.
08:19
(MusicМузика)
(Музика)
08:21
(4 a.m. alarmтривога clockгодинник montageфотомонтаж)
(Відео: будильник
дзвонить о 4-ій ранку)
08:25
(VideoВідео) NewcasterNewcaster: TopТоп of the hourгодина.
Time for the morningранок newsновини.
(Відео) Радіоведучий: Найкраще за цю годину.
Час ранкових новин.
08:30
But of courseзвичайно, there is no newsновини yetвсе-таки.
Але, звичайно, поки що
немає ніяких новин.
08:33
Everyone'sБетме still asleepсплять in theirїх comfyComfy, comfyComfy bedsліжка.
Всі ще сплять
у своїх зручних м'яких ліжках.
08:34
RivesRives: ExactlyСаме.
Рівз: Точно.
08:37
So that's LucyЛюсі from the PeanutsАрахіс,
Ось Люсі з коміксу "Арахіс",
08:39
"MommieМамочка DearestДорога", RockyРоккі, first day of trainingтренування,
"Мамочка Мила",
Роккі в перший день навчання,
08:41
NelsonНельсон MandelaМандела, first day in officeофіс,
Нельсон Мандела
в перший день в офісі,
08:43
and BartБарт SimpsonСімпсон, whichкотрий combinedоб'єднаний with a cockroachтарган
і Барт Сімпсон
разом з тарганом
08:45
would give you one hellпекло of a dinnerвечеря partyвечірка
дають вам до біса
чудову компанію.
08:48
and givesдає me yetвсе-таки anotherінший categoryкатегорія,
З їхньою допомогою я зміг
виділити ще одну категорію
08:50
people wakingпробудження up, in my bigвеликий oldстарий databaseбаза даних.
людей, які "прокидаються"
в моїй великій базі даних.
08:52
Just imagineуявіть собі that your friendsдрузі and your familyсім'я
Тільки уявіть собі, що
ваші друзі і ваші родичі дізналися,
08:55
have heardпочув that you collectзбирати, say, stuffedфарширований polarполярний bearsведмеді,
що ви збираєте, скажімо,
опудала білих ведмедів,
08:57
and they sendвідправити them to you.
і вони посилають їх вам.
09:00
Even if you don't really, at a certainпевний pointточка,
Навіть якщо ви не проти,
в певний момент
09:02
you totallyповністю collectзбирати stuffedфарширований polarполярний bearsведмеді,
ви повністю втягуєтеся в колекціонування
опудал білих ведмедів,
09:05
and your collectionколекція is probablyймовірно prettyкрасиво kick-assдупу удар.
і ваша колекція, ймовірно,
досить безумна.
09:08
And when I got to that pointточка, I embracedохопила it.
Коли я добрався до цієї точки,
я скористався цим.
09:10
I got my curatorкуратор on. I startedпочався factфакт checkingперевірка,
Я втягнувся.
Я почав перевіряти факти,
09:12
downloadingзавантаження, illegallyнезаконно screen-grabbingзахоплення екрану.
завантаження, незаконно
робити скріншоти.
09:15
I startedпочався archivingархівування.
Я почав архівувати.
09:18
My hobbyхобі had becomeстати a habitзвичка,
Моє хобі стало звичкою,
09:19
and my habitзвичка gaveдав me possiblyможливо the world'sсвітовий
і моя звичка подарувала мені
09:21
mostнайбільше eclecticеклектичний NetflixNetflix queueчерга.
найрізноманітніший
список фільмів Netflix.
09:24
At one pointточка, it wentпішов, "Guys and DollsЛяльки: The MusicalМузичні,"
Там були "Хлопці і ляльки: мюзикл,"
09:27
"Last TangoТанго in ParisПариж,"
"Останнє танго в Парижі",
09:30
"DiaryЩоденник of a WimpyWimpy KidДитина,"
"Щоденник слабака,"
09:31
"PornПорно StarЗірка: LegendЛегенда of RonРон JeremyДжеремі."
"Порно зірка: Легенда про Рона Джеремі".
09:32
Why "PornПорно StarЗірка: LegendЛегенда of RonРон JeremyДжеремі"?
Чому "Порно зірка:
Легенда про Рона Джеремі"?
09:34
Because someoneхтось told me I
would find this clipкліп in there.
Тому що хтось сказав мені,
що я знайду там це.
09:36
(VideoВідео) RonРон JeremyДжеремі: I was bornнародився
(Відео) Рон Джеремі: Я народився
09:39
in FlushingФлушінг, QueensКвінз
у Флашингу, Квінс,
09:40
on MarchБерезня, 12, 1953,
12 березня 1953 року,
09:42
at fourчотири o'clockгодину in the morningранок.
о четвертій годині ранку.
09:45
RivesRives: Of courseзвичайно he was. (LaughterСміх) (ApplauseОплески)
Рівз: Ну, звісно.
(Сміх) (Оплески)
09:47
Yeah. Not only does it seemздається to make senseсенс,
Так. Це, здається, не тільки має сенс,
09:48
it alsoтакож answersвідповіді the questionпитання,
але також відповідає на запитання:
09:51
"What do RonРон JeremyДжеремі and SimoneСімоне deде BeauvoirБовуар
"Що спільного
09:54
have in commonзагальний?"
у Рона Джеремі і Сімони де Бовуар?".
09:56
SimoneСімоне deде BeauvoirБовуар beginsпочинається her entireцілий autobiographyавтобіографія
Автобіографія Сімони де Бовуар
починається зі слів:
09:58
with the sentenceречення, "I was bornнародився
at fourчотири o'clockгодину in the morningранок,"
«Я народилася
о четвертій годині ранку",
10:01
whichкотрий I had because someoneхтось
elseінакше had emailedпо електронній пошті it to me,
про що я дізналася
завдяки чиємусь листу.
10:03
and when they did, I had anotherінший bumpудар up
Листи вигулькували один за одним.
10:05
in my entryвходження for this, because pornпорно starзірка RonРон JeremyДжеремі
Порно-зірка Рон Джеремі
10:08
and feministфемініст SimoneСімоне deде BeauvoirБовуар
і феміністка Сімона де Бовуар
10:11
are not just differentінший people.
не просто різні люди.
10:13
They are differentінший people that
have this thing connectingпідключення them,
Вони цілком різні люди,
яких об'єднує тільки це.
10:14
and I did not know if that is triviaдрібниці or knowledgeзнання
Я не знаю, що це:
дрібниця або знання,
10:17
or inadvertentненавмисному expertiseекспертиза, but I did wonderчудо,
або ненавмисний досвід,
але мені стало цікаво,
10:20
is there maybe a coolerкулер way to do this?
чи можливо оформити це
по-особливому?
10:23
So last OctoberЖовтень, in gentlemanджентльмен scholarАкадемія traditionтрадиція,
У жовтні минулого року
в найкращих традиціях вчених
10:25
I put the entireцілий collectionколекція onlineонлайн
я виклав всю колекцію в інтернет
10:29
as "MuseumМузей of FourЧотири in the MorningРанок."
і назвав її "Музей четвертої
години ранку".
10:31
You can clickклацніть on that redчервоний "refreshоновити" buttonкнопка.
Ви можете натиснути на червону кнопку,
щоб "оновити".
10:33
It will take you at randomвипадковий to one of
Вам відкриється навмання
приклад,
10:35
hundredsсотні of snippetsфрагменти that are in the collectionколекція.
один із сотні фрагментів колекції.
10:37
Here is a knockoutнокаут poemвірш
А це приголомшливий вірш
10:40
by BillyБіллі CollinsКоллінз calledназивається "ForgetfulnessЗабудькуватість."
Біллі Коллінза "Забуття".
10:41
(VideoВідео) BillyБіллі CollinsКоллінз: No wonderчудо you riseпідніматися
(Відео) Біллі Коллінз:
Не дивно, ви піднімаєтеся
10:44
in the middleсередній of the night
посеред ночі,
10:45
to look up the dateдата of a famousзнаменитий battleбитва
щоб подивитися дату знаменитої битви
10:47
in a bookкнига on warвійна.
у книзі про війну.
10:49
No wonderчудо the moonмісяць in the windowвікно
Не дивно, місяць у вікні,
10:51
seemsздається to have driftedдрейфував out of a love poemвірш
здається, втік із вірша,
10:54
that you used to know by heartсерце.
що ви знали напам'ять.
10:56
RivesRives: So the first hourгодина of this projectпроект
Рівз: Так, перша година цього проекту
10:59
was satisfyingзадоволення.
була задовільною.
11:03
A BollywoodБоллівуд actorактор sangспівали a lineлінія on a DVDDVD-ДИСК in a cafeкафе.
Боллівудський актор
заспівав пісню на DVD в кафе.
11:04
HalfПоловина a globeглобус away, a teenagerпідліток
На другому кінці світу підліток
11:08
madeзроблений an InstagramInstagram videoвідео of it and sentнадісланий it to me,
записав це відео в Інстаграм
і надіслав його мені,
11:11
a strangerнезнайомець.
незнайомцеві.
11:13
LessМенш than a weekтиждень laterпізніше, thoughхоча,
Менш, ніж через тиждень
11:14
I receivedотримано a little bitбіт of graceГрейс.
я отримав трохи прихильності.
11:16
I receivedотримано a poignantгострий tweetTweet.
Я отримав зворушливий твіт.
11:19
It was briefкороткий.
Він був коротким.
11:23
It just said, "RemindsНагадує me of an ancientстародавній mixзмішати tapeстрічка."
У ньому було написано: "Це нагадало мені
про ту давню стрічку".
11:25
The nameім'я was a pseudonymпсевдонім,
actuallyнасправді, or a pseudo-pseudonymпсевдо-псевдонім.
Ім'я сховане під псевдонімом,
точніше, псевдо-псевдонімом.
11:29
As soonскоро as I saw the initialsініціали, and the profileпрофіль picPIC,
Як тільки я побачив ініціали та фото,
11:32
I knewзнав immediatelyнегайно, my wholeцілий bodyтіло knewзнав
я відразу зрозумів,
все моє тіло зрозуміло,
11:35
immediatelyнегайно who this was,
хто цей актор.
11:37
and I knewзнав immediatelyнегайно
Я відразу зрозумів,
11:40
what mixзмішати tapeстрічка she was talkingговорити about.
про яку стрічку вона говорила.
11:42
(MusicМузика)
(Музика)
11:45
L.D. was my collegeколедж romanceромантика.
Л.Д. була моєю коханою
у коледжі.
11:48
This is in the earlyрано '90s. I was an undegradundegrad.
Це було на початку 90-х.
Я був студентом.
11:51
She was a gradград studentстудент in the
libraryбібліотека sciencesнаук departmentвідділ.
Вона була аспіранткою
на кафедрі бібліографії.
11:53
Not the kindдоброзичливий of librarianбібліотекар that takes her glassesокуляри off,
Вона була не бібліотекаркою,
якій треба зняти окуляри
11:57
letsдозволяє her hairволосся down, suddenlyраптом she's smokingкуріння hotгарячий.
і розпустити волосся,
щоб бути надзвичайною.
11:59
She was alreadyвже smokingкуріння hotгарячий,
Вона вже була надзвичайною,
12:01
she was superсупер dorkyDorky,
дуже ексцентричною.
12:03
and we had a December-MayГрудень травня romanceромантика,
Наш роман тривав
з грудня по травень.
12:04
meaningсенс we startedпочався datingзнайомство in DecemberГрудень,
Ми почали зустрічатися в грудні,
12:06
and by MayТравень, she had graduatedзакінчив
а в травні вона закінчила навчання.
12:08
and becameстає my one that got away.
І зникла з мого життя.
12:11
But her mixзмішати tapeстрічка did not get away.
Але її касети нікуди не зникли.
12:14
I have keptзбережений this mixзмішати tapeстрічка in a boxкоробка
Я зберігав цю касету в коробці
12:18
with notesзамітки and postcardsлистівки, not just from L.D.,
разом з нотатками і листівками
не тільки від Л.Д.
12:21
from my life, but for decadesдесятиліття.
впродовж десятиліть.
12:24
It's the kindдоброзичливий of boxкоробка where,
Це така коробка,
12:27
if I have a girlfriendподруга, I tendсхильні to hideприховати it from her,
яку точно приховаєш
від дівчини,
12:28
and if I had a wifeдружина, I'm sure I would shareподілитися it with her,
і напевне покажеш дружині.
12:30
but the storyісторія — (LaughterСміх) — with this mixзмішати tapeстрічка
(Сміх)
На цій касеті з кожної сторони
12:32
is there are sevenсеми songsпісні perза sideсторона,
записано по сім пісень,
12:35
but no songпісня titlesТитули.
але без назви.
12:37
InsteadЗамість цього, L.D. has used the U.S. LibraryБібліотека of CongressКонгрес
Замість цього, Л.Д., використовуючи
класифікацію бібліотеки Конгресу США,
12:39
classificationКласифікація systemсистема, includingв тому числі pageсторінка numbersномери,
з допомогою номерів сторінок
12:42
to leaveзалишати me cluesключі.
залишила мені ключі.
12:45
When I got this mixзмішати tapeстрічка,
Коли я отримав цю касету,
12:47
I put it in my cassetteкасета playerгравець,
я вставив її у плеєр,
12:49
I tookвзяв it to the campusкампус libraryбібліотека, her libraryбібліотека,
пішов до бібліотеки кампусу,
її бібліотеки,
12:50
I foundзнайдено 14 booksкниги on the shelvesполиці.
і знайшов 14 книг на полицях.
12:54
I rememberзгадаймо bringingприведення them all
Я пам'ятаю, як взяв їх
12:56
to my favoriteулюблений cornerкут tableстіл,
і сів за мій улюблений
стіл в кутку,
12:57
and I readчитати poemsвірші pairedпарі to songsпісні
і читав вірші, які пасували до пісень,
12:59
like foodїжа to wineвино,
як вино до їжі.
13:03
pairedпарі, I can tell you,
Присягаюся, вони пасували один одному,
13:04
like saddleсідло shoesвзуття
як туфлі-оксфорди
13:06
to a cobaltкобальту blueсиній vintageВінтаж cottonбавовна dressплаття.
пасують до синьої вінтажної сукні.
13:08
I did this again last OctoberЖовтень.
Я зробив це знову в жовтні минулого року.
13:11
I'm sittingсидячи there, I got newновий earbudsнавушники,
Я сидів там в нових навушниках,
13:13
oldстарий WalkmanWalkman, I realizeусвідомити this is just the kindдоброзичливий
зі старим плеєром і раптом зрозумів,
13:16
of extravaganceекстравагантності I used to take for grantedнадано
що вважав само собою зрозумілою
цю екстравагантність,
13:18
even when I was extravagantекстравагантні.
навіть, коли я сам був екстравагантним.
13:20
And then I thought, "Good for him."
І тоді я подумав: "Пощастило йому".
13:22
"PGPG" is SlavicСлов'янської literatureлітература.
"ПГ" означає слов'янська література.
13:26
"7000" seriesсерія Polishпольська literatureлітература.
Серія "7000" відноситься
до польської літератури.
13:29
Z9A24 is a collectionколекція of 70 poemsвірші.
Z9A24 - це колекція з 70 віршів.
13:32
PageСторінка 31 is WislawaWislawa Szymborska'sВ Шимборська poemвірш
На сторінці 31 вірш Віслави Шимборської,
13:35
pairedпарі with PaulПол Simon'sСимона "PeaceМиру Like a RiverРічка."
в парі з піснею Пола Саймона
"Мир, як ріка".
13:38
(MusicМузика: PaulПол SimonСаймон, "PeaceМиру Like a RiverРічка")
(Музика: Пол Саймон
"Мир, як ріка")
13:40
(VideoВідео) PaulПол SimonСаймон: ♪ Oh, fourчотири in the morningранок
(Відео) Пол Саймон:
♪ О, о четвертій годині ранку ♪
13:44
♪ I wokeпрокинувся up from out of my dreamмрія
♪ я прокинувся від свого сну ♪
13:45
RivesRives: Thank you. AppreciateОцінити it. (ApplauseОплески)
Рівз: Дякую. Дуже вдячний.
(Оплески)
13:51
Translated by Mariya Udud
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com