English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Рівз: Музей четвертої години ранку

Filmed
Views 1,887,634

Обережно: Рівз має заразну одержимість "4-ої ранку". На TED 2007 року поет поділився лиш незначною частиною прикладів, на які згодом почав натрапляти скрізь. Після розмови він почав отримувати листи з глибокими, веселими цитатами, починаючи від обкладинки журналу "Crochet Today!" і закінчуючи мультсеріалами "Флінтстоуни" і "Джетсони". Давайте заглянемо в його "Музей четвертої ранку", який переповнений скарбами.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

The most romantic thing to ever happen to me online
Найромантичніша річ, яка колись
траплялася зі мною онлайн,
00:13
started out the way most things do:
почалася, як і більшість інших речей:
00:16
without me, and not online.
без мене і не в інтернеті.
00:18
On December 10, 1896, the man on the medal,
10 грудня 1896 року
чоловік, зображений на медалі,
00:21
Alfred Nobel, died.
Альфред Нобель, помер.
00:24
One hundred years later, exactly, actually,
Рівно сто років потому,
00:26
December 10, 1996,
10 грудня 1996 року,
00:28
this charming lady, Wislawa Szymborska,
ця чарівна дама Віслава Шимборська
00:30
won the Nobel Prize for literature.
отримала Нобелівську премію з літератури.
00:32
She's a Polish poet.
Вона - польська поетеса.
00:34
She's a big deal, obviously,
Звісно, зараз вона важлива особа,
00:36
but back in '96, I thought I had never heard of her,
але в 96-му
я ніколи не чув про неї,
00:37
and when I checked out her work,
і коли я познайомився
з її творчістю,
00:40
I found this sweet little poem,
я знайшов цей милий
невеликий вірш
00:41
"Four in the Morning."
"Четверта ранку".
00:43
"The hour from night to day.
"Час від ночі до дня.
00:44
The hour from side to side.
Година з боку в бік.
00:46
The hour for those past thirty..."
Година для тридцятилітніх...".
00:47
And it goes on, but as soon as I read this poem,
І так далі.
Як тільки я прочитав цей вірш,
00:49
I fell for it hard,
він запав мені в душу так сильно,
00:51
so hard, I suspected we must have met
що я став підозрювати,
що натрапляв на нього
00:53
somewhere before.
десь раніше.
00:56
Had I shared an elevator ride with this poem?
Чи натрапляв я на цей вірш у ліфті?
00:57
Did I flirt with this poem
Можливо, я фліртував з ним
00:59
in a coffee shop somewhere?
в якійсь кав'ярні?
01:01
I could not place it, and it bugged me,
Я не міг згадати і це мене турбувало.
01:02
and then in the coming week or two,
А потім в найближчий тиждень чи два,
01:04
I would just be watching an old movie,
я просто дивився старий фільм,
01:05
and this would happen.
і відбулося це.
01:07
(Video) Groucho Marx: Charlie, you
should have come to the first party.
(Відео) Граучо Маркс: "Чарлі, ти
повинен прийти на першу вечірку.
01:08
We didn't get home till around four in the morning.
Ми не повернемося додому
десь до четвертої ранку".
01:09
Rives: My roommates would have the TV on,
Рівз: "Мої сусіди по кімнаті
дивилися телебачення,
01:12
and this would happen.
і це знову відбулося".
01:14
(Music: Seinfeld theme)
(Музика: Заставка "Сейнфельд")
01:16
(Video) George Costanza: Oh boy,
I was up til four in the morning
(Відео) Джордж Констанца: "О, Боже,
я до четвертої ранку
01:17
watching that Omen trilogy.
дивився трилогію "Омен"".
01:19
Rives: I would be listening to music,
Рівз: "Я просто слухав музику,
01:22
and this would happen.
і це знову відбулося".
01:23
(Video) Elton John: ♪ It's four o'clock
in the morning, damn it. ♪
(Відео) Елтон Джон: ♪ Четверта ранку,
чорт забирай. ♪
01:25
Rives: So you can see what was going on, right?
Рівз: Тепер ви розумієте, що відбувалося?
01:27
Obviously, the demigods of coincidence
Очевидно, випадкові збіги
01:30
were just messing with me.
просто переслідували мене.
01:33
Some people get a number stuck in their head,
У деяких людей застрягає
число в голові,
01:34
you may recognize a certain name or a tune,
хтось не може позбутися імені або мелодії,
01:36
some people get nothing, but four in the morning
декому всеодно,
але "четверта година ранку"
01:38
was in me now, but mildly,
засіла в мені, м'яко кажучи,
01:40
like a groin injury.
як скалка.
01:43
I always assumed it would just go away
Я завжди припускав,
що воно просто піде
01:46
on its own eventually,
саме по собі в кінцевому підсумку,
01:47
and I never talked about it with anybody,
і я ніколи не говорив про це ні з ким,
01:49
but it did not, and I totally did.
але воно не відставало,
і я був змушений це зробити.
01:50
In 2007, I was invited to speak at TED
У 2007 році я був запрошений
виступити на конференцію TED
01:54
for the second time,
вдруге,
01:56
and since I was still an authority on nothing,
але я ні в чому не спеціалізувався,
01:57
I thought, what if I made a multimedia presentation
і подумав, що, якщо я зроблю
мультимедійну презентацію
01:59
on a topic so niche
на таку вузьку тему,
02:03
it is actually inconsequential
це буде недоречно
02:04
or actually cockamamie.
або, власне, сміхотворно.
02:06
So my talk had some of my
four in the morning examples,
Моя розмова містила кілька прикладів
"четвертої ранку",
02:07
but it also had examples
але я теж використав приклади
02:11
from my fellow TED speakers that year.
промов моїх колег по TED того року.
02:12
I found four in the morning in a novel
Я знайшов "четверту ранку"
в романі
02:14
by Isabel Allende.
Ізабель Альєнде.
02:16
I found a really great one
Я знайшов дійсно великий приклад
02:17
in the autobiography of Bill Clinton.
в автобіографії Білла Клінтона.
02:18
I found a couple in the work of Matt Groening,
Я знайшов пару в роботі Метта Гроунінга,
02:20
although Matt Groening told me later
хоча Метт Гроунінг розповів мені потім,
02:22
that he could not make my talk
що він не міг приїхати на мій виступ,
02:24
because it was a morning session
тому що це було рано-вранці
02:24
and I gather that he is not an early riser.
і я розумію, що він не рання пташка.
02:26
However, had Matt been there,
Тим не менш, якби Метт був там,
02:29
he would have seen this mock conspiracy theory
він би почув про цей штучний
макет теорії змови,
02:32
that was un-freaking-canny for me to assemble.
яку мені було важко скласти.
02:35
It was totally contrived
Вона була абсолютно надуманою
02:38
just for that room, just for that moment.
безпосередньо для цієї аудиторії
і на той момент.
02:39
That's how we did it in the pre-TED.com days.
Ось так ми це робили в ті дні,
до появи TED.com.
02:41
It was fun. That was pretty much it.
Це було весело.
Це було, в принципі, все.
02:43
When I got home, though,
the emails started coming in
Коли я повернувся додому,
почали приходити електронні листи
02:46
from people who had seen the talk live,
від людей, які бачили виступ наживо.
02:49
beginning with, and this is still my favorite,
Ось мій улюблений лист:
02:50
"Here's another one for your collection:
"Ось ще один приклад для вашої колекції:
02:53
'It's the friends you can call
up at 4 a.m. that matter.'"
"Друг - це той, кому ви можете
зателефонувати в 4-ій ранку".
02:54
The sentiment is Marlene Dietrich.
Це цитата Марлен Дітріх.
02:57
The email itself was from another very
Електронний лист прийшов від одного
02:59
sexy European type,
дуже привабливого європейця,
03:02
TED Curator Chris Anderson.
куратора TED Кріса Андерсона.
03:04
(Laughter)
(Сміх)
03:06
Chris found this quote
Кріс знайшов цю цитату
03:08
on a coffee cup or something,
на чашці кави,
або щось таке.
03:09
and I'm thinking, this man is the Typhoid Mary
Я думаю, він - людина, яка заражає інших
03:11
of ideas worth spreading, and I have infected him.
ідеями, які варто поширювати,
а я заразив його.
03:13
I am contagious,
Я зміг заразити інших,
03:15
which was confirmed less than a week later
що було підтверджено менш,
ніж через тиждень,
03:17
when a Hallmark employee scanned and sent
коли працівник Hallmark відсканувала
і відправила мені
03:20
an actual greeting card
актуальну листівку
03:22
with that same quotation.
з такою ж цитатою.
03:23
As a bonus, she hooked me up
with a second one they make.
Як бонус, вона надіслала мені ще
одну листівку їхнього видавництва.
03:24
It says, "Just knowing I can call you
На ній написано: "Я знаю, що можу
зателефонувати вам
03:27
at four in the morning if I need to
о четвертій ранку, якщо мені потрібно,
03:29
makes me not really need to,"
але саме тому я не роблю цього".
03:30
which I love, because together these are like,
Я в захваті, бо це означає наступне:
03:32
"Hallmark: When you care enough
"Hallmark: Нам так подобається ця фраза,
03:33
to send the very best twice,
що ми друкуємо її двічі,
03:35
phrased slightly differently."
трохи перефразувавши".
03:37
I was not surprised at the TEDster
Я не був здивований, що TED
03:39
and New Yorker magazine overlap.
і журнал New Yorker
у чомусь сходяться.
03:43
A bunch of people sent me this when it came out.
Багато людей надіслали мені його,
коли він вийшов у продаж.
03:45
"It's 4 a.m.—maybe you'd sleep
better if you bought some crap."
"Це 4 ранку, можливо, ви б спали
краще, якби купили трохи лайна".
03:47
I was surprised at the TEDster/"Rugrats" overlap.
Я був здивований, що TED і "Rugrats"
сходяться.
03:50
More than one person sent me this.
Не одна людина надіслала мені це.
03:53
(Video) Didi Pickles: It's
four o'clock in the morning.
(Відео) Діді Піклз:
Зараз 4 ранку.
03:55
Why on Earth are you making chocolate pudding?
Чому це раптом ви робите
шоколадний пудинг?
03:57
Stu Pickles: Because I've lost control of my life.
Стю Піклз: Тому що я втратив
контроль над моїм життям.
03:59
(Laughter)
(Сміх)
04:01
Rives: And then there was the lone TEDster
Рівз: І єдиний учасник TED був обурений,
04:04
who was disgruntled I had overlooked
тому що я прогледів
04:05
what he considers to be a classic.
те, що він вважає класикою.
04:07
(Video) Roy Neary: Get up, get up! I'm not kidding.
Ronnie Neary: Is there an accident?
(Відео) Рой Нері: Вставай, вставай! Я не жартую.
Ронні Нері: Що трапилося?
04:09
Roy: No, it's not an accident. You
wanted to get out of the house anyway, right?
Рой: Ні. Ти ж хотіла вийти з дому
в будь-якому випадку?
04:12
Ronnie: Not at four o'clock in the morning.
Ронні: Але не в 4-ій ранку.
04:15
Rives: So that's "Close Encounters,"
Рівз: Це фільм "Близькі контакти",
04:17
and the main character is all worked up
і головний герой схвильований,
04:19
because aliens, momentously,
бо інопланетяни раптово
04:20
have chosen to show themselves to earthlings
вирішили показатися землянам
04:22
at four in the morning,
о четвертій ранку.
04:23
which does make that a very solid example.
Це дуже переконливий приклад.
04:24
Those were all really solid examples.
Всі ці приклади дійсно переконливі.
04:26
They did not get me any closer to understanding
Вони аніскілечки не наблизили
мене до розуміння,
04:28
why I thought I recognized this one particular poem.
що я відчував,
коли дізнався про цей конкретний вірш.
04:30
But they followed the pattern. They played along.
Але всі вони складалися в спільну схему
і "грали" разом.
04:32
Right? Four in the morning as this scapegoat hour
Правильно? Четверта ранку -
це як таке собі відпущення,
04:34
when all these dramatic occurrences
коли всі ці драматичні випадки
04:37
allegedly occur.
нібито відбуваються.
04:39
Maybe this was some kind of cliche
Ймовірно, це було якесь кліше,
04:41
that had never been taxonomized before.
якому не дали опису раніше.
04:43
Maybe I was on the trail
Можливо, я був на стежці
до винайдення
04:45
of a new meme or something.
нового мема або чогось такого.
04:47
Just when things were getting pretty interesting,
Просто, коли речі ставали
досить цікавими,
04:48
things got really interesting.
то було дійсно цікаво.
04:51
TED.com launched, later that year,
Пізніше того року було запущено TED.com,
04:52
with a bunch of videos from past talks,
з купою минулих виступів,
04:54
including mine,
у тому числі з моїм.
04:56
and I started receiving "four in the morning" citations
З тих пір я почав отримувати
цитати з "четвертою ранку",
04:57
from what seemed like every
time zone on the planet.
здавалося, із кожного
часового поясу на планеті.
05:00
Much of it was content I never would have found
Багато що з цього,
я б ніколи не знайшов,
05:03
on my own if I was looking for it,
якби шукав самостійно,
05:05
and I was not.
а я й не шукав.
05:07
I don't know anybody with juvenile diabetes.
Я не знаю нікого
з діабетом у юнацькому віці.
05:08
I probably would have missed the booklet,
Я б, імовірно, не дізнався про буклет,
05:10
"Grilled Cheese at Four O'Clock in the Morning."
"Смажений сир о 4 годині ранку".
05:12
(Laughter)
(Сміх)
05:13
I do not subscribe to Crochet Today! magazine,
Я не підписаний на журнал Crochet Today!,
05:16
although it looks delightful. (Laughter)
хоча він виглядає чудово.
(Сміх)
05:19
Take note of those clock ends.
Зверніть увагу на стрілки годинника.
05:23
This is a college student's suggestion
Один студент коледжу запропонував,
05:25
for what a "four in the morning" gang sign
що жест "четверта ранку"
05:26
should look like.
має виглядати так.
05:28
People sent me magazine ads.
Люди надсилали мені
оголошення із журналів.
05:30
They took photographs in grocery stores.
Фотографували в продуктових магазинах.
05:32
I got a ton of graphic novels and comics.
Я отримав масу графічних
романів і коміксів.
05:34
A lot of good quality work, too:
Багато робіт хорошої якості:
05:38
"The Sandman," "Watchmen."
"Пісочна людина", "Хранителі".
05:39
There's a very cute example
here from "Calvin and Hobbes."
Також дуже милий приклад
із комікса "Кальвін і Гоббс."
05:41
In fact, the oldest citation anybody sent in
Насправді, найстаршою була цитата
05:44
was from a cartoon from the Stone Age.
з мультфільму про кам'яний вік.
05:47
Take a look.
Погляньте.
05:49
(Video) Wilma Flintstone: Like how early?
(Відео) Вільма Флінстоун:
Наскільки рано?
05:51
Fred Flintstone: Like at 4 a.m., that's how early.
Фред Флінстоун: В 4 годині ранку,
ось настільки.
05:53
Rives: And the flip side of the timeline,
Рівз: Рухаємося по часовій шкалі
05:56
this is from the 31st century.
в майбутнє, в 31 століття.
05:58
A thousand years from now,
Тисячу років опісля
05:59
people are still doing this.
люди все ще робитимуть це.
06:00
(Video): Announcer: The time is 4 a.m.
(Відео): Диктор: 4 година ранку.
06:03
(Laughter)
(Сміх)
06:06
Rives: It shows the spectrum.
Рівз: Це показує спектр.
06:07
I received so many songs, TV shows, movies,
Я отримав так багато пісень,
ТВ-шоу, фільмів,
06:08
like from dismal to famous,
як від похмурих,
так і до багатьом відомих.
06:12
I could give you a four-hour playlist.
Я міг би дати вам
чотирьохгодинний плей-лист.
06:14
If I just stick to modern male movie stars,
Якщо я візьму
тільки сучасних кінозірок,
06:16
I keep it to the length
то отримаю ролик десь тривалістю
06:18
of about a commercial.
як комерційний.
06:19
Here's your sampler.
Ось вам приклад.
06:21
(Movie montage of "It's 4 a.m.")
(Відео монтаж: "Це 4-а ранку").
06:22
(Laughter)
(Сміх)
06:49
Rives: So somewhere along the line,
Рівз: Десь так в процесі,
06:52
I realized I have a hobby
я зрозумів, що у мене
з'явилося хобі,
06:54
I didn't know I wanted,
про яке я й не здогадувався,
06:56
and it is crowdsourced.
і в якому мені допомагають багато
людей.
06:58
But I was also thinking what you might be thinking,
Але я також думав про те,
про що ви могли б думати:
07:00
which is really, couldn't you do this
чи можливо зробити це саме
07:03
with any hour of the day?
з будь-якою іншою годиною дня?
07:04
First of all, you are not getting clips like that
Перш за все, ви не знайдете
схожих кліпів
07:06
about four in the afternoon.
про четверту годину дня.
07:07
Secondly, I did a little research.
По-друге, я зробив
невелике дослідження.
07:09
You know, I was kind of interested.
Ви знаєте, я був свого роду
заінтригований.
07:10
If this is confirmation bias,
Якщо усьому винна
упередженість підтвердження,
07:12
there is so much confirmation, I am biased.
то є так багато підтверджень,
що я й направду стаю упередженим.
07:14
Literature probably shows it best.
Література, ймовірно, показує це найкраще.
07:17
There are a couple three in
the mornings in Shakespeare.
Є кілька згадувань "третьої ранку"
в Шекспіра.
07:18
There's a five in the morning.
Також і "п'ята ранку".
07:20
There are seven four in the mornings,
Але "четверта ранку" зустрічалася
сім разів,
07:22
and they're all very dire.
і щоразу вона
передбачає нещастя.
07:23
In "Measure for Measure," it's
the call time for the executioner.
В "Міра за міру" це -
час виклику для ката.
07:24
Tolstoy gives Napoleon insomnia
Толстой наділяє
Наполеона безсонням
07:27
at four in the morning right before battle
о четвертій ранку прямо перед боєм
07:30
in "War and Peace."
в романі "Війна і мир".
07:32
Charlotte Brontë's "Jane Eyre" has got kind of
Ключовий момент в "Джейн Ейр"
Шарлотти Бронте
07:34
a pivotal four in the morning,
відбувається о четвертій годині ранку,
07:35
as does Emily Brontë's "Wuthering Heights."
як і в "Грозовому перевалі"
Емілі Бронте.
07:36
"Lolita" has as a creepy four in the morning.
В "Лоліті" четверта ранку була моторошною.
07:40
"Huckleberry Finn" has one in dialect.
В "Гекльберрі Фінні" є одне згадування
на діалекті.
07:43
Someone sent in H.G. Wells' "The Invisible Man."
Хтось прислав "Людину-невидимку"
Г.Дж.Уельса.
07:47
Someone else sent in Ralph Ellison's "Invisible Man."
Хтось послав «Людину-невидимку»
Ральфа Еллісона.
07:50
"The Great Gatsby" spends the last
"Великий Гетсбі" провів останні
07:53
four in the morning of his life
чотири години ранку в своєму житті
07:55
waiting for a lover who never shows,
очікуючи кохану, яка так і не прийшла.
07:57
and the most famous wake-up in literature, perhaps,
Найвідоміше пробудження
в літературі, мабуть,
07:59
"The Metamorphosis."
в "Метаморфозах".
08:02
First paragraph, the main character wakes up
На початку книжки
головний герой прокидається,
08:03
transformed into a giant cockroach,
перетворюється на гігантського таргана,
08:05
but we already know, cockroach notwithstanding,
але ми вже знаємо,
що справа далеко не в таргані,
08:07
something is up with this guy.
а в самому хлопцеві.
08:10
Why? His alarm is set for four o'clock in the morning.
Чому? Його будильник встановлено
на четверту годину ранку.
08:12
What kind of person would do that?
Яка нормальна людина
зробить це?
08:15
This kind of person would do that.
Тільки така людина
робить подібне.
08:19
(Music)
(Музика)
08:21
(4 a.m. alarm clock montage)
(Відео: будильник
дзвонить о 4-ій ранку)
08:25
(Video) Newcaster: Top of the hour.
Time for the morning news.
(Відео) Радіоведучий: Найкраще за цю годину.
Час ранкових новин.
08:30
But of course, there is no news yet.
Але, звичайно, поки що
немає ніяких новин.
08:33
Everyone's still asleep in their comfy, comfy beds.
Всі ще сплять
у своїх зручних м'яких ліжках.
08:34
Rives: Exactly.
Рівз: Точно.
08:37
So that's Lucy from the Peanuts,
Ось Люсі з коміксу "Арахіс",
08:39
"Mommie Dearest", Rocky, first day of training,
"Мамочка Мила",
Роккі в перший день навчання,
08:41
Nelson Mandela, first day in office,
Нельсон Мандела
в перший день в офісі,
08:43
and Bart Simpson, which combined with a cockroach
і Барт Сімпсон
разом з тарганом
08:45
would give you one hell of a dinner party
дають вам до біса
чудову компанію.
08:48
and gives me yet another category,
З їхньою допомогою я зміг
виділити ще одну категорію
08:50
people waking up, in my big old database.
людей, які "прокидаються"
в моїй великій базі даних.
08:52
Just imagine that your friends and your family
Тільки уявіть собі, що
ваші друзі і ваші родичі дізналися,
08:55
have heard that you collect, say, stuffed polar bears,
що ви збираєте, скажімо,
опудала білих ведмедів,
08:57
and they send them to you.
і вони посилають їх вам.
09:00
Even if you don't really, at a certain point,
Навіть якщо ви не проти,
в певний момент
09:02
you totally collect stuffed polar bears,
ви повністю втягуєтеся в колекціонування
опудал білих ведмедів,
09:05
and your collection is probably pretty kick-ass.
і ваша колекція, ймовірно,
досить безумна.
09:08
And when I got to that point, I embraced it.
Коли я добрався до цієї точки,
я скористався цим.
09:10
I got my curator on. I started fact checking,
Я втягнувся.
Я почав перевіряти факти,
09:12
downloading, illegally screen-grabbing.
завантаження, незаконно
робити скріншоти.
09:15
I started archiving.
Я почав архівувати.
09:18
My hobby had become a habit,
Моє хобі стало звичкою,
09:19
and my habit gave me possibly the world's
і моя звичка подарувала мені
09:21
most eclectic Netflix queue.
найрізноманітніший
список фільмів Netflix.
09:24
At one point, it went, "Guys and Dolls: The Musical,"
Там були "Хлопці і ляльки: мюзикл,"
09:27
"Last Tango in Paris,"
"Останнє танго в Парижі",
09:30
"Diary of a Wimpy Kid,"
"Щоденник слабака,"
09:31
"Porn Star: Legend of Ron Jeremy."
"Порно зірка: Легенда про Рона Джеремі".
09:32
Why "Porn Star: Legend of Ron Jeremy"?
Чому "Порно зірка:
Легенда про Рона Джеремі"?
09:34
Because someone told me I
would find this clip in there.
Тому що хтось сказав мені,
що я знайду там це.
09:36
(Video) Ron Jeremy: I was born
(Відео) Рон Джеремі: Я народився
09:39
in Flushing, Queens
у Флашингу, Квінс,
09:40
on March, 12, 1953,
12 березня 1953 року,
09:42
at four o'clock in the morning.
о четвертій годині ранку.
09:45
Rives: Of course he was. (Laughter) (Applause)
Рівз: Ну, звісно.
(Сміх) (Оплески)
09:47
Yeah. Not only does it seem to make sense,
Так. Це, здається, не тільки має сенс,
09:48
it also answers the question,
але також відповідає на запитання:
09:51
"What do Ron Jeremy and Simone de Beauvoir
"Що спільного
09:54
have in common?"
у Рона Джеремі і Сімони де Бовуар?".
09:56
Simone de Beauvoir begins her entire autobiography
Автобіографія Сімони де Бовуар
починається зі слів:
09:58
with the sentence, "I was born
at four o'clock in the morning,"
«Я народилася
о четвертій годині ранку",
10:01
which I had because someone
else had emailed it to me,
про що я дізналася
завдяки чиємусь листу.
10:03
and when they did, I had another bump up
Листи вигулькували один за одним.
10:05
in my entry for this, because porn star Ron Jeremy
Порно-зірка Рон Джеремі
10:08
and feminist Simone de Beauvoir
і феміністка Сімона де Бовуар
10:11
are not just different people.
не просто різні люди.
10:13
They are different people that
have this thing connecting them,
Вони цілком різні люди,
яких об'єднує тільки це.
10:14
and I did not know if that is trivia or knowledge
Я не знаю, що це:
дрібниця або знання,
10:17
or inadvertent expertise, but I did wonder,
або ненавмисний досвід,
але мені стало цікаво,
10:20
is there maybe a cooler way to do this?
чи можливо оформити це
по-особливому?
10:23
So last October, in gentleman scholar tradition,
У жовтні минулого року
в найкращих традиціях вчених
10:25
I put the entire collection online
я виклав всю колекцію в інтернет
10:29
as "Museum of Four in the Morning."
і назвав її "Музей четвертої
години ранку".
10:31
You can click on that red "refresh" button.
Ви можете натиснути на червону кнопку,
щоб "оновити".
10:33
It will take you at random to one of
Вам відкриється навмання
приклад,
10:35
hundreds of snippets that are in the collection.
один із сотні фрагментів колекції.
10:37
Here is a knockout poem
А це приголомшливий вірш
10:40
by Billy Collins called "Forgetfulness."
Біллі Коллінза "Забуття".
10:41
(Video) Billy Collins: No wonder you rise
(Відео) Біллі Коллінз:
Не дивно, ви піднімаєтеся
10:44
in the middle of the night
посеред ночі,
10:45
to look up the date of a famous battle
щоб подивитися дату знаменитої битви
10:47
in a book on war.
у книзі про війну.
10:49
No wonder the moon in the window
Не дивно, місяць у вікні,
10:51
seems to have drifted out of a love poem
здається, втік із вірша,
10:54
that you used to know by heart.
що ви знали напам'ять.
10:56
Rives: So the first hour of this project
Рівз: Так, перша година цього проекту
10:59
was satisfying.
була задовільною.
11:03
A Bollywood actor sang a line on a DVD in a cafe.
Боллівудський актор
заспівав пісню на DVD в кафе.
11:04
Half a globe away, a teenager
На другому кінці світу підліток
11:08
made an Instagram video of it and sent it to me,
записав це відео в Інстаграм
і надіслав його мені,
11:11
a stranger.
незнайомцеві.
11:13
Less than a week later, though,
Менш, ніж через тиждень
11:14
I received a little bit of grace.
я отримав трохи прихильності.
11:16
I received a poignant tweet.
Я отримав зворушливий твіт.
11:19
It was brief.
Він був коротким.
11:23
It just said, "Reminds me of an ancient mix tape."
У ньому було написано: "Це нагадало мені
про ту давню стрічку".
11:25
The name was a pseudonym,
actually, or a pseudo-pseudonym.
Ім'я сховане під псевдонімом,
точніше, псевдо-псевдонімом.
11:29
As soon as I saw the initials, and the profile pic,
Як тільки я побачив ініціали та фото,
11:32
I knew immediately, my whole body knew
я відразу зрозумів,
все моє тіло зрозуміло,
11:35
immediately who this was,
хто цей актор.
11:37
and I knew immediately
Я відразу зрозумів,
11:40
what mix tape she was talking about.
про яку стрічку вона говорила.
11:42
(Music)
(Музика)
11:45
L.D. was my college romance.
Л.Д. була моєю коханою
у коледжі.
11:48
This is in the early '90s. I was an undegrad.
Це було на початку 90-х.
Я був студентом.
11:51
She was a grad student in the
library sciences department.
Вона була аспіранткою
на кафедрі бібліографії.
11:53
Not the kind of librarian that takes her glasses off,
Вона була не бібліотекаркою,
якій треба зняти окуляри
11:57
lets her hair down, suddenly she's smoking hot.
і розпустити волосся,
щоб бути надзвичайною.
11:59
She was already smoking hot,
Вона вже була надзвичайною,
12:01
she was super dorky,
дуже ексцентричною.
12:03
and we had a December-May romance,
Наш роман тривав
з грудня по травень.
12:04
meaning we started dating in December,
Ми почали зустрічатися в грудні,
12:06
and by May, she had graduated
а в травні вона закінчила навчання.
12:08
and became my one that got away.
І зникла з мого життя.
12:11
But her mix tape did not get away.
Але її касети нікуди не зникли.
12:14
I have kept this mix tape in a box
Я зберігав цю касету в коробці
12:18
with notes and postcards, not just from L.D.,
разом з нотатками і листівками
не тільки від Л.Д.
12:21
from my life, but for decades.
впродовж десятиліть.
12:24
It's the kind of box where,
Це така коробка,
12:27
if I have a girlfriend, I tend to hide it from her,
яку точно приховаєш
від дівчини,
12:28
and if I had a wife, I'm sure I would share it with her,
і напевне покажеш дружині.
12:30
but the story — (Laughter) — with this mix tape
(Сміх)
На цій касеті з кожної сторони
12:32
is there are seven songs per side,
записано по сім пісень,
12:35
but no song titles.
але без назви.
12:37
Instead, L.D. has used the U.S. Library of Congress
Замість цього, Л.Д., використовуючи
класифікацію бібліотеки Конгресу США,
12:39
classification system, including page numbers,
з допомогою номерів сторінок
12:42
to leave me clues.
залишила мені ключі.
12:45
When I got this mix tape,
Коли я отримав цю касету,
12:47
I put it in my cassette player,
я вставив її у плеєр,
12:49
I took it to the campus library, her library,
пішов до бібліотеки кампусу,
її бібліотеки,
12:50
I found 14 books on the shelves.
і знайшов 14 книг на полицях.
12:54
I remember bringing them all
Я пам'ятаю, як взяв їх
12:56
to my favorite corner table,
і сів за мій улюблений
стіл в кутку,
12:57
and I read poems paired to songs
і читав вірші, які пасували до пісень,
12:59
like food to wine,
як вино до їжі.
13:03
paired, I can tell you,
Присягаюся, вони пасували один одному,
13:04
like saddle shoes
як туфлі-оксфорди
13:06
to a cobalt blue vintage cotton dress.
пасують до синьої вінтажної сукні.
13:08
I did this again last October.
Я зробив це знову в жовтні минулого року.
13:11
I'm sitting there, I got new earbuds,
Я сидів там в нових навушниках,
13:13
old Walkman, I realize this is just the kind
зі старим плеєром і раптом зрозумів,
13:16
of extravagance I used to take for granted
що вважав само собою зрозумілою
цю екстравагантність,
13:18
even when I was extravagant.
навіть, коли я сам був екстравагантним.
13:20
And then I thought, "Good for him."
І тоді я подумав: "Пощастило йому".
13:22
"PG" is Slavic literature.
"ПГ" означає слов'янська література.
13:26
"7000" series Polish literature.
Серія "7000" відноситься
до польської літератури.
13:29
Z9A24 is a collection of 70 poems.
Z9A24 - це колекція з 70 віршів.
13:32
Page 31 is Wislawa Szymborska's poem
На сторінці 31 вірш Віслави Шимборської,
13:35
paired with Paul Simon's "Peace Like a River."
в парі з піснею Пола Саймона
"Мир, як ріка".
13:38
(Music: Paul Simon, "Peace Like a River")
(Музика: Пол Саймон
"Мир, як ріка")
13:40
(Video) Paul Simon: ♪ Oh, four in the morning ♪
(Відео) Пол Саймон:
♪ О, о четвертій годині ранку ♪
13:44
♪ I woke up from out of my dream ♪
♪ я прокинувся від свого сну ♪
13:45
Rives: Thank you. Appreciate it. (Applause)
Рівз: Дякую. Дуже вдячний.
(Оплески)
13:51
Translated by Mariya Udud
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com