English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Rivz (Rives): Muzej 4 sata ujutru

Filmed
Views 1,887,634

Upozorenje: Rivs ima zaraznu opsesiju sa 4 ujutru. Na TED2007, pesnik je podelio ono što je onda bila mala fiksacija vremenom koje se pojavljivalo svuda. Ali nakon govora, sa svih strana su krenuli mejlovi sa retkim i urnebesnim pojavama - od naslovne strane magazina "Kukičanje danas" do istovetnog pomena u "Porodici Kremenko" i "Džetsonovima". Pesnički uvid u njegov Muzej 4 sata ujutru, koji je prepun blaga.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

Najromantičnija stvar
koja mi se desila na internetu
00:13
The most romantic thing to ever happen to me online
počela je kao i većina drugih stvari -
00:16
started out the way most things do:
bez mene, i van interneta.
00:18
without me, and not online.
10. decembra 1896,
umro je čovek sa medalje,
00:21
On December 10, 1896, the man on the medal,
Alfred Nobel.
00:24
Alfred Nobel, died.
Nakon tačno sto godina,
00:26
One hundred years later, exactly, actually,
10. decembra 1996,
00:28
December 10, 1996,
ova šarmantna dama, Vislava Simborska,
00:30
this charming lady, Wislawa Szymborska,
dobila je Nobelovu nagradu
za književnost.
00:32
won the Nobel Prize for literature.
Ona je poljska pesnikinja.
00:34
She's a Polish poet.
Očigledno je bitna,
00:36
She's a big deal, obviously,
ali 1996, mislio sam
da nikada nisam čuo za nju,
00:37
but back in '96, I thought I had never heard of her,
i kada sam pogledao njen rad,
00:40
and when I checked out her work,
otkrio sam ovu simpatičnu pesmu,
00:41
I found this sweet little poem,
"Četiri ujutru."
00:43
"Four in the Morning."
"Sat od noći do dana.
00:44
"The hour from night to day.
Sat od strane do strane.
00:46
The hour from side to side.
Sat za one od preko trideset..."
00:47
The hour for those past thirty..."
I ide dalje, ali čim sam je pročitao,
00:49
And it goes on, but as soon as I read this poem,
poludeo sam za ovom pesmom,
00:51
I fell for it hard,
toliko da sam sumnjao da smo se sreli
00:53
so hard, I suspected we must have met
negde pre toga.
00:56
somewhere before.
Da li sam bio u liftu s ovom pesmom?
00:57
Had I shared an elevator ride with this poem?
Da li sam flertovao s njom
00:59
Did I flirt with this poem
u nekom kafiću?
01:01
in a coffee shop somewhere?
Nisam mogao da se setim,
01:02
I could not place it, and it bugged me,
i nerviralo me je
i narednih nedelja,
01:04
and then in the coming week or two,
gledao bih stari film,
01:05
I would just be watching an old movie,
i desilo bi se ovo.
(Video)
01:07
and this would happen.
Graučo Marks:
Čarli, trebalo je da dođeš na prvu žurku.
01:08
(Video) Groucho Marx: Charlie, you
should have come to the first party.
01:09
We didn't get home till around four in the morning.
Nismo došli kući do 4 ujutru.
01:12
Rives: My roommates would have the TV on,
Rivz: Moji cimeri
bi ostavili uključen TV,
i desilo bi se ovo.
01:14
and this would happen.
(Muzika: Tema iz "Sajnfelda")
01:16
(Music: Seinfeld theme)
(Video) Džordž Kostanca:
Uf, bio sam budan
01:17
(Video) George Costanza: Oh boy,
I was up til four in the morning
01:19
watching that Omen trilogy.
do 4 ujutru
i gledao sam trilogiju "Predskazanje".
Rivz: Slušao bih muziku,
01:22
Rives: I would be listening to music,
i desilo bi se ovo.
01:23
and this would happen.
(Video) Elton Džon:
♪ Prokletih je 4 sata ujutru. ♪
01:25
(Video) Elton John: ♪ It's four o'clock
in the morning, damn it. ♪
Rivz: Vidite šta se dešava?
01:27
Rives: So you can see what was going on, right?
Bogovi slučajnosti su se očigledno
01:30
Obviously, the demigods of coincidence
poigravali sa mnom.
01:33
were just messing with me.
Nekima broj ne izlazi iz glave,
01:34
Some people get a number stuck in their head,
možda prepoznate neko ime ili melodiju,
01:36
you may recognize a certain name or a tune,
neko ne dobije ništa, ali odjednom,
01:38
some people get nothing, but four in the morning
četiri ujutru je blago bilo u meni,
01:40
was in me now, but mildly,
poput povrede u preponama.
01:43
like a groin injury.
Uvek sam pretpostavljao
01:46
I always assumed it would just go away
da će jednom otići samo od sebe
01:47
on its own eventually,
i nikada ni sa kim nisam pričao
01:49
and I never talked about it with anybody,
o tome, ali nije, a ja sam pričao.
01:50
but it did not, and I totally did.
2007. sam pozvan da izlažem na TED-u
01:54
In 2007, I was invited to speak at TED
drugi put,
01:56
for the second time,
i pošto još nisam bio
stručnjak ni za šta,
01:57
and since I was still an authority on nothing,
pomislio sam da napravim
multimedijalnu prezentaciju
01:59
I thought, what if I made a multimedia presentation
o tako uskoj temi
02:03
on a topic so niche
da je zapravo nebitna
02:04
it is actually inconsequential
ili zapravo blesava.
02:06
or actually cockamamie.
Moj govor je imao neke od primera
sa četiri ujutru,
02:07
So my talk had some of my
four in the morning examples,
ali je imao i primere
02:11
but it also had examples
od kolega TED govornika te godine.
02:12
from my fellow TED speakers that year.
Našao sam 4 ujutro u romanu
02:14
I found four in the morning in a novel
Izabel Aljende.
02:16
by Isabel Allende.
Našao sam sjajan primer
02:17
I found a really great one
u autobiografiji Bila Klintona.
02:18
in the autobiography of Bill Clinton.
Našao sam par u delu Meta Greninga
02:20
I found a couple in the work of Matt Groening,
iako mi je Met kasnije rekao
02:22
although Matt Groening told me later
02:24
that he could not make my talk
da nije stigao na moj govor
jer je bila jutarnja sesija
02:24
because it was a morning session
02:26
and I gather that he is not an early riser.
a on nije jutarnja osoba.
Ipak, da je Met bio tamo,
02:29
However, had Matt been there,
video bi posprdnu teoriju zavere
02:32
he would have seen this mock conspiracy theory
koju je bilo jezivo sastaviti.
02:35
that was un-freaking-canny for me to assemble.
Smišljena je baš
02:38
It was totally contrived
za tu prostoriju, taj trenutak.
02:39
just for that room, just for that moment.
Tako smo to radili pre sajta TED.com.
02:41
That's how we did it in the pre-TED.com days.
Bilo je zabavno. To je uglavnom bilo to.
02:43
It was fun. That was pretty much it.
Ipak, kada sam došao kući.
mejlovi su krenuli da stižu od ljudi
02:46
When I got home, though,
the emails started coming in
02:49
from people who had seen the talk live,
koji su videli govor uživo,
počevši od ovog, koji mi je još omiljeni,
02:50
beginning with, and this is still my favorite,
"Evo još jednog za tvoju kolekciju:
02:53
"Here's another one for your collection:
'Bitni su prijatelji koje možeš
da pozoveš u 4 ujutru.'"
02:54
'It's the friends you can call
up at 4 a.m. that matter.'"
Misao Marlen Ditrih.
02:57
The sentiment is Marlene Dietrich.
Sam imejl je bio od jedne druge
02:59
The email itself was from another very
veoma seksi osobe iz Evrope,
03:02
sexy European type,
kustosa TED-a, Krisa Andersona.
03:04
TED Curator Chris Anderson.
(Smeh)
03:06
(Laughter)
Kris je našao ovaj citat
03:08
Chris found this quote
na šolji za kafu ili nečemu,
03:09
on a coffee cup or something,
a ja razmišljam, ovaj čovek je
Nikola Tesla
03:11
and I'm thinking, this man is the Typhoid Mary
ideja vrednih širenja,
a ja sam ga zarazio.
03:13
of ideas worth spreading, and I have infected him.
Ja sam zarazan,
03:15
I am contagious,
što se potvrdilo
za manje od nedelju dana,
03:17
which was confirmed less than a week later
kada je Holmarkov radnik
skenirao i poslao
03:20
when a Hallmark employee scanned and sent
pravu čestitku
03:22
an actual greeting card
sa istim tim citatom.
03:23
with that same quotation.
Pored toga, poslala mi je
drugu koju proizvode. Na njoj piše:
03:24
As a bonus, she hooked me up
with a second one they make.
To što znam da mogu da te pozovem
u 4 ujutru ako moram,
03:27
It says, "Just knowing I can call you
03:29
at four in the morning if I need to
čini da mi to nije potrebno,"
03:30
makes me not really need to,"
što obožavam, jer su zajedno poput:
03:32
which I love, because together these are like,
"Holmark - kad vam je dovoljno stalo
03:33
"Hallmark: When you care enough
03:35
to send the very best twice,
da pošaljete najbolje dvaput,
malo drugačije napisano."
03:37
phrased slightly differently."
Nisam se iznenadio
što se preklapaju TEDsteri
03:39
I was not surprised at the TEDster
i magazin Njujorker.
03:43
and New Yorker magazine overlap.
Hrpa ljudi mi je poslala ovo
kada je izašlo.
03:45
A bunch of people sent me this when it came out.
"4 je ujutru, možda ćete bolje spavati
ako kupite neku glupost."
03:47
"It's 4 a.m.—maybe you'd sleep
better if you bought some crap."
Iznenadilo me je preklapanje
TEDstera sa Ragretsima.
03:50
I was surprised at the TEDster/"Rugrats" overlap.
Više ljudi mi je poslalo ovo.
03:53
More than one person sent me this.
(Video) Didi Pikls:
Četiri je ujutru.
03:55
(Video) Didi Pickles: It's
four o'clock in the morning.
Pobogu, zašto praviš puding od čokolade?
03:57
Why on Earth are you making chocolate pudding?
Stu Pikls: Jer sam izgubio kontrolu
03:59
Stu Pickles: Because I've lost control of my life.
nad svojim životom.
(Smeh)
04:01
(Laughter)
Rivz: Tu je bio i usamljeni TEDster
04:04
Rives: And then there was the lone TEDster
04:05
who was disgruntled I had overlooked
koji je bio ljut što sam zanemario
ono što on smatra klasikom.
04:07
what he considers to be a classic.
(Video) Roj Niri: Ustaj! Ne šalim se!
Roni Niri: Je l' bila nesreća?
04:09
(Video) Roy Neary: Get up, get up! I'm not kidding.
Ronnie Neary: Is there an accident?
04:12
Roy: No, it's not an accident. You
wanted to get out of the house anyway, right?
Roj: Ne, nije nesreća. Svejedno si htela
da izađeš iz kuće, zar ne?
Roni: Ne u četiri ujutru.
04:15
Ronnie: Not at four o'clock in the morning.
Rivz: To je "Bliski susret,"
04:17
Rives: So that's "Close Encounters,"
04:19
and the main character is all worked up
i glavni lik je uzbuđen
jer su vanzemaljci odjednom
04:20
because aliens, momentously,
odlučili da se prikažu Zemljanima
04:22
have chosen to show themselves to earthlings
04:23
at four in the morning,
u četiri ujutru,
što to čini dobrim primerom.
04:24
which does make that a very solid example.
To su sve bili dobri primeri.
04:26
Those were all really solid examples.
Nisu me doveli bliže razumevanju toga
04:28
They did not get me any closer to understanding
zašto sam prepoznao tu jednu pesmu.
04:30
why I thought I recognized this one particular poem.
Ali pratili su šablon.
Sarađivali su.
04:32
But they followed the pattern. They played along.
Zar ne? Četiri ujutru kao žrtveni čas
04:34
Right? Four in the morning as this scapegoat hour
kada se navodno dešavaju sve ove
04:37
when all these dramatic occurrences
dramatične radnje.
04:39
allegedly occur.
Možda je ovo neka vrsta klišea
04:41
Maybe this was some kind of cliche
koji nikad pre nije bio zaveden.
04:43
that had never been taxonomized before.
Možda sam na tragu novog mima
04:45
Maybe I was on the trail
ili tako nečega.
04:47
of a new meme or something.
Kako su stvari počele da se zakuvavaju,
04:48
Just when things were getting pretty interesting,
postalo je veoma zanimljivo.
04:51
things got really interesting.
Krajem te godine, pokrenut je TED.com,
04:52
TED.com launched, later that year,
sa hrpom snimaka iz prošlih govora,
04:54
with a bunch of videos from past talks,
uključujući i moj,
04:56
including mine,
i počeo sam da dobijam citate
o četiri ujutru
04:57
and I started receiving "four in the morning" citations
iz svake vremenske zone na planeti.
05:00
from what seemed like every
time zone on the planet.
Većinu toga nikada ne bih pronašao
05:03
Much of it was content I never would have found
kada bih sam tražio,
a nisam to radio.
05:05
on my own if I was looking for it,
05:07
and I was not.
Ne znam nikoga sa ranim dijabetesom.
05:08
I don't know anybody with juvenile diabetes.
Verovatno bih zanemario pamflet
05:10
I probably would have missed the booklet,
"Grilovani sir u četiri ujutru."
05:12
"Grilled Cheese at Four O'Clock in the Morning."
05:13
(Laughter)
(Smeh)
Nisam pretplaćen na časopis
"Kukičanje danas",
05:16
I do not subscribe to Crochet Today! magazine,
iako izgleda dražesno.
(Smeh)
05:19
although it looks delightful. (Laughter)
Pogledajte na kazaljke.
05:23
Take note of those clock ends.
Ovo je predlog jednog studenta
05:25
This is a college student's suggestion
05:26
for what a "four in the morning" gang sign
za to kako bi izgledao znak bande
05:28
should look like.
za četiri ujutru.
Ljudi su mi slali oglase iz časopisa.
05:30
People sent me magazine ads.
Fotografije iz radnji.
05:32
They took photographs in grocery stores.
Dobio sam hrpu
grafičkih romana i stripova.
05:34
I got a ton of graphic novels and comics.
Takođe i dosta kvalitetnih radova:
05:38
A lot of good quality work, too:
"Sendmen", "Nadzirači."
05:39
"The Sandman," "Watchmen."
Evo simpatičnog primera
iz "Kalvina i Hobsa".
05:41
There's a very cute example
here from "Calvin and Hobbes."
Zapravo, najstariji citat
koji je neko poslao
05:44
In fact, the oldest citation anybody sent in
je bio iz crtanog filma iz Kamenog doba.
05:47
was from a cartoon from the Stone Age.
Pogledajte.
05:49
Take a look.
(Video) Vilma Kremenko:
Koliko rano?
05:51
(Video) Wilma Flintstone: Like how early?
Fred Kremenko:
Kao 4 ujutru, toliko rano.
05:53
Fred Flintstone: Like at 4 a.m., that's how early.
Rivz: A sa druge strane ose,
05:56
Rives: And the flip side of the timeline,
ovo je iz 31. veka.
05:58
this is from the 31st century.
Hiljadu godina od sada,
05:59
A thousand years from now,
ljudi još uvek rade ovo.
06:00
people are still doing this.
(Video) Spiker: Sada je 4 sata ujutru.
06:03
(Video): Announcer: The time is 4 a.m.
(Smeh)
06:06
(Laughter)
Rivz: To pokazuje spektar.
06:07
Rives: It shows the spectrum.
06:08
I received so many songs, TV shows, movies,
Dobio sam toliko pesama,
TV emisija, filmova,
od tužnih do poznatih,
06:12
like from dismal to famous,
mogu da vam dam plejlistu od 4 sata.
06:14
I could give you a four-hour playlist.
Kada bih se samo držao
modernih muških glumaca,
06:16
If I just stick to modern male movie stars,
dobija se dužina
06:18
I keep it to the length
otprilike jedne reklame.
06:19
of about a commercial.
Evo uzorka.
06:21
Here's your sampler.
(Filmska montaža "Četiri je ujutru")
06:22
(Movie montage of "It's 4 a.m.")
(Smeh)
06:49
(Laughter)
Rivz: U nekom trenutku sam shvatio
06:52
Rives: So somewhere along the line,
da imam hobi za koji nisam
06:54
I realized I have a hobby
znao da ga želim,
06:56
I didn't know I wanted,
a drugi ga omogućavaju.
06:58
and it is crowdsourced.
Ali mislio sam i ono što možda
i vi mislite,
07:00
But I was also thinking what you might be thinking,
zar ne možeš ovo da uradiš
sa bilo kojim satom u danu?
07:03
which is really, couldn't you do this
07:04
with any hour of the day?
07:06
First of all, you are not getting clips like that
Prvo, takve snimke nećete dobiti
za četiri popodne.
07:07
about four in the afternoon.
Drugo, istraživao sam.
07:09
Secondly, I did a little research.
Malo sam se zainteresovao.
07:10
You know, I was kind of interested.
Ako je ovo pristrasnost potvrde,
07:12
If this is confirmation bias,
potvrde ima toliko da sam pristrasan.
07:14
there is so much confirmation, I am biased.
Knjiženost to verovatno
najbolje prikazuje.
07:17
Literature probably shows it best.
07:18
There are a couple three in
the mornings in Shakespeare.
Postoji nekoliko tri ujutru kod Šekspira.
07:20
There's a five in the morning.
Kao i pet ujutru.
Sedam puta četiri ujutru,
i svi su strašni.
07:22
There are seven four in the mornings,
07:23
and they're all very dire.
07:24
In "Measure for Measure," it's
the call time for the executioner.
U "Meri za meru", to je vreme
kada se poziva egzekutor.
Tolstoj Napoleonu daje nesanicu
07:27
Tolstoy gives Napoleon insomnia
u četiri ujutru tik pred bitku
07:30
at four in the morning right before battle
u "Ratu i miru".
07:32
in "War and Peace."
"Džejn Ejr" Šarlot Bronte
ima ključnih četiri ujutru,
07:34
Charlotte Brontë's "Jane Eyre" has got kind of
07:35
a pivotal four in the morning,
07:36
as does Emily Brontë's "Wuthering Heights."
kao i "Orkanski visovi" Emili Bronte.
"Lolita" ima jezivih četiri ujutru.
07:40
"Lolita" has as a creepy four in the morning.
"Haklberi Fin" ima ovo vreme u dijalektu.
07:43
"Huckleberry Finn" has one in dialect.
Neko je poslao "Nevidljivog čoveka"
H. Dž. Velsa.
07:47
Someone sent in H.G. Wells' "The Invisible Man."
Neko je poslao "Nevidljivog čoveka"
Ralfa Elisona.
07:50
Someone else sent in Ralph Ellison's "Invisible Man."
"Veliki Getsbi" provodi poslednjih
07:53
"The Great Gatsby" spends the last
četiri ujutru svog života
07:55
four in the morning of his life
čekajući dragu koja se ne pojavljuje,
07:57
waiting for a lover who never shows,
i možda najpoznatijih četiri ujutru
u književnosti,
07:59
and the most famous wake-up in literature, perhaps,
"Preobražaj".
08:02
"The Metamorphosis."
U prvom pasusu, glavni lik se budi
08:03
First paragraph, the main character wakes up
preobražen u ogromnu bubašvabu,
08:05
transformed into a giant cockroach,
ali već znamo, čak i bez bubašvabe,
08:07
but we already know, cockroach notwithstanding,
da nešto nije u redu s njim.
08:10
something is up with this guy.
Zašto? Alarm mu je navijen
za četiri ujutru.
08:12
Why? His alarm is set for four o'clock in the morning.
Kakva osoba bi to uradila?
08:15
What kind of person would do that?
Ovakva osoba.
08:19
This kind of person would do that.
(Muzika)
08:21
(Music)
(Montaža alarma u 4 ujutru)
08:25
(4 a.m. alarm clock montage)
(Video) Spiker: Pun je sat.
Vreme je za jutarnje vesti.
08:30
(Video) Newcaster: Top of the hour.
Time for the morning news.
Ali naravno, vesti nema.
08:33
But of course, there is no news yet.
Svi još spavaju
u svojim udobnim krevetima.
08:34
Everyone's still asleep in their comfy, comfy beds.
Rivz: Tačno.
08:37
Rives: Exactly.
To je Lusi iz "Čarlij Braun i Snupi šou",
08:39
So that's Lucy from the Peanuts,
08:41
"Mommie Dearest", Rocky, first day of training,
"Najdraža mamica",
Roki, prvi dan treninga.
Nelson Mandela, prvi dan na poslu,
08:43
Nelson Mandela, first day in office,
i Bart Simpson, koji bi vam
zajedno sa bubašvabom
08:45
and Bart Simpson, which combined with a cockroach
dali paklenu večernju žurku
08:48
would give you one hell of a dinner party
i daje mi još jednu kategoriju
08:50
and gives me yet another category,
u mojoj velikoj bazi podataka,
ljudi koji se bude.
08:52
people waking up, in my big old database.
Samo zamislite da su vaši
prijatelji i porodica
08:55
Just imagine that your friends and your family
čuli da skupljate plišane igračke
polarnih medveda
08:57
have heard that you collect, say, stuffed polar bears,
i šalju vam ih.
09:00
and they send them to you.
Čak i ako ih ne skupljate,
u jednom trenutku
09:02
Even if you don't really, at a certain point,
apsolutno skupljate polarne medvede,
09:05
you totally collect stuffed polar bears,
i vaša kolekcija je verovatno strava.
09:08
and your collection is probably pretty kick-ass.
Kada sam stigao dotle, prihvatio sam to.
09:10
And when I got to that point, I embraced it.
09:12
I got my curator on. I started fact checking,
Postao sam kustos,
počeo da proveravam činjenice,
preuzimam s interneta, ilegalno
slikam scene iz filmova.
09:15
downloading, illegally screen-grabbing.
Počeo sam da arhiviram.
09:18
I started archiving.
Moj hobi je postao navika,
09:19
My hobby had become a habit,
a moja navika mi je dala
verovatno najeklektičniju
09:21
and my habit gave me possibly the world's
plejlistu na svetu na Netfliksu.
09:24
most eclectic Netflix queue.
U jednom trenutku, glasilo je:
"Mjuzikl momci i devojke",
09:27
At one point, it went, "Guys and Dolls: The Musical,"
"Poslednji tango u Parizu",
09:30
"Last Tango in Paris,"
"Dnevnik kilavog klinca",
09:31
"Diary of a Wimpy Kid,"
"Porno zvezda: legenda
o Ronu Džeremiju".
09:32
"Porn Star: Legend of Ron Jeremy."
09:34
Why "Porn Star: Legend of Ron Jeremy"?
Zašto baš taj film?
Jer mi je neko rekao
da ću tu naći ovaj odlomak.
09:36
Because someone told me I
would find this clip in there.
(Video) Ron Džeremi: Rođen sam
09:39
(Video) Ron Jeremy: I was born
u Flašingu, u Kvinsu,
09:40
in Flushing, Queens
12. marta 1953,
09:42
on March, 12, 1953,
u četiri sata ujutru.
09:45
at four o'clock in the morning.
Naravno. (Smeh)
(Aplauz)
09:47
Rives: Of course he was. (Laughter) (Applause)
Da. Ne samo da to ima smisla,
09:48
Yeah. Not only does it seem to make sense,
već i odgovara na pitanje:
09:51
it also answers the question,
"Šta imaju zajedničko Ron Džeremi
09:54
"What do Ron Jeremy and Simone de Beauvoir
i Simon de Bovoar?"
09:56
have in common?"
Simon de Bovoar počinje
svoju celu autobiografiju
09:58
Simone de Beauvoir begins her entire autobiography
rečenicom:
"Rodila sam se u četiri ujutru,"
10:01
with the sentence, "I was born
at four o'clock in the morning,"
koju sam imao jer ju je neko poslao meni,
10:03
which I had because someone
else had emailed it to me,
i kada su to uradili
imao sam još jedan unos
10:05
and when they did, I had another bump up
u svom zapisniku, jer porno zvezda
Ron Džeremi
10:08
in my entry for this, because porn star Ron Jeremy
i feministkinja Simon de Bovoar
10:11
and feminist Simone de Beauvoir
nisu samo različiti ljudi.
10:13
are not just different people.
To su različiti ljudi koje ovo povezuje,
10:14
They are different people that
have this thing connecting them,
i nisam znao da li je to
trivijalnost ili znanje
10:17
and I did not know if that is trivia or knowledge
ili nehotična stručnost,
ali jesam se zapitao,
10:20
or inadvertent expertise, but I did wonder,
ima li boljeg načina da se ovo uradi?
10:23
is there maybe a cooler way to do this?
Prošlog oktobra,
u maniru džentlmena učenjaka
10:25
So last October, in gentleman scholar tradition,
celu kolekciju sam postavio na internet
10:29
I put the entire collection online
kao "Muzej 4 sata ujutru".
10:31
as "Museum of Four in the Morning."
Možete kliknuti na to crveno "refresh".
10:33
You can click on that red "refresh" button.
Odvešće vas na nasumični unos jednog
10:35
It will take you at random to one of
od stotine isečaka iz kolekcije.
10:37
hundreds of snippets that are in the collection.
Evo odlične pesme Bilija Kolinsa
10:40
Here is a knockout poem
koja se zove "Zaboravnost".
(Video)
10:41
by Billy Collins called "Forgetfulness."
Bili Kolins: Nije ni čudno
10:44
(Video) Billy Collins: No wonder you rise
što ustaješ u sred noći
10:45
in the middle of the night
da potražiš datum slavne bitke
10:47
to look up the date of a famous battle
u knjizi o ratu.
10:49
in a book on war.
Nije ni čudo što se čini
da je mesec u prozoru
10:51
No wonder the moon in the window
odlutao iz ljubavne pesme
10:54
seems to have drifted out of a love poem
koju si znao napamet.
10:56
that you used to know by heart.
Rivz: Prvi sat ovog projekta
10:59
Rives: So the first hour of this project
je bio zadovoljavajući.
11:03
was satisfying.
11:04
A Bollywood actor sang a line on a DVD in a cafe.
Bolivudski glumac je zapevao stih
na DVD-u u kafiću.
Na drugoj strani planete, tinejdžer
11:08
Half a globe away, a teenager
jer napravio video na Instagramu
i poslao mi ga,
11:11
made an Instagram video of it and sent it to me,
stranac.
11:13
a stranger.
Ipak, nakon nešto manje
11:14
Less than a week later, though,
od nedelju dana, dobio sam malo milosti.
11:16
I received a little bit of grace.
Dobio sam dirljiv tvit.
11:19
I received a poignant tweet.
Bio je kratak.
11:23
It was brief.
Glasio je samo:
"Podseća me na staru kasetu."
11:25
It just said, "Reminds me of an ancient mix tape."
Ime je bilo pseudonim, zapravo,
ili pseudo-pseudonim.
11:29
The name was a pseudonym,
actually, or a pseudo-pseudonym.
Čim sam video inicijale i profilnu sliku,
11:32
As soon as I saw the initials, and the profile pic,
odmah sam znao, celo moje telo je znalo
11:35
I knew immediately, my whole body knew
odmah ko je ova osoba,
11:37
immediately who this was,
i odmah sam znao
11:40
and I knew immediately
o kojoj kaseti je pričala.
11:42
what mix tape she was talking about.
(Muzika)
11:45
(Music)
L.D. je bila moja ljubav
iz fakultetskih dana.
11:48
L.D. was my college romance.
Ovo je iz ranih '90-ih.
Bio sam na osnovnim studijama.
11:51
This is in the early '90s. I was an undegrad.
Ona je bila na diplomskim studijama
bibliotekarstva.
11:53
She was a grad student in the
library sciences department.
Ne ona bibliotekarka
koja bi skinula naočari,
11:57
Not the kind of librarian that takes her glasses off,
11:59
lets her hair down, suddenly she's smoking hot.
pustila kosu
i odjednom bila ultra zgodna.
Već je bila ultra zgodna,
12:01
She was already smoking hot,
veliki štreber,
12:03
she was super dorky,
i imali smo romansu od decembra do maja,
12:04
and we had a December-May romance,
što znači da smo počeli u decembru
12:06
meaning we started dating in December,
i do maja je diplomirala
12:08
and by May, she had graduated
i postala ona koja mi je utekla.
12:11
and became my one that got away.
Ali njena kaseta nije.
12:14
But her mix tape did not get away.
Ovu kasetu sam držao u kutiji
12:18
I have kept this mix tape in a box
sa pismima i razglednicama,
ne samo od L.D.,
12:21
with notes and postcards, not just from L.D.,
već iz života, decenijama.
12:24
from my life, but for decades.
To je onakva kutija gde,
12:27
It's the kind of box where,
ako imate devojku, krijete je od nje,
12:28
if I have a girlfriend, I tend to hide it from her,
a da sam oženjen,
podelio bih to,
12:30
and if I had a wife, I'm sure I would share it with her,
ali priča - (Smeh) - sa ovom kasetom
12:32
but the story — (Laughter) — with this mix tape
je to da svaka strana ima sedam pesama,
12:35
is there are seven songs per side,
ali bez naziva pesama.
12:37
but no song titles.
Umesto toga, L.D. je koristila
sistem klasifikacije
12:39
Instead, L.D. has used the U.S. Library of Congress
Američke biblioteke kongresa,
sa brojevima strana,
12:42
classification system, including page numbers,
kako bi mi ostavila tragove.
12:45
to leave me clues.
Kada sam dobio ovu kasetu,
12:47
When I got this mix tape,
stavio sam je u radio.
12:49
I put it in my cassette player,
Odneo sam je do biblioteke na fakultetu,
njene biblioteke,
12:50
I took it to the campus library, her library,
našao sam 14 knjiga sa polica.
12:54
I found 14 books on the shelves.
Sećam se da sam ih sve doneo
12:56
I remember bringing them all
do mog omiljenog stola u uglu,
12:57
to my favorite corner table,
i čitao sam pesme uparene s muzikom,
12:59
and I read poems paired to songs
kao hranu s vinom,
13:03
like food to wine,
uparene, kažem vam,
13:04
paired, I can tell you,
kao oksfordice
13:06
like saddle shoes
sa kobaltno plavom
starinskom haljinom od pamuka.
13:08
to a cobalt blue vintage cotton dress.
Ovo sam ponovo uradio prošlog oktobra.
13:11
I did this again last October.
Sedim sa novim slušalicama,
13:13
I'm sitting there, I got new earbuds,
starim vokmenom, shvatam
da je ovo baš ona
13:16
old Walkman, I realize this is just the kind
ekstravagancija koju sam uzimao
zdravo za gotovo
13:18
of extravagance I used to take for granted
13:20
even when I was extravagant.
i kada sam bio ekstravagantan.
I onda sam pomislio: "Blago njemu."
13:22
And then I thought, "Good for him."
"PG" je slovenska književnost.
13:26
"PG" is Slavic literature.
Serija "7000" - poljska književnost.
13:29
"7000" series Polish literature.
Z9A24 je zbirka od 70 pesama.
13:32
Z9A24 is a collection of 70 poems.
Strana 31 je pesma Vislave Simborske
uparena sa pesmom
13:35
Page 31 is Wislawa Szymborska's poem
Pola Sajmona "Peace Like a River".
13:38
paired with Paul Simon's "Peace Like a River."
(Muzika: Pol Sajmon, "Peace Like a River")
13:40
(Music: Paul Simon, "Peace Like a River")
(Video) Pol Sajmon:
♪ O, četiri ujutru ♪
13:44
(Video) Paul Simon: ♪ Oh, four in the morning ♪
♪ Probudio sam se iz sna ♪
13:45
♪ I woke up from out of my dream ♪
Rivz: Hvala vam.
Cenim vaš gest. (Aplauz)
13:51
Rives: Thank you. Appreciate it. (Applause)
Translated by Mile Živković
Reviewed by Ivana Korom

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com