English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Muzeul orei 4 dimineața: The Museum of Four in the Morning

Filmed:
1,966,637 views

Rives are o obsesie contagioasă cu ora 4:00 dimineața. Poetul ne împărtășește cum a ajuns de la o prezentate aproape neînsemnată la TED să creeze online „Muzeul orei 4 dimineața”.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

Cel mai romantic lucru online
00:13
The mostcel mai romanticromantic thing to ever happenîntâmpla to me onlinepe net
a început la fel cum încep toate:
00:16
starteda început out the way mostcel mai things do:
fără mine, și fără să fiu online.
00:18
withoutfără me, and not onlinepe net.
În 10 decembrie 1896, cel de pe medalie,
00:21
On DecemberDecembrie 10, 1896, the man on the medalMedalia,
Alfred Nobel, a decedat.
00:24
AlfredAlfred NobelNobel, dieddecedat.
100 de ani mai târziu, de fapt mai exact
00:26
One hundredsută yearsani latermai tarziu, exactlyexact, actuallyde fapt,
în 10 decembrie 1996,
00:28
DecemberDecembrie 10, 1996,
această doamnă fermecătoare,
Wislawa Szymborska,
00:30
this charmingfermecător ladydoamnă, WislawaWislawa SzymborskaSzymborska,
a câștigat Premiul Nobel pentru literatură.
00:32
woncastigat the NobelNobel PrizePremiul for literatureliteratură.
Este de origine poloneză.
00:34
She's a PolishPoloneză poetpoetul.
E clar o persoană importantă
00:36
She's a bigmare dealafacere, obviouslyevident,
dar în '96, nu cred să fi auzit de ea,
00:37
but back in '96, I thought I had never heardauzit of her,
și când m-am uitat printre creațiile ei,
00:40
and when I checkedverificat out her work,
am găsit această mică poezie,
00:41
I foundgăsite this sweetdulce little poempoem,
00:43
"FourPatru in the MorningDimineata."
"Four in the Morning."
"Timpul din noapte până în zi.
00:44
"The hourora from night to day.
00:46
The hourora from sidelatură to sidelatură.
Scurgându-se de-a curmezișul.
Ora celor trecuți de 30 de ani..."
00:47
The hourora for those pasttrecut thirtytreizeci..."
Îndată ce-am citit poezia,
00:49
And it goesmerge on, but as sooncurând as I readcitit this poempoem,
m-am îndrăgostit de ea
00:51
I fellcăzut for it hardgreu,
și am bănuit că trebuie să ne fi întâlnit
00:53
so hardgreu, I suspectedsuspectate we musttrebuie sa have metîntâlnit
undeva înainte.
00:56
somewhereundeva before.
Am nimerit în lift cu această poezie?
00:57
Had I sharedimpartit an elevatorLift ridecălătorie with this poempoem?
Am flirtat pe această poezie
00:59
Did I flirtflirt with this poempoem
undeva într-o cafenea?
01:01
in a coffeecafea shopmagazin somewhereundeva?
Nu mi-am amintit, m-a obsedat,
01:02
I could not placeloc it, and it buggedbugged me,
apoi în următoarea săptămână,
01:04
and then in the comingvenire weeksăptămână or two,
priveam un film vechi,
01:05
I would just be watchingvizionarea an oldvechi moviefilm,
și asta s-ar întâmpla.
01:07
and this would happenîntâmpla.
(Video) Groucho Marx: Charlie,
ar fi trebuit să vii la petrecere.
01:08
(VideoPagina) GrouchoGroucho MarxMarx: CharlieCharlie, you
should have come to the first partyparte.
01:09
We didn't get home tillpână around fourpatru in the morningdimineaţă.
Am ajuns acasă la 4 dimineața.
Rives: Colegii aveau televizorul deschis,
01:12
RivesRives: My roommatescolegi de camera would have the TVTV on,
și asta s-a întâmplat.
01:14
and this would happenîntâmpla.
(Muzică: Coloana sonoră din Seinfeld)
01:16
(MusicMuzica: SeinfeldSeinfeld themetemă)
(Video) George Costanza: Vai,
am stat treaz până la 4:00 dimineața
01:17
(VideoPagina) GeorgeGeorge CostanzaConstanţa: Oh boybăiat,
I was up tilTirol fourpatru in the morningdimineaţă
01:19
watchingvizionarea that OmenOmen trilogyTrilogia.
să privesc trilogia prevestirilor.
Rives: Ascultam muzică,
01:22
RivesRives: I would be listeningascultare to musicmuzică,
și asta s-a întâmplat.
01:23
and this would happenîntâmpla.
(Video) Elton John: ♪ E 4 dimineața, fir-ar. ♪
01:25
(VideoPagina) EltonElton JohnIoan: ♪ It's fourpatru o'clockora
in the morningdimineaţă, damnLa naiba it. ♪
Rives: Înțelegeți ce se întâmpla?
01:27
RivesRives: So you can see what was going on, right?
Evident, semizeii coincidenței
01:30
ObviouslyÎn mod evident, the demigodsdemigods of coincidencecoincidenta
se jucau cu mine.
01:33
were just messingMessing with me.
Unora li se întipărește un număr în cap,
01:34
Some people get a numbernumăr stuckblocat in theiral lor headcap,
recunoști un nume sau o melodie,
01:36
you mayMai recognizerecunoaşte a certainanumit nameNume or a tuneton,
unii nu primesc nimic, dar 4:00 dimineața
01:38
some people get nothing, but fourpatru in the morningdimineaţă
era în mine acum, dar surd,
01:40
was in me now, but mildlyblând,
ca o durere în plica inghinală.
01:43
like a groinzona inghinală injuryrănire.
Am presupus că o să trecă
01:46
I always assumedpresupune it would just go away
pînă la urmă de la sine,
01:47
on its ownpropriu eventuallyîn cele din urmă,
01:49
and I never talkeda vorbit about it with anybodycineva,
n-am spus nimănui,
dar n-a trecut, iar eu am vorbit.
01:50
but it did not, and I totallyintru totul did.
În 2007, am fost invitat să vorbesc la TED
01:54
In 2007, I was inviteda invitat to speakvorbi at TEDTED
a doua oară și pentru că
01:56
for the secondal doilea time,
01:57
and sincede cand I was still an authorityautoritate on nothing,
încă n-aveam autoritate asupra a nimic,
01:59
I thought, what if I madefăcut a multimediamultimedia presentationprezentare
m-am gândit să fac o prezentare
pe o felie atât de subțire,
02:03
on a topicsubiect so nichenişă
încât era neimportantă
02:04
it is actuallyde fapt inconsequentialneînsemnate
sau chiar proastă.
02:06
or actuallyde fapt cockamamiecockamamie.
Prin urmare prezentarea mea a avut
câteva exemple cu 4 dimineața,
02:07
So my talk had some of my
fourpatru in the morningdimineaţă examplesexemple,
dar a inclus și exemple
02:11
but it alsode asemenea had examplesexemple
02:12
from my fellowcoleg TEDTED speakersdifuzoare that yearan.
de la colegii de la TED din acel an.
Am descoperit ora 4 dimineața
02:14
I foundgăsite fourpatru in the morningdimineaţă in a novelroman
într-un roman de Isabel Allende.
02:16
by IsabelIsabel AllendeAllende.
Am descoperit unul grozav
02:17
I foundgăsite a really great one
în autobiografia lui Bill Clinton.
02:18
in the autobiographyautobiografie of BillProiect de lege ClintonClinton.
câteva în lucrarea lui Matt Groening,
02:20
I foundgăsite a couplecuplu in the work of MattMatt GroeningGroening,
deși Matt Groening mi-a spus mai târziu
02:22
althoughcu toate ca MattMatt GroeningGroening told me latermai tarziu
că n-a putut veni la prezentare
02:24
that he could not make my talk
02:24
because it was a morningdimineaţă sessionsesiune
pentru că era programată dimineața
și nu se putea trezi devreme.
02:26
and I gatheraduna that he is not an earlydin timp risercoloană.
Cu toate acestea, dacă Matt ar fi fost acolo,
02:29
HoweverCu toate acestea, had MattMatt been there,
ar fi văzut această teorie a conspirației
02:32
he would have seenvăzut this mocka-și bate joc conspiracyconspiraţie theoryteorie
greu de conceput,
02:35
that was un-freaking-cannyne-freaking-chibzuit for me to assembleasambla.
complet imersată
02:38
It was totallyintru totul contrivedcontrived
02:39
just for that roomcameră, just for that momentmoment.
în acea cameră, în acel moment.
Asta se petrecea în zilele dinaintea TED.com.
02:41
That's how we did it in the pre-TEDpre-TED.comcom dayszi.
A fost amuzant. Cam atât.
02:43
It was fundistracţie. That was prettyfrumos much it.
Când am ajuns acasă,
e-mail-urile au început să curgă
02:46
When I got home, thoughdeşi,
the emailse-mailuri starteda început comingvenire in
de la oameni care văzuseră discuția live,
02:49
from people who had seenvăzut the talk livetrăi,
începând cu... asta-i favorita mea,
02:50
beginningînceput with, and this is still my favoritefavorit,
"Iată încă una pentru colecție:
02:53
"Here'sAici este anothero alta one for your collectionColectie:
02:54
'It's the friendsprieteni you can call
up at 4 a.m. that mattermaterie.'"
"Prietenii pe care-i poți suna la 4 a.m.
sunt cei care contează."
Sentimentul e Marlene Dietrich.
02:57
The sentimentsentimentul is MarleneMarlene DietrichDietrich.
E-mail-ul a venit
02:59
The emaile-mail itselfîn sine was from anothero alta very
de la un alt european foarte sexi,
03:02
sexysexy EuropeanEuropene typetip,
curatorul TED Chris Anderson.
03:04
TEDTED CuratorCurator ChrisChris AndersonAnderson.
(Râsete)
03:06
(LaughterRâs)
Chris a găsit acest citat
03:08
ChrisChris foundgăsite this quotecitat
pe o ceașcă de cafea.
03:09
on a coffeecafea cupceașcă or something,
03:11
and I'm thinkinggândire, this man is the TyphoidFebră tifoidă MaryMary
Mă gândeam, acest om reprezintă
culmea ideilor răspândite,
03:13
of ideasidei worthin valoare de spreadingrăspândire, and I have infectedinfectate him.
iar eu l-am infectat.
Sunt contagios,
03:15
I am contagiouscontagioase,
fapt confirmat peste o săptămână
03:17
whichcare was confirmedconfirmat lessMai puțin than a weeksăptămână latermai tarziu
când un angajat Hallmark a scanat
03:20
when a HallmarkHallmark employeeangajat scannedscanate and senttrimis
și a trimis o felicitare
03:22
an actualreal greetingSalut cardcard
cu aceeași dedicație.
03:23
with that samela fel quotationcitat.
Ca bonus, mi-a trimis încă una
03:24
As a bonusbonus, she hookedcoroiat me up
with a secondal doilea one they make.
"Doar știind că te pot suna
03:27
It saysspune, "Just knowingcunoaștere I can call you
la 4 dimineața dacă e nevoie
03:29
at fourpatru in the morningdimineaţă if I need to
m-a liniștit și n-am făcut-o",
03:30
makesmărci me not really need to,"
03:32
whichcare I love, because togetherîmpreună these are like,
Îmi place pentru că toate la un loc spun
"Hallmark: Când îți pasă suficient
03:33
"HallmarkHallmark: When you careîngrijire enoughdestul
să trimiți un al doilea
03:35
to sendtrimite the very bestCel mai bun twicede două ori,
formulat ușor diferit."
03:37
phrasedexprimate slightlypuțin differentlydiferit."
Nu sunt surprins de intersectarea TEDster
03:39
I was not surpriseduimit at the TEDsterTEDster
și a revistei din New York.
03:43
and NewNoi YorkerYorker magazinerevistă overlapsuprapune.
03:45
A bunchbuchet of people senttrimis me this when it camea venit out.
Mulți mi-au trimis asta cand am ieșit:
"E 4 a.m. -- poate ai fi dormit mai bine
dacă ai fi cumpărat niște prostii."
03:47
"It's 4 a.m.—maybe you'dte-ai sleepdormi
better if you boughtcumparat some craprahat."
Am fost surprins de suprapunerea
TEDster/"Rugrats".
03:50
I was surpriseduimit at the TEDsterTEDster/"RugratsRugrats" overlapsuprapune.
Mai mult de o persoană mi-a trimis asta.
03:53
More than one personpersoană senttrimis me this.
(Video) Didi Pickles: E 4:00 dimineața.
03:55
(VideoPagina) DidiDidi PicklesMuraturi: It's
fourpatru o'clockora in the morningdimineaţă.
De ce naiba faci budincă de ciocolată?
03:57
Why on EarthPământ are you makingluare chocolateciocolată puddingbudinca?
Stu Pickles: Pentru că am pierdut controlul
asupra vieții mele.
03:59
StuStu PicklesMuraturi: Because I've lostpierdut controlControl of my life.
(Râsete)
04:01
(LaughterRâs)
Rives: Și apoi era singuraticul TEDster,
04:04
RivesRives: And then there was the lonesinguratic TEDsterTEDster
iritat pentru că am omis
04:05
who was disgruntlednemulţumit I had overlookedtrecute cu vederea
ceea ce consideră el a fi clasic.
04:07
what he considersconsideră to be a classicclasic.
(Video) Roy Neary: Trezește-te! Nu glumesc.
Rony Neary: S-a întâmplat un accident?
04:09
(VideoPagina) RoyRoy NearyNeary: Get up, get up! I'm not kiddingGlumesti.
RonnieRonnie NearyNeary: Is there an accidentaccident?
Roy: Nu, nu-i un accident.
Vroiai să ieși afară, da?
04:12
RoyRoy: No, it's not an accidentaccident. You
wanted to get out of the housecasă anywayoricum, right?
Ronnie: Nu la 4:00 dimineața.
04:15
RonnieRonnie: Not at fourpatru o'clockora in the morningdimineaţă.
Rives: Asta-i din "Close Encounters",
04:17
RivesRives: So that's "CloseÎnchide EncountersÎntâlniri,"
și protagonistul era neliniștit
04:19
and the mainprincipal charactercaracter is all workeda lucrat up
pentru că extratereștrii, decisiv,
04:20
because aliensstrăinii, momentouslyrenascentist,
04:22
have chosenales to showspectacol themselvesînșiși to earthlingsEarthlings
au ales să se arate pământenilor
la 4 dimineața,
04:23
at fourpatru in the morningdimineaţă,
04:24
whichcare does make that a very solidsolid exampleexemplu.
ceea ce-l face un exemplu concludent.
Toate erau exemple concludente.
04:26
Those were all really solidsolid examplesexemple.
Nu m-au ajutat să înțeleg
04:28
They did not get me any closermai aproape to understandingînţelegere
de ce am recunoscut acea poezie anume,
04:30
why I thought I recognizedrecunoscut this one particularspecial poempoem.
dar au urmat modelul, au cântat la unison.
04:32
But they followedurmat the patternmodel. They playedjucat alongde-a lungul.
4 dimineața, o oră ca un țap ispășitor,
04:34
Right? FourPatru in the morningdimineaţă as this scapegoatţap ispăşitor hourora
când toate aceste apariții dramatice
04:37
when all these dramaticdramatic occurrencesevenimente
apar după cum se spune.
04:39
allegedlyse presupune că occuravea loc.
Poate era un fel de clișeu
04:41
Maybe this was some kinddrăguț of clicheclişeu
neclasificat până acum.
04:43
that had never been taxonomizedtaxonomized before.
Poate eram pe cale
04:45
Maybe I was on the trailtraseu
să-mi vină o altă idee.
04:47
of a newnou memememe or something.
04:48
Just when things were gettingobtinerea prettyfrumos interestinginteresant,
Tocmai când lucrurile deveneau interesante,
lucrurile au devenit într-adevăr interesante.
04:51
things got really interestinginteresant.
TED.com a lansat mai târziu în acel an,
04:52
TEDTED.comcom launcheda lansat, latermai tarziu that yearan,
videoclipuri din prezentări anterioare,
04:54
with a bunchbuchet of videosVideoclipuri from pasttrecut talkstratative,
inclusiv a mea,
04:56
includinginclusiv mineA mea,
și am început să primesc citate
despre "ora 4 dimineața"
04:57
and I starteda început receivingprimire "fourpatru in the morningdimineaţă" citationscitate
din fiecare colțișor de pe planetă.
05:00
from what seemedpărea like everyfiecare
time zonezona on the planetplanetă.
Mare parte n-aș fi găsit-o niciodată
05:03
Much of it was contentconţinut I never would have foundgăsite
dacă aș fi căutat
05:05
on my ownpropriu if I was looking for it,
de unul singur.
05:07
and I was not.
Nu cunosc pe nimeni cu diabet juvenil.
05:08
I don't know anybodycineva with juvenilejuvenil diabetesDiabet.
N-aș fi dat peste broșura,
05:10
I probablyprobabil would have missedratat the bookletbroşură,
"Grilled Cheese at Four O'Clock in the Morning"
05:12
"GrilledLa gratar CheeseBrânză at FourPatru O'ClockOra in the MorningDimineata."
05:13
(LaughterRâs)
(Râsete)
Nu sunt înscris la revista "Croșetăm azi"
05:16
I do not subscribeAboneaza-te to CrochetCroşetat TodayAstăzi! magazinerevistă,
deși pare încântătoare. (Râsete)
05:19
althoughcu toate ca it looksarată delightfulincantatoare. (LaughterRâs)
Observați acele ceasului.
05:23
Take noteNotă of those clockceas endscapete.
E sugestia unui student
05:25
This is a collegecolegiu student'selevului suggestionsugestie
despre cum ar trebui să arate
05:26
for what a "fourpatru in the morningdimineaţă" gangbandă signsemn
un semn al clubului "4 dimineața".
05:28
should look like.
Oamenii îmi trimit reclame de revistă.
05:30
People senttrimis me magazinerevistă adsanunțuri.
Au făcut fotografii în băcănii.
05:32
They tooka luat photographsfotografii in grocerybăcănie storesmagazine.
Am primit o tonă de broșuri și comice.
05:34
I got a tontona of graphicgrafic novelsromane and comicsbenzi desenate.
O mare parte de bună calitate, de altfel:
05:38
A lot of good qualitycalitate work, too:
"The Sandman", "Watchmen".
05:39
"The SandmanMoș Ene," "WatchmenWatchmen."
E un exemplu drăguț aici din "Calvin și Hobbes."
05:41
There's a very cutedrăguţ exampleexemplu
here from "CalvinCalvin and HobbesHobbes."
De fapt, cel mai vechi citat trimis de cineva
05:44
In factfapt, the oldestmai vechi citationcitare anybodycineva senttrimis in
a fost dintr-un desen din Epoca de Piatră.
05:47
was from a cartoondesen animat from the StonePiatra AgeVârsta.
Priviți.
05:49
Take a look.
(Video) Wilma Flintstone: Cam cât de devreme?
05:51
(VideoPagina) WilmaWilma FlintstoneFlinstone: Like how earlydin timp?
Fred Flintstone: Cam la 4 a.m., cam atât de devreme.
05:53
FredFred FlintstoneFlinstone: Like at 4 a.m., that's how earlydin timp.
Rives: Și partea cealaltă a axei timpului,
05:56
RivesRives: And the flipflip- sidelatură of the timelinecronologie,
asta e din secolul XXXI.
05:58
this is from the 31stSf centurysecol.
O mie de ani de acum încolo,
05:59
A thousandmie yearsani from now,
oamenii încă mai fac asta.
06:00
people are still doing this.
(Video): Craininc: Este ora 4 a.m.
06:03
(VideoPagina): AnnouncerCrainic: The time is 4 a.m.
(Râsete)
06:06
(LaughterRâs)
Rives: Prezintă varietatea.
06:07
RivesRives: It showsspectacole the spectrumspectru.
Am primit atât de multe cântece,
show-uri TV, filme,
06:08
I receivedprimit so manymulți songscântece, TVTV showsspectacole, moviesfilme,
de la groaznice la faimoase,
06:12
like from dismalsumbru to famouscelebru,
că mi-ar trebui 4 ore să le rulez pe toate.
06:14
I could give you a four-hourpatru ore playlistlistă de redare.
Dacă mă rezum la starurile masculine,
06:16
If I just stickbăț to modernmodern malemasculin moviefilm starsstele,
ajung la lungimea reclamelor TV.
06:18
I keep it to the lengthlungime
06:19
of about a commercialcomercial.
Iată eșantionul.
06:21
Here'sAici este your samplerSampler.
(Montarea filmului "E ora 4 a.m")
06:22
(MovieFilm montagemontaj of "It's 4 a.m.")
(Râsete)
06:49
(LaughterRâs)
Rives: Undeva pe parcurs,
06:52
RivesRives: So somewhereundeva alongde-a lungul the linelinia,
am realizat că am un hobby
06:54
I realizedrealizat I have a hobbyHobby-ul
pe care nu știu să-l fi dorit.
06:56
I didn't know I wanted,
06:58
and it is crowdsourcedCrowdsourced.
Și e alimentat de tot globul.
Dar mă mai gândeam
la ce v-ați putea gândi și voi,
07:00
But I was alsode asemenea thinkinggândire what you mightar putea be thinkinggândire,
oare n-ați putea face asta
07:03
whichcare is really, couldn'tnu a putut you do this
în orice oră a zilei?
07:04
with any hourora of the day?
În primul rând, nu primiți așa clipuri
07:06
First of all, you are not gettingobtinerea clipsclipuri like that
despre ora patru după-amiaza.
07:07
about fourpatru in the afternoondupa amiaza.
În al doilea rând, am făcut puțină cercetare.
07:09
SecondlyÎn al doilea rând, I did a little researchcercetare.
Eram curios.
07:10
You know, I was kinddrăguț of interestedinteresat.
Dacă asta-i o confirmare confuză,
07:12
If this is confirmationconfirmare biaspărtinire,
există atât de multe confirmări, sunt confuz.
07:14
there is so much confirmationconfirmare, I am biasedpărtinitor.
Probabil că literatura o demonstrează cel mai bine.
07:17
LiteratureLiteratura de specialitate probablyprobabil showsspectacole it bestCel mai bun.
Sunt vreo două menționări despre
3:00 dimineața la Shakespeare.
07:18
There are a couplecuplu threeTrei in
the morningsdimineaţa in ShakespeareShakespeare.
Una la 5:00 dimineața.
07:20
There's a fivecinci in the morningdimineaţă.
Există șapte de 4:00 dimineața,
toate sinistre.
07:22
There are sevenȘapte fourpatru in the morningsdimineaţa,
07:23
and they're all very direDire.
07:24
In "MeasureMăsură for MeasureMăsură," it's
the call time for the executionercălău.
În "Măsură pentru Măsură", e ceasul călăului.
Tolstoi îi crează insomnii lui Napoleon
07:27
TolstoyTolstoi gives NapoleonNapoleon insomniainsomnie
la 4 dimineața înainte de bătălia
07:30
at fourpatru in the morningdimineaţă right before battleluptă
din "Război și Pace".
07:32
in "WarRăzboi and PeacePace."
"Jane Eyre" a lui Charlotte Bronte
07:34
CharlotteCharlotte BrontBrontë's„s "JaneJane EyreEyre" has got kinddrăguț of
are o oră crucială la 4 dimineața,
07:35
a pivotalpivot fourpatru in the morningdimineaţă,
în "Wuthering Heights" a lui Emily Bronte.
07:36
as does EmilyEmily BrontBrontë's„s "WutheringLa răscruce HeightsÎnălţimi."
"Lolita" are un 4 dimineața care îți dă fiori.
07:40
"LolitaLolita" has as a creepyînfiorător fourpatru in the morningdimineaţă.
"Huckleberry Finn" îl pronunță în dialect.
07:43
"HuckleberryHuckleberry FinnFinn" has one in dialectdialectul.
Cineva a trimis
H.G.Wells "Omul Invizibil".
07:47
SomeoneCineva senttrimis in H.G. Wells'Wells "The InvisibleInvizibil Man."
Altcineva a trimis
"Omul Invizibil" de Ralph Ellison.
07:50
SomeoneCineva elsealtfel senttrimis in RalphRalph Ellison'sEllison pe "InvisibleInvizibil Man."
"Marele Gatsby" petrece
07:53
"The Great GatsbyGatsby" spendspetrece the last
ultima oră din viața lui la 4 dimineața
07:55
fourpatru in the morningdimineaţă of his life
07:57
waitingaşteptare for a loveriubitul who never showsspectacole,
așteptând o iubită care nu apare niciodată.
Și poate cei mai faimoși din literatură
care se trezesc la 4 dimineața
07:59
and the mostcel mai famouscelebru wake-upTrezeste-te in literatureliteratură, perhapspoate,
"Metamorfozele".
08:02
"The MetamorphosisMetamorfoze."
În primul paragraf,
personajul principal se trezește
08:03
First paragraphalin, the mainprincipal charactercaracter wakesse trezeşte up
transformat într-un gândac uriaș,
08:05
transformedtransformat into a giantgigant cockroachgândac de bucătărie,
08:07
but we alreadydeja know, cockroachgândac de bucătărie notwithstandingîn ciuda,
dar știm deja
că ceva se întâmplă cu tipul ăsta.
08:10
something is up with this guy.
De ce? Ceasul lui deșteptător
e setat la ora 4 dimineața.
08:12
Why? His alarmalarma is seta stabilit for fourpatru o'clockora in the morningdimineaţă.
Ce fel de persoană ar face asta?
08:15
What kinddrăguț of personpersoană would do that?
Tipul ăsta de om ar face asta.
08:19
This kinddrăguț of personpersoană would do that.
(Muzică)
08:21
(MusicMuzica)
(deșteptător la ora 4 a.m.)
08:25
(4 a.m. alarmalarma clockceas montagemontaj)
(Video) Newcaster: Ora fixă.
E vremea știrilor de dimineață.
08:30
(VideoPagina) NewcasterNewcaster: TopTop of the hourora.
Time for the morningdimineaţă newsștiri.
Bineînțeles, nu există încă nicio știre.
08:33
But of coursecurs, there is no newsștiri yetinca.
Toată lumea doarme în patul său confortabil.
08:34
Everyone'sToată lumea still asleepadormit in theiral lor comfyconfortabil, comfyconfortabil bedspaturi.
Rives: Exact.
08:37
RivesRives: ExactlyExact.
Iat-o pe Lucy din Peanuts,
08:39
So that's LucyLucy from the PeanutsArahide,
"Mommie Dearest", Rocky,
prima zi de antrenament,
08:41
"MommieMarinela DearestDragi", RockyRocky, first day of trainingpregătire,
Nelson Mandela, prima zi de mandat,
08:43
NelsonNelson MandelaMandela, first day in officebirou,
08:45
and BartBart SimpsonSimpson, whichcare combinedcombinate with a cockroachgândac de bucătărie
și Bart Simpson, care combinat cu un gândac
îți va pregăti o petrecere cu cină
08:48
would give you one helliad of a dinnercină partyparte
și îmi dă încă o categorie:
oameni care se trezesc,
08:50
and gives me yetinca anothero alta categorycategorie,
08:52
people wakingstarea de veghe up, in my bigmare oldvechi databaseBază de date.
în marea mea bază de date.
Imaginați-vă că prietenii și familia voastră
08:55
Just imagineimagina that your friendsprieteni and your familyfamilie
au auzit că colecționați,
să zicem, urși polari împăiați,
08:57
have heardauzit that you collectcolectarea, say, stuffedumplut polarpolar bearsursi,
și vi-i trimit.
09:00
and they sendtrimite them to you.
09:02
Even if you don't really, at a certainanumit pointpunct,
Chiar dacă la început
nu colectați urși polari împăiați,
09:05
you totallyintru totul collectcolectarea stuffedumplut polarpolar bearsursi,
acum colecția era poate grozavă.
09:08
and your collectionColectie is probablyprobabil prettyfrumos kick-assKick-fund.
Când am ajuns la acel punct,
l-am adoptat.
09:10
And when I got to that pointpunct, I embracedîmbrățișat it.
M-am ambalat.
Am început să verific faptele,
09:12
I got my curatorcustode on. I starteda început factfapt checkingcontrol,
să descarc,
09:15
downloadingDescărcare, illegallyilegal screen-grabbinghapsân de ecran.
să arhivez.
09:18
I starteda început archivingarhivare.
Hobby-ul meu devenise un obicei,
09:19
My hobbyHobby-ul had becomedeveni a habitobicei,
09:21
and my habitobicei gavea dat me possiblyeventual the world'slume
și obiceiul îmi dăduse
poate cel mai eclectic șir Netflix
din lume.
09:24
mostcel mai eclecticeclectic NetflixNetflix queuecoadă.
La un moment dat, a rulat
"Guys and Dolls: The musical",
09:27
At one pointpunct, it wenta mers, "Guys and DollsPăpuşi: The MusicalMuzicale,"
"Last Tango in Paris,"
09:30
"Last TangoTango in ParisParis,"
"Diary of a Wimpy Kid,"
09:31
"DiaryJurnal of a WimpyWimpy KidCopil,"
"Porn Star: Legend of Ron Jeremy."
09:32
"PornPorno StarStar: LegendLegenda of RonRon JeremyJeremy."
De ce "Porn Star: Legend of Ron Jeremy"?
09:34
Why "PornPorno StarStar: LegendLegenda of RonRon JeremyJeremy"?
Pentru că cineva mi-a spus
că voi găsi această clemă acolo.
09:36
Because someonecineva told me I
would find this clipclamă in there.
(Video) Ron Jeremy: M-am născut
09:39
(VideoPagina) RonRon JeremyJeremy: I was bornnăscut
în Flushing, Queens,
09:40
in FlushingFlushing, QueensQueens
în 12 martie 1953,
09:42
on MarchMartie, 12, 1953,
la ora patru dimineața.
09:45
at fourpatru o'clockora in the morningdimineaţă.
Rives: Bineînțeles. (Râsete) (Aplauze)
09:47
RivesRives: Of coursecurs he was. (LaughterRâs) (ApplauseAplauze)
Yeah. Nu numai că are sens,
09:48
Yeah. Not only does it seempărea to make sensesens,
răspunde de asemenea și la întrebarea:
09:51
it alsode asemenea answersrăspunsuri the questionîntrebare,
"Ce au în comun
09:54
"What do RonRon JeremyJeremy and SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir
Ron Jeremy și Simone de Beauvoir?"
09:56
have in commoncomun?"
Simone de Beauvoir își începe autobiografia
09:58
SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir beginsîncepe her entireîntreg autobiographyautobiografie
cu propoziția,
"M-am născut la patru dimineața".
10:01
with the sentenceteză, "I was bornnăscut
at fourpatru o'clockora in the morningdimineaţă,"
Cineva mi-a trimis un e-mail,
10:03
whichcare I had because someonecineva
elsealtfel had emailedprin e-mail it to me,
și așa am mai introdus ceva
ca frază de pornire,
10:05
and when they did, I had anothero alta bumpcucui up
pentru că starul porn Ron Jeremy
10:08
in my entryintrare for this, because pornPorno starstea RonRon JeremyJeremy
și feminista Simone de Beauvoir
10:11
and feministfeministă SimoneSimone dede BeauvoirBeauvoir
sunt diferiți,
10:13
are not just differentdiferit people.
dar îi unește acest lucru,
10:14
They are differentdiferit people that
have this thing connectingconectarea them,
și n-am știut dacă era
un fleac sau inspirație
10:17
and I did not know if that is triviatrivia or knowledgecunoştinţe
sau experiență, dar m-am întrebat,
10:20
or inadvertentaccidentală expertiseexpertiză, but I did wondermirare,
oare există o modalitate mai bună pentru asta?
10:23
is there maybe a coolerrăcitor way to do this?
10:25
So last OctoberOctombrie, in gentlemandomn scholarsavant traditiontradiţie,
Așa că, în octombrie trecut,
în tradiția de gentleman generos,
am pus întreaga colecție online
10:29
I put the entireîntreg collectionColectie onlinepe net
"Muzeul Orei Patru Dimneața".
10:31
as "MuseumMuzeul of FourPatru in the MorningDimineata."
10:33
You can clickclic on that redroșu "refreshReîmprospătare" buttonbuton.
Dați click pe butonul roșu "refresh".
Vă duce la întâmplare la una dintre
10:35
It will take you at randomîntâmplător to one of
sutele de extrase din colecție.
10:37
hundredssute of snippetsfragmente de cod that are in the collectionColectie.
Iată o poezie uimitoare
10:40
Here is a knockoutknock-out poempoem
de Billy Collins intitulată "Uitare".
10:41
by BillyBilly CollinsCollins calleddenumit "ForgetfulnessUitare."
(Video) Billy Collins: Nu-i de mirare
10:44
(VideoPagina) BillyBilly CollinsCollins: No wondermirare you risecreştere
că te trezești în mijlocul nopții
10:45
in the middlemijloc of the night
să cauți data unei bătălii faimoase
10:47
to look up the dateData of a famouscelebru battleluptă
într-o carte despre război.
10:49
in a bookcarte on warrăzboi.
Nu-i de mirare că luna pare
10:51
No wondermirare the moonlună in the windowfereastră
să fi alunecat dintr-o poezie de dragoste
10:54
seemspare to have driftedplutit în derivă out of a love poempoem
pe care obișnuiai s-o știi pe dinafară.
10:56
that you used to know by heartinimă.
Rives: Prima oră a acestui proiect
10:59
RivesRives: So the first hourora of this projectproiect
a fost satisfăcătoare.
11:03
was satisfyingcare îndeplinesc.
Un actor de la Bollywood a cântat
un rând pe un DVD într-o cafenea.
11:04
A BollywoodBollywood actoractor sanga cântat a linelinia on a DVDDVD in a cafecafenea.
La o jumătate de glob distanță,
11:08
HalfJumătate a globeglob away, a teenageradolescent
un adolescent
a făcut un film Instagram și mi l-a trimis,
11:11
madefăcut an InstagramInstagram videovideo of it and senttrimis it to me,
un străin.
11:13
a strangerstrăin.
După o săptămână, totuși,
11:14
LessMai puţin than a weeksăptămână latermai tarziu, thoughdeşi,
11:16
I receivedprimit a little bitpic of graceharul.
am primit puțină bunăvoință.
Am primit un tweet tulburător.
11:19
I receivedprimit a poignantmişcătoare tweetTweet.
Era scurt.
11:23
It was briefscurt.
Spunea doar,
"Îmi amintește de o casetă veche mixată."
11:25
It just said, "RemindsAduce aminte me of an ancientvechi mixamesteca tapebandă."
Numele era un pseodonim
sau un pseudo-pseudonim.
11:29
The nameNume was a pseudonympseudonimul,
actuallyde fapt, or a pseudo-pseudonympseudo-pseudonim.
Imediat ce am văzut inițialele
și fotografia de profil,
11:32
As sooncurând as I saw the initialsiniţialele, and the profileprofilul picpoza,
am știut imediat,
întregul meu corp a știut
11:35
I knewștiut immediatelyimediat, my wholeîntreg bodycorp knewștiut
cine era această persoană,
11:37
immediatelyimediat who this was,
și am știut imediat
11:40
and I knewștiut immediatelyimediat
despre ce casetă mixată vorbea.
11:42
what mixamesteca tapebandă she was talkingvorbind about.
(Muzică)
11:45
(MusicMuzica)
L.D. era partenera mea dintr-o aventură.
11:48
L.D. was my collegecolegiu romanceromantism.
Se întâmpla în anii '90. Eram student.
11:51
This is in the earlydin timp '90s. I was an undegradundegrad.
Ea urma cursurile postuniversitare
la secția de știința bibliotecară.
11:53
She was a gradgrad studentstudent in the
librarybibliotecă sciencesștiințe departmentdepartament.
Nu genul de bibliotecar
care își scoate ochelarii,
11:57
Not the kinddrăguț of librarianbibliotecar that takes her glassesochelari off,
își desface părul și brusc devine atrăgătoare.
11:59
letspermite her hairpăr down, suddenlybrusc she's smokingfumat hotFierbinte.
Era deja atrăgătoare
12:01
She was alreadydeja smokingfumat hotFierbinte,
și infatuată,
12:03
she was supersuper dorkydorky,
și am avut o aventură
din decembrie până în mai,
12:04
and we had a December-MayDecembrie-mai romanceromantism,
am început să ne întâlnim în decembrie,
12:06
meaningsens we starteda început datingdatare in DecemberDecembrie,
și până în mai, ea a absolvit școala
12:08
and by MayPoate, she had graduateda absolvit
și a fost cea care a plecat.
12:11
and becamea devenit my one that got away.
Însă caseta mixată n-a plecat.
12:14
But her mixamesteca tapebandă did not get away.
Am păstrat această casetă într-o cutie
12:18
I have keptținut this mixamesteca tapebandă in a boxcutie
cu note și felicitări, nu doar de la L.D.,
12:21
with notesnotițe and postcardscărți poștale, not just from L.D.,
ci din viața mea, timp de decenii.
12:24
from my life, but for decadesdecenii.
Este genul de cutie care,
12:27
It's the kinddrăguț of boxcutie where,
dacă am o iubită,
am tendința s-o ascund de ea,
12:28
if I have a girlfriendiubita, I tendtind to hideascunde it from her,
și dacă am o soție,
sunt sigur că aș împărtași-o cu ea,
12:30
and if I had a wifesoție, I'm sure I would shareacțiune it with her,
(Râsete)
însă povestea cu această casetă mixată
12:32
but the storypoveste — (LaughterRâs) — with this mixamesteca tapebandă
este că sunt șapte cântece pe fiecare parte,
12:35
is there are sevenȘapte songscântece perpe sidelatură,
Dar niciun titlu pentru cântece.
12:37
but no songcântec titlestitluri.
În schimb, L.D a folosit sistemul de clasificare
al Bibliotecii Congresului SUA,
12:39
InsteadÎn schimb, L.D. has used the U.S. LibraryBiblioteca of CongressCongresul
inclusiv numere ale paginilor,
12:42
classificationclasificarea systemsistem, includinginclusiv pagepagină numbersnumerele,
pentru a-mi da indicații.
12:45
to leavepărăsi me cluesindicii.
Când am primit această casetă mixată,
12:47
When I got this mixamesteca tapebandă,
am pus-o în casetofonul meu,
12:49
I put it in my cassettecasetă playerjucător,
am dus-o la biblioteca campusului,
biblioteca ei,
12:50
I tooka luat it to the campuscampus librarybibliotecă, her librarybibliotecă,
Am găsit 14 cărți pe rafturi.
12:54
I foundgăsite 14 bookscărți on the shelvesrafturi.
Îmi amintesc că le-am adus pe toate
12:56
I remembertine minte bringingaducere them all
la masa mea favorită din colț,
12:57
to my favoritefavorit cornercolţ tablemasa,
și am citit poezii cuplate cu cântece
12:59
and I readcitit poemspoezii pairedasociat to songscântece
cum e mâncarea cu vinul,
13:03
like foodalimente to winevin,
cuplate, vă pot spune,
13:04
pairedasociat, I can tell you,
ca cizmele de călărie
13:06
like saddleşa shoespantofi
cu o rochie de colecție
din bumbac din albastru de cobalt.
13:08
to a cobaltCobalt bluealbastru vintageVintage cottonbumbac dressrochie.
Am făcut asta din nou în octombrie.
13:11
I did this again last OctoberOctombrie.
Mi-am luat căști noi,
13:13
I'm sittingședință there, I got newnou earbudspavilioane,
vechiul Walkman, realizez că e genul
13:16
oldvechi WalkmanWalkman, I realizerealiza this is just the kinddrăguț
de extravaganță pe care am luat-o drept bună
13:18
of extravaganceextravaganta I used to take for grantedacordat
chiar și când eram extravagant.
13:20
even when I was extravagantextravagante.
Și apoi m-am gândit, "Bravo lui."
13:22
And then I thought, "Good for him."
"PG" înseamnă literatură slavă.
13:26
"PGPG" is SlavicSlave literatureliteratură.
Literatură polonă seria "7000".
13:29
"7000" seriesserie PolishPoloneză literatureliteratură.
Z9A24 este o colecție de 70 de poezii.
13:32
Z9A24 is a collectionColectie of 70 poemspoezii.
Pagina 31 e poezia lui Wislawa Szymborska
13:35
PageFilme 31 is WislawaWislawa Szymborska'sSzymborska pe poempoem
cuplată cu "Pacea ca un Râu" a lui Paul Simon.
13:38
pairedasociat with PaulPaul Simon'sLui Simon "PeacePace Like a RiverRâul."
(Muzica: Paul Simon, "Pacea ca un Râu")
13:40
(MusicMuzica: PaulPaul SimonSimon, "PeacePace Like a RiverRâul")
(Video) Paul Simon: ♪ Oh, patru dimineața ♪
13:44
(VideoPagina) PaulPaul SimonSimon: ♪ Oh, fourpatru in the morningdimineaţă
♪ M-am trezit din vis ♪
13:45
♪ I woketrezit up from out of my dreamvis
Rives: Vă mulțumesc.
(Aplauze)
13:51
RivesRives: Thank you. AppreciateAprecia it. (ApplauseAplauze)
Translated by Durau Luminita
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com