ABOUT THE SPEAKER
Ryan Martin - Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay.

Why you should listen

Dr. Ryan Martin teaches courses on mental illness and emotion, including a course on anger. He researches and writes on healthy and unhealthy expressions of anger. His website, All the Rage, covers recent research on anger and provides anger management tips on how to handle anger most effectively. He also hosts the popular psychology podcast, Psychology and Stuff.

Martin was trained as a counseling psychologist at the University of Southern Mississippi, where he first started studying anger after earning his undergraduate degree in psychology with a minor in criminal justice from the University of St. Thomas. He has worked with clients -- angry and otherwis -- in a variety of settings including community mental health centers, college counseling centers and a VA Hospital.

Martin is a professor of psychology and an associate dean for the College of Arts, Humanities, and Social Sciences at the University of Wisconsin-Green Bay. His work has been featured in the New York Times, NPR's Invisibilia podcast, BBC Radio's Digital Human and elsewhere. When he's not thinking about feelings, he runs and spends time with his family.

More profile about the speaker
Ryan Martin | Speaker | TED.com
TEDxFondduLac

Ryan Martin: Why we get mad -- and why it's healthy

Ryan Martin: Kodėl supykstame ir kodėl tai yra sveika?

Filmed:
2,589,046 views

Pykčio tyrėjas Ryan Martin panaudoja savo karjeros patirtį apie dalykus, pykdančius žmones, kad paaiškintų kognityvinius procesus dėl kurių kyla pyktis ir kodėl sveika pykčio dozė yra naudinga. Pasak jo, „jūsų pyktis egzistuoja jumyse (...) nes jis suteikė jūsų protėviams, tiek žmonėms, tiek ne, evoliucinį pranašumą. (Tai) galinga ir sveika jėga jūsų gyvenime.“
- Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AlrightViskas gerai, so I want you to imagineįsivaizduok that you
get a texttekstas from a frienddraugas, and it readsskaito ...
0
1784
5064
Taigi, noriu, kad įsivaizduotumėte, kad
gavote žinute nuo draugo, o ten...
00:18
"You will NOT believe what just happenedįvyko.
I'm SO MADMad right now!"
1
6872
3936
„Net NEĮSIVAIZDUOJI, kas man nutiko.
AŠ TAIP PYKSTU!“
00:23
So you do the dutifulpareigingas thing as a frienddraugas,
and you askpaklausk for detailsdetalės.
2
11260
3460
Taigi, elgiatės kaip priklauso draugui
ir prašote, kad papasakotų daugiau.
00:26
And they tell you a storyistorija
about what happenedįvyko to them
3
14744
2539
Ir jie pasakoja, kas jiems nutiko
00:29
at the gymtreniruoklių salė or at work
or on their datedata last night.
4
17307
2440
sporto salėje ar darbe,
ar pasimatyme vakar vakare.
00:31
And you listen and you try
to understandsuprasti why they're so madpiktas.
5
19771
3325
O jūs klausote ir bandote suprasti,
kodėl jie taip pyksta.
00:35
Maybe even secretlyslapta judgeteisėjas
whetherar or not they should be so madpiktas.
6
23548
3303
Gal net slapta vertinate, ar
jiems apskritai reikėjo pykti.
00:38
(LaughterJuokas)
7
26875
2110
(Juokas.)
00:41
And maybe you even offerpasiūlymas some suggestionspasiūlymai.
8
29009
2076
Gal netgi pasiūlote sprendimų.
00:43
Now, in that momentmomentas, you are doing
essentiallyiš esmės what I get to do everykiekvienas day,
9
31109
3540
Tą akimirką jūs iš esmės darote tai,
ką aš darau kiekvieną dieną,
00:46
because I'm an angerpyktis researchermokslo darbuotojas,
10
34673
1880
nes aš esu pykčio tyrėjas.
00:48
and as an angerpyktis researchermokslo darbuotojas, I spendpraleisti
a good partdalis of my professionalprofesionalus life --
11
36577
4330
Ir kaip pykčio tyrėjas aš praleidžiu
didžiąją dalį savo darbinio gyvenimo,
00:52
who am I kiddingjuokaujate, alsotaip pat my personalasmeninis life --
12
40931
2778
ką aš bandau apgauti,
ir asmeninio gyvenimo,
00:55
studyingmokytis why people get madpiktas.
13
43733
1809
tirdamas kodėl žmonės supyksta.
00:58
I studystudijuoti the typestipai of thoughtsmintis
they have when they get madpiktas,
14
46042
2746
Aš tiriu minčių tipus, atsirandančius kai
žmonės supyksta,
01:00
and I even studystudijuoti what they do
when they get madpiktas,
15
48812
2281
net ką jie daro, kai supyksta:
01:03
whetherar it's gettinggauti into fightskovoja
or breakinglaužymas things,
16
51117
2468
ar jie puola muštis, daužyti daiktus,
01:05
or even yellingšaukti at people
in all capsdangteliai on the internetinternetas.
17
53609
2547
ar reiškiasi rašydami didžiosiomis
raidėmis internete.
01:08
(LaughterJuokas)
18
56180
984
(Juokas.)
01:09
And as you can imagineįsivaizduok,
19
57188
1366
Galite įsivaizduoti, kad
01:10
when people heargirdėti I'm an angerpyktis researchermokslo darbuotojas,
20
58578
1983
kai žmonės sužino, kad aš pykčio tyrėjas
01:12
they want to talk to me about their angerpyktis,
21
60585
2000
jie nori su manimi kalbėti apie
savo pyktį,
01:14
they want to sharepasidalinti with me
their angerpyktis storiesistorijos.
22
62609
2213
nori dalintis savo pykčio istorijomis.
01:16
And it's not because
they need a therapistterapeutas,
23
64846
2001
Ne todėl, kad jiems reikia gydytojo,
01:18
thoughnors that does sometimeskartais happenatsitikti,
24
66871
1635
nors kartais būna ir taip,
01:20
it's really because angerpyktis is universalUniversalus.
25
68530
1880
o todėl, kad pyktis yra universalus.
01:22
It's something we all feel
and it's something they can relatesusiję to.
26
70434
3103
Tai jausmas, kurį patiriame ir
suprantame visi.
01:25
We'veMes jau been feelingjausmas it
sincenuo the first fewnedaug monthsmėnesių of life,
27
73561
2707
Pyktį jausti pradėjome nuo
pirmųjų gyvenimo mėnesių,
01:28
when we didn't get what we wanted
in our criesverkia of protestsprotestai,
28
76292
3222
kai negaudavome ko norėjome ir
verkėme tam priešindamiesi,
01:31
things like, "What do you mean
you won'tnebus pickpasiimti up the rattleRattle, DadTėtis,
29
79538
3365
pavyzdžiui: kaip tai nepaimsi barškučio,
tėti?
01:34
I want it!"
30
82927
1158
Aš jo noriu!
01:36
(LaughterJuokas)
31
84109
1440
(Juokas.)
01:38
We feel it throughoutvisoje our teenagepaauglys yearsmetai,
as my mommama can certainlytikrai attestpatvirtinti to with me.
32
86141
4381
Mes jaučiame pykti būdami paaugliais,
mano mama tikrai gali tai patvirtinti.
01:42
Sorry, MomMama.
33
90546
1150
Atsiprašau, mama.
01:44
We feel it to the very endgalas.
34
92188
1805
Mes jaučiame jį iki pat pabaigos.
01:46
In factfaktas, angerpyktis has been with us
at some of the worstblogiausia momentsakimirkos of our livesgyvena.
35
94017
3925
Tiesą sakant, jaučiame pyktį blogiausiose
savo gyvenimo akimirkose.
01:50
It's a naturalnatūralus and expectedtikimasi
partdalis of our griefpucia.
36
98321
2850
Tai natūrali ir tikėtina
sielvarto dalis.
01:53
But it's alsotaip pat been with us
in some of the bestgeriausia momentsakimirkos of our livesgyvena,
37
101195
3213
Bet jaučiame pyktį ir kai kuriose
geriausiose gyvenimo situacijose,
01:56
with those specialypatingas occasionsproga
like weddingsvestuvės and vacationsatostogos
38
104432
3016
pavyzdžiui, ypatingomis progomis,
per vestuves ar atostogas,
01:59
oftendažnai marredsusikalbėti by these everydaykiekvieną dieną
frustrationsnusivylimas --
39
107472
2796
kurias dažnai pagadina
kasdieninės problemos:
02:02
badblogai weatheroras, travelkelionė delaysvėlavimas --
40
110292
1520
blogas oras,
skrydžio vėlavimas,
02:03
that feel horriblesiaubingas in the momentmomentas,
41
111836
2004
tas siaubingas jausmas tą akimirką
02:05
but then are ultimatelygaliausiai forgottenpamiršta
when things go OK.
42
113864
3276
pasimiršta, kai viskas vėl pasidaro gerai.
02:09
I have a lot of conversationspokalbiai
with people about their angerpyktis
43
117990
2786
Aš dažnai kalbu su žmonėmis apie jų pyktį
02:12
and it's throughper those conversationspokalbiai
that I've learnedišmoko that manydaug people,
44
120800
3397
ir per tuos pokalbius supratau,
kad daug žmonių
02:16
and I betbet manydaug people
in this roomkambarys right now,
45
124221
2142
ir, galiu lažintis, daug žmonių
šioje salėje
02:18
you see angerpyktis as a problemproblema.
46
126387
1293
matote pyktį kaip bėdą.
02:19
You see the way
it interferestrukdo in your life,
47
127704
2054
Matote kaip jis trukdo jums gyventi,
02:21
the way it damagesžalos atlyginimo relationshipssantykiai,
maybe even the waysbūdai it's scarybaugus.
48
129782
3144
kaip žeidžia santykius,
galbūt kartais net gąsdina.
02:24
And while I get all of that,
I see angerpyktis a little differentlyskirtingai,
49
132950
3206
Ir aš tai suprantu,
bet matau pyktį kitaip.
02:28
and todayšiandien, I want to tell you
something really importantsvarbu
50
136180
2627
Ir šiandien noriu jums pasakyti
kai ką svarbaus
02:30
about your angerpyktis, and it's this:
51
138831
1532
apie jūsų pyktį:
02:32
angerpyktis is a powerfulgalingas and healthysveikas
forcejėga in your life.
52
140387
3412
pyktis yra galinga ir sveika jėga
jūsų gyvenime.
02:35
It's good that you feel it.
53
143823
1699
Gerai, kad jį jaučiate.
02:37
You need to feel it.
54
145546
1333
Reikia jį jausti.
02:39
But to understandsuprasti all that,
we actuallyiš tikrųjų have to back up
55
147792
2579
Bet norėdami tai suprasti turime
atsigręžti
02:42
and talk about why we get madpiktas
in the first placevieta.
56
150395
2312
ir pakalbėti apie tai, kodėl iš viso
supykstame.
02:44
A lot of this goeseina back to the work
of an angerpyktis researchermokslo darbuotojas
57
152731
2762
Apie tai kalbėjo vienas pykčio tyrėjas –
02:47
namedpavadintas DrDr. JerryJerry Deffenbacher"Deffenbacher",
who wroteparašė about this back in 1996
58
155517
4040
Dr. Jerry Deffenbacher,
1996 metais savo knygos skyriuje
02:51
in a bookknyga chapterskyrius on how to dealspręsti
with problematicprobleminis angerpyktis.
59
159581
2679
rašęs apie tai, kaip tvarkytis su
problemišku pykčiu.
02:54
Now, for mostlabiausiai of us,
and I betbet mostlabiausiai of you,
60
162284
2223
Taigi, daugumai mūsų ir,
galiu lažintis, jūsų
02:56
it feelsjaučiasi as simplepaprasta as this:
61
164531
1942
tai labai paprasta:
02:58
I get madpiktas when I'm provokedišprovokavo.
62
166497
1548
supykstu kai mane išprovokuoja.
03:00
You heargirdėti it in the languagekalba people use.
63
168506
1904
Girdime tai sakančius žmones.
03:02
They say things like,
64
170434
1174
Jie sako:
03:03
"It makesdaro me so madpiktas
when people drivevairuoti this slowlėtas,"
65
171632
2366
„Mane pykdo lėtai vairuojantys žmonės.“
03:06
or, "I got madpiktas because she left
the milkpienas out again."
66
174022
4045
arba „supykau, nes ji neįdėjo pieno į
šaldytuvą.“
03:10
Or my favoritemėgstamiausia,
67
178091
1157
Arba man mėgstamiausias:
03:11
"I don't have an angerpyktis problemproblema --
people just need to stop messingmaitinimu with me."
68
179272
3646
„Aš neturiu bėdų dėl pykčio,
žmonės tiesiog neturėtų manęs erzinti.“
03:14
(LaughterJuokas)
69
182942
1150
(Juokas.)
03:16
Now, in the spiritdvasia of better understandingsuprasti
those typestipai of provocationsprovokacijas,
70
184527
4185
Tam, kad geriau suprasčiau tokias
provokacijas
03:20
I askpaklausk a lot of people, includingįskaitant
my friendsdraugai and colleagueskolegos and even familyšeima,
71
188736
4262
aš klausiu žmonių, tarp jų ir savo draugų,
kolegų, net šeimos narių,
03:25
"What are the things
that really get to you?
72
193022
2127
„Kas iš tikrųjų tave erzina?
03:27
What makesdaro you madpiktas?"
73
195173
1341
Kas tave pykdo?“
03:28
By the way, now is a good time
to pointtaškas out one of the advantagespranašumai
74
196538
3087
Beje, dabar puiki proga įvardinti vieną
buvimo pykčio tyrėju
03:31
of beingesamas an angerpyktis researchermokslo darbuotojas
75
199649
1349
privalumą: aš jau daugiau
03:33
is that I've spentišleista more than a decadedešimtmetis
generatinggeneruojantis a comprehensiveišsamus listsąrašas
76
201022
3277
nei dešimt metų renku išsamų sąrašą
03:36
of all the things
that really irritateDirginti my colleagueskolegos.
77
204323
3160
dalykų, kurie siutina mano kolegas.
03:39
Just in caseatvejis I need it.
78
207507
1380
Jei netyčia prireiktų.
03:40
(LaughterJuokas)
79
208911
3984
(Juokas.)
03:44
But their answersatsakymai are fascinatingpatraukliai,
80
212919
2159
Bet jų atsakymai yra nuostabūs,
03:47
because they say things like,
81
215102
2435
nes jie sako tokius dalykus, kaip:
03:49
"when my sportssportas teamkomanda losespraranda,"
82
217561
1976
„kai pralaimi mano sporto komanda“
03:51
"people who chewkramtyti too loudlygarsiai."
83
219561
2397
„kai žmonės per garsiai kramto“.
03:53
That is surprisinglystebėtinai commonbendras, by the way.
84
221982
2428
Šitas, beje, labai dažnas.
03:56
"People who walkvaikščioti too slowlylėtai,"
that one'svieni minemano.
85
224434
3080
„Žmonės, kurie lėtai eina“. Šitas mano.
03:59
And of coursežinoma, "roundaboutsŽiedinės sankryžos."
86
227974
1975
ir, žinoma,
„žiedinės sankryžos“.
04:01
RoundaboutsKelio žieduose --
87
229973
1176
Žiedinės sankryžos...
04:03
(LaughterJuokas)
88
231173
1991
(Juokas.)
04:05
I can tell you honestlysąžiningai,
there is no ragepyktis like roundaboutRoundabout ragepyktis.
89
233188
3111
Pasakysiu nuoširdžiai –
niekas taip nekelia įniršio kaip žiedai.
04:08
(LaughterJuokas)
90
236323
2389
(Juokas.)
04:11
SometimesKartais their answersatsakymai
aren'tnėra minornepilnametis at all.
91
239219
2081
Kartais atsakymai ne apie smulkmenas.
04:13
SometimesKartais they talk
about racismrasizmas and sexismseksizmas and bullyingpatyčių
92
241324
3508
Kartais kalbama apie
rasizmą, seksizmą, patyčias,
04:16
and environmentalaplinkosauga destructionsunaikinimas --
bigdidelis, globalpasaulinis problemsproblemos we all faceveidas.
93
244856
4321
ekologinę destrukciją – dideles,
pasaulines, mums visiems svarbias bėdas.
04:21
But sometimeskartais,
94
249839
1214
Bet kartais,
04:23
their answersatsakymai are very specifickonkretus,
maybe even oddlykeistai specifickonkretus.
95
251077
3270
atsakymai būna labai konkretūs,
gal net keistai konkretūs.
04:26
"That wetšlapiame kelyje linelinija you get acrossvisoje your shirtmarškinėliai
96
254815
2135
„Ta šlapia linija ant marškinėlių,
04:28
when you accidentallynetyčia leanliesas
againstprieš the counterskaitiklis of a publicvisuomenė bathroomvonia."
97
256974
3348
kai netyčia atsiremi į kriauklę
viešajame tualete.“
04:32
(LaughterJuokas)
98
260346
1524
(Juokas.)
04:33
SuperSuper grossbruto, right?
99
261894
1611
Žiauriai nejauku, ar ne?
04:35
(LaughterJuokas)
100
263529
1508
(Juokas.)
04:37
Or "FlashBlykstė drivesdiskai: there's only
two waysbūdai to plugkištukas them in,
101
265061
3427
Arba „USB raktai: yra tik
du būdai juos įkišti,
04:40
so why does it always
take me threetrys triesbando?"
102
268512
2190
bet kodėl visada reikia trijų bandymų?“
04:42
(LaughterJuokas)
103
270726
4483
(Juokas.)
04:47
Now whetherar it's minornepilnametis or majorpagrindinis,
whetherar it's generalapskritai or specifickonkretus,
104
275233
3705
Taigi, didelė ar maža, visuotinė ar
konkreti priežastis,
04:50
we can look at these examplespavyzdžiai
105
278962
1631
galime žiūrėti į šiuos pavyzdžius
04:52
and we can teaseerzinti out some commonbendras themestemos.
106
280617
2631
ir išskirti tam tikras bendras temas.
04:55
We get angrypiktas in situationssituacijose
that are unpleasantnemalonus,
107
283272
2841
Supykstame, kai situacija yra nemaloni,
04:58
that feel unfairnesąžiningos,
where our goalstikslai are blockedužblokuotas,
108
286137
2666
atrodo nesąžininga,
užkerta kelia mūsų tikslams,
05:00
that could have been avoidedišvengti,
and that leavepalikti us feelingjausmas powerlessbejėgis.
109
288827
3114
galėjo būti išvengta ar
dėl jos jaučiamės bejėgiai.
05:03
This is a recipereceptas for angerpyktis.
110
291965
1800
Tai pykčio receptas.
05:06
But you can alsotaip pat tell
111
294100
1388
Bet taip pat suprantame,
05:07
that angerpyktis is probablytikriausiai not the only thing
we're feelingjausmas in these situationssituacijose.
112
295512
3849
kad pyktis nėra vienintelis jausmas
tokiose situacijose.
05:11
AngerPyktis doesn't happenatsitikti in a vacuumvakuumas.
113
299385
1629
Pyktis neatsiranda vakuume.
05:13
We can feel angrypiktas at the sametas pats time
that we're scaredišsigandusi or sadliūdnas,
114
301038
3436
Galime jausti pyktį, kai esame išsigandę
ar liūdni,
05:16
or feelingjausmas a hostpriimančioji of other emotionsemocijos.
115
304498
2531
ar jaučiame daugybę kitų emocijų.
05:19
But here'sčia yra the thing:
116
307053
1453
Bet štai kas:
05:20
these provocationsprovokacijas --
they aren'tnėra makingpriėmimo us madpiktas.
117
308530
3198
provokacijos mūsų nepykdo.
05:23
At leastmažiausiai not on their ownsavo,
118
311752
1310
Bent pačios savaime
05:25
and we know that, because if they were,
119
313086
1863
ir mes tai žinome, nes
jei pykdytų,
05:26
we'dmes norime all get angrypiktas
over the sametas pats things, and we don't.
120
314973
3080
mes visi pyktume dėl vienodų dalykų,
bet taip nėra.
05:30
The reasonsmotyvai I get angrypiktas are differentskiriasi
than the reasonsmotyvai you get angrypiktas,
121
318077
3278
Aš pykstu dėl kitokių dalykų,
nei pykstate jūs,
05:33
so there's got to be
something elseKitas going on.
122
321379
2118
todėl čia turi būti dar kažkokia
priežastis.
05:35
What is that something elseKitas?
123
323521
1493
Kokia ta priežastis?
05:37
Well, we know what we're doing and feelingjausmas
at the momentmomentas of that provocationprovokacija mattersklausimai.
124
325038
5269
Na, mes žinome ką veikiame ir jaučiame
provokacijos akimirką.
05:42
We call this the pre-angerpasirengimo pyktis statevalstija --
are you hungryalkanas, are you tiredpavargęs,
125
330331
3730
Vadiname tai ikipyktine būsena:
ar mes alkani, ar pavargę,
05:46
are you anxiousnerimas about something elseKitas,
are you runningbėgimas latevėlai for something?
126
334085
3460
ar jaudinamės dėl kažko kito,
ar vėluojame?
05:49
When you're feelingjausmas those things,
127
337569
1849
Kai tai jaučiame,
05:51
those provocationsprovokacijas feel that much worseblogiau.
128
339442
2428
provokacijos tampa daug baisesnės.
05:54
But what mattersklausimai mostlabiausiai
is not the provocationprovokacija,
129
342752
2373
Bet pati svarbiausia yra ne provokacija
05:57
it's not the pre-angerpasirengimo pyktis statevalstija, it's this:
130
345149
2571
ir ne ikipyktinė būsena, o tai:
05:59
it's how we interpretaiškinti that provocationprovokacija,
131
347744
1873
kaip mes interpretuojame provokaciją
06:01
it's how we make senseprasme of it in our livesgyvena.
132
349641
2729
kaip ji įgauna prasmę mūsų gyvenime.
06:04
When something happensatsitinka to us,
133
352394
1405
Kai mums kažkas nutinka,
06:05
we first decidenuspręsti, is this good or badblogai?
134
353823
3080
iš pradžių mes sprendžiame:
tai gerai ar blogai?
06:08
Is it fairšviesus or unfairnesąžiningos,
is it blameworthysmerktino, is it punishableBaudžiama?
135
356927
3674
Sąžininga ar ne?
Smerktina? Baudžiama?
06:12
That's primarypirminis appraisalVertinimo,
it's when you evaluateįvertinti the eventįvykis itselfpats.
136
360990
3818
Per šį pirminį įvertinimą
įvertiname patį įvykį.
06:16
We decidenuspręsti what it meansreiškia
in the contextkontekstas of our livesgyvena
137
364832
2413
Nusprendžiame, ką jis reiškia
gyvenimo kontekste,
06:19
and oncekartą we'vemes turime donepadaryta that,
we decidenuspręsti how badblogai it is.
138
367269
2356
kai tai padarome, įvertiname
kiek blogai tai yra.
06:21
That's secondaryantrinis appraisalVertinimo.
139
369649
1729
Tai antrinis įvertinimas.
06:23
We say, "Is this the worstblogiausia thing
that's ever happenedįvyko,
140
371919
2545
Sakome: „Ar tai blogiausia, kas
kada nors yra įvykę,
06:26
or can I copesusidoroti with this?
141
374488
1600
ar galiu su tuo susitvarkyti?“
06:28
Now, to illustrateiliustruoti that, I want you
to imagineįsivaizduok you are drivingvairuoja somewherekažkur.
142
376815
3507
Tam, kad paaiškinčiau, noriu, jog
įsivaizduotumėte, kad kažkur važiuojate.
06:33
And before I go any furthertoliau,
I should tell you,
143
381052
2310
Prieš tęsdamas turiu pasakyti,
06:35
if I were an evilvelnias geniusgenijus
144
383386
1896
kad jei būčiau blogasis genijus
06:37
and I wanted to createsukurti a situationsituacija
that was going to make you madpiktas,
145
385306
3572
ir norėčiau sukurti situaciją,
kuri jus supykdys,
06:40
that situationsituacija would look
a lot like drivingvairuoja.
146
388902
2438
ta situacija ir būtų
labai panaši į vairavimą.
06:43
(LaughterJuokas)
147
391364
995
(Juokas.)
06:44
It's truetiesa.
148
392383
1158
Tiesa.
06:45
You are, by definitionapibrėžimas,
on your way somewherekažkur,
149
393565
2167
Tarkim, kad esate pakeliui
06:47
so everything that happensatsitinka -- trafficeismas,
other driversvairuotojai, roadkelias constructionstatyba --
150
395756
4577
ir viskas kas nutinka: kamščiai,
kiti vairuotojai, kelio darbai
06:52
it feelsjaučiasi like it's blockingblokavimas your goalstikslai.
151
400357
2148
atrodo, kad tai blokuoja jūsų tikslą.
06:54
There are all these writtenparašyta
and unwrittennerašytų rulestaisyklės of the roadkelias,
152
402529
3191
Yra daugybė rašytinių ir nerašytinių
vairavimo taisyklių
06:57
and those rulestaisyklės are routinelyreguliariai violatedpažeistas
right in frontpriekyje of you,
153
405744
3254
ir tos taisyklės nuolatos pažeidžiamos
prieš jūsų akis
07:01
usuallypaprastai withoutbe consequencepasekmė.
154
409022
1515
paprastai be jokių pasekmių.
07:02
And who'skas yra violatingpažeidžia those rulestaisyklės?
155
410561
1746
Kas pažeidinėja tas taisykles?
07:04
AnonymousAnonimas otherskiti,
people you will never see again,
156
412331
2595
Anoniminiai žmonės,
kurių daugiau nepamatysite, todėl
07:06
makingpriėmimo them a very easylengva targettaikinys
for your wrathrūstybė.
157
414950
3135
jie tampa labai lengvu
taikiniu jūsų įtūžiui.
07:10
(LaughterJuokas)
158
418109
1778
(Juokas.)
07:11
So you're drivingvairuoja somewherekažkur,
thustaip teedsmugi up to be angrypiktas,
159
419911
3696
Taigi, jūs kažkur važiuojate,
todėl esate nusitaikę pykti,
07:15
and the personasmuo in frontpriekyje of you
is drivingvairuoja well belowžemiau the speedgreitis limitriba.
160
423631
3724
o žmogus važiuojantis prieš jus
važiuoja gerokai lėčiau, nei leistina.
07:20
And it's frustratingnelinksma
161
428118
1223
Ir tai erzina,
07:21
because you can't really see
why they're drivingvairuoja so slowlėtas.
162
429365
2951
nes jūs nesuprantate, kodėl
jis važiuoja taip lėtai.
07:24
That's primarypirminis appraisalVertinimo.
163
432340
1318
Tai pirminis įvertinimas.
07:25
You've lookedatrodė at this and you've said
it's badblogai and it's blameworthysmerktino.
164
433682
3260
Pamąstėte ir nusprendėte, kad tai blogai
ir smerktina.
07:28
But maybe you alsotaip pat decidenuspręsti
it's not that bigdidelis a dealspręsti.
165
436966
2601
Bet galbūt nusprendėte, kad
tai nelabai svarbu.
07:31
You're not in a hurryskubėk, doesn't matterklausimas.
166
439591
2293
Jūs niekur neskubate, nieko tokio.
07:33
That's secondaryantrinis appraisalVertinimo --
you don't get angrypiktas.
167
441908
2452
Tai antrinis įvertinimas.
Jūs nesupykstate.
07:37
But now imagineįsivaizduok you're on your way
to a jobdarbas interviewinterviu.
168
445218
3856
Bet įsivaizduokite, kad važiuojate į
darbo pokalbį.
07:41
What that personasmuo is doing,
it hasn'tnėra changedpasikeitė, right?
169
449720
2484
Tai, ką daro tas vairuotojas
nepasikeitė, tiesa?
07:44
So primarypirminis appraisalVertinimo doesn't changekeisti;
still badblogai, still blameworthysmerktino.
170
452228
3565
Taigi pirminis įvertinimas nesikeičia.
Vis dar blogai, vis dar smerktina.
07:48
But your abilitygebėjimas
to copesusidoroti with it sure does.
171
456315
2841
Bet tikrai keičiasi jūsų gebėjimas
su tuo tvarkytis.
07:51
Because all of a suddenstaiga,
172
459180
1389
Nes staiga
07:52
you're going to be latevėlai
to that jobdarbas interviewinterviu.
173
460593
2167
jūs galite vėluoti į darbo pokalbį.
07:54
All of a suddenstaiga,
174
462784
1151
Staiga
07:55
you are not going to get your dreamsvajoti jobdarbas,
175
463959
1910
negausite savo svajonių darbo,
07:57
the one that was going to give you
pilespoliai and pilespoliai of moneypinigai.
176
465893
2953
turėjusio sukrauti krūvas pinigų.
08:00
(LaughterJuokas)
177
468870
1001
(Juokas.)
08:01
SomebodyKas nors elseKitas is going to get
your dreamsvajoti jobdarbas
178
469895
2333
Kažkas kitas gaus jūsų svajonių darbą
08:04
and you're going to be brokesumušė.
179
472252
1650
ir jūs liksite be pinigų.
08:05
You're going to be destituteskurstantiems.
180
473926
1429
būsite apgailėtinas.
08:07
MightGali as well stop now, turnpasukti around,
movejudėti in with your parentstėvai.
181
475680
2953
Praktikškai jau galit sustoti, apsisukti,
kraustytis pas tėvus.
08:10
(LaughterJuokas)
182
478657
2158
(Juokas.)
08:12
Why?
183
480839
1164
Kodėl?
08:14
"Because of this personasmuo in frontpriekyje of me.
184
482027
1874
„Dėl kažkokio žmogaus prieš mane.
08:15
This is not a personasmuo, this is a monstermonstras."
185
483925
1993
Ten net ne žmogus, ten pabaisa.“
08:17
(LaughterJuokas)
186
485942
1000
(Juokas.)
08:18
And this monstermonstras is here
just to ruinsugadinti your life.
187
486966
3514
Ir tas pabaisa egzistuoja tik tam,
kad sugriautų jūsų gyvenimą.
08:22
(LaughterJuokas)
188
490504
1390
(Juokas.)
08:23
Now that thought processprocesas,
189
491918
1849
Šis procesas yra vadinamas
08:25
it's calledvadinamas catastrophizingcatastrophizing,
the one where we make the worstblogiausia of things.
190
493791
4706
katastrofizmu, kai pastebime
tai, kas blogiausia situacijoje.
08:30
And it's one of the primarypirminis
typestipai of thoughtsmintis that we know
191
498521
2731
Ir tai vienas iš esminių žinomų
minčių tipų
08:33
is associatedasociacija with chronicLėtinis angerpyktis.
192
501276
1665
siejamų su chroniniu pykčiu.
08:34
But there's a couplepora of otherskiti.
193
502965
2072
Bet yra ir keletas kitų.
08:37
MisattributingNetinkamas priskyrimas causationpriežastinis ryšys.
194
505061
1564
Neteisingas susiejimas.
08:38
AngryPiktas people tendlinkę to put blamekaltinti
where it doesn't belongpriklausyti.
195
506649
2777
Pikti žmonės linkę mesti kaltę ten,
kur jai visai ne vieta.
08:41
Not just on people,
196
509450
1882
Ne tik ant kitų žmonių,
08:43
but actuallyiš tikrųjų inanimatenegyvas objectsobjektai as well.
197
511356
1888
bet ir ant negyvų daiktų.
08:45
And if you think that soundgarsas ridiculousjuokinga,
198
513268
1889
Ir jei galvojate, kad tai
kvaila,
08:47
think about the last time
you lostprarastas your carautomobilis keysraktai and you said,
199
515181
2929
pagalvokite, kiek kartų
neradote automobilio raktų ir sakėte:
08:50
"Where did those carautomobilis keysraktai go?"
200
518134
1451
„kur dingo tie raktai?“
08:51
Because you know
they ranbėgo off on their ownsavo.
201
519609
2024
Nes žinote, kad
jie patys kažkur pabėgo.
08:53
(LaughterJuokas)
202
521657
2910
(Juokas.)
08:56
They tendlinkę to overgeneralizeovergeneralize,
they use wordsžodžiai like "always,"
203
524591
2865
Žmonės linkę generalizuoti,
vartoja tokius žodžius: „visada“,
08:59
"never," "everykiekvienas,"
"this always happensatsitinka to me,"
204
527480
2666
„niekada“, „kas kartą“,
„man visada taip nutinka“,
09:02
"I never get what I want"
205
530170
1381
„niekada negaunu ko noriu“,
09:03
or "I hitnukentėti everykiekvienas stoplightŠviesoforas
on the way here todayšiandien."
206
531575
2690
ar „čia atvažiuojant visi šviesoforai degė
raudonai“.
09:06
DemandingnessDemandtis: they put their ownsavo needsporeikiai
aheadpriekyje of the needsporeikiai of otherskiti:
207
534879
3270
Reikalavimas: jie savo poreikius
pastato prieš visų kitų:
09:10
"I don't carepriežiūra why this personasmuo
is drivingvairuoja so slowlėtas,
208
538173
2301
„Man nerūpi kodėl tas žmogus taip lėtai
važiuoja,
09:12
they need to speedgreitis up or movejudėti over
so I can get to this jobdarbas interviewinterviu."
209
540498
3903
jis turi pasiskubinti ar pasitraukti, kad
aš spėčiau į darbo pokalbį.“
09:16
And finallypagaliau, inflammatoryuždegimo labelingženklinimas.
210
544425
2291
Galiausiai, karštligiškas pravardžiavimas.
09:19
They call people foolskvailas, idiotsidiots, monstersmonstras,
211
547275
2872
Jie vadina žmones kvailiais, idiotais,
pabaisomis,
09:22
or a wholevisa bunchkrūva of things
I've been told I'm not allowedleidžiama to say
212
550171
3048
arba dar daugybe dalykų, kurių man
neleido sakyti
09:25
duringper this TEDTED Talk.
213
553243
1167
per TED kalbą.
09:26
(LaughterJuokas)
214
554434
1421
(Juokas.)
09:27
So for a long time,
215
555879
1270
Ilgą laiką
09:29
psychologistspsichologai have referrednurodytas to these
as cognitivepažintinis distortionsiškraipymai
216
557173
3456
psichologai tai vadino kognityviniu
iškraipymu ar net
09:32
or even irrationalneracionalus beliefsįsitikinimai.
217
560653
1554
neracionaliais įsitikinimais.
09:34
And yeah, sometimeskartais they are irrationalneracionalus.
218
562231
2459
Ir taip, kartais jie būna
neracionalūs,
09:37
Maybe even mostlabiausiai of the time.
219
565462
1722
galbūt net dažniausiai.
09:39
But sometimeskartais, these thoughtsmintis
are totallyvisiškai rationalracionalus.
220
567208
2682
Bet kartais tos mintys yra
visiškai racionalios.
09:42
There is unfairnessnesąžiningumo in the worldpasaulis.
221
570649
1730
Pasaulyje egzistuoja neteisybė.
09:44
There are cruelžiaurus, selfishsavanaudis people,
222
572403
1712
Čia pilna žiaurių,
savanaudžių žmonių
09:46
and it's not only OK to be angrypiktas
when we're treatedgydomas poorlyblogai,
223
574139
3858
ir supykti ne tik yra gerai, kai
su mumis negražiai elgiasi,
09:50
it's right to be angrypiktas
when we're treatedgydomas poorlyblogai.
224
578021
3219
supykti yra teisinga.
09:53
If there's one thing I want you
to rememberPrisiminti from my talk todayšiandien, it's this:
225
581846
4001
Aš noriu, kad iš mano kalbos atsimintumėte
bent šitą dalyką:
09:57
your angerpyktis existsegzistuoja in you as an emotionemocija
226
585871
3746
jūsų pyktis egzistuoja jumyse
kaip emocija,
10:01
because it offeredpasiūlytas your ancestorsprotėviai,
bothabu humanžmogus and nonhumannežmoniškam,
227
589641
4658
nes ji suteikė jūsų protėviams,
tiek žmonėms, tiek ne,
10:06
with an evolutionaryevoliucinis advantagepranašumas.
228
594323
2067
evoliucinį pranašumą.
10:08
Just as your fearbaimė alertsĮspėjimus you to dangerpavojus,
229
596857
3085
Taip kaip baimė perspėja jus apie
artėjantį pavojų,
10:11
your angerpyktis alertsĮspėjimus you to injusticeneteisinga.
230
599966
2156
taip pyktis perspėja jus apie neteisybę.
10:14
It's one of the waysbūdai your brainsmegenys
communicatesbendrauja to you
231
602146
2558
Tai vienas iš jūsų smegenų būtų
pasakyti jums,
10:16
that you have had enoughpakankamai.
232
604728
1667
kad jums jau gana.
10:19
What's more, it energizesenergizes you
to confrontpriešintis that injusticeneteisinga.
233
607022
3394
Taip pat jis suteikia jums
drąsos susidurti su ta neteisybe.
10:22
Think for a secondantra
about the last time you got madpiktas.
234
610440
3206
Pagalvokite apie paskutinį kartą kai
supykote.
10:25
Your heartširdis ratenorma increasedpadidėjo.
235
613670
1738
Jūsų širdies ritmas padažnėjo.
10:27
Your breathingkvėpavimas increasedpadidėjo,
you startedprasidėjo to sweatprakaitas.
236
615432
2301
Kvėpavimas padažnėjo,
pradėjote prakaituoti.
10:30
That's your sympatheticsimpatiškas nervousnervingas systemsistema,
237
618297
1864
Tai jūsų simpatinė nervų sistema,
10:32
otherwisekitaip knownžinomas
as your fight-or-flightkova-ar skrydžio systemsistema,
238
620185
3178
dar vadinama „kovoti ar pabėgti“
sistema,
10:35
kickingspardymas in to offerpasiūlymas you
the energyenergija you need to respondatsakyti.
239
623387
3587
suteikianti energijos sureagavimui.
10:39
And that's just the stuffdaiktai you noticedpastebėjau.
240
627758
1826
Ir tai tik dalykai, kuriuos pastebite.
10:41
At the sametas pats time, your digestivevirškinimo systemsistema
slowedsulėtėjo down so you could conserveIšsaugoti energyenergija.
241
629608
4491
Tuo pačiu metu jūsų virškinimas sulėtėja,
kad taupytų energiją.
10:46
That's why your mouthBurna wentnuėjo drysausas.
242
634123
1874
Todėl išdžiūsta jūsų burna.
10:48
And your bloodkraujas vesselslaivai dilatedIšsiplėtę
to get bloodkraujas to your extremitiesgalūnių.
243
636021
4044
Jūsų kraujagyslės išsiplėtė, kad
kraujas patektų į galūnes.
10:52
That's why your faceveidas wentnuėjo redraudona.
244
640089
1453
Todėl veidas paraudonuoja.
10:53
It's all partdalis of this complexkompleksas patternmodelis
of physiologicalfiziologiniai experiencespatirtys
245
641566
3539
Visa tai yra sudėtingas psichologinių
patirčių modelis,
10:57
that existegzistuoja todayšiandien
246
645129
1238
šiandien egzistuojantis,
10:58
because they helpedpadėjo your ancestorsprotėviai
247
646391
2758
nes padėjo jūsų protėviams
11:01
dealspręsti with cruelžiaurus and unforgivingnegailestinga
forcesjėgos of naturegamta.
248
649173
3333
susitvarkyti su žiauriomis ir rūsčiomis
gamtos jėgomis.
11:04
And the problemproblema is that the thing
your ancestorsprotėviai did
249
652976
3231
Ir dalykai, kuriuos
darė jūsų protėviai, kad
11:08
to dealspręsti with their angerpyktis,
250
656231
1273
susitvarkytų su pykčiu,
11:09
to physicallyfiziškai fightkovoti,
251
657528
1328
kad fiziškai kovotų,
11:10
they are no longerilgiau reasonablepagrįstas
or appropriatetinkamas.
252
658880
2157
dabar nebėra priimtini ar tinkami.
11:13
You can't and you shouldn'tneturėtų swingsūpynės a clubklubas
everykiekvienas time you're provokedišprovokavo.
253
661061
3779
Dabar negalėtumėte ir neturėtumėte
užsimoti lazda kai esate provokuojamas.
11:16
(LaughterJuokas)
254
664864
2840
(Juokas.)
11:19
But here'sčia yra the good newsnaujienos.
255
667728
1738
Bet yra ir gerų žinių.
11:21
You are capablegalingas of something
256
669490
1424
Jūs sugebate tai, ko
11:22
your nonhumannežmoniškam ancestorsprotėviai
weren'tnebuvo capablegalingas of.
257
670938
2457
nesugebėjo jūsų ne žmonės protėviai.
11:25
And that is the capacitypajėgumas
to regulatereguliuoti your emotionsemocijos.
258
673419
3358
Tai gebėjimas valdyti emocijas.
11:29
Even when you want to lashBlakstienų out,
259
677174
1794
Net kai norisi pratrūkti,
11:30
you can stop yourselfsave
and you can channelkanalas that angerpyktis
260
678992
2682
galite sustabdyti save
ir nukreipti pyktį
11:33
into something more productiveproduktyvus.
261
681698
2067
į kažką daug produktyvesnio.
11:36
So oftendažnai when we talk about angerpyktis,
262
684119
1799
Taigi, dažnai, kalbėdami apie pyktį
11:37
we talk about how to keep
from gettinggauti angrypiktas.
263
685942
2667
mes kalbame apie tai, kaip jį suvaldyti.
11:40
We tell people to calmramus down or relaxatsipalaiduoti.
264
688633
2531
Mes siūlome žmonėms nusiraminti
ir atsipalaiduoti.
11:43
We even tell people to let it go.
265
691188
2278
Mes netgi siūlome pamiršti.
11:45
And all of that assumesprisiima that angerpyktis is badblogai
and that it's wrongneteisingai to feel it.
266
693490
4849
Ir visa tai veda prie išvados, kad pyktis
yra blogis ir blogai jį jausti.
11:50
But insteadvietoj to, I like to think
of angerpyktis as a motivatorskatintojas.
267
698712
2821
Aš linkęs laikyti pykti motyvatoriumi.
11:53
The sametas pats way your thirsttroškulys
motivatesmotyvuoja you to get a drinkgerti of watervanduo,
268
701557
3127
Taip kaip troškulys motyvuoja atsigerti,
11:56
the sametas pats way your hungerbadas
motivatesmotyvuoja you to get a biteįkandimas to eatvalgyti,
269
704708
2952
taip, kaip alkis motyvuoja
pavalgyti,
11:59
your angerpyktis can motivatemotyvuoti you
to respondatsakyti to injusticeneteisinga.
270
707684
3499
taip pyktis gali motyvuoti reaguoti į
neteisybę.
12:03
Because we don't have to think too hardsunku
to find things we should be madpiktas about.
271
711609
3936
Nes mes neturime labai daug galvoti, kad
atrastume mus pykdančių dalykų.
12:08
When we go back to the beginningpradedant,
272
716085
1612
Jei grįžtume į pradžią,
12:09
yeah, some of those things, they're sillykvailas
and not worthverta gettinggauti angrypiktas over.
273
717721
3970
taip, dėl kai kurių dalykų pykti kvaila
ir neverta.
12:13
But racismrasizmas, sexismseksizmas, bullyingpatyčių,
environmentalaplinkosauga destructionsunaikinimas,
274
721715
3207
Bet rasizmas, seksizmas, patyčios,
ekologinė destrukcija –
12:16
those things are realrealus,
those things are terriblebaisi,
275
724946
2302
tai tikri dalykai,
tai siaubingi dalykai.
12:19
and the only way to fixpataisyti them
is to get madpiktas first
276
727272
3226
Tam, kad tai sutvarkytume iš
pradžių turime supykti,
12:22
and then channelkanalas that angerpyktis
into fightingkovos back.
277
730522
3063
o tada nukreipti pyktį
kovai.
12:26
And you don't have to fightkovoti back
with aggressionagresija or hostilitypriešiškumas or violencesmurtas.
278
734053
4230
Bet nereikia kovoti agresija, priešiškumu,
ar smurtu.
12:30
There are infinitebegalinis waysbūdai
that you can expressišreikšti your angerpyktis.
279
738307
3127
Būdų išreikšti pyktį yra daugybė.
12:33
You can protestprotesto,
you can writeparašyk lettersraidės to the editorredaktorius,
280
741458
2921
Galima protestuoti,
rašyti laiškus redaktoriams,
12:36
you can donatepaaukoti to
and volunteersavanoris for causespriežastys,
281
744403
2543
galima aukoti, savanoriauti,
12:38
you can createsukurti artmenas,
you can createsukurti literatureliteratūra,
282
746970
2769
galima piešti, rašyti,
12:41
you can createsukurti poetrypoezija and musicmuzika,
283
749763
1961
kurti poeziją ir muziką,
12:43
you can createsukurti a communitybendruomenė
that caresrūpinasi for one anotherkitas
284
751748
2499
galima suburti vieni kitais besirūpinančią
12:46
and does not allowleisti
those atrocitiesžiaurumus to happenatsitikti.
285
754271
2213
bendruomenę, užkertančią kelią žiaurumui.
12:49
So the nextKitas time
you feel yourselfsave gettinggauti angrypiktas,
286
757331
2881
Taigi kitą kartą pajautę, kad pyksite
12:52
insteadvietoj to of tryingbandau to turnpasukti it off,
287
760236
2000
neužspauskite pykčio,
12:54
I hopetikiuosi you'lltu būsi listen
to what that angerpyktis is tellingsakydamas you.
288
762260
2645
o, tikiuosi, kad paklausysite ką
pyktis jums sako.
12:56
And then I hopetikiuosi you'lltu būsi channelkanalas it
into something positiveteigiamas and productiveproduktyvus.
289
764929
3531
Ir tikiuosi, kad nukreipsite jį
į pozityvumą ir produktyvumą.
13:00
Thank you.
290
768785
1151
(Ačiū.)
13:01
(ApplausePlojimai)
291
769960
3500
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ryan Martin - Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay.

Why you should listen

Dr. Ryan Martin teaches courses on mental illness and emotion, including a course on anger. He researches and writes on healthy and unhealthy expressions of anger. His website, All the Rage, covers recent research on anger and provides anger management tips on how to handle anger most effectively. He also hosts the popular psychology podcast, Psychology and Stuff.

Martin was trained as a counseling psychologist at the University of Southern Mississippi, where he first started studying anger after earning his undergraduate degree in psychology with a minor in criminal justice from the University of St. Thomas. He has worked with clients -- angry and otherwis -- in a variety of settings including community mental health centers, college counseling centers and a VA Hospital.

Martin is a professor of psychology and an associate dean for the College of Arts, Humanities, and Social Sciences at the University of Wisconsin-Green Bay. His work has been featured in the New York Times, NPR's Invisibilia podcast, BBC Radio's Digital Human and elsewhere. When he's not thinking about feelings, he runs and spends time with his family.

More profile about the speaker
Ryan Martin | Speaker | TED.com