ABOUT THE SPEAKER
Ryan Martin - Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay.

Why you should listen

Dr. Ryan Martin teaches courses on mental illness and emotion, including a course on anger. He researches and writes on healthy and unhealthy expressions of anger. His website, All the Rage, covers recent research on anger and provides anger management tips on how to handle anger most effectively. He also hosts the popular psychology podcast, Psychology and Stuff.

Martin was trained as a counseling psychologist at the University of Southern Mississippi, where he first started studying anger after earning his undergraduate degree in psychology with a minor in criminal justice from the University of St. Thomas. He has worked with clients -- angry and otherwis -- in a variety of settings including community mental health centers, college counseling centers and a VA Hospital.

Martin is a professor of psychology and an associate dean for the College of Arts, Humanities, and Social Sciences at the University of Wisconsin-Green Bay. His work has been featured in the New York Times, NPR's Invisibilia podcast, BBC Radio's Digital Human and elsewhere. When he's not thinking about feelings, he runs and spends time with his family.

More profile about the speaker
Ryan Martin | Speaker | TED.com
TEDxFondduLac

Ryan Martin: Why we get mad -- and why it's healthy

Ryan Martin: De ce ne enervăm - și de ce e sănătos

Filmed:
2,589,046 views

Cercetătorul Ryan Martin ne povestește ce-i enervează pe oameni și ne explică câteva din procesele cognitive din spatele furiei și de ce o doză sănătoasă poate fi chiar utilă. „Furia există pentru că le oferea strămoșilor, umani dar nu numai, un avantaj evolutiv”, „e o forță puternică și sănătoasă din viața voastră”.
- Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AlrightBine, so I want you to imagineimagina that you
get a texttext from a friendprieten, and it readscitește ...
0
1784
5064
Vreau să vă imaginați că primiți un mesaj
de la un prieten în care scrie:
00:18
"You will NOT believe what just happeneds-a întâmplat.
I'm SO MADNEBUN right now!"
1
6872
3936
„Nu o să crezi ce s-a întâmplat.
Sunt atât de nervos!”
00:23
So you do the dutifulcuminte thing as a friendprieten,
and you askcere for detailsDetalii.
2
11260
3460
Așa că faci ceea ce se cuvine
în calitate de prieten și ceri detalii.
00:26
And they tell you a storypoveste
about what happeneds-a întâmplat to them
3
14744
2539
Și el îți povestește ce i s-a întâmplat
la sală sau la muncă
sau la întâlnirea de ieri seară.
00:29
at the gymsala de sport or at work
or on theiral lor dateData last night.
4
17307
2440
00:31
And you listen and you try
to understanda intelege why they're so madnebun.
5
19771
3325
Iar tu asculți și încerci să înțelegi
de ce e atât de nervos.
00:35
Maybe even secretlysecret judgejudecător
whetherdacă or not they should be so madnebun.
6
23548
3303
Poate chiar judeci în sinea ta
dacă ar trebui să fie așa nervos.
00:38
(LaughterRâs)
7
26875
2110
(Râsete)
00:41
And maybe you even offeroferi some suggestionssugestii.
8
29009
2076
Și poate chiar oferi câteva sfaturi.
00:43
Now, in that momentmoment, you are doing
essentiallyin esenta what I get to do everyfiecare day,
9
31109
3540
În acel moment, faci practic
ceea ce eu fac în fiecare zi,
00:46
because I'm an angerfurie researchercercetător,
10
34673
1880
pentru că cercetez furia,
00:48
and as an angerfurie researchercercetător, I spendpetrece
a good partparte of my professionalprofesional life --
11
36577
4330
iar ca cercetător, îmi petrec
o bună parte din viața profesională,
00:52
who am I kiddingGlumesti, alsode asemenea my personalpersonal life --
12
40931
2778
— acum să fiu sincer,
chiar și din viața personală —
00:55
studyingstudiu why people get madnebun.
13
43733
1809
studiind de ce se enervează oamenii.
00:58
I studystudiu the typestipuri of thoughtsgânduri
they have when they get madnebun,
14
46042
2746
Studiez gândurile pe care le au
când devin nervoși
și chiar ceea ce fac când se enervează,
01:00
and I even studystudiu what they do
when they get madnebun,
15
48812
2281
dacă se ceartă sau distrug lucruri,
01:03
whetherdacă it's gettingobtinerea into fightslupte
or breakingspargere things,
16
51117
2468
sau dacă scriu cu majuscule
oamenilor pe internet.
01:05
or even yellingțipi at people
in all capscapace on the internetInternet.
17
53609
2547
(Râsete)
01:08
(LaughterRâs)
18
56180
984
01:09
And as you can imagineimagina,
19
57188
1366
După cum vă puteți imagina,
01:10
when people hearauzi I'm an angerfurie researchercercetător,
20
58578
1983
când oamenii aud că cercetez furia,
vor să-mi vorbească despre furia lor,
01:12
they want to talk to me about theiral lor angerfurie,
21
60585
2000
vor să-și împărtășească
poveștile despre furie.
01:14
they want to shareacțiune with me
theiral lor angerfurie storiespovestiri.
22
62609
2213
Și nu e pentru că au nevoie de terapie,
01:16
And it's not because
they need a therapistterapeut,
23
64846
2001
deși se întâmplă și asta uneori,
01:18
thoughdeşi that does sometimesuneori happenîntâmpla,
24
66871
1635
ci pentru că furia e universală.
01:20
it's really because angerfurie is universaluniversal.
25
68530
1880
E ceva ce simțim cu toții
și în care ne putem regăsi.
01:22
It's something we all feel
and it's something they can relateraporta to.
26
70434
3103
Am simțit-o încă din primele luni de viață
01:25
We'veNe-am been feelingsentiment it
sincede cand the first fewpuțini monthsluni of life,
27
73561
2707
când plângeam în semn de protest
când nu primeam ce voiam,
01:28
when we didn't get what we wanted
in our criesplinge of protestsproteste,
28
76292
3222
01:31
things like, "What do you mean
you won'tnu va pickalege up the rattlesunatoare, DadTata,
29
79538
3365
precum: „Cum adică nu iei jucăria, tati,
01:34
I want it!"
30
82927
1158
o vreau!”
01:36
(LaughterRâs)
31
84109
1440
(Râsete)
01:38
We feel it throughoutde-a lungul our teenageadolescență yearsani,
as my mommama can certainlycu siguranță attestatesta to with me.
32
86141
4381
O simțim în adolescență;
mama vă poate confirma cu siguranță.
01:42
Sorry, MomMama.
33
90546
1150
Scuze, mamă.
01:44
We feel it to the very endSfârşit.
34
92188
1805
O simțim până în ultima clipă.
01:46
In factfapt, angerfurie has been with us
at some of the worstcel mai rău momentsmomente of our livesvieți.
35
94017
3925
De fapt, furia a fost cu noi
în cele mai rele momente ale vieții.
01:50
It's a naturalnatural and expectedașteptat
partparte of our griefdurerea.
36
98321
2850
E o parte naturală și normală a mâhnirii.
01:53
But it's alsode asemenea been with us
in some of the bestCel mai bun momentsmomente of our livesvieți,
37
101195
3213
Dar ne-a fost alături
și în cele mai bune momente ale vieții,
01:56
with those specialspecial occasionsocazii
like weddingsnunti and vacationsvacante
38
104432
3016
în acele ocazii speciale
precum nunți și vacanțe
01:59
oftende multe ori marredmarcat by these everydayin fiecare zi
frustrationsfrustrări --
39
107472
2796
adesea stricate de frustrări zilnice:
02:02
badrău weathervreme, travelvoiaj delaysîntârzieri --
40
110292
1520
vreme rea, întârzieri,
02:03
that feel horribleoribil in the momentmoment,
41
111836
2004
ce se resimt groaznic în acel moment,
02:05
but then are ultimatelyîn cele din urmă forgottenuitat
when things go OK.
42
113864
3276
dar sunt uitate apoi
când lucrurile sunt în regulă.
02:09
I have a lot of conversationsconversații
with people about theiral lor angerfurie
43
117990
2786
Port multe conversații
despre furie cu oamenii,
02:12
and it's throughprin those conversationsconversații
that I've learnedînvățat that manymulți people,
44
120800
3397
și prin aceste conversații
am aflat că mulți oameni,
și pun pariu că mulți oameni din sală,
02:16
and I betpariu manymulți people
in this roomcameră right now,
45
124221
2142
văd furia ca o problemă.
02:18
you see angerfurie as a problemproblemă.
46
126387
1293
Vedeți cum interferează cu viața voastră,
02:19
You see the way
it interferesintervine in your life,
47
127704
2054
cum afectează relațiile,
poate chiar că e înfricoșătoare.
02:21
the way it damagesdaune-interese relationshipsrelaţii,
maybe even the waysmoduri it's scaryinfricosator.
48
129782
3144
02:24
And while I get all of that,
I see angerfurie a little differentlydiferit,
49
132950
3206
Deși înțeleg toate astea,
văd furia puțin diferit,
02:28
and todayastăzi, I want to tell you
something really importantimportant
50
136180
2627
iar azi vă voi spune ceva foarte important
despre furie, și anume:
02:30
about your angerfurie, and it's this:
51
138831
1532
furia e o forță
puternică și sănătoasă a vieții.
02:32
angerfurie is a powerfulputernic and healthysănătos
forceforta in your life.
52
140387
3412
02:35
It's good that you feel it.
53
143823
1699
E bine că o resimțiți.
02:37
You need to feel it.
54
145546
1333
Trebuie să o simțiți.
02:39
But to understanda intelege all that,
we actuallyde fapt have to back up
55
147792
2579
Dar pentru a înțelege asta,
trebuie să ne întoarcem
și să vorbim de ce ne enervăm.
02:42
and talk about why we get madnebun
in the first placeloc.
56
150395
2312
02:44
A lot of this goesmerge back to the work
of an angerfurie researchercercetător
57
152731
2762
Multe au legătură
cu lucrările unui cercetător
02:47
namednumit DrDr. JerryJerry DeffenbacherDeffenbacher, din,
who wrotea scris about this back in 1996
58
155517
4040
pe nume dr. Jerry Deffenbacher,
care a scris despre asta în 1996
02:51
in a bookcarte chaptercapitol on how to dealafacere
with problematicproblematic angerfurie.
59
159581
2679
într-un capitol
despre cum să gestionezi furia.
02:54
Now, for mostcel mai of us,
and I betpariu mostcel mai of you,
60
162284
2223
Pentru mulți dintre noi, și dintre voi,
02:56
it feelsse simte as simplesimplu as this:
61
164531
1942
pare foarte simplu:
02:58
I get madnebun when I'm provokeda provocat.
62
166497
1548
devin furios când sunt provocat.
03:00
You hearauzi it in the languagelimba people use.
63
168506
1904
O auzi în limbajul folosit de oameni.
03:02
They say things like,
64
170434
1174
Spun lucruri precum:
„Mă enervează atât de tare
când unii conduc așa încet”
03:03
"It makesmărci me so madnebun
when people driveconduce this slowîncet,"
65
171632
2366
03:06
or, "I got madnebun because she left
the milklapte out again."
66
174022
4045
sau „M-am înfuriat pentru că
a uitat laptele afară din nou.”
03:10
Or my favoritefavorit,
67
178091
1157
Sau preferata mea:
03:11
"I don't have an angerfurie problemproblemă --
people just need to stop messingMessing with me."
68
179272
3646
„Nu am o problemă cu furia,
oamenii doar trebuie să mă lase în pace.”
03:14
(LaughterRâs)
69
182942
1150
(Râsete)
03:16
Now, in the spiritspirit of better understandingînţelegere
those typestipuri of provocationsprovocări,
70
184527
4185
De dragul înțelegerii acestor provocări
03:20
I askcere a lot of people, includinginclusiv
my friendsprieteni and colleaguescolegii and even familyfamilie,
71
188736
4262
întreb mulți oameni,
inclusiv prieteni, colegi și familia:
03:25
"What are the things
that really get to you?
72
193022
2127
„Care sunt lucrurile ce te calcă pe nervi?
03:27
What makesmărci you madnebun?"
73
195173
1341
Ce te înfurie?”
03:28
By the way, now is a good time
to pointpunct out one of the advantagesavantaje
74
196538
3087
Apropo, acum e un moment bun
să evidențiez unul din avantajele
03:31
of beingfiind an angerfurie researchercercetător
75
199649
1349
de a fi cercetător,
și anume că am petrecut
mai mult de un deceniu creând o listă
03:33
is that I've spenta petrecut more than a decadedeceniu
generatinggenerator a comprehensivecuprinzător listlistă
76
201022
3277
03:36
of all the things
that really irritateIrita my colleaguescolegii.
77
204323
3160
cu toate lucrurile
care îi irită pe colegii mei.
03:39
Just in casecaz I need it.
78
207507
1380
În caz că am nevoie.
03:40
(LaughterRâs)
79
208911
3984
(Râsete)
03:44
But theiral lor answersrăspunsuri are fascinatingfascinant,
80
212919
2159
Dar răspunsurile lor sunt fascinante
03:47
because they say things like,
81
215102
2435
pentru că spun lucruri precum:
03:49
"when my sportssport teamechipă losespierde,"
82
217561
1976
„când pierde echipa mea preferată”,
03:51
"people who chewmesteca too loudlytare."
83
219561
2397
„persoanele care mestecă zgomotos.”
03:53
That is surprisinglysurprinzător commoncomun, by the way.
84
221982
2428
Asta e foarte comună, apropo.
03:56
"People who walkmers pe jos too slowlyîncet,"
that one'sunul e mineA mea.
85
224434
3080
„Persoanele care merg prea încet”,
asta e a mea.
03:59
And of coursecurs, "roundaboutssensuri giratorii."
86
227974
1975
Și bineînțeles, „sensurile giratorii”.
04:01
RoundaboutsSensuri giratorii --
87
229973
1176
Sensurile giratorii...
04:03
(LaughterRâs)
88
231173
1991
(Râsete)
04:05
I can tell you honestlysincer,
there is no ragefurie like roundaboutsensul giratoriu ragefurie.
89
233188
3111
Vă pot spune sincer, nu există furie
ca cea din giratorii.
04:08
(LaughterRâs)
90
236323
2389
(Râsete)
04:11
SometimesUneori theiral lor answersrăspunsuri
aren'tnu sunt minorminor at all.
91
239219
2081
Uneori răspunsurile nu sunt superficiale.
04:13
SometimesUneori they talk
about racismrasismului and sexismsexismul and bullyingintimidarea
92
241324
3508
Uneori vorbesc
despre rasism, sexism și bullying,
04:16
and environmentalde mediu destructiondistrugere --
bigmare, globalglobal problemsProbleme we all facefață.
93
244856
4321
și despre distrugerea naturii,
probleme globale importante.
04:21
But sometimesuneori,
94
249839
1214
Dar uneori,
04:23
theiral lor answersrăspunsuri are very specificspecific,
maybe even oddlyciudat specificspecific.
95
251077
3270
răspunsurile sunt foarte specifice,
chiar ciudat de specifice.
04:26
"That wetumed linelinia you get acrosspeste your shirtcămaşă
96
254815
2135
„Dunga aceea de pe cămașă
04:28
when you accidentallyaccidental leana se sprijini
againstîmpotriva the countertejghea of a publicpublic bathroombaie."
97
256974
3348
când te atingi din greșeală
de chiuveta dintr-o toaletă publică.”
04:32
(LaughterRâs)
98
260346
1524
(Râsete)
04:33
SuperSuper grossbrut, right?
99
261894
1611
Dezgustător, nu?
04:35
(LaughterRâs)
100
263529
1508
(Râsete)
04:37
Or "FlashFlash drivesunități: there's only
two waysmoduri to plugdop them in,
101
265061
3427
Sau „Stick-urile USB, există doar
două moduri de a le introduce,
04:40
so why does it always
take me threeTrei triesîncercări?"
102
268512
2190
de ce oare eu am nevoie
de trei încercări?”
04:42
(LaughterRâs)
103
270726
4483
(Râsete)
04:47
Now whetherdacă it's minorminor or majormajor,
whetherdacă it's generalgeneral or specificspecific,
104
275233
3705
Indiferent că sunt importante sau nu,
generale sau specifice,
04:50
we can look at these examplesexemple
105
278962
1631
ne putem uita la aceste exemple
04:52
and we can teaseşicana out some commoncomun themestematică.
106
280617
2631
și genera câteva teme comune.
04:55
We get angryfurios in situationssituații
that are unpleasantneplăcut,
107
283272
2841
Ne enervăm în situații neplăcute,
04:58
that feel unfairneloiale,
where our goalsgoluri are blockedblocat,
108
286137
2666
care par nedrepte,
când țelurile noastre sunt blocate,
05:00
that could have been avoidedevitat,
and that leavepărăsi us feelingsentiment powerlessfără putere.
109
288827
3114
care puteau fi evitate,
și care ne fac să ne simțim fără putere.
05:03
This is a recipereţetă for angerfurie.
110
291965
1800
Asta e rețeta pentru furie.
05:06
But you can alsode asemenea tell
111
294100
1388
Dar puteți observa
05:07
that angerfurie is probablyprobabil not the only thing
we're feelingsentiment in these situationssituații.
112
295512
3849
că probabil furia nu e singurul lucru
pe care-l simțim în aceste situații.
05:11
AngerFurie doesn't happenîntâmpla in a vacuumvid.
113
299385
1629
Furia nu apare într-un vid.
05:13
We can feel angryfurios at the samela fel time
that we're scaredînspăimântat or sadtrist,
114
301038
3436
Putem simți furie în același timp
când simțim frică sau tristețe,
05:16
or feelingsentiment a hostgazdă of other emotionsemoții.
115
304498
2531
sau un amalgam de alte emoții.
05:19
But here'saici e the thing:
116
307053
1453
Dar uite cum stă treaba:
05:20
these provocationsprovocări --
they aren'tnu sunt makingluare us madnebun.
117
308530
3198
aceste provocări, nu ele ne fac furioși.
05:23
At leastcel mai puţin not on theiral lor ownpropriu,
118
311752
1310
Cel puțin nu ele singure,
05:25
and we know that, because if they were,
119
313086
1863
și știm asta pentru că, dacă era așa,
05:26
we'dne-am all get angryfurios
over the samela fel things, and we don't.
120
314973
3080
ne-ar fi enervat aceleași lucruri pe toți,
dar nu e cazul.
05:30
The reasonsmotive I get angryfurios are differentdiferit
than the reasonsmotive you get angryfurios,
121
318077
3278
Motivele pentru care eu mă enervez
sunt diferite de motivele tale,
05:33
so there's got to be
something elsealtfel going on.
122
321379
2118
deci trebuie să fie altceva la mijloc.
05:35
What is that something elsealtfel?
123
323521
1493
Ce e acel altceva?
05:37
Well, we know what we're doing and feelingsentiment
at the momentmoment of that provocationprovocare matterschestiuni.
124
325038
5269
Ceea ce facem și ce simțim
în momentul provocării contează mult.
05:42
We call this the pre-angerpre-furie statestat --
are you hungryflămând, are you tiredobosit,
125
330331
3730
Numim asta starea pre-furie.
Îți e foame, ești obosit,
05:46
are you anxiousanxietate about something elsealtfel,
are you runningalergare latetârziu for something?
126
334085
3460
ești îngrijorat, ești în întârziere?
05:49
When you're feelingsentiment those things,
127
337569
1849
Când simți aceste lucruri,
05:51
those provocationsprovocări feel that much worsemai rau.
128
339442
2428
provocările par mult mai grave.
Dar ceea ce contează cel mai mult
nu e provocarea,
05:54
But what matterschestiuni mostcel mai
is not the provocationprovocare,
129
342752
2373
05:57
it's not the pre-angerpre-furie statestat, it's this:
130
345149
2571
nu e starea pre-furie, ci asta:
05:59
it's how we interpretinterpreta that provocationprovocare,
131
347744
1873
cum interpretăm acea provocare,
06:01
it's how we make sensesens of it in our livesvieți.
132
349641
2729
ce sens îi dăm în viețile noastre.
06:04
When something happensse întâmplă to us,
133
352394
1405
Când ceva se întâmplă,
06:05
we first decidea decide, is this good or badrău?
134
353823
3080
decidem: e bine sau rău?
06:08
Is it fairechitabil or unfairneloiale,
is it blameworthycondamnabil, is it punishablese pedepseşte?
135
356927
3674
E just sau injust, este blamabil,
poate fi pedepsit?
06:12
That's primaryprimar appraisalEvaluare,
it's when you evaluatea evalua the eventeveniment itselfîn sine.
136
360990
3818
Asta e estimarea primară,
când evaluezi evenimentul în sine.
06:16
We decidea decide what it meansmijloace
in the contextcontext of our livesvieți
137
364832
2413
Decidem ce înseamnă
în contextul vieții noastre,
06:19
and onceo singura data we'vene-am doneTerminat that,
we decidea decide how badrău it is.
138
367269
2356
iar apoi decidem cât e de rău.
06:21
That's secondarysecundar appraisalEvaluare.
139
369649
1729
Asta e estimarea secundară.
06:23
We say, "Is this the worstcel mai rău thing
that's ever happeneds-a întâmplat,
140
371919
2545
Ne spunem: „Este ăsta
cel mai rău lucru posibil,
06:26
or can I copeface față with this?
141
374488
1600
sau pot să trec peste?”
06:28
Now, to illustrateilustra that, I want you
to imagineimagina you are drivingconducere somewhereundeva.
142
376815
3507
Pentru a ilustra asta,
vreau să vă imaginați că sunteți la volan.
06:33
And before I go any furthermai departe,
I should tell you,
143
381052
2310
Înainte să merg mai departe,
trebuie să vă spun
06:35
if I were an evilrău geniusgeniu
144
383386
1896
că dacă aș fi un geniu malefic
06:37
and I wanted to createcrea a situationsituatie
that was going to make you madnebun,
145
385306
3572
și aș vrea să creez o situație
care să vă înfurie,
06:40
that situationsituatie would look
a lot like drivingconducere.
146
388902
2438
acea situație
ar fi foarte similară cu condusul.
06:43
(LaughterRâs)
147
391364
995
(Râsete)
06:44
It's trueAdevărat.
148
392383
1158
E adevărat.
06:45
You are, by definitiondefiniție,
on your way somewhereundeva,
149
393565
2167
Ești în drum spre destinația ta,
06:47
so everything that happensse întâmplă -- traffictrafic,
other driversdrivere, roaddrum constructionconstructie --
150
395756
4577
așa că tot ce se întâmplă: traficul,
ceilalți șoferi, reparațiile drumurilor,
06:52
it feelsse simte like it's blockingblocarea your goalsgoluri.
151
400357
2148
par să-ți blocheze țelurile.
06:54
There are all these writtenscris
and unwrittennescrise rulesnorme of the roaddrum,
152
402529
3191
Pe șosele există toate aceste reguli
scrise și nescrise,
06:57
and those rulesnorme are routinelyîn mod obișnuit violateda încălcat
right in frontfață of you,
153
405744
3254
care sunt încălcate mereu
chiar în fața ta,
07:01
usuallyde obicei withoutfără consequenceconsecinţă.
154
409022
1515
de obicei fără consecințe.
07:02
And who'scine violatingîncălcarea those rulesnorme?
155
410561
1746
Și cine încalcă aceste reguli?
07:04
AnonymousAnonim othersalții,
people you will never see again,
156
412331
2595
Anonimi, persoane
pe care nu le vei mai vedea nicicând,
07:06
makingluare them a very easyuşor targetţintă
for your wrathmânia.
157
414950
3135
făcându-le o țintă ușoară pentru furia ta.
07:10
(LaughterRâs)
158
418109
1778
(Râsete)
07:11
So you're drivingconducere somewhereundeva,
thusprin urmare teedTeed up to be angryfurios,
159
419911
3696
Așadar, conduci undeva,
ceea ce te predispune la a fi nervos,
07:15
and the personpersoană in frontfață of you
is drivingconducere well belowde mai jos the speedviteză limitlimită.
160
423631
3724
iar persoana din fața ta
conduce mult sub limita de viteză.
07:20
And it's frustratingfrustrant
161
428118
1223
Și e frustrant
07:21
because you can't really see
why they're drivingconducere so slowîncet.
162
429365
2951
pentru că nu înțelegi
de ce conduce atât de încet.
07:24
That's primaryprimar appraisalEvaluare.
163
432340
1318
Asta-i estimarea inițială.
07:25
You've lookedprivit at this and you've said
it's badrău and it's blameworthycondamnabil.
164
433682
3260
Ai analizat situația și ai decis
că e de rău și că e blamabilă.
07:28
But maybe you alsode asemenea decidea decide
it's not that bigmare a dealafacere.
165
436966
2601
Dar poate că decizi și că nu e mare lucru.
07:31
You're not in a hurrygrabă, doesn't mattermaterie.
166
439591
2293
Nu te grăbești, deci nu contează.
07:33
That's secondarysecundar appraisalEvaluare --
you don't get angryfurios.
167
441908
2452
Asta e evaluarea secundară,
nu te enervezi.
07:37
But now imagineimagina you're on your way
to a jobloc de munca interviewinterviu.
168
445218
3856
Dar acum imaginează-ți
că ești pe drum spre un interviu.
07:41
What that personpersoană is doing,
it hasn'tnu are changedschimbat, right?
169
449720
2484
Ce face acea persoană nu s-a schimbat, nu?
07:44
So primaryprimar appraisalEvaluare doesn't changeSchimbare;
still badrău, still blameworthycondamnabil.
170
452228
3565
Așadar evaluarea primară nu se schimbă -
încă e de rău și blamabil.
07:48
But your abilityabilitate
to copeface față with it sure does.
171
456315
2841
Dar abilitatea ta
de a-i face față s-a schimbat.
07:51
Because all of a suddenbrusc,
172
459180
1389
Pentru că, subit,
07:52
you're going to be latetârziu
to that jobloc de munca interviewinterviu.
173
460593
2167
vei întârzia la interviu.
07:54
All of a suddenbrusc,
174
462784
1151
Deodată,
07:55
you are not going to get your dreamvis jobloc de munca,
175
463959
1910
nu vei mai obține jobul visurilor tale,
07:57
the one that was going to give you
pilespiloți and pilespiloți of moneybani.
176
465893
2953
cel care îți va da munți și munți de bani.
08:00
(LaughterRâs)
177
468870
1001
(Râsete)
08:01
SomebodyCineva elsealtfel is going to get
your dreamvis jobloc de munca
178
469895
2333
Altcineva îți va lua locul de muncă ideal,
08:04
and you're going to be brokerupt.
179
472252
1650
iar tu vei fi falit.
08:05
You're going to be destitutelipsiţi de mijloace.
180
473926
1429
Vei fi sărac.
08:07
MightS-ar putea as well stop now, turnviraj around,
movemișcare in with your parentspărinţi.
181
475680
2953
Poți deja să te întorci din drum
și să te muți cu ai tăi.
08:10
(LaughterRâs)
182
478657
2158
(Râsete)
08:12
Why?
183
480839
1164
De ce?
08:14
"Because of this personpersoană in frontfață of me.
184
482027
1874
„Din cauza persoanei din fața mea.
08:15
This is not a personpersoană, this is a monstermonstru."
185
483925
1993
Nu e o persoană, e un monstru.”
08:17
(LaughterRâs)
186
485942
1000
(Râsete)
08:18
And this monstermonstru is here
just to ruinruina your life.
187
486966
3514
Iar acest monstru e aici
doar ca să îți ruineze viața.
08:22
(LaughterRâs)
188
490504
1390
(Râsete)
08:23
Now that thought processproces,
189
491918
1849
Acel proces cognitiv
08:25
it's calleddenumit catastrophizingcatastrophizing,
the one where we make the worstcel mai rău of things.
190
493791
4706
se numește dramatizare,
când ne gândim la ce poate fi mai rău.
08:30
And it's one of the primaryprimar
typestipuri of thoughtsgânduri that we know
191
498521
2731
Și e unul dintre tipurile
principale de gândire
08:33
is associatedasociate with chroniccronice angerfurie.
192
501276
1665
asociate cu furia cronică.
08:34
But there's a couplecuplu of othersalții.
193
502965
2072
Dar mai sunt și altele.
08:37
MisattributingAtribuirea eronată causationlegătura de cauzalitate.
194
505061
1564
Atribuirea eronată a cauzei.
08:38
AngrySupărat people tendtind to put blamevină
where it doesn't belongaparține.
195
506649
2777
Persoanele nervoase tind
să dea vina pe altceva.
08:41
Not just on people,
196
509450
1882
Nu doar pe alte persoane,
08:43
but actuallyde fapt inanimateneînsufleţit objectsobiecte as well.
197
511356
1888
ci chiar și pe obiecte.
08:45
And if you think that soundsunet ridiculousridicol,
198
513268
1889
Iar dacă vi se pare că sună ridicol,
08:47
think about the last time
you lostpierdut your carmașină keyschei and you said,
199
515181
2929
gândește-te când ai pierdut
cheile mașinii și ai zis:
„Unde s-au dus cheile alea?”
08:50
"Where did those carmașină keyschei go?"
200
518134
1451
08:51
Because you know
they rana fugit off on theiral lor ownpropriu.
201
519609
2024
Pentru că știi că au fugit de capul lor.
08:53
(LaughterRâs)
202
521657
2910
(Râsete)
08:56
They tendtind to overgeneralizesuprageneraliza,
they use wordscuvinte like "always,"
203
524591
2865
Tind să generalizeze,
utilizând cuvinte precum „mereu”,
08:59
"never," "everyfiecare,"
"this always happensse întâmplă to me,"
204
527480
2666
„niciodată”, „toți”,
„Asta mi se întâmplă tot timpul”,
09:02
"I never get what I want"
205
530170
1381
„Nu obțin niciodată ce vreau”
09:03
or "I hitlovit everyfiecare stoplightsemafor
on the way here todayastăzi."
206
531575
2690
sau „Am prins roșu
la toate semafoarele azi.”
09:06
DemandingnessDemandingness: they put theiral lor ownpropriu needsare nevoie
aheadînainte of the needsare nevoie of othersalții:
207
534879
3270
Își pun nevoile proprii
înaintea celorlalți:
09:10
"I don't careîngrijire why this personpersoană
is drivingconducere so slowîncet,
208
538173
2301
„Nu-mi pasă de ce conduce atât de încet,
09:12
they need to speedviteză up or movemișcare over
so I can get to this jobloc de munca interviewinterviu."
209
540498
3903
trebuie să accelereze sau să se dea
din drum ca să pot ajunge la interviu.”
09:16
And finallyin sfarsit, inflammatoryinflamatorii labelingetichetare.
210
544425
2291
Și în final, acuzații personale.
09:19
They call people foolsproşti, idiotsidioți, monstersmonştri,
211
547275
2872
Îi fac pe oameni proști, idioți, monștri,
09:22
or a wholeîntreg bunchbuchet of things
I've been told I'm not allowedpermis to say
212
550171
3048
și multe altele pe care mi s-a spus
că n-am voie să le rostesc
09:25
duringpe parcursul this TEDTED Talk.
213
553243
1167
în acest discurs TED.
09:26
(LaughterRâs)
214
554434
1421
(Râsete)
09:27
So for a long time,
215
555879
1270
Pentru multă vreme,
09:29
psychologistspsihologi have referredmenționate to these
as cognitivecognitiv distortionsdenaturarea
216
557173
3456
psihologii le-au numit
distorsiuni cognitive
09:32
or even irrationaliraţional beliefscredințe.
217
560653
1554
sau chiar credințe iraționale.
09:34
And yeah, sometimesuneori they are irrationaliraţional.
218
562231
2459
Și da, uneori sunt iraționale.
09:37
Maybe even mostcel mai of the time.
219
565462
1722
Poate o mare parte din timp.
09:39
But sometimesuneori, these thoughtsgânduri
are totallyintru totul rationalraţional.
220
567208
2682
Dar uneori aceste gânduri
sunt complet raționale.
09:42
There is unfairnessnedreptate in the worldlume.
221
570649
1730
Există nedreptate în lume.
09:44
There are cruelcrud, selfishegoist people,
222
572403
1712
Există oameni cruzi și egoiști
09:46
and it's not only OK to be angryfurios
when we're treatedtratate poorlyslab,
223
574139
3858
și nu e doar OK să fii nervos
când ești tratat rău,
09:50
it's right to be angryfurios
when we're treatedtratate poorlyslab.
224
578021
3219
e corect să fii nervos
când ești tratat rău.
09:53
If there's one thing I want you
to remembertine minte from my talk todayastăzi, it's this:
225
581846
4001
Dacă e un lucru cu care vreau să rămâneți
în urma discursul meu, e acesta:
09:57
your angerfurie existsexistă in you as an emotionemoţie
226
585871
3746
furia există în voi ca emoție
10:01
because it offereda oferit your ancestorsstrămoși,
bothambii humanuman and nonhumannonhuman,
227
589641
4658
pentru că le oferea strămoșilor noștri,
atât umani dar nu numai,
10:06
with an evolutionaryevolutiv advantageavantaj.
228
594323
2067
un avantaj evolutiv.
10:08
Just as your fearfrică alertsalerte you to dangerPericol,
229
596857
3085
Așa cum frica
te avertizează de un pericol,
10:11
your angerfurie alertsalerte you to injusticenedreptate.
230
599966
2156
furia arată o nedreptate.
10:14
It's one of the waysmoduri your braincreier
communicatescomunică to you
231
602146
2558
E un mod prin care creierul îți spune
10:16
that you have had enoughdestul.
232
604728
1667
că ai răbdat îndeajuns.
10:19
What's more, it energizesenergizeaza you
to confrontconfrunta that injusticenedreptate.
233
607022
3394
Mai mult, îți dă energia
să înfrunți acea nedreptate.
10:22
Think for a secondal doilea
about the last time you got madnebun.
234
610440
3206
Gândește-te pentru o clipă
la ultima dată când te-ai enervat.
10:25
Your heartinimă raterată increaseda crescut.
235
613670
1738
Ritmul cardiac a crescut.
10:27
Your breathingrespiraţie increaseda crescut,
you starteda început to sweatsudoare.
236
615432
2301
Respirația s-a intensificat,
ai transpirat.
10:30
That's your sympatheticsimpatic nervousagitat systemsistem,
237
618297
1864
Acela e sistemul nervos simpatic,
10:32
otherwisein caz contrar knowncunoscut
as your fight-or-flightlupta-sau-zbor systemsistem,
238
620185
3178
cunoscut și ca sistemul luptă sau fugi,
10:35
kickinglovituri cu piciorul in to offeroferi you
the energyenergie you need to respondrăspunde.
239
623387
3587
care se activează și îți oferă
energia necesară pentru a reacționa.
10:39
And that's just the stuffchestie you noticeda observat.
240
627758
1826
Iar asta e doar ceea ce se vede.
10:41
At the samela fel time, your digestivedigestiv systemsistem
slowedîncetinit down so you could conserveconserva energyenergie.
241
629608
4491
În același timp, sistemul digestiv
încetinește pentru a conserva energie.
10:46
That's why your mouthgură wenta mers dryuscat.
242
634123
1874
Din cauza asta ai gura uscată.
10:48
And your bloodsânge vesselsnave dilateddilatat
to get bloodsânge to your extremitiesextremităţilor.
243
636021
4044
Iar vasele de sânge se dilată
pentru a duce sângele către extremități.
10:52
That's why your facefață wenta mers redroșu.
244
640089
1453
Din cauza asta te înroșești.
10:53
It's all partparte of this complexcomplex patternmodel
of physiologicalfiziologice experiencesexperiențe
245
641566
3539
Totul face parte din acest șablon
complex de experiențe psihologice
10:57
that existexista todayastăzi
246
645129
1238
care există astăzi
10:58
because they helpeda ajutat your ancestorsstrămoși
247
646391
2758
pentru că i-au ajutat pe strămoșii tăi
11:01
dealafacere with cruelcrud and unforgivingneiertator
forcesforţele of naturenatură.
248
649173
3333
să înfrunte forțe ale naturii
crude și neiertătoare.
11:04
And the problemproblemă is that the thing
your ancestorsstrămoși did
249
652976
3231
Problema e că ceea ce făceau strămoșii tăi
11:08
to dealafacere with theiral lor angerfurie,
250
656231
1273
pentru a face față furiei,
11:09
to physicallyfizic fightluptă,
251
657528
1328
să se lupte,
11:10
they are no longermai lung reasonablerezonabil
or appropriateadecvat.
252
658880
2157
nu mai este rezonabil acum.
11:13
You can't and you shouldn'tnu ar trebui swingleagăn a clubclub
everyfiecare time you're provokeda provocat.
253
661061
3779
Nu poți și nu ar trebui să dai cu bâta
de fiecare dată când ești provocat.
11:16
(LaughterRâs)
254
664864
2840
(Râsete)
11:19
But here'saici e the good newsștiri.
255
667728
1738
Dar urmează partea bună.
11:21
You are capablecapabil of something
256
669490
1424
Ești capabil de ceva
11:22
your nonhumannonhuman ancestorsstrămoși
weren'tnu au fost capablecapabil of.
257
670938
2457
ce strămoșii tăi non-umani nu erau.
11:25
And that is the capacitycapacitate
to regulatereglementa your emotionsemoții.
258
673419
3358
Iar asta e capacitatea
de a-ți controla emoțiile.
11:29
Even when you want to lashLash out,
259
677174
1794
Chiar și când vrei să izbucnești,
11:30
you can stop yourselftu
and you can channelcanal that angerfurie
260
678992
2682
te poți opri și poți redirecționa
acea furie
11:33
into something more productiveproductiv.
261
681698
2067
către ceva mai productiv.
11:36
So oftende multe ori when we talk about angerfurie,
262
684119
1799
De multe ori când vorbim despre furie
11:37
we talk about how to keep
from gettingobtinerea angryfurios.
263
685942
2667
vorbim despre cum să ne abținem
să devenim nervoși.
11:40
We tell people to calmcalm down or relaxRelaxaţi-vă.
264
688633
2531
Le spunem oamenilor
să se calmeze sau să se relaxeze.
11:43
We even tell people to let it go.
265
691188
2278
Le spunem chiar să o lase să treacă.
11:45
And all of that assumespresupune that angerfurie is badrău
and that it's wronggresit to feel it.
266
693490
4849
Toate astea presupun că furia e rea
și că e greșit să o simțim.
11:50
But insteadin schimb, I like to think
of angerfurie as a motivatormotivatie.
267
698712
2821
Dar de fapt îmi place
să privesc furia ca o motivație.
11:53
The samela fel way your thirstsete
motivatesmotivează you to get a drinkbăutură of waterapă,
268
701557
3127
La fel cum setea te motivează să bei apă,
11:56
the samela fel way your hungerfoame
motivatesmotivează you to get a bitemușca to eatmânca,
269
704708
2952
la fel cum foamea te face să mănânci,
11:59
your angerfurie can motivatemotiva you
to respondrăspunde to injusticenedreptate.
270
707684
3499
așa și furia te poate motiva
să răspunzi la nedreptate.
12:03
Because we don't have to think too hardgreu
to find things we should be madnebun about.
271
711609
3936
Nu trebuie să ne gândim prea mult
pentru a găsi lucruri care să ne enerveze.
12:08
When we go back to the beginningînceput,
272
716085
1612
Dacă revenim la început,
12:09
yeah, some of those things, they're sillyprost
and not worthin valoare de gettingobtinerea angryfurios over.
273
717721
3970
da, unele lucruri sunt prostești
și nu merită să te enervezi.
12:13
But racismrasismului, sexismsexismul, bullyingintimidarea,
environmentalde mediu destructiondistrugere,
274
721715
3207
Dar rasismul, sexismul, bullying,
distrugerea mediului,
12:16
those things are realreal,
those things are terribleteribil,
275
724946
2302
acestea sunt reale,
sunt lucruri groaznice,
12:19
and the only way to fixrepara them
is to get madnebun first
276
727272
3226
iar unicul mod de a le rezolva
e întâi să ne enervăm,
12:22
and then channelcanal that angerfurie
into fightingluptă back.
277
730522
3063
iar apoi să canalizăm acea furie
într-o ripostă.
12:26
And you don't have to fightluptă back
with aggressionagresiune or hostilityostilitate or violenceviolenţă.
278
734053
4230
Nu trebuie să ripostezi cu agresivitate,
ostilitate sau violență.
12:30
There are infiniteinfinit waysmoduri
that you can expressexpres your angerfurie.
279
738307
3127
Există numeroase moduri
în care-ți poți exprima furia.
12:33
You can protestprotest,
you can writescrie lettersscrisori to the editoreditor,
280
741458
2921
Poți protesta, poți scrie scrisori,
12:36
you can donateDona to
and volunteervoluntar for causescauze,
281
744403
2543
poți face donații și voluntariat,
12:38
you can createcrea artartă,
you can createcrea literatureliteratură,
282
746970
2769
poți crea artă, literatură,
12:41
you can createcrea poetrypoezie and musicmuzică,
283
749763
1961
poezie și muzică,
12:43
you can createcrea a communitycomunitate
that caresgriji for one anothero alta
284
751748
2499
poți crea o comunitate
ce are grijă de ceilalți
12:46
and does not allowpermite
those atrocitiesatrocităţile to happenîntâmpla.
285
754271
2213
și care să nu încurajeze
aceste atrocități.
12:49
So the nextUrmător → time
you feel yourselftu gettingobtinerea angryfurios,
286
757331
2881
Așa că data viitoare când sunteți nervoși,
12:52
insteadin schimb of tryingîncercat to turnviraj it off,
287
760236
2000
în loc să încercați să o suprimați,
12:54
I hopesperanţă you'llveți listen
to what that angerfurie is tellingspune you.
288
762260
2645
sper că veți asculta
ce vă spune acea furie.
12:56
And then I hopesperanţă you'llveți channelcanal it
into something positivepozitiv and productiveproductiv.
289
764929
3531
Iar apoi sper că o veți canaliza
către ceva pozitiv și productiv.
13:00
Thank you.
290
768785
1151
Vă mulțumesc!
13:01
(ApplauseAplauze)
291
769960
3500
(Aplauze)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ryan Martin - Psychologist
Dr. Ryan Martin is the chair of the psychology department at the University of Wisconsin-Green Bay.

Why you should listen

Dr. Ryan Martin teaches courses on mental illness and emotion, including a course on anger. He researches and writes on healthy and unhealthy expressions of anger. His website, All the Rage, covers recent research on anger and provides anger management tips on how to handle anger most effectively. He also hosts the popular psychology podcast, Psychology and Stuff.

Martin was trained as a counseling psychologist at the University of Southern Mississippi, where he first started studying anger after earning his undergraduate degree in psychology with a minor in criminal justice from the University of St. Thomas. He has worked with clients -- angry and otherwis -- in a variety of settings including community mental health centers, college counseling centers and a VA Hospital.

Martin is a professor of psychology and an associate dean for the College of Arts, Humanities, and Social Sciences at the University of Wisconsin-Green Bay. His work has been featured in the New York Times, NPR's Invisibilia podcast, BBC Radio's Digital Human and elsewhere. When he's not thinking about feelings, he runs and spends time with his family.

More profile about the speaker
Ryan Martin | Speaker | TED.com