ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Stacy Smith: The data behind Hollywood's sexism

Stacy Smith: De gegevens achter het sexisme van Hollywood

Filmed:
1,160,204 views

Waar zijn alle vrouwen en meisjes in films? Sociaal wetenschapper Stacy Smith analyseert hoe de media vrouwen ondervertegenwoordigt en portretteert -- en de mogelijk destructieve gevolgen die deze beeldvorming heeft op de kijkers. Ze toont wetenschappelijke gegevens achter de vooroordelen met betrekking tot geslacht in Hollywood, waar 3 keer zoveel mannen als vrouwen te zien zijn (en voor werknemers achter de camera is het nog erger).
- Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Vandaag wil ik jullie vertellen over
een belangrijk sociaal probleem.
00:12
TodayVandaag, I want to tell you
about a pressingpersing socialsociaal issuekwestie.
0
880
3816
00:16
Now, it's not nuclearnucleair armsarmen,
1
4720
2336
Nee, niet atoomwapens,
00:19
it's not immigrationimmigratie,
2
7080
1576
of immigratie,
00:20
and it's not malariamalaria-.
3
8680
1936
en ook niet malaria.
00:22
I'm here to talk about moviesfilms.
4
10640
3456
Ik ben hier om over films te praten.
00:26
Now, in all seriousnessernst,
moviesfilms are actuallywerkelijk really importantbelangrijk.
5
14120
3560
Zonder gekheid,
films zijn echt belangrijk.
00:30
In filmfilm, we can be wildlyWild entertainedvermaakt,
6
18480
4176
Films kunnen ons buitengewoon vermaken,
00:34
and we can alsoook be transportedvervoerd
throughdoor storytellingverhaal vertellen.
7
22680
4320
en verhalen kunnen ons
in vervoering brengen.
00:39
StorytellingStorytelling is so importantbelangrijk.
8
27480
1816
Verhalen vertellen is zo belangrijk.
00:41
StoriesVerhalen tell us what societiessamenlevingen valuewaarde,
9
29320
3536
Door verhalen weten we
wat een samenleving waardeert,
00:44
they offeraanbod us lessonservaring,
10
32880
1976
we leren ervan,
00:46
and they sharedelen and preservebehouden our historygeschiedenis.
11
34880
3176
en ze delen en behouden onze geschiedenis.
00:50
StoriesVerhalen are amazingverbazingwekkend.
12
38080
1600
Verhalen zijn geweldig.
00:52
But storiesverhalen don't give everyoneiedereen
13
40440
2936
Maar verhalen geven niet iedereen
00:55
the samedezelfde opportunitykans
to appearverschijnen withinbinnen them,
14
43400
4456
dezelfde mogelijkheid
om erin te verschijnen,
00:59
particularlyvooral not storiesverhalen
15
47880
2456
vooral niet de verhalen die we kennen
01:02
compartmentalizedgecompartimenteerd
in the formformulier of AmericanAmerikaanse moviesfilms.
16
50360
4136
in de vorm van Amerikaanse speelfilms.
01:06
In filmfilm, interestinglybelangwekkend enoughgenoeg,
17
54520
2296
In films, en dit is interessant,
01:08
femalesvrouwtjes are still erasedgewist and marginalizedgemarginaliseerde
18
56840
3576
worden vrouwen nog steeds
onzichtbaar gemaakt en achtergesteld
01:12
in a lot of our storiesverhalen.
19
60440
2056
in veel van onze verhalen.
01:14
And I learnedgeleerd this for the first time
about 10 yearsjaar agogeleden
20
62520
2856
Ik kwam hier ongeveer
tien jaar geleden achter
01:17
when I did my first studystudie
on gendergeslacht rolerol in G-ratedGeraspt filmsfilms.
21
65400
3776
bij mijn eerste studie naar de rol
van geslacht in films voor 6+.
01:21
SinceSinds then, we'vewij hebben conducteduitgevoerd
more than 30 investigationsonderzoeken.
22
69200
3576
Inmiddels hebben we
meer dan 30 onderzoeken gedaan.
01:24
My teamteam is tiredmoe.
23
72800
1856
Mijn team is moe.
(Gelach)
01:26
And I've committedtoegewijd my life
24
74680
3376
En ik heb mijn leven als onderzoeker
en activiste gewijd
01:30
as researcheronderzoeker and activistactivist
25
78080
2496
aan het bevechten
van de inclusie-crisis in Hollywood
01:32
to fightingvechten the inclusioninclusie crisiscrisis
26
80600
2696
01:35
in HollywoodHollywood.
27
83320
1856
01:37
So todayvandaag, what I'd like to do
is tell you about that crisiscrisis.
28
85200
3496
Vandaag wil ik jullie
vertellen over die crisis.
01:40
I want to talk about
gendergeslacht inequalityongelijkheid in filmfilm.
29
88720
2576
Ik wil het hebben over
geslachtsongelijkheid in films.
01:43
I want to tell you how it is perpetuatedbestendigd,
30
91320
2376
Over hoe het in stand gehouden wordt,
01:45
and then I'm going to tell you
how we're going to fixrepareren it.
31
93720
4016
en dan ga ik jullie vertellen
hoe we dit gaan oplossen.
01:49
HoweverEchter, one caveatwaarschuwing before I beginbeginnen:
32
97760
3816
Maar voordat ik begin, een waarschuwing:
01:53
my datagegevens are really depressingdeprimerend.
33
101600
3336
mijn gegevens zijn erg deprimerend.
01:56
So I want to apologizeverontschuldigen in advancevan te voren,
34
104960
2056
Dus ik wil me vooraf verontschuldigen,
01:59
because I'm going to put you all
in a really badslecht moodhumeur.
35
107040
3136
want ik ga jullie allemaal
opzadelen met een rothumeur.
02:02
But I'm going to bringbrengen it up at the endeinde,
36
110200
3376
Maar aan het eind maak
ik het een beetje goed,
02:05
and I'm going to presentaanwezig a silverzilver liningvoering
37
113600
2856
en ga ik een sprankje hoop geven
02:08
to fixrepareren this messknoeien that we'vewij hebben been in
38
116480
2376
over hoe we deze puinhoop waar
we al zo lang in zitten, kunnen opruimen.
02:10
for a very, very long time.
39
118880
2576
02:13
So, let's startbegin with the gravityzwaartekracht
of the situationsituatie.
40
121480
3936
Dus, laten we beginnen
bij de ernst van de situatie.
02:17
EachElke yearjaar, my researchOnderzoek teamteam
examinesonderzoekt the toptop 100 grossingbrutowinst filmsfilms
41
125440
3616
Elk jaar onderzoekt mijn team
de 100 films met de hoogste omzet
02:21
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
42
129080
1616
in de Verenigde Staten.
02:22
What we do is we look at everyelk speakingsprekend
or namedgenaamd characterkarakter on-screenop het scherm.
43
130720
4216
We kijken naar alle personages
die tekst of een naam hebben.
02:26
Now, to counttellen in one of my investigationsonderzoeken,
44
134960
2936
Om meegeteld te worden
in mijn onderzoeken,
02:29
all a characterkarakter has to do is say one wordwoord.
45
137920
4176
hoeft een personage slechts
één woord te spreken.
02:34
This is a very lowlaag barbar.
46
142120
2576
Dit is een heel laag criterium.
02:36
(LaughterGelach)
47
144720
1456
(Gelach)
02:38
ThusDus farver, we'vewij hebben lookedkeek at 800 moviesfilms,
48
146200
2416
Tot op heden hebben we 800 films bekeken,
02:40
from 2007 to 2015,
49
148640
2016
van 2007 tot 2015,
02:42
cataloguingcatalogisering everyelk speakingsprekend characterkarakter
on-screenop het scherm for gendergeslacht, racerace, ethnicityetniciteit,
50
150680
4856
en hebben we alle sprekende personages
ingedeeld op geslacht, ras, etniciteit,
02:47
LGBTLGBT and characterstekens with a disabilityhandicap.
51
155560
3360
LHBT en personages met een beperking.
02:51
Let's take a look
at really some problematicproblematisch trendstrends.
52
159920
3856
Laten we eens kijken naar een
aantal zeer problematische trends.
02:55
First, femalesvrouwtjes are still
noticeablymerkbaar absentafwezig on-screenop het scherm in filmfilm.
53
163800
4576
Ten eerste, vrouwen zijn nog steeds
opvallend afwezig op het grote scherm.
03:00
AcrossOver 800 moviesfilms
and 35,205 speakingsprekend characterstekens,
54
168400
4336
In 800 films
en 35.205 sprekende personages
03:04
lessminder than a thirdderde of all rolesrollen
go to girlsmeisjes and womenvrouw.
55
172760
3696
is minder dan een derde
van alle rollen voor meisjes en vrouwen.
03:08
LessMinder than a thirdderde!
56
176480
1296
Minder dan een derde!
03:09
There's been no changeverandering from 2007 to 2015,
57
177800
3456
Er is niets veranderd van 2007 tot 2015.
03:13
and if you comparevergelijken our resultsuitslagen
58
181280
1429
En onze resultaten vergeleken met
03:14
to a smallklein samplemonster of filmsfilms
from 1946 to 1955,
59
182733
4643
een kleine steekproef
van films van 1946 tot 1955,
03:19
there's been no changeverandering
in over a halfvoor de helft of a centuryeeuw.
60
187400
4296
laten in meer dan een halve eeuw
geen verandering zien.
03:23
Over halfvoor de helft of a centuryeeuw!
61
191720
1376
Meer dan een halve eeuw!
03:25
But we're halfvoor de helft of the populationbevolking.
62
193120
2616
Maar we maken de helft
van de bevolking uit.
03:27
Now, if we look at this datagegevens
intersectionallyintersectionally,
63
195760
2816
Als we een doorsnede
van deze gegevens bekijken,
03:30
whichwelke has been a focusfocus of todayvandaag,
64
198600
2136
wat vandaag de focus heeft,
03:32
the pictureafbeelding becomeswordt even more problematicproblematisch.
65
200760
3096
wordt het plaatje zelfs nog zorgwekkender.
03:35
AcrossOver the toptop 100 filmsfilms
of just last yearjaar,
66
203880
3016
In de top 100 films van
alleen het afgelopen jaar,
03:38
48 filmsfilms didn't featurekenmerk one blackzwart
or African-AmericanAfro-Amerikaanse speakingsprekend characterkarakter,
67
206920
4296
kwam in 48 geen sprekend personage voor
dat zwart of Afro-Amerikaans was,
03:43
not one.
68
211240
1256
niet één.
03:44
70 filmsfilms were devoidverstoken of AsianAziatische
or Asian-AmericanAsian-American speakingsprekend characterstekens
69
212520
4216
In 70 films kwamen geen personages
voor met een Aziatische achtergrond
03:48
that were girlsmeisjes or womenvrouw.
70
216760
1416
die meisje of vrouw waren.
03:50
NoneGeen.
71
218200
1616
Geen enkele.
03:51
Eighty-fourVierentachtig filmsfilms didn't featurekenmerk one
femalevrouw characterkarakter that had a disabilityhandicap.
72
219840
4376
84 films lieten geen enkel vrouwelijk
personage met een beperking zien.
03:56
And 93 were devoidverstoken of lesbianlesbisch, bisexualBisexueel
or transgendertransgender femalevrouw speakingsprekend characterstekens.
73
224240
6576
En 93 films waren verstoken van lesbische,
biseksuele of transgender-vrouwen.
04:02
This is not underrepresentationondervertegenwoordiging.
74
230840
3176
Dit is geen ondervertegenwoordiging.
04:06
This is erasurewissen,
75
234040
1896
Dit is uitvlakken,
04:07
and I call this
the epidemicepidemie of invisibilityonzichtbaarheid.
76
235960
4816
en ik noem dit
de epidemie van onzichtbaarheid.
04:12
Now, when we moveverhuizing
from prevalenceoverwicht to protagonisthoofdrolspeler,
77
240800
3696
Als we nu doorgaan van hoe vaak
vrouwen voorkomen naar hoofdpersoon,
04:16
the storyverhaal is still problematicproblematisch.
78
244520
2456
is het nog steeds een lastig verhaal.
04:19
Out of a hundredhonderd filmsfilms last yearjaar,
79
247000
1616
Van de honderd films vorig jaar,
04:20
only 32 featuredFeatured a femalevrouw leadlood
or coleadcolead drivinghet rijden the actionactie.
80
248640
4616
waren er maar 32 met een vrouw als
hoofdpersoon of in een belangrijke bijrol.
04:25
Only threedrie out of a hundredhonderd filmsfilms
81
253280
2136
Slechts drie van de honderd films
04:27
featuredFeatured an underrepresentedondervertegenwoordigd
femalevrouw drivinghet rijden the storyverhaal,
82
255440
3776
hadden een ondervertegenwoordige
vrouw als aanjager van het verhaal,
04:31
and only one diverseverschillend womanvrouw
83
259240
2296
en slechts een niet-blanke vrouw
04:33
that was 45 yearsjaar of ageleeftijd or olderouder
at the time of theatricaltheater- releasevrijlating.
84
261560
4736
die 45 of ouder was toen de film uitkwam.
04:38
Now let's look at portrayalPortret.
85
266320
1480
En nu afbeelding.
04:40
In additiontoevoeging to the numbersgetallen you just saw,
86
268920
1936
Naast de cijfers die je net hebt gezien,
04:42
femalesvrouwtjes are farver more likelywaarschijnlijk
to be sexualizedgeseksualiseerde in filmfilm
87
270880
3616
worden vrouwen in films veel vaker
op een seksuele manier afgebeeld
04:46
than theirhun malemannetje counterpartstegenhangers.
88
274520
1736
dan hun mannelijke tegenspelers.
04:48
MatterZaak of factfeit, they're about
threedrie timestijden as likelywaarschijnlijk
89
276280
2416
Sterker nog, het komt drie keer vaker voor
04:50
to be showngetoond in sexuallyseksueel
revealingonthullende clothingkleding,
90
278720
2016
dat zij worden afgebeeld in sexy kleding,
04:52
partiallygedeeltelijk nakednaakt,
91
280760
1216
gedeeltelijk naakt,
04:54
and they're farver more likelywaarschijnlijk to be thindun.
92
282000
2576
en ze zijn veel vaker dun.
04:56
Now, sometimessoms, in animationanimatie,
femalesvrouwtjes are so thindun
93
284600
3736
Soms zijn vrouwen in tekenfilms zó dun
05:00
that theirhun waisttaille sizegrootte approximatesbenadert
the circumferenceomtrek of theirhun upperbovenste armarm.
94
288360
4656
dat hun taille ongeveer even groot
is als de omtrek van hun bovenarm.
05:05
(LaughterGelach)
95
293040
1656
(Gelach)
05:06
We like to say that these galsgals
have no roomkamer for a wombbaarmoeder
96
294720
3416
Wij zeggen dat deze meiden
geen ruimte hebben voor een baarmoeder
05:10
or any other internalintern organorgaan.
97
298160
2576
of enig ander intern orgaan.
05:12
(LaughterGelach)
98
300760
2016
(Gelach)
05:14
Now, all jokingeen grapje asideterzijde,
99
302800
1576
Maar zonder dollen,
theorieën suggereren, onderzoek bevestigt:
05:16
theoriestheorieën suggestsuggereren, researchOnderzoek confirmsbevestigt,
100
304400
1936
05:18
exposureblootstelling to thindun idealsidealen
and objectifyingobjectiverende contentinhoud
101
306360
2376
al die slankheidsidealen
en objectificerende content
05:20
can leadlood to bodylichaam dissatisfactionontevredenheid,
internalizationinternalisering of the thindun idealideaal
102
308760
3816
kunnen leiden tot onvrede met je lichaam,
het nastreven van het slankheidsideaal,
05:24
and self-objectificationzelf objectivering
amongtussen some femalevrouw viewerskijkers.
103
312600
4416
en zelf-objectificatie
bij sommige vrouwelijke kijkers.
05:29
ObviouslyUiteraard, what we see on-screenop het scherm
104
317040
1976
Wat we op het scherm zien
05:31
and what we see in the worldwereld-,
105
319040
1976
en wat we in de buitenwereld zien,
05:33
they do not matchbij elkaar passen.
106
321040
1736
komt duidelijk niet met elkaar overeen.
05:34
They do not matchbij elkaar passen!
107
322800
1256
Het komt niet overeen!
05:36
MatterZaak of factfeit,
if we livedleefden in the screenscherm worldwereld-,
108
324080
2256
Als we in de filmwereld zouden wonen,
05:38
we would have a populationbevolking
crisiscrisis on our handshanden.
109
326360
3600
zouden we een populatiecrisis hebben.
05:42
So, as soonspoedig as I recognizederkend
these patternspatronen,
110
330800
2056
Toen ik deze patronen herkende,
wilde ik weten hoe dit kwam,
05:44
I wanted to find out why,
111
332880
1256
05:46
and it turnsbochten out that there are
two driversstuurprogramma 's to inequalityongelijkheid on-screenop het scherm:
112
334160
3896
en er blijken twee factoren te zijn
die bijdragen aan deze ongelijkheid:
05:50
contentinhoud creatorSchepper gendergeslacht
and misperceptionsmisvattingen of the audiencepubliek.
113
338080
3096
het geslacht van de maker
en misvattingen van het publiek.
05:53
Let's unpackuitpakken them really quicksnel.
114
341200
1736
Laten we deze snel uitpakken.
05:54
If you want to changeverandering
any of the patternspatronen I just talkedgesproken about,
115
342960
2936
Als je de patronen
waar ik het net over had wil veranderen,
05:57
all you have to do
is hirehuren femalevrouw directorsbestuurders.
116
345920
2456
hoef je alleen vrouwelijke
regisseurs in te huren.
06:00
TurnsBochten out, the femalevrouw directorsbestuurders
117
348400
2016
Wat blijkt, vrouwelijke regisseurs
06:02
are associatedgeassocieerd with,
in termstermen of shortkort filmsfilms and indieIndie filmsfilms,
118
350440
4496
worden in verband gebracht met,
bij korte en onafhankelijke films,
meer meisjes en vrouwen op het scherm,
06:06
more girlsmeisjes and womenvrouw on-screenop het scherm,
119
354960
1816
06:08
more storiesverhalen with womenvrouw in the centercentrum,
120
356800
2616
meer verhalen met vrouwen als middelpunt,
06:11
more storiesverhalen with womenvrouw
40 yearsjaar of ageleeftijd or olderouder on-screenop het scherm,
121
359440
4536
meer verhalen die vrouwen
van boven de 40 laten zien,
06:16
whichwelke I think is good newsnieuws for this crowdmenigte.
122
364000
2896
wat volgens mij goed nieuws
is voor dit publiek.
06:18
More underrepresentedondervertegenwoordigd --
123
366920
1936
Meer ondervertegenwoordigde --
06:20
(LaughterGelach)
124
368880
1336
(Gelach)
06:22
Sorry.
125
370240
1216
Sorry.
06:23
(LaughterGelach)
126
371480
1776
(Gelach)
Sorry, maar ook weer niet.
06:25
Sorry but not sorry.
127
373280
1256
06:26
More underrepresentedondervertegenwoordigd characterstekens
in termstermen of racerace and ethnicityetniciteit,
128
374560
3656
Meer ondervertegenwoordigde personages
op gebied van ras en etniciteit,
06:30
and mostmeest importantlybelangrijker,
129
378240
1296
en het meest belangrijke,
06:31
more womenvrouw workingwerkend behindachter the cameracamera
130
379560
2376
meer vrouwen achter de schermen
06:33
in keysleutel productionproductie rolesrollen.
131
381960
2096
in belangrijke productiefuncties.
06:36
EasyGemakkelijk answerantwoord to the problemsproblemen
that we just talkedgesproken about.
132
384080
3736
Een makkelijk antwoord op de problemen
waar we het zojuist over hadden.
06:39
Or is it?
133
387840
1216
Maar is dat echt zo?
06:41
It's actuallywerkelijk not.
134
389080
1776
Helaas niet.
06:42
800 filmsfilms, 2007-2015,
135
390880
3256
Achthonderd films, van 2007 tot 2015,
06:46
886 directorsbestuurders.
136
394160
1576
886 regisseurs.
06:47
Only 4.1 percentprocent are womenvrouw.
137
395760
3616
En maar 4,1 procent is vrouw.
06:51
Only threedrie are African-AmericanAfro-Amerikaanse or blackzwart,
138
399400
2896
Slechts drie zijn
Afro-Amerikaans of zwart,
06:54
and only one womanvrouw was AsianAziatische.
139
402320
2480
en slechts een vrouw was Aziatisch.
06:57
So why is it so difficultmoeilijk
140
405520
3496
Waarom is het zo moeilijk
om vrouwelijke regisseurs te krijgen
07:01
to have femalevrouw directorsbestuurders
141
409040
1776
07:02
if they're partdeel of the solutionoplossing?
142
410840
2656
als zij onderdeel zijn van de oplossing?
07:05
Well, to answerantwoord this questionvraag,
143
413520
1776
Om deze vraag te beantwoorden,
07:07
we conducteduitgevoerd a studystudie.
144
415320
1200
hebben we een studie gedaan.
07:09
We interviewedgeïnterviewd dozenstientallen of industryindustrie insidersinsiders
145
417120
2296
We hebben tientallen insiders geïnterviewd
07:11
and askedgevraagd them about directorsbestuurders.
146
419440
2416
en hebben hen vragen
gesteld over regisseurs.
07:13
TurnsBochten out, bothbeide malemannetje
and femalevrouw executivesleidinggevenden,
147
421880
3816
Dan blijken zowel mannelijke
als vrouwelijke bestuurders,
07:17
when they think directorregisseur,
148
425720
1656
als zij aan een regisseur denken,
aan een man te denken.
07:19
they think malemannetje.
149
427400
1576
07:21
They perceivewaarnemen the traitseigenschappen of leadershipleiderschap
150
429000
2856
Zij zien leiderschapskwaliteiten
van nature als mannelijk.
07:23
to be masculinemannelijk in naturenatuur.
151
431880
2256
07:26
So when they're going to hirehuren a directorregisseur
152
434160
3176
Dus als zij een regisseur moeten inhuren
om een filmploeg te leiden,
een schip te besturen,
07:29
to commandopdracht a crewbemanning, leadlood a shipschip,
153
437360
2296
07:31
be a visionaryvisionaire or be GeneralAlgemene PattonPatton,
154
439680
2376
om een visionair te zijn,
of Generaal Patton,
07:34
all the things that we'vewij hebben heardgehoord --
155
442080
2256
alles wat we gehoord hebben --
gaan hun gedachten en voorstellingen
uit naar iets mannelijks.
07:36
theirhun thoughtsgedachten and ideationsideations pullTrekken malemannetje.
156
444360
3000
07:39
The perceptionperceptie of directorregisseur or a leaderleider
157
447840
2456
De dingen die horen
bij een regisseur of leider
07:42
is inconsistentinconsequent
with the perceptionperceptie of a womanvrouw.
158
450320
3656
komen niet overeen
met hoe ze vrouwen zien.
07:46
The rolesrollen are incongruousonlogisch,
159
454000
2016
De rollen sluiten elkaar uit,
07:48
whichwelke is consistentconsequent with a lot of researchOnderzoek
in the psychologicalpsychologisch arenaarena.
160
456040
4136
en dat komt overeen met veel onderzoek
op psychologisch vlak.
07:52
SecondTweede factorfactor contributingbijdragende
to inequalityongelijkheid on-screenop het scherm
161
460200
3136
De tweede factor die bijdraagt
aan ongelijkheid op het scherm
07:55
is misperceptionsmisvattingen of the audiencepubliek.
162
463360
2576
zijn misvattingen over het publiek.
Ik hoef jullie niet te vertellen
07:57
I don't need to tell this crowdmenigte:
163
465960
1656
07:59
50 percentprocent of the people
that go to the boxdoos officekantoor and buykopen ticketskaartjes
164
467640
3256
dat 50 procent van de mensen
die kaartjes kopen voor de film
08:02
are girlsmeisjes and womenvrouw in this countryland.
165
470920
1976
in dit land meisje of vrouw zijn.
08:04
Right?
166
472920
1216
Toch?
08:06
But we're not perceivedwaargenomen to be a viablerendabel
or financiallyfinancieel lucrativewinstgevend targetdoel audiencepubliek.
167
474160
5336
Maar we worden niet gezien
als financiëel lucratieve doelgroep.
08:11
FurtherVerder, there's some misperceptionsmisvattingen
168
479520
2216
Ook zijn er misvattingen
08:13
about whetherof femalesvrouwtjes can openOpen a filmfilm.
169
481760
3096
over de vraag of vrouwen
een film kunnen openen.
08:16
OpenOpen a filmfilm meansmiddelen that if you
placeplaats a femalevrouw at the centercentrum,
170
484880
2856
Dit betekent dat als je een vrouw
als middelpunt neemt,
08:19
it doesn't have the returnterugkeer on investmentinvestering
171
487760
1936
de film niet dezelfde opbrengst heeft als
een verhaal met een man als middelpunt.
08:21
that if you placeplaats a malemannetje
at the centercentrum of a storyverhaal does.
172
489720
2960
08:25
This misperceptionmisvatting is actuallywerkelijk costlyduur.
173
493440
3656
Deze misvatting is eigenlijk een dure.
08:29
Right?
174
497120
1216
Toch?
08:30
EspeciallyMet name in the wakewekken
of franchisestemrecht successessuccessen
175
498360
2296
Helemaal gezien de successen
van filmreeksen
08:32
like "The HungerHonger GamesSpelletjes,"
176
500680
2096
als 'The Hunger Games',
08:34
"PitchToonhoogte PerfectPerfecte"
177
502800
1216
'Pitch Perfect',
08:36
or that smallklein little indieIndie filmfilm,
"StarSter WarsOorlogen: The ForceKracht AwakensOntwaakt."
178
504040
4680
of die kleine onafhankelijke film
'Star Wars: The Force Awakens'.
(Gelach)
Onze economische analyses laten zien
dat het geslacht van de hoofdpersoon
08:41
Our owneigen economiceconomisch analysesanalyses showtonen
that gendergeslacht of the leadlood characterkarakter
179
509840
3376
08:45
doesn't playspelen a rolerol in economiceconomisch successsucces
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
180
513240
3496
geen rol speelt in het economische
succes in de Verenigde Staten.
08:48
But what does?
181
516760
1296
Wat dan wel?
08:50
ProductionProductie costskosten alonealleen
182
518080
1856
De productiekosten, op zich,
08:51
or in conjunctionconjunctie with how widelywijd
a filmfilm is distributedgedistribueerd in this countryland.
183
519960
5600
of in samenhang met het aantal bioscopen
waar een film draait in dit land.
08:58
It's not the gendergeslacht of the leadlood characterkarakter.
184
526400
2080
Niet het geslacht van de hoofdpersoon.
09:00
So at this pointpunt, we should
all be sufficientlyvoldoende depressedterneergeslagen.
185
528960
4376
Nu moeten we allemaal
voldoende depressief zijn.
09:05
No changeverandering in 50 yearsjaar,
186
533360
1536
Geen verandering in 50 jaar,
09:06
fewweinig femalevrouw directorsbestuurders
workingwerkend behindachter the cameracamera
187
534920
2376
weinig vrouwelijke regisseurs
achter de camera
09:09
and the entertainmentvermaak industryindustrie
does not trustvertrouwen us as an audiencepubliek.
188
537320
4040
en de entertainmentbranche
vertrouwt ons als publiek niet.
09:14
Well, I told you
there would be a silverzilver liningvoering,
189
542240
2376
Maar ik vertelde dat ik een sprankje
hoop zou bieden, en dat is er echt.
09:16
and there is.
190
544640
1200
09:18
There are actuallywerkelijk
simpleeenvoudig and tangibletastbaar solutionsoplossingen
191
546680
3296
Er zijn daadwerkelijk
simpele en tastbare oplossingen
09:22
to fixingvaststelling this problemprobleem
192
550000
1536
om dit probleem op te lossen
09:23
that involvebetrekken bij contentinhoud creatorsmakers,
193
551560
1616
met behulp van de makers,
09:25
executivesleidinggevenden and consumersconsumenten
194
553200
2216
bestuursleden en consumenten
09:27
like the individualsindividuen in this roomkamer.
195
555440
2336
zoals de mensen in deze zaal.
09:29
Let's talk about a fewweinig of them.
196
557800
1896
Laten we het over een aantal hebben.
09:31
The first is what I call "just addtoevoegen fivevijf."
197
559720
2456
Als eerste de 'voeg er maar vijf aan toe',
09:34
Did you know if we lookedkeek
at the toptop 100 filmsfilms nextvolgende yearjaar
198
562200
3056
Wist je dat als we kijken naar
de top 100 films van volgend jaar
09:37
and simplyeenvoudigweg addedtoegevoegd fivevijf femalevrouw
speakingsprekend characterstekens on-screenop het scherm
199
565280
3216
en gewoon vijf vrouwelijke personages
met tekst toevoegen
09:40
to eachelk of those filmsfilms,
200
568520
1416
aan elk van die films,
09:41
it would createcreëren a newnieuwe normnorm.
201
569960
1616
dit een nieuwe norm zou creëren?
09:43
If we were to do this
for threedrie contiguousaaneengesloten yearsjaar,
202
571600
2776
Als we dit drie jaar achter elkaar doen,
dan hebben we geslachtsgelijkheid.
09:46
we would be at gendergeslacht paritypariteit
203
574400
2016
09:48
for the first time
in over a halfvoor de helft of a centuryeeuw.
204
576440
4560
Voor het eerst in ruim een halve eeuw.
09:53
Now, this approachnadering is advantageousvoordelig
for a varietyverscheidenheid of reasonsredenen.
205
581640
3256
Deze benadering is om veel redenen goed.
09:56
One? It doesn't take away jobsjobs
for malemannetje actorsacteurs.
206
584920
3936
Een? Er verdwijnen geen banen
voor mannelijke acteurs.
10:00
HeavenHemel forbidverbieden.
207
588880
1336
God verhoede.
10:02
(LaughterGelach)
208
590240
2416
(Gelach)
10:04
Two, it's actuallywerkelijk cost-effectivekostenefficient.
It doesn't costkosten that much.
209
592680
3936
Twee, het is zelfs kostenefficiënt.
Het kost niet zoveel.
10:08
ThreeDrie, it buildsbouwt a pipelinepijpleiding for talenttalent.
210
596640
1896
Drie, er komt een pijplijn voor talent.
10:10
And fourvier, it humanizesmenselijk wordt
the productionproductie processwerkwijze.
211
598560
2616
En vier, het maakt
het productieproces menselijker.
10:13
Why? Because it makesmerken sure
that there's womenvrouw on setreeks.
212
601200
3760
Waarom?
Omdat er meer vrouwen op de set zijn.
10:17
SecondTweede solutionoplossing is for A-listA-lijst talenttalent.
213
605360
2800
De tweede oplossing is voor grote sterren.
10:20
A-listersA-listers, as we all know,
can make demandseisen in theirhun contractscontracten,
214
608800
3576
Grote sterren kunnen, zoals we weten,
eisen stellen in hun contract,
10:24
particularlyvooral the onesdegenen that work
on the biggestgrootste HollywoodHollywood filmsfilms.
215
612400
3696
vooral degenen die meewerken
aan de grootste Hollywood-films.
10:28
What if those A-listersA-listers
216
616120
1736
Wat als die grote sterren
10:29
simplyeenvoudigweg addedtoegevoegd an equityeigen vermogen clauseclausule
or an inclusioninclusie riderrijder
217
617880
4096
gewoon een gelijkheidsclausule
of een eisenpakket voor inclusie
10:34
into theirhun contractcontract?
218
622000
2056
in hun contract laten opnemen?
10:36
Now, what does that mean?
219
624080
1936
Wat betekent dat dan?
10:38
Well, you probablywaarschijnlijk don't know
220
626040
1696
Wellicht weten jullie dit niet,
10:39
but the typicaltypisch featurekenmerk filmfilm
221
627760
1336
maar een typische speelfilm
10:41
has about 40 to 45
speakingsprekend characterstekens in it.
222
629120
2680
heeft tussen de 40 en 45
personages met tekst.
10:44
I would argueargumenteren that only 8 to 10
of those characterstekens
223
632520
3416
Ik durf wel te beweren dat slechts
8 tot 10 van die personages
10:47
are actuallywerkelijk relevantrelevant to the storyverhaal.
224
635960
3016
echt relevant zijn voor het verhaal.
10:51
ExceptBehalve maybe "AvengersAvengers." Right?
225
639000
2016
Behalve misschien 'Avengers'. Niet dan?
10:53
A fewweinig more in "AvengersAvengers."
226
641040
1680
Een paar meer in 'Avengers'.
10:55
The remainingoverblijvende 30 or so rolesrollen,
227
643680
2376
De overgebleven 30 rollen --
10:58
there's no reasonreden why those minormineur rolesrollen
228
646080
2416
er is geen reden waarom die kleine rollen
11:00
can't matchbij elkaar passen or reflectreflecteren the demographydemografie
229
648520
2896
niet de demografie kunnen weerspiegelen
11:03
of where the storyverhaal is takingnemen placeplaats.
230
651440
3200
van waar het verhaal zich afspeelt.
11:07
An equityeigen vermogen riderrijder by an A-listerA-lister
in theirhun contractcontract
231
655120
3576
Een eisenpakket van een ster
in diens contract
11:10
can stipulatebepalen that those rolesrollen
232
658720
2416
kan afdwingen dat die rollen
11:13
reflectreflecteren the worldwereld-
in whichwelke we actuallywerkelijk liveleven.
233
661160
3296
de wereld om ons heen weerspiegelen.
11:16
Now, there's no reasonreden why a networknetwerk,
234
664480
2536
Er is geen reden dat een omroep,
11:19
a studiostudio or a productionproductie companybedrijf
235
667040
2176
een studio of productiemaatschappij
11:21
cannotkan niet adoptadopteren the samedezelfde contractualcontractuele languagetaal
236
669240
3616
niet dezelfde contractuele
taal kan gebruiken
11:24
in theirhun negotiationonderhandeling processesprocessen.
237
672880
2816
in hun onderhandelingsprocessen.
Dan de derde oplossing:
11:27
ThirdDerde solutionoplossing:
238
675720
1656
11:29
this would be for
the entertainmentvermaak industryindustrie,
239
677400
2336
de entertainment-industrie
11:31
HollywoodHollywood in particularbijzonder,
240
679760
1216
en vooral Hollywood,
11:33
to adoptadopteren the RooneyRooney RuleRegel
241
681000
2936
zou de 'Rooney Rule' moeten overnemen
11:35
when it comeskomt to hiringverhuren practicespraktijken
around directorsbestuurders.
242
683960
3656
bij het inhuren van regisseurs.
11:39
Now, in the NFLNFL,
the RooneyRooney RuleRegel stipulatesbepaalt
243
687640
2616
In de NFL schrijft de Rooney Rule voor
11:42
that if a teamteam wants to hirehuren a coachCoach
from outsidebuiten the organizationorganisatie,
244
690280
3856
dat als een team een coach wil aanstellen
van buiten de eigen organisatie,
11:46
what they have to do is interviewinterview
an underrepresentedondervertegenwoordigd candidatekandidaat-lidstaten.
245
694160
3936
ze een ondervertegenwoordigde kandidaat
op gesprek moeten laten komen.
11:50
The exactexact samedezelfde principlebeginsel
can applyvan toepassing zijn to HollywoodHollywood filmsfilms.
246
698120
4096
Dit principe zou ook toegepast
kunnen worden op Hollywoodfilms.
11:54
How?
247
702240
1216
Hoe?
11:55
Well, on these toptop filmsfilms,
248
703480
1456
Nou, bij deze topfilms
11:56
executivesleidinggevenden and agentsagenten can make sure
249
704960
3456
kunnen de studiobazen
en agenten ervoor zorgen
12:00
that womenvrouw and people of colorkleur
are not only on the considerationoverweging listlijst,
250
708440
5216
dat vrouwen en niet-blanken
niet alleen overwogen worden,
12:05
but they're actuallywerkelijk
interviewedgeïnterviewd for the jobbaan.
251
713680
3376
maar dat ze ook daadwerkelijk
op gesprek mogen komen voor de baan.
12:09
Now, one mightmacht say,
252
717080
1496
Nu zou je kunnen zeggen,
12:10
why is this importantbelangrijk?
253
718600
1416
waarom is dat belangrijk?
12:12
Because it exposesbloot or introducesintroduceert
executivesleidinggevenden to femalevrouw directorsbestuurders
254
720040
5216
Omdat bestuurders zo in aanraking
komen met vrouwelijke regisseurs
12:17
who otherwiseanders- fallvallen preyprooi
to exclusionaryuitsluitingsgedrag hiringverhuren practicespraktijken.
255
725280
4440
die anders ten prooi vallen
aan discriminerende wervingspraktijken.
12:22
The fourthvierde solutionoplossing
256
730440
1456
De vierde oplossing
12:23
is for consumersconsumenten like me and you.
257
731920
2240
is voor consumenten als jij en ik.
12:27
If we want to see more filmsfilms
by, for and about womenvrouw,
258
735280
2976
Als we meer films willen zien
door, voor en over vrouwen,
12:30
we have to supportondersteuning them.
259
738280
1680
moeten we die ondersteunen.
12:32
It maymei mean going
to the independentonafhankelijk theatertheater chainketen
260
740480
2496
Dat kan door naar een
onafhankelijke bioscoop te gaan
12:35
insteadin plaats daarvan of the multiplexmultiplex.
261
743000
1936
in plaats van naar een grote keten.
12:36
Or it mightmacht mean scrollingscrollen down
a little furtherverder onlineonline
262
744960
3496
Of misschien moet je online
iets verder naar beneden scrollen
12:40
to find a filmfilm by a femalevrouw directorregisseur.
263
748480
2576
om een film van een vrouwelijke
regisseur te vinden.
12:43
Or it maymei be writingschrift a checkcontroleren
and fundingfinanciering a filmfilm,
264
751080
2856
Of misschien moet je een film
financiëel ondersteunen,
12:45
particularlyvooral by a femalevrouw directorregisseur
from an underrepresentedondervertegenwoordigd backgroundachtergrond.
265
753960
4496
vooral van een vrouwelijke regisseur met
een ondervertegenwoordigde achtergrond.
12:50
Right?
266
758480
1216
Toch?
12:51
We need to writeschrijven, call and emaile-mail companiesbedrijven
267
759720
2656
We moeten bedrijven
schrijven, bellen en mailen
12:54
that are makingmaking and distributingdistributie filmsfilms,
268
762400
1858
die films maken en distribueren
12:56
and we need to postpost
on our socialsociaal mediamedia accountsrekeningen
269
764282
2894
en we moeten erover schrijven
op onze social media-accounts
12:59
when we want to see
inclusiveinclusief representationvertegenwoordiging,
270
767200
3096
als we een meer inclusieve
vertegenwoordiging willen zien,
13:02
womenvrouw on-screenop het scherm,
271
770320
1256
van vrouwen op het scherm
13:03
and mostmeest importantlybelangrijker,
womenvrouw behindachter the cameracamera.
272
771600
3360
en nog belangrijker,
vrouwen achter de camera.
13:07
We need to make our voicesstemmen heardgehoord
and our dollarsdollars counttellen.
273
775520
5080
We moeten onze stemmen laten horen
en ons geld laten spreken.
13:13
Now, we actuallywerkelijk have the abilityvermogen
to changeverandering the worldwereld- on this one.
274
781400
5560
We hebben in dit geval de mogelijkheid
de wereld te veranderen.
13:19
The US and its contentinhoud,
275
787640
2456
De VS en wat hier vandaan komt,
13:22
filmsfilms in particularbijzonder,
276
790120
1496
vooral films,
13:23
have capturedgevangen genomen the imaginationsverbeelding
of audiencespubliek worldwidewereldwijd.
277
791640
5016
spreken tot de verbeelding
van mensen over de hele wereld.
13:28
WorldwideWereldwijd.
278
796680
1200
Wereldwijd.
13:30
So that meansmiddelen that the filmfilm industryindustrie
has unprecedentedzonder precedent accesstoegang
279
798840
4376
Dat betekent dat de filmindustrie
ongekende toegang heeft
13:35
to be ablein staat to distributeverdelen
storiesverhalen about equalitygelijkheid
280
803240
5016
om verhalen over gelijkheid te verspreiden
13:40
all around the worldwereld-.
281
808280
2216
over de hele wereld.
13:42
ImagineStel je voor what would happengebeuren
282
810520
1896
Stel je eens voor wat er zou gebeuren
13:44
if the filmfilm industryindustrie aligneduitgelijnd its valueswaarden
283
812440
3536
als de filmindustrie haar waarden
naar het scherm zou vertalen.
13:48
with what it showsshows on-screenop het scherm.
284
816000
1720
13:50
It could fosterbevorderen inclusioninclusie
285
818280
2096
Dit kan inclusie bevorderen
13:52
and acceptanceaanvaarding for girlsmeisjes and womenvrouw,
286
820400
3256
en ook de acceptatie
van meisjes en vrouwen,
13:55
people of colorkleur,
287
823680
1496
niet-blanken,
13:57
the LGBTLGBT communitygemeenschap,
288
825200
1856
de LHBT-gemeenschap,
13:59
individualsindividuen with disabilitieseen handicap,
289
827080
1776
mensen met een beperking,
14:00
and so manyveel more around the worldwereld-.
290
828880
3920
en zoveel meer mensen over de hele wereld.
14:05
The only thing that the filmfilm industryindustrie
has to do is unleashontketenen its secretgeheim weaponwapen,
291
833520
6536
De filmindustrie hoeft alleen maar
zijn geheime wapen in te zetten,
14:12
and that's storytellingverhaal vertellen.
292
840080
2280
en dat is verhalen vertellen.
14:15
Now, at the beginningbegin of this talk,
293
843320
2376
Aan het begin van deze presentatie
14:17
I said that filmsfilms --
294
845720
2416
vertelde ik dat films ons
in vervoering kunnen brengen,
14:20
that they can actuallywerkelijk transportvervoer- us,
295
848160
2536
maar ik wil stellen dat films
ons kunnen transformeren.
14:22
but I would like to argueargumenteren
that filmsfilms, they can transformtransformeren us.
296
850720
5360
14:28
NoneGeen of us in this roomkamer
297
856760
1896
Niemand van ons in deze ruimte
14:30
have growngegroeid up or experiencedervaren
a storytellingverhaal vertellen landscapelandschap
298
858680
4256
is opgegroeid, of heeft
een verhalenlandschap meegemaakt
14:34
with fullygeheel realizedrealiseerde femalevrouw characterstekens,
299
862960
3496
met volledig verwezenlijkte
vrouwelijke personages.
14:38
nonegeen of us,
300
866480
1496
Niemand van ons,
14:40
because the numbersgetallen haven'thebben niet changedveranderd.
301
868000
2736
want de cijfers zijn niet veranderd.
14:42
What would happengebeuren
if the nextvolgende generationgeneratie of audiencespubliek
302
870760
4096
Wat zou er gebeuren
als de volgende generatie publiek
14:46
grewgroeide up with a wholegeheel
differentverschillend screenscherm realityrealiteit?
303
874880
4376
opgroeit met een compleet
andere realiteit op het scherm?
14:51
What would happengebeuren?
304
879280
1256
Wat zou er gebeuren?
14:52
Well I'm here to tell you todayvandaag
305
880560
1976
Ik ben hier vandaag
om jullie te vertellen
14:54
that it's not only possiblemogelijk
to changeverandering what we see on-screenop het scherm
306
882560
4056
dat het niet alleen mogelijk is
te veranderen wat we op het scherm zien,
14:58
but I am impatientongeduldig for it to get here.
307
886640
4080
maar ik kan niet wachten tot het hier is.
15:03
So let's agreemee eens to take actionactie todayvandaag
308
891400
4296
Dus laten we afspreken
om vandaag in actie te komen
15:07
to eradicateuitroeien the epidemicepidemie of invisibilityonzichtbaarheid.
309
895720
3600
om de epidemie van onzichtbaarheid
uit te roeien.
En laten we afspreken
om vandaag in actie te komen,
15:11
And let's agreemee eens to take actionactie todayvandaag
310
899960
2296
15:14
to agreemee eens that US audiencespubliek
and globalglobaal viewerskijkers
311
902280
4416
om het erover eens te zijn
dat het Amerikaanse en wereldwijde publiek
15:18
demandvraag naar and deserveverdienen more.
312
906720
3136
meer willen en meer verdienen.
15:21
And let's agreemee eens todayvandaag
313
909880
2576
En laten we het erover eens zijn
15:24
that the nextvolgende generationgeneratie
of viewerskijkers and audiencespubliek,
314
912480
5176
dat de volgende generatie
kijkers en publiek
15:29
that they deserveverdienen to see the storiesverhalen
315
917680
3176
dat zij het verdienen
om de verhalen te zien
15:32
we were never ablein staat to see.
316
920880
3136
die wij nooit hebben kunnen zien.
15:36
Thank you.
317
924040
1216
Dank je wel.
15:37
(ApplauseApplaus)
318
925280
5724
(Applaus)
Translated by Annika Brouwer
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com