ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Stacy Smith: The data behind Hollywood's sexism

Стейсі Сміт: Новини про сексизм у Голлівуді

Filmed:
1,160,204 views

Де ж усі жінки та дівчата в кіно? Соціологиня Стейсі Сміт аналізує те, як засоби масової інформації дискримінують і зазвичай зображують жінок, і те, який ефект такі образи мають на глядачів. Вона розповідає сувору правду про статеву дискримінацію у Голлівуді, де кількість чоловіків на екрані втричі переважає кількість жінок (а ситуація із жінками, які працюють поза кадром, ще гірша).
- Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
TodayСьогодні, I want to tell you
about a pressingнатискання socialсоціальний issueпроблема.
0
880
3816
Сьогодні я розповім вам про
гостру соціальну проблему.
00:16
Now, it's not nuclearядерний armsзброю,
1
4720
2336
Це не стосується ні ядерної зброї,
00:19
it's not immigrationІмміграція,
2
7080
1576
ні іміграції,
ні малярії.
00:20
and it's not malariaмалярія.
3
8680
1936
00:22
I'm here to talk about moviesфільми.
4
10640
3456
Я тут, щоб поговорити про кіно.
00:26
Now, in all seriousnessсерйозність,
moviesфільми are actuallyнасправді really importantважливо.
5
14120
3560
Цілком серйозно: фільми дуже важливі.
00:30
In filmфільм, we can be wildlyдико entertainedрозважали,
6
18480
4176
Дивлячись фільми, ми розважаємося
00:34
and we can alsoтакож be transportedперевозяться
throughчерез storytellingрозповідь.
7
22680
4320
і переносимося у видуману історію.
00:39
StorytellingStorytelling is so importantважливо.
8
27480
1816
Вигадані історії надзвичайно важливі.
00:41
StoriesОповідання tell us what societiesтовариства valueвартість,
9
29320
3536
Вони розповідають нам
про цінності суспільства,
00:44
they offerпропозиція us lessonsуроки,
10
32880
1976
дають життєві уроки,
00:46
and they shareподілитися and preserveзберегти our historyісторія.
11
34880
3176
вони розділяють і зберігають нашу історію.
00:50
StoriesОповідання are amazingдивовижний.
12
38080
1600
Історії неймовірні.
00:52
But storiesоповідання don't give everyoneкожен
13
40440
2936
Але історії не дають усім
00:55
the sameтой же opportunityможливість
to appearз'являтися withinв межах them,
14
43400
4456
рівних можливостей брати в них участь,
00:59
particularlyособливо not storiesоповідання
15
47880
2456
зокрема ті, що лягають в основу
американських фільмів.
01:02
compartmentalizedскладений
in the formформа of AmericanАмериканський moviesфільми.
16
50360
4136
01:06
In filmфільм, interestinglyЦікаво enoughдостатньо,
17
54520
2296
У кіно, що цікаво,
01:08
femalesсамки are still erasedстерто and marginalizedмаргінальних
18
56840
3576
жінки все ще відсутні та маргіналізовані
01:12
in a lot of our storiesоповідання.
19
60440
2056
у багатьох історіях.
01:14
And I learnedнавчився this for the first time
about 10 yearsроків agoтому назад
20
62520
2856
Вперше я дізналася про це
десь 10 років тому, коли
01:17
when I did my first studyвивчення
on genderСтать roleроль in G-ratedG-rated filmsфільми.
21
65400
3776
вперше досліджувала гендерні ролі
у фільмах з найнижчим віковим рейтингом.
01:21
SinceПочинаючи з then, we'veми маємо conductedпроводиться
more than 30 investigationsрозслідування.
22
69200
3576
Відтоді ми вже провели
понад 30 досліджень.
01:24
My teamкоманда is tiredвтомлений.
23
72800
1856
Моя команда втомилася.
01:26
And I've committedвчинено my life
24
74680
3376
І я присвятила своє життя
01:30
as researcherдослідник and activistактивіст
25
78080
2496
науці та активізму,
01:32
to fightingбійки the inclusionвключення crisisкриза
26
80600
2696
щоб боротися з кризою нерівноправ'я
01:35
in HollywoodГоллівуд.
27
83320
1856
у Голлівуді.
01:37
So todayсьогодні, what I'd like to do
is tell you about that crisisкриза.
28
85200
3496
Тож сьогодні я б хотіла
розповісти про цю кризу.
01:40
I want to talk about
genderСтать inequalityнерівність in filmфільм.
29
88720
2576
Хочу поговорити про
статеву нерівність у кіно,
01:43
I want to tell you how it is perpetuatedувічнений,
30
91320
2376
розповісти, яким чином вона вкорінилася
01:45
and then I'm going to tell you
how we're going to fixвиправити it.
31
93720
4016
і як ми збираємося позбутися її.
01:49
HoweverОднак, one caveatзастереження before I beginпочати:
32
97760
3816
Проте попереджаю перед тим, як почати:
01:53
my dataдані are really depressingпригнічує.
33
101600
3336
мої дані вганяють в депресію.
01:56
So I want to apologizeвибачитися in advanceзаздалегідь,
34
104960
2056
Тому я перепрошую заздалегідь,
01:59
because I'm going to put you all
in a really badпоганий moodнастрій.
35
107040
3136
бо я значно зіпсую вам настрій.
02:02
But I'm going to bringпринести it up at the endкінець,
36
110200
3376
Але обов'язково
підвищу його наприкінці
02:05
and I'm going to presentприсутній a silverсрібло liningпідкладка
37
113600
2856
і покажу промінчик надії,
02:08
to fixвиправити this messбезлад that we'veми маємо been in
38
116480
2376
який виправить цей безлад,
02:10
for a very, very long time.
39
118880
2576
що існує вже дуже давно.
02:13
So, let's startпочати with the gravityсила тяжіння
of the situationситуація.
40
121480
3936
Підійдемо до проблеми серйозно.
02:17
EachКожен yearрік, my researchдослідження teamкоманда
examinesаналізує the topвершина 100 grossingкасовим filmsфільми
41
125440
3616
Щороку моя команда вивчає
сотню найкасовіших фільмів
02:21
in the UnitedЮнайтед StatesШтати.
42
129080
1616
у Сполучених Штатах.
02:22
What we do is we look at everyкожен speakingкажучи
or namedназваний characterхарактер on-screenна екрані.
43
130720
4216
Наша робота - розглядати кожного персонажа,
який має слова та ім'я на екрані.
02:26
Now, to countрахувати in one of my investigationsрозслідування,
44
134960
2936
Щоб потрапити в одне з моїх досліджень,
02:29
all a characterхарактер has to do is say one wordслово.
45
137920
4176
персонаж мусить сказати лише одне слово.
02:34
This is a very lowнизький barбар.
46
142120
2576
Це дуже низька планка.
02:36
(LaughterСміх)
47
144720
1456
(Сміх)
02:38
ThusТаким чином farдалеко, we'veми маємо lookedподивився at 800 moviesфільми,
48
146200
2416
Таким чином ми передивилися
800 кінострічок,
02:40
from 2007 to 2015,
49
148640
2016
випущених з 2007 по 2015 роки,
02:42
cataloguingкаталогізації everyкожен speakingкажучи characterхарактер
on-screenна екрані for genderСтать, raceгонка, ethnicityетнічної приналежності,
50
150680
4856
сортуючи кожного персонажа, що має слова,
за статевою, расовою, етнічною приналежністю,
ЛГБТ і персонажів з обмеженими можливостями.
02:47
LGBTЛГБТ and charactersперсонажів with a disabilityінвалідність.
51
155560
3360
02:51
Let's take a look
at really some problematicпроблематичний trendsтенденції.
52
159920
3856
Поглянемо на деякі
тривожні тенденції.
02:55
First, femalesсамки are still
noticeablyпомітно absentвідсутні on-screenна екрані in filmфільм.
53
163800
4576
Перш за все, жінки все ще мають
помітно менше екранного часу у кіно.
03:00
AcrossЧерез 800 moviesфільми
and 35,205 speakingкажучи charactersперсонажів,
54
168400
4336
З 800 фільмів і 35 205 персонажів
зі словами
03:04
lessменше than a thirdтретій of all rolesролі
go to girlsдівчатка and womenжінки.
55
172760
3696
менше третини ролей
належать дівчатам і жінкам.
03:08
LessМенш than a thirdтретій!
56
176480
1296
Менше третини!
03:09
There's been no changeзмінити from 2007 to 2015,
57
177800
3456
Змін не було з 2007 по 2015 роки,
03:13
and if you compareпорівняти our resultsрезультати
58
181280
1429
якщо прирівняти
наші результати
03:14
to a smallмаленький sampleзразок of filmsфільми
from 1946 to 1955,
59
182733
4643
до невеликої кількості фільмів
з 1946 по 1955,
03:19
there's been no changeзмінити
in over a halfполовина of a centuryстоліття.
60
187400
4296
змін не було більше половини століття.
03:23
Over halfполовина of a centuryстоліття!
61
191720
1376
Більше половини століття!
03:25
But we're halfполовина of the populationнаселення.
62
193120
2616
Але ми складаємо половину населення.
Якщо поглянути на ці дані
з точки зору інтерсекціональності,
03:27
Now, if we look at this dataдані
intersectionallyintersectionally,
63
195760
2816
03:30
whichкотрий has been a focusфокус of todayсьогодні,
64
198600
2136
що перебуває сьогодні в центрі уваги,
03:32
the pictureкартина becomesстає even more problematicпроблематичний.
65
200760
3096
картина стає все більш проблематичною.
03:35
AcrossЧерез the topвершина 100 filmsфільми
of just last yearрік,
66
203880
3016
Із сотні лише минулорічних топових фільмів
03:38
48 filmsфільми didn't featureособливість one blackчорний
or African-AmericanАфро-американський speakingкажучи characterхарактер,
67
206920
4296
у 48 не було задіяно жодного темношкірого
або персонажа-афроамериканця зі словами,
03:43
not one.
68
211240
1256
жодного.
03:44
70 filmsфільми were devoidпозбавлений of AsianАзіатська
or Asian-AmericanАзіатсько американська speakingкажучи charactersперсонажів
69
212520
4216
У 70 фільмах не було персонажів азіатського
або азіатсько-американського походження,
03:48
that were girlsдівчатка or womenжінки.
70
216760
1416
які були б дівчатами або жінками.
03:50
NoneЖоден.
71
218200
1616
Зовсім.
03:51
Eighty-fourВісімдесят чотири filmsфільми didn't featureособливість one
femaleжінка characterхарактер that had a disabilityінвалідність.
72
219840
4376
У 84 фільмах не було задіяно жодного
жіночого персонажа з обмеженими можливостями,
03:56
And 93 were devoidпозбавлений of lesbianлесбійка, bisexualбісексуалів
or transgenderтрансґендер femaleжінка speakingкажучи charactersперсонажів.
73
224240
6576
І у 93 не було лесбіянок, бісексуалок чи
персонажів-трансгендерів жіночої статі зі словами.
04:02
This is not underrepresentationunderrepresentation.
74
230840
3176
Це не дискримінація.
04:06
This is erasureСтирання,
75
234040
1896
Це свідоме стирання,
04:07
and I call this
the epidemicепідемія of invisibilityневидимість.
76
235960
4816
і я називаю це епідемією невидимості.
04:12
Now, when we moveрухатися
from prevalenceпоширеність to protagonistголовний герой,
77
240800
3696
Якщо ж перейти від усіх героїв загалом
до протагоністів,
04:16
the storyісторія is still problematicпроблематичний.
78
244520
2456
ситуація така ж проблематична.
04:19
Out of a hundredсто filmsфільми last yearрік,
79
247000
1616
Із сотні минулорічних фільмів
04:20
only 32 featuredознаками a femaleжінка leadвести
or coleadcolead drivingводіння the actionдія.
80
248640
4616
тільки у 32 жінка була в центрі
або майже у центрі подій.
04:25
Only threeтри out of a hundredсто filmsфільми
81
253280
2136
Тільки у трьох із сотні фільмів
04:27
featuredознаками an underrepresentedнедостатньо представлені
femaleжінка drivingводіння the storyісторія,
82
255440
3776
жінка з дискримінаційних груп
розвивала сюжет,
04:31
and only one diverseрізноманітний womanжінка
83
259240
2296
і тільки в одному була жінка
04:33
that was 45 yearsроків of ageвік or olderстарше
at the time of theatricalтеатральний releaseвипуск.
84
261560
4736
віком 45 років або більше
на час виходу фільму у прокат.
04:38
Now let's look at portrayalзображення.
85
266320
1480
Звернімо увагу на образи.
04:40
In additionКрім того to the numbersномери you just saw,
86
268920
1936
Окрім щойно представлених цифр,
04:42
femalesсамки are farдалеко more likelyшвидше за все
to be sexualizedСексуальна in filmфільм
87
270880
3616
жінки частіше сексуалізовані у фільмах,
04:46
than theirїх maleчоловік counterpartsколеги.
88
274520
1736
ніж їхні колеги-чоловіки.
04:48
MatterМатерія of factфакт, they're about
threeтри timesразів as likelyшвидше за все
89
276280
2416
Ба більше: вони втричі частіше
04:50
to be shownпоказано in sexuallyсексуально
revealingвиявлення clothingодяг,
90
278720
2016
зображені у надмірно відкритому одязі,
04:52
partiallyчастково nakedголий,
91
280760
1216
частково оголеними,
04:54
and they're farдалеко more likelyшвидше за все to be thinтонкий.
92
282000
2576
і зазвичай худими.
04:56
Now, sometimesіноді, in animationанімація,
femalesсамки are so thinтонкий
93
284600
3736
Інколи в мультфільмах
жінки такі худющі,
05:00
that theirїх waistталія sizeрозмір approximatesАпроксимує проникнення
the circumferenceокружність of theirїх upperверхній armрука.
94
288360
4656
що розмір їхньої талії приблизно дорівнює
діаметру їхнього передпліччя.
05:05
(LaughterСміх)
95
293040
1656
(Сміх)
05:06
We like to say that these galsгалс
have no roomкімната for a wombматка
96
294720
3416
Ми кажемо, що у цих дівчат
немає місця для матки
05:10
or any other internalвнутрішній organорган.
97
298160
2576
чи всіх інших внутрішніх органів.
05:12
(LaughterСміх)
98
300760
2016
(Сміх)
05:14
Now, all jokingжарти asideв сторону,
99
302800
1576
Тепер, без жартів,
05:16
theoriesтеорії suggestзапропонувати, researchдослідження confirmsпідтверджує,
100
304400
1936
як припускають теорії і
підтверджують дослідження,
05:18
exposureекспозиції to thinтонкий idealsідеали
and objectifyingоб'єктивне contentзміст
101
306360
2376
вплив ідеалів стрункості
та об'єктивація жінки
05:20
can leadвести to bodyтіло dissatisfactionневдоволення,
internalizationІнтерналізація of the thinтонкий idealідеальний
102
308760
3816
може призвести до тілесного
комплексу неповноцінності,
05:24
and self-objectificationсамоврядування об'єктивації
amongсеред some femaleжінка viewersглядачі.
103
312600
4416
зосередження на ідеалах стрункості та
самооб'єктивації серед деяких глядачів жіночої статі.
05:29
ObviouslyОчевидно, what we see on-screenна екрані
104
317040
1976
Очевидно, те, що ми бачимо на екрані,
05:31
and what we see in the worldсвіт,
105
319040
1976
і що ми бачимо в реальності,
05:33
they do not matchматч.
106
321040
1736
не співпадає.
05:34
They do not matchматч!
107
322800
1256
Не співпадає!
05:36
MatterМатерія of factфакт,
if we livedщо жив in the screenекран worldсвіт,
108
324080
2256
Більш того, якби ми жили у світі,
що існує на екрані,
05:38
we would have a populationнаселення
crisisкриза on our handsруки.
109
326360
3600
то обов'язково отримали б
демографічну кризу.
05:42
So, as soonскоро as I recognizedвизнаний
these patternsвізерунки,
110
330800
2056
Як тільки я усвідомила цю закономірність,
05:44
I wanted to find out why,
111
332880
1256
я захотіла з'ясувати її причину,
05:46
and it turnsвиявляється out that there are
two driversдрайвери to inequalityнерівність on-screenна екрані:
112
334160
3896
і виявилось, що існує два чинники,
що зумовлюють нерівність на екрані:
05:50
contentзміст creatorтворець genderСтать
and misperceptionsхибні стереотипи of the audienceаудиторія.
113
338080
3096
стать автора твору
і помилкове сприйняття глядачів.
05:53
Let's unpackРозпакуйте them really quickшвидко.
114
341200
1736
Зараз ми їх швидко розглянемо.
05:54
If you want to changeзмінити
any of the patternsвізерунки I just talkedговорив about,
115
342960
2936
Якщо ви хочете змінити закономірності,
про які я щойно говорила,
05:57
all you have to do
is hireнайняти femaleжінка directorsрежисери.
116
345920
2456
наймайте лише жінок-режисерів.
06:00
TurnsПеретворює out, the femaleжінка directorsрежисери
117
348400
2016
Виявляється, жінки-режисери
06:02
are associatedасоційований with,
in termsтерміни of shortкороткий filmsфільми and indieінді filmsфільми,
118
350440
4496
асоціюються, якщо говорити
про короткометражні та інді-фільми,
06:06
more girlsдівчатка and womenжінки on-screenна екрані,
119
354960
1816
з більшою кількістю жінок на екрані,
06:08
more storiesоповідання with womenжінки in the centerцентр,
120
356800
2616
більшою кількістю історій
із жінкою в головній ролі,
06:11
more storiesоповідання with womenжінки
40 yearsроків of ageвік or olderстарше on-screenна екрані,
121
359440
4536
більшою кількістю історій
із жінками за 40 років на екрані,
06:16
whichкотрий I think is good newsновини for this crowdнатовп.
122
364000
2896
що, я думаю, є гарною новиною
для цього товариства.
06:18
More underrepresentedнедостатньо представлені --
123
366920
1936
Більшою кількістю дискримінованих...
06:20
(LaughterСміх)
124
368880
1336
(Сміх)
06:22
Sorry.
125
370240
1216
Вибачте.
06:23
(LaughterСміх)
126
371480
1776
(Сміх)
06:25
Sorry but not sorry.
127
373280
1256
Ні, мені все одно.
06:26
More underrepresentedнедостатньо представлені charactersперсонажів
in termsтерміни of raceгонка and ethnicityетнічної приналежності,
128
374560
3656
Частішою появою зазвичай дискримінованих
за расою і національністю персонажів
06:30
and mostнайбільше importantlyголовне,
129
378240
1296
і, що найважливіше,
06:31
more womenжінки workingпрацює behindпозаду the cameraкамера
130
379560
2376
більшою кількістю жінок,
які працюють поза кадром
06:33
in keyключ productionвиробництво rolesролі.
131
381960
2096
на головних посадах.
06:36
EasyЛегко answerвідповісти to the problemsпроблеми
that we just talkedговорив about.
132
384080
3736
Просте вирішення проблеми,
яку ми щойно обговорювали.
06:39
Or is it?
133
387840
1216
Чи ні?
06:41
It's actuallyнасправді not.
134
389080
1776
Насправді, ні.
06:42
800 filmsфільми, 2007-2015,
135
390880
3256
800 фільмів, з 2007 по 2015,
06:46
886 directorsрежисери.
136
394160
1576
886 режисерів.
06:47
Only 4.1 percentвідсоток are womenжінки.
137
395760
3616
Лише 4,1 відсотка з них є жінками.
06:51
Only threeтри are African-AmericanАфро-американський or blackчорний,
138
399400
2896
Тільки троє з них є афроамериканками
або темношкірими,
06:54
and only one womanжінка was AsianАзіатська.
139
402320
2480
і тільки одна була азіаткою.
06:57
So why is it so difficultважко
140
405520
3496
Тож, що складного в тому,
07:01
to have femaleжінка directorsрежисери
141
409040
1776
щоб наймати жінок-режисерів,
07:02
if they're partчастина of the solutionрішення?
142
410840
2656
якщо вони є частиною розв'язання проблеми?
07:05
Well, to answerвідповісти this questionпитання,
143
413520
1776
Щоб відповісти на це запитання,
07:07
we conductedпроводиться a studyвивчення.
144
415320
1200
ми продовжили дослідження.
07:09
We interviewedінтерв'ю dozensдесятки of industryпромисловість insidersІнсайдери
145
417120
2296
Ми взяли інтерв'ю у десятків
представників кінопромисловості
07:11
and askedзапитав them about directorsрежисери.
146
419440
2416
і запитали їх про режисерів.
07:13
TurnsПеретворює out, bothобидва maleчоловік
and femaleжінка executivesкерівники,
147
421880
3816
Виявляється, для працівників
на вищих керівних посадах обох статей
07:17
when they think directorрежисер,
148
425720
1656
образ режисера
07:19
they think maleчоловік.
149
427400
1576
асоціюється з чоловічою статтю.
07:21
They perceiveсприймають the traitsриси of leadershipкерівництво
150
429000
2856
Вони сприймають риси керівництва
07:23
to be masculineчоловічий in natureприрода.
151
431880
2256
чоловічими за їхньою природою.
07:26
So when they're going to hireнайняти a directorрежисер
152
434160
3176
Тож коли доводиться наймати режисера,
07:29
to commandкоманда a crewекіпаж, leadвести a shipкорабель,
153
437360
2296
який керуватиме командою,
стане на її чолі,
07:31
be a visionaryдалекоглядний or be GeneralЗагальні PattonПаттон,
154
439680
2376
буде її лідером або генералом Паттоном,
07:34
all the things that we'veми маємо heardпочув --
155
442080
2256
усім цим одразу,
07:36
theirїх thoughtsдумки and ideationsideations pullтягнути maleчоловік.
156
444360
3000
їхні думки і уявлення
обирають образ чоловіка.
07:39
The perceptionсприйняття of directorрежисер or a leaderлідер
157
447840
2456
Уявлення про режисера або лідера
07:42
is inconsistentнепослідовний
with the perceptionсприйняття of a womanжінка.
158
450320
3656
несумісне з уявленням про жінку.
07:46
The rolesролі are incongruousбезглуздий,
159
454000
2016
Ролі невідповідні,
07:48
whichкотрий is consistentпослідовний with a lot of researchдослідження
in the psychologicalпсихологічний arenaарена.
160
456040
4136
що підтверджують численні дослідження
в області психології.
07:52
SecondДругий factorфактор contributingсприяючи
to inequalityнерівність on-screenна екрані
161
460200
3136
Другим чинником,
що сприяє нерівності на екрані,
07:55
is misperceptionsхибні стереотипи of the audienceаудиторія.
162
463360
2576
є помилкове сприйняття глядачів.
07:57
I don't need to tell this crowdнатовп:
163
465960
1656
Мені немає потреби казати цьому товариству:
07:59
50 percentвідсоток of the people
that go to the boxкоробка officeофіс and buyкупити ticketsквитки
164
467640
3256
50 відсотків людей, які купують квитки в кіно,
08:02
are girlsдівчатка and womenжінки in this countryкраїна.
165
470920
1976
становлять дівчата та жінки в цій країні.
08:04
Right?
166
472920
1216
Чи не так?
08:06
But we're not perceivedсприймається to be a viableжиттєздатний
or financiallyфінансово lucrativeприбутковий targetціль audienceаудиторія.
167
474160
5336
Але ми не здаємося надто вигідною або
матеріально прибутковою цільовою аудиторією.
08:11
FurtherДалі, there's some misperceptionsхибні стереотипи
168
479520
2216
Далі, є деякі неправильні уявлення про те,
08:13
about whetherчи то femalesсамки can openВІДЧИНЕНО a filmфільм.
169
481760
3096
чи може жіноче ім'я починати титри,
08:16
OpenВідкриті a filmфільм meansзасоби that if you
placeмісце a femaleжінка at the centerцентр,
170
484880
2856
бо це означає зробити її
головною героїнею,
08:19
it doesn't have the returnповернутися on investmentінвестиції
171
487760
1936
що може не дати такому фільму окупитися,
08:21
that if you placeмісце a maleчоловік
at the centerцентр of a storyісторія does.
172
489720
2960
на відміну від фільму з чоловіком
в головній ролі.
08:25
This misperceptionвикликані неправильним розумінням is actuallyнасправді costlyдорого.
173
493440
3656
Це помилкове уявлення дорого коштує.
08:29
Right?
174
497120
1216
Чи не так?
08:30
EspeciallyОсобливо in the wakeпрокинься
of franchiseфраншиза successesуспіхи
175
498360
2296
Особливо у випадку успішних франшиз,
08:32
like "The HungerГолод GamesІгри,"
176
500680
2096
таких як "Голодні ігри",
08:34
"PitchКрок PerfectІдеальний"
177
502800
1216
"Ідеальний голос"
08:36
or that smallмаленький little indieінді filmфільм,
"StarЗірка WarsВоєн: The ForceСили AwakensПробуджує."
178
504040
4680
або той короткий інді-фільм
"Зоряні війни: Пробудження сили".
08:41
Our ownвласний economicекономічний analysesаналізи showпоказати
that genderСтать of the leadвести characterхарактер
179
509840
3376
Аналіз нашої економіки доводить,
що стать головного героя
08:45
doesn't playграти a roleроль in economicекономічний successуспіх
in the UnitedЮнайтед StatesШтати.
180
513240
3496
не грає великої ролі для економічної
успішності у Сполучених Штатах.
08:48
But what does?
181
516760
1296
А що грає?
08:50
ProductionВиробництво costsвитрати aloneпоодинці
182
518080
1856
Власне вартість продукції
08:51
or in conjunctionзв'язок with how widelyшироко
a filmфільм is distributedпоширюється in this countryкраїна.
183
519960
5600
у поєднанні з масштабом дистрибуції
фільму у цій країні.
08:58
It's not the genderСтать of the leadвести characterхарактер.
184
526400
2080
Але не стать головного героя.
09:00
So at this pointточка, we should
all be sufficientlyдостатньо depressedпригнічений.
185
528960
4376
З одного боку, цього достатньо,
щоб впасти у відчай.
09:05
No changeзмінити in 50 yearsроків,
186
533360
1536
Жодних змін за 50 років,
09:06
fewмало хто femaleжінка directorsрежисери
workingпрацює behindпозаду the cameraкамера
187
534920
2376
лише кілька режисерів-жінок,
які знімають кіно,
09:09
and the entertainmentрозваги industryпромисловість
does not trustдовіра us as an audienceаудиторія.
188
537320
4040
а розважальна індустрія не довіряє
нам як глядачам.
09:14
Well, I told you
there would be a silverсрібло liningпідкладка,
189
542240
2376
Але я вже говорила про промінчик надії,
09:16
and there is.
190
544640
1200
і ось він.
09:18
There are actuallyнасправді
simpleпростий and tangibleвідчутний solutionsрішення
191
546680
3296
Справді, існують прості та дієві способи
09:22
to fixingфіксація this problemпроблема
192
550000
1536
вирішення цієї проблеми,
09:23
that involveзалучити contentзміст creatorsТворці,
193
551560
1616
які передбачають залучення творців,
09:25
executivesкерівники and consumersспоживачі
194
553200
2216
виконавців та споживачів
09:27
like the individualsособистості in this roomкімната.
195
555440
2336
на кшталт тих, що зараз тут сидять.
09:29
Let's talk about a fewмало хто of them.
196
557800
1896
Обговорімо кілька таких рішень.
09:31
The first is what I call "just addдодати fiveп'ять."
197
559720
2456
Першим є те, що я називаю
"просто додай п'ятірку".
09:34
Did you know if we lookedподивився
at the topвершина 100 filmsфільми nextдалі yearрік
198
562200
3056
Чи знали ви, що поглянувши на сотню
топових фільмів наступного року
09:37
and simplyпросто addedдодано fiveп'ять femaleжінка
speakingкажучи charactersперсонажів on-screenна екрані
199
565280
3216
і просто додавши п'ятірку
жіночих персонажів зі словами
09:40
to eachкожен of those filmsфільми,
200
568520
1416
до кожного з них,
09:41
it would createстворити a newновий normнорма.
201
569960
1616
ми б створили нову норму.
09:43
If we were to do this
for threeтри contiguousсуміжні yearsроків,
202
571600
2776
І якби ми це робили три роки поспіль,
09:46
we would be at genderСтать parityПАРИТЕТ
203
574400
2016
то досягли б гендерної рівності
09:48
for the first time
in over a halfполовина of a centuryстоліття.
204
576440
4560
вперше за більш ніж половину століття.
09:53
Now, this approachпідхід is advantageousвигідніше
for a varietyрізноманітність of reasonsпричин.
205
581640
3256
Цей підхід вигідний з багатьох причин.
09:56
One? It doesn't take away jobsробочі місця
for maleчоловік actorsактори.
206
584920
3936
По-перше, це не позбавить роботи
акторів-чоловіків,
10:00
HeavenНебо forbidзабороняй.
207
588880
1336
не дай Боже.
10:02
(LaughterСміх)
208
590240
2416
(Сміх)
10:04
Two, it's actuallyнасправді cost-effectiveекономічно ефективним.
It doesn't costвартість that much.
209
592680
3936
По-друге, це справді рентабельно.
Це не спричинить багато витрат.
10:08
ThreeТри, it buildsбудує a pipelineтрубопровід for talentталант.
210
596640
1896
По-третє, це залучить нові таланти.
10:10
And fourчотири, it humanizesпом'якшує
the productionвиробництво processпроцес.
211
598560
2616
І по-четверте, зробить процес
створення фільму гуманнішим.
10:13
Why? Because it makesробить sure
that there's womenжінки on setвстановити.
212
601200
3760
Чому? Тому що це дає впевненість
в наявності жінок у ньому.
10:17
SecondДругий solutionрішення is for A-list-Лист talentталант.
213
605360
2800
Друге вирішення стосується знаменитостей.
10:20
A-listersA-listers, as we all know,
can make demandsвимоги in theirїх contractsконтракти,
214
608800
3576
Зірки, як відомо, можуть
ставити умови у контрактах,
10:24
particularlyособливо the onesті, хто that work
on the biggestнайбільший HollywoodГоллівуд filmsфільми.
215
612400
3696
зокрема ті, які грають у наймасштабніших
голлівудських фільмах.
10:28
What if those A-listersA-listers
216
616120
1736
Що як такі зірки
10:29
simplyпросто addedдодано an equityкапіталу clauseп.
or an inclusionвключення riderгонщик
217
617880
4096
просто додадуть один пункт про рівноправ'я
10:34
into theirїх contractдоговір?
218
622000
2056
у їхні контракти?
10:36
Now, what does that mean?
219
624080
1936
Що це означатиме?
10:38
Well, you probablyймовірно don't know
220
626040
1696
Мабуть, ви не знали, але
10:39
but the typicalтиповий featureособливість filmфільм
221
627760
1336
в типовому художньому фільмі
10:41
has about 40 to 45
speakingкажучи charactersперсонажів in it.
222
629120
2680
діють 40-45 персонажів, які мають слова.
10:44
I would argueстверджуй that only 8 to 10
of those charactersперсонажів
223
632520
3416
Я б сказала, що лише 8-10 таких персонажів
10:47
are actuallyнасправді relevantрелевантний to the storyісторія.
224
635960
3016
дійсно незамінні для сюжету.
10:51
ExceptЗа винятком maybe "AvengersМесники." Right?
225
639000
2016
За винятком, мабуть, "Месників".
10:53
A fewмало хто more in "AvengersМесники."
226
641040
1680
Їх трохи більше у "Месниках".
10:55
The remainingзалишився 30 or so rolesролі,
227
643680
2376
Залишається приблизно 30 ролей,
10:58
there's no reasonпричина why those minorнеповнолітній rolesролі
228
646080
2416
і чи існує причина того, що ці ролі
11:00
can't matchматч or reflectвідбити the demographyдемографія
229
648520
2896
можуть не відображати демографічний стан
11:03
of where the storyісторія is takingвзяти placeмісце.
230
651440
3200
світу, де відбувається дія.
11:07
An equityкапіталу riderгонщик by an A-listerA-Лістер
in theirїх contractдоговір
231
655120
3576
Пункт про рівність у контрактах зірок
11:10
can stipulateпередбачають that those rolesролі
232
658720
2416
може зумовити те, що ці ролі
11:13
reflectвідбити the worldсвіт
in whichкотрий we actuallyнасправді liveжити.
233
661160
3296
відображатимуть світ, у якому ми живемо.
11:16
Now, there's no reasonпричина why a networkмережа,
234
664480
2536
Немає причин того, чому інтернет-,
11:19
a studioстудія or a productionвиробництво companyкомпанія
235
667040
2176
студійна або продюсерська компанії
11:21
cannotне можу adoptприймати the sameтой же contractualдоговірна languageмова
236
669240
3616
не можуть використати
такі ж договірні положення
11:24
in theirїх negotiationпереговори processesпроцеси.
237
672880
2816
під час процесу переговорів.
11:27
ThirdТретій solutionрішення:
238
675720
1656
Третє вирішення
11:29
this would be for
the entertainmentрозваги industryпромисловість,
239
677400
2336
полягає в тому, що розважальній індустрії,
11:31
HollywoodГоллівуд in particularконкретно,
240
679760
1216
зокрема Голлівуду,
11:33
to adoptприймати the RooneyРуні RuleПравило
241
681000
2936
треба дотримуватися правила Руні,
11:35
when it comesприходить to hiringнаймання practicesпрактики
around directorsрежисери.
242
683960
3656
коли йдеться про наймання режисерів.
11:39
Now, in the NFLНФЛ,
the RooneyРуні RuleПравило stipulatesпередбачає
243
687640
2616
У НФЛ правило Руні стверджує:
11:42
that if a teamкоманда wants to hireнайняти a coachтренер
from outsideназовні the organizationорганізація,
244
690280
3856
якщо команда хоче найняти тренера
не зі своєї організації,
11:46
what they have to do is interviewінтерв'ю
an underrepresentedнедостатньо представлені candidateкандидат.
245
694160
3936
вона мусить провести співбесіду
з таким кандидатом.
11:50
The exactточно sameтой же principleпринцип
can applyзастосовувати to HollywoodГоллівуд filmsфільми.
246
698120
4096
Такий принцип підходить
і для голлівудських фільмів.
11:54
How?
247
702240
1216
Яким чином?
11:55
Well, on these topвершина filmsфільми,
248
703480
1456
Адміністратори та агенти,
11:56
executivesкерівники and agentsагенти can make sure
249
704960
3456
які працюють над топовими фільмами,
мають переконатися,
12:00
that womenжінки and people of colorколір
are not only on the considerationрозгляд listсписок,
250
708440
5216
що жінки та представники інших рас
не тільки підпадають під розгляд,
12:05
but they're actuallyнасправді
interviewedінтерв'ю for the jobробота.
251
713680
3376
а й справді проходять співбесіду.
12:09
Now, one mightможе say,
252
717080
1496
Хтось може сказати,
12:10
why is this importantважливо?
253
718600
1416
чому це так важливо?
12:12
Because it exposesвикриває or introducesвводить
executivesкерівники to femaleжінка directorsрежисери
254
720040
5216
А тому, що виявляє чи знайомить
керівництво з жінками-режисерами,
12:17
who otherwiseінакше fallпадати preyвидобуток
to exclusionaryвиключення hiringнаймання practicesпрактики.
255
725280
4440
які в гіршому випадку стають жертвами
дискримінаційної системи найму.
12:22
The fourthчетвертий solutionрішення
256
730440
1456
Четверте вирішення
12:23
is for consumersспоживачі like me and you.
257
731920
2240
стосується споживачів, усіх нас.
12:27
If we want to see more filmsфільми
by, for and about womenжінки,
258
735280
2976
Якщо хочемо дивитися більше фільмів,
створених жінками для і про жінок,
12:30
we have to supportпідтримка them.
259
738280
1680
ми повинні підтримувати їх.
12:32
It mayможе mean going
to the independentнезалежний theaterтеатр chainланцюг
260
740480
2496
Це значить піти на фільм
до незалежного кінотеатру,
12:35
insteadзамість цього of the multiplexМультиплекс.
261
743000
1936
а не до мережі мультиплекс.
12:36
Or it mightможе mean scrollingпрокручування down
a little furtherдалі onlineонлайн
262
744960
3496
Або трішки довше пошукати в інтернеті
12:40
to find a filmфільм by a femaleжінка directorрежисер.
263
748480
2576
фільми, створені жінками-режисерами.
12:43
Or it mayможе be writingписати a checkперевірити
and fundingфінансування a filmфільм,
264
751080
2856
Або виписати чек
і фінансово підтримати фільм,
12:45
particularlyособливо by a femaleжінка directorрежисер
from an underrepresentedнедостатньо представлені backgroundфон.
265
753960
4496
створений жінкою-режисером,
яка походить з дискримінаційної групи.
12:50
Right?
266
758480
1216
Правильно?
12:51
We need to writeписати, call and emailелектронна пошта companiesкомпаній
267
759720
2656
Потрібно писати та телефонувати компаніям,
12:54
that are makingвиготовлення and distributingрозповсюдження filmsфільми,
268
762400
1858
які створюють та розповсюджують фільми,
12:56
and we need to postпост
on our socialсоціальний mediaЗМІ accountsрахунки
269
764282
2894
поширювати у соціальних мережах
інформацію про те,
12:59
when we want to see
inclusiveвключно representationпредставництво,
270
767200
3096
що ми хочемо бачити недискриміновані
13:02
womenжінки on-screenна екрані,
271
770320
1256
образи жінок на екрані
13:03
and mostнайбільше importantlyголовне,
womenжінки behindпозаду the cameraкамера.
272
771600
3360
і, що найважливіше,
жінок, які працюють поза кадром.
13:07
We need to make our voicesголоси heardпочув
and our dollarsдолари countрахувати.
273
775520
5080
Наші голоси повинні почути,
а наші гроші врахувати.
13:13
Now, we actuallyнасправді have the abilityздібності
to changeзмінити the worldсвіт on this one.
274
781400
5560
Ми справді маємо можливість
змінити світ хоча б у цій сфері.
13:19
The US and its contentзміст,
275
787640
2456
США і їхня продукція,
13:22
filmsфільми in particularконкретно,
276
790120
1496
фільми зокрема,
13:23
have capturedзахоплений the imaginationsуява
of audiencesаудиторії worldwideсвітовий.
277
791640
5016
захопила уяву глядачів у всьому світі.
13:28
WorldwideПо всьому світу.
278
796680
1200
У всьому світі.
13:30
So that meansзасоби that the filmфільм industryпромисловість
has unprecedentedбезпрецедентний accessдоступ
279
798840
4376
Це означає, що кіноіндустрія
має безпосередню змогу
13:35
to be ableздатний to distributeпоширювати
storiesоповідання about equalityрівність
280
803240
5016
поширювати історії про рівноправ'я
13:40
all around the worldсвіт.
281
808280
2216
по всьому світу.
13:42
ImagineУявіть собі what would happenстатися
282
810520
1896
Уявіть, що би трапилось,
13:44
if the filmфільм industryпромисловість alignedу відповідність its valuesцінності
283
812440
3536
якби кіноіндустрія поєднувала
людські цінності
13:48
with what it showsшоу on-screenна екрані.
284
816000
1720
з тим, що вона зображує на екрані.
13:50
It could fosterсприяти inclusionвключення
285
818280
2096
Це могло б значно поширити залучення
13:52
and acceptanceприйняття for girlsдівчатка and womenжінки,
286
820400
3256
і визнання дівчат і жінок,
13:55
people of colorколір,
287
823680
1496
представників інших рас,
13:57
the LGBTЛГБТ communityспільнота,
288
825200
1856
ЛГБТ-спільноти,
13:59
individualsособистості with disabilitiesобмеженими можливостями,
289
827080
1776
людей з обмеженими можливостями
14:00
and so manyбагато хто more around the worldсвіт.
290
828880
3920
та інших у всьому світі.
14:05
The only thing that the filmфільм industryпромисловість
has to do is unleashДайте волю its secretтаємниця weaponзброя,
291
833520
6536
Кіноіндустрія повинна зробити лише одне -
використати свою секретну зброю:
14:12
and that's storytellingрозповідь.
292
840080
2280
розповідь історій.
14:15
Now, at the beginningпочаток of this talk,
293
843320
2376
На початку промови
14:17
I said that filmsфільми --
294
845720
2416
я сказала, що фільми
14:20
that they can actuallyнасправді transportтранспорт us,
295
848160
2536
можуть переносити нас,
14:22
but I would like to argueстверджуй
that filmsфільми, they can transformперетворити us.
296
850720
5360
але я також вважаю,
що вони можуть змінити нас.
14:28
NoneЖоден of us in this roomкімната
297
856760
1896
Ніхто з нас у цьому приміщенні
14:30
have grownвирощений up or experiencedдосвідчений
a storytellingрозповідь landscapeландшафт
298
858680
4256
не виростав на тих історіях,
14:34
with fullyповністю realizedусвідомлено femaleжінка charactersперсонажів,
299
862960
3496
де жіночі персонажі
були б повністю розкриті,
14:38
noneніхто of us,
300
866480
1496
ніхто з нас,
14:40
because the numbersномери haven'tні changedзмінився.
301
868000
2736
тому що статистика не змінилася.
14:42
What would happenстатися
if the nextдалі generationпокоління of audiencesаудиторії
302
870760
4096
Що трапиться,
якщо наступне покоління глядачів
14:46
grewвиріс up with a wholeцілий
differentінший screenекран realityреальність?
303
874880
4376
виросте на зовсім іншій
екранній реальності?
14:51
What would happenстатися?
304
879280
1256
Що трапиться?
14:52
Well I'm here to tell you todayсьогодні
305
880560
1976
Я тут сьогодні, щоб розповісти вам,
14:54
that it's not only possibleможливий
to changeзмінити what we see on-screenна екрані
306
882560
4056
що ми можемо змінити те,
що бачимо на екрані,
14:58
but I am impatientнетерплячий for it to get here.
307
886640
4080
і я не можу дочекатися цього моменту.
15:03
So let's agreeзгоден to take actionдія todayсьогодні
308
891400
4296
Давайте домовимося задіяти усі засоби
15:07
to eradicateвикорінити the epidemicепідемія of invisibilityневидимість.
309
895720
3600
для викорінення епідемії невидимості.
15:11
And let's agreeзгоден to take actionдія todayсьогодні
310
899960
2296
Визнаймо,
15:14
to agreeзгоден that US audiencesаудиторії
and globalглобальний viewersглядачі
311
902280
4416
що американські глядачі
та глядачі усього світу
15:18
demandпопит and deserveзаслуговуй more.
312
906720
3136
вимагають і заслуговують більшого.
15:21
And let's agreeзгоден todayсьогодні
313
909880
2576
Сподіваймося на те,
15:24
that the nextдалі generationпокоління
of viewersглядачі and audiencesаудиторії,
314
912480
5176
що наступне покоління глядачів
15:29
that they deserveзаслуговуй to see the storiesоповідання
315
917680
3176
матиме змогу дивитися те,
15:32
we were never ableздатний to see.
316
920880
3136
чого ніколи не бачили ми.
15:36
Thank you.
317
924040
1216
Дякую.
15:37
(ApplauseОплески)
318
925280
5724
(Оплески)
Translated by Anastasia Ivankiv
Reviewed by Dina Bezsmertna

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com