ABOUT THE SPEAKER
Luhan Yang - Biologist, geneticist
Dr. Luhan Yang is the co-founder and chief scientific officer at eGenesis, working to make xenotransplantation a routine medical procedure for the delivery of safe and effective human transplantable cells, tissues and organs.

Why you should listen

With the mission to translate scientific innovation into a life-saving medical procedure, Dr. Luhan Yang is leading a team of world-renowned scientists to leverage CRISPR technology and its potential to deliver safe and effective human transplantable organs to the hundreds of thousands of patients worldwide who are in dire need.

In the US alone, more than 116,000 people annually are in need of a lifesaving organ transplant, and 20 people die every day waiting for a transplant. To address this issue, scientists have been trying to engineer animal organs for human transplantation for more than 100 years. However, concern for issues such as pig-to-human immunological compatibility and cross-species transmission of porcine endogenous retroviruses (PERV) have proven to be two insurmountable obstacles -- until now.

In a breakthrough paper published in Science, Yang and her team demonstrated for the first time the inactivation of PERV to prevent cross-species viral transmission, an important milestone for xenotransplantation. As co-founder and chief scientific officer, Yang has been at the center of eGenesis' success. In addition to recruiting and leading a high-caliber scientific team, she has played an integral role in daily management of the company, business strategy and planning, as well as negotiating with investors for early round funding.

Yang holds BS degrees in biology and psychology from Peking University and a PhD in human biology and translational medicine from Harvard Medical School.

More profile about the speaker
Luhan Yang | Speaker | TED.com
TED2018

Luhan Yang: How to create a world where no one dies waiting for a transplant

Luhan Yang: Jak stworzyć świat, w którym nikt nie umiera, czekając na przeszczep

Filmed:
1,582,978 views

Przez blisko pół wieku naukowcy próbowali przeprowadzić operację transplantacji organów zwierzęcych do człowieka, goniąc za marzeniem, które pomogłoby setkom tysięcy osób potrzebujących przeszczepu ratującego życie. Ryzyka różnego rodzaju, szczególnie przeniesienia wirusa PERV ze świni na ludzi, były jednak zawsze zbyt wielkie, opóźniając badania - aż do teraz. W oszałamiającej prelekcji genetyk Luhan Yang mówi o przełomie, którym było użycie CRISPR, technologii edycji genów. Dzięki niej wraz z kolegami stworzyła świnie nie przenoszące wirusa i tym samym umożliwiła bezpieczne wyhodowanie świń z organami nadającymi się do przeszczepu. Dowiedz się więcej o tych przełomowych badaniach oraz o tym, w jaki sposób mogą rozwiązać problem niedoboru organów.
- Biologist, geneticist
Dr. Luhan Yang is the co-founder and chief scientific officer at eGenesis, working to make xenotransplantation a routine medical procedure for the delivery of safe and effective human transplantable cells, tissues and organs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
HiCześć everyonekażdy.
0
840
1216
Witajcie.
00:14
I would like to introduceprzedstawiać you to LaikaLaika.
1
2080
2480
Chciałabym przedstawić wam Łajkę.
00:17
To mostwiększość of us, LaikaLaika is simplypo prostu
a very cuteładny pigświnia.
2
5680
4200
Łajka to dla nas po prostu słodka świnka.
00:22
HoweverJednak, to hundredssetki of thousandstysiące
of patientspacjenci in need of a lifesavingratujący życie organorgan
3
10800
6536
Jednak dla setek tysięcy pacjentów
potrzebujących organu ratującego życie
00:29
LaikaLaika is a symbolsymbol of hopenadzieja.
4
17360
2280
Łajka jest symbolem nadziei.
00:32
You see, ever sinceod the 1970s,
5
20960
3096
Począwszy od lat 70. XX wieku,
00:36
when organorgan transplantsprzeszczepy
becamestał się a realreal optionopcja
6
24080
3296
kiedy przeszczepy organów stały się
realnym rozwiązaniem
00:39
for patientspacjenci with kidneynerka failureniepowodzenie
and other organorgan diseaseschoroby,
7
27400
4216
dla pacjentów z niewydolnością nerek
i innymi chorobami narządów,
00:43
organorgan supplyDostawa has been an issuekwestia.
8
31640
2600
ich dostępność jest istotną kwestią.
00:46
Over the last fewkilka decadesdziesiątki lat,
9
34920
1896
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
00:48
the issuekwestia only worsenedpogorszyła się as organorgan demandżądanie
has exponentiallywykładniczo increasedzwiększony.
10
36840
5040
problem stał się bardziej palący
ze zwiększeniem zapotrzebowania na organy.
00:55
CurrentlyObecnie in the US,
11
43400
2296
Obecnie w USA
00:57
there are closeblisko to 115,000 patientspacjenci
12
45720
4176
jest blisko 115 tys. pacjentów
01:01
in need of a lifesavingratujący życie organorgan transplantprzeszczep.
13
49920
2760
których życie zależy od przeszczepu.
01:05
By the endkoniec of my talk,
14
53520
1816
W trakcie mojej prelekcji
01:07
one more patientcierpliwy
will be addedw dodatku to this listlista.
15
55360
3760
jeszcze jeden pacjent trafi na tę listę.
01:12
TodayDzisiaj, about 100 people
will get a newNowy organorgan,
16
60120
4375
Tylko dzisiaj około 100 osób
dostanie nowy organ,
01:16
a chanceszansa to startpoczątek theirich life anewna nowo,
17
64519
2817
szansę na nowe życie,
01:19
and yetjeszcze by the endkoniec of todaydzisiaj,
18
67360
2976
ale wciąż tego samego dnia
01:22
20 othersinni will dieumierać waitingczekanie.
19
70360
2480
20 innych umrze, czekając.
01:26
The situationsytuacja is heartbreakingserce
20
74240
2496
Sytuacja jest rozpaczliwa
01:28
for patientspacjenci, for theirich familiesrodziny
21
76760
2896
dla pacjentów, ich rodzin
01:31
and for the doctorslekarze who want to do more.
22
79680
3000
i doktorów, którzy chcą robić więcej.
01:36
In some partsCzęści of the worldświat,
23
84000
1936
W niektórych częściach świata
01:37
the situationsytuacja alsorównież becomesstaje się
a disturbingniepokojące socialspołeczny issuekwestia.
24
85960
3600
problem ten stał się
niepokojącą kwestią społeczną.
01:42
In AsiaAsia, for exampleprzykład,
25
90120
1976
Na przykład w Azji
01:44
mediagłoska bezdźwięczna outletsrynków zbytu reportedzgłaszane
that desperatezdesperowany patientspacjenci
26
92120
4056
media poinformowały,
że zdesperowani pacjenci
01:48
are obtaininguzyskanie organsnarządów
from the cruelokrutny blackczarny marketrynek.
27
96200
3920
pozyskują organy
na okrutnym czarnym rynku.
01:53
It is clearjasny that a solutionrozwiązanie
is neededpotrzebne to this crisiskryzys.
28
101600
5416
To jasne, że trzeba rozwiązać ten kryzys.
01:59
HumanCzłowieka liveszyje are at stakestawka.
29
107040
2560
Stawką są ludzkie życia.
02:03
As a biologistbiolog and a geneticistgenetyk,
30
111160
3056
Moją misją, jako biologa i genetyka,
02:06
it has becomestają się my missionmisja
to help solverozwiązać this problemproblem.
31
114240
3680
stała się pomoc w rozwiązaniu problemu.
02:10
TodayDzisiaj, I am optimisticoptymistyczny to say
that we are on our way there,
32
118760
5016
Dzisiaj mogę optymistycznie powiedzieć,
że jesteśmy na dobrej drodze
02:15
thanksdzięki to LaikaLaika.
33
123800
1200
dzięki Łajce.
02:17
UsingZa pomocą genegen editingredagowanie technologytechnologia,
34
125600
2336
Użycie techniki edycji genów
02:19
it's now possiblemożliwy to exquisitelyznakomicie createStwórz
a human-transplantableczłowieka przeszczepów organorgan
35
127960
5856
umożliwiło stworzenie organów odpowiednich
do przeszczepienia do ciała ludzkiego,
02:25
that can be safelybezpiecznie growndorosły in pigswieprzowy.
36
133840
2560
które w bezpieczny sposób
można pobrać od świń.
02:29
Before we jumpskok into the incredibleniesamowite
sciencenauka that makesczyni it happenzdarzyć,
37
137920
4256
Zanim zagłębimy się
w niewiarygodnej nauce,
która umożliwia takie odkrycia,
02:34
let's have a better understandingzrozumienie
what xenotransplantationksenotransplantacji is.
38
142200
4400
wyjaśnijmy, czym jest ksenotransplantacja.
02:39
It's a processproces of transplantingprzesadzanie
animalzwierzę organsnarządów into humansludzie.
39
147120
4480
To proces przeszczepiania
narządów zwierzęcych ludziom.
02:44
You maymoże want to askzapytać, why pigświnia organsnarządów?
40
152480
3016
Pewnie chcecie zapytać,
dlaczego akurat narządy świń?
02:47
Because some pigswieprzowy carrynieść organsnarządów
with similarpodobny sizerozmiar and physiologyfizjologia
41
155520
4816
Bo niektóre świnie mają organy
o podobnych rozmiarach
i o fizjologii organów ludzkich.
02:52
to humanczłowiek organsnarządów.
42
160360
1200
02:54
Over the last halfpół a centurystulecie,
43
162280
2416
W ciągu ostatnich 50 lat
02:56
pioneerspionierów of transplantationtransplantacji
have triedwypróbowany hardciężko to make it happenzdarzyć,
44
164720
4856
pionierzy transplantacji
próbowali robić takie przeszczepy,
03:01
but with limitedograniczony to no successpowodzenie.
45
169600
2880
ale skutki były mizerne lub żadne.
03:05
Why is that?
46
173080
1200
Dlaczego?
03:06
Two fundamentalfundamentalny hurdlespłotki stoodstał in the way.
47
174880
2760
Dwie podstawowe przeszkody
stały im na drodze do sukcesu.
03:10
First is a problemproblem of rejectionodrzucenie.
48
178240
3176
Po pierwsze problemem jest
odrzucenie przeszczepu.
03:13
When our immuneodporny systemsystem
seeswidzi a newNowy organorgan as foreignobcy,
49
181440
3816
Kiedy układ odpornościowy
postrzega nowy organ jako obcy,
03:17
it will rejectodrzucić it.
50
185280
1240
odrzuca go.
03:19
SecondDrugi, and this one is specifickonkretny
to the organsnarządów from the pigświnia,
51
187400
4320
Po drugie, szczególnie odnosi się to
do organów pochodzących od świń,
03:24
everykażdy pigświnia carriesniesie a viruswirus
that is benignłagodny to the pigświnia,
52
192760
4416
każda świnia przenosi wirusa,
który dla niej jest niegroźny,
03:29
but can be transmittedprzekazywane into humansludzie.
53
197200
2656
ale może przenosić się na ludzi.
03:31
It is callednazywa the porcineświń
endogenousendogennego retrovirusretrowirusów (PERVPERV),
54
199880
5496
Mowa o endogennym
retrowirusie świń (PERV),
03:37
and this viruswirus has the potentialpotencjał
to causeprzyczyna a viralwirusowe epidemicepidemia similarpodobny to HIVHIV.
55
205400
6000
który może potencjalnie spowodować
wirusową epidemię przypominającą HIV.
03:44
WithoutBez an effectiveefektywny way
to addressadres these issuesproblemy,
56
212280
4776
Bez skutecznego rozwiązania tych problemów
03:49
the fieldpole of xenotransplantationksenotransplantacji
has been on holdutrzymać for more than one decadedekada.
57
217080
5600
dziedzina ksenotransplantacji tkwiła
w martwym punkcie przez ponad 10 lat.
03:55
Little progresspostęp has been madezrobiony, untilaż do now.
58
223600
4080
Postęp był niewielki, do teraz.
04:01
Let me sharedzielić with you
how I got here todaydzisiaj with LaikaLaika.
59
229480
3680
Powiem wam, jak znalazłam się
tu dzisiaj z historią o Łajce.
04:06
My journeypodróż startedRozpoczęty
from EmeiEmei MountainGóry in ChinaChiny.
60
234280
4016
Moja przygoda zaczęła się
w masywie Emei Shan w Chinach.
04:10
That is the placemiejsce well describedopisane
in a lot of legendarylegendarny storieshistorie,
61
238320
4416
Miejsce jest szeroko opisywane
w wielu legendach,
04:14
like the "CrouchingPrzyczajony TigerTygrys, HiddenUkryte DragonSmok."
62
242760
2640
jak "Przyczajony tygrys, ukryty smok".
04:17
That is the placemiejsce I call home.
63
245840
2320
To miejsce, które nazywam domem.
04:20
GrowingUprawy up in the mountainGóra,
64
248920
1736
Dorastając w górach,
04:22
I startedRozpoczęty to have
a strongsilny connectionpołączenie with natureNatura.
65
250680
3080
czułam silny związek z naturą.
04:26
This is me when I was sevensiedem yearslat oldstary
66
254680
3056
To ja w wieku 7 lat.
04:29
standingna stojąco in frontz przodu
of an ancientstarożytny BuddhistBuddyjski templeświątynia
67
257760
3416
Stoję przed starą buddyjską świątynią,
04:33
with a monkeymałpa on my shoulderramię.
68
261200
2016
z małpką na ramieniu.
04:35
I still vividlyżywo rememberZapamiętaj
how my friendsprzyjaciele and I
69
263240
3576
Wciąż żywo pamiętam,
jak razem z przyjaciółmi
04:38
would tosspodrzucenie peanutsorzeszki ziemne around
to distractrozpraszać the monkeysmałpy
70
266840
3176
próbowaliśmy odwrócić uwagę małp
rzucaniem orzeszków,
04:42
so that we could crosskrzyż
to hikewycieczka throughprzez the valleydolina.
71
270040
2680
żeby móc przekroczyć dolinę.
04:45
I love natureNatura.
72
273840
1496
Kochałam naturę.
04:47
When it was time
to choosewybierać a fieldpole of studybadanie,
73
275360
2856
Kiedy nadszedł czas wyboru,
jaką dziedziną nauki się zajmę,
04:50
I chosewybrał to studybadanie biologybiologia
at PekingPeking UniversityUniwersytet in BeijingBeijing.
74
278240
4000
wybrałam biologię
na Uniwersytecie Pekińskim.
04:55
HoweverJednak, the more I learnednauczyli,
75
283760
2496
Jednak im więcej się uczyłam,
04:58
the more questionspytania I had.
76
286280
1320
tym więcej miałam pytań.
05:00
How could our geneticgenetyczny makeupmakijaż
be so similarpodobny to animalszwierzęta
77
288520
4536
Jak nasz kod genetyczny
może tak przypominać zwierzęcy,
05:05
and yetjeszcze we look so differentróżne?
78
293080
1920
jeśli wyglądamy tak różnie?
05:07
How is our immuneodporny systemsystem capablezdolny
of fightingwalczący off so manywiele pathogenspatogeny
79
295920
4856
Jak nasz układ odpornościowy radzi sobie
z walką z tak wieloma patogenami,
05:12
but smartmądry enoughdość not to attackatak ourselvesmy sami.
80
300800
2720
wiedząc, jak nie atakować samego siebie?
05:16
QuestionsPytania like this tormenteddręczony me.
81
304280
2520
Takie właśnie pytania mnie dręczyły.
05:19
I know it soundsDźwięki nerdynerdy,
but you know I'm a scientistnaukowiec.
82
307880
2840
Brzmię jak kujon, ale, jak wiecie,
jestem naukowcem.
05:24
After collegeSzkoła Wyższa, I decidedzdecydowany
I didn't want to just askzapytać the questionspytania,
83
312000
5256
Po studiach postanowiłam,
że nie chcę tylko zadawać takich pytań,
05:29
I wanted to answerodpowiedź them, so I did.
84
317280
3160
chcę na nie odpowiedzieć, co też zrobiłam.
05:33
In 2008, I was luckySzczęściarz enoughdość to be acceptedprzyjęty
85
321560
4056
W 2008 roku udało mi się dostać
05:37
into the PhDPhD programprogram at HarvardHarvard UniversityUniwersytet
86
325640
3536
na studia doktoranckie na Harvardzie
05:41
and workedpracował with DrDr. GeorgeGeorge ChurchKościół.
87
329200
2080
pod kierunkiem dr. George'a Churcha.
05:43
While workingpracujący in Church'sKościoła lablaboratorium,
88
331920
1736
Pracując w jego laboratorium,
05:45
I startedRozpoczęty to learnuczyć się and experimenteksperyment
with the geneticgenetyczny makeupmakijaż of mammalsssaki.
89
333680
4680
uczyłam się i eksperymentowałam
z kodem genetycznym ssaków.
05:51
AmongWśród all the experimentseksperymenty,
90
339200
2256
Jeden z tych eksperymentów
05:53
one particularszczególny one
tookwziął me closerbliższy to LaikaLaika.
91
341480
3200
szczególnie zbliżył mnie do Łajki.
05:57
In 2013, my colleagueskoledzy and I
madezrobiony changeszmiany in a humanczłowiek cellkomórka
92
345520
5936
W 2013 roku razem z kolegami
wprowadziliśmy zmiany do ludzkiej komórki
06:03
usingza pomocą a toolnarzędzie you maymoże have heardsłyszał about
93
351480
2456
przy pomocy narzędzia,
o którym mogliście słyszeć:
06:05
callednazywa CRISPRCRISPR.
94
353960
1536
CRISPR.
06:07
We were one of the first two groupsgrupy
95
355520
3216
Byliśmy jedną z pierwszych dwóch grup,
06:10
to reportraport the successfuludany use
of suchtaki a toolnarzędzie in changingwymiana pieniędzy our DNADNA.
96
358760
5376
które doniosły o skutecznym użyciu
tego narzędzia do zmian DNA.
06:16
It was an excitingekscytujący momentza chwilę
in scientificnaukowy discoveryodkrycie.
97
364160
3520
To był ekscytujący moment
w dziedzinie odkryć naukowych.
06:20
The gene-editinggen Edycja toolnarzędzie CRISPRCRISPR
has two componentsskładniki.
98
368800
4336
Narzędzie edycji genów CRISPR
składa się z dwóch elementów.
06:25
It has a scissorPodnośniki nożycowe callednazywa the enzymeenzym CRISPRCRISPR
99
373160
3496
Pierwszym z nich jest enzym CRISPR,
06:28
and what is callednazywa a guideprzewodnik RNARNA.
100
376680
2680
drugim jest tak zwany przewodnik RNA.
06:31
Think about it as geneticgenetyczny scissorsnożyczki
with a microscopemikroskopu.
101
379920
4136
Można to sobie wyobrazić
jako genetyczne nożyczki z mikroskopem.
06:36
The microscopemikroskopu is a guideprzewodnik RNARNA,
102
384080
3096
Mikroskopem jest przewodnik RNA,
06:39
whichktóry bringsprzynosi the scissorsnożyczki
to the placemiejsce we want to cutciąć
103
387200
4016
który prowadzi nożyczki
tam, gdzie mają ciąć,
06:43
and saysmówi, "Here it is,"
104
391240
2016
i mówi: "To tu".
06:45
and the enzymeenzym CRISPRCRISPR just cutscięcia
and repairsnaprawy the DNADNA in the way we want.
105
393280
5240
Enzym CRISPR rozcina DNA
i naprawia je w pożądany sposób.
06:51
ShortlyWkrótce after we reportedzgłaszane our studybadanie,
106
399720
3216
Wkrótce po przedstawieniu naszego badania
06:54
physicianslekarze at MassMasy GeneralOgólne HospitalSzpital
were intriguedintryguje by the medicalmedyczny applicationsAplikacje
107
402960
5936
lekarze ze szpitala Mass General
zainteresowali się zastosowaniem
naszego odkrycia w medycynie.
07:00
of our researchBadania.
108
408920
1576
07:02
They reachedosiągnięty out to us,
109
410520
1496
Skontaktowali się z nami,
07:04
and togetherRazem, we beganrozpoczął się to see
the potentialpotencjał to use CRISPRCRISPR
110
412040
4096
dzięki czemu wspólnie dostrzegliśmy
potencjał zastosowania CRISPR
07:08
to solverozwiązać the organorgan shortageniedobór crisiskryzys.
111
416160
2600
w rozwiązaniu problemu
niedoboru narządów.
07:11
How do we do it?
112
419840
1616
Jak się to odbywa?
07:13
It is simpleprosty, yetjeszcze very complexzłożony.
113
421480
3120
To proste, choć złożone.
07:18
We startedRozpoczęty by makingzrobienie changeszmiany
in a pig'swieprzowy cellkomórka to make it virus-freewolny od wirusów
114
426080
6016
Zaczęliśmy od zmian w komórce świni,
tak by stała się odporna na wirusa
07:24
and human-immune-compatibleodpornościowy człowieka zgodnego.
115
432120
2776
oraz by nie była zwalczana
przez układ odpornościowy.
07:26
The nucleusjądro of that cellkomórka
is then implantedwszczepiony into a pigświnia eggjajko
116
434920
4776
Jądro komórkowe wprowadza się
do jajeczka świni,
07:31
and alloweddozwolony to dividepodzielić into an embryozarodek.
117
439720
2896
któremu następnie pozwala się
przekształcić w embrion.
07:34
The resultingwynikające embryozarodek is then placedumieszczony
into the uterusmacicy of a surrogatezastępcze mothermama
118
442640
5296
Embrion jest wtedy umieszczany
w macicy matki-surogatki,
07:39
and alloweddozwolony to dividepodzielić into a pigświnia.
119
447960
2040
gdzie rośnie i staje się prosięciem.
07:42
BasicallyW zasadzie, it's a processproces of cloningKlonowanie.
120
450680
2360
Zasadniczo to proces klonowania.
07:45
The pigletProsiaczek then carriesniesie organsnarządów
whosektórego geneticgenetyczny makeupmakijaż
121
453760
3856
Prosię wykształca organy,
których kod genetyczny
07:49
hopefullyufnie wouldn'tnie be rejectedodrzucony
by the humanczłowiek immuneodporny systemsystem.
122
457640
3600
ma szansę zostać przyjęty
przez ludzki system odpornościowy.
07:54
In 2015, our teamzespół decidedzdecydowany to tacklesprzęt
the viralwirusowe transmissiontransmisja problemproblem first.
123
462960
6416
W 2015 roku nasz zespół zdecydował
zmierzyć się najpierw z problemem wirusa.
08:01
We wanted to take out
all 62 copieskopie of the PERVPERV viruswirus
124
469400
6176
Chcieliśmy wyciąć
wszystkie 62 kopie wirusa PERV
08:07
from the pigświnia genomegenom,
125
475600
1400
z genomu świni,
08:10
but at the time,
it was nearlyprawie missionmisja impossibleniemożliwy.
126
478200
4136
ale w tamtym czasie była to
prawie niewykonywalna misja.
08:14
Even with CRISPRCRISPR,
127
482360
1416
Nawet z użyciem CRISPR
08:15
we could only do one or two
modificationsmodyfikacje withinw ciągu a cellkomórka.
128
483800
4816
mogliśmy dokonać zaledwie
dwóch czy trzech zmian w komórce.
08:20
The recordrekord for numbernumer of modificationsmodyfikacje
we can do in a particularszczególny cellkomórka was fivepięć.
129
488640
6536
Rekord liczby zmian do przeprowadzenia
w pojedynczej komórce wynosił 5.
08:27
We had to increasezwiększać the throughputwydajność
by more than tenfolddziesięciokrotnie to achieveosiągać that.
130
495200
5240
Musieliśmy zwiększyć wydajność co najmniej
dziesięciokrotnie, by odnieść sukces.
08:33
With very carefulostrożny designprojekt
and hundredssetki of trialspróby,
131
501400
3656
Na drodze setek prób
i bardzo ostrożnego planowania
08:37
we successfullyz powodzeniem tookwziął out all the viruswirus,
132
505080
3216
udało nam się zniszczyć wirusa
08:40
brokezepsuł się the recordrekord.
133
508320
1576
i pobić rekord.
08:41
More importantlyco ważne, our studiesstudia showedpokazał
134
509920
2456
Co ważniejsze, nasze badania pokazały,
08:44
that we could eliminatewyeliminować
the possibilitymożliwość of this dangerousniebezpieczny viruswirus
135
512400
5056
że możemy wyeliminować niebezpieczeństwo
przeniesienia się wirusa na człowieka.
08:49
beingistota transmittedprzekazywane into humansludzie.
136
517480
2319
08:53
Last yearrok, with a modifiedzmodyfikowano cellkomórka
and cloningKlonowanie technologytechnologia,
137
521080
4376
Dzięki zmodyfikowanej komórce
i technice klonowania,
08:57
our startupuruchomienie, eGenesiseGenesis, producedwytworzony LaikaLaika,
138
525480
3840
nasz startup eGenesis
w zeszłym roku wyprodukował Łajkę,
09:02
the first pigświnia of its kinduprzejmy
bornurodzony withoutbez PERVPERV.
139
530160
4480
pierwszą świnię tego rodzaju
urodzoną bez PERV.
09:07
(ApplauseAplauz)
140
535480
3736
(Brawa)
09:11
LaikaLaika representsreprezentuje the first criticalkrytyczny stepkrok
141
539240
3976
Łajka reprezentuje
pierwszy podstawowy krok
09:15
in establishingustanawiającego safebezpieczny xenotransplantationksenotransplantacji.
142
543240
3736
do osiągnięcia
bezpiecznej ksenotransplantacji.
09:19
It is alsorównież a platformPlatforma
143
547000
1896
Jest również podstawą,
09:20
that we can do furtherdalej
geneticgenetyczny modificationmodyfikacja on
144
548920
2976
na której możemy przeprowadzać
dalsze modyfikacje genetyczne,
09:23
to solverozwiązać the immunologyImmunologia problemproblem.
145
551920
2200
będące rozwiązaniem
problemu immunologicznego.
09:26
SinceOd then, we have createdstworzony
more than 30 pigswieprzowy withoutbez PERVPERV,
146
554760
5096
Od tamtego czasu stworzyliśmy
ponad 30 świń wolnych od PERV,
09:31
and they maymoże be the mostwiększość advancedzaawansowane
geno-modifiedzmodyfikowano Geno animalzwierzę livingżycie on earthZiemia.
147
559880
5600
pewnie najbardziej zaawansowanych
zmodyfikowanych genetycznie zwierząt
żyjących na świecie.
09:38
We namedo imieniu LaikaLaika after the SovietRadziecki dogpies
148
566400
3296
Łajka otrzymała imię po sowieckim psie,
09:41
who was the first animalzwierzę
to orbitorbita the earthZiemia.
149
569720
3320
pierwszego zwierzęcia,
które wystrzelono na orbitę Ziemi.
09:45
We hopenadzieja LaikaLaika and her siblingsrodzeństwo
150
573600
2976
Mamy nadzieję, że Łajka z rodzeństwem
09:48
can leadprowadzić us into a newNowy frontiergranica
of sciencenauka and medicinelekarstwo.
151
576600
4800
doprowadzi nas do nowego etapu
rozwoju medycyny i nauki.
09:55
ImagineWyobraź sobie a worldświat where patientspacjenci
who sufferponieść from liverwątroba failureniepowodzenie
152
583360
5136
Wyobraźmy sobie świat, w którym pacjenci
cierpiący na niewydolność wątroby
10:00
can be savedzapisane with a newNowy liverwątroba
153
588520
2656
mogą zostać ocaleni dzięki nowej wątrobie
10:03
withoutbez havingmający to wait for a donationdarowizna
154
591200
3056
bez konieczności czekania na dawcę
10:06
or anotherinne humanczłowiek to dieumierać.
155
594280
1800
i śmierć innego człowieka.
10:09
ImagineWyobraź sobie a worldświat where people with diabetescukrzyca
156
597600
4096
Wyobraźmy sobie świat, w którym cukrzycy
10:13
do not have to relypolegać
on insulininsulina after everykażdy mealposiłek
157
601720
3736
nie będą musieli polegać
na insulinie po każdym posiłku,
10:17
because we can providezapewniać them
with good pancreatictrzustki cellskomórki
158
605480
4096
bo będzie można dostarczyć im
dobre komórki trzustki,
10:21
that can produceprodukować insulininsulina on theirich ownwłasny.
159
609600
2280
które same wyprodukują insulinę.
10:24
And imaginewyobrażać sobie a worldświat
where patientspacjenci with kidneynerka failureniepowodzenie
160
612600
4976
Wyobraźmy sobie świat,
w którym osoby z niewydolnością nerek
10:29
do not have to facetwarz
the burdenobciążenie of dialysisdializy.
161
617600
3680
nie muszą znosić dializ.
10:34
We are strivingusiłujący to createStwórz that worldświat,
162
622320
3736
Walczymy, by stworzyć taki świat,
10:38
a worldświat withoutbez organorgan shortageniedobór.
163
626080
2800
świat bez niedoborów narządów.
10:41
We finallywreszcie have the toolnarzędzie
to tacklesprzęt the problemproblem
164
629720
3736
W końcu mamy narzędzie
do zmierzenia się z problemem,
10:45
we could never tacklesprzęt before,
165
633480
2136
który wcześniej był nie do pokonania.
10:47
and LaikaLaika is just
the beginningpoczątek of our journeypodróż.
166
635640
3280
Łajka jest tylko
początkiem naszej podróży.
10:52
We have to be very humblepokorny
in frontz przodu of natureNatura,
167
640040
3536
Musimy być pokorni w obliczu natury,
10:55
because there are more issuesproblemy
to be addressedzaadresowany,
168
643600
2616
bo wciąż jest wiele problemów,
które należy rozwiązywać,
10:58
includingwłącznie z immunologyImmunologia
169
646240
1616
w tym immunologia
10:59
and things we couldn'tnie mógł even
anticipateprzewidywać at this pointpunkt.
170
647880
3960
i kwestie, których możemy obecnie
nawet się nie spodziewać.
11:04
HoweverJednak, it is our responsibilityodpowiedzialność
to translateTłumaczyć the cutting-edgenajnowocześniejsze sciencenauka
171
652760
6136
Jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzenie
przełomowych odkryć naukowych
11:10
into medicinelekarstwo to savezapisać the liveszyje
of all the patientspacjenci who are waitingczekanie.
172
658920
5320
do medycyny w celu ratowania życia
czekających pacjentów.
11:17
Thank you very much.
173
665480
1256
Dziękuję bardzo.
11:18
(ApplauseAplauz)
174
666760
4840
(Brawa)
11:29
ChrisChris AndersonAnderson: I mean, LuhanLuhan,
this is extraordinaryniezwykły work here.
175
677800
3496
Chris Anderson: Luhan,
wykonałaś wspaniałą pracę.
11:33
Come forwardNaprzód.
176
681320
1200
Podejdź, proszę.
11:35
So what's the nextNastępny stepskroki here?
You've got ridpozbyć się of the viruswirus.
177
683640
4416
Jakie będą kolejne kroki?
Pozbyłaś się już wirusa.
11:40
The nextNastępny stepskroki involveangażować
tryingpróbować to get to the pointpunkt
178
688080
2336
Macie nadzieję dojść do punktu,
11:42
where a humanczłowiek bodyciało
won'tprzyzwyczajenie rejectodrzucić a transplantprzeszczep.
179
690440
3776
w którym ciało ludzkie
nie odrzuci przeszczepu.
11:46
What's involvedzaangażowany in solvingrozwiązywanie that?
180
694240
1800
Co należy w tym celu zrobić?
11:49
LuhanLuhan YangYang: It's a very
complicatedskomplikowane processproces.
181
697160
2256
Luhan Yang: To bardzo
skomplikowany proces.
11:51
So we need to take out
the antigenantygen of the pigswieprzowy.
182
699440
4456
Musimy wyciąć antygen z genomu świń.
11:55
In additiondodanie, we can learnuczyć się
a lot from cancernowotwór.
183
703920
3416
Wiele też się można nauczyć
na podstawie raka:
11:59
How can cancernowotwór invadenajechać
or circumventObejście our immuneodporny systemsystem
184
707360
4176
w jaki sposób rak atakuje lub omija
nasz system odpornościowy.
12:03
so that we can utilizewykorzystać the tricksztuczka of cancernowotwór
185
711560
4456
W ten sposób można skorzystać
ze sztuczki używanej przez raka
12:08
and implementwprowadzić w życie that on the pigświnia organorgan
186
716040
2336
w trakcie przeszczepiania narządu od świni
12:10
to fooloszukać our immuneodporny systemsystem
to not attackatak the organorgan.
187
718400
3080
i oszukać nasz system odpornościowy,
tak by go nie atakował.
12:15
CACA: When would you estimateoszacowanie,
when do you hopenadzieja
188
723680
3376
CA: Jeśli miałabyś oszacować,
kiedy spodziewasz się
12:19
that the first successfuludany
transplantprzeszczep would happenzdarzyć?
189
727080
3320
pierwszego udanego przeszczepu?
12:23
LYLY: It would be irresponsiblenieodpowiedzialny for me
to give you any numbernumer.
190
731360
3880
LY: Podawanie jakiejś daty byłoby
z mojej strony nieodpowiedzialne.
12:28
CACA: We're at TEDTED.
We're always irresponsiblenieodpowiedzialny.
191
736200
2120
CA: Jesteśmy na TED. To normalne.
12:30
LYLY: But we are workingpracujący day and night
192
738760
1736
LY: Pracujemy dzień i noc,
12:32
tryingpróbować to make this happenzdarzyć
for the patientspacjenci.
193
740520
2080
żeby umożliwić pacjentom
takie przeszczepy.
12:35
CACA: So not even, you won'tprzyzwyczajenie say
that you think it could happenzdarzyć
194
743440
2896
CA: Nie powiesz nawet, czy sądzisz,
że mogłoby się to stać
12:38
withinw ciągu a decadedekada or withinw ciągu
fivepięć yearslat or something?
195
746360
2376
w ciągu na przykład 10 czy 5 lat?
12:40
LYLY: For sure we hopenadzieja it happensdzieje się
withinw ciągu one decadedekada.
196
748760
2400
LY: Z pewnością mamy nadzieję na 10 lat.
12:44
(LaughterŚmiech)
197
752080
1936
(Śmiech)
12:46
CACA: So there's a lot of people here
who would be very, very excitedpodekscytowany at that,
198
754040
3616
CA: Jest wśród nas wiele osób,
które są podekscytowane perspektywą,
12:49
the potentialpotencjał is extraordinaryniezwykły.
199
757680
1496
potencjał jest ogromny.
12:51
There will be some other
people here who are going,
200
759200
2416
Są także inni, którzy powiedzą:
"Ta świnka jest zbyt słodka.
12:53
"That pigświnia is too cuteładny.
201
761640
1256
12:54
HumansLudzie shouldn'tnie powinien be exploitingwykorzystanie
something so cuteładny for our benefitzasiłek."
202
762920
4576
Ludzie nie powinni czerpać korzyści
z czegoś tak słodkiego".
12:59
Do you have any responseodpowiedź to that?
203
767520
2440
Czy masz dla nich odpowiedź?
13:03
LYLY: Yeah, sure.
204
771120
1256
LY: Jasne.
13:04
So imaginewyobrażać sobie one pigświnia
can savezapisać eightosiem people'sludzie liveszyje.
205
772400
4896
Wyobraźcie sobie, że jedna świnka
może uratować życie 8 osób.
13:09
In additiondodanie, similarpodobny to humanczłowiek donationdarowizna,
206
777320
3096
Podobnie jak w przypadku dawstwa od ludzi,
13:12
if we only harvestżniwa
one kidneynerka from the pigświnia,
207
780440
2736
jeśli pobierzemy tylko jedną nerkę,
13:15
the pigświnia can still be aliveżywy,
208
783200
1896
świnka może żyć dalej.
13:17
so we are very mindfulpomny about the issuesproblemy,
209
785120
4056
Jesteśmy więc świadomi różnych problemów,
13:21
but I think our goalcel is just to addressadres
the unmetniezaspokojone medicalmedyczny need
210
789200
4376
ale myślę, że naszym celem jest
przede wszystkim odpowiedzieć
na medyczne potrzeby
pacjentów i ich rodzin.
13:25
for those patientspacjenci and theirich familiesrodziny.
211
793600
2696
13:28
CACA: PlusPlus, no one can say that to you
if they eatjeść baconboczek, right?
212
796320
3280
CA: I nie wolno używać tego argumentu,
jeśli się je bekon, prawda?
13:32
LYLY: That's a good pointpunkt.
213
800440
1216
LY: Słusznie.
13:33
(LaughterŚmiech)
214
801680
1456
(Śmiech)
13:35
CACA: LuhanLuhan, thank you so much.
LYLY: Thank you so much.
215
803160
2456
CA: Luhan, bardzo ci dziękuję.
LY: Dziękuję bardzo.
13:37
(ApplauseAplauz)
216
805640
2240
(Brawa)
Translated by Paulina Walas
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Luhan Yang - Biologist, geneticist
Dr. Luhan Yang is the co-founder and chief scientific officer at eGenesis, working to make xenotransplantation a routine medical procedure for the delivery of safe and effective human transplantable cells, tissues and organs.

Why you should listen

With the mission to translate scientific innovation into a life-saving medical procedure, Dr. Luhan Yang is leading a team of world-renowned scientists to leverage CRISPR technology and its potential to deliver safe and effective human transplantable organs to the hundreds of thousands of patients worldwide who are in dire need.

In the US alone, more than 116,000 people annually are in need of a lifesaving organ transplant, and 20 people die every day waiting for a transplant. To address this issue, scientists have been trying to engineer animal organs for human transplantation for more than 100 years. However, concern for issues such as pig-to-human immunological compatibility and cross-species transmission of porcine endogenous retroviruses (PERV) have proven to be two insurmountable obstacles -- until now.

In a breakthrough paper published in Science, Yang and her team demonstrated for the first time the inactivation of PERV to prevent cross-species viral transmission, an important milestone for xenotransplantation. As co-founder and chief scientific officer, Yang has been at the center of eGenesis' success. In addition to recruiting and leading a high-caliber scientific team, she has played an integral role in daily management of the company, business strategy and planning, as well as negotiating with investors for early round funding.

Yang holds BS degrees in biology and psychology from Peking University and a PhD in human biology and translational medicine from Harvard Medical School.

More profile about the speaker
Luhan Yang | Speaker | TED.com