ABOUT THE SPEAKERS
Fadi Chehadé - Technologist, entrepreneur
Fadi Chehadé is focused on finding ways for society to benefit from technology and strengthening international cooperation in the digital space.

Why you should listen

Fadi Chehadé is a serial entrepreneur who has founded and led several companies in the digital space including Vocado LLC (acquired by Oracle in 2018) and Viacore (purchased by IBM in 2006). He is an advisory board member with the World Economic Forum's Center for the Fourth Industrial Revolution that focuses on maximizing the benefits of science and technology for society. Chehadé is also a member of the UN Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation that will advance proposals to strengthen international cooperation in the digital space.  

Chehadé serves on the corporate boards of Sentry Data Systems and Interactions LLC and the advisory board of the University of Southern California’s Center on Public Diplomacy. For two years, he was a Senior Advisor to Prof. Klaus Schwab, Executive Chairman of the World Economic Forum, where he focused on public-private cooperation to address issues affecting the digital economy. As former President and CEO of ICANN, the global authority managing the Internet's logical infrastructure and ensuring "one" internet for the world, Chehadé guided its historic transition to an independent transnational institution governed jointly by private, public and civic stakeholders.

More profile about the speaker
Fadi Chehadé | Speaker | TED.com
Bryn Freedman - Editorial director and curator, TED Institute
Bryn Freedman helps those who want to give the "talk of their lives" in a clear, passionate and authentic way.

Why you should listen

Award-winning TV producer, investigative journalist and author, Bryn Freedman joined TED in 2014 as the editorial director and curator for the TED Institute. In her work with TED, Freedman creates and executes TED conference events for Fortune 500 companies, overseeing all editorial content as well as managing speaker coaches and determining both the topics for each talk and the overall conference theme. In addition to curating these events, she works as an executive speaker coach for professionals who want to give the "talk of their lives" in a clear, passionate and authentic way.

Freedman is also co-founder of Voices4Freedom, an international organization aimed at eradicating slavery through education and media.

More profile about the speaker
Bryn Freedman | Speaker | TED.com
TED Salon Verizon

Fadi Chehadé and Bryn Freedman: What everyday citizens can do to claim power on the internet

Fadi Chehadé i Bryn Freedman: Jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad internetem

Filmed:
1,526,164 views

Fadi Chehadé, architekt technologii, pomógł w zbudowaniu infrastruktury umożliwiającej działanie internetu - niezbędnych elementów, takich jak system nazw domen oraz standardy adresów IP. Obecnie koncentruje się na szukaniu sposobów, w jakie społeczeństwo mogłoby odnosić korzyści z technologii. Podczas krótkiej rozmowy z Bryn Freedman, kuratorką TED Institute, Chehadé omawia trwającą wojnę pomiędzy Zachodem a Chinami wokół sztucznej inteligencji, pokazuje, w jaki sposób nowoczesne firmy mogą zarządzać posiadaną władzą w celu kształtowania istnień i gospodarki oraz mówi, co jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad internetem.
- Technologist, entrepreneur
Fadi Chehadé is focused on finding ways for society to benefit from technology and strengthening international cooperation in the digital space. Full bio - Editorial director and curator, TED Institute
Bryn Freedman helps those who want to give the "talk of their lives" in a clear, passionate and authentic way. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
BrynBryn FreedmanFreedman: So you said
that in the 20thth centurystulecie,
0
461
3411
Bryn Freedman:
Powiedział pan, że w XX wieku
00:15
globalświatowy powermoc was in the handsręce
of governmentrząd.
1
3896
2821
władza światowa należała do rządów.
00:18
At the beginningpoczątek of this digitalcyfrowy centurystulecie,
2
6741
2469
Z początkiem obecnej epoki cyfrowej
00:21
it really movedprzeniósł to corporationskorporacje
3
9234
1761
przeszła w ręce korporacji,
00:23
and that in the futureprzyszłość,
it would moveruszaj się to individualsosoby prywatne.
4
11019
3905
a w przyszłości trafi do jednostek.
00:26
And I've interviewedwywiady a lot of people,
5
14948
1786
Zrobiłam wywiady z wieloma osobami,
00:28
and they say you're wrongźle,
6
16758
1852
które twierdzą, że nie ma pan racji,
00:30
and they are bettingzakłady on the companiesfirmy.
7
18634
2119
i że stawiają na korporacje.
00:32
So why are you right,
8
20777
1659
Dlaczego więc to pan ma rację
00:34
and why are individualsosoby prywatne going to winzdobyć out?
9
22460
2483
i dlaczego zwyciężą jednostki?
00:37
FadiFadi ChehadCzemijaé: Because companiesfirmy
caterzaspokoić to individualsosoby prywatne,
10
25419
2549
Fadi Chehadé:
Ponieważ firmy służą jednostkom
00:39
and we as the citizenryobywateli
11
27992
2033
i my jako obywatele
00:42
need to startpoczątek understandingzrozumienie
that we have a bigduży rolerola
12
30049
4491
musimy zrozumieć,
że odgrywamy ogromną rolę
00:46
in shapingkształtowanie how the worldświat
will be governedrządzony, movingw ruchu forwardNaprzód.
13
34564
3036
w tworzeniu zarządzania
światem przyszłości.
00:49
Yes, indeedw rzeczy samej, the tugholownik of warwojna right now
is betweenpomiędzy governmentsrządy,
14
37624
4267
Rzeczywiście, obecnie
walka toczy się między rządami,
00:53
who lostStracony much of theirich powermoc to companiesfirmy
15
41915
3070
które utraciły dużo kontroli
na rzecz firm,
00:57
because the internetInternet is not builtwybudowany
around the nation-statenarodu systemsystem
16
45009
4258
gdyż internet nie jest zbudowany
wokół systemu państwowego,
01:01
around whichktóry governmentsrządy have powermoc.
17
49291
2040
nad którym rządy sprawują władzę.
01:03
The internetInternet is transnationalponadnarodowe.
18
51355
1857
Internet jest ponadpaństwowy.
01:05
It's not internationalmiędzynarodowy,
and it's not nationalkrajowy,
19
53236
3039
Nie jest międzynarodowy, nie jest krajowy,
01:08
and thereforew związku z tym the companiesfirmy
becamestał się very powerfulpotężny.
20
56299
2840
przez co firmy zyskały wielkie wpływy.
01:12
They shapekształt our economygospodarka.
21
60028
1874
Kształtują naszą ekonomię.
01:13
They shapekształt our societyspołeczeństwo.
22
61926
1992
Kształtują nasze społeczeństwo.
01:15
GovernmentsRządy don't know what to do.
23
63942
1643
Rządy nie wiedzą, co robić.
01:17
Right now, they're reactingreagować.
24
65609
2016
Na chwilę obecną, reagują.
01:19
And I fearstrach that if we do not,
as the citizenryobywateli --
25
67649
3294
Obawiam się, że jeśli my, jako obywatele
01:22
whichktóry are, in my opinionopinia,
the mostwiększość importantważny legnogi of that stoolStołek --
26
70967
4748
będący, w moim rozumieniu,
najważniejszym elementem tej układanki,
01:27
don't take our rolerola,
27
75739
1522
nie podejmiemy naszej roli,
01:29
then you are right.
28
77285
1193
wtedy ma pani rację.
01:30
The detractorsKrytycy, or the people tellingwymowny you
that businessesbiznes will prevailprzeważają, are right.
29
78502
4761
Krytycy albo ci, co mówią,
że firmy będą górą, mają rację.
01:35
It will happenzdarzyć.
30
83287
1151
Tak się stanie.
01:36
BFBF: So are you sayingpowiedzenie that individualsosoby prywatne
will forcesiła businessesbiznes
31
84462
3832
BF: Czyli mówi pan,
że jednostki zmuszą firmy,
01:40
or businessbiznes will be forcedwymuszony
to be responsiveczuły,
32
88318
2508
czy też firmy zmuszone będą zareagować,
01:42
or is there a fearstrach that they won'tprzyzwyczajenie be?
33
90850
3373
a może istnieje obawa,
że nikt ich nie zmusi?
01:46
FCFC: I think they will be.
34
94247
1372
FC: Myślę, że zmusi.
01:47
Look at two weekstygodnie agotemu,
35
95643
1850
Proszę spojrzeć - dwa tygodnie temu
01:49
a smallmały companyfirma callednazywa SkipPomiń
winningzwycięski over UberUber and LyftLYFT and everyonekażdy
36
97517
4412
niewielka firma Skip pokonała Uber,
Lyft i wszystkich innych
01:53
to actuallytak właściwie get the licenselicencja
for the SanSan FranciscoFrancisco scooterskuter businessbiznes.
37
101953
4928
w zdobyciu licencji
na skutery w San Francisco.
01:59
And if you readczytać why did SkipPomiń winzdobyć,
38
107232
2166
Dlaczego Skip wygrał?
02:01
because SkipPomiń listenedsłuchałem
to the people of SanSan FranciscoFrancisco,
39
109422
2896
Bo posłuchał mieszkańców San Francisco
02:04
who were tiredzmęczony of scootersSkutery
beingistota thrownrzucony everywherewszędzie,
40
112342
2849
zmęczonych faktem,
że skutery są wszędzie,
02:07
and actuallytak właściwie wentposzedł to the cityMiasto and said,
41
115215
2674
i powiedział władzom miasta:
02:09
"We will deployWdrażanie the serviceusługa,
42
117913
2166
"Wdrożymy usługi,
02:12
but we will respondodpowiadać
to the people'sludzie requirementswymagania
43
120103
3056
lecz sprostamy wymaganiom mieszkańców
02:15
that we organizezorganizować ourselvesmy sami
around a setzestaw of ruleszasady."
44
123183
3070
i zorganizujemy się wokół pewnych zasad".
02:18
They self-governedsamozarządzana theirich behaviorzachowanie,
and they wonwygrał the contractkontrakt
45
126277
3366
Sami się uregulowali i wygrali kontrakt,
02:21
over some very powerfulpotężny companiesfirmy.
46
129667
2040
pokonując kilka potężnych firm.
02:23
BFBF: So speakingmówienie of guidelineswytyczne
and self-governancesamorządności,
47
131731
3566
BF: Mówiąc o wytycznych i samozarządzaniu,
02:27
you've spentwydany an entireCały lifetimeżycie
creatingtworzenie guidelineswytyczne and normsnormy
48
135321
4021
spędził pan całe życie
na tworzeniu wytycznych i norm
02:31
for the internetInternet.
49
139366
1698
dla internetu.
02:33
Do you think those daysdni are over?
50
141088
1739
Czy myśli pan, że te czasy minęły?
02:34
Who is going to guideprzewodnik,
who is going to controlkontrola,
51
142851
2762
Kto będzie kierował,
kto będzie sprawował kontrolę
02:37
and who is going to createStwórz those normsnormy?
52
145637
2151
i kto stworzy te normy?
02:39
FCFC: The ruleszasady that governrządzić
the technologytechnologia layerswarstwy of the internetInternet
53
147812
5360
FC: Zasady rządzące
technicznymi sferami internetu
02:45
are now well put in placemiejsce,
54
153196
2683
są już wdrożone
02:47
and I was very busyzajęty for a fewkilka yearslat
settingoprawa those ruleszasady
55
155903
3452
i kilka lat zajęło mi
ustanowienie tych zasad
02:51
around the partczęść of the internetInternet
that makesczyni the internetInternet one networksieć.
56
159379
4117
wokół tej części internetu,
która spaja go w jedną sieć.
02:55
The domain-nameNazwa domeny systemsystem, the IPIP numbersliczby,
57
163520
2485
System nazw domen, adresy IP,
02:58
all of that is in placemiejsce.
58
166029
1716
Wszystko to jest wdrożone.
02:59
HoweverJednak, as we get now
into the uppergórny layerswarstwy of the internetInternet,
59
167769
4334
Jednak gdy przejdziemy
na wyższe pokłady internetu,
03:04
the issuesproblemy that affectoddziaływać
me and you everykażdy day --
60
172127
2826
kwestie, które dotyczą
pani i mnie na co dzień,
03:06
privacyPrywatność, securitybezpieczeństwo, etcitp. --
61
174977
2802
jak ochrona prywatności, bezpieczeństwo,
03:09
the systemsystem to createStwórz normsnormy for those
unfortunatelyNiestety is not in placemiejsce.
62
177803
7000
- nie ma systemu norm.
03:17
So we do have an issuekwestia.
63
185109
1604
Tak więc mamy problem.
03:18
We have a systemsystem
of cooperationwspółpraca and governancezarządzanie
64
186737
3650
Mamy system współpracy i zarządzania,
03:22
that really needswymagania to be createdstworzony right now
65
190411
2834
który należy stworzyć właśnie teraz,
03:25
so that companiesfirmy, governmentsrządy
and the citizenryobywateli can agreeZgodzić się
66
193269
4731
żeby firmy, rządy i obywatele
osiągnęli porozumienie
03:30
how this newNowy digitalcyfrowy worldświat
is going to advancepostęp.
67
198024
2342
co do przyszłości nowego cyfrowego świata.
03:32
BFBF: So what givesdaje
a digitalcyfrowy companyfirma any incentivezachęta?
68
200390
3182
BF: W takim razie, co motywuje firmę?
03:35
Let's say -- FacebookFacebook comespochodzi to mindumysł --
69
203596
2025
Na przykład ludzie Facebooka mówią,
03:37
they would say they have
theirich users'użytkowników bestNajlepiej interestszainteresowania at heartserce,
70
205645
2945
że bardzo dbają o dobro użytkowników,
03:40
but I think a lot of people
would disagreenie zgadzać się with that.
71
208614
2539
ale myślę, że wiele osób
nie zgodziłoby się z tym.
03:43
FCFC: It's been very difficulttrudny to watch
how techtech companiesfirmy have reactedzareagował
72
211177
5908
FC: Trudno jest patrzeć
na reakcję nowoczesnych firm
03:49
to the citizenry'sobywatelstwo responseodpowiedź
to theirich technologiestechnologie.
73
217109
3039
na odzew społeczeństwa
wobec ich technologii.
03:52
And some of them, two or threetrzy yearslat agotemu,
basicallygruntownie dismissedoddalił it.
74
220791
3684
Niektóre z nich, dwa lub trzy lata temu,
po prostu go zignorowały.
03:56
The wordsłowo that I heardsłyszał in manywiele boardtablica roomspokoje
is, "We're just a technologytechnologia platformPlatforma.
75
224499
5365
W wielu firmach słyszałem:
"Jesteśmy tylko platformą techniczną.
04:01
It's not my issuekwestia
if my technologytechnologia platformPlatforma
76
229888
2888
To nie mój problem,
jeśli przez moją platformę
04:04
causesprzyczyny familiesrodziny
to go killzabić theirich girlsdziewczyny in PakistanPakistan.
77
232800
2811
rodziny mordują córki w Pakistanie.
04:07
It's not my issuekwestia. It's theirich problemproblem.
78
235635
2287
To nie moja sprawa. To ich problem.
04:09
I just have a technologytechnologia platformPlatforma."
79
237946
1969
Ja tylko posiadam platformę".
04:11
Now, I think we are now enteringwstępowanie a stageetap
80
239939
3215
Myślę, że wkraczamy w fazę,
04:15
where companiesfirmy are startingstartowy to realizerealizować
this is no longerdłużej sustainablepodtrzymywalny,
81
243178
5311
w której firmy dostrzegają,
że to jest nie do utrzymania,
04:20
and they're startingstartowy to see the pushbackodzew
82
248513
2166
i dostrzegają negatywną reakcję
04:22
that's comingprzyjście
from people, usersużytkowników, citizensobywatele,
83
250703
3135
ze strony osób, użytkowników, obywateli,
04:25
but alsorównież governmentsrządy
that are startingstartowy to say,
84
253862
2614
ale również i rządów, które oznajmiają:
04:28
"This cannotnie może be."
85
256500
1563
"Tak być nie może".
04:30
So I think there is a maturitydojrzałość
that is startingstartowy to setzestaw,
86
258087
5429
Myślę więc, że nastaje dojrzałość,
04:35
especiallyszczególnie in that SiliconKrzemu ValleyDolina areapowierzchnia,
87
263540
2474
zwłaszcza w okolicach Doliny Krzemowej,
04:38
where people are beginningpoczątek to say,
"We have a rolerola."
88
266038
4523
gdzie ludzie zaczynają
dostrzegać własną rolę.
04:42
So when I speakmówić to these leadersprzywódcy, I say,
89
270585
2556
Podczas rozmów z przywódcami mówię:
04:45
"Look, you could be the CEODYREKTOR GENERALNY,
a very successfuludany CEODYREKTOR GENERALNY of a companyfirma,
90
273165
3853
"Możesz być dyrektorem firmy
odnoszącym duże sukcesy,
04:49
but you could alsorównież be a stewardSteward."
91
277042
2071
ale również możesz być opiekunem".
04:51
And that's the keyklawisz wordsłowo.
92
279669
1213
A to jest słowo kluczowe.
04:52
"You could be a stewardSteward
of the powermoc you have
93
280906
3552
Możesz opiekować się posiadaną władzą,
04:56
to shapekształt the liveszyje and the economiesgospodarki
of billionsmiliardy of people.
94
284482
3912
żeby kształtować gospodarkę
i życie miliardów osób.
05:00
WhichCo one do you want to be?"
95
288967
1584
Którym z nich chcesz być?".
05:03
And the answerodpowiedź is,
it's not one or the other.
96
291218
2603
Odpowiedź nie leży
jednoznacznie po żadnej stronie.
05:06
This is what we are missingbrakujący right now.
97
294568
2481
Właśnie tego teraz brakuje.
05:09
So when an adultdorosły like BradBrad SmithSmith,
the presidentprezydent of MicrosoftMicrosoft,
98
297073
4028
Gdy Brad Smith, prezydent Microsoftu,
05:13
said a fewkilka monthsmiesiące agotemu,
99
301125
1488
powiedział kilka miesięcy temu:
05:14
"We need a newNowy setzestaw of GenevaGenewa ConventionsKonwencje
100
302637
2920
"Potrzebujemy nowego zbioru
konwencji genewskich,
05:17
to managezarządzanie the securitybezpieczeństwo
of the digitalcyfrowy spaceprzestrzeń,"
101
305581
2689
aby kierować bezpieczeństwem
przestrzeni cyfrowej",
05:20
manywiele of the seniorsenior leadersprzywódcy
in SiliconKrzemu ValleyDolina
102
308294
3667
część kadry kierowniczej
w Dolinie Krzemowej
05:23
actuallytak właściwie spokeprzemówił againstprzeciwko his wordssłowa.
103
311985
3317
opowiedziała się przeciwko niemu.
05:27
"What do you mean, GenevaGenewa ConventionKonwencji?
104
315326
1836
"Jaka konwencja genewska?
05:29
We don't need any GenevaGenewa ConventionsKonwencje.
We self-regulatesamodzielnie regulować."
105
317186
2947
Nie potrzeba żadnych konwencji.
Regulujemy się sami".
05:32
But that moodnastrój is changingwymiana pieniędzy,
106
320157
2108
Ale te nastroje się zmieniają.
05:34
and I'm startingstartowy to see manywiele leadersprzywódcy say,
107
322289
3206
Wielu liderów prosi teraz:
05:37
"Help us out."
108
325519
1295
"Pomóż nam".
05:39
But here lieskłamstwa the conundrumzagadka.
109
327201
2053
Ale tu mamy problem.
05:41
Who is going to help those leadersprzywódcy
do the right thing?
110
329909
2913
Kto pomoże tym przywódcom
dokonać właściwego wyboru?
05:44
BFBF: So who is going to help them?
111
332846
2579
BS: Kto im pomoże?
05:47
Because I'd love
to interviewwywiad you for an hourgodzina,
112
335449
4136
Bardzo chciałabym móc
rozmawiać z panem przez godzinę,
05:51
but give me your biggestnajwiększy fearstrach
and your bestNajlepiej hopenadzieja
113
339609
5229
ale jaka jest pana największa obawa
i największa nadzieja
05:56
for how this is going to work out.
114
344862
1881
co do tego, jak się to potoczy?
06:00
FCFC: My biggestnajwiększy hopenadzieja
is that we will becomestają się eachkażdy stewardsstewardzi
115
348981
6739
FC: Mam nadzieję, że wszyscy
staniemy się opiekunami
06:07
of this newNowy digitalcyfrowy worldświat.
116
355744
1590
w tym nowym cyfrowym świecie.
06:09
That's my biggestnajwiększy hopenadzieja,
117
357358
1381
To moja największa nadzieja,
06:10
because I do think, oftenczęsto,
we want to put the blamewinić on othersinni.
118
358763
5024
bo myślę, że często chcemy
zrzucić winę na innych.
06:15
"Oh, it's these CEOsPrezesów.
They're behavingzachowuje się this way."
119
363811
2401
"To ci dyrektorzy tak postępują".
06:18
"These governmentsrządy are not doing enoughdość."
120
366236
2000
"Te rządy nie robią wystarczająco dużo".
06:20
But how about us?
121
368260
1664
A my sami?
06:21
How is eachkażdy of us actuallytak właściwie takingnabierający
the responsibilityodpowiedzialność to be a stewardSteward
122
369948
5072
Jak podejmujemy opiekę
06:27
of the digitalcyfrowy spaceprzestrzeń we liverelacja na żywo in?
123
375044
2229
nad przestrzenią cyfrową, w której żyjemy?
06:29
And one of the things I've been pushingpchanie
on universityUniwersytet presidentsprezydenci
124
377297
3223
Wpajam rektorom na uczelniach potrzebę,
06:32
is we need everykażdy engineeringInżynieria and sciencenauka
and computerkomputer sciencenauka studentstudent
125
380544
4340
żeby każdy student inżynierii,
nauk ścisłych czy informatyki,
06:36
who is about to writepisać
the nextNastępny linelinia of codekod
126
384908
2535
który pisze kolejną linijkę kodu
06:39
or designprojekt the nextNastępny IoTIot deviceurządzenie
127
387467
2309
lub projektuje kolejne urządzenie IoT,
06:41
to actuallytak właściwie have in them
a sensesens of responsibilityodpowiedzialność and stewardshipzarządzanie
128
389800
4827
poczuwał się do odpowiedzialności i opieki
06:46
towardsw kierunku what they're buildingbudynek.
129
394651
1509
nad tym, co buduje.
06:48
So I suggestedzasugerował we createStwórz a newNowy oathPrzysięga,
130
396184
2396
Zaproponowałem stworzenie nowej przysięgi,
06:50
like the HippocraticHipokratesa OathPrzysięga,
131
398604
1659
na wzór przysięgi Hipokratesa,
06:52
so that everykażdy studentstudent
enteringwstępowanie an engineeringInżynieria programprogram
132
400287
2928
żeby każdy student
rozpoczynający studia inżynierskie
06:55
takes a technocratictechnokratyczny oathPrzysięga or a wisdommądrość oathPrzysięga
133
403239
3601
złożył przysięgę technokraty
lub przysięgę mądrości
06:58
or some oathPrzysięga of commitmentzaangażowanie
to the restodpoczynek of us.
134
406864
2913
lub też jakieś uroczyste przyrzeczenie
wobec nas wszystkich.
07:01
That's my bestNajlepiej hopenadzieja, that we all risewzrost.
135
409801
2676
To moja największa nadzieja,
że wszyscy powstaniemy.
07:04
Because governmentsrządy and businessesbiznes
will fightwalka over this powermoc gamegra,
136
412501
4913
Rządy i biznesy będą
toczyć wojnę o władzę,
07:09
but where are we?
137
417438
1534
ale gdzie my jesteśmy?
07:10
And unlesschyba że we playgrać into that powermoc tablestół,
138
418996
4452
O ile nie zasiądziemy do stołu władzy,
07:15
I think we'lldobrze endkoniec up in a badzły placemiejsce.
139
423472
2899
uważam, że źle skończymy.
07:18
My biggestnajwiększy fearstrach?
140
426395
1275
Moja największa obawa?
07:21
My biggestnajwiększy fearstrach,
to be very tacticaltaktyczne todaydzisiaj,
141
429392
2864
Moją największą obawą,
żeby ująć to taktycznie,
07:24
what is keepingkonserwacja me up at night
142
432280
2239
która nie daje mi zasnąć w nocy,
07:26
is the currentobecny warwojna betweenpomiędzy
the WestWest, the liberalliberalne worldświat,
143
434543
5714
jest wojna między liberalnym Zachodem
07:33
and ChinaChiny,
144
441304
1509
i Chinami,
07:34
in the areapowierzchnia of artificialsztuczny intelligenceinteligencja.
145
442837
2277
tocząca się wokół sztucznej inteligencji.
07:37
There is a realreal warwojna going on,
146
445138
2246
Ta wojna jest prawdziwa.
07:39
and for those of us who have livedżył
throughprzez the nuclearjądrowy nonproliferationNieproliferacji agewiek
147
447408
4991
Dla tych z nas, którzy żyli w epoce
nierozprzestrzeniania jądrowego
07:44
and saw how people agreedZgoda
148
452423
2364
i byli świadkami, jak uzgadniano
07:46
to take some very dangerousniebezpieczny
things off the tablestół,
149
454811
2790
usunięcie pewnych bardzo
niebezpiecznych rzeczy,
07:50
well, the CarnegieCarnegie EndowmentŻycie i dożycie
just finishedskończone a studybadanie.
150
458787
3323
- organizacja Carnegie Endowment
właśnie zakończyła badanie,
07:54
They talkedrozmawialiśmy to everykażdy countrykraj
that madezrobiony nuclearjądrowy weaponsBronie
151
462490
2731
w którym państwom
produkującymi broń nuklearną
07:57
and askedspytał them,
152
465245
1777
zadano pytanie:
07:59
"WhichCo digitalcyfrowy 'weapon'broń
would you take off the tablestół
153
467046
5759
"Jakiej broni cyfrowej
zgodzilibyście się nie używać
08:04
againstprzeciwko somebodyktoś else'sw przeciwnym razie
schoolsszkoły or hospitalsszpitale?"
154
472829
2594
przeciwko szkołom
i szpitalom przeciwnika?".
08:07
And the answerodpowiedź --
155
475828
1199
Odpowiedź
08:09
from everykażdy nuclearjądrowy powermoc --
to this questionpytanie was,
156
477051
3444
każdego mocarstwa nuklearnego brzmiała:
08:13
nothing.
157
481447
1150
"żadnej".
08:15
That's what I'm worriedzmartwiony about ...
158
483693
1793
I to właśnie mnie martwi ...
08:18
The weaponizationdoprowadzającej of the digitalcyfrowy spaceprzestrzeń,
159
486161
2920
Uzbrojenie przestrzeni cyfrowej
08:21
and the racewyścigi to get there.
160
489105
1612
i związany z tym wyścig.
08:22
BFBF: Well, it soundsDźwięki like
you've got a lot of work to do,
161
490741
2795
BF: Wygląda na to,
że ma pan przed sobą dużo pracy,
08:25
and so do the restodpoczynek of us.
162
493560
1571
tak jak my wszyscy.
08:27
FadiFadi, thank you so much.
I really appreciatedoceniać it.
163
495155
2686
Fadi, bardzo dziękuję za rozmowę.
08:29
FCFC: Thank you.
164
497865
1151
FC: Dziękuję.
08:31
(ApplauseAplauz)
165
499040
2539
(Brawa)
Translated by Jagoda Willingham
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKERS
Fadi Chehadé - Technologist, entrepreneur
Fadi Chehadé is focused on finding ways for society to benefit from technology and strengthening international cooperation in the digital space.

Why you should listen

Fadi Chehadé is a serial entrepreneur who has founded and led several companies in the digital space including Vocado LLC (acquired by Oracle in 2018) and Viacore (purchased by IBM in 2006). He is an advisory board member with the World Economic Forum's Center for the Fourth Industrial Revolution that focuses on maximizing the benefits of science and technology for society. Chehadé is also a member of the UN Secretary-General’s High-Level Panel on Digital Cooperation that will advance proposals to strengthen international cooperation in the digital space.  

Chehadé serves on the corporate boards of Sentry Data Systems and Interactions LLC and the advisory board of the University of Southern California’s Center on Public Diplomacy. For two years, he was a Senior Advisor to Prof. Klaus Schwab, Executive Chairman of the World Economic Forum, where he focused on public-private cooperation to address issues affecting the digital economy. As former President and CEO of ICANN, the global authority managing the Internet's logical infrastructure and ensuring "one" internet for the world, Chehadé guided its historic transition to an independent transnational institution governed jointly by private, public and civic stakeholders.

More profile about the speaker
Fadi Chehadé | Speaker | TED.com
Bryn Freedman - Editorial director and curator, TED Institute
Bryn Freedman helps those who want to give the "talk of their lives" in a clear, passionate and authentic way.

Why you should listen

Award-winning TV producer, investigative journalist and author, Bryn Freedman joined TED in 2014 as the editorial director and curator for the TED Institute. In her work with TED, Freedman creates and executes TED conference events for Fortune 500 companies, overseeing all editorial content as well as managing speaker coaches and determining both the topics for each talk and the overall conference theme. In addition to curating these events, she works as an executive speaker coach for professionals who want to give the "talk of their lives" in a clear, passionate and authentic way.

Freedman is also co-founder of Voices4Freedom, an international organization aimed at eradicating slavery through education and media.

More profile about the speaker
Bryn Freedman | Speaker | TED.com