ABOUT THE SPEAKER
Samy Nour Younes - Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs.

Why you should listen

Samy Nour Younes's most recent credits include Into the Woods (Ford's Theater), The Triumphant and Pay No Attention to the Girl (Target Margin Theater), and Well Intentioned White People (Barrington Stage). He can also be seen on season four of Transparent.

As an activist, Nour Younes served on the leadership teams of the DC Area Transmasculine Society and the Baltimore Transgender Alliance. He has coorganized rallies for Pride, Transgender Day of Remembrance and more. He also leads panels on the barriers trans people face in accessing health care and has participated in national ad campaigns to promote awareness of LGBTQ+ issues.

Nour Younes was the cohost of insighT with Consuella Lopez, a DC-based online talk show with an all-trans panel. He aims to highlight the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. As of 2019, he has written one ten-minute play, Ancestral Lines and Other Tall Tales, which will be published in the upcoming Latinx Archive. He is currently developing two new works, including a solo show, both of which he aims to premiere in 2019.

More profile about the speaker
Samy Nour Younes | Speaker | TED.com
TED Residency

Samy Nour Younes: A short history of trans people's long fight for equality

Samy Nour Younes: Krótka historia zmagań o równość osób transpłciowych

Filmed:
1,740,694 views

Samy Nour Younes, aktywista walczący o równość osób transpłciowych i Rezydent TED, opowiada o wielowiekowej, niezwykłej historii społeczności osób transpłciowych, pełnej odwagi, inspirujących zwycięstw i walki o prawa obywatelskie, która toczy się od dawna. Komentując powszechne przeświadczenie, że transpłciowość i takie starania to coś nowego, mówi „Wyobraźcie sobie, jak odmieniła by się ta rozmowa, jeśli mielibyśmy świadomość, jak długo już osoby transpłciowe żądają równości”.
- Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Why are transgendertransseksualnych people
suddenlynagle everywherewszędzie?
0
651
2638
Skąd nagle wszędzie ta gadka
o ludziach transpłciowych?
00:15
(LaughterŚmiech)
1
3313
2143
(Śmiech)
00:17
As a transTrans activistaktywista,
I get this questionpytanie a lot.
2
5480
2831
Jako aktywista walczę o prawa
takich osób i często to słyszę.
00:20
Keep in mindumysł, lessmniej than one percentprocent
of AmericanAmerykański adultsdorośli ludzie
3
8653
2550
A tylko mniej niż jeden procent
mieszkańców USA
otwarcie określa się
jako osoby transpłciowe.
00:23
openlyotwarcie identifyzidentyfikować as transTrans.
4
11227
1722
00:25
AccordingZgodnie z to a recentniedawny GLAADGlaad surveyAnkieta,
about 16 percentprocent of non-transnie Trans AmericansAmerykanie
5
13333
3833
W ankiecie organizacji LGBT GLAAD
16 procent osób nietranspłciowych
00:29
claimroszczenie to know a transTrans personosoba in realreal life.
6
17190
2333
zgłaszało, że znają osobę transpłciową.
00:31
So for the other 84 percentprocent,
this maymoże seemwydać się like a newNowy topictemat.
7
19547
3450
Dla pozostałych 84 procent
to rzeczywiście może być nowy temat.
00:35
But transTrans people are not newNowy.
8
23021
2198
Ale osoby transpłciowe to nie nowość.
00:38
GenderPłeć varianceodchylenie is olderstarsze than you think,
9
26118
2188
Istnienie poza binarnym rozumieniem płci,
00:40
and transTrans people are partczęść of that legacydziedzictwo.
10
28330
2127
także transpłciowość, ma długą historię.
00:43
From centralcentralny AfricaAfryka to SouthPołudniowa AmericaAmeryka
to the PacificPacyfiku IslandsWyspy and beyondpoza,
11
31794
3984
Od Afryki Środkowej po Amerykę Południową,
wyspy Oceanu Spokojnego i nie tylko,
00:47
there have been populationspopulacje
who recognizerozpoznać multiplewielokrotność genderspłci,
12
35802
2991
wiele narodów akceptuje
różnorodność płciową,
00:50
and they go way back.
13
38817
1873
i dzieje się tak od dawien dawna.
00:52
The hijraHijra of IndiaIndie
and PakistanPakistan, for exampleprzykład,
14
40714
2198
Na przykład o pakistańskich
i indyjskich hidźrach
00:54
have been citedwyrok w sprawie as fardaleko back
as 2,000 yearslat agotemu in the KamaKama SutraSutra.
15
42936
3377
pisano już 2000 lat temu w Kamasutrze.
00:58
IndigenousRodzimych AmericanAmerykański nationsnarody
eachkażdy have theirich ownwłasny termswarunki,
16
46983
2533
Każde plemię rdzennych
mieszkańców Ameryk ma inny termin,
01:01
but mostwiększość sharedzielić
the umbrellaparasol termsemestr "two-spiritdwa-Duch."
17
49540
2174
odpowiednik wikte, człowieka dwóch dusz.
01:04
They saw gender-variantwariant płciowy people
18
52722
1501
Ludzie poza binarnym modelem płci
01:06
as shamansszamani and healersuzdrowicieli
in theirich communitiesspołeczności,
19
54247
2370
pełnili rolę szamanów i uzdrowicieli,
01:08
and it wasn'tnie było untilaż do
the spreadrozpiętość of colonialismkolonializm
20
56641
3021
a takie myślenie zmieniło się
dopiero po wejściu kolonializmu.
01:11
that they were taughtnauczony to think otherwisew przeciwnym razie.
21
59686
2087
01:15
Now, in researchingbadania transTrans historyhistoria,
22
63387
1930
W badaniu historii osób transpłciowych
01:17
we look for bothobie transTrans people
and transTrans practicespraktyki.
23
65341
2956
analizujemy zarówno przykłady osób,
jak i transpłciowych zachowań.
01:21
Take, for exampleprzykład, the womenkobiety
who presentedprzedstawione as menmężczyźni
24
69062
2286
Dobrym przykładem są kobiety
wstępujące jako mężczyźni
01:23
so they could fightwalka in the US CivilCywilnego WarWojny.
25
71372
2265
do wojska w czasach wojny secesyjnej.
01:25
After the warwojna, mostwiększość resumedwznowione
theirich liveszyje as womenkobiety,
26
73974
2422
Po wojnie większość żyła jako kobiety,
01:28
but some, like AlbertAlbert CashierKasjer,
continuednieprzerwany to liverelacja na żywo as menmężczyźni.
27
76420
4102
ale niektóre, jak Albert Cashier,
nie wyszły z roli męskiej.
01:33
AlbertAlbert was eventuallyostatecznie
confinedogranicza się to an asylumazyl
28
81326
2334
Alberta w końcu uwięziono
w szpitalu psychiatrycznym
01:35
and forcedwymuszony to wearmieć na sobie a dresssukienka
for the restodpoczynek of his life.
29
83684
2748
i do końca życia zmuszano
do noszenia sukienki.
01:39
(SighsWzdycha)
30
87596
837
(Wzdycha)
01:41
Around 1895, a groupGrupa
of self-describedsamodzielnie opisane androgynesna androgynes
31
89277
3182
Około roku 1895 grupa, której członkowie
uważali się za osoby androgyniczne,
01:44
formedpowstały the CercleCercle HermaphroditosHermaphroditos.
32
92483
1889
utworzyła "Cercle Hermaphroditos".
01:46
TheirIch missionmisja was to unitezjednoczyć for defenseobrona
againstprzeciwko the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy bittergorzki persecutionprześladowania.
33
94755
4477
Ich celem było zjednoczenie się w obronie
przed gorzkim prześladowaniem.
01:51
And in doing that, they becamestał się
one of the earliestnajwcześniej transTrans supportwsparcie groupsgrupy.
34
99256
3786
Tak stali się jedną z pierwszych grup
wspierających osoby transpłciowe.
01:55
By the '40s and '50s, medicalmedyczny researchersnaukowcy
were startingstartowy to studybadanie transTrans medicinelekarstwo,
35
103066
3778
W latach 40. i 50. rozpoczęto badania
nad rozwiązaniami medycznymi,
01:58
but they were aidedwspomagane
by theirich transTrans patientspacjenci,
36
106868
2127
w których lekarzom pomagali
transpłciowi pacjenci,
02:01
like LouiseLouise LawrenceLawrence, a transTrans womankobieta
who had correspondedodpowiadały extensivelyobszernie
37
109019
3405
tacy jak Louise Lawrence, transkobieta
prowadząca szeroką korespondencję
02:04
with people who had been arrestedaresztowany
for publicpubliczny cross-dressingCross-dressing.
38
112448
3205
z osobami zaaresztowanymi
za publiczny transwestytyzm.
02:08
She introducedwprowadzony sexualseksualny researchersnaukowcy
like AlfredAlfred KinseyKinsey
39
116320
2763
Dzięki niej badacze seksualności
tacy jak Alfred Kinsey
02:11
to a massivemasywny transTrans networksieć.
40
119107
1641
zostali przedstawieni
wielkiej sieci osób transpłciowych.
02:14
Other earlywcześnie figuresfigury would followśledzić,
41
122058
1612
Szybko pojawiały się inne głosy,
02:15
like VirginiaVirginia PrinceKsiążę, ReedReed EricksonErickson
and the famoussławny ChristineChristine JorgensenJorgensen,
42
123694
4919
jak Virginia Prince, Reed Erickson
i sławna Christine Jorgensen,
02:20
who madezrobiony headlinesnagłówki with
her very publicpubliczny transitionprzejście in 1952.
43
128637
3439
której publiczna tranzycja w roku 1952
trafiła na pierwsze strony gazet.
02:24
But while whitebiały transTrans suburbanitesSuburbanites
were formingformowanie theirich ownwłasny supportwsparcie networkssieci,
44
132904
3634
Ale kiedy w miastach tworzyły się
sieci wsparcia osób transpłciowych,
02:28
manywiele transTrans people of colorkolor
had to carverzeźbić theirich ownwłasny pathścieżka.
45
136562
2786
niebiałe osoby transpłciowe
musiały radzić sobie same.
02:32
Some, like MissMiss MajorGłówne Griffin-GracyGryf-gracy,
walkedchodził in dragopór ballskulki.
46
140156
3699
Niektóre, jak Miss Major Griffin-Gracy,
występowały w balach drag.
02:36
OthersInni were the so-calledtak zwana "streetulica queenskrólowe,"
47
144252
2326
Inne, street queens, "królowe ulicy",
02:38
who were oftenczęsto targetedukierunkowane by policePolicja
for theirich genderpłeć expressionwyrażenie
48
146602
2941
często podpadały policji
ze względu na wygląd
02:41
and founduznany themselvessami
on the forefrontForefront of seminalnasienny eventswydarzenia
49
149567
2937
i w końcu stanęły na czele
kilku przewrotów, które upostaciowały
ruch walki o prawa LGBT.
02:44
in the LGBTLGBT rightsprawa movementruch.
50
152528
1658
02:47
This bringsprzynosi us to the riotszamieszki
at CooperCooper Do-nutsNakrętki do orzechów in 1959,
51
155178
3558
Tak dochodzimy do zamieszek
przy Cooper Do-nuts z roku 1959,
02:50
Compton'sComptona CafeteriaCafeteria in 1966
52
158760
2755
przy Compton's Cafeteria w roku 1966
02:53
and the famoussławny StonewallStonewall InnInn in 1969.
53
161539
2760
i sławnych zamieszek
przy barze Stonewall Inn w roku 1969.
02:57
In 1970, SylviaSylvia RiveraRivera
and MarshaMarsha P. JohnsonJohnson,
54
165393
3889
W roku 1970, Sylvia Rivera
i Marsha P. Johnson,
03:01
two veteransweteranów of StonewallStonewall,
55
169306
1722
dwie weteranki ze Stonewall,
03:03
establishedustanowiony STARGwiazdkowy: StreetUlica TransvestiteTranswestyta
ActionDziałania RevolutionariesRewolucjonistów.
56
171052
4507
założyły STAR: Street Transvestite
Action Revolutionaries.
03:08
TransTrans people continuednieprzerwany to fightwalka
for equalrówny treatmentleczenie underpod the lawprawo,
57
176529
3434
Osoby transpłciowe kontynuowały zmagania
o równość w oczach prawa,
03:11
even as they facedw obliczu
higherwyższy ratesstawki of discriminationdyskryminacji,
58
179987
2661
pomimo coraz większej dyskryminacji,
03:14
unemploymentbezrobocia, arrestsaresztowania,
and the loomingzbliża się AIDSAIDS epidemicepidemia.
59
182672
3762
zwolnień z pracy, aresztowań
i rozwijającej się epidemii AIDS.
03:20
For as long as we'vemamy been around,
60
188835
1579
Odkąd istniejemy,
03:22
those in powermoc have soughtposzukiwany
to disenfranchisedisenfranchise transTrans people
61
190438
2769
ci u władzy próbowali pozbawić nas
praw obywatelskich
03:25
for daringDaring to liverelacja na żywo liveszyje that are oursnasz.
62
193231
2135
za naszą czelność życia po swojemu.
03:28
This motionruch pictureobrazek still,
takenwzięty in BerlinBerlin in 1933,
63
196964
4072
Ten fotos z filmu nakręconego
w Berlinie w roku 1933
03:33
is sometimesczasami used in historyhistoria textbookspodręczniki
64
201060
1888
jest czasem wykorzystywany
w podręcznikach do historii,
03:34
to illustratezilustrować how the NazisNaziści burnedspalony worksPrace
they considereduważane un-Germanun-niemiecki.
65
202972
3918
żeby pokazać, że naziści palili
książki i materiały "nieniemieckie".
03:38
But what's rarelyrzadko mentionedwzmiankowany
is that includedw zestawie in this massivemasywny pilestos
66
206914
3293
Ale rzadko wspomina się, że w tym stosie
03:42
are worksPrace from the InstituteInstytut
for SexualSeksualne ResearchBadania.
67
210231
2858
są materiały z Instytutu
Nauk Seksuologicznych.
03:45
See, I just recappedrecapped
the transTrans movementruch in AmericaAmeryka,
68
213113
3270
Streściłem historię
ruchu osób transpłciowych w Ameryce,
03:48
but MagnusMagnus HirschfeldHirschfeld
and his peersrówieśnicy in GermanyNiemcy
69
216407
2175
jednak w Niemczech Magnus Hirschfeld
i jego współpracownicy
03:50
had us beatbić by a fewkilka decadesdziesiątki lat.
70
218606
1911
wyprzedzili nas o kilkadziesiąt lat.
03:53
MagnusMagnus HirschfeldHirschfeld was
an earlywcześnie advocaterzecznik for LGBTLGBT people.
71
221422
3777
Magnus Hirschfeld to jeden z pierwszych
działaczy na rzecz praw LGBT.
03:57
He wrotenapisał the first book-lengthDługość książki accountkonto
of transTrans individualsosoby prywatne.
72
225223
2867
Napisał pierwszą książkę
o osobach transpłciowych.
04:00
He helpedpomógł them obtainuzyskać
medicalmedyczny servicesusługi and IDsIdentyfikatory.
73
228114
2870
Pomagał im otrzymać pomoc medyczną
i odpowiednie dokumenty.
04:03
He workedpracował with
the BerlinBerlin PolicePolicja DepartmentDział
74
231008
2061
We współpracy z berlińską policją
04:05
to endkoniec discriminationdyskryminacji of LGBTLGBT people,
75
233093
1820
starał się zakończyć
dyskryminację osób LGBT
04:06
and he hiredzatrudniony them at the InstituteInstytut.
76
234937
1911
i dawał im pracę w Instytucie.
04:08
So when the NaziNazistowskich PartyStrona burnedspalony his librarybiblioteka,
77
236872
2027
Dlatego zniszczenie jego biblioteki
przez partię nazistowską
04:10
it had devastatingniszczycielski implicationsimplikacje
for transTrans researchBadania around the worldświat.
78
238923
3292
miało druzgocące skutki dla światowych
badań nad transpłciowością.
04:15
This was a deliberatecelowe attemptpróba
to erasewymazać transTrans people,
79
243214
3007
Była to świadoma próba wymazania
transpłciowości z kart historii,
04:18
and it was neitherani the first norani the last.
80
246245
2095
ani pierwsza, ani ostatnia.
04:22
So wheneverkiedy tylko people askzapytać me
why transTrans people are suddenlynagle everywherewszędzie,
81
250006
3278
Więc kiedy słyszę pytanie,
czemu tak nagle głośno o "tych transach",
04:25
I just want to tell them
that we'vemamy been here.
82
253308
2206
mówię, że w rzeczywistości
jesteśmy tu od zawsze.
04:27
These storieshistorie have to be told,
83
255538
1461
Trzeba powtarzać te opowieści,
04:29
alongwzdłuż with the countlessniezliczony othersinni
that have been buriedpochowany by time.
84
257023
2906
tak jak niezliczone inne,
o których historia zapomniała.
04:31
Not only were our liveszyje not celebratedsłynny,
but our struggleszmagania have been forgottenzapomniany
85
259953
3708
Nasze istnienie nie mogło wybrzmieć,
a nasza walka została zapomniana,
04:35
and, yeah, to some people,
that makesczyni transTrans issuesproblemy seemwydać się newNowy.
86
263685
3142
dlatego sprawy osób transpłciowych
mogą wydawać się nowością.
04:38
TodayDzisiaj, I meetspotykać się a lot of people
who think that our movementruch
87
266851
2759
Często spotykam osoby,
które uważają, że nasz ruch
to przejściowa moda, która zniknie,
04:41
is just a phasefazy that will passprzechodzić,
88
269634
2201
04:43
but I alsorównież hearsłyszeć well-intentionedz dobrymi intencjami alliesSojusznicy
tellingwymowny us all to be patientcierpliwy,
89
271859
3548
ale także sojuszników LGBT,
którzy w dobrej wierze radzą cierpliwość,
04:47
because our movementruch is "still newNowy."
90
275431
1864
bo przecież ten ruch
"to nadal coś nowego".
04:50
ImagineWyobraź sobie how the conversationrozmowa would shiftprzesunięcie
91
278819
1950
Wyobraźcie sobie,
jak odmieniła by się ta rozmowa,
04:52
if we acknowledgeuznać just how long
transTrans people have been demandingwymagające equalityrówność.
92
280793
3674
jeśli mielibyśmy świadomość, jak długo już
osoby transpłciowe żądają równości.
04:57
Are we still overreactingprzesadzam?
93
285605
1608
Ciągle byłaby to "przesada"
z naszej strony?
05:00
Should we continueKontyntynuj to wait?
94
288197
1310
Mamy czekać dalej?
05:02
Or should we, for exampleprzykład,
95
290401
1715
A może na przykład
05:04
do something about the transTrans womenkobiety
of colorkolor who are murderedzamordowany
96
292140
2902
powinniśmy zrobić coś w kwestii
tak wielu niebiałych transkobiet
05:07
and whosektórego killersKillers never see justicesprawiedliwość?
97
295066
1875
zabijanych przez bezkarnych morderców?
05:10
Do our circumstancesokoliczności seemwydać się diretragiczne to you yetjeszcze?
98
298178
2127
Czy nasza sytuacja nie wydaje się
wystarczająco dramatyczna?
05:12
(SighsWzdycha)
99
300992
710
(Wzdycha)
05:14
FinallyWreszcie, I want other transTrans people
to realizerealizować they're not alonesam.
100
302880
3583
Chciałbym, żeby osoby transpłciowe
zrozumiały, że nie są same.
05:19
I grewrósł up thinkingmyślący my identitytożsamość
was an anomalyAnomalia that would dieumierać with me.
101
307535
3666
Dorastając sądziłem, że moja tożsamość
to anomalia i tylko ja taki jestem.
05:23
People drilledwiercone this ideapomysł
of othernessinność into my mindumysł,
102
311934
2475
Wpojono mi ideę odmienności
05:26
and I boughtkupiony it because I didn't know
anyonektokolwiek elsejeszcze like me.
103
314433
2808
i zaakceptowałem je,
bo nie znałem innych takich jak ja.
05:30
Maybe if I had knownznany my ancestorsprzodkowie soonerwcześniej,
104
318084
2675
Może gdybym wcześniej poznał
historię swoich przodków,
05:32
it wouldn'tnie have takenwzięty me so long
to find a sourceźródło of prideduma
105
320783
2781
szybciej potrafiłbym poczuć się
dumny z tego, kim jestem,
05:35
in my identitytożsamość and in my communityspołeczność.
106
323588
2363
i ze swojej społeczności.
05:39
Because I belongnależeć to an amazingniesamowity,
vibrantwibrujący communityspołeczność of people
107
327150
3515
Należę bowiem do niewiarygodnej,
dynamicznej społeczności osób,
05:42
that upliftpodnieść eachkażdy other
even when othersinni won'tprzyzwyczajenie,
108
330689
2659
które pokrzepiają się nawzajem,
nawet kiedy każdy inny odmówi pociechy,
05:45
that take careopieka of eachkażdy other
even when we are strugglingwalczy,
109
333372
3063
które opiekują się sobą nawzajem,
nawet jeśli same mają ciężko,
05:48
that somehowjakoś, despitepomimo it all,
110
336459
2333
które jakoś, mimo wszystko,
05:50
still find causeprzyczyna to celebrateświętować eachkażdy other,
111
338816
2830
wciąż znajdują powód,
żeby cieszyć się sobą nawzajem,
05:53
to love eachkażdy other,
112
341670
1990
kochać się,
05:55
to look one anotherinne in the eyesoczy and say,
113
343684
2076
spojrzeć w oczy i powiedzieć:
05:58
"You are not alonesam.
114
346244
1730
"Nie jesteście sami, nie jesteście same.
06:01
You have us.
115
349172
1381
Macie nas.
06:03
And we're not going anywheregdziekolwiek."
116
351027
1518
A my będziemy tu zawsze".
06:05
Thank you.
117
353991
1151
Dziękuję.
06:07
(ApplauseAplauz)
118
355166
6326
(Brawa)
Translated by Krystian Aparta
Reviewed by Joanna Pietrulewicz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Samy Nour Younes - Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs.

Why you should listen

Samy Nour Younes's most recent credits include Into the Woods (Ford's Theater), The Triumphant and Pay No Attention to the Girl (Target Margin Theater), and Well Intentioned White People (Barrington Stage). He can also be seen on season four of Transparent.

As an activist, Nour Younes served on the leadership teams of the DC Area Transmasculine Society and the Baltimore Transgender Alliance. He has coorganized rallies for Pride, Transgender Day of Remembrance and more. He also leads panels on the barriers trans people face in accessing health care and has participated in national ad campaigns to promote awareness of LGBTQ+ issues.

Nour Younes was the cohost of insighT with Consuella Lopez, a DC-based online talk show with an all-trans panel. He aims to highlight the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. As of 2019, he has written one ten-minute play, Ancestral Lines and Other Tall Tales, which will be published in the upcoming Latinx Archive. He is currently developing two new works, including a solo show, both of which he aims to premiere in 2019.

More profile about the speaker
Samy Nour Younes | Speaker | TED.com