ABOUT THE SPEAKER
Samy Nour Younes - Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs.

Why you should listen

Samy Nour Younes's most recent credits include Into the Woods (Ford's Theater), The Triumphant and Pay No Attention to the Girl (Target Margin Theater), and Well Intentioned White People (Barrington Stage). He can also be seen on season four of Transparent.

As an activist, Nour Younes served on the leadership teams of the DC Area Transmasculine Society and the Baltimore Transgender Alliance. He has coorganized rallies for Pride, Transgender Day of Remembrance and more. He also leads panels on the barriers trans people face in accessing health care and has participated in national ad campaigns to promote awareness of LGBTQ+ issues.

Nour Younes was the cohost of insighT with Consuella Lopez, a DC-based online talk show with an all-trans panel. He aims to highlight the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. As of 2019, he has written one ten-minute play, Ancestral Lines and Other Tall Tales, which will be published in the upcoming Latinx Archive. He is currently developing two new works, including a solo show, both of which he aims to premiere in 2019.

More profile about the speaker
Samy Nour Younes | Speaker | TED.com
TED Residency

Samy Nour Younes: A short history of trans people's long fight for equality

Samy Nour Younes: Trans bireylerin eşitlik için verdiği uzun mücadelenin kısa bir hikâyesi

Filmed:
1,740,694 views

Transgender aktivist ve TED Resident olan Samy Nour Younes trans topluluğunun cesaret hikâyeleri, ilham veren zaferler ve vatandaşlık hakları uğruna uzun zamandır kıyasıya devam eden savaşlarla dolu yüzlerce yıllık takdire şayan tarihini paylaşıyor. Samy "Hayal edin eğer trans bireylerin ne kadar uzun zamandır eşitlik için savaştıklarını anlatsak sohbet nasıl da değişirdi." diyor.
- Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Why are transgendertransgender people
suddenlyaniden everywhereher yerde?
0
651
2638
Nasıl oldu da trans bireyler
bir anda bu kadar çoğaldı?
00:15
(LaughterKahkaha)
1
3313
2143
(Gülüşmeler)
00:17
As a transTrans activisteylemci,
I get this questionsoru a lot.
2
5480
2831
Bir trans aktivist olarak
bu soruyu çokça duyuyorum.
Amerikalı yetişkinlerin
yalnızca yüzde biri kendilerini
00:20
Keep in mindus, lessaz than one percentyüzde
of AmericanAmerikan adultsyetişkinler
3
8653
2550
00:23
openlyaçıkça identifybelirlemek as transTrans.
4
11227
1722
açıkça trans olarak kabul ediyor.
00:25
AccordingAccording to a recentson GLAADGlaad surveyanket,
about 16 percentyüzde of non-transTrans olmayan AmericansAmerikalılar
5
13333
3833
Son yapılan GLAAD anketine göre,
trans olmayan Amerikalıların
ortalama %16'sı,
bir trans birey tanıdıklarını belirtiyor.
00:29
claimİddia to know a transTrans personkişi in realgerçek life.
6
17190
2333
00:31
So for the other 84 percentyüzde,
this mayMayıs ayı seemgörünmek like a newyeni topickonu.
7
19547
3450
Geri kalan %84 için ise
bu yeni bir konuymuş gibi görünüyor.
00:35
But transTrans people are not newyeni.
8
23021
2198
Fakat trans bireyler yeni bir olay değil.
00:38
GenderCinsiyet varianceVaryans is olderdaha eski than you think,
9
26118
2188
Cinsiyet değişikliği
düşündüğünüzden daha eski
00:40
and transTrans people are partBölüm of that legacymiras.
10
28330
2127
ve trans bireyler bu mirasın bir parçası.
00:43
From centralmerkezi AfricaAfrika to SouthGüney AmericaAmerika
to the PacificPasifik IslandsAdaları and beyondötesinde,
11
31794
3984
Orta Afrika'dan Güney Amerika'ya
oradan Pasifik Adaları
00:47
there have been populationspopülasyonları
who recognizetanımak multipleçoklu genderscinsiyet,
12
35802
2991
ve daha ötesinde çoklu cinsiyeti
kabul eden toplumlar var
00:50
and they go way back.
13
38817
1873
ve bu eskilere dayanıyor.
Örneğin, Kama Sutra'da Hindistan
ve Pakistan'da hijra denilen
00:52
The hijraHijra of IndiaHindistan
and PakistanPakistan, for exampleörnek,
14
40714
2198
00:54
have been citedatıf as faruzak back
as 2,000 yearsyıl agoönce in the KamaKama SutraSutra.
15
42936
3377
trans bireylerden bahsedilmesi
2000 yıl önceye dayanıyor.
Amerikan yerlisi ulusların
her birinin kendi terimleri var
00:58
IndigenousYerli AmericanAmerikan nationsmilletler
eachher have theironların ownkendi termsşartlar,
16
46983
2533
01:01
but mostçoğu sharepay
the umbrellaşemsiye termterim "two-spiritİki ruh."
17
49540
2174
fakat çoğunlukla genel bir terim
olan "iki-ruh" kullanılır.
01:04
They saw gender-variantcinsiyet varyantı people
18
52722
1501
Değişken cinsiyetli bireyleri
01:06
as shamansşamanlar and healersşifacılar
in theironların communitiestopluluklar,
19
54247
2370
kendi toplumlarında
şaman ve şifacı olarak görmüş
01:08
and it wasn'tdeğildi untila kadar
the spreadYAYILMIŞ of colonialismsömürgecilik
20
56641
3021
ve kolonicilik yayılıp
onlara aksini öğretene kadar da
01:11
that they were taughtöğretilen to think otherwiseaksi takdirde.
21
59686
2087
farklı şekilde düşünmemişler.
Trans tarihini araştırırken
hem trans bireyleri
01:15
Now, in researchingaraştırma transTrans historytarih,
22
63387
1930
01:17
we look for bothher ikisi de transTrans people
and transTrans practicesuygulamaları.
23
65341
2956
hem de maruz kaldıkları
tutumları inceliyoruz.
01:21
Take, for exampleörnek, the womenkadınlar
who presentedsunulan as menerkekler
24
69062
2286
Örneğin, erkek gibi görünen kadınlar
Amerika İç Savaşı sırasında
savaşmak üzere orduya alındı.
01:23
so they could fightkavga in the US CivilSivil WarSavaş.
25
71372
2265
01:25
After the warsavaş, mostçoğu resumedyeniden başladı
theironların liveshayatları as womenkadınlar,
26
73974
2422
Savaştan sonra çoğu hayatlarına
kadın olarak devam etti.
01:28
but some, like AlbertAlbert CashierKasiyer,
continueddevam etti to livecanlı as menerkekler.
27
76420
4102
Fakat Albert Cashier gibi bazıları
erkek olarak yaşamayı tercih etti.
01:33
AlbertAlbert was eventuallysonunda
confinedsınırlı to an asylumsığınma
28
81326
2334
Nihayetinde Albert
bir akıl hastanesine kapatıldı
01:35
and forcedzorunlu to weargiyinmek a dresselbise
for the restdinlenme of his life.
29
83684
2748
ve hayatının geri kalanında
elbise giymeye zorlandı.
01:39
(Sighsİç geçiriyor)
30
87596
837
(İç çekişler)
01:41
Around 1895, a groupgrup
of self-describedKendini tarif androgynesandrogynes
31
89277
3182
1895'lerde kendilerini
çiftcinsiyetli olarak tanımlayan bir grup
01:44
formedoluşturulan the CercleCercle HermaphroditosHermaphroditos.
32
92483
1889
Cercle Hermaphroditos'u kurdu.
01:46
TheirOnların missionmisyon was to unitebirleştirmek for defensesavunma
againstkarşısında the world'sDünyanın en bitteracı persecutionzulüm.
33
94755
4477
Misyonları dünyanın acı zulmüne karşı
savunma amacıyla birlik olmaktı.
01:51
And in doing that, they becameoldu
one of the earliesten erken transTrans supportdestek groupsgruplar.
34
99256
3786
Ve bunu sağlarken en eski trans destek
gruplarından biri hâline geldiler.
01:55
By the '40s and '50s, medicaltıbbi researchersaraştırmacılar
were startingbaşlangıç to studyders çalışma transTrans medicinetıp,
35
103066
3778
40'larda ve 50’lerde araştırmacılar trans
ilaçları üzerinde çalışmaya başlamışlardı
01:58
but they were aideddestekli
by theironların transTrans patientshastalar,
36
106868
2127
fakat bu çalışmalar kadın kıyafeti
giymekten dolayı tutuklu olan kişilerle
02:01
like LouiseLouise LawrenceLawrence, a transTrans womankadın
who had correspondeddenk extensivelyyaygın olarak
37
109019
3405
geniş kapsamlı yazışmalar yapmış olan
02:04
with people who had been arrestedtutuklandı
for publichalka açık cross-dressingçapraz soyunma.
38
112448
3205
trans kadın Louse Lawrence gibi
trans hastalar tarafından finanse edildi.
02:08
She introducedtanıtılan sexualcinsel researchersaraştırmacılar
like AlfredAlfred KinseyKinsey
39
116320
2763
Lawrence, Alfred Kinsey
gibi araştırmacıları
02:11
to a massivemasif transTrans network.
40
119107
1641
muazzam bir trans ağı ile tanıştırdı.
02:14
Other earlyerken figuresrakamlar would followtakip et,
41
122058
1612
Virgina Prince, Reed Erickson
02:15
like VirginiaVirginia PrincePrens, ReedReed EricksonErsoy
and the famousünlü ChristineChristine JorgensenJorgensen,
42
123694
4919
ve dönüşümünü oldukça
halka açık başlıklarla süsleyen
02:20
who madeyapılmış headlineshaber başlıkları with
her very publichalka açık transitiongeçiş in 1952.
43
128637
3439
ünlü Christine Jorgensen gibi
öncüler takip etti.
02:24
But while whitebeyaz transTrans suburbanitesinsanlarının
were formingşekillendirme theironların ownkendi supportdestek networksağlar,
44
132904
3634
Fakat kenar mahallelerde oturan
beyaz trans bireyler kendi destek ağlarını
02:28
manyçok transTrans people of colorrenk
had to carveoymak theironların ownkendi pathyol.
45
136562
2786
oluştururken diğer trans bireyler
kendi yollarını çizmek zorunda kaldı.
02:32
Some, like MissBayan MajorBüyük Griffin-GracyKartal-Gracy,
walkedyürüdü in dragsürüklemek ballstaşaklar.
46
140156
3699
Bayan Griffin-Gracy gibi bazıları
Drag Balls'da sahneye çıktı.
02:36
OthersDiğerleri were the so-calledsözde "streetsokak queenskraliçeler,"
47
144252
2326
Diğerleri cinsel kimliklerinden dolayı
02:38
who were oftensık sık targetedHedeflenen by policepolis
for theironların genderCinsiyet expressionifade
48
146602
2941
polis tarafından sürekli hedef alınan
ve kendilerini büyük öneme sahip LGBT
hakları hareketlerinde en ön sırada bulan
02:41
and foundbulunan themselveskendilerini
on the forefrontön planda of seminalSeminal eventsolaylar
49
149567
2937
"sokak kraliçeleri" olarak
adlandırılan gruptu.
02:44
in the LGBTLGBT rightshaklar movementhareket.
50
152528
1658
02:47
This bringsgetiriyor us to the riotsayaklanmalar
at CooperCooper Do-nutsFındık in 1959,
51
155178
3558
Bu bizi 1959'da Cooper Do-nuts'da,
1966'da Compton's Caeteria'da
02:50
Compton'sCompton 'ın CafeteriaKafeterya in 1966
52
158760
2755
ve 1969'da ünlü Stonewall Inn'de
02:53
and the famousünlü StonewallStonewall InnInn in 1969.
53
161539
2760
isyana götürdü.
02:57
In 1970, SylviaSylvia RiveraRivera
and MarshaMarsha P. JohnsonJohnson,
54
165393
3889
1970'de Stonewall'un gazileri
03:01
two veteransGaziler of StonewallStonewall,
55
169306
1722
Sylvia Rivera ve Marsha P. Johnson
03:03
establishedkurulmuş STARYıldız: StreetSokak TransvestiteTravesti
ActionEylem RevolutionariesDevrimci.
56
171052
4507
STAR: Street Transvestite
Action Revolutionaries'i kurdular.
03:08
TransTrans people continueddevam etti to fightkavga
for equaleşit treatmenttedavi underaltında the lawhukuk,
57
176529
3434
Trans bireyler artan ayrımcılığa,
işsizliğe, göz altına alınmaya
03:11
even as they facedyüzlü
higherdaha yüksek ratesoranları of discriminationayrımcılık,
58
179987
2661
ve yüksek miktarda AIDS salgınıyla
karşı karşıya olmalarına rağmen
03:14
unemploymentişsizlik, arrestsTutuklamalar,
and the loominggiderek kötüleşen AIDSAIDS epidemicsalgın.
59
182672
3762
yasalar kapsamında
eşitlik için savaşmaya devam ettiler.
Etrafta bulunduğumuz süre boyunca
03:20
For as long as we'vebiz ettik been around,
60
188835
1579
03:22
those in powergüç have soughtaranan
to disenfranchisedisenfranchise transTrans people
61
190438
2769
iktidardaki insanlar bizim olan hayatları
yaşamaya cesaret eden trans insanları
03:25
for daringcesur to livecanlı liveshayatları that are oursbizim.
62
193231
2135
hayatlarından mahrum etmeye çalıştılar.
03:28
This motionhareket pictureresim still,
takenalınmış in BerlinBerlin in 1933,
63
196964
4072
1933'de Berlin'de çekilen bu sinema filmi
hâlâ tarih ders kitaplarında
Nazilerin Alman olmadıklarını
varsaydıkları eserleri nasıl yaktıklarını
03:33
is sometimesara sıra used in historytarih textbooksders kitapları
64
201060
1888
03:34
to illustrateörneklemek how the NazisNaziler burnedyanmış worksEserleri
they considereddüşünülen un-GermanBM-Alman.
65
202972
3918
örneklemek için
zaman zaman kullanılıyor.
Ancak nadiren bahsedilen,
bu dev yığına dahil edilenlerin arasında
03:38
But what's rarelynadiren mentionedadı geçen
is that includeddahil in this massivemasif pileistif
66
206914
3293
03:42
are worksEserleri from the InstituteEnstitüsü
for SexualCinsel ResearchAraştırma.
67
210231
2858
Cinsel Araştırma Enstitüsü'nün
eserlerinin olmasıdır.
03:45
See, I just recappeddişlerine
the transTrans movementhareket in AmericaAmerika,
68
213113
3270
Bakınız, daha az önce Amerika'daki
trans hareketinden bahsettim
03:48
but MagnusMagnus HirschfeldHirschfeld
and his peers in GermanyAlmanya
69
216407
2175
fakat Magnus Hirschfeld
ve Almanya'daki arkadaşları
03:50
had us beatdövmek by a fewaz decadeson yıllar.
70
218606
1911
onlarca yıl bizim kazanmamızı sağladı.
03:53
MagnusMagnus HirschfeldHirschfeld was
an earlyerken advocatesavunucu for LGBTLGBT people.
71
221422
3777
Magnus Hirschfels
LGBT toplumunun ilk avukatıydı.
Trans bireyler için bir kitap
uzunluğunda olan ilk savunmayı yazdı.
03:57
He wroteyazdı the first book-lengthkitap uzunluğu accounthesap
of transTrans individualsbireyler.
72
225223
2867
04:00
He helpedyardım etti them obtainelde etmek
medicaltıbbi servicesHizmetler and IDsOD5.
73
228114
2870
Sağlık hizmeti ve kimlik almaları
hususunda yardımcı oldu.
04:03
He workedişlenmiş with
the BerlinBerlin PolicePolis DepartmentBölümü
74
231008
2061
LGBT bireylerine karşı ayrımcılığı
sonlandırmak için
04:05
to endson discriminationayrımcılık of LGBTLGBT people,
75
233093
1820
Berlin Emniyeti ile çalışmalar yaptı
04:06
and he hiredkiralanmış them at the InstituteEnstitüsü.
76
234937
1911
ve LGBT bireyleri enstitüde işe aldı.
04:08
So when the NaziNazi PartyParti burnedyanmış his librarykütüphane,
77
236872
2027
Nazi Partisi, kütüphanesini yaktığında,
04:10
it had devastatingyıkıcı implicationsetkileri
for transTrans researchAraştırma around the worldDünya.
78
238923
3292
dünya genelinde trans bireylere yönelik
araştırma sonuçlarını yok etti.
04:15
This was a deliberatekasıtlı attemptgirişim
to erasesilmek transTrans people,
79
243214
3007
Bu, trans bireyleri ortadan kaldırmak
için yapılan kasti bir hareketti
04:18
and it was neitherne the first norne de the last.
80
246245
2095
ve ne ilk ne de sondu.
Bu yüzden ne zaman biri bana
trans bireylerin nasıl bir anda
04:22
So wheneverher ne zaman people asksormak me
why transTrans people are suddenlyaniden everywhereher yerde,
81
250006
3278
bu kadar çoğaldığını sorsa ona hep
burada olduğumuzu söylemek istiyorum.
04:25
I just want to tell them
that we'vebiz ettik been here.
82
253308
2206
04:27
These storieshikayeleri have to be told,
83
255538
1461
Bu hikâyeler zamana gömülen
04:29
alonguzun bir with the countlesssayısız othersdiğerleri
that have been buriedgömülü by time.
84
257023
2906
sayısız diğerleriyle birlikte
anlatılmak zorunda.
04:31
Not only were our liveshayatları not celebratedünlü,
but our strugglesmücadeleler have been forgottenunutulmuş
85
259953
3708
Hayatlarımız hatırlanmadığı gibi
çabalarımız da unutuldu
ve evet bazı insanlar için bu,
trans meselesini yeni gibi gösteriyor.
04:35
and, yeah, to some people,
that makesmarkaları transTrans issuessorunlar seemgörünmek newyeni.
86
263685
3142
04:38
TodayBugün, I meetkarşılamak a lot of people
who think that our movementhareket
87
266851
2759
Bugün, direnişimizin gelip geçici
bir hareket olduğunu düşünen
04:41
is just a phaseAşama that will passpas,
88
269634
2201
insanlar görüyorum fakat aynı zamanda
04:43
but I alsoAyrıca hearduymak well-intentionediyi niyetli alliesMüttefikler
tellingsöylüyorum us all to be patienthasta,
89
271859
3548
hepimizin sabırlı olması gerektiğini
söyleyen iyi niyetli insanlar da var
04:47
because our movementhareket is "still newyeni."
90
275431
1864
çünkü direnişimiz henüz "çok yeni".
04:50
ImagineHayal how the conversationkonuşma would shiftvardiya
91
278819
1950
Hayal edin eğer trans bireylerin
ne kadar uzun zamandır
04:52
if we acknowledgekabul just how long
transTrans people have been demandingzahmetli equalityeşitlik.
92
280793
3674
eşitlik için savaştıklarını anlatsak
sohbet nasıl da değişirdi.
04:57
Are we still overreactingaşırı tepki?
93
285605
1608
Hâlâ aşırı tepki mi gösteriyoruz?
05:00
Should we continuedevam et to wait?
94
288197
1310
Beklemeye devam mı etmeliyiz?
05:02
Or should we, for exampleörnek,
95
290401
1715
Ya da örneğin katledilen trans kadınlar
05:04
do something about the transTrans womenkadınlar
of colorrenk who are murderedöldürülmüş
96
292140
2902
ve adaletle hiç yüzleşmeyen katilleri için
05:07
and whosekimin killerskatiller never see justiceadalet?
97
295066
1875
bir şeyler mi yapmalıyız?
05:10
Do our circumstanceskoşullar seemgörünmek direkorkunç to you yethenüz?
98
298178
2127
Durumumuz size hâlâ vahim görünmüyor mu?
05:12
(Sighsİç geçiriyor)
99
300992
710
(İç çekme)
05:14
FinallySon olarak, I want other transTrans people
to realizegerçekleştirmek they're not aloneyalnız.
100
302880
3583
Nihayet, diğer trans bireylerin yalnız
olmadıklarını fark etmelerini istiyorum.
05:19
I grewbüyüdü up thinkingdüşünme my identityKimlik
was an anomalyanomali that would dieölmek with me.
101
307535
3666
Kişiliğimin benimle ölecek bir aykırılık
olduğunu düşünerek büyüdüm.
05:23
People drilleddelinmiş this ideaFikir
of othernessötekilik into my mindus,
102
311934
2475
İnsanlar ötekileştirme fikrini
aklıma işlediler
05:26
and I boughtsatın it because I didn't know
anyonekimse elsebaşka like me.
103
314433
2808
ve ben bu fikri kabullendim
çünkü kendim gibi birini tanımıyordum.
05:30
Maybe if I had knownbilinen my ancestorsatalarımız soonerEr,
104
318084
2675
Eğer kendi atalarımı daha önce tanısaydım
05:32
it wouldn'tolmaz have takenalınmış me so long
to find a sourcekaynak of pridegurur
105
320783
2781
kişiliğimde ve yaşadığım toplumda
bir gurur kaynağı bulmam
05:35
in my identityKimlik and in my communitytoplum.
106
323588
2363
bu kadar uzun sürmezdi belki de.
05:39
Because I belongait to an amazingşaşırtıcı,
vibrantcanlı communitytoplum of people
107
327150
3515
Çünkü ben diğerleri yapmasa dahi
birbirlerinin moralini düzelten,
05:42
that upliftiyileştirme eachher other
even when othersdiğerleri won'talışkanlık,
108
330689
2659
çabalarken dahi birbirine göz kulak olan,
05:45
that take carebakım of eachher other
even when we are strugglingmücadele,
109
333372
3063
her nasılsa bütün olanlara rağmen
05:48
that somehowbir şekilde, despiterağmen it all,
110
336459
2333
birbirlerini kutlamak için
05:50
still find causesebeb olmak to celebratekutlamak eachher other,
111
338816
2830
bir yol bulabilen,
05:53
to love eachher other,
112
341670
1990
birbirlerini sevmek için,
birbirlerinin gözüne bakıp
şunu söylemek için,
05:55
to look one anotherbir diğeri in the eyesgözleri and say,
113
343684
2076
05:58
"You are not aloneyalnız.
114
346244
1730
"Yalnız değilsin.
06:01
You have us.
115
349172
1381
Biz varız.
Ve hiçbir yere gitmiyoruz." diyen
kocaman capcanlı bir topluluğa aitim.
06:03
And we're not going anywhereherhangi bir yer."
116
351027
1518
06:05
Thank you.
117
353991
1151
Teşekkür ederim.
06:07
(ApplauseAlkış)
118
355166
6326
(Alkış)
Translated by Kubilayhan Dogukan
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Samy Nour Younes - Actor, activist
Samy Nour Younes is a trans actor and activist who highlights the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs.

Why you should listen

Samy Nour Younes's most recent credits include Into the Woods (Ford's Theater), The Triumphant and Pay No Attention to the Girl (Target Margin Theater), and Well Intentioned White People (Barrington Stage). He can also be seen on season four of Transparent.

As an activist, Nour Younes served on the leadership teams of the DC Area Transmasculine Society and the Baltimore Transgender Alliance. He has coorganized rallies for Pride, Transgender Day of Remembrance and more. He also leads panels on the barriers trans people face in accessing health care and has participated in national ad campaigns to promote awareness of LGBTQ+ issues.

Nour Younes was the cohost of insighT with Consuella Lopez, a DC-based online talk show with an all-trans panel. He aims to highlight the diversity of the trans experience -- not just in their struggles, but also in their triumphs. As of 2019, he has written one ten-minute play, Ancestral Lines and Other Tall Tales, which will be published in the upcoming Latinx Archive. He is currently developing two new works, including a solo show, both of which he aims to premiere in 2019.

More profile about the speaker
Samy Nour Younes | Speaker | TED.com