ABOUT THE SPEAKER
Kaitlyn Sadtler - Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system.

Why you should listen

Kaitlyn Sadtler is a postdoctoral fellow at MIT and received her Ph.D. from the Johns Hopkins University School of Medicine, where she discovered a certain type of immune cell -- the T cell -- was critical for muscle regeneration. This work was published in Science Magazine and has led to more findings in how our immune system responds to materials used in tissue engineering.

More profile about the speaker
Kaitlyn Sadtler | Speaker | TED.com
TED2018

Kaitlyn Sadtler: How we could teach our bodies to heal faster

Kaitlyn Sadtler: Kako bi lahko naučili svoje telo, da se hitreje zdravi

Filmed:
2,315,538 views

Kaj če bi lahko pomagali svojemu telesu, da se celi hitreje in brez brazgotin, kot Wolverine v filmu Možje X? Članica TED-a, Kaitlyn Sadtler, se trudi uresničiti te sanje, ko razvija nove biomateriale, ki bi lahko spremenili, kako se naš imunski sistem odziva na poškodbe. V tem hitrem govoru pokaže različne načine, kako bi lahko ti produkti pomagali telesu pri regeneraciji.
- Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What if you could take a pilltabletke or a vaccinecepivo
0
1404
3508
Kaj če bi lahko vzeli tableto ali cepivo
00:16
and, just like gettingpridobivanje over a coldhladno,
1
4936
1730
in bi lahko, kot prebolimo prehlad,
00:18
you could healzdravi your woundsrane fasterhitreje?
2
6690
2095
svoje rane celili hitreje?
00:20
TodayDanes, if we have
an operationdelovanje or an accidentnesreča,
3
8809
3522
Če imamo dandanes operacijo ali nesrečo,
00:24
we're in the hospitalbolnišnica for weekstednih,
4
12355
1621
smo v bolnici cele tedne
potem pa nam ostane brazgotina
in boleči stranski učinki
00:26
and oftenpogosto left with scarsbrazgotine
and painfulboleče sidestran effectsučinke
5
14000
2626
00:28
of our inabilitynezmožnost to regenerateregenerirati
or regrowregrow healthyzdravo, uninjuredNeuvrijeđen organsorganov.
6
16650
5135
naše nesposobnosti regeneracije
ali ponovne tvorbe zdravih organov.
00:34
I work to createustvarite materialsmaterialov
7
22436
2026
Ustvarjam materiale,
00:36
that instructnaroči our immuneimunski systemsistem to give us
the signalssignale to growrastejo newnovo tissuestkiva.
8
24486
4203
ki naročijo našemu imunskemu sistemu,
da izda signale za rast novih tkiv.
00:41
Just like vaccinescepiva instructnaroči
our bodytelo to fightboj diseasebolezen,
9
29497
3074
Enako kot cepiva naročijo
telesu, naj se bori proti bolezni,
00:44
we could insteadnamesto tega instructnaroči
our immuneimunski systemsistem
10
32595
2728
bi lahko naročili svojemu
imunskemu sistemu,
00:47
to buildzgraditi tissuestkiva
and more quicklyhitro healzdravi woundsrane.
11
35347
2864
naj gradi tkiva in hitreje celi rane.
00:50
Now, regrowingregveslanje bodytelo partsdeli out of nowherenikjer
mightmorda seemzdi se like magicmagija,
12
38886
3778
Ponovna tvorba telesnih delov
kar tako se morda zdi čarovnija,
00:54
but there are severalveč organismsorganizmi
that can achievedoseči this featfeat.
13
42688
3191
a obstaja kar nekaj organizmov,
ki to lahko dosežejo.
00:57
Some lizardsKuščarji can regrowregrow theirnjihovi tailsrepi,
14
45903
2443
Nekateri kuščarji si lahko
ponovno ustvarijo rep,
01:00
the humbleskromno salamanderSalamander
can completelypopolnoma regenerateregenerirati theirnjihovi armroka,
15
48370
3945
preprosti aksolotl si lahko
popolnoma regenerira roko
01:04
and even us mereSamo humansljudje
can regrowregrow our liverjetra
16
52339
2889
in tudi mi, ljudje,
si lahko ponovno ustvarimo jetra,
01:07
after losingizgublja more than halfpol
of its originaloriginal massmasa.
17
55252
2571
ko smo izgubili več kot pol
njihove osnovne mase.
01:10
To make this magicmagija
a bitbit closerbližje to realityrealnost,
18
58615
2635
Da bi to čarovnijo malce
približala realnosti,
01:13
I'm investigatingpreiskuje how our bodytelo
can healzdravi woundsrane and buildzgraditi tissuetkivo
19
61274
4095
raziskujem, kako lahko naše telo
celi rane in tvori tkiva
01:17
throughskozi instructionsnavodila
from the immuneimunski systemsistem.
20
65393
2129
s pomočjo navodil našega
imunskega sistema.
01:20
From a scrapeStrganje on your kneekoleno
to that annoyingnadležen sinusSinus infectionokužbe,
21
68387
3525
Od odgrnine na kolenu
do tiste nadležne infekcije sinusov
01:23
our immuneimunski systemsistem defendsbrani
our bodytelo from dangernevarnost.
22
71936
2681
naš imunski sistem brani naše telo
pred nevarnostjo.
01:27
I'm an immunologistimunolog,
23
75199
1461
Sem imunologinja
01:28
and by usinguporabo what I know
about our body'stelesa defenseobramba systemsistem,
24
76684
3030
in z uporabo vsega, kar vem
o obrambnem sistemu našega telesa,
01:31
I was ablesposoben to identifyidentificirati keyključ playersigralci
25
79738
2176
mi je uspelo identificirati
ključne igralce
01:33
in our fightboj to buildzgraditi back
our cutskosi and bruisesmodrice.
26
81938
2688
v našem boju, da na novo
zapolnimo ureznine in modrice.
01:37
When looking at materialsmaterialov
that are currentlytrenutno beingbiti testedtestiran
27
85436
2669
Ob pregledu materialov,
ki se jih trenutno testira
01:40
for theirnjihovi abilitiessposobnosti to help regrowregrow musclemišice,
28
88129
2198
glede na njihove sposobnosti
za tvorbo mišic,
01:42
our teamekipa noticedopazili that after treatingzdravljenje
an injuredranjenih musclemišice with these materialsmaterialov,
29
90351
4159
je naš tim opazil, da je po uporabi
teh materialov v poškodovani mišici
01:46
there was a largevelik numberštevilka of immuneimunski cellscelice
30
94534
2323
bilo veliko število imunskih celic
01:48
in that materialmaterial
and the surroundingokolico musclemišice.
31
96881
2557
v tistem materialu in sosednjih mišicah.
01:52
So in this caseprimera,
32
100010
1158
Torej so v tem primeru
01:53
insteadnamesto tega of the immuneimunski cellscelice rushingrushing off
towardsproti infectionokužbe to fightboj bacteriabakterije,
33
101192
4214
imunske celice, namesto da bi se
šle k infekciji borit z bakterijami,
01:57
they're rushingrushing towardproti an injurypoškodbe.
34
105430
2087
hitele proti poškodbi.
01:59
I discoveredodkriti a specificspecifično
typetip of immuneimunski cellcelica,
35
107922
2833
Odkrila sem specifični tip imunske celice,
02:02
the helperpomočnik T cellcelica,
36
110779
1294
T-celico pomagalko,
02:04
was presentprisotni insideznotraj
that materialmaterial that I implantedimplantiran
37
112097
2729
ki je bila prisotna znotraj materiala,
ki sem ga vsadila,
02:06
and absolutelyabsolutno criticalkritično for woundrana healingzdravljenje.
38
114850
2397
in ki je bila absolutno
nujna za celjenje rane.
02:10
Now, just like when you were a kidfant
and you'dTi bi breakodmor your pencilsvinčnik
39
118325
3442
Enako kot takrat, ko ste bili otrok
in ste zlomili svinčnik
02:13
and try and tapetrak it back togetherskupaj again,
40
121791
2538
ter ga poskusili zlepiti skupaj,
02:16
we can healzdravi,
41
124353
1154
lahkotudi zdravimo,
02:17
but it mightmorda not be
in the mostnajbolj functionaldelujoč way,
42
125531
2245
a morda ne na najbolj funkcionalni način
02:19
and we'llbomo get a scarbrazgotina.
43
127800
1373
in ostala nam bo brazgotina.
02:21
So if we don't have these helperpomočnik T cellscelice,
44
129515
2984
Če torej nimamo teh T-celic pomagalk,
02:24
insteadnamesto tega of healthyzdravo musclemišice,
45
132523
1587
namesto zdrave mišice
02:26
our musclemišice developsrazvija
fatmaščobe cellscelice insideznotraj of it,
46
134134
2611
naša mišica v sebi razvije maščobne celice
02:28
and if there's fatmaščobe in our musclemišice,
it isn't as strongmočno.
47
136769
2477
in če je v mišici maščoba,
ni tako močna.
02:32
Now, usinguporabo our immuneimunski systemsistem,
48
140033
2400
Z uporabo našega imunskega sistema
02:34
our bodytelo could growrastejo back
withoutbrez these scarsbrazgotine
49
142457
2497
se lahko naše telo spet
zaraste brez brazgotin
02:36
and look like what it was
before we were even injuredranjenih.
50
144978
2912
in izgleda enako kot pred poškodbo.
02:41
I'm workingdelo to createustvarite materialsmaterialov
51
149128
2560
Ustvarjam materiale,
02:43
that give us the signalssignale
to buildzgraditi newnovo tissuetkivo
52
151712
2279
ki nam dajejo signale,
da gradimo novo tkivo
02:46
by changingzamenjati the immuneimunski responseodziv.
53
154015
1840
s spreminjanjem imunskega odziva.
02:48
We know that any time
a materialmaterial is implantedimplantiran in our bodytelo,
54
156840
4215
Vemo, da kadar koli v telo
vgradimo kak material,
02:53
the immuneimunski systemsistem will respondodgovoriti to it.
55
161079
2055
se bo imunski sistem nanj odzval,
02:55
This rangesobsegi from pacemakerssrčni spodbujevalniki
to insulininsulin pumpsčrpalke
56
163158
4509
pa naj gre za srčni spodbujevalnik,
inzulinske črpalke ali
02:59
to the materialsmaterialov that engineersinženirji are usinguporabo
to try and buildzgraditi newnovo tissuetkivo.
57
167691
3666
materiale, s katerimi inženirji
poskušajo tvoriti novo tkivo.
03:03
So when I placemesto that materialmaterial,
or scaffoldOder, in the bodytelo,
58
171932
4065
Ko torej vgradim ta material
ali gradbeni oder v telo,
03:08
the immuneimunski systemsistem createsustvarja
a smallmajhna environmentokolje of cellscelice and proteinsbeljakovin
59
176021
4405
imunski sistem ustvari majhno
okolje celic in proteinov,
03:12
that can changesprememba the way
that our stemsteblo cellscelice behaveObnašajte se.
60
180450
2872
ki lahko spremeni način,
kako se matične celice obnašajo.
03:15
Now, just like the weathervreme
affectsvpliva our dailydnevno activitiesdejavnosti,
61
183817
3898
Prav tako kot vreme vpliva
na naše vsakodnevne aktvnosti,
03:19
like going for a runteči
62
187739
1325
na primer da gremo teč
03:21
or stayingostati insideznotraj and binge-watchingpopivanje-gledanje
an entirecelotno TVTV showshow on NetflixPolna mreža,
63
189088
4485
ali ostanemo doma in verižno
gledamo celo nadaljevanjko na Netflixu,
03:25
the immuneimunski environmentokolje of a scaffoldOder
64
193597
1968
imunsko okolje ali gradbeni oder
03:27
affectsvpliva the way that
our stemsteblo cellscelice growrastejo and developrazviti.
65
195589
2825
vpliva, kako naše matične
celice rastejo in se razvijajo.
03:30
If we have the wrongnarobe signalssignale,
66
198883
2016
Če imamo napačne signale,
03:32
say the NetflixPolna mreža signalssignale,
67
200923
1675
recimo Netflixove signale,
03:34
we get fatmaščobe cellscelice insteadnamesto tega of musclemišice.
68
202622
2864
dobimo maščobne celice namesto mišice.
03:38
These scaffoldsogrodja are madeizdelane
of a varietysorta of differentdrugačen things,
69
206790
3127
Ti gradbeni odri so narejeni
iz cele vrste različnih reči,
03:41
from plasticsplastike to naturallynaravno
derivedizpeljani materialsmaterialov,
70
209941
3365
od plastike do naravno
pridobljenih materialov,
03:45
nanofibersNanogen of varyingrazlične thicknessesDebelin,
71
213330
2751
nanovlaken različnih debelin,
03:48
spongesgobice that are more or lessmanj porousporozen,
72
216105
2413
bolj ali manj porozne gobe in
03:50
gelsGeli of differentdrugačen stiffnessesin togost.
73
218542
2119
gelov različnih togosti.
03:52
And researchersraziskovalci
can even make the materialsmaterialov
74
220685
2110
Raziskovalci lahko celo
pripravijo materiale,
03:54
releasesprostitev differentdrugačen signalssignale over time.
75
222819
2039
da dlje časa sproščajo različne signale.
03:57
So in other wordsbesede, we can orchestrateorkestrirati
this BroadwayBroadway showshow of cellscelice
76
225473
5246
Z drugimi besedami, orkestriramo
lahko to broadwaysko predstavo celic,
04:02
by givingdajanje them the correctpravilno
stagestopnja, cuespokazatelje and propsrekviziti
77
230743
3858
tako da jim damo ustrezni oder,
iztočnice in rekvizite,
04:06
that can be changedspremenjeno for differentdrugačen tissuestkiva,
78
234625
2221
ki se jih lahko spreminja
za različna tkiva,
04:08
just like a producerproizvajalca would changesprememba the setnastavite
79
236870
2196
tako kot bi producent
spreminjal prizorišče
04:11
for "LesLes MisMis" versusproti
"Little ShopTrgovina of HorrorsGrozote."
80
239090
2923
za Nesrečnike ali pa
Malo prodajalno grozot.
04:14
I'm combiningzdružuje specificspecifično typesvrste of signalssignale
81
242398
2684
Kombiniram specifične tipe signalov,
04:17
that mimicposnema how our bodytelo respondsodgovarja to injurypoškodbe
to help us regenerateregenerirati.
82
245106
4708
ki oponašajo odziv našega telesa
na poškodbo, da se lahko regeneriramo.
04:22
In the futureprihodnost, we could see
a scar-proofbrazgotinasto dokazilo band-aidBand-aid,
83
250283
3528
V prihodnosti bi lahko videli
obliž proti brazgotinam,
04:25
a moldablez možnostjo musclemišice fillerPolnilo
or even a wound-healingceljenje ran vaccinecepivo.
84
253835
3978
plastično mišično polnilo
ali celo cepivo, ki zdravi rane.
04:29
Now, we aren'tne going to wakezbudi se up tomorrowjutri
and be ablesposoben to healzdravi like WolverineWolverine.
85
257837
3577
Ne bomo se že jutri zbudili z zmožnostjo,
da se pozdravimo kot Wolverine.
04:33
ProbablyVerjetno not nextNaslednji TuesdayTorek, eitherbodisi.
86
261438
1866
Najverjetneje tudi naslednji torek ne.
04:35
But with these advancesnapredek,
87
263328
1184
A s tem napredkom
04:36
and workingdelo with our immuneimunski systemsistem
to help buildzgraditi tissuetkivo and healzdravi woundsrane,
88
264536
4205
in z usmerjanjem našega imunskega
sistema, da gradi tkiva in celi rane,
04:40
we could beginzačeti seeingvidenje
productsizdelkov on the markettrg
89
268765
2229
bi se na trgu lahko začeli
pojavljati produkti,
04:43
that work with our body'stelesa defenseobramba systemsistem
to help us regenerateregenerirati,
90
271018
3866
ki se nam skupaj z obrambnim sistemom
našega telesa pomagajo regenerirati,
04:46
and maybe one day be ablesposoben
to keep pacetempo with a salamanderSalamander.
91
274908
4055
in mogoče bomo lahko nekega dne
držali tempo z aksolotlom.
04:51
Thank you.
92
279876
1151
Hvala.
04:53
(ApplauseAplavz)
93
281051
3639
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kaitlyn Sadtler - Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system.

Why you should listen

Kaitlyn Sadtler is a postdoctoral fellow at MIT and received her Ph.D. from the Johns Hopkins University School of Medicine, where she discovered a certain type of immune cell -- the T cell -- was critical for muscle regeneration. This work was published in Science Magazine and has led to more findings in how our immune system responds to materials used in tissue engineering.

More profile about the speaker
Kaitlyn Sadtler | Speaker | TED.com