ABOUT THE SPEAKER
Kaitlyn Sadtler - Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system.

Why you should listen

Kaitlyn Sadtler is a postdoctoral fellow at MIT and received her Ph.D. from the Johns Hopkins University School of Medicine, where she discovered a certain type of immune cell -- the T cell -- was critical for muscle regeneration. This work was published in Science Magazine and has led to more findings in how our immune system responds to materials used in tissue engineering.

More profile about the speaker
Kaitlyn Sadtler | Speaker | TED.com
TED2018

Kaitlyn Sadtler: How we could teach our bodies to heal faster

Kaitlyn Sadtler: Jak můžeme naučit tělo léčit se rychleji?

Filmed:
2,315,538 views

Co kdybychom mohli našim tělům pomoci hojit se rychleji a bez jizev, jako Wolverine z X-menů? Členka TED Fellows Kaitlyn Sadtler pracuje na tom, aby se za pomoci nových biomateriálů tento sen stal skutečností. Biomateriálů, které mohou změnit odpověď imunitního systému na zranění. V této krátké řeči ukazuje různé způsoby, jakými mohou tyto produkty pomoci tělu rychleji regenerovat.
- Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What if you could take a pillpilulka or a vaccinevakcína
0
1404
3508
Co kdybyste si mohli vzít prášek
nebo se nechat naočkovat,
00:16
and, just like gettingdostat over a coldStudený,
1
4936
1730
a podobně jako u rýmy,
00:18
you could healvyléčit your woundsrány fasterrychleji?
2
6690
2095
byste mohli svá zranění léčit rychleji?
00:20
TodayDnes, if we have
an operationúkon or an accidentnehoda,
3
8809
3522
Dnes, když podstupujeme
operaci nebo máme nehodu,
00:24
we're in the hospitalNEMOCNICE for weekstýdny,
4
12355
1621
v nemocnici strávíme týdny,
00:26
and oftenčasto left with scarsjizvy
and painfulbolestivý sideboční effectsúčinky
5
14000
2626
často nám zůstanou jizvy
a bolestivé vedlejší účinky
00:28
of our inabilityneschopnost to regenerateregenerovat
or regrowregrow healthyzdravý, uninjuredochořelo organsorgány.
6
16650
5135
neschopnosti obnovit nebo nechat narůst
zdravé, nezraněné orgány.
00:34
I work to createvytvořit materialsmateriálů
7
22436
2026
Pracuji na výrobě materiálů,
00:36
that instructpokyn our immuneimunní systemSystém to give us
the signalssignály to growrůst newNový tissuespapírové kapesníky.
8
24486
4203
říkajících imunitnímu systému,
aby spustil růst nové tkáně.
00:41
Just like vaccinesvakcíny instructpokyn
our bodytělo to fightboj diseasechoroba,
9
29497
3074
Jako vakcíny říkají našemu tělu,
aby bojovalo s nemocí,
00:44
we could insteadmísto toho instructpokyn
our immuneimunní systemSystém
10
32595
2728
můžeme místo toho
imunitnímu systému říct,
00:47
to buildstavět tissuespapírové kapesníky
and more quicklyrychle healvyléčit woundsrány.
11
35347
2864
aby tvořil tkáně a rychleji hojil zranění.
00:50
Now, regrowingObnovitelných bodytělo partsčásti out of nowherenikde
mightmohl seemzdát se like magickouzlo,
12
38886
3778
Obnovování částí těla z ničeho
může znít jako kouzlo,
00:54
but there are severalněkolik organismsorganismy
that can achievedosáhnout this featvýkon.
13
42688
3191
ale existuje pár organismů,
které to umí.
00:57
Some lizardsJeštěrky can regrowregrow theirjejich tailsocasy,
14
45903
2443
Některým ještěrkám dorůstá nový ocas,
01:00
the humblepokořit salamanderMlok
can completelyzcela regenerateregenerovat theirjejich armpaže,
15
48370
3945
salamandr může zcela
obnovit svou končetinu,
01:04
and even us merepouhý humanslidem
can regrowregrow our liverjátra
16
52339
2889
a i nám, lidé, mohou znovu narůst játra,
01:07
after losingztrácí more than halfpolovina
of its originaloriginál massHmotnost.
17
55252
2571
i po ztrátě více než poloviny
své původní hmoty.
01:10
To make this magickouzlo
a bitbit closerblíže to realityrealita,
18
58615
2635
Aby se toto kouzlo přiblížilo realitě,
01:13
I'm investigatingvyšetřování how our bodytělo
can healvyléčit woundsrány and buildstavět tissuetkáň
19
61274
4095
zkoumám, jak naše tělo léčí rány
a tvoří tkáň
01:17
throughpřes instructionsinstrukce
from the immuneimunní systemSystém.
20
65393
2129
pomocí pokynů imunitního systému.
01:20
From a scrapeškrábat on your kneekoleno
to that annoyingnepříjemný sinussinus infectioninfekce,
21
68387
3525
Od odřeného kolene
až k otravnému zánětu dutin,
01:23
our immuneimunní systemSystém defendsbrání
our bodytělo from dangernebezpečí.
22
71936
2681
imunitní systém chrání
tělo před nebezpečím.
01:27
I'm an immunologistimunolog,
23
75199
1461
Jsem imunolog,
01:28
and by usingpoužitím what I know
about our body'stělo je defenseobrana systemSystém,
24
76684
3030
se znalostmi obranného systému těla,
01:31
I was ableschopný to identifyidentifikovat keyklíč playershráči
25
79738
2176
jsem mohla najít klíčové hráče
01:33
in our fightboj to buildstavět back
our cutsřezy and bruisesmodřiny.
26
81938
2688
v našem boji se zacelováním škrábanců
a hojením modřin.
01:37
When looking at materialsmateriálů
that are currentlyv současné době beingbytost testedtestováno
27
85436
2669
Když jsme zkoumali materiály,
které jsou dnes testovány
01:40
for theirjejich abilitiesschopnosti to help regrowregrow musclesval,
28
88129
2198
pro schopnost podporovat
růst svalové tkáně, všimli jsme si,
01:42
our teamtým noticedvšiml si that after treatingléčení
an injuredzraněno musclesval with these materialsmateriálů,
29
90351
4159
že po léčbě zraněného svalu
těmito materiály,
01:46
there was a largevelký numberčíslo of immuneimunní cellsbuněk
30
94534
2323
bylo velké množství obranných buněk,
01:48
in that materialmateriál
and the surroundingokolní musclesval.
31
96881
2557
jak v materiálu, tak i v okolním svalu.
01:52
So in this casepouzdro,
32
100010
1158
Místo toho, aby obranné buňky spěchaly
k místu infekce bojovat s bakteriemi,
01:53
insteadmísto toho of the immuneimunní cellsbuněk rushingspěchá off
towardsvůči infectioninfekce to fightboj bacteriabakterie,
33
101192
4214
01:57
they're rushingspěchá towardk an injuryzranění.
34
105430
2087
spěchají k místu zranění.
01:59
I discoveredobjevil a specificcharakteristický
typetyp of immuneimunní cellbuňka,
35
107922
2833
Objevila jsem specifický typ
obranné buňky,
02:02
the helperPomocníka T cellbuňka,
36
110779
1294
pomocník lymfocyt typu T,
02:04
was presentsoučasnost, dárek insideuvnitř
that materialmateriál that I implantedimplantován
37
112097
2729
byl uvnitř materiálu,
který jsem implantovala
02:06
and absolutelyabsolutně criticalkritické for woundrána healingléčení.
38
114850
2397
a naprosto nezbytný pro hojení rány.
02:10
Now, just like when you were a kiddítě
and you'dže ano breakPřestávka your penciltužka
39
118325
3442
Jako děti, když jste zlomili tužku
02:13
and try and tapepáska it back togetherspolu again,
40
121791
2538
a slepili ji páskou dohromady,
02:16
we can healvyléčit,
41
124353
1154
my můžeme léčit,
02:17
but it mightmohl not be
in the mostvětšina functionalfunkční way,
42
125531
2245
ale nemusí to být nejefektivnější cesta,
02:19
and we'lldobře get a scarjizvu.
43
127800
1373
a zůstane nám jizva.
02:21
So if we don't have these helperPomocníka T cellsbuněk,
44
129515
2984
Když nemáme lymfocyty T jako pomocníky,
02:24
insteadmísto toho of healthyzdravý musclesval,
45
132523
1587
místo nového zdravého svalu,
02:26
our musclesval developsse rozvíjí
fatTlustý cellsbuněk insideuvnitř of it,
46
134134
2611
si naše svalová tkáň
uvnitř vytvoří tukové buňky.
02:28
and if there's fatTlustý in our musclesval,
it isn't as strongsilný.
47
136769
2477
Když máme tuk ve svalech,
nejsou tak silné.
02:32
Now, usingpoužitím our immuneimunní systemSystém,
48
140033
2400
Když využijeme imunitní systém,
02:34
our bodytělo could growrůst back
withoutbez these scarsjizvy
49
142457
2497
tělo se může hojit bez těchto jizev
02:36
and look like what it was
before we were even injuredzraněno.
50
144978
2912
a vypadat stejně jako předtím,
než jsme se zranili.
02:41
I'm workingpracovní to createvytvořit materialsmateriálů
51
149128
2560
Pracuji na vývoji materiálů,
02:43
that give us the signalssignály
to buildstavět newNový tissuetkáň
52
151712
2279
které nám změnou imunitní reakce
02:46
by changingměnící se the immuneimunní responseOdezva.
53
154015
1840
dají signály k vytvoření nové tkáně.
02:48
We know that any time
a materialmateriál is implantedimplantován in our bodytělo,
54
156840
4215
Kdykoli je do těla
implantován nový materiál,
02:53
the immuneimunní systemSystém will respondreagovat to it.
55
161079
2055
imunitní systém na něj reaguje.
02:55
This rangesrozsahy from pacemakerskardiostimulátory
to insulininzulín pumpsčerpadel
56
163158
4509
Od kardiostimulátorů
přes inzulinové pumpy,
02:59
to the materialsmateriálů that engineerstechniků are usingpoužitím
to try and buildstavět newNový tissuetkáň.
57
167691
3666
až po materiály, které inženýři používají
při snaze o tvorbu nové tkáně.
03:03
So when I placemísto that materialmateriál,
or scaffoldlešení, in the bodytělo,
58
171932
4065
Když umístíme tento materiál do těla,
03:08
the immuneimunní systemSystém createsvytváří
a smallmalý environmentživotní prostředí of cellsbuněk and proteinsproteinů
59
176021
4405
imunitní systém vytvoří malé prostředí
z buněk a bílkovin,
03:12
that can changezměna the way
that our stemzastavit cellsbuněk behavechovat se.
60
180450
2872
které dokáží pozměnit,
jak se chovají naše kmenové buňky.
03:15
Now, just like the weatherpočasí
affectsovlivňuje our dailydenně activitiesčinnosti,
61
183817
3898
Stejně jako počasí ovlivňuje
naše každodenní aktivity,
03:19
like going for a runběh
62
187739
1325
jako jít běhat
03:21
or stayingzůstat insideuvnitř and binge-watchingsledování Binge
an entirecelý TVTV showshow on NetflixNetflix,
63
189088
4485
nebo raději zůstat vevnitř a zkouknout
celou TV show na Netflixu,
ovlivňuje imunitní prostředí
okolo vloženého materiálu,
03:25
the immuneimunní environmentživotní prostředí of a scaffoldlešení
64
193597
1968
03:27
affectsovlivňuje the way that
our stemzastavit cellsbuněk growrůst and developrozvíjet.
65
195589
2825
jak naše kmenové buňky porostou
a budou se vyvíjet.
03:30
If we have the wrongšpatně signalssignály,
66
198883
2016
Když máme špatné signály,
03:32
say the NetflixNetflix signalssignály,
67
200923
1675
řekněme, Netflixové signály,
03:34
we get fatTlustý cellsbuněk insteadmísto toho of musclesval.
68
202622
2864
vytvoří se tukové buňky místo svalu.
03:38
These scaffoldslešení are madevyrobeno
of a varietyodrůda of differentodlišný things,
69
206790
3127
Tyto výstelky jsou vytvořeny
z mnoha různých věcí,
03:41
from plasticsplasty to naturallypřirozeně
derivedodvozený materialsmateriálů,
70
209941
3365
od plastů až po přírodní materiály,
03:45
nanofibersNanovlákna of varyingrůzné thicknessestlouštěk,
71
213330
2751
nanovláken různé tloušťky,
03:48
spongeshouby that are more or lessméně porousporézní,
72
216105
2413
hub, které jsou více či méně propustné,
03:50
gelsgely of differentodlišný stiffnessestustroje.
73
218542
2119
gelů různé tuhosti.
03:52
And researchersvýzkumných pracovníků
can even make the materialsmateriálů
74
220685
2110
Výzkumníci mohou vytvořit i materiály,
03:54
releaseuvolnění differentodlišný signalssignály over time.
75
222819
2039
které vysílají různé signály v čase.
03:57
So in other wordsslova, we can orchestrateorganizovat
this BroadwayBroadway showshow of cellsbuněk
76
225473
5246
Můžeme řídit tuto Broadway show buněk tím,
04:02
by givingposkytující them the correctopravit
stagefáze, cuestága and propsrekvizity
77
230743
3858
že jim dáme správné pódium,
podnět a vybavení,
04:06
that can be changedzměněna for differentodlišný tissuespapírové kapesníky,
78
234625
2221
které můžeme měnit pro různé tkáně.
04:08
just like a producervýrobce would changezměna the setsoubor
79
236870
2196
Jako když producent změní
04:11
for "LesLes MisMis" versusproti
"Little ShopObchod of HorrorsHrůzy."
80
239090
2923
scénu Bídníků za Malý krámek hrůz.
04:14
I'm combiningkombinování specificcharakteristický typestypy of signalssignály
81
242398
2684
Kombinuji specifické typy signálů,
04:17
that mimicnapodobit how our bodytělo respondsreagovat to injuryzranění
to help us regenerateregenerovat.
82
245106
4708
které napodobují, jak tělo odpovídá
na zranění, a pomáhají nám regenerovat.
04:22
In the futurebudoucnost, we could see
a scar-proofjizva-důkaz band-aidLeukoplast,
83
250283
3528
V budoucnu můžeme vidět
protijizvovou náplast,
04:25
a moldableformovatelné výplňkové musclesval fillervýplň
or even a wound-healinghojení ran vaccinevakcína.
84
253835
3978
výplň do svalu, která půjde tvarovat
nebo i očkování na hojení zranění.
04:29
Now, we aren'tnejsou going to wakeprobudit up tomorrowzítra
and be ableschopný to healvyléčit like WolverineWolverine.
85
257837
3577
Zítra se neprobudíme se schopností
léčit se jako Wolverine.
04:33
ProbablyAsi not nextdalší TuesdayÚterý, eitherbuď.
86
261438
1866
Nejspíš ani příští úterý ne...
04:35
But with these advanceszálohy,
87
263328
1184
Ale s tímto pokrokem,
04:36
and workingpracovní with our immuneimunní systemSystém
to help buildstavět tissuetkáň and healvyléčit woundsrány,
88
264536
4205
a prací s imunitním systémem
na tvorbě tkání a hojení ran,
04:40
we could beginzačít seeingvidění
productsprodukty on the markettrh
89
268765
2229
můžeme v budoucnu na trhu vidět produkty,
04:43
that work with our body'stělo je defenseobrana systemSystém
to help us regenerateregenerovat,
90
271018
3866
které s obranným systémem pracují
a pomáhají nám regenerovat.
04:46
and maybe one day be ableschopný
to keep pacetempo with a salamanderMlok.
91
274908
4055
A možná jednoho dne budeme držet tempo
i se salamandrem.
04:51
Thank you.
92
279876
1151
Děkuji.
04:53
(ApplausePotlesk)
93
281051
3639
(Potlesk)
Translated by Lucie Sifner
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kaitlyn Sadtler - Regenerative tissue engineer
Kaitlyn Sadtler researches how our body can regenerate tissue through instructions from our immune system.

Why you should listen

Kaitlyn Sadtler is a postdoctoral fellow at MIT and received her Ph.D. from the Johns Hopkins University School of Medicine, where she discovered a certain type of immune cell -- the T cell -- was critical for muscle regeneration. This work was published in Science Magazine and has led to more findings in how our immune system responds to materials used in tissue engineering.

More profile about the speaker
Kaitlyn Sadtler | Speaker | TED.com