ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Anushka Naiknaware: En tonårsforskares uppfinning som hjälper sår läka

Filmed:
1,515,816 views

Anushka Naiknaware, som arbetade i sitt garage och designade en sensor som spårar sårläkning, blev den yngsta vinnaren (13 år) vid Google Science Fair. Hennes smarta uppfinning hanterar den globala utmaningen kroniska sår, som inte läker normalt på grund av tidigare existerande åkommor som diabetes, som står för miljarder i kostnader varje år världen över. Häng med Naiknaware när hon förklarar hur hennes "smarta bandage" fungerar, och hur hon delar med sig av sin historia för att inspirera andra att göra skillnad.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever sincesedan I was a youngung girlflicka,
I was always fascinatedfascinerad --
0
841
3468
Alltsedan jag var en ung flicka,
har jag alltid varit fascinerad -
00:16
(LaughterSkratt)
1
4333
1157
(Skratt)
00:17
Oh!
2
5514
1151
Åh!
00:18
(LaughterSkratt)
3
6689
2100
(Skratt)
00:21
OK, I meantbetydde youngeryngre and more shortkort.
4
9149
2334
OK, jag menade yngre och kortare.
00:23
(LaughterSkratt)
5
11507
1173
(Skratt)
00:24
If that's possiblemöjlig to imaginetänka.
6
12704
2000
Om det är möjligt att föreställa sig.
00:27
But ever sincesedan I was a youngung girlflicka,
7
15101
2071
Men alltsedan jag var en ung flicka,
00:29
I was always fascinatedfascinerad with how
the worldvärld workedarbetade exactlyexakt how it did.
8
17196
4540
har jag alltid varit fascinerad över
hur världen fungerade som den gjorde.
00:34
So this, very earlytidigt on,
9
22403
2468
Väldigt tidigt
00:36
led me to the fieldsfält
of mathematicsmatematik and chemistrykemi.
10
24895
3400
tog det mig till matematiken och kemin.
00:41
I would keep going furtherytterligare and furtherytterligare,
and as I kepthålls going,
11
29481
3747
Jag fortsatte längre och längre,
och medan jag höll på,
00:45
I realizedinsåg that all the fieldsfält
of sciencevetenskap are interconnectedsammankopplade.
12
33252
3375
insåg jag att alla vetenskapsområden
är sammanlänkade.
00:48
And withoututan one, the othersandra
have little or no valuevärde.
13
36950
3992
Utan en har de andra
lite eller inget värde.
00:54
So, inspiredinspirerad by MarieMarie CurieCurie
and my locallokal sciencevetenskap museummuseum,
14
42188
4142
Inspirerad av Marie Curie
och mitt lokala naturvetenskapsmuseum
00:58
I decidedbestämt to startStart askingbe
these questionsfrågor myselfjag själv
15
46354
3295
så började jag ställa dessa frågor själv
01:01
and engageförlova sig in my ownegen independentoberoende researchforskning,
16
49673
2825
och engagerade mig
i min egen självständiga forskning,
01:04
whetherhuruvida it be out
of my garagegarage or my bedroomsovrum.
17
52522
2703
ute i mitt garage eller sovrum.
01:08
I startedsatte igång readingläsning journaltidning paperspapper,
18
56367
2040
Jag började läsa tidskrifter,
01:10
startedsatte igång doing sciencevetenskap competitionstävlingar,
19
58431
2277
började med vetenskapstävlingar,
01:12
startedsatte igång participatingdeltagande in sciencevetenskap fairsMässor,
20
60732
2857
började delta i vetenskapsmässor,
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
gjorde vad som helst
01:17
to get the knowledgekunskap
that I so desperatelydesperat wanted.
22
65513
2889
för att få kunskapen
som jag så desperat ville ha.
01:21
So while I was studyingstuderar anatomyanatomi
for a competitionkonkurrens,
23
69712
4159
Så medan jag studerade anatomi
för en tävling,
01:25
I camekom acrosstvärs över the topicämne
of something calledkallad chronickronisk woundssår.
24
73895
4000
stötte jag på ämnet på något
som kallas för kroniska sår.
01:30
And one thing that stoodstod out
to me was a statisticstatistisk
25
78371
4298
Och en sak som stack ut
för mig var en statistik
01:34
that said that the numbersiffra of people
in the UnitedUnited StatesStaterna with chronickronisk woundssår
26
82693
5090
som sa att antalet människor
i USA med kroniska sår
01:39
exceedsöverstiger the numbersiffra of people
with breastbröst cancercancer,
27
87807
3580
är fler än personer med bröstcancer,
01:43
colonkolon cancercancer, lunglunga cancercancer
and leukemialeukemi, combinedkombinerad.
28
91411
5310
tarmcancer, lungcancer
och leukemi tillsammans.
01:49
HoldHåll up.
29
97966
1151
Vänta.
01:51
So what is a chronickronisk woundsår?
30
99141
1531
Vad är ett kroniskt sår?
01:52
(LaughterSkratt)
31
100696
1151
(Skratt)
01:53
And why haven'thar inte I heardhört
about a 5K walk for chronickronisk woundssår,
32
101871
3405
Och varför har jag inte hört om
ett femkilometerslopp för kroniska sår,
01:57
why haven'thar inte I even heardhört
about a chronickronisk woundsår in generalallmän?
33
105300
2951
varför har jag inte ens hört om
kroniska sår i allmänhet?
02:00
(LaughterSkratt)
34
108275
2048
(Skratt)
02:04
So after I got pastdåtid
those preliminarypreliminära questionsfrågor,
35
112387
2968
Så efter jag kom förbi
de första frågorna,
02:07
and one that I will clarifyförtydliga for you,
36
115379
2293
och en som jag vill förtydliga för er,
02:09
a chronickronisk woundsår is essentiallyväsentligen
when someonenågon getsblir a normalvanligt woundsår,
37
117696
3810
ett kroniskt sår är i huvudsak
när någon får ett vanligt sår,
02:13
exceptbortsett från it failsmisslyckas to healläka normallyi vanliga fall
38
121530
2658
men det läker inte normalt
02:16
because the patientpatient has some kindsnäll
of preexistingredan existerande conditionskick,
39
124212
3738
för att patienten har en åkomma
sedan tidigare,
02:19
whichsom in mostmest casesfall is diabetesdiabetes.
40
127974
2133
vilket i flesta fall är diabetes.
02:25
So more staggeringsvindlande statisticsstatistik
were to be foundhittades
41
133613
3024
Mer häpnadsväckande statistik hittades
02:28
as I kepthålls going on in this researchforskning.
42
136661
2424
när jag fortsatte med denna forskning.
02:31
In the yearår 2010 aloneensam,
43
139109
1804
Bara under 2010,
02:32
50 billionmiljard dollarsdollar were spentbringade worldwideöver hela världen
to treatbehandla chronickronisk woundssår.
44
140937
6439
användes 50 miljarder dollar jorden över
för att behandla kroniska sår.
02:39
In additiontillägg, it's estimatedberäknad
that about two percentprocent of the populationbefolkning
45
147950
3468
Dessutom är det beräknat
att två procent av befolkningen
02:43
will get a chronickronisk woundsår
at some pointpunkt in theirderas lifetimelivstid.
46
151442
2952
kommer få ett kroniskt sår
någon gång i sitt liv.
02:46
This was absurdabsurd.
47
154800
1332
Detta var absurt.
02:49
So as I startedsatte igång doing more researchforskning,
48
157244
1747
Så när jag började forska mer,
02:51
I foundhittades that there was a correlationkorrelation
49
159015
1721
hittade jag att det var ett samband
02:52
betweenmellan the moisturefukt levelnivå
insideinuti a woundsår dressingdressing
50
160760
2619
mellan nivån av fukt
i ett sårförband
02:55
and the stageskede of healingläkning
that the chronickronisk woundsår would be at.
51
163403
3880
och stadiet av läkande
som det såret var vid.
03:00
So I decidedbestämt, why don't I designdesign something
52
168069
2588
Varför designar jag inte något
03:02
to measuremäta the moisturefukt levelnivå
withininom the woundsår
53
170681
2229
som mäter fuktnivån i såret
03:04
so this can help doctorsdoktorer and patientspatienter
treatbehandla theirderas woundssår better.
54
172934
4308
så det kan hjälpa läkare och patienter
att behandla såren bättre?
03:09
And essentiallyväsentligen, expeditepåskynda
the healingläkning processbearbeta.
55
177696
3365
Och i huvudsak,
påskyndar läkningsprocessen.
03:13
So that's exactlyexakt what I setuppsättning out to do.
56
181085
2600
Det är vad jag bestämde mig för att göra.
03:16
BeingAtt vara a 14-year-old-år gammal workingarbetssätt
out of her garage-turned-labgarage-vänt-Lab,
57
184157
4174
Att vara en 14-åring som jobbar
i ett garage som blivit ett labb,
03:20
I had a lot of constraintsbegränsningar.
58
188355
2040
gjorde att jag hade många begränsningar.
03:22
MostDe flesta beingvarelse that I wasn'tvar inte givengiven a grantbevilja,
I wasn'tvar inte givengiven a lot of moneypengar,
59
190419
3785
Mestadels att jag inte tilldelades anslag,
jag fick inte mycket pengar,
03:26
and I wasn'tvar inte givengiven a lot of resourcesMedel.
60
194228
2538
och jag fick inte mycket resurser.
03:28
In additiontillägg, I had
a lot of criteriakriterier, as well.
61
196790
3515
Jag hade många kriterier
att uppfylla också.
03:32
SinceSedan this productprodukt would be
readilylätt interactinginteragera with the bodykropp,
62
200329
3691
Eftersom denna produkt skulle
skulle sitta tätt intill kroppen
03:36
it had to be biocompatibleBiokompatibel,
63
204044
2176
så behövde den vara biokompatibel,
03:38
it alsoockså had to be low-costlåg kostnad,
64
206244
1937
den behövde vara billig,
03:40
as I was designingdesign it
and payingbetalande for it myselfjag själv.
65
208205
2911
eftersom jag designade den
och betalade för den själv.
03:44
It alsoockså had to be mass-manufacturablemassproducerbara,
66
212157
2222
Den behövde vara masstillverkningsbar,
03:46
because I wanted it to be madegjord
anywherevar som helst, for anyonenågon.
67
214403
3035
för jag ville att den skulle tillverkas
överallt, för alla.
03:51
ThusDärmed, I draftedutarbetat up a schematicschematisk.
68
219442
2016
Så jag skissade upp en ritning.
03:53
What you see on the left hand-sidehand-sida
is the earlytidigt schematicsscheman in my designdesign,
69
221482
4492
Det ni ser till vänster
är den tidiga ritningen i min design,
03:57
showingsom visar bothbåde a bird's-eyefågelperspektiv viewse
and alsoockså one stackingstapling variantvariant.
70
225998
5344
som visar ur fågelperspektiv
och en staplingsvariant.
04:03
A stackingstapling variantvariant meansbetyder
71
231366
1175
En staplingsvariant är
04:04
that the entirehel productprodukt is consistedbestod
of differentannorlunda individualenskild partsdelar
72
232565
5190
att hela produkten består av
olika individuella delar
04:09
that have to work in unisonunison.
73
237779
1790
som måste fungera i samklang.
04:11
And what's shownvisad there
is one possiblemöjlig arrangementarrangemang.
74
239593
3982
Och vad som visas där
är ett möjligt sätt.
04:18
So what exactlyexakt is this?
75
246479
1568
Så vad exakt är detta?
04:20
So I had goneborta on to testingtestning my sensorssensorer
76
248665
1999
Jag testade mina sensorer
04:22
and as all scientistsvetenskapsmän have
stumblessnubblar alonglängs theirderas work,
77
250688
3516
och som alla forskare
som stöter på hinder längs vägen
04:26
I alsoockså had a couplepar of problemsproblem
in my first generationgeneration of sensorssensorer.
78
254228
3548
hade jag också några problem
i min första generation av sensorer.
04:29
First of all, I couldn'tkunde inte figurefigur out
79
257800
1705
Först av allt, kunde jag inte räkna ut
04:31
how to get a nanoparticlenanopartiklar inkbläck
into a printcheckoch printcheck cartridgepatron
80
259529
2969
hur man fick in nanopartikelbläck
i en utskriftspatron
04:34
withoututan spillingspiller it all over my carpetmatta.
81
262522
1928
utan att spilla det över mattan.
04:36
That was problemproblem numbersiffra one.
82
264799
1452
Det var problem nummer ett.
04:38
ProblemProblemet numbersiffra two was,
83
266792
1262
Problem nummer två var,
04:40
I couldn'tkunde inte exactlyexakt controlkontrollera
the sensitivitykänslighet of my sensorssensorer.
84
268078
3444
att jag inte kunde kontrollera
känsligheten hos mina sensorer.
04:43
I couldn'tkunde inte scaleskala them up or down,
85
271546
2507
Jag kunde inte minska eller öka den,
04:46
I couldn'tkunde inte really do
anything of that sortsortera.
86
274077
2080
jag kunde inte göra något sådant.
04:48
So I wanted something to solvelösa it.
87
276181
1638
Jag ville ha något som löste det.
04:49
ProblemProblemet one was easilylätt solvedlöst
by some scoutingScouting on eBayeBay and AmazonAmazon
88
277843
3091
Problem ett löstes enkelt
genom att söka på eBay och Amazon
04:52
for syringessprutor that I could use.
89
280958
1745
efter sprutor som jag kunde använda.
04:54
ProblemProblemet two, howeverdock,
requirednödvändig a lot more thought.
90
282727
3112
Problem två, emellertid
krävde mycket mer tanke.
04:57
So this is where this factorsfaktorer in.
91
285863
2190
Detta är var detta väger in.
05:00
So what a space-fillingutrymme-fyllning curvekurva does
92
288077
1640
Vad en rymdfyllande kurva gör
05:01
is it aimsmål to take up all the areaområde it can
withininom one unitenhet squarefyrkant.
93
289741
4415
är att den ska ta upp så stort område
den kan inom en enhetskvadrat.
05:06
And by writingskrift a computerdator programprogram,
you can have differentannorlunda iterationsiterationer
94
294641
4273
Genom att göra ett datorprogram
kan man ha olika upprepningar
05:10
of the differentannorlunda curvekurva,
95
298938
1520
av de olika kurvorna
05:12
whichsom increasinglyalltmer get closestänga
to one unitenhet squarefyrkant,
96
300482
2262
som alltmer kommer nära
en enhetskvadrat,
05:14
but never quiteganska reachesnår there.
97
302768
2000
men inte når hela vägen dit.
05:18
So now I could controlkontrollera
the thicknesstjocklek, the sizestorlek,
98
306212
2441
Nu kunde jag kontrollera
tjockleken, storleken,
05:20
I could do whatevervad som helst I want with it,
and I could predictförutspå my resultsresultat.
99
308677
3361
jag kunde göra vad jag ville med det
och jag kunde förutse mina resultat.
05:25
So I startedsatte igång constructingkonstruera my sensorssensorer
100
313800
2143
Jag började skapa mina sensorer
05:27
and testingtestning them more rigorouslyrigoröst,
101
315967
2127
och testa dem ytterst noggrant,
05:30
usinganvänder sig av moneypengar that I had gottenfått
from previoustidigare sciencevetenskap fairrättvis awardsutmärkelser.
102
318118
3563
genom att använda pengar jag fått
från tidigare vetenskapspriser.
05:34
LastlySlutligen, I had to connectansluta this datadata
in orderbeställa to be readläsa.
103
322177
3888
Slutligen, behövde jag koppla samman datan
så den kunde läsas.
05:38
So I interfacedgränssnitt it with a BluetoothBluetooth chipchip,
104
326089
2469
Jag integrerade det med ett Bluetooth-chip
05:40
whichsom you can see here
by the appapp screenshotsSkärmdumpar on the right.
105
328582
3253
som man kan se här
på skärmbilderna av appen till höger.
05:44
And what this does is that anyonenågon
can monitorövervaka the progressframsteg of theirderas woundsår,
106
332346
3795
Vad detta gör är att man
kan kolla utvecklingen av deras sår,
05:48
and it can be transmittedöverförda
over a wirelesstrådlös connectionförbindelse
107
336165
4414
och det kan bli överfört
över trådlös koppling
05:52
to the doctorläkare, the patientpatient
or whoevervem som än needsbehov it.
108
340603
3200
till läkaren, patienten
eller till vem som behöver det.
05:57
[ContinuedFortsatte TestingTestning and RefinementFörfining]
109
345079
2002
[Fortsatt testning och förfining]
05:59
So in conclusionslutsats, my designdesign
was successfulframgångsrik --
110
347105
3754
Sammanfattningsvis
var min design framgångsrik -
06:02
howeverdock, sciencevetenskap never endsändarna.
111
350883
2769
men vetenskapen slutar aldrig.
Det finns alltid något som behöver göras,
något kan bli förbättrat.
06:06
There's always something to be doneGjort,
something to be refinedraffinerad.
112
354097
3059
06:09
So that's what I'm currentlyför närvarande
in the processbearbeta of doing.
113
357180
2833
Det är precis vad jag
håller på med just nu.
06:12
HoweverEmellertid, what I learnedlärt mig was
114
360776
2053
Men det jag lärde mig var
06:14
what's more importantViktig
than the actualfaktisk thing I designeddesignat
115
362853
3296
vad som är viktigare
än grejen jag designade
06:18
is an attitudeattityd that I had
takentagen on while doing this.
116
366173
3533
är attityden jag hade
medan jag gjorde detta.
06:22
And that attitudeattityd was,
117
370180
2135
Och den attityden var
06:24
even thoughdock I'm a 14-year-old-år gammal
workingarbetssätt in her garagegarage
118
372339
3334
att även om jag är en 14-åring
som jobbar i sitt garage
06:27
on something that she doesn't
completelyfullständigt understandförstå,
119
375697
3697
på något som hon inte helt förstår
06:31
I could still make a differenceskillnad
and contributebidra to the fieldfält.
120
379418
3489
kunde jag fortfarande
göra en skillnad och bidra till området.
06:35
And that's what inspiredinspirerad me to keep going,
121
383792
2420
Det inspirerade mig att fortsätta
06:38
and I hopehoppas it inspiresinspirerar manymånga othersandra
to alsoockså do work like this
122
386236
3857
och jag hoppas det inspirerar många andra
att också jobba så här
06:42
even thoughdock they're not
very sure about it.
123
390117
2603
även om de inte är så säkra på det.
06:45
So I hopehoppas that's a messagemeddelande
that you all take on todayi dag.
124
393768
2564
Jag hoppas att det är budskapet
som ni tar med er.
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Tack.
06:49
(ApplauseApplåder)
126
397563
6729
(Applåder)
Translated by Emily Lundeen
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com