ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Anushka Naiknaware: Wynalazek nastoletniej badaczki pomaga leczyć rany

Filmed:
1,515,816 views

Anushka Naiknaware, pracując w garażu, zaprojektowała sensor śledzący postępy leczenia ran. W wieku 13 lat stała się najmłodszą zwyciężczynią Google Science Fair. Jej pomysłowy wynalazek pomaga w leczeniu ran przewlekłych, które nie goją się prawidłowo ze względu na inne stany chorobowe, jak na przykład cukrzyca. Leczenie takich ran kosztuje na całym świecie miliardy dolarów. Dołącz do Naiknaware objaśniającej działanie "inteligentnego opatrunku", która chce poprzez swoją historię zainspirować innych do wprowadzania zmian.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever sinceod I was a youngmłody girldziewczyna,
I was always fascinatedzafascynowany --
0
841
3468
Odkąd byłam małą dziewczynką,
byłam zafascynowana...
00:16
(LaughterŚmiech)
1
4333
1157
(Śmiech)
00:17
Oh!
2
5514
1151
(Śmiech)
00:18
(LaughterŚmiech)
3
6689
2100
To znaczy, kiedy byłam młodsza i niższa,
00:21
OK, I meantOznaczało youngermniejszy and more shortkrótki.
4
9149
2334
00:23
(LaughterŚmiech)
5
11507
1173
(Śmiech)
jeśli można to sobie wyobrazić.
00:24
If that's possiblemożliwy to imaginewyobrażać sobie.
6
12704
2000
00:27
But ever sinceod I was a youngmłody girldziewczyna,
7
15101
2071
Odkąd byłam małą dziewczynką,
00:29
I was always fascinatedzafascynowany with how
the worldświat workedpracował exactlydokładnie how it did.
8
17196
4540
zawsze fascynowało mnie to,
jak funkcjonuje świat.
00:34
So this, very earlywcześnie on,
9
22403
2468
Bardzo wcześnie
00:36
led me to the fieldspola
of mathematicsmatematyka and chemistrychemia.
10
24895
3400
doprowadziło mnie to
do matematyki i chemii.
00:41
I would keep going furtherdalej and furtherdalej,
and as I kepttrzymane going,
11
29481
3747
Nie poprzestałam na tym i szłam dalej.
00:45
I realizedrealizowany that all the fieldspola
of sciencenauka are interconnectedpołączone.
12
33252
3375
Zrozumiałam, że dziedziny nauki
są ze sobą powiązane.
00:48
And withoutbez one, the othersinni
have little or no valuewartość.
13
36950
3992
Jeśli zabraknie jednej z nich,
wartość innych zmaleje albo zniknie.
00:54
So, inspirednatchniony by MarieMarie CurieCurie
and my locallokalny sciencenauka museummuzeum,
14
42188
4142
Zainspirowana postacią Marii Curie
i pobliskim muzeum nauki
00:58
I decidedzdecydowany to startpoczątek askingpytając
these questionspytania myselfsiebie
15
46354
3295
zaczęłam zadawać pytania
01:01
and engageangażować in my ownwłasny independentniezależny researchBadania,
16
49673
2825
i rozpoczęłam własne, niezależne badania,
01:04
whetherczy it be out
of my garagegaraż or my bedroomsypialnia.
17
52522
2703
czy to w moim garażu, czy w sypialni.
Zaczęłam czytać publikacje naukowe,
01:08
I startedRozpoczęty readingczytanie journaldziennik papersdokumenty tożsamości,
18
56367
2040
01:10
startedRozpoczęty doing sciencenauka competitionszawody,
19
58431
2277
brać udział w konkursach naukowych,
01:12
startedRozpoczęty participatinguczestnictwo in sciencenauka fairsTargi,
20
60732
2857
chodzić na targi nauki,
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
robić wszystko, co mogłam,
01:17
to get the knowledgewiedza, umiejętności
that I so desperatelybeznadziejnie wanted.
22
65513
2889
żeby zdobyć wiedzę,
której tak bardzo pragnęłam.
01:21
So while I was studyingstudiować anatomyanatomia
for a competitionzawody,
23
69712
4159
Kiedy uczyłam się na konkurs z anatomii,
01:25
I cameoprawa ołowiana witrażu acrossprzez the topictemat
of something callednazywa chronicPrzewlekłe woundsrany.
24
73895
4000
natknęłam się na temat ran przewlekłych.
01:30
And one thing that stoodstał out
to me was a statisticStatystyczny
25
78371
4298
Bardzo zaskoczyły mnie statystyki mówiące,
01:34
that said that the numbernumer of people
in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa with chronicPrzewlekłe woundsrany
26
82693
5090
że liczba osób cierpiących
na rany przewlekłe w Stanach Zjednoczonych
01:39
exceedsprzekracza the numbernumer of people
with breastpierś cancernowotwór,
27
87807
3580
przekracza liczbę chorych na raka piersi,
01:43
colonjelita grubego cancernowotwór, lungpłuco cancernowotwór
and leukemiabiałaczka, combinedłączny.
28
91411
5310
okrężnicy, płuc i białaczkę
razem wziętych.
01:49
HoldTrzymać up.
29
97966
1151
Chwila.
01:51
So what is a chronicPrzewlekłe woundrana?
30
99141
1531
Czym są rany przewlekłe?
01:52
(LaughterŚmiech)
31
100696
1151
(Śmiech)
01:53
And why haven'tnie mam I heardsłyszał
about a 5K walkspacerować for chronicPrzewlekłe woundsrany,
32
101871
3405
Dlaczego nie słyszałam o biegach
wspierających chorych?
01:57
why haven'tnie mam I even heardsłyszał
about a chronicPrzewlekłe woundrana in generalgenerał?
33
105300
2951
Dlaczego nie słyszałam
o ranach przewlekłych?
02:00
(LaughterŚmiech)
34
108275
2048
(Śmiech)
02:04
So after I got pastprzeszłość
those preliminarywstępny questionspytania,
35
112387
2968
Uporałam się z tymi wstępnymi pytaniami
02:07
and one that I will clarifywyjaśnienia for you,
36
115379
2293
i wyjaśnię wam jedno z nich.
02:09
a chronicPrzewlekłe woundrana is essentiallygłównie
when someonektoś getsdostaje a normalnormalna woundrana,
37
117696
3810
Rany przewlekłe pojawiają się,
gdy ktoś ma ranę,
02:13
exceptz wyjątkiem it failszawiedzie to healuzdrowić normallynormalnie
38
121530
2658
która nie goi się prawidłowo,
02:16
because the patientcierpliwy has some kinduprzejmy
of preexistingistniejące wcześniej conditionstan,
39
124212
3738
bo pacjent cierpi na inny stan chorobowy,
02:19
whichktóry in mostwiększość casesprzypadki is diabetescukrzyca.
40
127974
2133
którym najczęściej jest cukrzyca.
02:25
So more staggeringzdumiewające statisticsStatystyka
were to be founduznany
41
133613
3024
Odkryłam więcej szokujących statystyk
02:28
as I kepttrzymane going on in this researchBadania.
42
136661
2424
podczas dalszych badań.
02:31
In the yearrok 2010 alonesam,
43
139109
1804
W 2010 roku na całym świecie
02:32
50 billionmiliard dollarsdolarów were spentwydany worldwidena calym swiecie
to treatleczyć chronicPrzewlekłe woundsrany.
44
140937
6439
wydano 50 miliardów dolarów
na leczenie ran przewlekłych.
02:39
In additiondodanie, it's estimatedszacowany
that about two percentprocent of the populationpopulacja
45
147950
3468
Dodatkowo szacuje się,
że około dwu procent populacji
02:43
will get a chronicPrzewlekłe woundrana
at some pointpunkt in theirich lifetimeżycie.
46
151442
2952
będzie cierpieć na rany przewlekłe,
w którymś momencie życia.
02:46
This was absurdabsurdalny.
47
154800
1332
To absurd.
Poświęciłam się dalszym badaniom
02:49
So as I startedRozpoczęty doing more researchBadania,
48
157244
1747
i zauważyłam związek
02:51
I founduznany that there was a correlationkorelacja
49
159015
1721
między poziomem wilgotności
wewnątrz opatrunku
02:52
betweenpomiędzy the moisturewilgoć levelpoziom
insidewewnątrz a woundrana dressingOpatrunek
50
160760
2619
02:55
and the stageetap of healinggojenie
that the chronicPrzewlekłe woundrana would be at.
51
163403
3880
a gojeniem się ran przewlekłych.
03:00
So I decidedzdecydowany, why don't I designprojekt something
52
168069
2588
Postanowiłam zaprojektować coś,
03:02
to measurezmierzyć the moisturewilgoć levelpoziom
withinw ciągu the woundrana
53
170681
2229
co zmierzy poziom wilgotności rany,
03:04
so this can help doctorslekarze and patientspacjenci
treatleczyć theirich woundsrany better.
54
172934
4308
żeby lekarze i pacjenci lepiej je leczyli,
03:09
And essentiallygłównie, expediteprzyspieszenia
the healinggojenie processproces.
55
177696
3365
co przyśpieszy proces gojenia.
03:13
So that's exactlydokładnie what I setzestaw out to do.
56
181085
2600
To właśnie postanowiłam zrobić.
03:16
BeingJest a 14-year-old-roczny workingpracujący
out of her garage-turned-labgaraż-toczone-Lab,
57
184157
4174
Jako 14-latka pracująca
w garażu zamienionym w laboratorium
03:20
I had a lot of constraintsograniczenia.
58
188355
2040
napotkałam wiele ograniczeń.
03:22
MostWiększość beingistota that I wasn'tnie było givendany a grantdotacja,
I wasn'tnie było givendany a lot of moneypieniądze,
59
190419
3785
Nie miałam dofinansowania,
miałam mało pieniędzy,
03:26
and I wasn'tnie było givendany a lot of resourceszasoby.
60
194228
2538
a w dodatku niewiele zasobów.
03:28
In additiondodanie, I had
a lot of criteriakryteria, as well.
61
196790
3515
Poza tym miałam wiele wymogów.
03:32
SinceOd this productprodukt would be
readilyłatwo interactinginterakcja with the bodyciało,
62
200329
3691
Mój produkt miał wchodzić
w kontakt z ciałem,
03:36
it had to be biocompatiblebiokompatybilnych,
63
204044
2176
więc musiał być biozgodny,
03:38
it alsorównież had to be low-costniska cena,
64
206244
1937
a także tani,
03:40
as I was designingprojektowanie it
and payingintratny for it myselfsiebie.
65
208205
2911
bo go projektowałam
i ponosiłam wszelkie koszty.
03:44
It alsorównież had to be mass-manufacturableMasa-manufacturable,
66
212157
2222
Miał być łatwy do produkcji masowej,
03:46
because I wanted it to be madezrobiony
anywheregdziekolwiek, for anyonektokolwiek.
67
214403
3035
bo chciałam, żeby był dostępny
wszędzie i dla każdego.
03:51
ThusW ten sposób, I draftedsporządzone up a schematicschematyczny.
68
219442
2016
Sporządziłam schemat.
03:53
What you see on the left hand-sidez boku
is the earlywcześnie schematicsschematy in my designprojekt,
69
221482
4492
Po lewej stronie widać
początkowy schemat projektu
03:57
showingseans bothobie a bird's-eyelotu ptaka viewwidok
and alsorównież one stackingukładania variantwariant.
70
225998
5344
pokazujący zarówno zarys ogólny,
jak i jedną wersję złożenia,
04:03
A stackingukładania variantwariant meansznaczy
71
231366
1175
która oznacza,
04:04
that the entireCały productprodukt is consistedskładał się
of differentróżne individualindywidualny partsCzęści
72
232565
5190
że produkt składa się z różnych części
04:09
that have to work in unisonUnison.
73
237779
1790
zgodnie ze sobą działających.
04:11
And what's shownpokazane there
is one possiblemożliwy arrangementUkład.
74
239593
3982
Tam widać jedną z opcji złożenia.
04:18
So what exactlydokładnie is this?
75
246479
1568
Co to właściwie jest?
04:20
So I had goneodszedł on to testingtestowanie my sensorsczujniki
76
248665
1999
Rozpoczęłam testowanie sensorów
04:22
and as all scientistsnaukowcy have
stumblespotyka się alongwzdłuż theirich work,
77
250688
3516
i jak każdy naukowiec
błądzący w swojej pracy
04:26
I alsorównież had a couplepara of problemsproblemy
in my first generationgeneracja of sensorsczujniki.
78
254228
3548
też miałam problemy
z pierwszymi sensorami.
04:29
First of all, I couldn'tnie mógł figurepostać out
79
257800
1705
Po pierwsze nie wiedziałam,
jak umieścić atrament
nanocząsteczkowy w drukarce
04:31
how to get a nanoparticlenanocząstek inkatrament
into a printchecksprawdzenie printcheck cartridgeKaseta
80
259529
2969
04:34
withoutbez spillingrozlania it all over my carpetwykładzina podłogowa.
81
262522
1928
bez rozlewania go po dywanie.
04:36
That was problemproblem numbernumer one.
82
264799
1452
To był problem numer jeden.
04:38
ProblemProblem numbernumer two was,
83
266792
1262
Po drugie nie mogłam kontrolować
wrażliwości sensorów.
04:40
I couldn'tnie mógł exactlydokładnie controlkontrola
the sensitivityczułość of my sensorsczujniki.
84
268078
3444
04:43
I couldn'tnie mógł scaleskala them up or down,
85
271546
2507
Nie mogłam jej zwiększyć lub zmniejszyć.
04:46
I couldn'tnie mógł really do
anything of that sortsortować.
86
274077
2080
Nic takiego nie mogłam zrobić.
Chciałam to rozwiązać.
04:48
So I wanted something to solverozwiązać it.
87
276181
1638
Pierwszy problem był łatwy,
04:49
ProblemProblem one was easilyz łatwością solvedrozwiązany
by some scoutingharcerstwo on eBayeBay and AmazonAmazon
88
277843
3091
bo znalazłam na eBayu i Amazonie
strzykawki, których mogłam użyć.
04:52
for syringesstrzykawek that I could use.
89
280958
1745
04:54
ProblemProblem two, howeverjednak,
requiredwymagany a lot more thought.
90
282727
3112
Problem drugi wymagał
większego zastanowienia.
04:57
So this is where this factorsczynniki in.
91
285863
2190
Musiałam uwzględnić tą kwestię.
Krzywa wypełniająca przestrzeń
05:00
So what a space-fillingwypełnianie przestrzeni curvekrzywa does
92
288077
1640
05:01
is it aimscelem jest to take up all the areapowierzchnia it can
withinw ciągu one unitjednostka squareplac.
93
289741
4415
ma zająć jak największy obszar
w obrębie kwadratu jednostkowego.
05:06
And by writingpisanie a computerkomputer programprogram,
you can have differentróżne iterationsiteracji
94
294641
4273
Kiedy pisze się program komputerowy
można mieć różne iteracje krzywej,
05:10
of the differentróżne curvekrzywa,
95
298938
1520
05:12
whichktóry increasinglycoraz bardziej get closeblisko
to one unitjednostka squareplac,
96
300482
2262
która coraz bardziej zbliża się
do granicy kwadratu,
05:14
but never quitecałkiem reachessięga there.
97
302768
2000
ale nigdy jej nie osiąga.
05:18
So now I could controlkontrola
the thicknessgrubość, the sizerozmiar,
98
306212
2441
Teraz mogłam kontrolować grubość, rozmiar.
05:20
I could do whatevercokolwiek I want with it,
and I could predictprzepowiadać, wywróżyć my resultswyniki.
99
308677
3361
Mogłam zrobić wszystko
i przewidzieć wyniki.
05:25
So I startedRozpoczęty constructingkonstruowanie my sensorsczujniki
100
313800
2143
Zaczęłam budować sensory
05:27
and testingtestowanie them more rigorouslyrygorystycznie,
101
315967
2127
i testować je dokładniej
05:30
usingza pomocą moneypieniądze that I had gottenzdobyć
from previouspoprzedni sciencenauka fairtargi awardsnagrody.
102
318118
3563
dzięki pieniądzom z nagród
zdobytych w konkursach naukowych.
05:34
LastlyWreszcie, I had to connectpołączyć this datadane
in orderzamówienie to be readczytać.
103
322177
3888
Ostatecznie musiałam połączyć te dane,
żeby można było je odczytać.
05:38
So I interfacedsprzężony it with a BluetoothBluetooth chipżeton,
104
326089
2469
Podłączyłam je z chipem Bluetooth,
05:40
whichktóry you can see here
by the appaplikacja screenshotsZrzuty ekranu on the right.
105
328582
3253
który widzimy na zrzucie ekranu
po prawej stronie.
05:44
And what this does is that anyonektokolwiek
can monitormonitor the progresspostęp of theirich woundrana,
106
332346
3795
Każdy może monitorować stan rany,
05:48
and it can be transmittedprzekazywane
over a wirelessbezprzewodowy connectionpołączenie
107
336165
4414
a dane można transmitować bezprzewodowo
05:52
to the doctorlekarz, the patientcierpliwy
or whoeverktokolwiek needswymagania it.
108
340603
3200
do lekarza, pacjenta
lub tego, kto ich potrzebuje.
05:57
[ContinuedNadal TestingTestowanie and RefinementWyrafinowanie]
109
345079
2002
[Ciągłe testy i udoskonalenia]
05:59
So in conclusionwniosek, my designprojekt
was successfuludany --
110
347105
3754
Podsumowując, mój projekt odniósł sukces,
06:02
howeverjednak, sciencenauka never endskończy się.
111
350883
2769
jednak nauka nie zna granic.
06:06
There's always something to be doneGotowe,
something to be refinedrafinowany.
112
354097
3059
Zawsze coś można zrobić lub poprawić.
06:09
So that's what I'm currentlyobecnie
in the processproces of doing.
113
357180
2833
Teraz jestem w trakcie tego procesu.
06:12
HoweverJednak, what I learnednauczyli was
114
360776
2053
Jednak zrozumiałam,
06:14
what's more importantważny
than the actualrzeczywisty thing I designedzaprojektowany
115
362853
3296
że ważniejsze od projektu
06:18
is an attitudepostawa that I had
takenwzięty on while doing this.
116
366173
3533
jest nastawienie do pracy.
06:22
And that attitudepostawa was,
117
370180
2135
Jakie nastawienie?
06:24
even thoughchociaż I'm a 14-year-old-roczny
workingpracujący in her garagegaraż
118
372339
3334
Mimo że jestem 14-latką pracującą w garażu
06:27
on something that she doesn't
completelycałkowicie understandzrozumieć,
119
375697
3697
nad czymś, czego do końca nie rozumiem,
06:31
I could still make a differenceróżnica
and contributeprzyczynić się to the fieldpole.
120
379418
3489
mogłam coś zmienić i wnieść coś od siebie.
06:35
And that's what inspirednatchniony me to keep going,
121
383792
2420
To mnie napędzało,
żebym się nie poddawała.
06:38
and I hopenadzieja it inspiresinspiruje manywiele othersinni
to alsorównież do work like this
122
386236
3857
Mam nadzieję, że zainspiruję innych
do takich badań,
06:42
even thoughchociaż they're not
very sure about it.
123
390117
2603
mimo że nie czują się bardzo pewnie.
06:45
So I hopenadzieja that's a messagewiadomość
that you all take on todaydzisiaj.
124
393768
2564
Mam nadzieję,
że zapamiętacie to przesłanie.
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Dziękuję.
06:49
(ApplauseAplauz)
126
397563
6729
(Brawa)
Translated by Barbara Mąka
Reviewed by Agnieszka Fijałkowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com