ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Anushka Naiknaware: De uitvinding van een tiener om wonden te helpen genezen

Filmed:
1,515,816 views

Anushka Naiknaware werkte in haar garage aan een sensor die wondgenezing volgt. Ze werd de jongste winnaar (op 13-jarige leeftijd) van de Google Science Fair. Haar knappe uitvinding pakt het wereldwijde probleem van chronische wonden aan, die niet goed genezen vanwege reeds bestaande aandoeningen zoals diabetes en wereldwijd miljarden aan medische kosten met zich meebrengen. Luister naar Naiknaware terwijl ze uitlegt hoe haar 'slim verband' werkt -- en hoe ze haar verhaal deelt om anderen te inspireren om een verschil te maken.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever sincesinds I was a youngjong girlmeisje,
I was always fascinatedgefascineerd --
0
841
3468
Als jong meisje was ik
altijd al gefascineerd --
00:16
(LaughterGelach)
1
4333
1157
(Gelach)
00:17
Oh!
2
5514
1151
Oh!
00:18
(LaughterGelach)
3
6689
2100
(Gelach)
00:21
OK, I meantbedoelde youngerjonger and more shortkort.
4
9149
2334
OK, ik bedoelde jonger en kleiner.
00:23
(LaughterGelach)
5
11507
1173
(Gelach)
00:24
If that's possiblemogelijk to imaginestel je voor.
6
12704
2000
Als je je dat kan voorstellen.
00:27
But ever sincesinds I was a youngjong girlmeisje,
7
15101
2071
Maar reeds als jong meisje
00:29
I was always fascinatedgefascineerd with how
the worldwereld- workedwerkte exactlyprecies how it did.
8
17196
4540
was ik altijd gefascineerd
door hoe de wereld in elkaar zat.
00:34
So this, very earlyvroeg on,
9
22403
2468
Dit leidde me al heel vroeg
00:36
led me to the fieldsvelden
of mathematicswiskunde and chemistrychemie.
10
24895
3400
naar wiskunde en scheikunde.
00:41
I would keep going furtherverder and furtherverder,
and as I keptgehouden going,
11
29481
3747
Ik bleef maar doorgaan
en zodoende realiseerde ik me
dat alle gebieden van wetenschap
met elkaar verbonden zijn.
00:45
I realizedrealiseerde that all the fieldsvelden
of sciencewetenschap are interconnectedmet elkaar verbonden.
12
33252
3375
00:48
And withoutzonder one, the othersanderen
have little or no valuewaarde.
13
36950
3992
Elk op zich hebben ze
weinig of geen waarde.
00:54
So, inspiredgeinspireerd by MarieMarie CurieCurie
and my locallokaal sciencewetenschap museummuseum,
14
42188
4142
Geïnspireerd door Marie Curie
en mijn lokale wetenschapsmuseum
00:58
I decidedbeslist to startbegin askingvragen
these questionsvragen myselfmezelf
15
46354
3295
besloot ik om dat soort vragen
zelf te gaan stellen
01:01
and engagebezighouden in my owneigen independentonafhankelijk researchOnderzoek,
16
49673
2825
en met eigen onafhankelijk
onderzoek te beginnen,
01:04
whetherof it be out
of my garagegarage or my bedroomslaapkamer.
17
52522
2703
of het nu in mijn garage
of mijn slaapkamer was.
01:08
I startedbegonnen readinglezing journaldagboek paperspapieren,
18
56367
2040
Ik begon tijdschriften te lezen,
01:10
startedbegonnen doing sciencewetenschap competitionscompetities,
19
58431
2277
mee te doen aan wetenschapswedstrijden,
01:12
startedbegonnen participatingdeelnemende in sciencewetenschap fairsbeurzen,
20
60732
2857
nam deel aan wetenschapsbeurzen.
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
Ik deed alles wat ik maar kon
01:17
to get the knowledgekennis
that I so desperatelywanhopig wanted.
22
65513
2889
om de kennis te vergaren
die ik zo graag wilde.
01:21
So while I was studyingaan het studeren anatomyanatomie
for a competitionwedstrijd,
23
69712
4159
Terwijl ik anatomie studeerde
voor een wedstrijd,
01:25
I camekwam acrossaan de overkant the topiconderwerp
of something calledriep chronicchronische woundswonden.
24
73895
4000
stuitte ik op het onderwerp
‘chronische wonden’.
01:30
And one thing that stoodstond out
to me was a statisticstatistisch
25
78371
4298
Eén ding dat mij opviel,
was een statistiek
01:34
that said that the numberaantal of people
in the UnitedVerenigd StatesStaten with chronicchronische woundswonden
26
82693
5090
die zei dat het aantal mensen
in de VS met chronische wonden
01:39
exceedsoverschrijdt the numberaantal of people
with breastborst cancerkanker,
27
87807
3580
groter is dan het aantal
mensen met borstkanker,
01:43
colondikke darm cancerkanker, lunglong cancerkanker
and leukemialeukemie, combinedgecombineerde.
28
91411
5310
darmkanker, longkanker en leukemie samen.
01:49
HoldHoud up.
29
97966
1151
Wacht even.
01:51
So what is a chronicchronische woundwond?
30
99141
1531
Wat is een chronische wond?
01:52
(LaughterGelach)
31
100696
1151
(Gelach)
01:53
And why haven'thebben niet I heardgehoord
about a 5K walklopen for chronicchronische woundswonden,
32
101871
3405
En waarom hoorde ik nooit iets over
een benefietloop voor chronische wonden,
01:57
why haven'thebben niet I even heardgehoord
about a chronicchronische woundwond in generalalgemeen?
33
105300
2951
waarom hoorde ik zelfs nooit iets
over chronische wonden?
02:00
(LaughterGelach)
34
108275
2048
(Gelach)
02:04
So after I got pastverleden
those preliminaryvoorafgaand questionsvragen,
35
112387
2968
Nadat ik een antwoord kreeg op die vragen
02:07
and one that I will clarifyverduidelijken for you,
36
115379
2293
zal ik jullie er een uitleggen:
02:09
a chronicchronische woundwond is essentiallyin wezen
when someoneiemand getskrijgt a normalnormaal woundwond,
37
117696
3810
een chronische wond is
in wezen een normale wond,
02:13
exceptbehalve it failsmislukt to healgenezen normallynormaal
38
121530
2658
behalve dat ze niet normaal geneest
02:16
because the patientgeduldig has some kindsoort
of preexistingkader van onderzoekopleiding conditionstaat,
39
124212
3738
omdat de patiënt een bepaalde reeds
bestaande lichamelijke conditie heeft,
02:19
whichwelke in mostmeest casesgevallen is diabetessuikerziekte.
40
127974
2133
wat meestal neerkomt op diabetes.
02:25
So more staggeringspreiding statisticsstatistieken
were to be foundgevonden
41
133613
3024
Ik vond nog meer onthutsende statistieken
02:28
as I keptgehouden going on in this researchOnderzoek.
42
136661
2424
toen ik bezig was met dit onderzoek.
02:31
In the yearjaar 2010 alonealleen,
43
139109
1804
In het jaar 2010 alleen
02:32
50 billionmiljard dollarsdollars were spentdoorgebracht worldwidewereldwijd
to treattraktatie chronicchronische woundswonden.
44
140937
6439
werd wereldwijd
50 miljard dollar uitgegeven
om chronische wonden te behandelen.
02:39
In additiontoevoeging, it's estimatedgeschatte
that about two percentprocent of the populationbevolking
45
147950
3468
Daarnaast wordt geschat dat ongeveer
twee procent van de bevolking
02:43
will get a chronicchronische woundwond
at some pointpunt in theirhun lifetimelevenslang.
46
151442
2952
tijdens hun leven ooit
een chronische wond zal oplopen.
02:46
This was absurdabsurd.
47
154800
1332
Dit was absurd.
Toen ik verder ging met mijn onderzoek
02:49
So as I startedbegonnen doing more researchOnderzoek,
48
157244
1747
02:51
I foundgevonden that there was a correlationcorrelatie
49
159015
1721
vond ik dat er een correlatie was
02:52
betweentussen the moisturevocht levelniveau
insidebinnen a woundwond dressingdressing
50
160760
2619
tussen het vochtgehalte in een wondverband
02:55
and the stagestadium of healinggenezing
that the chronicchronische woundwond would be at.
51
163403
3880
en het stadium van genezing
van de chronische wond.
03:00
So I decidedbeslist, why don't I designontwerp something
52
168069
2588
Daarom besloot ik iets te ontwerpen
03:02
to measuremaatregel the moisturevocht levelniveau
withinbinnen the woundwond
53
170681
2229
om het vochtgehalte in de wond te meten
03:04
so this can help doctorsartsen and patientspatiënten
treattraktatie theirhun woundswonden better.
54
172934
4308
teneinde artsen en patiënten te helpen
om die wonden beter te behandelen.
03:09
And essentiallyin wezen, expediteversnellen
the healinggenezing processwerkwijze.
55
177696
3365
En in wezen het
genezingsproces te versnellen.
03:13
So that's exactlyprecies what I setreeks out to do.
56
181085
2600
Dat was precies wat ik wilde doen.
03:16
BeingWordt a 14-year-old-jaar oud workingwerkend
out of her garage-turned-labgarage-draaide-lab,
57
184157
4174
Als 14-jarige in mijn ‘garagelab’
03:20
I had a lot of constraintsbeperkingen.
58
188355
2040
kende ik veel beperkingen.
03:22
MostDe meeste beingwezen that I wasn'twas niet givengegeven a grantverlenen,
I wasn'twas niet givengegeven a lot of moneygeld,
59
190419
3785
Vooral omdat ik geen subsidie ​​kreeg
noch veel geld of middelen had.
03:26
and I wasn'twas niet givengegeven a lot of resourcesmiddelen.
60
194228
2538
03:28
In additiontoevoeging, I had
a lot of criteriacriteria, as well.
61
196790
3515
Bovendien moest ik ook
aan veel criteria voldoen.
03:32
SinceSinds this productartikel would be
readilygemakkelijk interactinginteractie with the bodylichaam,
62
200329
3691
Omdat dit product in nauwe wisselwerking
met het lichaam zou staan,
03:36
it had to be biocompatiblebiocompatibel,
63
204044
2176
moest het biocompatibel zijn.
03:38
it alsoook had to be low-costgoedkoop,
64
206244
1937
Het mocht ook niet te veel kosten,
03:40
as I was designingontwerpen it
and payingbetalen for it myselfmezelf.
65
208205
2911
omdat ik het zelf ging ontwerpen
en ervoor betalen.
03:44
It alsoook had to be mass-manufacturablemassa-Produceerbare,
66
212157
2222
Het moest ook in massa te fabriceren zijn,
03:46
because I wanted it to be madegemaakt
anywhereoveral, for anyoneiedereen.
67
214403
3035
omdat ik wilde dat het overal
en voor iedereen kon worden gemaakt.
03:51
ThusDus, I draftedopgesteld up a schematicschematisch.
68
219442
2016
Ik maakte een voorontwerp.
03:53
What you see on the left hand-sidekant
is the earlyvroeg schematicsschema 's in my designontwerp,
69
221482
4492
Aan de linkerkant zien jullie
het vroege schema van mijn ontwerp,
03:57
showingtonen bothbeide a bird's-eyekikvors viewuitzicht
and alsoook one stackingstapelen variantvariant.
70
225998
5344
zowel vanuit vogelperspectief
alsook een doorsnede.
04:03
A stackingstapelen variantvariant meansmiddelen
71
231366
1175
De doorsnede laat zien
04:04
that the entiregeheel productartikel is consistedbestond
of differentverschillend individualindividu partsonderdelen
72
232565
5190
dat het gehele product bestaat
uit verschillende afzonderlijke lagen
04:09
that have to work in unisonunison.
73
237779
1790
die allemaal moeten samenwerken.
04:11
And what's showngetoond there
is one possiblemogelijk arrangementregeling.
74
239593
3982
Wat hier getoond wordt,
is één mogelijkheid.
04:18
So what exactlyprecies is this?
75
246479
1568
Wat is dit nu?
04:20
So I had goneweg on to testingtesting my sensorssensors
76
248665
1999
Ik begon met het testen van mijn sensoren
04:22
and as all scientistswetenschappers have
stumblesstruikelt alonglangs theirhun work,
77
250688
3516
en zoals alle wetenschappers
wel eens struikelen,
04:26
I alsoook had a couplepaar of problemsproblemen
in my first generationgeneratie of sensorssensors.
78
254228
3548
had ik ook een paar problemen
met mijn eerste generatie sensoren.
04:29
First of all, I couldn'tkon het niet figurefiguur out
79
257800
1705
Allereerst kon ik niet achterhalen
04:31
how to get a nanoparticlenanoparticle inkinkt
into a printcheckprintcheck cartridgeCartridge
80
259529
2969
hoe je een nanodeeltje inkt
in een printcheck cartridge krijgt
04:34
withoutzonder spillingmorsen it all over my carpettapijt.
81
262522
1928
zonder het allemaal
over het tapijt te morsen.
04:36
That was problemprobleem numberaantal one.
82
264799
1452
Dat was probleem nummer één.
04:38
ProblemProbleem numberaantal two was,
83
266792
1262
Probleem nummer twee was
04:40
I couldn'tkon het niet exactlyprecies controlcontrole
the sensitivitygevoeligheid of my sensorssensors.
84
268078
3444
dat ik de gevoeligheid van mijn sensoren
niet precies kon bepalen.
04:43
I couldn'tkon het niet scaleschaal them up or down,
85
271546
2507
Ik kon ze niet omhoog of omlaag schalen,
04:46
I couldn'tkon het niet really do
anything of that sortsoort.
86
274077
2080
dat lukte me helemaal niet.
04:48
So I wanted something to solveoplossen it.
87
276181
1638
Ik wilde iets om dat op te lossen.
04:49
ProblemProbleem one was easilygemakkelijk solvedopgelost
by some scoutingScouting on eBayeBay and AmazonAmazon
88
277843
3091
Probleem één was snel opgelost
door wat zoeken op eBay en Amazon
04:52
for syringesspuiten that I could use.
89
280958
1745
naar bruikbare spuiten.
04:54
ProblemProbleem two, howeverechter,
requirednodig a lot more thought.
90
282727
3112
Probleem twee vereiste
echter veel meer denkwerk.
04:57
So this is where this factorsfactoren in.
91
285863
2190
Dit is waarbij dat speelt.
05:00
So what a space-fillingruimtevullende curvekromme does
92
288077
1640
Een ruimtevullende kromme
05:01
is it aimsdoelstellingen to take up all the areaGebied it can
withinbinnen one uniteenheid squareplein.
93
289741
4415
probeert het hele oppervlak binnen
een eenheidsvierkant in te nemen.
05:06
And by writingschrift a computercomputer programprogramma,
you can have differentverschillend iterationsiteraties
94
294641
4273
Met een computerprogramma
kan je via verschillende iteraties
van verschillende curves
05:10
of the differentverschillend curvekromme,
95
298938
1520
05:12
whichwelke increasinglyin toenemende mate get closedichtbij
to one uniteenheid squareplein,
96
300482
2262
het eenheidsvierkant
steeds dichter benaderen,
05:14
but never quiteheel reachesbereikt there.
97
302768
2000
maar nooit helemaal bereiken.
05:18
So now I could controlcontrole
the thicknessdikte, the sizegrootte,
98
306212
2441
Nu kon ik de dikte en de grootte regelen,
05:20
I could do whateverwat dan ook I want with it,
and I could predictvoorspellen my resultsuitslagen.
99
308677
3361
doen wat ik ermee wilde,
en mijn resultaten voorspellen.
05:25
So I startedbegonnen constructingconstrueren my sensorssensors
100
313800
2143
Ik begon mijn sensoren te bouwen
05:27
and testingtesting them more rigorouslystrikt,
101
315967
2127
en ze nauwkeuriger te testen
05:30
usinggebruik makend van moneygeld that I had gottengekregen
from previousvoorgaand sciencewetenschap faireerlijk awardsawards.
102
318118
3563
met geld dat ik had gekregen
van vorige wetenschapsprijzen.
05:34
LastlyTot slot, I had to connectaansluiten this datagegevens
in orderbestellen to be readlezen.
103
322177
3888
Tenslotte moest ik deze gegevens
met elkaar verbinden om te worden gelezen.
05:38
So I interfacedgeïnterfacet it with a BluetoothBluetooth chipspaander,
104
326089
2469
Dus sloot ik het aan
op een bluetooth-chip,
05:40
whichwelke you can see here
by the appapp screenshotsscreenshots on the right.
105
328582
3253
wat je hier kunt zien
door de screenshots van de app rechts.
05:44
And what this does is that anyoneiedereen
can monitormonitor the progressvooruitgang of theirhun woundwond,
106
332346
3795
Hierdoor kan iedereen de voortgang
van hun wond controleren
05:48
and it can be transmittedverzonden
over a wirelessdraadloze connectionverbinding
107
336165
4414
en via een draadloze verbinding verzenden
05:52
to the doctordoctor, the patientgeduldig
or whoeverwie dan ook needsbehoefte aan it.
108
340603
3200
naar de dokter, de patiënt
of naar wie het nodig heeft.
05:57
[ContinuedVoortgezet TestingTesten and RefinementVerfijning]
109
345079
2002
[Verdere testen en verfijning]
05:59
So in conclusionconclusie, my designontwerp
was successfulgeslaagd --
110
347105
3754
Mijn ontwerp was dus een succes --
06:02
howeverechter, sciencewetenschap never endsloopt af.
111
350883
2769
maar wetenschap eindigt nooit.
06:06
There's always something to be donegedaan,
something to be refinedverfijnd.
112
354097
3059
Er is altijd wel iets om te doen,
iets om te verfijnen.
06:09
So that's what I'm currentlymomenteel
in the processwerkwijze of doing.
113
357180
2833
Daar ben momenteel ik mee bezig.
06:12
HoweverEchter, what I learnedgeleerd was
114
360776
2053
Ik leerde echter
06:14
what's more importantbelangrijk
than the actualwerkelijk thing I designedontworpen
115
362853
3296
dat belangrijker
dan het ding dat ik ontwierp,
06:18
is an attitudehouding that I had
takeningenomen on while doing this.
116
366173
3533
de houding was die ik
al doende had aangekweekt.
06:22
And that attitudehouding was,
117
370180
2135
En die houding was:
06:24
even thoughhoewel I'm a 14-year-old-jaar oud
workingwerkend in her garagegarage
118
372339
3334
ook al ben ik een 14-jarige,
bezig in haar garage
06:27
on something that she doesn't
completelyhelemaal understandbegrijpen,
119
375697
3697
met iets dat ze niet helemaal begrijpt,
06:31
I could still make a differenceverschil
and contributebijdragen to the fieldveld-.
120
379418
3489
toch kan ik een bijdrage leveren
aan het vakgebied.
06:35
And that's what inspiredgeinspireerd me to keep going,
121
383792
2420
Dat inspireerde mij om door te gaan
06:38
and I hopehoop it inspiresinspireert manyveel othersanderen
to alsoook do work like this
122
386236
3857
en ik hoop dat het vele anderen
ook inspireert tot dergelijk werk,
06:42
even thoughhoewel they're not
very sure about it.
123
390117
2603
ook al zijn ze er niet erg zeker over.
Ik hoop dat dit een boodschap is
die jullie vandaag meekrijgen.
06:45
So I hopehoop that's a messagebericht
that you all take on todayvandaag.
124
393768
2564
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Dank je.
06:49
(ApplauseApplaus)
126
397563
6729
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com