ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Анушка Найкнавар: Винахід дівчинки-підлітка, який допомагає лікувати рани.

Filmed:
1,515,816 views

Працюючи в своєму гаражі, Анушка Найкнавар розробила сенсор, який відстежує ступінь загоєння ран. Таким чином, вона стала наймолодшою переможницею (у віці 13 років) Google Science Fair (Науковий ярмарок Google). Її розумний винахід стосується такої глобальної проблеми, як хронічні рани. На жаль, подібні рани не загоюються через деякі обставини, наприклад, діабет. Ця проблема потребувала мільярдних витрат по всьому світу. Послухайте Найкнавар та дізнайтесь, як працює її "розумна пов'язка" – і як вона ділиться своєю історію, аби надихнути інших на зміни.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever sinceз I was a youngмолодий girlдівчина,
I was always fascinatedзачарований --
0
841
3468
Коли я була юною дівчинкою,
мене завжди цікавило..
00:16
(LaughterСміх)
1
4333
1157
(Сміх)
00:17
Oh!
2
5514
1151
Оу!
00:18
(LaughterСміх)
3
6689
2100
(Сміх)
00:21
OK, I meantозначало youngerмолодший and more shortкороткий.
4
9149
2334
Я мала на увазі,
коли я була ще молодшою.
00:23
(LaughterСміх)
5
11507
1173
(Сміх)
00:24
If that's possibleможливий to imagineуявіть собі.
6
12704
2000
Якщо це можна уявити.
00:27
But ever sinceз I was a youngмолодий girlдівчина,
7
15101
2071
Отже, протягом всього дитинства
00:29
I was always fascinatedзачарований with how
the worldсвіт workedпрацював exactlyточно how it did.
8
17196
4540
мене завжди турбувало питання:
"Як влаштований світ?"
00:34
So this, very earlyрано on,
9
22403
2468
І тому, ще змалку,
00:36
led me to the fieldsполя
of mathematicsматематика and chemistryхімія.
10
24895
3400
я виявляла інтерес до математики та хімії.
00:41
I would keep going furtherдалі and furtherдалі,
and as I keptзбережений going,
11
29481
3747
Зацікавленість тільки зростала,
і чим більше я дізнавалась,
00:45
I realizedусвідомлено that all the fieldsполя
of scienceнаука are interconnectedвзаємопов'язані.
12
33252
3375
тим краще я розуміла, що всі
наукові галузі пов'язані між собою.
00:48
And withoutбез one, the othersінші
have little or no valueвартість.
13
36950
3992
І лише вкупі вони мають велику цінність.
00:54
So, inspiredнатхненний by MarieМарі CurieКюрі
and my localмісцевий scienceнаука museumмузей,
14
42188
4142
Тож, натхненна Марією Кюрі та
науковим музеєм в моєму місті,
00:58
I decidedвирішив to startпочати askingзапитую
these questionsпитання myselfя сам
15
46354
3295
я вирішила самостійно
шукати відповіді на запитання,
01:01
and engageзайматися in my ownвласний independentнезалежний researchдослідження,
16
49673
2825
і почала свої незалежні дослідження,
01:04
whetherчи то it be out
of my garageгараж or my bedroomспальня.
17
52522
2703
які проводила і в гаражі,
і в своїй кімнаті.
01:08
I startedпочався readingчитання journalжурнал papersпапери,
18
56367
2040
Я почала читати різні статті,
01:10
startedпочався doing scienceнаука competitionsзмагання,
19
58431
2277
брати участь у різних наукових конкурсах,
01:12
startedпочався participatingучасть in scienceнаука fairsярмарки,
20
60732
2857
наукових ярмарках,
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
робити все, що тільки могла,
01:17
to get the knowledgeзнання
that I so desperatelyвідчайдушно wanted.
22
65513
2889
щоб отримати такі жадані
відповіді на важливі запитання.
01:21
So while I was studyingвивчаючи anatomyанатомія
for a competitionконкуренція,
23
69712
4159
Так, коли я вивчала анатомію
для конкурсу,
01:25
I cameприйшов acrossпоперек the topicтема
of something calledназивається chronicхронічний woundsрани.
24
73895
4000
я натрапила на тему, яка називалась
"хронічні рани".
01:30
And one thing that stoodстояв out
to me was a statisticстатистика
25
78371
4298
І побачена статистика
стояла у мене перед очима.
01:34
that said that the numberномер of people
in the UnitedЮнайтед StatesШтати with chronicхронічний woundsрани
26
82693
5090
Виявилось, що людей з хронічними
ранами в Сполучених Штатах більше,
01:39
exceedsперевищує the numberномер of people
with breastгруди cancerрак,
27
87807
3580
ніж людей із раком молочної залози,
01:43
colonтовстої кишки cancerрак, lungлегеня cancerрак
and leukemiaлейкоз, combinedоб'єднаний.
28
91411
5310
раком товстої кишки, раком легенів та
лейкемією разом узятих.
01:49
HoldУтримання up.
29
97966
1151
Почекайте.
01:51
So what is a chronicхронічний woundрана?
30
99141
1531
Що ж таке хронічна рана?
01:52
(LaughterСміх)
31
100696
1151
(Сміх)
01:53
And why haven'tні I heardпочув
about a 5K walkходити for chronicхронічний woundsрани,
32
101871
3405
Чому я нічого не чула про тематичні забіги
на 5 тисяч кілометрів,
01:57
why haven'tні I even heardпочув
about a chronicхронічний woundрана in generalзагальний?
33
105300
2951
чому я взагалі не чула про хронічні рани?
02:00
(LaughterСміх)
34
108275
2048
(Сміх)
02:04
So after I got pastминуле
those preliminaryпопередній questionsпитання,
35
112387
2968
Я знайшла відповіді
на ці запитання
02:07
and one that I will clarifyуточнити for you,
36
115379
2293
і одну з них хочу пояснити і вам.
02:09
a chronicхронічний woundрана is essentiallyпо суті
when someoneхтось getsотримує a normalнормальний woundрана,
37
117696
3810
Хронічна рана – це, по суті, коли рана
02:13
exceptокрім it failsне вдається to healзцілити normallyнормально
38
121530
2658
не загоюється,
02:16
because the patientпацієнт has some kindдоброзичливий
of preexistingіснували раніше conditionумова,
39
124212
3738
тому що пацієнт має якісь ускладнення,
наявні ще до поранення.
02:19
whichкотрий in mostнайбільше casesвипадки is diabetesдіабет.
40
127974
2133
Найчастіше, це діабет.
02:25
So more staggeringкотрі ставатимуть statisticsстатистика
were to be foundзнайдено
41
133613
3024
Я почала детальніше вивчати цю тему,
02:28
as I keptзбережений going on in this researchдослідження.
42
136661
2424
і натрапила на ще більш
шокуючу статистику.
02:31
In the yearрік 2010 aloneпоодинці,
43
139109
1804
Тільки в 2010 році, по всьому світу
02:32
50 billionмільярд dollarsдолари were spentвитрачений worldwideсвітовий
to treatлікувати chronicхронічний woundsрани.
44
140937
6439
було витрачено 50 мільярдів доларів
для лікування хронічних ран.
02:39
In additionКрім того, it's estimatedоціночний
that about two percentвідсоток of the populationнаселення
45
147950
3468
Крім того, підраховано, що близько двох
відсотків населення
02:43
will get a chronicхронічний woundрана
at some pointточка in theirїх lifetimeчас життя.
46
151442
2952
отримують хронічну рану
в якийсь момент свого життя.
02:46
This was absurdабсурдний.
47
154800
1332
Це було абсурдно.
02:49
So as I startedпочався doing more researchдослідження,
48
157244
1747
Коли я почала досліджувати більше,
02:51
I foundзнайдено that there was a correlationспіввідношення
49
159015
1721
то знайшла певний взаємозв'язок
02:52
betweenміж the moistureвологість levelрівень
insideвсередині a woundрана dressingодягання
50
160760
2619
між ступенем вологості рани
02:55
and the stageетап of healingзцілення
that the chronicхронічний woundрана would be at.
51
163403
3880
та ступенем її загоєння.
03:00
So I decidedвирішив, why don't I designдизайн something
52
168069
2588
І я вирішила, а чому б мені
не винайти щось,
03:02
to measureміра the moistureвологість levelрівень
withinв межах the woundрана
53
170681
2229
аби вимірювати цю вологість?
03:04
so this can help doctorsлікарі and patientsпацієнти
treatлікувати theirїх woundsрани better.
54
172934
4308
Це допоможе лікарям та постраждалим
лікувати рани ліпше.
03:09
And essentiallyпо суті, expediteПрискорити
the healingзцілення processпроцес.
55
177696
3365
І по суті, прискорить процес загоєння.
03:13
So that's exactlyточно what I setвстановити out to do.
56
181085
2600
Ось саме це я й намітила собі за ціль.
03:16
BeingБудучи a 14-year-old-років workingпрацює
out of her garage-turned-labгараж-виявилося-лабораторія,
57
184157
4174
Мені було 14 і я працювала
в гаражній лабораторії,
03:20
I had a lot of constraintsобмеження.
58
188355
2040
тож у мене було багато перепон.
03:22
MostБільшість beingбуття that I wasn'tне було givenдано a grantгрант,
I wasn'tне було givenдано a lot of moneyгроші,
59
190419
3785
Я не отримала ні гранту,
ні великих грошей,
03:26
and I wasn'tне було givenдано a lot of resourcesресурси.
60
194228
2538
і ресурсів було також небагато.
03:28
In additionКрім того, I had
a lot of criteriaкритерії, as well.
61
196790
3515
На противагу, критеріїв та вимог
було чимало.
03:32
SinceПочинаючи з this productпродукт would be
readilyлегко interactingвзаємодіючи with the bodyтіло,
62
200329
3691
Оскільки цей винахід повинен легко
взаємодіяти з тілом,
03:36
it had to be biocompatibleбіосумісних,
63
204044
2176
він повинен був бути біосумісним,
03:38
it alsoтакож had to be low-costнизька вартість,
64
206244
1937
до того ж недорогим,
03:40
as I was designingпроектування it
and payingплатити for it myselfя сам.
65
208205
2911
оскільки за його розробку платила я.
03:44
It alsoтакож had to be mass-manufacturableмасове виготовлення,
66
212157
2222
Винахід також мав
потрапити в масове виробництво,
03:46
because I wanted it to be madeзроблений
anywhereде завгодно, for anyoneбудь хто.
67
214403
3035
адже я хочу, щоб він вироблявся
де завгодно та для будь-кого.
03:51
ThusТаким чином, I draftedскладений up a schematicсхематичне.
68
219442
2016
Таким чином, я розробила схему.
03:53
What you see on the left hand-sideпліч-о-пліч
is the earlyрано schematicsсхеми in my designдизайн,
69
221482
4492
Те, що ви бачите ліворуч, –
це ранні схеми мого виробу,
03:57
showingпоказати bothобидва a bird's-eyeз висоти пташиного польоту viewвид
and alsoтакож one stackingукладання variantваріант.
70
225998
5344
які демонструють вигляд зверху
та приклад збірки.
04:03
A stackingукладання variantваріант meansзасоби
71
231366
1175
Приклад вказує на те,
04:04
that the entireцілий productпродукт is consistedскладалися
of differentінший individualіндивідуальний partsчастин
72
232565
5190
що цілий винахід складається
з різних окремих частин,
04:09
that have to work in unisonунісон.
73
237779
1790
які повинні працювати в унісон.
04:11
And what's shownпоказано there
is one possibleможливий arrangementКомпозиція.
74
239593
3982
І як ви бачите, це єдиний механізм.
04:18
So what exactlyточно is this?
75
246479
1568
То що ж, насправді, це таке?
04:20
So I had goneпішов on to testingтестування my sensorsдатчики
76
248665
1999
Я протестувала свої датчики,
04:22
and as all scientistsвчені have
stumblesдосить простоти alongразом theirїх work,
77
250688
3516
і, як кожен вчений протягом своєї роботи
зіштовхується з помилками,
04:26
I alsoтакож had a coupleпара of problemsпроблеми
in my first generationпокоління of sensorsдатчики.
78
254228
3548
я також мала кілька проблем зі
своїми першими датчиками.
04:29
First of all, I couldn'tне міг figureфігура out
79
257800
1705
Перш за все, я не розуміла,
04:31
how to get a nanoparticleнаночастинки inkчорнило
into a printcheckprincheck cartridgeкартридж
80
259529
2969
як не розплескати наночастинки
чорнил на килим,
04:34
withoutбез spillingрозлив it all over my carpetкилим.
81
262522
1928
коли заправляєш картридж.
04:36
That was problemпроблема numberномер one.
82
264799
1452
Це була проблема перша.
04:38
ProblemПроблема numberномер two was,
83
266792
1262
Другою проблемою було те,
04:40
I couldn'tне міг exactlyточно controlКОНТРОЛЬ
the sensitivityчутливість of my sensorsдатчики.
84
268078
3444
що мені не вдавалось точно контролювати
чутливість датчиків.
04:43
I couldn'tне міг scaleмасштаб them up or down,
85
271546
2507
Я не могла її регулювати.
04:46
I couldn'tне міг really do
anything of that sortсортувати.
86
274077
2080
Мені не вдавалось нічого з цим зробити.
04:48
So I wanted something to solveвирішити it.
87
276181
1638
Але я хотіла вирішити цю проблему.
04:49
ProblemПроблема one was easilyлегко solvedвирішено
by some scoutingСкаутинг on eBayeBay and AmazonAmazon
88
277843
3091
Перша проблема швидко зникла,
коли я знайшла спеціальні шприци
04:52
for syringesШприци that I could use.
89
280958
1745
на eBay та Amazon.
04:54
ProblemПроблема two, howeverоднак,
requiredвимагається a lot more thought.
90
282727
3112
Над другою проблемою довелось
попітніти.
04:57
So this is where this factorsфактори in.
91
285863
2190
Саме вона стала каменем спотикання.
05:00
So what a space-fillingОб'ємне заповнення curveкрива does
92
288077
1640
Отож, заповнююча простір крива
05:01
is it aimsцілі to take up all the areaплоща it can
withinв межах one unitодиниця squareМайдан.
93
289741
4415
спрямована зайняти всю ділянку
в межах квадрата.
05:06
And by writingписати a computerкомп'ютер programпрограма,
you can have differentінший iterationsітерацій
94
294641
4273
І, написавши комп'ютерну програму,
можна отримати різні ітерації
05:10
of the differentінший curveкрива,
95
298938
1520
різної кривої,
05:12
whichкотрий increasinglyвсе частіше get closeзакрити
to one unitодиниця squareМайдан,
96
300482
2262
які все наближаються до квадрата,
05:14
but never quiteцілком reachesдосягає there.
97
302768
2000
але ніколи не наблизяться.
05:18
So now I could controlКОНТРОЛЬ
the thicknessтовщина, the sizeрозмір,
98
306212
2441
Тож тепер я могла регулювати
товщину, розмір,
05:20
I could do whateverщо б не було I want with it,
and I could predictпередбачати my resultsрезультати.
99
308677
3361
я могла вже робити що завгодно,
і навіть передбачити свої результати.
05:25
So I startedпочався constructingконструювання my sensorsдатчики
100
313800
2143
Тому я почала конструювати датчики
05:27
and testingтестування them more rigorouslyстрого,
101
315967
2127
і перевіряти їх ретельніше,
05:30
usingвикористовуючи moneyгроші that I had gottenотримав
from previousПопередній scienceнаука fairярмарок awardsнагороди.
102
318118
3563
використовуючи гроші за попередні
перемоги на наукових виставках.
05:34
LastlyІ нарешті, I had to connectпідключити this dataдані
in orderзамовлення to be readчитати.
103
322177
3888
Наостанок, я повинна була поєднати всі
дані для можливості зчитування.
05:38
So I interfacedстикається it with a BluetoothBluetooth chipчіп,
104
326089
2469
Так, механізм був з'єднаний
з чіпом Bluetooth,
05:40
whichкотрий you can see here
by the appдодаток screenshotsскріншоти on the right.
105
328582
3253
який ви можете побачити
на скріншоті справа.
05:44
And what this does is that anyoneбудь хто
can monitorмонітор the progressпрогрес of theirїх woundрана,
106
332346
3795
Як результат, кожен може стежити
за станом своїх ран,
05:48
and it can be transmittedпередається
over a wirelessбездротовий connectionз'єднання
107
336165
4414
інформацію можна передати за допомогою
технології бездротового зв'язку
05:52
to the doctorлікар, the patientпацієнт
or whoeverхто б не був needsпотреби it.
108
340603
3200
лікарю, пацієнту, будь-кому.
05:57
[ContinuedПродовжував TestingТестування and RefinementУточнення]
109
345079
2002
[Не остаточні оцінки та доробки]
05:59
So in conclusionвисновок, my designдизайн
was successfulуспішний --
110
347105
3754
Отже, мій винахід був успішним,
06:02
howeverоднак, scienceнаука never endsзакінчується.
111
350883
2769
проте наука ніколи не зупиняється.
06:06
There's always something to be doneзроблено,
something to be refinedвишуканий.
112
354097
3059
Завжди є щось, що треба винайти
або удосконалити.
06:09
So that's what I'm currentlyв даний час
in the processпроцес of doing.
113
357180
2833
Саме цим я й займаюсь.
06:12
HoweverОднак, what I learnedнавчився was
114
360776
2053
Однак, я навчилась дечого важливішого,
06:14
what's more importantважливо
than the actualфактичний thing I designedрозроблений
115
362853
3296
ніж розробка моєї пов'язки.
06:18
is an attitudeставлення that I had
takenвзятий on while doing this.
116
366173
3533
А саме, це ставлення до своєї праці.
06:22
And that attitudeставлення was,
117
370180
2135
Конкретніше, навіть, якщо мені 14 років
06:24
even thoughхоча I'm a 14-year-old-років
workingпрацює in her garageгараж
118
372339
3334
і я працюю в гаражі
06:27
on something that she doesn't
completelyповністю understandзрозуміти,
119
375697
3697
над чимось, що я не до кінця розумію,
06:31
I could still make a differenceрізниця
and contributeвнесок to the fieldполе.
120
379418
3489
я можу щось змінити та зробити
свій внесок в науку.
06:35
And that's what inspiredнатхненний me to keep going,
121
383792
2420
І це надихало мене не здаватись,
06:38
and I hopeнадія it inspiresнадихає manyбагато хто othersінші
to alsoтакож do work like this
122
386236
3857
сподіваюсь, що це також надихне багатьох
інших, хто задумав зробити щось подібне,
06:42
even thoughхоча they're not
very sure about it.
123
390117
2603
навіть якщо вони мають сумніви.
06:45
So I hopeнадія that's a messageповідомлення
that you all take on todayсьогодні.
124
393768
2564
Отож, я сподіваюсь, що ця ідея
надихне вас сьогодні.
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Дякую.
06:49
(ApplauseОплески)
126
397563
6729
(Оплески)
Translated by Lyudmila Shtefanesa
Reviewed by Myroslava Krugliak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com