ABOUT THE SPEAKERS
Victor Vescovo - Undersea explorer, investor
In 2019, Victor Vescovo could become the first person to have climbed to the highest point of all the world's continents as well as descended to the deepest reaches of all its oceans, including the Challenger Deep.

Why you should listen

The Five Deeps Expedition was envisioned and sponsored by Texas native Victor Vescovo, who will solo pilot the submersible on each of its main dives. In 2017, Vescovo became the 12th American to complete the "Explorers Grand Slam," which requires climbing the highest peak on all seven of the world's continents, including Mt. Everest, and skiing at least 100 kilometers to both the North and South Poles. He recently became the first person to the bottom of the Atlantic and Southern Oceans, and in 2019 could become the first person in history to have climbed to the top of all the world's continents as well as descended to the bottom of all its oceans, including the Challenger Deep.

For more than 20 years, Vescovo served as an officer in the U.S. Navy Reserve, retiring in 2014 as a Commander (O-5). He served at various times on extended active duty, primarily onboard the USS Nimitz, USS Blue Ridge and ashore in Pearl Harbor, Hawaii, where he was posted to serve for more than a year after the 9/11 attacks as a counter-terrorism specialist. In the civilian world, he is a cofounder and Managing Partner of private equity firm Insight Equity, an industrial buyout firm with over $1 billion in capital, where he focuses on growing and enhancing aerospace, defense and electronics firms. Vescovo is also certified as a jet fixed-wing aircraft and helicopter pilot, as well as a submarine test pilot.

More profile about the speaker
Victor Vescovo | Speaker | TED.com
David Biello - Science curator, author
David Biello is TED's science curator and the author of "The Unnatural World: The Race to Remake Civilization in Earth's Newest Age."

Why you should listen
A contributing editor at Scientific American, David Biello has written about all things science, from geoengineering and geology to synthetic biology and the sixth extinction.
More profile about the speaker
David Biello | Speaker | TED.com
TED2019

Victor Vescovo: What's at the bottom of the ocean -- and how we're getting there

Victor Vescovo: Okyanusun dibinde ne var ve oraya nasıl gideriz

Filmed:
796,803 views

Victor Vescovo, dünyanın beş okyanusunun da en derin noktasına giden ilk seferleri yönetiyor. Vescovo, TED bilim küratörü David Biello ile olan sohbetinde keşifleri sağlayan teknoloji hakkında konuşuyor -- Olağanüstü durumlara dayanan titanyum denizaltı -- ve Hint Okyanusu'nun dibine yaptığı yolculukta çektiği daha önce görülmeyen görüntüleri gösteriyor.
- Undersea explorer, investor
In 2019, Victor Vescovo could become the first person to have climbed to the highest point of all the world's continents as well as descended to the deepest reaches of all its oceans, including the Challenger Deep. Full bio - Science curator, author
David Biello is TED's science curator and the author of "The Unnatural World: The Race to Remake Civilization in Earth's Newest Age." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
DavidDavid BielloBiello Russia: So VictorVictor,
what have you been up to?
0
730
3478
David Biello: Peki Victor, neler yaptın?
00:17
VictorVictor VescovoVescovo: That's the bottomalt
of the AtlanticAtlantik OceanOkyanus,
1
5042
2642
Victor Vescovo:
Burası Atlantik Okyanusu'nun dibi
00:19
and I guesstahmin I readokumak too much
JulesJules VerneVerne as a younggenç boyoğlan,
2
7708
2976
ve sanırım gençken
çok fazla Jules Verne okumuşum,
00:22
and so for the last fourdört yearsyıl
I've led a teamtakım to designdizayn and buildinşa etmek
3
10708
3851
böylece son dört yıldır gezegendeki
en gelişmiş ve en derine dalabilen
00:26
what is now the mostçoğu advancedileri and deepesten derin
divingDalış submersibledalgıç on the planetgezegen,
4
14583
3560
denizaltıyı tasarlayıp
inşa eden ekibe liderlik ettim,
00:30
and I have the abilitykabiliyet
to personallyŞahsen pilotpilot it too.
5
18167
2642
üstelik bu denizaltıyı
kullanabiliyorum da.
00:32
So this was us in DecemberAralık of last yearyıl,
6
20833
2268
Bu, geçen sene Aralık ayında biz,
00:35
for the first time --
the bottomalt of the AtlanticAtlantik OceanOkyanus.
7
23125
2643
ilk kez -- Atlantik Okyanusu'nun dibi.
00:37
DBDB: And nobody'sKimsenin seengörüldü that before right?
8
25792
1934
DB: Bunu daha önce
kimse görmedi, öyle mi?
00:39
That's just you.
VVVV: No.
9
27750
1726
Sadece sen gördün.
VV: Hayır.
00:41
Well, now everybodyherkes elsebaşka.
10
29500
1393
Tabii, şimdi herkes.
00:42
DBDB: Who does that?
11
30917
2517
DB: Bunu kim yapar?
00:45
Like --
12
33458
1268
Yani --
00:46
VVVV: Well, I think everyoneherkes has seengörüldü
the developmentsgelişmeler in the last 10, 15 yearsyıl.
13
34750
3726
VV: Bence herkes son 10-15 sene içindeki
gelişimin farkındadır.
00:50
You have a bunchDemet of people that have
the meansanlamına geliyor to explorekeşfetmek outerdış spaceuzay,
14
38500
3393
Dış uzayı keşfedebilecek araçları olan
bir sürü insan var,
00:53
like SpaceXSpaceX or BlueMavi OriginKöken --
15
41917
2351
mesela SpaceX ya da Blue Origin --
00:56
those guys --
16
44292
1267
ve biz farklı bir yöne yol alıyoruz.
00:57
and we're going the other directionyön.
17
45583
1768
Şahısların, kaynaklarını bizi daha önce
keşfedilmemiş yerlere götürecek
00:59
So it's a wonderfulolağanüstü eraçağ
18
47375
1268
01:00
of privateözel individualsbireyler
spendingharcama theironların resourceskaynaklar
19
48667
2226
teknolojiyi geliştirmek için harcadıkları
harika bir çağdayız.
01:02
to developgeliştirmek technologiesteknolojiler
that can take us to placesyerler
20
50917
2351
01:05
that have never been exploredaraştırdı before,
21
53292
1809
01:07
and the oceansokyanuslar of the worldDünya is --
22
55125
1851
Ve dünyadaki okyanuslar...
01:09
it's almostneredeyse a clichCliché to say
it's 70 percentyüzde of our entiretüm planetgezegen,
23
57000
3684
neredeyse klişe ama
tüm gezegenimizin yüzde 70'i
01:12
and of that, 95 percentyüzde is unexploredkeşfedilmemiş.
24
60708
2435
ve bunun yüzde 95'i keşfedilmemiş.
01:15
So what we're tryingçalışıyor to do
with our expeditionsefer
25
63167
2309
Bizim de bu keşifle
yapmaya çalıştığımız şey,
01:17
is to buildinşa etmek and provekanıtlamak out a submersibledalgıç
26
65500
1893
bir denizaltı inşa ederek
onun gezegenin en dibinde
her bir noktaya gidebileceğini kanıtlamak
01:19
that can go to any pointpuan
on the bottomalt of the planetgezegen
27
67417
2684
01:22
to explorekeşfetmek the 60 percentyüzde of this planetgezegen
that is still unexploredkeşfedilmemiş.
28
70125
4583
ve böylece bu gezegenin
hâlâ keşfedilmemiş yüzde 60'ını keşfetmek.
01:27
DBDB: You need a prettygüzel coolgüzel toolaraç
to do that, right?
29
75208
2351
DB: Bunun için bayağı iyi
bir alet gerek, değil mi?
01:29
VVVV: Right.
30
77583
1268
VV: Doğru.
01:30
Now the toolaraç is the submarinedenizaltı,
the LimitingSınırlama FactorFaktör.
31
78875
2601
Bu araç tabii ki denizaltı,
Limiting Factor.
01:33
It's a state-of-the-artTeknoloji harikası vesseldamar
32
81500
1476
Teknoloji harikası bir araç
01:35
supporteddestekli by the supportdestek shipgemi,
the PressureBasınç DropDamla.
33
83000
2454
ve destek gemisi Pressure Drop
tarafından destekleniyor.
01:37
It has a two-personiki kişi titaniumTitanyum sphereküre,
90 millimeters-thickmilimetre kalınlığında,
34
85478
2790
90 mm kalınlığında iki kişilik
titanyum bir katmana sahip,
01:40
that keepstutar it at one atmosphereatmosfer,
35
88292
1601
bu onu bir atmosferde tutuyor
01:41
and it has the abilitykabiliyet to divedalış repeatedlydefalarca
36
89917
2684
ve okyanusun en derin noktasına
defalarca dalabilicek güce sahip.
01:44
down to the very deepesten derin
pointpuan of the oceanokyanus.
37
92625
2518
01:47
DBDB: So like the SpaceXSpaceX
of oceanokyanus explorationkeşif?
38
95167
4184
DB: Yani okyanusu keşfeden
SpaceX gibi bir şey?
01:51
VVVV: Yeah, it's kindtür of the SpaceXSpaceX
of oceanokyanus explorationkeşif,
39
99375
2601
Evet, okyanus keşfeden SpaceX gibi
01:54
but I pilotpilot my ownkendi vehiclesAraçlar.
40
102000
1684
ama ben kendi aracımı kendim sürüyorum.
01:55
(LaughterKahkaha)
41
103708
1851
(Gülme sesleri)
01:57
DBDB: Are you going to take ElonElon or...?
42
105583
3143
Elon'u alacak mısın yoksa?
02:00
VVVV: Yeah, I could take someonebirisi down there.
43
108750
2059
VV: Evet, herhangi bir kişiyi alabilirim.
02:02
So, ElonElon, if you're listeningdinleme,
44
110833
1476
Elon, şu an bunu izliyorsan
02:04
I'll give you a ridebinmek in mineMayın
if you give me a ridebinmek in yoursseninki.
45
112333
2851
eğer seninkilere beni bindirirsen
ben de seni bindiririm.
02:07
(LaughterKahkaha)
46
115208
1792
(Gülme sesleri)
02:10
DBDB: So tell us what it's like down there.
47
118125
2726
DB: Bize aşağısının
nasıl bir yer olduğunu anlatsana.
02:12
I mean, we're talkingkonuşma about a placeyer
where the pressurebasınç is so intenseyoğun
48
120875
3393
Basıncın öyle yoğun olduğu
bir yerden bahsediyoruz ki
02:16
that it's like puttingkoyarak
an EiffelEiffel TowerKule on your toeayak.
49
124292
2434
Eyfel Kulesi'ni
ayak parmağına koymak gibi.
02:18
VVVV: It's more than that.
50
126750
1309
VV: Ondan daha fazla.
02:20
It's about 16,000 psiPsi.
51
128083
1435
Yaklaşık 1000 atm.
02:21
So the issuekonu is that we have
this titaniumTitanyum sphereküre
52
129542
2392
Olay şu ki bizim,
bizi ekstrem derinliklere
02:23
that allowsverir us to go down
to these extremeaşırı depthsderinlikleri
53
131958
2435
defalarca kez inip çıkmamızı
sağlayan titanyum bir katmanımız var.
02:26
and come up repeatedlydefalarca.
54
134417
1642
02:28
That's never been donetamam before.
55
136083
1476
Bu daha önce hiç yapılmadı.
02:29
The ChallengerChallenger DeepDerin has been diveddaldı twiceiki defa,
56
137583
2060
The Challenger Deep,
1960 ve 2012 yıllarında
02:31
oncebir Zamanlar in 1960 and oncebir Zamanlar in 2012
by JamesJames CameronCameron,
57
139667
3267
James Cameron tarafından
iki kez daldırıldı.
02:34
and they wentgitti down and camegeldi back up
and those were experimentaldeneysel craftzanaat.
58
142958
3310
Aşağı indi ve yukarı geri çıktı,
bunlar deneysel gemilerdi.
02:38
This is the first commerciallyticari
certifiedSertifikalı submersibledalgıç
59
146292
2476
Bu, bir bilim insanı dahil iki kişiyle
02:40
that can go up and down
thousandsbinlerce of timeszamanlar with two people,
60
148792
3226
binlerce kez dalıp çıkabilen ticari
sertifikalı ilk denizaltı.
02:44
includingdahil olmak üzere a scientistBilim insanı.
61
152042
1267
Şunu da söylemekten gurur duyuyorum ki
02:45
We're very proudgururlu that we tookaldı down
62
153333
1851
02:47
the deepest-divingEn derin dalış
Britishİngiliz citizenvatandaş in historytarih
63
155208
2185
sadece üç hafta önce
tarihte en derine dalan ilk İngiliz,
02:49
just threeüç weekshaftalar agoönce,
DrDr. AlanAlan JamiesonJamieson of NewcastleNewcastle UniversityÜniversitesi
64
157417
2976
Newcastle Üniversite'sinden
Dr. Alan Jamieson
02:52
who was down with us on the JavaJava TrenchHendek.
65
160417
2601
Java Trench'te bizimle aşağıdaydı.
02:55
DBDB: So, not too much freakshilkat garibesi you out,
is what I'm guessingtahmin.
66
163042
4892
DB: O zaman tahmin ediyorum,
çok fazla şey seni korkutmuyor.
02:59
VVVV: Well, it's a lot
differentfarklı to go divingDalış.
67
167958
2101
VV: Dalmak çok daha farklı bir şey.
03:02
If you're claustrophobickapalı yer korkusu,
you do not want to be in the submarinedenizaltı.
68
170083
3101
Eğer klostrofobikseniz
denizaltının içinde olmak istemezsiniz.
03:05
We go down quiteoldukça a distancemesafe
69
173208
1351
Oldukça uzun bir mesafe gidiyoruz
03:06
and the missionsmisyonlar typicallytipik last
eightsekiz to ninedokuz hourssaatler in a confinedsınırlı spaceuzay.
70
174583
3435
ve görevler genel olarak
kapalı bir alanda 8 ile 9 saat sürüyor.
03:10
It's very differentfarklı
from the careerkariyer I had previouslyÖnceden
71
178042
2476
Daha önceki kariyerimden epey farklı,
03:12
whichhangi was mountaindağ climbingTırmanmak
where you're in openaçık spacesalanlarda,
72
180542
2642
dağcılıktan bahsediyorum,
açık alanlardasınız,
03:15
the windrüzgar is whippingkırbaçlanan, it's very coldsoğuk.
73
183208
1810
rüzgâr şiddetli ve hava çok soğuk.
03:17
This is the oppositekarşısında.
It's much more technicalteknik.
74
185042
2226
Bu tam tersi, çok daha teknik.
03:19
It's much more about precisionhassas
in usingkullanma the instrumentsenstrümanlar
75
187292
2601
Bu daha çok kullandığınız
aletlerdeki hassasiyetle
03:21
and troubleshootingsorun giderme
anything that can go wrongyanlış.
76
189917
2226
ve çıkabilecek sorunları çözmekle alakalı.
03:24
But if something really
goesgider wrongyanlış in the submersibledalgıç,
77
192167
2559
Ama denizaltında bir şey
gerçekten ters giderse
03:26
you're not going to know it.
78
194750
1393
bunu bilemezsiniz.
03:28
(LaughterKahkaha)
79
196167
1309
(Gülme sesleri)
03:29
DBDB: So you're afraidkorkmuş of leakssızıntı
is what you're sayingsöz.
80
197500
2476
DB: Yani sızıntılardan
korktuğunu söylüyorsun.
03:32
VVVV: LeaksSızıntı are not good,
but if it's a leaksızıntı that's happeningolay,
81
200000
2851
VV: Sızıntılar iyi değil
ama eğer olan şey bir sızıntıysa
03:34
it's not that badkötü
because if it was really badkötü
82
202875
2184
o kadar kötü değil
çünkü o kadar kötü olsaydı
03:37
you wouldn'tolmaz know it, again, but --
83
205083
1726
yine bilemezdiniz. Ama --
03:38
you know, fireateş in the capsulekapsül,
that wouldn'tolmaz be good eitherya,
84
206833
2851
Ateş çıkması da pek iyi bir şey değil
03:41
but it's actuallyaslında a very safekasa submersibledalgıç.
85
209708
2060
ama gerçekten çok güvenli bir denizaltı.
03:43
I like to say I don't trustgüven
a lot of things in life,
86
211792
2476
Söylemek isterim ki hayatımda
çok fazla şeye güvenmem
03:46
but I do trustgüven titaniumTitanyum, I trustgüven mathmatematik
87
214292
1809
ama titanyuma güvenirim, matematiğe,
03:48
and I trustgüven finitesınırlı elementeleman analysisanaliz,
88
216125
2059
sonlu eleman analizine güvenirim
03:50
whichhangi is how you figureşekil out
89
218208
1310
ki bunlar sayesinde
03:51
whetherolup olmadığını or not
things like this can survivehayatta kalmak
90
219542
2059
bu gibi şeylerin olağanüstü basınç
ve koşulları dayanıklılığını görüyorsunuz.
03:53
these extraordinaryolağanüstü
pressuresbasınçları and conditionskoşullar.
91
221625
2143
03:55
DBDB: And that sphereküre
is so perfectlykusursuzca machinedişlenmiş, right?
92
223792
3142
DB: Ve bu küre kusursuz işlendi, değil mi?
03:58
This is a trulygerçekten uniquebenzersiz craftzanaat.
93
226958
1976
Gerçekten eşsiz bir gemi.
04:00
VVVV: That was the realgerçek trickhile --
94
228958
1476
VV: Zor olan aslında oydu --
04:02
is actuallyaslında buildingbina a titaniumTitanyum sphereküre
95
230458
1851
Makinenin %99'u kadar benzeyen bir
titanyum küresi yapmak.
04:04
that was accuratedoğru
to withiniçinde .1 percentyüzde of machinemakine.
96
232333
3143
Titanyum, çalışılması zor bir metal
04:07
TitaniumTitanyum is a hardzor metalmetal to work
97
235500
1559
04:09
and a lot of people
haven'tyok figuredanladım it out,
98
237083
2060
çoğu kişi nasıl çalışılacağını anlayamadı
04:11
but we were very fortunateşanslı.
99
239167
1351
ama biz çok şanslıydık.
04:12
Our extraordinaryolağanüstü teamtakım was ableyapabilmek
to make an almostneredeyse perfectmükemmel sphereküre,
100
240542
3101
Olağanüstü ekibimiz
neredeyse kusursuz küreyi yapabildi
04:15
whichhangi when you're subjectingTabi
something to pressurebasınç,
101
243667
2434
ki bir şeyi basınca tabi tuttuğunuzda
04:18
that's the strongestEn güçlü
geometrygeometri you can have.
102
246125
2059
en güçlü geometriyi elde edebilirsiniz.
04:20
When I'm in the submersibledalgıç
and that hatchkapağı closeskapanır,
103
248208
2393
Denizaltıya girdiğimde
ve o kapak kapandığında
04:22
I'm confidentkendine güvenen that I'm going
to go down and come back up.
104
250625
2726
aşağı inip
yukarı geri çıkacağımdan eminim.
DB: Bu da iki kez kontrol ettiğiniz şey
kapağın kapalı olması.
04:25
DBDB: And that's the thing
you double-checkiki kez kontrol edin --
105
253375
2101
04:27
that the hatchkapağı is closedkapalı?
106
255500
1309
VV: Denizaltıyla dalmanın
sadece iki kuralı var.
04:28
VVVV: There are only two ruleskurallar
in divingDalış a submarinedenizaltı.
107
256833
2434
Birincisi kapağı güvenli kapamak.
04:31
NumberNumarası one is closekapat the hatchkapağı securelygüvenli bir şekilde.
108
259291
1893
İkincisi ise birinci kuralı tekrar etmek.
04:33
NumberNumarası two is go back to rulekural numbernumara one.
109
261208
1976
DB: Tamam o zaman,
Atlantik Okyanusu: Tamam.
04:35
DBDB: AlrightTamam so, AtlanticAtlantik OceanOkyanus: checkKontrol.
110
263208
3393
04:38
SouthernGüney OceanOkyanus: checkKontrol.
111
266625
1768
Güney Okyanusu: Tamam.
04:40
VVVV: No one has ever diveddaldı
the SouthernGüney OceanOkyanus before.
112
268417
2476
VV: Daha önce kimse
Güney Okyanusu'na dalmadı.
04:42
I know why.
113
270917
1309
Sebebini biliyorum.
04:44
It's really, really hostiledüşmanca.
114
272250
1393
Koşulların orada çok zor.
04:45
The weatherhava is awfulkorkunç.
115
273667
1309
Hava çok kötü.
04:47
The wordsözcük collisionçarpışma comesgeliyor to mindus.
116
275000
2226
Çarpışma kelimesi akla geliyor.
04:49
But we did that one, yes.
117
277250
1851
Ama evet, oraya daldık.
04:51
GladMemnun that's over --
DBDB: Yeah --
118
279125
1518
Bittiğine sevindim.
DB: Evet --
04:52
VVVV: Thank you.
119
280667
1351
VV: Teşekkürler
04:54
(ApplauseAlkış)
120
282042
1142
(Alkışlar)
04:55
DBDB: It's like you're racingyarış throughvasitasiyla it.
121
283208
1893
DB: Yarışıyor gibisiniz.
04:57
And now the IndianHint OceanOkyanus,
as KellyKelly mentionedadı geçen.
122
285125
2434
Şimdi de Kelly'nin bahsettiği
Hint Okyanusu.
04:59
VVVV: Yeah, that was threeüç weekshaftalar agoönce.
123
287583
1726
VV: Evet, o üç hafta önceydi.
05:01
We were fortunateşanslı enoughyeterli
to actuallyaslında solveçözmek the mysterygizem.
124
289333
2601
Gizemi çözme konusunda şanslıydık.
05:03
If someonebirisi had askeddiye sordu me threeüç weekshaftalar agoönce,
125
291958
1935
Biri üç hafta önce bana şunu sorsaydı,
05:05
"What is the deepesten derin pointpuan
in the IndianHint OceanOkyanus?" --
126
293917
2434
"Hint Okyanusu'nun en derin
noktası neresi?"
05:08
no one really knewbiliyordum.
127
296375
1268
bunu kimse cevaplayamazdı.
05:09
There were two candidatesadaylar,
128
297667
1309
İki aday vardı.
05:11
one off of WesternWestern AustraliaAvustralya
and one in the JavaJava TrenchHendek.
129
299000
2643
Biri Batı Avustralya,
diğeri ise Java Trench.
05:13
We have this wonderfulolağanüstü shipgemi
with a brilliantparlak sonarSonar.
130
301667
2434
Çok iyi bir sonarı olan
harika bir gemimiz var.
05:16
We mappedeşlenen bothher ikisi de of them.
131
304125
1268
İkisini de işaretledik.
05:17
We sentgönderilen landersLanders down
to the bottomalt and verifieddoğrulanmadı.
132
305417
2267
Keşif araçlarını aşağı gönderdik
ve doğruladık.
05:19
It's actuallyaslında in the centermerkez portionkısım
of the JavaJava TrenchHendek,
133
307708
2601
Aslında Java Trench'in orta bölgesinde,
05:22
whichhangi is where no one thought it was.
134
310333
1810
ki kimse orada olduğunu düşünmemişti.
05:24
In factgerçek, everyher time we'vebiz ettik completedtamamlanan
one of our majormajör divesDalış,
135
312167
2809
Aslında büyük dalışlarımızdan
birini her gerçekleştirdiğimizde
05:27
we have to runkoş off
to WikipediaWikipedia and changedeğişiklik it
136
315000
2143
Vikipedi'ye girip değiştirmek
zorunda kalıyoruz.
05:29
because it's completelytamamen wrongyanlış.
137
317167
1476
Çünkü tamamen yanlış.
05:30
(LaughterKahkaha)
138
318667
1642
(Gülme sesleri)
05:32
DBDB: So it probablymuhtemelen takes longeruzun
to get down there
139
320333
3060
DB: Muhtemelen oraya dalmak
orada harcayabildiğiniz zamandan
daha çok vakit alıyor değil mi?
05:35
than the time you're ableyapabilmek
to spendharcamak down there?
140
323417
2267
05:37
VVVV: No, we actuallyaslında spendharcamak
quiteoldukça a bitbit of time.
141
325708
2893
VV: Hayır, aslında bayağı
vakit geçiriyoruz.
05:40
I have fourdört daysgünler
of oxygenoksijen supplyarz in the vesseldamar.
142
328625
2851
Kabinde dört gün yetecek kadar
oksijen desteğim var.
05:43
If I'm down there for fourdört daysgünler,
143
331500
1559
Eğer dört gün boyunca oradaysam
05:45
something'sşey gonegitmiş so wrongyanlış
I'm probablymuhtemelen not going to use it,
144
333083
2810
ve bir şeyler çok kötü gittiyse
muhtemelen kullanmayacağım
05:47
but it's about threeüç hourssaatler down
to the deepesten derin partBölüm of the oceanokyanus
145
335917
3059
ama okyanusun en derinine inmek
genelde üç saat civarı sürüyor
05:51
and then we can spendharcamak
usuallygenellikle threeüç or fourdört hourssaatler
146
339000
2309
ve sonra genelde 3 veya 4 saat
aşağıda kalıyoruz
05:53
and then anotherbir diğeri threeüç hourssaatler up.
147
341333
1560
ve sonra üç saat de yukarı.
05:54
So you don't want to staykalmak in there
for more than 10 or 11 hourssaatler.
148
342917
3059
Yani orada 10-11 saatten fazla
kalmak istemezsiniz.
Dar gelmeye başlayabiliyor.
05:58
It can get a little tightsıkı.
149
346000
1309
DB: Tamam, o zaman işte
Hint Okyanusu'nun dibi
05:59
DBDB: AlrightTamam, so the bottomalt
of the IndianHint OceanOkyanus.
150
347333
2226
ve bu senin dışında başka kimsenin
görmediği bir şey.
06:01
And this is something that no one
besidesdışında you has ever seengörüldü before --
151
349583
4268
06:05
VVVV: This is actuallyaslında imagerygörüntüler
from one of our roboticrobotik landersLanders.
152
353875
4018
VV: Bu fotoğraf aslında
keşif araçlarımızdan birinin.
Sağ altta güçlü bir assfish
görebilirsiniz --
06:09
On the bottomalt right you can
actuallyaslında see a robustgüçlü assfishassfish --
153
357917
2934
06:12
that's what it's actuallyaslında calleddenilen.
154
360875
1601
gerçekten adı böyle.
06:14
(LaughterKahkaha)
155
362500
1018
(Gülme sesleri)
06:15
But you can see from the left
a creatureyaratık that's never been seengörüldü before.
156
363542
3392
Ama sol tarafta daha önce görülmemiş
bir canlıyı görebilirsiniz.
06:18
It's actuallyaslında a bottom-dwellingalt-konut jellyfishdenizanası
calleddenilen a stalkedsaplı ascidianascidian,
157
366958
3226
Bu aslında dikenli ascedian denen,
yer altında yaşayan denizanası
06:22
and noneYok of them
have ever lookedbaktı like this before.
158
370208
2435
ve hiçbiri daha önce böyle görünmemişti.
06:24
It actuallyaslında has a smallküçük childçocuk
at the bottomalt of its stalksapı,
159
372667
2726
Dikenin altında
küçük bir yavrusu var aslında
06:27
and it just driftedsürüklendi acrosskarşısında beautifullygüzel.
160
375417
2142
ve karşıya doğru güzelce kaymıştı.
06:29
So everyher singletek divedalış we have gonegitmiş on,
161
377583
2476
Bugüne kadar gittiğimiz her dalışta,
06:32
even thoughgerçi we're only down there
for a coupleçift of hourssaatler,
162
380083
2643
birkaç saat kalsak bile,
06:34
we have foundbulunan threeüç or fourdört newyeni speciesTürler
163
382750
1893
üç veya dört yeni tür keşfettik
06:36
because these are placesyerler that have
been isolatedyalıtılmış for billionsmilyarlarca of yearsyıl
164
384667
3309
çünkü bu yerler milyarlarca yıldır
görülmemiş yerler
06:40
and no humaninsan beingolmak has ever
been down there to filmfilm them
165
388000
3351
bugüne kadar hiç kimse
aşağı inip onları kayda almadı
06:43
or take samplesörnekler.
166
391375
1268
ya da örnekler almadı.
06:44
And so this is extraordinaryolağanüstü for us --
167
392667
1851
Ve bu bizim için olağanüstü --
06:46
(ApplauseAlkış)
168
394542
2351
(Alkışlar)
06:48
So what we are hopingumut --
169
396917
1309
Umduğumuz şey --
06:50
the mainana objectiveamaç of our missionmisyon
is to buildinşa etmek this toolaraç.
170
398250
3351
görevimizin asıl amacı
bu aleti inşa etmek.
06:53
This toolaraç is a doorkapı,
171
401625
1643
Bu alet bir kapı
06:55
because with this toolaraç,
172
403292
1309
çünkü bu aletle,
06:56
we'lliyi be ableyapabilmek to make
more of them potentiallypotansiyel
173
404625
2184
daha çoklarını yapabileceğiz
06:58
and take scientistsBilim adamları down
to do thousandsbinlerce of divesDalış,
174
406833
2351
ve bilim insanlarını
binlerce defa daldırıp
keşif kapılarını açmalarını
07:01
to openaçık that doorkapı to explorationkeşif
175
409208
2226
ve varlığından bile haberdar olmadığımız
şeyler bulabilecekler.
07:03
and find things that we
had no ideaFikir even existedvar.
176
411458
3060
07:06
DBDB: And so more people have been
to spaceuzay than the bottomalt of the oceanokyanus.
177
414542
4892
DB: Yani insanlar denizin dibinden çok
uzaya gittiler.
Sen üçünden birisin.
07:11
You're one of threeüç.
178
419458
1643
Bu sayıyı arttıracaksın.
Bu şansı vereceksin.
07:13
You're going to up that numbernumara,
you're going to give it away.
179
421125
2893
VV: Evet, üç kişi
Pasifik Okyanusu'nun dibine daldı.
07:16
VVVV: Yeah, threeüç people have diveddaldı
to the bottomalt of the PacificPasifik OceanOkyanus.
180
424042
3267
İki kişiyle 1960'da USS Trieste
07:19
The USSUss TriesteTrieste in 1960
with two individualsbireyler.
181
427333
2143
2012'de Deep Sea Challenger'ı ile
James Cameron --
07:21
JamesJames CameronCameron in 2012
with his DeepDerin SeaDeniz ChallengerChallenger --
182
429500
2518
teşekkürler Jim, güzel denizaltı.
07:24
thank you, JimJim, great subalt.
183
432042
1559
Bu 3. jenerasyon bir teknoloji.
07:25
This is a third-generationüçüncü nesil technologyteknoloji.
184
433625
1851
Sadece aşağı inmeyi değil,
aslında iki hafta içinde
07:27
We're not only going to try and go down,
actuallyaslında in two weekshaftalar,
185
435500
2976
birkaç kez dalıp çıkmayı deneyeceğiz
07:30
but we're going to try
and do it multipleçoklu timeszamanlar,
186
438500
2268
ki bu daha hiç denenmedi.
07:32
whichhangi has never been donetamam before.
187
440792
1601
Eğer bunu yapabilirsek
teknolojiyi kanıtlamış olacağız
07:34
If we can do that,
we'lliyi have provenkanıtlanmış the technologyteknoloji
188
442417
2434
ve o kapı açılmakla kalmayacak,
hep açık kalacak.
07:36
and that doorkapı will not just go openaçık,
it will staykalmak openaçık.
189
444875
2601
(Alkışlar)
07:39
(ApplauseAlkış)
190
447500
3268
07:42
DBDB: FantasticFantastik. Good luckşans.
191
450792
1309
DB: Harika, bol şans.
VV: Çok teşekkürler.
DB: Ben teşekkür ederim.
07:44
VVVV: Thank you very much.
DBDB: Thank you.
192
452125
1851
07:46
VVVV: Thank you all.
193
454000
1268
VV: Hepinize teşekkürler.
07:47
(ApplauseAlkış)
194
455292
2541
(Alkışlar)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKERS
Victor Vescovo - Undersea explorer, investor
In 2019, Victor Vescovo could become the first person to have climbed to the highest point of all the world's continents as well as descended to the deepest reaches of all its oceans, including the Challenger Deep.

Why you should listen

The Five Deeps Expedition was envisioned and sponsored by Texas native Victor Vescovo, who will solo pilot the submersible on each of its main dives. In 2017, Vescovo became the 12th American to complete the "Explorers Grand Slam," which requires climbing the highest peak on all seven of the world's continents, including Mt. Everest, and skiing at least 100 kilometers to both the North and South Poles. He recently became the first person to the bottom of the Atlantic and Southern Oceans, and in 2019 could become the first person in history to have climbed to the top of all the world's continents as well as descended to the bottom of all its oceans, including the Challenger Deep.

For more than 20 years, Vescovo served as an officer in the U.S. Navy Reserve, retiring in 2014 as a Commander (O-5). He served at various times on extended active duty, primarily onboard the USS Nimitz, USS Blue Ridge and ashore in Pearl Harbor, Hawaii, where he was posted to serve for more than a year after the 9/11 attacks as a counter-terrorism specialist. In the civilian world, he is a cofounder and Managing Partner of private equity firm Insight Equity, an industrial buyout firm with over $1 billion in capital, where he focuses on growing and enhancing aerospace, defense and electronics firms. Vescovo is also certified as a jet fixed-wing aircraft and helicopter pilot, as well as a submarine test pilot.

More profile about the speaker
Victor Vescovo | Speaker | TED.com
David Biello - Science curator, author
David Biello is TED's science curator and the author of "The Unnatural World: The Race to Remake Civilization in Earth's Newest Age."

Why you should listen
A contributing editor at Scientific American, David Biello has written about all things science, from geoengineering and geology to synthetic biology and the sixth extinction.
More profile about the speaker
David Biello | Speaker | TED.com