ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com
The Way We Work

Michael C. Bush: This is what makes employees happy at work

Michael C. Bush: Jak docílit, aby zaměstnanci byli spokojení

Filmed:
1,789,420 views

Na naší planetě pracují tři miliardy lidí, ale jen 40 procent z nich je ve svém zaměstnání spokojených. Michael C. Bush s vámi pronikne do podstaty toho, proč jsou lidé v práci nespokojení a jak mohou firmy z posilování spokojenosti svých zaměstnanců profitovat zvýšením příjmů.
- Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We surveyprůzkum CEOsGenerální ředitelé, policepolicie officersdůstojníků,
trucknákladní automobil driversovladače, cookskuchaři, engineerstechniků.
0
62
4587
Zpovídáme ředitele, policisty,
řidiče kamionů, kuchaře, inženýry.
00:04
If people are workingpracovní,
we'vejsme surveyeddotazovaných them.
1
4673
2025
Zpovídali jsme všechny, kteří pracují.
00:06
And what we know,
in termspodmínky of theirjejich happinessštěstí:
2
6721
2174
A díky tomu víme, že ke spokojenosti
00:08
workerspracovníků all want the samestejný things.
3
8919
1831
potřebují všichni zaměstnanci totéž.
00:10
[The Way We Work]
4
10790
2386
[Jak pracujeme]
00:15
There's threetři billionmiliarda
workingpracovní people in the worldsvět.
5
15427
2365
Na světě je přes 3 miliardy
pracujících lidí.
00:17
And about 40 percentprocent of them would say
they're happyšťastný at work.
6
17816
2889
Asi 40 procent z nich vám řekne,
že jsou v práci spokojení.
00:20
That meansprostředek about 1.8 billionmiliarda,
or almosttéměř two billionmiliarda people,
7
20729
3830
To znamená, že asi 1,8 miliardy,
tedy skoro 2 miliardy lidí,
00:24
are not happyšťastný at work.
8
24583
1374
není v práci spokojených.
00:25
What does that do,
9
25981
1203
A co to znamená
00:27
bothoba to those people
and the organizationsorganizací that they work in?
10
27208
3225
pro lidi a pro firmy, ve kterých pracují?
00:30
Well, let's talk about moneypeníze.
11
30457
1428
Pojďme se bavit o penězích.
00:31
OrganizationsOrganizace that have
a lot of happyšťastný employeeszaměstnanců
12
31909
2836
Firmy se spoustou spokojených zaměstnanců
00:34
have threetři timesčasy the revenuepříjmy growthrůst,
13
34769
1730
mají trojnásobný nárůst příjmů
00:36
comparedv porovnání to organizationsorganizací
where that's not trueskutečný.
14
36523
2269
v porovnání s firmami, kde tomu tak není.
00:38
They outperformpředčí the stockskladem markettrh
by a factorfaktor of threetři.
15
38816
2714
Cena jejich akcií na akciovém trhu
roste trojnásobně.
00:41
And if you look at employeezaměstnanec turnoverobrat,
16
41554
1881
Fluktuace zaměstnanců je zde poloviční
00:43
it's halfpolovina that of organizationsorganizací
that have a lot of unhappynešťastný employeeszaměstnanců.
17
43459
4524
oproti firmám s nespokojenými zaměstnanci.
00:48
The miraclezázrak thing is,
18
48007
1176
Velkým překvapením je,
00:49
you don't have to spendstrávit
more moneypeníze to make this happenpřihodit se.
19
49207
2579
že kvůli tomu nutně nemusíte
utratit víc peněz.
00:51
It's not about ping-pongstolní tenis tablestabulky
and massagesmasáže and petpet walkingchůze.
20
51810
3006
Není to o stolním tenise
a masážích a venčení mazlíčků.
00:54
It's not about the perksvýhody.
21
54840
1238
Není to o výhodách.
00:56
It's all about how
they're treatedzacházeno by theirjejich leaderslídry
22
56102
2452
Celé je to o tom,
jak se k nim chovají nadřízení
00:58
and by the people that they work with.
23
58578
1856
a ostatní zaměstnanci.
01:00
So I'd like to sharepodíl a fewpár ideasnápady
that createvytvořit happyšťastný employeeszaměstnanců.
24
60458
3992
Rád bych se podělil o pár nápadů,
jak mít spokojené zaměstnance.
01:04
IdeaMyšlenka numberčíslo one:
25
64474
1620
Nápad číslo jedna.
01:06
in organizationsorganizací
where employeeszaměstnanců are happyšťastný,
26
66118
2643
Ve firmách se spokojenými zaměstnanci
01:08
what you find is two things are presentsoučasnost, dárek:
27
68785
2083
najdete tyto dvě věci:
01:10
trustdůvěra and respectrespekt.
28
70892
1183
důvěru a respekt.
01:12
LeadersVedoucí představitelé oftenčasto say,
29
72432
1191
Vedoucí často říkají:
01:13
"We trustdůvěra our employeeszaměstnanců.
30
73647
1372
"Věříme našim zaměstnancům.
01:15
We empowerzmocnit our employeeszaměstnanců."
31
75043
1492
Přenášíme na ně pravomoci."
01:16
And then when an employeezaměstnanec
needspotřeby a laptopnotebooku --
32
76559
2029
A když pak zaměstnanec potřebuje laptop -
01:18
and this is a trueskutečný examplepříklad --
33
78612
1422
a toto je reálný příklad -
01:20
15 people have to approveSchválit that laptopnotebooku.
34
80058
2726
musí ho schválit 15 dalších lidí.
01:22
So for the employeezaměstnanec,
all the wordsslova are right,
35
82808
2294
Zaměstnanci všechna ta slova rádi uslyší,
01:25
but 15 levelsúrovně of approvalschválení
for a $1,500 laptopnotebooku?
36
85126
3837
ale proč musí laptop za 30 tisíc
schvalovat 15 lidí?
01:28
You've actuallyvlastně spentstrávil more moneypeníze
than the laptopnotebooku, on the approvalschválení.
37
88987
3231
Utratili jste vlastně víc peněz
za schvalování než za laptop.
01:32
And the employeezaměstnanec feelscítí
maybe they're really not trusteddůvěryhodné.
38
92242
3721
A pak zaměstnanci může připadat,
že mu zase tolik nedůvěřujete.
01:35
So what can an organizationorganizace do
to have a highvysoký levelúroveň of trustdůvěra?
39
95987
4411
Takže co mohou firmy udělat,
aby udržely úroveň důvěry?
01:40
The first organizationorganizace
that comespřijde to mindmysl is FourČtyři SeasonsRoční období.
40
100422
2926
První firma, která mě napadá,
je Four Seasons.
01:43
They have magnificentvelkolepý propertiesvlastnosti
all around the worldsvět.
41
103372
2674
Mají naprosto úžasné hotely
po celém světě.
01:46
And theirjejich employeeszaměstnanců are told,
42
106070
1525
Svým zaměstnancům říkají:
01:47
"Do whateverTo je jedno you think is right
when servicingservis the customerzákazník."
43
107619
3078
"Pro zákazníka udělejte vše,
co vám připadne vhodné."
01:50
To handruka that trustdůvěra to your employeeszaměstnanců
to do whateverTo je jedno they think is right
44
110721
4357
Když zaměstnancům věříte, že udělají vše
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
01:55
makesdělá the employeeszaměstnanců feel great.
45
115102
1832
budou z toho mít skvělý pocit.
01:56
And this is why they're knownznámý
for deliveringdoručování some of the bestnejlepší serviceservis
46
116958
3259
I díky tomu mají Four Seasons
ten nejlepší zákaznický servis na světě.
02:00
in the worldsvět.
47
120241
1151
02:01
IdeaMyšlenka numberčíslo two: fairnessspravedlnost.
48
121416
2540
Nápad číslo dvě: férovost.
02:03
The thing that erodeseroduje trustdůvěra
in an organizationorganizace
49
123980
3205
Věc, která nabourá důvěru ve firmu
02:07
fasterrychleji than anything elsejiný
50
127209
1514
rychleji než cokoli jiného je to,
02:08
is when employeeszaměstnanců feel
that they're beingbytost treatedzacházeno unfairlynespravedlivě.
51
128747
3112
když zaměstnanec cítí,
že se s ním nejedná férově.
02:11
EmployeesZaměstnanci want to be treatedzacházeno the samestejný,
52
131883
1854
Zaměstnanci chtějí rovné zacházení -
02:13
regardlessbez ohledu na of theirjejich rankpořadí
or theirjejich tenuredržba or theirjejich agestáří
53
133761
2838
nehledě na svoje postavení,
odpracované roky, věk,
02:16
or theirjejich experienceZkusenosti or theirjejich jobpráce categorykategorie,
54
136623
2290
zkušenosti nebo druh zaměstnání -
02:18
comparedv porovnání to anyonekdokoliv elsejiný.
55
138937
1451
při srovnání s kýmkoli jiným.
02:20
When I think about great organizationsorganizací
who get fairnessspravedlnost right,
56
140412
3065
Když přemýšlím o firmách,
které s lidmi jednají férově,
02:23
the first organizationorganizace
that comespřijde to mindmysl is SalesforceSalesforce.
57
143501
2625
jako první mě napadne Salesforce.
02:26
They foundnalezeno that menmuži and womenženy
workingpracovní in the samestejný jobpráce
58
146150
2761
Zjistili, že muži a ženy
pracující na stejné pozici,
02:28
with the samestejný levelúroveň of proficiencyodborné způsobilosti
59
148935
1730
se stejnou úrovní dovedností,
02:30
were makingtvorba differentodlišný amountsmnožství of moneypeníze.
60
150689
1865
nedostávají stejné výplaty.
02:32
So immediatelyihned, they
calculatedvypočtena the differencerozdíl,
61
152578
2357
Bez váhání vypočítali rozdíl
02:34
and they investedinvestováno threetři millionmilión dollarsdolarů
to try and balanceZůstatek things out.
62
154959
3547
a investovali 3 miliony dolarů,
aby platy vyvážili.
02:39
IdeaMyšlenka numberčíslo threetři is listeningNaslouchání.
63
159065
2181
Nápad číslo tři je umět naslouchat.
02:41
So, to be a listenermodul pro naslouchání who connectspřipojení
with all typestypy of people,
64
161617
3691
Abychom dokázali naslouchat různým lidem,
02:45
we have to unlearnodnaučit a fewpár things.
65
165332
2087
musíme se pár věcí odnaučit.
02:47
We'veMáme all been taughtvyučován about
activeaktivní listeningNaslouchání and eyeoko contactKontakt --
66
167443
3968
Všechny nás učili aktivně
naslouchat a držet oční kontakt -
02:51
an intenseintenzivní stareupřený pohled
67
171435
1730
intenzivní zírání
02:53
and a compassionatesoucitný look.
68
173189
1722
a soucitný pohled.
02:54
That's not listeningNaslouchání.
69
174935
1179
To není naslouchání.
02:56
RepeatingS opakováním what the personosoba saysříká --
that's not listeningNaslouchání.
70
176138
3062
Opakování toho, co vám někdo řekne -
to není naslouchání.
02:59
BeingBytost humblepokořit
71
179224
1209
Pokora
03:00
and always huntinglov and searchingvyhledávání
for the bestnejlepší ideaidea possiblemožný --
72
180457
3298
a hledání nejlepšího možného řešení -
03:03
that's what listeningNaslouchání is.
73
183779
1436
o tom je naslouchání.
03:05
And employeeszaměstnanců can feel
whetherzda you're doing that or not.
74
185239
2636
A zaměstnanci vycítí,
jestli to umíte, nebo ne.
03:07
They want to know, when they talk to you
and sharepodíl an ideaidea,
75
187899
3187
Pokud s vámi mluví
a podělí se o nějaký nápad,
03:11
did you considerzvážit it
when you madevyrobeno a decisionrozhodnutí?
76
191110
2274
chtějí vědět, zda ho
při rozhodování zvážíte.
03:13
The one thing that everybodyvšichni appreciatesoceňuje
and wants when they're speakingmluvení
77
193408
4265
Věc, kterou každý ocení a vyžaduje,
když s vámi mluví,
03:17
is to know that what they say
matterszáležitosti so much
78
197697
3714
je jistota, že na tom, co říká,
opravdu záleží
03:21
you mightmohl actuallyvlastně changezměna your mindmysl.
79
201435
2079
a může to skutečně změnit váš názor.
03:23
OtherwiseJinak, what's the pointbod
of the conversationkonverzace?
80
203538
2512
Jaký by jinak měl váš rozhovor smysl?
03:27
We all know the things we need to changezměna,
81
207533
2389
Všichni známe věci, které je třeba změnit,
03:29
the things that we need to do differentlyjinak.
82
209946
2033
věci, které musíme dělat jinak.
03:32
The way you behavechovat se,
the way you treatzacházet othersostatní,
83
212003
2626
Naše chování, jednání s ostatními,
03:34
the way you respondreagovat, the way you supportPodpěra, podpora,
84
214653
3282
to, jak reagujeme, jak podporujeme jiné,
03:37
definesdefinuje the work experienceZkusenosti
for everyonekaždý around you.
85
217959
2746
definuje pracovní prožitek
všech kolem nás.
03:40
ChangingZměna to be a better personosoba --
86
220729
2040
Svět nepotřebuje další marné pokusy
03:42
the worldsvět is litteredhumus with those failuresselhání.
87
222793
2023
o změnu v lepšího člověka.
03:44
But changingměnící se because
there's something you believe in,
88
224840
2906
Ale změnit se kvůli tomu,
že v něco věříte,
03:47
some purposeúčel that you have,
89
227770
1983
že znáte smysl svého života,
03:49
where you're willingochotný to riskriziko
almosttéměř everything
90
229777
2561
pro který jste ochotni riskovat
skoro všechno,
03:52
because it's so importantdůležité to you --
91
232362
1899
protože je to pro vás důležité -
03:54
that's the reasondůvod to changezměna.
92
234285
1674
to je důvod, proč se změnit.
03:55
If it's not, you should probablypravděpodobně
find a differentodlišný placemísto to work.
93
235983
2398
A pokud tomu tak není,
měli byste si hledat jinou práci.
Translated by Anička Kruchňová
Reviewed by Kristian Tichota

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com