ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com
The Way We Work

Michael C. Bush: This is what makes employees happy at work

Michael C. Bush: Çalışanları iş yerinde mutlu eden şey

Filmed:
1,789,420 views

Dünyada üç milyar çalışan insan var ve sadece yüzde kırkı iş yerinde mutlu olduğunu bildiriyor. Michael C. Bush, çalışanları mutsuz kılan şeyleri ve şirketlerin tatmin duygusu aşılayarak nasıl onları kazanabileceğine ilişkin görüşlerini paylaşıyor.
- Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We surveyanket CEOsCEO'ları, policepolis officersgörevlileri,
truckkamyon driverssürücüleri, cooksaşçılar, engineersmühendisler.
0
62
4587
CEO'larla, polislerle, şoförlerle,
aşçılarla, mühendislerle anket yapıyoruz.
00:04
If people are workingçalışma,
we'vebiz ettik surveyedAnketin them.
1
4673
2025
Çalışan her kesimle anket yapmışızdır.
00:06
And what we know,
in termsşartlar of theironların happinessmutluluk:
2
6721
2174
Öğrendiğimiz şey,
konu mutluluk olduğu zaman
00:08
workersişçiler all want the sameaynı things.
3
8919
1831
tüm çalışanlar aynı şeyi istiyor.
00:10
[The Way We Work]
4
10790
2386
[Çalışma Şeklimiz]
00:15
There's threeüç billionmilyar
workingçalışma people in the worldDünya.
5
15427
2365
Dünyada üç milyar çalışan insan var.
00:17
And about 40 percentyüzde of them would say
they're happymutlu at work.
6
17816
2889
Bunların yüzde 40'ı
iş yerinde mutlu olduklarını söylüyor.
00:20
That meansanlamına geliyor about 1.8 billionmilyar,
or almostneredeyse two billionmilyar people,
7
20729
3830
Bu da 1,8 milyar
veya neredeyse iki milyar insan
00:24
are not happymutlu at work.
8
24583
1374
iş yerinde mutsuz demektir.
00:25
What does that do,
9
25981
1203
Peki bu sorun
00:27
bothher ikisi de to those people
and the organizationsorganizasyonlar that they work in?
10
27208
3225
hem bu insanlar hem de çalıştıkları
organizasyonlar için ne demek?
00:30
Well, let's talk about moneypara.
11
30457
1428
İşin parasal kısmına bakalım.
00:31
OrganizationsKuruluşlar that have
a lot of happymutlu employeesçalışanlar
12
31909
2836
Çok sayıda mutlu çalışanı
olan organizasyonlar
00:34
have threeüç timeszamanlar the revenuegelir growthbüyüme,
13
34769
1730
aksinin olduğu organizasyonlara göre
00:36
comparedkarşılaştırıldığında to organizationsorganizasyonlar
where that's not truedoğru.
14
36523
2269
üç kat daha fazla gelir elde ediyorlar.
00:38
They outperformdaha iyi performans the stockStok marketpazar
by a factorfaktör of threeüç.
15
38816
2714
Yatırımda üçte bir oranında
daha fazla kar sağlıyorlar.
00:41
And if you look at employeeişçi turnoverciro,
16
41554
1881
Çalışanların yenilenmesine bakarsanız
00:43
it's halfyarım that of organizationsorganizasyonlar
that have a lot of unhappymutsuz employeesçalışanlar.
17
43459
4524
bu organizasyonların yarısı
çok sayıda mutsuz çalışana sahip.
00:48
The miraclemucize thing is,
18
48007
1176
Mucizevi şey ise
00:49
you don't have to spendharcamak
more moneypara to make this happenolmak.
19
49207
2579
bunu başarmak için daha çok
para harcamanız gerekmiyor.
00:51
It's not about ping-pongMasa Tenisi tablestablolar
and massagesMasaj and petEvcil Hayvan walkingyürüme.
20
51810
3006
Ping pong masaları, masaj
veya köpek gezdirmeden bahsetmiyorum.
00:54
It's not about the perksikramiyesiz.
21
54840
1238
İşin güzel yanlarından da.
00:56
It's all about how
they're treatedişlenmiş by theironların leadersliderler
22
56102
2452
Bahsettiğim şey,
liderlerinin onlara davranış şekli
00:58
and by the people that they work with.
23
58578
1856
ve iş arkadaşlarının davranış şekli.
01:00
So I'd like to sharepay a fewaz ideasfikirler
that createyaratmak happymutlu employeesçalışanlar.
24
60458
3992
Mutlu çalışanlar sağlayan
birkaç fikri paylaşmak istiyorum.
01:04
IdeaFikir numbernumara one:
25
64474
1620
Birinci fikir:
01:06
in organizationsorganizasyonlar
where employeesçalışanlar are happymutlu,
26
66118
2643
Çalışanların mutlu olduğu
organizasyonlarda
01:08
what you find is two things are presentmevcut:
27
68785
2083
iki şeyin var olduğunu görürsünüz;
01:10
trustgüven and respectsaygı.
28
70892
1183
güven ve saygı.
Liderler genelde şöyle der,
01:12
LeadersLiderleri oftensık sık say,
29
72432
1191
01:13
"We trustgüven our employeesçalışanlar.
30
73647
1372
''Çalışanlarımıza güveniyoruz.
01:15
We empowergüçlendirmek our employeesçalışanlar."
31
75043
1492
Onlara yetki veriyoruz.''
01:16
And then when an employeeişçi
needsihtiyaçlar a laptopdizüstü --
32
76559
2029
Sonra çalışan
bir dizüstüne ihtiyaç duyunca
01:18
and this is a truedoğru exampleörnek --
33
78612
1422
-bu gerçek bir örnek-
01:20
15 people have to approveonaylamak that laptopdizüstü.
34
80058
2726
on beş kişinin onaylaması gerekiyor.
01:22
So for the employeeişçi,
all the wordskelimeler are right,
35
82808
2294
Çalışan için söylenen tüm sözler doğru
01:25
but 15 levelsseviyeleri of approvalonay
for a $1,500 laptopdizüstü?
36
85126
3837
ama 1.500 dolarlık
bir dizüstü için 15 onay?
01:28
You've actuallyaslında spentharcanmış more moneypara
than the laptopdizüstü, on the approvalonay.
37
88987
3231
Aslında onay için dizüstüne
harcayacağınızdan daha çok harcıyorsunuz.
01:32
And the employeeişçi feelshissediyor
maybe they're really not trustedgüvenilir.
38
92242
3721
Çalışan da kendisine gerçekten
güvenilmediği hissine kapılıyor.
01:35
So what can an organizationorganizasyon do
to have a highyüksek levelseviye of trustgüven?
39
95987
4411
Peki organizasyonlar bu yüksek güven
duygusuna ulaşmak için ne yapabilir?
01:40
The first organizationorganizasyon
that comesgeliyor to mindus is FourDört SeasonsMevsim.
40
100422
2926
Akla gelen ilk organizasyon Four Seasons.
01:43
They have magnificentmuhteşem propertiesözellikleri
all around the worldDünya.
41
103372
2674
Dünyanın her yanında harika yerleri var.
01:46
And theironların employeesçalışanlar are told,
42
106070
1525
Ve çalışanlarına şu söyleniyor,
01:47
"Do whateverher neyse you think is right
when servicinghizmet the customermüşteri."
43
107619
3078
''Müşteriyle ilgilenirken doğru olduğunu
düşündüğünüz şeyi yapın.''
01:50
To handel that trustgüven to your employeesçalışanlar
to do whateverher neyse they think is right
44
110721
4357
Bunu söyleyecek kadar onlara güvenmek
01:55
makesmarkaları the employeesçalışanlar feel great.
45
115102
1832
çalışanları harika hissettirir.
01:56
And this is why they're knownbilinen
for deliveringteslim some of the besten iyi servicehizmet
46
116958
3259
İşte bu yüzden de
dünyada en iyi hizmeti sağlayan
02:00
in the worldDünya.
47
120241
1151
işletmelerden biri.
02:01
IdeaFikir numbernumara two: fairnessAdalet.
48
121416
2540
İkinci fikir: adalet.
02:03
The thing that erodesaşınır trustgüven
in an organizationorganizasyon
49
123980
3205
Her şeyden daha hızlı
02:07
fasterDaha hızlı than anything elsebaşka
50
127209
1514
bir organizasyonu mahveden şey
02:08
is when employeesçalışanlar feel
that they're beingolmak treatedişlenmiş unfairlyhaksız yere.
51
128747
3112
bir çalışanın kendisine adaletsizce
davranıldığını hissetmesi.
02:11
EmployeesÇalışanlar want to be treatedişlenmiş the sameaynı,
52
131883
1854
Çalışanlar aynı muameleyi ister,
02:13
regardlessne olursa olsun of theironların ranksırası
or theironların tenuregörev süresi or theironların ageyaş
53
133761
2838
rütbeleri, sözleşmeleri,
yaşları, tecrübeleri
02:16
or theironların experiencedeneyim or theironların job categorykategori,
54
136623
2290
ya da iş kategorileri ne olursa olsun,
02:18
comparedkarşılaştırıldığında to anyonekimse elsebaşka.
55
138937
1451
kiminle karşılaştırırsanız.
02:20
When I think about great organizationsorganizasyonlar
who get fairnessAdalet right,
56
140412
3065
Adil davranmayı anlayan
büyük organizasyonları düşündüğümde
02:23
the first organizationorganizasyon
that comesgeliyor to mindus is SalesforceSalesforce.
57
143501
2625
aklıma ilk gelen Salesforce.
02:26
They foundbulunan that menerkekler and womenkadınlar
workingçalışma in the sameaynı job
58
146150
2761
Aynı işte ve aynı uzmanlıkta çalışan
02:28
with the sameaynı levelseviye of proficiencyYeterlik
59
148935
1730
erkek ve kadınların
02:30
were makingyapma differentfarklı amountsmiktarlar of moneypara.
60
150689
1865
farklı maaşlar kazandıklarını gördüler.
02:32
So immediatelyhemen, they
calculatedhesaplanan the differencefark,
61
152578
2357
Hemen aradaki farkı hesapladılar
02:34
and they investedyatırım threeüç millionmilyon dollarsdolar
to try and balancedenge things out.
62
154959
3547
ve dengeyi sağlamak adına
üç milyon dolar yatırım yaptılar.
02:39
IdeaFikir numbernumara threeüç is listeningdinleme.
63
159065
2181
Üçüncü fikir ise dinleme.
02:41
So, to be a listenerdinleyici who connectsbağlandığı
with all typestürleri of people,
64
161617
3691
Her kesimden insanla bağ kurabilen
bir dinleyici olmak için
02:45
we have to unlearnunutmak a fewaz things.
65
165332
2087
birkaç şeyi yeniden gözden geçirin.
02:47
We'veBiz ettik all been taughtöğretilen about
activeaktif listeningdinleme and eyegöz contacttemas --
66
167443
3968
Bize hep aktif dinleme
ve göz teması öğretildi --
02:51
an intenseyoğun starebakıyorum
67
171435
1730
güçlü bir göz teması
02:53
and a compassionateşefkatli look.
68
173189
1722
ve istekli bir bakış.
02:54
That's not listeningdinleme.
69
174935
1179
Ama dinlemek bu değil.
02:56
RepeatingYinelenen what the personkişi saysdiyor --
that's not listeningdinleme.
70
176138
3062
Anlatıcının sözlerini tekrar etmek,
dinlemek bu değil.
02:59
BeingVarlık humblemütevazi
71
179224
1209
Mütevazı olmak
03:00
and always huntingavcılık and searchingArama
for the besten iyi ideaFikir possiblemümkün --
72
180457
3298
ve her zaman en iyi fikri
bulma çabasında olmak --
03:03
that's what listeningdinleme is.
73
183779
1436
işte dinlemek bu.
03:05
And employeesçalışanlar can feel
whetherolup olmadığını you're doing that or not.
74
185239
2636
Çalışanlar bunu gerçekten
yapıp yapmadığınızı hisseder.
03:07
They want to know, when they talk to you
and sharepay an ideaFikir,
75
187899
3187
Sizle konuşup bir fikir paylaştıklarında
bunu düşünerek mi
karara bağladığınızı bilmek isterler.
03:11
did you considerdüşünmek it
when you madeyapılmış a decisionkarar?
76
191110
2274
03:13
The one thing that everybodyherkes appreciatestakdir
and wants when they're speakingkonuşuyorum
77
193408
4265
Biri konuşurken istediği
ve takdir ettiği bir şey,
03:17
is to know that what they say
mattershususlar so much
78
197697
3714
söyledikleri o kadar önemli algılanmalı ki
03:21
you mightbelki actuallyaslında changedeğişiklik your mindus.
79
201435
2079
siz fikrinizi değiştirmeyi düşünün.
03:23
OtherwiseAksi takdirde, what's the pointpuan
of the conversationkonuşma?
80
203538
2512
Aksi hâlde sohbetin ne anlamı var ki?
03:27
We all know the things we need to changedeğişiklik,
81
207533
2389
Hepimiz değiştirmemiz
gereken şeyleri biliyoruz,
03:29
the things that we need to do differentlyfarklı olarak.
82
209946
2033
farklı yapmamız gereken şeyleri.
03:32
The way you behaveDavranmak,
the way you treattedavi etmek othersdiğerleri,
83
212003
2626
Davranış şekliniz,
başkalarına olan tutumunuz,
03:34
the way you respondyanıtlamak, the way you supportdestek,
84
214653
3282
tepkileriniz ve destekleriniz
03:37
definestanımlar the work experiencedeneyim
for everyoneherkes around you.
85
217959
2746
çevrenizdeki herkes için
iş deneyiminizi tanımlar.
03:40
ChangingDeğiştirme to be a better personkişi --
86
220729
2040
Daha iyi bir insan olmak için değişmek...
03:42
the worldDünya is litteredÇığ gibi with those failuresarızaları.
87
222793
2023
bu başarısızlıkla dünya dolup taştı.
03:44
But changingdeğiştirme because
there's something you believe in,
88
224840
2906
Ama inandığınız bir şey için değişme,
03:47
some purposeamaç that you have,
89
227770
1983
sahip olduğunuz bir amaç uğruna,
03:49
where you're willingistekli to riskrisk
almostneredeyse everything
90
229777
2561
her şeyi risk edebileceğiniz kadar
03:52
because it's so importantönemli to you --
91
232362
1899
çünkü sizin için bir önemi var.
03:54
that's the reasonneden to changedeğişiklik.
92
234285
1674
İşte değişimin nedeni bu.
03:55
If it's not, you should probablymuhtemelen
find a differentfarklı placeyer to work.
93
235983
2398
Değilse muhtemelen çalışacak
başka bir yer bulmalısınız.
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com