ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com
The Way We Work

Michael C. Bush: This is what makes employees happy at work

Майкл Буш: Що робить працівників щасливими на роботі

Filmed:
1,789,420 views

У всьому світі три мільярди людей мають роботу, проте лише 40% відчувають себе щасливими на роботі. Глибоко розуміючи цю проблематику, Майкл Буш розповідає, чому працівники почуваються нещасними і як компанії можуть збільшити прибутки, ревно дбаючи, щоб їхні співробітники були задоволені.
- Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We surveyобстеження CEOsКерівники компаній, policeполіція officersофіцери,
truckвантажівка driversдрайвери, cooksкухарі, engineersінженери.
0
62
4587
Ми опитуємо керівників, поліцейських,
далекобійників, кухарів, інженерів —
ми опитуємо усіх,
хто має роботу.
00:04
If people are workingпрацює,
we'veми маємо surveyedопитаних them.
1
4673
2025
Ми пересвідчились:
коли мова йде про щастя,
00:06
And what we know,
in termsтерміни of theirїх happinessщастя:
2
6721
2174
усі працівники хочуть того самого.
00:08
workersпрацівники all want the sameтой же things.
3
8919
1831
[Як ми працюємо]
00:10
[The Way We Work]
4
10790
2386
00:15
There's threeтри billionмільярд
workingпрацює people in the worldсвіт.
5
15427
2365
У світі три мільярди людей
мають роботу.
Проте лише 40% відчувають себе
щасливими на роботі.
00:17
And about 40 percentвідсоток of them would say
they're happyщасливий at work.
6
17816
2889
Випливає, що приблизно 1,8 млрд.,
тобто майже 2 мільярди осіб
00:20
That meansзасоби about 1.8 billionмільярд,
or almostмайже two billionмільярд people,
7
20729
3830
не щасливі на роботі.
00:24
are not happyщасливий at work.
8
24583
1374
Які це має наслідки
00:25
What does that do,
9
25981
1203
як для невдоволених,
так і для їхніх працедавців?
00:27
bothобидва to those people
and the organizationsорганізації that they work in?
10
27208
3225
Поговорімо про гроші.
00:30
Well, let's talk about moneyгроші.
11
30457
1428
В організаціях з багатьма
щасливими працівниками
00:31
OrganizationsОрганізацій that have
a lot of happyщасливий employeesспівробітники
12
31909
2836
ріст доходів утричі вищий,
00:34
have threeтри timesразів the revenueдохід growthзростання,
13
34769
1730
аніж в компаніях, де відсутній цей чинник.
00:36
comparedпорівнювали to organizationsорганізації
where that's not trueправда.
14
36523
2269
Показники перших
утричі вищі за середньоринкові.
00:38
They outperformперевершувати the stockзапас marketринок
by a factorфактор of threeтри.
15
38816
2714
А щодо плинності кадрів,
00:41
And if you look at employeeпрацівник turnoverоборот,
16
41554
1881
вона наполовину нижча, ніж в організаціях,
де снують нещасні бідолахи.
00:43
it's halfполовина that of organizationsорганізації
that have a lot of unhappyнещасний employeesспівробітники.
17
43459
4524
Диво можна створити
00:48
The miracleдиво thing is,
18
48007
1176
без жодних додаткових витрат.
00:49
you don't have to spendвитрачати
more moneyгроші to make this happenстатися.
19
49207
2579
Справа не в настільному тенісі,
масажах чи вигулюванні собак —
00:51
It's not about ping-pongНастільний теніс tablesстоли
and massagesмасажні процедури and petдомашня тварина walkingходити.
20
51810
3006
не в матеріальних вигодах.
00:54
It's not about the perksпільги.
21
54840
1238
Таємниця полягає у ставленні керівництва
00:56
It's all about how
they're treatedлікувався by theirїх leadersлідери
22
56102
2452
та в стосунках між співробітниками.
00:58
and by the people that they work with.
23
58578
1856
Залюбки поділюся кількома своїми ідеями,
як зробити працівників щасливими.
01:00
So I'd like to shareподілитися a fewмало хто ideasідеї
that createстворити happyщасливий employeesспівробітники.
24
60458
3992
Ідея №1:
01:04
IdeaІдея numberномер one:
25
64474
1620
організації, чиї працівники
почуваються задоволеними,
01:06
in organizationsорганізації
where employeesспівробітники are happyщасливий,
26
66118
2643
сповідують два принципи:
01:08
what you find is two things are presentприсутній:
27
68785
2083
довіру й повагу.
01:10
trustдовіра and respectповажати.
28
70892
1183
Керівники часто кажуть:
01:12
LeadersЛідери oftenчасто say,
29
72432
1191
"Ми довіряємо працівникам,
01:13
"We trustдовіра our employeesспівробітники.
30
73647
1372
рішення — за ними".
01:15
We empowerрозширювати можливості our employeesспівробітники."
31
75043
1492
Але, коли виникає потреба в ноутбуці, —
01:16
And then when an employeeпрацівник
needsпотреби a laptopноутбук --
32
76559
2029
і це приклад із життя —
01:18
and this is a trueправда exampleприклад --
33
78612
1422
цей ноутбук повинні затвердити 15 осіб.
01:20
15 people have to approveсхвалювати that laptopноутбук.
34
80058
2726
Отож для працівника
залишаються красиві слова,
01:22
So for the employeeпрацівник,
all the wordsслова are right,
35
82808
2294
а на практиці — 15 санкційних рівнів
для ноутбука за $1500?
01:25
but 15 levelsрівні of approvalзатвердження
for a $1,500 laptopноутбук?
36
85126
3837
Так ви витратите більше грошей
на затвердження, аніж на сам ноутбук.
01:28
You've actuallyнасправді spentвитрачений more moneyгроші
than the laptopноутбук, on the approvalзатвердження.
37
88987
3231
А працівники подумають,
що, можливо, ви їм не довіряєте.
01:32
And the employeeпрацівник feelsвідчуваєш
maybe they're really not trustedдовірений.
38
92242
3721
Як же досягнути високого рівня
довіри в організації?
01:35
So what can an organizationорганізація do
to have a highвисокий levelрівень of trustдовіра?
39
95987
4411
Зразу спадає на думку
готельно-курортна мережа "Four Seasons",
01:40
The first organizationорганізація
that comesприходить to mindрозум is FourЧотири SeasonsПори року.
40
100422
2926
01:43
They have magnificentчудовий propertiesвластивості
all around the worldсвіт.
41
103372
2674
якій належить розкішна
нерухомість по всьому світу.
Працівникам компанії кажуть:
01:46
And theirїх employeesспівробітники are told,
42
106070
1525
"Обслуговуючи гостя, робіть все,
що вважаєте за потрібне".
01:47
"Do whateverщо б не було you think is right
when servicingобслуговування the customerзамовник."
43
107619
3078
Отримавши таку довіру діяти на власний
розсуд, працівники усвідомлюють свою вагу,
01:50
To handрука that trustдовіра to your employeesспівробітники
to do whateverщо б не було they think is right
44
110721
4357
а тому почуваються піднесено й творчо.
01:55
makesробить the employeesспівробітники feel great.
45
115102
1832
Тому-то компанія й відома тим,
що надає одні з найкращих послуг
01:56
And this is why they're knownвідомий
for deliveringдоставка some of the bestнайкраще serviceсервіс
46
116958
3259
у світі.
02:00
in the worldсвіт.
47
120241
1151
Ідея №2: справедливість.
02:01
IdeaІдея numberномер two: fairnessсправедливість.
48
121416
2540
Довіру всередині організації
найшвидше роз'їдає атмосфера,
02:03
The thing that erodesстирається trustдовіра
in an organizationорганізація
49
123980
3205
02:07
fasterшвидше than anything elseінакше
50
127209
1514
в якій працівники відчувають
до себе несправедливе ставлення.
02:08
is when employeesспівробітники feel
that they're beingбуття treatedлікувався unfairlyнесправедливо.
51
128747
3112
Працівники прагнуть рівного ставлення,
02:11
EmployeesСпівробітники want to be treatedлікувався the sameтой же,
52
131883
1854
незалежно від рангу, терміну перебування
на посаді, віку,
02:13
regardlessнезалежно of theirїх rankранг
or theirїх tenureволодіння or theirїх ageвік
53
133761
2838
чи їхнього досвіду, чи виду роботи
02:16
or theirїх experienceдосвід or theirїх jobробота categoryкатегорія,
54
136623
2290
порівняно з іншими.
02:18
comparedпорівнювали to anyoneбудь хто elseінакше.
55
138937
1451
Як приклад втілення
принципу справедливості
02:20
When I think about great organizationsорганізації
who get fairnessсправедливість right,
56
140412
3065
на думку відразу ж спадає
компанія "Salesforce".
02:23
the first organizationорганізація
that comesприходить to mindрозум is SalesforceSalesforce.
57
143501
2625
З'ясувалося, що чоловіки й жінки,
виконуючи ту саму роботу
02:26
They foundзнайдено that menчоловіки and womenжінки
workingпрацює in the sameтой же jobробота
58
146150
2761
з однаковим рівнем професіоналізму,
02:28
with the sameтой же levelрівень of proficiencyВолодіння мовою
59
148935
1730
отримували різну заробітну плату.
02:30
were makingвиготовлення differentінший amountsсуми of moneyгроші.
60
150689
1865
У компанії відразу ж підрахували різницю
02:32
So immediatelyнегайно, they
calculatedрозраховується the differenceрізниця,
61
152578
2357
й інвестували три мільйони доларів,
щоб зрівняти виплати обом статям.
02:34
and they investedвкладено threeтри millionмільйон dollarsдолари
to try and balanceбаланс things out.
62
154959
3547
02:39
IdeaІдея numberномер threeтри is listeningслухати.
63
159065
2181
Ідея №3: слухати.
02:41
So, to be a listenerслухач who connectsз'єднується
with all typesтипи of people,
64
161617
3691
Щоб стати слухачем, здатним налаштуватися
на спільну хвилю абсолютно з усіма,
02:45
we have to unlearnunlearn a fewмало хто things.
65
165332
2087
треба відучитися від поширених помилок.
Нас усіх вчили активно слухати
і тримати зоровий контакт —
02:47
We'veМи ' VE all been taughtнавчав about
activeактивний listeningслухати and eyeоко contactконтакт --
66
167443
3968
з прикутим зосередженим поглядом
02:51
an intenseінтенсивний stareдивитися
67
171435
1730
02:53
and a compassionateспівчуття look.
68
173189
1722
і з розумінням в очах.
Це не слухання.
02:54
That's not listeningслухати.
69
174935
1179
Повторення сказаного —
це не слухання.
02:56
RepeatingПовторюючи what the personлюдина saysкаже --
that's not listeningслухати.
70
176138
3062
Бути скромним,
02:59
BeingБудучи humbleскромний
71
179224
1209
постійно полюючи й шукаючи
найблискучішу з можливих ідей —
03:00
and always huntingполювання and searchingпошук
for the bestнайкраще ideaідея possibleможливий --
72
180457
3298
ось що означає слухати.
03:03
that's what listeningслухати is.
73
183779
1436
І співробітники бачать,
слухаєте ви їх чи ні.
03:05
And employeesспівробітники can feel
whetherчи то you're doing that or not.
74
185239
2636
Ділячись у розмові з вами своєю ідеєю,
вони хочуть знати,
03:07
They want to know, when they talk to you
and shareподілитися an ideaідея,
75
187899
3187
чи взяли ви її до уваги,
приймаючи рішення.
03:11
did you considerрозглянемо it
when you madeзроблений a decisionрішення?
76
191110
2274
Єдине, що цінує і чого бажає кожен,
ведучи про щось мову —
03:13
The one thing that everybodyкожен appreciatesцінує
and wants when they're speakingкажучи
77
193408
4265
це усвідомлення того, що їхні слова
настільки важливі,
03:17
is to know that what they say
mattersмає значення so much
78
197697
3714
що можуть змусити вас змінити вашу думку.
03:21
you mightможе actuallyнасправді changeзмінити your mindрозум.
79
201435
2079
Інакше, який сенс розмови?
03:23
OtherwiseВ іншому випадку, what's the pointточка
of the conversationрозмова?
80
203538
2512
03:27
We all know the things we need to changeзмінити,
81
207533
2389
Усі ми знаємо, щó нам потрібно змінити,
щó нам слід зробити по-іншому.
03:29
the things that we need to do differentlyінакше.
82
209946
2033
Те, як ви поводитеся,
як ставитеся до інших,
03:32
The way you behaveвести себе,
the way you treatлікувати othersінші,
83
212003
2626
як реагуєте, як підтримуєте,
03:34
the way you respondвідповісти, the way you supportпідтримка,
84
214653
3282
визначає характер і якість роботи
всього вашого оточення.
03:37
definesвизначає the work experienceдосвід
for everyoneкожен around you.
85
217959
2746
Змінитися, щоб стати кращим, —
03:40
ChangingЗміна to be a better personлюдина --
86
220729
2040
світ аж рябіє від таких невдач.
03:42
the worldсвіт is litteredвалялися with those failuresневдач.
87
222793
2023
Але змінитися через свою віру в щось,
03:44
But changingзмінюється because
there's something you believe in,
88
224840
2906
якусь мету, що освітлює шлях,
03:47
some purposeмета that you have,
89
227770
1983
коли ви готові ризикнути мало не всім,
03:49
where you're willingбажаю to riskризик
almostмайже everything
90
229777
2561
аж настільки вона для вас важлива —
03:52
because it's so importantважливо to you --
91
232362
1899
ось причина змінюватися.
03:54
that's the reasonпричина to changeзмінити.
92
234285
1674
Якщо ж ні, мабуть, вам слід
знайти іншу роботу.
03:55
If it's not, you should probablyймовірно
find a differentінший placeмісце to work.
93
235983
2398
Translated by Ivanka Calm
Reviewed by Inna Fedorenko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com