ABOUT THE SPEAKER
Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com
TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Neil Turok kommer med sit TED Prize ønske

Filmed:
537,379 views

Ved modtagelsen af sin 2008 TED Prize, taler fysiker Neil Turok for talentfulde, unge afrikanere der sulter efter muligheder. Ved at åbne op og nære kontinentets kreative potentiale, kan vi skabe en ændring i Arfrikas fremtid.
- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It was an incredibleutrolig surpriseoverraskelse to me
0
1000
3000
Det var en kæmpestor overraskelse for mig
00:16
to find out that there was actuallyrent faktisk an organizationorganisation that caredplejes about bothbegge partsdele of my life.
1
4000
6000
at finde ud af, at der faktisk er en organisation der havde omtanke for begge dele af mit liv.
00:22
Because, basicallyi bund og grund,
2
10000
1000
Fordi, dybest set,
00:23
I work as a theoreticalteoretisk physicistfysiker.
3
11000
2000
arbejder jeg som teoretisk fysiker.
00:25
I developudvikle and testprøve modelsmodeller of the BigStore BangBang,
4
13000
3000
Jeg udvikler og tester modeller af Big Bang,
00:28
usingved brug af observationalobservationelle datadata.
5
16000
3000
ved hjælp observerede data.
00:31
And I've been moonlightingsort arbejde for the last fivefem yearsflere år
6
19000
3000
Og jeg har bijobbet de sidste fem år
00:34
helpinghjælpe with a projectprojekt in AfricaAfrika.
7
22000
3000
med at hjælpe et projekt i Afrika.
00:37
And, I get a lot of flakFlak for this at CambridgeCambridge.
8
25000
4000
Og, jeg får en masse kommentarer for det i Cambridge.
00:41
People wonderspekulerer, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
9
29000
4000
Folk undrer sig, I ved, "Hvordan har du tid til at gøre det?" Og så videre.
00:45
And so it was simplyganske enkelt astonishingforbavsende to me
10
33000
3000
Så det var simpelthen forbløffende for mig
00:48
to find an organizationorganisation that actuallyrent faktisk appreciatedværdsat bothbegge those sidessider.
11
36000
4000
at finde en organisation der faktisk værdsatte begge sider.
00:52
So I thought I'd startStart off by just tellingfortæller you a little bitbit about myselfMig selv
12
40000
3000
Så jeg tænkte at jeg vil begynde med at fortælle jer en smule om mig selv
00:55
and why I leadat føre this schizophrenicskizofren life.
13
43000
4000
og hvorfor jeg fører dette skizofrene liv.
00:59
Well, I was bornFødt in SouthSyd AfricaAfrika and my parentsforældre were imprisonedfængslet
14
47000
5000
Jamen, jeg blev født i Sydafrika og mine forældre blev fængslet
01:04
for resistingmodstå the racistracist regimeregime.
15
52000
2000
for at modsætte sig det racistiske regime.
01:06
When they were releasedudgivet, we left and we wentgik as refugeesflygtninge to KenyaKenya and TanzaniaTanzania.
16
54000
7000
Da de blev løsladt, rejste vi og rejste som flygtninge til Kenya og Tanzania.
01:13
BothBegge were very youngung countrieslande then,
17
61000
2000
Begge var meget unge lande dengang,
01:15
and fullfuld of hopehåber for the futurefremtid.
18
63000
3000
og fyldt med håb for fremtiden.
01:18
We had an amazingfantastiske childhoodbarndom. We didn't have any moneypenge,
19
66000
2000
Vi havde en fantastisk barndom. Vi havde ingen penge,
01:20
but we were outdoorsudendørs mostmest of the time.
20
68000
3000
men vi var udenfor næsten hele tiden.
01:23
We had fantasticfantastisk friendsvenner and we saw the wondersvidundere of the worldverden,
21
71000
5000
Vi havde fantastiske venner og vi så verdens vidundere,
01:28
like KilimanjaroKilimanjaro, SerengetiSerengeti and the OlduvaiOlduvai GorgeGorge.
22
76000
6000
såsom Kilimanjaro, Serengeti og Olduvai Gorge.
01:34
Well, then we movedflyttet to LondonLondon for highhøj schoolskole.
23
82000
2000
Jamen, så flyttede vi til London på grund af gymnasiet.
01:36
And after that -- there's nothing much to say about that.
24
84000
5000
Og derefter -- det er der ikke meget at sige om.
01:41
It was ratherhellere dullkedelig. But I camekom back to AfricaAfrika
25
89000
4000
Det var ret kedeligt. Men jeg kom tilbage til Afrika
01:45
at the agealder of 17, as a volunteerfrivillig teacherlærer
26
93000
4000
da jeg var 17, som en frivillig lærer
01:49
to LesothoLesotho, whichhvilken is a tinylille bitte countryLand,
27
97000
3000
i Lesotho, som er et meget lille land,
01:52
surroundedomgivet at that time by apartheidapartheid SouthSyd AfricaAfrika.
28
100000
5000
der dengang var omgivet af apartheids-Sydafrika.
01:57
Well, 80 percentprocent of the menherrer in LesothoLesotho
29
105000
3000
Jamen, 80 procent af mændende i Lesotho
02:00
workedarbejdet in the minesminer over the bordergrænse,
30
108000
4000
arbejdede i minerne på den anden side af grænsen,
02:04
in brutalbrutal conditionsbetingelser.
31
112000
3000
under barske forhold.
02:07
NeverthelessIkke desto mindre, I -- as I'm sure -- as a ratherhellere irritatingirriterende youngung, whitehvid man
32
115000
6000
Ikke desto mindre, var jeg -- er jeg sikker på -- en ret irriterende ung, hvid mand
02:13
comingkommer into theirderes villagelandsby, I was welcomedhilste with incredibleutrolig hospitalitygæstfrihed and warmthvarme.
33
121000
6000
der kom til deres landsby, blev jeg hilst velkommen med en utrolig gæstfrihed og varme.
02:19
But the kidsbørn were the bestbedst parten del.
34
127000
2000
Men børnene var det bedste ved det.
02:21
The kidsbørn were amazingfantastiske: extremelyekstremt eagerivrig and oftentit very brightlyse.
35
129000
5000
Børnene var fantastiske: utrolig ivrige og tit meget kvikke.
02:26
And I'm just going to tell you one storyhistorie,
36
134000
2000
Og jeg vil bare fortælle jer en historie,
02:28
whichhvilken got throughigennem to me.
37
136000
3000
som gik lige ind hos mig.
02:31
I used to try to take the kidsbørn outsideuden for as oftentit as possiblemuligt,
38
139000
2000
Jeg plejede at tage børnene med udenfor så tit som muligt,
02:33
to try to connectforbinde the academicakademisk stuffting og sager with the realægte worldverden.
39
141000
5000
for at prøve at forbinde de akademiske ting med den virkelige verden.
02:38
And they weren'tvar ikke used to that.
40
146000
3000
Og det var de ikke vant til.
02:41
But I tooktog them outsideuden for one day and I said,
41
149000
2000
Men jeg tog dem med udenfor en dag og jeg sagde,
02:43
"I want you to estimateskøn the heighthøjde of the buildingbygning."
42
151000
3000
"Jeg vil gerne have jer til at vurdere bygningens højde."
02:46
And I expectedforventes them to put a rulerlineal nextNæste to the wallvæg,
43
154000
3000
Og jeg forventede at de ville sætte en lineal ved siden af væggen,
02:49
sizestørrelse it up with a fingerfinger, and make an estimateskøn of the heighthøjde.
44
157000
5000
tage mål med fingrene, og vurdere højden.
02:54
But there was one little boydreng, very smalllille for his agealder.
45
162000
4000
Men der var en lille dreng, meget lille for hans alder.
02:58
He was the sonsøn of one of the poorestfattigste familiesfamilier in the villagelandsby.
46
166000
3000
Han var søn af en af de fattigste familier i landsbyen.
03:01
And he wasn'tvar ikke doing that. He was scribblingskrible with chalkkridt on the pavementfortov.
47
169000
5000
Og det gjorde han ikke. Han kradsede noget ned med kridt på fortovet.
03:06
And so, I said -- I was annoyedirriteret -- I said, "What are you doing?
48
174000
3000
Så, jeg sagde -- jeg blev irriteret -- og jeg sagde, "Hvad laver du?
03:09
I want you to estimateskøn the heighthøjde of the buildingbygning."
49
177000
2000
Jeg vil have dig til at vurdere bygningens højde."
03:11
He said, "OK. I measuredmålt the heighthøjde of a brickmursten.
50
179000
3000
Han sagde, "OK. Jeg målte højden på murstenen.
03:14
I countedtælles the numbernummer of bricksmursten and now I'm multiplyingmultiplicere."
51
182000
5000
Jeg talte antallet af mursten og nu ganger jeg."
03:19
Well -- (LaughterLatter) -- I hadn'thavde ikke thought of that one.
52
187000
5000
Jamen -- (Latter) -- det havde jeg ikke tænkt på.
03:24
And manymange experienceserfaringer like this happenedskete to me.
53
192000
4000
Og der var mange af den slags oplevelser for mig.
03:28
AnotherEn anden one is that I metmødte a minerminearbejder. He was home on his three-monthtre måneders leaveforlade from the minesminer.
54
196000
8000
En anden er at jeg mødte en minearbejder. Han var hjemme på tre måneders orlov fra minerne.
03:36
SittingSidder nextNæste to him one day, he said, "There's only one thing that I really lovedelskede at schoolskole.
55
204000
6000
Da jeg sad ved siden af ham en dag, sagde han, "Der er kun en ting jeg holdte virkelig af i skolen.
03:42
And you know what it was? ShakespeareShakespeare." And he recitedfremsagde some to me.
56
210000
7000
Og ved du hvad det var? Shakespeare." Og han fremsagde noget for mig.
03:49
And these and manymange similarlignende experienceserfaringer convincedoverbevist me
57
217000
4000
Og disse og mange lignende oplevelser overbeviste mig om
03:53
that there are just tonstons of brightlyse kidsbørn in AfricaAfrika
58
221000
4000
at der er faktisk en masse kvikke unge mennesker i Afrika
03:57
-- inventiveopfindsomme kidsbørn, intellectualintellektuel kidsbørn --
59
225000
4000
-- opfindsomme mennesker, intellektuelle mennesker --
04:01
and starvedudsultet of opportunitylejlighed.
60
229000
1000
og sultne efter muligheder.
04:02
And if AfricaAfrika is going to get fixedfast, it's by them, not by us.
61
230000
6000
Og hvis Afrika skal repareres, er det af dem, ikke af os.
04:08
Well, after -- (ApplauseBifald) -- that's the truthsandhed.
62
236000
6000
Jamen, efter -- (Bifald) -- det er sandheden.
04:14
Well, after LesothoLesotho, I traveledrejste acrosset kors AfricaAfrika
63
242000
3000
Jamen, efter Lesotho, rejste jeg gennem Afrika
04:17
before returningreturnering to EnglandEngland
64
245000
2000
før jeg kom tilbage til England
04:20
-- so graygrå and depressingdeprimerende, in comparisonsammenligning.
65
248000
3000
-- så gråt og deprimerende, i sammenligning.
04:23
And I wentgik to CambridgeCambridge. And there, I fellfaldt for theoreticalteoretisk physicsfysik.
66
251000
7000
Og jeg tog til Cambridge. Og der, faldt jeg for teoretisk fysik.
04:30
Well, I'm not going to explainforklare this equationligning,
67
258000
2000
Jamen, jeg vil ikke forklare denne ligning,
04:32
but theoreticalteoretisk physicsfysik is really an amazingfantastiske subjectemne.
68
260000
4000
men teoretisk fysik er virkelig et forbløffende emne.
04:36
We can writeskrive down all the lawslove of physicsfysik we know in one linelinje.
69
264000
6000
Vi kan skrive alle fysikkens love vi kender i en linje.
04:42
And, admittedlyganske vist, it's in a very shorthandstenografi notationnotation.
70
270000
5000
Og, indrømmet, det er et meget forkortet notat.
04:47
And it containsindeholder 18 freegratis parametersparametre,
71
275000
4000
Og den indeholder 18 frie parametre,
04:51
OK, whichhvilken we have to fitpasse to the datadata.
72
279000
3000
OK, som vi skal passe på vores data.
04:54
So it's not the finalendelige storyhistorie,
73
282000
2000
Så det er ikke den endelige historie,
04:56
but it's an incrediblyutroligt powerfulkraftfuld summaryResumé of everything we know
74
284000
5000
men det er et virkelig kraftfuldt sammenfatning af alt vi ved
05:01
about naturenatur at the mostmest basicgrundlæggende levelniveau.
75
289000
4000
om naturen på det mest basale niveau.
05:05
And aparten del from a few very importantvigtig looseløs endsender, whichhvilken you've heardhørt about here --
76
293000
4000
Og bortset fra få meget vigtige løse ender, som I har hørt om her --
05:09
like darkmørk energyenergi and darkmørk matterstof --
77
297000
3000
som mørk energi og mørkt stof --
05:12
this equationligning describesbeskriver,
78
300000
2000
denne ligning beskriver,
05:14
seemsser ud til to describebeskrive everything about the universeunivers and what's in it.
79
302000
5000
virker til at beskrive alt om universet og det der er i det.
05:19
But there's one bigstor puzzlegåde remainingresterende,
80
307000
2000
Men der er stadig en gåde tilbage,
05:21
and this was mostmest succinctlykortfattet put to me by my primaryprimær schoolskole mathmatematik teacherlærer in
81
309000
5000
og det var sagt mest kortfattet til mig af min matematik lærer i folkeskolen i
05:26
TanzaniaTanzania, who'shvem der er a wonderfulvidunderlig ScottishSkotske ladydame
82
314000
3000
Tanzania, der er en vidundeligt skotsk dame
05:29
who I still stayBliv in touchrøre ved with.
83
317000
3000
som jeg stadig er i kontakt med.
05:32
And she's now in her 80s.
84
320000
2000
Og hun er nu i 80'erne.
05:34
And when I try to explainforklare my work to her, she wavedvinkede away all the detailsdetaljer, and she said,
85
322000
5000
Og når jeg prøver at forklare mit arbejde for hende, fejede hun alle detaljerne væk, og sagde,
05:39
"NeilNeil, there's only one questionspørgsmål that really matterssager.
86
327000
5000
"Neil, der er kun et spørgsmål der virkelig betyder noget.
05:44
What bangedbanged?" (LaughterLatter)
87
332000
4000
Hvad var det der 'bangede'?" (Latter)
05:48
"EveryoneAlle talksforedrag about the BigStore BangBang. What bangedbanged?"
88
336000
5000
"Alle taler om Big Bang. Hvad var det der 'bangede'?"
05:53
And she's right. It's a questionspørgsmål we'vevi har all been avoidingundgå.
89
341000
5000
Og hun har ret. Det er et spørgsmål som vi alle har undgået.
05:58
The standardstandard explanationforklaring is that the universeunivers somehowen eller anden måde sprangsprang into existenceeksistens,
90
346000
5000
Den almindelige forklaring er at universet på en eller anden måde pludseligt blev vakt til live,
06:03
fullfuld of a strangemærkelig kindvenlig of energyenergi
91
351000
2000
fuldt med mærkelige slags energier
06:05
-- inflationaryinflationær energyenergi -- whichhvilken blewblæste it up.
92
353000
5000
-- inflatorisk energi -- som sprang det i luften.
06:10
But the puzzlegåde of why the universeunivers emergedopstået in that peculiarsæregne statestat
93
358000
4000
Men puslespillet om hvorfor universet opstod i den bestemte form
06:14
is completelyfuldstændig unsolveduløste.
94
362000
4000
er fuldstændig uopklaret.
06:18
Now, I workedarbejdet on that theoryteori for a while, with StephenStephen HawkingHawking and othersandre.
95
366000
4000
Nu arbejdede jeg på den teori i et stykke tid, sammen med Stephen Hawking og andre.
06:22
But then I beganbegyndte to exploreudforske anotheren anden alternativealternativ.
96
370000
3000
Men så begyndte jeg at udforske andre alternativer.
06:25
The alternativealternativ is that the BigStore BangBang wasn'tvar ikke the beginningstarten.
97
373000
3000
Alternativet er at Big Bang ikke var begyndelsen.
06:28
PerhapsMåske the universeunivers existedeksisterede before the bangbang,
98
376000
3000
Måske fandtes universet før "the bang",
06:31
and the bangbang was just a violentvoldsom eventbegivenhed in a pre-existingallerede eksisterende universeunivers.
99
379000
5000
og "the bang" var bare en voldsom begivenhed i et univers der eksisterede før det.
06:36
Well, this possibilitymulighed is actuallyrent faktisk suggestedforeslået
100
384000
3000
Jamen, denne mulighed bliver faktisk foreslået
06:39
by the latestseneste theoriesteorier, the unifiedforenet theoriesteorier,
101
387000
3000
af de seneste teorier, de samlede teorier,
06:42
whichhvilken try to explainforklare all those 18 freegratis parametersparametre
102
390000
3000
som prøver at forklare alle de 18 frie parametre
06:45
in a singleenkelt frameworkrammer, whichhvilken will hopefullyforhåbentlig predictforudsige all of them.
103
393000
7000
i en enkelt struktur, som forhåbentlig vil forudsige dem alle.
06:52
And I'll just sharedel a cartoontegneserie of this ideaide here.
104
400000
3000
Og jeg deler lige en vittighedstegning af denne ide.
06:55
It's all I can conveyoverbringe. AccordingIfølge to these theoriesteorier,
105
403000
3000
Det er det eneste jeg kan overbringe. Ifølge disse teorier,
06:58
there are extraekstra dimensionsdimensioner of spaceplads, not just the threetre we're familiarvelkendt with,
106
406000
3000
er der en ekstra dimension af rum, ikke kun de tre vi kender,
07:01
but at everyhver pointpunkt in the roomværelse there are more dimensionsdimensioner.
107
409000
4000
men på hvert punkt i lokalet er der flere dimensioner.
07:05
And in particularsærlig, there's one ratherhellere strangemærkelig one,
108
413000
2000
Og der er især en ret mærkelig en,
07:07
in the mostmest elegantelegant unifiedforenet theoriesteorier we have.
109
415000
3000
i den mest elegante samlede teori vi har.
07:10
The strangemærkelig one looksudseende likeskan lide this:
110
418000
2000
Den mærkelige ser sådan her ud:
07:12
that we livelevende in a three-dimensionaltredimensionale worldverden.
111
420000
3000
at vi lever i en tre dimensionel verden.
07:15
We livelevende in one of these worldsverdener, and I can only showat vise it as a sheetark,
112
423000
4000
Vi lever i en af de verdener, og jeg kan kun vise det som et ark,
07:19
but it's really three-dimensionaltredimensionale.
113
427000
3000
men det er i virkeligheden tre dimensionelt.
07:22
And a tinylille bitte distanceafstand away, there's anotheren anden sheetark,
114
430000
4000
Og meget tæt på, er der endnu et ark,
07:26
alsoogså three-dimensionaltredimensionale, and they're separatedadskilt by a gaphul.
115
434000
2000
også tre dimensionelt, og et mellemrum adskiller dem.
07:28
The gaphul is very tinylille bitte, and I've blownblæst it up so you can see it.
116
436000
3000
Mellemrummet er meget lille, og jeg har forstørret det så I kan se det.
07:31
But it's really a tinylille bitte fractionfraktion of the sizestørrelse of an atomicatomar nucleusNucleus.
117
439000
5000
Men størrelsen er virkelig en lille brøkdel af en atomar cellekerne.
07:36
I won'tvil ikke go into the detailsdetaljer of why we think the universeunivers is like this,
118
444000
3000
Jeg vil ikke gå i detaljer om hvorfor vi tror universet er på denne måde,
07:39
but it comeskommer out of the mathmatematik and tryingforsøger to explainforklare the physicsfysik that we know.
119
447000
4000
men det kommer ud af matematikken og prøver at forklare det fysiske som vi kender.
07:43
Well, I got interestedinteresseret in this because it seemedsyntes to me that it was an obviousindlysende questionspørgsmål.
120
451000
4000
Jamen jeg blev interesseret i dette fordi det virkede på mig til at være et åbenlyst spørgsmål.
07:47
WhichSom is, what happenssker if these two, three-dimensionaltredimensionale worldsverdener
121
455000
3000
Hvilket er, hvad sker der når disse to, tredimensionelle verdener
07:50
should actuallyrent faktisk collidekollidere?
122
458000
3000
faktisk kolliderer?
07:54
And if they collidekollidere, it would look a lot like the BigStore BangBang.
123
462000
3000
Og hvis de kolliderer, ville det ligne Big Bang ret meget.
07:57
But it's slightlyen anelse differentforskellige than in the conventionalkonventionel picturebillede.
124
465000
3000
Men det er lidt anderledes end i det konventionelle billede.
08:00
The conventionalkonventionel picturebillede of the BigStore BangBang is a pointpunkt.
125
468000
2000
Det konventionelle billede af Big Bang er et punkt.
08:02
Everything comeskommer out of a pointpunkt;
126
470000
2000
Alt kommer ud af et punkt;
08:04
you have infiniteuendelig densitymassefylde. And all the equationsligninger breakpause down.
127
472000
4000
man har uendelig massefylde. Og alle ligningerne bryder sammen.
08:08
No hopehåber of describingbeskriver that.
128
476000
2000
Ikke noget håb om at beskrive det.
08:10
In this picturebillede, you'llvil du noticevarsel,
129
478000
2000
I dette billede, vil I se,
08:12
the bangbang is extendedudvidet. It's not a pointpunkt.
130
480000
2000
at "bang" er udvidet. Det er ikke et punkt.
08:14
The densitymassefylde of matterstof is finitebegrænset, and we have a chancechance
131
482000
3000
Massefylden af ting er begrænset, og vi har en chance for at få
08:17
of a consistentkonsekvent setsæt of equationsligninger that can describebeskrive the wholehel processbehandle.
132
485000
5000
et konsistent sæt ligninger der kan beskrive hele processen.
08:22
So, to cutskære a long storyhistorie shortkort, we'vevi har exploredudforskede this alternativealternativ.
133
490000
3000
Så, får at gøre en lang historie kort, har vi udforsket dette alternativ.
08:25
We'veVi har shownvist that it can fitpasse
134
493000
2000
Vi har vist at vi kan tilpasse
08:27
all of the datadata that we have about the formationformation of galaxiesgalakser,
135
495000
4000
al vores data vi har om dannelsen af galakser,
08:31
the fluctuationsudsving in the microwavemikroovn backgroundbaggrund.
136
499000
3000
udsvingningerne i baggrundsstrålingen af mikrobølger.
08:34
FurthermoreDesuden, there's an experimentaleksperimentel way
137
502000
2000
Der er ydermere en eksperimentel måde
08:36
to tell this theoryteori, aparten del from the inflationaryinflationær explanationforklaring that I told you before.
138
504000
7000
at fortælle denne teori, bortset fra den inflatoriske forklaring jeg gav tidligere.
08:43
It involvesinvolverer gravitationalgravitationel wavesbølger.
139
511000
3000
Den involverer tyngdekrafts bølger.
08:46
And in this scenarioscenarie, not only was the BigStore BangBang not the beginningstarten,
140
514000
3000
Og i dette scenarie, ikke nok med at Big Bang var begyndelsen,
08:49
as you can see from the picturebillede,
141
517000
3000
som I kan se på billedet,
08:52
it can happenske over and over again.
142
520000
2000
det kan ske igen og igen.
08:54
It maykan be that we livelevende in an endlessendeløs universeunivers,
143
522000
3000
Det kan være at vi lever i et endeløst univers,
08:57
bothbegge in spaceplads and in time.
144
525000
1000
både i rum og tid.
09:01
And there'veder har been bangspandehår in the pastforbi, and there will be bangspandehår in the futurefremtid.
145
529000
3000
Og der har været "bang" i fortiden, og der vil være "bang" i fremtiden.
09:04
And maybe we livelevende in an endlessendeløs universeunivers.
146
532000
4000
Og måske lever vi i et endeløst univers.
09:08
Well, makingmaking and testingtest modelsmodeller of the universeunivers
147
536000
5000
Jamen, det at lave og teste modeller af universet
09:13
is, for me, the bestbedst way I have of enjoyingnyder and appreciatingværdsætte the universeunivers.
148
541000
7000
er, for mig, den bedste måde jeg har på at nyde og værdsætte universet.
09:20
We need to make the bestbedst mathematicalmatematisk modelsmodeller we can,
149
548000
2000
Vi skal lave de bedste matematiske modeller vi kan,
09:22
the mostmest consistentkonsekvent onesdem.
150
550000
2000
de mest konsistente.
09:24
And then we scrutinizegranske them, logicallylogisk and with datadata.
151
552000
4000
Og så gransker vi dem, logisk og med data.
09:28
And we try to convinceoverbevise ourselvesos selv --
152
556000
3000
Og vi prøver at overbevise os selv --
09:31
we really try to convinceoverbevise ourselvesos selv they're wrongforkert.
153
559000
2000
vi prøver virkelig at overbevise os selv at vi tager fejl.
09:33
That's progressfremskridt: when we provebevise things wrongforkert.
154
561000
3000
Det er fremskridt: når vi modbeviser noget.
09:36
And graduallygradvist, we hopefullyforhåbentlig movebevæge sig closertættere and closertættere to understandingforståelse the worldverden.
155
564000
6000
Og efterhånden bevæger vi os forhåbentlig tættere og tættere på at forstå verdenen.
09:42
As I pursuedforfulgte my careerkarriere, something was always gnawinggnave away insideinde me.
156
570000
5000
I takt med at jeg forfulgte min karriere, var der noget der altid gnavede i mig.
09:47
What about AfricaAfrika?
157
575000
3000
Hvad med Afrika?
09:50
What about those kidsbørn I'd left behindbag?
158
578000
5000
Hvad med de børn jeg efterlod?
09:55
InsteadI stedet of developingudvikle, as we'dvi ville all hopedhåbet in the '60s,
159
583000
3000
I stedet for at udvikle sig, som vi alle havde håbet i 60'erne,
09:58
things had gottenfået worseværre.
160
586000
2000
var tingene blevet værre.
10:00
AfricaAfrika was grippedgrebet by povertyfattigdom, diseasesygdom and warkrig.
161
588000
4000
Fattigdom, sygdom og krig havde grebet fat i Afrika.
10:04
This is very graphicallygrafisk shownvist by the WorldmapperWorldMapper websiteinternet side and projectprojekt.
162
592000
6000
Dette er vist meget grafisk af Worldmapper hjemmesiden og projektet.
10:10
And so the ideaide is to representrepræsentere eachhver countryLand
163
598000
3000
Så ideen er at repræsentere hvert land
10:13
on a mapkort, but scalevægt the areaareal accordingifølge to some quantitymængde.
164
601000
6000
på et kort, men at skalere området ifølge en bestemt kvantitet.
10:19
So here'sher er just the standardstandard areaareal mapkort of the worldverden.
165
607000
2000
Så her er det almindelige verdenskort.
10:21
By the way, AfricaAfrika is very largestor.
166
609000
2000
Forresten, Afrika er meget stort.
10:23
And the nextNæste mapkort now showsviser sig Africa'sAfrikas GDPBNP in 1960,
167
611000
5000
Og det næste kort viser nu Afrikas BNP i 1960,
10:28
around the time of independenceuafhængighed for manymange AfricanAfrikanske statesstater.
168
616000
5000
i tiden hvor mange Afrikanske stater blev uafhængige.
10:33
Now, this is 1990, and then 2002. And here'sher er a projectionfremspring for 2015.
169
621000
10000
Dette er 1990, og så 2002. Og der er en forudsigelse for 2015.
10:44
BigStore changesændringer are happeningsker in the worldverden,
170
632000
1000
Der sker store forandringer i verden,
10:45
but they're not helpinghjælpe AfricaAfrika.
171
633000
3000
men det hjælper ikke Afrika.
10:48
What about Africa'sAfrikas populationbefolkning? The populationbefolkning isn't out of proportiondel to its areaareal,
172
636000
4000
Hvad med Afrikas befolkning? Denne befolkning er ikke ude af proportioner i forhold til dens område,
10:52
but AfricaAfrika leadskundeemner the worldverden in deathsdødsfald from oftentit preventableforebygges causesårsager:
173
640000
5000
men Afrika er verdensleder i dødsfald som følge af undgåelige årsager:
10:57
malnutritionunderernæring, simpleenkel infectionsinfektioner and birthfødsel complicationskomplikationer.
174
645000
7000
fejlernæring, simple infektioner, og fødselskomplikationer.
11:04
Then there's HIVHIV/AIDSAIDS. And then there are deathsdødsfald from warkrig.
175
652000
5000
Så er der HIV/AIDS. Og så er der dødsfald som følge af krig.
11:09
OK, currentlyi øjeblikket there are 45,000 people a monthmåned dyingdøende in the CongoCongo,
176
657000
5000
OK, der dør i øjeblikket 45.000 mennesker om måneden i Congo,
11:14
as a consequencefølge of the warkrig
177
662000
2000
som en konsekvens af den krig
11:16
there over coltancoltan and diamondsdiamanter and other things.
178
664000
4000
om coltan og diamanter og andre ting.
11:20
It's still going on.
179
668000
4000
Det sker stadigvæk.
11:24
What about Africa'sAfrikas capacitykapacitet to do something about these problemsproblemer?
180
672000
3000
Hvad med Afrikas muligheder for at gøre noget ved disse problemer?
11:27
Well, here'sher er the numbernummer of physicianslæger in AfricaAfrika.
181
675000
5000
Jamen, her er antallet af læger i Afrika.
11:32
Here'sHer er the numbernummer of people in higherhøjere educationuddannelse.
182
680000
5000
Her er antallet af mennesker i højere uddannelser.
11:37
And here -- mostmest shockingchokerende to me --
183
685000
2000
Og her -- det der chokerer mig mest --
11:39
the numbernummer of scientificvidenskabelig researchforskning paperspapirer comingkommer out of AfricaAfrika.
184
687000
4000
antallet af videnskabelige afhandlinger der kommer fra Afrika.
11:43
It just doesn't existeksisterer scientificallyvidenskabeligt.
185
691000
5000
Det eksisterer videnskabeligt bare ikke.
11:48
And this was very eloquentlyveltalende arguedargumenteret at TEDTED AfricaAfrika:
186
696000
3000
Og dette blev diskuteret meget veltalende ved TED Afrika:
11:51
that all of the aidhjælpe that's been givengivet
187
699000
2000
at al den hjælp der er blevet givet
11:53
has completelyfuldstændig failedmislykkedes to put AfricaAfrika onto its ownegen two feetfødder.
188
701000
8000
har total fejlet i at hjælpe Afrika på fode.
12:01
Well, the transitionovergang to democracydemokrati in SouthSyd AfricaAfrika in 1994
189
709000
3000
Jamen, overgangen til demokrati i Sydafrika i 1994
12:04
was literallybogstaveligt talt a dreamdrøm come truerigtigt for manymange of us.
190
712000
4000
var bogstavelig talt en drøm der blev til virkelighed for mange af os.
12:08
My parentsforældre were bothbegge electedvalgt to the first parliamentparlament,
191
716000
3000
Mine forældre blev begge valgt til det første parlament,
12:11
alongsidesammen med NelsonNelson and WinnieWinnie MandelaMandela. They were the only other couplepar.
192
719000
5000
sammen med Nelson og Winnie Mandela. De var det andet par.
12:16
And in 2001, I tooktog a researchforskning leaveforlade to visitbesøg them.
193
724000
4000
Og i 2001 tog jeg orlov til at besøge dem.
12:20
And while I was busytravl workingarbejder -- I was workingarbejder on these collidingkolliderede worldsverdener, in the day.
194
728000
7000
Og mens jeg var travl med at arbejde -- jeg arbejdede på disse kolliderende verdener, dengang.
12:27
But I learnedlærte that there was a desperatedesperat shortagemangel på of skillsfærdigheder,
195
735000
3000
Men jeg fandt ud af at der var en desperat mangel på evner,
12:30
especiallyisær mathematicalmatematisk skillsfærdigheder, in industryindustri, in governmentregering, in educationuddannelse.
196
738000
8000
specielt matematiske evner, i industrien, i regeringen, i uddannelse.
12:38
The abilityevne to make and testprøve modelsmodeller has becomeblive essentialvigtig,
197
746000
4000
Evnen til at lave og teste modeller er blevet essentielt,
12:42
not only to everyhver singleenkelt areaareal of sciencevidenskab todayi dag,
198
750000
3000
ikke kun til hvert enkelt område i videnskab i dag,
12:45
but alsoogså to modernmoderne societysamfund itselfsig selv.
199
753000
4000
men også det moderne samfund i sig selv.
12:49
And if you don't have mathmatematik, you're not going to entergå ind the modernmoderne agealder.
200
757000
6000
Og hvis man ikke har matematik, vil man ikke indtræde i den moderne tidsalder.
12:55
So I had an ideaide. And the ideaide was very simpleenkel.
201
763000
3000
Så jeg fik en ide. Og ideen var meget simpel.
12:58
The ideaide was to setsæt up an AfricanAfrikanske InstituteInstitut for MathematicalMatematiske SciencesVidenskaber, or AIMSMÅL.
202
766000
6000
Ideen var at starte African Institute for Mathematical Sciences, eller AIMS.
13:04
And let's recruitrekruttere studentsstuderende from the wholehel of AfricaAfrika,
203
772000
4000
Og lade os rekruttere studerende fra hele Afrika,
13:08
bringtage med them togethersammen with lecturersundervisere from all over the worldverden,
204
776000
4000
samle dem med lektorer fra hele verden,
13:12
and we'llgodt try to give them a fantasticfantastisk educationuddannelse.
205
780000
5000
og vi vil prøve at give dem en fantastisk uddannelse.
13:17
Well, as a CambridgeCambridge professorprofessor, I had manymange contactskontakter.
206
785000
3000
Som en professor ved Cambridge havde jeg mange kontakter.
13:20
And to my astonishmentforbavselse, they backedBacked me 100 percentprocent.
207
788000
3000
Og til min forbavselse, bakkede de 100 procent op om mig.
13:23
They said, "Go and do it,
208
791000
2000
De sagde, "Gå ud og gør det,
13:25
and we'llgodt come and lectureforedrag."
209
793000
4000
og vi kommer og giver foredrag."
13:29
And I knewvidste it would be amazingfantastiske funsjovt to bringtage med brilliantstrålende studentsstuderende
210
797000
4000
Og jeg ved at det ville være fantastisk sjovt at samle fantastiske studerende
13:33
from these countrieslande -- where they don't have any opportunitiesmuligheder -- togethersammen
211
801000
4000
fra disse lande -- hvor de ikke har nogen muligheder -- sammen
13:37
with the bestbedst lecturersundervisere in the worldverden --
212
805000
2000
med de bedste lektorer i verden --
13:39
who I knewvidste would come, because of the interestinteresse in AfricaAfrika --
213
807000
3000
som jeg vidste ville komme, på grund af interessen i Afrika --
13:42
and put them togethersammen and just let the sparksgnister flyflyve.
214
810000
7000
og sætte dem sammen og bare lade gnisterne springe.
13:49
So we boughtkøbt a derelictforladte hotelHotel nearnær ved CapeCape TownBy.
215
817000
4000
Så vi købte et forsømt hotel i nærheden af Cape Town.
13:53
It's an 80-room-værelse ArtKunst DecoDeco hotelHotel from the 1920s.
216
821000
3000
Det er et 80-værelses Art Deco hotel fra 1920'erne.
13:56
The areaareal was kindvenlig of seedyforsumpet, so we got an 80-room-værelse hotelHotel for 100,000 dollarsdollars.
217
824000
6000
Området var lidt lurvet, så vi fik et 80-værelses hotel til 100.000 dollars.
14:02
It's a beautifulsmuk buildingbygning. We decidedbesluttede we would refurbishrenovere it
218
830000
4000
Det er en smuk bygning. Vi besluttede os for at renovere det
14:06
and then put out the wordord:
219
834000
2000
og så sprede budskabet:
14:08
we're going to startStart the bestbedst mathmatematik instituteinstitut in AfricaAfrika
220
836000
4000
vi starter det bedste matematiske institut i Afrika
14:12
in this hotelHotel.
221
840000
1000
i dette hotel.
14:13
Well, the newny SouthSyd AfricaAfrika is a very excitingspændende countryLand.
222
841000
3000
Jamen, det nye Sydafrika er et meget spændende land.
14:16
And those of you who haven'thar ikke been there, you should go.
223
844000
3000
Og de af jer der ikke har været der, I bør tage afsted.
14:19
It's very, very interestinginteressant what's happeningsker.
224
847000
3000
Det er meget, meget interessant hvad der sker.
14:22
And we recruitedansat wonderfulvidunderlig staffpersonale,
225
850000
3000
Og vi rekrutterede vidunderligt personale,
14:25
highlymeget motivatedmotiveret staffpersonale.
226
853000
2000
særdeles motiveret personale.
14:27
The other thing that's happenedskete, whichhvilken was good for us, is the InternetInternet.
227
855000
4000
Den anden ting der skete, som var godt for os, er internettet.
14:31
Even thoughselvom the InternetInternet is very expensivedyrt all over AfricaAfrika,
228
859000
3000
Selvom internettet er meget dyrt i hele Afrika,
14:34
there are InternetInternet cafescaféer everywhereoveralt.
229
862000
2000
der er internetcafeer overalt.
14:36
And brightlyse youngung AfricansAfrikanere are desperatedesperat to jointilslutte the globalglobal communityfællesskab,
230
864000
5000
Og kvikke, unge afrikanere er desperate efter at tilslutte sig det globale samfund,
14:41
to be successfulvellykket -- and they're very ambitiousambitiøse.
231
869000
3000
for at være succesfuld -- og de er meget ambitiøse.
14:44
They want to be the nextNæste EinsteinEinstein.
232
872000
4000
De vil være den næste Einstein.
14:50
And so when wordord camekom out that AIMSMÅL was openingåbning,
233
878000
3000
Og da budskabet kom ud at AIMS åbnede,
14:53
it spreadsprede very quicklyhurtigt viavia e-maile-mail and our websiteinternet side.
234
881000
4000
spredte det sig hurtigt via email og vores hjemmeside.
14:57
And we got lots of applicantsansøgere.
235
885000
2000
Og vi fik mange ansøgere.
14:59
Well, we designeddesignet AIMSMÅL as a 24-hour-time learninglæring environmentmiljø,
236
887000
3000
Jamen, vi designede AIMS som et 24 timers lærings miljø,
15:02
and it was fantasticfantastisk to startStart a universityuniversitet from the beginningstarten.
237
890000
4000
og det var fantastisk at starte et universitet fra begyndelsen.
15:06
You have to rethinkgenoverveje, what is the universityuniversitet for?
238
894000
4000
Man skal gentænke, hvad et universitetet er til?
15:10
And that's really excitingspændende.
239
898000
2000
Og det er utrolig spændende.
15:12
So we designeddesignet it to have interactiveinteraktiv teachingundervisning.
240
900000
3000
Så vi designede det til at have interaktiv undervisning.
15:15
No droningdroning on at the chalkboardtavle.
241
903000
4000
Ikke nogen monoton tale ved tavlen.
15:19
We emphasizeunderstrege problem-solvingproblemløsning, workingarbejder in groupsgrupper,
242
907000
4000
Vi understreger problemløsning, at arbejde i grupper,
15:23
everyhver studentstuderende discoveringopdage and maximizingmaksimering af theirderes ownegen potentialpotentiel
243
911000
4000
hver studerede opdager og maksimerer deres eget potentiale
15:27
and not chasingjagter gradeskvaliteter.
244
915000
3000
og jagter ikke karakterer.
15:30
EveryoneAlle livesliv togethersammen in this hotelHotel -- lecturersundervisere and studentsstuderende --
245
918000
2000
Alle lever sammen i dette hotel -- lektorer og studerende --
15:32
and it's not surprisingoverraskende at all to find an impromptuimproviseret tutorialtutorial at 1 a.m.
246
920000
6000
og det er ikke overraskende overhovedet at finde en spontan undervisningstime klokken et om natten.
15:38
The studentsstuderende don't usuallysom regel leaveforlade the computercomputer lablab tillindtil 2 or 3 a.m.
247
926000
4000
De studerende går som regel ikke fra computer laboratoriet før klokken to eller tre om natten.
15:42
And then they're up again at eightotte in the morningmorgen.
248
930000
2000
Og så er de oppe igen klokken otte om morgenen.
15:44
LecturesForedrag, problem-solvingproblemløsning and so on. It's an extraordinaryekstraordinær placeplacere.
249
932000
7000
Forelæsninger, problemløsning og så videre. Det er et usædvanligt sted.
15:51
We especiallyisær emphasizeunderstrege areasområder of great relevancerelevans to Africa'sAfrikas developmentudvikling,
250
939000
5000
Vi fremhæver specielt områderne der er af stor relevans for Afrikas udvikling,
15:56
because, in those areasområder, scientistsforskere workingarbejder in AfricaAfrika will have a competitivekonkurrencedygtig advantagefordel.
251
944000
6000
fordi, i de områder, vil forskere der arbejder i Afrika have en konkurrencedygtig fordel.
16:02
They'llDe vil publishoffentliggøre, be invitedinviteret to conferenceskonferencer.
252
950000
2000
De publicerer, bliver inviteret til konferencer.
16:04
They'llDe vil do well. They'llDe vil have successfulvellykket careerskarrierer.
253
952000
6000
De gør det godt. De har succesfulde karrierer.
16:10
And AIMSMÅL has doneFærdig extremelyekstremt well.
254
958000
2000
Og AIMS har gjort det ekstremt godt.
16:12
Here is a listliste of last year'sflere år graduateskandidater, graduatedgradueret in JuneJuni,
255
960000
4000
Her er en liste over sidste års dimittender, dimitteret i juni,
16:16
and what they're currentlyi øjeblikket doing -- 48 of them.
256
964000
3000
og det de gør nu -- 48 af dem.
16:19
And where they are is indicatedangivet over here.
257
967000
4000
Og hvor de er vises herovre.
16:23
And where they'vede har gonevæk. So these are all postgraduatePostgraduate studentsstuderende.
258
971000
4000
Og hvor de har været. Så dette er alle studerende på overbygningen.
16:27
And they'vede har all gonevæk on to master'smaster's and PhPh.D. degreesgrader in excellentfremragende placessteder.
259
975000
7000
Og de er alle gået videre til kandidatstudier og Ph.D. grad ved fremragende steder.
16:34
FiveFem studentsstuderende can be educateduddannet at AIMSMÅL
260
982000
2000
Fem studerende kan blive uddannet ved AIMS
16:36
for the costkoste of educatinguddanne one in the U.S. or EuropeEuropa.
261
984000
4000
for prisen af at uddanne en i USA eller Europa.
16:40
But more importantvigtig, the pan-AfricanPan-afrikanske studentstuderende bodylegeme
262
988000
3000
Men endnu vigtigere, det panafrikanske studerende organ
16:43
is a continualløbende sourcekilde of strengthstyrke, pridestolthed and commitmentforpligtelse to AfricaAfrika.
263
991000
6000
er en kontinuerlig kilde til styrke, stolthed og engagement til Afrika.
16:49
We illustrateillustrere AIMS'MÅL' progressfremskridt by coloringfarve in the countrieslande of AfricaAfrika.
264
997000
5000
Vi illustrerer AIMS fremskridt ved at påvirke landene i Afrika.
16:54
So here you can see behindbag this listliste.
265
1002000
2000
Så her kan I se på listen.
16:56
When a countyregion is coloredfarvet yellowgul, we'vevi har receivedmodtaget an applicationAnsøgning;
266
1004000
4000
Når et land er farvet gult, får vi en ansøgning;
17:00
orangeorange, we'vevi har acceptedaccepteret an applicationAnsøgning; and greengrøn,
267
1008000
5000
orange, vi har accepteret en ansøgning; og grøn,
17:05
a studentstuderende has graduatedgradueret.
268
1013000
2000
en studerende er dimitteret.
17:07
So here is where we were after the first graduationgraduering in 2004.
269
1015000
4000
Så her er hvor vi var efter den første dimission i 2004.
17:11
And we setsæt ourselvesos selv a goalmål of turningdreje the continentkontinent greengrøn.
270
1019000
4000
Og vi har sat os selv det mål at gøre hele kontinentet grønt.
17:15
So there's 2005, -6, -7, -8.
271
1023000
4000
Så her er 2005, -6, -7, -8.
17:19
(ApplauseBifald)
272
1027000
10000
(Bifald)
17:29
We're well on the way to achievingat opnå our initialinitial goalmål.
273
1037000
4000
Vi er godt på vej til at nå vores første mål.
17:33
We had some of the studentsstuderende filmedfilmet at home before they camekom to AIMSMÅL.
274
1041000
4000
Vi filmede nogle af de studerende hjemme, inden de kom til AIMS.
17:37
And I'll just showat vise you one.
275
1045000
3000
Og jeg viser jer lige en.
17:40
TendaiTendai MugwagwaMugwagwa: My namenavn is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa.
276
1048000
4000
Tendai Mugwagwa: Mit navn er Tendai Mugwagwa.
17:44
I have a BachelorBachelor of ScienceVidenskab with an educationuddannelse degreegrad.
277
1052000
3000
Jeg har en Bachelor i Naturvidenskab med en uddannelsesmæssig grad.
17:47
I will be attendingdeltage AIMSMÅL.
278
1055000
2000
Jeg deltager hos AIMS.
17:49
My understandingforståelse of the courseRute is that it coversdæksler quitetemmelig a lot.
279
1057000
4000
Min forståelse af faget er at det dækker ret meget.
17:53
You know, from physicsfysik to medicinemedicin,
280
1061000
4000
I ved, fra fysik til medicin,
17:57
in particularsærlig, epidemiologyepidemiologi and alsoogså mathematicalmatematisk modelingmodellering.
281
1065000
6000
især, epidemiologi og også matematiske modeller.
18:03
NeilNeil TurokTurok: So TendaiTendai camekom to AIMSMÅL and did very well.
282
1071000
5000
Neil Turok: Så Tendai kom til AIMS og gjorde det rigtig godt.
18:08
And I'll let her take it from there.
283
1076000
4000
Og jeg vil lade hende tage den herfra.
18:16
TMTM: My namenavn is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa
284
1084000
2000
TM: Mit navn er Tendai Mugwagwa
18:18
and I was a studentstuderende at AIMSMÅL in 2003 and 2004.
285
1086000
4000
og jeg var studerende ved AIMS i 2003 og 2004.
18:22
After leavingforlader AIMSMÅL, I wentgik on to do a master'smaster's in appliedanvendt mathematicsmatematik
286
1090000
5000
Efter at have forladt AIMS tog jeg videre for at tage en master i anvendt matematik
18:27
at the UniversityUniversitet of CapeCape TownBy in SouthSyd AfricaAfrika.
287
1095000
3000
ved University of Cape Town i Sydafrika.
18:30
After that, I camekom to the NetherlandsHolland
288
1098000
2000
Derefter kom jeg til Holland
18:32
where I'm now doing a PhPh.D. in theoreticalteoretisk immunologyimmunologi.
289
1100000
3000
hvor jeg nu tager en Ph.D. i teoretisk immunologi.
18:35
ProfessorProfessor: TendaiTendai is workingarbejder very independentlyselvstændigt.
290
1103000
3000
Professor: Tendai arbejder meget selvstændigt.
18:38
She communicateskommunikerer well with the immunologistsimmunologists at the hospitalHospital.
291
1106000
4000
Hun kommunikerer godt med de immunologer der er ved sygehuset.
18:42
So all in all I have a very good PhPh.D. studentstuderende from SouthSyd AfricaAfrika.
292
1110000
4000
Så alt i alt har vi en meget god Ph.D. studerende fra Sydafrika.
18:46
So I'm happylykkelig she's here.
293
1114000
3000
Så jeg er glad for hun er her.
18:49
NTNT: AnotherEn anden studentstuderende in the first yearår of AIMSMÅL was ShehuNanna Arnfred.
294
1117000
4000
NT: En anden studerende i det første år ved AIMS var Shehu.
18:53
And he's shownvist here with his favoritefavorit highhøj schoolskole teacherlærer.
295
1121000
5000
Og han er vist her sammen med hans yndlings gymnasielærer.
18:58
And then enteringindtastning universityuniversitet in northernnordlige NigeriaNigeria.
296
1126000
6000
Og træder så ind i universitetet i det nordlige Nigeria.
19:04
And after AIMSMÅL, ShehuNanna Arnfred wanted to do high-energyhøjenergi physicsfysik,
297
1132000
5000
Og efter AIMS ville Shehu studere højenergi fysik,
19:09
and he camekom to CambridgeCambridge.
298
1137000
2000
og han kom til Cambridge.
19:11
He's about to finishAfslut his PhPh.D.,
299
1139000
3000
Han er tæt på at færdiggøre sin Ph.D.,
19:14
and he was filmedfilmet recentlyfor nylig with someonenogen you all know.
300
1142000
4000
og han blev filmet for nylig sammen med en I alle kender.
19:18
ShehuNanna Arnfred: And from there we will be ablei stand to,
301
1146000
2000
Shehu: Og derfra vil vi være i stand til,
19:20
hopefullyforhåbentlig, make better predictionsforudsigelser and then we comparesammenligne it
302
1148000
3000
forhåbentlig, at lave bedre forudsigelser og så kan vi sammenligne det
19:23
to the graphkurve and alsoogså make some predictionsforudsigelser.
303
1151000
5000
med graffen og også lave nogle forudsigelser.
19:28
StephenStephen HawkingHawking: That is nicepæn.
304
1156000
3000
Stephen Hawking: Det er fint.
19:31
NTNT: Here are the currentnuværende studentsstuderende at AIMSMÅL. There are 53 of them
305
1159000
3000
NT: Her er de nuværende studerende ved AIMS. Der er 53 af dem
19:34
from 20 differentforskellige countrieslande, includinginklusive 20 womenKvinder.
306
1162000
4000
fra 20 forskellige lande, inklusive 20 kvinder.
19:38
So now I'm going to get to my TEDTED businessforretning.
307
1166000
3000
Så nu vil jeg gå videre til min TED sag.
19:41
Well, we had a partyparti. This is AfricaAfrika --
308
1169000
3000
Jamen, vi havde en fest. Dette er Afrika --
19:44
we have good partiesparter in AfricaAfrika. And last monthmåned, they threwkastede a surpriseoverraskelse partyparti for me.
309
1172000
4000
vi har gode fester i Afrika. Og sidste måned, holdte de en surprise party for mig.
19:48
Here'sHer er somebodyen eller anden you've seenset alreadyallerede.
310
1176000
2000
Her er en I allerede har set.
19:50
(ApplauseBifald)
311
1178000
24000
(Bifald)
20:14
I want to pointpunkt out a few other exceptionalenestående people in this picturebillede.
312
1202000
4000
Jeg vil fremhæve et par andre exceptionelle mennesker i dette billede.
20:18
So, we were havingat have a partyparti,
313
1206000
1000
Så, vi holdte denne fest,
20:19
as you can see they're completelyfuldstændig eclipsingfortrænge me at this pointpunkt.
314
1207000
4000
og I kan se at de overskygger mig fuldstændig på dette tidspunkt.
20:23
This is EzraEzra. She's from DarfurDarfur.
315
1211000
3000
Dette er Ezra. Hun kommer fra Darfur.
20:26
She's a physicistfysiker, and somehowen eller anden måde staysophold smilingsmilende,
316
1214000
4000
Hun er fysiker, og hun bliver på en eller anden måde ved med at smile,
20:30
in spitetrods of everything going on back home.
317
1218000
2000
på trods af alt det der foregår hjemme.
20:32
But she wants to continueBlive ved in physicsfysik, and she's doing extremelyekstremt well.
318
1220000
4000
Men hun vil fortsætte i fysik, og hun klarer sig ekstremt godt.
20:36
This is LydiaLydia. LydiaLydia is the first ever womankvinde
319
1224000
4000
Dette er Lydia. Lydia er den første kvinde nogensinde
20:40
to graduatebestå in mathematicsmatematik in the CentralCentrale AfricanAfrikanske RepublicRepublik.
320
1228000
3000
til at dimittere i matematik i den Central Afrikanske Republik.
20:43
And she's now at AIMSMÅL. (ApplauseBifald)
321
1231000
5000
Og hun er nu ved AIMS. (Bifald)
20:49
So now let me get to our TEDTED wishønske.
322
1237000
4000
Så lad mig nu komme til mit TED ønske.
20:53
Well, it's not my TEDTED wishønske; it's our wishønske, as you've alreadyallerede gatheredindsamlede.
323
1241000
5000
Jamen det er ikke mit TED ønske; det er vores ønske, som I allerede har set.
20:58
And our wishønske has two partsdele:
324
1246000
3000
Og vores ønske har to dele:
21:01
one is a dreamdrøm and the other'sandres a planplan. OK.
325
1249000
5000
det ene er en drøm og det andet er en plan. OK.
21:06
Our TEDTED dreamdrøm is that the nextNæste EinsteinEinstein will be AfricanAfrikanske. (ApplauseBifald)
326
1254000
16000
Vores TED drøm er at den næste Einstein er afrikaner. (Bifald)
21:25
In strivingstræber for the heightshøjder of creativekreativ geniusgeni,
327
1273000
1000
I stræben efter højderne af kreativ geni,
21:26
we want to give thousandstusinder of people the motivationmotivering,
328
1274000
5000
vil vi give tusinder af mennesker motivationen,
21:31
the encouragementopmuntring and the couragemod
329
1279000
2000
tilskyndelsen og modet
21:33
to obtainopnå the high-levelhøjt niveau skillsfærdigheder they need to help AfricaAfrika.
330
1281000
5000
til at opnå de store evner de har brug for, for at hjælpe Afrika.
21:38
AmongBlandt them will be not only brilliantstrålende scientistsforskere --
331
1286000
3000
Blandt dem vil der ikke kun være geniale forskere --
21:41
I'm sure of that from what we'vevi har seenset at AIMSMÅL --
332
1289000
3000
det er jeg sikker på med det vi har set fra AIMS --
21:44
they'llde vil alsoogså be the AfricanAfrikanske GatesGates, BrinsBrins and PagesSider of the futurefremtid.
333
1292000
6000
de vil også være fremtidens afrikanske Gates, Brins og Pages.
21:50
Well, I said we alsoogså have a planplan. And our planplan is quitetemmelig simpleenkel.
334
1298000
4000
Jamen, jeg sagde at vi også havde en plan. Og vores plan er ret simpel.
21:54
AIMSMÅL is now a provenbevist modelmodel.
335
1302000
2000
AIMS er nu en bevist model.
21:56
And what we need to do is to replicatereplikere it.
336
1304000
4000
Og det vi har brug for at gøre er at reproducere den.
22:00
We want to rollrulle out 15 AIMSMÅL centerscentre in the nextNæste fivefem yearsflere år, all over AfricaAfrika.
337
1308000
4000
Vi vil rulle 15 AIMS centre ud i løbet af de næste fem år, over hele Afrika.
22:04
EachHver will have a pan-AfricanPan-afrikanske studentstuderende bodylegeme,
338
1312000
5000
Hver vil have et panafrikansk student organ,
22:09
but specializespecialisere in a differentforskellige areaareal of sciencevidenskab.
339
1317000
2000
men specialisere sig i forskellige naturvidenskabelige områder.
22:11
We want to use sciencevidenskab to overcomeovervinde the nationalnational and culturalkulturel barriersbarrierer,
340
1319000
5000
Vi vil bruge naturvidenskab til at overkomme de nationale og kulturelle barrierer,
22:16
as it does at AIMSMÅL.
341
1324000
1000
som det gør ved AIMS.
22:17
And we want to addtilføje elementselementer to the curriculumpensum.
342
1325000
2000
Og vi vil tilføje elementer til den læseplan.
22:19
We want to addtilføje entrepreneurshipiværksætteri and policypolitik skillsfærdigheder.
343
1327000
5000
Vi vil tilføje iværksætteri og politiske evner.
22:24
The expandedudvidet AIMSMÅL will be a coherentsammenhængende pan-AfricanPan-afrikanske institutioninstitution,
344
1332000
3000
Det udvidede AIMS vil være en sammenhængende panafrikansk institution,
22:27
and its graduateskandidater will formform a powerfulkraftfuld networknetværk,
345
1335000
4000
og dens dimittender vil forme et kraftfuldt netværk,
22:31
workingarbejder togethersammen for peacefred and progressfremskridt acrosset kors the continentkontinent.
346
1339000
6000
der arbejder for fred og fremskridt på tværs af kontinentet.
22:37
Over the last yearår,
347
1345000
2000
I løbet af sidste år,
22:39
we'vevi har been visitingbesøger sitessites in AfricaAfrika,
348
1347000
2000
har vi besøgt steder i Afrika,
22:41
looking at potentialpotentiel sitessites for newny AIMSMÅL centerscentre.
349
1349000
3000
og kigget på potentielle steder for nye AIMS centre.
22:44
And here are the onesdem we'vevi har selectedvalgte.
350
1352000
2000
Og her er dem vi har udvalgt.
22:46
And eachhver of these centerscentre has a strongstærk locallokal teamhold,
351
1354000
4000
Og hver af disse centre har et stærkt lokalt team,
22:50
eachhver is in a beautifulsmuk placeplacere, an interestinginteressant placeplacere,
352
1358000
2000
hvert ligger et smukt sted, en interessant sted,
22:52
whichhvilken internationalinternational lecturersundervisere will be happylykkelig to visitbesøg.
353
1360000
3000
som internationale lektorer vil være glade for at besøge.
22:55
And our partnerspartnere acrosset kors AfricaAfrika are extremelyekstremt enthusiasticentusiastiske about this.
354
1363000
5000
Og vores partnere i Afrika er ekstremt entusiastiske omkring dette.
23:00
EveryoneAlle wants an AIMSMÅL centercentrum in theirderes countryLand.
355
1368000
4000
Alle vil have et AIMS center i deres land.
23:04
And last NovemberNovember,
356
1372000
2000
Og sidste november,
23:06
the conferencekonference of all the AfricanAfrikanske ministersministre of sciencevidenskab and technologyteknologi,
357
1374000
4000
kaldte konferencen mellem alle afrikanske videnskabs og teknologiministre,
23:10
heldholdt in MombasaMombasa, calledhedder for a comprehensiveomfattende planplan to rollrulle out AIMSMÅL.
358
1378000
5000
der blev holdt i Mombasa, på en omfattende plan for at rulle AIMS ud.
23:15
So we have politicalpolitisk supportsupport right acrosset kors the continentkontinent.
359
1383000
3000
Så vi har politisk større over hele kontinentet.
23:18
It won'tvil ikke be easylet.
360
1386000
3000
Det bliver ikke nemt.
23:21
At everyhver sitewebsted there will be hugekæmpe stor challengesudfordringer.
361
1389000
2000
Der vil være udfordringer alle steder.
23:23
LocalLokale scientistsforskere mustskal playSpille leadingførende rolesroller
362
1391000
3000
Lokale forskere må føre an
23:26
and governmentsregeringer mustskal be persuadedovertalt to buykøbe in.
363
1394000
4000
og regeringer må overbevises til at være med.
23:30
ConditionsBetingelser are very difficultsvært,
364
1398000
2000
Betingelserne er meget hårde,
23:32
but we cannotkan ikke affordhar råd til to compromisekompromis on those principlesprincipper whichhvilken madelavet AIMSMÅL work.
365
1400000
7000
men vi har ikke råd til at gå på kompromis med de principper der fik AIMS til at fungere.
23:39
And we summarizesammenfatte them this way:
366
1407000
2000
Og vi opsummerer dem på denne måde:
23:41
the institutesinstitutter have got to be relevantrelevant, innovativeinnovativ,
367
1409000
3000
instituterne skal være relevante, innovative,
23:44
cost-effectiveomkostningseffektiv and highhøj qualitykvalitet. Why?
368
1412000
2000
omkostningseffektive og have en høj kvalitet. Hvorfor?
23:46
Because we want AfricaAfrika to be richrig.
369
1414000
3000
Fordi vi vil have at Afrika bliver rigt.
23:49
EasyNem to rememberHusk the basicgrundlæggende rulesregler we need.
370
1417000
7000
Det er nemt at huske de basale regler vi har brug for.
23:56
So, just in endingSlutning, let me say the only people who can fixrette op AfricaAfrika
371
1424000
3000
Så, til slut, lad mig sige at de eneste mennesker der kan løse Afrikas knibe
23:59
are talentedtalentfuld youngung AfricansAfrikanere.
372
1427000
3000
er talentfulde, unge afrikanere.
24:02
By unlockingoplåsning and nurturingpleje theirderes creativekreativ potentialpotentiel,
373
1430000
3000
Ved at åbne op og nære deres kreative potentiale,
24:05
we can createskab a steptrin changelave om in Africa'sAfrikas futurefremtid.
374
1433000
4000
kan vi skabe en trinvis forandring for Afrikas fremtid.
24:09
Over time, they will contributebidrage to AfricanAfrikanske developmentudvikling
375
1437000
4000
Over tid vil de bidrage til afrikansk udvikling
24:13
and to sciencevidenskab in waysmåder we can only imagineforestille.
376
1441000
3000
og til naturvidenskab på måder som vi kun kan forestille os.
24:16
Thank you.
377
1444000
2000
Tak.
24:18
(ApplauseBifald)
378
1446000
21000
(Bifald)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com