English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Guy Winch: How to fix a broken heart

Guy Winch: Sådan heles et knust hjerte

Filmed:
4,093,529 views

Alle oplever før eller senere en hjertesorg. Meget kan gøres anderledes hvis vi har mere forståelse for denne unikke følelsesmæssige smerte. Psykologen Guy Winch fortæller at helingen af et knus hjerte begynder med at bekæmpe de instinkter, der får os til at idealisere ekskærester og søge forklaringer, der ofte ikke er der. Her kan du lære, hvad der skal til for at overvinde hjertesorgen.

- Psychologist, author
Guy Winch asks us to take our emotional health as seriously as we take our physical health -- and explores how to heal from common heartaches. Full bio

At some pointpunkt in our livesliv,
I løbet af vores liv
00:12
almostnæsten everyhver one of us
will have our hearthjerte brokengået i stykker.
vil vi næsten alle opleve
at få hjertet knust.
00:14
My patientpatient KathyKathy plannedplanlagt her weddingbryllup
when she was in middlemidten schoolskole.
Min patient, Kathy, planlagde sit bryllup,
da hun stadig gik i folkeskole.
00:18
She would meetmøde her futurefremtid husbandmand
Hun ville møde sin kommende mand,
00:23
by agealder 27,
når hun var 27 år gammel,
00:25
get engagedbeskæftiget a yearår latersenere
blive forlovet et år senere
00:26
and get marriedgift a yearår after that.
og blive gift et år efter.
00:28
But when KathyKathy turnedvendt 27,
she didn't find a husbandmand.
Men da Kathy fyldte 27,
fandt hun ikke en mand.
00:31
She foundfundet a lumpklump in her breastbryst.
Hun fandt en knude i sit bryst.
00:35
She wentgik throughigennem manymange monthsmåneder
of harshbarske chemotherapykemoterapi
Hun fik hård kemoterapi
gennem mange måneder
00:38
and painfulsmertefuld surgeriesoperationer,
og smertefulde operationer,
00:41
and then just as she was readyparat
to jumphoppe back into the datingdating worldverden,
og da hun endelig var klar til
at date igen,
00:43
she foundfundet a lumpklump in her other breastbryst
fandt hun en knude i sit andet bryst
00:47
and had to do it all over again.
og måtte starte forfra igen.
00:50
KathyKathy recoveredgenvundet, thoughselvom,
Kathy kom sig dog –
00:53
and she was eagerivrig to resumeCV
her searchSøg for a husbandmand
og hun var ivrig efter at
genoptage sin søgen,
00:54
as soonsnart as her eyebrowsøjenbryn grewvoksede back in.
så snart hendes øjenbryn
voksede frem igen.
00:57
When you're going
on first datesdatoer in NewNye YorkYork CityCity,
På første date i New York,
01:00
you need to be ablei stand to expressudtrykke
a widebred rangerækkevidde of emotionsfølelser.
må du kunne udtrykke
en bred vifte af følelser.
01:02
(LaughterLatter)
(Latter)
01:05
SoonSnart afterwardsbagefter,
she metmødte RichRige and fellfaldt in love.
Snart derefter mødte hun Rich
og blev forelsket.
01:07
The relationshipforhold was everything
she hopedhåbet it would be.
Forholdet var alt det hun håbede
det ville være.
01:10
SixSeks monthsmåneder latersenere,
Seks måneder senere,
01:14
after a lovelydejlig weekendweekend in NewNye EnglandEngland,
efter en dejlig weekend i New England,
01:15
RichRige madelavet reservationsreservationer
at theirderes favoritefavorit romanticromantisk restaurantrestaurant.
reserverede Rich et bord på deres
romantiske yndlingsrestaurant.
01:18
KathyKathy knewvidste he was going to proposeforeslå,
Kathy vidste, at han ville fri til hende,
01:22
and she could barelyknap
containindeholde her excitementspænding.
og hun kunne knapt skjule
sin begejstring.
01:24
But RichRige did not proposeforeslå
to KathyKathy that night.
Men Rich friede ikke til Kathy den aften.
01:28
He brokegik i stykker up with her.
Han slog op med hende.
01:31
As deeplydybt as he caredplejes
for KathyKathy -- and he did --
Skønt han holdt meget af
Kathy, og det gjorde han,
01:33
he simplyganske enkelt wasn'tvar ikke in love.
var han bare ikke forelsket.
01:36
KathyKathy was shatteredknust.
Kathy var ødelagt.
01:39
Her hearthjerte was trulyvirkelig brokengået i stykker,
and she now facedkonfronteret yetendnu anotheren anden recoveryRecovery.
Hendes hjerte var knust og nu
måtte hun atter hele.
01:41
But fivefem monthsmåneder after the breakupbruddet,
Men fem måneder efter bruddet
01:46
KathyKathy still couldn'tkunne ikke stop
thinkingtænker about RichRige.
kunne Kathy stadig ikke holde op
med at tænke på Rich.
01:49
Her hearthjerte was still very much brokengået i stykker.
Hendes hjerte var stadig helt knust.
01:52
The questionspørgsmål is:
Spørgsmålet er:
01:56
Why?
Hvorfor?
01:57
Why was this incrediblyutroligt strongstærk
and determinedfast besluttet womankvinde
Hvorfor var denne stærke og
målrettede kvinde
01:59
unableude af stand to marshalMarshal the samesamme
emotionalfølelsesmæssig resourcesressourcer
ikke i stand til at udnytte de
samme emotionelle ressourcer,
02:03
that got her throughigennem fourfire yearsflere år
of cancerKræft treatmentsbehandlinger?
som fik hende gennem fire
års kræftbehandling?
02:06
Why do so manymange of us flounderskrubbe
Hvorfor kæmper så mange af os
02:10
when we're tryingforsøger
to recovergendanne from heartbreakhjertesorg?
med at komme over et knust hjerte?
02:12
Why do the samesamme copingcoping mechanismsmekanismer
Hvorfor virker de samme mekanismer,
02:16
that get us throughigennem all kindsformer
of life challengesudfordringer
der gør os i stand til at overkomme
alle mulige udfordringer,
02:18
failsvigte us so miserablyynkeligt
when our hearthjerte getsfår brokengået i stykker?
ikke når vi får vores hjerte knust?
02:21
In over 20 yearsflere år of privateprivat practiceøve sig,
I over 20 år som behandler,
02:25
I have seenset people
of everyhver agealder and backgroundbaggrund
har jeg set mennesker i alle aldre og
med forskellige baggrunde,
02:28
faceansigt everyhver mannermåde of heartbreakhjertesorg,
møde alle former for hjertesorg,
02:31
and what I've learnedlærte is this:
og dette er hvad, jeg har lært:
02:33
when your hearthjerte is brokengået i stykker,
Når dit hjerte bliver knust,
02:36
the samesamme instinctsinstinkter you ordinarilysædvanligvis relystole on
vil de instinkter, du normalt stoler på,
02:39
will time and again leadat føre you
down the wrongforkert pathsti.
igen og igen lede dig i den
forkerte retning.
02:42
You simplyganske enkelt cannotkan ikke trusttillid
what your mindsind is tellingfortæller you.
Du kan simpelthen ikke regne med
det dit sind fortæller dig.
02:46
For exampleeksempel, we know from studiesundersøgelser
of heartbrokensønderknust people
For eksempel ved vi fra studier
af personer med hjertesorg,
02:51
that havingat have a clearklar understandingforståelse
of why the relationshipforhold endedsluttede
at en klar forståelse af
årsagen til bruddet,
02:54
is really importantvigtig
for our abilityevne to movebevæge sig on.
er utroligt vigtigt for at
kunne komme videre
02:57
YetEndnu time and again,
Men alligevel,
03:01
when we are offeredtilbydes a simpleenkel
and honestærlig explanationforklaring
når vi får en enkel
og ærlig forklaring,
03:03
like the one RichRige offeredtilbydes KathyKathy,
som den Rich gav Kathy,
03:06
we rejectAfvis it.
afviser vi den.
03:08
HeartbreakHjertesorg createsskaber
suchsådan dramaticdramatisk emotionalfølelsesmæssig painsmerte,
Hjertesorg skaber så dramatisk
en følelsesmæssig smerte,
03:10
our mindsind tellsfortæller us the causeårsag
mustskal be equallyligeligt dramaticdramatisk.
at årsagen simpelthen bare må
være lige så dramatisk.
03:14
And that guttarm instinctinstinkt is so powerfulkraftfuld,
Og den mavefornemmelse er så stærk,
03:18
it can make even the mostmest reasonablerimelig
and measuredmålt of us
at den kan få selv de mest fornuftige
og afbalancerede af os
03:21
come up with mysteriesmysterier
and conspiracysammensværgelse theoriesteorier
til at opfinde mysterier og
konspirationsteorier,
03:24
where noneingen existeksisterer.
hvor de slet ikke findes.
03:28
KathyKathy becameblev til convincedoverbevist
something mustskal have happenedskete
Kathy blev overbevist om,
at noget måtte være sket
03:30
duringi løbet af her romanticromantisk getawayflugt with RichRige
på hendes romantiske weekend med Rich,
03:32
that souredsyrnede him on the relationshipforhold,
som gjorde ham træt af forholdet,
03:34
and she becameblev til obsessedbesat
with figuringregne out what that was.
og blev besat af at finde ud af,
hvad det var.
03:36
And so she spentbrugt countlessutallige hourstimer
Derfor brugte hun utallige timer på
03:40
going throughigennem everyhver minuteminut
of that weekendweekend in her mindsind,
at gennemgå hvert eneste minut
af weekenden i sit hoved,
03:42
searchingsøger her memoryhukommelse for cluesspor
that were not there.
og søgte ledetråde i sin hukommelse,
som ikke var der.
03:45
Kathy'sKathys mindsind trickedlokket her
into initiatinginitiere this wildvild goosegås chaseChase.
Kathys sind narrede hende til
at starte en meningsløs jagt.
03:50
But what compelledtvunget her to commitbegå to it
for so manymange monthsmåneder?
Men hvad drev hende til at
fortsætte i månedsvis?
03:54
HeartbreakHjertesorg is farlangt more insidioussnigende
than we realizerealisere.
Hjertesorg bedrager langt
mere end vi tror.
03:59
There is a reasongrund we keep going
down one rabbitkanin holehul after anotheren anden,
Der er en grund til, at vi bliver ved med
at gøre nyttesløse ting,
04:03
even when we know it's going
to make us feel worseværre.
selvom vi ved, at de vil få os til
at få det endnu værre.
04:08
BrainHjernen studiesundersøgelser have shownvist
Studier af hjernen har vist,
04:11
that the withdrawaltilbagetrækning of romanticromantisk love
at når en romantisk kærlighed forsvinder,
04:13
activatesaktiverer the samesamme mechanismsmekanismer
in our brainhjerne that get activatedaktiveret
aktiveres de samme mekanismer
i hjernen, som aktiveres,
04:15
when addictsmisbrugere are withdrawingtilbagetrækning
from substancesstoffer like cocainekokain or opioidsopioider.
når en misbruger går på afvænning
fra stoffer som kokain og opiater.
04:19
KathyKathy was going throughigennem withdrawaltilbagetrækning.
Kathy var på afvænning.
04:25
And sincesiden she could not have
the heroinheroin of actuallyrent faktisk beingvære with RichRige,
Og da hun ikke kunne få stoffet
at være sammen med Rich,
04:27
her unconsciousbevidstløs mindsind chosevalgte
the methadonemetadon of her memorieserindringer with him.
valgte hun ubevidst et metadon:
hendes minder med ham.
04:31
Her instinctsinstinkter told her
she was tryingforsøger to solveløse a mysterymysterium,
Instinkterne bildte hende ind
at hun opklarede et mysterie,
04:37
but what she was actuallyrent faktisk doing
men faktisk var hun igang med,
04:40
was getting her fixrette op.
at få sit fix.
04:41
This is what makesmærker heartbreakhjertesorg
so difficultsvært to healhele.
Det er det, der gør et knust hjerte
så svært at hele.
04:45
AddictsMisbrugere know they're addictedafhængige.
Stofmisbrugere ved, når de er afhængige.
04:49
They know when they're shootingskydning up.
De ved, hvornår de tager et fix.
04:51
But heartbrokensønderknust people do not.
Men det gør folk med hjertesorg ikke.
04:53
But you do now.
Men det ved du nu.
04:56
And if your hearthjerte is brokengået i stykker,
you cannotkan ikke ignoreignorere that.
Og hvis dit hjerte er knust,
kan du ikke ignorere det.
04:58
You have to recognizegenkende that,
as compellingoverbevisende as the urgetrang til is,
Du er nødt til at indse,
uanset hvor fristende det er,
05:02
with everyhver triprejse down memoryhukommelse laneLane,
everyhver texttekst you sendsende,
at ethvert tilbageblik,
hver sms du sender,
05:06
everyhver secondanden you spendbruge
stalkingstalking your exex on socialsocial mediamedier,
hvert minut du bruger på at følge
din eks på sociale medier,
05:09
you are just feedingfodring your addictionafhængighed,
er med til at styrke din afhængighed
05:13
deepeninguddybning your emotionalfølelsesmæssig painsmerte
og forstærke de
smertefulde følelser,
05:15
and complicatingkomplicerende your recoveryRecovery.
som gør det sværere at komme sig.
05:17
GettingAt få over heartbreakhjertesorg is not a journeyrejse.
At komme over hjertesorg er ikke en rejse.
05:20
It's a fightkæmpe, and your reasongrund
is your strongeststærkeste weaponvåben.
Det er en kamp og din fornuft
er dit stærkeste våben.
05:23
There is no breakupbruddet explanationforklaring
that's going to feel satisfyingopfylder.
Ingen forklaring på bruddet
vil føles tilfredsstillende.
05:27
No rationalerationale can take away
the painsmerte you feel.
Ingen rationel årsag vil kunne
fjerne smerten, du føler.
05:31
So don't searchSøg for one,
don't wait for one,
Så led ikke efter en,
vent ikke på en,
05:34
just acceptacceptere the one you were offeredtilbydes
or make up one yourselfdig selv
accepter bare den du fik,
eller find på din egen
05:37
and then put the questionspørgsmål to resthvile,
og lad det ligge,
05:40
because you need that closurelukning
to resistmodstå the addictionafhængighed.
for du har brug for afslutning
for at modstå afhængigheden.
05:42
And you need something elseandet as well:
Og du behøver også noget andet:
05:46
you have to be willingvillig to let go,
Viljen til at give slip,
05:50
to acceptacceptere that it's over.
at acceptere at det er slut.
05:53
OtherwiseEllers, your mindsind
will feedfoder on your hopehåber
Ellers vil dit sind leve på håb
05:56
and setsæt you back.
og holde dig tilbage.
05:58
HopeHåber can be incrediblyutroligt destructivedestruktive
when your hearthjerte is brokengået i stykker.
Håb kan være enormt destruktivt,
når dit hjerte er knust.
06:01
HeartbreakHjertesorg is a mastermestre manipulatormanipulator.
Hjertesorg er en mestermanipulator.
06:07
The easelethed with whichhvilken it getsfår our mindsind
to do the absoluteabsolut oppositemodsat
Den lethed hvormed den påvirker
os i modsat retning,
06:10
of what we need in orderbestille to recovergendanne
væk fra det vi trænger til,
06:13
is remarkablebemærkelsesværdig.
er påfaldende.
06:16
One of the mostmest commonalmindelige tendenciestendenser
we have when our hearthjerte is brokengået i stykker
Noget af det vi oftest gør
når hjertet er knust,
06:17
is to idealizeidealisere the personperson who brokegik i stykker it.
er at idealisere personen, som knuste det.
06:21
We spendbruge hourstimer rememberinghuske theirderes smilesmil,
Vi tænker i timevis på, hvordan de smiler,
06:24
how great they madelavet us feel,
hvor godt de fik os til at føle os,
06:27
that time we hikedskruet up the mountainbjerg
and madelavet love underunder the starsstjerner.
den gang, vi vandrede op ad bjerget
og elskede under stjernerne.
06:29
All that does is make our losstab
feel more painfulsmertefuld.
Det gør kun tabet
mere smertefuldt.
06:34
We know that.
Vi ved det godt.
06:38
YetEndnu we still allowgive lov til our mindsind to cyclecyklus
throughigennem one greateststørst hithit after anotheren anden,
Men alligevel lader vi tankerne kredse
om det ene hit efter det andet,
06:40
like we were beingvære heldholdt hostagegidsel by our ownegen
passive-aggressivepassiv-aggressiv SpotifySpotify playlistafspilningsliste.
som gidsel af vores egen
passivt-aggressive playliste på Spotify.
06:45
(LaughterLatter)
(Latter)
06:49
HeartbreakHjertesorg will make those thoughtstanker
poppop into your mindsind.
Hjertesorg vil få de tanker til
at dukke op i dit hoved.
06:54
And so to avoidundgå idealizingidealiserende,
you have to balancebalance them out
Så for at undgå idealisering,
må du vende balancen
06:57
by rememberinghuske theirderes frownrynke panden,
not just theirderes smilesmil,
ved at huske deres panderynken,
ikke bare deres smil,
07:00
how baddårlig they madelavet you feel,
hvor dårligt de fik dig til at føle dig,
07:04
the factfaktum that after the lovemakingelskov,
you got lostfaret vild comingkommer down the mountainbjerg,
og det faktum, at I efter elskoven
farede vild på vej ned ad bjerget,
07:06
arguedargumenteret like crazyhelt vildt
and didn't speaktale for two daysdage.
skændtes voldsomt og ikke talte
sammen i to dage.
07:10
What I tell my patientspatienter
is to compilekompilere an exhaustiveudtømmende listliste
Jeg siger til mine patienter,
at de skal lave en komplet liste
07:14
of all the waysmåder
the personperson was wrongforkert for you,
over alt, der gjorde denne person
forkert,
07:18
all the baddårlig qualitieskvaliteter, all the petkæledyr peevespeeves,
alle de dårlige kvaliteter,
alle irritationsmomenter,
07:21
and then keep it on your phonetelefon.
og gemme den på deres telefon.
07:23
(LaughterLatter)
(Latter)
07:25
And onceenkelt gang you have your listliste,
Og når du har din liste,
07:27
you have to use it.
må du også bruge den.
07:29
When I hearhøre even a hintantydning of idealizingidealiserende
Ved det mindste hint af idealisering,
07:30
or the faintestfjerneste whiffpust
of nostalgianostalgi in a sessionsession,
eller det mindste tegn på nostalgi
under samtalen,
07:33
I go, "PhoneTelefon, please."
siger jeg, "Telefon, tak."
07:36
(LaughterLatter)
(Latter)
07:38
Your mindsind will try to tell you
they were perfectperfektionere.
Dit sind vil prøve at sige dig,
at de var perfekte.
07:41
But they were not,
and neitheringen af ​​dem was the relationshipforhold.
Men det var de ikke, og det var
forholdet heller ikke.
07:43
And if you want to get over them,
you have to remindminde om yourselfdig selv of that,
Og hvis du vil komme over dem,
må du minde dig selv om det,
07:46
frequentlyhyppigt.
ofte.
07:50
NoneIngen of us is immuneimmun to heartbreakhjertesorg.
Ingen af os er immune for hjertesorg.
07:52
My patientpatient MiguelMiguel was a 56-year-old-år gammel
seniorsenior- executiveudøvende in a softwaresoftware companySelskab.
Min patient, Miguel, var en 56-årig
senior leder i et software-firma.
07:55
FiveFem yearsflere år after his wifekone dieddøde,
Fem år efter hans kone døde
08:01
he finallyendelig feltfølte readyparat
to startStart datingdating again.
følte han sig endelig klar
til at date igen.
08:03
He soonsnart metmødte SharonSharon,
Snart mødte han Sharon
08:06
and a whirlwindhvirvelvind romanceromantik ensuedfulgte.
og en vild romance fulgte.
08:07
They introducedindført eachhver other
to theirderes adultvoksen childrenbørn after one monthmåned,
De præsenterede hinanden for deres
voksne børn efter en måned
08:10
and they movedflyttet in togethersammen after two.
og flyttede sammen efter to.
08:13
When middle-agedmidaldrende people datedato,
they don't messrod around.
Når midaldrende folk dater,
er der ingen tid at miste.
08:16
It's like "Love, ActuallyFaktisk"
meetsopfylder "The FastHurtig and the FuriousRasende."
Det er som en mix af "Love, Actually"
og "The Fast and the Furious".
08:20
(LaughterLatter)
(Latter)
08:23
MiguelMiguel was happiergladere
than he had been in yearsflere år.
Miguel var lykkeligere, end han
havde været i årevis.
08:26
But the night before
theirderes first anniversaryjubilæum,
Men aftenen inden deres
første årsdag
08:29
SharonSharon left him.
forlod Sharon ham.
08:32
She had decidedbesluttede to movebevæge sig to the WestWest CoastKyst
to be closertættere to her childrenbørn,
Hun havde besluttet at flytte vestpå
for at være nærmere sine børn,
08:34
and she didn't want
a long-distancelang distance relationshipforhold.
og hun ville ikke have et
langdistance-forhold.
08:38
MiguelMiguel was totallyhelt blindsidedblindsided
and utterlyaldeles devastatedknust.
Miguel var helt overrumplet
og fuldstændig knust.
08:41
He barelyknap functionedfungerede at work
for manymange, manymange monthsmåneder,
Han kunne knapt fungere på jobbet
i mange, mange måneder,
08:46
and he almostnæsten lostfaret vild his jobjob as a resultresultat.
og mistede næsten sit arbejde
som resultat.
08:49
AnotherEn anden consequencefølge of heartbreakhjertesorg
is that feelingfølelse alonealene and in painsmerte
En anden konsekvens af hjertesorg er,
at ensomheden og smerten
08:52
can significantlyvæsentligt impairforringe
our intellectualintellektuel functioningfunktion,
kan nedsætte vores intellektuelle
funktioner ret drastisk,
08:56
especiallyisær when performingudfører complexkompleks tasksopgaver
involvinginvolverer logiclogik and reasoningræsonnement.
særligt under komplekse opgaver,
der kræver logik og fornuft.
08:59
It temporarilymidlertidigt lowerssænker our IQIQ.
Det mindsker midlertidigt vores IQ.
09:04
But it wasn'tvar ikke just the intensityintensitet
of Miguel'sMiguels griefsorg
Men det var ikke kun intensiteten
af Miguels smerte,
09:08
that confusedforvirret his employersarbejdsgivere;
der forvirrede hans chefer;
09:11
it was the durationvarighed.
det var dens varighed.
09:13
MiguelMiguel was confusedforvirret by this as well
Det forvirrede også Miguel
09:15
and really quitetemmelig embarrassedflov by it.
og gjorde ham flov.
09:18
"What's wrongforkert with me?"
he askedspurgt me in our sessionsession.
"Hvad er der galt med mig?"
spurgte han under en samtale.
09:20
"What adultvoksen spendstilbringer almostnæsten a yearår
getting over a one-yearet-årig relationshipforhold?"
"Hvilken voksen person bruger næsten et år
på at komme over et forhold på et år?"
09:23
ActuallyFaktisk, manymange do.
Det gør mange faktisk.
09:27
HeartbreakHjertesorg sharesaktier all the hallmarkskendetegnende
of traditionaltraditionel losstab and griefsorg:
Hjertesorg deler samme kendetegn
som traditionel sorg og tab:
09:31
insomniasøvnløshed, intrusivepåtrængende thoughtstanker,
Søvnløshed, plagende tanker,
09:36
immuneimmun systemsystem dysfunctiondysfunktion.
problemer med immunforsvaret.
09:38
FortyFyrre percentprocent of people experienceerfaring
clinicallyklinisk measurablemålbare depressiondepression.
40% af de ramte, oplever depression
af klinisk diagnostiserbar grad.
09:40
HeartbreakHjertesorg is a complexkompleks
psychologicalpsykologisk injuryskade.
Hjertesorg er en kompleks
psykologisk skade.
09:45
It impactspåvirkninger us in a multitudevæld of waysmåder.
Det påvirker os på en masse måder.
09:49
For exampleeksempel, SharonSharon was bothbegge very socialsocial
For eksempel var Sharon både meget social
09:52
and very activeaktiv.
og meget aktiv.
09:55
She had dinnersmiddage at the househus everyhver weekuge.
Hun holdt middag i huset hver uge.
09:56
She and MiguelMiguel wentgik on campingCamping tripsture
with other couplespar.
Hun og Miguel tog på campingture
med andre par.
09:59
AlthoughSelv om MiguelMiguel was not religiousreligiøs,
Selvom Miguel ikke var religiøs,
10:02
he accompaniedledsaget SharonSharon
to churchkirke everyhver SundaySøndag,
tog han med Sharon i kirke hver søndag,
10:04
where he was welcomedhilste
into the congregationmenigheden.
hvor han blev budt ind i fællesskabet.
10:06
MiguelMiguel didn't just losetabe his girlfriendkæreste;
Miguel mistede ikke bare en kæreste,
10:09
he lostfaret vild his entirehel socialsocial life,
han mistede hele sit sociale liv,
10:12
the supportivestøttende communityfællesskab
of Sharon'sSharons churchkirke.
det støttende fællesskab i Sharons kirke.
10:15
He lostfaret vild his identityidentitet as a couplepar.
Han mistede sin identitet som par.
10:17
Now, MiguelMiguel recognizedanerkendt the breakupbruddet
had left this hugekæmpe stor voidvoid in his life,
Nu indså Miguel, at bruddet havde
efterladt et gabende hul i hans liv,
10:20
but what he failedmislykkedes to recognizegenkende
men han indså ikke,
10:24
is that it left farlangt more than just one.
at det havde efterladt mere end bare et.
10:27
And that is crucialafgørende,
Og det er vigtigt,
10:30
not just because it explainsforklarer
why heartbreakhjertesorg could be so devastatingødelæggende,
ikke bare fordi det forklarer, hvorfor
hjertesorg kan være så ødelæggende,
10:32
but because it tellsfortæller us how to healhele.
men fordi det viser os,
hvordan vi kan hele.
10:37
To fixrette op your brokengået i stykker hearthjerte,
For at hele dit knuste hjerte
10:40
you have to identifyidentificere these voidshulrum
in your life and fillfylde them,
må du identificere disse huller
i dit liv og fylde dem,
10:43
and I mean all of them.
og jeg mener dem alle.
10:46
The voidshulrum in your identityidentitet:
Hullerne i din identitet.
10:48
you have to reestablishgenoprette who you are
and what your life is about.
Du må finde ud af, hvem du er
og hvad dit liv handler om.
10:50
The voidshulrum in your socialsocial life,
Hullerne i dit sociale liv,
10:54
the missingmangler activitiesaktiviteter,
even the emptytom spacesrum on the wallvæg
de manglende aktiviteter, selv de
tomme huller på væggene,
10:55
where picturesbilleder used to hanghænge.
hvor der engang hang billeder.
10:58
But noneingen of that will do any good
Men intet af det vil gavne dig,
11:01
unlessmed mindre you preventforhindre the mistakesfejl
that can setsæt you back,
hvis du ikke undgår fejlene,
der sætter dig tilbage:
11:03
the unnecessaryunødvendig searchessøgninger for explanationsforklaringer,
den unødvendige søgen på forklaringer,
11:06
idealizingidealiserende your exex insteadi stedet of focusingfokusering
on how they were wrongforkert for you,
idealisering frem for fokus på
alt det forkerte vedkommende gjorde,
11:09
indulginghengiver thoughtstanker and behaviorsadfærd
that still give them a starringstjernespækket rolerolle
tanker og opførsel, der giver
denne person en hovedrolle
11:13
in this nextNæste chapterkapitel of your life
i næste del af dit liv,
11:17
when they shouldn'tbør ikke be an extraekstra.
skønt de end ikke
bør have biroller.
11:19
GettingAt få over heartbreakhjertesorg is hardhårdt,
At komme sig over hjertesorg er svært,
11:22
but if you refusenægte to be misledvildledt
by your mindsind and you take stepstrin to healhele,
men hvis nægter at lade dig forlede
og går i den rigtige retning,
11:24
you can significantlyvæsentligt minimizeminimere
your sufferinglidelse.
kan du mindske din lidelse væsentligt.
11:29
And it won'tvil ikke just be you
who benefitfordel from that.
Og det er ikke kun dig,
det vil komme til gavn.
11:32
You'llDu vil be more presenttil stede with your friendsvenner,
Du vil være mere tilstedeværende
med venner,
11:34
more engagedbeskæftiget with your familyfamilie,
mere engageret i din familie.
11:36
not to mentionnævne the billionsmilliarder of dollarsdollars
of compromisedkompromitteret productivityproduktivitet
For ikke at nævne de millioner i
nedsat produktivitet,
11:39
in the workplacearbejdsplads that could be avoidedundgås.
som kan spares på arbejdspladsen.
11:43
So if you know someonenogen who is heartbrokensønderknust,
Kender du nogen med et knust hjerte,
11:46
have compassionmedfølelse,
så vis medfølelse,
11:49
because socialsocial supportsupport has been foundfundet
to be importantvigtig for theirderes recoveryRecovery.
for social støtte viser sig at være
vigtig for at komme sig.
11:50
And have patiencetålmodighed,
Og hav tålmodighed
11:55
because it's going to take them longerlængere
to movebevæge sig on than you think it should.
for det kommer til at tage længere tid
for dem, end du synes, det burde.
11:57
And if you're hurtingsåre,
Og hvis du har ondt,
12:01
know this:
så husk dette:
12:03
it's difficultsvært, it is a battlekamp
withininden for your ownegen mindsind,
Det er svært. Det er
en kamp i dit sind
12:05
and you have to be diligentflittig to winvinde.
og du må være vedholdende for at vinde.
12:08
But you do have weaponsvåben.
Men du har våben.
12:10
You can fightkæmpe.
Du kan kæmpe.
12:12
And you will healhele.
Og du vil hele.
12:14
Thank you.
Tak.
12:16
(ApplauseBifald)
(Klapsalve)
12:17
Translated by Kamilla Christiansen
Reviewed by Yuan Fun Kan

▲Back to top

About the speaker:

Guy Winch - Psychologist, author
Guy Winch asks us to take our emotional health as seriously as we take our physical health -- and explores how to heal from common heartaches.

Why you should listen

Guy Winch is a licensed psychologist who works with individuals, couples and families. As an advocate for psychological health, he has spent the last two decades adapting the findings of scientific studies into tools his patients, readers and audience members can use to enhance and maintain their mental health. As an identical twin with a keen eye for any signs of favoritism, he believes we need to practice emotional hygiene with the same diligence with which we practice personal and dental hygiene.

His recent book, Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure, and Other Everyday Hurts, has been translated in 24 languages. He writes the popular "Squeaky Wheel Blog" on PsychologyToday.com, and he is the author of The Squeaky Wheel: Complaining the Right Way to Get Results, Improve Your Relationships and Enhance Self-Esteem. His new book, How to Fix a Broken Heart, was published by TED Books/Simon & Schuster in 2017. He has also dabbled in stand-up comedy.

More profile about the speaker
Guy Winch | Speaker | TED.com