English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Κνουτ Χάνες Κνουτ Χάνες: Δύο λόγοι που αποτυγχάνουν οι εταιρείες - και πώς να τους αποφύγετε

Filmed:
1,949,037 views

Είναι εφικτό να διοικείτε μια εταιρεία και να την επανεφευρίσκετε ταυτόχρονα; Για τον σχεδιαστή στρατηγικής επιχειρήσεων Κνουτ Χάνες, η ικανότητα να καινοτομείς αφού έχεις πετύχει είναι το γνώρισμα ενός σπουδαίου οργανισμού. Μοιράζεται ιδέες για το πως να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ της τελειοποίησης αυτών που ήδη ξέρουμε και της εξερεύνησης εντελώς νέων ιδεών, και εξηγεί πώς να αποφύγουμε δύο μεγάλες παγίδες στρατηγικής.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsαιτιολογικό companiesεταιρείες failαποτυγχάνω:
Αυτοί είναι οι δύο λόγοι
που αποτυγχάνουν οι εταιρείες:
00:13
they only do more of the sameίδιο,
Είτε συνεχίζουν να κάνουν
μόνο ό,τι έκαναν έως τώρα,
00:17
or they only do what's newνέος.
είτε κάνουν μόνο καινούργια.
00:20
To me the realπραγματικός, realπραγματικός
solutionλύση to qualityποιότητα growthανάπτυξη
Για εμένα, η πραγματική λύση
για την ποιοτική ανάπτυξη
00:23
is figuringκατανόηση out the balanceισορροπία
betweenμεταξύ two activitiesδραστηριότητες:
είναι να υπάρχει ισορροπία
ανάμεσα σε αυτά τα δύο:
00:28
explorationεξερεύνηση and exploitationεκμετάλλευση.
Στην εξερεύνηση και την αξιοποίηση.
00:32
BothΚαι οι δύο are necessaryΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ,
Είναι και τα δύο αναγκαία,
00:35
but it can be too much of a good thing.
αλλά όχι όταν τα έχουμε
σε υπερβολικό βαθμό.
00:36
ConsiderΘεωρούν FacitFACIT.
Σκεφτείτε την εταιρεία Facit.
00:41
I'm actuallyπράγματι oldπαλαιός enoughαρκετά to rememberθυμάμαι them.
Είμαι αρκετά μεγάλος και τη θυμάμαι.
00:43
FacitFACIT was a fantasticφανταστικός companyΕταιρία.
Η Facit ήταν μια εκπληκτική εταιρεία.
00:45
They were bornγεννημένος deepβαθύς in the SwedishΣουηδικά forestδάσος,
Δημιουργήθηκε στη Σουηδία
00:47
and they madeέκανε the bestκαλύτερος
mechanicalμηχανικός calculatorsυπολογιστές in the worldκόσμος.
και κατασκεύαζε τα καλύτερα
μηχανικά κομπιουτεράκια στον κόσμο.
00:50
EverybodyΟ καθένας used them.
Όλοι τα χρησιμοποιούσαν.
00:54
And what did FacitFACIT do when
the electronicηλεκτρονικός calculatorαριθμομηχανή cameήρθε alongκατά μήκος?
Και τι έκανε η Facit όταν εμφανίστηκαν
τα ηλεκτρονικά κομπιουτεράκια;
00:56
They continuedσυνεχίζεται doing exactlyακριβώς the sameίδιο.
Συνέχισαν να κάνουν ακριβώς ότι και πριν.
01:01
In sixέξι monthsμήνες, they wentπήγε
from maximumανώτατο όριο revenueέσοδα ...
Σε έξι μήνες από το μέγιστο κέρδος...
01:04
and they were goneχαμένος.
εξαφανίστηκαν.
01:08
GoneΠάει.
Εξαφανίστηκαν.
01:10
To me, the ironyειρωνεία about the FacitFACIT storyιστορία
Η ειρωνεία στην ιστορία της Facit
01:11
is hearingακρόαση about the FacitFACIT engineersμηχανικούς,
είναι ότι οι μηχανικοί της εταιρείας
01:15
who had boughtαγορασμένος cheapφτηνός, smallμικρό
electronicηλεκτρονικός calculatorsυπολογιστές in JapanΙαπωνία
είχαν αγοράσει φθηνά, μικρά
ηλεκτρονικά κομπιουτεράκια στην Ιαπωνία
01:19
that they used to double-checkΕλέγξτε προσεκτικά
theirδικα τους calculatorsυπολογιστές.
ώστε να επανελέγχουν
τα δικά τους κομπιουτεράκια.
01:24
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
01:27
FacitFACIT did too much exploitationεκμετάλλευση.
Η Facit έκανε υπερεκμετάλλευση.
01:29
But explorationεξερεύνηση can go wildάγριος, too.
Αλλά και η εξερεύνηση
μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη.
01:32
A fewλίγοι yearsχρόνια back,
Πριν μερικά χρόνια,
01:34
I workedεργάστηκε closelyαπο κοντα alongsideπαράλληλα με
a EuropeanΕυρωπαϊκή biotechβιοτεχνολογίας companyΕταιρία.
συνεργαζόμουν στενά με μια ευρωπαϊκή
εταιρεία βιοτεχνολογίας.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Ας την ονομάσουμε OncoSearch.
01:40
The companyΕταιρία was brilliantλαμπρός.
Η εταιρεία ήταν υπέροχη.
01:42
They had applicationsεφαρμογών that promisedυποσχέθηκε
to diagnoseδιαγιγνώσκω, even cureθεραπεία,
Είχαν εφαρμογές που υπόσχονταν
να διαγνώσκουν, ή ακόμη και να θεραπεύουν
01:44
certainβέβαιος formsμορφές of bloodαίμα cancerΚαρκίνος.
συγκεκριμένες μορφές καρκίνου στο αίμα.
01:49
EveryΚάθε day was about
creatingδημιουργώντας something newνέος.
Κάθε μέρα δημιουργούσε και κάτι νέο.
01:52
They were extremelyεπακρώς innovativeκαινοτόμο,
Ήταν εξαιρετικά καινοτόμοι
01:55
and the mantraμάντρα was,
"When we only get it right,"
και το σύνθημά τους ήταν:
«Μόνο αν το κάνουμε σωστά»,
01:58
or even, "We want it perfectτέλειος."
ή «Το θέλουμε τέλειο».
02:01
The sadλυπημένος thing is,
Το λυπηρό είναι
02:04
before they becameέγινε perfectτέλειος --
ότι προτού τελειοποιηθούν,
02:06
even good enoughαρκετά --
ή προτού γίνουν αρκετά καλοί,
02:08
they becameέγινε obsoleteαπαρχαιωμένος.
έγιναν παρωχημένοι.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationεξερεύνηση.
Η OncoSearch εξερευνούσε υπερβολικά.
02:13
I first heardακούσει about explorationεξερεύνηση
and exploitationεκμετάλλευση about 15 yearsχρόνια agoπριν,
Πρωτάκουσα για την εξερεύνηση
και την εκμετάλλευση πριν 15 χρόνια,
02:17
when I workedεργάστηκε as a visitingεπίσκεψη
scholarλόγιος at StanfordΠανεπιστήμιο του Στάνφορντ UniversityΠανεπιστήμιο.
όταν εργαζόμουν ως επισκέπτης καθηγητής
στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ.
02:23
The founderιδρυτής of the ideaιδέα is JimJim MarchΜάρτιος.
Ο ιδρυτής της ιδέας είναι ο Τζιμ Μαρτς.
02:27
And to me the powerεξουσία of the ideaιδέα
is its practicalityπρακτικότητα.
Για εμένα η δύναμη της ιδέας
βρίσκεται στην πρακτικότητά της.
02:30
ExplorationΕξερεύνηση.
Εξερεύνηση.
02:35
ExplorationΕξερεύνηση is about
comingερχομός up with what's newνέος.
Η εξερεύνηση σχετίζεται
με την επινόηση του καινούργιου.
02:36
It's about searchΨάξιμο,
Σχετίζεται με την έρευνα,
02:40
it's about discoveryανακάλυψη,
με την ανακάλυψη,
02:42
it's about newνέος productsπροϊόντα,
με νέα προϊόντα,
02:43
it's about newνέος innovationsκαινοτομίες.
και με νέες καινοτομίες.
02:45
It's about changingαλλάζοντας our frontiersσύνορα.
Σχετίζεται με την αλλαγή των ορίων μας.
02:47
Our heroesήρωες are people
who have doneΈγινε explorationεξερεύνηση:
Ήρωές μας είναι άτομα
που έχουν εξερευνήσει:
02:51
MadameΜαντάμ CurieΚιουρί,
Μαρία Κιουρί,
02:54
PicassoΟ Πικάσο,
Πικάσο,
02:56
NeilNeil ArmstrongΆρμστρονγκ,
Νιλ Άρμστρονγκ,
02:57
SirΟ Sir EdmundEdmund HillaryΧίλαρι, etcκαι τα λοιπα.
Σερ Έντμουντ Χίλαρι, και άλλοι.
02:58
I come from NorwayΝορβηγία;
Είμαι από τη Νορβηγία
03:01
all our heroesήρωες are explorersεξερευνητές,
and they deserveαξίζω to be.
και όλοι οι ήρωές μας είναι εξερευνητές
και τους αξίζει να είναι.
03:03
We all know that explorationεξερεύνηση is riskyεπικίνδυνος.
Όλοι γνωρίζουμε
ότι η εξερεύνηση είναι επίφοβη.
03:09
We don't know the answersαπαντήσεις,
Δεν ξέρουμε τις απαντήσεις,
03:12
we don't know if we're going to find them,
δεν ξέρουμε αν θα τις βρούμε,
03:14
and we know that the risksκινδύνους are highυψηλός.
και ξέρουμε ότι οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.
03:16
ExploitationΕκμετάλλευσης is the oppositeαπεναντι απο.
Η αξιοποίηση είναι το αντίθετο.
03:18
ExploitationΕκμετάλλευσης is takingλήψη
the knowledgeη γνώση we have
Η αξιοποίηση σχετίζεται
με τη γνώση που ήδη έχουμε
03:20
and makingκατασκευή good, better.
και τη βελτίωσή της.
03:23
ExploitationΕκμετάλλευσης is about makingκατασκευή
our trainsτρένα runτρέξιμο on time.
Η αξιοποίηση σχετίζεται
με τον σωστό συγχρονισμό.
03:26
It's about makingκατασκευή good productsπροϊόντα
fasterγρηγορότερα and cheaperπιο φθηνα.
Σχετίζεται με την γρηγορότερη
και φθηνότερη παραγωγή καλών προϊόντων.
03:29
ExploitationΕκμετάλλευσης is not riskyεπικίνδυνος --
Η αξιοποίηση δεν ενέχει κινδύνους,
03:34
in the shortμικρός termόρος.
βραχυπρόθεσμα.
03:37
But if we only exploitεκμεταλλεύομαι,
Αλλά εάν μόνο αξιοποιούμε,
03:39
it's very riskyεπικίνδυνος in the long termόρος.
τότε μακροπρόθεσμα υπάρχει κίνδυνος.
03:41
And I think we all have memoriesαναμνήσεις
of the famousπερίφημος popκρότος groupsομάδες
Πιστεύω ότι όλοι θυμόμαστε
δημοφιλή ποπ συγκροτήματα
03:44
who keep singingτραγούδι the sameίδιο songsΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
again and again,
που λένε τα ίδια τραγούδια ξανά και ξανά,
03:48
untilμέχρις ότου they becomeγίνομαι obsoleteαπαρχαιωμένος
or even patheticαξιολύπητο.
μέχρι να γίνουν παρωχημένα
ή ακόμη και αξιολύπητα.
03:51
That's the riskκίνδυνος of exploitationεκμετάλλευση.
Αυτός είναι ο κίνδυνος της αξιοποίησης.
03:56
So if we take a long-termμακροπρόθεσμα
perspectiveπροοπτική, we exploreεξερευνώ.
Αν επιλέξουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική,
εξερευνούμε.
04:00
If we take a short-termβραχυπρόθεσμα
perspectiveπροοπτική, we exploitεκμεταλλεύομαι.
Αν επιλέξουμε μια βραχυπρόθεσμη
προοπτική, αξιοποιούμε.
04:05
SmallΜικρό childrenπαιδιά, they exploreεξερευνώ all day.
Τα μικρά παιδιά εξερευνούν όλη μέρα.
04:09
All day it's about explorationεξερεύνηση.
Όλη η μέρα σχετίζεται με την εξερεύνηση.
04:12
As we growκαλλιεργώ olderΠαλαιότερα,
Καθώς μεγαλώνουμε,
04:15
we exploreεξερευνώ lessπιο λιγο because we have
more knowledgeη γνώση to exploitεκμεταλλεύομαι on.
εξερευνούμε λιγότερο γιατί έχουμε
περισσότερη γνώση για αξιοποίηση.
04:16
The sameίδιο goesπηγαίνει for companiesεταιρείες.
Το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες.
04:21
CompaniesΕταιρείες becomeγίνομαι,
by natureφύση, lessπιο λιγο innovativeκαινοτόμο
Οι εταιρείες γίνονται, εξ ορισμού,
λιγότερο καινοτόμες,
04:24
as they becomeγίνομαι more competentικανός.
καθώς γίνονται πιο ικανές.
04:28
And this is, of courseσειρά μαθημάτων,
a bigμεγάλο worryανησυχία to CEOsΔιευθύνοντες σύμβουλοι.
Κι αυτό ασφαλώς προκαλεί μεγάλη ανησυχία
στους διευθύνοντες συμβούλους.
04:31
And I hearακούω very oftenσυχνά questionsερωτήσεις
phrasedδιατύπωση in differentδιαφορετικός waysτρόπους.
Ακούω πολύ συχνά ερωτήσεις
διατυπωμένες με διαφορετικούς τρόπους.
04:35
For exampleπαράδειγμα,
Για παράδειγμα,
04:39
"How can I bothκαι τα δυο effectivelyαποτελεσματικά runτρέξιμο
and reinventανακαλύψουμε εκ νέου my companyΕταιρία?"
«Πώς μπορώ να διοικήσω και να επανευφεύρω
την εταιρεία μου αποτελεσματικά;»
04:41
Or, "How can I make sure
Ή «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ
04:46
that our companyΕταιρία changesαλλαγές
before we becomeγίνομαι obsoleteαπαρχαιωμένος
ότι η εταιρεία μας αλλάζει
πρίν γίνουμε παρωχημένοι
04:48
or are hitΚτύπημα by a crisisκρίση?"
ή χτυπηθούμε από την κρίση;»
04:52
So, doing one well is difficultδύσκολος.
Άρα το να κάνουμε
το ένα καλά είναι δύσκολο.
04:55
Doing bothκαι τα δυο well as the sameίδιο time is artτέχνη --
Το να κάνουμε ταυτόχρονα
και τα δύο καλά είναι τέχνη -
04:58
pushingπιέζοντας bothκαι τα δυο explorationεξερεύνηση and exploitationεκμετάλλευση.
το να προάγουμε και τη εξερεύνηση
και την αξιοποίηση.
05:01
So one thing we'veέχουμε foundβρέθηκαν
Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι
05:05
is only about two percentτοις εκατό of companiesεταιρείες
are ableικανός to effectivelyαποτελεσματικά exploreεξερευνώ
περίπου 2% των εταιρειών
μπορούν αποτελεσματικά να ερευνούν
05:06
and exploitεκμεταλλεύομαι at the sameίδιο time, in parallelπαράλληλο.
και να αξιοποιούν ταυτόχρονα, παράλληλα.
05:13
But when they do,
Αλλά όταν το κάνουν,
05:17
the payoffsαποπληρωμές are hugeτεράστιος.
τα οφέλη είναι τεράστια.
05:19
So we have lots of great examplesπαραδείγματα.
Έτσι έχουμε πολλά σπουδαία παραδείγματα.
05:22
We have NestlNestlé creatingδημιουργώντας NespressoNespresso,
Έχουμε τη Nestlé
να δημιουργεί τη Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedκινούμενα filmsταινίες,
τη Lego να ασχολείται
με ταινίες κινουμένων σχεδίων,
05:27
ToyotaToyota creatingδημιουργώντας the hybridsυβρίδια,
την Toyota να δημιουργεί υβριδικά,
05:30
UnileverΗ Unilever pushingπιέζοντας into sustainabilityβιωσιμότητα --
Την Unilever να προωθεί τη βιωσιμότητα -
05:32
there are lots of examplesπαραδείγματα,
and the benefitsπλεονεκτήματα are hugeτεράστιος.
υπάρχουν πολλά παραδείγματα,
και τα οφέλη είναι τεράστια.
05:35
Why is balancingεξισορρόπηση so difficultδύσκολος?
Γιατί η εξισορρόπηση είναι τόσο δύσκολη;
05:39
I think it's difficultδύσκολος
because there are so manyΠολλά trapsπαγίδες
Πιστεύω είναι δύσκολη γιατί
υπάρχουν τόσες πολλές παγίδες
05:42
that keep us where we are.
που μας κρατάνε εκεί που βρισκόμαστε.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyΠολλά.
Θα μιλήσω για δύο, αλλά υπάρχουν πολλές.
05:47
So let's talk about
the perpetualαόριστης διάρκειας searchΨάξιμο trapπαγίδα.
Ας μιλήσουμε, λοιπόν,
για την παγίδα της συνεχούς έρευνας.
05:51
We discoverανακαλύπτω something,
Ανακαλύπτουμε κάτι,
05:54
but we don't have the patienceυπομονή
or the persistenceεπιμονή
αλλά δεν έχουμε την υπομονή ή την επιμονή
05:56
to get at it and make it work.
να το ορίσουμε και
να το κάνουμε να λειτουργήσει.
05:59
So insteadαντι αυτου of stayingδιαμονή with it,
we createδημιουργώ something newνέος.
Έτσι αντί να εμμείνουμε σε αυτό,
δημιουργούμε κάτι νέο.
06:01
But the sameίδιο goesπηγαίνει for that,
Το ίδιο όμως γίνεται και με αυτό,
06:04
then we're in the viciousφαύλο circleκύκλος
και μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο
06:06
of actuallyπράγματι comingερχομός up with ideasιδέες
but beingνα εισαι frustratedαπογοητευμένοι.
όπου επινοούμε ιδέες
αλλά είμαστε σε σύγχυση.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleπαράδειγμα.
Η Oncosearch ήταν καλό παράδειγμα.
06:12
A famousπερίφημος exampleπαράδειγμα is, of courseσειρά μαθημάτων, XeroxΗ Xerox.
Ένα γνωστό παράδειγμα
είναι, φυσικά, η Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesεταιρείες.
Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό
μόνο σε εταιρείες.
06:18
We see this in the publicδημόσιο sectorτομέας as well.
Το βλέπουμε και στον δημόσιο τομέα.
06:20
We all know that any kindείδος
of effectiveαποτελεσματικός reformμεταρρύθμιση of educationεκπαίδευση,
Όλοι ξέρουμε πως οποιαδήποτε
αποτελεσματική μεταρρύθμιση της παιδείας,
06:23
researchέρευνα, healthυγεία careΦροντίδα, even defenseάμυνα,
της έρευνας, της υγείας,
ακόμη και της άμυνας,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsχρόνια to work.
χρειάζεται 10, 15, ίσως και 20 χρόνια
για να λειτουργήσει.
06:31
But still, we changeαλλαγή much more oftenσυχνά.
Κι όμως, κάνουμε αλλαγές πολύ πιο συχνά.
06:35
We really don't give them the chanceευκαιρία.
Δεν τους δίνουμε την ευκαιρία.
06:39
AnotherΈνα άλλο trapπαγίδα is the successεπιτυχία trapπαγίδα.
Μια άλλη παγίδα είναι αυτή της επιτυχίας.
06:42
FacitFACIT fellτομάρι ζώου into the successεπιτυχία trapπαγίδα.
Η Facit έπεσε στην παγίδα της επιτυχίας.
06:46
They literallyΚυριολεκτικά heldπου πραγματοποιήθηκε
the futureμελλοντικός in theirδικα τους handsτα χέρια,
Κυριολεκτικά κρατούσαν
το μέλλον στα χέρια τους,
06:50
but they couldn'tδεν μπορούσε see it.
μα δε μπορούσαν να το δουν.
06:53
They were simplyαπλά so good
at makingκατασκευή what they lovedαγαπούσε doing,
Ήταν απλά τόσο καλοί
στο να κάνουν αυτό που αγαπούσαν,
06:54
that they wouldn'tδεν θα ήταν changeαλλαγή.
που δεν άλλαζαν.
06:58
We are like that, too.
Έτσι είμαστε κι εμείς.
07:01
When we know something well,
it's difficultδύσκολος to changeαλλαγή.
Όταν ξέρουμε κάτι καλά,
είναι δύσκολο να αλλάξουμε.
07:02
BillBill GatesΠύλες has said:
Ο Μπιλ Γκέιτς έχει πει:
07:06
"SuccessΕπιτυχία is a lousyφθειρίων teacherδάσκαλος.
«Η επιτυχία είναι φριχτός δάσκαλος.
07:09
It seducesσαγηνεύει us into thinkingσκέψη
we cannotδεν μπορώ failαποτυγχάνω."
Μας παρασύρει να πιστέψουμε
ότι δε μπορούμε να αποτύχουμε».
07:12
That's the challengeπρόκληση with successεπιτυχία.
Αυτή είναι η πρόκληση με την επιτυχία.
07:16
So I think there are some lessonsμαθήματα,
and I think they applyισχύουν to us.
Έτσι πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα,
και έχουν εφαρμογή σε μας.
07:19
And they applyισχύουν to our companiesεταιρείες.
Και έχουν εφαρμογή στις εταιρείες μας.
07:23
The first lessonμάθημα is:
get aheadεμπρός of the crisisκρίση.
Το πρώτο μάθημα είναι:
προσπεράστε την κρίση.
07:25
And any companyΕταιρία that's ableικανός to innovateνεωτερίζω
Και κάθε εταιρεία που είναι
σε θέση να καινοτομήσει
07:29
is actuallyπράγματι ableικανός to alsoεπίσης buyαγορά
an insuranceΑΣΦΑΛΙΣΗ in the futureμελλοντικός.
είναι στην πραγματικότητα σε θέση
να αγοράσει ασφάλεια στο μέλλον.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyεύκολα
have been contentπεριεχόμενο
Η Netflix - θα μπορούσαν άνετα
να είναι ικανοποιημένοι
07:36
with earlierνωρίτερα generationsγενεών of distributionδιανομή,
με προγενέστερες γενιές διανομής,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
αλλά αυτοί πάντα
-και πιστεύω και στο μέλλον-
07:42
keep pushingπιέζοντας for the nextεπόμενος battleμάχη.
θα συνεχίσουν να πιέζουν
για την επόμενη μάχη.
07:45
I see other companiesεταιρείες that say,
Βλέπω άλλες εταιρείες που λένε,
07:47
"I'll winνίκη the nextεπόμενος innovationκαινοτομία cycleκύκλος,
whateverοτιδήποτε it takes."
«Θα κερδίσω τον επόμενο κύκλο καινοτομίας
ό,τι κι αν χρειαστεί».
07:49
SecondΔεύτερη one: think in multipleπολλαπλούς time scalesΖυγός.
Δευτερο: σκεφτείτε
σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες.
07:55
I'll shareμερίδιο a chartδιάγραμμα with you,
Θα μοιραστώ ένα γράφημα μαζί σας,
07:58
and I think it's a wonderfulεκπληκτικός one.
και θεωρώ ότι είναι υπέροχο.
08:00
Any companyΕταιρία we look at,
Όποια εταιρεία και να κοιτάξουμε,
08:02
takingλήψη a one-yearενός έτους perspectiveπροοπτική
υιοθετώντας ετήσια προοπτική
08:04
and looking at the valuationαποτίμηση
of the companyΕταιρία,
και παρατηρώντας
την αποτίμηση της εταιρείας,
08:06
innovationκαινοτομία typicallyτυπικά accountsλογαριασμούς
for only about 30 percentτοις εκατό.
η καινοτομία κατά κανόνα
αποτελεί μόνο το 30%.
08:08
So when we think one yearέτος,
Άρα αν σκεφτόμαστε τον ένα χρόνο,
08:12
innovationκαινοτομία isn't really that importantσπουδαίος.
η καινοτομία δεν είναι τόσο σημαντική.
08:13
MoveΚίνηση aheadεμπρός, take a 10-year-έτος perspectiveπροοπτική
on the sameίδιο companyΕταιρία --
Προχωρήστε, υιοθετήστε μια 10ετή
προοπτική για την ίδια εταιρεία
08:16
suddenlyξαφνικά, innovationκαινοτομία and abilityικανότητα
to renewανανέωση accountΛογαριασμός for 70 percentτοις εκατό.
και ξαφνικά η καινοτομία και η ικανότητα
ανανέωσης αποτελούν το 70%.
08:20
But companiesεταιρείες can't chooseεπιλέγω.
Μα οι εταιρείες δεν μπορούν να επιλέξουν.
08:26
They need to fundκεφάλαιο the journeyταξίδι
and leadΟΔΗΓΩ the long termόρος.
Πρέπει να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι
και να ηγηθούν του μακροπρόθεσμου.
08:27
ThirdΤρίτο:
Τρίτο:
08:32
inviteκαλώ talentταλέντο.
αναζητήστε την πρόκληση.
08:34
I don't think it's possibleδυνατόν for any of us
Δε νομίζω ότι είναι δυνατό κάποιος απο μας
08:35
to be ableικανός to balanceισορροπία explorationεξερεύνηση
and exploitationεκμετάλλευση by ourselvesεμείς οι ίδιοι.
να μπορέσει να ισορροπήσει την έρευνα
και την αξιοποίηση μόνος του.
08:38
I think it's a teamομάδα sportΆθλημα.
Θεωρώ ότι είναι ομαδικό άθλημα.
08:43
I think we need to allowεπιτρέπω challengingπροκλητική.
Πιστεύω ότι πρέπει
να δεχόμαστε τις προκλήσεις.
08:44
I think the markσημάδι of a great companyΕταιρία
is beingνα εισαι openΆνοιξε to be challengedαμφισβητηθεί,
Το χαρακτηριστικό μίας σπουδαίας εταιρείας
είναι η αποδοχή των προκλήσεων
08:48
and the markσημάδι of a good corporateεταιρικός boardσανίδα
is to constructivelyεποικοδομητικά challengeπρόκληση.
και το χαρακτηριστικό ενός καλού εταιρικού
συμβουλίου οι εποικοδομητικές προκλήσεις.
08:53
I think that's alsoεπίσης what
good parentingανατροφή των παιδιών is about.
Με αυτό σχετίζεται
και η καλή ανατροφή των παιδιών.
08:58
Last one: be skepticalδύσπιστος of successεπιτυχία.
Τέλος: να είστε επιφυλακτικοί
με την επιτυχία.
09:02
Maybe it's usefulχρήσιμος to think back
at the oldπαλαιός triumphΘρίαμβος marchesπορείες in RomeΡώμη,
Ίσως είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τις παλιές
θριαμβευτικές παρελάσεις στη Ρώμη,
09:06
when the generalsστρατηγοί, after a bigμεγάλο victoryνίκη,
όταν οι στρατηγοί,
μετά από μια μεγάλη νίκη,
09:12
were givenδεδομένος theirδικα τους celebrationγιορτή.
τιμούνταν.
09:16
RidingΙππασία into RomeΡώμη on the carriageμεταφορά,
Επιστρέφοντας πάνω
στο άρμα τους στη Ρώμη,
09:18
they always had a companionσύντροφος
whisperingψιθυρίζοντας in theirδικα τους earαυτί,
πάντα είχαν έναν συνοδό
να τους ψιθυρίζει στο αυτί,
09:21
"RememberΝα θυμάστε, you're only humanο άνθρωπος."
«Να θυμάσαι, είσαι απλά άνθρωπος».
09:25
So I hopeελπίδα I madeέκανε the pointσημείο:
Ελπίζω να ανέδειξα το εξής θέμα:
09:29
balancingεξισορρόπηση explorationεξερεύνηση and exploitationεκμετάλλευση
η εξισορρόπηση έρευνας και αξιοποίησης
09:32
has a hugeτεράστιος payoffεξόφληση.
έχει τεράστιο όφελος.
09:35
But it's difficultδύσκολος,
and we need to be consciousσυνειδητός.
Αλλά είναι δύσκολο,
και χρειάζεται να έχουμε επίγνωση.
09:37
I want to just pointσημείο out two questionsερωτήσεις
that I think are usefulχρήσιμος.
Θέλω απλώς να αναφέρω δύο ερωτήσεις
που πιστεύω είναι χρήσιμες.
09:40
First questionερώτηση is,
looking at your ownτα δικά companyΕταιρία:
Η πρώτη είναι:
παρατηρώντας τη δική σας εταιρεία,
09:45
In whichοι οποίες areasπεριοχές do you see
that the companyΕταιρία is at the riskκίνδυνος
σε ποιους τομείς βλέπετε
πως η εταιρεία κινδυνεύει
09:49
of fallingπτώση into successεπιτυχία trapsπαγίδες,
να πέσει σε παγίδες επιτυχίας,
09:53
of just going on autopilotαυτόματο πιλότο?
απλώς μπαίνοντας σε αυτόματο πιλότο;
09:56
And what can you do to challengeπρόκληση?
Και τι μπορείτε
να κάνετε για να προκαλέσετε;
09:59
SecondΔεύτερη questionερώτηση is:
Η δεύτερη ερώτηση είναι:
10:03
When did I exploreεξερευνώ something newνέος last,
Πότε εξερεύνησα κάτι νέο τελευταία,
10:06
and what kindείδος of effectαποτέλεσμα did it have on me?
και τι είδους επίδραση είχε πάνω μου;
10:09
Is that something I should do more of?
Υπάρχει κάτι που πρέπει
να κάνω σε μεγαλύτερο βαθμό;
10:12
In my caseπερίπτωση, yes.
Στην περίπτωσή μου, ναι.
10:15
So let me leaveάδεια you with this.
Θα σας αφήσω με αυτό.
10:18
WhetherΑν you're an explorerΕξερεύνηση by natureφύση
Είτε είστε εξερευνητές εκ φύσεως,
10:20
or whetherκατά πόσο you tendτείνω to exploitεκμεταλλεύομαι
what you alreadyήδη know,
είτε τείνετε να αξιοποιείτε
αυτά που ήδη ξέρετε,
10:23
don't forgetξεχνάμε: the beautyομορφιά
is in the balanceισορροπία.
μην ξεχνάτε:
η ομορφιά είναι στην ισορροπία.
10:27
Thank you.
Ευχαριστώ.
10:33
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
10:34
Translated by Iordana Baniora
Reviewed by Chryssa Rapessi

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com