English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

קנוט האאנאס: שתי סיבות לכך שחברות נכשלות - וכיצד להימנע מהן

Filmed:
1,949,037 views

האם אפשר לנהל חברה ולהמציא אותה בעת ובעונה אחת? עבור האסטרטג העסקי קנוט האאנאס, היכולת לחדש לאחר שזוכים להצלחה היא הסימן של ארגון מצוין. הוא חולק תובנות על איך למצוא את האיזון בין שכלול עד לכדי שלמות של מה שאנחנו כבר יודעים לחקר רעיונות חדשים לחלוטין -ומציג כיצד להימנע מליפול לתוך שתי מלכודות אסטרטגיות.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsסיבות companiesחברות failלְהִכָּשֵׁל:
הנה שתי סיבות לכך שחברות נכשלות:
00:13
they only do more of the sameאותו,
הם רק עושים יותר מאותו דבר,
00:17
or they only do what's newחָדָשׁ.
או שהם רק עושים מה שחדש.
00:20
To me the realאמיתי, realאמיתי
solutionפִּתָרוֹן to qualityאיכות growthצְמִיחָה
בשבילי, הפיתרון הממשי לצמיחה איכותית
00:23
is figuringלהבין out the balanceאיזון
betweenבֵּין two activitiesפעילויות:
הוא להבין את האיזון בין שתי פעילויות:
00:28
explorationחֲקִירָה and exploitationניצול.
חקר וניצול.
00:32
Bothשניהם are necessaryנחוץ,
שניהם נחוצים,
00:35
but it can be too much of a good thing.
אבל זה יכול להיות יותר מדי מדבר טוב.
00:36
Considerלשקול Facitפנים.
חישבו על פאסיט.
00:41
I'm actuallyלמעשה oldישן enoughמספיק to rememberלִזכּוֹר them.
אני בעצם מספיק זקן כדי לזכור אותם.
00:43
Facitפנים was a fantasticפַנטַסטִי companyחֶברָה.
פאסיט הייתה חברה נהדרת.
00:45
They were bornנוֹלָד deepעָמוֹק in the Swedishשוודית forestיַעַר,
הם נולדו עמוק בתוך היער השבדי,
00:47
and they madeעָשׂוּי the bestהטוב ביותר
mechanicalמֵכָנִי calculatorsמחשבונים in the worldעוֹלָם.
והם עשו את המחשבונים המכאניים הטובים
ביותר בעולם.
00:50
Everybodyכולם used them.
כולם השתמשו בהם.
00:54
And what did Facitפנים do when
the electronicאֶלֶקטרוֹנִי calculatorמַחשְׁבוֹן cameבא alongלְאוֹרֶך?
ומה פסיט עשתה כאשר המחשבון
האלקטרוני הופיע?
00:56
They continuedנמשך doing exactlyבְּדִיוּק the sameאותו.
הם המשיכו לעשות בדיוק את אותו הדבר.
01:01
In sixשֵׁשׁ monthsחודשים, they wentהלך
from maximumמַקסִימוּם revenueהַכנָסָה ...
תוך שישה חודשים הם נפלו מהכנסה המקסימלית
01:04
and they were goneנעלם.
והם נעלמו.
01:08
Goneנעלם.
נעלמו.
01:10
To me, the ironyאִירוֹנִיָה about the Facitפנים storyכַּתָבָה
מבחינתי האירוניה אודות הסיפור של פאסיט
01:11
is hearingשמיעה about the Facitפנים engineersמהנדסים,
זה לשמוע על המהנדסים של פאסיט,
01:15
who had boughtקנה cheapזוֹל, smallקָטָן
electronicאֶלֶקטרוֹנִי calculatorsמחשבונים in Japanיפן
שקנו בזול, מחשבונים אלקטרוניים קטנים ביפן
01:19
that they used to double-checkבדיקה כפולה
theirשֶׁלָהֶם calculatorsמחשבונים.
שהם השתמשו בהם כדי לחזור
ולבדוק את המחשבונים שלהם.
01:24
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:27
Facitפנים did too much exploitationניצול.
פאסיט עשו יותר מדי ניצול.
01:29
But explorationחֲקִירָה can go wildפְּרָאִי, too.
אבל גם חקר יכול להתפרע.
01:32
A fewמְעַטִים yearsשנים back,
לפני כמה שנים,
01:34
I workedעבד closelyמקרוב alongsideבַּצַד
a Europeanאֵירוֹפִּי biotechביוטכנולוגיה companyחֶברָה.
עבדתי בשיתוף פעולה הדוק לצד
חברת ביוטכנולוגיה אירופאית.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
בואו ונקרא להם אונקו-סרץ'.
01:40
The companyחֶברָה was brilliantמַברִיק.
החברה הייתה מבריקה.
01:42
They had applicationsיישומים that promisedמוּבטָח
to diagnoseלְאַבחֵן, even cureריפוי,
היו להם יישומים שהבטיחו
לאבחן, אפילו לרפא,
01:44
certainמסוים formsטפסים of bloodדָם cancerמחלת הסרטן.
סוגים מסוימים של סרטן הדם.
01:49
Everyכֹּל day was about
creatingיוצר something newחָדָשׁ.
כל יום היה על יצירת משהו חדש.
01:52
They were extremelyמְאוֹד innovativeחדשני,
הם היו חדשניים מאוד,
01:55
and the mantraמנטרה was,
"When we only get it right,"
והמנטרה היתה, " כאשר אנחנו רק
עושים את זה נכון,"
01:58
or even, "We want it perfectמושלם."
או אפילו, "אנחנו רוצים את זה מושלם."
02:01
The sadעָצוּב thing is,
מה שעצוב הוא,
02:04
before they becameהפכתי perfectמושלם --
לפני שהם הפכו מושלמים -
02:06
even good enoughמספיק --
אפילו מספיק טובים - -
02:08
they becameהפכתי obsoleteמְיוּשָׁן.
הם כבר לא היו רלוונטיים.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationחֲקִירָה.
אונקו-סרץ' עשו יותר מדי חקר.
02:13
I first heardשמע about explorationחֲקִירָה
and exploitationניצול about 15 yearsשנים agoלִפנֵי,
שמעתי לראשונה על חקר
וניצול לפני כ -15 שנים,
02:17
when I workedעבד as a visitingמבקר
scholarמְלוּמָד at Stanfordסטנפורד Universityאוּנִיבֶרְסִיטָה.
כשעבדתי כחוקר מבקר באוניברסיטת סטנפורד.
02:23
The founderמייסד of the ideaרַעְיוֹן is Jimג 'ים Marchמרץ.
מייסד הרעיון הוא ג'ים מרס.
02:27
And to me the powerכּוֹחַ of the ideaרַעְיוֹן
is its practicalityפּרַקטִיוּת.
ובשבילי כוחו של הרעיון הוא המעשיות שלו.
02:30
Explorationחֲקִירָה.
חקר.
02:35
Explorationחֲקִירָה is about
comingמגיע up with what's newחָדָשׁ.
חקר משמעו, לבוא עם משהו חדש.
02:36
It's about searchחפש,
זה על חיפוש,
02:40
it's about discoveryתַגלִית,
זה על תגלית,
02:42
it's about newחָדָשׁ productsמוצרים,
זה על מוצרים חדשים,
02:43
it's about newחָדָשׁ innovationsחידושים.
זה על החידושים.
02:45
It's about changingמִשְׁתַנֶה our frontiersגבולות.
זה על שינוי הגבולות שלנו
02:47
Our heroesגיבורים are people
who have doneבוצע explorationחֲקִירָה:
הגיבורים שלנו הם אנשים שעשו חיפושים:
02:51
Madameגְבֶרֶת Curieקורי,
מאדאם קירי,
02:54
Picassoפיקאסו,
פיקאסו,
02:56
Neilניל Armstrongארמסטרונג,
ניל ארמסטרונג
02:57
Sirאֲדוֹנִי Edmundאדמונד Hillaryהילארי, etcוכו.
סר אדמונד הילארי, וכו'.
02:58
I come from Norwayנורווגיה;
אני בא מנורבגיה;
03:01
all our heroesגיבורים are explorersחוקרים,
and they deserveמגיע to be.
כל הגיבורים שלנו הם חוקרים,
והם ראויים להיות כאלה.
03:03
We all know that explorationחֲקִירָה is riskyמְסוּכָּן.
כולנו יודעים שחיפושים הם מסוכנים.
03:09
We don't know the answersתשובות,
אנחנו לא יודעים את התשובות,
03:12
we don't know if we're going to find them,
אנחנו לא יודעים אם אנחנו
הולכים למצוא אותן,
03:14
and we know that the risksסיכונים are highגָבוֹהַ.
ואנחנו יודעים שהסיכונים הם גבוהים.
03:16
Exploitationניצול is the oppositeמול.
ניצול הוא ההפך מזה.
03:18
Exploitationניצול is takingלְקִיחָה
the knowledgeיֶדַע we have
ניצול זה לקחת את הידע שיש לנו,
את מה שידוע לנו
03:20
and makingהֲכָנָה good, better.
ולעשות אותו טוב, טוב יותר.
03:23
Exploitationניצול is about makingהֲכָנָה
our trainsרכבות runלָרוּץ on time.
ניצול זה לגרום לרכבות שלנו לנסוע בזמן.
03:26
It's about makingהֲכָנָה good productsמוצרים
fasterמהיר יותר and cheaperיותר זול.
הוא נועד להפוך את המוצרים שלנו
מהירים וזולים יותר.
03:29
Exploitationניצול is not riskyמְסוּכָּן --
ניצול אינו בר סיכון --
03:34
in the shortקצר termטווח.
בטווח הקצר.
03:37
But if we only exploitלְנַצֵל,
אבל אם אנחנו רק מנצלים
03:39
it's very riskyמְסוּכָּן in the long termטווח.
זה מאוד מסוכן בטווח הארוך.
03:41
And I think we all have memoriesזיכרונות
of the famousמפורסם popפּוֹפּ groupsקבוצות
ואני חושב שלכולנו יש זיכרונות
מלהקות פופ מפורסמות
03:44
who keep singingשִׁירָה the sameאותו songsשירים
again and again,
שממשיכים לשיר את אותם שירים שוב ושוב,
03:48
untilעד they becomeהפכו obsoleteמְיוּשָׁן
or even patheticמעורר רחמים.
עד שהם נעשים מיושנים או אפילו פתטיים.
03:51
That's the riskלְהִסְתָכֵּן of exploitationניצול.
זהו הסיכון של ניצול.
03:56
So if we take a long-termטווח ארוך
perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה, we exploreלַחקוֹר.
אז אם אנו לוקחים פרספקטיבה
לזמן ארוך, אנו חוקרים.
04:00
If we take a short-termטווח קצר
perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה, we exploitלְנַצֵל.
אם אנו לוקחים פרספקטיבה
לזמן קצר, אנו מנצלים.
04:05
Smallקָטָן childrenיְלָדִים, they exploreלַחקוֹר all day.
ילדים קטנים חוקרים כל היום.
04:09
All day it's about explorationחֲקִירָה.
כל יום זה על חקר.
04:12
As we growלגדול olderישן יותר,
כשאנו מתבגרים,
04:15
we exploreלַחקוֹר lessפָּחוּת because we have
more knowledgeיֶדַע to exploitלְנַצֵל on.
אנו חוקרים פחות כי יש לנו
יותר ידע לנצל אותו.
04:16
The sameאותו goesהולך for companiesחברות.
כנ"ל לגבי חברות.
04:21
Companiesחברות becomeהפכו,
by natureטֶבַע, lessפָּחוּת innovativeחדשני
חברות נעשות מטבען, פחות חדשניות
04:24
as they becomeהפכו more competentמוסמך.
ככל שהן נעשות יותר מיומנות.
04:28
And this is, of courseקוּרס,
a bigגָדוֹל worryדאגה to CEOsמנכ"לים.
וזה כמובן, מדאיג מאוד את המנכ"לים.
04:31
And I hearלִשְׁמוֹעַ very oftenלעתים קרובות questionsשאלות
phrasedלנסח in differentשונה waysדרכים.
ואני שומע לעתים קרובות שאלות
שמנוסחות בדרכים שונות.
04:35
For exampleדוגמא,
לדוגמה,
04:39
"How can I bothשניהם effectivelyביעילות runלָרוּץ
and reinventלהמציא מחדש my companyחֶברָה?"
"איך אני יכול בה בעת לנהל את
החברה שלי וגם להמציא אותה מחדש?"
04:41
Or, "How can I make sure
או, "איך אני יכול לוודא
04:46
that our companyחֶברָה changesשינויים
before we becomeהפכו obsoleteמְיוּשָׁן
שהחברה שלנו משתנה לפני שאנחנו מתיישנים
04:48
or are hitמכה by a crisisמַשׁבֵּר?"
או נפגעים ממשבר?"
04:52
So, doing one well is difficultקָשֶׁה.
אז לעשות טוב את האחד זה קשה.
04:55
Doing bothשניהם well as the sameאותו time is artאומנות --
לעשות את שני הדברים טוב
גם יחד, זו אמנות --
04:58
pushingדוחף bothשניהם explorationחֲקִירָה and exploitationניצול.
לדחוף קדימה הן את החקר והן את הניצול.
05:01
So one thing we'veיש לנו foundמצאתי
אז דבר אחד שמצאנו
05:05
is only about two percentאָחוּז of companiesחברות
are ableיכול to effectivelyביעילות exploreלַחקוֹר
הוא שרק כ-2% מהחברות מסוגלות לחקור ולנצל
05:06
and exploitלְנַצֵל at the sameאותו time, in parallelמַקְבִּיל.
ביעילות באותו זמן, במקביל.
05:13
But when they do,
אבל כשהן עושות זאת,
05:17
the payoffsתמורה are hugeעָצוּם.
התגמול הוא ענק.
05:19
So we have lots of great examplesדוגמאות.
אז יש לנו המון דוגמאות מצוינות.
05:22
We have Nestlנסטלé creatingיוצר Nespressoנספרסו,
יש לנו את נסטלה יוצרת נספרסו,
05:24
we have Legoלֶגוֹ going into animatedאנימציה filmsסרטים,
יש לנו את לגו נכנסת לסרטי אנימציה,
05:27
Toyotaטויוטה creatingיוצר the hybridsהיברידיות,
טויוטה יוצרת את ההיברידים,
05:30
Unileverיוניליוור pushingדוחף into sustainability- קיימות --
יונילוור דוחפת לכיוון קיימות --
05:32
there are lots of examplesדוגמאות,
and the benefitsיתרונות are hugeעָצוּם.
יש הרבה דוגמאות, והיתרונות הם ענקיים.
05:35
Why is balancingמְאַזֵן so difficultקָשֶׁה?
מדוע האיזון כל כך קשה?
05:39
I think it's difficultקָשֶׁה
because there are so manyרב trapsמלכודות
אני חושב שזה קשה כי יש כל כך הרבה מלכודות
05:42
that keep us where we are.
שמשאירות אותנו במקום בו אנו נמצאים.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyרב.
אז אני אדבר על שתיים, אבל ישנן רבות.
05:47
So let's talk about
the perpetualנִצחִי searchחפש trapמַלכּוֹדֶת.
אז בואו נדבר על מלכודת החיפוש התמידי.
05:51
We discoverלְגַלוֹת something,
אנו מגלים משהו,
05:54
but we don't have the patienceסבלנות
or the persistenceהַתמָדָה
אבל אין לנו את הסבלנות או ההתמדה
05:56
to get at it and make it work.
להשלים זאת, ולגרום לזה לעבוד.
05:59
So insteadבמקום זאת of stayingלהישאר with it,
we createלִיצוֹר something newחָדָשׁ.
אז במקום להישאר עם זה,
אנחנו יוצרים משהו חדש.
06:01
But the sameאותו goesהולך for that,
אבל כנ"ל לגבי זה,
06:04
then we're in the viciousמרושע circleמעגל
אז אנחנו במעגל קסמים
06:06
of actuallyלמעשה comingמגיע up with ideasרעיונות
but beingלהיות frustratedמְתוּסכָּל.
של למעשה לבוא עם רעיונות
אבל להיות מתוסכלים.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleדוגמא.
אונקו-סרץ' היתה דוגמה טובה.
06:12
A famousמפורסם exampleדוגמא is, of courseקוּרס, XeroxXerox.
דוגמה מפורסמת היא, כמובן, זירוקס.
06:14
But we don't only see this in companiesחברות.
אבל אנחנו לא רואים את זה רק בחברות.
06:18
We see this in the publicפּוּמְבֵּי sectorמִגזָר as well.
אנחנו רואים את זה גם במגזר הציבורי.
06:20
We all know that any kindסוג
of effectiveיָעִיל reformרֵפוֹרמָה of educationהַשׂכָּלָה,
כולנו יודעים כי לכל סוג של
רפורמה יעילה בחינוך,
06:23
researchמחקר, healthבְּרִיאוּת careלְטַפֵּל, even defenseהֲגָנָה,
מחקר, בריאות ואפילו ביטחון,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsשנים to work.
לוקח 10, 15, אולי 20 שנה לעבוד.
06:31
But still, we changeשינוי much more oftenלעתים קרובות.
אבל עדיין אנחנו משנים
לעתים הרבה יותר קרובות.
06:35
We really don't give them the chanceהִזדַמְנוּת.
אנחנו באמת לא נותנים להן את ההזדמנות.
06:39
Anotherאַחֵר trapמַלכּוֹדֶת is the successהַצלָחָה trapמַלכּוֹדֶת.
מלכודת אחרת היא מלכודת ההצלחה.
06:42
Facitפנים fellנפל into the successהַצלָחָה trapמַלכּוֹדֶת.
פאסיט נפלו למלכודת ההצלחה.
06:46
They literallyפשוטו כמשמעו heldמוּחזָק
the futureעתיד in theirשֶׁלָהֶם handsידיים,
הם ממש החזיקו את העתיד בידיהם,
06:50
but they couldn'tלא יכול see it.
אבל הם לא יכלו לראות את זה.
06:53
They were simplyבפשטות so good
at makingהֲכָנָה what they lovedאהוב doing,
הם היו פשוט כל כך טובים
בלעשות את מה שהם אהבו לעשות,
06:54
that they wouldn'tלא changeשינוי.
שהם לא חוללו שינוי.
06:58
We are like that, too.
אנחנו כאלה גם כן.
07:01
When we know something well,
it's difficultקָשֶׁה to changeשינוי.
כאשר אנו יודעים משהו באופן טוב, קשה לשנות.
07:02
Billשטר כסף Gatesשערים has said:
ביל גייטס אמר:
07:06
"Successהַצלָחָה is a lousyמְחוּרבָּן teacherמוֹרֶה.
"הצלחה היא מורה גרוע.
07:09
It seducesלפתות us into thinkingחושב
we cannotלא יכול failלְהִכָּשֵׁל."
היא מפתה אותנו לחשוב
שאנחנו לא יכולים להיכשל."
07:12
That's the challengeאתגר with successהַצלָחָה.
זה האתגר בהצלחה.
07:16
So I think there are some lessonsשיעורים,
and I think they applyלהגיש מועמדות to us.
אז אני חושב שישנם כמה שיעורים,
ושהם חלים עלינו.
07:19
And they applyלהגיש מועמדות to our companiesחברות.
והם חלים על החברות שלנו.
07:23
The first lessonשיעור is:
get aheadקָדִימָה of the crisisמַשׁבֵּר.
השיעור הראשון הוא: הקדימו את המשבר.
07:25
And any companyחֶברָה that's ableיכול to innovateלְחַדֵשׁ
וכל חברה שמסוגלת לחדש
07:29
is actuallyלמעשה ableיכול to alsoגַם buyלִקְנוֹת
an insuranceביטוח in the futureעתיד.
מסוגלת למעשה גם לרכוש ביטוח בעתיד
07:32
Netflixנטפליקס -- they could so easilyבְּקַלוּת
have been contentתוֹכֶן
נטפליקס -- הם יכלו כל כך בקלות
להיות מרוצים
07:36
with earlierמוקדם יותר generationsדורות of distributionהפצה,
עם דורות קודמים של תפוצה,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
אבל הם תמיד -- ואני חושב שהם תמיד --
07:42
keep pushingדוחף for the nextהַבָּא battleקרב.
ימשיכו לדחוף לקראת הקרב הבא.
07:45
I see other companiesחברות that say,
אני רואה חברות אחרות שאומרות,
07:47
"I'll winלנצח the nextהַבָּא innovationחדשנות cycleמחזור,
whateverמה שתגיד it takes."
"אני אנצח במחזור הבא של
חידושים, ולא משנה מה שיידרש."
07:49
Secondשְׁנִיָה one: think in multipleמְרוּבֶּה time scalesמאזניים.
השני: חישבו בפרקי זמן מרובים.
07:55
I'll shareלַחֲלוֹק a chartטבלה with you,
אחלוק איתכם תרשים,
07:58
and I think it's a wonderfulנִפלָא one.
ואני חושב שהוא נפלא.
08:00
Any companyחֶברָה we look at,
כל חברה שנתבונן בה,
08:02
takingלְקִיחָה a one-yearשנה אחת perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה
כשלוקחים פרספקטיבה של שנה אחת
08:04
and looking at the valuationהַעֲרָכָה
of the companyחֶברָה,
ומסתכלים בהערכת השווי של החברה,
08:06
innovationחדשנות typicallyבדרך כלל accountsחשבונות
for only about 30 percentאָחוּז.
חדשנות בדרך כלל מוערכת רק בכ -30 אחוזים.
08:08
So when we think one yearשָׁנָה,
אז כאשר אנו חושבים על שנה אחת,
08:12
innovationחדשנות isn't really that importantחָשׁוּב.
חדשנות אינה ממש חשובה.
08:13
Moveמהלך \ לזוז \ לעבור aheadקָדִימָה, take a 10-year-שָׁנָה perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה
on the sameאותו companyחֶברָה --
נועו קדימה, קחו פרספקטיבה של
10 שנים על אותה חברה --
08:16
suddenlyפִּתְאוֹם, innovationחדשנות and abilityיְכוֹלֶת
to renewלְחַדֵשׁ accountחֶשְׁבּוֹן for 70 percentאָחוּז.
לפתע, חדשנות ויכולת לחדש
מוערכות בכ-70 אחוזים.
08:20
But companiesחברות can't chooseבחר.
אבל חברות לא יכולות לבחור.
08:26
They need to fundקֶרֶן the journeyמסע
and leadעוֹפֶרֶת the long termטווח.
הן צריכות לממן את המסע
ולהוביל בטווח הארוך.
08:27
Thirdשְׁלִישִׁי:
השלישי:
08:32
inviteלהזמין talentכִּשָׁרוֹן.
הזמינו כישרון.
08:34
I don't think it's possibleאפשרי for any of us
אני לא חושב שזה אפשרי עבור מישהו מאיתנו
08:35
to be ableיכול to balanceאיזון explorationחֲקִירָה
and exploitationניצול by ourselvesבְּעָצמֵנוּ.
להיות מסוגל לאזן חקר וניצול בעצמנו.
08:38
I think it's a teamקְבוּצָה sportספּוֹרט.
אני חושב שזה ספורט קבוצתי.
08:43
I think we need to allowלהתיר challengingמאתגר.
אני חושב שעלינו לאפשר אתגור.
08:44
I think the markסימן of a great companyחֶברָה
is beingלהיות openלִפְתוֹחַ to be challengedתיגר,
אני חושב שהחותם של חברה
גדולה הוא להיות פתוחה לאתגור,
08:48
and the markסימן of a good corporateתאגידי boardלוּחַ
is to constructivelyבאופן בונה challengeאתגר.
והחותם של לוח ארגוני טוב הוא אתגור בונה.
08:53
I think that's alsoגַם what
good parentingהורות is about.
אני חושב שזה מאפיין גם הורות טובה.
08:58
Last one: be skepticalסקֶפְּטִי of successהַצלָחָה.
אחרון: היו סקפטיים בהצלחה.
09:02
Maybe it's usefulמוֹעִיל to think back
at the oldישן triumphנצחון marchesצעדות in Romeרומא,
אולי זה שימושי להסתכל אחורה
על צעדות הניצחון ברומא,
09:06
when the generalsגנרלים, after a bigגָדוֹל victoryניצחון,
כאשר המצביאים, אחרי ניצחון גדול,
09:12
were givenנָתוּן theirשֶׁלָהֶם celebrationחֲגִיגָה.
חגגו את הניצחון שלהם.
09:16
Ridingרכיבה into Romeרומא on the carriageעֲגָלָה,
כשהם נכנסים לרומא בכרכרותיהם,
09:18
they always had a companionבן לוויה
whisperingלְחִישָׁה in theirשֶׁלָהֶם earאֹזֶן,
תמיד היה להם בן לוויה שלחש באוזניהם,
09:21
"Rememberלִזכּוֹר, you're only humanבן אנוש."
"זיכרו, אתם רק בני אנוש."
09:25
So I hopeלְקַווֹת I madeעָשׂוּי the pointנְקוּדָה:
אז אני מקווה שהעליתי את הנקודה:
09:29
balancingמְאַזֵן explorationחֲקִירָה and exploitationניצול
לאיזון של חקר וניצול
09:32
has a hugeעָצוּם payoffמשתלם.
יש תגמול ענק
09:35
But it's difficultקָשֶׁה,
and we need to be consciousמוּדָע.
אבל זה קשה, ואנחנו צריכים להיות מודעים.
09:37
I want to just pointנְקוּדָה out two questionsשאלות
that I think are usefulמוֹעִיל.
אני רוצה רק להצביע על 2 שאלות
שלדעתי הן שימושיות.
09:40
First questionשְׁאֵלָה is,
looking at your ownשֶׁלוֹ companyחֶברָה:
שאלה ראשונה היא, כשמסתכלים על החברה שלכם:
09:45
In whichאיזה areasאזורי do you see
that the companyחֶברָה is at the riskלְהִסְתָכֵּן
באילו תחומים אתם רואים שהחברה בסיכון
09:49
of fallingנופל into successהַצלָחָה trapsמלכודות,
של נפילה למלכודת ההצלחה,
09:53
of just going on autopilotטייס אוטומטי?
של פשוט ללכת על טייס אוטומטי
09:56
And what can you do to challengeאתגר?
ומה אתם יכולים לעשות כדי לאתגר?
09:59
Secondשְׁנִיָה questionשְׁאֵלָה is:
שאלה שנייה היא:
10:03
When did I exploreלַחקוֹר something newחָדָשׁ last,
מתי חקרתי משהו חדש לאחרונה,
10:06
and what kindסוג of effectהשפעה did it have on me?
ואיזה סוג של השפעה היה לזה עלי?
10:09
Is that something I should do more of?
האם זה משהו שעלי לעשות יותר?
10:12
In my caseמקרה, yes.
במקרה שלי, כן.
10:15
So let me leaveלעזוב you with this.
אז תנו לי להשאיר אתכם עם זה,
10:18
Whetherהאם you're an explorerמגלה ארצות by natureטֶבַע
בין אם אתם חקרנים מטבעכם
10:20
or whetherהאם you tendנוטה to exploitלְנַצֵל
what you alreadyכְּבָר know,
או אם אתם נוטים לנצל
את מה שאתם כבר יודעים.
10:23
don't forgetלשכוח: the beautyיוֹפִי
is in the balanceאיזון.
אל תשכחו: היופי נמצא באיזון.
10:27
Thank you.
תודה.
10:33
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(תשואות)
10:34
Translated by zeeva Livshitz
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com