English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knuts Hānaess: Divi uzņēmumu neveiksmju cēloņi un kā no tiem izvairīties

Filmed:
1,949,037 views

Vai ir iespējams vienlaikus gan vadīt uzņēmumu, gan atjaunot to? Biznesa stratēģis Knuts Hānaess uzskata, ka spēja ieviest jauninājumus pelnošā uzņēmumā ir lieliskas organizācijas pazīme. Viņš stāsta, kā saglabāt līdzsvaru starp esošo produktu uzlabojumiem un jaunu ideju radīšanu, un kā izvairīties no diviem galvenajiem stratēģiskajiem slazdiem.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsiemeslu dēļ companieskompānijas failneizdoties:
Ir divi iemesli,
kādēļ uzņēmumi cieš neveiksmes:
00:13
they only do more of the samepats,
vai nu dara vienu un to pašu,
00:17
or they only do what's newjauns.
vai arī tikai izgudro kaut ko jaunu.
00:20
To me the realreāls, realreāls
solutionrisinājums to qualitykvalitāte growthizaugsme
Man šķiet, ka īstais risinājums
kvalitatīvai izaugsmei
00:23
is figuringnorādīt out the balancelīdzsvars
betweenstarp two activitiesaktivitātes:
ir līdzsvara atrašana starp divām lietām:
00:28
explorationizpēte and exploitationekspluatācija.
izpēti un izmantošanu.
00:32
BothGan are necessarynepieciešams,
Abas ir nepieciešamas,
00:35
but it can be too much of a good thing.
bet labs var būt par daudz.
00:36
ConsiderApsveriet iespēju FacitFacit.
Piemēram, Facit.
00:41
I'm actuallyfaktiski oldvecs enoughpietiekami to rememberatceries them.
Es tiešām esmu tik vecs, lai to atcerētos.
00:43
FacitFacit was a fantasticfantastisks companyuzņēmums.
Facit bija fantastisks uzņēmums.
00:45
They were borndzimis deepdziļi in the SwedishZviedru forestmežs,
Tas dzima dziļos Zviedrijas mežos,
00:47
and they madeizgatavots the bestlabākais
mechanicalmehānisks calculatorskalkulatori in the worldpasaule.
un ražoja labākos
mehāniskos kalkulatorus pasaulē.
00:50
EverybodyVisi used them.
Visi tos lietoja.
00:54
And what did FacitFacit do when
the electronicelektroniski calculatorkalkulators camenāca alongkopā?
Un ko Facit darīja,
kad parādījās elektroniskie kalkulatori?
00:56
They continuedturpinājās doing exactlytieši tā the samepats.
Viņi turpināja darīt tieši to pašu.
01:01
In sixseši monthsmēneši, they wentdevās
from maximummaksimālais revenueieņēmumi ...
Sešus mēnešus
kopš maksimālo ieņēmumu sasniegšanas...
01:04
and they were goneaizgājis.
viņi bija pagalam.
01:08
GoneAizgājuši.
Pagalam.
01:10
To me, the ironyironija about the FacitFacit storystāsts
Manuprāt, ironiskākais no Facit stāsta
01:11
is hearinguzklausīšana about the FacitFacit engineersinženieri,
ir viņu inženieri,
01:15
who had boughtnopirka cheaplēts, smallmazs
electronicelektroniski calculatorskalkulatori in JapanJapāna
kas nopirkuši lētus, mazus
elektroniskos kalkulatorus Japānā
01:19
that they used to double-checkveicāt dubultklikšķi
theirviņu calculatorskalkulatori.
lietoja tos, lai pārbaudītu
savus ražojumus.
01:24
(LaughterSmiekli)
(Smiekli)
01:27
FacitFacit did too much exploitationekspluatācija.
Facit izmantoja pārāk daudz.
01:29
But explorationizpēte can go wildsavvaļas, too.
Bet arī ar izpēti var iebraukt grāvī.
01:32
A fewmaz yearsgadiem back,
Pirms dažiem gadiem,
01:34
I workedstrādāja closelycieši alongsidekopā
a EuropeanEiropas biotechbiotehnoloģija companyuzņēmums.
es cieši sadarbojos
ar kādu Eiropas biotehnoloģijas uzņēmumu.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Sauksim viņus par OncoSearch.
01:40
The companyuzņēmums was brilliantizcili.
Uzņēmums bija spīdošs.
01:42
They had applicationslietojumprogrammas that promisedapsolīju
to diagnosediagnosticēt, even curedziedēt,
Viņi bija atraduši veidu
kā diagnosticēt, un pat ārstēt,
01:44
certainnoteikti formsveidlapas of bloodasinis cancervēzis.
noteiktus asinsvēža veidus.
01:49
EveryIk day was about
creatingradot something newjauns.
Katru dienu viņi gribēja radīt ko jaunu.
01:52
They were extremelyārkārtīgi innovativeinovatīvs,
Viņi bija ārkārtīgi novatoriski,
01:55
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
un viņu mantra bija:
„Tikai tad, kad viss būs pareizi”
01:58
or even, "We want it perfectideāls."
vai pat: „Mēs gribam, lai būtu ideāli.”
02:01
The sadskumji thing is,
Skumjākais ir tas,
02:04
before they becamekļuva perfectideāls --
ka pirms kļuvis perfekts –
02:06
even good enoughpietiekami --
vai pat pietiekoši labs –
02:08
they becamekļuva obsoletenovecojusi.
viņu produkts bija novecojis.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationizpēte.
OncoSearch pārāk daudz veltīja izpētei.
02:13
I first hearddzirdējuši about explorationizpēte
and exploitationekspluatācija about 15 yearsgadiem agopirms,
Es pirmoreiz par izpēti un izmantošanu
dzirdēju pirms aptuveni 15 gadiem,
02:17
when I workedstrādāja as a visitingapmeklējot
scholarzinātnieks at StanfordStanford UniversityUniversitāte.
kad strādāju kā vieszinātnieks
Stenfordas universitātē.
02:23
The founderdibinātājs of the ideaideja is JimJim MarchMarts.
Idejas autors ir Džims Mārčs.
02:27
And to me the powerjauda of the ideaideja
is its practicalitypraktiskums.
Un, manuprāt, idejas spēks slēpjas
tās praktiskumā.
02:30
ExplorationIzpēte.
Izpēte.
02:35
ExplorationIzpēte is about
comingnāk up with what's newjauns.
Izpēte ir nākšana klajā ar kaut ko jaunu.
02:36
It's about searchMeklēt,
Tie ir meklējumi,
02:40
it's about discoveryatklāšana,
tie ir atklājumi,
02:42
it's about newjauns productsprodukti,
tie ir jauni produkti,
02:43
it's about newjauns innovationsinovācijas.
tie ir jauni jauninājumi.
02:45
It's about changingmainās our frontiersrobežas.
Tā ir robežu pārbīde.
02:47
Our heroesvaroņi are people
who have donepabeigts explorationizpēte:
Mūsu varoņi ir cilvēki, kuri ir pētījuši:
02:51
MadameMadame CurieKirī,
Marija Kirī,
02:54
PicassoPicasso,
Pikaso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Nīls Armstrongs,
02:57
SirSers EdmundEdmunds HillaryHillary, etcutt.
Sers Edmunds Hilarijs un citi.
02:58
I come from NorwayNorvēģija;
Es esmu no Norvēģijas;
03:01
all our heroesvaroņi are explorerspētnieki,
and they deservepelnījuši to be.
visi mūsu varoņi ir pētnieki,
un viņi ir pelnījuši būt par varoņiem.
03:03
We all know that explorationizpēte is riskyriskants.
Mēs visi zinām, ka izpēte ir riskanta.
03:09
We don't know the answersatbildes,
Mēs nezinām atbildes,
03:12
we don't know if we're going to find them,
mēs nezinām, vai atradīsim tās,
03:14
and we know that the risksriski are highaugsts.
un mēs zinām, ka risks ir liels.
03:16
ExploitationIzmantošana is the oppositepretī.
Izmantošana ir pretēja tam.
03:18
ExploitationIzmantošana is takingņemot
the knowledgezināšanas we have
Izmantošana
ir esošo zināšanu likšana lietā
03:20
and makingveidošana good, better.
un to uzlabošana.
03:23
ExploitationIzmantošana is about makingveidošana
our trainsvilcieni runpalaist on time.
Izmantošana nozīmē
likt vilcieniem pienākt precīzi laikā.
03:26
It's about makingveidošana good productsprodukti
fasterātrāk and cheaperlētāk.
Tā nozīmē ražot labus produktus
ātrāk un lētāk.
03:29
ExploitationIzmantošana is not riskyriskants --
Izmantošana nav riskanta –
03:34
in the shortīss termtermiņš.
īstermiņā.
03:37
But if we only exploitizmantot,
Bet, ja mēs tikai izmantojam,
03:39
it's very riskyriskants in the long termtermiņš.
tas kļūst riskanti ilgtermiņā.
03:41
And I think we all have memoriesatmiņas
of the famousslavens poppop groupsgrupām
Un es domāju, ka mums visiem atmiņā
ir slavenas popgrupas,
03:44
who keep singingdziedāšana the samepats songsdziesmas
again and again,
kas dziedājušas
vienas un tās pašas dziesmas,
03:48
untillīdz they becomekļūt obsoletenovecojusi
or even patheticnožēlojams.
līdz novecojušas
vai pat kļuvušas nožēlojamas.
03:51
That's the riskrisks of exploitationekspluatācija.
Tas ir izmantošanas risks.
03:56
So if we take a long-termilgtermiņa
perspectiveperspektīva, we exploreizpētīt.
Tātad, ja skatāmies ilgtermiņā,
tad ķeramies pie izpētes.
04:00
If we take a short-termīstermiņa
perspectiveperspektīva, we exploitizmantot.
Ja skatāmies īstermiņā,
tad ķeramies pie izmantošanas.
04:05
SmallMazs childrenbērni, they exploreizpētīt all day.
Mazi bērni pēta cauru dienu.
04:09
All day it's about explorationizpēte.
Visa diena tiem paiet izpētē.
04:12
As we growaugt oldervecāki,
Pieaugot,
04:15
we exploreizpētīt lessmazāk because we have
more knowledgezināšanas to exploitizmantot on.
mēs izpētei veltam mazāk,
jo mums ir zināšanas, ko var izmantot.
04:16
The samepats goesiet for companieskompānijas.
Tas pats ir ar uzņēmumiem.
04:21
CompaniesUzņēmumi becomekļūt,
by naturedaba, lessmazāk innovativeinovatīvs
Uzņēmumi dabiski kļūst
mazāk novatoriski,
04:24
as they becomekļūt more competentkompetents.
tiem uzkrājot zināšanas.
04:28
And this is, of courseprotams,
a bigliels worryjāuztraucas to CEOsAmatpersonu, kas vada.
Un tā, protams, ir
uzņēmumu vadītāju lielā rūpe.
04:31
And I heardzirdēt very oftenbieži questionsjautājumi
phrasedčetrpadsmit in differentatšķirīgs waysceļi.
Un es bieži dzirdu jautājumus
dažādi formulētus.
04:35
For examplepiemērs,
Piemēram,
04:39
"How can I bothabi effectivelyefektīvi runpalaist
and reinventno jauna my companyuzņēmums?"
„Kā lai es efektīvi vadu
un vienlaikus atjaunoju savu uzņēmumu?”
04:41
Or, "How can I make sure
Vai, „Kā lai es nodrošinu,
04:46
that our companyuzņēmums changesizmaiņas
before we becomekļūt obsoletenovecojusi
ka mūsu uzņēmums mainās
pirms tas noveco
04:48
or are hitsist by a crisiskrīze?"
vai cieš no krīzes?”
04:52
So, doing one well is difficultgrūti.
Tikt galā ar vienu ir grūti.
04:55
Doing bothabi well as the samepats time is artart --
Tikt galā ar abām problēmām ir māksla –
04:58
pushingstumšana bothabi explorationizpēte and exploitationekspluatācija.
vienlaikus pētīt un izmantot.
05:01
So one thing we'vemēs esam foundatrasts
Mēs esam atklājuši,
05:05
is only about two percentprocenti of companieskompānijas
are ablespējīgs to effectivelyefektīvi exploreizpētīt
ka tikai divi procenti no uzņēmumiem
spēj efektīvi pētīt
05:06
and exploitizmantot at the samepats time, in parallelparalēli.
un izmantot vienlaikus, paralēli.
05:13
But when they do,
Bet, kad tas izdodas,
05:17
the payoffsizmaksa are hugemilzīgs.
atdeve ir milzīga.
05:19
So we have lots of great examplespiemēri.
Mums ir daudzi lieliski piemēri.
05:22
We have NestlNestlé creatingradot NespressoNespresso,
Nestle, kas rada Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedanimēts filmsfilmas,
Lego, kas ķeras pie filmu animācijas,
05:27
ToyotaToyota creatingradot the hybridshibrīdi,
Toyota, kas rada hibrīdus,
05:30
UnileverUnilever pushingstumšana into sustainabilityilgtspējība --
Unilever ar ilgtspējīgiem produktiem –
05:32
there are lots of examplespiemēri,
and the benefitsieguvumi are hugemilzīgs.
piemēru ir daudz,
un to atdeve ir milzīga.
05:35
Why is balancingbalansēšanas so difficultgrūti?
Kādēļ ir tik grūti noturēt līdzsvaru?
05:39
I think it's difficultgrūti
because there are so manydaudzi trapslamatas
Es domāju, ka tas ir tādēļ,
ka pastāv vairāki slazdi,
05:42
that keep us where we are.
kas mūs notur uz vietas.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manydaudzi.
Es minēšu divus no tiem,
bet to ir daudz vairāk.
05:47
So let's talk about
the perpetualbeztermiņa searchMeklēt traplamatas.
Parunāsim par mūžīgo meklējumu slazdu.
05:51
We discoveratklāt something,
Mēs kaut ko atklājam,
05:54
but we don't have the patiencepacietība
or the persistenceneatlaidība
bet mums trūkst pacietības vai uzcītības,
05:56
to get at it and make it work.
lai to novestu līdz rezultātam.
05:59
So insteadtā vietā of stayinguzturas with it,
we createizveidot something newjauns.
Tāpēc tā vietā, lai to pilnveidotu,
mēs radām ko jaunu.
06:01
But the samepats goesiet for that,
Bet tad atkal tas pats,
06:04
then we're in the viciousburvju circleaplis
un mēs nokļūstam apburtajā lokā,
06:06
of actuallyfaktiski comingnāk up with ideasidejas
but beingbūt frustratedneapmierinātas.
kad ir jaunas idejas,
bet neapmierinātība pieaug.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good examplepiemērs.
OncoSearch bija labs piemērs.
06:12
A famousslavens examplepiemērs is, of courseprotams, XeroxXerox.
Slavens piemērs, protams, ir Xerox.
06:14
But we don't only see this in companieskompānijas.
Bet mēs to redzam ne tikai uzņēmumos.
06:18
We see this in the publicsabiedrība sectornozarē as well.
Mēs to redzam arī sabiedriskajā sektorā.
06:20
We all know that any kindlaipns
of effectiveefektīvs reformreformu of educationizglītība,
Mēs visi zinām, ka jebkādas
efektīvas izglītības reformas,
06:23
researchpētniecība, healthveselība careaprūpe, even defenseaizsardzība,
izpēte, veselības aprūpe, pat aizsardzība
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsgadiem to work.
prasa 10, 15 varbūt 20 gadu darbu.
06:31
But still, we changemainīt much more oftenbieži.
Un tomēr, mēs mainām daudz biežāk.
06:35
We really don't give them the chanceiespēja.
Mēs tiešām viņiem nedodam iespēju.
06:39
AnotherVēl viens traplamatas is the successpanākumi traplamatas.
Vēl viens slazds ir panākumu slazds.
06:42
FacitFacit fellkrita into the successpanākumi traplamatas.
Facit iekrita panākumu slazdā.
06:46
They literallyburtiski heldnotika
the futurenākotne in theirviņu handsrokas,
Nākotne burtiski bija viņu rokās,
06:50
but they couldn'tnevarēja see it.
bet viņi to neredzēja.
06:53
They were simplyvienkārši so good
at makingveidošana what they lovedmīlēja doing,
Viņi vienkārši tik labi darīja to,
kas viņiem patika,
06:54
that they wouldn'tnebūtu changemainīt.
ka negribēja mainīties.
06:58
We are like that, too.
Mēs darām tāpat.
07:01
When we know something well,
it's difficultgrūti to changemainīt.
Kad protam kaut ko labi,
mums ir grūti mainīties.
07:02
BillLikumprojekts GatesVārti has said:
Bils Geits ir teicis:
07:06
"SuccessPanākumi is a lousydraņķīgs teacherskolotājs.
„Panākumi ir štruntīgs skolotājs.
07:09
It seducesseduces us into thinkingdomāšana
we cannotnevar failneizdoties."
Tie vedina domāt, ka nevaram kļūdīties.”
07:12
That's the challengeizaicinājums with successpanākumi.
Tāds ir panākumu izaicinājums.
07:16
So I think there are some lessonsnodarbības,
and I think they applypiemērot to us.
Es domāju, ka šeit ir dažas mācības,
kas attiecas uz mums.
07:19
And they applypiemērot to our companieskompānijas.
Un tās attiecas uz mūsu uzņēmumiem.
07:23
The first lessonnodarbība is:
get aheaduz priekšu of the crisiskrīze.
Pitmā mācība ir: apsteidz krīzi.
07:25
And any companyuzņēmums that's ablespējīgs to innovateieviest jauninājumus
Jebkurš uz jaunievedumiem spējīgs uzņēmums
07:29
is actuallyfaktiski ablespējīgs to alsoarī buynopirkt
an insuranceapdrošināšana in the futurenākotne.
patiesībā spēj arī nopirkt
apdrošināšanu savai nākotnei.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyviegli
have been contentsaturs
Netflix – viņi varētu vienkārši
būt apmierināti
07:36
with earlieragrāk generationspaaudzes of distributionizplatīšana,
ar agrākajām izplatīšanas veidu paaudzēm,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
bet viņi arvien –
un domāju, ka arī turpmāk arvien –
07:42
keep pushingstumšana for the nextnākamais battlecīņa.
raujas uz nākamo cīņu.
07:45
I see other companieskompānijas that say,
Es redzu citus uzņēmumus, kas saka:
07:47
"I'll winuzvarēt the nextnākamais innovationinovācijas cycleciklu,
whateverneatkarīgi no tā it takes."
„Es uzvarēšu nākamo jaunievedumu ciklu,
lai ko tas man maksātu.”
07:49
SecondOtrais one: think in multiplevairākkārt time scalessvari.
Otra mācība:
domā vairākās laika dimensijās.
07:55
I'll sharedalīties a chartdiagramma with you,
Es parādīšu kādu diagrammu.
07:58
and I think it's a wonderfulbrīnišķīgs one.
Man šķiet, tā ir brīnišķīga.
08:00
Any companyuzņēmums we look at,
Jebkurš uzņēmums, kuru apskatām
08:02
takingņemot a one-yearviens gads perspectiveperspektīva
gada griezumā
08:04
and looking at the valuationvērtēšana
of the companyuzņēmums,
un no uzņēmuma vērtības viedokļa,
08:06
innovationinovācijas typicallyparasti accountskonti
for only about 30 percentprocenti.
jauninājumiem parasti atvēl
tikai ap 30 procentiem.
08:08
So when we think one yeargads,
Tātad, gada griezumā,
08:12
innovationinovācijas isn't really that importantsvarīgs.
jauninājumi nav nemaz tik svarīgi.
08:13
MovePārvietot aheaduz priekšu, take a 10-year-gada gadu perspectiveperspektīva
on the samepats companyuzņēmums --
Turpinot tāpat,
un apskatot uzņēmumu 10 gadu griezumā –
08:16
suddenlypēkšņi, innovationinovācijas and abilityspēja
to renewatjaunot accountkonts for 70 percentprocenti.
pēkšņi, jauninājumi un atjaunošanās
aizņem 70 procentus.
08:20
But companieskompānijas can't chooseizvēlēties.
Bet uzņēmumi nevar izvēlēties.
08:26
They need to fundfonds the journeyceļojums
and leadvadīt the long termtermiņš.
Viņiem ir jāfinansē sava darbība
un jāstrādā ilgtermiņā.
08:27
ThirdTrešais:
Treškārt:
08:32
inviteuzaicināt talenttalants.
pievilini talantu.
08:34
I don't think it's possibleiespējams for any of us
Es nedomāju, ka kāds no mums
08:35
to be ablespējīgs to balancelīdzsvars explorationizpēte
and exploitationekspluatācija by ourselvespaši.
viens pats spēj līdzsvarot
izpēti un izmantošanu.
08:38
I think it's a teamkomanda sportsports.
Manuprāt, tas ir komandu sports.
08:43
I think we need to allowatļaut challengingizaicinošs.
Manuprāt, mums jādod ceļs izaicinājumiem.
08:44
I think the markzīme of a great companyuzņēmums
is beingbūt openatvērts to be challengedapstrīdēts,
Manuprāt, lieliska uzņēmuma pazīme
ir atvērtība izaicinājumiem,
08:48
and the markzīme of a good corporatekorporatīvā boarddēlis
is to constructivelykonstruktīvi challengeizaicinājums.
un labas uzņēmuma valdes pazīme
ir konstruktīvi izaicinājumi.
08:53
I think that's alsoarī what
good parentingvecāki is about.
Manuprāt, tādai jābūt arī
labai bērnu audzināšanai.
08:58
Last one: be skepticalskeptiski of successpanākumi.
Visbeidzot: esi skeptisks pret panākumiem.
09:02
Maybe it's usefulnoderīga to think back
at the oldvecs triumphtriumfs marchesgājienus in RomeRome,
Varbūt ir noderīgi padomāt
par triumfa maršiem senajā Romā,
09:06
when the generalsģenerāļi, after a bigliels victoryuzvara,
kad ģenerāļiem pēc lielām uzvarām
09:12
were givendots theirviņu celebrationsvinības.
rīkoja dzīres.
09:16
RidingJāšana into RomeRome on the carriagepārvadājums,
Iebraucot pilsētā,
09:18
they always had a companionbiedrs
whisperingsačukstējās in theirviņu earauss,
kāds tika norīkots viņiem blakus,
lai čukstētu ausī:
09:21
"RememberAtcerieties, you're only humancilvēks."
„Atceries, tu esi tikai cilvēks.”
09:25
So I hopeceru I madeizgatavots the pointpunkts:
Ceru, ka esmu izteicies skaidri:
09:29
balancingbalansēšanas explorationizpēte and exploitationekspluatācija
līdzsvars starp izpēti un izmantošanu
09:32
has a hugemilzīgs payoffatmaksāt.
dod lieliskus rezultātus.
09:35
But it's difficultgrūti,
and we need to be consciousapzināta.
Bet tas ir sarežģīti,
un mums tas jāapzinās.
09:37
I want to just pointpunkts out two questionsjautājumi
that I think are usefulnoderīga.
Es vēlos jums norādīt uz diviem,
manuprāt, noderīgiem jautājumiem.
09:40
First questionjautājums is,
looking at your ownpašu companyuzņēmums:
Pirmkārt, skatoties uz savu uzņēmumu,
padomājiet:
09:45
In whichkas areasapgabali do you see
that the companyuzņēmums is at the riskrisks
Kurās jomās jūs saredzat
sava uzņēmuma riskus
09:49
of fallingkritums into successpanākumi trapslamatas,
iekrist panākumu slazdā,
09:53
of just going on autopilotAutopilot?
kad sākat strādāt autopilotā.
09:56
And what can you do to challengeizaicinājums?
Un ko jūs varat darīt, lai izvairītos.
09:59
SecondOtrais questionjautājums is:
Otrkārt:
10:03
When did I exploreizpētīt something newjauns last,
Kad es pēdējoreiz veltīju laiku izpētei,
10:06
and what kindlaipns of effectefekts did it have on me?
un kādu ietekmi tas uz mani tas atstāja?
10:09
Is that something I should do more of?
Vai es varētu šajā ziņā darīt vairāk?
10:12
In my casegadījums, yes.
Manā gadījumā, jā.
10:15
So let me leaveatvaļinājumu you with this.
Ļaujiet man jūs atstāt ar šo domu.
10:18
WhetherVai you're an explorerInternet Explorer by naturedaba
Vai pēc dabas esat pētnieks,
10:20
or whethervai you tendtendence to exploitizmantot
what you alreadyjau know,
vai arī mēdzat izmantot to,
ko jau protat,
10:23
don't forgetaizmirst: the beautyskaistums
is in the balancelīdzsvars.
neaizmirstiet,
ka svarīgākais ir līdzsvars.
10:27
Thank you.
Paldies
10:33
(ApplauseAplausi)
(Aplausi)
10:34
Translated by Raimonds Jaks
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com