English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Hanes (Knut Haanaes): Dva razloga zbog kojih kompanije propadaju i kako ih izbeći

Filmed:
1,949,037 views

Da li je moguće voditi kompaniju i iznova je osmisliti u isto vreme? Za poslovnog stratega Knuta Hanesa, mogućnost uvođenja novina nakon uspešne karijere je odlika sjajne organizacije. On deli uvid u to kako napraviti balans između usavršavanja onog što već uveliko znamo i istraživanja potpuno novih ideja - i pokazuje kako izbeći dve glavne strateške klopke.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsразлоге companiesкомпаније failпропасти:
Ovo su dva razloga
zbog kojih firme propadaju:
00:13
they only do more of the sameисти,
samo rade iznova jedno te isto,
00:17
or they only do what's newново.
ili samo rade ono što je novo.
00:20
To me the realправи, realправи
solutionрешење to qualityквалитета growthраст
Smatram da je istinski pravo rešenje
ka rastu kvaliteta
00:23
is figuringфигуринг out the balanceбаланс
betweenизмеђу two activitiesактивности:
uspostavljanje ravnoteže
između dve aktivnosti:
00:28
explorationистраживање and exploitationексплоатација.
istraživanje i eksploatacija.
00:32
BothOboje are necessaryнеопходно,
Obe su neophodne,
00:35
but it can be too much of a good thing.
ali može biti previše dobrih stvari.
00:36
ConsiderRazmislite o FacitFacit.
Uzmite u obzir Fasit.
00:41
I'm actuallyзаправо oldстари enoughдовољно to rememberзапамтити them.
Zapravo sam dovoljno star
da bih ih se setio.
00:43
FacitFacit was a fantasticфантастичан companyкомпанија.
Fasit je bila fantastična kompanija.
00:45
They were bornрођен deepдубоко in the Swedishšvedski forestшума,
Osnovani su duboko u švedskoj šumi,
00:47
and they madeмаде the bestнајбоље
mechanicalмеханички calculatorsкалкулатори in the worldсвет.
i napravili su najbolje
mehaničke digitrone na svetu.
00:50
EverybodySvi used them.
Svi su ih koristili.
00:54
And what did FacitFacit do when
the electronicелектронски calculatorкалкулатор cameДошао alongзаједно?
I šta je Fasit uradio
kada je elektronski digitron došao?
00:56
They continuedнаставио doing exactlyбаш тако the sameисти.
Nastavili su da rade potpuno istu stvar.
01:01
In sixшест monthsмесеци, they wentотишао
from maximumмаксимум revenueприхода ...
Za 6 meseci, otišli su
od najvećeg prihoda...
01:04
and they were goneотишла.
do nestanka.
01:08
GoneNestao.
Nestali.
01:10
To me, the ironyиронија about the FacitFacit storyприча
Po mom mišljenju, ironija o priči o Fasitu
01:11
is hearingслух about the FacitFacit engineersинжењери,
je slušanje o inženjerima iz Fasita,
01:15
who had boughtкупио cheapјефтино, smallмали
electronicелектронски calculatorsкалкулатори in JapanJapan
koji su kupili jeftine,
male elektronske digitrone u Japanu
01:19
that they used to double-checkDvostruka provera
theirњихова calculatorsкалкулатори.
koje su koristili da proveravaju
svoje digitrone.
01:24
(LaughterSmeh)
(Smeh)
01:27
FacitFacit did too much exploitationексплоатација.
Fasit je previše eksploatisao.
01:29
But explorationистраживање can go wildдивље, too.
I istraživanje može da dovede do ludila.
01:32
A fewнеколико yearsгодине back,
Pre nekoliko godina,
01:34
I workedрадио је closelyблиско alongsiderame uz rame sa
a EuropeanEvropski biotechбиотехнологија companyкомпанија.
blisko sam sarađivao sa jednom
biotehničkom kompanijom iz Evrope.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Nazovimo ih Onkosrč.
01:40
The companyкомпанија was brilliantбрилијантно.
Firma je bila fantastična.
01:42
They had applicationsапликације that promisedobećao
to diagnoseпоставити дијагнозу, even cureлек,
Imali su aplikacije koje su obećavale
dijagnozu, čak i lečenje,
01:44
certainизвестан formsобразаца of bloodкрв cancerрак.
određenih oblika leukemije.
01:49
EverySvaki day was about
creatingстварање something newново.
Svakog dana se nešto novo stvaralo.
01:52
They were extremelyизузетно innovativeиновативан,
Bili su izrazito inovativni,
01:55
and the mantraмантра was,
"When we only get it right,"
i njihova deviza je bila:
"Kada to znamo dobro da radimo."
01:58
or even, "We want it perfectсавршен."
ili čak, "Želimo da bude savršeno."
02:01
The sadтужно thing is,
Loša stvar je
02:04
before they becameпостао perfectсавршен --
pre nego što su postali savršeni,
02:06
even good enoughдовољно --
čak dovoljno dobri,
02:08
they becameпостао obsoleteзастарело.
postali su zastareli.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationистраживање.
Onkosrč je pravio previše istraživanja.
02:13
I first heardслушао about explorationистраживање
and exploitationексплоатација about 15 yearsгодине agoпре,
Prvo sam čuo za istraživanje
i eksploataciju pre oko 15 godina,
02:17
when I workedрадио је as a visitingпосетити
scholarstipendista at StanfordStanford UniversityUniverzitet.
kada sam radio kao gostujući predavač
na Univerzitetu Stenford.
02:23
The founderоснивач of the ideaидеја is JimJim MarchMarta.
Osnivač ideje je Džim Marč.
02:27
And to me the powerмоћ of the ideaидеја
is its practicalitypraktičnost.
Smatram da je moć ideje njena praktičnost.
02:30
ExplorationIstraživanje.
Istraživanje.
02:35
ExplorationIstraživanje is about
comingдолазе up with what's newново.
Istraživanje predstavlja
shvatanje šta je novo.
02:36
It's about searchПретрага,
Ono predstavlja istraživanje,
02:40
it's about discoveryоткриће,
otkriće,
02:42
it's about newново productsпроизводи,
nove proizvode,
02:43
it's about newново innovationsиновације.
nove inovacije.
02:45
It's about changingпромена our frontiers"granice".
Pomeranje granica.
02:47
Our heroesхероји are people
who have doneГотово explorationистраживање:
Naši heroji su ljudi koji su istraživali:
02:51
MadameMadam CurieKiri,
Marija Kiri,
02:54
PicassoPicasso,
Pikaso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Nil Armstrong,
02:57
SirGospodine EdmundEdmund HillaryHillary, etcитд.
Ser Edmund Hilari, itd.
02:58
I come from NorwayNorveška;
Potičem iz Norveške,
03:01
all our heroesхероји are explorersистраживачи,
and they deserveзаслужују to be.
i svi naši heroji su istraživači
i zaslužuju da to budu.
03:03
We all know that explorationистраживање is riskyризичан.
Svi znamo da je istraživanje rizično.
03:09
We don't know the answersодговори,
Ne znamo odgovore,
03:12
we don't know if we're going to find them,
ne znamo da li ćemo ih pronaći,
03:14
and we know that the risksризике are highвисоко.
ali znamo da su rizici visoki.
03:16
ExploitationEksploatacije is the oppositeсупротно.
Eksploatacija je nešto suprotno.
03:18
ExploitationEksploatacije is takingузимајући
the knowledgeзнање we have
Ona predstavlja sticanje znanja
03:20
and makingстварање good, better.
i njegovo usavršavanje i proširivanje.
03:23
ExploitationEksploatacije is about makingстварање
our trainsвозови runтрцати on time.
Eksploatacija uzrokuje
da naši vozovi stižu na vreme.
03:26
It's about makingстварање good productsпроизводи
fasterбрже and cheaperјефтиније.
Zbog nje su dobri proizvodi
brži i jeftiniji.
03:29
ExploitationEksploatacije is not riskyризичан --
Eksploatacija nije rizična,
03:34
in the shortкратак termтермина.
kratkoročno.
03:37
But if we only exploitексплоатисати,
Ali ako samo eksploatišemo,
03:39
it's very riskyризичан in the long termтермина.
veoma je rizična na duge staze.
03:41
And I think we all have memoriesсећања
of the famousпознат popПоп groupsгрупе
Mislim da se svi mi sećamo
čuvenih pop grupa
03:44
who keep singingпевање the sameисти songsпесме
again and again,
koje su pevale istu pesmu iznova i iznova,
03:48
untilсве док they becomeпостати obsoleteзастарело
or even patheticпатетицно.
dok nisu zastarele i postale patetične.
03:51
That's the riskризик of exploitationексплоатација.
Ovo je rizik eksploatacije.
03:56
So if we take a long-termдугорочни
perspectiveперспектива, we exploreистражити.
Ako pogledamo dugoročnu perspektivu,
mi istražujemo.
04:00
If we take a short-termКраткорочни
perspectiveперспектива, we exploitексплоатисати.
Ako uzmemo kratkoročni uvid,
mi eksploatišemo.
04:05
SmallMali childrenдеца, they exploreистражити all day.
Deca istražuju svakoga dana.
04:09
All day it's about explorationистраживање.
Čitav dan provode u istraživanju.
04:12
As we growрасту olderстарији,
Kako odrastamo,
04:15
we exploreистражити lessмање because we have
more knowledgeзнање to exploitексплоатисати on.
istražujemo manje jer imamo
više znanja za eksploatisanje.
04:16
The sameисти goesиде for companiesкомпаније.
Isto je i sa kompanijama.
04:21
CompaniesKompanija becomeпостати,
by natureприрода, lessмање innovativeиновативан
Kompanije prirodno
postaju manje inovativne
04:24
as they becomeпостати more competentкомпетентан.
kako postaju sposobnije.
04:28
And this is, of courseкурс,
a bigвелики worryзабринути to CEOsDirektori.
A ovo je naravno
velika briga za direktore.
04:31
And I hearчујеш very oftenчесто questionsпитања
phrasedJa imam posao in differentразличит waysначини.
Često čujem pitanja
koja su postavljana na drugačiji način.
04:35
For exampleпример,
Na primer:
04:39
"How can I bothи једно и друго effectivelyефикасно runтрцати
and reinventobnovim my companyкомпанија?"
"Kako mogu da i uspešno vodim
kompaniju i iznova je izgrađujem?"
04:41
Or, "How can I make sure
Ili "Kako mogu da budem siguran
04:46
that our companyкомпанија changesПромене
before we becomeпостати obsoleteзастарело
da se naša kompanija menja
pre nego što zastarimo
04:48
or are hitхит by a crisisкриза?"
ili nas pogodi kriza?"
04:52
So, doing one well is difficultтешко.
Činiti dobro jedno od to dvoje je teško.
04:55
Doing bothи једно и друго well as the sameисти time is artуметност --
Činiti obe stvari dobro
u isto vreme je umetnost -
04:58
pushinggura bothи једно и друго explorationистраживање and exploitationексплоатација.
guranje istraživanja i eksploatisanja.
05:01
So one thing we'veми смо foundнашао
Jedna stvar koju smo otkrili
05:05
is only about two percentпроценат of companiesкомпаније
are ableу могуцности to effectivelyефикасно exploreистражити
je da je samo dva procenta kompanija
sposobno da efektivno istražuje
05:06
and exploitексплоатисати at the sameисти time, in parallelпаралелно.
i eksploatiše paralelno, u isto vreme.
05:13
But when they do,
Ali kada to rade,
05:17
the payoffsисплата are hugeогромно.
prilično se isplati.
05:19
So we have lots of great examplesпримери.
Imamo mnogo sjajnih primera.
05:22
We have NestlNestlé creatingстварање NespressoNespresso,
Nestle koji pravi Nespreso,
05:24
we have LegoLego going into animatedанимирани filmsфилмова,
Lego koji snima animirane filmove,
05:27
ToyotaToyota creatingстварање the hybridshibridi,
Tojota pravi hibride,
05:30
UnileverUnilever pushinggura into sustainabilityодрживост --
Unilever koji podržava održivi razvoj,
05:32
there are lots of examplesпримери,
and the benefitsПредности are hugeогромно.
postoji gomila primera
a prednosti su ogromne.
05:35
Why is balancingbalansiranje so difficultтешко?
Zašto je balansiranje toliko teško?
05:39
I think it's difficultтешко
because there are so manyмноги trapszamke
Mislim da je teško
zato što postoji toliko klopki
05:42
that keep us where we are.
koje nas drže tu gde smo.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyмноги.
Pričaću o dve, ali postoji ih mnogo.
05:47
So let's talk about
the perpetualstalni searchПретрага trapzamka.
Popričajmo o klopci trajne potrage.
05:51
We discoverоткрити something,
Oktrijemo nešto,
05:54
but we don't have the patienceстрпљење
or the persistenceупорност
ali nemamo strpljenja ili istrajnosti
05:56
to get at it and make it work.
da krenemo s tim i nateramo ga da radi.
05:59
So insteadуместо тога of stayingостани with it,
we createстворити something newново.
Umesto da se držimo toga,
stvorimo nešto novo.
06:01
But the sameисти goesиде for that,
Ali isto je i za to,
06:04
then we're in the viciousopak circleкруг
tako da smo u začaranom krugu
06:06
of actuallyзаправо comingдолазе up with ideasидеје
but beingбиће frustratedфрустриран.
gde zapravo dolazimo do ideja
ali smo frustrirani.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleпример.
Onkosrč je bio dobar primer.
06:12
A famousпознат exampleпример is, of courseкурс, XeroxXerox.
Čuveni primer je naravno Kseroks.
06:14
But we don't only see this in companiesкомпаније.
Ali ne vidimo ovo samo u kompanijama.
06:18
We see this in the publicјавно sectorсектор as well.
Ovo se vidi i u javnom sektoru.
06:20
We all know that any kindкинд
of effectiveефикасан reformReforma of educationобразовање,
Svi znamo da bilo kakva
efikasna reforma školstva,
06:23
researchистраживање, healthздравље careнега, even defenseодбрана,
istraživanja, zdravstva, čak i odbrane,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsгодине to work.
traje 10, 15, možda 20 godina
dok ne proradi.
06:31
But still, we changeпромена much more oftenчесто.
Ali opet, menjamo stvari mnogo češće.
06:35
We really don't give them the chanceшанса.
Ne damo im priliku.
06:39
AnotherDrugi trapzamka is the successуспех trapzamka.
Druga klopka je klopka uspeha.
06:42
FacitFacit fellпао into the successуспех trapzamka.
Fasit je upao u klopku uspeha.
06:46
They literallyбуквално heldОдржан
the futureбудућност in theirњихова handsруке,
Bukvalno su imali budućnost
u svojim rukama,
06:50
but they couldn'tније могао see it.
ali nisu mogli da je vide.
06:53
They were simplyједноставно so good
at makingстварање what they lovedвољен doing,
Prosto su bili tako dobri
u pravljenju onoga što su voleli,
06:54
that they wouldn'tне би changeпромена.
da nisu hteli da se menjaju.
06:58
We are like that, too.
I mi smo takvi.
07:01
When we know something well,
it's difficultтешко to changeпромена.
Kada nešto dobro poznajemo,
teško je promeniti se.
07:02
BillBil GatesGates has said:
Bil Gejts je rekao:
07:06
"SuccessUspeh is a lousyлоше teacherнаставник.
"Uspeh je loš učitelj.
07:09
It seduceszavodi us into thinkingразмишљање
we cannotне може failпропасти."
Zavodi nas da mislimo
da ne možemo da podbacimo."
07:12
That's the challengeизазов with successуспех.
To je izazov kod uspeha.
07:16
So I think there are some lessonsлекције,
and I think they applyприменити to us.
Mislim da postoje neke lekcije
i da su primenjive na sve nas.
07:19
And they applyприменити to our companiesкомпаније.
Primenjive su i na naše kompanije.
07:23
The first lessonлекцију is:
get aheadнапред of the crisisкриза.
Prva lekcija je: idite ispred krize.
07:25
And any companyкомпанија that's ableу могуцности to innovateиновирати
Svaka kompanija koja je
sposobna za inovaciju
07:29
is actuallyзаправо ableу могуцности to alsoтакође buyкупити
an insuranceосигурање in the futureбудућност.
takođe je sposobna da sebi kupi
osiguranje za budućnost.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyлако
have been contentсадржај
Netfliks - lako su mogli da se zadovolje
07:36
with earlierраније generationsгенерације of distributionдистрибуција,
ranim generacijama distribucije,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
ali su uvek - i mislim da će uvek tako -
07:42
keep pushinggura for the nextследећи battleбитка.
gurali do nove bitke.
07:45
I see other companiesкомпаније that say,
Vidim druge kompanije koje kažu:
07:47
"I'll winпобедити the nextследећи innovationиновације cycleциклус,
whateverшта год it takes."
"Pobediću u narednom ciklusu inovacija,
šta god bilo potrebno za to."
07:49
SecondDrugi one: think in multipleвише time scalesваге.
Drugo: mislite na više vremenskih linija.
07:55
I'll shareОбјави a chartграфикон with you,
Podeliću s vama grafikon
07:58
and I think it's a wonderfulДивно one.
i mislim da je predivan.
08:00
Any companyкомпанија we look at,
Koju god kompaniju pogledali,
08:02
takingузимајући a one-yeargodinu perspectiveперспектива
uzevši perspektivu od jedne godine
08:04
and looking at the valuationIzračunavanje
of the companyкомпанија,
i gledajući vrednost kompanije,
08:06
innovationиновације typicallyобично accountsрачуне
for only about 30 percentпроценат.
inovacija obično daje
samo oko 30 procenata.
08:08
So when we think one yearгодине,
Kada mislimo o jednoj godini,
08:12
innovationиновације isn't really that importantважно.
inovacija i nije tako bitna.
08:13
MovePotez aheadнапред, take a 10-year-године perspectiveперспектива
on the sameисти companyкомпанија --
Krenite unapred, pogledajte perspektivu
iste kompanije za 10 godina,
08:16
suddenlyизненада, innovationиновације and abilityспособност
to renewobnovite accountрачун for 70 percentпроценат.
odjednom, inovacija i mogućnost
obnavljanja daju 70 procenata.
08:20
But companiesкомпаније can't chooseизаберите.
Ali kompanije nemaju izbor.
08:26
They need to fundфонд the journeyпутовање
and leadолово the long termтермина.
Moraju da finansiraju putovanje
i vode na duge staze.
08:27
ThirdTreći:
Treće:
08:32
inviteпозовите talentталенат.
primamite talenat.
08:34
I don't think it's possibleмогуће for any of us
Mislim da za bilo koga od nas nije moguće
08:35
to be ableу могуцности to balanceбаланс explorationистраживање
and exploitationексплоатација by ourselvesсами.
da sami balansiramo istraživanje
i eksploataciju.
08:38
I think it's a teamтим sportспорт.
Mislim da je to timski sport.
08:43
I think we need to allowдозволите challengingизазован.
Mislim da treba da dozvolimo izazivanje.
08:44
I think the markмарк of a great companyкомпанија
is beingбиће openотворен to be challengedизазов,
Mislim da je znak sjajne kompanije
otvorenost ka izazivanju,
08:48
and the markмарк of a good corporateкорпорације boardодбор, табла
is to constructivelykonstruktivno challengeизазов.
i znak sjajnog poslovnog odbora
je konstruktivno izazivanje.
08:53
I think that's alsoтакође what
good parentingroditeljstvo is about.
Mislim da je to i stvar
dobrog odnosa roditelja prema deci.
08:58
Last one: be skepticalскептичан of successуспех.
Poslednje: budite skeptični na uspeh.
09:02
Maybe it's usefulкорисно to think back
at the oldстари triumphtrijumf marchesMarševi in RomeRome,
Možda je korisno prisećati se
starih trijumfalnih marševa u Rimu,
09:06
when the generalsgenerali, after a bigвелики victorypobeda,
kada je generalima nakon velike pobede
09:12
were givenдато theirњихова celebrationproslava.
priređena proslava.
09:16
RidingJahanje into RomeRome on the carriageпревоз,
Ulazivši u Rim na kočijama,
09:18
they always had a companionпратилац
whisperingљapuжe in theirњихова earухо,
uvek su pored sebe imali saputnika
koji bi im šaputao u uvo:
09:21
"RememberSeti se, you're only humanљудско."
"Seti se, ti si samo čovek."
09:25
So I hopeнадати се I madeмаде the pointтачка:
Nadam se da sam objasnio sve:
09:29
balancingbalansiranje explorationистраживање and exploitationексплоатација
balansiranje istraživanja i eksploatisanja
09:32
has a hugeогромно payoffисплатити.
prilično se isplati.
09:35
But it's difficultтешко,
and we need to be consciousсвесна.
Ali teško je i moramo biti trezveni.
09:37
I want to just pointтачка out two questionsпитања
that I think are usefulкорисно.
Želim samo da istaknem
dva korisna pitanja.
09:40
First questionпитање is,
looking at your ownвластити companyкомпанија:
Prvo je, gledavši na sopstvenu kompaniju:
09:45
In whichкоја areasобласти do you see
that the companyкомпанија is at the riskризик
u kojim područjima vidite
da je kompanija pod rizikom
09:49
of fallingпада into successуспех trapszamke,
da upadne u klopke uspeha,
09:53
of just going on autopilotauto-pilot?
da se vozi sama na autopilotu?
09:56
And what can you do to challengeизазов?
I šta možete uraditi da to izazovete?
09:59
SecondDrugi questionпитање is:
Drugo pitanje je:
10:03
When did I exploreистражити something newново last,
kada sam poslednji put istražio nešto novo
10:06
and what kindкинд of effectефекат did it have on me?
i koji je efekat to imalo na mene?
10:09
Is that something I should do more of?
Da li to treba više da radim?
10:12
In my caseслучај, yes.
U mom slučaju, da.
10:15
So let me leaveодлази you with this.
Ostavljam vas uz ovo.
10:18
WhetherDa li you're an explorerExplorer by natureприрода
Bez obzira da li ste po prirodi istraživač
10:20
or whetherда ли је you tendтенденција to exploitексплоатисати
what you alreadyвећ know,
ili obično eksploatišete
ono što već znate,
10:23
don't forgetзаборави: the beautyлепота
is in the balanceбаланс.
ne zaboravite: lepota je u ravnoteži.
10:27
Thank you.
Hvala vam.
10:33
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
10:34
Translated by Mile Živković
Reviewed by Milenka Okuka

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com