English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Hanes (Knut Haanaes): Dva razloga zbog kojih kompanije propadaju i kako ih izbeći

Filmed:
1,888,592 views

Da li je moguće voditi kompaniju i iznova je osmisliti u isto vreme? Za poslovnog stratega Knuta Hanesa, mogućnost uvođenja novina nakon uspešne karijere je odlika sjajne organizacije. On deli uvid u to kako napraviti balans između usavršavanja onog što već uveliko znamo i istraživanja potpuno novih ideja - i pokazuje kako izbeći dve glavne strateške klopke.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsразлоге companiesкомпаније failпропасти:
Ovo su dva razloga
zbog kojih firme propadaju:
00:13
they only do more of the sameисти,
samo rade iznova jedno te isto,
00:17
or they only do what's newново.
ili samo rade ono što je novo.
00:20
To me the realправи, realправи
solutionрешење to qualityквалитета growthраст
Smatram da je istinski pravo rešenje
ka rastu kvaliteta
00:23
is figuringфигуринг out the balanceбаланс
betweenизмеђу two activitiesактивности:
uspostavljanje ravnoteže
između dve aktivnosti:
00:28
explorationистраживање and exploitationексплоатација.
istraživanje i eksploatacija.
00:32
BothOboje are necessaryнеопходно,
Obe su neophodne,
00:35
but it can be too much of a good thing.
ali može biti previše dobrih stvari.
00:36
ConsiderRazmislite o FacitFacit.
Uzmite u obzir Fasit.
00:41
I'm actuallyзаправо oldстари enoughдовољно to rememberзапамтити them.
Zapravo sam dovoljno star
da bih ih se setio.
00:43
FacitFacit was a fantasticфантастичан companyкомпанија.
Fasit je bila fantastična kompanija.
00:45
They were bornрођен deepдубоко in the Swedishšvedski forestшума,
Osnovani su duboko u švedskoj šumi,
00:47
and they madeмаде the bestнајбоље
mechanicalмеханички calculatorsкалкулатори in the worldсвет.
i napravili su najbolje
mehaničke digitrone na svetu.
00:50
EverybodySvi used them.
Svi su ih koristili.
00:54
And what did FacitFacit do when
the electronicелектронски calculatorкалкулатор cameДошао alongзаједно?
I šta je Fasit uradio
kada je elektronski digitron došao?
00:56
They continuedнаставио doing exactlyбаш тако the sameисти.
Nastavili su da rade potpuno istu stvar.
01:01
In sixшест monthsмесеци, they wentотишао
from maximumмаксимум revenueприхода ...
Za 6 meseci, otišli su
od najvećeg prihoda...
01:04
and they were goneотишла.
do nestanka.
01:08
GoneNestao.
Nestali.
01:10
To me, the ironyиронија about the FacitFacit storyприча
Po mom mišljenju, ironija o priči o Fasitu
01:11
is hearingслух about the FacitFacit engineersинжењери,
je slušanje o inženjerima iz Fasita,
01:15
who had boughtкупио cheapјефтино, smallмали
electronicелектронски calculatorsкалкулатори in JapanJapan
koji su kupili jeftine,
male elektronske digitrone u Japanu
01:19
that they used to double-checkDvostruka provera
theirњихова calculatorsкалкулатори.
koje su koristili da proveravaju
svoje digitrone.
01:24
(LaughterSmeh)
(Smeh)
01:27
FacitFacit did too much exploitationексплоатација.
Fasit je previše eksploatisao.
01:29
But explorationистраживање can go wildдивље, too.
I istraživanje može da dovede do ludila.
01:32
A fewнеколико yearsгодине back,
Pre nekoliko godina,
01:34
I workedрадио је closelyблиско alongsiderame uz rame sa
a EuropeanEvropski biotechбиотехнологија companyкомпанија.
blisko sam sarađivao sa jednom
biotehničkom kompanijom iz Evrope.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Nazovimo ih Onkosrč.
01:40
The companyкомпанија was brilliantбрилијантно.
Firma je bila fantastična.
01:42
They had applicationsапликације that promisedobećao
to diagnoseпоставити дијагнозу, even cureлек,
Imali su aplikacije koje su obećavale
dijagnozu, čak i lečenje,
01:44
certainизвестан formsобразаца of bloodкрв cancerрак.
određenih oblika leukemije.
01:49
EverySvaki day was about
creatingстварање something newново.
Svakog dana se nešto novo stvaralo.
01:52
They were extremelyизузетно innovativeиновативан,
Bili su izrazito inovativni,
01:55
and the mantraмантра was,
"When we only get it right,"
i njihova deviza je bila:
"Kada to znamo dobro da radimo."
01:58
or even, "We want it perfectсавршен."
ili čak, "Želimo da bude savršeno."
02:01
The sadтужно thing is,
Loša stvar je
02:04
before they becameпостао perfectсавршен --
pre nego što su postali savršeni,
02:06
even good enoughдовољно --
čak dovoljno dobri,
02:08
they becameпостао obsoleteзастарело.
postali su zastareli.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationистраживање.
Onkosrč je pravio previše istraživanja.
02:13
I first heardслушао about explorationистраживање
and exploitationексплоатација about 15 yearsгодине agoпре,
Prvo sam čuo za istraživanje
i eksploataciju pre oko 15 godina,
02:17
when I workedрадио је as a visitingпосетити
scholarstipendista at StanfordStanford UniversityUniverzitet.
kada sam radio kao gostujući predavač
na Univerzitetu Stenford.
02:23
The founderоснивач of the ideaидеја is JimJim MarchMarta.
Osnivač ideje je Džim Marč.
02:27
And to me the powerмоћ of the ideaидеја
is its practicalitypraktičnost.
Smatram da je moć ideje njena praktičnost.
02:30
ExplorationIstraživanje.
Istraživanje.
02:35
ExplorationIstraživanje is about
comingдолазе up with what's newново.
Istraživanje predstavlja
shvatanje šta je novo.
02:36
It's about searchПретрага,
Ono predstavlja istraživanje,
02:40
it's about discoveryоткриће,
otkriće,
02:42
it's about newново productsпроизводи,
nove proizvode,
02:43
it's about newново innovationsиновације.
nove inovacije.
02:45
It's about changingпромена our frontiers"granice".
Pomeranje granica.
02:47
Our heroesхероји are people
who have doneГотово explorationистраживање:
Naši heroji su ljudi koji su istraživali:
02:51
MadameMadam CurieKiri,
Marija Kiri,
02:54
PicassoPicasso,
Pikaso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Nil Armstrong,
02:57
SirGospodine EdmundEdmund HillaryHillary, etcитд.
Ser Edmund Hilari, itd.
02:58
I come from NorwayNorveška;
Potičem iz Norveške,
03:01
all our heroesхероји are explorersистраживачи,
and they deserveзаслужују to be.
i svi naši heroji su istraživači
i zaslužuju da to budu.
03:03
We all know that explorationистраживање is riskyризичан.
Svi znamo da je istraživanje rizično.
03:09
We don't know the answersодговори,
Ne znamo odgovore,
03:12
we don't know if we're going to find them,
ne znamo da li ćemo ih pronaći,
03:14
and we know that the risksризике are highвисоко.
ali znamo da su rizici visoki.
03:16
ExploitationEksploatacije is the oppositeсупротно.
Eksploatacija je nešto suprotno.
03:18
ExploitationEksploatacije is takingузимајући
the knowledgeзнање we have
Ona predstavlja sticanje znanja
03:20
and makingстварање good, better.
i njegovo usavršavanje i proširivanje.
03:23
ExploitationEksploatacije is about makingстварање
our trainsвозови runтрцати on time.
Eksploatacija uzrokuje
da naši vozovi stižu na vreme.
03:26
It's about makingстварање good productsпроизводи
fasterбрже and cheaperјефтиније.
Zbog nje su dobri proizvodi
brži i jeftiniji.
03:29
ExploitationEksploatacije is not riskyризичан --
Eksploatacija nije rizična,
03:34
in the shortкратак termтермина.
kratkoročno.
03:37
But if we only exploitексплоатисати,
Ali ako samo eksploatišemo,
03:39
it's very riskyризичан in the long termтермина.
veoma je rizična na duge staze.
03:41
And I think we all have memoriesсећања
of the famousпознат popПоп groupsгрупе
Mislim da se svi mi sećamo
čuvenih pop grupa
03:44
who keep singingпевање the sameисти songsпесме
again and again,
koje su pevale istu pesmu iznova i iznova,
03:48
untilсве док they becomeпостати obsoleteзастарело
or even patheticпатетицно.
dok nisu zastarele i postale patetične.
03:51
That's the riskризик of exploitationексплоатација.
Ovo je rizik eksploatacije.
03:56
So if we take a long-termдугорочни
perspectiveперспектива, we exploreистражити.
Ako pogledamo dugoročnu perspektivu,
mi istražujemo.
04:00
If we take a short-termКраткорочни
perspectiveперспектива, we exploitексплоатисати.
Ako uzmemo kratkoročni uvid,
mi eksploatišemo.
04:05
SmallMali childrenдеца, they exploreистражити all day.
Deca istražuju svakoga dana.
04:09
All day it's about explorationистраживање.
Čitav dan provode u istraživanju.
04:12
As we growрасту olderстарији,
Kako odrastamo,
04:15
we exploreистражити lessмање because we have
more knowledgeзнање to exploitексплоатисати on.
istražujemo manje jer imamo
više znanja za eksploatisanje.
04:16
The sameисти goesиде for companiesкомпаније.
Isto je i sa kompanijama.
04:21
CompaniesKompanija becomeпостати,
by natureприрода, lessмање innovativeиновативан
Kompanije prirodno
postaju manje inovativne
04:24
as they becomeпостати more competentкомпетентан.
kako postaju sposobnije.
04:28
And this is, of courseкурс,
a bigвелики worryзабринути to CEOsDirektori.
A ovo je naravno
velika briga za direktore.
04:31
And I hearчујеш very oftenчесто questionsпитања
phrasedJa imam posao in differentразличит waysначини.
Često čujem pitanja
koja su postavljana na drugačiji način.
04:35
For exampleпример,
Na primer:
04:39
"How can I bothи једно и друго effectivelyефикасно runтрцати
and reinventobnovim my companyкомпанија?"
"Kako mogu da i uspešno vodim
kompaniju i iznova je izgrađujem?"
04:41
Or, "How can I make sure
Ili "Kako mogu da budem siguran
04:46
that our companyкомпанија changesПромене
before we becomeпостати obsoleteзастарело
da se naša kompanija menja
pre nego što zastarimo
04:48
or are hitхит by a crisisкриза?"
ili nas pogodi kriza?"
04:52
So, doing one well is difficultтешко.
Činiti dobro jedno od to dvoje je teško.
04:55
Doing bothи једно и друго well as the sameисти time is artуметност --
Činiti obe stvari dobro
u isto vreme je umetnost -
04:58
pushinggura bothи једно и друго explorationистраживање and exploitationексплоатација.
guranje istraživanja i eksploatisanja.
05:01
So one thing we'veми смо foundнашао
Jedna stvar koju smo otkrili
05:05
is only about two percentпроценат of companiesкомпаније
are ableу могуцности to effectivelyефикасно exploreистражити
je da je samo dva procenta kompanija
sposobno da efektivno istražuje
05:06
and exploitексплоатисати at the sameисти time, in parallelпаралелно.
i eksploatiše paralelno, u isto vreme.
05:13
But when they do,
Ali kada to rade,
05:17
the payoffsисплата are hugeогромно.
prilično se isplati.
05:19
So we have lots of great examplesпримери.
Imamo mnogo sjajnih primera.
05:22
We have NestlNestlé creatingстварање NespressoNespresso,
Nestle koji pravi Nespreso,
05:24
we have LegoLego going into animatedанимирани filmsфилмова,
Lego koji snima animirane filmove,
05:27
ToyotaToyota creatingстварање the hybridshibridi,
Tojota pravi hibride,
05:30
UnileverUnilever pushinggura into sustainabilityодрживост --
Unilever koji podržava održivi razvoj,
05:32
there are lots of examplesпримери,
and the benefitsПредности are hugeогромно.
postoji gomila primera
a prednosti su ogromne.
05:35
Why is balancingbalansiranje so difficultтешко?
Zašto je balansiranje toliko teško?
05:39
I think it's difficultтешко
because there are so manyмноги trapszamke
Mislim da je teško
zato što postoji toliko klopki
05:42
that keep us where we are.
koje nas drže tu gde smo.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyмноги.
Pričaću o dve, ali postoji ih mnogo.
05:47
So let's talk about
the perpetualstalni searchПретрага trapzamka.
Popričajmo o klopci trajne potrage.
05:51
We discoverоткрити something,
Oktrijemo nešto,
05:54
but we don't have the patienceстрпљење
or the persistenceупорност
ali nemamo strpljenja ili istrajnosti
05:56
to get at it and make it work.
da krenemo s tim i nateramo ga da radi.
05:59
So insteadуместо тога of stayingостани with it,
we createстворити something newново.
Umesto da se držimo toga,
stvorimo nešto novo.
06:01
But the sameисти goesиде for that,
Ali isto je i za to,
06:04
then we're in the viciousopak circleкруг
tako da smo u začaranom krugu
06:06
of actuallyзаправо comingдолазе up with ideasидеје
but beingбиће frustratedфрустриран.
gde zapravo dolazimo do ideja
ali smo frustrirani.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleпример.
Onkosrč je bio dobar primer.
06:12
A famousпознат exampleпример is, of courseкурс, XeroxXerox.
Čuveni primer je naravno Kseroks.
06:14
But we don't only see this in companiesкомпаније.
Ali ne vidimo ovo samo u kompanijama.
06:18
We see this in the publicјавно sectorсектор as well.
Ovo se vidi i u javnom sektoru.
06:20
We all know that any kindкинд
of effectiveефикасан reformReforma of educationобразовање,
Svi znamo da bilo kakva
efikasna reforma školstva,
06:23
researchистраживање, healthздравље careнега, even defenseодбрана,
istraživanja, zdravstva, čak i odbrane,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsгодине to work.
traje 10, 15, možda 20 godina
dok ne proradi.
06:31
But still, we changeпромена much more oftenчесто.
Ali opet, menjamo stvari mnogo češće.
06:35
We really don't give them the chanceшанса.
Ne damo im priliku.
06:39
AnotherDrugi trapzamka is the successуспех trapzamka.
Druga klopka je klopka uspeha.
06:42
FacitFacit fellпао into the successуспех trapzamka.
Fasit je upao u klopku uspeha.
06:46
They literallyбуквално heldОдржан
the futureбудућност in theirњихова handsруке,
Bukvalno su imali budućnost
u svojim rukama,
06:50
but they couldn'tније могао see it.
ali nisu mogli da je vide.
06:53
They were simplyједноставно so good
at makingстварање what they lovedвољен doing,
Prosto su bili tako dobri
u pravljenju onoga što su voleli,
06:54
that they wouldn'tне би changeпромена.
da nisu hteli da se menjaju.
06:58
We are like that, too.
I mi smo takvi.
07:01
When we know something well,
it's difficultтешко to changeпромена.
Kada nešto dobro poznajemo,
teško je promeniti se.
07:02
BillBil GatesGates has said:
Bil Gejts je rekao:
07:06
"SuccessUspeh is a lousyлоше teacherнаставник.
"Uspeh je loš učitelj.
07:09
It seduceszavodi us into thinkingразмишљање
we cannotне може failпропасти."
Zavodi nas da mislimo
da ne možemo da podbacimo."
07:12
That's the challengeизазов with successуспех.
To je izazov kod uspeha.
07:16
So I think there are some lessonsлекције,
and I think they applyприменити to us.
Mislim da postoje neke lekcije
i da su primenjive na sve nas.
07:19
And they applyприменити to our companiesкомпаније.
Primenjive su i na naše kompanije.
07:23
The first lessonлекцију is:
get aheadнапред of the crisisкриза.
Prva lekcija je: idite ispred krize.
07:25
And any companyкомпанија that's ableу могуцности to innovateиновирати
Svaka kompanija koja je
sposobna za inovaciju
07:29
is actuallyзаправо ableу могуцности to alsoтакође buyкупити
an insuranceосигурање in the futureбудућност.
takođe je sposobna da sebi kupi
osiguranje za budućnost.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyлако
have been contentсадржај
Netfliks - lako su mogli da se zadovolje
07:36
with earlierраније generationsгенерације of distributionдистрибуција,
ranim generacijama distribucije,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
ali su uvek - i mislim da će uvek tako -
07:42
keep pushinggura for the nextследећи battleбитка.
gurali do nove bitke.
07:45
I see other companiesкомпаније that say,
Vidim druge kompanije koje kažu:
07:47
"I'll winпобедити the nextследећи innovationиновације cycleциклус,
whateverшта год it takes."
"Pobediću u narednom ciklusu inovacija,
šta god bilo potrebno za to."
07:49
SecondDrugi one: think in multipleвише time scalesваге.
Drugo: mislite na više vremenskih linija.
07:55
I'll shareОбјави a chartграфикон with you,
Podeliću s vama grafikon
07:58
and I think it's a wonderfulДивно one.
i mislim da je predivan.
08:00
Any companyкомпанија we look at,
Koju god kompaniju pogledali,
08:02
takingузимајући a one-yeargodinu perspectiveперспектива
uzevši perspektivu od jedne godine
08:04
and looking at the valuationIzračunavanje
of the companyкомпанија,
i gledajući vrednost kompanije,
08:06
innovationиновације typicallyобично accountsрачуне
for only about 30 percentпроценат.
inovacija obično daje
samo oko 30 procenata.
08:08
So when we think one yearгодине,
Kada mislimo o jednoj godini,
08:12
innovationиновације isn't really that importantважно.
inovacija i nije tako bitna.
08:13
MovePotez aheadнапред, take a 10-year-године perspectiveперспектива
on the sameисти companyкомпанија --
Krenite unapred, pogledajte perspektivu
iste kompanije za 10 godina,
08:16
suddenlyизненада, innovationиновације and abilityспособност
to renewobnovite accountрачун for 70 percentпроценат.
odjednom, inovacija i mogućnost
obnavljanja daju 70 procenata.
08:20
But companiesкомпаније can't chooseизаберите.
Ali kompanije nemaju izbor.
08:26
They need to fundфонд the journeyпутовање
and leadолово the long termтермина.
Moraju da finansiraju putovanje
i vode na duge staze.
08:27
ThirdTreći:
Treće:
08:32
inviteпозовите talentталенат.
primamite talenat.
08:34
I don't think it's possibleмогуће for any of us
Mislim da za bilo koga od nas nije moguće
08:35
to be ableу могуцности to balanceбаланс explorationистраживање
and exploitationексплоатација by ourselvesсами.
da sami balansiramo istraživanje
i eksploataciju.
08:38
I think it's a teamтим sportспорт.
Mislim da je to timski sport.
08:43
I think we need to allowдозволите challengingизазован.
Mislim da treba da dozvolimo izazivanje.
08:44
I think the markмарк of a great companyкомпанија
is beingбиће openотворен to be challengedизазов,
Mislim da je znak sjajne kompanije
otvorenost ka izazivanju,
08:48
and the markмарк of a good corporateкорпорације boardодбор, табла
is to constructivelykonstruktivno challengeизазов.
i znak sjajnog poslovnog odbora
je konstruktivno izazivanje.
08:53
I think that's alsoтакође what
good parentingroditeljstvo is about.
Mislim da je to i stvar
dobrog odnosa roditelja prema deci.
08:58
Last one: be skepticalскептичан of successуспех.
Poslednje: budite skeptični na uspeh.
09:02
Maybe it's usefulкорисно to think back
at the oldстари triumphtrijumf marchesMarševi in RomeRome,
Možda je korisno prisećati se
starih trijumfalnih marševa u Rimu,
09:06
when the generalsgenerali, after a bigвелики victorypobeda,
kada je generalima nakon velike pobede
09:12
were givenдато theirњихова celebrationproslava.
priređena proslava.
09:16
RidingJahanje into RomeRome on the carriageпревоз,
Ulazivši u Rim na kočijama,
09:18
they always had a companionпратилац
whisperingљapuжe in theirњихова earухо,
uvek su pored sebe imali saputnika
koji bi im šaputao u uvo:
09:21
"RememberSeti se, you're only humanљудско."
"Seti se, ti si samo čovek."
09:25
So I hopeнадати се I madeмаде the pointтачка:
Nadam se da sam objasnio sve:
09:29
balancingbalansiranje explorationистраживање and exploitationексплоатација
balansiranje istraživanja i eksploatisanja
09:32
has a hugeогромно payoffисплатити.
prilično se isplati.
09:35
But it's difficultтешко,
and we need to be consciousсвесна.
Ali teško je i moramo biti trezveni.
09:37
I want to just pointтачка out two questionsпитања
that I think are usefulкорисно.
Želim samo da istaknem
dva korisna pitanja.
09:40
First questionпитање is,
looking at your ownвластити companyкомпанија:
Prvo je, gledavši na sopstvenu kompaniju:
09:45
In whichкоја areasобласти do you see
that the companyкомпанија is at the riskризик
u kojim područjima vidite
da je kompanija pod rizikom
09:49
of fallingпада into successуспех trapszamke,
da upadne u klopke uspeha,
09:53
of just going on autopilotauto-pilot?
da se vozi sama na autopilotu?
09:56
And what can you do to challengeизазов?
I šta možete uraditi da to izazovete?
09:59
SecondDrugi questionпитање is:
Drugo pitanje je:
10:03
When did I exploreистражити something newново last,
kada sam poslednji put istražio nešto novo
10:06
and what kindкинд of effectефекат did it have on me?
i koji je efekat to imalo na mene?
10:09
Is that something I should do more of?
Da li to treba više da radim?
10:12
In my caseслучај, yes.
U mom slučaju, da.
10:15
So let me leaveодлази you with this.
Ostavljam vas uz ovo.
10:18
WhetherDa li you're an explorerExplorer by natureприрода
Bez obzira da li ste po prirodi istraživač
10:20
or whetherда ли је you tendтенденција to exploitексплоатисати
what you alreadyвећ know,
ili obično eksploatišete
ono što već znate,
10:23
don't forgetзаборави: the beautyлепота
is in the balanceбаланс.
ne zaboravite: lepota je u ravnoteži.
10:27
Thank you.
Hvala vam.
10:33
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
10:34
Translated by Mile Živković
Reviewed by Milenka Okuka

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com