English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Două cauze ale eșecului companiilor și cum le putem evita

Filmed:
1,919,791 views

Oare e posibil să conduci o companie și o redefinești în același timp? Pentru strategul de afaceri Knut Haanaes, abilitatea de inovare după obținerea succesului este semnul unei mari organizații. El ne împărtășește sfaturi despre cum se poate obține echilibrul dintre perfecționarea a ceea ce știm deja și explorarea unor idei cu totul noi și ne explică cum putem evita două mari capcane strategice.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Iată două motive de eșec al companiilor:
00:13
Here are two reasonsmotive companiescompanii faileșua:
fac mereu doar aceleași lucruri,
00:17
they only do more of the samela fel,
sau fac doar ce e nou.
00:20
or they only do what's newnou.
După mine, o soluție adevărată
pentru creșterea calității
00:23
To me the realreal, realreal
solutionsoluţie to qualitycalitate growthcreştere
e găsirea echilibrului
dintre două activități:
00:28
is figuringimaginind out the balanceechilibru
betweenîntre two activitiesactivitati:
explorare și exploatare.
00:32
explorationexplorare and exploitationexploatare.
Ambele sunt necesare,
00:35
BothAmbele are necessarynecesar,
dar ce-i prea mult strică.
00:36
but it can be too much of a good thing.
De exemplu, Facit.
00:41
ConsiderIa în considerare FacitFacit.
Chiar am suficienți ani
ca să-mi amintesc.
00:43
I'm actuallyde fapt oldvechi enoughdestul to remembertine minte them.
Facit era o companie fantastică.
00:45
FacitFacit was a fantasticfantastic companycompanie.
Născuți în adâncul
codrilor suedezi,
00:47
They were bornnăscut deepadâncime in the SwedishSuedeză forestpădure,
produceau cele mai bune
calculatoare mecanice din lume.
00:50
and they madefăcut the bestCel mai bun
mechanicalmecanic calculatorscalculatoare in the worldlume.
Toți le foloseau.
00:54
EverybodyToata lumea used them.
Și ce a făcut Facit când a apărut
calculatorul electronic?
00:56
And what did FacitFacit do when
the electronicelectronic calculatorcalculator camea venit alongde-a lungul?
Au continuat exact la fel.
01:01
They continueda continuat doing exactlyexact the samela fel.
În șase luni, de la venituri maxime...
01:04
In sixşase monthsluni, they wenta mers
from maximummaxim revenuevenituri ...
au dispărut.
01:08
and they were goneplecat.
De tot.
01:10
GonePlecat.
După mine, ironia poveștii Facit
01:11
To me, the ironyironie about the FacitFacit storypoveste
a fost să aud despre inginerii
companiei Facit,
01:15
is hearingauz about the FacitFacit engineersingineri,
ce cumpăraseră calculatoare electronice
japoneze, mici și ieftine,
01:19
who had boughtcumparat cheapieftin, smallmic
electronicelectronic calculatorscalculatoare in JapanJaponia
pe care le foloseau pentru a-și verifica
propriile calculatoare.
01:24
that they used to double-checkVerificaţi
theiral lor calculatorscalculatoare.
(Râsete)
01:27
(LaughterRâs)
Facit s-a ocupat prea mult de exploatare.
01:29
FacitFacit did too much exploitationexploatare.
Dar și explorarea poate să o ia razna.
01:32
But explorationexplorare can go wildsălbatic, too.
Acum câțiva ani,
01:34
A fewpuțini yearsani back,
Am avut o strânsă colaborare
cu o companie europeană biotehnologică.
01:36
I workeda lucrat closelyîndeaproape alongsidealături de
a EuropeanEuropene biotechBioTech companycompanie.
Să le zicem OncoSearch.
01:40
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Compania era strălucită.
01:42
The companycompanie was brilliantSclipitor.
Aveau aplicații care promiteau
să diagnosticheze și chiar să vindece
01:44
They had applicationsaplicații that promiseda promis
to diagnosediagnostica, even curevindeca,
anumite forme ale cancerului de sânge.
01:49
certainanumit formsformulare of bloodsânge cancercancer.
În fiecare zi se crea ceva nou.
01:52
EveryFiecare day was about
creatingcrearea something newnou.
Erau extrem de inventivi,
01:55
They were extremelyextrem innovativeinovatoare,
iar motoul lor era,
„Când o facem bine”
01:58
and the mantraMantra was,
"When we only get it right,"
sau chiar, „Vrem să fie perfect.”
02:01
or even, "We want it perfectperfect."
Din păcate,
02:04
The sadtrist thing is,
înainte să devină perfecți
02:06
before they becamea devenit perfectperfect --
sau chiar suficient de buni
02:08
even good enoughdestul --
au devenit inutili.
02:10
they becamea devenit obsoleteînvechit.
OncoSearch a explorat prea mult.
02:13
OncoSearchOncoSearch did too much explorationexplorare.
Am auzit de explorare și exploatare
acum 15 ani,
02:17
I first heardauzit about explorationexplorare
and exploitationexploatare about 15 yearsani agoîn urmă,
când lucram ca lector invitat
la Universitatea Stanford.
02:23
when I workeda lucrat as a visitingin vizita
scholarsavant at StanfordStanford UniversityUniversitatea.
Creatorul acestei idei este Jim March.
02:27
The founderfondator of the ideaidee is JimJim MarchMartie.
Cred că este o idee puternică
datorită caracterul ei practic.
02:30
And to me the powerputere of the ideaidee
is its practicalitypractic.
Explorarea.
02:35
ExplorationExplorare.
Explorarea se referă la găsirea noutății.
02:36
ExplorationExplorare is about
comingvenire up with what's newnou.
Înseamnă căutare,
02:40
It's about searchcăutare,
înseamnă descoperire,
02:42
it's about discoverydescoperire,
produse noi,
02:43
it's about newnou productsproduse,
inovații.
02:45
it's about newnou innovationsinovații.
Înseamnă schimbarea frontierelor.
02:47
It's about changingschimbare our frontiersfrontiere.
Eroii noștri sunt oameni
care au explorat:
02:51
Our heroeseroii are people
who have doneTerminat explorationexplorare:
Madame Curie,
02:54
MadameMadame CurieCurie,
Picasso,
02:56
PicassoPicasso,
Neil Armstrong,
02:57
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Sir Edmund Hillary, etc.
02:58
SirDomnule EdmundEdmund HillaryHillary, etcetc.
Eu sunt norvegian;
03:01
I come from NorwayNorvegia;
toți eroii noștri sunt exploratori,
și merită să fie.
03:03
all our heroeseroii are explorersexploratori,
and they deservemerita to be.
Știm cu toții că explorarea e riscantă.
03:09
We all know that explorationexplorare is riskyriscant.
Nu avem răspunsurile,
03:12
We don't know the answersrăspunsuri,
nu știm dacă le vom găsi,
03:14
we don't know if we're going to find them,
și știm că riscurile sunt mari.
03:16
and we know that the risksriscuri are highînalt.
Exploatarea e contrariul.
03:18
ExploitationExploatarea is the oppositeopus.
Exploatarea e când luăm
cunoștințele pe care le avem
03:20
ExploitationExploatarea is takingluare
the knowledgecunoştinţe we have
și le facem din bune, mai bune.
03:23
and makingluare good, better.
Exploatare înseamnă să facem
trenurile să ajungă la timp.
03:26
ExploitationExploatarea is about makingluare
our trainstrenuri runalerga on time.
Înseamnă să faci produse bune
mai repede și mai ieftin.
03:29
It's about makingluare good productsproduse
fastermai repede and cheapermai ieftin.
Exploatarea nu e riscantă...
03:34
ExploitationExploatarea is not riskyriscant --
pe termen scurt.
03:37
in the shortmic de statura termtermen.
Dar dacă doar exploatăm,
03:39
But if we only exploitexploata,
e foarte riscant pe termen lung.
03:41
it's very riskyriscant in the long termtermen.
Și cred că ne amintim cu toții
de faimoasele formații de muzică pop
03:44
And I think we all have memoriesamintiri
of the famouscelebru poppop groupsGrupuri
ce cântă în continuu
aceleași melodii iar și iar,
03:48
who keep singingcântat the samela fel songscântece
again and again,
până ce devin desuete
sau chiar patetice.
03:51
untilpana cand they becomedeveni obsoleteînvechit
or even patheticjalnic.
Acesta e riscul exploatării.
03:56
That's the riskrisc of exploitationexploatare.
Deci, dacă avem o perspectivă
pe termen lung, explorăm.
04:00
So if we take a long-termtermen lung
perspectiveperspectivă, we exploreexplora.
Dacă abordăm o perspectivă
pe termen scurt, exploatăm.
04:05
If we take a short-termtermen scurt
perspectiveperspectivă, we exploitexploata.
Copiii mici explorează toată ziua.
04:09
SmallMici childrencopii, they exploreexplora all day.
Întreaga zi se rezumă la explorare.
04:12
All day it's about explorationexplorare.
Pe măsură ce îmbătrânim,
04:15
As we growcrește oldermai batran,
explorăm mai puțin fiindcă avem
mai multe cunoștințe de exploatat.
04:16
we exploreexplora lessMai puțin because we have
more knowledgecunoştinţe to exploitexploata on.
E la fel pentru companii.
04:21
The samela fel goesmerge for companiescompanii.
Prin natura lor, companiile
devin mai puțin creative
04:24
CompaniesCompanii becomedeveni,
by naturenatură, lessMai puțin innovativeinovatoare
pe măsură ce devin mai competente.
04:28
as they becomedeveni more competentcompetent.
Aceasta e, firește,
o mare grijă pentru directori.
04:31
And this is, of coursecurs,
a bigmare worryface griji to CEOsDirectori executivi.
Deseori aud întrebări
puse în diverse moduri.
04:35
And I hearauzi very oftende multe ori questionsîntrebări
phrasedexprimate in differentdiferit waysmoduri.
De exemplu,
04:39
For exampleexemplu,
„Cum îmi pot conduce compania eficient,
dar și să o reinventez?”
04:41
"How can I bothambii effectivelyîn mod eficient runalerga
and reinventreinventeze my companycompanie?"
Sau „Cum mă pot asigura
04:46
Or, "How can I make sure
că îmi schimb compania
înainte să devenim perimați
04:48
that our companycompanie changesschimbări
before we becomedeveni obsoleteînvechit
sau să fim atinși de o criză?”
04:52
or are hitlovit by a crisiscriză?"
Așadar, e greu
să faci una dintre ele bine.
04:55
So, doing one well is difficultdificil.
Să le faci pe amândouă bine
deodată e o artă --
04:58
Doing bothambii well as the samela fel time is artartă --
să te strădui atât să explorezi,
cât și să exploatezi.
05:01
pushingîmpingerea bothambii explorationexplorare and exploitationexploatare.
Am descoperit
05:05
So one thing we'vene-am foundgăsite
că doar aproximativ 2% dintre companii
sunt capabile să exploreze,
05:06
is only about two percentla sută of companiescompanii
are ablecapabil to effectivelyîn mod eficient exploreexplora
cât și să exploateze în același timp,
în paralel.
05:13
and exploitexploata at the samela fel time, in parallelparalel.
Dar când o fac,
05:17
But when they do,
răsplata este uriașă.
05:19
the payoffspayoffs are hugeimens.
Avem o mulțime de exemple grozave.
05:22
So we have lots of great examplesexemple.
Când Nestlé a creat Nespresso,
05:24
We have NestlNestlé creatingcrearea NespressoNespresso,
când Lego s-a implicat
în filme de animație,
05:27
we have LegoLego going into animatedanimat filmsfilme,
când Toyota a creat mașinile hibrid,
05:30
ToyotaToyota creatingcrearea the hybridshibrizi,
când Unilever s-a concentrat
pe sustenabilitate --
05:32
UnileverUnilever pushingîmpingerea into sustainabilitydurabilitate --
sunt multe exemple,
iar avantajele sunt imense.
05:35
there are lots of examplesexemple,
and the benefitsbeneficii are hugeimens.
De ce e atât de greu
să obținem un echilibru?
05:39
Why is balancingechilibrare so difficultdificil?
Cred că e greu
fiindcă sunt atât de multe capcane
05:42
I think it's difficultdificil
because there are so manymulți trapscapcane
care ne țin pe loc.
05:45
that keep us where we are.
Vă voi vorbi despre două,
dar există multe.
05:47
So I'll talk about two,
but there are manymulți.
Să discutăm despre capcana
căutării continue.
05:51
So let's talk about
the perpetualperpetuu searchcăutare trapcapcana.
Descoperim ceva,
05:54
We discoverdescoperi something,
dar nu avem răbdarea
sau perseverența
05:56
but we don't have the patiencerăbdare
or the persistencepersistenţă
să îl consolidăm
și să-l facem să meargă.
05:59
to get at it and make it work.
Deci în loc să continuăm cu el,
creăm ceva nou.
06:01
So insteadin schimb of stayingședere with it,
we createcrea something newnou.
Și continuăm așa,
06:04
But the samela fel goesmerge for that,
ajungem într-un cerc vicios
06:06
then we're in the viciousvicios circlecerc
în care avem idei,
dar suntem frustrați.
06:07
of actuallyde fapt comingvenire up with ideasidei
but beingfiind frustratedfrustrat.
OncoSearch a fost un exemplu bun.
06:12
OncoSearchOncoSearch was a good exampleexemplu.
Un exemplu notoriu e, desigur, Xerox.
06:14
A famouscelebru exampleexemplu is, of coursecurs, XeroxXerox.
Dar nu vedem asta
doar în cazul companiilor.
06:18
But we don't only see this in companiescompanii.
O putem observa și în sectorul public.
06:20
We see this in the publicpublic sectorsector as well.
Știm cu toții că oricărui fel
de reformă eficientă în educație,
06:23
We all know that any kinddrăguț
of effectiveefectiv reformreforma of educationeducaţie,
cercetare, sănătate, chiar și apărare,
06:29
researchcercetare, healthsănătate careîngrijire, even defenseapărare,
are nevoie de 10, 15, poate 20 de ani
ca să funcționeze.
06:31
takes 10, 15, maybe 20 yearsani to work.
Și totuși, schimbăm mult mai des.
06:35
But still, we changeSchimbare much more oftende multe ori.
Nu le acordăm o șansă cu adevărat.
06:39
We really don't give them the chanceşansă.
O altă capcană e succesul.
06:42
AnotherUn alt trapcapcana is the successsucces trapcapcana.
Facit a căzut în capcana succesului.
06:46
FacitFacit fellcăzut into the successsucces trapcapcana.
Literalmente aveau viitorul asigurat,
06:50
They literallyliteralmente helda avut loc
the futureviitor in theiral lor handsmâini,
dar nu au observat.
06:53
but they couldn'tnu a putut see it.
Pur și simplu se pricepeau așa de bine
să facă ce le plăcea cel mai mult,
06:54
They were simplypur şi simplu so good
at makingluare what they lovediubit doing,
încât au refuzat schimbarea.
06:58
that they wouldn'tnu ar fi changeSchimbare.
Și noi suntem așa.
07:01
We are like that, too.
Când știm ceva bine,
e greu să facem schimbări.
07:02
When we know something well,
it's difficultdificil to changeSchimbare.
Bill Gates a spus:
07:06
BillProiect de lege GatesPorti has said:
„Succesul e un profesor prost.
07:09
"SuccessSuccesul is a lousyprost teacherprofesor.
Ne seduce și ne face să credem
că nu putem eșua.”
07:12
It seducesseduce us into thinkinggândire
we cannotnu poti faileșua."
Aceasta e provocarea succesului.
07:16
That's the challengeprovocare with successsucces.
Cred că avem ce învăța din asta,
și cred că lecțiile ni se aplică.
07:19
So I think there are some lessonslecții,
and I think they applyaplica to us.
Nouă și companiilor noastre.
07:23
And they applyaplica to our companiescompanii.
Prima lecție este: să prevenim crizele.
07:25
The first lessonlecţie is:
get aheadînainte of the crisiscriză.
Și orice companie
capabilă de inovații
07:29
And any companycompanie that's ablecapabil to innovateinova
e și capabilă să cumpere o poliță
de asigurare pentru viitor.
07:32
is actuallyde fapt ablecapabil to alsode asemenea buya cumpara
an insuranceasigurare in the futureviitor.
Netflix -- s-ar fi putut ușor mulțumi
07:36
NetflixNetflix -- they could so easilyuşor
have been contentconţinut
cu variantele trecute de distribuire,
07:39
with earliermai devreme generationsgenerații of distributiondistribuire,
dar ei tot timpul --
și cred că mereu
07:42
but they always -- and I think
they will always --
vor lupta să câștige bătălia următoare.
07:45
keep pushingîmpingerea for the nextUrmător → battleluptă.
Văd alte companii care spun,
07:47
I see other companiescompanii that say,
„Voi câștiga următorul ciclu inovator,
orice ar fi.”
07:49
"I'll wina castiga the nextUrmător → innovationinovaţie cycleciclu,
whateverindiferent de it takes."
A doua lecție: să gândim
raportat la intervale de timp multiple.
07:55
SecondAl doilea one: think in multiplemultiplu time scalescântare.
Am să vă arăt un grafic,
07:58
I'll shareacțiune a chartdiagramă with you,
și cred că e un grafic minunat.
08:00
and I think it's a wonderfulminunat one.
La orice companie ne-am uita,
08:02
Any companycompanie we look at,
pe o perioadă de un an,
08:04
takingluare a one-yearun an perspectiveperspectivă
și am examina valoarea companiei,
08:06
and looking at the valuationevaluare
of the companycompanie,
de regulă, inovațiile
reprezintă doar circa 30%.
08:08
innovationinovaţie typicallytipic accountsconturi
for only about 30 percentla sută.
Deci când ne gândim la un an,
08:12
So when we think one yearan,
inovațiile nu sunt atât de importante.
08:13
innovationinovaţie isn't really that importantimportant.
Mai departe, să ne uităm la
aceeași companie pe 10 ani --
08:16
MoveMuta aheadînainte, take a 10-year-an perspectiveperspectivă
on the samela fel companycompanie --
brusc, inovațiile și abilitatea de înnoire
reprezintă 70 %.
08:20
suddenlybrusc, innovationinovaţie and abilityabilitate
to renewreînnoi accountcont for 70 percentla sută.
Dar companiile nu au de ales.
08:26
But companiescompanii can't choosealege.
Trebuie să finanțeze calea
și să o parcurgă pe termen lung.
08:27
They need to fundfond the journeycălătorie
and leadconduce the long termtermen.
A treia lecție:
08:32
ThirdAl treilea:
Să atragem talente.
08:34
invitea invita talenttalent.
Nu cred că vreunul dintre noi
08:35
I don't think it's possibleposibil for any of us
poate obține singur echilibrul
dintre explorare și exploatare.
08:38
to be ablecapabil to balanceechilibru explorationexplorare
and exploitationexploatare by ourselvesnoi insine.
Cred că e un sport de echipă.
08:43
I think it's a teamechipă sportsportiv.
Cred că trebuie să acceptăm
să fim provocați.
08:44
I think we need to allowpermite challengingprovocator.
Cred că semnul unei mari companii
e să fie deschisă provocărilor,
08:48
I think the markmarcă of a great companycompanie
is beingfiind opendeschis to be challengedcontestate,
și semnul unei comisii corporatiste bune
e să provoace în mod constructiv.
08:53
and the markmarcă of a good corporatecorporativ boardbord
is to constructivelyconstructiv challengeprovocare.
Cred că la asta se rezumă
și să fii un bun părinte.
08:58
I think that's alsode asemenea what
good parentingParentajul is about.
Ultima: să fim sceptici cu succesul.
09:02
Last one: be skepticalsceptic of successsucces.
Poate ar fi util să ne gândim
la vechile marșuri triumfale din Roma,
09:06
Maybe it's usefulutil to think back
at the oldvechi triumphTriumf marchesmarsuri in RomeRoma,
când generalii erau sărbătoriți
după o mare victorie.
09:12
when the generalsgeneralii, after a bigmare victoryVictoria,
09:16
were givendat theiral lor celebrationsărbătoare.
Când intrau în Roma în carele lor,
09:18
RidingEchitatie into RomeRoma on the carriagetransport,
aveau mereu un însoțitor,
șoptindu-le la ureche,
09:21
they always had a companioncompanion
whisperingşoptind in theiral lor earureche,
„Nu uita, ești un simplu muritor.”
09:25
"RememberAmintiţi-vă, you're only humanuman."
Sper că mi-am demonstrat ideea:
09:29
So I hopesperanţă I madefăcut the pointpunct:
echilibrul explorare-exploatare
09:32
balancingechilibrare explorationexplorare and exploitationexploatare
rentează enorm.
09:35
has a hugeimens payoffplata.
Dar e dificil, și trebuie
să rămânem conștienți.
09:37
But it's difficultdificil,
and we need to be consciousconştient.
Vreau să subliniez două întrebări
pe care le cred utile.
09:40
I want to just pointpunct out two questionsîntrebări
that I think are usefulutil.
Prima întrebare e,
uitându-vă la compania voastră:
09:45
First questionîntrebare is,
looking at your ownpropriu companycompanie:
În ce domenii observați
compania prezentând riscul
09:49
In whichcare areaszone do you see
that the companycompanie is at the riskrisc
de a cădea în capcane ale succesului,
09:53
of fallingcădere into successsucces trapscapcane,
de a merge pur și simplu
pe pilot automat?
09:56
of just going on autopilotpilot automat?
Și ce puteți face să schimbați asta?
09:59
And what can you do to challengeprovocare?
A doua întrebare:
10:03
SecondAl doilea questionîntrebare is:
Care e ultima dată când
am explorat ceva nou,
10:06
When did I exploreexplora something newnou last,
și ce efect a avut asupra mea?
10:09
and what kinddrăguț of effectefect did it have on me?
E ceva ce ar trebui să fac mai des?
10:12
Is that something I should do more of?
În cazul meu, da.
10:15
In my casecaz, yes.
Permiteți-mi să închei așa.
10:18
So let me leavepărăsi you with this.
Fie că sunteți exploratori înnăscuți,
10:20
WhetherDacă you're an explorerExplorer by naturenatură
fie că tindeți
să exploatați ce știți deja,
10:23
or whetherdacă you tendtind to exploitexploata
what you alreadydeja know,
nu uitați: frumusețea
se regăsește în echilibru.
10:27
don't forgeta uita: the beautyfrumuseţe
is in the balanceechilibru.
Vă mulțumesc.
10:33
Thank you.
(Aplauze)
10:34
(ApplauseAplauze)
Translated by Maria Minodora
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com